Mahdollisuuksien Metropoli. Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuuksien Metropoli. Raportti 31.5.2013"

Transkriptio

1 Mahdollisuuksien Metropoli Raportti Amiedun arvot Yhteiskunnallinen vastuullisuus Vaikuttavuus Luotettavuus Luovuus

2 Sisällys: 1. Koulutusprojektin tavoitteet, kohderyhmä ja asiakasvalinta 2. Koulutuskokonaisuuden kesto, rakenne ja menetelmät 2.1. Kartoitusmoduuli 2.2. Ohjaava ja ammatillisesti valmentava moduuli 2.3. Ammatilliset moduulit/ koulutukset Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin 3. Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus 4. Oppimisvaikeudet ja tukipalvelujen järjestäminen 5. Työllistyminen 6. Yhteistyö palvelukeskusten ja tilaajan kanssa sekä kolmikantaneuvottelut 7. Muuta

3 1. Koulutusprojektin tavoitteet, kohderyhmä ja asiakasvalinta Tavoitteena oli kehittää koulutusta TYPin asiakkaille, jotka eivät ole tulleet valituiksi ammatillisiin työvoimapoliittisiin koulutuksiin tai ovat keskeyttäneet koulutuksen työllistymättä ja ammattitaitoa saamatta. Ko. asiakaskunnan ammatillinen koulutus puuttuu tai on vanhentunut ja työttömyys on pitkittynyt. Yhtenä tavoitteista on ollut myös yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen toimijoiden kesken. Konkreettisena tavoitteena koulutuskokonaisuuteen osallistuvien asiakkaiden kohdalla oli - osallistujien työllistymisen helpottaminen - kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden koulutettavuus, työllistymisen esteet ja työelämävalmiudet - motivoida, ylläpitää ja nostattaa opiskelijoiden aktiivista ja positiivista otetta työhön ja koulutukseen haussa - osallistujien ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen ja suoriutuminen siitä sekä tutkintojen suorittaminen - Ammatillisiksi koulutusaloiksi valittiin: joko kiinteistönhoitajan, kotityöpalvelun/ kodinhuoltajan tai koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinto - Tavoitteena oli turvata opiskelijalle riittävän pitkä, tuettu ja yksilöllinen polutus työllistymiseen (ml. ammatillisen koulutuksen kautta) ohjaus- ja tukipalveluiden avulla Palvelun kohderyhmänä olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan työvoiman palvelukeskusten asiakkaat (myös muut työnhakijat, mikäli palvelukeskusten asiakkaista ei löytynyt sopivia), joilla oli puutteellinen ammattitaito tai jotka tarvitsivat opiskelutaitojen kehittämistä ja tukea löytääkseen ammatin tai koulutuksen. Maahanmuuttajilta edellytettiin suomen kielen taitoa A.2.2. Koulutukseen valitaan kaikenikäisiä työnhakijoita, joiden voidaan katsoa hyötyvän koulutuksen eri moduuleista.

4 Koulutukseen ohjattiin asiakkaita myös suoraan ammatillisesti valmentavaan moduuliin tai ammatilliseen moduuliin ja koulutuksen on voinut myös päättää näiden jaksojen jälkeen. Siirtymävaiheet sovittiin kolmikantaneuvotteluissa mahdollisuuksien mukaan opiskelijan, vastuuvirkailijan ja kouluttajan kesken. Asiakasvalinnan tekivät palvelukeskukset. Kouluttaja järjesti ennen asiakkaiden valintaa kaikissa kolmessa pääkaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksessa infotilaisuuden palvelukeskusten henkilökunnalle ja myös Helsingin palvelukeskuksen potentiaalisille hakijoille.

5 2. Koulutuskokonaisuuden kesto, rakenne ja menetelmät Koulutuskokonaisuuden kesto oli yksilöllinen. Jokaisessa vaiheessa tehtiin henkilökohtainen suunnitelma, jossa suunniteltiin yksilöllinen pituus opiskelijan tilanteen ja palvelutarpeen mukaisesti. Toteutuksen pohjana oli Amiedun tarjouksessa esitetty rakenne on seuraavassa kuvassa: Kuvassa olevasta rakenteesta poiketen Ohjaava ja Ammatillisesti valmentava moduuli yhdistettiin, koska kartoituksien jälkeen opiskelijoita ei ollut tarkoituksenmukaista erotella eri ryhmiin. Kokonaisaikataulu vaikutti myös siihen, että kaikki kolme ammatillista koulutusta päätettiin aloittaa samaan aikaan

6 2.1. Kartoitusmoduuli Kartoitukseen valittiin yht. 129 osallistujaa (5 eri sisäänottoa). Ensimmäinen kartoitus alkoi ja viimeinen Kartoituksen jälkeen ohjaavissa/ ammatilliseen koulutukseen valmentavissa koulutuksissa jatkoi yht. 87 opiskelijaa. Kartoituksien jälkeen karsiutuneille (42 osallistujaa ) tehtiin erillinen osallistujille ja palvelukeskuksille toimitettu toiminta- /jatkosuunnitelma. Kartoituksessa pääsääntöisesti käytetyt arviointivälineet (henkilökohtaisen tarpeen mukaan myös muita tarjouksessa mainittuja arviointeja): Työnhakuvalmiudet/ohjaava kouluttaja: - Työnhakuvalmiuksien tarkistuslista (kehitetty PestiNet -hankkeessa ) Psykologin konsultaatio, 2 tuntia: - Kognitiiviset taidot/suoriutuminen, V3 ja P1 testit. Työkuntoisuus - UKK-kävelytesti Opiskeluvalmiudet/ oppimistaidot/ohjaava kouluttaja: - Niilo Mäki Instituutin kehittämät valtakunnalliset standardoidut luki- ja matematiikkaseulat Maahanmuuttajien kohdalla tarpeen mukaan/ Suomen kielen kouluttaja - Suomen kielen taitotason arviointi Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti Työelämävalmiudet/ohjaava kouluttaja: ATK-taitojen kartoitus/ ATK-kouluttaja - Tieken tutkintojen jäsennyksille pohjautuva arviointi Elämäntilanne ja motivaatio/ohjaava kouluttaja - Strukturoitu haastattelu Yhteenvetona kartoitusjaksoista voi todeta, että ne koettiin usean osallistujan ja myös kouluttajien puolelta liian nopeatempoisiksi. Kahteen viikkoon oli sisällytetty liian paljon erilaisia arviointitehtäviä. Tämä kohderyhmä ei ole tottunut tämän kaltaiseen opiskelutyöskentelyyn. Monen kohdalla ilmeni ongelmia myös aikataulujen noudattamisessa, joten kaikkiin sisältöihin ei kartoituksen puitteissa kaikki ehtineet osallistua kartoitukseen osallistujaa ei terveydellisestä /elämänhallinnallisesta syystä pystynyt osallistumaan kuin osaan 10 kartoituspäivästä.

7 - Loput niistä, jotka eivät jatkaneet kartoitusjakson jälkeen, kokivat, etteivät ainakaan tässä vaiheessa olleet kyvykkäitä / motivoituneita jatkamaan koulutuksellisiin jaksoihin. 5 kohdalla paluu kuntouttavaan työtoimintaan oli sopiva vaihtoehto Ohjaava- / ammatillisiin opintoihin valmentava moduuli Ohjaaviin ja ammatillisesti valmentaviin moduuleihin valittiin kartoituksista yht. 87 opiskelijaa ja ne toteutettiin 5 eri ryhmänä (osallistujia ka 17 18/ ryhmä) Moduulien pituudet vaihtelivat paljonkin henkilökohtaisesta tarpeesta ja kartoituksien ajankohdista riippuen. Ensimmäinen moduuli alkoi ja viimeinen Opetusmenetelminä käytettiin pääosin alustuksia, keskustelevia luentoja, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä, simulaatioita, opiskelijoiden esityksiä, draamatyöskentelyä, haastatteluja, ohjattua itsenäistä tiedonhankintaa, verkkoopiskeluun tutustumista, tutustumiskäyntejä sekä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Maahanmuuttajilla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa 2h suomen kielen tukiopetukseen (klinikka-opetukseen). Painopisteenä oli tuetun, kannustavan ja aktiivisen työskentelyotteen käynnistäminen, opiskelijan oman potentiaalin herättäminen ja itseluottamuksen kartuttaminen arvokkuuden huomioivassa hengessä. Yksilöllinen osuus oli tehostettua tuettua työnhakua työhönvalmennuksen omaisesti, itsenäistä tiedonhankintaa tai muuta työllistymistä tai koulutustavoitteita tukevaa ohjattua työskentelyä kuten työharjoittelua ja koulutuskokeiluja Yksilöllisen suunnitelman mukaisesti toteutettiin mm.: Työharjoitteluja Koulutuskokeiluja ATK-taitojen opiskelua Työelämän lupakortteja ja sertifikaatteja Suomen kielen tukiopetusta Tutustumis- ja vierailukäyntejä yrityksiin pienryhmissä Osa ohjaavalle jaksolle osallistuneista piti jaksoa tarpeellisena osan kohdalla selvisi mm. alavalinta ei sittenkään ollut sopiva ja osalla että valmiudet ja voimavarat eivät vielä riittäneet ammatilliseen koulutukseen. Varsinkin ensimmäisiin jaksoihin osallistuneista osa piti ohjaavia jaksoja työharjoitteluineen liian pitkinä.

8 Niille opiskelijoille, jotka eivät olleet motivoituneita ja joiden ei ollut tarkoituksenmukaista jatkaa 3 ammatilliseen koulutusvaihtoehtoon, tehtiin jatkosuunnitelma muuhun ammatilliseen koulutukseen tai toimenpiteeseen. Joka tapauksessa Metropolikoulutuksen tässä vaiheessa olleet koulutusjaksot olivat madaltaneet kynnystä hakeutua jatkokoulutukseen ja ainakin osallistujille oli käynyt selville nykyisen ammatillisen aikuiskoulutuksen vaatimukset ja mahdollisuudet. Osallistujien palautteissa arvostettiin erityisesti henkilökohtaisia tapaamisia ja ohjauksia. 11 opiskelijalle löytyi muu ratkaisu heti tämän koulutusjakson jälkeen muun ammatillisen koulutuksen muodossa ja muutama sijoittui myös työharjoittelupaikkaansa, 2.3. Ammatilliset koulutukset Ammatillisiin moduuleihin/ koulutuksiin valittiin yht. 62 opiskelijaa joko edeltävistä moduuleista tai suoraan palvelukeskuksista (28 henkilöä). Ammatillisia koulutuksia järjestettiin suunnitelman mukaisesti : 1. Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto Koko tutkinto sisälsi 4 näyttöä 2. Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja Koko tutkinto sisälsi 7 näyttöä 3. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja Koko tutkinto sisälsi 7 näyttöä Jokaiselle opiskelijalle tehtiin henkilökohtainen opiskeluohjelma, jonka pituus oli yksilöllinen. Opiskelijalla oli lisäksi koko ammatillisten opintojen ajan ohjaava kouluttaja/kummiohjaaja tukena.

9 Ammatilliset osuudet perustuivat seuraaviin tutkinnon perusteisiin: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (OPH 2010), Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (OPH 2010) ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (OPH 2010) Koska koulutuskokonaisuudessa jäi opiskelijatyöpaikkoja käyttämättä mm. keskeyttämisten takia päätettiin erillisellä optiohankintasopimuksella järjestää vielä lyhyempää 4 kk:n mittaista ammatillista koulutusta, joihin sisällytettiin yhden osatutkinnon suoritus. Koulutuksessa oli yht. 33 osallistujaa. Koulutus järjestettiin kahtena eri ryhmänä - Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin : Asiakkaiden avustamisen osatutkinto (17 osallistujaa) Ateria- ja kahvituspalvelujen osatutkinto (16 osallistujaa) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto 12 koulutuksen suorittajaa (aloittaneita 19) Keskeyttäneitä 7: - 3 Motivaation puute, alan sopimattomuus - 3 Terveydelliset syyt 1 Työllistyi kesken koulutuksen (työssäoppimisen kouluunsa) Kokotutkinto: 6 opiskelijaa Osatutkintoja: 1 opiskelijaa ( 1 osatutkinto) Kaiken kaikkiaan tämä tutkinto osoittautui hyvin vaativaksi tutkinnoksi erityisesti itseohjautuvuuden osalta. Opiskelijoiden tehtäviin sisältyy paljon kirjoitustehtäviä ja essee vastauksia, joissa he joutuvat reflektoimaan itseään ja käyttäytymistään eri tilanteissa, omia arvojaan, ennakkoluulojaan ja suhtautumistaan erilaisiin oppijoihin. Työ edellyttää erityisesti soveltuvuutta alan työtehtäviin. Koulutukseen valittiin tietäen kahden opiskelijan kohdalla erityistuen tarve ja heidän kohdallaan oli tavoitteena osatutkinnon suorittaminen ja osaamisen kehittäminen iltapäiväkerhotyyppiseen työhön. Keskeytykset johtuivat koulutuksen laiminlyönneistä (poissaolot, myöhästymiset, kesken päivän kotiinlähdöt). Työssäoppimisjaksoilla sen sijaan täsmällisyys toteutui hyvin.

