teknisen lautakunnan pj. Harri Salonen, Säkylä teknisen lautakunnan pj. Hannu Rantala, Köyliö tekninen johtaja Pertti Ollikka, Köyliö tekninen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "teknisen lautakunnan pj. Harri Salonen, Säkylä teknisen lautakunnan pj. Hannu Rantala, Köyliö tekninen johtaja Pertti Ollikka, Köyliö tekninen"

Transkriptio

1

2 teknisen lautakunnan pj. Harri Salonen, Säkylä teknisen lautakunnan pj. Hannu Rantala, Köyliö tekninen johtaja Pertti Ollikka, Köyliö tekninen johtaja Tarmo Saarinen, Säkylä ympäristöpäällikkö Jukka Reko, Säkylä Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto

3 Selvitysalueen väkiluku ja pinta-alatiedot Selvitysalueella on tilanteen mukaan 7267 asukasta ( ) Kokonaispinta-ala 1599 km2 Vesialue (sisältyy edelliseen) 121 km2

4 Säkylä: 9 jäsentä Köyliö: 7 jäsentä

5 Selvitysalueella teknisen toimen henkilöstömäärä yhteensä Hallinto 4 hlö Kiinteistönhoito hlö Vesihuoltolaitos hlö + 1 osa-aikainen Liikennealueet 1 hlö Siivoojat 1+ 5 kokopäiväistä + 6 osa-aikaista

6 Rakennusten kiinteistönhoito tehdään omana työnä. Yhden kiinteistönhoitajan työpanosta myydään terveydenhuollon kuntayhtymälle. Pihojen kesäaikaisen kiinteistöhoidon tehtäviä Säkylässä toteuttaa nuorten työpaja ja Köyliössä em. tehtävät teetetään urakoitsijoilla Pihojen talvikunnossapitotyöt teetetään urakoitsijoilla Säkylässä siivoojat ovat teknisen lautakunnan alaisuudessa Köyliössä siivoojat yhtä lukuun ottamatta ovat käyttäjähallintokuntien alaisuudessa Terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää siivouksen omana toimintana Vesihuoltolaitosten verkostoissa on paljon korjaustarpeita Kiinteistöjen lkm Hum2 Köyliö Säkylä Yhteensä

7 Kuntien välillä on yhdysvesijohto kriisiajan yhteyttä varten Yhdysvesijohto on avattavissa jatkuvaan käyttöön Köyliön ja Pöytyän Yläneen kylän jätevedet johdetaan Säkylän jätevedenpuhdistamolle Molemmat kunnat myyvät vettä Euraan Vesihuoltolaitokset ovat kirjanpidollisesti eriytettyjä taseyksikköjä Säkylän Porsaanharjulle ollaan toteuttamassa kolmatta vedenottamoa vesihuollon varmuuden parantamiseksi Taksat ovat vähäisillä muutoksilla yhtenäistettävissä

8 Kaavateiden talvi- ja kesäaikainen kunnossa- ja puhtaanapito teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla Katuvalaistuksen osalta on paljon korjausvelkaa Yksityisteiden hoitoon myönnetään kunnossapitoavustusta Taksat ovat vähäisillä muutoksilla yhtenäistettävissä

9 Investointimäärärahat 2014 (M ) Köyliö 0,46 Säkylä 2,31 Yhteensä 2,77

10 Selvitysalueella on yksi selkeä kuntakeskus ja useita elinvoimaisia kyliä Maantiet 2140 ja 2044 yhdistävät Köyliön ja Säkylän taajamat Selvitysalueen yritys- ja elinkeinoalueet ovat pääasiassa keskittyneet maanteiden 12 ja 204 lähituntumaan.

11 Tekninen sektori käyttää merkittävässä määrin ulkopuolisia palveluntuottajia. Tilanteeseen on vaikuttanut omien henkilöstöresurssien väheneminen Tekninen toimi on tukipalveluita tekevä hallintokunta, joka mm. mahdollistaa muiden hallintokuntien toimintaa, toteuttaa muiden hallintokuntien tarvitsemia investointeja ja ylläpitää kuntien rakennettua infrastruktuuria Euromääräisesti kuntien suurin omaisuus on rakennuskannassa

12 Säkylässä asemakaavoitetut alueet sijoittuvat Pyhäjärven pohjoispuolisen rantaviivan ja maantien 204 väliin asutuimmille lähialueille sekä varuskunnan läheisyyteen Köyliössä asemakaavoitetut alueet sijoittuvat pääasiassa Kepolan, Yttilän, Kankaanpään ja Ristolan kyliin Oikeusvaikutteinen osayleiskaava Hyväksymispvm Köyliö Kankaanpään oyk Säkylä Pyhäjoen oyk Säkylän kunnan oyk Valmisteilla

13 Yleis- ja asemakaavojen laadinnassa käytetään ostopalvelua. Säkylässä ja Köyliössä tekniset johtajat toimivat kaavoitustoimikuntien esittelijöinä ja valmistelevat kaavoja kunnanjohtajien kanssa konsulttitoimistojen kautta Kaavoitustoimikunnat esittävät kaavoja kunnanhallituksilleen päätettäväksi sekä ohjattavaksi valtuustojen päätettäväksi Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yli 6000 asukkaan kunnassa tulisi olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Asemakaavoitettu alue (ha) Köyliö 350 Säkylä 770 Yhteensä 1120

14 Tonttien myynnin hoitavat kunnanhallitukset/kunnanjohtajat Tonttien esittelyä toteuttavat myös tekniset johtajat Tonttien hinnat vahvistaa kunnanhallitus tai valtuustot. Kiinteistönmuodostuksen osalta Köyliö ja Säkylä käyttävät maanmittauslaitoksen palveluja. Tonttivarantoa on runsaasti asuinrakentamiselle Kunnallistekniikan piirissä olevat, rakentamiskelpoiset tontit keväällä 2014: Asuminen Liike Teollisuus Köyliö Säkylä Yhteensä

15 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta: Eura 5 jäsentä, joista yksi on pj. Huittinen 1 jäsen Kokemäki 1 jäsen Köyliö 2 jäsentä, joista toinen on vpj. joka 2. valtuustokausi Säkylä 2 jäsentä, joista toinen on vpj. joka 2. valtuustokausi

16 Euran, Köyliön ja Säkylän rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta vastaa Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Lisäksi tehtäväalueelle kuuluu eräitä muita kunnan tehtäviä. Henkilöstöresurssit (X/2014): ympäristöpäällikkö (0,9 htv), ympäristötarkastaja, 2 rakennustarkastajaa, hallintopalvelusihteerit (1,5 htv). Toista ympäristötarkastajan virkaa ei ole täytetty. Pyhäjärviseudun ympäristötoimistolle kuuluu myös Euran, Huittisten ja Kokemäen, ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto). Henkilöstöresurssit: terveysvalvonnan johtaja, 5 terveystarkastajaa, kaupungineläinlääkäri ja 2 kunnaneläinlääkäriä, hallintopalvelusihteerit (0,5 htv), ympäristöpäällikkö (0,1 htv). Toinen kaupungineläinlääkärin virka on täyttämättä. Lisäksi tehtäväalueelle kuuluu 0,85 htv Rauman ja Sastamalan valvontaeläinlääkärin palveluja

17 Toimintakertomus 2013 EURA KÖYLIÖ SÄKYLÄ YHTEENSÄ Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. RAKENNUSVALVONTA Käsitellyt rakennusluvat, joista toimenpidelupia Lausunnot ja päätökset poikk.hakemuksista Suunnittelutarveratkaisut Toimenpideilmoitukset Korjausavustusten lausunnot ja päätökset Suoritetut katselmukset Valmistuneet/käyttöönotetut hankkeet Myönnetyt uusien asuinrakennusten luvat joissa asuntoja YMPÄRISTÖNSUOJELU Uudet ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja laajuudeltaan vastaavat lupa- ja ilm.asiat Voimassaolevat ympäristöluvat Voimassaolevat maa-ainesten ottoluvat Laajat lausunnot (YVA, ymp.lupa, kaavajne.) Muut lausunnot ja päätökset Maisematyöilmoitukset Ohjelman mukaiset valvontakäynnit ELÄINTEN HOITO (Ympäristöhallinto) Talteenotetut löytöeläimet/villikissat

18 TK 2013 EUR A HUITTINEN KOKEMÄKI* KÖYLIÖ SÄKYLÄ YHTEENSÄ Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Eläinlääkärin asiakaskäynnit Pieneläinvastaanoton käynnit Tarkastukset TERVEYSVALVONTA Lupa- ja ilmoitusasiat: TSL:n 13.n mukaiset ilmoitukset ja elintarvikelain mukainen hyväksyntä 3 15 * Ilmoitukset elintarvikkeiden tilapäis- myynnistä ja haltijanvaihdoksista Vesilaitosten valvontaohjelman hyv Elintarvikehygienian valvontakohteet Tuoteturvallisuusvalvonnan kohteet Ohjelman mukaiset valvontakäynnit: Lihantarkastukset (käynnit) Laitostarkastukset Muut elintarvikevalvonnan tarkast Talousveden valvontanäytteet Uimaveden valvontanäytteet Asunnon- ja kokoont.tilojen tarkast Tuoteturvallisuusvalvontakäynnit Tupakkalain muk. tarkastukset * Kokemäki mukana v alusta

19 Selvitysalueella on yhteinen jätelautakunta, johon kuuluvat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Jätelautakunnan isäntäkunta on Säkylä Selvitysalueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Jätelautakunta toteuttaa viranomaistehtäviä ja toimii erillisenä lautakuntana Säkylän kunnanhallituksen alapuolella Jätelautakunnan alaisuudessa on yksi viranhaltija Selvitysalueen yhdyskuntajätteet toimitetaan Hallavaaran jätteenkäsittelylaitokseen

20 Mitä mahdollisuuksia uusi kunta tuo teknisten palveluiden ja ympäristöhallinnon lupapalveluiden kehittämiseen Teknisen sektorin ja ympäristöhallinnon palveluiden organisointi ja järjestämistavat uudessa kunnassa Mitä mahdollisuuksia kuntien yhdistyminen tuo yhdyskuntarakenneasioiden kehittämiseen Uuden kunnan maankäytön ja liikenteen kehittämisen tavoitteet

21 Henkilöstö vähenee teknisellä sektorilla nykytilanteeseen verraten ennen kuntaliitosta. Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaammin. Henkilöstö on mitoitettu tiukasti uuden kunnan työkenttään nähden. Tarvittavilta osin ostopalvelut lisääntyvät. Tehtäväkenttä ja henkilöiden vastuualueet laajenevat teknisellä sektorilla Työmäärien lisäännyttyä tulee tehtävien organisointia muuttaa ja tarvittaessa karsia joistakin palveluista Tekninen osasto ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto säilyvät erillisinä osastoina nykykäytännön mukaisesti Hankintojen osalta voidaan kilpailuttaa suurempia kokonaisuuksia Vesihuoltolaitokset yhdistetään ja toimintamalli pidetään nykymallin mukaisena Toimintatapa palveluiden tuotannossa: oma tuotanto nykyhenkilöstöllä / ostopalvelut sopivassa suhteessa

22 Ostopalveluiden ja oman tuotannon yhdistäminen Mittaustoimi ostopalveluna Kaavoitus nykyisen toimintamallin mukaisesti kunnanhallituksen alla ostopalveluna, kunnan ohjauksessa. Yhdyskuntatekniikan suunnittelu ostopalveluna Kiinteistönmuodostus ostetaan maanmittauslaitokselta Yleisten alueiden talvikunnossapito ostopalveluina Yleisten alueiden kesäajan kunnossapito nykyisen mallin mukaan nuorten työpajatoiminnalla/ostopalveluna Kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan ostopalveluna Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon hoitaa Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto. Palvelut järjestetään myös naapurikunnille ja kaupungeille vähintään nykytasoisesti Siivous keskitetään aikaisempaa enemmän tekniselle sektorille. Omana työnä täydennettynä ostopalveluilla Ylikunnallinen toiminta Jätehuoltoyhteistyö (Satakierto) Jätelautakunta Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto Pelastustoimi Pöytyän Yläneen viemäriverkoston keskustaajaman jätevedet käsitellään Säkylän jv-puhdistamolla Veden myynti Euran kuntaan

23 Taksat yhteensovitetaan Kiinteistöt Euromääräisesti kuntien suurin omaisuus on rakennuskannassa. Rakennuksia tulee ylläpitää elinkaariajattelun mukaisesti Kiinteistöstrategian avulla kunnan tulee linjata mitkä rakennukset säilytetään, puretaan tai myydään. Kiinteistönhoito omana työnä/joiltakin osin ostopalveluna Kuntayhtymän kiinteistökanta siirtyy kunnan omistukseen ja teknisen sektorin hoitovastuulle Laaditaan rakennushankkeiden menettelytapajohtosääntö ohjaamaan hankkeiden valmistelua jo aikaisesta vaiheesta lähtien hallintokuntien välillä Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaan rakennusvalvonta tultaneen järjestelemään isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi Jätevesi joudutaan mahdollisesti tulevaisuudessa johtamaan isompiin, ylikunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin tai Säkylässä käsitelty jätevesi suurempiin vesistöihin

24 Uudessa kunnassa kaavateitä yhteensä 65 km, kevyen liikenteen väyliä 11 km ja yksityisteitä 183 km Taajamarakenteen hajanaisuudesta johtuen taajamien välinen liikenne keskittyy valtion ylläpitämälle tieverkostolle Yksityistieavustusperusteet yhtenäistetään Uudessa kunnassa vesijohtoja 431 km, viemäreitä 145 km ja 3 vedenottamoa. Raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä, hintataso samaa luokkaa, taksat yhtenäistetään Säkylän jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet toiminta-alueilta, hintataso samaa luokkaa, taksat yhtenäistetään Lain ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (2009) mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla palvelut järjestetään. Vaatimus täyttyy tällä hetkellä Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston YTH-alueella.

25 Hallinto Kiinteistötoimi Maa- ja metsätilat Kiinteistöpalvelut Kiinteistöt Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät Tievalaistus Yksityistiet Yleiset alueet Jätehuollon jälkiseuranta Vesihuoltolaitos Palo- ja pelastustoimi Vesilaitos Viemärilaitos

26 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (Eura, Köyliö, Säkylä) Ympäristöterveydenhuolto (Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä) Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Korjausavustukset Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Muut tehtävät Maaainesasiat Eläinlääkintähuolto Elintarvikevalvonta Muu terveysvalvonta

27 Kaavoitus ja maapolitiikka ovat kunnan tärkeimmät keinot alueiden kehittämisessä. Myös mm. liikenneyhteyksillä vaikutetaan alueiden kehittymiseen Uuden kunnan asemakaava-alueiden ja kunnan omistamin muiden alueiden kehittäminen ja ylläpito suunnitelmallisesti on tärkeää kustannustason pitämiseksi tasaisena vuosien kuluessa Kylätaajamien nykytilan ylläpitäminen Kylätaajamissa kunnan hoitovastuulla oleva infrastruktuuri ylläpidetään nykyisellä tasolla. Muilta osin kunta mahdollisesti avustaa eri päätöksillään kyläyhdistysten toimintaa. Kylät ovat vetovoimaisia, pääasiassa maanomistajien ja kyläyhdistysten hoitamia alueita valtion hallinnoimien maanteiden läheisyydessä. Tavoitteena on pitää kunnan omistamat/hallinnoimat alueet nykyisen hoitotason mukaisena

28 Kustannustehokkuus lisääntyy alueen laajentuessa ja henkilöstön vähentyessä Toimenkuvia ja vastuualueita muuteltaessa saadaan tehtävien päällekkäisyyksiä poistettua Teknisen sektorin ja ympäristöhallinnon osalta kuntien toimintojen yhdistäminen on suhteellisen helppoa kuntien toimintatapojen samankaltaisuuksien vuoksi

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tekniset, lupa- ja ympäristöpalvelut 20.2.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelujen nykytilan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky Sisällys 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky... 1 4.1 Ulkoinen elinvoima... 3 4.1.1 Porin seudun kilpailukyky... 3 4.1.2 Elinvoimapolitiikka ja elinkeinopalvelut... 4 4.2 Sisäinen elinvoima... 6 4.2.1 Aluevastaava

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 NYKYTILANNE... 3 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 4 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA... 5 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN

Lisätiedot

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008 Rakennusvalvontatoimen yhteistyö Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotojen esittely Anu Hytönen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTAKOKEILU YTAKE projekti Loppuraportti syyskuu 2004

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTAKOKEILU YTAKE projekti Loppuraportti syyskuu 2004 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTAKOKEILU YTAKE projekti Loppuraportti syyskuu 2004 Nivala-Hapajärven seutukunta YTAKE projekti Gsm 044 4456561 Pajatie 5, 85500

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014 Kuntajakoselvitys / / Versio 17.9.2014 Yleistä Hallinnollisesti alueen kunnat ovat lähes samanlaisia. Vastuualueet vaihtelevat kunnan koosta riippuen ja miten toiminnot on organisoitu ja vastuut jaettu

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS Helmikuu 2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TYÖRYHMÄN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. TYÖRYHMÄN TYÖN ORGANISOINTI JA ETENEMINEN 5 1.1 Toimeksianto

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009 TEKIJÄT Vesa Valpasvuo Maija Hakanen Marjut Mynttinen ISBN 978-952-213-669-5 (pdf) 1. painos Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016 Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO 7 4.1

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristökeskus. vihti tekninen ja ympäristökeskus 1

Tekninen ja ympäristökeskus. vihti tekninen ja ympäristökeskus 1 Tekninen ja ympäristökeskus vihti tekninen ja ympäristökeskus 1 2 Vihtijärvi vihti tekninen ja ympäristökeskus Vanjärvi Haimoo Olkkala Selki Jokikunta VIHDIN KIRKONKYLÄ Oinasjoki NUMMELA KAUKOLÄMPÖÄ LÄMMÖLLÄ

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015

Isonkyrön kunta Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 KUNNANJOHJAN KATSAUS... 3 LOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 5 Kuntien verotulot 2013... 6 Kuntarakenneuudistuksen toteuttamista koskevat säännökset...

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot