NAKKILAN KIRJASTOHANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KIRJASTOHANKE HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 NAKKILAN KIRJASTOHANKE HANKESUUNNITELMA

2 2 1 LÄHTÖTIEDOT Hankesuunnitelman sisältö Kohteen tiedot Toteutusorganisaatio TILAOHJELMA JA LUONNOSPIIRRUSTUKSET Yleiset mitoitusperusteet ja laatutaso Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset Luonnospiirustukset YLLÄPITO-OHJELMA RAKENNUSPAIKKA- JA GEOTEKNINEN SELVITYS HANKEAIKATAULU TOTEUTTAMISTAPASELVITYS SUHDANNESELVITYS TAVOITEHINTALASKELMA JA KANNATTAVUUSSELVITYS JATKOTOIMET LIITTEET... 10

3 3 1 LÄHTÖTIEDOT 1.1 Hankesuunnitelman sisältö Tämä hankesuunnitelma on laadittu päivätyn Nakkilan kunnan kirjastohankkeen hankesuunnittelun tarjouspyynnön suunnitteluohjelmaan pohjautuen. Hankesuunnitelma koostuu kahdesta erillisestä asiakirjakokonaisuudesta: A.) Rakennuspaikkaselvitys sisältäen: - tonttien rakennuspaikkaselvitykset - arkkitehdin asemapiirustukset rakennuksen sijoittumisesta ko. tontille - kiinteistörekisteriotteet - rakennuspaikkojen geotekniset selvitykset B.) Hankesuunnitelma sisältäen: - arkkitehdin luonnospiirustukset ja tilaohjelma - tavoitehintalaskelma ja ylläpito-ohjelma - hankeaikataulu - toteutustapa- ja suhdanneselvitys Ensimmäisessä vaiheessa hankesuunnitelmasta on tehty rakennuspaikkaselvitys eri tonttivaihtoehdoista sisältäen geotekniset tutkimukset. Tämä selvitys on kuvattu lyhyesti hankesuunnitelman kohdassa 4 ja selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Toisessa vaiheessa on tehty kirjaston valitun sijaintivaihtoehdon pohjalta varsinainen hankesuunnitelma liitteineen. 1.2 Kohteen tiedot Tonttivaihtoehdoista on valittu rakennuspaikka Keskuskortteli ja se sijaitsee keskustan asemakaavan korttelissa 255 tontilla 1 osoitteessa Asemakatu, Nakkila. Kohteen yksityiskohtaiset tonttitiedot on esitetty erillisessä rakennuspaikkaselvityksessä.

4 4 Suunniteltu uusi kirjastorakennus on paaluperusteinen ja sen kantavat rakenteet ovat puuta ja terästä. Rakennus on pääosin yksikerroksinen. Luonnospiirustusten mukainen tilojen huoneistoala on yhteensä 727,0 m² ja kokonaisala on 807,0 m². Rakennuksen lämmin tilavuus on arvioitu tavoitehintalaskelmassa m³. 1.3 Toteutusorganisaatio Hankesuunnitelman kirjallisen osuuden selvityksineen on laatinut Sakipa Oy, Yrjönkatu 15, Pori. Puh toimitusjohtaja Eino Taulu, sähköposti - rakennuttajapäällikkö Juhani Salminen, sähköposti Luonnospiirustukset ja tilaohjelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, Hallituskatu 7, Pori. Puh Arkkitehti Michael Küttner, sähköposti - Arkkitehti Sebastian Küttner, sähköposti Geotekniset selvitykset on laatinut Ramboll Finland Oy, Gallen-Kallelankatu 8, Pori. Puh DI Jouni Alinen, sähköposti - DI Timo Tarkkio, sähköposti Työn tilaajana on Nakkilan kunta, Porintie 11, Nakkila. Puh tekninen johtaja Harri Kukkula, sähköposti - rakennusmestari Teemu Harjunen, sähköposti Käyttäjiä ovat edustaneet: - kirjastotoimenjohtaja Leena Purhonen, sähköposti - sivistysjohtaja Pekka Varheensalo, sähköposti Hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa. Virallisia hankesuunnittelukokouksia on pidetty Nakkilan kunnan edustajien johdolla neljä kertaa.

5 5 2 TILAOHJELMA JA LUONNOSPIIRRUSTUKSET 2.1 Yleiset mitoitusperusteet ja laatutaso Luonnossuunnitelmat on laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleen kirjastohankkeen tarveselvityksen pohjalta ja niitä on käsitelty työryhmän kesken. Hankesuunnittelun edetessä käyttäjän edustajilta on saatu lisätietoa nykyisistä kirjastotiloista sekä uuteen kirjastoon tarvittavista tiloista. Rakennuksen laatu on normaalia kirjaston laatutasoa, tilojen muunneltavuus toteutuu perushuonetilojen keskinäisellä samankaltaisuudella, jolloin tilat voidaan sisustaa eri käyttötarkoitusta varten. Keskuskortteli ja moderni kirjastorakennus tulee soveltumaan hyvin torin laitaan täydentäen hienon kuntakeskustan aukion ja viimeistelee korttelin valmiiksi rakentumisen. Keskeiselle paikalle suunniteltava kirjasto on helposti saavutettavissa. 2.2 Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset Rakennusrunko mahdollistaa huonejaon toteuttamisen kevyillä väliseinillä, mikä auttaa rakennuksen muunneltavuutta sekä mahdollista uusiokäyttöä. Rakennukseen on mahdollista tehdä jälkeenpäin pieni noin m² laajennus, joka sijoittuisi rakennuksen päätyyn Asemakadun puolelle. Kirjaston tilaohjelma on laadittu yhdessä Nakkilan kirjastotoimen kanssa. Tilaohjelma on tavoitehinta-arvion ( liite 5. ) yhteydessä. 2.3 Luonnospiirustukset Arkkitehtitoimisto Küttner Ky on laatinut kirjaston luonnospiirustukset sisältäen asemapiirroksen, pohjapiirustukset, julkisivut, leikkauksen ja havainnekuvan. Pohjapiirrosta on käsitelty yhdessä työryhmän kesken ja vielä erikseen kirjastotoimen kanssa. Luonnokset ovat liitteenä 2.

6 6 3 YLLÄPITO-OHJELMA Hankkeelle on laskettu Haahtelan ylläpito-ohjelman mukaiset kustannukset, liite 5. Kustannukset sisältävät normaalit kiinteistökustannukset ja ovat vuositasolla n alv 0 ja n alv 24 %. Kokonaiskustannukset ovat karkeasti verrattavissa mm. Nakkilan terveyskeskuksen kiinteistökustannuksiin. Energian tavoitetasot lämmityksessä on n kwh ja sähkössä n kwh. Veden kulutusarvio on n. 251 m3. Tavoitetasot ovat tiukahkot, mutta tasot ratkeavat lopullisen suunnittelun yhteydessä päätettävin ratkaisuin. Talotekniikan alustavat suunnitelmat sisältävät lämmön talteenoton ja jäähdytyksen. 4 RAKENNUSPAIKKA- JA GEOTEKNINEN SELVITYS Hankesuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa tehty rakennuspaikkaselvitys viidelle tontille asemapiirustuksineen ja muine liitteineen on tämän hankesuunnitelman liitteenä 1. Edellä mainittuun rakennuspaikkaselvitykseen sisältyy Ramboll Finland Oy:n laatimat rakennuspaikkojen geotekniset selvitykset. Selvityksissä on kerrottu kaikkien vaihtoehtojen rakennuspaikkaa koskevat tiedot kuten pinta-alat, omistussuhteet, kaavallinen valmius, kunnallistekniikka jne. Rakennuspaikan maaperän ominaisuudet on esitetty näissä selvityksissä lyhyesti, perusteellinen tarkastelu on esitetty geoteknisissä selvityksissä. Selvitysten oheen on liitetty luonnospiirustukset rakennuksen sijoittelusta kyseisille tonteille. Nakkilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt valita uuden kirjaston rakennuspaikaksi vaihtoehdon 1. Keskuskorttelin. Keskuskorttelin tontti koostuu neljästä tilasta / määräalasta ( tonttikartta, liite 3 ). Nykyisen kaavatontin omistaa osittain Nakkilan kunta ( 594 m² ), osittain Kiinteistö Oy Nakkilan Keskuskortteli ( 378 m² ) ja Kiinteistö Oy Nakkilan Osuuspankkitalo ( 351 m² ) ja tontinpinta-ala on n m². Tontin rakennusoikeus ( poikkeuksellisen korkea 0,9 ) on n m² ja siitä käytetään suunnitelmassa n. 807 m². Ennen rakentamista tontti kokonaisuudessaan tulee saattaa kunnan suoraan omistukseen, mitä on pidetty parhaana toteutusvaihtoehtona. Alustavissa keskusteluissa tontin hinnoittelussa on ollut esillä hinta n. 100 / rak.oikeus- m². Tavoitearviolaskelmassa on arvioitu tontin hinnaksi n käytetyn rakennusoikeuden mukaan.

7 7 Kokonaishinta riippuu siitä, käytetäänkö hinnoittelussa kaavan mukaista korkeaa rakennusoikeutta vai toteutettavaa rakennusoikeutta, mikä ratkennee myöhemmissä kauppaneuvotteluissa. Kunta joutunee käyttämään tontinosien hankintaan vähintään n , mistä osa maksetaan yhteiseen kiinteistöyhtiöön. Kaavatontille ei ole erityisiä rasitteita. Kiinteistö Oy Nakkilan Osuuspankkitalon tontilta on ollut jalankulkuyhteys torille. Rakennuspaikka viettää noin 1,5 m radalle päin ja rakennus joudutaan paaluttamaan. Kunnallistekniikka ja katuverkot ovat jo olemassa, asiakaspaikoitus järjestyy viereisellä yleisellä pysäköintialueella. Kiinteistön lämmitysmuodoksi on valittu kaukolämpö, koska rakennus sijaitsee kaukolämpöverkoston välittömässä läheisyydessä. Rakennuspaikka on nykyisin kaavoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi merkinnällä Y. Kaavamuutosta ei tarvita, jos rakennus toteutetaan yksikerroksisena ja siihen tulee vain kirjasto. Keskuskortteli ja moderni kirjastorakennus tulee soveltumaan hyvin torin laitaan täydentäen hienon kuntakeskustan aukion ja viimeistelee korttelin valmiiksi rakentumisen. 5 HANKEAIKATAULU Nakkilan kirjaston kaavaillun toteutuksen alustava hankeaikataulu on liitteenä 4. Hankesuunnittelu on tehty kaksivaiheisena siten, että kunta valitsi tonttivaihtoehdon alustavien selvitysten perusteella, jonka jälkeen hankesuunnittelu tehtiin loppuun. Asemakaavan muutosprosessia ei valitussa tonttivaihtoehdossa tarvita. Nakkilan kunnan hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti suunnittelijat valittaisiin vuonna 2015 ja lopullinen suunnittelu tehtäisiin vuonna Samana vuonna toteutetaan vielä kohteen urakkalaskenta ja haetaan hankkeelle rakennuslupa. Urakat ovat näin ollen valmiit kunnan päätettäväksi loppuvuonna Kirjaston rakentaminen toteutuisi tällöin vuonna 2017 ja sen on suunniteltu alkavan maaliskuun alussa. Rakennustöihin on aikataulussa varattu aikaa noin kahdeksan kuukautta eli rakennus valmistuisi silloin lokakuun 2017 loppuun mennessä.

8 8 Käyttäjän hankinnoille on syytä varata aikaa tämän jälkeen noin kuukausi eli kirjasto olisi tällöin täydessä toimintakunnossa joulukuun alussa TOTEUTTAMISTAPASELVITYS Kunta toteuttanee hankkeen suoraan omaan omistukseensa. Vaihtoehtona on olemassa olevan kiinteistöyhtiön (yhteisomistus pankin kanssa) hyödyntäminen. Tontti tulee ennen rakentamista saattaa toteuttajan omistukseen. Rakennuttaja ja suunnittelijat valitaan julkisina hankintoina kunnan hankintamääräyksiä noudattaen. Pohjarakennussuunnitelmaa on syytä myös täydentää. Varsinainen kirjaston rakennusvaihe suositellaan toteutettavan normaalina jaettuna urakkana rakennusurakoitsijan toimiessa pääurakoitsijana. Putkityöt, ilmanvaihtotyöt ja sähkötyöt ovat tällöin alistettuja sivu-urakoita. Kaikki urakoitsijat valitaan urakkakilpailun perusteella julkisina hankintoina. Rakennustyön valvonta suoritetaan talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Lvis-töiden valvonta suoritettaneen ns. suunnittelijan valvontana tai niistä sovitaan erikseen. 7 SUHDANNESELVITYS Suomi on ajautunut taantumaan, mikä näyttää jatkuvan edelleen ja todennäköisesti talousnäkymät vuosina 2015, 2016 ja 2017 tulevat olemaan heikot. Talousennusteissa ennustetaan BKT:n muutosta vuosille 2015 ja 2016 n.+ 0,5-1,5 % ja yksityisen kulutuksen kasvuluvut ovat suunnilleen samassa tasossa. Investointien muutoksen arvioidaan olevan n. + 1,5 3,0 %:n tasoa. Työttömyysaste säilynee n. 8-9 %:n tasolla ja inflaatio on hyvin maltillinen. RT- Rakennusteollisuus ennustaa suhdannekatsauksessa syksyllä 2014, että rakentamisen kokonaistuotanto ja rakentamisen määrä supistuu v n. - 0,5 %. Yleisen taloustilanteen huomioon ottaen ei voitane odottaa merkittävää rakentamisen määrän kasvua vuosina 2016 ja Kasvupotentiaalia näyttää olevan lähinnä korjausrakentamisessa. Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa noudattavat valtakunnan tasoa.

9 9 Nakkilan kirjaston rakentaminen ajoittuu matalasuhdanteeseen tai pahimmassa tapauksessa lama-aikaan. Rakennuskustannukset tulevat todennäköisesti muodostumaan tiukan kilpailun seurauksena edullisiksi. Hankkeen toteuttaminen edulliseen vuodenaikaan säästää kustannuksia. 8 TAVOITEHINTALASKELMA Nakkilan kirjaston tavoitehintalaskelma on laadittu Taku 2014 tavoitehintaohjelmaa käyttäen päätyen loppusummaan alv 0 %. Laskelma on liitteenä 5. Laskelman mukaiset tonttikustannukset ovat n ja hankintaan kunta joutunee käyttämään n Irtokalusteet ja erikoislaitteet on laskettu tavoitehintaan kirjastotoimen 200,00 /m² arvion perusteella. Kustannuksiin on laskettu mukaan tilojen jäähdytys. Kulunvalvontaan ja vähäiseen videokameravalvontaan on varauduttu kustannusarviossa. Kustannukset on arvioitu joulukuun 2014 hintatasossa eli ns. päivän hintana noin 5 % nousuvarauksella. Kustannukset tulee tarkastaa siinä vaiheessa, kun suunnitteluratkaisut ja lopulliset toteutuskustannukset ovat tiedossa. Investointi- ja ylläpitokustannukset on laskettu arvonlisäverottomina kustannuksina, koska käyttäjä on arvonlisäverovelvollinen. Kirjastorakennuksen ylläpitokustannukset on arvioitu Haahtelan tavoitehintalaskelman perusteella olevan noin / vuosi ( alv 0 % ). Ylläpitokustannukset on esitetty tavoitehintalaskelmassa liitteessä 5. 9 JATKOTOIMET Hankesuunnitelma käsitellään kunnan elimissä ja samalla voidaan päättää tarkemmin hankkeen toteuttamisesta. Rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden valinta on alkuvaiheen valintoja. Varsinainen hankkeen toteutus käynnistyy tehtyjen täytäntöönpanopäätösten jälkeen.

10 10 Porissa SAKIPA OY Eino Taulu, toimitusjohtaja Juhani Salminen, rakennuttajapäällikkö 10 LIITTEET Tämän hankesuunnitelman liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: - Rakennuspaikkaselvitys liitteineen ( liite 1. ) - Luonnospiirustukset ( liite 2. ) - Tonttikartta ( liite 3. ) - Hankeaikataulu ( liite 4. ) - Tavoitehinta- ja ylläpitolaskelmat sekä tilaluettelo ( liite 5. )