Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen 17.3.2015"

Transkriptio

1 LiikePro liiketoiminta ja projektiosaaminen Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen Pasi Kinnunen Esmo Oy - Esmo Economia Oy Puistokatu 34 A 2.krs OULU, FINLAND Tel: +358 (0)

2 Jakson tavoitteet Pk-yritysten erityispiirteiden tunnistaminen Pk-yritysten merkitys suomalaisessa työelämässä ja kansantaloudessa Perusteet pk-yritysten kehittämiseen Saada käytännön työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Soveltaa opittua käytännössä.

3 Ihmistä on aina kiinnostanut uuden etsiminen. Kunnolliset työkalut auttavat etsinnässä.

4 Elinkeinoelämän rakennemuutos 2000-luvulla Käynnissä teollisen aikakauden suurin rakennemuutos. Muutos ollut käynnissä koko 2000-luvun. Voidaan katsoa alkaneen ICT-kuplan aikoihin, joskin merkkejä jo aiemminkin. Rakennemuutoksen aiheuttajana globalisaatio. Tieto kulkee silmänräpäyksessä ympäri maailman. Rakennemuutoksen taustalla halvempien tuotantokustannusten etsiminen alhaisemman kustannustason maista. Toisaalto tuotantoa on siirretty sinne, missä markkinat ovat.

5 Rahamarkkinoiden sääntelyä on purettu, joka mahdollistaa pääomien vapaan liikkuvuuden. Viime aikoina on tosin alettu miettiä, miten kansainvälisille rahamarkkinoille saataisiin yhteistä säännöstöä väärinkäytösten ja keinottelun estämiseksi. Vapaakauppa-alueet esim. NAFTA, EFTA ja AFTA. Mistä sanoista lyhenne? Mitä vapaakauppa-alue tarkoittaa? Huom! Vapaakauppa-alue on eri kuin EU eli EFTA ja EU muodostavat yhdessä Euroopan talousalueen. Yhdysvaltain presidentti esitti taannoin ajatuksen EU:n ja USA:n yhteisestä vapaakauppa-alueesta. Mikä on tämän esityksen taustalla ja mitä seurauksia sillä voi olla? Mitä seurauksia rahamarkkinoiden muutoksilla ja vapaakaupalla voi olla yritysten ja erityisesti pk-yritysten toimintaan?

6 Rakennemuutoksen seurauksia Suurteollisuuden työpaikkoja hävinnyt kiihtyvällä tahdilla. Suomen teollisuus työllisti eniten vuonna 1980, jolloin Tilastokeskuksen mukaan työpaikkoja oli yli Lasku huipentui 1990-luvun alun lamaan, jolloin teollisuudesta katosi muutamassa vuodessa yli työpaikkaa luvun loppuvuosina Nokian vetämä elektroniikkateollisuus palautti uskoa teollisuustyön tulevaisuuteen, mutta uusi nousu päättyi muutaman kasvuvuoden jälkeen vuonna Nyt Suomen teollisuudessa on noin työpaikkaa eli saman verran kuin 1960-luvun alussa. Tehtaita/yksikkö lopetettu Suomessa ja tuotantoa siirretty ulkomaille. Teollisuuden toimintoja ulkoistettu. Mitä se tarkoittaa pk-sektorille?

7 Pk-yritysten ominaispiirteitä Yrittäjävetoisia Ketteriä Joustavia Usein pieniä Paikallisia

8 Pk-yritysten haasteita Strategia puuttuu Ei liiketoimintasuunnitelmaa Rahan puute Ajankäyttö Delegoinnin puute Selkiytymättömät toimenkuvat Prosessit muotoutuneet itsestään

9 Strategian määrittelyä Strategia koostuu joukosta päätöksiä, valintoja ja toimenpiteitä, joiden kautta organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin päämääränsä - muuttumaan. Strategian tehtävä on kertoa päämäärä ja/tai vähintään suunta, päivittäinen toimiminen ja johtaminen vie tuota päämäärää kohti. Strategia perustuu toisaalta organisaation tehtävään - toiminta-ajatukseen ja toisaalta visioon tahtotilaan. Strategia on aina valintoja mitä tehdään ja mitä ei tehdä.

10 Strategian määrittelyä Lähde Oxford Pocket Dictionary Alfred Chandler: Strategy and Structure Kenichi Ohmae: The Mind of the Strategist Mitä on strategia Strategia tarkoittaa sodankäynnin taitoa, erityisesti joukkojen, alusten yms. sijoittamista edullisiin asemiin; sekä toimenpiteiden tai toimintaperiaatteiden suunnittelua liiketoiminnassa, politiikassa tms. Pitkäntähtäimen päämäärien ja tavoitteiden määrittäminen yrityksille, sekä toimenpiteiden ja resurssien allokoinnin sovittaminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Liiketoimintastrategiassa on ennen kaikkea kyse kilpailuedusta. Strategisen suunnittelun ainoa tarkoitus on saavuttaa kestävä etu kilpailijoihin nähden Kuva: Talent Partners

11 Strategian historiallinen tausta alkujaan sotilastermi - oppi sodasta ja sen voittamisesta Kreikan stratos = armeija; -ag = johtaminen Sun Tsu (kilpailustrategia) von Clausewitz (strateginen tahtotila ja tavoitteet) liikkeenjohdon terminologiaan vasta juuri ennen toista maailmansotaa laajaan käyttöön vasta viime vuosikymmeninä terminä ensimmäisen kerran juuri ennen toista maailmansotaa liikkeenjohdon kirjallisuudessa

12 Strategiatyö perinteisesti ajateltuna Organisaation johto suunnittelee strategian

13 Keskijohto ohjeistaa

14 Henkilöstö toteuttaa! Kuka / ketkä tekevät strategiaprosessin pk-yrityksissä?

15 Strategiatyö käytännössä (1/2) Johdon rooli on keskeinen: hallitus, toimiva johto, johtoryhmä. Henkilöstöä ei voi unohtaa strategiatyössä! Jonkun täytyy tehdä nauruversio, josta johtoryhmä tms. lähtee työstämään 1. varsinaista työversiota. Kuka tekee? Tehdään 2-4 työversiota (esim. jory). Työversioissa aluksi hyvinkin lavea käsittely ja paljon erilaisia näkökulmia. Uudemmissa versioissa karsitaan ja kiteytetään materiaalia. Hallituksen 1. käsittely. Palaute ja tarkennukset. Henkilöstön mahdollinen 1. kommentointikierros Tarkennukset ja uusi versio (jory). Hallituksen 2. käsittely. Hyväksyminen (tai jatkovalmistelu) Kuinka pitkä/laaja on hyvä strategia?

16 Strategiatyö käytännössä (2/2) Hyväksytyn strategian esittely henkilöstölle. Puretaan käytännössä auki, miten strategia vaikuttaa kunkin henkilön/henkilöstöryhmän työskentelyyn arjessa. Pitääkö vääntää ratakiskosta? Kyllä, se kannattaa. Sille, joka strategian on tehnyt, prosessi on loppuvaiheessa, mutta muille se on täysin uusi asia. Kaikki esimiehet avainasemassa tässä vaiheessa. Erityishuomio keskijohtoon ja lähiesimiehiin. Muutos on saatava toiminnalla aikaiseksi, muuten kaikki jatkuu niin kuin aina ennenkin. Mitä suurempi organisaatio, sitä hitaampi on todellinen muutos. Organisaatiokulttuuria on hyvin vaikea muuttaa > vie helposti aikaa 3-5 vuotta, jopa enemmän.

17 Case mediatalo murroksessa Perinteinen, lähinnä printtimedia joutui miettimään omaa asemoitumistaan markkinoilla, sillä digitaaliset mediat ovat vallanneet alaa. Samaan aikaan printtimedian mainostulot sekä tilaus- ja ilmoitushinnat ovat laskeneet vuosi vuodelta. Jakelukustannukset ovat nousseet viimeisen parin vuoden aikana % Lukijat käyttävät koko ajan enemmän sähköisiä medioita > samaan aikaan ekologinen ajattelu vie printiltä jalansijaa. Yritys on tehnyt tasaista liikevaihtoa ja tulosta vuosikaudet, mutta kilpailijat uudistuvat ja painavat päälle. Mitä pitäisi tehdä? Yrityksen omat resurssit ja osaaminen eivät riitä vastaamaan kovenevaan kilpailuun.

18 Tiekartta strategisen suunnittelun apuvälineenä Roadmapping, route mapping Strategisen suunnittelun konkreettinen apuväline, joka ulottuu organisaation strategiaa kauemmaksi. Tiekartan avulla yritetään nähdä tulevaisuuteen. Perustana menneisyys ja nykyinen tilanne, mutta pääpaino tulevaisuuden hahmottamisessa. Motorola yksi uranuurtajista, joka rakensi 1970-luvulla oman tiekarttansa teknologioiden kehittymisen ja tuotekehityksen välille.

19 Maailmalla roadmapping on hyvin suosittua, mutta suomalaisessa yrityskulttuurissa vähän käytetty työkalu. Soveltuu työkaluna hyvin niin yritysten kuin julkisten organisaatioiden käyttöön. Bob Galvin, Motorolan entinen toimitusjohtaja toteaa: A roadmap is an extended look at the future of chosen fields of inquiry composed from the collective knowledge and imagination of the brightest drivers of change in that field. Julkisen sektorin tiekartoista voidaan mainita mm. YK:n tiekartta Lähi-idän rauhankysymykseen ja Ison-Britannian puolustusministeriön sovellus eri vaihtoehtoihin ohjuspuolustusjärjestelmästä. Netistä on saatavilla lukuisa joukko julkisia tiekarttoja.

20 On tärkeää, että työskentelyprosessissa on mukana hyvin erilaisia näkemyksiä, joista rakennetaan yhteinen tiekartta. Tiekartan perustavaa laatua olevat kysymykset ovat: - Mihin me haluamme mennä? - Missä olemme nyt? -Miten pääsemme sinne? Vastauksia haetaan myös kysymyksiin: - Miksi meidän täytyy toimia? - Mitä meidän pitäisi tehdä? - Miten meidän pitäisi toimia? - Mihin mennessä? Tiekartta elää ajassa ja sitä täytyy päivittää jatkuvasti.

21 Market Business Product Service System Technolog y Science Resource s Time scale For budget Strategy 3 5 Unknown future years years Past Present Short-term Medium-term Long-term Vision Market needs Serie 1 prototype Roadmaps perspectives Customizin g Next generation Serie 1 What is possible? What is desirable? Serie 2 Serie 2 prototype New applications Market leader Profitable business Serie X New devices New business? Why? Pull Pus h What? How? Why do we need to act? Where are we now? What should we do? How can we get there? How should we do it? Where do we want to go? By when? Pasi Kinnunen

22 Generic Business Roadmapping Architecture After T-Plan Roadmapping Institute for Manufacturing University of Cambridge Primary Layers Business Market Past Now Plans Future xxx Vision xxx xxx Time Timing (know when) Purpose (know why) Products Services Processes xxx xxx xxx Delivery (know what) Technology xxx xxx xxx xxx Knowledge (know how) Other Resources xxx xxx xxx Finance & Resources (know who) (know where) (know how much)

23 Strategiasta operatiiviseen toteutukseen Roadmap Organisaation strategia 2 5 vuotta Operatiivinen toteutus Toimintasuunnitelma 1 2 vuotta Tulosten jatkuva tarkastelu, strategioiden päivitys, tilanteen mukainen painotus operatiivisessa toiminnassa (esim. taantumassa)

24 Uuden strategian operatiivisen toteutuksen haasteita (1/2) Miten uusi strategia lanseerataan? Miten siitä kerrotaan omalle organisaatiolle? Strategiaviestinnällä luodaan yrityskuvaa myös omalle organisaatiolle. Millaisen kuvan me haluamme luoda? Strategia pitää myydä myös omille joukoille. Mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä vaikeampi viestintää on hallita. Viestijöitä ja viestin vastaanottajia on paljon. Ymmärretäänkö viesti niin kuin sen lähettäjä oli ajatellut? Tapana on, että ensin tiedotetaan omalle henkilökunnalle ja sitten julkisuuteen > epäonnistumisen riski kasvaa. Miksi?

25 Uuden strategian operatiivisen toteutuksen haasteita (2/2) Sama viesti pitää vastaanottaa 17 kertaa, ennen kuin sen todella sisäistää. Henkilöstöllä on vastuu pitää strateginen viesti mahdollisimman alkuperäisenä viestiessään sitä eteenpäin. Mitä pitempi viestiketju, sitä enemmän viesti muuttuu matkalla. Strategia pitää saada mahdollisimman nopeasti elämään organisaatiossa > operatiivinen toteutus.

26 Operatiivinen johtaminen Operatiivinen toiminta noudattaa tehtyä toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa operaatiot on kirjattu auki ja aikataulutettu sekä arvioitu niihin käytettävät resurssit niin aineelliset kuin henkilöresurssitkin. Tärkeää tietää, kuka vastaa käytännöistä. Nimetään toteuttaja/vastuuhenkilö ja aikataulu. Huom! Jos halutaan, että tehtävä toteutuu, on merkittävä myös se, milloin tehtävä on toteutettu ja miten siitä raportoidaan tai muuten seurataan. Koko organisaatio strategian toteuttajana.

27 Operatiivinen johtaminen Toimivuuden kannalta on tärkeää, että on asetettu selkeät vastuualueet ja annettu toimivaltuudet toteuttaa omaa tehtävää. Uskalla tehdä päätöksiä. Kun uskallat, niin onnistut! Koskaan ei voi liikaa keskustella organisaation sisällä asioista. Johto ja henkilöstö haluavat tietää, mitä talossa tapahtuu. Yksityiskohdista muodostuu kokonaiskuva. Asiat ovat usein juuri niin, miltä ne näyttävät olevan. Sentraalisantra, kuva Museovirasto.

28 Operatiivinen johtaminen yrityksissä It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think of that, you ll do things differently -Warren Buffet- Warren Buffet. Kuva Flickr.com.

29 Asiakkuusajattelu ansaintalogiikan kulmakivet vanha tuote vanha asiakas uusi tuote vanha asiakas vanha tuote uusi asiakas uusi tuote uusi asiakas

30 Hyvä bisnes?

31 Hyvä bisnes?

32 Räätälöity Massakustomointi Perustuote sama, pieniä muutoksia asiakkaalle (välttävä kate) Kilpailija-analyysi Yritysprojektit Suunnittelu ja toteutus asiakkaan tarpeisiin (hyvä kate) Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Standardi Kilpailij a Kilpailij a Kilpailija Kilpailij a Edullinen Kilpailij a Kilpailij a Kilpailij a Standardituotteet Kova hintakilpailu (huono kate) Oma yritys Kilpailij a Standardituotteet, Kilpailijoilla ei vastaavia (kohtuullinen kate) Kallis

33 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Tilinpäätöstietojen vertailu kilpailijoista Oma yritys Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 4846,3 3671,1 4943,4 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) Tulos (1000 ) Kilpalija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) ,1 Liikevaihto (1000 ) ,4 Tulos (1000 ) ,1 Tulos (1000 ) 76,6 326,3 Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) Tulos (1000 ) Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 8865,2 9100,5 9443,1 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) 152,6 470,9-200,7 Tulos (1000 ) Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 5512, ,8 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) -660,7-1014,4-120,1 Tulos (1000 )

34 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Oma yritys Liikevaihto: 4,9 MEUR Henkilöstö: 36 Omistus: Asiakkaat: Tuotteet: Vahvuudet: Kilpailija lv MEUR Henkilöstö 200 Omistus: Valtion omistama liikelaitos Asiakkaat: Suuret toimijat Tuotteet: Standardituotteet, ei juuri räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahvuudet: Tunnettu valtakunnallinen toimija Kilpailija lv. 8-9 MEUR Henkilöstö 91 Omistus: yksityinen (Matti Meikäläinen ja Teppo Tavallinen) Asiakkaat: Pienet ja keskisuuret yritykset Tuotteet: Laaja valikoima, räätälöinti asiakkaan mukaan Vahvuudet: massakustomointi, lähellä asiakkaita

35 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Toimintaympäristö - trendit ja ajurit Suunnat Markkinat jakautumassa kahtia: suuret toimijat hallitsevat yli 50% > pienille jää tilaa erikoistua. Osin kohti säänneltyä markkinaa > tukirahoitus ja lainsäädäntö ohjaa osaa markkinasta > kova hintakilpailu Asiakkuudet pirstaloituvat, paljon pieniä asiakkuuksia Ajurit Yritysten tarpeet Yksilön tarpeet > yksilöllisyys korostuu Raha/hinta merkittävä tekijä päätöksenteossa Ilmiöt Ulkomainen kilpailu lisääntynyt > kiristää hintakilpailua Konsolidoituminen > isot toimijat ostavat pieniä pois markkinoilta Muuta huomioitavaa Yritysten taseet heikentyneet pitkään jatkuneen taantuman vuoksi Arkuus investoida

36 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia VISIO Kirjoita tähän yrityksen visio. Missä olemme 5 vuoden päästä? MISSIO Kirjoita tähän yrityksen perustehtävä. ARVOT Arvo1 Arvo 2 Arvo 3 Arvo 4 Kirjoita tähän yrityksen mahdollinen slogan. Connecting People

37 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 1) Talous Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Kannattavuus Taloudellinen tulos Kateajattelu koko organisaatiossa Tulos > 0 Kustannustehokkuus Henkilöstökulut Resurssien optimointi Henkilöstökulut alle 30 % Liiketoiminnan segmentit Lv:n jakauma Yksityiset asiakkaat Yritykset 20/80 Kasvu Lv:n kasvu Markkinaosuuden kasvattaminen Lv. +10 %/vuosi

38 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 2) Asiakkaat Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Asiakassegmentoinnin uusi ajattelu Asiakaspalvelun kehittäminen Osaaminen ja ammattitaito Toimialajakauma / lv. (monipuolinen) Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute Vahva asiakastuntemus Jatkuva seuranta Jatkuva asiakastyö alle 30 % / toimiala yli 4 (ast. 1-5) Yli 4 (ast. 1-5) Yksityiset, pk-yritykset, julkinen sektori % / lv. Erityishuomio pk-yrityksiin 30 %/sektori

39 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 3) Toiminta-mallit ja prosessit Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Kustannustehokas tuotanto Kust. / tuote Tarkka kustannusseuranta Käyttökate > 20 % Myynti Myynnin seuranta Myynnin jatkuva kehittäminen Myynnin kasvu 10% Alihankintaverkostot Verkoston kustannustehokkuus Aktiivinen yhteistyöverkoston kehittäminen Alihankinnan kustannukset < 30% Nopeus Prosessien läpimenoajat Prosessien leanajattelu Läpimenoaika -10 %

40 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 4) Oppiminen ja uudistuminen Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Panostaminen henkilöstöön % / palkkasumma Budjetointi vuosittain 3% palkkasummasta Asiantuntijuuden syventäminen Henkilöstön koulutuspäivät Henkilöstön kouluttaminen 3% palkkasummasta Yhteisöllisyys Kartoitustutkimus Yhteiset tavoitteet ja tekemiset Viihtyvyys ja motivaatio Henkilöresurssien riittävyys Työajan seuranta Resurssien arviointi Työssäjaksaminen

41 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Strategiset tavoitteet Suunnittelukaudella 10 % vuosittainen liikevaihdon kasvu. Taloudellinen tulos positiivinen koko ajanjaksolla. Investoinnit tulorahoituksella priorisointijärjestyksessä. Liikevaihto Tulos Henkilöstö X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X X X X X Investoinnit ¹ ² ³ ) Näyttelytila 2) Laboratorio 3) Tuotantolinja 4) Tuotantolinja 5) Sosiaalitilat

42 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Toimintaympäristön kehitysnäkymät Maailmantaloudessa esiintyy voimakasta epävarmuutta lähivuosina. Asiakaskunta varioituu edelleen rakennemuutoksen seurauksena. Kilpailu toimialalla on erittäin kovaa, markkina ei ole kokonaisuutena kasvussa. Hintakilpailua erityisesti julkisissa hankinnoissa. Muuta huomioitavaa Yrityksen keskeiset toimenpiteet Keskitytään ydinbisnekseen. Haetaan suurempaa markkinaosuutta valtakunnallisesti. Vahvistetaan yrityksen taloutta. Yhteistyö- ja alihankintasopimukset kilpailutetaan Uusia tuotteita palvelutarjontaan Laatua kilpailukykyisellä hinnalla Tehokas tuotanto Muuta huomioitavaa

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Kysymys! Onko yrityksen viestintäfunktion keskeisin rooli yrityksen strategian toteuttamisen tukeminen? Kaksi käsitystä

Lisätiedot

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy

08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy Ohjelma 08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen 08:30 Uuden aallon ratkaisuliiketoimintamalli; Sanoma ja WSOYpro Oy Salla Vainio, toimitusjohtaja ja Liisa Lempinen, myyntijohtaja, WSOYpro Oy 09:00 Kukoistuksen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

HR Next Practice 29.3.2012

HR Next Practice 29.3.2012 HR Next Practice 29.3.2012 Työ on tehtävä joukolla, kilvan ja iloisella mielellä. akateemikko Kustaa Vilkuna kirjassaan Työ ja ilonpito 1946 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tervetuloa seminaariin

Lisätiedot

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen.

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Autamme asiakkaitamme uudistumisen kolmessa näkökulmassa: 1) ennakointityö

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen. Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluiden toiminnan kehittäminen ja johtaminen Kirsi Murtosaari Jyväskylän yliopisto Case JY: tukipalvelu ja toiminnan Jatkuva prosessi kehittäminen Tukipalveluja tuottava

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland Agenda 1. Hyvä työpaikka 2. Miksi rakentaa hyvä työpaikka? 3. Parhaiden työpaikkojen

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Kirsti Kehusmaa STRATEGIATYÖ. Organisaation voimanlähde. Kauppakamari

Kirsti Kehusmaa STRATEGIATYÖ. Organisaation voimanlähde. Kauppakamari Kirsti Kehusmaa STRATEGIATYÖ Organisaation voimanlähde Kauppakamari Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy ja Kirsti Kehusmaa 2010 Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Ea Söderberg ISBN

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki

FinELib-konsortio Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät Helsinki FinELib-konsortio 2012-2015 Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopäivät 27.10.2011 Helsinki FinELib-konsortio FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen

MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari Arto Hiltunen MILLAINEN ON HYVÄ STRATEGIA? Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari 16.6.2017 Arto Hiltunen Kirjaprojektit Millainen on hyvä strategia? 1. Mikä on strategia? 2. Kilpailuetu ja mistä se syntyy 3. Strategian

Lisätiedot

SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa?

SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa? SSJS Strategiabarometrin tietokanta referenssinä yritysten strategisessa johtamisessa? 16.4.2009 Samuli Skurnik partneri, KTT/VTL Amabile Consulting Oy SB 2008: strategian toteutuksen ongelmat arvioidaan

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

ALMA MEDIA DIGITAALISTA KASVUA MEDIAAN

ALMA MEDIA DIGITAALISTA KASVUA MEDIAAN ALMA MEDIA DIGITAALISTA KASVUA MEDIAAN Q3/2017 TULOSKEHITYS Kai Telanne, toimitusjohtaja Helsingin Osakesäästäjät Alma talo 30.10.2017 Praha, Tšekki Alma Media tänään 2016 LIIKEVAIHTO 353 MEUR 2016 OIKAISTU

Lisätiedot

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj

SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä Matti Lattu Heeros Oyj SaaS on modernin sijoittajan valinta Rahapäivä 21.9.2017 Matti Lattu Heeros Oyj NOPEASTI KASVAVA TALOUSHALLINNON OHJELMISTORATKAISUJEN TOIMITTAJA Yleistä Heeros perustettiin vuonna 2000 Yhtiö toimittaa

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta

Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta Tavoitteena uusia työpaikkoja - yritysten kasvun ja menestyksen kautta 12.05.2011 Juha Ala-Mursula, BusinessOulu Juha Ala-Mursula Tästä aion puhua Business Oulu Burning platform: työttömyys Kuntien sosilaalimenojen

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot