HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2, 16 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 3 7 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 8 9 KELLON METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT Tällaisen saivat saaliiksi Veikko ja Matti Lehden välissä vuoden 2009 jäsenmaksulasku

2 2 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS TOIMINNANOHJAAJAN JA PUHEENJOHTAJAN SANA Metsästäjien keskusjärjestö aloitti valtakunnallisen pienpetokampanjan vuoden alusta tarkoituksenaan aktivoida metsästäjiä riistanhoitotyöhön. Pienpetopyynnille on vankat ekologiset perusteet ja sen avulla yleistä mielikuvaa metsästyksestä on mahdollista parantaa. Siten on luonnollista, että myös alueellisella tasolla paikalliset riistanhoitoyhdistykset ottavat omalta osaltaan vastuuta kampanjan onnistumisesta. Haukiputaalla tämä tarkoittaa tänä keväänä paitsi pienpetopyyntiin liittyvän tiedon välittämistä, mutta myös käytännön ohjausta pyyntivälineiden valmistamiseen. Pienpetopyynnin koulutustilaisuus järjestetään Vareputaalla lauantaina 21.3 kello 12:00 alkaen. Haukiputaan riistanhoitoyhdistys on ylläpitänyt pienpetokampanjaa jo pidempään. Kampanja on koskenut kettua, supikoiraa, minkkiä ja näätää. Saalis on ilahduttavasti runsastunut jatkuvasti kaikkien kolmen metsästysseuran alueilla. Haukiputaalla kettu on vuodesta toiseen ollut saalistilaston ykkönen. Supikoiria on sen sijaan ilmoitettu huomattavan vähän. Tähän lienee ainakin kaksi syytä. Ensinnä, ketun pyynnillä on pitkät perinteet koko Pohjois-Suomessa ja siten kettu koetaan arvokkaana saaliina. Lisäksi ketun pyyntimenetelmät ovat useimmille tuttuja. Toiseksi, supikoira uudistulokkaana ei ole runsastunut kuin vasta aivan viime vuosina, ja siksi on luonnollista, että saalistakin on alkanut kertyä vasta nyt. Supikoiran nykyisen runsauden perusteella näyttää kuitenkin siltä, että pienet saalismäärät ovat ainakin osittain seurausta edelleen vähäisestä pyyntiaktiivisuudesta, ja pahimmillaan jopa pyyntimenetelmiä koskevasta tiedon puutteesta. Supikoiran, ja myös minkin, kohdalla on syytä muistaa, että kysymyksessä ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomat lajit. Alkuperäiset suomalaiset riistalajit eivät välttämättä ole erityisen hyvin sopeutuneet vieraspetoihin, minkä seurauksena erityisesti näiden kahden lajin ympäristövaikutukset voivat olla erityisen voimakkaita ja ennustamattomia. Molempien lajien haittavaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti kosteikoissa elävään riistaan, kuten vesilintuihin. Supikoira on kuitenkin elinympäristövaatimuksiltaan minkkiä väljempi, ja siksi sen haittavaikutukset ulottunevat laajemmin myös kosteikoiden yms. ulkopuolelle. Pienpetojen pyynnillä voidaan parantaa muun pienriistan elinolosuhteita. Esimerkiksi Etelä-Suomen saaristossa on päästy hyviin tuloksiin paikoilla, missä minkkien runsastuminen on käytännössä estänyt lintujen pesinnän. Parhaiten pienriistan elinolosuhteita pystytäänkin parantamaan riittävän suurella pyyntiponnistuksella suoritetulla pienpetopyynnillä pienehköillä, selvästi ympäristöstään erottuvilla kohteilla. Laajoilla alueilla petokantoihin voi metsästyksellä vaikuttaa vain vähäisissä määrissä. Parhaimman mahdollisen tuloksen takaamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa oman metsästysalueen avainbiotoopit, jollaisia ovat esimerkiksi riistan lisääntymis-, ruokailu- tai levähdyspaikat tai paikat, joihin riistaa jostakin muusta syystä ainakin ajoittain kokoontuu huomattavia määriä, kuten useat saaret. Toiseksi, on oleellista tunnistaa merkittävimmän uhan aiheuttavat pienpetolajit, jotta käytettävät menetelmät ja pyynnin ajoitus voidaan optimoida. On kuitenkin huomioitava, että hyvän metsästystavan mukaisesti myös pienpedoille on suotava lisääntymisrauha, vaikka alkukesä riistahoidollisesti olisikin otollista pyyntiaikaa. Samoin loukkujen rakenteen ja sijoittelun tulee olla sellaisia, että ulkopuolisille tai rauhoitetuille eläimille ei niistä aiheudu vaaraa. Hyvä pienpetopyynti on suunnitelmallista, kohdennettua ja avoimessa hengessä toteutettua. Avoimuus on avainasemassa, sillä yksittäiset metsästäjät ovat pienpetopyyntiä harjoittaessaan yhteisellä asialla eikä ottipaikkojen salailuun ole ensimmäistäkään perustetta. Lisäksi kaikenlainen salamyhkäisyys, mikä laillista metsästystä verhoaa, on omiaan heikentämään yleistä mielikuvaa metsästyksestä, ja siten kääntyy metsästysyhteisöä itseään vastaan. Riistanhoitoyhdistyksen toimintakertomus ja toimintasuunnitelma julkaistaan vasta syksyn lehdessä painoteknisistä syistä johtuen. Vuosikokouksessa vaihtuu yhdistyksen hallitus. Suuret kiitokset nykyiselle hallitukselle kolmen vuoden työstä. Tomi Jokivirta Martti Järvinen Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous Kellon koulukeskus klo 19:00. Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 18:00. PIENPETOPYYNTI 2008 Puheenjohtaja Järvinen Martti HALLITUS Keikamotie 5, Oulu Varapuh.joht. Sipola Osmo Pateniementie 39, Oulu Jäsenet Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, Haukipudas , Mustaniemi Kauko Riihitie 10, Haukipudas Mäkelä Esko Roivainen Matti Savilaakso Jouni Örn Hannu TULOKSIA Nimi Seura Kettu Supi Minkki Näätä Pist. Antero Kolehmainen hmy Markus Kinnunen hmy Janne Ahonen kms Anne Nyman kms Jani Kauppila hmy Matti Finnig hmy Matti Himanka hmy Veikko Kovalainen jms Pekka Manninen kms Pekka Pentti jms Pekka Fors kms Reijo Hanhela jms Reijo Häkkinen kms Ismo Mäkelä kms Marko Päkkilä jms Jari Savilaakso kms Veikko Finnig hmy 2 60 Reijo Arvola kms 1 50 Pentti Helin kms 1 50 Veikko Kauppila hmy 1 50 Markku Kourunen kms 1 50 Oiva Sumen hmy 1 50 Vesa Tammia jms 1 50 Marko Turpeinen kms 1 50 Joni Jääskeläinen hmy 1 30 Seppo Oravainen kms 1 30 Pekka Taskila kms 1 30 Seppo Tikkala kms 1 30 Kankaalantie 58, Kello Vannetie 1 B 6, Kiviniemi , Kankaalantie 40, Kello , Suutarintie 6, Haukipudas Toiminnanohj. Tomi Jokivirta Maitopolku 36, Martinniemi rahastonhoitaja Ampumaradan Esko Mäkelä Kankaalantie 58, Kello vahtimestari Lehden Jukka Vänttilä Vainiontie 5, Haukipudas toimitus

3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 3 PUHEENJOHTAJAN SANA VUOSIKOKOUS Jahtikausi alkaa olla lopuilla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eletäänhän helmikuun puoltaväliä. Sadat metsästäjät liikkuivat hirvieläin- ja pienriistajahdeissa viimesyksyisessä luonnossa, joka tarjosi unohtumattomia elämyksiä jahdissa ja erätulilla. Metsästyksessä on syytä muistaa käytännön turvallisuus varsinkin silloin, kun jahtiin osallistuu suuri joukko metsästäjä. Yksikin tapaturma on aina liikaa. Ampuma-ase, joka on metsästäjän työväline. Huolimattomasti käytettynä ase on äärimmäisen vaarallinen. Monella metsästäjällä on useampia aseita metsällä mukana ja osa aseista jätetään käytännön syistä auton tavaratilaan. Täytyy muistaa pitää auton tavaratila lukittuna eikä samassa tilassa saa olla panoksia. Lukot pitää poistaa aseista ja kuljettaa mukana esim. repussa sinä aikana, kun on auton luota poissa. Haukiputaan Metsästysyhdistyksellä ei ole minkäänlaista lahtivajaa hirvieläinten käsittelyä varten. Tämän hetkiset ja tulevat määräykset edellyttävät erillisen lahtivajan kylmätiloineen ja juoksevine vesineen jotta hirvenlihat saataisiin mahdollisimman tarkasti ja hygieenisesti käsiteltyä ihmisravinnoksi. Lahtivaja mahdollistaisi lihan jatkojalostuksen ja lihan tarkistuttamisen eläinlääkärillä, joka on edellytyksenä jos lihoja käytetään esim. maaomistajapeijaisten järjestämisessä kunnan kouluilla. Vuoden 2006 Vuosikokouksessa tehtiin päätös rakentaa oma lahtivaja. Lahtivajan toteuttamisen ehtona oli, että vaja täyttää nykyaikaiset hygienia vaatimukset ja saadaan niin sanottua EU- rahaa. Monien neuvottelujen jälkeen hankesuunnitelmalle on rahoittaja näyttänyt vaalean vihreää valoa. Hanke on nimetty rahoittajan toimesta yhteisölliseksi lihankäsittelytilaksi. Hyvää talven jatkoa JOHTOKUNTA Martti Järvinen Puheenjohtaja Martti Järvinen Varapuheenjohtaja Tuomo Kurkela Jäsenet Aulis Jokipii Esa Kauppila Juha Greus Tapio Jarkko Kauko Mustaniemi Olli Maunumäki Pekka Kauppila Reijo Siipola Sakari Ojala Tuomo Kurkela Sihteeri Kaisa Järvinen Kirjanpito ja tiliasiat KESÄN TAPAHTUMIA To Kesäkokous Vareputaalla klo Ke Mennessä hirvijahtiin halukkaiden, tulee ilmoittautua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle. Ne jotka eivät kulku mihinkään porukkaan ilmoittautuvat puheenjohtajalle Martti järviselle samaan päivään mennessä. La Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheenjohtajalle Martti Järviselle tai sihteeri Kaisa Järviselle Pe Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri Vareputaalla. klo Su Hirvikokous Vareputaalla klo HH- Yrityspalvelu Heikki Helekoski Ampuma yht. henk. Martti Järvinen Maja- ja Hannu Kinnunen ampumarataisännät Mauno Haapala Varepirtillä klo 18:00 Läsnä: 34 henkilöä 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Martti Järvinen avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Puheenjohtajaksi valittiin Martti Järvinen, sihteeriksi valittiin Kaisa Järvinen. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Himanka ja Veikko Finnig. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous on ilmoitettu elokuun Haukiputaalainen metsästäjä -lehdessä ja ilmestyneessä Rantapohja -lehdessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 4. A Oulun yliopiston tutkija Panu Välimäki piti riistanhoitoyhdistyksen puheenvuoron pienpedoista ja niiden aiheuttamista vahingoista riistakannoille. Samalla hän esitteli eri pyyntimuotoja: loukkuja, häkkejä ja heti tappavia rautoja pienpetokantojen kurissa pitämiseksi. Asialista hyväksyttiin näillä muutoksilla työjärjestykseksi. 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilin hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta Johtokunta esitttää vuosikokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2008, jonka vuosikokous hyväksyi. Johtokunta esittää vuosikokoukselle yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon vuodelta Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon. Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen. 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille Vuosikokous päätti myöntää vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali Vuosikokous valitsi yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Martti Järvisen. 8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle Johtokunta esittää vuosikokoukselle johtokunnan erovuoroiset jäsenet: Kauko Mustaniemi, Tommi Haarala, Olli Maunumäki, Sakari Ojala ja Reijo Siipola Vuosikokous valitsi erovuoroisten tilalle seuraavat: Kauko Mustaniemi, Olli Maunumäki, Sakari Ojala, Reijo Siipola ja Tommi Haaralan tilalle valittiin Tapio Jarkko. 9. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle Vuosikokous valitsi tilintarkistajiksi: Teemu Rautio ja Pentti Moilanen. Vuosikokous valitsi heidän varamiehikseen: Vesa Ulvinen ja Yrjö Mosorin. 10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta. Johtokunta esitti vuosikokoukselle toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman alkanutta toimintavuotta varten Vuosikokous muutti tekstin kohdassa KENNELTOIMINTA Myönnettävien kokeiden rajaus päätetään kesäkokouksessa. Kohtaan KOULUTUS JA NEUVONTA vuosikokous lisäsi Hygieniapassi ja ensiapu koulutuksen Vuosikokous vahvisti yllä mainituin muutoksin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman alkanutta toimintavuotta varten Vuosikokous ei määrännyt jäsenille riistanhoitovelvoitemaksua. 11. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta Vuosikokous päätti johtokunnan esityksen mukaan liittymismaksun suuruudeksi 40 euroa/jäsen ja jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/vuosi. 12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta Vuosikokous päätti vahvistaa johtokunnan esityksen tulo- ja menoarvion vuodelle Vuosikokous hyväksyi johtokunnan esityksen toimihenkilöiden kulukorvauksiksi vuodelle Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7 :n mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi Erottamistapauksia ei ole. 14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin Yhdistyksen edustajaksi Suomen Metsästäjäliiton Oulun Piirin piirikokouksiin vuosikokous valitsi Jarkko Tapion. Vuosikokous valitsi hänen varamiehekseen Martti Järvisen. 15. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat Ei ollut asioita. 16. Valitaan tarpeelliset jaostot Vuosikokous valitsi jaostot henkilöineen. Ampumajaosto Vetäjä: Järvinen

