HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone"

Transkriptio

1 HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjantarkastus 25 Valtakunnalliset lähetysjuhlat Haminassa 26 Miehikkälän kappelineuvoston esitys kirkkoneuvostolle 27 Marian kirkon aita 28 Kiinteistönhoitajan irtisanoutuminen jaa uuden valitseminen 29 Nuorisotyönohjaajan viransijaisen palkan määrääminen 30 Kolehtilista ajalle Kiinteistöjen käyttöasteselvitys 32 Diakonissa Eija Piisolan vuorotteluvapaa-anomus 33 Seurakuntasihteeri Marja-Leena Tellan vuorotteluvapaa-anomus 34 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 35 Muut esille tulevat asiat 36 1 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkoneuvosto puheenjohtaja

3 HAMINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Kirkkoneuvosto Sivu 15 Aika tiistai klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra läsnä Vesa Aurén läsnä Esko Kiri Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander poissa Jaana Suikkanen läsnä Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala,kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Anne Takala, henkilöstöpäällikkö Juha Parjanen 25 Asta Uutela 25 Matti Astola Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Nina Janes Arto Kivelä Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

4 Kirkkoneuvosto Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Lisättiin esityslistaan kohta muut asiat. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Arto Kivelä.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 17 VALTAKUNNALLISET LÄHETYSJUHLAT HAMINASSA 25 Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat järjestetään Haminassa kesäkuussa Juhliin odotetaan noin kävijää. Juhlia valmisteleva organisaatio jakautuu kahteen osaan: Haminan seurakunta vastaa pääsääntöisesti juhlien käytännön järjestelyistä, Lähetysseura pääsääntöisesti ohjelmasta, toki saumatonta yhteistyötä tehden. Juhlajärjestelyistä seurakunnan taholla vastaa seurakunnan asettaman päätoimikunnan rinnalla pääsihteeriksi kutsuttu rovasti Juha Parjanen ja Suomen Lähetysseuran taholla juhlakoordinaattori Jussi Hankela. Rovasti Parjanen on laatinut juhlajärjestelyjen tämän hetkisestä vaiheesta selvityksen, joka jaetaan esityslistan mukana. Rovasti Parjanen ja lähetyssihteeri Asta Uutela ovat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kuullaan rovasti Parjasen selvitys ja se ja siitä käyty keskustelu merkitään tietoon. hyväksyttiin. Vesa Aurén saapui paikalle klo MIEHIKKÄLÄN KAPPELINEUVOSTON ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE 26 Miehikkälän kappelineuvosto on tehnyt seuraavan esityksen kirkkoneuvostolle: 12. ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE Miehikkälän kappelineuvosto esittää yksimielisesti, että Miehikkälän kappeliseurakunnan toimisto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin, toimistosihteeri ja kappalainen päivystävät. Perusteluina mm. pitkät matkat, huonot kulkuyhteydet ja erittäin vanhusvoittoinen väestö sekä seurakuntalaisilta saatu runsas palaute. Tietoverkkojen avulla on mahdollista hoitaa kaikkia seurakunnan tehtäviä myös Miehikkälän toimistossa.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 18 Haminan seurakunnan palvelupisteet palvelevat seuraavasti: 1. Haminan kirkkoherranvirasto ma - pe klo Virojoen palvelupiste ma pe klo Miehikkälän palvelupiste ma klo Näihin järjestelyihin on päädytty yhteisen ja perusteellisen valmistelun kautta. Ensin asiaa on käsitelty Palvelutoimistojen yhdentymisselvityksessä, jonka ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet kaikki entisissä kirkkoherranvirastoissa Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella työskentelevät työntekijät Selvittelytyö oli perusteellista käsittäen toimistojen tehtävät, tavoitteiden asettelut, työvoima- ja taloudelliset resurssit, tilakysymykset, yhteistyömahdollisuudet, tulevaisuusvisiot, yhdentymisen mahdollisuudet ja hyödyt, uhat ja pelot ja muut huomiot. Selvityksessä todetaan mm: Haminan palvelutoimisto ja Virolahden toimipiste riittävät. Seurakuntalaisten asiointi varsinaisissa väestörekisteriasioissa Miehikkälän puolelta hoituu Virolahden toimipisteessä. Välimatkat eivät ole pidempiä kuin Haminan syrjäkylistä keskustaan. Hautausasioita hoitaessaan miehikkäläläiset joutuvat kuitenkin asioimaan joko Haminan tai Virolahden hautaustoimistoissa ja samalla voivat hoitaa virastoasiat. (Miehikkälässä ei ole hautaustoimistoa). Palvelupistetyöryhmä teki pidetyssä kokouksessa ehdotuksen toimistojen työnjaoksi ja aukioloajoiksi: Kirkkoherranvirasto toimii Haminassa, Pikkuympyräkatu 3, avoinna ma-pe klo 9-15: - kaikki kirkkoherranviraston palvelut, myös hautausasiat Virolahden palvelutoimisto, Virojoki, Kiputie 2, avoinna ma-pe klo 9-12: - kirkkoherranviraston palvelut - hauta-asioidenhoito Miehikkälän palvelutoimisto, Miehikkälä, Pappilankuja 2, avoinna ma klo 9-12: - adressien- ja korttienmyynti, työntekijöiden palvelupiste Kun järjestelytoimikunta syksyllä käsitteli asiaa, tiedossa oli miehikkäläläisten toive pitää virastonsa auki useammin kuin yhtenä päivänä viikossa. Mutta kun arvioitiin aukioloaikojen todellista, kokemukseen perustavaa tarvetta, todettiin se koko ajan väheneväksi. Virkatodistuksia ei enää nykyään juurikaan tarvita ja koska sukuselvityskirjat siirtyvät Virojoelle, asiointi Miehikkälässä tulee

7 Kirkkoneuvosto Sivu 19 olemaan kovin vähäistä. Työntekijän pitämiselle enempää Miehikkälässä ei yksinkertaisti löytynyt pitäviä perusteita. Järjestelytoimikunta piti tärkeänä sitä, että kaikki palvelut ovat kohtuullisen etäisyyden päässä kaikille seurakuntalaisille. Samoin pidettiin tärkeänä sitä, että ilmoitetuista aukioloajoista voidaan pitää täsmällisesti kiinni, myös loma- ja sairastumisaikoina. Järjestelytoimikunta päätti asiasta kokouksessaan (6/2010) : UUDEN SEURAKUNNAN PALVELUPISTEET 100 Palvelupistetyöryhmän muistio jaetaan esityslistan mukana. Työryhmä keskusteli palvelupisteiden sijainnista, aukioloajoista ja tehtävistä. Jotta seurakuntalaisia voitaisiin palvella mahdollisimman joustavasti, otetaan Hautakirja-ohjelmisto ja varauskirjaohjelmisto käyttöön koko seurakunnassa. Molemmissa seurakunnissa tammikuussa käyttöön otettu mobiilipuhelinvaihdejärjestelmä yhdistetään. : Palvelupistetyöryhmä ehdottaa seuraavaa - kirkkoherranvirasto Haminassa avoinna ma-pe klo Virolahden palvelutoimisto Virojoella avoinna ma-pe klo Miehikkälän palvelutoimisto Miehikkälässä avoinna ma klo Hautakirja-ohjelmistoon syötetään Miehikkälän ja Virolahden hautaustiedot v aikana - Katrina varausohjelma otetaan käyttöön ja Virolahdella koekäyttö alkaa syksyllä yhteinen puhelinvaihde (05) vastaa Haminassa Ehdotuksen mukainen. Järjestelytoimikunnan päätöksen pohjalta toimistohenkilökunta piti palaverin, jossa asiat vahvistettiin sovitulla tavalla. Näiden päätösten ja käytännön toimenpiteiden mukaisesti on uuden seurakunnan toimistojen palveluajoista jo tiedotettu laajasti. Mm. kirjeet seurakuntaan muuttaneille sisältävät nämä tiedot. Koska huolella valmisteltujen selvitysten mitätöimiseen ja tehtyjen päätösten kumoamiseen ei ole perusteita, ehdotan, että sovittuja käyttöönotettuja toimistojen aukioloaikoja ei muuteta. Miehikkälän seurakuntalaisilta saatu palaute on arvokas. Se kertoo huolesta ja rakkaudesta kotiseurakuntaa kohtaan. Tärkeintä kuitenkin on se, että Miehikkälässä elää ja voi hyvin seurakunnallinen toiminta: jumalanpalvelukset, lähetys-, diakonia- ja kasvatustyö ja muu uskoa säilyttävä ja kasvattava toiminta. Siihen panostamme. Seurakunnan palvelupisteiden aukioloajat säilytetään nykyisellään. hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 20 MARIAN KIRKON AITA 27 Marian kirkon nykyinen aita on huonokuntoinen (valokuva 1). Museoviraston Haminan toimipisteen ehdotuksesta on Marian kirkon aitahanke ollut vireillä viime vuoden alkupuolelta lähtien. Asiasta on neuvoteltu Museonviraston Haminan toimipisteen edustajien Ilkka Kaskisen ja Eija Naakan kanssa useaan kertaan. Mukana neuvotteluissa on ollut myös Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola. Hän on ollut yhteydessä myös varuskuntaan ja tuonut heidän vaatimukset aidan rakentamisesta. Kesäkuussa Haminassa vieraili myös Helsingistä Museoviraston yliarkkitehti Martti Jokinen. Alun perin oli tarkoitus rakentaa kiviaita vankityövoimaa käyttäen Bastionin ja RUK:n vastaiselle sivulle. Monien vaiheiden jälkeen Museoviraston edustajat ovat päätyneet seuraavanlaiseen esitykseen (asemapiirros): - Keskusbastionin takasivulla olevaa umpiaitaa jatkettaisiin Simeontalon nurkalle asti, jossa seurakuntatalon ja kirkon tonttien raja on; nykyinen aika jatkuisi noin 12 metriä eli 6 elementtiä (kaupunki tekee, perustukset tehty syksyllä 2010) - tästä eteenpäin tulisi periaatteessa samanlainen pisteaita, jollainen on Keskusbastionin ylätasanteen reunalla, se olisi hieman järeämpi ja tehtäisiin haapa-puusta (julkisivupiirustus), aita tulisi Simeon-talon kulmalta RUK:n esikunnan kulmalle - kirkkotarhan kaupungin puoleiselle sivulle tulisi ketjuaita (vrt RUK:n puisto), joka on osittain olemassa. Perusteita, miksi Museovirasto päätyi puuaitaan ovat mm. alueen yhtenäisempi ilme, edullisemmat kustannukset sekä vankityövoiman käyttö. Kiviaidan tekijöitä ei aina joukosta löydy, koska tekeminen on hidasta ja vankityövoima vaihtuu. Vankityövoimaa voidaan kuitenkin käyttää, se on vahvistunut tammikuussa Vastaavanlainen aita on aikoinaan ympäröinyt Marian kirkkoa (valokuva 2). Aidan anturat valetaan ensi kesänä, samoin ensi kesänä pystytetään rhputket, joiden ympärille haapatolpat kiinnitetään. Puiden työstö ja toppapuiden koloaminen vaakajuoksuja varten tehdään ensi talvena ja paikalleen aita asennetaan kesällä Asiasta on pyydetty Museoviraston lausunto (jaetaan esityslistan mukana), joka puoltaa suunnitelmaa. Seurakunta maksaa hankkeen kaikki tarvikkeet, jotka ovat n euroa, mutta työ on ilmaista. Kiviaidan kustannukset olisivat olleet n euroa. Talousarvioon on varattu euroa Marian kirkon aidan rakentamiseen ja ikkunoiden kunnostukseen.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 21 KL 2 Kirkolliset rakennukset. Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan sekä sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty tai määrätty. Kirkon käyttämättä jättämistä sekä kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua, koskeva päätös on alistettava kirkkohallitukselle. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Marian kirkon ympärille rakennettavan aidan ja lähetetään asia tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. hyväksyttiin. KIINTEISTÖNHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN JA UUDEN VALITSEMINEN 28 Kiinteistönhoitaja Hannu Sakki on irtisanoutunut päivätyllä kirjeellä lähtien. Hän on ollut vuosilomalla alkaen. Seurakunnalla on kaksi kiinteistönhoitajaa, jotka itsenäisesti hoitavat kiinteistöjä Haminan alueella. Molemmilla on periaatteessa vastuukiinteistöt, mutta lomitusten takia he tekevät töitä ristiin ja tarvittaessa myös yhdessä. Lomien ym. poissaolojen takia on tarpeellista, että seurakunnalla on kaksi kiinteistönhoitajaa, jotka sijaistavat toisiaan. Kiinteistönhoitajan toimen hakuaika päättyi ja saimme yhteensä 29 hakemusta, joista valittiin hakemusten perusteella seitsemän henkilöä. Jokaiselle hakijalle soitettiin ja pyydettiin saada ottaa puhelimitse yhteyttä heidän antamaan suosittelijaan. Näiden puhelinkeskustelujen perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: puuseppä, muurari Timo Riikonen, sähköasentaja Jari Tolvanen, rakennusmies, lukkoseppä Ismo Koskela ja helmikuussa 2011 kiinteistönhoitajaksi valmistuva Mika Korpela. Kaikki hakijat ovat haminalaisia. Haastattelun suorittivat kirkkoherra Jari Pennanen, henkilöstöpäällikkö Anne Takala ja talousjohtaja Tarja Partanen. Haastatteluryhmä esittää kiinteistönhoitajan toimeen Timo Riikosta. Hänen vahvuutena on asenne työhön, hän on yhteistyökykyinen, tarttuu toimeen kuin toimeen ja kokemukset huoltotyöstä ja asiakaspalvelusta. Lisäksi hän arvostaa kirkkoa työnantajana. Varalle haastatteluryhmä esittää Jari Tolvasta.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 22 Merkitään Hannu Sakin irtisanoutuminen tiedoksi ja valitaan kiinteistönhoitajan vakituiseen toimeen Timo Riikonen ja hänen kieltäytymisen varalle Jari Tolvanen. Toimen vaativuusryhmä 402. hyväksyttiin. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISEN PALKAN MÄÄRÄÄMINEN 29 Kirkkoneuvoston valitsi nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi koulunkäyntiavustaja, teologian ylioppilas Pauliina Kuikan ajalle Hänen palkkaansa ei päätöksessä määritelty. Nuorisotyönohjaajien palkan vaativuusryhmä on 502, peruspalkka 2.087,66 euroa. Koska Pauliina Kuikka on epäpätevä virkaan määrätään hänen palkkansa 502./. 15 %. Määrätään nuorisostyönohjaajan viransijaisen Pauliina Kuikan palkan vaativuusryhmäksi 502, peruspalkka 2.087,66 euroa./. 15 %. Vuosisidonnainen palkanosa määräytyy mahdollisen työkokemuksen perusteella. hyväksyttiin. KOLEHTILISTA AJALLE Marian ja Johanneksen kirkon kolehtilista jaetaan esityslistan mukana. Hyväksytään kolehtilista ajalle Kappeliseurakunnat tekevät omat kolehtiehdotuksensa niille pyhille, joita kirkkohallitus ei ole määrännyt. hyväksyttiin.

11 Kirkkoneuvosto Sivu 23 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖASTESELVITYS 31 Viime keväänä Hamina-Vehkalahden seurakunnan kirkkoneuvosto keskusteli kirkkoneuvos Leena Rantasen esitelmän Suuri talouskeskustelu Missä mennään, minne tie vie? pohjalta seurakunnan tulevaisuutta. Kiinteistöjen kohdalla keskustelimme tilojemme käyttöasteesta ja kirkkoneuvosto teki päätöksen antaa talousjohtajalle valtuudet ottaa opiskelija tekemään opinnäytetyönä Hamina-Vehkalahden seurakunnan tilojen käyttöasteen selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakouluun Kouvolassa on oltu yhteydessä ja talousjohtaja on tavannut ennen joulua opettaja Wenla Väisälän, joka hyväksyi aiheen. Opinnäytetyön tekijäksi oppilaitos on valinnut aikuisopiskelija Satu Viikin Kouvolasta. Opiskelija on aloittanut työn ja tutustuu seurakuntaan perjantaina 5.2. Työtä tehdään taloudellisista näkökulmista, sillä opintäytetyö kuuluu talous-hallinnon koulutusohjelmaan. Opinnäytetyö käsittää koko seurakunnan kiinteistöt, pääpaino leirikeskuksilla. Aihe on laaja ja saattaa olla, että ensimmäinen työ käsittää pääasiassa kartoitusta, mutta yhteistyötä jatketaan mahdollisesti toisen opiskelijan voimin. Opinnäytetyö ei anna suoraan ohjeita mitä seurakunnan pitää tehdä, vaan kertoo yleisellä tasolla tosiasioista, koska opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja. Talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat opiskelijan yhteyshenkilöitä. Opiskelijalla on oikeus tarkastella Katrina-varauskirjaohjelman tietoja, hänellä on käytössä seurakunnan tasekirja ja kirjanpidon tulosteita. Hän ei saa luovuttaa aineistoa eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin opinnäytetyön laadintaan. Lisäksi opiskelija haastattelee myös luottamushenkilöitä. Työ valmistuu tämän vuoden aikana. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. hyväksyttiin. DIAKONISSA EIJA PIISOLAN VUOROTTELUVAPAA- ANOMUS 32 Diakonissa Eija Piisola on jättänyt seuraavanlaisen anomuksen: Eija Piisola, Vuorikatu 4 B 2, HAMINA Haminan seurakunta, kirkkoneuvosto

12 Kirkkoneuvosto Sivu 24 VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS Pyydän, että minulle myönnetään vuorotteluvapaata ajalle Olen ollut töissä Haminan seurakunnassa vuodesta 1983 lähtien ja toiveenani olisi saada tässä vaiheessa puolen vuoden tauko työhöni jaksaakseni vielä vuodet, jotka ovat jäljellä ennen eläkkeelle siirtymistäni. Haminassa, EIJA PIISOLA Eija Piisola diakonissa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä (jolla tarkoitetaan myös virkamiehiä ja viranhaltijoita) työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräajaksi vapautuu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijäin eläkelain (392/2006) 3 :ssä työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Päätetään myöntää diakonissa Eija Piisolalle vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi ehdolla, että työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevien henkilöiden joukosta löytyy sopiva henkilö diakoniatyöhön. hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Sivu 25 SEURAKUNTASIHTEERI MARJA-LEENA TELLAN VUOROTETTELUVAPAA-ANOMUS 33 Seurakuntasihteeri Marja-Leena Tella on jättänyt seuraavanlaisen anomuksen: HAMINAN SEURAKUNTA ANOMUS VUOROTTELUVAPAA Anon vuorotteluvapaata ajalle Marja-Leena Tella seurakuntasihteeri Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä (jolla tarkoitetaan myös virkamiehiä ja viranhaltijoita) työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräajaksi vapautuu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Työssäoloaika lasketaan työntekijäin eläkelain (392/2006) 3 :ssä työeläkelakien alaisten ansioiden perusteella. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Myönnetään seurakuntasihteeri Marja-Leena Tellalle vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi ehdolla, että työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevien henkilöiden joukosta löytyy sopiva henkilö tiedotustyöhön. hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Sivu 26 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 34 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ovat nähtävillä kokouksessa. Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Valitaan Ristiniemen siunauskappelin peruskorjauksen rakennustoimikuntaan entiset jäsenet kirkkovaltuutetut Esko Kiri ja Simo Suutari 2. Esitetään seuraavat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousajankohdat Kirkkoneuvosto klo Simeon-talon kokoushuone ti ti ti ti Kirkkovaltuusto kirkkovaltuusto klo 18 Simeon-Sali kirkkovaltuusto klo 18 Lypsyniemi, ennen kokousta tutustumista Leirikeskukseen ja ruokailu Esitykset hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 36 Liite 1, 36.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 7/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika 13.7.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika 8.1.2014 klo 16 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 listan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 2/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 26.2.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015 KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 5.2.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika maanantai 11.5.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 64 Kokouksen avaus 65

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo 16.30.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto. Lähtö Haminasta Simeon-talon parkkipaikalta klo 16.30. KOKOUSKUTSU 8/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 18.8.2015 klo 17 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Virojoen seurakuntatalo klo 17, sen jälkeen Itätien asunto, Pitäjäntuvan asunto ja kokous Pitäjäntuvalla.

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 20.3.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto. Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto. Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstaina 31.1.2013 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-talon, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot