Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen 17.3.2015"

Transkriptio

1 LiikePro liiketoiminta ja projektiosaaminen Pk-yritysten johtaminen ja kehittäminen Pasi Kinnunen Esmo Oy - Esmo Economia Oy Puistokatu 34 A 2.krs OULU, FINLAND Tel: +358 (0)

2 Jakson tavoitteet Pk-yritysten erityispiirteiden tunnistaminen Pk-yritysten merkitys suomalaisessa työelämässä ja kansantaloudessa Perusteet pk-yritysten kehittämiseen Saada käytännön työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Soveltaa opittua käytännössä.

3 Ihmistä on aina kiinnostanut uuden etsiminen. Kunnolliset työkalut auttavat etsinnässä.

4 Elinkeinoelämän rakennemuutos 2000-luvulla Käynnissä teollisen aikakauden suurin rakennemuutos. Muutos ollut käynnissä koko 2000-luvun. Voidaan katsoa alkaneen ICT-kuplan aikoihin, joskin merkkejä jo aiemminkin. Rakennemuutoksen aiheuttajana globalisaatio. Tieto kulkee silmänräpäyksessä ympäri maailman. Rakennemuutoksen taustalla halvempien tuotantokustannusten etsiminen alhaisemman kustannustason maista. Toisaalto tuotantoa on siirretty sinne, missä markkinat ovat.

5 Rahamarkkinoiden sääntelyä on purettu, joka mahdollistaa pääomien vapaan liikkuvuuden. Viime aikoina on tosin alettu miettiä, miten kansainvälisille rahamarkkinoille saataisiin yhteistä säännöstöä väärinkäytösten ja keinottelun estämiseksi. Vapaakauppa-alueet esim. NAFTA, EFTA ja AFTA. Mistä sanoista lyhenne? Mitä vapaakauppa-alue tarkoittaa? Huom! Vapaakauppa-alue on eri kuin EU eli EFTA ja EU muodostavat yhdessä Euroopan talousalueen. Yhdysvaltain presidentti esitti taannoin ajatuksen EU:n ja USA:n yhteisestä vapaakauppa-alueesta. Mikä on tämän esityksen taustalla ja mitä seurauksia sillä voi olla? Mitä seurauksia rahamarkkinoiden muutoksilla ja vapaakaupalla voi olla yritysten ja erityisesti pk-yritysten toimintaan?

6 Rakennemuutoksen seurauksia Suurteollisuuden työpaikkoja hävinnyt kiihtyvällä tahdilla. Suomen teollisuus työllisti eniten vuonna 1980, jolloin Tilastokeskuksen mukaan työpaikkoja oli yli Lasku huipentui 1990-luvun alun lamaan, jolloin teollisuudesta katosi muutamassa vuodessa yli työpaikkaa luvun loppuvuosina Nokian vetämä elektroniikkateollisuus palautti uskoa teollisuustyön tulevaisuuteen, mutta uusi nousu päättyi muutaman kasvuvuoden jälkeen vuonna Nyt Suomen teollisuudessa on noin työpaikkaa eli saman verran kuin 1960-luvun alussa. Tehtaita/yksikkö lopetettu Suomessa ja tuotantoa siirretty ulkomaille. Teollisuuden toimintoja ulkoistettu. Mitä se tarkoittaa pk-sektorille?

7 Pk-yritysten ominaispiirteitä Yrittäjävetoisia Ketteriä Joustavia Usein pieniä Paikallisia

8 Pk-yritysten haasteita Strategia puuttuu Ei liiketoimintasuunnitelmaa Rahan puute Ajankäyttö Delegoinnin puute Selkiytymättömät toimenkuvat Prosessit muotoutuneet itsestään

9 Strategian määrittelyä Strategia koostuu joukosta päätöksiä, valintoja ja toimenpiteitä, joiden kautta organisaatio pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin päämääränsä - muuttumaan. Strategian tehtävä on kertoa päämäärä ja/tai vähintään suunta, päivittäinen toimiminen ja johtaminen vie tuota päämäärää kohti. Strategia perustuu toisaalta organisaation tehtävään - toiminta-ajatukseen ja toisaalta visioon tahtotilaan. Strategia on aina valintoja mitä tehdään ja mitä ei tehdä.

10 Strategian määrittelyä Lähde Oxford Pocket Dictionary Alfred Chandler: Strategy and Structure Kenichi Ohmae: The Mind of the Strategist Mitä on strategia Strategia tarkoittaa sodankäynnin taitoa, erityisesti joukkojen, alusten yms. sijoittamista edullisiin asemiin; sekä toimenpiteiden tai toimintaperiaatteiden suunnittelua liiketoiminnassa, politiikassa tms. Pitkäntähtäimen päämäärien ja tavoitteiden määrittäminen yrityksille, sekä toimenpiteiden ja resurssien allokoinnin sovittaminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Liiketoimintastrategiassa on ennen kaikkea kyse kilpailuedusta. Strategisen suunnittelun ainoa tarkoitus on saavuttaa kestävä etu kilpailijoihin nähden Kuva: Talent Partners

11 Strategian historiallinen tausta alkujaan sotilastermi - oppi sodasta ja sen voittamisesta Kreikan stratos = armeija; -ag = johtaminen Sun Tsu (kilpailustrategia) von Clausewitz (strateginen tahtotila ja tavoitteet) liikkeenjohdon terminologiaan vasta juuri ennen toista maailmansotaa laajaan käyttöön vasta viime vuosikymmeninä terminä ensimmäisen kerran juuri ennen toista maailmansotaa liikkeenjohdon kirjallisuudessa

12 Strategiatyö perinteisesti ajateltuna Organisaation johto suunnittelee strategian

13 Keskijohto ohjeistaa

14 Henkilöstö toteuttaa! Kuka / ketkä tekevät strategiaprosessin pk-yrityksissä?

15 Strategiatyö käytännössä (1/2) Johdon rooli on keskeinen: hallitus, toimiva johto, johtoryhmä. Henkilöstöä ei voi unohtaa strategiatyössä! Jonkun täytyy tehdä nauruversio, josta johtoryhmä tms. lähtee työstämään 1. varsinaista työversiota. Kuka tekee? Tehdään 2-4 työversiota (esim. jory). Työversioissa aluksi hyvinkin lavea käsittely ja paljon erilaisia näkökulmia. Uudemmissa versioissa karsitaan ja kiteytetään materiaalia. Hallituksen 1. käsittely. Palaute ja tarkennukset. Henkilöstön mahdollinen 1. kommentointikierros Tarkennukset ja uusi versio (jory). Hallituksen 2. käsittely. Hyväksyminen (tai jatkovalmistelu) Kuinka pitkä/laaja on hyvä strategia?

16 Strategiatyö käytännössä (2/2) Hyväksytyn strategian esittely henkilöstölle. Puretaan käytännössä auki, miten strategia vaikuttaa kunkin henkilön/henkilöstöryhmän työskentelyyn arjessa. Pitääkö vääntää ratakiskosta? Kyllä, se kannattaa. Sille, joka strategian on tehnyt, prosessi on loppuvaiheessa, mutta muille se on täysin uusi asia. Kaikki esimiehet avainasemassa tässä vaiheessa. Erityishuomio keskijohtoon ja lähiesimiehiin. Muutos on saatava toiminnalla aikaiseksi, muuten kaikki jatkuu niin kuin aina ennenkin. Mitä suurempi organisaatio, sitä hitaampi on todellinen muutos. Organisaatiokulttuuria on hyvin vaikea muuttaa > vie helposti aikaa 3-5 vuotta, jopa enemmän.

