Muutokset ja niiden hallinta pienten ja suurten yritysten verkostossa esimerkki metsäalalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutokset ja niiden hallinta pienten ja suurten yritysten verkostossa esimerkki metsäalalta"

Transkriptio

1 "Mielestäni pitäisi olla siellä myyjän pirttipöydän ääressä, eikä jutustelemassa tietokoneelle" Muutokset ja niiden hallinta pienten ja suurten yritysten verkostossa esimerkki metsäalalta Toimihenkilöiden työsuhdepäivä Marika Schaupp

2 Esityksen sisältö 1. Hankkeen esittely 2. Miten puuhuollon konseptimuutosta tulkittiin? 3. Miten muutoksen tulkinta on yhteydessä työhyvinvointiin? 4. Vertailua muihin aloihin Kuvat: Metsäteho Oy Työterveyslaitos / MS /

3 Case: Muutospajaprosessi Metsäliiton Tampereen piirissä Metsäteho Oy:n aloitteesta käynnistetty kehittämishanke, jossa tarkasteltiin puuhuoltoprosessin sujuvuutta ja kehitysmahdollisuuksia tavoitteena edistää toimijoiden työhyvinvointia ja siten turvata alan houkuttelevuus ja henkilöresurssit Pilottikohteena Metsäliiton Tampereen piiri Metsäliiton edustajat: osto- ja korjuuesimiehiä sekä piiripäällikkötaso kolme alueyrittäjää monitoimikone-, metsätraktori- ja kaukokuljettajineen yht. 16 osallistujaa Menetelmänä Muutospaja, jossa tarkasteltiin puuhuoltoprosessin eri toimijoiden työn muutosta Työterveyslaitos / MS /

4 Menetelmänä muutospaja Esiselvitys Esiselvitys puuhuollon toimintakonseptista, elokuu 2008 Osallistujien haastattelu, muutospajan suunnittelu Analyysivaihe Pajaistunto 1, NYKYTILA Puuhuoltoprosessin nykyiset toimintatavat ja haasteet Pajaistunto 2, AIEMPI KEHITYSPOLKU Mikä toiminnassamme on muutoksessa? Tulkintavaihe Kehittämisvaihe 3 kk Arviointivaihe Pajaistunto 3, TULEVAISUUS JA LÄHIKEHITYS Puuhuollon toimintakonseptin kehitysvaihe ja tulevaisuudennäkymät Pajaistunto 4, KEHITTÄMISKOKEILUT Kehittämiskokeilujen suunnittelu, konkretisointi ja vastuuttaminen Pajaistunto 5, ARVIOINTI Kehittämiskokeilujen arviointi ja jatkosuunnitelmat Työterveyslaitos / MS /

5 Miten työhyvinvointi liittyy muutoksen hallintaan? Muutos ja kehittymisen tarve ovat nykyisin osa kaikkea työtä Työhyvinvointi on, paitsi oikeus tehdä työtä turvallisesti ja terveyttä vaarantamatta, myös työn hallinnan ja työn sisällöllisen mielekkyyden kysymys Muutokset työssä ovat merkittävä työn hallinnan menettämisen ja mielekkyyden kadottamisen uhka, mikäli työn tekijät eivät itse pääse mukaan muutoksen tarpeen arviointiin ja muutoksen tekemiseen Uusien yhteisten toimintamallien kehittäminen muutosten arviointiin ja ymmärtämiseen, muutosten parempaan hallintaan ja oman työn kehittämiseen on yksi keskeisimmistä työhyvinvoinnin edistämisen haasteista Työterveyslaitos / MS /

6 Puuhuoltoprosessi Kuvat: Metsäteho Oy Puun kysyntä/tilaukset Työterveyslaitos / MS /

7 2000-luvulla: yhteinen tietojärjestelmä Työterveyslaitos / MS /

8 Työn häiriöiden tyypittely Ainutkertainen 11. Leimikon puutt. merkinnät Uudentyyppinen häiriö (esim. viimeiset 5-10 v.) 4. Työmaakartan lähetys kuljettajalle oli epäonnistunut 12. Myyjän lisätoiveet työmaalla 10. Leimikon puutt. raivaus 6. Metsätraktori liikenteen hidasteena 13. Yrittäjälle ei jää aikaa korjuutyöhön 5. Talvileimikoiden liikatarjonta 8. Valitus hakkuujäljestä 7. Etäyhteys tietojärjestelmiin ei toimi (kartan haku kentällä) 9. Ostoesimiehen maastokäynti jää tekemättä yllättävän kiireen vuoksi 2. Kalteva ajoura rinteessä Toistuva 1. Tarjouspyyntöleimikko, jossa epäkohtia 3. Myyjän huonot kokemukset kilpailijasta Puuhuoltoketjun "ikuisuusongelma" Työterveyslaitos / MS /

9 Korjuuesimiehen rooli avaimena muutoksen hahmottamiseen Korjuuesimies A: "Alueet on niin isot, että nämä korjuun kontrollit ja muut, niin kyllä sitä käy joskus mielessä, että tehdä pitäis, mutta kun mistä otat aina sen ajan, että käy niinki monta kertaa, että on aatellu, että nyt mä tänään meen, mutta sitten ku soi puhelin ja täytyyki tehdä jotain muuta juuri siinä hetkessä " Korjuuesimies B: "Kyllä me metsästä on niinku siirrytty toimistoon, tässä niinku viimeisen viiden vuoden aikana." Alueyrittäjä B: "Ennen korjuuesimies kävi leimikoilla päivittäin, nykyisin pari kertaa vuodessa." Työterveyslaitos / MS /

10 Muutos yrittäjien näkökulmasta Alueyrittäjä A: "Ei siitä oo ku kymmenen vuotta aikaa ku periaatteessa joka työmaa käytiin korjuupomon kanssa kattomassa, se haki mut kotoa autoon ja kierrettiin työmaat lävitte ja käveltiin mettässä ja kateltiin mitä missäkin tehrään ja nyt mä netistä otan työmaat ja lähettelen ne (monitoimi- ja metsä)koneille ja vien koneet itte, ja korjuupomo ei enää oo mettässä, no tässä viime keväänä tais käydä kerran..." "Sitä omaa työnkuvaa se on muuttanut tosi paljon, että mä ennen yritin olla siel koneella tekemäs fyysisiä töitä, mut nyt se on vähän niinku näennäistä, että on mukamas tekevinään töitä..." (naurua) "...lähinnä on puhelimessa, ja jotain muuta nysvää..." Työterveyslaitos / MS /

11 Muutos kuljettajien näkökulmasta Moto-kuljettaja: "Meille kuuluu periaatteessa kyllä se leimikon suunnittelu Tää on pikku hiljaa hiipiny tää homma kuskeille kokonaan. Aikasemmin ne on ollu valamiiks suunniteltuja, kaikki urakat, kaikki meille valamiiks. Ni ei (meille) enää tehdä sitä, sinne viedään kone ja sanotaan, että siinä on mettä, hoida homma - se on tätä päivää" Kaukokuljettaja: "Nyt ei olla ton työnjohdon kanssa missään muussa tekemisissä ku mitä puhelimessa ollaan, jos soittaa, mutta yleensä se tulee tonne tietokoneelle vaan mitä ajetaan. Että jää niinku noitten Metsäliiton herrojen kanssa tekemiset kokonaan pois Sillon aina rehevatiin jossain ja kahveella käytiin ja kierrettiin että mitkä mettät ajetaan. Nyt ei olla nenät vastakkain enää ollenkaan." Metsätraktorin kuljettaja: "Ajokoneella taas se tietokone on sillä ei niinku puumäärä lisäänny, vaan se vähenee, kun joutuu sitä käyttään ja näpyttelee niitä tietoja sinne, ennen vanhaan sitä vaan ajettiin sitä tavaraa tienvarteen ja se homma oli siinä." Työterveyslaitos / MS /

12 Puuhuoltotoiminnan muutossuunnat Työn koordinointi teknologian avulla Hierarkia, selkeä työnjako, valvonta Laajentunut vastuu/työnkohde, omaehtoinen suunnittelu Välittömien kontaktien kautta koordinoitu työ Työterveyslaitos / MS /

13 Työ toimintajärjestelmänä (Engeström 1987) Välineet (työkalut, järjestelmät, mallit, käsitteet, teoriat) "Kohde käytännössä" Tekijät Kohde Tulos "Käsitys kohteesta" Asiakas Säännöt Yhteisö Työnjako Työterveyslaitos / MS /

14 Korjuuesimiehen työn muutos Työterveyslaitos / MS /

15 Työn kohteen muutos ja laajeneminen Aiemmin Nyt Piiripäälliköt Korjuuesimies Ostoesimies Operatiivinen johtaminen "kannolta tehtaalle", ohjaus, valvonta Korjuutyön johtaminen ja valvonta, mittaukset, tarkastukset Puukauppa Henkilöstöhallinto, sisäiset asiakkuudet, sidosryhmätoiminta, "palaveeraus" Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus, raportointi, LTS:n laatiminen Puukauppa ja korjuunohjaus Alueyrittäjä Kuljettaja Puun korjuu ja kuljetus, koneiden siirrot, huolto Puun korjuu ja kuljetus Korjuun suunnittelu (työohjelmat) ja toteutus, määrähallinta, laadunvalvonta, laskutus, huolto, hankinnat Puun korjuu ja kuljetus, työmaasuunnittelu, laadunvalvonta, vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista järjestelmissä Työterveyslaitos / MS /

16 Työn kohteen muutos ja laajeneminen Aiemmin Nyt Piiripäälliköt Korjuuesimies Ostoesimies Operatiivinen johtaminen "kannolta tehtaalle", ohjaus, valvonta Korjuutyön johtaminen ja valvonta, mittaukset, tarkastukset Puukauppa Henkilöstöhallinto, sisäiset asiakkuudet, sidosryhmätoiminta, "palaveeraus" Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus, raportointi, LTS:n laatiminen Puukauppa ja korjuunohjaus Alueyrittäjä Kuljettaja Puun korjuu ja kuljetus, koneiden siirrot, huolto Puun korjuu ja kuljetus Korjuun suunnittelu (työohjelmat) ja toteutus, määrähallinta, laadunvalvonta, laskutus, huolto, hankinnat Puun korjuu ja kuljetus, työmaasuunnittelu, laadunvalvonta, vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista järjestelmissä Työterveyslaitos / MS /

17 Työn muutos puuhuoltoprosessissa Metsäliiton Tampereen piirin alueella Hierarkia, selkeä työnjako, valvonta Työn koordinointi teknologian avulla "Aika ei riitä" "Tietokoneen näpyttely turhauttaa" Toiminta metsässä Verkostomainen toimintatapa teknologian tukemana? (Mahdoton?) Työhyvinvointi uudessa konseptissa? Laajentunut vastuu/työnkohde, omaehtoinen suunnittelu Välittömien kontaktien kautta koordinoitu työ Työterveyslaitos / MS /

18 Mikä saa heräämään kello metsään? Moto-kuljettaja: " että me itte saadaan suunnitella ne työmaat, että se pitään niinku vähän mielenkiintosempana sitä hommaa. Että jonku aukon tekeminen ois kyllä tylsää hommaa, kilometri tohon suuntaan tasasella maalla. Eihän siinä tartte mitään itte miettiä, ni, se vois olla kuule aika tylsää Mutta sitte ku itte päätät ja itte suunnittelet ja teet sen, ni kyllä se vähän haasteita antaa......kyllä tossa tyässä ny vähän pitää haastetta olla!" Muutosten ristiriitaisuus työhyvinvoinnin kannalta: "tietokoneen näpyttely" tuskastuttaa, mutta ilman jaettua tietojärjestelmää uudenlaista työn mielekkyyttä tuottava itsenäisyys ei olisi mahdollinen Työterveyslaitos / MS /

19 Teknologiakoordinaatio liikenteenohjauksessa Rautateiden liikenteenohjaus (case Etelä-Suomi) "Uusimpana teknisenä kehitystrendinä liikenteenohjauksessa näyttäisi olevan myös kommunikaation ja yhteistyön muuttuminen yhä välittyneemmäksi ja tietojärjestelmien kautta koordinoiduksi. --- aiemmin saman henkilön suorittamat tehtävät siirtyvät usean eri henkilön ja jopa eri organisaatioiden tehtäviksi uusien organisaatioyksiköiden ja uuden työnjaon myötä. Osapuolet käyttävät sekä omia että yhteisiä tietojärjestelmiä välittäen niiden kautta tilannetietoa toisilleen, ja tietojärjestelmät ovat myös suoraan vuorovaikutuksessa keskenään " (Ala-Laurinaho et. al. 2009) Työterveyslaitos / MS /

20 Toimintojen pirstoutuminen ja verkostoitumisen tarve kuntasektorilla Helsingin kaupungin perheneuvola asiakastapaukset hankaloituneet, asiakasmäärät kasvaneet, vanha "kukin hoitaa omat potilasjononsa" tyyppinen työnjako ei enää toimi työhyvinvointiongelmia! organisaatiomuutoksia: toimintoja ryhmitelty uudelleen, lastenpsykiatriset palvelut siirretty pois (HUS:n alaisuuteen) Palveluiden pirstoutumisilmiö, Engeström 2010: palveluiden käynnistäminen ja tuottaminen yksi kerrallaan ilman kokonaiskuvauksia palveluiden pallottelu hallintokuntien ja ammattiryhmien välillä ulkoistaminen ja yksityistäminen: kaupallisesti houkuttelevat palvelut eriytetään kaupallisesti kannattamattomista Työterveyslaitos / MS /