Mahdollisuuksien Metropoli. Raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuuksien Metropoli. Raportti 31.5.2013"

Transkriptio

1 Mahdollisuuksien Metropoli Raportti Amiedun arvot Yhteiskunnallinen vastuullisuus Vaikuttavuus Luotettavuus Luovuus

2 Sisällys: 1. Koulutusprojektin tavoitteet, kohderyhmä ja asiakasvalinta 2. Koulutuskokonaisuuden kesto, rakenne ja menetelmät 2.1. Kartoitusmoduuli 2.2. Ohjaava ja ammatillisesti valmentava moduuli 2.3. Ammatilliset moduulit/ koulutukset Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin 3. Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus 4. Oppimisvaikeudet ja tukipalvelujen järjestäminen 5. Työllistyminen 6. Yhteistyö palvelukeskusten ja tilaajan kanssa sekä kolmikantaneuvottelut 7. Muuta

3 1. Koulutusprojektin tavoitteet, kohderyhmä ja asiakasvalinta Tavoitteena oli kehittää koulutusta TYPin asiakkaille, jotka eivät ole tulleet valituiksi ammatillisiin työvoimapoliittisiin koulutuksiin tai ovat keskeyttäneet koulutuksen työllistymättä ja ammattitaitoa saamatta. Ko. asiakaskunnan ammatillinen koulutus puuttuu tai on vanhentunut ja työttömyys on pitkittynyt. Yhtenä tavoitteista on ollut myös yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen toimijoiden kesken. Konkreettisena tavoitteena koulutuskokonaisuuteen osallistuvien asiakkaiden kohdalla oli - osallistujien työllistymisen helpottaminen - kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden koulutettavuus, työllistymisen esteet ja työelämävalmiudet - motivoida, ylläpitää ja nostattaa opiskelijoiden aktiivista ja positiivista otetta työhön ja koulutukseen haussa - osallistujien ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen ja suoriutuminen siitä sekä tutkintojen suorittaminen - Ammatillisiksi koulutusaloiksi valittiin: joko kiinteistönhoitajan, kotityöpalvelun/ kodinhuoltajan tai koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tutkinto - Tavoitteena oli turvata opiskelijalle riittävän pitkä, tuettu ja yksilöllinen polutus työllistymiseen (ml. ammatillisen koulutuksen kautta) ohjaus- ja tukipalveluiden avulla Palvelun kohderyhmänä olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan työvoiman palvelukeskusten asiakkaat (myös muut työnhakijat, mikäli palvelukeskusten asiakkaista ei löytynyt sopivia), joilla oli puutteellinen ammattitaito tai jotka tarvitsivat opiskelutaitojen kehittämistä ja tukea löytääkseen ammatin tai koulutuksen. Maahanmuuttajilta edellytettiin suomen kielen taitoa A.2.2. Koulutukseen valitaan kaikenikäisiä työnhakijoita, joiden voidaan katsoa hyötyvän koulutuksen eri moduuleista.

4 Koulutukseen ohjattiin asiakkaita myös suoraan ammatillisesti valmentavaan moduuliin tai ammatilliseen moduuliin ja koulutuksen on voinut myös päättää näiden jaksojen jälkeen. Siirtymävaiheet sovittiin kolmikantaneuvotteluissa mahdollisuuksien mukaan opiskelijan, vastuuvirkailijan ja kouluttajan kesken. Asiakasvalinnan tekivät palvelukeskukset. Kouluttaja järjesti ennen asiakkaiden valintaa kaikissa kolmessa pääkaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksessa infotilaisuuden palvelukeskusten henkilökunnalle ja myös Helsingin palvelukeskuksen potentiaalisille hakijoille.

5 2. Koulutuskokonaisuuden kesto, rakenne ja menetelmät Koulutuskokonaisuuden kesto oli yksilöllinen. Jokaisessa vaiheessa tehtiin henkilökohtainen suunnitelma, jossa suunniteltiin yksilöllinen pituus opiskelijan tilanteen ja palvelutarpeen mukaisesti. Toteutuksen pohjana oli Amiedun tarjouksessa esitetty rakenne on seuraavassa kuvassa: Kuvassa olevasta rakenteesta poiketen Ohjaava ja Ammatillisesti valmentava moduuli yhdistettiin, koska kartoituksien jälkeen opiskelijoita ei ollut tarkoituksenmukaista erotella eri ryhmiin. Kokonaisaikataulu vaikutti myös siihen, että kaikki kolme ammatillista koulutusta päätettiin aloittaa samaan aikaan

6 2.1. Kartoitusmoduuli Kartoitukseen valittiin yht. 129 osallistujaa (5 eri sisäänottoa). Ensimmäinen kartoitus alkoi ja viimeinen Kartoituksen jälkeen ohjaavissa/ ammatilliseen koulutukseen valmentavissa koulutuksissa jatkoi yht. 87 opiskelijaa. Kartoituksien jälkeen karsiutuneille (42 osallistujaa ) tehtiin erillinen osallistujille ja palvelukeskuksille toimitettu toiminta- /jatkosuunnitelma. Kartoituksessa pääsääntöisesti käytetyt arviointivälineet (henkilökohtaisen tarpeen mukaan myös muita tarjouksessa mainittuja arviointeja): Työnhakuvalmiudet/ohjaava kouluttaja: - Työnhakuvalmiuksien tarkistuslista (kehitetty PestiNet -hankkeessa ) Psykologin konsultaatio, 2 tuntia: - Kognitiiviset taidot/suoriutuminen, V3 ja P1 testit. Työkuntoisuus - UKK-kävelytesti Opiskeluvalmiudet/ oppimistaidot/ohjaava kouluttaja: - Niilo Mäki Instituutin kehittämät valtakunnalliset standardoidut luki- ja matematiikkaseulat Maahanmuuttajien kohdalla tarpeen mukaan/ Suomen kielen kouluttaja - Suomen kielen taitotason arviointi Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti Työelämävalmiudet/ohjaava kouluttaja: ATK-taitojen kartoitus/ ATK-kouluttaja - Tieken tutkintojen jäsennyksille pohjautuva arviointi Elämäntilanne ja motivaatio/ohjaava kouluttaja - Strukturoitu haastattelu Yhteenvetona kartoitusjaksoista voi todeta, että ne koettiin usean osallistujan ja myös kouluttajien puolelta liian nopeatempoisiksi. Kahteen viikkoon oli sisällytetty liian paljon erilaisia arviointitehtäviä. Tämä kohderyhmä ei ole tottunut tämän kaltaiseen opiskelutyöskentelyyn. Monen kohdalla ilmeni ongelmia myös aikataulujen noudattamisessa, joten kaikkiin sisältöihin ei kartoituksen puitteissa kaikki ehtineet osallistua kartoitukseen osallistujaa ei terveydellisestä /elämänhallinnallisesta syystä pystynyt osallistumaan kuin osaan 10 kartoituspäivästä.

7 - Loput niistä, jotka eivät jatkaneet kartoitusjakson jälkeen, kokivat, etteivät ainakaan tässä vaiheessa olleet kyvykkäitä / motivoituneita jatkamaan koulutuksellisiin jaksoihin. 5 kohdalla paluu kuntouttavaan työtoimintaan oli sopiva vaihtoehto Ohjaava- / ammatillisiin opintoihin valmentava moduuli Ohjaaviin ja ammatillisesti valmentaviin moduuleihin valittiin kartoituksista yht. 87 opiskelijaa ja ne toteutettiin 5 eri ryhmänä (osallistujia ka 17 18/ ryhmä) Moduulien pituudet vaihtelivat paljonkin henkilökohtaisesta tarpeesta ja kartoituksien ajankohdista riippuen. Ensimmäinen moduuli alkoi ja viimeinen Opetusmenetelminä käytettiin pääosin alustuksia, keskustelevia luentoja, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä, simulaatioita, opiskelijoiden esityksiä, draamatyöskentelyä, haastatteluja, ohjattua itsenäistä tiedonhankintaa, verkkoopiskeluun tutustumista, tutustumiskäyntejä sekä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Maahanmuuttajilla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa 2h suomen kielen tukiopetukseen (klinikka-opetukseen). Painopisteenä oli tuetun, kannustavan ja aktiivisen työskentelyotteen käynnistäminen, opiskelijan oman potentiaalin herättäminen ja itseluottamuksen kartuttaminen arvokkuuden huomioivassa hengessä. Yksilöllinen osuus oli tehostettua tuettua työnhakua työhönvalmennuksen omaisesti, itsenäistä tiedonhankintaa tai muuta työllistymistä tai koulutustavoitteita tukevaa ohjattua työskentelyä kuten työharjoittelua ja koulutuskokeiluja Yksilöllisen suunnitelman mukaisesti toteutettiin mm.: Työharjoitteluja Koulutuskokeiluja ATK-taitojen opiskelua Työelämän lupakortteja ja sertifikaatteja Suomen kielen tukiopetusta Tutustumis- ja vierailukäyntejä yrityksiin pienryhmissä Osa ohjaavalle jaksolle osallistuneista piti jaksoa tarpeellisena osan kohdalla selvisi mm. alavalinta ei sittenkään ollut sopiva ja osalla että valmiudet ja voimavarat eivät vielä riittäneet ammatilliseen koulutukseen. Varsinkin ensimmäisiin jaksoihin osallistuneista osa piti ohjaavia jaksoja työharjoitteluineen liian pitkinä.

8 Niille opiskelijoille, jotka eivät olleet motivoituneita ja joiden ei ollut tarkoituksenmukaista jatkaa 3 ammatilliseen koulutusvaihtoehtoon, tehtiin jatkosuunnitelma muuhun ammatilliseen koulutukseen tai toimenpiteeseen. Joka tapauksessa Metropolikoulutuksen tässä vaiheessa olleet koulutusjaksot olivat madaltaneet kynnystä hakeutua jatkokoulutukseen ja ainakin osallistujille oli käynyt selville nykyisen ammatillisen aikuiskoulutuksen vaatimukset ja mahdollisuudet. Osallistujien palautteissa arvostettiin erityisesti henkilökohtaisia tapaamisia ja ohjauksia. 11 opiskelijalle löytyi muu ratkaisu heti tämän koulutusjakson jälkeen muun ammatillisen koulutuksen muodossa ja muutama sijoittui myös työharjoittelupaikkaansa, 2.3. Ammatilliset koulutukset Ammatillisiin moduuleihin/ koulutuksiin valittiin yht. 62 opiskelijaa joko edeltävistä moduuleista tai suoraan palvelukeskuksista (28 henkilöä). Ammatillisia koulutuksia järjestettiin suunnitelman mukaisesti : 1. Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto Koko tutkinto sisälsi 4 näyttöä 2. Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja Koko tutkinto sisälsi 7 näyttöä 3. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja Koko tutkinto sisälsi 7 näyttöä Jokaiselle opiskelijalle tehtiin henkilökohtainen opiskeluohjelma, jonka pituus oli yksilöllinen. Opiskelijalla oli lisäksi koko ammatillisten opintojen ajan ohjaava kouluttaja/kummiohjaaja tukena.

9 Ammatilliset osuudet perustuivat seuraaviin tutkinnon perusteisiin: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (OPH 2010), Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (OPH 2010) ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (OPH 2010) Koska koulutuskokonaisuudessa jäi opiskelijatyöpaikkoja käyttämättä mm. keskeyttämisten takia päätettiin erillisellä optiohankintasopimuksella järjestää vielä lyhyempää 4 kk:n mittaista ammatillista koulutusta, joihin sisällytettiin yhden osatutkinnon suoritus. Koulutuksessa oli yht. 33 osallistujaa. Koulutus järjestettiin kahtena eri ryhmänä - Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin : Asiakkaiden avustamisen osatutkinto (17 osallistujaa) Ateria- ja kahvituspalvelujen osatutkinto (16 osallistujaa) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto 12 koulutuksen suorittajaa (aloittaneita 19) Keskeyttäneitä 7: - 3 Motivaation puute, alan sopimattomuus - 3 Terveydelliset syyt 1 Työllistyi kesken koulutuksen (työssäoppimisen kouluunsa) Kokotutkinto: 6 opiskelijaa Osatutkintoja: 1 opiskelijaa ( 1 osatutkinto) Kaiken kaikkiaan tämä tutkinto osoittautui hyvin vaativaksi tutkinnoksi erityisesti itseohjautuvuuden osalta. Opiskelijoiden tehtäviin sisältyy paljon kirjoitustehtäviä ja essee vastauksia, joissa he joutuvat reflektoimaan itseään ja käyttäytymistään eri tilanteissa, omia arvojaan, ennakkoluulojaan ja suhtautumistaan erilaisiin oppijoihin. Työ edellyttää erityisesti soveltuvuutta alan työtehtäviin. Koulutukseen valittiin tietäen kahden opiskelijan kohdalla erityistuen tarve ja heidän kohdallaan oli tavoitteena osatutkinnon suorittaminen ja osaamisen kehittäminen iltapäiväkerhotyyppiseen työhön. Keskeytykset johtuivat koulutuksen laiminlyönneistä (poissaolot, myöhästymiset, kesken päivän kotiinlähdöt). Työssäoppimisjaksoilla sen sijaan täsmällisyys toteutui hyvin.

10 Koulutuksessa pyryttiin huomioimaan selkeästi kohderyhmän teoreettiset opiskeluvalmiudet. Vähennettiin kirjallisten tehtävien osuutta ja painotettiin toiminnallisia harjoituksia. Monen kohdalla myös itsetunto-ongelmat todettiin opiskelun hidasteena. Opiskelijoiden aikaisemmat opinnot, työkokemus ja harrastuneisuus pyrittiin ottamaan huomioon opinnoissa. Sen sijaan työssä oppimisen jaksot olivat tämän ryhmän kohdalla onnistumisen aikaa. Osa opiskelijoista sai erinomaista palautetta rauhallisuudestaan ja aikuisena olemisesta Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitaja 14 koulutuksen suorittajaa (aloittaneita 22) Keskeyttäneitä 8: - 5 Terveydelliset syyt - 1 Kielitaidon puute - 1 Elämäntilanne, asunnottomuus - 1 Poissaolot - Kokotutkinto: 1 ammattitutkinto valmis lokakuussa perustutkintoa Osatutkintoja: 5 opiskelijaa (4 kaikki pakolliset 3 osatutkintoa 1 yhden osatutkinnon) Opiskelijoilla ilmeni koulutuksen kuluessa moninaisia ongelmia elämänhallinnan ei osaalueilla. Poissaoloja oli paljon ja päivärytmiin opettelu oli haasteellista. Koulutuksen normaalia opiskeluvauhtia jouduttiin hidastamaan. Taustalla pitkää työttömyyttä, jota ovat katkaisseet kuntouttava työtoiminta. Tutkinnon suorittaminen kokonaisuudessaan muodostui osallistujille tärkeäksi asiaksi ja ammatillisen kouluttajan ennustuksesta (alkuarvioiden mukaan vain 3 maksimissaan 5 opiskelijalla oli tähän edellytykset) oli poiketen peräti 9 opiskelijaa suoritti hyvin arvosanoin koko tutkinnon eri osa-alueet ja myös muut koulutuksen loppuun suorittaneet saivat tehtyä osa-tutkintoja.

11 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltaja 14 koulutuksen suorittajaa (21 aloitti koulutuksen) Keskeyttäneitä 7: - 2 Terveydelliset syyt - 3 Elämäntilanne, paikkakunnalta muutto - 2 Työllistyi kesken koulutuksen - Kokotutkinto: Ei yhtään Osatutkintoja: 5 opiskelijaa ( 1 opiskelija 5 osatutkintoa, 3 opiskelijaa 2 osatutkintoa, 1 opiskelija 1 osatutkinto) Tähän koulutukseen osallistui eniten maahanmuuttajia yht.5 henkilöä. Heidän kohdallaan oli kielellisten valmiuksien pohjalta vaikeuksia selviytyä opinnoista ja ammatillisista näytöistä. Myös alalla vaaditusta hygieniaosaamistestistä suoriutuminen oli vaikeata. Sitä järjestettiin selkokielisenä monta kertaa ja kolme opiskelijaa ei suoriutunut yrityksistään huolimatta testistä. Ko. alan koulutuksessa painotetaan entistä enemmän työnantajien puolelta fyysistä ja psyykkistä työkuntoa, koska työ on käytännössä raskasta. Tämän tyyppiset puutteet ovat tulleet esille myös työssäoppimispaikoilla. Työssäoppimisjaksot alkoivat myös palautteen mukaan liian pian koulutuksen alkamisesta, joten opiskelijat eivät vielä osanneet tarpeeksi hyvin työtehtäviä. Työhönsijoittuminen tälle alalle oli yllättävän vaikeata. Työssäoppimispaikoilla oli tarjota vain keikkatöitä, mistä osa opiskelijoista kieltäytyi. Opiskelijaryhmän henki oli hyvä ja kurssitovereita kannustava Valmentava koulutus asiakkaiden avustamistehtäviin, 2 koulutusryhmää aloittajia yht. 33 opiskelijaa (koulutuksen suoritti loppuun 23 opiskelijaa) - 7 keskeytti: 6 terveydelliset syyt, 1 väärä ala - 3 siirtyi ammatilliseen koulutukseen (laitoshuoltaja, hoiva-avustaja) Koulutuksen suorittaneista yht. 23 opiskelijasta vain 5 opiskelijaa suoritti osatutkinnon.

12 ( 4 asiakkaiden avustamisen osatutkinnon ja 1ateria- ja kahvituspalvelujen osatutkinnon) Luottamuksellinen Terveydellisistä syistä keskeyttämiset ajoittuivat lähes kaikki työssäoppimisjakson alkuun, jolloin kouluttajien mukaan keskeisimpänä syynä oli henkinen (kunto) toimintakyky mikä ei riittänyt ihmisläheiseen ja vastuulliseen työhön. Yksi opiskelija, joka ei pystynyt lähikontaktiin ohjattiin kiinteistönhoitoalalle, missä hän voi hyödyntää asiakaspalveluosaamistaan ja ruotsin kielen taitoaan. Kaiken kaikkiaan ammatilliset kouluttajat korostivat palautteessaan, että hoiva-alan tehtävissä olisi tarvittu pitempää koulutusjaksoa tai osallistujilla oli pitänyt olla enemmän aikaisempaa kokemusta alalta. Myös harjoituskeittiössä oli nähtävissä opiskelijoiden rauhattomuus ja kokemattomuus työelämässä vaadittavien keittiötyötaitojen osalta. Näiden ryhmien jatkosuunnitelmissa korostuu tarve alan pitempiin työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja myös käytännöllisen työvaltaisen opiskelumahdollisuuden (esim. monella jatkosuunnitelmana hakeutuminen Vaihtoehtoiseen ammattikouluun) löytäminen 3. Haastattelut ja henkilökohtainen ohjaus Kartoitusjaksoille opiskelijat valittiin suoraan palvelukeskusten taholta. Ammatillisiin kokotutkintokoulutuksiin opiskelijat siirtyivät puolestaan tehdyn jatkosuunnitelman mukaan ja osa paperivalintojen kautta suoraan. Joulukuussa 2012 aloitettuihin lyhyempiin osastutkintokoulutuksiin järjestettiin haastattelut Amiedussa. Haastattelu ja henkilökohtainen ohjaus olivat koulutuksen tärkeitä työvälineitä opiskelijan motivoinnissa, sitouttamisessa ja yksilöllisen ratkaisun löytämisessä. Niiden tavoitteena oli tiedon keruun lisäksi opiskelijan omien näkökulmien tietoiseksi tekeminen ja voimaannuttaminen suhteessa kunkin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, resursseihin ja elämäntilanteeseen. Asiakkaan ja ohjaajan

13 kahdenkeskisissä keskusteluissa opiskelijalla oli mahdollisuus avoimesti käsitellä työelämään ja ammatilliseen suuntautumiseen sekä opintoihin ja elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. 4. Oppimisvaikeudet ja tukipalvelujen järjestäminen Koulutusprojektin kohderyhmällä esiintyy keskimäärin enemmän oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Koulutuksen alkuvaiheessa jo kartoitusjaksoilla suurin osa osallistujista osallistui lukemisen ja kirjoittamisen ns. LUKI-seulaan sekä matemaattisten perustaitojen ns. Matikkaseulaan. Seulontamenetelmillä kartoitettiin opiskelijoiden tuen tarvetta. Ko. seulontamenetelmät perustuvat Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijatyöryhmän tekemään kehittämistyöhön. Lisäksi käytettiin Amiedun psykologin konsultointia käyttäen apuna kognitiivisia valmiuksia: keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden arviointia. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen oli pohjana suunniteltaessa koulutukseen sisältyviä ammatillisia opintoja ja niitä pyrittiin huomioimaan mahdollisimman paljon lisätukipalvelujen järjestämisessä. LUKIseulaan osallistujilla (yht. 90 seulaan osallistunutta) on 38 %:lla(yht. 35 seulaan osallistuneista) lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvää tukiopetustarvetta. MATEMATIIKKAseulaan osallistujilla (yht. 114 seulaan osallistunutta) on 32 %.lla (yht. 37 seulaan osallistuneista) on puutteita peruslaskutoimituksissa ja niihin liittyen tukiopetuksen tarvetta. Tukipalvelujen järjestämisessä ei löytynyt yhtenäistä mallia. Kokemusten mukaan nämä palvelut pitää henkilökohtaistaa kuten henkilökohtaistamisasetuksetkin ammatillisessa aikuiskoulutuksessa määrittelevät. Ryhmäkohtaiset tukipalvelut on tärkeätä myös räätälöidä kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Seuraavassa on kuvattu ryhmäkohtaisten tukipalveluiden järjestämistä koulutuksittain.

14 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koulutus: Tukiopetuksen lisäresurssi kohdistettiin opiskelijoihin, jotka tarvitsivat tukea suoriutuakseen opinnoistaan. Vaikeuksia näillä opiskelijoilla oli seuraavilla osa-alueilla: keskittyminen, motivaatio, kirjoittamistaidot; kirjallisten esitysten laatiminen jatuottaminen itsenäinen tavoitteellinen työskentely ja tehtävien palauttaminen aikataulun mukaan. Ryhmän heterogeenisyys ja opiskeluvalmiuksien heikkoudet ovat näkyneet siinä, että osa opiskelijoista selkeästi tarvitsi yksilöllisempää tukea voidakseen edetä opinnoissaan tavoitteellisesti aina tutkinnon suorittamiseen saakka. Opiskelijaryhmästä valikoitui 4-5 opiskelijan pienryhmä, joka selkeästi tarvitsi (sekä omasta että ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnosta vastaavan kouluttajan mielestä) lisätukea suoriutuakseen opinnoistaan. Lisätuesta kerrottiin opiskelijoille, jotka sitoutuivat osallistumaan tehtäväpajaan kirjoittamalla nimensä listaan. Ensisijaiseksi tukiopetuksen tavoitteeksi määriteltiin tutkintoon kuuluviin 4 näyttöön valmistautuminen, tuki keskitettiin erityisesti tutkintosuunnitelman kirjoittamisprosessiin. Tukiopetus nimettiin Tehtäväpajaksi ja se on sisältänyt itsenäistä, ohjattua atkluokkatyöskentelyä, kestoltaan kaksi tuntia, yleensä kaksi kertaa viikossa iltapäivisin Kiinteistöpalvelujen tutkinto, kiinteistönhoitajan koulutus: Tämän ryhmän kohdalla lisätuki kohdistettiin elämänhallinnallisiin kysymyksiin. Tutkinnon ja näyttöjen suorittaminen perustuu enemmän käytännön työtehtäviin ja eri tehtävät eivät vaadi samalla tavalla kuin koulunkäynnin ohjauksen tutkinnossa kirjallisten esitelmien tekoa. Asiat pitää osata ja tietää käytännössä ja kirjalliset tehtävät ovat enempi monivalintakysymyksiin oikean vaihtoehdon löytämistä. Poissaolot eri tyyppisistä syistä leimasivat tämän ryhmän työskentelyä. Päihdeongelmiin ei löydy välineitä puuttua (kuin poistaminen koulutuksesta akuuteissa tilanteissa). Nämä ongelmat pitäisi olla hallinnassa jo koulutusta aloittaessa ja ko. opiskelijat ovat kyllä itse parhaita asiantuntijoita eri hoitoonohjaus- ja hoitomuodoissa. Motivaatioon vaikutettiin sparraamalla ja tsemppaamalla henkilökohtaisten keskustelujen ja ohjauksen avulla, väliin vaihtelevalla menestyksellä. Joka

15 tapauksessa lisätuella joiden kohdalla saatiin koulutus ja tutkintokin valmiiksi. Lopussa koko tutkinnon suorittaneet olivat todella vaikuttuneita tästä saavutuksestaan, mikä näkyi itsetunnon kohoamisena ja toivottavasti sitä kautta kannustaa työelämään sijoittumisessa. Osa tämän ryhmän lisätuesta käytettiin yksilöllisiin työhakemusten (ja yritysten omien nettihakemusten täyttämiseen) tekemiseen. Nämä taidot olivat jääneet hatariksi varsinaisten työnhakuvalmennustuntien aikana, koska kaikki energia kului ammatilliseen opiskeluun ja näyttöihin valmistautumiseen. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto, kodinhuoltajan koulutus: Tämänkin koulutusryhmän kohdalla tutkinnon ja näyttöjen suorittaminen perustuu enemmän käytännön työtehtäviin. Erityisongelmaksi muodostui maahanmuuttajien (5 opiskelijaa) opinnoissa mukana pysyminen, joten tämän ryhmän kohdalla päädyttiin käyttämään lisätuki ammatillisen suomen kielen opetukseen. Maahanmuuttajien ryhmä kokoontui kerran (muutaman kerran kaksikin kertaa) viikossa suomen kielen opettajan opetusryhmään osin koulupäivän päätteeksi. Haasteellisinta oli saada ryhmää kokoon työssäoppimisjaksojen aikana, jolloin väliin vain 1-2 henkilöä osallistui opetukseen. Opetuksen pääpaino oli ammattitermistön opettelussa, näyttöihin valmistautuminen ja työpaikalla tarvittavan kielitaidon vahvistamisessa.

16 5. Työllistyminen (koulutuskokonaisuuden päättymiseen mennessä) Koko ammatillisen koulutuksen (40 opiskelijaa) suorittaneesta puolet sijoittui tutkintoaan vastaavaan työhön heti koulutuksen päätyttyä, vaikka työllistymistilanne on koko ajan vaikeutunut. - Joukosta kuoriutui myös todellisia helmiä osaajia työelämään, joiden työpanoksesta eri työnantajat jopa kilpailivat. Koulunkäynnin ohjauksen koulutus: Koulutuksen suorittaneista 6 työssä (50 %) ja 6 työttömänä - Koko tutkinnon läpäisseistä: 4 töissä ja 2 työttömänä Kiinteistöpalvelujen koulutus : Koulutuksen suorittaneista 7 työssä (50%), 7 työttömänä Kodinhuoltaja koulutus: Koulutuksen suorittaneista 7 työssä (50 %) ja 7 työttömänä Ohjaava- / ammatillisesti valmentava jakso (yht. osallistujia 46, joista 38 löytyi tiedot/ olivat työvoimatoimistossa kirjoilla): 16 työssä, 2 koulutuksessa = 18 (47 %) ja 20 työttömänä (53 %) Lyhyempi (4 kk) osatutkintokoulutus asiakkaiden avustamistehtäviin yht. 23 koulutuksen suorittanutta 2 työssä, 2 koulutuksessa= 4 (17 %) ja 19 työttömänä (83%) Yht. ammatillisen koulutuksen loppuun suorittajia 63, joista työssä tai koulutuksessa 24 (38%) ja työttömänä 39 (62 %) Yht. koulutuksen suorittajia 109/ 101 (huom. 8 EI ENÄÄ KIRJOILLA työvoimatoimistossa), joista työssä tai koulutuksessa 42 (42 %) ja työttömänä (58 %)

17 6. Yhteistyö palvelukeskusten ja tilaajan kanssa sekä kolmikantaneuvottelut Aikataulullisista syistä johtuen koulutusprosessin aikaiset kontaktoinnit tapahtuivat usein puhelimen ja sähköpostin välityksellä (neuvotteluihin osallistuvien tavoitettavuus oli väliin vaikeata). Erityisesti panostettiin kokotutkintokoulutuksen jälkeisiin kolmikantaneuvotteluihin, joita alettiin käydä tammikuussa 2013 sopimalla ne erikseen jokaisen opiskelijan kohdalla oman työvoimaohjaajan kanssa palvelukeskusten tiloissa. Useissa neuvotteluissa oli lisäksi mukana myös opiskelija-asiakkaan oma sosiaaliohjaaja ja muutamassa tapauksessa myös terveydenhoitaja. - Näissä neuvotteluissa pystyttiin huomioimaan parhaiten koulutusaikainen työskentely (kaikkea ei voi salassapitosäädösten takia kirjata jatkosuunnitelmien opiskelijan allekirjoituksesta huolimatta) Neuvotteluissa voitiin rakennella realistista jatkosuunnitelmaa kaikkien asianomaisten ollessa läsnä ja löytää ihan uusiakin Kolmikantaneuvotteluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta käytännönjärjestelyihin toivottiin selkeyttä. Aina ei myöskään ollut tietoa mitä odotettiin näissä neuvotteluissa työntekijöiltä. - Palautetta tuli kolmikantojen tarpeellisuudesta kartoituksen jälkeen osa toivoi niitä pidettävän jo haastattelu/ valmistautumisvaiheessa. - Myös ammatilliset kouluttajat kaipasivat lisää palautetta siitä, miten koulutusprosessi on onnistunut ja jatkosuunnitelmat toteutuneet. 7. Muuta, jatkokehittämisen pohjaksi oppilaitoksessa Oppilaitoksen Amiedun kannalta erittäin arvokasta on ollut oppilaitoskäytäntöjen ja opetusjärjestelyjen muokkaaminen tämä kohderyhmä huomioiden. Ohjaavien kouluttajien ja ammatillisten kouluttajien yhteistyötä on kyllä ollut jo vuosia, mutta tämä koulutushanke tarjosi konkreettisen mahdollisuuden yhteistyön tekemiseen ja kehittämiseen. 17

18 - Ammatillisten kouluttajien palautekeskusteluissa on tullut esille tarve kahden opettajan yhtäaikaiseen käyttöön oppitunneilla ryhmän kanssa. Luokassa olisi hyvä olla väliin oma avustaja mukana auttamassa tehtävien teossa. - Pidempi koulutusaika: Enemmän tarvittaisiin ns. yleisaineita jotka tukisivat omaa terveyttä kuten esim. liikuntaa ja terveys- ja ravitsemustietoutta. Tällä kohderyhmällä myös erilainen yleissivistävä toiminta (mitkä ovat pitkälti karsiutuneet aikuisten opiskeluohjelmista) museokäynnit yms. vahvistaisi elämänpiiriä - Ammatillisten kouluttajien tulisi olla enemmän mukana opiskelijavalinnassa sekä mukana valmentavissa osuuksissa ja valmentavien/ ohjaavien kouluttajien -puolestaan ammatillisissa osuuksissa. - Ammatillisen koulutusten keston pitäisi olla pidempi (n. 2 kuukautta lisäaikaa) - Työharjoittelu-/ työssäoppimisjaksojen tulisi olla pidempiä - JATKOSSA kannattaisi ammatillinen koulutus/ ammatillisen osaamisen näytöt sijoittaa pitemmälle aikajaksolle esim. siten, että opiskelijat saisivat enemmän harjoitella oppimaansa käytännössä. Kannattaisi esim. selvittää, miten tämä olisi mahdollista TEtoimistojen järjestämien työkokeilujen muodossa. Tärkeätä kuitenkin olisi, ettei eri siirtymävaiheisiin tulisi katkoksia. - 18

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropoli työvoimakoulutus TYPin asiakkaille 2011-2013 UusiTaito ESR- projekti

Mahdollisuuksien Metropoli työvoimakoulutus TYPin asiakkaille 2011-2013 UusiTaito ESR- projekti Mahdollisuuksien Metropoli työvoimakoulutus TYPin asiakkaille 2011-2013 UusiTaito ESR- projekti Yhteenveto Mahdollisuuksien Metropoli- koulutuksen tavoitteista, tuloksista ja jatkokehittämisajatuksista

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN

ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN 2015-2017 Toiminta ja hyvät käytännöt Teija Karisaari-Kittilä ERTUn toiminta tiivistettynä Alkuhaastat telu lähtötilanne toiveet ja tavoitteet Toimenpiteet Koulutus kokeilut Haku Opinnoissa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN

OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN CARRY ON 1.2.2016-30.6.2018 OHJAUKSELLISIA KEINOJA NUORTEN JA AIKUISTEN OPINTOJEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISYYN Ohjauksen ajankohtaispäivä 2017 Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 19.5.2017 Hilkka Huisko Carry on

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen Edupoli Etelä-Kymenl. amm.opisto/ Aikuiskoulutus Innofocus JAKK Kiipulan akk Paimion akk Salpaus Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Osaamisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA?

ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA? ERITYISOHJAUS TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA? Suvi Lehto-Lavikainen 19.4.2011 Työvoimakoulutus koulutusmuotona Ennen Nyt Puhuttiin ammattikursseista Puhutaan tutkinnon tai osatutkinnon Toteutettiin rintamakoulutuksena

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10. Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.2012 Faktoja 31.12.2010 (tiedot: Väestörekisterikeskus, Lappeenrannan

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPH 2012 PERUSTEISTA KÄYTÄNTÖÖN Kristel Kivisik ja Sari Liski Työryhmä opetusneuvos Leena Nissilä, OPH, pj opetusneuvos Liisa

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot