MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus"

Transkriptio

1 MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus

2 Pienjännitejakelu Pienjännitekatkaisijat ja moottoriohjauskeskukset Älykäs sähkönjakelukeskus Aktiivi yliaaltosuodatin Tehokertoimen säätö Verkkoananalysaattori Tiedonsiirto 2 Keskijännitejakelu Keskijännitekatkaisija ja moottoriohjauskeskukset Suojareleet Kuivamuuntajat AVC (Active Voltage Conditioning) Verkkotietojärjestelmä SCADA Tiedonsiirto 4 Taloautomaatio Kaukotehovalvontapaneelit Tehonmittaus KNX / EIB Tiedonsiirto 5 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysteknologiat Valvontapaneelit Ohjelmistologiikat Tiedonsiirto EFF1 sähkömoottorit Taajuusmuuttajat 3 Varmennettu sähkönsyöttö Staattiset ja dynaamiset UPSit Akustot Akustojen valvonta Dieselgeneraattorit 2 Älykäs sähkönjakelukeskus MNS PDUpro

3 MNS PDUpro Vaativiin sähkönjakelukohteisiin enintään 1000 V järjestelmissä ABB:n MNS PDUpro-sähkönjakelukeskus tuo monia etuja käyttäjälleen Huippuluokan henkilöturvallisuus Huippuluokan käyttövarmuus Huippuluokan käytettävyys Kustannustehokas kokonaisratkaisu Käytönaikainen laajennettavuus Minimaalinen huollon tarve Käytönaikainen huollettavuus Reaaliaikainen energian- ja kuormituksenmittaus (vaihe- ja lähtökohtaisesti) Säteittäinen rakenne rakennettavissa ilman perinteisiä virtakiskoja MNS PDUpro -keskuksen valmistus ABB:n Suomen tehtaalla Suurissa, jatkuvassa käytössä olevissa tietokeskuksissa laitteistoa täytyy vaihtaa, lisätä tai poistaa ajoittain joko verkkojen laajennusten ja päivittämisen tai tarpeiden muuttumisen vuoksi. PDUpro mahdollistaa muutosten tekemisen ja useiden järjestelmän osien käsittelemisen muiden piirien ollessa käytössä. Näin muutokset voidaan suorittaa ilman toimintakatkoksia. Käyttökohteet ABB:n PDUpro-yksikkö sopii esimerkiksi seuraaviin kriittisen sähkönjakelun kohteisiin: tietokeskukset, tietokonesalit, sairaalat ja johtavat raha- ja finanssilaitokset. MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus 3

4 Miksi MNS PDUpro? MNS PDUpro:n hyötyjä Rakenteensa ansiosta sähkönjakelukeskus on erittäin turvallinen työturvallisuuden näkökulmasta, jolloin käytönaikaiset toimenpiteet on turvallista toteuttaa Konesalin käyttöhenkilöstö voi liikkua salissa turvallisesti. Käytönaikaiset työt voidaan toteuttaa henkilöturvallisuutta vaarantamatta. Keskuksen pystykiskostot ovat valokaaretonta aluetta, mikä puolestaan lisää henkilö- ja laiteturvallisuutta. Käytön aikana nopeasti ja häiriöttömästi toteutettavat huoltotehtävät säästävät aikaa ja rahaa sekä lisäävät loppuasiakastyytyväisyyttä. Käytönaikaiset ylläpitotoimenpiteet pienentävät konesalin tuotantoprosessin riskejä. Konesalin sähkötehoa voidaan kasvattaa käytön aikana modulaarisesti ilman laajavaikutteisia käyttökesketyksiä, mikä takaa paremman loppuasiakastyytyväisyyden, tuo konesalioperaattorille kustannussäästöjä muutostöissä ja projekteissa, tuo kilpailuetua konesalioperaattorille suhteessa kilpailijoihin, tuo kilpailuetua konesalioperaattorille suhteessa perinteisiin ratkaisuihin. Joustava tarpeiden mukainen järjestelmäsuunnittelu ja toteutus ABB:n erikoisasiantuntijoiden kanssa takaavat toimivan ratkaisun Konesalien sähkönjakeluun erikoistuneet ABB:n ammattilaiset tukevat konesali-infran suunnittelussa ja toteutuksessa. Konesalien käytettävyyspalveluihin erikoistuneet ABB:n ammattilaiset turvaavat konesalin korkean käytettävyyden. Vaiheittaisen investoinnin mahdollisuus MNS-kojeistojen rakenne takaa niiden yhteensopivuuden kojeistotyypistä riippumatta, jolloin laajennukset ja muutokset ovat toteutettavissa joustavasti. Reaaliaikainen energiankulutusmittaus mahdollistaa konesalin suurimman kustannuserän hallinnan ja ohjaamisen Asiakaskohtainen energiankulutuksen mittaus tuo joustavuutta palveluiden hinnoitteluun ja energiakustannukset voidaan kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaan. Täysi integrointimahdollisuus useimpien energian- ja kiinteistönhallintajärjestelmien kanssa mahdollistaa etävalvonnan ja -ohjauksen. Reaaliaikainen kuormituksenmittaus (vaihe- ja lähtökohtaisesti) mahdollistaa kuormituksen- ja kapasiteetinhallinnan sekä tuotantokapeikkojen tunnistamisen Kuormitusmuutokset on helposti toteutettavissa joustavasti ja nopeasti. Kapasiteetinhallinta ja -ohjaus helpottavat myös tulevien investointien suunnittelua. Ratkaisun rakenteen ansiosta mahdolliset häiriöt rajautuvat mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin häiriöt ovat paikannettavissa nopeasti Virtakiskot korvataan kaapelisyötöllä, jolloin mahdollisten vikojen paikantaminen helpottuu. Rakenne alentaa ratkaisun elinkaarikustannuksia. Paikallinen valmistus varmistaa tuotteen korkean laadun ja joustavat toimitukset. Asiakastarpeiden mukainen tuotekehitys varmistaa korkean laadun. Paikallinen tehtaan tuki saatavilla omalla äidinkielellä. MNS PDUpro:n ominaisuuksia Testattu tiukkojen kansainvälisten standardien mukaisesti. Turvalliset menetelmät käytönaikaista laitteiston vaihtamista tai lisäämistä varten. Joustava järjestelmä konesaleihin, jota voidaan kasvattaa asiakaspohjan mukaan. Syöttökatkaisijat ulosvedettäviä kasettimalleja (2 x 320 A), jolloin huollettavuus helpottuu. Lähtökenttäkohtaisten hälytysten ansiosta mahdollisen vian paikannus on nopeaa. Optiona voidaan asentaa kenttä-, lähtö- tai vaihekohtaiset virtamittaukset, jolloin kyetään hallitsemaan ja mittaamaan serverikuormia ja/tai energiankulutusta. Optiona mahdollista liittyä väylään joko lähtö-/vaihekohtaisesti I/O S500 sarjan avulla tai kenttäkohtaisesti monitoimimittarin avulla. MNS PDUpro:n rakenteen ansiosta kojeiston lämpökuvaus on helppoa. Kojeiston oikosulkukestoisuus max 70 ka. Etukojeen oikosulkukestoisuus max 70 ka. Vaihekohtainen mittaus. Tila- ja lähtökohtainen kwh-mittaus. Väyläliityntä mittauksista. Kiskostojen kalustus 630 A, johdotukset minikiskolle A, lähtöjen kmax kalustus 63 A. MNS-kojeistot voidaan yhdistää toisiinsa riippumatta tyypistä ja kalustuksesta tai valmistusmaasta. ABB:n PDUpro-yksiköiden luotettavuus perustuu tarkkaan testaukseen, mikä ylittää useiden kansainvälisten sähkönsaannin kannalta kriittisiä yksiköitä koskevien standardien vaatimukset. 4 Älykäs sähkönjakelukeskus MNS PDUpro

5 MNS PDUpro:n rakenne PDUpro-yksikön rakenne mahdollistaa yksikön kriittisten elementtien hallitun käsittelemisen käytön aikana vaarantamatta henkilöstön turvallisuutta. Käyttäjät ja kiinteistönhallintatiimit voivat suorittaa huoltotoimenpiteitä ennaltaehkäisevästi reaktiivisten toimenpiteiden sijaan. Rakenteensa ansiosta yksikköön voidaan investoida vaiheittain, kun yksikköä laajennetaan asiakkaan kasvavien tarpeiden mukaan. MNS PDUpro:n periaatekuvaus Kenttä osana isompaa kojeisto kokonaisuutta Plug-in mallinen etukoje syöttää oikean puoleisia pystykiskoja Pystykiskolta jaetaan johtimet Smiss Linen minikiskolle Smiss Linen MCB voidaan irrottaa kosketussuojatulta minikiskolta ilman jännitekatkoja turvallisesti ei käyttökatkoja PDUpro, pystykiskosto Pystykiskosto on rakennettu vikaantumaton kiskotus -mallilla (Fault Free Zone) Pystykiskoston vaiheiden väliin on asennettu pleksiset suojat luomaan valokaarettoman alueen (Arc Free Zone) Pystysyöttökiskostosta lähtevät johtimet on asennettu siten, etteivät ne kosketa eivätkä purista toisiaan mekaanisen vahingoittumisen vaaraa johtimiin ei saa esiintyä. Sulakkeet Sulakkeet ovat räkki-/serverikohtaiset, jolloin mahdolliset häiriöt jäävät rajatulle alueelle. Sulakkeet sijaitsevat läpinäkyvien lukittavien ovien takana, jolloin käyttö on turvallista ja sitä on helppo valvoa. Kaikki sulakkeet voidaan vaihtaa ja lisätä erikseen normaalituotannon aikana ilman käyttökatkoja muihin lähtöihin. Valvonta, hälytykset, trendi ja tiedonsiirto Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity PDUpro-yksikkö voi sisältää täyden valvonta-, trendi- ja tiedonsiirtoratkaisun. Optiona mahdollista liittyä tiedonsiirtoväylään I/O S500 sarjan avulla. Mittausten ja tiedonsiirron ansiosta kyetään integroitumaan useimpien ENMS- (Energy Network Management System) ja BMS (Building Management Monitoring Systems) -järjestelmien kanssa. Lisäksi mahdollistuu etävalvonta ja -ohjaus. Aktiivinen yliaaltosuodatin PDUpro-yksikköön voidaan asentaa aktiiviset yliaaltosuodatusyksiköt, tiedonsiirtoportit ja mittauslaitteet. Suodatin asennetaan kuorman lähelle, mikä vähentää yläpuolella olevien virtakiskojen ja laitteiden vaatimuksia. MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus 5

6 Kotimaista valmistusta ABB on sertifioitu laadunvarmistusta, ympäristöä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien ISO9001-, ISO ja ISO18001-standardien mukaisesti. Jalustat Tietokeskuksissa on usein korotetut lattiat. ABB:n PDUproyksikköön on saatavana valinnainen jalusta, jossa on säädettävät jalat ja laattatuki. Valmistus, testaus ja sertifiointi MNS PDUpro -yksikkö, jonka valmistus on aloitettu Vaasassa, edustaa 15 vuoden kokemusta vaativimmissa suojatuissa sähkönjakeluympäristöissä. Pitkäaikainen kehitystyö, testaus ja sertifiointi on laatumme tae. ABB:n MNS-järjestelmä on tyyppihyväksytty kojeistokokoonpano (TTA), joka täyttää IEC standardin vaatimukset. Kaikkien IEC standardin kohtien täyttyminen varmistaa henkilöstön ja järjestelmän suojauksen perustason. ABB:n MNS ylittää nämä vaatimukset. MNS-pienjännitekojeisto on tyyppitestattu kattavasti standardien mukaisesti. ABB varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden jatkamalla testejä jatkuvan kehitysohjelmansa mukaisesti. Nämä testit perustuvat kojeiston koko tuote- tai suoritusvalikoiman kriittisimpiin sovelluksiin ja testausstandardeihin. Edellisten määritysten lisäksi ABB käyttää sisäisistä vioistajohtuvien valokaaritilanteiden testauksessa IEC standardia. IEC standardin vaatimusten täyttymistä testataan kytkemällä kojeisto ja syöttämällä sitä tavallisen palvelusopimuksen mukaisesti. Valokaari käynnistetään kojeiston sisällä. Sytytyskohta valitaan niin, että kokoonpanolle aiheutuva rasitus on mahdollisimman suuri. Testissä seurataan viittä kriteeriä, joiden täyttymisen ABB varmistaa Safety Plus -todistuksen mukaisesti. 6 Älykäs sähkönjakelukeskus MNS PDUpro

7 ABB:n ratkaisut kriittiseen sähköverkkoon Kilpailuetua ja huippuluokan käytettävyyttä Haaste vaativalle sähkönjakelukohteelle Tavanomaiset kaupallisten sovellusten sähkönjakeluverkoissa käytettävät kojeistot eivät sovi suuriin tietojenkäsittelyjärjestelmiin. Niissä kuormitus on tavallista suurempi ja käytettävää tai vuokrattavaa lattiapinta-alaa tarvitaan enemmän. Usein esimerkiksi arvokkaat tietokonejärjestelmät edellyttävät kansallisten ja monikansallisten yhtiöiden kaikkien tietojenkäsittelytoimintojen kohdistamista keskeiseen sijoituspaikkaan. Tällaiset tietokeskukset toimivat vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tietokeskusympäristössä järjestelmät ovat käyttämättöminä erittäin harvoin. Tästä syystä perinteisten rutiinihuoltotöiden suorittaminen ei ole realistista. Vain muutaman minuutin pituisten aikataulusta poikkeavien virtakatkosten vuoksi turmeltuneiden tai kadonneiden tietojen palauttaminen saattaa kestää viikkoja. Katkosten vaikutukset liiketoimintaan ja tuottoon voivat olla vakavat, joten sähkönjakelujärjestelmän vankkumaton luotettavuus on ensisijaisen tärkeää. ABB:n elinkaaripalvelut ABB:n elinkaaripalveluja ABB:n eri tuotteille ovat: käyttöönotto koestus huolto tarkastavahuolto perushuolto korjaus varaosat modernisointi uusintatarpeen arviointi uusinnat ABB:n sopimuspohjainen käytettävyyspalvelu Kriittisen sähköverkon ja sen laitteiston turvallinen käyttö voidaan varmistaa, ja odottamattomien vikojen riski minimoida kustannustehokkailla ja tarpeiden mukaan räätälöidyillä käytettävyyspalveluilla: kriittisen sähköverkon SLA-pohjainen käytettävyyspalvelusopimus käytettävyyttä myös poikkeusolosuhteissa. MNS PDUpro Älykäs sähkönjakelukeskus 7

8 Ota yhteyttä ABB Oy, Low Voltage Systems Puhelin (vaihde): Sähköposti: Jarno Salmi Puhelin: Sähköposti: Ari Rosing Puhelin: Sähköposti: ABB Oy, Service Puhelin (vaihde): Sähköposti: Timo Kontturi Puhelin: Sähköposti: 1TFC N1801 Copyright 2012 ABB. Kaikki oikeudet pidetään.