Mäkinen Heikki ja Silvennoinen Erja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäkinen Heikki ja Silvennoinen Erja"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai klo :50 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu Mäkinen Heikki Niemenmaa Nina Pusa Leila Silvennoinen Erja Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri Mäkipää Lea Liukku Petri Tuominen Juha Pihlajamäki Jari kvalt pj. kvalt II varapj. poistui 18:35 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 49 poistui 17:50 asiantuntija 49 poistui 17:50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Mäkinen Heikki ja Silvennoinen Erja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Mäkinen Heikki Silvennoinen Erja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kihniön kunnanvirasto Toimistosihteeri Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 41 KATSAUS YRITYSPALVELUKESKUS KEHITYS PARKIN TOIMINTAAN VUODELTA 2014 JA NÄKYMÄT VUODELTA ILMOITUSASIAT 43 VEROTULOENNUSTE VUODELLE PIRKANMAAN MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY:N TUKIHAKEMUS 45 LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVASTA TALOUSKATSAUS POTKUA BIOTALOUTEEN HANKKEEN / KUNTARAHOITUSOSUUS 48 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 49 KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN VÄLISEN SOTE-SOPIMUKSEN RAHOITUSVASTUU

3 Kunnanhallitus KATSAUS YRITYSPALVELUKESKUS KEHITYS PARKIN TOIMINTAAN VUODELTA 2014 JA NÄKYMÄT VUODELTA Kehitysparkista kokoukseen saapuu katsausta esittelemään johtaja Juha Tuominen sekä yritysneuvoja Jari Pihlajamäki. Oheismateriaalina katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2014, liite nro 1. Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi saaduksi.

4 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 42 Kiinteistönluovutusilmoituksia: - Rantala Olavi ja Rantala Elma kp / Seiloo Anu ja Tähtinen Anssi, Jokiranta I 9:20 ja Jokiranta II 9:24, Niskosperä - Luojus-Erkkilä Anne / Hautamäki Aki-Petteri ja Saarnio Mirka, Honkala 3:112, Kihniö Lautakuntien pöytäkirjat: - Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA, YLI-TALONEN JOUKO 19 MAA-AINESLUPA, HIRVONEN HANNU,VALITUS 20 YMPÄRISTÖKATSELMUKSET 21 YKSITYISTIEAVUSTUKSET KOIVIKKO A, UUDET VUOKRAT 23 JÄTEVEDENPUHDISTAMON HIEKANEROTUSKAIVOT 24 TALOSENKULMAN YKSITYISTIE, OIKAISUPYYNTÖ 25 NEUVOLAN SIIRTO 26 KIINTEISTÖNHOITO 27 TEKNISEN JOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 28 MUUT ASIAT Saapuneet kirjeet: - Opetushallitus, päätös Dnro 150/ : Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen, Kihniön kunnalle myönnetty avustusta euroa - VALVIRA, päätös Dnro 1487/ /2015: Yksityisen teveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Pihlajalinna Terveys Oy, Kihniön terveyskeskus - Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, valtionavustuspäätös PIRELY/1248/2015: myönnetty joukkoliikenteen valtionavustusta 210 euroa vuodelle Kuntaliitto, yleiskirje 6/2015: Uusi kuntalaki - Kuntaliitto, yleiskirje 7/2015: Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

5 Kunnanhallitus VEROTULOENNUSTE VUODELLE Toisen tänä vuonna Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä noin euroa vähemmän kuin on budjetoitu (ensimmäisen ennusteen mukaan euroa vähemmän) ja noin euroa enemmän kuin vuonna Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä euroa. Kunnallisverotuotto vuonna 2014 oli euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2015 lopussa euroa. Yhteisöverotuotto vuonna 2014 oli euroa ja ennusteen mukaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2015 lopussa euroa. Kiinteistöverotuotto vuonna 2014 oli euroa ja ennusteen perusteella kiinteistöveron tuotto olisi euroa vuoden 2015 lopussa. Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio ( ) kunnan verotulokertymästä vuoden 2015 osalta (liite nro 2), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2015 yhteensä olisivat euroa. Seuraava arvio saadaan elokuussa. Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asiasta tarvittavan keskustelun.

6 Kunnanhallitus PIRKANMAAN MUSEORAUTATIEYHDISTYS RY:N TUKIHAKEMUS 44 Pirkanmaan museorautatieyhdistys ry anoo kunnalta tukea euroa. Aitonevan turvemuseon oppaiden palkkamenoihin ajalle Museo on avoinna joka päivä klo Tarkoituksena on palkata 2 työntekijää noin kolmen kuukauden ajaksi, joiden palkkauskulut ovat noin euroa, jota avustaa osaksi työvoimahallinto ja Vapo. Museoon ei ole pääsymaksua ja kahvion tuotto käytetään palkka- ja muihin kuluihin. Viime vuosina avustusta on myönnetty 900 euroa kokonaisuudessaan. Yhdistys on toimittanut vuoden 2014 tilinpäätöstiedot. Vuonna 2014 kävijämäärä oli noin 1500 henkilöä. Kunnanhallitus myöntää Pirkanmaan museorautatieyhdistys ry:lle avustusta Aitonevan turvetietopisteen opastuskuluihin 900. Yhdistyksen tulee tilikauden päättymisen jälkeen toimittaa kunnalle tilinpäätöstietonsa sekä tilastotiedot kesän kävijämääristä.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVASTA Pirkanmaan liitto on pyytänyt Kihniön kunnan lausuntoa Pirkanmaa maakuntakaavan 2040 luonnoksesta. Uusi kokonaismaakuntakaava tulee korvaamaan vuonna 2007 voimaan tulleen Pirkanmaan ensimmäisen maakuntakaavan sekä Liikenteen ja logistiikan sekä Turvetuotannon vaihemaakuntakaavat. Maakuntakaava, jonka laatiminen aloitettiin vuonna 2011, on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset. Maankäyttövaihtoehdot ovat yhdyskuntarakenteellisia malleja, eivät oikeusvaikutteisia suunnitelmia. Vaihtoehdoissa tutkitaan erilaisia aluerakenne- ja liikenneratkaisuja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehtojen laatimisen tavoitteena on löytää maakunnan tavoitteet parhaiten täyttävä, tulevaisuuteen, vuoteen 2040 tähtäävä alue- ja yhdyskuntarakenne, jonka pohjalta tullaan linjaamaan maakuntakaavan perusrakenne. Tavoitteena on Pirkanmaan erityispiirteiden ja vahvuuksien tunnistaminen ja maakunnan kilpailukyvyn parantaminen näitä erityispiirteitä vahvistamalla. Erityistavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeentuotantoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset. Maakuntakaavassa pyritään huomiomaan Pirkanmaan suoluonnon monimuotoisuus ja yhteen sovittamaan soiden suojelutarpeet sekä turvetuotanto. Turvetuotantoa ohjataan vesistövaikutuksien kannalta soveliaille alueille, jotta vesien tila ei heikenny. Turpeen energiakäyttö kohdistetaan ensisijaisesti jo käyttöön otetuille turv le ja soille, kuten metsäojitetuille alueille, maatalouskäytössä olleille turv le ja suopelloille. Kihniön kunnan alueella on 73 kpl yli 20 ha suoalueita, joiden kokonaispinta-ala 9780 ha. Maakuntakaavan määrällisenä tavoitteena on turvata turpeen nykyinen tuotantotaso vuoteen 2030 asti. Kihniön kunnan alueelle on merkitty ainoastaan yksi uusi tuotantoalue, 87 ha kokoinen Kolhonneva. Kihniön turvetuotantoalueilta tulee lähitulevaisuudessa poistumaan loppuun tuotettuja tuotantoalueilta suurempia määriä kuin uusia on varattu, eikä näin ollen maakuntakaavassa esitetyillä

8 Kunnanhallitus varausmerkinnöillä tulla turvaamaan turpeen nykyistä tuotantotasoa Kihniön osalta vuoteen 2030 saakka. Huomioiden turvetuotannon merkityksen Kihniön kuntataloudelle tulee maakuntakaavaan varata riittävä määrä tuotantoon ohjattuja suoalueita. Kihniön pohjoispuolella sijaitsevat tuulivoima-alueet tulee myös huomioida maakuntakaavassa. Alueen läheisyydessä ei asutusta. Myös Karhunpesäkankaan alueella olisi tuulivoimalle soveltuva alue. Käskyvuoren merkitys kunnan virkistyskäytölle maakunnallisen kelkkareitin sekä liikuntareitin johdosta ansaitsisi tulla huomioiduksi myös maakuntakaavassa sen alueellisen merkityksen johdosta. Kokonaiskustannusten säästämiseksi infrarakentamisessa suositaan kylä- ja keskusalueiden kehittämistä, mutta pienen kunnan maakäytön on voitava joustaa asuinhoukuttavuuden lisäämiseksi monipuolisella tonttitarjonnalla. Hyväkuntoisen tieverkoston säilyminen sekä valtatie 3 kehittäminen ovat tärkeitä osa-alueita kunnan kehittymisen kannalta. Poikittaisen rataliikenteen Pori- Haapamäki mahdollinen avaaminen sekä Parkanon puuterminaalin kehittäminen palvelevat Kihniönkin elinkeinoelämää. Lisäksi Kihniö tukee lausunnossaan Parkanon keskeisiä tavoitteita. Valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Bister Maakuntakaava-aineisto nähtävänä laajuutensa vuoksi linkkinä kunnan wwwkotisivuilla kohdassa ajankohtaista. Kihniön kunnanhallitus päättää esittää Pirkanmaan maakuntaliitolla yllä olevan lausunnon Maakuntakaava 2040 luonnoksesta.

9 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

10 Kunnanhallitus POTKUA BIOTALOUTEEN HANKKEEN / KUNTARAHOITUSOSUUS 47 TTY:n hankkeen päätavoitteena on biotalouden kehittäminen tunnistamalla potentiaaliset liiketoimintamahdollisuudet ja kehittämällä toimijoiden liiketoiminnallista ja bio-substanssiin liittyvää osaamista. Hankkeessa olennaista on: - tunnistaa Pirkanmaan potentiaalisimmat biotalouden liiketoimintamahdollisuudet, joissa teknologisella osaamisella on suuri rooli - tunnistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien edellyttämät osaamisen kehittämistarpeet - luoda monimuotoinen, kattava ja joustava osaamisen kehittämisen kokonaisuus palvelemaan biotalouden osaamistarpeita - tehdä yhteistyötä muiden samanaikaisten projektien ja eri toimijoiden kanssa (Metsäkeskus, Ekokumppanit, seudullisete elinkeino/kehitysyhtiöt, Alusta-hanke, Suuntahanke, TaY, TAMK jne.) Merkittävä asia olisi, että pirkanmaalaiset kunnat osallistuisivat hankkeeseen ja vastaisivat yhteisvastuullisesti myös kuntarahoitusosuudesta. Yhteistyöllä saataisiin hyötyä ja lisäarvoa kullekin seudulle. Hankkeen kokonaisbudjetti on n euroa ja toteutusaika Toteutamme hankkeen lump sum kustannusmallilla. Kuntarahoitusosuus on euroa. Alustavat rahoituslupaukset olemme saaneet Tredealta ja Sastamalan seudun yrityspalvelulta. Kunnanhallitus myöntää käyttövaroistaan 500 euroa potkua biotalouteen hankkeen kuntarahoitusosuuteen. Kihniön kunta edellyttää toteuttajaa ( TTY) toimimaan yhteistyössä Luken kanssa ( Metla).

11 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 48 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

12 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN VÄLISEN SOTE-SOPIMUKSEN RAHOITUSVASTUU 49 Kihniön sote-palveluiden toteuttamista koskevassa palvelusopimuksessa todetaan seuraavaa: Rahoitusvastuu: Sopijakunta (Kihniö) vastaa sote-palvelutuotantonsa järjestämisen rahoituksesta täysimääräisesti vastuukunnalle (Parkanolle); mm. arvonlisäverotilitysten ja tulojen laskutusten aikatauluista johtuvat viiveet maksujen kertymisessä. Toukokuulta 2015 palveluntuottajan Parkanon kaupungilta laskuttamaan palvelutuotantoon saadaan laskennallinen arvonlisäveron palautus Parkanolle tilitysaikataulun mukaan heinäkuussa. Kesäkuun osalta arvonlisäveron palautus tulee elokuussa. Kihniön sote-nettohintaa pienentävät myös Parkanon kaupungille sopimuksen mukaan kertyvät tulot mm. asiakasmaksuista. Tulot kuitenkin kertyvät vasta toteutuneen kuukauden päätyttyä, käytännössä toukokuun palveluista kesäkuun puolen välin jälkeen. Rahoitusvastuun mukaisesti Kihniön kunnan tulee huolehtia siitä, että toukokuulta ja kesäkuulta saatavia hyvityksiä ja tuloja vastaavat erät rahoitetaan ja suoritetaan Parkanon kaupungille. Vuodelle 2015 kuuluvien erien toteuduttua suoritetaan tasaus ja nämä osuudet palautetaan Kihniön kunnalle. Liitteenä numero 3 laskelma Kihniön rahoitusosuudesta touko-kesäkuulta Kihniön kunnanhallitus hyväksyy, että Kihniön kunta maksaa rahoitusvastuunsa liitteen numero 3 mukaisesti toukokuulta ja kesäkuulta laskennallisen alv:n osuuden sekä toukokuulta jälkikäteen kertyvien tulojen osuudelta.