10 Koulutuksessa pyryttiin huomioimaan selkeästi kohderyhmän teoreettiset opiskeluvalmiudet. Vähennettiin kirjallisten tehtävien osuutta ja painotettiin toiminnallisia harjoituksia. Monen kohdalla myös itsetunto-ongelmat todettiin opiskelun hidasteena. Opiskelijoiden aikaisemmat opinnot, työkokemus ja harrastuneisuus pyrittiin ottamaan huomioon opinnoissa. Sen sijaan työssä oppimisen jaksot olivat tämän ryhmän kohdalla onnistumisen aikaa. Osa opiskelijoista sai erinomaista palautetta rauhallisuudestaan ja aikuisena olemisesta Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja 14 koulutuksen suorittajaa (aloittaneita 22) Keskeyttäneitä 8: - 5 Terveydelliset syyt - 1 Kielitaidon puute - 1 Elämäntilanne, asunnottomuus - 1 Poissaolot - Kokotutkinto: 1 ammattitutkinto valmis lokakuussa perustutkintoa Osatutkintoja: 5 opiskelijaa (4 kaikki pakolliset 3 osatutkintoa 1 yhden osatutkinnon) Opiskelijoilla ilmeni koulutuksen kuluessa moninaisia ongelmia elämänhallinnan ei osaalueilla. Poissaoloja oli paljon ja päivärytmiin opettelu oli haasteellista. Koulutuksen normaalia opiskeluvauhtia jouduttiin hidastamaan. Taustalla pitkää työttömyyttä, jota ovat katkaisseet kuntouttava työtoiminta. Tutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan muodostui osallistujille tärkeäksi asiaksi ja ammatillisen kouluttajan ennustuksesta (alkuarvioiden mukaan vain 3 maksimissaan 5 opiskelijalla oli tähän edellytykset) oli poiketen peräti 9 opiskelijaa suoritti hyvin arvosanoin koko tutkinnon eri osa-alueet ja myös muut koulutuksen loppuun suorittaneet saivat tehtyä osa-tutkintoja.

11 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja 14 koulutuksen suorittajaa (21 aloitti koulutuksen) Keskeyttäneitä 7: - 2 Terveydelliset syyt - 3 Elämäntilanne, paikkakunnalta muutto - 2 Työllistyi kesken koulutuksen - Kokotutkinto: Ei yhtään Osatutkintoja: 5 opiskelijaa ( 1 opiskelija 5 osatutkintoa, 3 opiskelijaa 2 osatutkintoa, 1 opiskelija 1 osatutkinto) Tähän koulutukseen osallistui eniten maahanmuuttajia yht.5 henkilöä. Heidän kohdallaan oli kielellisten valmiuksien pohjalta vaikeuksia selviytyä opinnoista ja ammatillisista näytöistä. Myös alalla vaaditusta hygieniaosaamistestistä suoriutuminen oli vaikeata. Sitä järjestettiin selkokielisenä monta kertaa ja kolme opiskelijaa ei suoriutunut yrityksistään huolimatta testistä. Ko. alan koulutuksessa painotetaan entistä enemmän työnantajien puolelta fyysistä ja psyykkistä työkuntoa, koska työ on käytännössä raskasta. Tämän tyyppiset puutteet ovat tulleet esille myös työssäoppimispaikoilla. Työssäoppimisjaksot alkoivat myös palautteen mukaan liian pian koulutuksen alkamisesta, joten opiskelijat eivät vielä osanneet tarpeeksi hyvin työtehtäviä. Työhönsijoittuminen tälle alalle oli yllättävän vaikeata. Työssäoppimispaikoilla oli tarjota vain keikkatöitä, mistä osa opiskelijoista kieltäytyi. Opiskelijaryhmän henki oli hyvä ja kurssitovereita kannustava Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin, 2 koulutusryhmää aloittajia yht. 33 opiskelijaa (koulutuksen suoritti loppuun 23 opiskelijaa) - 7 keskeytti: 6 terveydelliset syyt, 1 väärä ala - 3 siirtyi ammatilliseen koulutukseen (laitoshuoltaja, hoiva-avustaja) Koulutuksen suorittaneista yht. 23 opiskelijasta vain 5 opiskelijaa suoritti osatutkinnon.

12 ( 4 asiakkaiden avustamisen osatutkinnon ja 1ateria- ja kahvituspalvelujen osatutkinnon) Luottamuksellinen Terveydellisistä syistä keskeyttämiset ajoittuivat lähes kaikki työssäoppimisjakson alkuun, jolloin kouluttajien mukaan keskeisimpänä syynä oli henkinen (kunto) toimintakyky mikä ei riittänyt ihmisläheiseen ja vastuulliseen työhön. Yksi opiskelija, joka ei pystynyt lähikontaktiin ohjattiin kiinteistönhoitoalalle, missä hän voi hyödyntää asiakaspalveluosaamistaan ja ruotsin kielen taitoaan. Kaiken kaikkiaan ammatilliset kouluttajat korostivat palautteessaan, että hoiva-alan tehtävissä olisi tarvittu pitempää koulutusjaksoa tai osallistujilla oli pitänyt olla enemmän aikaisempaa kokemusta alalta. Myös harjoituskeittiössä oli nähtävissä opiskelijoiden rauhattomuus ja kokemattomuus työelämässä vaadittavien keittiötyötaitojen osalta. Näiden ryhmien jatkosuunnitelmissa korostuu tarve alan pitempiin työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja myös käytännöllisen työvaltaisen opiskelumahdollisuuden (esim. monella jatkosuunnitelmana hakeutuminen Vaihtoehtoiseen ammattikouluun) löytäminen 3. Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus Kartoitusjaksoille opiskelijat valittiin suoraan palvelukeskusten taholta. Ammatillisiin kokotutkintokoulutuksiin opiskelijat siirtyivät puolestaan tehdyn jatkosuunnitelman mukaan ja osa paperivalintojen kautta suoraan. Joulukuussa 2012 aloitettuihin lyhyempiin osastutkintokoulutuksiin järjestettiin haastattelut Amiedussa. Haastattelu ja henkilökohtainen ohjaus olivat koulutuksen tärkeitä työvälineitä opiskelijan motivoinnissa, sitouttamisessa ja yksilöllisen ratkaisun löytämisessä. Niiden tavoitteena oli tiedon keruun lisäksi opiskelijan omien näkökulmien tietoiseksi tekeminen ja voimaannuttaminen suhteessa kunkin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, resursseihin ja elämäntilanteeseen. Asiakkaan ja ohjaajan

13 kahdenkeskisissä keskusteluissa opiskelijalla oli mahdollisuus avoimesti käsitellä työelämään ja ammatilliseen suuntautumiseen sekä opintoihin ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. 4. Oppimisvaikeudet ja tukipalvelujen järjestäminen Koulutusprojektin kohderyhmällä esiintyy keskimäärin enemmän oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Koulutuksen alkuvaiheessa jo kartoitusjaksoilla suurin osa osallistujista osallistui lukemisen ja kirjoittamisen ns. LUKI-seulaan sekä matemaattisten perustaitojen ns. Matikkaseulaan. Seulontamenetelmillä kartoitettiin opiskelijoiden tuen tarvetta. Ko. seulontamenetelmät perustuvat Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijatyöryhmän tekemään kehittämistyöhön. Lisäksi käytettiin Amiedun psykologin konsultointia käyttäen apuna kognitiivisia valmiuksia: keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden arviointia. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen oli pohjana suunniteltaessa koulutukseen sisältyviä ammatillisia opintoja ja niitä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman paljon lisätukipalvelujen järjestämisessä. LUKIseulaan osallistujilla (yht. 90 seulaan osallistunutta) on 38 %:lla(yht. 35 seulaan osallistuneista) lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää tukiopetustarvetta. MATEMATIIKKAseulaan osallistujilla (yht. 114 seulaan osallistunutta) on 32 %.lla (yht. 37 seulaan osallistuneista) on puutteita peruslaskutoimituksissa ja niihin liittyen tukiopetuksen tarvetta. Tukipalvelujen järjestämisessä ei löytynyt yhtenäistä mallia. Kokemusten mukaan nämä palvelut pitää henkilökohtaistaa kuten henkilökohtaistamisasetuksetkin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa määrittelevät. Ryhmäkohtaiset tukipalvelut on tärkeätä myös räätälöidä kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Seuraavassa on kuvattu ryhmäkohtaisten tukipalveluiden järjestämistä koulutuksittain.

14 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koulutus: Tukiopetuksen lisäresurssi kohdistettiin opiskelijoihin, jotka tarvitsivat tukea suoriutuakseen opinnoistaan. Vaikeuksia näillä opiskelijoilla oli seuraavilla osa-alueilla: keskittyminen, motivaatio, kirjoittamistaidot; kirjallisten esitysten laatiminen jatuottaminen itsenäinen tavoitteellinen työskentely ja tehtävien palauttaminen aikataulun mukaan. Ryhmän heterogeenisyys ja opiskeluvalmiuksien heikkoudet ovat näkyneet siinä, että osa opiskelijoista selkeästi tarvitsi yksilöllisempää tukea voidakseen edetä opinnoissaan tavoitteellisesti aina tutkinnon suorittamiseen saakka. Opiskelijaryhmästä valikoitui 4-5 opiskelijan pienryhmä, joka selkeästi tarvitsi (sekä omasta että ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnosta vastaavan kouluttajan mielestä) lisätukea suoriutuakseen opinnoistaan. Lisätuesta kerrottiin opiskelijoille, jotka sitoutuivat osallistumaan tehtäväpajaan kirjoittamalla nimensä listaan. Ensisijaiseksi tukiopetuksen tavoitteeksi määriteltiin tutkintoon kuuluviin 4 näyttöön valmistautuminen, tuki keskitettiin erityisesti tutkintosuunnitelman kirjoittamisprosessiin. Tukiopetus nimettiin Tehtäväpajaksi ja se on sisältänyt itsenäistä, ohjattua atkluokkatyöskentelyä, kestoltaan kaksi tuntia, yleensä kaksi kertaa viikossa iltapäivisin Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitajan koulutus: Tämän ryhmän kohdalla lisätuki kohdistettiin elämänhallinnallisiin kysymyksiin. Tutkinnon ja näyttöjen suorittaminen perustuu enemmän käytännön työtehtäviin ja eri tehtävät eivät vaadi samalla tavalla kuin koulunkäynnin ohjauksen tutkinnossa kirjallisten esitelmien tekoa. Asiat pitää osata ja tietää käytännössä ja kirjalliset tehtävät ovat enempi monivalintakysymyksiin oikean vaihtoehdon löytämistä. Poissaolot eri tyyppisistä syistä leimasivat tämän ryhmän työskentelyä. Päihdeongelmiin ei löydy välineitä puuttua (kuin poistaminen koulutuksesta akuuteissa tilanteissa). Nämä ongelmat pitäisi olla hallinnassa jo koulutusta aloittaessa ja ko. opiskelijat ovat kyllä itse parhaita asiantuntijoita eri hoitoonohjaus- ja hoitomuodoissa. Motivaatioon vaikutettiin sparraamalla ja tsemppaamalla henkilökohtaisten keskustelujen ja ohjauksen avulla, väliin vaihtelevalla menestyksellä. Joka

15 tapauksessa lisätuella joiden kohdalla saatiin koulutus ja tutkintokin valmiiksi. Lopussa koko tutkinnon suorittaneet olivat todella vaikuttuneita tästä saavutuksestaan, mikä näkyi itsetunnon kohoamisena ja toivottavasti sitä kautta kannustaa työelämään sijoittumisessa. Osa tämän ryhmän lisätuesta käytettiin yksilöllisiin työhakemusten (ja yritysten omien nettihakemusten täyttämiseen) tekemiseen. Nämä taidot olivat jääneet hatariksi varsinaisten työnhakuvalmennustuntien aikana, koska kaikki energia kului ammatilliseen opiskeluun ja näyttöihin valmistautumiseen. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltajan koulutus: Tämänkin koulutusryhmän kohdalla tutkinnon ja näyttöjen suorittaminen perustuu enemmän käytännön työtehtäviin. Erityisongelmaksi muodostui maahanmuuttajien (5 opiskelijaa) opinnoissa mukana pysyminen, joten tämän ryhmän kohdalla päädyttiin käyttämään lisätuki ammatillisen suomen kielen opetukseen. Maahanmuuttajien ryhmä kokoontui kerran (muutaman kerran kaksikin kertaa) viikossa suomen kielen opettajan opetusryhmään osin koulupäivän päätteeksi. Haasteellisinta oli saada ryhmää kokoon työssäoppimisjaksojen aikana, jolloin väliin vain 1-2 henkilöä osallistui opetukseen. Opetuksen pääpaino oli ammattitermistön opettelussa, näyttöihin valmistautuminen ja työpaikalla tarvittavan kielitaidon vahvistamisessa.

16 5. Työllistyminen (koulutuskokonaisuuden päättymiseen mennessä) Koko ammatillisen koulutuksen (40 opiskelijaa) suorittaneesta puolet sijoittui tutkintoaan vastaavaan työhön heti koulutuksen päätyttyä, vaikka työllistymistilanne on koko ajan vaikeutunut. - Joukosta kuoriutui myös todellisia helmiä osaajia työelämään, joiden työpanoksesta eri työnantajat jopa kilpailivat. Koulunkäynnin ohjauksen koulutus: Koulutuksen suorittaneista 6 työssä (50 %) ja 6 työttömänä - Koko tutkinnon läpäisseistä: 4 töissä ja 2 työttömänä Kiinteistöpalvelujen koulutus : Koulutuksen suorittaneista 7 työssä (50%), 7 työttömänä Kodinhuoltaja koulutus: Koulutuksen suorittaneista 7 työssä (50 %) ja 7 työttömänä Ohjaava- / ammatillisesti valmentava jakso (yht. osallistujia 46, joista 38 löytyi tiedot/ olivat työvoimatoimistossa kirjoilla): 16 työssä, 2 koulutuksessa = 18 (47 %) ja 20 työttömänä (53 %) Lyhyempi (4 kk) osatutkintokoulutus asiakkaiden avustamistehtäviin yht. 23 koulutuksen suorittanutta 2 työssä, 2 koulutuksessa= 4 (17 %) ja 19 työttömänä (83%) Yht. ammatillisen koulutuksen loppuun suorittajia 63, joista työssä tai koulutuksessa 24 (38%) ja työttömänä 39 (62 %) Yht. koulutuksen suorittajia 109/ 101 (huom. 8 EI ENÄÄ KIRJOILLA työvoimatoimistossa), joista työssä tai koulutuksessa 42 (42 %) ja työttömänä (58 %)

17 6. Yhteistyö palvelukeskusten ja tilaajan kanssa sekä kolmikantaneuvottelut Aikataulullisista syistä johtuen koulutusprosessin aikaiset kontaktoinnit tapahtuivat usein puhelimen ja sähköpostin välityksellä (neuvotteluihin osallistuvien tavoitettavuus oli väliin vaikeata). Erityisesti panostettiin kokotutkintokoulutuksen jälkeisiin kolmikantaneuvotteluihin, joita alettiin käydä tammikuussa 2013 sopimalla ne erikseen jokaisen opiskelijan kohdalla oman työvoimaohjaajan kanssa palvelukeskusten tiloissa. Useissa neuvotteluissa oli lisäksi mukana myös opiskelija-asiakkaan oma sosiaaliohjaaja ja muutamassa tapauksessa myös terveydenhoitaja. - Näissä neuvotteluissa pystyttiin huomioimaan parhaiten koulutusaikainen työskentely (kaikkea ei voi salassapitosäädösten takia kirjata jatkosuunnitelmien opiskelijan allekirjoituksesta huolimatta) Neuvotteluissa voitiin rakennella realistista jatkosuunnitelmaa kaikkien asianomaisten ollessa läsnä ja löytää ihan uusiakin Kolmikantaneuvotteluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta käytännönjärjestelyihin toivottiin selkeyttä. Aina ei myöskään ollut tietoa mitä odotettiin näissä neuvotteluissa työntekijöiltä. - Palautetta tuli kolmikantojen tarpeellisuudesta kartoituksen jälkeen osa toivoi niitä pidettävän jo haastattelu/ valmistautumisvaiheessa. - Myös ammatilliset kouluttajat kaipasivat lisää palautetta siitä, miten koulutusprosessi on onnistunut ja jatkosuunnitelmat toteutuneet. 7. Muuta, jatkokehittämisen pohjaksi oppilaitoksessa Oppilaitoksen Amiedun kannalta erittäin arvokasta on ollut oppilaitoskäytäntöjen ja opetusjärjestelyjen muokkaaminen tämä kohderyhmä huomioiden. Ohjaavien kouluttajien ja ammatillisten kouluttajien yhteistyötä on kyllä ollut jo vuosia, mutta tämä koulutushanke tarjosi konkreettisen mahdollisuuden yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen. 17

18 - Ammatillisten kouluttajien palautekeskusteluissa on tullut esille tarve kahden opettajan yhtäaikaiseen käyttöön oppitunneilla ryhmän kanssa. Luokassa olisi hyvä olla väliin oma avustaja mukana auttamassa tehtävien teossa. - Pidempi koulutusaika: Enemmän tarvittaisiin ns. yleisaineita jotka tukisivat omaa terveyttä kuten esim. liikuntaa ja terveys- ja ravitsemustietoutta. Tällä kohderyhmällä myös erilainen yleissivistävä toiminta (mitkä ovat pitkälti karsiutuneet aikuisten opiskeluohjelmista) museokäynnit yms. vahvistaisi elämänpiiriä - Ammatillisten kouluttajien tulisi olla enemmän mukana opiskelijavalinnassa sekä mukana valmentavissa osuuksissa ja valmentavien/ ohjaavien kouluttajien -puolestaan ammatillisissa osuuksissa. - Ammatillisen koulutusten keston pitäisi olla pidempi (n. 2 kuukautta lisäaikaa) - Työharjoittelu-/ työssäoppimisjaksojen tulisi olla pidempiä - JATKOSSA kannattaisi ammatillinen koulutus/ ammatillisen osaamisen näytöt sijoittaa pitemmälle aikajaksolle esim. siten, että opiskelijat saisivat enemmän harjoitella oppimaansa käytännössä. Kannattaisi esim. selvittää, miten tämä olisi mahdollista TEtoimistojen järjestämien työkokeilujen muodossa. Tärkeätä kuitenkin olisi, ettei eri siirtymävaiheisiin tulisi katkoksia. - 18

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA 9.5.2013 Jenni Kiiskilä 1. Ammatinvalintaa selkiyttävän ja vahvistavan ryhmän

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen sisältö ja toteutus sekä kokemuksia turvapaikan saaneista oppilaitoksessa

Kotoutumiskoulutuksen sisältö ja toteutus sekä kokemuksia turvapaikan saaneista oppilaitoksessa Kotoutumiskoulutuksen sisältö ja toteutus sekä kokemuksia turvapaikan saaneista oppilaitoksessa 5.10.2016 Päivi Yli-Karro Ely-keskuksen neuvottelukunnan kokous WinNovan maahanmuuttajakoulutukset Kotoutumiskoulutukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN SEURANTA VUONNA 2010

AMMATTISTARTIN SEURANTA VUONNA 2010 AMMATTISTARTIN SEURANTA VUONNA 2010 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toteuttaa hankkeen, jonka aikana (v. 2010) suunnitellaan Ammattistartin seurantamallia. Hanke tehdään Opetushallituksen toimeksiannosta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Case: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK O S A A M I S P E R U S T E I S U U S J A A S I A K A S L Ä H T Ö I S Y Y S - Y K S I L Ö L L I S E T O P I N T O P O L U T J A E R I L A I S I L L E A S I A K K A I L L E T U O T E T TAVAT PA LV E L U

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot