JÄTEHUOLTOLASKUTUKSESTA... 1 JÄTEHUOLTOLASKUTUSOHJEEN TARKENTAMINEN / TARIFFIN MUUTOS... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTOLASKUTUKSESTA... 1 JÄTEHUOLTOLASKUTUSOHJEEN TARKENTAMINEN / TARIFFIN MUUTOS... 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO JÄTEHUOLTOLASKUTUKSESTA... 1 JÄTEHUOLTOLASKUTUSOHJEEN TARKENTAMINEN / TARIFFIN MUUTOS... 2 YHTEYSTIEDOT... 3 ESITTELY... 3 NÄIN SÄÄSTÄT LUONTOA JA PIENENNÄT JÄTEONGELMAA... 4 JÄTELAKI SUUNTAA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN... 4 MIHIN JÄTEHUOLLOLLA PYRITÄÄN?... 4 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMAKSUT... 5 HYÖTYJÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNASTO... 5 EKOMAKSU... 5 JÄTEHUOLTOMAKSUT... 6 JÄTEHUOLTOLASKUTUS... 6 BIOJÄTEKERÄILYN KUSTANNUKSET... 6 JÄTEHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ... 7 MITÄ MIKÄKIN TARKOITTAA?... 7 ERI JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄT... 8 BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ... 8 EROTTELU KANNATTAA OTTAA VAKAVASTI!!!... 8 KOMPOSTOINTI... 9 MITÄ KOMPOSTOINTI ON?... 9 MILLAISIA KOMPOSTOREJA ON OLEMASSA?... 9 MILLAINEN ON HYVÄ KOMPOSTORI?... 9 MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA KOMPOSTOINNISSA? KOMPOSTIN HOITO MITÄ KOMPOSTIIN VOI LAITTAA? MITÄ KOMPOSTIIN EI SAA LAITTAA! KOMPOSTIN TYYPILLISIÄ VIKOJA MITEN TEEN ITSE KOMPOSTORIN JA KOMPOSTIKEHIKON TEE SE ITSE -KOMPOSTORI KOMPOSTIKEHIKKO PUUTARHAJÄTTEILLE JÄTTEIDEN LAJITTELU JA ERILLISKERÄYS KIINTEISTÖILLÄ KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEENKULJETUS JÄTEKULJETUKSEN ULKOPUOLELLE KUULUVIEN JÄTTEIDEN KULJETUS MUUTA MUISTETTAVAA ONGELMAJÄTTEET HYÖTYJÄTTEET KIERRÄTYKSEEN KERÄYSPAPERI... 15

3 LASI POLTETTAVA JÄTE METALLIROMU RAKENNUSJÄTE LUMPPU LANTA, LIETE JA VIRTSA KÄYMÄLÄJÄTTEET MITEN EROON VANHOISTA VAATTEISTA, HUONEKALUISTA JA ESINEISTÄ? HYÖTYJÄTEASEMAN SIJAINTI KARTTA HARTOLAN KUNNAN JÄTEASEMISTA JÄTEASEMIEN OSOITTEET JÄTEASEMILLE EI SAA VIEDÄ EIKÄ LAITTAA JÄTEASTIOIHIN... 22

4 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 1 JÄTEHUOLTOLASKUTUKSESTA Hartolan valtuusto vahvisti vuoden 2006 vuosimaksut :n 6 kohdalla. Jätehuoltomaksu on vuosikohtainen eli se on voimassa aina laskutusvälin ajan. Ekomaksu on myös vuosikohtainen ja se peritään kaikilta kiinteistöiltä. Sillä katetaan kaatopaikan sulkemiskustannuksia, hyötyjäteaseman toimintaa sekä jätehuollon neuvontaa. Ekomaksun perimistä jatketaan vuoden 2007 jälkeenkin, perusteena jätehuollon kehittäminen. Biojätteen erotteleminen kaatopaikalle menevästä kuivajätteestä on ollut pakollista alkaen. Hajaasutusalueella biojäte tulee käsitellä kiinteistöllä. Biojäte tarkoittaa ruoantähteiden lisäksi myös puutarha- ym. maatuvaa jätettä. Hartolan kunta on ulkoistanut laskutuksen ja sen hoitaa Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky. Yritys tilittää sovituilta osin maksut Hartolan kunnalle. Laskutus- (kiinteistössä vaihtunut omistaja, henkilölukumäärä vaihtunut vakituisessa yksin asuvaksi yms. ) ja osoitteenmuutokset Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky Visantie HARTOLA Sari Laitinen virastoaikana: puh. (03) tai sähköposti kello 17:00 jälkeen: puh Hartolan kunta: Lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Suoknuuti puh. (03 ) Jäteneuvonta: Toimistorakennusmestari Markku Tuukkanen Maksuvelvollisella on oikeus 14 päivän kuluessa tämän maksulipun saamisesta tehdä kirjallinen muistutus maksun määränneelle: Hartolan kunta PL HARTOLA. JÄTEMAKSU ON ULOSOTTOKELPOINEN ILMAN OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ (JäteL 73 ) Automaatilla tai mikrolla maksaessasi muista viite!

5 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 2 JÄTEHUOLTOLASKUTUSOHJEEN TARKENTAMINEN / TARIFFIN MUUTOS Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan haja-asutusalueiden jätehuollosta. Hartolan kunnan alueella on yli viisikymmentä erilaista pistettä joissa jätettä kerätään. Näiden pisteiden hoitaminen aiheuttaa kustannuksia jotka eivät ole suoraan suhteessa käytön määrään. Laki velvoittaa kuntalaisia ja kesäasukkaita käyttämään tätä järjestettyä jätehuoltoa. Hartolassa on tuhansia kiinteistöjä, joissa syntyy jätettä. On täysi mahdottomuus saada lainmukaisella yleisellä järjestelyllä oikeuden mukaista, käyttöön perustuvaa veloitustapaa. Laskutus perustuu kiinteistö rekisterin tietoihin, eikä helpotuksia voida myöntää käyttämättömyyden perusteella, tulkinta on sama myös hallintooikeudessa. Nykyinen järjestely aiheuttaa osin tyytymättömyyttä. Kun laki velvoittaa käyttämään jätehuoltoa, ei voida pitää perusteena maksun kohtuullistamiselle, jos joku ei tätä lain määräämää palvelua käytä. Pitkäaikainen käyttämättömyys tietyin perustein otetaan huomioon jätehuollon ohjeissa. Tosiasiassa käyttämättömyyden toteaminen on usein varsin vaikea todentaa. Jos omistaja itse ei käytä/on estynyt käyttämästä kiinteistöä, ei se vielä kerro kiinteistön käyttämättömyydestä, aina on mahdollista, että kiinteistöä käyttää perhe, sukulaiset tai kiinteistöä voidaan vuokrata. Omistajan yksipuolinen ilmoitus asiasta ei riitä, vaan käyttämättömyyden todentamiseen halutaan vahva näyttö. Tekninen lautakunta haluaa oikaista jätehuolto-ohjeessa mainitut syyt sovitellun maksun saamiselle, kiinteistön myynti eikä omistajan terveydelliset syyt eivät ole vahva näyttö kiinteistön käyttämättömyydelle. Lautakunta haluaa pitää jätehuollon kurinalaisena toimintana kunnassa ja siksi mahdollisissa valituksissa jätehuoltomaksuista pitäydytään lain henkeen ja sovitellun maksun käyttämiselle täytyy olla painavat syyt. Jätehuolto-ohjeet tulevat tiukentumaan tulevaisuudessa ja tekninen lautakunta haluaa viestittää omalla toiminnallaan, että Hartolassa halutaan ylläpitää kestävää jätehuoltopolitiikkaa ja keräämillään maksuilla varmistetaan toimiva järjestely jota kuntalaisten ja kesäasukkaiden toivotaan käyttävän. Ehdotus Lautakunta hyväksyy ylläolevat periaatteet jätehuoltolaskutuksesta. Päätös Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tariffin fin muuttamista niin että soviteltu maksu jätetään pois. Jos rakennukset ovat olemassa ja käytettävissä, jätehuoltomaksu olisi aina maksettava. Niin ikään lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle ekomaksun keräämisen jatkamista vuodesta 2008 eteenpäin, perusteena jätehuollon kehittäminen. Hallintosäännön 28 :n mukaan valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Valtuusto on edellisen kerran päättänyt jätemaksuista Maksut ovat tulleet voimaan lukien. Varsinaista jätetaksaa tai laskutusohjeistoa erillisenä asiakirjana ei ole hyväksytty. Esityslistan liitteenä n:o 3 on ehdotus jätetaksaksi. Ehdotus perustuu valtuuston hyväksymiin jätemaksuihin ja jätelain määräyksiin. Taksalla valtuusto antaa tekniselle lautakunnalle mahdollisuuden tarvittaessa antaa jätetaksan soveltamisesta tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

6 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 3 Ehdotus Kunnanhallitus esittää jätetaksan valtuuston hyväksyttäväksi. Voimaantulo Päätös hyväksyttiin. YHTEYSTIEDOT Jäteneuvonta Toimistorakennusmestari Markku Tuukkanen (03) tai Jätehuoltoyrittäjä Seppo Hynninen (03) tai Hyötyjäteasema (Jätevedenpuhdistamolla) Valtatie 1531 avoinna ma-la klo Laskutuksen osoitemuutokset Sari Laitinen klo jälkeen ESITTELY Olemme tehneet käyttöösi Hartolan kunnan jätehuolto-oppaan. Oppaassa kerrotaan pääpiirteittäin, miten erilaisten jätteiden käsittely on järjestetty kunnan alueella ja mitkä ovat oppaan ilmestymishetkellä (huhtikuu 2003) voimassaolevat jätehuoltotaksat. Oppaan ohjeet perustuvat lakiin ja kunnan jätehuoltomääräyksiin. Oppaassa on kerrottu mm. kompostoinnista ja sen eduista, rakennusjätteiden käsittelystä, lasin- ja romunkeräyksestä sekä biojätteen keräyksestä. Biojätteen keräykseen ei tarvitse liittyä, jos kompostoine omalla tontillaan. Kompostoinnin aloittamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan tekniseen toimistoon. Oppaan keskiaukeamalla on irrotettava kaavake koskien biojätteen kompostoinnin aloittamista. Kaavake voidaan jättää postin kuljetettavaksi ilman erillistä maksua. Epäselvyyksissä voitte ottaa yhteyttä kunnan ympäristötarkastajaan, joka antaa tarkempia ohjeita jätteiden käsittelystä. Yhteistyöterveisin Hartolan kunta Seppo Hynninen Ympäristövalvonta Jätehuoltoyrittäjä Tekninen toimi

7 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 4 NÄIN SÄÄSTÄT LUONTOA JA PIENENNÄT JÄTEONGELMAA 1. Valitse ja vaadi ympäristöä säästäviä tuotteita Mieti, mitä todella tarvitset. Vältä kertakäyttöä ja turhaa pakkaamista. 2. Käytä uudelleen Kierrätä ja korjaa esim. vaatteita, kenkiä, urheiluvälineitä. 3. Lajittele jätteesi Järjestä kotona keräysastiat kaikille jätelajeille, joita kunta ottaa vastaan. Vältä sellaisia tuotteita, joiden jätteitä ei voi lajitella. 4. Ongelmajätteet talteen Kun käytät mahdollisimman haitattomia kemikaaleja, voit välttyä tuottamasta ongelmajätettä. 5. Kompostoi Kompostoimalla voit vähentää jäteongelmaa ja parantaa pihasi ja kasvimaasi maaperää. Kompostoida voi sekä pien- että kerrostaloissa ja varsinkin kesämökillä. 6. Älä roskaa Roskien ja hylättyjen esineitten jättäminen ympäristöön on lailla kielletty kaikkialla. Roskaaja joutuu siivoamaan jälkensä ja voi saada sakkoa. JÄTELAKI SUUNTAA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Suomen jätelain ensisijainen tavoite on ehkäistä jätteen syntyä. Laki kehottaa käyttämään säästäväistä tekniikkaa. Tuotteet täytyy valmistaa mahdollisimman haitattomiksi ja vähän jätettä aiheuttaviksi. Syntynyt jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön: ensisijaisesti raaka-aineeksi, toissijaisesti energiantuotantoon ja viimeiseksi kaatopaikalle. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle. MIHIN JÄTEHUOLLOLLA PYRITÄÄN? Jätehuollolla pyritään siihen, että syntyneet jätteet hoidetaan asianmukaisesti joko tuotantoon tai luonnon kiertokulkuun aiheuttamatta haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Perittävällä jätemaksulla katetaan kunnan järjestämän jätehuollon (sekajätteen keräys, romun- ja ongelmajätteenkeräyskampanjat) käsittely- ja kuljetuskustannuksia ja siihen liittyvien suunnittelu- ja muiden tehtävien kustannuksia sekä jätteiden käsittelypaikkojen aiheuttamia kustannuksia. Ekomaksulla katetaan kaatopaikan lopettamiskustannuksia sekä jäteneuvonnan ja valvonnan menoja esim. tämän oppaan painokuluja.

8 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 5 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMAKSUT HYÖTYJÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNASTO Hartolan kunnan hyötyjäteasema, Valtatie 1531, (sijaitsee jäteveden puhdistamon yhteydessä) vastaanottaa alle 1 m 3 :n eriä, henkilö- ja pakettiautolla tai peräkärryllä tuotavia jätekuormia. Hyötyjäteasema on avoinna keskiviikkoisin klo sekä kuukauden 1. ja 3. lauantaina klo Polttokelpoinen puujäte alle 1 m³ otetaan vastaan maksutta Kyllästetty puujäte alle 1 m³ otetaan vastaan maksutta Isommista puujäteeristä pitää ottaa yhteys jätehuoltoyrittäjään Keräyspaperi ja -pahvi maksutta Keräyslasi maksutta Metallijäte maksutta Sähkö- ja elektroniikkaromu tulee toimittaa 1. kodinkoneliikkeeseen 2. kierrätyskeskukseen. 3. hyötyjäteasemalle Kaatopaikka- ja energiajäte alle 1 m³ 15,00 Kaatopaikka- ja energiajäte alle 200 ltr 7,00 Vanteettomat renkaat 1,00 / kpl Vanteelliset renkaat 5,00 / kpl Erityiskäsiteltävä jäte, esim. asbesti, terveydenhuollon pistävät ja viiltävät jätteet on toimitettava jätehuoltoyrittäjän kautta jatkokäsittelyyn. Ongelmajätteet Oy Ekokem Ab:n voimassa olevan hinnaston mukaan. (sis. Alv 22 %) Viitaten jätelain ( /1072) luvussa 3 asetettuihin 7, 8 ja 10 :iin, kunta on velvollinen järjestämään asumisessa syntyneen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään vastaavan, muussa toiminnassa syntyneen, jätteen kuljetuksen. Muista kuin kyseisen asetuksen mukaan syntyneistä jätteistä vastaa (keräys ja kuljetus) jätteen tuottaja/kiinteistön omistaja. EKOMAKSU Ekomaksua peritään kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti alkaen. (sis. Alv 22 %) Perusyksikkö / asunto 25,00 Vapaa-ajan asunto 10,00 Teollisuus-, hallinto- ja liikekiinteistö 75,00

9 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 6 JÄTEHUOLTOMAKSUT Hartolan kunnanvaltuusto hyväksyi uudet jätehuoltomaksut, jotka tulivat voimaan (sis. Alv 22 %) HAJA-ASUTUSALUE alv 0 % alv 22 % Vakituinen asunto 90,17 110,00 Vapaa-ajan asunto 42,63 52,00 Yhden asunnon kiinteistö, jossa 1 asukas 53,28 65,00 Puolitettu vapaa-ajan asunto 21,32 26,00 TAAJAMA-ALUE Astiakohtaiset maksut alv 0 % alv 22 % 200 L-astia 4,92 6, L-astia 5,74 7, L-astia 6,64 8, L-astia 9,02 11, L-astia 63,12 77, L-astia 77,87 95, L-astia 100,00 122,00 BIOJÄTE Astiakohtaiset maksut L-astia 8,04 9, L-astia 9,27 11,30 JÄTEHUOLTOLASKUTUS Vuoden 2003 alusta jätehuoltolaskutuksen hoitaa keskitetysti jätehuoltoyrittäjä Seppo Hynninen ky. Koska Hartolan kunta ei hoida jätehuoltolaskutusta, suoraveloitussopimukset eivät ole enää voimassa. Jätehuoltolaskutus tapahtuu seuraavasti: Vakituiset asunnot taajama-alueella laskutetaan 3 kk välein. Haja-asutusalueella olevat vakituiset asunnot ja vapaa-ajanasunnot laskutetaan syyskuussa. Ekomaksu laskutetaan erikseen. Osoitteenmuutokset on ilmoitettava Sari Laitiselle puh klo jälkeen. BIOJÄTEKERÄILYN KUSTANNUKSET Biojätekeräilymaksu koostuu Joutsan kunnalle maksettavista käsittelykustannuksista ja jätehuoltoyrittäjän kuljetuskuluista. Joutsan taksoja ei ole tiedossa oppaan ilmestymishetkellä, mutta kokonaishinta noussee korkeammaksi kuin sekajätteen keräilykulut.

10 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 7 JÄTEHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ Jätehuollon järjestäminen kuuluu jätteen haltijalle, yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jolla jäte on. Hartolan kunta järjestää jäteneuvontaa ja ylläpitää aluekeräyspisteitä ja hyötyjäteasemaa. Jätehuoltoyrittäjä vastaa jätteiden keräilystä (ei ongelmajätteet) ja laskutuksesta. Hartolan kaatopaikka on suljettu Jätteet kuljetetaan alkaen Jyväskylään Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskukseen. MITÄ MIKÄKIN TARKOITTAA? yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvää jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä paitsi ongelmajätteet sekajäte on yhdyskuntajätettä, jota ei lajitella ja kerätä erikseen kuivajäte on jätettä, mikä ei sisällä biojätettä, ongelmajätettä eikä merkittäviä määriä hyötyjätettä. Siitä voi laitoksissa valmistaa poltettavaa materiaalia biojäte on eloperäistä, biologisesti hajoavaa jätettä esim. juuresten ja hedelmien kuoret erityisjäte on sellaista jätettä, mikä vaatii omat toimenpiteensä kuljetuksen, käsittelyn tai kaatopaikalle sijoituksen yhteydessä. Se ei ole ongelmajätettä ongelmajäte on jätettä, mikä kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle öljyiseen jätteeseen on sekoittunut joko veteen tai muuhun aineeseen öljyä siinä määrin, että se muiden jätteiden joukossa aiheuttaisi vaaraa ympäristölle ja ihmisille liete on maa-, karja- ja kotitaloudessa syntyvää lietettä, puristenestettä sekä sako- ja umpikaivolietettä kompostoinnilla biojätteen kokoamista ja sekoittamista niin, että se luonnollisesti hajoaa hapellisissa olosuhteissa ylijäämämaa on rakennus- ja muun toiminnan yhteydessä käyttämättä jäänyttä maa-ainesta hyötyjäte on hyötykäyttöä varten lajiteltavaa jätettä, mikä voidaan uudelleen käyttää joko sellaisenaan tai sen sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää keräyspaperi ja -pahvi on puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua keräyskelpoista paperia, kartonkia ja pahvia keräyslasi on käytöstä poistettuja kannettomia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua uusiokäyttöön kelpaavaa lasia. Lasijäte jaetaan kirkkaaseen ja värilliseen kierrätysmetalli on käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallia, mikä voidaan kokonsa ja laatunsa vuoksi panna järjestetyn jätteenkuljetuksen keräysvälineeseen tai hyötyjätekeräyspisteen keräysvälineeseen puutarhajäte on risuja, oksia, naatteja, puiden lehtiä ja muuta pihalla, puutarhassa ja puuston hoidossa syntyvää biojätettä rakennus ja purkujätettä syntyy rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa ja vesirakentamisessa maa-ainesjäte on puhtaita maa ja kiviaineksia tai niiden kaltaisina pidettäviä aineksia

11 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 8 ERI JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄT Koko kunta kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin ja jokaisen kiinteistön on liityttävä siihen. Jätteenkuljetuksen sopimustavat ovat seuraavat: 1. Suora sopimus jätehuoltoyrittäjän ja kiinteistön välillä. Kirkonkylän asemakaava-alueella oleva kiinteistö samoin kuin haja-asutusalueella oleva kiinteistö, jossa syntyy muuta kuin kotitalousjätettä kuuluvat aina sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen piiriin. 2. Tiekunnan ja jätehuoltoyrittäjän välinen sopimus. 3. Muut kiinteistöt haja-asutusalueella kuuluvat yhteisastioiden piiriin. Liittymisvelvollisuudesta poikkeamisesta päättää tekninen lautakunta. BIOJÄTTEEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ Kaikilla Hartolan kiinteistöillä (vakituiset asunnot, loma-asunnot yms.) on eroteltava biojäte muusta jätteestä alkaen. Tämän jälkeen talousjätteen sekaan laitettu biojäte aiheuttaa koko keräilyasian tyhjentämisen erikseen (tyhjennyskustannukset min. 170 euroa/kerta). EROTTELU KANNATTAA OTTAA VAKAVASTI!!! Biojätteen jatkokäsittelynä on joko kompostointi kiinteistöllä tai liittyminen keräilyyn. Omakotitaloissa, rivitaloissa ja muillakin kiinteistöillä edullisin käsittelyvaihtoehto on kompostointi. Biojätteen kompostoijalla on oltava hyväksyttävä lämpöeristetty kompostori, ostettu tai itse tehty ja keräilyyn liittyvän kiinteistön tulee hankkia sopiva keräilyastia. Kompostori, biojätteen keräilyastia ja muut jäteastiat voivat olla yhteisiä useammalla kiinteistöllä tai kiinteistöyhtiöllä. Biojätteen järjestetyssä erilliskeräyksessä biojäteastia ja kaatopaikkajäteastia tyhjennetään erikseen, jolloin biojäte toimitetaan kompostoitavaksi kompostiaumoihin Joutsaan. Biojätteen erilliskeräyksen piiriin kuuluvalla kiinteistöllä eloperäinen jäte on lajiteltava kaatopaikkajäteastiasta erilleen ja kerättävä omaan keräysastiaan. Biojätteen keräily on sopimusperusteista eli jätteen tuottaja tekee sopimuksen biojätteen keräilystä yrittäjän (Seppo Hynninen) kanssa. Yrittäjä veloittaa jätteen tuottajalta kuljetusmaksun sekä kunnalle tilitettävän käsittelymaksun. Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on aina tehtävä tekniseen toimistoon kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi kiinteistön omistaja/haltija, osoite, kompostoinnin vastuuhenkilö ja kompostointiin osallistuvien huoneistojen lukumäärä. Myös biojätteen kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoituskaavake on tämän oppaan keskiaukeamalla, mistä sen voi irrottaa ja jättää postin kuljetettavaksi. Biojätteen keräilykustannukset määräytyvät tulevan jätemäärän mukaan, koska kuljetuskustannukset näyttelevät keräilyhinnassa suurinta osaa. Jätemyllyllä jauhetun biojätteen johtaminen yleiseen viemäriverkostoon on kielletty.

12 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 9 KOMPOSTOINTI Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Loppusijoitukseen päätyvästä talousjätteestä noin kolmasosa on kompostoituvaa biojätettä. Biojäte aiheuttaa kaatopaikoilla mädätessään kasvihuonekaasuja, kerää pieneläimiä mm. rottia ja lintuja sekä aiheuttaa suotovesiin ravinnekertymiä. Vuoden 2005 alusta kaatopaikoille ei saa viedä talousjätteen seassa biojätettä lainkaan, vaan se on erilliskerättävä tai kompostoitava. MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on lahoamista, eli orgaanisen aineen hajoamista bakteerien ansiosta, jolloin syntyy mullan humusaineita, hiilidioksidia ja vettä. Ainoana erotuksena luonnon toiminnasta on, että ihminen järjestää lahoamiseen optimiolosuhteet nopeuttaen näin hajoamista. MILLAISIA KOMPOSTOREJA ON OLEMASSA? Kompostoreita on markkinoilla parikymmentä mallia, joiden tilavuudet vaihtelevat 100:sta aina 1000:een litraan saakka. Tarvittavien kompostorien lukumäärä ja tilavuus riippuu paitsi sitä käyttävien talouksien määrästä ja koosta myös heidän elintavoistaan eli kuinka paljon eloperäistä jätettä syntyy. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa, että kompostitilaa tarvitaan litraa asukasta kohti. Esim. kiinteistö, jossa on 30 taloutta (keskimäärin 3 henkeä/talous) tarvitsisi 2-3 kpl noin 600 litran kompostoria. Puutarhakomposti (ei ruoan jätteitä) voi yksinkertaisimmillaan olla laudoista tehty kompostointikehikko. Ruokajätteiden kompostointiin tarvitaan kuitenkin tiivis ja jyrsijöiltä suojattu kompostori. Ympärivuotinen kompostointi edellyttää ns. kuumakompostoria, mikä pysyy eristyksensä ansiosta lämpimänä talvellakin. MILLAINEN ON HYVÄ KOMPOSTORI? Kompostori on mahdollista rakentaa itse tai ostaa kaupasta, jossa hinnat ovat n euroa kompostorin rakenteesta riippuen. Kompostorin käyttöä helpottamaan voi hankkia: seosainetta talousjätteen peittämiseen säiliö ja kauha seosaineelle kompostijätesangot keittiöihin talikko tai lapio Kompostoria hankittaessa on hyvä muistaa seuraavia asioita: kompostorin on oltava riittävän suuri esim. 4 henkinen perhe tarvitsee noin litran. Kompostorin koon ratkaisee kompostin rakenne, perheen elintavat ja onko se sisällä vai ulkona. kompostorin kannen on auettava helposti, mutta sen on myös pysyttävä kiinni tuulella. Kompostorin kannessa olisi hyvä olla myös tuki, millä se pysyy auki täytettäessä ja tyhjennettäessä riittävä talvieristys ettei kompostori jäädy talvikuukausien aikana

13 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 10 MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA KOMPOSTOINNISSA? Kompostoinnissa tärkeimmän työn tekevät pieneliöt viihtyvät hyvin, kun niiden perustarpeista huolehditaan: Happi kompostin kääntäminen seosaineen lisääminen sopivassa määrin Ravinteet lisäämällä riittävästi biojätettä ja seosaineita Kosteus liian kuiva kastelu liian märkä seosaineen lisääminen Lämpö riittävästi lämpöeristeitä, jotta komposti ei jäädy kylmällä ilmalla Kompostointi vaatii pientä harjoittelua, ei suurta työtä. Kun komposti toimii hyvin sen tuntomerkkejä ovat lämmön tuottaminen, ei hajua, ei kärpäsiä ja jäte painuu voimakkaasti kasaan. KOMPOSTIN HOITO Kompostin pohjalle laitetaan ensin karkeampaa ainesta, kuten oksia, että ilma pääsee kiertämään pohjan (pohjaverkko) kautta kompostiin. Nämä peitetään ruoholla, lehdillä tai vanhalla kompostilla. Tämän jälkeen voidaan laittaa uutta kompostoituvaa jätettä, joka pitää peittää aina seosaineella tuonnin jälkeen. Kompostia pitää pöyhiä noin kerran viikossa ja kastella tarvittaessa. Kompostin toimintaa kannattaa seurata jatkuvasti. Huolellinen kompostin hoitaja tekee kompostin toiminnasta muistiinpanot. MITÄ KOMPOSTIIN VOI LAITTAA? Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kompostiin kelpaa kaikki mikä on ollut joskus elävää: hedelmien, juuresten ja vihannesten kuoret kahvin ja teen porot (suodatinpaperit ja teepussit voi laittaa mukaan) kaikki muu ruokajäte talouspaperia ellei siihen ole imeytetty mitään haitallista ainetta sanomalehden aukeama tai paperipussi kompostisangon pohjalla käytettynä kukkamulta ja kasvinjätteet kotoa ja pihalta luonnon kuidut hyvin pieninä määrinä (villa, puuvilla, pellava, silkki) puulastu ja -puru (ei lahosuojattua puuta)

14 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 11 MITÄ KOMPOSTIIN EI SAA LAITTAA! tuhkaa ja kalkkia ongelmajätteitä tupakantumppeja pölynimuripusseja muovia, lasia tai metallia keinokuitua, nahka- tai kumituotteita paperia suuressa mitassa ( ei lainkaan muovitettua, vahapinnoitettua tms. paperia) KOMPOSTIN TYYPILLISIÄ VIKOJA Komposti ei lämpene, mutta ei haise Komposti on liiankuiva tai siinä on liian vähän ravinteita kosteutta lisätään kaatamalla lämmintä vettä kastelukannulla (10 litraa vettä /200 litraa kompostia) ravinteita lisätään laittamalla kompostiin kanankakkaa tai kompostiherätettä Komposti jäätyy talvella Hyvin eristetyn kuumakompostorin tulisi toimia talvellakin, mikäli siihen lisätään riittävästi biojätettä eli ravinteita. Talvella kompostorin lämpöeristystä voi parantaa vuoraamalla kompostori lumella. Jos kompostori jäätyy, se ei haittaa mikäli kompostorissa on riittävästi tilaa biojätteen keräämiselle. Keväällä kompostin voi käynnistää kaatamalla siihen kuumaa vettä. Komposti haisee pahalle Komposti on liian tiivis tai märkä, jolloin komposti mätänee lisää karkeaa seosainetta ja sekoita varmista, että hapen saatavuus on riittävä. Kompostissa on kärpäsiä tai muurahaisia Huonekärpäset ja raatokärpäset tulevat hajun perässä huuhtele kompostorin sisäkansi ja seinät tuhoa munat kääntämällä pintakerros kompostorin syvällä oleviin kuumiin osiin lisää seosainetta ellei muu auta, käytä torjuntaan pyretriiniä Muurahaiset kertovat yleensä kompostin liiallisesta kuivuudesta kastele komposti.

15 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 12 MITEN TEEN ITSE KOMPOSTORIN JA KOMPOSTIKEHIKON TEE SE ITSE -KOMPOSTORI Yhtä oikeaa kompostorin valmistusmallia ei ole. Tärkeintä on, että kompostori toimii. Kompostorin valmistamiseen tarvitaan: 5 kpl noin 1 m²:n styroxlevyjä ja vuoraukseen muovia tai vastaavaa 10 m kakkosnelosta (2 x 4 ) 50 m tavallista lautaa tai 5 kpl noin 1 x 1 m vesivaneripalasta tai muovitettua peltiä 10 m (n. 6 m² ) teräsverkkoa tai vastaavaa, silmäkoko noin 7 mm (jos käytetään peltivuorausta, tarvitaan ainoastaan pohjalle) nauloja, ruuveja, kärpäsverkkoa, saranoita ja pikasulkimia. Kompostin rakentaminen: 3 reilun metrin mittaista kakkosnelosta laitetaan lappeelleen maahan, jotta ilma pääsee kiertämään esteettömästi alakautta. rakennetaan kakkosnelosista kehikko, johon verkko kiinnitetään (ei tarvita, jos ulkovuorauksessa käytetään peltilevyä) ja sen päälle tehdään lautavuoraus. Styroxit verhotaan muovilla ja kiinnitetään verkon sisäpuolelle. Vastakkaisille sivuille tehdään 6 kpl halkaisijaltaan noin 30 mm ilma-aukot, mitkä peitetään tiheäsilmäisellä kärpäsverkolla. Yksi seinä ja katto jätetään avattavaksi. Katto kannattaa saranoida käytön helpottamiseksi. Seuraavalla sivulla poikkileikkauskuva kompostorin rakenteesta: Tämä kompostori vetää noin 1000 litraa, joten se on hyvä jakaa kahteen osaan esim. vesivanerilla. Kompostorin mittasuhteita voi myös pienentää. KOMPOSTIKEHIKKO PUUTARHAJÄTTEILLE Kehikko tehdään joko levystä tai laudasta, mikä kannattaa suojata esim. pellavapohjaisella kyllästeaineella. Kyllästetyn puutavaran käyttöä ei suositella. Kehikon valmistamiseen tarvitaan noin 50 m lautaa (22 x 100 mm) Kompostikehikon rakentaminen: Sahaa laudat 130 cm:n pituisiksi pätkiksi. Lovea jokaisen laudan päähän kummallekin puolen 23 mm syvä ja 23 mm leveä lovi niin, että lovien väli on 100 cm. Näin lautojen väliin jäävä rako on 8 mm.

16 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 13 Kokoa kehikko laittamalla laudat päällekkäin. Pohjalle on hyvä laittaa kaksi salaojaputkea parantamaan ilmastointia ja kehikon nurkkien alle tiilet tai kivet, ettei se ole suoraan maassa. Kehikolle voi tehdä kannen puusta tai levystä, jolloin komposti ei kuivu eikä ravinteita liukene sadevesien mukana. Kannen ja kehikon välissä on oltava ilmaraot ilman kierron takia. JÄTTEIDEN LAJITTELU JA ERILLISKERÄYS KIINTEISTÖILLÄ Kiinteistöllä on oltava erilliset keräysvälineet jätteille. Biojätteelle ei kuitenkaan tarvitse erillistä keräysastiaa, mikäli se kompostoidaan, toimitetaan eläinten ruuaksi (kuumennettava tilalla, märehtijöille ei eläinperäistä jätettä tartuntavaaran vuoksi) tai käsitellään maatilalla lannan yhteydessä. Keräysastiat eri kiinteistöillä: 1. Asuin- ja vapaa-ajanasunnot; huoneistoja vähemmän kuin viisi keräysastia biojätteelle keräysastia kuivajätteelle Kiinteistöjen keräyspaperit ja -pahvit kunnan ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin. Kiinteistöjen lasit ja metallit kunnan ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin. 2. Asuinhuoneistot; huoneistoja vähintään viisi keräysastia biojätteelle keräysastia kuivajätteelle keräysastia keräyspaperille Pahvin, lasin- ja metallin keräysvälineet on oltava kiinteistöllä mikäli ko. jätettä syntyy yli 20 kg/viikko. 3. Toimisto-, sairaala-, liike-, koulu-, teollisuus- ja muut vastaavat kiinteistöt keräysastia biojätteelle keräysastia kuivajätteelle keräysastia keräyspaperille keräysastia tai rullakko pahville Pahvin, lasin- ja metallin keräysvälineet on oltava kiinteistöllä mikäli ko. jätettä syntyy yli 20 kg/viikko. KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS JA JÄTTEENKULJETUS Järjestetty jätteenkuljetus koskee erilliskerättäviä jätteitä, lukuun ottamatta teollisuuden prosesseissa sekä rakennus- ja purkutyömaalla syntyviä jätteitä. Jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä seuraavasti: 1. Biojäteastiat umpinaiset biojäteastiat touko-lokakuussa 1 krt/viikko marras-huhtikuussa 1 krt/4 viikkoa hengittävät biojäteastiat 1 krt/4 viikkoa

17 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu Pilaantumattomia jätteitä sisältävät keräysvälineet vähintään 1 krt/8 viikkoa 3. Lasi-, paperi- ja metallijätteen kierrätysvälineet kerran 16 viikossa tai useammin 4. Sako- ja erotuskaivot vähintään kerran 12 kuukaudessa Tyhjennyksestä ja lietteen sijoituksesta on oltava tosite esitettäväksi tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Edellä mainituista tyhjennysväleistä poikkeaminen vaatii ympäristölautakunnan luvan. JÄTEKULJETUKSEN ULKOPUOLELLE KUULUVIEN JÄTTEIDEN KULJETUS Jätteen haltijan on joko omatoimisesti kuljetettava tai kuljetusyrityksen kanssa sovittava järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuulumattomien jätteiden kuljettamisesta niille osoitettuihin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin, kuten ongelmajätteet, lietteet, teollisuusjätteet, erityisjätteet. MUUTA MUISTETTAVAA Kiinteistön haltijan/omistajan tai isännöitsijätoimiston on tiedotettava kiinteistön asukkaille tai siellä työskenteleville jätteiden lajittelu ja keräysjärjestelyistä. Kiinteistöt voivat käyttää keskinäisellä sopimuksella yhteisiä keräysvälineitä. Näistä on tehtävä ilmoitus ympäristölautakunnalle. Ilmoituksesta tulee selvitä astioita käyttävien henkilöiden lukumäärä, astiatilavuus ja tyhjennysväli. Keskiaukeamalla on ilmoituskaavake, minkä voi jättää postin kuljetettavaksi. Jätehuoltoyrittäjänä toimii Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen ky, puh tai (03) Lisätietoja kunnan jätehuollosta antaa ympäristötarkastaja puh. (03) tai ONGELMAJÄTTEET Ongelmajätteet pitää toimittaa joko hyötyjäteasemalle tai ongelmajätekeräykseen, mikä järjestetään yleensä keväällä. Lääkkeet viedään apteekkiin. Mikäli kiinteistön haltija järjestää ongelmajätteen keräystä kiinteistöllä, tulee ongelmajätteitä varten olla selvästi merkityt erilliset keräysvälineet sekä lukittava tai valvottu tila. Vaaralliset ja haitalliset aineet ovat jätteinä aina ongelmajätettä. Parhaita keräysastioita ovat aineiden alkuperäiset pakkaukset. Ongelmajätteitä ovat Käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet mm. trasselit, öljynsuodattimet ja öljypakkaukset Romuakut ja akkunesteet Maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat Liuotinaineet mm. tärpätti, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini Käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet

18 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 15 Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja näiden pakkaukset Elohopeakuumemittarit Loisteputket ja -lamput Emäksiset pesuaineet Rikki- ja suolahappo sekä muut orgaaniset hapot mm. etikka ja muurahaishappo Kotitalouskoneiden PCB-kondensaattorit ja kylmäkoneiden lämmönsiirtonesteet freoni ja ammoniakki Paristot Ongelmallisia aineita kuten elohopeaa tai raskasmetalleja sisältäviä ovat paristot ja akut, joissa on jokin seuraavista merkinnöistä: LR ja numero, kuten LR 20 tai LR14 teksti alkaline tai alkali teksti Nickel-Cadmium tai Ni-Cd merkintä Mercury (suuret elohopeaparistot) Ruskokiviparistoissa on merkintä R ja numero esim. R20 ja R 14. Vähän elohopeaa sisältävissä paristoissa voi olla merkintä Low Mercury Ellet ole varma pariston laadusta, vie se ongelmajätekeräykseen! HYÖTYJÄTTEET KIERRÄTYKSEEN KERÄYSPAPERI Keräyspaperi on vietävä keräyspaperiastioihin (kts. kartta) tai toimitettava erilaisiin paperinkeräyskampanjoihin. Keräyspaperiksi kelpaavat: sanoma- ja aikakauslehdet mainoslehtiset paperi- ja pahvipakkaukset voimapaperi ja kartonki kirjoitus- ja kopiopaperi painopaperit ja kirjat Keräyspaperiin eivät kelpaa: märät ja likaantuneet paperit muovi- ja foliopinnoitetut sekä vahatut paperit ja pahvit (esim. maito- ja mehutölkit) voipaperi

19 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 16 LASI valokuvauspaperit tapetit eristys- ja tervapaperit Lasitavara on vietävä Torilla, Nesteen huoltoasemalla, hyötyjäteasemalla tai jäteasemilla (ei kaikissa) oleviin lasinkeräyspisteisiin. Lasinkeräykseen käy kaikki puhdas lasi. Pullojen ja lasipurkkien etiketit saa jättää paikoilleen, mutta pulloista ja purkeista on poistettava metallikorkit ja muut metalliset osat. Rakennuslasista on poistettava puu- ja metalliosat esim. ikkunoista karmit ja toimitettava hyötyjäteasemalle. Sekalaiseen keräyslasiin kelpaavat: lasipakkaukset kertakäyttöpullot lasitölkit ja -purkit Älä laita! posliinia ja keramiikkaa tasolasia teräsverkkovahvisteista ja laminoitua lasia Vie kierrätettävät pullot kauppaan! POLTETTAVA JÄTE Lämmityksen yhteydessä saa polttaa haitatta palavia jätteitä mm. ei keräilykelpoinen paperi ja pahvi puujätteet maito- ja elintarviketölkit pieniä määriä polyeteenimuoveja (merkintä polttokelpoisuudesta on pakkauksessa) Ei saa polttaa kyllästettyä puuta (toimitettava hyötyjäteasemalle) PVC-muovia ja useampia muita muovilaatuja keinokuituja ja keinonahkaa kumia ja nahkaa märkää paperia METALLIROMU Keräykseen sopivaa romua ovat: kattilat, pannut ja padat

20 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 17 tölkkien kannet aerosolitölkit polkupyörän ja auton osat metallihuonekalut kodinkoneet (ei kylmälaitteet ja elektroniikkaromu) metalliputket ja tangot Kunnassa järjestetään kesäisin kampanja metalliromun keräämiseksi. Seuraa paikallislehden ilmoittelua! RAKENNUSJÄTE Kyllästetty puutavara hyötyjäteasemalle Lasitavara hyötyjäteasemalle Erilaiset metallit hyötyjäteasemalle Eristeet, kattohuopa, muovit, betoni, tiilet kipsilevyt, laatat; pienet määrät (alle 1 m³ ) hyötyjätevarastolle isommista määristä yhteys jätehuoltoyrittäjään Maalit, liuottimet, kyllästeet, terva/piki ym. ongelmajätteet hyötyjäteasemalle Ylijäämämaa yhteys tekniseen toimistoon puh. (03) LUMPPU Lumpunkeräykseen kelpaavat: vaatteet lakanat ja pyyhkeet sängynpeitteet ja huovat vanupeitteet verhot ja seinävaatteet ehjät kengät ym. kirpputoritavara Lumpunkeräykseen ei saa laittaa märkiä ja likaisia tekstiilejä LANTA, LIETE JA VIRTSA Lantaa, lietettä tai virtsaa saa levittää ainoastaan sulan maan aikana. Taajamaalueella lietettä saa levittää 100 metrin etäisyydelle asutuksesta ja yli 50 metrin päähän vesistöstä. Alle 300 metrin päästä asutuksesta liete on mullattava levitysvuorokauden aikana. Eläinten ulosteita ei saa jättää yleisille kulku ja oleskelualueille. Pieniä määriä lemmikkieläinten ulosteita voi laittaa talousjätekompostoriin, samoin esim. Marsun kuivikepurut. Kissanhiekkaa ei saa laittaa kompostoriin.

21 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 18 KÄYMÄLÄJÄTTEET Puu-C :n pohjan on oltava tiivis, ettei pinta- ja pohjavedet saastu ja sinne kannattaa laittaa säiliö (esim. muovisaavi), mihin laitetaan purua, olkea yms. kuivikkeeksi ja mikä on helppo tyhjentää kompostoitavaksi tai muuten asiallisesti käsiteltäväksi (esim. levitetään ja muokataan 1 vuorokauden kuluessa läheiselle pellolle). Käymäläjätteiden kompostointiin tarvitaan ympäristötarkastajan lupa. Kesäkäytössä olevan mökin käymäläjätteiden kompostoinnista riittää kirjallinen ilmoitus ympäristötarkastajalle (voi käyttää keskiaukeamalla olevaa lomaketta). Käymäläjätteet on kompostoitava erillisessä lämpöeristetyssä kompostorissa, niitä ei saa laittaa talousjätekompostoriin. Käymäläastiaan ei saa laittaa muuta kuin eloperäistä käymäläjätettä (ei esim. terveyssiteitä ja vaippoja). MITEN EROON VANHOISTA VAATTEISTA, HUONEKALUISTA JA ESINEISTÄ? Vanhoja huonekaluja ottavat vastaan kierrätyskeskukset, osto- ja myyntiliikkeet ja kirpputorit. Antikvariaatit ostavat ja myyvät esim. kirjoja, lehtiä, äänilevyjä ja postikortteja. Vanhat vaatteet kannattaa viedä kirpputorille, järjestää itse sellainen tai toimittaa kierrätyskeskukseen. Lumpustakin suurin osa voidaan käyttää uudelleen. Kotitalouslumppuja voidaan käyttää esim. matonkuteina, poppanakuteina, tilkkutäkkien materiaalina, lasten askarteluun ja siivousriepuina. Vanhaa tavaraa voi viedä myös huutokaupattavaksi. Huutokauppatoiminta on luvanvaraista. Paikallisradiossa on usein ohjelmia, joiden kautta voi ostaa ja myydä tavaraa. Huonokuntoisten ja suurempien erien ollessa kyseessä voi ottaa yhteyttä jätehuoltoyrittäjään.

22 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 19 HYÖTYJÄTEASEMAN SIJAINTI

23 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 20 KARTTA HARTOLAN KUNNAN JÄTEASEMISTA = jäteasema, jossa on paperinkeräyspiste = paperinkeräyspiste = jäteasema = hyötyjäteasema

24 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu 21 JÄTEASEMIEN OSOITTEET 01 Vuorenkyläntie 7, Ruskealan koulun tienhaara 02 Vuorenkyläntie 429, Oksasen kauppa 03 Leppäkoskentien-Vuorenkyläntie tienhaara 04 Hirvipohjantien-Vuorenkyläntien tienhaara 05 Vuorenkyläntie 2096, Putkijärven entinen koulu 06 Harantien-Joutsenlammentien tienhaara 07 Yhdystie 2, Nesteen piha 08 Ohrasaarentie (entisen tanssilavan lähellä) 09 Visainlahdentie 168, venesatama 10 Metsäkoski, Koitintie 5 11 Koitintie 496, entisen Hyttilän kaupan kohdalla 12 Yölinnuntien-Lautsilantien tienhaara 13 Koitintie 1239, Vehkalahden kauppa 14 Nokantie 314, Riihiniemen jääkiekkokaukalon luona 15 Sikkolantie 5, kuivurin luona 16 Lepsalantie 892, Mallatin kaupan kohdalla 17 Lepsalantie 1185, palaneen kaupan varaston luona 18 Luotikasjärventien-Kumuntien tienhaara 19 Teikarlahdentien-Kumuntien tienhaara 20 Tokeensalmentien-Valtatien tienhaara 21 Kalhontie 218, entisen Postin luona 22 Kirveskoskentien-Valtatien tienhaara 23 Valittulantie 431, grillikatoksen luona 24 Ylemmäistentie 350, Ylemmäisten koulun piha 25 Ansioniementien-Ansiontien tienhaara 26 Rusintien-Koulumäentien tienhaara 27 Ositunkulma, Vieruntie 28 Hyttymäentien-Nokantien tienhaara 29 Portamontien-Lepsalantien tienhaara 30 Viidanpääntien-Lepsalantien teinhaara 31 Honkapääntie 782 (lähellä Honkapääntien-Kumuntien risteystä) 32 Vehkalahden venevalkama, lähellä Yölinnun ienhaaraa 33 Niemeläntien-Kumuntien tienhaara 34 Kauhtueentien-Siiraanniementien tienhaara 35 Tollinmäentien ja Lohiniementien risteys 36 Muuraisniementien-Vuorenkyläntien tienhaara 37 Ylemmäistentie 810, Nokkala 38 Yölinnuntie, ranta 39 Nuutintie 40 Huuperintien-Valtatien tienhaara 41 Likosuontie 6, entisen Pohelan kaupan luona

25 HARTOLAN KUNNAN JÄTEHUOLTO-OPAS Sivu Pohjolanraitti 43 Keskustie 2, Shell 44 Tori 45 Omakotitie, Kirkonkylän koulun puoli 46 Kuninkaantie, Kirkonkylän koulu 47 Kaikulantie 106, opiston takana 48 Tähtitien-Välitien tienhaaraa vastapäätä 49 Kanteleentie 10, varikko 50 Vassilantie 51 Rakokiventie JÄTEASEMILLE EI SAA VIEDÄ EIKÄ LAITTAA JÄTEASTIOIHIN palon tai räjähdyksen aiheuttavia jätteitä ongelmajätteitä mm. jäteöljy, maalit jääkaappeja, pakastimia TV-vastaanottimia, ATK-laitteita henkilöitä tai keräysvälineitä vahingoittavia jätteitä kuormausta tai purkausta vaikeuttavia jätteitä nestemäisiä jätteitä tai lietteitä käymäläjätteitä erityisjätteitä suuria määriä rakennusjätteeksi luokiteltavaa tavaraa (yhteys jätehuoltoyrittäjään) maatalouden yritystoiminnasta syntyvää jätettä (pienet määrät muovia hyötyjäteasemalle, muutoin yhteys jätehuoltoyrittäjään)

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun.

Ekopistejätteen jätemaksu sisältää sekä käsittely- että kuljetusmaksun. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2013 1 (5) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 18.12.2012 15 Voimaantulo 1.1.2013 1 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63

LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA. Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 LAVIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JA TAKSA Tekninen ltk 17.11.2011 58 Kunnanhallitus 8.12.2011 330 Kunnanvaltuusto 19.12.2011 63 1. YLEISET SÄÄNNÖT JA LAIN PERUSKOHDAT Jätelain peruskohdat 2. JÄTTEIDEN

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi Lajitteluohjeet Paperinkeräys Postiluukustajatulostimestatulevatpaperitkeräykseen. sanomalehdet,aikakauslehdet,mainokset(eimuovia!),kirjekuoret(myösikkunalliset), A neloset,uusiopaperi,värillinen paperi

Lisätiedot

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS

JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS T O I V A K A N K U N T A JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS 2 > Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto Zeniitti Oy > Piirrokset: Martti Hänninen > Paperi: Cyclus uusiopaperi... 3 4 5 7 10 14 16 18 Sisältö Vältä ja

Lisätiedot

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta

MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta MINNE VIE ROSKAN TIE? Ei pelkkää roskaa, vaan käyttökelpoista raaka-ainetta 1 JATEKUKKO.FI INFO-SARJA ROSKAA MEILTÄ KAIKILTA Jokainen meistä tuottaa vuodessa jopa 900 jalkapallon painon verran roskaa Roskaa

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2017 alkaen 1 PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008.

Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. Jätehuoltomääräykset Annettu jätelain 17 nojalla, Joutsan kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2007 76 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2008. I YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Yleistä Jätehuollon järjestämisestä, jätteistä

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Keräyksen ja lajittelun edut:

Keräyksen ja lajittelun edut: Opas sisältää lyhyen esittelyn mikä on jätettä ja mikä on kierrätettävää raaka-ainetta sekä toimintaohjeet jätteiden käsittelystä. Ensisijaisena tavoitteena on minimaalinen jätteen tuotto. Käytä kaikkea

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 7 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 5.11.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Kodin jätteiden lajitteluopas

Kodin jätteiden lajitteluopas Kodin jätteiden lajitteluopas BIOJÄTE Ruokajätteet Hedelmien ja vihannesten kuoret Kananmunankuoret Kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen Kalanperkeet ja pienet luut Talouspaperi ja lautasliinat Kukkamulta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus

JÄTEHUOLTO SUOMESSA. Pullojen palautus JÄTEHUOLTO SUOMESSA Pullojen palautus Monet Suomesta ostetut limsa- ja olutpullot ja tölkit voi palauttaa kauppojen pullonpalautusautomaatteihin. Suomesta ostetut alkoholipullot voi palauttaa Alkoihin.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu

Tyhjennysmaksut säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu t säännöllisessä toissijaisen velvollisuuden palvelussa, Joensuu määräytyy todellisen painon ja jätekeskushinnaston mukaan. Kuljetus- ja käsittelymaksuun lisätään punnitusmaksu 9,68 (alv 0 %). Kuljetus

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN!

HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN! HARTOLAN JÄTEOPAS OTA TALTEEN! YHTEYSTIEDOT Jäteneuvonta Hartolan kunta Tekninen osasto / Markku Tuukkanen P. 044 743 2240 Jätehuoltoyrittäjä Seppo Hynninen Ky P. 0400 878 349 seppo.hynninen@hotmail.com

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun;

jätteen kuljetuksen suorittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta jätteen haltijan tai kunnan lukuun; EURAJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnan on sen lisäksi,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/10 HIRVENSALMEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Tekninen lautakunta on 11.1.2001 4 hyväksynyt nämä jätehuoltomääräykset. Kunnanhallitus on 15.1..2001

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ)

JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) 1 (6) JÄTEHUOLTO-OHJE (Lähde: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHJ) JÄTTEIDEN LAJITTELU HUOM! Nämä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella jätteiden lajittelua koskevat ohjeet. Muiden jätehuoltoyhtymien alueilla

Lisätiedot

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla)

KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) KOLARIN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu jätelain 17 nojalla) Vahvistettu: Kolarin kunnanvaltuusto 29.12.1999 69 Voimaantulo 1.1.2000 Sisällysluettelo Jätehuoltomääräysten soveltamisala ja

Lisätiedot