TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI"

Transkriptio

1 MITTAROINTI- OHJE VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 13

2 -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija: Hankkeeseen ryhtyvä/suunnittelija - Tarkoitettu hankkeeseen ryhtyvälle ja suunnittelijalle määriteltäessä uudis- /korjausrakennuskohteen mittarointia. - Tarkoitettu hankkeeseen ryhtyvälle ja suunnittelijalle määriteltäessä olemassa olevan kohteen mittarointia. - Tarkoitettu energia-, olosuhde-, käyttäjätyytyväisyys- ja prosessien mittausten ja mittaroinnin suunnittelun tueksi. - Hankkeeseen ryhtyvän tulee tuntea kulutuksen jakautumisen periaatteet kiinteistössä sekä tunnistaa kiinteistönsä mittaustarpeet suhteessa energiankulutukseen ja sisäympäristöolosuhteisiin. - Suunnittelijan tulee tuntea energiamittausten asentamisen vaikutukset energian jakeluverkoissa ja tuntea eri energiavirtojen ja olosuhteiden mittausmahdollisuudet ja keinot. - Hankkeeseen ryhtyvän tulee laatia suunnittelijaa varten periaatteet, joiden perusteella energian kulutusta tullaan mittaamaan kiinteistössä. - Suunnittelijan tulee ottaa huomioon suunnitelmissaan energiamittausten vaikutukset energian jakeluverkoissa. Kim Eklund, AIRIX Talotekniikka Oy Sivu 1 (5)

3 en käyttö Rakentamismääräyskokoelman osa D määrittelee lähtien uudisrakennusten vähimmäismittaroinnin ja antaa ohjeita kuinka mittarointi tulisi toteuttaa. Selvennysosiossa on mainittu mikäli mittarointi kuuluu D3 ohjeistukseen. Mitattavat suureet ovat esimerkin omaisia ja tapauskohtaisesti tulee miettiä mitä kiinteistönomistaja haluaa kohteessaan mitata. Lisättäessa mittarointia olemassa oleviin kiinteistöihin tulee selvittää mittaroinnin toteutuksen mahdollisuudet. Mittaroinnin lisäys saattaa vaatia esim. olemassa oleviin verkostoihin muutostarpeita, jotta mittarointi olisi mahdollista. Esim. olemassa olevan kiinteistön valaistuksen sähköenergian mittaaminen voi osoittautua haasteelliseksi. Valaistuslähtöjä ei välttämättä ole kerätty yhteen keskukseen vaan useampaan eri puolille kiinteistöä. Tällöin mittareita jouduttaisiin asentamaan huomattavasti, jolloin mittaroinnin lisäys ei ole taloudellisesti kannattavaa. Sivu 2 (5)

4 Mitattava suure Lämpö Lämmitysjärjestelmän energian päämittaus Ilmanvaihdon lämmitysenergian mittaus Lämmitysverkoston energian mittaus Selvennys / Hyödynnettävyys D3 (2012) ohjeistus Kulutusjakauman tarkentaminen Laskennallinen Tuloilmakoneen tuloilman - LTO:n jälkeinen lämpötila LTO:n hyötysuhdevalvonta - Sisäänpuhalluslämpötila Tuloilmakoneen laskennallinen lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus - Lämmityspatterin jälkeinen lämpötila yhdessä tuloilmakoneen ilmavirran kanssa, kulutusjakauman tarkentaminen - Lauhdelämmityspatterin jälkeinen lämpötila Ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen laskenta yhdessä käyntiaikojen kanssa, - Jäähdytyspatterin jälkeinen lämpötila sekä ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen ennustaminen Tuloilmakoneen poistoilman - Lämpötila Tilan lämmitysenergian mittaus Sähkö Laskutusperuste Sähköenergian päämittaus D3 (2012) ohjeistus Jäähdytysjärjestelmän sähkön kulutuksen mittaus D3 (2012) ohjeistus, mahdollisuus muodostaa hyötysuhdehälytyksiä Valaistusjärjestelmän sähkön kulutuksen mittaus D3 (2012) ohjeistus, kulutusjakauman tarkentaminen Ilmanvaihtojärjestelmän sähkön kulutuksen mittaus D3 (2012) ohjeistus, kulutusjakauman tarkentaminen, SFP-luvun laskenta Suuret kuluttajat Keittiö Kulutusjakauman tarkentaminen, laskutusperuste Kaupan kylmä " Paineilma " Hissit Kulutusjakauman tarkentaminen Tulo- ja poistoilmapuhaltimen energiamittaus SFP-luvun laskenta konekohtaisesti, ilmanvaihtokoneen kokonaisenergian kulutuksen laskenta Sivu 3 (5)

5 Mitattava suure Vesi Veden kulutuksen päämittaus Lämpimän käyttöveden kulutuksen mittaus Selvennys / Hyödynnettävyys Jatkuvatoiminen riskienhallintaa varten D3 (2012) ohjeistus, kulutusjakauman tarkentaminen Suuret kuluttajat - Keittiö Kulutusjakauman tarkentaminen, laskutusperuste - Hätäjäähdytykset Laskutusperuste Olosuhteet Huonelämpötilat Kiinteistön sisäilmaolosuhteiden ja tavoitteiden toteutumisen seuranta, sekä Huonehiilidioksidipitoisuudet olosuhteiden pysyvyyden määrittäminen, käyttäjäpalautteen todentaminen Huonekosteuspitoisuudet " Painesuhteet ", vetoisuuden vähentäminen Kiinteistössä Riskienhallinta (homeet, mikrobit, epäpuhtaudet ) Leikkaussalissa Potilasturvallisuus Kylmä Jäähdytysjärjestelmän jäähdytysenergian mittaus Ilmanvaihdon jäähdytysenergian mittaus Tilan jäähdytysenergian mittaus Ilma D3 (2012) ohjeistus, mahdollisuus muodostaa hyötysuhdehälytyksiä Ilmanvaihtokonekohtainen laskennallinen jäähdysenergian kulutus Laskutusperuste Ilmanvaihtokoneiden ilmavirtamittaukset Kiinteistön SFP-luvun laskenta (ilmanvaihdon ominaissähköteho) - Tuloilmavirta Ilmanvaihtokoneen SFP-luvun laskenta - Poistoilmavirta Sivu 4 (5)

6 Mitattava suure Kulutushyödykkeet Paineilma Sairaalakaasut Tyytyväisyys Käyttäjätyytyväisyys Huollon- ja ylläpidon laadun mittaus Muut mitattavat suureet Selvennys / Hyödynnettävyys Suuri kuluttaja Jatkuvatoiminen mittaus riskien hallintaa varten (vuodot järjestelmässä ) Korreloi sisäilmaolosuhteisiin Vasteaikojen valvonta, kustannusarvioiden pysyvyys Liikevaihto Korreloi energian kulutuksiin, lisää mahdollisuuksia analysoida kulutusta Asiakasmäärät " Hoitojaksot " Tuotannon kappalemäärät " Liikennevirrat " Työajan seuranta Käyntiaikojen tarkentaminen Sivu 5 (5)

7 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Kiinteistönomistajan energiatehokkuustavoitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin toteutetut vastaanottomenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesko Oyj Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Toimivuustarkastelun osapuolet: Kiinteistön omistaja Kiinteistön käyttäjät Hoidosta, huollosta ja kunnossapidosta vastaavat Urakoitsijat Suunnittelijat T o d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehokkuustavoitteiden välittyminen Energiatehokkuustavoitteiden valvonta Kulutusseuranta Vertailu tavoitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Motiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Talotekniikka YIT Oy TPI Control Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanoja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunisto-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technologies Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Aihio Arkkitehdit Oy