4 4 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Järvinen Martti. Varapuheenjohtaja Kurkela Tuomo. Johtokunta: Haarala Tommi, Greus Juha, Jokipii Aulis, Kauppila Esa, Kauppila Pekka, Kurkela Tuomo, Maunumäki Olli, Mustaniemi Kauko, Ojala Sakari, Siipola Reijo. Sihteeri/Rahastonhoitaja Järvinen Kaisa. Tilintarkastajat Moilanen Pentti, Muilu Jussi. Varalla Rautio Teemu, Mosorin Yrjö. Johtokunta piti 7 kokousta, talvikokous oli , kesäkokous Muut kokoukset: Hirvikokous Jäsenmäärä oli henkilöä. Metsästysalueita hirvieläinten metsästyksessä ha, muussa ha, kokonaispinta-ala ha. KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO Maja, sauna, ampumakatos 100m radalla, hirviradan ampumakoppi ja odotuskoppi, haulikkorata, puuvaja, varasto/wc ja jyvävarasto. Ampumaradan puuston ja pensaiden raivaus on suoritettu. Ampumajaosto Huvitoimikunta Lahtivajatoimikunta Maanvuokrajaosto Naistoimikunta Riistanhoitojaosto RIISTANHOITO Riistanhoitosuunnitelmassa ja neuvonnassa käytettiin hyväksi RHY:n apua sekä yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa ja riistanhoitopiirin ohjeita lintujen ruokinnasta tänä vuonna. HMY:n on ollut mukana edelleen merenranta-alueiden raivauksessa ja kunnostuksessa linnuston pesimäalueiden parantamiseksi, tällä kertaa kysymyksessä olivat Halosenlahden rannat Riistanhoitotyöhön on pyritty saamaan mukaan myös uudet jäsenet. Jo olemassa olevia riistapeltoja kunnostettiin. Riistanhoito tehtiin talkootyönä On kannustettu nuoria pienpetopyytäjiksi. Lisäksi on tehty seurojen TOIMINTAKERTOMUS välinen sopimus ketun metsästyksestä, että seurojen rajoja voidaan ylittää, kun toimitaan sopimuksen mukaan. HMY:ssä palkitaan kaikki pienpetopyytäjät, jotka ilmoittavat tulokset mennessä Ruokintapaikkoja hoidettiin yhteistyössä RHY:n kanssa, viemällä heiniä jäniksille, nuolikiviä hirville ja lehtikerppuja ym. rehua kauriille. Kunnostettiin ja valmistettiin 2 kpl ruokinta-automaatteja kauriiden talviruokintaan Pesäpönttöjä on kunnostettu ja uusia rakennettu tarpeen mukaan. (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) RIISTAKANNAT JA RIISTALASKEN- NAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikantaa seurattiin täyttämällä havaintokortit jahdin aikana. Suoritettiin maastolaskenta Lentolaskenta yritettiin suorittaa huhtikuussa, mutta se ei onnistunut Suurpetoyhdysmiehenä toimi Matti Himanka Suoritettiin riistakolmiolaskenta talvella henkilön ja kesällä henkilön voimin Vesilintulaskenta suoritettiin yhdessä RHY:n kanssa. Hylkeiden (hallin) määriä ja lisääntymistä seurattiin Maalintukantojen todettiin seurannassa heikentyneen METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) RHY:n kanssa yhteistyössä suoritetun poikuearvion pohjalta kesäkokous määritteli saaliskiintiöt alueen muiden seurojen kanssa yhteneviksi. Koppelo ja riekko rauhoitettiin HMY rauhoitti kauriin Hirviluvat anottiin yhteisesti Kellon metsästysseuran ja Jokivarren metsästysseuran kanssa ja lupia saatiinkin yhteensä 176, joista HMY:n osuus oli 40 aikaisen ja 20 vasan kaatolupaa. Kaikki luvat käytettiin HMY:n hirvenpyynti tapahtui perinteisesti kahdessatoista seurueessa, jokaisen omalla alueella, jotka kesäkokous on vahvistanut Hallia metsästettiin 8 kappaletta. Kaikki luvat käytettiin AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Turvallisuuden vuoksi haulikkoradan heittimet poistettiin käytöstä Harjoitusammuntoja järjestettiin hirviradalla, hirviporukat harjoittelivat hirviradalla, mutta haulikkoradan toiminta on ollut omatoimisen harjoittelun varassa Hirvenhiihdon sarjakilpailut ja seuranmestaruuskilpailut järjestettiin. SML:n Oulun piirin SM hirvenhiihdon katsastukset Talkoot ampumaradalla oli Hauki-cup juostiin viitenä osakilpailuna sekä SML:n Oulun piirin SM katsastukset hirvenjuoksussa kesäkuussa Seuran mestaruudet ratkottiin hirvenjuoksussa, isohirvessä, luodikossa, pudotuskilpailussa. Ei haulikossa: syy heittimet rikki Ampumajaoston kokous oli järjestettiin avoimet SM katsastukset lajeissa luodikko ja isohirvi KENNELTOIMINTA Kenneltoimintaan ei yhdistyksessämme ollut, mutta anomuksesta metsästyskoirakokeisiin suhtauduttiin myönteisesti myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin. Jäsenistöä kehotettiin pidättäytymään metsästyksestä koemaastoalueilla kokeiden aikana. Yhdistyksemme alueella järjestettiin seuraavat kokeet: Rantapohjanalueen hirvikoiraryhditys hirvenhaukkukoe , Limingan-Temmeksen metsästysseura ry sitkiän koiran kisa Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry ajokoe Oulun Erä- ja Kennelkerho ry Beagle ajokoe Pohjois-Suomen ajokoirakerho ry, piirinmestaruuskoe Haukiputaan Kennelkerho, ajavien jaosto Oulun seudun hirvikoirayhdistys (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) KOULUTUS JA NEUVONTA Uusien jäsenten koulutus- ja tutustumistilaisuus pidettiin Varepirtillä Haukiputaan yläasteen oppilaita koulutettiin 25 kpl, aiheena metsästysseura ja metsästys Hirvenlihan käsittely ja jatkojalostus koulutus AGROPOLIS (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEIS- TOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) Yhdistys julkaisi 2 jäsenlehteä yhdessä alueen muiden seurojen ja RHY: kanssa Järjestettiin perhe- ja virkistystapahtuma jäsenistölle Lavalammella Maaomistajille järjestettiin hirvipeijaat Nettisivut: HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT internetissä. Osoite on: Martti. Jäsenet: Erkkilä Pauli, Haapala Heikki, Haapala Jouko, Haapala Matti, Haapala Mauno, Halme Kari, Himanka Matti, Huovinen Arto, Huovinen Sinikka, Huovinen Tapio, Ikonen Pekka, Jarkko Tapio, Jurmu Samuli, Jääskeläinen Joni, Jääskeläinen Uolevi, Kauppila Esa, Kauppila Veikko, Kinnunen Hannu, Kolehmainen Jukka-Pekka, Korvala Raimo, Krankka Juhani, Kärkkäinen Aimo, Mosorin Paavo, Nehvonen Pekka, Rahikkala Lauri, Rautio Arto, Rautio Tapio, Riikola Juhani ja Romssi Jussi. Maavuokrajaosto Vetäjä: Aarnipuro Heikki. Jäsenet: Greus Janne, Haapakangas Pasi, Järvinen Kaisa, Järvinen Martti, Kaleva Kari, Kauppila Esa, Kauppila Jaakko, Kinnunen Hannu, Kovalainen Hilkka, Kärkkäinen Arvo, Ojala Jouko, Siipola Eero, Siipola Reijo, Ulvinen Vesa, Väisänen Jukka Riistanhoitojaosto Vetäjä: Sumén Oiva. Jäsenet: Finnig Matti, Haarala Tommi, Hanhela Kristian, Huovinen Erkki, Huru Heikki, Jääskeläinen Joni, Kinnunen Hannu, Koivukangas Mikko, Kuosmanen Mikko, Kärkkäinen Matti, Kärkkäinen Tuomo, Ojala Juho, Rautio Teemu ja Markus Kinnunen Huvitoimikunta Vetäjä: Huovinen Arto. Jäsenet: Huovinen Sinikka, Kauppila Jaakko, Kärkkäinen Allan, Luukinen Aatos, Luukinen Annikki, Merenluoto Kari, Mosorin Yrjö ja Ollila Antero. Maja- ja ampumarataisännät Mauno Haapala ja Hannu Kinnunen. 17. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan puheenvuoro Vuosikokous nimesi Puheenjohtajan Martti Järvisen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Reijo Siipolan, Varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisekseen varamiehekseen Pekka Kauppilan ja johtokunnanjäsenen Kauko Mustaniemen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Sakari Ojalan HMY:n edustajat riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen kaudelle Haulikko radan kehittäminen (hanke); Kokous valtuutti johtokunnan selvittämään vuokrattavissa olevat maa-alueet haulikkoradan tarpeisiin ja tekemään maanomistajien kanssa vuokrasopimukset vähintään 50 vuodeksi. Vuosikokous valtuutti johtokunnan neuvottelemaan maan ostosta niiltä maanomistajilta, jotka eivät vuokraa maitaan haulikkoradan kehittämiseen. 19. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä Esiteltiin pienpetopyytäjien saalisilmoitukset. Riistanhoitojaoston kokouksen pöytäkirja. Koirakurista käytiin vilkas keskustelu: todettiin kurin höltyneen Haukiputaalla ja että asialle täytyisi tehdä jotakin. Puheenjohtaja esitteli Jorma Rehun kirjeen vuokra sopimuksen irtisanominen.

5 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 5 Tuloslaskelmavertailu TOIMINTASUUNNITELMA Varsinainen toiminta TUOTOT Tuotot yhteensä Vuokratuotot 270,00 300,00 Kioskitoiminnan tuotot 717,95 739,20 Kilpailu ja talkootulot Ampumaratatulot 5 055,10 67, ,30 387,40 Vierasluvat 410,00 870,00 Lihan myynti Hihamerkit, kartat, kansiot 1 087,00 32, ,45 474,00 Hirvennahat 937,40 904,00 Mainos- ym. Sekalaiset tulot 350,00 452,71 Harjoitusammuntatulot 255,10 382,00 Kolarihirvitulot 0,00 158,00 Hirvilupatulot , , , ,50 KULUT Henkilöstökulut Johtokunta 0,00-28,59 Toimihenkilöiden kulukorvaukset Henkilöstökulut yhteensä , , , ,59 YLEISTÄ Yhdistyksen jäsenmäärä pidetään maksavien jäsenten osalta 500:ssa. Maanomistajajäseniä on n. 193 ja kunniajäseniä 12 ja ainaisjäseniä 15. Yleisiä kokouksia pidetään kolme. Talvikokous (vuosikokous) tammikuussa. Kesäkokous heinäkuussa. Hirvikokous pidetään syyskuussa, mutta kuitenkin ennen hirvenmetsästyksen alkua. Johtokunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan 6-10 kappaletta. Uusia maanvuokrasopimuksia pyritään tekemään. Vanhettuneet sopimukset uusitaan. Maanvuokrajaoston toimintaa tehostetaan. Yhdistyksen ja ampumaradan toiminnan eteenpäin viemiseksi on talkootöillä merkittävä osa ja talkoita järjestetäänkin tarpeen mukaan. (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) Riistavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa. Riistanhoitoa tullaan jatkamaan aikaisempien vuosien mukaisesti. Riistanhoitotyön organisoi ja ohjaa riistanhoitojaosto yhteistyössä RHY:n ja alueen muiden seurojen kanssa. HMY on mukana edelleen merenranta-alueiden raivaus- ja kunnos- Poistot -903,03-954,67 Muut kulut Muut kulut yhteensä Kulut yhteensä Tuotto-/kulujäämä Pr- ja tiedotustoiminta Toimistotarvikkeet ,51-88, ,50-141,95 Ilmoituskulut -286,46-173,73 Vakuutukset -459,28-270,36 Posti- ja puhelinkulut -366,46-918,97 Tilintarkastuskorvaukset -200,00-200,00 Sähkö -693,27-769,63 Muut menot Ampumaradan yleiskulut ,79-933, , ,43 Ampumaradan kilpailukulut 0,00-252,00 Kilpailutoiminnan matka- ym. Kolarihirvikulut ,75 0, ,08-474,00 Kiinteistöjen rakennuskulut 0,00 0,00 Kioskitoiminnan kulut -521,01-471,85 Majan kulut -121, ,74 Riistanhoitokulut Hirviluvat Maanvuokrat Peijaat Pankkikulut , , , ,05-22, , , , ,59-2,41 Kirjanpito -612,00-540, , , , , , ,82 Varainhankinta Tuotot Liittymis- ja jäsenmaksut Arpajaistulot ,00 397, ,00 720,70 Varainhankinta yhteensä , ,70 Tuotto-/kulujäämä 1 579,25 536,88 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Ampumarata Majat Sauna Koneet ja kalusto 8 395, , ,37 634, , , ,92 704,73 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ SIJOITUKSET Osuudet ja osakkeet 538,20 538,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahat ja pankkisaamiset Käteiskassa 0,00 0,00 Osuuspankki Rahat ja pankkisaamiset , , , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,58 Tilikauden voitto (tappio) 2 285,86 765,84 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 270,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 270, , , , , , , , , , ,69 Korkotulot 706,61 228,96 TILIKAUDEN TULOS 2 285,86 765,84 Vastattavaa yhteensä , ,11 ILMOITUKSIA TALOUSSUUNNITELMA Tulot Menot Siirto vuodelta Hallinto Jäsenmaksut Kilpailutoiminta Ampumaratatulot 350 Riistanhoito Vuokrat 300 Rakennuskulut Kioski 200 Maanvuokrat + peijaat Liha ym Kalusto+ tiemaksut 500 Sekalaiset tulot 350 Lahtivaja Vierasluvat 800 Ympäristölupa 500 Kilpailutoiminta Siirto vuodelle Yhteensä Yhteensä KESÄKOKOUS VAREPUTAALLA to klo Koko perheen perinteinen virkistäytymispäivä lavalammella Luvassa onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit. Kokoontuminen Isomaan tienhaaraan klo

6 6 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY tustyössä lintujen pesintäalueiden parantamiseksi. Tehdään riistapeltoja hirville, ruokintapaikkoja kauriille, jäniksille ja kanalinnuille. Talkoilla suoritetaan kolmiolaskennat, riistanhoitoruokinta ja lisäksi ruokinnassa käytettävien automaattien ja lehtikerppujen teko. Telkälle tehdään uusia pönttöjä 15 kpl. RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta) Hirvikannan määrää seurataan ympäri vuoden. Jahdin aikana täytetään havaintokortteja. Hirvikanta määritellään maastolaskennalla tammikuussa ja tarvittaessa talven aikana lentolaskennalla. Suurpetoyhdysmiehenä toimii Matti Himanka. Vesilintulaskenta suoritetaan yhdessä RHY:n kanssa. Riistakolmiolaskenta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Jäsenistö suorittaa riistan määrällistä ja laadullista seurantaa aina maastossa liikkuessaan. METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) Metsästyksen suunnittelu tapahtuu poikuearviointien pohjalta kesäkokouksessa, jossa määritellään rauhoitettavat riistaeläimet sekä saaliskiintiöt ja metsästysajat, jos on tarvetta poiketa asetuksesta. Hirvet pyydetään perinteisesti hirviseurueissa, omilla aluilla, jotka kesäkokous vahvistaa, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Vieras- ja kausikortteja myydään kesäkokouksessa päätettävällä tavalla. RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa. Hallin metsästys tapahtuu yhteisluvan puitteissa. Seurataan kauriin kannan kehitystä. Käynnistetään kauriin valikoivan metsästyksen suunnittelu. AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) Haulikkorataa kehitetään, ampumakopit sanerataan ja yritetään hankkia lisäalueita, haulikkoradan kehittämistarpeisiin. Ampumaradan näyttösuojan taulunkehykset korjataan. Hirviporukoiden omat harjoitusvuorot järjestetään. Hirvenhiihto- ja juoksukilpailuja pidetään, samoin kuin seuran mestaruuskilpailuja haulikko-, metso-, isohirvi- pudotuskilpailu -, eräjuoksu-, ja riistapolkukilpailuja. KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ole, mutta metsästyskoira toimintaan yhdistys suhtautuu myönteisesti, myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin ja tiedottamalla jäsenistölle, että koirakokeita ei häirittäisi. Myönnettävien kokeiden rajaus päätetään kesäkokouksessa. KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) Yhdistyksen uudet jäsenet kutsutaan koulutus- ja tiedotustilaisuuteen keväällä. Osallistutaan riistanhoitopiirin ja riistanhoitoyhdistyksen sekä Metsästäjäliiton Oulun-piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Ollaan yhteistyössä Haukiputaan yläasteen kanssa ja järjestetään yläasteen 8. ja 9. luokkalaisille opintoja ja harjoittelupäivät Vareputaalla elokuussa. Uusia haulikkoheittimiä varten järjestetään koulutusta. Järjestetään tarvittaessa hygieniapassikoulutusta hirvimiehille. Järjestetään EA-kurssi. TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA Maanomistajille järjestetään hirvipeijaat. Perhe- ja virkistystapahtuma järjestetään jäsenistölle perinteisen tavan mukaan. Ollaan mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa. Metsästysseurojen tiedotuslehteä Haukiputaalainen metsästäjä julkaistaan jatkossakin. Yhteistoimintaa eri alojen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja pyritään kehittämään. Osallistutaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Ylläpidetään yhdistyksen www sivuja. Osallistutaan järjestettävälle Haukipudas-päivälle osallistumalla Sotaveteraani-pilkkikisan järjestämiseen.. (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) Yhdistys huomioi toiminnassa mukana olleita, pyöreitä vuosia täyttäviä henkilöitä. LISÄTIETOJA Lahtivajan suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Ympäristöluvan hakeminen ampumaradalle jatkuu (lisämaan hankinta haulikkoradalle). Vesijohto- ja viemärihanke jatkuu ILMOITUKSIA HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN Perhepilkit ja seuranmestaruuspilkit la 14.3 klo Kiiminkijoella HUOM. HUOM. JÄSENET!!!! Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä VIITENUMEROA!! Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme. Löytyykö arkistoistasi metsästysaiheisia kuvia? Lähetä kuvasi sihteerillemme Liitä mukaan mahdollinen kuvateksti, kuvan ottaja ja päivämäärä. Julkaisemme kuvia näillä www-sivuilla ja Haukiputaalainen metsästäjä -lehdessä. HARJOITUSAMMUNNAT JA NIIDEN VETÄJÄT Tiistaisin klo pvm: vetäjä: ammuttajat: Himanka Matti Haapala Matti Niskanen Tauno Jokipii Nehvonen Pekka - Rahikkala Lauri Kauppila Esa Erkkilä Pauli Kinnunen Hannu Kauppila Pekka Haapala Mauno Jääskeläinen Uolevi Kiviahde Heikki Kauppila Esa Mosorin Paavo Ulvinen Vesa Korv la Raimo Kärkkäinen Aimo Mosorin Paavo Haapala Heikki Haapala Jouko Ojala Jouko Huovinen Arto Halme Kari Mikko Kuosmanen Erkkilä Pauli Rautio Arto Rautio Ilkka Järvinen Martti Jarkko Tapio Siipola Eero Huovinen Erkki Himanka Matti Vierimaa Toivo Greus Pauli Kauppila Veikko Kevään ja kesän kilpailut: Su klo 11:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut I-osa La klo 11:00 Hirvenhiihdon SM-katsastukset Su klo 11:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut II-osa Su klo 11:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut III-osa Ke klo RHY:n hirvenhiihdot mestaruuskilpailut La klo 14:00 Perhepilkit Kiiminkijoella Ti klo 18:00 Hirvenhiihdon seuran mestaruuskilpailut Ma klo 17:00 Ampumaradan talkoot ja uusien jäsenten tutustumistilaisuus Ke klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup I-osa La klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup II-osa Ke klo SM-katsatukset mest.hirvi + mets.luodikko Ke klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup III-osa Ke klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup IV-osa Ma klo Riistapolku Ke klo Hirvenjuoksun Hauki-cup V-osa La klo 10:00 Virkistäytymispäivä ja perinteinen onkikilpailu Lavalammella kokoontuminen Isomaantienhaaraa Su klo 12:00 Hirvenjuoksun Avo SM-katsastus Ke klo 18:00 Hirvenjuoksun seuran mestaruuskilpailut Ma klo 18:00 Haulikko Ke klo 18:00 Isohirvi Ke klo 18:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

7 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 7 HMY:n Haulikon mestaruuskilpailu 2008 Nuoret: 1. Paavo Kolehmainen 5 Miehet alle -60: 1. Tapio Jarkko Tapio Kauppi J-P Kolehmainen 12 Miehet yli +60: 1. Martti Järvinen 4 HMY:n Luodikon mestaruuskilpailu 2008 Miehet alle Heikki Haapala Tapio Jarkko J-P Kolehmainen Jouko Haapala Kari Halme Aimo Kärkkäinen Antti Kauppinen Tapio Kauppi 46 Miehet yli Esa Kauppila Martti Järvinen Paavo Huru Pekka Nehvonen Uolevi Jääskeläinen 21 PUDOTUSKILPAILU 1. Jouko Haapala 2. Martti Järvinen 3. Heikki Haapala TULOKSIA HMY:n Hirvenjuoksun mestaruuskilpailu 2008 Nuoret: 1. Tomi Nehvonen 938p Miehet alle - 60: 1. Jouko Haapala 1130p 2. Heikki Haapala 1094p 3. Joni Jääskeläinen 1084p 4. Antti Kauppinen 976p Miehet yli + 60: 1. Martti Järvinen 1120p 2. Paavo Huru 1060p 3. Uolevi Jääskeläinen 1042p 4. Esa Kauppila 1014p 5. Jussi Romsi 936p 6. Pekka Nehvonen 798p HMY:n Isohirven mestaruuskilpailu 2008 Miehet alle -60: 1. Heikki Haapala Tapio Jarkko Antti Kauppinen Jouko Haapala 78 Miehet yli+60: 1. Uolevi Jääskeläinen Esa Kauppila Martti Järvinen Paavo Huru Pekka Nehvonen 55 Joulurauhan julistus Joulurauha julistettiin riistalle Kalimen ampumaradalla. Järjestelyistä vastasi tällä kertaa Kellon metsästysseura. Piha-alueelle oli rakennettu luminen alttari, jota soihdut valaisivat. Sisällä majassa loistivat jouluiset kynttilät ja monitoimihallin edustalla kirisivät makoiset makkarat. Tunnelma oli jouluinen, iloinen ja lämminhenkinen. Juotiin kahvit, syötiin makkarat ja laulettiin joululauluja. Riistan joulurauhan julistuksen suoritti kappalainen Arto Nevala Haukiputaan seurakunnasta. Tilaisuuteen osallistui noin 60 metsästäjää ja metsästyksen ystävää.

8 8 JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY PUHEENJOHTAJAN SANA Taas on metsästyskausi kääntynyt lopuilleen ja ryhdymme hiljalleen suunnittelemaan seuraavan syksyn asioita. Metsästysseuran toiminta ei kuitenkaan pysähdy vaikka osa jahdista päättyy rauhoitusaikoihin. Tämän lehden tullessa painosta pienpetojen pyynti jatkuu edelleen ja sen jälkeen tulevat pilkkikilpailut, pienpetokurssi, ammunnat, riistapolkukilpailut, latauskurssit ja kesäkokoukset. Liipas-projekti jatkuu ja toivottavasti pakkasia on tänä talvena riittävästi, jotta jäädyttäminen onnistuu ja pääsemme etenemään siinä seuraavaan vaiheeseen eli pienpetojen pyyntiin. Meidän on saatava Liippaalle aikaan minkin, supikoiran ja ketun todellinen tehopyynti, jotta vesilinnut saadaan menestymään myös sen ympäristössä. RHY puitteissa järjestetään pienpetokurssi, jotta saadaan viimeisintä tietoa loukuista ja pyyntitavoista (nuoret mukaan!). Syksyn metsästys onnistui hirven kohdalta erittäin hyvin. Kaatoluvat saatiin käytettyä kohtuullisen nopeasti ja metsään jäi eläimiä vielä ensi syksyksikin. Tammikuun laskennan mukaan kanta oli hieman kasvanut viime talveen verrattuna. Metsälintujen kohdalla näytti alkusyksystä käyneen kato, mutta syksyn mittaan lintuja on näkynyt jonkin verran. Jäniskanta on edelleen ruton jäljiltä erittäin heikko eikä jälkiä juurikaan ole näkynyt. Kesäkokoukselle tulee haasteellinen tilanne päättää syksyn saaliskiintiöistä. Toinen asia, joka pitäisi saada kuntoon, on nuoremman väen osallistuminen seuran toimintaan ja päätöksentekoon. Meillä on jäsenten ikärakenne aika nuori, mutta johtokunnan ja jaostojen aktiivisten jäsenten keski-ikänsä on huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Tässä on melkoinen haaste: nuoret pitää saada toimintaan mukaan muuallekin kuin metsälle. Olemme lupautuneet toisten Haukiputaalaisten metsästysseurojen kanssa yhteistyössä talkoilla järjestämään Veteraanipilkin Haukiputaan kirkkorannassa. Veteraanipilkkiin liittyy myös arvanmyynti, joka aloitetaan jo etukäteen yhdessä Haukiputaan yrittäjäyhdistyksen ja veteraanijärjestön kanssa. Arpajaisten tuotto menee veteraaneille ja Hannakodille. Talkoomiehiä tarvitaan sekä arvanmyyntiin että pilkkikilpailuihin, joten pankaapa päivämäärä korvan taakse ja ilmoitelkaa. Riistapelloille tulevat siemenet ja lannat hoidetaan samalla tavoin kuin aiemminkin. Hannu Örn hankkii keskitetysti kaikki ja jakaa hirviporukoille. Siemenet ja lannat saa hakea Hannulta. Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Ilmakivääriammunnat JOHTOKUNTA Osku alkavat 5.3 Jokelan koululla torstai-iltaisin alkaen klo Lisätietoja ja ammuttajana toimii Matti Örn puh Riistapolkukilpailu pidetään mursun rannassa 28.5 klo alkaen. Sarjat: nuoret, yleinen ja yli 50. HUOMIOI MUUTTUNUT PAIKKA! Pj. Osmo Sipola Vpj. Onni Jämsä Sihteeri Juho Kaarivaara Jäsenet: Ari Koivukangas Sirkka Mettovaara Pasi Kurkela Veikko Kovalainen Esko Mettovaara Tarmo Timonen Erkki Sortti Eero Soronen Hannu Örn Kokouspaikka: Jokelan koulu Aika: klo. 19:00 Läsnä noin 31 yhdistyksen jäsentä. 1. Osmo Sipola toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 19: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Sipola ja sihteeriksi Juha Tenhunen. 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Seppo Nisula ja Aimo Kärkkäinen. 5. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 6. Panu Välimäki riistanhoitoyhdistyksen edustajana piti esitelmän pienpedoista ja niiden pyynnistä. Haukiputaan alueella pienpetosaalis on noussut vuosi vuodelta, joka merkkinä metsästystehokkuuden lisäämisestä. Maaliskuulla on tarkoitus pitää pienpetojen pyynti kurssi on veteraani pilkki, johon tarvitaan talkoolaisia. Arvan myyjiä tarvitaan myös. - Hirven laskennassa oli seuran alueelta 63 hirveä. Hirvikanta on noussut viime vuodesta. 7. Osmo Sipola esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös. Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 8. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Osmo Sipola ja varapuheenjohtajaksi Onni Jämsä. Sihteeriksi valittiin Juho Kaarivaara. 9. Valittiin johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle: Hannu Örn, Onni Jämsä. Sirkka Mettovaara, Veikko Kovalainen ja Eero Soronen. 10. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Tapio Kurkela ja Erkki Torvela. Vara tilintarkastajaksi valittiin Reijo Hanhela ja Esa Sipola. 11. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen-, liittymis- ja metsästysmaksun suuruudeksi 15 euroa. VUOSIKOKOUS 13. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle Ei tarvetta käsitellä 15. Valittiin seuraavat henkilöt jaostojen puheenjohtajiksi ja jäseniksi Riistanhoitojaosto: Esko Mettovaara Ampumajaosto: Jämsä Onni Vartiojaosto: Kurkela Pasi Maanvuokrausjaosto: Vänttilä Juha Peijaisjaosto: Kurkela Risto Majajaosto: Päkkilä Marko 16. Ei tarvetta käsitellä ILMOITUKSIA 17. Hyväksyttiin uusiksi jäseneksi: Kimmo Kuivala, Markus Kaarivaara, Lasse Sarkkinen, Ari Orava, Simo Orava, Matti Leiviskä ja Simo Similä Pienriistalupa myönnettiin: Ville Illikainen, Pauli Leppänen, Elias Pakanen, Jouko Pakanen ja Tommi Mehtälälle. 18. Päätettiin vieraskortin hinnaksi 5 euroa. Vieraskorttien myyjiksi valittiin Pakanen Tapio, Uusijärvi Erkki, Mettovaara Sirkka, Mettovaara Veikko, Nisula Seppo ja Sortti Erkki. Vierasveron voi suorittaa suoraan seuran tilille. Ohjeet laitetaan nettisivuille ja tiedotus lehteen. 19. Riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen esitetään Osmo Sipola ja Hannu Örn. Varajäseneksi esitetään Jukka Vänttilä ja Aimo Kärkkäinen Liipas projekti etenee kelien mukaan. - Pienpetokilpailun pisteytys: kettu, supikoira ja näätä 50p. minkki 30 p. ja varis 2 p. 90 pistettä keränneet saavat tulevalle kaudelle ylimääräisen kanalintu luvan tai seuraavan vuoden jäsenmaksusta vapautus. - Pienpetokilpailun voitti Veikko Kovalainen 100 euroa ja arvonnassa onni suosi Pentti Pekka. - Kokousilmoituksia ei julkaista paikallislehdessä. Putaalainen metsästäjä lehdessä oleva ilmoitus on riittävä seuran sääntöjen mukaan. - Esiteltiin uusi saalis lomake, joka jaetaan kaikille tiedotus lehden välissä. - Keskusteltiin Jukka Lindströmin esityksestä uuden hirviporukan perustamisesta. Asiasta pidetään keväällä kokous hirviporukoiden kesken. 21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:20. JOKIVARREN METSÄSTYSSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS pidetään lauantaina klo Kynkään kämpällä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tarjolla nokipannukahvit ja makkaraa. Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Kynkään kämpän tontin raivaus ja puuntekotalkoot samana päivänä klo alkaen. Sahoja yms. työkaluja mukaan.

9 JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY 9 TOIMINTASUUNNITELMA ILMOITUKSIA Yleistä: Jäseniä JMS:llä vuoden alussa 320 kpl Yleisiä kokouksia järjestetään sääntömääräisten kokousten (vuosi- ja kesäkokous) lisäksi hirvikokous. Lisäksi järjestetään tarvittaessa muita kokouksia. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan. Maanvuokrausta pyritään tekemään niin, että vuokraamattomien alueiden pinta-ala jäisi mahdollisimman pieneksi ja maanvuokraustoiminta pysyisi ajan tasalla. Riistanhoito: Erillistä riistanhoitosuunnitelmaa ei tehdä, vaan jatketaan jäsenistön omaan aktiivisuuteen luottaen. Seura hankkii kuitenkin siemeniä, nuolukiviä ym. tarpeita riistanhoitoon. Riistapeltoja pyritään tekemään talkootoiminnalla. Vartiointia suoritetaan metsästyksen yhteydessä. Järjestetään pienpetokilpailu, jonka käytännön järjestäminen jätetään johtokunnan järjestettäväksi. Järjestetään pienpetojen metsästys ja loukkujen valmistus kurssi. Hankitaan tarvikkeita loukkujen valmistukseen. Liippas projektia jatketaan suunnitelmien ja kelien mukaa. Tavoitteena että Liippaalle kaivetaan kaksi 150 metriä pitkää allasta. Riistanlaskennat ja riistakannat: Riistalaskennat pyritään tekemään normaalisti. Tehdään hirvikannan lentolaskenta yhdessä muiden seurojen kanssa. Petoyhdysmiehenä toimii Esko Mettovaara, Vesa Tammia ja Anssi Mettovaara jolle ilmoitetaan havainnot suurpedoista. Metsästys: Metsästystä ohjataan rauhoitusalueilla ja kiintiöillä. Hirvieläinten metsästys pyritään järjestetään entisen tavan mukaan yhteistyössä alueen muiden metsästysseurojen kanssa. Vieraskorttien myyjistä tiedotetaan tiedotuslehdessä. Valvontaa suoritetaan normaalisti. Ampumatoiminta: Järjestetään harjoitus- ja kilpailuammuntoja tarvittava määrä. Järjestetään riistapolkukilpailu. Järjestetään JMS:n mestaruusammunnat. Järjestetään ilmakivääriharjoitusammuntoja Jokelan koululla. Ilmoitus tarkemmin Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä. Kenneltoiminta: Yhteistyötä kenneljärjestöjen kanssa jatketaan myöntämällä koirakoealueita. Koulutus ja neuvonta: Osallistutaan riistanhoitopiirin ja RHY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetään omia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Seura on mukana yläasteen erä- ja kalastuskurssin järjestelyissä. Tiedotus ja yhteistoiminta: Järjestetään hirvipeijaiset maanomistajille. Järjestetään yhteiset pilkkikilpailut kyläyhdistyksen kanssa. Tiedotus hoidetaan Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä ja ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä. Seuran www sivujen käyttöä tiedotuksessa kehitetään. Sivun osoite on www. jokivarrenmetsastysseura.com Seura toimii hälytysryhmänä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Yhdyshenkilönä toimii Juha Tenhunen Huomionosoitukset: Pyritään muistamaan huomionosoituksin ansioituneita jäseniä. Jokivarren metsästysseuran ja kyläyhdistyksen yhteiset pilkkikilpailut pidetään Jämsän suvannolla Lauantaina Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo alkaen. Kilpailuaika on klo Sarjat: 0-14 v ja 14-vuodesta ylöspäin. Lasten sarjassa kaikki saavat palkinnon. Jäsenmaksuista: - Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset kirjanpitäjälle. Toivumus olisi että ilmoitukset tulisi tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeitse. - Jäsenmaksua maksaessa on ehdottomasti käytettävä viitettä. - Jos haluat erota seurasta voit ilmoittaa siitä suoraan kirjanpitäjälle kirjallisesti, niin ei turhaan lähetetä jäsenmaksulappuja. - Jäsenmaksulapun hävitessä tai muissa jäsenmaksuun liittyvissä ongelmissa ole suoraan yhteydessä kirjanpitäjään Kirjanpitäjän yhteystiedot: Lampila Oy, Tomi Lampila puh , gsm , fax Jaostojen vetäjät: Riistanhoitojaosto: Esko Mettovaara Ampumajaosto: Jämsä Onni Vartiojaosto: Kurkela Pasi Maanvuokrausjaosto: Vänttilä Juha Peijaisjaosto: Kurkela Risto Majajaosto: Päkkilä Marko Riistanhoitoyhdistys järjestää pienpetojen kurssin pyyntiin ja loukkujen tekoon Varepirtillä 21.3 klo Kaikki pienpetojen pyynnistä kiinnostuneet ovat tervetulleita. JMS:n tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 Tulot Sijoitustuotot 0 0 Varainhankinnan tuotot 0,00 0,00 Jäsenmaksut 4 500, ,00 Liittymismaksut 100,00 100,00 Metsästysluvat 400,00 400,00 Vieraskortit 120,00 120,00 Hirvilupamaksut 4 500, ,00 Peijaistoiminta 500,00 500,00 Yhteensä , ,00 Menot Varainhankinnan kulut 300,00 300,00 Maanvuokrat Riistanhoito 900, ,00 Maja- ja toimitilat 200,00 300,00 Kilpailu ja ammunta 900,00 700,00 Hirvenmetsästys 4 500, ,00 Peijaistoiminta 400,00 400,00 Vakuutukset 50,00 50,00 Lehtijulkaisut ja ilmoitukset 800,00 800,00 Kulukorvaukset 200,00 100,00 Pankki ja postikulut 300,00 200,00 Liipas projekti 4 500, ,00 Muut kulut 300,00 400,00 Yhteensä , ,00 Yli-/alijäämä , ,00 Vieraskorttia myyvät: Pakanen Tapio Uusijärvi Erkki Mettovaara Sirkka Mettovaara Veikko Nisula Seppo Sortti Erkki Luvan hinta on 5e/pv ja määrä 8kpl/jäsen/kausi. Päiväkiintiö 1 saaliseläin ja vuosikiintiö sama kuin jäsenellä. UUTTA: Vierasluvan voi maksaa suoraan seuran tilille: Oulun Osuuspankki Viestiosassa pitää näkyä: Isännän nimi, vieraan nimi ja mille ajalle lupa on ostettu. Vieraan vastuulla on näyttää maastossa toteen että lupa on maksettu ennen metsästyksen aloittamista. Maksukuitti tai tiliote riittää. Uusia paperilupia ei enää hankita kun entiset vihkot on myyty loppuun. Latauskurssi pidetään Jokelan koululla 15.4 alkaen klo Kurssin vetää Aimo Kärkkäinen. Kurssilla opetellaan käyttämään seuran latauslaitteita. Kurssia suositellaan kaikille seuran latauslaitteiden käyttäjille, koska laitteet vaurioituvat helposti väärin käytettynä. Kaikki jälleenlatauksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

10 10 KELLON METSÄSTYSSEURA RY PUHEENJOHTAJAN SANA VUOSIKOKOUS Talvikokous on pidetty ja siellä on arvioitu edellistä vuotta ja hivenen suunniteltu myös tulevaa. Todettiin, että kanalintukanta kokonaisuudessaan on huono, mikä johtunee osittain huonosta kesästä, mutta myös pienpetokannan voimakkaasta lisääntymisestä. Niinpä päätettiin tehostaa pienpetojen, kuten ketun, minkin ja supin pyyntiä tänä vuonna. Asiasta järjestetään myös kurssitusta ja kursseille toivotaan mukaan myös nuoria metsästäjiä. Viime syksyn hirvijahti onnistui hyvin ja kaikki luvat saatiin käytetyiksi. Keskusteluissa on todettu, että lupien määrä suhteessa kantaan on ollut kohdallaan. Ensi syksyn lupamäärä saattaisi olla samaa suuruusluokkaa kuin edellissyksynä. Metsäkauriin jahti onnistui hyvin. Sehän ei ole luvanvarainen riistaeläin, mutta meidän seurassamme on järjestetty valikoiva pyynti. Kaadettiin 7 aikuista ja 7 vasaa. Kanta sallii pyynnin myös tänä vuonna. Irrallaan olevat koirat ovat aiheuttaneet paljon harmia ja päänvaivaa viime kevään, kesän ja myös syksyn aikana. Näyttää siltä, että suuri yleisö ei ole perillä metsästyslain säädöksistä koiran irtipitämisessä. Niinpä on päätetty, että koirakuriin puututaan näyttävästi heti alkuvuodesta. Ensisijaisesti meidän tulee keskittyä informaation jakamiseen asiasta ja käyttää siinä apuna myös lehdistöä. Haukiputaan kunnan alue ei ole poronhoitoaluetta, mutta siitä huolimatta kuntamme alueella arvioidaan olevan laittomasti noin 2000 poroa. Niitä on hyvin paljon poron tokkina sydänmaan alueilla Yli-Iin molemmin puolin ja onpa niitä havaittu aivan riista-aidan kupeessa moottoritien varressa sekä Hämeenjärven kankailla jopa tokkina. Asiaan tulee saada muutos ja siihen työhön tarvitaan mukaan maanomistajia. Seuran jäsenistä valtaosa on myös maanomistajia. Maaliskuun 14. päivänä järjestetään Haukiputaalla tapahtumapäivä, jolloin on lapsille monenlaista ohjelmaa, veteraanipilkit sekä metsästysseurojen omat pilkkikilpailut Kiiminkijoen jäällä kirkkorannassa. Järjestelyistä vastaavat Haukiputaan yrittäjät, veteraanit sekä Haukiputaan kolme metsästysseuraa. Metsästysseurat ovat puhtaasti talkootöissä ja vastaavat pilkkitapahtuman järjestelyistä. Arpoja on myös myynnissä ja niissä on hyvät palkinnot. Mahdollinen voitto käytetään veteraanityön ja vanhustyön hyväksi. Tulkaa joukolla mukaan kevättapahtumaan. Kiitän seuran jäseniä menneestä vuodesta ja kaikesta tekemästänne talkootyöstä seuran hyväksi. Toivotan kaikille hyvää kesää. Puheenjohtaja Matti Roivainen p , Sihteeri Timo Männistö p Rahastonhoitaja Tapio Pikkuhookana p mail.suomi.net Maanvuokrausjaosto Markku Annala p Hirvijaosto Simo Similä p JOHTOKUNTA Matti Roivainen Kiinteistöjaosto Esko Mäkelä p Riistanhoitojaosto Ismo Mäkelä p Valvontajaosto Janne Ahonen p Ampumajaosto Kyösti Manninen p Ohjaus riistanhoitoon Pentti Perätalo p Tiedotus Sami Eero p Aika: klo Paikka: Ampumarata Läsnä: 33 seuran jäsentä 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo KOKOUKSEN PUHEEN- JOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Puheenjohtajaksi valittiin Matti Roivainen ja sihteeriksi Pentti Manninen. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kuivas ja Raimo Tammi. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSY- MINEN Työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6 RHY:N PUHEENVUORO Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta kertoi RHY:n kuulumiset. Panu Välimäki piti esitelmän pienpedoista ja niiden pyyntimenetelmistä. Pienpetopyynnistä tullaan järjestämään kurssi maaliskuussa PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Puheenjohtaja kertoi tapahtumista, jotka ajoittuvat kesäkokouksen jälkeiseen aikaan sekä kertoi myös toteutettavasta Haukiputaan kevätpäivästä ja tuona päivänä toteutettavasta pilkkikilpailusta veteraanien ja vanhustyön hyväksi. 8 KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSY- TÄÄN TOIMINTAKERTOMUS KU- LUNEELTA TOIMINTAVUODELTA Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä 9 KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO Käsiteltiin ja hyväksyttiin tuloslaskema ja tase vuodelta Luettiiin tilintarkastajien lausunto, jossa esitetään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodesta Tuloslaskelma pöytäkirjan liitteenä ja tase liitteenä. Tilintarkastajien lausunto pöytäkirjan liitteenä. 10 PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUU- VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ JOHTOKUNNALLE Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle vuodelta TOIMITETAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin yksimielisesti Matti Roivainen 12 TOIMITETAAN JOHTOKUN- NAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VAALI Sääntöjen mukaan erovuorossa ovat Simo Annala, Sami Eero, Kyösti Manninen, Mikko Meriläinen ja Esko Mäkelä. Simo Annalan tilalle valittiin Ismo Mäkelä ja Mikko Meriläisen tilalle Simo Similä. Sami Eero, Kyösti Manninen ja Esko Mäkelä valittiin uudelleen johtokuntaan. 13 VALITAAN KAKSI TILINTAR- KASTAJAA JA KAKSI VARATILIN- TARKASTAJAA Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Matti Myllylä ja Arto Hakala. Varatilintarkastajiksi valittiin Raimo Tammi ja Erkki Toppinen. 14 VAHVISTETAAN TOIMINTA- SUUNNITELMA TULEVAA KAUTTA VARTEN Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 15 MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS Liittymismaksuksi määrättiin 35 euroa ja jäsenmaksuksi myös 35 euroa. 16 HYVÄKSYTÄÄN TOIMIN- TAVUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN SEURAN TOIMIHEN- KILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA Hyväksyttiin talousarvio ja toimihenkilöiden kulukorvaukset. 17 VALITAAN TARPEELLISET JAOSTOT Päätettiin säilyttää jaostorakenne ennallaan. 18 RIISTANHOITOYHDISTYKSEL- LE TEHTÄVÄT ESITYKSET Päätettiin esittää Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen Esko Mäkelä, Matti Roivainen ja Jouni Savilaakso. Edelleen päätettiin esittää, että riistanhoitoyhdistyksen hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin koirakurin parantamiseksi. 19 HUOMIONOSOITUKSET Valittiin vuoden ampujaksi Tapio Suorsa, vuoden riistanhoitajaksi Timo Korvala sekä vuoden metsästysseuralaiseksi Pentti Perätalo. Suoritettiin pienpetokilpailun palkintojenjako. Pienpetotulokset pöytäkirjan liitteenä. 20 MUUT ASIAT Tiedusteltiin, miten hylkeenpyyntiin pääsisi mukaan ja miten luvat myönnetään. Esitettiin huolestuneisuus porojen runsaasta määrästä ulkolohkoilla. 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja kiitti kokouksen osanottajia vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta.

11 KELLON METSÄSTYSSEURA RY 11 ILMOITUKSIA HARJOITUSAMMUNNAT 2009 ISOHIRVI /KARHU Harjoitukset tiistaisin klo uusin säännöin. Valvojina: Esko Mäkelä ja Kyösti Manninen Seppo Similä ja Pentti Perätalo Pekka Aikio ja Markku Kourunen Pekka Haapalainen ja Saviluoto Jouni Paso ja Kyösti Manninen Esko Mäkelä ja Kyösti Manninen Seppo Similä ja Pekka Aikio Pentti Perätalo ja Markku Kourunen Pekka Haapalainen ja Mauri Saviluoto Jouni Paso ja Kyösti Manninen ISOHIRVI Harjoitukset keskiviikkoisin klo Ammutaan vanhojen sääntöjen mukaan. Valvojina: Pekka Aikio + JMS:n valvoja Kyösti Manninen + JMS:n valvoja Esko Mäkelä + JMS:n valvoja Pentti Perätalo + JMS:n valvoja Seppo Similä + JMS:n valvoja Seppo Similä + JMS:n valvoja Pekka Aikio + JMS:n valvoja Kyösti Manninen + JMS:n valvoja Pentti Perätalo + JMS:n valvoja Ilma-ase harjoitukset torstaisin klo 17:00 Valvojana toimii Kyösti Manninen Haulikon harjoitukset torstaisin klo ja klo Valvojina: Sami Manninen, Markku Kourunen, Pentti Perätalo ja Kyösti Manninen. Ammunnat tapahtuvat suunnitelman mukaan, niin kauan kun radan toiminta pysyy entisellään. KESÄKOKOUS KALIMEN AMPUMARADALLA torstaina klo JÄSENMAKSUT Muistakaa maksaa jäsenmaksunne eräpäivään mennessä. Veloitamme jälkilaskutuksesta 5 euroa postitus- ym. kuluja. SEURAN LAKIT JA KARTAT MYYNNISSÄ KELLON R-KIOSKILLA. KARTTOJA MYYVÄT MYÖS KYÖSTI MANNINEN P JA ESKO MÄKELÄ P KELLON METSÄSTYSSEURAN NETTISIVU LÖYTYY OSOITTEESTA Kaurisjahti Taas on yksi jahtisyksy takana myös kauriin osalta. Saaliiksi saatiin 7 aikuista ja 7 vasaa. Jahti toteutettiin kahdella eri purukalla. Toiset harjoittivat kyttäyspyyntiä ja toiset perinteistä porukkapyyntiä. Jahti onnistui kaikin puolin hyvin eikä pahempia vaikeuksia ilmennyt syksyllä olisi tarkoitus jatkaa pyyntiä samaan tapaan ja kannatusta ajatukselle on löytynyt. Kevään aikana seurataan ja lasketaan kauriskanta jotta saadaan selville jahdin vaikutus kauriskantaan ja osataan suunnitella tulevaa. Kauristoimikunta Pilkkikilpailut Veteraanipilkki järjestetään kirkkorannassa 20 aikuinen ja 5 lapset sarjat: miehet, naiset, lapset pääpalkintona skootteri ilmoittautuminen alkaa klo kilpailu klo Seuran oma pilkkikilpailu Atsan rannassa 2 aikuinen, lapset ilmaiseksi sarjat: miehet, naiset, lapset seuran omat palkinnot ilmoittautuminen klo kilpailu klo KMS:n Haulikon mestaruusammunnat kiekkoa YL. 1. Manninen Janne Rantakallio Jouni Similä Seppo Kotisaari Petri Manninen Sami Manninen Juho Hietala Esa Mäkelä Ismo Raappana Antti Paavola Ilpo Riipinen Tapio 19 kiertopalkinto 2. Ylimannila Juha Korvala Raimo Perätalo Pentti Laajoki Pertti Kuivas Mauri Kourunen Markku 9 3. Anttila Raimo 7 4. Suomela Pentti 7 Na. 1. Vatka Marjo 16 Hirvihölkkämestaruuskilpailut YL. 1. Similä Seppo Mäkelä Ismo Savilaakso Jari Ylimartimo Vesa Suorsa Tapio 1046 kiertopalkinto 2. Laajoki Pertti Mäkelä Esko Kuivas Mauri 982 Reppu 1. Paso Jouni Kourunen Markku 568 Pudotusammunta mestaruus Similä Seppo kiertopalkinto 2. Mäkelä Esko TULOKSIA 3. Kuivas Mauri 4. Paso Jouni 5. Suorsa Tapio 6. Ylimartimo Vesa 7. Laajoki Pertti 8. Mäkelä Ismo 9. Kourunen Markku Mestaruusammunnat Metsästysluodikko YL 1. Similä Seppo 93p kiertopalkinto 2. Similä Heikki 83p 3. Paso Jouni 79p 4. Paso Hannu 69p 5. Ylimartimo Vesa 65p 6. Mäkelä Ismo 50p Mäkelä Esko 65p 2. Mäkelä Mikko 48p 3. Kuivas Mauri 47p 4. Takkula Lasse 25p Haapalainen Pekka 57p 2. Anttila Raimo 50p 3. Suomela Pentti 29p 4. Vähäkuopus Aatto 18p Isohirvi mestaruusammunnat YL 1. Similä Heikki 85p kiertopalkinto 2. Paso Hannu 85p 3. Similä Seppo 84p 4. Mäkelä Ismo 79p 5. Paso Jouni 78p 6. Ylimartimo Vesa 71p Mäkelä Mikko 71p 2. Mäkelä Esko 69p 3. Takkula Lasse 63p 4. Kuivas Mauri 54p Suomela Pentti 75p kiertopalkinto (rautaruukki) 2. Haapalainen Pekka 68p 3. Anttila Raimo 49p 4. Vähäkuopus Aatto 20p

12 12 KELLON METSÄSTYSSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleistä Toimintavuosi 2008 oli seuran 54:s. Toimintaa jatkettiin edelleen luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti omin voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen, jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon. Haukiputaan kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään myöntänyt Kalimen ampumaradalle ympäristöluvan toistaiseksi. Toiminnan harjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi mennessä. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta päätöksen kesällä Hallinto-oikeus poisti teknisen lautakunnan päätöksen ja siirsi asian Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksestä Haukiputaan riistanhoitoyhdistys on tehnyt valituksen Korkeimpaan Hallintooikeuteen syksyllä Metsästys- ja kalastuskurssin metsästystä koskeva osio toteutettiin Kalimen ampumaradan maastossa elokuun loppupuolella yhdessä Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Kurssille osallistui 10 kellolaista nuorta. Kurssin tarkoituksena oli saada nuoret innostumaan metsästykseen liittyvistä asioista. Kurssi onnistui hyvin ja valittua toimintaa kannattaa jatkaa. Ampumatoiminta riistanhoidon kanssa oli pääsijalla seuran toiminnassa sekä hirvenmetsästys. Nuorille pidettiin yhdessä Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen kanssa ampumakerhoa Kalimen radalla. Hirvenmetsästys toteutettiin yhteislupana muiden haukiputaalaisten metsästysseurojen kanssa. Pyyntilupia oli 48 eli 40 aikuista ja 16 vasaa. Kaikki hirvet saatiin kaadetuiksi. Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt vähän alle 600 jäsenessä. Tarkka jäsenmäärä oli vuoden lopussa 589 ja uusia jäseniä otettiin seuraan 26. Jäsenmaksu oli 35 euroa. Seuralla oli vuokrattuja metsästysmaita ha hirvenpyyntiin ja pienriistalle ha. Tarvikemyynti on tapahtunut Kellon ST1:llä, jossa on myyty pyyntilupia, karttoja ja lakkeja. Karttoja ovat lisäksi myyneet Kyösti Manninen ja Esko Mäkelä. Kellon ST1 on lopettanut toimintansa vuoden lopussa ja tarvikemyynti joudutaan toteuttamaan uudella tavalla. Riistan joulurauhan julistaminen toteutettiin Kalimen ampumaradalla. Järjestelyistä vastasi Kellon metsästysseura. Seurakunnan edustajana oli kappalainen Arto Nevala. Tilaisuuteen osallistui hivenen yli 50 metsästäjää ja metsästyksen ystävää. Seuran talous on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Toteutettu hirvenlihan huutokauppa vahvisti taloutta. 2. Hallinto Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Matti Roivainen, sihteerinä ja varapuheenjohtajana Timo Männistö, rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana, riistanhoitojaoston vetäjänä Simo Annala avustajanaan Pentti Perätalo, maanvuokrausjaoston vetäjänä Markku Annala, hirvijaoston vetäjänä Mikko Meriläinen, valvontajaoston vetäjänä Janne Ahonen, kiinteistöjaoston vetäjänä Esko Mäkelä, ampumajaoston vetäjänä Kyösti Manninen ja tiedottajana Sami Eero. 3. Metsästys Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä ilman kiintiötä. Metsäkanalintujen, teeri, pyy ja metso metsästysaika oli asetuksen mukainen, kiintiö yhteensä 5 kpl / metsästäjä / kausi. Metsoa sai pyytää enintään yhden kappaleen ja sen pyynti oli luvallista vain Yli-Iin tien itäpuolella. Metsäkanalintujen kanta oli heikko, johtuen huonosta kesästä. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen, kiintiö 5 jänistä/kausi/ metsästäjä. Jäniskanta oli edelleen heikko. Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä Kalimenoja Takkurannantiehen asti, Seppo Pietilän viljelykset rno 13:02, 122, 86, Haapaniemen Pönnän pellot rno 22:6 sekä Pekka Meriläisen Meri-Inkilän pellot rno 8:40. Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti oli rauhoitettu kaikelta metsästykseltä lukuun ottamatta vesilintuja, sepelkyyhkyä ja kettua. Hirvenmetsästyksessä seura haki luvat yhteislupana muiden haukiputaalaisten metsästysseurojen kanssa. Metsästys aloitettiin asetuksen mukaisesti ja jatkui saakka. Hirven kaatolupia oli 40 aikuista ja 16 vasaa. Seuran alueelta pyydettiin perinteinen veteraanien hirvi. Seuran käyttöön varattiin kaksi aikuista ja yksi vasa vasakilpailua varten. Kaurisjahdissa kaadettiin 7 aikuista ja 7 vasaa. Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan riistakannoille suotuisemmat elinympäristöt. 4. Jaostojen toiminta Ampumajaosto piti kuluvan vuoden aikana 15 ampumakilpailua. Harjoitusammuntoja pidettiin aktiivisesti kaikille aselajeille ja osallistujien määrä oli kohtalainen. Toiminnan suunnittelusta keskusteltiin ampumajaoston jäsenten kesken ilman erillisiä kokouksia. Kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuvuuden kannalta olisi toivottavaa, että nuoret metsästysseuralaiset tulisivat rohkeasti mukaan toimintaan. Valvontajaosto suoritti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä. Vaikein asia koko valvonnassa oli edelleen huononeva koirakuri ja myös metsästyskoiria tavattiin metsässä pariin otteeseen luvattomana aikana. Koirien omistajia ei tavoitettu Valvontajaosto laittoi koirakuria koskevan asian myös riistanhoitoyhdistykselle tiedoksi. Asiasta vaikean tekee myös se, että esimerkiksi Oulun koirakerhot neuvovat virheellisesti jäseniään, että taajaman ulkopuolella koirien irtipitäminen on täysin luvallista. Jaoston vetäjä toimi myös yhdessä kauristoimikunnan kanssa kauriinpyynnin järjestämiseksi seuran mailla. Riistanhoitojaosto toimi suunnitelmiensa mukaisesti. Riistan talviruokinta suoritettiin pääasiassa maastossa ruokintapaikoilla. Ruokintaa varten hankittiin 1500 kg omenoita, 625 kg heinää ja 800 kg kauraa. Omenoista valtaosa saatiin lahjoituksina. Hirvijaosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa sekä piti kaikille hirvimiehille tiedotustilaisuuden sekä avusti maanvuokrausjaostoa vuokrasopimusten teossa. Muuten jaosto hoiti sille perinteisesti kuuluvat tehtävät, kuten riistapeltojen teot, maastolaskennan, hirvenlihan myynnin sekä hirvipeijaat emäntien apuna. Itse metsästyksessä seuralla oli pyyntilupia 48, joka pyydettävinä eläiminä oli 40 aikuista ja 16 vasaa. Kaikki hirvet saatiin kaadetuiksi. Aikuisista uroksia oli 26 ja naaraita 14. Hirvilupien määrä vastasi hyvin alueella olevaan hirvikantaan. Hirven nahkojen käsittelyssä on edistytty hyvin. Vain kolme nahkaa on mennyt roskiin. Siitä kiitos hirvimiehille. Jahdin aikana tuli naapuriseurojen tahoilta muutamia huomautuksia rajaloukkauksista. Asiasta on huomautettu joitakin metsästysporukoita. Tänä vuonna pystyttiin seuraamaan kotisivuiltamme hirvenmetsästyksen edistymistä syksyn aikana kaatoluettelon muodossa. Rauhoituspäivistä tänä vuonna porukanjohtajat sopivat keskenään, mikäli siihen katsottiin olevan tarvetta. Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita hirvenmetsästyksessä hehtaaria ja muussa metsästyksessä hehtaaria. Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston kanssa solmi uusia sopimuksia 538 hehtaarin osalta, joista suurin osa on vuokrattu toistaiseksi. Uusimatta on noin 600 hehtaaria, johtuen vireillä olevista jakotoimituksista ja muutamien maanomistajien muista suunnitelmista. Kiinteistöjaosto hoiti seuran kiinteistöjen ylläpidon ja siivouksen. Alkuvuodesta suoritettiin ampumaradalla puunkaatotalkoot ja ajatettiin radalle maamassoja Holstinmäeltä. Seuralla oli kesän ajan kaksi työllistettyä töissä, jotka tekivät muun muassa polttopuita ja valmistivat viisi hirviampumalavaa. Monitoimihalliin laitettiin sähköllä toimiva talja, joka on saanut hirvimiehiltä myönteistä palautetta. Hankittiin moottorisaha ja halliin uusi pakastearkku. Tiedotusjaosto osallistui kaksi kertaa ilmestyneen Haukiputaalainen metsästäjä-lehden tekoon. Kellon metsästysseurojen kotisivut löytyvät osoitteesta matti.roivainen. Tuloslaskelma Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Vierasluvat 644,00 688,00 Ampumatoiminta 1 767, ,65 Hirvenlihan myynti 1 694, ,00 Arpajaistuotot 571,50 488,70 Kioskimyynti 29,42 285,55 Koulutusluvat 0,00 0,00 Tarvikemyynti 842, ,69 Tuotot , ,21 Kulut Ampumatoiminta , ,64 Hirvijaosto , ,60 Riistanhoito , ,67 Vartiointi 0,00-117,00 Poistot kiinteistöistä , ,62 Poistot kalustosta , ,76 Muut kulut -289,80-272,00 Maanvuokrat , ,19 Kiinteistöjen hoito , ,67 Tiedotustoiminta , ,29 Hallinto , ,89 Teiden kunnossapito -635,55-616,27 Jätehuolto -451,66-411,76 Kulut , ,36 Varainhankinta 5 401, ,85 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 284,66 175,48 Kulut -79,9-49,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 204,76 126,38 Yleisavustukset -263,65 0,00 Tlikauden tulos 5 342, ,23

13 KELLON METSÄSTYSSEURA RY 13 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen kanssa. Johtokunta toimii edelleen luottamusmiesperiaatteella muodollisin kulukorvauksin. Johtokunnan jäsenen kokouspalkkio on 10 / kokous. Kulukorvauksia maksetaan vuodessa seuraavasti: puheenjohtaja 400, sihteeri 300, rahaston hoitaja 300, hirvijaoston vetäjä 300, ampumajaoston vetäjä 250, johtokunnan jäsen 120, maanvuokraustiedoston hoitaja 150, tilintarkastaja 30. Muina korvauksina maksetaan: auto 0, 25 /km, moottorikelkka 0, 60 /km, pienpetokilpailu 0, 20 / piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 / ha/vuosi. Kirjanpito- ja jäsenrekisteriasiat hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmilla. Toiminnan painopistealueita ovat edelleen pienriistan ja hirven metsästys, riistanhoito, maanvuokraustoiminta, ammunta sekä muut metsästykseen liittyvät toiminnot. Metsästysmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille seuralaisille mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti. Pienpetokilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Kalimen ampumaradan ympäristölupaan odotetaan saatavan ratkaisu vuoden 2009 aikana. Vieraslupien ja tarvikkeiden myynti on vuoden 2009 alusta siirtynyt Kellon R-kioskille, koska Kellon ST1-huoltoaseman toiminta on lopetettu. JAOSTOJEN TOIMINTA Riistanhoitojaosto jatkaa tekemänsä suunnitelman mukaisesti. Riistakolmio- ja riistalaskennat suoritetaan entiseen malliin. Ruokintaa jatketaan vähintäänkin samalla tasolla. Perinteiset kerpputalkoot pidetään tulevanakin kesänä. Ruokintapaikat on tarkoitus pitää asianmukaisessa kunnossa. Jaosto järjestää pilkkikilpailut keväällä. Ampumajaosto hoitaa kaikki seuran kilpailut ja harjoitukset kaikissa ampumamuodoissa. Kilpailujen osallistumissarjoihin on tehty muutoksia TASE VASTAAVAA Tilivuosi Ed. vuosi Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2310, ,03 Rakennukset 10483, ,08 Koneet ja kalusto 4258, ,10 Aineelliset hyödykkeet 17051, ,21 Pysyvät vastaavat 17051, ,21 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset 0,00 0,00 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Kassatili 0,00 0,00 Pankkitili 20964, ,13 Rahat ja pankkisaamiset 20964, ,13 Vaihtuvat vastaavat 20964, ,13 Vastaavaa 38015, ,34 VASTATTAVAA Oma pääoma Oma pääoma 20779, ,88 Muut sidotut rahastot 0 0 Vapaat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien voitto 11893, ,23 Tilikauden voitto 5342, ,23 Oma pääoma 38015, ,34 Vieras pääoma Pitkäaikainen 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta 0,00 0,00 Saadut ennakot 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 Lyhytaikainen 0,00 0,00 Vieras pääoma 0,00 0,00 Vastattavaa 38015, ,34 siten, että kilpailuissa on vain kaksi sarjaa. Sarjat ovat kilpa- ja metsästyssarjat ( reppusarja ). Sarjoja ja kilpailuja päädyttiin supistamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mestaruusammunnoissa sarjat ovat normaalit. Toiminta jatkuu entisellään niin kauan kuin rata pysyy entisellään. Hirvijaosto hoitaa hirvenmetsästykseen liittyvät asiat. Hirvenpyyntii suoritetaan vuonna 2003 käyttöön otetun ja vuonna 2006 tarkistetun hirvisäännön mukaisesti, jossa jaoston merkitys ja vastuu korostuvat. Jaosto hoitaa edelleen riistapeltojen teon, hirvilaskennat ja järjestää hirvipeijaat. Jaosto pyrkii saamaan yhteistyössä maanvuokrausjaoston kanssa vuokrasopimukset kuntoon. Pyritään järjestämään seuran hallissa kaikille seuran hirvimiehille neuvontatilaisuus koskien hallissa olevien työkalujen käyttöä sekä ruhojen ja nahkojen käsittelyä. Vuonna 2006 aloitettu kokeilu rauhoituspäivistä ja metsästysalueiden vuorottelusta ja ajoista jatkuu tänäkin vuonna yhteisesti sovittavien pelisääntöjen mukaan. Kiinteistöjaosto vastaa kiinteistöjen kunnosta ja siisteydestä. Jaosto varautuu siihen, että ympäristölupa ampumaradalle vahvistuu. Haulikkorata puretaan pois ja kivääriradan ampumasuunta käännetään kohti pohjoista, mikä tietää mittavia maansiirtotöitä. Nykyinen hirvirata joudutaan purkamaan, ampumakoppi ja Talousarvio vuodelle 2009 ampumakatos siirretään. Selvitetään myös mahdollisuutta rakentaa 50 metrin pienoishirvirata sekä näyttösuojamonttu, sillä nykyisten hirvikoesääntöjen mukaan ei tarvitse ampua liikkuvaan maaliin. Ratkaisu olisi käytännöllinen ja taloudellisesti edullisempi. Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston ja johtokunnan jäsenten kanssa saattaa vuokrasopimukset ajan tasalle Tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten tekoa erityisesti yksityisten maanomistajien ja perikuntien osakkaiden kanssa, unohtamatta pienempiäkään maa-alueita. Valvontajaosto kokoontuu vuoden alussa pohtimaan koirakuria. Koirakuri tulee olemaan vuoden 2009 tärkein asia. Varsinkin luvattomat ja luvattomana aikana riistaa häiritseviin metsästyskoiriin tullaan puuttumaan niin hyvin kuin mahdollista. Samoin selvitellään, miten voitaisiin parhaiten estää myös seurakoirien irtipitäminen. Tiedotusjaosto pyrkii tehostamaan tiedotusta paikallislehdessä ja osallistuu Haukiputaalainen metsästäjälehden tekoon. Jaosto myös markkinoi ilmoituksia ko. lehteen. TALOUS Talousarvio on laadittu 35 euron jäsenmaksun mukaan. Seuran taloudellista valmiutta parannetaan järjestämällä hirvenlihahuutokauppoja. RIISTAPELTOJEN TEKIJÄT Siementen ja apulantojen jakelu klo ampumaradalla RAHAN LÄHTEET Siirto vuodelta ,60 Jäsenmaksut (530 x 35 ) 18550,00 Liittymismaksut ( 20 x 35 ) 700,00 Vieras- ja koulutusluvat 650,00 Arpajaistuotot 500,00 Tuotot vierasmetsästäjistä 0,00 Korkotuotot 300,00 Hirvenlihan myynti 1500,00 Tarvikemyynti 600,00 Rahan lähteet yhteensä 43764,60 RAHAN KÄYTTÖ Tiemaksut ja auraus 1000,00 Maanvuokrat 2500,00 Hallinto ja pankkikulut 5800,00 Riistanhoito 2500,00 Vartiointi 300,00 Tiedotus- ja yhteistoiminta 2500,00 Ampumatoiminta (netto ) 200,00 Hirvijaosto (netto ) 500,00 Hirvipeijaat (netto) 2000,00 Kiinteistöjen hoito 3500,00 Jätehuolto 500,00 Avustukset 400,00 Rahan käyttö yhteensä 21700,00 Siirto vuodelle ,60 Yhteensä 43764,60

14 14 KELLON METSÄSTYSSEURA RY Pentti Perätalo valittiin talvikokouksessa vuoden 2008 metsästysseuralaiseksi. Puheenjohtaja Matti Roivainen luovuttaa Pentille lahjaksi puukon. Haukiputaalainen metsästäjä-lehteen kaivataan monipuolisia metsästysaiheisia kuvia. Mikäli sinulla on niitä tai näppäät jossain vaiheessa mielenkiintoisen kuvan, lähetä kuva Jukka Vänttilälle osoitteeseen Kuvia pyritään julkaisemaan seuraavissa lehdissä mahdollisuuksien mukaan. PIENPETOTULOKSET 2008 TULOKSIA Nimi Kettu Supi Minkki Näätä Pisteet 1. Ahonen Janne Nyman Anne Manninen Pekka Savilaakso Jari Forss Pekka Mäkelä Ismo Häkkinen Reijo Arvola Reijo Kourunen Markku Turpeinen Marko Helin Pentti Oravainen Seppo Taskila Pekka Tikkala Seppo YHTEENSÄ ILMOITUKSIA Kellon metsästysseuran vuoden 2009 kilpailut: Kevään kilpailut ovat kaksisarjaisia: kilpasarja ja metsästyssarja klo hirvenhiihto klo erähiihdot klo ilma-ase klo hirvenhölkkä klo pudotusammunta klo luodikko klo isohirvi klo haulikko klo haulikko klo hirvihölkkä klo pudotusammunta klo vasakilpailu klo luodikko klo isohirvi klo vasakilpailu

15 KELLON METSÄSTYSSEURA RY 15

16 16 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS AMPUMAKOKEET 2009 Haukiputaan Riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita: Kalimen ampumaradalla maanantaisin klo 17.00: Toukokuun 4., 11., 18., 25. Kesäkuun 1., 8. Elokuun 3., 10., 17., 24., 31. Syyskuun 7., 14., 21. Vareputaan ampumaradalla torstaisin klo 17.00: Tammikuun 10., 11. klo Toukokuun 14., 28. Elokuun 6., 13., 20., 27. Syyskuun 3., 10., 17., 24. Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta! Harjoitusammunnat (ammunnoissa noudatetaan valtionmerkkisäännön määräyksiä) - Kalimen rata: Tiistaisin ja klo 17:30-21:00 ja keskiviikkoisin (vanhat säännöt) ja klo 17:30-21:00. - Vareputaan rata: Harjoitusammunnat tiistaisin ja klo 17:00. Tiedustelut: p Koeammuntojen aikana edullinen kahvitarjoilu. TERVETULOA! ILMOITUKSIA METSÄSTÄJÄTUTKINNON KOULUTUS: Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti klo 18:00. Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 9.6. klo 18:00. Kellon koulukeskus klo 10:00. Tutkinto ti 4.8. ja ti klo 18:00. RHY:n Hirvenhiihdot 11.3 klo 18:00 Vareputaalla. Pienpetopyynnin koulutus Lauantaina 21.3 klo 12:00 alkaen Vareputaalla. SINULLE jopa 5% BONUS joka ostosta! S-Market Reimari, Haukipudas S-Market Turva Ii S-Market, Yli-Ii ABC-Haukipudas, Keiska St1-Huoltamo, Kello HAUKIPUTAAN OSUUSKAUPPA Puh

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo

Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo KESÄKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: 17.07.2014 klo 18.00 19.20 Kalimen maja Yhteensä 46 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 1 KOKOUKSEN AVAUS Matti Roivainen avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4)

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) KAITURIN ERÄ RY. Metsästysseura/seurue TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 (numerotiedot liitteenä, sivu 4) Metsästysalueet Ruokolahden kunnassa/kunnissa HALLINTO JA JÄSENET Johtokunta Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 1 (5) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 Kokouksen aluksi lahjoitettiin kolmelle eniten pienpetoja pyytäneelle jäsenelle loukku. Loukun saivat Vesa-Matti

Lisätiedot

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.2.2009 klo 18.00 alkaen Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja. 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 14.8.2015 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN LASKIJAA SULKAVANKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS SEURAN MAJALLA SU 2.8.2015 KLO 19.30 TYÖJÄRJESTYS 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JA KAKSI

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Kiimingin jäälihalli Jäälintie 6 90900 Kiiminki 1.3.2016 klo 18.00 Kokouspöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Harri Sanaksenaho avasi

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja 2016

Vuosikokouksen pöytäkirja 2016 Vuosikokouksen pöytäkirja 2016 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki 2 Palkitseminen: Seuran myöntämät tunnustukset v.2015 kunnostautuneille jäsenilleen ammunta Raja Tiia riistanhoito Takala

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä Alavuden metsästysseura ry Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 Läsnä 18 jäsentä 1 Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen klo 17.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 2 2 Palkitsemiset

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli

Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja TALVIKOKOUS Aika: klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli Pyhä-Saukko ry Pöytäkirja 28.2.2016 TALVIKOKOUS Aika: 28.2.2016 klo 12:00 Paikka: Pyhän Asteli 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Puheenjohtajaksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Juha Soralahti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

1 KOKOUKSEN AVAUS Juha Soralahti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. KELLON METSÄSTYSSEURA RY KESÄKOKOUS Aika: 7.07.2011 klo 18.00 21:00 Paikka: Kalimen ampumarata Läsnä: 58 seuran jäsentä 1 KOKOUKSEN AVAUS Juha Soralahti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

Lisätiedot

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello

1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA TAMMELAN RYSKE RY:N VUOSIKOKOUS Aika 20.11.2014 klo 18.30 19:35 Paikka Kunnantalon valtuustosali, Tammela 1) kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Jarkko Koivula toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi kokouksen klo 12:00. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Kuivaniemen Osakaskunta PÖYTÄKIRJA Kuivaniemen Osakaskunnan vuosikokous 2013 Aika: 20.4.2013 klo 12:00-15:24 Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran talo 1 AVAUS Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Väätäjä avasi

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/(4) Aika Paikka Läsnä

Pöytäkirja 1/(4) Aika Paikka Läsnä HÄMEENKYRöN ETELÄINEN MY RY. Pöytäkirja 1/(4) VUOSIKOKOUS Aika Paikka Läsnä 6.2.2017 klo 18.00 -t9.o7 Passila Erillinen luettelo, 28 jäsentä 1,. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Tomperi toivotti

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2014 pöytäkirja Aika 7.2.2014 klo 18.00 19.14 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 23 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUSLEHTI 2 2014 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS SIVUT 2 5 HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY SIVUT 6 10 JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY SIVUT 10 12 KELLON METSÄSTYSSEURA

Lisätiedot

(RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat)

(RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat) 1 Kemijärven riistanhoitoyhdistys (RHY- työjärjestys 3 Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat) KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous 2013 Pöytäkirja Aika: 05.02.2013 klo 18.00

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa

Outokummussa oli yksi ilveksen pyyntilupa ja se käytettiin heti jahdin alussa. Jahti toteutui yhteisjahtina kaikkien metsästys-seurojen kanssa Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 1/ 2012 Hyvä Outokummun metsästysyhdistyksen jäsen Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2012. Kokouksen alussa palkittiin OMY.n kolme parasta pienpetojen

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 32 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 32 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2010 pöytäkirja Aika 19.2.2010 klo 19.00 20.13 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 32 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Seuran tarkoituksena on harjoittaa

SÄÄNNÖT. Seuran tarkoituksena on harjoittaa 1 Yhdistyksen nimi on Erä-Enso ry ja sen kotipaikka on Imatran Kaupunki. Yhdistys on perustettu helmikuun 28 p:nä 1973 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf. 18.1.2005 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 16.1.2005 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Tuija Koivula, Heikki Niemi, Juha Saranpää Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla

HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY VUOSIKOKOUS 20.3.2016 KLO 13.00 Ampumaradan majalla PÖYTÄKIRJA Läsnä oli 38 jäsentä. 1 Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Toni Rantasuo avasi kokouksen ja toivotti osallistuja

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2013 pöytäkirja Aika 8.2.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Lapin Osuuspankin kerhohuone Läsnä 27 seuranjäsentä liitteenä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa, luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa, luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja kenneltoimintaa. Metsästysseura KERÄ ry SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 17.2.2013 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Metsästysseura KERÄ ry Kotipaikka: Sallan

Lisätiedot

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala

PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY. Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja klo Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala PERÄ-UURASTEN METSÄSTYSSEURA RY Perä-Uurasten MS ry:n kesäkokouksen pöytäkirja 19.8.2016 klo 19.00 Hukkapenkka Kivimäentie 248, Kotala 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Ari Tapanainen avasi kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014 SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT RY SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014 AIKA PAIKKA LÄSNÄ 21.11.2014, klo 18.00-20:03 Hotelli Kiannon Kuohut, Suomussalmi Liite 1, nimiluettelon mukaisesti 61 henkilöä 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT

Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT Lallin Pojat r.y:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lallin Pojat r.y. ja kotipaikka Euran kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri r.y:een, jota näissä säännöissä kutsutaan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

1 Seutuvaltuuston kevätkokouksen 1/2007 avaus ja valtuutettujen ja muiden paikallaolijoiden toteaminen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Kai Perttu

1 Seutuvaltuuston kevätkokouksen 1/2007 avaus ja valtuutettujen ja muiden paikallaolijoiden toteaminen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Kai Perttu 1 YLIVIESKAN N KEVÄTKOKOUS 2007 Kokousaika: 22.5.2007 klo 12.30 14.15 Kokouspaikka: Merijärvi, liikuntakeskus Kilpukka Läsnäolijat: kts 1 KOKOUKSEN ASIAT 1 Seutuvaltuuston kevätkokouksen 1/2007 avaus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

Liedon Riistamiehet ry. SÄÄNNÖT

Liedon Riistamiehet ry. SÄÄNNÖT Liedon Riistamiehet ry. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi: Liedon Riistamiehet ry Kotipaikka: Lieto, kunta Varsinais-Suomen maakunnassa Yhdistys on perustettu lokakuun 1 p:nä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄRKISALMEN SEUDUN METSÄSTYSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

SÄRKISALMEN SEUDUN METSÄSTYSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT SÄRKISALMEN SEUDUN METSÄSTYSYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Särkisalmen seudun Metsästysyhdistys Ry Kotipaikka: Parikkala Kymenläänissä

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot