Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui"

Transkriptio

1 TIEDOTE Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio uudistui Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat: aluekehitysyksikkö, aluesuunnitteluyksikkö ja hallintoyksikkö. Entinen kehittämis- ja edunvalvontayksikkö on lakkautettu. Yksikön kehittämistehtävät siirtyivät aluekehitysyksikköön, ja edunvalvonta-asioista päävastuu kuuluu jatkossa maakuntajohtajalle. Etelä-Savon elinvoima yhteinen asia Uudistusprosessissa maakuntaliiton virasto on laatinut liitolle strategian. Strategiaan sisältyy muun muassa liiton toiminta-ajatus, jonka mukaan liitto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi aluekehittäjänä, edunvalvojana ja maakunnan yleisen tahdon muodostajana. Liiton visiona on olla vuoteen 2015 mennessä arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon elinvoima on yhteinen asia. Liitossa työskentelee 35 työntekijää Liiton aluekehitysyksikössä (entinen ohjelmayksikkö) työskentelee 11 työntekijää aluekehitysjohtajan alaisuudessa. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön työntekijät siirtyivät aluekehitysyksikköön. Aluesuunnitteluyksikössä (ent. suunnitteluyksikkö) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 4 työntekijää ja hallintoyksikössä 10 työntekijää hallintojohtajan alaisuudessa. Lisäksi maakuntajohtajalla on ns. esikunta, jossa työskentelee 7 ihmistä maakuntajohtajan alaisuudessa. Maakuntajohtajan esikunta vastaa maakunnan edunvalvonnasta, maakunnan markkinoinnista ja viestinnästä sekä itäsuomalaisesta yhteistyöstä.

2 Osa johdon nimikkeistä muuttui Organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto sekä muutti eräitä nimikkeitä että teki joukon uusia nimityksiä. Kehittämisjohtaja Riitta Koskisen, 56, nimike muuttui aluekehitysjohtajaksi. Koskinen johtaa liiton aluekehitysyksikköä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tekemisestä ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluesuunnitteluyksikön vastuulla. Suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen, 55, nimike muuttui aluesuunnittelujohtajaksi. Diplomin insinööri Vauhkonen johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla. Ekonomi Riitta Paananen, 65, jatkaa hallintojohtajan tittelillä. Paananen johtaa liiton hallintoyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta ja tarkastustoiminnasta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä kehittämishankkeiden hallinnoinnista, seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisistä palveluista. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön johtaja, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, 63, siirtyi vuoden vaihteessa erityistehtäviin maakuntajohtajan esikuntaan. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa Itä-Suomi-yhteistyö ja koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Seitsemän uutta päällikköä Viraston organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto uusi eräiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöidensä tehtävänkuvat. Uudet tehtävät korostavat entistä laajemmin maakunnallisten verkostojen vetovastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä. Seitsemän asiantuntijaa sai päällikkönimityksen. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta Maakuntasuunnittelija Heli Gynther, 44, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Hän vastaa matkailu- ja kulttuuritoimialoihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Gynther on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Tietojärjestelmäsuunnittelija Vesa Huttunen, 43, nimitettiin järjestelmäpäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat maakuntaliiton ICT-asiat eli tietojärjestelmät ja niihin liittyvät hankinnat. Huttunen on koulutukseltaan tietojenkäsittelytradenomi.

3 Maakuntasuunnittelija Jyrki Kuvan, 50, uusi nimike on ohjelmapäällikkö. Kuva vastaa maakuntaliitossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laatimisesta ja niihin liittyvästä seurannasta. Lisäksi osaamiskeskusohjelmat ja maaseudun sekä maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen ovat hänen työsarkaansa. Kuva on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Suunnittelija Hanna Makkula, 33, nimitettiin ohjelmapäälliköksi, joka vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Makkula on koulutukseltaan sekä filosofian että yhteiskuntatieteiden maisteri. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen, 38, nimitettiin kaavoituspäälliköksi. Nulpponen vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, taajamatoimintoihin ja elinkeinoihin. Hän ohjaa myös kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Koulutukseltaan Nulpponen on maanmittausinsinööri (amk). Projektipäällikkö Eeva Polvi, 34, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Polvi vastaa koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisestä sekä toimii kansallinen laajakaistahankkeen projektipäällikkönä. Polvi on opintovapaalla toukokuun 2011 puoliväliin, minä aikana hänen sijaisenaan laajakaistahankkeessa toimii Jarkko Turkki. Maakuntasuunnittelija Sanna Poutamo, 50, nimitettiin ympäristöpäälliköksi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Poutamo vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät luontoon ja kulttuuriympäristöön. Hänen vastuullaan on lisäksi ympäristövaikutusten arviointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luonnonja kulttuuriympäristön hoidon ja hyödyn yhteensovittaminen sekä virkistyskäytön kehittäminen. Poutamo on aluesuunnittelujohtajan sijainen. Teppo Leinonen uusi yhteyspäällikkö Yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen, 26, Jyväskylästä on valittu maakuntaliiton yhteyspäälliköksi. Tehtävä on uusi. Yhteyspäällikön vastuulla ovat maakunnan edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään haki neljä hakijaa. Ennen maakuntaliittoon tuloaan Leinonen on työskennellyt vuoden 2010 projektipäällikkönä Kyyjärven kunnassa ja vuodet 2008 ja 2009 puheenjohtajana kokoomuksen Nuorten liitossa. Lähtöisin hän on Pieksämäeltä. Leinonen aloitti työt maakuntaliitossa 15. helmikuuta. Ensimmäiset päällikkönimitykset helmikuussa Organisaatiouudistukseen liittyvät ensimmäiset nimitykset maakuntaliitossa tehtiin helmikuussa Tuolloin yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ollikainen, 46, nimitettiin aluekehityspäälliköksi. Ollikainen on aluekehitysjohtaja Koskisen varahenkilö.

4 Hänen vastuualueenaan on maakunnan elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiotoiminta sekä maakuntaohjelman toteuttaminen, erityisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Filosofian maisteri Riikka Dillström, 41, nimitettiin helmikuussa Venäjä-asioista vastaavaksi yhteyspäälliköksi ja yo. merkonomi Jutta Kiiskinen, 44, liiton talouspäälliköksi. Dillström on työvapaalla maakuntaliitosta vuoden 2012 loppuun. Maakunnan markkinoinnista vastaavat markkinointipäällikkönä kauppatieteiden maisteri Roosa Kallio, 32, ja markkinointiassistenttina tradenomi Hannele Koivula. He työskentelevät Etelä-Savo Saimaan maakunta tunnetuksi -markkinointihankkeessa, joka kestää vuoden 2011 loppuun. Muita nimikemuutoksia Liitto teki myös eräitä muita nimikemuutoksia: aluesuunnitteluyksikön suunnitteluavustaja Riitta Torniaisen uusi nimike on paikkatietokäsittelijä, toimistovirkailijat Anna-Maija Puurtinen (työvapaalla), Saini Pakarinen ja Mikko Puranen ovat palveluneuvojia ja siistijä Kirsi Kovanen virastoemäntä. Tehtävät laajenivat, nimikkeet pysyivät ennallaan Osa liiton johtavien työntekijöiden nimikkeistä pysyi ennallaan, tehtävänkuvat sen sijaan laajenivat. Maanmittausteknikko, atk-merkonomi Markku Aholainen jatkaa työtään maakunta-asiamiehen nimikkeellä. Jatkossa Aholaisen vastaa paitsi kuntatalousasioista ja palvelujen ja palvelurakenteiden kehittämisestä myös aluekehityksen ennakoinnista, maakunnan kehityksen arvioinnista ja hyvinvointialan kehittämistehtävistä. Diplomin insinööri Heikki Rintamäki jatkaa maakuntainsinöörinä. Hänen vastuualueenaan ovat liikenneasiat ja niihin liittyvä edunvalvonta, joissa hän jatkossa vastaa aiempaa laajemmin muun muassa itäsuomalaisesta yhteistyöstä. Osa tehtävistä ja nimikkeistä säilyi ennallaan Joukko tehtäviä ja nimikkeitä säilyi liiton organisaatiomuutoksessa ennallaan: Maakuntaliiton ennakointitehtävistä ja EU-ohjelmien arviointi ja seurantatehtävistä vastaa maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, metsänhoitaja Marja Haverinen ja EUhankkeiden valmistelusta yhteiskuntatieteiden maisteri Eveliina Pekkanen. EUhankeprosesseja ja -rahoituskehyksiä koordinoi ja seuraa EU-koordinaattorina Christa Löf. Liiton vastuulla olevia kehittämishankkeiden maksatustarkastajina toimivat tradenomi (ylempi amk /Master of Business Administration) Kirsi-Maaria Piispanen, tradenomi

5 Marjut Laitinen ja tradenomi Pirjo Paananen. Tilastoasioita hoitaa tilastosihteeri, tradenomi Jaana Kokkonen. Maakuntajohtajan sihteerinä toimii filosofian maisteri Noora Savolainen (fil. maist. Laura Jouhkimon sijainen), palkanlaskijana toimistosihteeri Salme Hietalahti ja liiton julkaisuista ja sähköisestä arkistoinnista ja sen kehittämisestä vastaa arkisto- ja julkaisusihteeri Raili Repo. Maakuntaliiton tiedottaja on yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Huoviala. Etelä-Savon maakuntaliiton virastoa johtaa maakuntajohtajana valtiotieteiden maisteri Matti Viialainen, 58. Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh , ja hallintojohtaja Riitta Paananen, puh , Etelä-Savon maakuntaliitosta.