Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(9)"

Transkriptio

1 1(9) Asiakirjalämpiä 2015 Tähän asiakirjaan on koottu lauantaina Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Hietsu-salissa pidetyn Asiakirjalämpiön muistiinpanoja, joiden pohjalta valmistellaan liiton vuoden 2016 asiakirjat. Asiakirjalämpiö on historiassaan toinen. Tapahtuman ajatuksena on koota jäsenistöltä ajatuksia liiton suuntaviivoiksi vuodelle Ajatuksia vuoden 2016 toimintaan - Laatikon ulkopuolista ajattelua ja uusia toimintatapoja - Miten liitosta tehdään vaikuttavampi toimija? - Mitä te haluatte Nuva ry:ltä vuonna 2016? Yleiset toivomukset, jotka nousivat esiin: - Asiakirjat nettisivuille - Asiakirjat marraskuun alussa kaikille tiedoksi Toimintasuunnitelma 2016 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman osa-alueet, sekä koonti työryhmien keskusteluista: Edunvalvonta - Lautakunnat ja valtuustot, niihin paikat nuorisovaltuustoille, vaikuttaminen tehdään kunnassa - Nuorisovaltuustot joka kuntaan, niiden toimivuus - Liiton ulkopuolinen edunvalvonta - Paikallisten nuvien toimintaedellytykset, liitto ja piirit voivat vaatia ja tukea: nuvat tarvitsevat omat budjetit - Nuorisotyöntekijöiden koulutus - Piirien kanssa yhteistyössä kuntavaalipaneelit - Kuntavaalikampanja yhdessä piirien kanssa, piirien ja liiton molempien vastuulla - Nuva ry. pitää olla auttava puhelin - Piirien ja liiton roolin selkeyttäminen - Piirien pitää pitää enemmän yhteyttä kuntiin - Jatkuvuuden tärkeys - Kuntavaalitavoitteet - Priiffaus kaikista puolueista - Kaksikielisyys Koulutus - Piiritoimijoille järjestettävä koulutus - Kouluttajakoulutus erikseen, piiritoimijoille oma koulutus - Ruotsinkielistä koulutusta - Halvempaa koulutusta (Aktiivipäivät) - Ulkopuolisia kouluttajia, eri koulutuksia eri tasoisille

2 2(9) - Alueellinen tasa-arvo koulutusten järjestämisessä, liittokokouksen järjestämisessä etc. - Maksuhelpotuksesta lisää tiedotusta - Nuorisovaltuustojen ohjaajille koulutus - Ulkoistetaan piireille uusien nuorisovaltuustojen kouluttaminen ja tutustuttaminen liittoon -> piirit ottaa kopin Piiri- ja aluetoiminta - Piireille oma työntekijä - Hanke tai rahaa jostakin työntekijän palkkaamiseen - Koulutusta piireille (aktiiveille, hallituksen jäsenille) - Lisää piirimeininkiä - Lisää positiivista piiripöhinää - Piirineuvoston kehittäminen, piirineuvostolle oma puheenjohtaja -> aikaa keskittyä piirineuvostoon - Tavoitteena piiridelegaatiot 2-4 vuoden sisällä -> ristiriitaa milloin piiridelegaatioihin tulisi siirtyä - Piirien roolin selkeyttäminen edunvalvonnassa - Piireille lisää rahaa - Piirien imagon kohotus - Infopaketit nuorisovaltuustojen ohjaajille piireistä - Asenteet kuntoon - Toiminnan jatkuvuus kauden vaihtuessa Viestintä - Markkinointi - Kuntakiertue, mentävä nuorisovaltuustojen luo - Matalan kynnyksen viestintä: rentoutta päivityksiin, selkokieltä - Kaksikielisyys, enemmän viestintää ruotsiksi, oma valiokunta, tietoa nettisivuille, apurahojen hakeminen - Lisää englanninkielistä viestintää Jäsenyys/Järjestöllinen kehittäminen - Jäsenistön osallistaminen, valiokunnat, työryhmät, alumnit, tapahtumien järjestäminen - Sektoriselkeys, keneen otan yhteyttä missäkin asiassa - Hankkeiden vakiinnuttaminen - Eri valiokunnat - Jäsenmäärän kasvattaminen (piirien kautta) - Kuntien aktivointi - Jäsenistölle avoin liittohallituksen kokous - Jäsenistölle tietoa siitä mitä tapahtuu liittohallituksen kokouksissa - Piirikummit - Jäsenedut: aloituspaketti uusille jäsenille, kirje lihalta, kynä, tietoa liitosta ja piiristä, sekä tulevista tapahtumista Suomen nuorisovaltuustojen edustajisto Hallinto Talous

3 3(9) Listatkaa kolme kärkitavoitetta, joihin mielestänne koko toimintasuunnitelman tulisi tähdätä: 1. Ryhmä - Uusi kuntalaki 2017, nyt monet kunnat alkavat perustamaan nuorisovaltuustoja. Liiton tulee olla heti skarppina, samoin piirien. Tulee olla heti yhteydessä kuntiin, tarjota koulutusta ja kertoa Nuva ry:n toiminnasta. - Kuntavaalit tulevat huhtikuussa 2017, viimeisellä puoliskolla eli käytännössä syksyllä pitää kampanjoida kunnallisvaalien nuorten ehdokkaiden ehdolleasettumisen puolesta. Miten nuorisovaltuutetut, joiden aika nuvassa on loppumassa saadaan ehdolle kunnallisvaaleissa? - Piiriaktiivien aktiivipäivät, syventää koulutusta ja osaamista. Tarvitaan lisää ja syvemmälle menevää koulutusta, jotta joka vuotinen keskustelu siitä miksi piirit toimii ja miksi ne eivät toimi saadaan loppumaan. Käydään läpi tarkemmin mitä piiri voi, saa ja voisi tehdä. Eli: Uudet jäsenet Kuntavaalit Piirit 2. Ryhmä - Piirit on Nuva ry:n suurin ongelma, piiritoimintaan tarvitaan resursseja, piiritoiminnasta täytyy tiedottaa enemmän. - Edustajiston toiminnan selkeyttäminen, toiminta on jäänyt jollain tasolla puolitiehen. - Kuntalaki, kaikkiin kuntiin ollaan perustamassa nuorisovaltuusto. Pitää pitää huoli, että nuorisovaltuustoilla on edustaja kuntien hallinnossa, lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa. 3. Ryhmä - Kuntalaki, täytyy tehdä töitä sekä vuonna 2016 ja 2017 lain toteutumisen eteen ja on tarjottava uusille nuorisovaltuustoille työkaluja lain toteuttamiseen. - Nuorisovaltuustojen ohjaajien kouluttaminen, info -> Aktiivipäivillä tarjottava yhteinen tekeminen. - Kunnat joissa on nuorisovaltuusto, nämä kunnat tarvitsevat lisää ideoita, koulutusta ja toiminnan vahvistamista. - Piirejä täytyy kouluttaa, ei vain puheenjohtajia vaan koko hallitusta. Kesäpäivien tapainen koulutus. Erillinen tilaisuus, jossa on kaikki piirien toimijat. - Piirineuvoston kehittäminen, piirineuvosto toimii teoriassa, ei käytännössä. - Viestinnän kehittäminen. 4. Ryhmä - Piirit, tarvitaan koulutusta, rahoitukselliset uudistukset, ei yksiselitteisesti lisätä rahoitusta, mjytta rahoituskanavien tulee monipuolistua. Lisäksi toimenkuvaa pitää selkeyttää mikä on piirien edunvalvontaa ja mikä on liittohallituksen tekemää edunvalvontaa. - Järjestöllisen toiminnan kehittäminen, osallistetaan paikallista nuorisovaltuustoa ja piiriä esim. Aktiivipäivien järjestämiseen. Aktiivit pääsevät mukaan vaikuttamaan ja järjestämään tapahtumia. - Toiminnan pitkäjänteisyys, hankkeita on ollut koko ajan perustoiminnan ohella. Hankkeet eivät saa olla itseisarvo, vaan niillä tulee tähdätä toiminnan kehittämiseen ja vakinaistamiseen.

4 4(9) 5. Ryhmä - Liiton vakiinnuttaminen, vuosi 2016 on merkittävä vuosi jolloin tulee saada piirit kuntoon, edustajisto kuntoon ja sääntöuudistus kuntoon. Piirit aktiivisiksi ja piireille enemmän rahaa. Piireille koulutuksia sillä piirit on väline parempaan edunvalvontaan ja näkyvyyteen maakunnissa. - Lisää näkyvyyttä, jotta uudet nuorisovaltuustot tietää miten lähteä toimintaan mukaan. 6. Ryhmä - Jäsenmäärän kasvattaminen, Aktiivipäivillä, liittokokouksessa yms. Tällä hetkellä tapahtumissa on osallistujia ja nuvissa jäseniä, jotka eivät kuulu liittoon. Jäsenkasvulla liitto saisi lisää rahoitusta ja nuorisovaltuustot tietoa ja intoa omaan toimintaansa. Myös liitto saisi tärkeää tietoa nuvien toiminnasta. - Edunvalvonnan tehostaminen, selkeä työnjako mikä on liittohallituksen ja mikä piirien tehtävä, kun jossakin nuorisovaltuustossa on jokin ongelma. Piirit tarvitsevat koulutusta siitä, miten puuttua tilanteeseen, jos piirin alueella on ongelmallisesti toimiva nuorisovaltuusto. - Liiton tapahtumissa pitäisi hyödyntää enemmän liiton kouluttajia. 7. Ryhmä - Edunvalvonta, nuorisovaltuustojen tukeminen -> liiton ja piirin työnjako ja tietoisuus paikallisista nuorisovaltuustoista. Millaisissa tilanteissa otetaan yhteyttä kehenkin? - Jäsenistön osallistaminen tapahtumien järjestämisessä, sekä kommunikaatioväylän avaaminen laajemmin jäsenistön suuntaan. - Avoimuutta tulee parantaa liiton (liittohallituksen) puolelta, esimerkiksi alajärjestöjä/valiokuntia/toimintaryhmiä tapahtumia suunniteltaessa? Tehtävien ulkoistaminen! Tapahtumavaliokunta. Vastuu ei jää liittohallitukselle vaan kiinnostuneille. Hallituksen jäsenten ajatukset toimintasuunnitelmaan 2016 Riina - Nuorisovaltuustojen perustaminen, kaiken toiminnan tulee tukea uusien nuvien perustamista - Jäsenen oikeudet keskiöön, kaikki mitä teemme peilautuu jäseneen - Laadukas koulutus - Piirivallankumous, ei vain puhuta vaan aletaan tekemään. Kootaan piiritoimijat yhteen paikkaan 2 kertaa vuodessa 1. Jäsenmäärän kasvu 2. Jäsenyyden kehittäminen 3. Nuorisovaltuustojen perustaminen Veera - Edunvalvonta, nyt kun nuvat on laissa liiton täytyy olla tekijänä ja tukijana, jotta toimintaedellytykset täyttyvät. Tuetaan uusia ja autetaan vanhoja - Tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa - Liitto kerää tietoa kuntaliitosvaiheessa olevista kunnista - Liitto kehittää yhteydenpitoa kuntiin

5 5(9) - Kuntavaalit 2017, materiaalin tuottaminen ja nuorten kannustaminen ehdolle - Jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenhankintakampanja - Jäsenkysely vähintään kerran vuodessa - Edustajiston roolin selkeytys - Yhdenvertaisuus -> liitto toimii aktiivisena edelläkävijänä ja edistäjänä, jäsenkysely Julia - Liitto jatkaa piiritoimijoiden kouluttamista - Koulutuksen muotoa voisi kehittää piirien ja liiton toivomaan suuntaan, kaksi päiväinen koulutus, koko piirihallitus paikalla - Piirihallituksen huomioiminen: mitä piirit haluavat koulutuksilta? - Liitto jatkaa kaksikielisten piirien tukemista - Piirineuvoston kehittäminen - Piirien kontaktit: piireillä täytyy olla kontaktit sekä nuorisovaltuustoihin, että liittoon, yhteydenpidon toimivuus on selkeä kehittämiskohde - Piirien vahvistaminen niiden omilla toiminta-alueilla - Piirien toiminta tukemaan liiton tavoitetta: vahvat nuorisovaltuustot kunnissa - Piiriuudistus -> perustettaisiin työryhmät, joiden tarkoituksena olisi aktivoida piirin alueella nuoria osallistumaan piiritoimintaan - Liiton piirivastaava tekee aktiivista yhteistyötä piirien kanssa - Pidetään liitto ja piirit ajan tasalla toistensa tekemisistä - Piirikummit Robin - Piiritoimijoille pitää kehittää tietopaketti - Koulutuspäivä piiritoimijoille - Koulutuksen monipuolistaminen, mahdollisimman korkea koulutustaso: piiritoimijat, nuvien ohjaajat - Vanhojen koulutuspohjien uudistaminen - Uusien nuorisovaltuustojen kouluttaminen Calle - Kaksikielisyyden näkökulma - Kaksikielisyys virallistetaan ensi vuonna - Nuva ry:tä ei tunneta ruotsinkielisissä kunnissa -> lisää materiaalia ruotsiksi, sekä painettua, että nettisivuille - Kiertue, nuvatoimijat kiertäisivät ruotsinkielisissä kunnissa - Apurahojen hakeminen säätiöiltä ja rahastoilta Kimi - Puitteen on kunnossa, nyt täytyy painopisteen olla vaikuttavuudessa: nuville lautakuntapaikat ja kaikkien asenteet kuntoon - Uusien nuorisovaltuustojen perustaminen ja siihen liittyvät tukitoimet, järjestöllinen kehittäminen

6 6(9) - Kuntavaalit, koko nuorisovaltuustokenttä kääntyy kuntavaalimoodiin ja tekee töitä sen eteen että ehdolla on nuoria, sekä lobbaa tärkeitä tavoitteita - Liitolla ei ole kilpailijoita, mutta tarvitaan yhteistyötä kentän toimijoiden kesken - Edustajiston muutos - Toimintatapojen kehittäminen, mitä kv-toiminnalta halutaan? - Strategiatyön tekemisen tulee olla tiiviisti toimintasuunnitelman osana Tavoiteohjelma 2016 Vuosittain liittokokouksessa hyväksyttävä asiakirja, joka linjaa liiton kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tavoiteohjelma joka on hyväksytty vuonna 2015 on yleispoliittisempi, kun aiemmat. Tavoiteohjelmaa 2016 ideoitiin myös Asiakirjalämpiössä Nykyinen tavoiteohjelma jakautuu kolmeen perusperiaatteeseen. 1. Oikeus osallistua 2. Päätöksenteon oikeuden mukaisuus 3. Mahdollisuus aitoon vaikuttamiseen Asiakirjalämpiössä esiin nousseet teemat vuodelle 2016: 1. Ryhmä Arvio 2015: Tavoitteet ovat oikein hyödyllisiä ja mukavia: valitettavasti ne eivät näy liiton toiminnassa. Poliittinen vuosi 2016: kunnallisvaalit, kestääkö hallitus, hallitusneuvottelut, kuntauudistus, sote

7 7(9) Yhteenveto: Nimeä yksi asia/ilmiö/keskustelunaihe joka pitäisi löytyä liiton tavoiteohjelmasta: pakolaiskriisi, leikkaukset, talous, nuorisolaki, tasa-arvoinen avioliittolaki, translaki, nuorisotyöttömyys ja nuorten työllisyys - Koulun ulkopuolelta hankitun oppimisen tunnustaminen, liitossa toimii paljon aktiivisia nuoria ja koulut tunnustavat esimerkiksi nuvissa tapahtuvan oppimisen todella eri tavoin - Tavoiteohjelman tulee olla nimenomaan tavoitteellinen ohjelma 2. Ryhmä Arvio 2015: Toiminta ei näy jäsenistölle jos toimintaa ylipäätään on. Poliittinen vuosi 2016: pakolaiskriisi, turvapaikanhakijat, kotouttaminen, pakolaisten osallisuus, leikkaukset, nuorisoon kohdistuvat leikkaukset, venäjä, yhteiskunnan eriarvoistuminen, avioliittolaki, kuntaliitokset, kuntavaalit, sote, soteuudistus, lakkoja, nuorten oikeudet turvattava, vr, kulkureitit, joukkoliikenne, nuorten kuuleminen, tasa-arvoinen avioliittolaki, koulutusleikkaukset, peruskoulu, koulumatkat, kuntavaalit, EU-jäsenyys Yhteenveto: Mitä mieltä olet nykyisen tavoiteohjelman rakenteesta? Konkretiaa, tiivistämistä, rakenne on hyvä, mutta tarvitaan selkeyttä. Voidaan pitää kolme perusperiaatetta ja viisi ylätavoitetta. - Tosussa on se mitä me teemme, tavoiteohjelmassa on asiat mihin suuntaan me haluamme maailman menevän - Meitä kysytään kampanjoihin mukaan, joten meillä pitää olla tavoiteohjelmassa kannat - Tavoiteohjelma on toimiston ja hallituksen tuki kannanotoissa 3. Ryhmä Arvio 2015: 4/5 onnistunut kokonaisuudessaan, yksityiskohdissa hiottavaa Poliittinen vuosi 2016: kuntavaalit 2017, kaksikielisyyden edistäminen liitossa, koulutus ja julkiset palvelut, valtakunnan politiikka, pakolaiskriisi, translaki, koulutusuudistukset Yhteenveto: Miten tärkeäksi koet liiton tavoiteohjelman? Ohjelma on tärkeä, konkretisoiva ja tavoitteilla lisätään motivaatiota ja se on selkeyttä luova asiakirja jäsenistölle. Jäsenistö tietää ja voi vaikuttaa liiton tavoitteisiin, asiakirja ohjaa hallitusta ja toimistoa viestinnässä. Koetaan tärkeäksi kannanottoihin ja asiakirjoihin kommentoitaessa. - Tosi tärkeä paperi - Tärkeyden pitää olla tiedossa hallituksella, sillä tavoiteohjelma on jäsenistölle tärkeä paperi, jonka tavoitteiden halutaan toteutuvan 4. Ryhmä Arvio 2015: Epäonnistunut kuntalakia lukuunottamatta Poliittinen vuosi 2016: talous, tuottavuusloikka, koulutuksen digitalisaatio, sähköiset yo-kirjoitukset, energiaremontti, fortumin suunnitelmat, maailmanlaajuiset kriisit, Ukrainan tilanne, pakolaiskriisi, nuorten pakolaisten osallistaminen, kotoutuminen, ei vaaleja, työttömyys, työttömyyden kehitys, palkkojen alennus, työpaikat, nuorisovaltuustot lakiin, sote, kuntaliitokset, perustulokokeilu Yhteenveto: Miten kuntalain uudistumisen tulee näkyä tavoiteohjelmassa? Pitää tukea nuorisovaltuustoja, antaa koulutusta. Nuvatlakiin ei saa olla päätepysäkki, miten siitä eteenpäin? Iso kysymys! Kaksikielisyyttä täytyy tukea, kaksikieliset kunnat tarvitsevat erityistä tukea. Nuville todellista valtaa, todellinen valta on budjetti ja lautakuntapaikat. - Mitä sen jälkeen kun nuvat on laissa, se on ydinkysymys tulevan tavoiteohjelman kannalta - Mikä on seuraava edunvalvonnan kärkitavoite?

8 8(9) - Perusta, vakiinnuta, vahvista hanke pitäisi olla kaikille, vähintään perustettaville kunnille - Lautakuntapaikat kaikkiin nuviin - Valta pitää vakiinnuttaa nuviin /// (maininnat) - Äänestysikäraja kuntavaaleissa /// (maininnat) (mainittu myös, että jakaa liittoa) - Nuorisolain 8 - Piireille lisää resursseja, jotta ne voivat toimia paremmin uusien nuvien kanssa - Tarjota nuorisovaltuustomallia ulkomaille -> konseptin vieminen ulkomaille - Eurooppalainen kattojärjestö - Kaikkiin uusiin kuntayhtymiin ja aluehallintoon nuorisovaltuuston edustajat -> miten aluehallinto kehittyy sen mukaan täytyy nuorisovaltuustojenkin kehittyä - Kaikki nuvat valittaisiin äänestämällä - Paikallisdemokratia ei saa karata liian kauas nuorista, kuntayhtymät eivät lisää halukkuutta vaikuttaa, tuntuu ettei pääse vaikuttamaan Mihin liiton ei tule ottaa kantaa? TIIVISTYS: Venäjä, EU, uskonnolliset asiat, velkaantuminen, työmarkkina-asiat, puoluepolitiikka -> asiat jotka voimakkaasti jakavat mielipiteitä? KESKUSTELU: - Jos on oikeasti tärkeä asia, joka jakaa mielipiteitä, pitää silti pystyä muodostamaan liiton kanta - Ei voida kokonaan sulkea pois puoluepolitiikka, jos esim. joku puolue haluaa eroon nuorisovaltuustoista - Meidän pitää pystyä määrittelemään milloin otetaan kantaa ja milloin ei - Miksi ei oteta kantaa työmarkkina-asioihin? Ne koskevat paljon nuoria -> otetaan kantaa siinä mielessä kun koskevat nuoria - Kaikki on politiikkaa, pitää ottaa kantaa, mutta ei leimata että jotkut on perseestä: hallitus, persut, vihreet yms. - Tärkeistä asioista oltava linja - Pakolaiset, monet ovat nuoria, he ovat osa yhteiskuntaa. Jakaa myös mielipiteitä - Kannat ovat hyvä työväline liiton toimistolle ja hallitukselle - Lausunto mikä annetaan, annetaan nuorten hyväksi. Ei puolueet vaan nuoret mielessä Otettava kantaa: TIIVISTYS: Koulutusleikkaukset, nuorisotyöttömyys, leikkaukset, talous, nuorisolaki, pakolaiskriisi, translaki, tasa-arvoinen avioliittolaki ja nuorisotakuu KESKUSTELU: - Tarkennuksena leikkauksiin ja talouteen: nuorten eriarvoistuminen pitää estää - Avioliittolaki voi jakaa mielipiteitä? Toisten mielestä pitää ehdottomasti ottaa kantaa - Kaikki mihin liitto haluaa ottaa kantaa tulee kirjata tavoiteohjelmaan, muuten kantaa ei oteta

9 9(9) Strategian päivitysprosessi Strategian päivitys, jäsenistön kommentit TIIVISTYS: Vaikuttava, tukeva edunvalvoja Ydintehtävä - Ydintehtävä on tukea nuorisovaltuustojen toimintaa - Avustavapuhelin, ohjataan eteenpäin saamaan neuvoa ja apua toimintaan -> ongelmanratkaisija - Valvoa/auttaa nuvien toimintaa ja toimia nuvien äitinä ja osallistaa nuoria - Toimia nuvien tukena - Edistää demokratiaa -> riittää että olet aidosti nuori, demokratia toimii kun nuoria kuullaan - Jokaisessa kunnassa täydellisesti toimiva nuva Visio - Kaikissa kunnissa on vaikuttava nuva - Nuorisovaltuustojen vieminen muualle maailmalla -> nuvavienti, markkinaarvon nostaminen kotimaassa ja ulkomailla - Halutaan olla niin edelläkävijöitä, ettei meitä enää tarvita -> yhdistys tekee itsensä tarpeettomaksi - Jokaisessa kunnassa tunnetaan Nuva ry. - Liiton toiminta tunnettua kaikkialla - Jokaisessa kunnassa on nuva - Jäsenmäärä kasvaa, taloudelliset resurssit kasvaa ja henkilöstö kasvaa - Kasvava järjestö - Vakiintumisessa tehtävää, mutta olemme aika nuori järjestö -> millainen Nuva ry. on kun se täyttää 30 vuotta? Mihin tulevaisuudessa tarvitaan? - Suuri itseohjautuvuus nuvissa, kootaan vain nuvien ääni yhteen - Kouluttamaan - Kokoamaan nuorten ääni yhteen - Edunvalvonta, tuki nuville myös jatkossa: vaihtuvuus, resurssit, peräänkatsominen -> huomataan jos jollakin menee huonosti ja puututaan siihen - Tehdä itsensä tarpeettomaksi, mutta siinä välissä on paljon tehtävää Kommentit: - Nuva ry. kerää nuorisovaltuustojen asiat ja ajatukset yhteen, ei liitto voi olla tarpeeton, sillä nuorten ajatusten ja edunvalvonnallisten kysymysten kokoaminen on erittäin tärkeää, myös silloin kun nuorisovaltuustot paikallistasolla toimivat

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto? Nuorten osallisuuden asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 2(23) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. YLEISTÄ... 4 2. EDUNVALVONTA... 5 2.1 KÄRKIHANKE:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita. Demokratiapäivä

Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita. Demokratiapäivä Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita Demokratiapäivä 17.10.2017 Meidän iltapäivän ohjelma: Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset nuoriin Maakuntanuvat-hankkeen esittely Tutkijan puheenvuoro

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA

1. Yleistä. 2. Hallinto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Rovaniemi Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Rovaniemi 14.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 7.-9.11.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Suunnantarkistus. - Nuorisolautakunta 18.12.2014. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja

Suunnantarkistus. - Nuorisolautakunta 18.12.2014. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Suunnantarkistus - Nuorisolautakunta 18.12.2014 Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Tähän mennessä Pohjustus (syksy 2013) Kehittämisryhmät Kumppanityöpaja Lautakunnan seminaari Näkemys (kevät 2014) Nuorten

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) LIITE 8/15

TAVOITEOHJELMA 2015. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 1(7) LIITE 8/15 1(7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 JOHDANTO ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorten oikeuksien

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Veera Granroth Nea Hjelt Joanna Järvinen Juho Koskela Markus Kutvonen Mikael Kutvonen saapui klo 17.47 Hanna Nurmi Rebecca Olin

Veera Granroth Nea Hjelt Joanna Järvinen Juho Koskela Markus Kutvonen Mikael Kutvonen saapui klo 17.47 Hanna Nurmi Rebecca Olin Pöytäkirja 02/15 1 (8) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 17.30 Paikka Zentra Läsnä: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

NUORET MUKAAN MUUTOKSEEN nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa

NUORET MUKAAN MUUTOKSEEN nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa NUORET MUKAAN MUUTOKSEEN nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa Tänään luvassa 1. Kimi Uosukainen: Nuorten vaikuttamisen vallankumous 2. Anna Hurmeranta: Nuorisovaltuustot kunnissa NYT! 3. Aleksi Koivisto:

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, 3.10.2014 Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Nuorten osallistuminen ja kuuleminen - taustalla lain velvoitteet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen

Ikäihmisten osallisuuden edistäminen. Sanna Kaijanen Ikäihmisten osallisuuden edistäminen Sanna Kaijanen 24.8..2017 Valli ry Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksessa

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Kauden 2015-2016 aloituskokous Toimintakertomus 2013-2014 6-7 kokousta vuodessa Kokouksissa yleensä ajankohtainen teema, esim. asuminen, yrittäjyys, työllisyys,

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2015 Sivistysvaliokunnalle Viite: Sivistysvaliokunta torstaina 22.10. klo 12.00 / HE 30/2015 Asia: Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot