Tekninen lautakunta 2/2013. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 2/2013. KOKOUSAIKA 13.3.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 2/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 8 Saapuneet asiakirjat 9 Viranhaltijapäätökset 10 5, 5b Perttulan kunnallistekniikan täydennysrakentaminen 11 6 Ypäjä Loimaa siirtoviemärilinjaus 12 Loimijoen venepaikkojen kunnostaminen 13 Saarentien esitys nopeusrajoitusmerkkien asettamiseksi 14 Täyttölupa-anomus kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttämiseksi 15 Vesilaitoksen toimintahäiriöiden tiedottaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA JARI HEPOMAA Jari Hepomaa

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Tekninen lautakunta / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Hepomaa Tiina Mäkeläinen Hannu Paija Virve Saarikoski Katja Mäkinen Jari Vähänen puheenjohtaja varapj. Simo Kaunisto Elina Hirvonen Susanna Kaunisto Kari Helander MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tapio Ahonen Jouko Käkönen kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 8-13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Mäkinen ja Jari Vähänen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Jari Hepomaa puheenjohtaja Jouko Käkönen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Katja Mäkinen pöytäkirjantarkastaja Jari Vähänen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Tekninen johtaja Jouko Käkönen

3 Tekninen lautakunta SAAPUNEET ASIAKIRJAT Tela 8 Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset: Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy - huoltosopimus kirjasto - huoltosopimus Jaakkolantie 16 - huoltosopimus johtokeskus kvvy ry - Ypäjän jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto Tarjous jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen laatimisesta Kunnanhallitus - Ote kokouspöytäkirjasta /talousarvion täytäntöönpano ja hankintarajat - Ote tasetilien tositteiden hyväksyjät Maanmittauslaitos - toimitus no: hinnasto Kankaan Metsätien hoitokunta - kokouskutsu Ramboll - Muistio Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Jokioisten kunta - neuvottelumuistio varavesiyhteyden rakentamisesta Ypäjän kunnan ja Jokioisten kunnan vesijohtoverkostojen välille

4 Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tela 9 Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja toimistosihteerin päätöspöytäkirjat. Telan pj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen johtajan päätökset ja toimistosihteerin päätökset 9-12 ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi

5 Tekninen lautakunta PERTTULAN KUNNALLISTEKNIIKAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Tela 10 Perttulan alueen kunnallistekniikan runkoverkosto on pääosin valmistunut ja sitä on tarpeen laajentaa jakeluverkostolla. Ypäjänkyläntien, Mätikötien, Leppäkorventie ja Peräläntien varteen sijoittuvasta, Perttulan alueen kunnallistekniikan täydennys- rakentamisesta on pyydetty urakkatarjouksia alan urakoitsijoilta. Tarjouspyyntö koskee jakeluverkostoa johon osaan on jo saatu valtionvesihuoltoavustus Hämeen ELY keskukselta, loppuosaan nyt tarjouskyselyssä mukana oleville johtolinjoille on haettu avustusta, muuta avustus päätöstä ei ole vielä saatu. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä, liite 5. Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa, tarjousten avauspöytäkirja, liite 5 b. Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edullisimman tarjouksen tehneen Kaivinkoneyhtymä Mikkolan tarjouksen Perttulan kunnallistekniikan täydennysrakentamisesta. Urakan kokonaishinta on

6 Tekninen lautakunta YPÄJÄ LOIMAA SIIRTOVIEMÄRILINJAUS Tela 11 Ypäjän kunta ja Loimaan Vesi ovat sopineet jätevesiyhteistyöstä, jonka perusteella Ypäjältä tultaisiin johtamaan jätevesiä rakennettavaa siirtoviemäriä myöten Loimaan uudelle keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi. Siirtoviemärin rakentaminen on suunniteltu toteutettavan valtion vesihuoltotyönä, jonka osalta Ypäjän kunta on laatinut ja toimittanut hakemuksen Hämeen ELYkeskukselle. Ypäjän kunta ja Loimaan Vesi ovat yhteistyössä vastanneet siirtoviemärin rakentamissuunnitelmista, jotka on laatinut FCG Oy. Suunnittelutyön tilaajana on ollut Ypäjän kunta. Sopimuksen mukaan Ypäjän kunnan edustajana ja puheenjohtajana suunnittelukokouksissa on toiminut tekninen johtaja Jouko Käkönen ja Loimaan Veden edustajana johtaja Jouko Grön. Suunnittelutyö on pitänyt sisällään myös mahdollisen varavesiyhteyden toteuttamisen suunnittelun, kuten myös Ypäjän Katinhännäntien varteen rakennettavan Ypäjänkylä Kauhanoja-siirtoviemärin suunnittelun, tarvittavat maastotyöt ja maaperätutkimukset suunnittelun ja rakentamisen edellyttämässä laajuudessa, vesi- ja viemärijohtolinjojen sekä pumppaamoiden suunnittelun, työselitysten, urakkaasiakirjojen ja kustannusarvioiden laatimisen. Suunnittelutyön aikana on pidetty tarvittavat suunnittelukokoukset, sekä hankeen alkuvaiheen tilaisuudet Loimaalla ja Ypäjällä niille maanomistajille, joiden maille siirtoviemärin on oletettu sijoittuvan. Suunnittelutyö suunnitelmaehdotuksen osalta on valmistunut. Suunnitelmaehdotus tullaan pitämään nähtävillä Ypäjän kunnan ja Loimaan Veden nettisivuilla sekä Ypäjän kunnanvirastossa ja Loimaan Veden toimistossa maalis-huhtikuun 2013 aikana. Esityslistan liitteenä 6 on yleiskartta /Ypäjä- Loimaa-siirtoviemärilinja /FCG Tj:n esitys: Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen Ypäjä- Loimaa siirtoviemärilinjauksen suunnitelmaehdotuksen

7 Tekninen lautakunta LOIMIJOEN VENEPAIKKOJEN KUNNOSTAMINEN Tela 12 Ypäjän keskustassa, matopesupaikan vieressä sijaitsee Loimijoen rantaa aikanaan Ypäjän kunnan toimesta rakennetut muutamat venepaikat. Rantapenkereet on tuettu pylväillä ja veneitä varten on ruopattu pieni muutaman veneen kiinnittämisen mahdollistava syvennys. Rantapenkereiden tukirakenteet ovat huonokuntoiset ja vaatisivat uusimista. Veneiden veteen lasku ja nosto luiska on sorapintainen ja kantavuudeltaan liian pehmeä. Ypäjällä veneilyharrastus Loimijoella on lisääntynyt niin etteivät kaikki veneet mahdu nykyisellään veneiden kiinnityspisteisiin. Loimijoella veneitään pitävät Ypäjäläiset ovat järjestäytyneet ja perustaneet yhteisön, Ypäjän Vesiurheilijat, jonka puitteissa he ovat kokoontuneet ja miettineet mahdollisia kehittämistoimia Loimijoen veneilyolosuhteiden parantamiseksi. Suurimpana puutteena on todettu Loimijoen Mattorannan venepaikkojen huono kunto ja niiden vähäisyys. Nykyiset laituripenkereen tukirakenteet tulisi jo yleisen turvallisuudenkin johdosta uusia. Rakenteiden uusimisen yhteydessä veneiden suojaisaa kiinnitystä varten kaivettua syvennystä voisi laajentaa niin että se mahdollistaisi venepaikkojen lisäämisen. Veneen lasku/nostoluiskaa tulisi myös loiventaa ja muuttaa betonirakenteiseksi. Laiturialue tulisi varustaa myös jäteastialla, penkki ja pöytäryhmällä ja mahdollisesti valaistuksella. Mikäli Mattorannan laiturialue kunnostettaisiin palvelisi se nykyistä paremmin myös matonpesu paikalla kävijöitä ja muita alueen ulkoilijoita sekä onkijoita. Ypäjän vesiurheilijat ovat ehdottaneet Loimijoen Mattorannan venepaikkojen korjaushankkeen toteuttamista yhteistyönä kunnan kanssa. Ypäjän vesiurheilijat vastaisivat hankkeeseen liittyvästä työstä ja Ypäjän kunta vastaisi materiaali ja kaivinkonekustannuksista. Tj:n esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy Ypäjän vesiurheilijoiden ehdotuksen Loimijoen Mattorannan venelaiturin kunnostamisesta ja laajentamisesta yhteistyönä niin, että Ypäjän kunta vastaa materiaali- ja kaivinkonekustannuksista ja Ypäjän vesiurheilijat vastaavat hankkeeseen liittyvästä työstä. Työt pyritään tekemään pääosin kevään 2013 aikana

8 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SAARENTIEN ESITYS NOPEUSRAJOITUSMERKKIEN ASETTAMISEKSI Tela 62 Saarentien yksityistien hoitokunta Hyrsynkulmalta on tehnyt liitteen 46 mukaisen esityksen nopeusrajoitus merkkien asettamiseksi Saarentielle sekä kärkikolmiomerkkiä Hyrsynkulmantien ja Saarentien risteykseen. Perusteluiksi hoitokunta esittää liikenneturvallisuuden parantamisen koska tiellä liikkuu ajoneuvoliikenteen lisäksi lapsia sekä ratsastajia. Nopeusrajoitukseksi hoitokunta esittää 40 km/h taikka 30 km/h. Tieliikennelain 51 :n mukaan mm. yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asentaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Teknisen toimen johtosäännön 3 kohdan B 5 mukaan Tekninen lautakunta päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta siellä, missä kunta on tien pitäjänä ja suostumuksen antamisesta ohjauslaitteiden asettamiseksi muille teille sekä taajamamerkin käyttämisestä. Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa Saarentien hoitokunnalle 40 km/h nopeusrajoituksen merkitsemiseksi karttaan sinisellä merkitylle tieosalle, liite 47. Nopeusrajoitus tulee merkitä liikenteen ohjauksesta annettujen ohjeiden mukaisesti liikennemerkeillä 361 ja 362. Esityksen liikennemerkin 231, väistämisvelvollisuus risteyksessä, asettamisesta Saarentien ja Hyrsynkulmantien risteykseen tekninen lautakunta toimittaa Uudenmaan ELY -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelle. Tela13 Saarentien tiekunta on esittänyt että yksityistielle myönnetty 40 km/h nopeusrajoitus on liian iso, tieympäristö edellyttäisi alhaisempaa nopeutta tiellä liikkujilta. Tiekunta esittää, että tiekunnalle annettaisiin suostumus 30 km/h nopeusrajoitus merkkien asettamiseksi. Tj:n ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa Saarentien hoitokunnalle että 40 km/h nopeusrajoitusmerkit korvataan 30 km/h nopeusrajoitusmerkeillä. Nopeusrajoitus tulee merkitä liikenteen ohjauksesta annettujen ohjeiden mukaisesti. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. Saarentien tiekunnan tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle pöytäkirjaote tiekunnan päätöksestä jossa anotaan Saarentien 40 km/h nopeusrajoituksen muuttamista 30 km/h

9 Tekninen lautakunta TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEKSI Tela 14 Teknisen toimen kiinteistönhoitaja Risto Hongisto on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen. Ypäjän kunnalla on neljä kiinteistönhoitajaa joista kaksi hoitaa koulukiinteistöjä ja koulujen, päiväkodin sekä osittain myös vanhusten ruokakuljetukset, yksi perustuvan kiinteistöt ja yhden kiinteistönhoitajan pääasiallisena tehtäväalueena on vuokralle annetut kiinteistöt. Kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistötehtävin hoito edellyttää jatkossakin, että kunnalla on vähintään neljä kiinteistönhoitajaa. Kiinteistönhoitajan tehtäväkuvaa tullaan laajentamaan niin, että tehtäviin tulee kuulumaan kiinteistönhoidon lisäksi myös teknisen toimen henkilöstön työnjohtotehtäviä. Tj:n esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan kiinteistönhoitajan työsuhteelle. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

10 Tekninen lautakunta VESILAITOKSEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TIEDOTTAMINEN Tela 15 Tekninen lautakunta totesi, että vesilaitoksen toimintahäiriöistä tulee tiedottaa nykyistä paremmin. Toimintahäiriöistä jotka vaikuttavat veden käytettävyyteen, es. verkostosakan irtoaminen tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti. Ensisijaisen tärkeää on tiedottaa häiriöistä elintarvikealan palvelu- ja tuotantoyrityksille. Hyvä tiedotuskanava on es. tekstiviestit

11 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 8,9,11,13,14,15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 10,12 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän tekninen lautakunta Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: 10,12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2012. KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2012. KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2012 KOKOUSAIKA 5.9.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 26 Saapuneet asiakirjat 27 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 2/2015 KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 17 Toimielinten pöytäkirjat 18 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 3/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 16 Liite 1 Kirjaston toimintatilasto vuodelta 2014 17

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 11.9.2012 klo 18.00 19.47 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot