Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(9)"

Transkriptio

1 1(9) Asiakirjalämpiä 2015 Tähän asiakirjaan on koottu lauantaina Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Hietsu-salissa pidetyn Asiakirjalämpiön muistiinpanoja, joiden pohjalta valmistellaan liiton vuoden 2016 asiakirjat. Asiakirjalämpiö on historiassaan toinen. Tapahtuman ajatuksena on koota jäsenistöltä ajatuksia liiton suuntaviivoiksi vuodelle Ajatuksia vuoden 2016 toimintaan - Laatikon ulkopuolista ajattelua ja uusia toimintatapoja - Miten liitosta tehdään vaikuttavampi toimija? - Mitä te haluatte Nuva ry:ltä vuonna 2016? Yleiset toivomukset, jotka nousivat esiin: - Asiakirjat nettisivuille - Asiakirjat marraskuun alussa kaikille tiedoksi Toimintasuunnitelma 2016 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman osa-alueet, sekä koonti työryhmien keskusteluista: Edunvalvonta - Lautakunnat ja valtuustot, niihin paikat nuorisovaltuustoille, vaikuttaminen tehdään kunnassa - Nuorisovaltuustot joka kuntaan, niiden toimivuus - Liiton ulkopuolinen edunvalvonta - Paikallisten nuvien toimintaedellytykset, liitto ja piirit voivat vaatia ja tukea: nuvat tarvitsevat omat budjetit - Nuorisotyöntekijöiden koulutus - Piirien kanssa yhteistyössä kuntavaalipaneelit - Kuntavaalikampanja yhdessä piirien kanssa, piirien ja liiton molempien vastuulla - Nuva ry. pitää olla auttava puhelin - Piirien ja liiton roolin selkeyttäminen - Piirien pitää pitää enemmän yhteyttä kuntiin - Jatkuvuuden tärkeys - Kuntavaalitavoitteet - Priiffaus kaikista puolueista - Kaksikielisyys Koulutus - Piiritoimijoille järjestettävä koulutus - Kouluttajakoulutus erikseen, piiritoimijoille oma koulutus - Ruotsinkielistä koulutusta - Halvempaa koulutusta (Aktiivipäivät) - Ulkopuolisia kouluttajia, eri koulutuksia eri tasoisille

2 2(9) - Alueellinen tasa-arvo koulutusten järjestämisessä, liittokokouksen järjestämisessä etc. - Maksuhelpotuksesta lisää tiedotusta - Nuorisovaltuustojen ohjaajille koulutus - Ulkoistetaan piireille uusien nuorisovaltuustojen kouluttaminen ja tutustuttaminen liittoon -> piirit ottaa kopin Piiri- ja aluetoiminta - Piireille oma työntekijä - Hanke tai rahaa jostakin työntekijän palkkaamiseen - Koulutusta piireille (aktiiveille, hallituksen jäsenille) - Lisää piirimeininkiä - Lisää positiivista piiripöhinää - Piirineuvoston kehittäminen, piirineuvostolle oma puheenjohtaja -> aikaa keskittyä piirineuvostoon - Tavoitteena piiridelegaatiot 2-4 vuoden sisällä -> ristiriitaa milloin piiridelegaatioihin tulisi siirtyä - Piirien roolin selkeyttäminen edunvalvonnassa - Piireille lisää rahaa - Piirien imagon kohotus - Infopaketit nuorisovaltuustojen ohjaajille piireistä - Asenteet kuntoon - Toiminnan jatkuvuus kauden vaihtuessa Viestintä - Markkinointi - Kuntakiertue, mentävä nuorisovaltuustojen luo - Matalan kynnyksen viestintä: rentoutta päivityksiin, selkokieltä - Kaksikielisyys, enemmän viestintää ruotsiksi, oma valiokunta, tietoa nettisivuille, apurahojen hakeminen - Lisää englanninkielistä viestintää Jäsenyys/Järjestöllinen kehittäminen - Jäsenistön osallistaminen, valiokunnat, työryhmät, alumnit, tapahtumien järjestäminen - Sektoriselkeys, keneen otan yhteyttä missäkin asiassa - Hankkeiden vakiinnuttaminen - Eri valiokunnat - Jäsenmäärän kasvattaminen (piirien kautta) - Kuntien aktivointi - Jäsenistölle avoin liittohallituksen kokous - Jäsenistölle tietoa siitä mitä tapahtuu liittohallituksen kokouksissa - Piirikummit - Jäsenedut: aloituspaketti uusille jäsenille, kirje lihalta, kynä, tietoa liitosta ja piiristä, sekä tulevista tapahtumista Suomen nuorisovaltuustojen edustajisto Hallinto Talous

3 3(9) Listatkaa kolme kärkitavoitetta, joihin mielestänne koko toimintasuunnitelman tulisi tähdätä: 1. Ryhmä - Uusi kuntalaki 2017, nyt monet kunnat alkavat perustamaan nuorisovaltuustoja. Liiton tulee olla heti skarppina, samoin piirien. Tulee olla heti yhteydessä kuntiin, tarjota koulutusta ja kertoa Nuva ry:n toiminnasta. - Kuntavaalit tulevat huhtikuussa 2017, viimeisellä puoliskolla eli käytännössä syksyllä pitää kampanjoida kunnallisvaalien nuorten ehdokkaiden ehdolleasettumisen puolesta. Miten nuorisovaltuutetut, joiden aika nuvassa on loppumassa saadaan ehdolle kunnallisvaaleissa? - Piiriaktiivien aktiivipäivät, syventää koulutusta ja osaamista. Tarvitaan lisää ja syvemmälle menevää koulutusta, jotta joka vuotinen keskustelu siitä miksi piirit toimii ja miksi ne eivät toimi saadaan loppumaan. Käydään läpi tarkemmin mitä piiri voi, saa ja voisi tehdä. Eli: Uudet jäsenet Kuntavaalit Piirit 2. Ryhmä - Piirit on Nuva ry:n suurin ongelma, piiritoimintaan tarvitaan resursseja, piiritoiminnasta täytyy tiedottaa enemmän. - Edustajiston toiminnan selkeyttäminen, toiminta on jäänyt jollain tasolla puolitiehen. - Kuntalaki, kaikkiin kuntiin ollaan perustamassa nuorisovaltuusto. Pitää pitää huoli, että nuorisovaltuustoilla on edustaja kuntien hallinnossa, lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa. 3. Ryhmä - Kuntalaki, täytyy tehdä töitä sekä vuonna 2016 ja 2017 lain toteutumisen eteen ja on tarjottava uusille nuorisovaltuustoille työkaluja lain toteuttamiseen. - Nuorisovaltuustojen ohjaajien kouluttaminen, info -> Aktiivipäivillä tarjottava yhteinen tekeminen. - Kunnat joissa on nuorisovaltuusto, nämä kunnat tarvitsevat lisää ideoita, koulutusta ja toiminnan vahvistamista. - Piirejä täytyy kouluttaa, ei vain puheenjohtajia vaan koko hallitusta. Kesäpäivien tapainen koulutus. Erillinen tilaisuus, jossa on kaikki piirien toimijat. - Piirineuvoston kehittäminen, piirineuvosto toimii teoriassa, ei käytännössä. - Viestinnän kehittäminen. 4. Ryhmä - Piirit, tarvitaan koulutusta, rahoitukselliset uudistukset, ei yksiselitteisesti lisätä rahoitusta, mjytta rahoituskanavien tulee monipuolistua. Lisäksi toimenkuvaa pitää selkeyttää mikä on piirien edunvalvontaa ja mikä on liittohallituksen tekemää edunvalvontaa. - Järjestöllisen toiminnan kehittäminen, osallistetaan paikallista nuorisovaltuustoa ja piiriä esim. Aktiivipäivien järjestämiseen. Aktiivit pääsevät mukaan vaikuttamaan ja järjestämään tapahtumia. - Toiminnan pitkäjänteisyys, hankkeita on ollut koko ajan perustoiminnan ohella. Hankkeet eivät saa olla itseisarvo, vaan niillä tulee tähdätä toiminnan kehittämiseen ja vakinaistamiseen.

4 4(9) 5. Ryhmä - Liiton vakiinnuttaminen, vuosi 2016 on merkittävä vuosi jolloin tulee saada piirit kuntoon, edustajisto kuntoon ja sääntöuudistus kuntoon. Piirit aktiivisiksi ja piireille enemmän rahaa. Piireille koulutuksia sillä piirit on väline parempaan edunvalvontaan ja näkyvyyteen maakunnissa. - Lisää näkyvyyttä, jotta uudet nuorisovaltuustot tietää miten lähteä toimintaan mukaan. 6. Ryhmä - Jäsenmäärän kasvattaminen, Aktiivipäivillä, liittokokouksessa yms. Tällä hetkellä tapahtumissa on osallistujia ja nuvissa jäseniä, jotka eivät kuulu liittoon. Jäsenkasvulla liitto saisi lisää rahoitusta ja nuorisovaltuustot tietoa ja intoa omaan toimintaansa. Myös liitto saisi tärkeää tietoa nuvien toiminnasta. - Edunvalvonnan tehostaminen, selkeä työnjako mikä on liittohallituksen ja mikä piirien tehtävä, kun jossakin nuorisovaltuustossa on jokin ongelma. Piirit tarvitsevat koulutusta siitä, miten puuttua tilanteeseen, jos piirin alueella on ongelmallisesti toimiva nuorisovaltuusto. - Liiton tapahtumissa pitäisi hyödyntää enemmän liiton kouluttajia. 7. Ryhmä - Edunvalvonta, nuorisovaltuustojen tukeminen -> liiton ja piirin työnjako ja tietoisuus paikallisista nuorisovaltuustoista. Millaisissa tilanteissa otetaan yhteyttä kehenkin? - Jäsenistön osallistaminen tapahtumien järjestämisessä, sekä kommunikaatioväylän avaaminen laajemmin jäsenistön suuntaan. - Avoimuutta tulee parantaa liiton (liittohallituksen) puolelta, esimerkiksi alajärjestöjä/valiokuntia/toimintaryhmiä tapahtumia suunniteltaessa? Tehtävien ulkoistaminen! Tapahtumavaliokunta. Vastuu ei jää liittohallitukselle vaan kiinnostuneille. Hallituksen jäsenten ajatukset toimintasuunnitelmaan 2016 Riina - Nuorisovaltuustojen perustaminen, kaiken toiminnan tulee tukea uusien nuvien perustamista - Jäsenen oikeudet keskiöön, kaikki mitä teemme peilautuu jäseneen - Laadukas koulutus - Piirivallankumous, ei vain puhuta vaan aletaan tekemään. Kootaan piiritoimijat yhteen paikkaan 2 kertaa vuodessa 1. Jäsenmäärän kasvu 2. Jäsenyyden kehittäminen 3. Nuorisovaltuustojen perustaminen Veera - Edunvalvonta, nyt kun nuvat on laissa liiton täytyy olla tekijänä ja tukijana, jotta toimintaedellytykset täyttyvät. Tuetaan uusia ja autetaan vanhoja - Tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa - Liitto kerää tietoa kuntaliitosvaiheessa olevista kunnista - Liitto kehittää yhteydenpitoa kuntiin

5 5(9) - Kuntavaalit 2017, materiaalin tuottaminen ja nuorten kannustaminen ehdolle - Jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenhankintakampanja - Jäsenkysely vähintään kerran vuodessa - Edustajiston roolin selkeytys - Yhdenvertaisuus -> liitto toimii aktiivisena edelläkävijänä ja edistäjänä, jäsenkysely Julia - Liitto jatkaa piiritoimijoiden kouluttamista - Koulutuksen muotoa voisi kehittää piirien ja liiton toivomaan suuntaan, kaksi päiväinen koulutus, koko piirihallitus paikalla - Piirihallituksen huomioiminen: mitä piirit haluavat koulutuksilta? - Liitto jatkaa kaksikielisten piirien tukemista - Piirineuvoston kehittäminen - Piirien kontaktit: piireillä täytyy olla kontaktit sekä nuorisovaltuustoihin, että liittoon, yhteydenpidon toimivuus on selkeä kehittämiskohde - Piirien vahvistaminen niiden omilla toiminta-alueilla - Piirien toiminta tukemaan liiton tavoitetta: vahvat nuorisovaltuustot kunnissa - Piiriuudistus -> perustettaisiin työryhmät, joiden tarkoituksena olisi aktivoida piirin alueella nuoria osallistumaan piiritoimintaan - Liiton piirivastaava tekee aktiivista yhteistyötä piirien kanssa - Pidetään liitto ja piirit ajan tasalla toistensa tekemisistä - Piirikummit Robin - Piiritoimijoille pitää kehittää tietopaketti - Koulutuspäivä piiritoimijoille - Koulutuksen monipuolistaminen, mahdollisimman korkea koulutustaso: piiritoimijat, nuvien ohjaajat - Vanhojen koulutuspohjien uudistaminen - Uusien nuorisovaltuustojen kouluttaminen Calle - Kaksikielisyyden näkökulma - Kaksikielisyys virallistetaan ensi vuonna - Nuva ry:tä ei tunneta ruotsinkielisissä kunnissa -> lisää materiaalia ruotsiksi, sekä painettua, että nettisivuille - Kiertue, nuvatoimijat kiertäisivät ruotsinkielisissä kunnissa - Apurahojen hakeminen säätiöiltä ja rahastoilta Kimi - Puitteen on kunnossa, nyt täytyy painopisteen olla vaikuttavuudessa: nuville lautakuntapaikat ja kaikkien asenteet kuntoon - Uusien nuorisovaltuustojen perustaminen ja siihen liittyvät tukitoimet, järjestöllinen kehittäminen

6 6(9) - Kuntavaalit, koko nuorisovaltuustokenttä kääntyy kuntavaalimoodiin ja tekee töitä sen eteen että ehdolla on nuoria, sekä lobbaa tärkeitä tavoitteita - Liitolla ei ole kilpailijoita, mutta tarvitaan yhteistyötä kentän toimijoiden kesken - Edustajiston muutos - Toimintatapojen kehittäminen, mitä kv-toiminnalta halutaan? - Strategiatyön tekemisen tulee olla tiiviisti toimintasuunnitelman osana Tavoiteohjelma 2016 Vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, joka linjaa liiton kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tavoiteohjelma joka on hyväksytty vuonna 2015 on yleispoliittisempi, kun aiemmat. Tavoiteohjelmaa 2016 ideoitiin myös Asiakirjalämpiössä Nykyinen tavoiteohjelma jakautuu kolmeen perusperiaatteeseen. 1. Oikeus osallistua 2. Päätöksenteon oikeuden mukaisuus 3. Mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen Asiakirjalämpiössä esiin nousseet teemat vuodelle 2016: 1. Ryhmä Arvio 2015: Tavoitteet ovat oikein hyödyllisiä ja mukavia: valitettavasti ne eivät näy liiton toiminnassa. Poliittinen vuosi 2016: kunnallisvaalit, kestääkö hallitus, hallitusneuvottelut, kuntauudistus, sote

7 7(9) Yhteenveto: Nimeä yksi asia/ilmiö/keskustelunaihe joka pitäisi löytyä liiton tavoiteohjelmasta: pakolaiskriisi, leikkaukset, talous, nuorisolaki, tasa-arvoinen avioliittolaki, translaki, nuorisotyöttömyys ja nuorten työllisyys - Koulun ulkopuolelta hankitun oppimisen tunnustaminen, liitossa toimii paljon aktiivisia nuoria ja koulut tunnustavat esimerkiksi nuvissa tapahtuvan oppimisen todella eri tavoin - Tavoiteohjelman tulee olla nimenomaan tavoitteellinen ohjelma 2. Ryhmä Arvio 2015: Toiminta ei näy jäsenistölle jos toimintaa ylipäätään on. Poliittinen vuosi 2016: pakolaiskriisi, turvapaikanhakijat, kotouttaminen, pakolaisten osallisuus, leikkaukset, nuorisoon kohdistuvat leikkaukset, venäjä, yhteiskunnan eriarvoistuminen, avioliittolaki, kuntaliitokset, kuntavaalit, sote, soteuudistus, lakkoja, nuorten oikeudet turvattava, vr, kulkureitit, joukkoliikenne, nuorten kuuleminen, tasa-arvoinen avioliittolaki, koulutusleikkaukset, peruskoulu, koulumatkat, kuntavaalit, EU-jäsenyys Yhteenveto: Mitä mieltä olet nykyisen tavoiteohjelman rakenteesta? Konkretiaa, tiivistämistä, rakenne on hyvä, mutta tarvitaan selkeyttä. Voidaan pitää kolme perusperiaatetta ja viisi ylätavoitetta. - Tosussa on se mitä me teemme, tavoiteohjelmassa on asiat mihin suuntaan me haluamme maailman menevän - Meitä kysytään kampanjoihin mukaan, joten meillä pitää olla tavoiteohjelmassa kannat - Tavoiteohjelma on toimiston ja hallituksen tuki kannanotoissa 3. Ryhmä Arvio 2015: 4/5 onnistunut kokonaisuudessaan, yksityiskohdissa hiottavaa Poliittinen vuosi 2016: kuntavaalit 2017, kaksikielisyyden edistäminen liitossa, koulutus ja julkiset palvelut, valtakunnan politiikka, pakolaiskriisi, translaki, koulutusuudistukset Yhteenveto: Miten tärkeäksi koet liiton tavoiteohjelman? Ohjelma on tärkeä, konkretisoiva ja tavoitteilla lisätään motivaatiota ja se on selkeyttä luova asiakirja jäsenistölle. Jäsenistö tietää ja voi vaikuttaa liiton tavoitteisiin, asiakirja ohjaa hallitusta ja toimistoa viestinnässä. Koetaan tärkeäksi kannanottoihin ja asiakirjoihin kommentoitaessa. - Tosi tärkeä paperi - Tärkeyden pitää olla tiedossa hallituksella, sillä tavoiteohjelma on jäsenistölle tärkeä paperi, jonka tavoitteiden halutaan toteutuvan 4. Ryhmä Arvio 2015: Epäonnistunut kuntalakia lukuunottamatta Poliittinen vuosi 2016: talous, tuottavuusloikka, koulutuksen digitalisaatio, sähköiset yo-kirjoitukset, energiaremontti, fortumin suunnitelmat, maailmanlaajuiset kriisit, Ukrainan tilanne, pakolaiskriisi, nuorten pakolaisten osallistaminen, kotoutuminen, ei vaaleja, työttömyys, työttömyyden kehitys, palkkojen alennus, työpaikat, nuorisovaltuustot lakiin, sote, kuntaliitokset, perustulokokeilu Yhteenveto: Miten kuntalain uudistumisen tulee näkyä tavoiteohjelmassa? Pitää tukea nuorisovaltuustoja, antaa koulutusta. Nuvatlakiin ei saa olla päätepysäkki, miten siitä eteenpäin? Iso kysymys! Kaksikielisyyttä täytyy tukea, kaksikieliset kunnat tarvitsevat erityistä tukea. Nuville todellista valtaa, todellinen valta on budjetti ja lautakuntapaikat. - Mitä sen jälkeen kun nuvat on laissa, se on ydinkysymys tulevan tavoiteohjelman kannalta - Mikä on seuraava edunvalvonnan kärkitavoite?

8 8(9) - Perusta, vakiinnuta, vahvista hanke pitäisi olla kaikille, vähintään perustettaville kunnille - Lautakuntapaikat kaikkiin nuviin - Valta pitää vakiinnuttaa nuviin /// (maininnat) - Äänestysikäraja kuntavaaleissa /// (maininnat) (mainittu myös, että jakaa liittoa) - Nuorisolain 8 - Piireille lisää resursseja, jotta ne voivat toimia paremmin uusien nuvien kanssa - Tarjota nuorisovaltuustomallia ulkomaille -> konseptin vieminen ulkomaille - Eurooppalainen kattojärjestö - Kaikkiin uusiin kuntayhtymiin ja aluehallintoon nuorisovaltuuston edustajat -> miten aluehallinto kehittyy sen mukaan täytyy nuorisovaltuustojenkin kehittyä - Kaikki nuvat valittaisiin äänestämällä - Paikallisdemokratia ei saa karata liian kauas nuorista, kuntayhtymät eivät lisää halukkuutta vaikuttaa, tuntuu ettei pääse vaikuttamaan Mihin liiton ei tule ottaa kantaa? TIIVISTYS: Venäjä, EU, uskonnolliset asiat, velkaantuminen, työmarkkina-asiat, puoluepolitiikka -> asiat jotka voimakkaasti jakavat mielipiteitä? KESKUSTELU: - Jos on oikeasti tärkeä asia, joka jakaa mielipiteitä, pitää silti pystyä muodostamaan liiton kanta - Ei voida kokonaan sulkea pois puoluepolitiikka, jos esim. joku puolue haluaa eroon nuorisovaltuustoista - Meidän pitää pystyä määrittelemään milloin otetaan kantaa ja milloin ei - Miksi ei oteta kantaa työmarkkina-asioihin? Ne koskevat paljon nuoria -> otetaan kantaa siinä mielessä kun koskevat nuoria - Kaikki on politiikkaa, pitää ottaa kantaa, mutta ei leimata että jotkut on perseestä: hallitus, persut, vihreet yms. - Tärkeistä asioista oltava linja - Pakolaiset, monet ovat nuoria, he ovat osa yhteiskuntaa. Jakaa myös mielipiteitä - Kannat ovat hyvä työväline liiton toimistolle ja hallitukselle - Lausunto mikä annetaan, annetaan nuorten hyväksi. Ei puolueet vaan nuoret mielessä Otettava kantaa: TIIVISTYS: Koulutusleikkaukset, nuorisotyöttömyys, leikkaukset, talous, nuorisolaki, pakolaiskriisi, translaki, tasa-arvoinen avioliittolaki ja nuorisotakuu KESKUSTELU: - Tarkennuksena leikkauksiin ja talouteen: nuorten eriarvoistuminen pitää estää - Avioliittolaki voi jakaa mielipiteitä? Toisten mielestä pitää ehdottomasti ottaa kantaa - Kaikki mihin liitto haluaa ottaa kantaa tulee kirjata tavoiteohjelmaan, muuten kantaa ei oteta

9 9(9) Strategian päivitysprosessi Strategian päivitys, jäsenistön kommentit TIIVISTYS: Vaikuttava, tukeva edunvalvoja Ydintehtävä - Ydintehtävä on tukea nuorisovaltuustojen toimintaa - Avustavapuhelin, ohjataan eteenpäin saamaan neuvoa ja apua toimintaan -> ongelmanratkaisija - Valvoa/auttaa nuvien toimintaa ja toimia nuvien äitinä ja osallistaa nuoria - Toimia nuvien tukena - Edistää demokratiaa -> riittää että olet aidosti nuori, demokratia toimii kun nuoria kuullaan - Jokaisessa kunnassa täydellisesti toimiva nuva Visio - Kaikissa kunnissa on vaikuttava nuva - Nuorisovaltuustojen vieminen muualle maailmalla -> nuvavienti, markkinaarvon nostaminen kotimaassa ja ulkomailla - Halutaan olla niin edelläkävijöitä, ettei meitä enää tarvita -> yhdistys tekee itsensä tarpeettomaksi - Jokaisessa kunnassa tunnetaan Nuva ry. - Liiton toiminta tunnettua kaikkialla - Jokaisessa kunnassa on nuva - Jäsenmäärä kasvaa, taloudelliset resurssit kasvaa ja henkilöstö kasvaa - Kasvava järjestö - Vakiintumisessa tehtävää, mutta olemme aika nuori järjestö -> millainen Nuva ry. on kun se täyttää 30 vuotta? Mihin tulevaisuudessa tarvitaan? - Suuri itseohjautuvuus nuvissa, kootaan vain nuvien ääni yhteen - Kouluttamaan - Kokoamaan nuorten ääni yhteen - Edunvalvonta, tuki nuville myös jatkossa: vaihtuvuus, resurssit, peräänkatsominen -> huomataan jos jollakin menee huonosti ja puututaan siihen - Tehdä itsensä tarpeettomaksi, mutta siinä välissä on paljon tehtävää Kommentit: - Nuva ry. kerää nuorisovaltuustojen asiat ja ajatukset yhteen, ei liitto voi olla tarpeeton, sillä nuorten ajatusten ja edunvalvonnallisten kysymysten kokoaminen on erittäin tärkeää, myös silloin kun nuorisovaltuustot paikallistasolla toimivat