17 Case mediatalo murroksessa Perinteinen, lähinnä printtimedia joutui miettimään omaa asemoitumistaan markkinoilla, sillä digitaaliset mediat ovat vallanneet alaa. Samaan aikaan printtimedian mainostulot sekä tilaus- ja ilmoitushinnat ovat laskeneet vuosi vuodelta. Jakelukustannukset ovat nousseet viimeisen parin vuoden aikana % Lukijat käyttävät koko ajan enemmän sähköisiä medioita > samaan aikaan ekologinen ajattelu vie printiltä jalansijaa. Yritys on tehnyt tasaista liikevaihtoa ja tulosta vuosikaudet, mutta kilpailijat uudistuvat ja painavat päälle. Mitä pitäisi tehdä? Yrityksen omat resurssit ja osaaminen eivät riitä vastaamaan kovenevaan kilpailuun.

18 Tiekartta strategisen suunnittelun apuvälineenä Roadmapping, route mapping Strategisen suunnittelun konkreettinen apuväline, joka ulottuu organisaation strategiaa kauemmaksi. Tiekartan avulla yritetään nähdä tulevaisuuteen. Perustana menneisyys ja nykyinen tilanne, mutta pääpaino tulevaisuuden hahmottamisessa. Motorola yksi uranuurtajista, joka rakensi 1970-luvulla oman tiekarttansa teknologioiden kehittymisen ja tuotekehityksen välille.

19 Maailmalla roadmapping on hyvin suosittua, mutta suomalaisessa yrityskulttuurissa vähän käytetty työkalu. Soveltuu työkaluna hyvin niin yritysten kuin julkisten organisaatioiden käyttöön. Bob Galvin, Motorolan entinen toimitusjohtaja toteaa: A roadmap is an extended look at the future of chosen fields of inquiry composed from the collective knowledge and imagination of the brightest drivers of change in that field. Julkisen sektorin tiekartoista voidaan mainita mm. YK:n tiekartta Lähi-idän rauhankysymykseen ja Ison-Britannian puolustusministeriön sovellus eri vaihtoehtoihin ohjuspuolustusjärjestelmästä. Netistä on saatavilla lukuisa joukko julkisia tiekarttoja.

20 On tärkeää, että työskentelyprosessissa on mukana hyvin erilaisia näkemyksiä, joista rakennetaan yhteinen tiekartta. Tiekartan perustavaa laatua olevat kysymykset ovat: - Mihin me haluamme mennä? - Missä olemme nyt? -Miten pääsemme sinne? Vastauksia haetaan myös kysymyksiin: - Miksi meidän täytyy toimia? - Mitä meidän pitäisi tehdä? - Miten meidän pitäisi toimia? - Mihin mennessä? Tiekartta elää ajassa ja sitä täytyy päivittää jatkuvasti.

21 Market Business Product Service System Technolog y Science Resource s Time scale For budget Strategy 3 5 Unknown future years years Past Present Short-term Medium-term Long-term Vision Market needs Serie 1 prototype Roadmaps perspectives Customizin g Next generation Serie 1 What is possible? What is desirable? Serie 2 Serie 2 prototype New applications Market leader Profitable business Serie X New devices New business? Why? Pull Pus h What? How? Why do we need to act? Where are we now? What should we do? How can we get there? How should we do it? Where do we want to go? By when? Pasi Kinnunen

22 Generic Business Roadmapping Architecture After T-Plan Roadmapping Institute for Manufacturing University of Cambridge Primary Layers Business Market Past Now Plans Future xxx Vision xxx xxx Time Timing (know when) Purpose (know why) Products Services Processes xxx xxx xxx Delivery (know what) Technology xxx xxx xxx xxx Knowledge (know how) Other Resources xxx xxx xxx Finance & Resources (know who) (know where) (know how much)

23 Strategiasta operatiiviseen toteutukseen Roadmap Organisaation strategia 2 5 vuotta Operatiivinen toteutus Toimintasuunnitelma 1 2 vuotta Tulosten jatkuva tarkastelu, strategioiden päivitys, tilanteen mukainen painotus operatiivisessa toiminnassa (esim. taantumassa)

24 Uuden strategian operatiivisen toteutuksen haasteita (1/2) Miten uusi strategia lanseerataan? Miten siitä kerrotaan omalle organisaatiolle? Strategiaviestinnällä luodaan yrityskuvaa myös omalle organisaatiolle. Millaisen kuvan me haluamme luoda? Strategia pitää myydä myös omille joukoille. Mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä vaikeampi viestintää on hallita. Viestijöitä ja viestin vastaanottajia on paljon. Ymmärretäänkö viesti niin kuin sen lähettäjä oli ajatellut? Tapana on, että ensin tiedotetaan omalle henkilökunnalle ja sitten julkisuuteen > epäonnistumisen riski kasvaa. Miksi?

25 Uuden strategian operatiivisen toteutuksen haasteita (2/2) Sama viesti pitää vastaanottaa 17 kertaa, ennen kuin sen todella sisäistää. Henkilöstöllä on vastuu pitää strateginen viesti mahdollisimman alkuperäisenä viestiessään sitä eteenpäin. Mitä pitempi viestiketju, sitä enemmän viesti muuttuu matkalla. Strategia pitää saada mahdollisimman nopeasti elämään organisaatiossa > operatiivinen toteutus.

26 Operatiivinen johtaminen Operatiivinen toiminta noudattaa tehtyä toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa operaatiot on kirjattu auki ja aikataulutettu sekä arvioitu niihin käytettävät resurssit niin aineelliset kuin henkilöresurssitkin. Tärkeää tietää, kuka vastaa käytännöistä. Nimetään toteuttaja/vastuuhenkilö ja aikataulu. Huom! Jos halutaan, että tehtävä toteutuu, on merkittävä myös se, milloin tehtävä on toteutettu ja miten siitä raportoidaan tai muuten seurataan. Koko organisaatio strategian toteuttajana.

27 Operatiivinen johtaminen Toimivuuden kannalta on tärkeää, että on asetettu selkeät vastuualueet ja annettu toimivaltuudet toteuttaa omaa tehtävää. Uskalla tehdä päätöksiä. Kun uskallat, niin onnistut! Koskaan ei voi liikaa keskustella organisaation sisällä asioista. Johto ja henkilöstö haluavat tietää, mitä talossa tapahtuu. Yksityiskohdista muodostuu kokonaiskuva. Asiat ovat usein juuri niin, miltä ne näyttävät olevan. Sentraalisantra, kuva Museovirasto.

28 Operatiivinen johtaminen yrityksissä It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think of that, you ll do things differently -Warren Buffet- Warren Buffet. Kuva Flickr.com.

29 Asiakkuusajattelu ansaintalogiikan kulmakivet vanha tuote vanha asiakas uusi tuote vanha asiakas vanha tuote uusi asiakas uusi tuote uusi asiakas

30 Hyvä bisnes?

31 Hyvä bisnes?

32 Räätälöity Massakustomointi Perustuote sama, pieniä muutoksia asiakkaalle (välttävä kate) Kilpailija-analyysi Yritysprojektit Suunnittelu ja toteutus asiakkaan tarpeisiin (hyvä kate) Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Standardi Kilpailij a Kilpailij a Kilpailija Kilpailij a Edullinen Kilpailij a Kilpailij a Kilpailij a Standardituotteet Kova hintakilpailu (huono kate) Oma yritys Kilpailij a Standardituotteet, Kilpailijoilla ei vastaavia (kohtuullinen kate) Kallis

33 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Tilinpäätöstietojen vertailu kilpailijoista Oma yritys Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 4846,3 3671,1 4943,4 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) Tulos (1000 ) Kilpalija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) ,1 Liikevaihto (1000 ) ,4 Tulos (1000 ) ,1 Tulos (1000 ) 76,6 326,3 Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) Tulos (1000 ) Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 8865,2 9100,5 9443,1 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) 152,6 470,9-200,7 Tulos (1000 ) Kilpailija Kilpailija Liikevaihto (1000 ) 5512, ,8 Liikevaihto (1000 ) Tulos (1000 ) -660,7-1014,4-120,1 Tulos (1000 )

34 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Oma yritys Liikevaihto: 4,9 MEUR Henkilöstö: 36 Omistus: Asiakkaat: Tuotteet: Vahvuudet: Kilpailija lv MEUR Henkilöstö 200 Omistus: Valtion omistama liikelaitos Asiakkaat: Suuret toimijat Tuotteet: Standardituotteet, ei juuri räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan. Vahvuudet: Tunnettu valtakunnallinen toimija Kilpailija lv. 8-9 MEUR Henkilöstö 91 Omistus: yksityinen (Matti Meikäläinen ja Teppo Tavallinen) Asiakkaat: Pienet ja keskisuuret yritykset Tuotteet: Laaja valikoima, räätälöinti asiakkaan mukaan Vahvuudet: massakustomointi, lähellä asiakkaita

35 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Toimintaympäristö - trendit ja ajurit Suunnat Markkinat jakautumassa kahtia: suuret toimijat hallitsevat yli 50% > pienille jää tilaa erikoistua. Osin kohti säänneltyä markkinaa > tukirahoitus ja lainsäädäntö ohjaa osaa markkinasta > kova hintakilpailu Asiakkuudet pirstaloituvat, paljon pieniä asiakkuuksia Ajurit Yritysten tarpeet Yksilön tarpeet > yksilöllisyys korostuu Raha/hinta merkittävä tekijä päätöksenteossa Ilmiöt Ulkomainen kilpailu lisääntynyt > kiristää hintakilpailua Konsolidoituminen > isot toimijat ostavat pieniä pois markkinoilta Muuta huomioitavaa Yritysten taseet heikentyneet pitkään jatkuneen taantuman vuoksi Arkuus investoida

36 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia VISIO Kirjoita tähän yrityksen visio. Missä olemme 5 vuoden päästä? MISSIO Kirjoita tähän yrityksen perustehtävä. ARVOT Arvo1 Arvo 2 Arvo 3 Arvo 4 Kirjoita tähän yrityksen mahdollinen slogan. Connecting People

37 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 1) Talous Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Kannattavuus Taloudellinen tulos Kateajattelu koko organisaatiossa Tulos > 0 Kustannustehokkuus Henkilöstökulut Resurssien optimointi Henkilöstökulut alle 30 % Liiketoiminnan segmentit Lv:n jakauma Yksityiset asiakkaat Yritykset 20/80 Kasvu Lv:n kasvu Markkinaosuuden kasvattaminen Lv. +10 %/vuosi

38 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 2) Asiakkaat Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Asiakassegmentoinnin uusi ajattelu Asiakaspalvelun kehittäminen Osaaminen ja ammattitaito Toimialajakauma / lv. (monipuolinen) Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute Vahva asiakastuntemus Jatkuva seuranta Jatkuva asiakastyö alle 30 % / toimiala yli 4 (ast. 1-5) Yli 4 (ast. 1-5) Yksityiset, pk-yritykset, julkinen sektori % / lv. Erityishuomio pk-yrityksiin 30 %/sektori

39 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 3) Toiminta-mallit ja prosessit Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Kustannustehokas tuotanto Kust. / tuote Tarkka kustannusseuranta Käyttökate > 20 % Myynti Myynnin seuranta Myynnin jatkuva kehittäminen Myynnin kasvu 10% Alihankintaverkostot Verkoston kustannustehokkuus Aktiivinen yhteistyöverkoston kehittäminen Alihankinnan kustannukset < 30% Nopeus Prosessien läpimenoajat Prosessien leanajattelu Läpimenoaika -10 %

40 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Kriittiset menestystekijät 4) Oppiminen ja uudistuminen Mittarit Toimenpiteet Tavoitteet Panostaminen henkilöstöön % / palkkasumma Budjetointi vuosittain 3% palkkasummasta Asiantuntijuuden syventäminen Henkilöstön koulutuspäivät Henkilöstön kouluttaminen 3% palkkasummasta Yhteisöllisyys Kartoitustutkimus Yhteiset tavoitteet ja tekemiset Viihtyvyys ja motivaatio Henkilöresurssien riittävyys Työajan seuranta Resurssien arviointi Työssäjaksaminen

41 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Strategiset tavoitteet Suunnittelukaudella 10 % vuosittainen liikevaihdon kasvu. Taloudellinen tulos positiivinen koko ajanjaksolla. Investoinnit tulorahoituksella priorisointijärjestyksessä. Liikevaihto Tulos Henkilöstö X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X euroa X X X X X Investoinnit ¹ ² ³ ) Näyttelytila 2) Laboratorio 3) Tuotantolinja 4) Tuotantolinja 5) Sosiaalitilat

42 Salainen Asiakirja Sisältää yritystoiminnan salaista materiaalia Toimintaympäristön kehitysnäkymät Maailmantaloudessa esiintyy voimakasta epävarmuutta lähivuosina. Asiakaskunta varioituu edelleen rakennemuutoksen seurauksena. Kilpailu toimialalla on erittäin kovaa, markkina ei ole kokonaisuutena kasvussa. Hintakilpailua erityisesti julkisissa hankinnoissa. Muuta huomioitavaa Yrityksen keskeiset toimenpiteet Keskitytään ydinbisnekseen. Haetaan suurempaa markkinaosuutta valtakunnallisesti. Vahvistetaan yrityksen taloutta. Yhteistyö- ja alihankintasopimukset kilpailutetaan Uusia tuotteita palvelutarjontaan Laatua kilpailukykyisellä hinnalla Tehokas tuotanto Muuta huomioitavaa

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT PERFORMANCE MANAGEMENT Prof. Teemu Malmi HSE AGENDA Johtamisjärjestelmän komponentit Suorituksen mittaus osana johtamista Suorituksen mittauksen kytkeminen organisaation strategiaan Mittaristoista johtamisjärjestelmiksi

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Inspire, Lead, Care. Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017

Inspire, Lead, Care. Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017 Inspire, Lead, Care Toimitusjohtaja Jari Latvanen 8. helmikuuta 2017 1 Liikevaihto laskenut, kannattavuus ennallaan (2012-2016) Liikevaihto laskenut 2 6 % Ruotsi menettänyt markkinaosuuttaan kasvavassa

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA. 1. Hyvä hallintotapa HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) OHJELMA Jakso 1. Hyvä hallintotapa Aika Tiistaina 19.1.2016 klo 12.30-17.30 Raaseporin Osuuspankki, Asemakatu 1, Tammisaari 12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 13:00 Kurssin

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN Oral Hammaslääkärit Oyj, varsinainen

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! Lisäoppia hallitustyöskentelyyn! KURSSIESITE Tervetuloa mukaan syksyn 2016 HHJ-kurssille! Kurssi soveltuu hallitustyön aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville.

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Meri-Karina 6.5.2014 Marja-Leena Knuutinen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoja, taitoja, sivistystä ja osaamista. Koulutus edistää

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

strateginen johdon laskentatoimi

strateginen johdon laskentatoimi strateginen johdon laskentatoimi Esa Puolamäki strateginen johdon laskentatoimi Kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät Tietosanoma Copyright Esa Puolamäki ja Tietosanoma Oy Tietosanoma Oy Bulevardi

Lisätiedot

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Kauppakamari: Suunta seminaari Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Marko Parkkinen 11.10.2015 Mitä tapahtui päivälleen 97 vuotta sitten klo 11:00? 1. maailmansodan aselepo solmitaan 11.11.1918

Lisätiedot