63. KESKIVIIKKONA 2. MARRASKUUTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "63. KESKIVIIKKONA 2. MARRASKUUTA 2011"

Transkriptio

1 PTK 63/2011 vp 63. KESKIVIIKKONA 2. MARRASKUUTA 2011 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki... 3 Lakialoite LA 22/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 2) Laki varallisuusverosta Lakialoite LA 23/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 3) Laki arvonlisäverolain 85 a :n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Lakialoite LA 24/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 4) Laki tuloverolain 23 ja 124 :n muuttamisesta Lakialoite LA 25/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 5) Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista Lakialoite LA 26/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 6) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 :n muuttamisesta Lakialoite LA 27/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 7) Laki opintotukilain 48 :n muuttamisesta Lakialoite LA 28/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps) 8) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 :n muuttamisesta Lakialoite LA 16/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

2 2 Keskiviikkona ) Laki työttömyysturvalain ja aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Lakialoite LA 17/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.) 10) Laki tuloverolain muuttamisesta Lakialoite LA 18/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.) 11) Laki vuoden 2012 tuloveroasteikoksi Lakialoite LA 19/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.) 12) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Lakialoite LA 20/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.) Ensimmäinen käsittely 13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 67/2011 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2011 vp 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta Hallituksen esitys HE 27/2011 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2011 vp 15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 69/2011 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2011 vp 16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta Hallituksen esitys HE 85/2011 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2011 vp Toinen käsittely 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 68/2011 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2011 vp

3 63/1 PTK 63/2011 vp 3 Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ja ), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ja ) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Paavo Arhinmäki /vas (e) Juho Eerola /ps (e) Eeva-Johanna Eloranta /sd (e) Maarit Feldt-Ranta /sd (e) Tarja Filatov /sd (e) Christina Gestrin /r (e) Jukka Gustafsson /sd (e) Lars Erik Gästgivars /r (e) Satu Haapanen /vihr (e) Pekka Haavisto /vihr Teuvo Hakkarainen /ps (s) Jussi Halla-aho /ps Leena Harkimo /kok Lauri Heikkilä /ps (e) Anna-Maja Henriksson /r (e) Harri Jaskari /kok (e) Risto Kalliorinne /vas Johanna Karimäki /vihr (e) Pia Kauma /kok (e) Krista Kiuru /sd Jukka Kopra /kok (e) Miapetra Kumpula-Natri /sd (e) Suna Kymäläinen /sd (e) Jukka Kärnä /sd (e) Eero Lehti /kok (e) Paula Lehtomäki /kesk (p) Anne Louhelainen /ps (e) Eeva Maria Maijala /kesk (e) Marjo Matikainen-Kallström /kok (e) Silvia Modig /vas (e) Ville Niinistö /vihr (e) Petteri Orpo /kok (e) Sirpa Paatero /sd (e) Mauri Pekkarinen /kesk (e) Tuula Peltonen /sd (e) Arto Pirttilahti /kesk (e) Leena Rauhala /kd (s) Simo Rundgren /kesk (e) Janne Sankelo /kok (e) Kimmo Sasi /kok (e) Mikko Savola /kesk Timo Soini /ps Alexander Stubb /kok (e) Eero Suutari /kok (e) Katja Taimela /sd (s) Astrid Thors /r (e) Maria Tolppanen /ps (e) Erkki Tuomioja /sd (e) Kauko Tuupainen /ps (s) Sinuhe Wallinheimo /kok (e) Pauliina Viitamies /sd (s) PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki Lähetekeskustelu Lakialoite LA 22/2011 vp (Pirkko Ruohonen- Lerner /ps) Puhemies Eero Heinäluoma: Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 1) asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen asioista 2) 12). Totean, että päiväjärjestyksen asiat 1) 7) sisältävät perussuomalaisten eduskuntaryhmän lakialoitteita ja asiat 8) 12) sisältävät keskustan eduskuntaryhmän lakialoitteita. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Pirkko Ruohonen-Lerner. Keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää Kimmo Tiilikainen. Tämän jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Keskustelu 1 Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset haluavat edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja talouskasvua. Varjobudjetissamme esitämme in-

4 4 Keskiviikkona /1/1 vestoimiseen kannustavan t&k- eli tutkimus- ja kehitysverotuen käyttöönottoa sekä tuotannollisten investointien verotuksessa hyväksyttävien poistojen kaksinkertaistamista. Tällaiset toimenpiteet kannustaisivat isänmaallisia yrityksiä sijoittamaan Suomeen. Samalla parannettaisiin pienten ja keskisuurten yritysten kasvumahdollisuuksia. Niissä on Suomen talouden tulevaisuus. Rahoitus tähän saataisiin leikkaamalla hyvin tehottomaksi osoitettuja suuryritysten yritystukia ja pitämällä yhteisöverokanta ennallaan. Perussuomalaiset ajavat etenkin pienyrittäjien asemaa. Vastustamme hallituksen esityksiä leikata tuntuvasti kotitalousvähennystä ja poistaa eräiden työvaltaisten alojen alv-helpotus. Kotitalousvähennyksen leikkaus uhkaa lukuisia pieniä kotipalveluyrityksiä. Se vahingoittaa etenkin lapsiperheitä ja vaikeuttaa kotona asuvien vanhuksien mahdollisuuksia palkata kotiapua ja siten asua pitempään omissa kodeissaan. Samalla harmaa talous remonttitöissä uhkaa jälleen kasvaa. Arvoisa puhemies! Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Olemme valmiit korottamaan korkeatuloisten suomalaisten ansiotuloverotusta nostamalla ylimmän portaan marginaaliveroa 30 prosentista 32 prosenttiin. Samalla lisäisimme uuden, viidennen portaan poikkeuksellisen suurituloisia henkilöitä varten, eli yli euroa vuodessa ansaitseva maksaisi tämän yli menevältä osalta 36 prosenttia valtionveroa. Tätä olemme leikkimielisesti kutsuneet Wahlroos-veroksi. Nämä toimenpiteet toisivat valtiolle 150 miljoonaa euroa vuodessa. Ehdottamamme muutokset tarkoittaisivat, että esimerkiksi euroa vuodessa ansaitseva henkilö maksaisi vajaat 600 euroa enemmän veroa vuodessa. Jos vuositulot olisivat jopa euroa, lisävero olisi runsaat euroa. Tasaverokehitystä on hillittävä myös laskemalla energia- ja polttonesteverotusta. Suomessa on saatava asunto lämpimäksi talvella, ja bensapumpulla ei tuloja kysytä. Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen on vastuutonta. Hallituksen suunnittelema kuntien valtionosuuksien leikkaaminen nettomääräisesti yhteensä 448 miljoonalla eurolla on pahimman luokan vastuunpakoilua. Osoittaa todellista selkärangattomuutta siirtää ikävät ratkaisut kuntapäättäjille. Kuntaliitto on jo varoittanut, että hallituksen suunnitelmat pakottavat kuntia nostamaan veroasteitaan. Tämä vauhdittaa edelleen tasaverokehitystä. Kunnat joutuvat myös tinkimään peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta. Julkisten palveluiden heikentymisestä kärsivät etenkin heikko-osaisimmat kuntalaiset. Perussuomalaiset vaativat hallitusta perumaan kuntien valtionosuuksien nettomääräisen leikkauksen. Lisäksi ehdotamme lisäpanostuksia muiden muassa lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä köyhien lapsiperheiden tukemiseen. Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat valmiit sitomaan opintotuen indeksiin jo ensi vuonna. Hallitus on lausunut pelkkiä tyhjiä lupauksia opintotuen sitomisesta indeksiin. Sen toteutus on lykkääntynyt hamaan tulevaisuuteen, vaikka opintotuen reaaliarvoa on laskettu jo vuosikausien ajan. Samalla on panostettava yliopistojen laatuun sekä ammatilliseen koulutukseen koko maassa. Hallitus ei ilmeisesti usko koulutuksen arvoon, sillä sen kaavailemat leikkaukset uhkaavat viedä opettajan työpaikan ammattikorkeakouluista lähivuosina. Leikkaukset kohdistuvat etenkin Pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleviin ammattikorkeakouluihin. Tämä ajaa maakunnat yhä ahtaammalle, kun nuoriso joutuu muuttamaan pois opiskelupaikkojen perässä. Tarpeellisia uudistuksia on tehtävä, mutta ne on toteutettava harkitummin ja maltillisemmalla aikataululla. Yleissivistävään koulutukseen tarvitaan lisäpanostusta. Jatkuva lähi- ja kyläkoulujen lakkauttaminen ja ryhmäkokojen paisuminen täytyy pysäyttää. Kyse on maamme laadukkaan ja ihmislähtöisen koulutusjärjestelmän säilyttämisestä. Arvoisa puhemies! Suomen itsenäinen ja uskottava maanpuolustus on turvattava. Puolustusmäärärahojen jatkuva leikkaaminen tulee pysäyttää välittömästi. Hallitusohjelma leikkaa Puolustusvoimilta tämän vaalikauden aikana 200 miljoonaa euroa, puhumattakaan muista säästötarpeista. Mikään muu hallinnonala ei joudu näin suhteettoman suurien säästötoimenpiteiden kohteeksi. Perussuomalaiset vaativat kohtuuttomien leikkausten perumista. Hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuuksiamme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella. Tämä ei ole hallittua puolustuspolitiikkaa, etenkään kun hallitus samaan aikaan ajaa Suomen liittymistä

5 63/1/2 PTK 63/2011 vp 5 jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen. Arvoisa puhemies! Poliisien resurssien karsiminen on lopetettava. Kysymys on yhteiskunnan perusturvallisuudesta. Koulutettavien poliisien määrää on jouduttu karsimaan kovalla kädellä, mikä heikentää poliisin kenttätoimintaa ja reagointikykyä. Perussuomalaiset ehdottavat lisäresursseja poliisille, tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme uskottavasti taistella kasvavaa harmaata taloutta vastaan. Harmaa talous aiheuttaa Suomelle vuodessa valtavat, jopa 2 3 miljardin euron, verotulojen menetykset. Erityisesti Euroopan unionin vapaa työvoiman liikkuvuus on syössyt ravintola- ja rakennusalamme harmaan talouden kierteeseen ulkomaisen halpatyövoiman vuoksi. Hallituksen panostukset tä11ä saralla ovat riittämättömiä. Esimerkiksi tilaajavastuulain nykyinen maksimisakko, euroa, voitaisiin muuttaa siten, että lain rikkoja maksaa sakkoa enimmillään 15 prosenttia kokonaisurakasta. Ilman tuntuvia sakkoja lain rikkojat pitävät meitä pilkkanaan. Tarvitaan myös konkreettisia panostuksia osaavaan henkilöstöön. Tämä maksaa itsensä pidemmällä jaksolla takaisin. Arvoisa puhemies! Maanteiden ja rautateiden rapautuminen on pysäytettävä. Nykytilanne on käynyt monilta osin kestämättömäksi. Riittämättömät investoinnit infrastruktuuriin tulevat pitkällä tähtäimellä kalliiksi. Hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja tie- ja rataliikenteeseen, vaikka asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa. Tässä hallitus antaa kansallisen pääoman valua hiekkaan. Perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen rata- ja tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle. Sillä luodaan toimintaedellytyksiä yrityksille, jotta ne pystyvät toimimaan maamme reuna-alueilla, ja samalla pidetään nykyistä paremmin koko Suomi asuttuna. Ehdotamme perusväylänpitoon 140 miljoonan euron lisämäärärahaa. Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti ei lisää velanottoa hallituksen esitykseen verrattuna. Verotuksen muutosten ohella esitämme lisätuloja saatavan muiden muassa kelamaksun palauttamisesta yksityiselle sektorille. Myös puoluetukia ja eduskuntaryhmien ryhmäkansliatukea voitaisiin leikata ainakin 15 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Siinä ei ole kyse isoista rahoista, mutta poliitikkojen on näytettävä esimerkkiä, kun vyötä joudutaan kiristämään joka puolella. Jotkut ovat meitä arvostelleet siitä, että emme vaadi isompia leikkauksia valtion velanoton vähentämiseksi. Olemme samaa mieltä siitä, että velkaantumistahti on huolestuttava, etenkin kun holtittomien euromaiden kasvava tukeminen tulee aiheuttamaan meille miljardiluokan lisälaskun. On kuitenkin otettava huomioon, että Euroopan ja Suomen talous on ajautumassa lamaan ja IMF:n uudet tutkimukset osoittavat, että taantumassa leikkaaminen ei auta parantamaan valtiontaloutta, koska leikkausten takia talous heikkenee vielä enemmän. Mielestämme on tärkeää päästä lyhentämään valtionvelkaa, mutta se on tehtävä hallitusti. Verrattuna muihin maihin Suomi ei ole ylivelkaantunut. Emme voi leikata peruspalveluista 7:ää miljardia euroa yhdellä kertaa. 2 Kimmo Tiilikainen /kesk (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Keskustan eduskuntaryhmä on tehnyt oman vaihtoehtonsa Kataisen hallituksen budjettiesitykselle vakavalla mielellä. Tunnistamme taloudellisen tilanteen vaikeuden, sen asettamat reunaehdot. Ne ovat samat hallituksella ja oppositiolla. Politiikalla pitää olla paitsi kuva tulevaisuudesta myös näkemys siitä, miten siihen päästään. Tämän me keskustassa teemme hallitusta paremmin. Lyhyesti ja ytimekkäästi: Keskusta tarjoaa suomalaisille vähemmän velkaa ja parempaa elämää vuoden jokaisena päivänä. Me ottaisimme miljoona euroa vähemmän velkaa joka päivä kuin hallitus. Me käyttäisimme miljoona euroa päivässä enemmän päivähoitoon, kouluun, terveyspalveluihin ja vanhustenhoitoon kuin hallitus. Me käyttäisimme miljoona euroa päivässä enemmän uuteen kasvuun ja työllisyyteen. (Jouko Skinnari: Ihan päinvastoin kuin viime keralla!) Tässä on kiteytettynä keskustan vaihtoehto. Keskustan vaihtoehto on vastuullisempi ja taloutta tasapainottavampi. Lähtökohta on, että valtio ei voi loputtomiin velkaantua Kataisen hallituksen 7 miljardin vuosivauhdilla. Se tie on kestämätön. Jos sillä tiellä jatkamme, löydämme itsemme ennen pitkää Kreikan ja Italian kaltaisten maiden joukosta. Se ei ole Suomen paikka.

6 6 Keskiviikkona /1/2 Velkaantumisen hillitseminen on myös sukupolvikysymys. Velka on vain siirrettyä veronkorotusta. Velkojamme emme maksa vain me itse vaan myös lapsemme, ja se on vastuutonta. (Matti Saarinen: Tehän alensitte verojakin velkarahalla!) Vaihtoehdossamme otamme joka päivä velkaa vähintään miljoona euroa vähemmän kuin Kataisen hallitus. Kataisen hallitus lupasi hallitustaipaleen alkajaisiksi kansalaisille taloustilanteeseen nähden ylimitoitetut veronkevennykset. Arvon ministerit, muistakaa, että teette veronkevennykset velkarahalla. (Välihuutoja vasemmalta) Me keräisimme veroja sieltä, missä on maksukykyä. Kevennämme verotusta hallitusta vähemmän. Kevennämme kuitenkin pienituloisten verotusta edelleen, keskituloisten verotuksen pitäisimme ennallaan. Olemme kiristämässä suurituloisten verotusta, mutta näitä veroeuroja tarvitaan, jos aiomme turvata ihmisille elintärkeitä palveluita. Nyt on yhteisvastuun eikä itsekkyyden aika. Arvoisa puhemies! Taloutemme ei kuitenkaan oikene pelkästään veroja kiristämällä. Tarvitsemme talouden kasvua, suomalaista yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja. Tässä suhteessa linjamme eroaa eniten Kataisen hallituksen linjasta. Siinä, missä hallitus leikkaa suomalaisesta työstä sekä yksityisellä että julkisella puolella, keskusta on rakentanut kotimaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistävän vaihtoehdon. Rakennamme kasvun edellytyksiä ympäri Suomea. Pidämme huolen osaamisesta, koulutuksesta ja tuotekehityksestä. Turvaamme myös kuntien taloutta, mikä takaa monen kuntatyöntekijän työpaikan säilymisen. (Martti Korhonen: Velkarahalla!) Samalla säilyvät ihmisten kipeästi tarvitsemat lähipalvelut: koulut, päiväkodit, terveysasemat ja vanhainkodit. Emme kurjista vaan kehitämme suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa vaikeissakin oloissa. Kehittäminen se on ollut aina ja on edelleen keskustan linja. (Vasemmalta: Kehittyvien maakuntien Suomi!) Hallituksen budjettiesityksestä puuttuvat uuden kasvun siemenet. Suomalaiset yrittäjät ja maanviljelijät on unohdettu. Siinä, missä hallitus tyytyy lepyttelemään suuryrityksiä vain yhteisöveron kevennyksillä, me haluamme kannustaa yrityksiä investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä tarjoamaan ihmisille töitä. Kysymys on siitä, valitsemmeko suuryritysten hyysäämisen vai suomalaisen pienyrittäjän kannustamisen. Me rokottaisimme ylikansallisten yritysten korkokeinottelua ja mahdollisuuksia siirtää Suomessa tehtyä tulosta kevyemmän verotuksen maihin. Lisäksi olemme valmiit rokottamaan energiayhtiöiden ansiottomia windfall-voittoja. Rahat sijoittaisimme suomalaiseen yrittäjyyteen ja työhön. Arvoisa puhemies! Vaihtoehtomme toteuttamiseksi on tehtävä valintoja. Valitaanko ylimitoitetut veronkevennykset vai palvelut: päiväkodit, terveyspalvelut, koulut? Keskusta valitsee palvelut. Valitsemmeko velkaantumisen vai kulutuksen verottamisen? Keskustan mielestä velkaa on pelättävä ja velkaantumista on hillittävä. Me keräisimme kulutusveroja 365 miljoonaa euroa hallitusta enemmän, ja se on tehtävä, jos aiomme velkaantua vähemmän kuin hallitus esittää. Mutta kulutuksen verotuksenkin voi tehdä oikeudenmukaisesti. Nostaisimme yleistä arvonlisäveroa, mutta keventäisimme samalla ruuan arvonlisäveroa sekä torjuisimme hallituksen kaavailemat sähkön ja polttoaineiden veronkorotukset. (Välihuutoja sosialidemokraattien ryhmästä) Tämä takaa sen, ettei yhteiskunnan heikompien elämä vaikeudu. Hillitsemme pienellä palkalla itsensä ja perheensä elättävän työntekijän tai eläkeläisen ruokalaskun, lämmityskustannusten, sähkön ja polttoaineiden hinnannousua. Kerskakulutusta kyllä verottaisimme hallitusta ankarammin vähentääksemme valtion velkaantumista. Arvoisa puhemies! Kataisen hallitus on laittamassa kunnat ahtaammalle kuin koskaan. Kunnilta leikataan rajusti, mikä väistämättä johtaa palvelujen heikkenemiseen, irtisanomisiin ja kuntaverojen korotuksiin. Hallituksen kuntapolitiikasta on alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kaukana. Se leikkaa sieltä, missä eläminen on jo valmiiksi vaikeampaa. Keskustan linja on toinen. Emme hyväksy sitä, että vastuu valtiontalouden ongelmista sysätään kuntien kontolle, etenkään kun tiedämme sen johtavan ihmisille elintärkeiden palveluiden rapautumiseen. Kyse on myös työllisyydestä. Perumalla hallituksen kaavailemat rajut leikkaukset moni sairaanhoitaja, lähihoitaja, opettaja ja lastentarhanopettaja säilyttää työpaikkansa ja vanhukset, koululaiset ja lapset saavat jatkossakin hyvää hoivaa ja huolenpitoa. (Ben Zyskowicz: Ja näiden verotusta te kiristätte!) Kuntapolitiikassa kysymys on myös verotuksesta. Hallituksen toteuttamassa työn verotuksen keventämisessä ei ole mitään mieltä, jos se toi-

7 63/1/3 PTK 63/2011 vp 7 saalta johtaa kuntien valtionosuuksien leikkaamiseen ja sitä kautta kuntaverojen nousuun. Pienituloisten ostovoimaa ei tällä politiikalla, hyvä hallitus, paranneta. Olemme omassa vaihtoehdossamme rakentaneet työn, kulutuksen ja yritysten verotuksen yhdistelmästä mallin, joka on alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukainen eikä pakota kuntia kuntaverojen korotukseen. Arvoisa puhemies! Keskusta ei vain kerää veroja ja hillitse valtion velkaantumista. Pidämme kiinni siitä, että taantuman aikanakin heikommista on pidettävä huolta. Nostaisimme pienimpiä sairaus- ja vanhempainpäivärahoja 100 eurolla kuukaudessa työmarkkinatuen tasolle. Katsomme, että myös pitkäaikaistyöttömällä on oikeus yksilölliseen perusturvaan riippumatta vanhempien tai puolison tuloista. Siksi esitämme pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista. Omaishoidon tuen verovapaus puolestaan olisi merkittävä kädenojennus omaisiaan kotona hoitaville ja erittäin pitkää päivää tekeville ihmisille, joille vastuullisuus itsestään ja läheisistään on totisinta totta. Arvoisa puhemies! Keskustan vaihtoehdossa katse ei ole vain ensi vuodessa vaan tulevaisuudessa. Tarjoamme vähemmän velkaa ja parempaa elämää ensi vuoden jokaiselle päivälle mutta myös valoisampaa näkymää siitä eteenpäin. Vaihtoehtomme lisää taloudellista toimeliaisuutta ja synnyttää arviomme mukaan uutta työpaikkaa enemmän kuin Kataisen hallituksen budjettiesitys. Tämä toisi talouteen lisää liikkumavaraa kasvaneina verotuloina ja pienenevinä työttömyysmenoina. Tällaista liikkumavaraa tarvitaan valtionvelan lyhentämiseksi ja hyvinvointipalvelujen pelastamiseksi myös tulevina vuosina. Valtiontalouden tasapainottamisen tie on pitkä ja kivinen, mutta sen voi tehdä oikeudenmukaisesti, toinen toisistamme huolehtien. Tarvitsemme sopivasti annosteltuna kannustavuutta, kohtuullisuutta, epäitsekkyyttä ja yhteisvastuuta. Vaihtoehdollaan keskusta haluaa kehittää Suomea Kataisen ja Urpilaisen kurjistamislinjan sijaan. (Jouko Skinnari: Missäs tuollaisen keskustapuolueen puoluetoimisto on?) 3 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen: Arvoisa herra puhemies! Aivan aluksi haluan kiittää eduskunnan puhemiestä siitä, että olemme saaneet aivan harvinaislaatuisen tilaisuuden käydä keskustelua vaihtoehdoista, joilla ensi vuoden valtion talousarvio järjestetään. Normaaliin parlamentarismiinhan kuuluvat vaihtoehdot, ja sen takia on tärkeää, että niistä myös käydään keskustelua. Pidän hyvänä sitä, että nykyiset oppositiopuolueet jatkavat viime vaalikauden oppositiopuolueiden linjoilla tässä suhteessa, nimittäin vain vaihtoehtojen kautta me pääsemme myöskin aidosti näkemään puolueiden tuomia erilaisia näkemyseroja. Karkeasti kuvaillen oppositio noudattaa 9 euron kohdalla 10:stä hallituksen linjaa. Edellisellä hallituskaudella väiteltiin vielä työllisyyspolitiikan volyymistä ja elvytyksen suunnasta, mutta nyt oppositiopuolueet tukevat hallituksen isoa linjaa ja esittävät omassa vaihtoehdossaan vain varsin pieniä hienosäätöjä. Tämä ei ole missään tapauksessa moite opposition suuntaan, sillä valtiontalouden tilanne on vaikea, ja se vähentää myöskin vaihtoehtojen määrää. Arvoisa puhemies! Olemme siis paljosta opposition kanssa samaa mieltä. Seuraavassa nostan kuitenkin esille muutaman huomion molemmista eduskuntaryhmien esityksistä: Perussuomalaisen puolueen kantava teema näyttää olevan eristyvä Suomi. Puolue leikkaisi niitä määrärahoja, joilla me juuri vaikutamme omien rajojemme ulkopuolella. (Pertti Virtanen: Kyllä ne tänne tulee!) Kansainvälisistä sitoumuksista irtisanoutuminen ei kuitenkaan toisi Suomelle vahvempaa asemaa tai antaisi meille mahdollisuutta lyödä nyrkkiä pöytään kansainvälisissä tilanteissa, mitä olen ymmärtänyt monen perussuomalaisenkin puolueen kannattajan ja kansanedustajan haluavan. Toiseksi, perussuomalaisten esityksessä puhutaan kovin paljon kasvusta ja yrittämisestä ja työllisyydestä, (Perussuomalaisten ryhmästä: Niin pitääkin!) mutta valitettavasti toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat varsin vähäisiä. Esimerkiksi kelamaksun palautuksena puolue antaisi suomalaisille yrityksille miljardin lisälaskun tässä hyvin, hyvin vaikeassa taloudellisessa suhdannetilanteessa. Tämä johtaisi kyllä väistämättä entistä suurempiin kulukuureihin yrityksissä, yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin. Hyvin erikoinen kasvuteko on myös ilmoitus suurten talousyksiköiden vastustamisesta. Nimittäin Suomen menestystarina vuosien saatossa on ollut se, että suurempien yritysten kasvu on heijastunut sitten myöskin alihankintaketjujen kautta hyvin laajasti elinkeinoelämän kerroksiin ja sitä kautta myöskin pieniin yrityksiin. Pieniä ei

8 8 Keskiviikkona /1/4 ole ilman suuria, ja myöskin toisinpäin. Suuriin talousyksiköihin voinemme lukea muun muassa sellaiset suomalaiset yritykset kuin vaikka UPM- Kymmene, Stora Enso ja konepajat, kuten Wärtsilä tai Kone. Näille suomalaisen vaurauden tekijöille perussuomalaisen puolueen linja tarkoittaisi kilpailukyvyn tuhoutumista. Siis perussuomalaisen puolueen esittämillä toimilla irtisanomiset ja työttömyys Suomessa lisääntyisivät. (Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä) Tätä hallitus ei voi olla tukemassa, koska se, mitä Suomi tarvitsee nyt, on lisää kasvua ja uusia työpaikkoja. (Susanna Huovinen: Aivan!) Herra puhemies! Seuraavassa kolme huomiota keskustan tekemistä vaihtoehdoista: Ensimmäinen huomio liittyy juuri työhön. Nimittäin hallituksen talouspolitiikan punainen lanka on työllisyyden vahvistamisessa. Me satsaamme sekä teollisuuden että kasvualojen tukemiseen, avitamme työmarkkinoiden kokoavan ratkaisun toteuttamista, satsaamme työllisyyspolitiikkaan ja torjumme palkansaajan verotuksen kiristymisen. Keskusta haluaa, poiketen aiemmista vaalikausista, kiristää työn verotusta. Kun otetaan lisäksi huomioon esitys korottaa yleistä arvonlisäveroa, haluaa puolue siis tosiasiassa kääntää opettajien, sairaanhoitajien ja metallimiesten käytettävissä olevat tulot pakkasen puolelle. (Välihuutoja keskustan ryhmästä) Tätä ei hallitus halua. Nimittäin Suomi tarvitsee työtä, ja työntekijä on toden totta Suomessa palkkansa ansainnut. Herra puhemies! Hallituksen veropolitiikan kantava ajatus on oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Me lisäämme progressiivisia elementtejä eli lisäämme verotusta, joka määräytyy maksukyvyn mukaan. Tavallisiin suomalaisiin kohdistuvista veroista korotamme ensisijaisesti sellaisia veroja, joiden kohdalla jokainen meistä voi itse vaikuttaa kulutukseensa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat tupakka-, alkoholi- ja makeisvero. Vielä vaalien alla kaikki puolueet sanoivat yhteen ääneen vastustavansa tasaveroja. Yleinen arvonlisävero on tasavero, jota on vaikea välttää. Nyt keskusta esittää yleisen arvonlisäveroprosentin korottamista 2 prosenttiyksiköllä. Keskusta siis kannattaa tasaveroja. Ratkaisu rokottaisi toteutuessaan tylysti juuri pienituloisten suomalaisten ostovoimaa. Se lisäisi myös inflaatiopaineita ja sekoittaisi työmarkkinajärjestöjen valmistautumisen laajan raamisopimuksen soveltamiseen. Kolmas ongelmakohta liittyy keskustan vaihtoehdon tulopohjaan. Ilman rahoitusta vaihtoehto lepää tyhjän päällä. Asiantuntijalaskelmien mukaan keskustan esitys alentaa ruuan arvonlisäveroa on peräti 140 miljoonaa euroa esitettyä kalliimpi ratkaisu, eli siis keskustan esitys alentaa ruuan arvonlisäveroa maksaa valtiolle 140 miljoonaa euroa enemmän kuin te olette omassa vaihtoehdossanne laskeneet. (Keskustan ryhmästä: Ei pidä paikkaansa!) Toinen esimerkki tuloaukosta on arvio 300 miljoonan euron windfall-veron verotuotosta ensi vuonna, Käytännössä tuota veroa ei ole mahdollista toteuttaa ensi vuoden alussa, mikä tarkoittaa, että edellä mainitut 300 miljoonaa eivät rehellisyyden nimessä ole aitoa tuloa. Pelkästään näistä kahdesta syntyy keskustan esitykseen siis 440 miljoonan euron musta aukko. Kun keskusta siis väittää ottavansa 365 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus, se ottaa todellisuudessa vähintään 75 miljoonaa euroa enemmän velkaa kuin hallitus. Arvoisa puhemies! Hallituksen talouslinja on työtä lisäävä ja oikeudenmukaisuutta vahvistava. Me pidämme huolta pienituloisimmista suomalaisista vaativien säästöjen ja veronkorotustenkin aikana. Vattin puolueettoman selvityksen mukaan me sekä kavennamme tuloeroja että pienennämme köyhyysastetta. Me siis rakennamme entistä eheämpää Suomea. Perussuomalaisten puolueen esitys rakentaa eristäytyvää Suomea ja kurjistaa suomalaisia yrityksiä aiheuttaen työttömyyttä. (Pertti Virtanen: Hölö hölö!) Keskustan esitys puolestaan kiristää työn verotusta ja korottaa sosiaalisesti epäoikeudenmukaisesti tasaveroa. Kumpikaan näistä ei ole hallituksen linja. Nimittäin hallituksen linja on työn ja oikeudenmukaisuuden sekä vastuun linja. Ne ovat myöskin budjetin kantavat arvot. Puhemies Eero Heinäluoma: Tämä kokonaisuus taitaa herättää jonkun verran halua debattiin, joten pyydän niitä edustajia, jotka haluavat osallistua debattiin, nousemaan ylös ja painamaan V-painiketta. 4 Ben Zyskowicz /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Kimmo Tiilikainen sanoi tässä salissa seuraavaa: "Keskustan linja on, että veroja kerätään enemmän sieltä, missä on maksukykyä, siis rikkaammilta." Nyt kun olen lukenut

9 63/1/5 PTK 63/2011 vp 9 keskustan vaihtoehtobudjetin, niin tiedän, mitä keskusta tarkoittaa rikkaammilla. Keskustan vaihtoehtobudjetti korottaa tuloverotusta muun muassa lastentarhanopettajilta, sairaanhoitajilta, perushoitajilta, poliiseilta, palomiehiltä, maatalouslomittajilta, maatalousteknikoilta, peruskoulunopettajilta jne. Suomeksi sanottuna tavallisten suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta kiristetään siihen nähden, mitä hallituksen budjettiesitys esittää. (Mari Kiviniemen välihuuto) En ollut, herra puhemies, uskoa silmiäni, kun luin tätä keskustan vaihtoehtobudjettia ja tätä työn verotuksen mallia. Siis vielä kerran: Keskusta haluaa kiristää tavallisten suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta enemmän kuin hallitus. Se keventää vähemmän kuin hallitus keventää, (Välihuutoja keskustan ryhmästä) ja kun hallitus keventää sen verran, että pysyy ennallaan, niin keskusta kiristää keskituloisten suomalaisten verotusta. 5 Jouni Backman /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ihmettelen kummankin oppositiopuolueen halukkuutta kurittaa suomalaisia yrittäjiä. Perussuomalaiset haluaisivat leikata yritystukia 200 miljoonaa euroa. (Pertti Virtasen välihuuto) Kaiken kaikkiaan perussuomalaiset haluaisivat kurittaa suomalaista elinkeinoelämää yli miljardilla eurolla. Se on vastoin heidän puheitaan yrittäjyyden edistämisestä ja vastoin puheita työllisyyden edistämisestä. Keskusta haluaa rokottaa pienyrittäjiä, joille te esitätte 2 prosentin lisäystä arvonlisäveroon. Pienyrittäjä ei pysty, tässä tilanteessa varsinkaan, sitä pistämään lisää hintoihin, se jää hänen omaksi tappiokseen. Tämän takia Suomen Yrittäjät vastustaa ehdottomasti tällaisia keskustan esittämiä verolinjauksia. 6 Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kun tässä kuuntelee hallituspuolueitten näkemyksiä perussuomalaisten varjobudjetista, niin tulee väkisten mieleen semmoinen ajatus, että nyt ei ole edes luettu tätä meidän varjobudjettiamme. (Välihuutoja) Siinä on paljon sellaisia elementtejä, jotka edistävät suomalaista yrittäjyyttä. Lukuisien tutkimusten mukaan 70 prosenttia näistä nykyisistä yritystuista valuu hukkaan, ne hankkeet toteutettaisiin joka tapauksessa, joten me esitämme meidän varjobudjetissamme, että näitä yhteiskunnan tukia kohdennetaan nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on voimakas työllistävä vaikutus Suomessa. Olemme esittäneet bisnesenkelitoimintaa näihin yrityksiin, ja se tarkoittaa sitä, että näitä uusia yrittäjiä tuetaan ja siinä on mukana sitten sellaisia kokeneempia henkilöitä. Olemme esittäneet myös, että näitä tukia kohdennetaan tällaiseen mestari kisälli-toimintaan, jota tulisi kehittää aktiivisemmin. Se tarkoittaa sitä, että koulutettaisiin eri alojen vanhempia asiantuntijoita todella auttamaan näitä uusia yrittäjiä. Sen lisäksi me esitämme palkkatukea, johon voitaisiin satsata enemmän. Niin saisimme työttömiä auttamaan vanhuksia ja vammaisia erilaisissa hoitolaitoksissa. Meillä on lukuisia hyviä esityksiä, joilla pienellä rahalla voitaisiin saada suuret vaikuttavuudet aikaiseksi, jos päästäisiin eroon näistä vanhojen puolueitten kankeista yritystukijärjestelmistä, joiden mukaisia tukia on jaettu muiden muassa Suomen suurimmille vaalirahoittajille viimeisten vuosien aikana. Pitäisi päästä näistä vanhoista kankeista rakenteista eroon ja kohdentaa näitä määrärahoja sellaisille yrityksille, joilla on todella mahdollisuuksia kehittää uutta ja työllistää myös uutta väkeä. Puhemies Eero Heinäluoma: Mennään ensi alkuun minuutin alkupuheenvuoroilla. 7 Kimmo Tiilikainen /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Keskusta ottaa velkaa miljoona euroa vähemmän vuoden jokaisena päivänä. (Välihuutoja vasemmalta) Me käyttäisimme miljoona euroa päivässä enemmän päivähoitoon, kouluun, terveys- ja vanhuspalveluihin. Me käyttäisimme miljoona euroa enemmän päivässä yritysten kasvuun ja uuteen työllisyyteen, edustaja Backman. Valtiovarainministeri Urpilainen väitti, että me kiristäisimme verotusta. Samoin en ollut uskoa korviani, edustaja Zyskowicz, kun kuuntelin teidän väitteitänne. Velkarahalla te annatte hyvätuloisille suuret veronkevennykset. Keskusta toimisi siten, että verrattuna kuluvaan vuoteen keventäisimme pienituloisten verotusta, (Ben Zyskowicz: Ja kiristäisitte sairaanhoitajien, poliisien!) pitäisimme keskituloisten verotuksen ennallaan ja korottaisimme suurituloisten verotusta. Tämä on aivan selvä linja. Te lupaatte veronkevennyksiä velkarahalla, ja politiikkanne johtaa siihen, että kuntaverot nou-

10 10 Keskiviikkona /1/8 sevat ja sairaanhoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien, maatalouslomittajien ja mitä niitä tuli vielä verot kiristyvät sen takia, että teidän linjanne pakottaa kunnat nostamaan veroja... Puhemies Eero Heinäluoma: Arvoisa edustaja, yritettäisiin pitää nyt alkupuheenvuorot minuutissa, ja sitten sen jälkeen tarvittaessa, jos tulee paljon kysymyksiä teille, mahdollistetaan 2 minuutin vastaus. Puhuja: Kiitos, puhemies. 8 Annika Lapintie /vas (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Tätä keskustan budjetin esittelyä ja nyt edustaja Tiilikaisen puheenvuoroa kuunnellessa tulee mieleen, että ette ihan sitä omaa esitystänne ole tainneet lukea, koska kyllähän se selvästi kiristää verotusta ja vielä arvonlisäveron kiristys kohdistuu pahiten kaikkein pienituloisimpiin. Ja sitten on tämän valtionvelan nopea lyhentäminen tällaisessa taloustilanteessa, kun kaikki joutuvat säästämään, koko tulevaisuus on epävarmaa, emme voi olla varmoja siitä, mitä tapahtuu. Pikemminkin lähtisin siitä, että jos jostakin lähdetään säästämään, niin ei tehdä niin tiukkoja säästöjä kuin nyt. Mutta valtionvelan lyhentäminen nopealla aikataululla tekisi sen, että kaikki tavalliset ihmiset joutuvat entistä hankalampaan tilanteeseen. Perussuomalaisilla on yksi pyhä lehmä, joka on Puolustusvoimat. Eikö Puolustusvoimien pidä mitenkään osallistua säästötalkoihin, kun sinne kyllä rahaa syydätte näinkin tiukassa tilanteessa, missä muut ihmiset joutuvat kiristämään tuloistaan? 9 Oras Tynkkynen /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten ja keskustan vaihtoehtobudjetteja yhdistää se, että molemmat puolueet peruisivat energiaverojen korotuksia. Keskusta jopa peruisi sen sähköveron korotuksen, jonka edellinen hallitus samaisen keskustan johdolla teki. Mitä puolueet tarjoavat tilalle? Perussuomalaiset palauttaisivat työnantajien kelamaksun, mikä tarkoittaisi sitä, että sekä yritykset että kansalaisjärjestöt maksaisivat nykyistä enemmän työllistämisestä, jos uusia työpaikkoja halutaan luoda. Tätä puolue pitää parempana kuin fossiilisten tuontipolttoaineiden verottamista. Keskusta tarjoaa energiaverojen tilalle toista tasaveroa, arvonlisäveroa. Näin ollen keskusta siis mieluummin verottaa pienten ja keskisuurten yritysten palveluja kuin fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ilmastopäästöjen tupruttelua. Jos siis opposition esityksiä summaa, niin voi sanoa, että oppositio verottaisi saastuttamisen sijaan mieluummin työtä ja palveluja. 10 Peter Östman /kd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Sekä keskusta että perussuomalaiset haluavat rahoittaa suuret menolisäykset ensisijaisesti yli miljardin euron suuruisilla veronkorotuksilla. Kun tarkastelee oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja, tulee mieleen kasku siitä, kun presidentti Gorbatšov saapui Saksanvierailulle. Eräs toimittaja kysyi häneltä: "Miten herra presidentti kuvailisi tilannetta Neuvostoliitossa yhdellä sanalla?" Gorbatšov vastasi: "Harašoo" eli hyvä. No, toimittaja tivasi vielä presidentiltä: "Entäs jos käytössänne olisi kaksi sanaa?" Hetkeäkään empimättä Gorbatšov vastasi: "Njet harašoo." Minulla on näistä opposition ehdotuksista vähän samanlainen tunne. Ensi silmäyksellä ja yksittäisinä budjettiehdotuksina katsottuna voisi sanoa "harašoo", mutta kun analysoi tarkemmin ja kokonaisvaltaisesti asiaa, on helppo yhtyä Gorbatšovin toiseen vastaukseen "njet harašoo". 11 Mikaela Nylander /r (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset esittävät varjobudjetissaan, että suursäätiöt tehdään pääomaverovelvollisiksi. Perussuomalaiset eivät lainkaan tässä ehdotuksessaan huomioi säätiöiden tekemiä todella mittavia panostuksia kulttuuriin, (Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä) koulutukseen, tutkimukseen, lääketieteeseen, järjestörakenteeseen ja vuokra-asuntotarjontaan. (Perussuomalaisten ryhmästä: Vaalirahoitus!) Ilman näitä panostuksia valtio ja kunnat joutuisivat maksamaan enemmän kaikesta tästä. Eivätkö perussuomalaiset arvosta esimerkiksi Suomen kulttuurirahaston toimintaa? Edustaja Tiilikaiselta haluaisin kysyä: Missä ovat ne mittavat, ylisuuret verohelpotukset suurituloisille, mitä te esitätte täällä? 12 Markus Mustajärvi /vr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Keskustan ja perussuomalaisten varjobudjeteissa olisi kyllä odottanut olevan syvällisempää ja laajempaa talousanalyysia, ja se, että hallitus ei ole siihen pystynyt, ei

11 63/1/13 PTK 63/2011 vp 11 kyllä vapauta oppositioryhmiäkään vastuusta. Jos ajatellaan esimerkiksi Suomen Pankin taselaskelmia, niin on aika lailla hälyttävä tieto se, että kahden kuukauden aikana eurojärjestelmän sisäiset saatavat ovat viisinkertaistuneet: heinäkuun lopun 10 miljardista syyskuun lopun 47 miljardiin euroon. Tähänhän kätkeytyy sekä hyvä että huono uutinen. Hyvä uutinen on se, että suomalaisiin pankkeihin ja pankkijärjestelmään luotetaan, mutta huono uutinen on se, että se kertoo kyllä siitä, että eurooppalaiset pankit, kun ne ovat keränneet ylisuuret puskurit maksuvalmiudestaan huolehtimiseen, odottavat, että tulevana aikana nämä riskit realisoituvat. Sen takia tässä tilanteessa, kun kuitenkin on isommilla ryhmillä koneistoakin tehdä näitä asioita, olisi pitänyt haastaa hallitus tästä perusasiasta. 13 Vesa-Matti Saarakkala /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Se täytyy tunnustaa, että monessa olemme hallituksen kanssa samoilla linjoilla ja olemme tässä samassa kehyksessä. Itse nostaisin kaksi keskeistä eroa meidän politiikkojen välillä muitakin on ja kyllä ne ovat tämä europolitiikka, siinä tehtävät toimenpiteet, ja samoin sitten se, miten nähdään Suomi, halutaanko koko Suomi pitää asuttuna vai keskitetäänkö. Myös sitten tämä vastuunpakoilu on hallituksella aivan omaa luokkaansa, koska todella kuntapäättäjille annetaan nyt sitten leikkaustoimenpiteet tehtäväksi tai vastaavasti veronkorotukset, ja myös valtiovarainministeriön laskelmia on näistä teidän uudistuksistanne. Ne pakottavat monet kunnat nostamaan sekä kiinteistöveroa että vielä kunnallisveroa. Siinä mielessä työn verotus kyllä kiristyy, ja kun ottaa huomioon, että on kyse isoista ratkaisuista työmarkkinaratkaisuihin liittyen, niin te olette kyllä selityksen velkaa. Odotan kyllä teidän puolueitten kuntapäättäjiltä nyt sitten näitä esityksiä, miten tämä ratkaistaan, ja toivottavasti ohjeistatte heitä. 14 Jussi Niinistö /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Hallituksen Puolustusvoimiin esittämät leikkaukset ovat kohtuuttomat, kuten edustaja Ruohonen-Lerner totesi. Mikään muu hallinnonala ei joudu tällaisen höykytyksen kohteeksi. Perussuomalaiset esittävät varjobudjetissaan 46 miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten peruuttamiseen. Esityksemme takaa sen, että jokapäiväinen toiminta säilyy kohtuullisella tasolla eikä sotilaallinen suorituskyky laske. Me emme kannata yksipuolista aseistariisuntaa kuten vasemmistoliitto, edustaja Lapintie. Hallituksen esittämät leikkaukset, jotka tulevina vuosina tulevat vain entisestään kiihtymään, rapauttavat vääjäämättä Puolustuslaitosta. Miten ihmeessä tämän vaalikauden jälkeen voidaan puhua koko maan kattavasta, itsenäisestä ja uskottavasta puolustuksesta? Tätä yhtälöä emme ymmärrä lainkaan, semminkin kun hallitus haluaa samaan aikaan imagosyistä luopua jalkaväkimiinoista. Tällainen ei ole, arvoisa puhemies, perussuomalaisten mielestä vastuullista politiikkaa, ja siksi varjobudjetistamme löytyy rakentava korjausesitys hallituksen maanpuolustusta rapauttaville suunnitelmille ensi vuoden osalta. 15 Mari Kiviniemi /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On kyllä erittäin ikävää, että valtiovarainministerin puheenvuorossa oli sellaisia virheitä, ja niitä edustaja Zyskowicz täällä myös toisti. Siis keskustan esityksessä ansiotuloverotusta kevennetään vähemmän, 365 miljoonaa euroa vähemmän, kuin mitä hallitus tekee. Sitä ei siis kiristetä, toisin kuin valtiovarainministeri väitti. Me nimenomaan otamme käyttöön sitä progressiota, joka on paras tapa vähentää tuloeroja. Me kiristämme suurituloisimpien verotusta, me kevennämme pienituloisimpien verotusta, ja kun me alennamme ruuan arvonlisäverotusta, nimenomaan kaupparuuan arvonlisäverotusta, ja samoin sitten emme tekisi sellaisia bensa- ja dieselveron korotuksia, mitä hallitus esittää, niin tätä kautta tämä keskustan esitys on huomattavasti oikeudenmukaisempi myös verotuksen osalta kuin hallituksen esitys. Muutenkin nämä menokohteet on laskettu kyllä juuri siltä pohjalta, mitä laskelmia valtiovarainministeriö ainakin virkamiehet on käyttänyt viime vuosina, joten sinänsä myöskään nämä valtiovarainministerin muut väitteet eivät pitäneet paikkaansa. 16 Ben Zyskowicz /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että oppositio on eräänlainen promilleliike, koska niin vähän nämä opposition vaihtoehtobudjetit kokonaisuudessaan eroavat siitä, mitä hallitus on esittänyt. Mutta hyvä niin. Mitä sitten tulee, edustaja Kiviniemi, tähän, että teidän ehdotuksenne on oikeudenmukaisem-

12 12 Keskiviikkona /1/17 pi verotuksen osalta, kysehän on siitä, miten oikeudenmukaisuus koetaan. Jos koetaan oikeudenmukaiseksi se, että lastentarhanopettajien, sairaanhoitajien, poliisien, palomiesten, maatalousteknikoiden, peruskoulunopettajien ja muiden suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta kiristetään siten kuin teidän esityksessänne tehdään suhteessa hallituksen esitykseen edustaja Kiviniemi, suhteessa hallituksen esitykseen kiristetään niin sitten teidän budjettiesityksenne on oikeudenmukaisempi. Mutta jos taas pitää epäoikeudenmukaisena sitä, että näiden tavallisten suomalaisten keskituloisten palkansaajien verotusta kiristetään hallituksen esitykseen nähden, niin silloin teidän budjettiesityksenne on epäoikeudenmukaisempi. 17 Mari Kiviniemi /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Minä en ole kyllä tavannut kovinkaan montaa maatalouslomittajaa, maatalousteknikkoa ja lähihoitajaa, sairaanhoitajaa enkä juuri edes opettajaa, joka tienaa euroa vuodessa. (Ben Zyskowicz: Älkää antako väärää kuvaa!) Siitä lähtien tämä veroehdotus keskustan osalta korottaa verotusta, (Ben Zyskowicz: Hallituksen esitykseen nähden!) muille se alentaa tai pitää samana. Eli keskustan veroehdotus alentaa ansiotuloverotusta vähemmän kuin hallituksen esitys ja oikeudenmukaisesti. Me haluamme ottaa verotuksella nimenomaan heiltä, joilla on otettavaa, emmekä näiltä maatalouslomittajilta ja sairaanhoitajilta ja lähihoitajilta, eli tässä mielessä keskustan esitys on todellakin oikeudenmukaisempi. Me pidämme myös huolta siitä, että lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla on töitä, kun me suuntaamme 365 miljoonaa euroa lisää kunnille, (Ben Zyskowiczin välihuuto) jolloin ne pystyvät pitämään sekä nämä lähihoitajat, sairaanhoitajat että myöskin opettajat töissä. Tältäkin osin keskustan esitys on oikeudenmukaisempi. 18 Ben Zyskowicz /kok (vastauspuheenvuoro): Herra puhemies! Tästä ei kannata kinata, kun tästä on mustaa valkoisella. Keskustan omasta esityksestä, vaihtoehtobudjettiesityksestä ottakaa sivu, missä lukee "Työn verotuksen malli" jonka keskustan ryhmä on esitellyt ryhmähuoneessaan koko julkiselle sanalle ja sitä kautta Suomen kansalle, näkyy, miten hallituksen esitys keventää nykytilanteeseen nähden eli tosiasiassa pitää ennallaan keskituloisten suomalaisten, kuten sairaanhoitajien, palomiesten, poliisien jne., tuloverotusta. Ja tästä keskustan omasta esityksestä näkee, miten keskusta kiristää näiden keskituloisten suomalaisten verotusta suhteessa hallituksen esitykseen. Edustaja Kiviniemi, jos te pidätte oikeudenmukaisena sitä, että tavallisten keskituloisten suomalaisten verotusta kiristetään suhteessa hallituksen esitykseen, silloin teidän budjettiesityksenne on oikeudenmukaisempi. Mutta minä taas, joka pidän epäoikeudenmukaisena sitä, että näiden poliisien ja palomiesten ja maatalousteknikoiden verotusta kiristetään, (Naurua) pidän teidän budjettiesitystänne epäoikeudenmukaisempana. 19 Mari Kiviniemi /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Siis keskusta alentaa verotusta vähemmän kuin mitä hallitus tekee. Me emme ole siis kiristämässä näiden verotusta. (Ben Zyskowicz: Suhteessa hallituksen esitykseen!) Me emme kiristä suhteessa nykytilaan, mutta te väititte omassa puheenvuorossanne aluksi, että keskusta kiristää verotusta. (Ben Zyskowicz: Kyllä!) Se ei pidä paikkaansa. Me alennamme verotusta vähemmän kuin mitä hallitus tekee, mutta suurituloisten osalta me sitä kiristämme. Ja kun me panostamme kouluihin, päiväkoteihin ja myöskin terveyskeskuksiin, niin sitä kautta me huolehdimme siitä, että on myös työtä sekä sairaanhoitajille että lähihoitajille. Tämä keskustan oikeudenmukaisuus näkyy myös siinä, että kun me korotamme perusturvaa, me haluamme mukaan myöskin pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat, emme pelkästään työttömyysturvaa. Eli tässä suhteessa keskustan linja on todellakin paljon oikeudenmukaisempi kuin hallituksen. 20 Jouni Backman /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nyt edustaja Kiviniemelle tulee varmasti stereona tätä verosanomaa. Totesitte Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä : "Mahdollisimman laajojen veropohjien avulla voidaan pitää verokannat kohtuullisina ja vähentää näin verotuksen aiheuttamia vääristymiä. Eri verotukia ja -huojennuksia ja niiden tarkoituksenmukaisuutta on käytävä läpi." Missä on teidän esityksenne, jolla pidätte verokannat kohtuullisina? Te esitätte päinvastoin arvonlisäverokannan nostamista 2 prosenttiyksiköllä. Missä on teidän esityksenne siitä, että ve-

13 63/1/21 PTK 63/2011 vp 13 ropohjaa laajennetaan ja verotukiin tehdään leikkauksia? Päinvastoin te puolustatte kaikkia niitäkin verotukia, jotka kohdistuvat erityisesti hyvätuloisille. Olen täsmälleen samaa mieltä kuin edustaja Zyskowicz, että teidän verotaulukkonne teidän omassa esityksessänne kertoo, että jo pienituloisista lähtien teidän mallinne tuo hallituksen esitykseen nähden kireämmän tuloverotuksen. 21 Kimmo Tiilikainen /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On hienoa, että edustaja Backman siteeraa puheenjohtaja Kiviniemen hyviä puheita. Niitä sopiikin lukea tarkkaan, mutta älkää vääristelkö niitä. Me kevennämme pienituloisten verotusta ja kiristämme suurituloisten verotusta kuluvaan vuoteen verrattuna. Se on keskustan tarjoama vaihtoehto suomalaisille. (Ben Zyskowiczin välihuuto) Sen sijaan väitteenne siitä, että kulutuksen verotuksemme haittaisi erityisesti palveluyrittäjiä, ei pidä paikkaansa. Kulutuksen verotus on kokonaisuus: korotamme yleistä arvonlisäveroa, (Matti Saarisen välihuuto) alennamme ruuan arvonlisäveroa, alennamme energiaveroja. Se on oikeudenmukaista. Te olette kiristämässä kampaamoiden, partureiden, korjausompelijoiden verotusta. Se pitää paikkansa, edustaja Backman. Sen sijaan palvelualat ylipäänsä: emme ole kiristämässä emmekä keventämässä ravintolapalveluiden veroa, emme ole kiristämässä emmekä keventämässä majoituspalveluiden veroja, edustaja Backman. (Ben Zyskowicz: Maatalousteknikoiden verotusta kiristätte!) 22 Osmo Soininvaara /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Jos tehdään verotukseen inflaatiotarkistus, niin se ei ole verotuksen keventämistä, ja jos inflaatiotarkistus jätetään tekemättä, niin se on verotuksen kiristämistä. Tässä mielessä keskustan ehdotus kyllä kiristää verotusta, jos se lasketaan ikään kuin normaalilla rahan arvolla, ja hallitus pitää sen ennallaan. Jos keskusta haluaisi puhua verotuksesta, niin kannattaisi puhua kunnallisverosta. Tämä arvonlisäveron alentaminen ruualta on hirvittävän huonoa sosiaalipolitiikkaa. Siitä hyödystä kaksi kolmasosa mediaania euromääräisesti menee varakkaammille ihmisille ja yksi kolmasosa mediaania köyhemmille ihmisille alkuvaiheessa, mutta sen jälkeen, kun aletaan tehdä inflaatiotarkistuksia eläkkeisiin ja tulonsiirtoihin, se otetaan näiltä köyhiltä kokonaan pois. Elikkä tämä ei itse asiassa vähennä tuloeroja lainkaan, vaan se lisää niitä, ja tältä osin se on huono esitys. Samoiten minusta on huono esitys se, että omaishoidon tuesta tehtäisiin verovapaa. Jos omaishoidon tukeen halutaan käyttää lisää rahaa, niin nostetaan sitä. Mutta verrattuna tähän nostamiseen, jos käytetään sama määrä nostamiseen tai veron alentamiseen, veron alentaminen maksaa yhtä paljon kuin se nostaminen mutta se suuntautuu eri tavalla. Verojen alentaminen tietysti suuntautuu niille enemmän, joilla on isot tulot, ja ne, joilla on pienet tulot ja jotka eivät maksa veroja ollenkaan, eivät saa veronalennuksesta mitään hyötyä. Tältä osin tämäkin ehdotus on minusta hirvittävän huonosti harkittu. (Ben Zyskowicz: Se kuulosti hyvältä!) Se kuulostaa hyvältä. Mutta sinänsä (Puhemies: No niin!) osoittaa suomalaista konsensusta, että kun hallitus (Puhemies: Arvoisa edustaja!) ottaa 20 miljoonaa lainaa, niin keskustan mielestä 19 miljoonaa päivässä on sopiva määrä, niin että ei tässä nyt niin kauhean kaukana toisistamme olla. 23 Kimmo Kivelä /ps (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Jos ei suoranaisesti lukihäiriö, niin tuntuu, että hallituspuolueiden edustajilla on ainakin luetun ymmärtämisessä ongelmia. Perussuomalainen vaihtoehtobudjetti on vastuullinen ja oikeudenmukaisesti painotettu. Me emme katteettomasti halua paisuttaa budjettia. Kun katsotte meidän kansanedustajien tekemiä aloitteita ja lasketaan niiden summa yhteen, niin budjetin loppusumma ei paisu hallituksen esittämästä. On hienoa, että tässä salissa vallitsee yksimielisyys siitä, että hyvinvointivaltio on yhteinen arvomme, niin hallituksessa kuin oppositiossa. Siitä tulee tinkimättä pitää kiinni, puolustaa sitä, sen oikeudenmukaista rakennetta, alusta loppuun. On lapsellista väittää, että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti veisi Suomen eristyvään Suomeen. Meidän pyrkimyksemme on terveesti ylpeä Suomi. 24 Pia Viitanen /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Jotta tämä verokeskustelu menisi vielä mielenkiintoisemmaksi, kehotan katsomaan keskustan omien esitysten seuraavaa sivua, jossa puhutaan keskustan esitysten vaiku-

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle Tarkistettu versio 2.0 TAA 60/2011 vp - Lauri Heikkilä /ps ym. Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Eduskunnalle Saukonojan vesiosuuskunta suunnittelee ja toteuttaa paineviemärin Liedossa Saukonojan

Lisätiedot

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011

Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle. Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Vähemmän velkaa parempaa elämää joka päivälle Keskustan 365-vaihtoehto hallituksen budjettiesitykseen 2012 27.10.2011 Kataisen hallituksen teot Leikkaa suomalaisesta työstä sekä julkisella että yksityisellä

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta 2 2011 Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta ilkka.kaukoranta@sak.fi puhelin 020 774 0189 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 Puolueiden verolinjaukset

Lisätiedot

Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella

Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella Talouden ja talouspolitiikan näkymät uudella vaalikaudella Logistiikkayhdistysten liitto 20.5.2011 Jussi Mustonen Maailmantalous Maailmantalouden kasvunnäkymä säilynyt vakaana 2.5-4.5-6.5 Deflaationtorjunta

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja Valitut kansanedustajat, jotka äänestivät lisäydinvoimaa vastaan 1.7.2010 Yhteensä 37 kansanedustajaa SDP Helsinki Tuomioja Erkki SDP Häme Filatov Tarja SDP Keski-Suomi Huovinen Susanna SDP Kymi Kiljunen

Lisätiedot

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta. Huhtikuu 2011

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta. Huhtikuu 2011 Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta Huhtikuu 2011 Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta ilkka.kaukoranta@sak.fi puhelin 020 774 0189 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 Puolueiden verolinjaukset

Lisätiedot

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi

Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Pääpuolueiden verotavoitteiden analyysi Talous- ja elinkeinopolitiikan vaikuttajaryhmä 6.5.2015 Tero Honkavaara Johtava veroasiantuntija, EK 1 Työn verotus 450 M verokevennys pienija keskituloisille Yritysverotus

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 Verotus tällä ja ensi vaalikaudella VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 1 SEURAAVA VEROUUDISTUS - VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTI VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN Tähtäin on

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 PTK 129/2014 vp 129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 kello 13.14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Verotus Jukka Hakola veroasiantuntija Hallitusohjelman tavoitteet kuntien verotuloihin liittyen Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntien verotuloihin liittyviksi

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle Tiedote 7.6.2013 Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on jättänyt Eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä.

Lisätiedot

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat 1 10 12 2012 Mauri Kontu Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat Tänään valtuustomme kokoontuu viimeisen kerran tässä kokoonpanossa, kun

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 1(3) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 7.10.2015 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 31/2015 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli nimi vaalipiiri puolue sukupuoli Ahde Matti Oulun vaalipiiri sd m Ahonen Esko Vaasan vaalipiiri kesk m Akaan-Penttilä Eero Uudenmaan vaalipiiri kok m Alanko-Kahiluoto Outi Helsingin vaalipiiri vihr n Alatalo

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN

VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN VASEMMISTOLIITON VEROMALLI VEROT MAKSUKYVYN MUKAAN Valtionvarainministeriön luvut ns. kestävyysvajeesta ovat liioiteltuja. Todellinen vaje on todennäköisesti puolet ministeriön laskelmista, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

LAUSUNTO. Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA. Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp

LAUSUNTO. Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA. Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp LAUSUNTO Helsinki 25.11.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Viite: Kuuleminen 26.11.2015 HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Puolueiden vero-ohjelmien vaikutus kaupan kannattavuuteen

Puolueiden vero-ohjelmien vaikutus kaupan kannattavuuteen Puolueiden vero-ohjelmien vaikutus kaupan kannattavuuteen Kannattavuuslaskelmien lähtökohtia Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos on suunnitellut vero- ja kustannusvaikutusten analyysikehikon. Kustannuslaskelmien

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.10.2015 Väestö yleensä

Lisätiedot

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 Teemu Lehtinen 1.12.2011 KEVÄÄLLÄ ODOTTAVIEN VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Talouskriisi, maaliskuun kehysriihi

Lisätiedot

Puolueiden työelämää koskevia vaalitavoitteita Eduskuntavaalit 19.4.2015

Puolueiden työelämää koskevia vaalitavoitteita Eduskuntavaalit 19.4.2015 Puolueiden työelämää koskevia vaalitavoitteita Eduskuntavaalit 19.4.2015 1 Suomen Keskusta Yhteiskuntasopimus poikkeuksellisen vahvaa ja sitoutuvaa yhteistyötä hallituksen, eduskunnan, työmarkkinajärjestöjen,

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 2/2012 vp. Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä

Eduskunnalle. LAKIALOITE 2/2012 vp. Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä LAKIALOITE 2/2012 vp Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 :n 2 ja 3 momentin

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN

VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN Veronmaksajain Keskusliiton ohjelma verotuksen ja julkisen talouden kehittämiseksi vuosina 2012-2015 VEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 1 Teemu Lehtinen 17.1.2011 ANSIOTULOJEN VEROTUSTA KEVENNETÄÄN ALENTAMALLA TULOVEROASTEIKKOA

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä

Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus. 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen budjettineuvottelun tiedotustilaisuus 10.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä 2 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016 2019 2019 Budjettia tehdään vaikeassa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Neuvotteleva virkamies Lauri Taro / budjettiosasto YmV:n kuuleminen Kansantalouden kehitys ennuste, syyskuu 2015 2012 2013*

Lisätiedot

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan

Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Olli Kannas, Sami Grönberg Muistio 16.5.2016 Eräiden säästötoimenpiteiden vaikutus lapsiperheiden taloudelliseen asemaan Tarkasteltavat reformit: Laskelmassa tarkastellaan

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012

Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Budjettiriihen tulemat PPB 2013 Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Reijo Vuorento apulaisjohtaja Peruspalveluohjelmamenettely - Peruspalveluohjelma (PPO) on osa valtiontalouden kehystä - PPO annetaan eduskunnalle

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllämainitussa asiassa.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllämainitussa asiassa. LAUSUNTO Helsinki 6.11.2015 VALTIONVARAINVALIOKUNNAN KUNTA- JA TERVEYSJAOSTO Eduskunta Viite: Asiantuntijakuuleminen kunta- ja terveysjaostossa 10.11.2015 Asia: Hallituksen esitys (HE 30/2015 vp) eduskunnalle

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja talouspolitiikan linja. Taloustieteellinen yhdistys 16.5.2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Suomen talouden haasteet ja talouspolitiikan linja. Taloustieteellinen yhdistys 16.5.2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Suomen talouden haasteet ja talouspolitiikan linja Taloustieteellinen yhdistys 16.5.2013 Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Esityksen rakenne 1. Talouskehitys hallituskauden puolivälissä 2. Talouden

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus-

sopua muun muassa tulevien vuosien talouslinjasta tai kriisissä olevien euromaiden tukemisesta. Perus- toksen takia totuttua myöhemmin, vasta huhtikuussa. voimasuhteet muuttuivat. Suurimmaksi eduskuntasialidemokraatit menettivät hieman kannatustaan, mutta ylsivät toiseksi suurimmaksi eduskuntaryhsuomalaiset,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 PTK 118/2014 vp 118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 kello 14.07 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali... 7 Lähetekeskustelu 2) Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011 PTK 49/2011 vp 49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011 kello 12.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT. 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen HYVINVOINTI JA TALOUDEN REUNAEHDOT 6.11.2013 Jaakko Kiander Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 MITÄ HYVINVOINTI ON? Perustarpeet: ravinto, asunto Terveys: toimintakyky, mahdollisuus hyvään hoitoon

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

82. KESKIVIIKKONA 17. SYYSKUUTA 2014

82. KESKIVIIKKONA 17. SYYSKUUTA 2014 PTK 82/2014 vp 82. KESKIVIIKKONA 17. SYYSKUUTA 2014 kello 10.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Talous ja oikeus. - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros. 30.1.2015 Martti Hetemäki

Talous ja oikeus. - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros. 30.1.2015 Martti Hetemäki Talous ja oikeus - Talouden murros - Hallinnon murros - Virkamiehen murros 30.1.2015 Martti Hetemäki Suomen BKT:n kuukausikuvaaja Lähde: Tilastokeskus 16.12.2014 BKT:n ennen finanssikriisiä oletettu trendi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp)

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2014 2017 27.3.2013 ANNETUN VALTIONEUVOSTON SELONTEON (VNS 3/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ KEHYSPÄÄTÖS 3 Valtioneuvosto on antanut

Lisätiedot

Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma

Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma Verot us Keskustanuorten veropoliittinen ohjelma 1. Johdanto Tässä asiakirjassa on esitelty Keskustanuorten näkemys tulevaisuuden veropolitiikan painopisteistä. Verotuksen pääasiallinen tehtävä on kerätä

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot