Työnantaja tyrkkii. luottamusmiehiä syrjään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantaja tyrkkii. luottamusmiehiä syrjään"

Transkriptio

1 NRO 5/14 5/13 Joulukuu Pekeman ry TEAM os. os Työnantaja tyrkkii Einari Grönberg puheenjohtajaksi luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten aseman ylenkatsominen työnantajan puolelta. Tämä koskee yleisesti osastojen luottamusmiehiä ja muita luottamusasemassa olevia. Ammattiosasto veti luottamusmieskokouksessa ja marraskuun jäsenkokouksessa johtopäätökset ja asiaan on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuudessa 4. joulukuuta siitä jo alustavasti keskusteltiinkin (sivu ). Tässä lehdessä aiheesta kirjoittaa puheenjohtaja pääkirjoituksessaan ja pääluottamusmies palstallaan. Työpaikkaselvitysten tuloksia tutkittaessa aiheeseen palattaneen. Jos nekin osoittavat työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin kannalta. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt. Pasi jatkaa valtuutettuna Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun paikalle ollut vastaehdokkaita ja jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen. Pekeman :n syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Joulurauhaa vuodelle 015 operaattori Einari Grönberg. Ammattiosastoa seitsemän vuotta vetänyt Jari Voutilainen ei asettunut ehdolle. Kokouksessa valittiin vuodelle 015 uusi hallitus, jonka kokoonpano ilmenee sivulta kaksi. Tilaisuuteen otti osaa jälleen tyydyttävä määrä jäseniä, trendi on jopa nouseva ja nuoriakin jäseniä kiinnostaa toiminta. Läsnä oli Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM:ista kaksi työehtosihteeriä. Liiton puheenvuorossa nousi esiin vuoden 015 liittokokousedustajavaalien toimitustapa ja miten merkitykselliset vaalit ovat eri sopimusaloille. Liiton vaalit ovat myös osaston toimintasuunnitelmassa tärkeällä sijalla vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kannalta. Vaalit päätettiin suorittaa uurnavaalina. Toimintasuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota muun muassa työpaikkamme työntekijöiden järjestäytymisasteeseen, korostuneeseen jäsentemme edunvalvontaan ja tulevan vuoden seisokin haasteisiin. Talouspuolella vallitsee muuten tasainen tilanne, mutta Punkaharjun osakeyhtiön yhden osakkeenomistajan konkurssin nähtiin rasittavan sitä. 1

2 AMMATTIOSASTON HALLITUS 015 NRO 5/13 NRO 5/14 4/08 NRO 36. vuosikerta 31. vuosikerta 37. vuosikerta Puheenjohtaja Einari Grönberg Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Varsinaiset n Taidetehtaalla. työlistan valitsemisjärjestyksessä ja ajankohtaisaiheiden jälkeen jäsenet Normaalin Varajäsenet kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Reijo Hurskainen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet Esa Karppinen Jörgen tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstallabackman sivulla neljä. Aarne Lehonmaa Antero Kääriäinen Toimipaikkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Lindqvist Heikki Karppinenkäytäntöjä ja perigelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän olymerspekeman Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. harmonisoimaan joulukuuon kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Pekeman ry Ilmari Lohenoja Jouni AlkioHän myös viittasi tapahtutyöntekijät Taidetehtaalla. Normaalinaatteena työlistan jaeikä ajankohtaisaiheiden jälkeen Työntekijät ryry Työntekijät PL 330 miin krakkerilla, näe tarkoituksellista luottamusmiesten Mika Lumme Harri Kortelainenohittamista tapahpl akiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Kari Koistinen että kaikille osastopäälliköille ole selvää, milloin he yleensä ovat tieelof Ilmeni, den pääluottamusmies Juselius. Puhe käsitti asioita,eielof joita on luet Keijo Pulkkinen Juselius donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää Jukka Saarijärvi Jani Koponen än lehden pääluottamusmiehen sivulla neljä. Jari Voutilainen osastonpalstalla luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 Esa Vainonen Toni Laakso kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Jari 379 Voutilainen kkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan n totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Lindqvist n kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupalkkatason riittävyydestä Puolivuosittainen yt-tilaisuus Lindqvist Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö 4088 kerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- kertoi tilanteesta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanolef.-tuotanto v.v.1 1 Olef.-tuotanto osoittamista osalle ä kaikille osastopäälliköillesaeikohdennettujen ole selvää,kuoppakorotusten milloin he yleensä ovat tie-operaattoreita. Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen vollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten johdosta, että hyvän jaasemasta. pitkäjänteisen Miten toiminnankäyttää ansiosta on saamassa Muu toimitus: ottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin tosami Karlsson Muu toimitus: Toimitus: 4449 teutus. kko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Veikko Höök Elof Juselius Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius /3495 ka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan 303 Esa Karppinen noin 4 Pasi %.379 Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Mäntysaari 3048 n riittävyydestä Painopaikka: Print Ab, Oy Formato apidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta Painopaikka: keän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Painopaikka: tt-urex n Painopaikka in jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan Seuraava numero nettujenseuraava kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Virike Seuraava Virike ililmestyy 45. i kiitoksensa n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen ilmestyy koko mestyy Lehteen tarkoitetut ttä hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Lehteen tarkoitetut kirjoitukset on oltakirjoitukset on kirjoitukset onoltava oltainnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin Borealis Polymers Oy:n kuluneen vuoden toisen topuoliskon yt-tilaisuus va toimitussihtee- D:n toimitussihteerillä va rillätoimitussihtee9. lokakuuta 10. helmikuuta rillä 10. helmikuuta eliniän jatkaminen on pidettiin joulukuun neljäntenä päivänä Cafe Cabriolessa ssa. Talouden puolesta tilanne on hyvä, henkilöstön pyrkimys parempaan (HLT) Ammattiosaston merkittävä asia tulevaisuuden vuorovaikutukseen johdon kanssa kannalta. oli syyskokous esillä ja turvallisuuskehityksessä yritetään uudestaan henkilöstöä sitoutumaan. Työntekijöiden käsitykpidetään maanantaina 1. joulukuuta sen mukaan negatiivinen turvallisuuskehitys on seurausta yhteistyön (HLT) heikkenemisestä. Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

3 Puheenjohtajan pääkirjoitus: 36. vuosikerta Seitsemän vuotta mikä on muuttunut? Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro.jari Vuorossa oli Voutilainen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Toimipaikkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onjättäessäni seitsemän vuotta gelmia. kestäneen että Borealiksessa näillä eväillä käytäntöjä aidosti rakennetaan Hänpuheenjohtatotesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan ja peripekeman jakauteni vuoden vaihteessa totean ammattiosaston sitä kuuluisaa hyvää työilmapiiriä! aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu jäsenistön tärkeää. eikä Koen, Syyskokouksessa valittu ammattiosaston halli tuen olleen ensiarvoisen miin krakkerilla, näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamistauusi tapahettä oman työpaikan tuki on sitä aitoa tukea, jossa satus ja sen johto määrittelee toimintalinjansa, en niihin nahelinä on jäänyt taka-alalle, ja jotaettä ilman yksikään lähemmin puutu. Sen voimilloin sanoa, he ettäyleensä työsarkaa Ilmeni, kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, ovatriittää. tiepuheenjohtaja ei voi porukoilta saamaansa luottamusonnittelut uudelle puheenjohtajalle Einari Grönber donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää tehtävää hoitaa. Ikävä sanoa,osaston mutta muualta, esimer- hyväksi gille jayhteistyössä tuetaan häntä tehtävässä! luottamusmiestä ja vaikeassa mitkä ovat tämän odotukset, kiksi eikuului tukea Jaakko ole juurituomaisen herunut. esittämä Kiitän Borealiksen henkilöstöryhmiä asiallisesta liitto-organisaatiosta, 4493 vastakysymys Pekeman porukan tavoitteet eivät ole siellä saaneet yhteistoiminnasta! Yhteistoiminta on välttämätöntä, Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan vastakaikua. olemmehan henkilöstönä kaikki samassa veneessä. pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Ei tässä tilanteessa voi kovin suuria odotella, kun Työnantajan edustajille myös tunnustusta, vaikka na Lindqvist riittävyydestä menee aina palkkatason toinen osapuoli etäämmäs ja etäämmäs. pit vastakkain on välillä puhuttu isoillakin kirjaimilla. Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta sen toimivan työnantajana Mutta odotan vastuullisena Kaipa siinä itse kukin on työtään hoitanut. tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 nytkin, kun taas on kuulemma paineita. Täällä PorKiitos myös Sportti Pollarin tytöille hyvästä oh Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. kertoi arvostavanvoossakin täytyisi jollakin olla valtaa päättää, totesin jauksesta sekäpääluottamusmies työnantajalle antaessaan mahdollisuu sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. tässä samaisessa Virike lehdessä vuoden 008:n ykdesta osallistua Kärppänä Kevyesti -ryhmään! Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen kösnumerossa vastatessani kysymykseen Mitä odoerityisesti kiitän tuesta ja yhteistyöstä ammattijohdosta, ettäpuheenjohhyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Muu toimitus: tuksia Borealista kohtaan. Aloitin silloin osaston jäseniä ja hallitusta vuosien varrella! 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin tosami Karlsson tajapestini teutus. Eikä mitään uutta seitsemän vuoden aikana voi Rauhaisaa joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta! Myös eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius yhteenvetona todeta, kun joulukuunld:n alussa oli työn 303 kanssa keskustelu n paikalantajan edustajien lisjohtamisen tilasta. Tai, otsikkoon viitaten, ovathan nimet ta-puolella muuttuneet. Päätöksenteko Borea 3048yhä kauemmas mihinkähän hiekliksessa menee kaan se hautaantuu? Asiat viivästyvät, kun ta-puolella ei uskalleta tehdä päätöksiä. Lähes kaikki hermostupainopaikka: vat neuvottelujen hitauteen. Luuleeko joku tosissaan, n Painopaikka Seuraava Virike ilmestyy 8. kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta Kiitos! Jäädessäni eläkkeelle 1. lokakuuta kiitän työtovereitani krakkerilla ja ammattiosastoa kuluneista vuosista! Seppo Suoniemi Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 3

4 Pääluottamusmiehen palsta: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Vuoden yleislakko oli viimeisin Suomen historian kolmesta n kuten Taidetehtaalla. nopeasti noussut Normaalin hintataso, työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin ruoan vakiintuneen hinta, tavan asumiskustannuksien nousu, energiahintojen raju mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli täysimittaisesta yleislakosta. Suomen Ammattiyhdistysten Keskus- nousu, verojen ja kaiken maailman Elof Juselius työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa liiton työtaistelutoimenpide alkoi piiloverojen ja maksujen nousu, rot? Eivät ainakaan suuryritykset. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- 1. maaliskuuta ja päättyi 0. maa- sun muuta. Kaiken tämän lisäksi Palkansaaja maksaa kaikista tuloistaan % veroa, mutta joutuu Pekeman liskuuta Yleislakon syynä oli työnantajaliitot ja keskusliitto EK aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- työantajan kieltäytyminen SAK:n yhdessä maan hallituksen kanssa silti huolehtimaan omista elinkustannuksistaan. Suuryritys tekee vaatimasta markan yleiskorotuksesta ajavat kovaa politiikkaa, jossa yritetään saada palkkoja alas. Sii- tulosta, josta vähentää kulunsa ja tuntipalkkoihin. Nykyrahassa se tekee 0,31 euroa, joka vastasi Ilmeni, että henkin kaikille tarvittiin osastopäälliköille Ruotsista haalittu ei ole selvää, maksaa milloin vasta he sitten yleensä minimaalisen ovat tiedonantovelvollisia, %:n asiantuntija kun puhuttiin kertomaan, luottamusmiesten että veronsa, silloisilla tuntipalkoilla 6 10 asemasta. jolloin se Miten jää jonnekin käyttää parin kolmen prosentin tasolle. Silti korotusta. osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 maan talous pelastetaan pienentämallä palkkoja! Aika läpinäkyvää juuri suuryritykset ovat EK:n joh- kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Palkankorotusvaatimuksen syynä oli hintasäännöstelyn loppumisen Kun palkka-asiaakin hommaa. Pieni taas lapsikin sivuttiin, olisi voinut vastasi dolla ensimmäisinä Luoto vaihtuvuuden omimassa olevan itselleen näitä verotuottoja. jälkeen pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja nopeasti Lindqvist noussut hintataso. ennustaa, mikä raportin lopputulos Toisesta 3415 maailmansodasta palkkatason ja tulee riittävyydestä. olemaan. sotakorvausajasta voimassa ollut Kunnossapidon Useasti tulevaisuutta kuulee ja lukee, koskien että paikkakuntapäällikkö ihmisillä pitää vaikka olla se tällä töitä, hetkellä palkasta vaikuttaa ei ilmapiiriin. Se vaatii työtä. The Borealis Way kertoi tilanteesta säännöstely Olef.-tuotanto päättyi v. 1 tammikuussa tulevan selkeän, 1956, koska eduskunnan määrävähemmistö Ruusujakin puhuta jaettiin mitään. molemmin Liian moni puolin. tekee Pääluottamusmies Olen kysynyt tätä kertoi ennenkin, arvostavansa kohdennettujen töitä minimipalkalla, kuoppakorotusten lisäksi osoittamista teetesiiko osalle Borealis operaattoreita. EK:n rumpujen tah- mars- oli vuoden 1955 lopussa äänestänyt valtalain yli vaalien Luoto - esitti tään kiitoksensa töitä ilmaiseksi koko ihmisillä, n jotka henkilöstölle dissa? heti Eli tilaisuuden pysyttelee aluksi minimipalkoissa sen ansiosta ja on valmis jopa on alentamaan saamassa tämä Muu esti toimitus: palkka- ja hintasäännöstelyn Sami jatkumisen. KarlssonEtenkin kotimaisen 3G-investoinnin. käytetään Suuri hyväksi tekijä erilaisilla projektin työn- voittamisessa palkkoja tänne ja pienentämään oli 01 seisokin eläkkeitä, to- johdosta, ovat että työttömiä. hyvän ja pitkäjänteisen Tarkoitan tällä, toiminnan että ruuan hinta 4449 nousi, myös vuokria teutus. antajatuilla kikkailua, jolloin ei ja korottamaan eläkeikää, ottamaan korotettiin. Elof Juselius Elinkustannukset Myös olivat nousseet 303 kahdessa kuukaudessa pitää työntekijää sen jälkeen kun pois? Tätäkö Borealiksen edustajat LD:n työnantajalla eliniän jatkaminen ole tarkoitustakaan on merkittävä kesälomarahat asia tulevaisuuden ja kannalta. pekkaspäivät (HLT) seitsemän 379 prosenttia. 451 Pasi Lakossa Mäntysaari oli lähes puoli miljoona yhteiskunnan osuus palkan maksussa päättyy. Oppisopimuksillakin ajavat EK:ssa? Kemianteollisuudessa ja työntekijää aikana, 3048 jolloin SAK:ssa oli noin jäsentä. Lakko juonitellaan mm. teollisuudessa ja esimerkiksi maataloustyössä käytetään Liian usein kuulee meidänkin yhtiön edustajien puhuvan että ei härskisti hyväksi harjoitus- palkka aina ole tärkein. Näin puhuu päättyi 0. maaliskuuta työnantajan Painopaikka: suostuttua SAK:n alkuperäiseen jaksolla olevia, työssä oppijoita ihminen jolla on riittävästi palkkaa vaatimukseen. n Painopaikka Lakolla saavutettu ja millä nimikkeellä heitä nykyisin onkaan. Joku vuosi taaksepäin nen joka ei mieti kaupan kassalla, ja vähän päälle. Näin puhuu ihmi- ansiotason nousu katosi nopeasti korkean Seuraava inflaation Virike takia. ilmestyy Inflaatio tämä olisi vielä ollut rikollista touhua, mutta tänä päivänä EK:n vaati- ihminen jonka ei tarvitse miettiä että onko tilillä saldoa. Näin puhuu söi reaaliansioita siten, 8. että lakkoa edeltävä reaaliansiotaso saavutettiin vasta 1960-luvun alussa. Lakko laillista. jotta rahat riittäisivät seuraavaan timuksesta eduskunnan siunauksella minkä laskun jättäisi maksamatta antoi kirjoitukset sysäyksen on työriitojen oltava toimitussihtee- luomiselle. (lähde: tio maksaa vielä kaikkien yrityk- ei tiedä yhtään mitään elämästä sovittelujärjestelmän Voi perkele, kohta varmaan valliin asti. Näin puhuu ihminen joka Helsingin rillä 10. sanomat) helmikuuta Ahneudella ei ole rajoja, osa kaksi sille antamien avustuksien ja verohelpotuksien lisäksi vakinaistenkin työntekijöiden palkat. Eikö mikään 1700 e minimipalkalla. Työnantajan kommentti tähänkin tulee olemaan, että ei täällä ole pakko olla riitä? töissä. Voi hyvänen aika sentään! Huolestuttavan monta tuttua Elof asiaa, Juselius Kuka piti tässä henkilöstön maassa puheenvuoron maksaa ve- Jatkuu seuraavassa numerossa 4 Vuoden 1956 yleislakko

5 Työsuojeluvaltuutetun palsta 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Kuin jatkona edelliseen Virikekirjoitukseen nimeni häviämisestä Kerro, millaisen käyttäytymi- kielteisesti Taidetehtaalla. käyttäytyneen Normaalin kanssa. työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Pasi Vuorossa Mäntysaari oli joku oli laittanut esteen tuleville sen olet kokenut epäasialliseksi työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa puheluille lankapuhelimeeni. Olen ja miltä se sinusta tuntuu. Pyydä pahoillani, jos ei minuun ole saatu häntä lopettamaan. Puhu käyttäytymisestä, älä ihmisen ominaisuuk- Ongelmaan on tartuttava silloin, Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- yhteyttä noin kuukausi sitten epämääräiseltä ajalta. Mitä seuraavaksi? sista. Pyydä tarvittaessa työkaveri kun asialle voi vielä tehdä jotain. Pekeman aatteena on tueksesi kohdella tähän koko puheeksi henkilöstöä ottamiseen. Jos tilanne jatkuu, kerro esi- vaan auttamista, etenkin, jos se ta- tasapuolisesti. Hoitoonohjaus Hän myös ei viittasi ole tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- rangaistus Ketään ei saa kiusata miehellesi että haluat keskustella pahtuu ajoissa. Työpaikalla tulee Työ, Terveys, Turvallisuus Ilmeni, -lehti että kokemastasi kaikille osastopäälliköille kiusaamisesta, hänen ei ole selvää, olla päihdeohjelma milloin he yleensä jota ovat tulee tiedonantovelvollisia, kanssaan. Jos kun koet puhuttiin kiusaajaksi luottamusmiesten esihittää ja asemasta. saattaa se Miten kaikkien käyttää tietoi- ke- 6/014, Vesa Keinonen, kirjoitti, että osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, yli suomalaista kokee miehesi, niin ilmoita asiasta hänen suuteen ja ymmärrykseen. joka kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 päivä 435 olevansa kiusaamisen esimiehelleen. kohteena työpaikallaan. Työpaikkakiusaaminen pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Kun palkka-asiaakin -Miten ehkäistä taas sivuttiin, epäasiallista vastasi Turvallisuus Luoto vaihtuvuuden ja Uusi Vuosi olevan on toistuvaa, pitkään kohtelua? jatkuvaa ja systemaattista 3415 kielteistä palkkatason Työyhteisössä riittävyydestä. voidaan: Keskustella siitä, tulevaisuutta millaiset koskien tilanteet paikkakuntapäällikkö ja määrä. Tästä on kertoi matka tilanteesta vain ylös- Seitsemän tapaturmaa on hälyttävä kohtelua, 379 loukkaamista, 4088 alistamista Kunnossapidon ja Olef.-tuotanto mitätöintiä. Kiusaaminen v. 1 etenee tulevan selkeän, millainen vaikka käyttäytyminen se tällä hetkellä koetaan vaikuttaa päin. ilmapiiriin. Uskon sen Se tarkoittavan vaatii työtä. tapaturmien positiivista kertoi arvostavan- vähenemistä. prosessina, jonka seurauksena kohteeksi Ruusujakin epäasialliseksi. jaettiin molemmin Keskustella puolin. siitä, Pääluottamusmies joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Arjessa Luoto esitti lua kiitoksensa omassa työyhteisössä koko n toivo- henkilöstölle maalin heti toimintamme tilaisuuden lisäksi aluksi seisok- sen sa kohdennettujen millaista käyttäytymistä kuoppakorotusten ja kohte- osoittamista Haasteena osalle tulevana operaattoreita. vuonna on nor- henkinen Muu toimitus: väkivalta, kiusaaminen, johdosta, taan että hyvän ja millaista ja pitkäjänteisen käyttäytymistä toiminnan kivuoden ansiosta työtuntimäärät on saamassa ja uusien häirintä Sami Karlsson ja epäasiallinen kohtelu 3G-investoinnin. ei hyväksytä. Suuri tekijä Tunnistaa projektin yhteisen voittamisessa toimittajien tänne oli työntekijät. 01 seisokin Saavuttamamme turvallisuuskulttuuri on toteutus. pohdinnan avulla sellaiset työn ja tarkoittavat 4449 samaa asiaa. Kiusaamisen Elof Juselius muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä 303 ja ilmeistä sanallisiin altistavat epäasialliselle kohtelulle. taso jälleen tulevana vuonna. Myös LD:n työolojen eliniän piirteet jatkaminen tai tilanteet, on merkittävä jotka erinomainen asia tulevaisuuden pohja kannalta. saavuttaa (HLT) hyvä uhkauksiin Kiusaaminen voi olla Sen perusteella tehdään tarvittavat epäsuoraa, kuten perättömien tietojen levittämistä, 3048 tai suoraa, kuten jossa jokaisella työyhteisön jäse- muutokset. Rakentaa ilmapiiriä, Joulun aika huutamista ja nimittelyä. Yksikään nellä on velvollisuus, oikeus ja Omalta osaltani on tiedossa Joulu työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa Painopaikka: yhteisössä on mielipide- käyttäytyminen (työturvallisuus- läsnä mutta sydämessä kuitenkin. lupa ottaa puheeksi epäasiallinen läheisteni kanssa. Kaikki eivät ole ja n näkemyseroja. Painopaikka Ajoittain syntyy laki 18 ja 8 ). Jouluun kuuluu perinteiset ruuat, myös ihmisten tai ryhmien välisiä sauna, joulukuusi ja saattaapa ristiriitoja Seuraava tai Virike koko ilmestyy työyhteisöä Työkaverin alkoholinkäyttö joulupukkikin poiketa jakamassa koskevia konflikteja 8. ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikä- Olenko ollut kiltti vai tuhma. Pa- kuuluu sinulle lahjoja. Totuus tulee jälleen julki: vät tilanteet työpaikalla eivät ole TTT -lehti 6/014, Anne Kujasalo: rasta Joulussa on läheisyyden lisäksi nähdä lasten riemu ja eloi- kiusaamista kirjoitukset on (työpaikkakiusaaminenva toimitussihteejelu on karhunpalvelus kaverille. suus. olta- Asian pimittäminen tai muu suorillä 10. helmikuuta Kyse saattaa olla etenevästä ja pahenevasta alkoholiriippuvuudesta, Mitä tehdä, kun tulee kiusatuksi joka johtaa työkyvyttömyyteen. Rauhallista Joulua ja Työterveyslaitos: Ota epäasialliseksi kokemasi kohtelu puheeksi Elof Juselius kijää piti alkoholiriippuvuutta henkilöstön puheenvuoron vastaan. t. Kenelläkään meistä ei ole suojate- turvallista Uutta Vuotta! Pasi 5

6 Ammattiosaston toimihenkilöt vuosikerta Puheenjohtaja Borealis Polymers Einari Grönberg Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Jukka Taidetehtaalla. SaarijärviNormaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Varapuheenjohtaja Sihteeri kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Varasihteeri työntekijöiden Esa pääluottamusmies Karppinen Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Työvaliokunta Einari Grönberg, Elof Juselius,, Pekeman Esa Karppinen, Esa Vainonen, Reijo Hurskainen aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Jaostot - yhdyshenkilöt Virike-lehden toimitus Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, Einari Grönberg kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää - päätoimittaja Jari - toimitussihteeri Voutilainen osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, muut jäsenet kuului Jaakko Pasi Tuomaisen Mäntysaari, esittämä Elof Juselius, vastakysymys. Esa Karppinen Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan Kunto- ja vapaa-aika pieni, vain noin Työvaliokunta 4 %. Työnantajan (Einari Grönberg) näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Opintosihteeri Lindqvist 3415 palkkatason Työvaliokunta riittävyydestä. (Einari Grönberg) Eläkeläisvastaava Kunnossapidon Elof Juselius tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta Olef.-tuotanto Kotisivujen v. hoitaja 1 tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Punkaharju / lomavastaava Ruusujakin Pasi jaettiin Mäntysaari molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavansa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Työntekijöiden edustajat Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen Muu Yt-neuvottelukunta toimitus: johdosta, että Pääluottamusmies hyvän ja pitkäjänteisen Elof Juselius toiminnan ja puheenjohtaja ansiosta Einari on Grönberg saamassa Sami Karlsson 3G-investoinnin. varalla Suuri työsuojeluvaltuutettu tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus Henkilöstöryhmien kokoukset Elof Juselius Myös LD:n Einari eliniän Grönberg, jatkaminen Elof on Juselius, merkittävä Pasi asia Mäntysaari tulevaisuuden ja Jukka kannalta. Saarijärvi (HLT) As.Oy Tuunaantupa Kilpilahden kulttuuritoimikunta Esa Karppinen SAK:n paikallisjärjestön 3048 Antero Kääriäinen, Aarne Lehonmaa, edustajiston kokoukset Einari Grönberg Painopaikka: Ruokalatoimikunta, Reijo Hurskainen, n Painopaikka Esa Vainonen ja Harri Kortelainen Kansainväliset asiat / CCC Seuraava CCC-varaedustajat Virike ilmestyy 8. I-vara Jukka Saarijärvi, II-vara Borealis Polymers Oy:n hallitus Einari Grönberg, varalla Jukka Saarijärvi kirjoitukset Borealis vapaa-ajan on oltava Tasa-arvotoimikunta toimitussihtee- Elof Juselius työryhmä Elof Juselius rillä 10. helmikuuta Sairauskassan hallitus Elof Juselius, varalla Einari Grönberg ja, varalla Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 6

7 Äänestätkö porvari- Suomelle jatkoa? 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Ei ole helppoa ei. Suomen talous nompaan suuntaan. Näillä eväillä kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli kahlaa jos ei nyt pohjamudissa, Suomi sitten uuteen nousuun. Einari Grönberg työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa niin syvällä ainakin. Eikä mahdollisesta talouskasvusta ole minhatoista, ja en tarkoita nyt pien- Media puhuu vallan kieltä Ei jumalauta! Näistä yrittäjä-po- Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja perikäänlaisia näkymiä lähitulevaisuudessa, eli tasaisen surkeaa. Samaan veronsa Suomeen, eikä jonnekin Ja mitä tulee valtamediaan, se yrittäjiä, kun jokainen maksaisi Pekeman aikaan Työntekijät ihmisiä ry potkitaan sankoin aatteena on Caymanin kohdella saarille, koko henkilöstöä niin Suomessa tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- toitottaa porvarillista sanomaa joukoin kilometritehtaalle, jopa ei olisi lamasta tietoakaan. No ahneudelle ei tunnu löytyvän rajoja. kotimaisissa viestimissä, vaan ainoana totuutena ja ei ainoastaan sellaisista yrityksistä, jotka eivät edes kamppaile talousvaikeuksissa. Ilmeni, että Valitettavasti kaikille osastopäälliköille samansuuntaista ei ole selvää, myös milloin Euroopan he yleensä unionin ovat tasolla. tiedonantovelvollisia, ovista idiotismia kun tuntuu puhuttiin nykyisen luottamusmiesten halli- Erityisesti asemasta. Ukrainan Miten kriisistä käyttää uuti- Päinvastoin rahaa tulee ja osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, ikkunoista Ei tunnu herroille tuksen vetovastuussa oleva kokoomuskin harjoittavan ja on harjoitsesti länsimaisiin näkökantoihin. sointi pohjautuu hyvin yksipuoli- riittävän kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 mikään. 435 Jos yrityksen tulos on kymmenen miljoonaa, Kun niin palkka-asiaakin tanut jo pitkään. taas Tulokset sivuttiin, huomaa vastasi Toki Luoto Venäläinenkin vaihtuvuuden media olevan uutisoi omaa propagandaa, mutta ei ei pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja riitä. Pitäisi Lindqvist tehdä sata miljoonaa varmasti jokainen Suomen kansalainen. riittävyydestä. Alexander Stubbin alias länsimainen media tämän rin- ja kun sekään 3415ei riitä, niin pitäisi palkkatason tehdä 379 miljardi 4088tulosta. Jos tässä Kunnossapidon ei stupid tulevaisuutta hallitusohjelma koskien pitää paikkakuntapäällikkö sisällään esim. vaikka seuraavat tällä hetkellä teesit: vaikuttaa muistaa ilmapiiriin. sekin, Se vaatii että työtä. Euroopan nalla paljoa kalpene. kertoi tilanteesta Kannattaa onnistuta, Olef.-tuotanto niin v. tuntuu 1 siltä, tulevan kuin selkeän, kaikki olisi joustamattomien työntekijöiden Ruusujakin - Oikeudenmukainen jaettiin molemmin Suomi puolin. Pääluottamusmies parlamentin enemmistöryhmitty- kertoi arvostavansa kohdennettujen - Köyhyyden, kuoppakorotusten eriarvoisuuden osoittamista ja mät osalle edustavat operaattoreita. oikeistolaisuutta. vika, kun niille pitäisi maksaa palkkaakin. Eikö ne Luoto työntekijät Muu toimitus: voisi millään tehdä pienem- johdosta, että Kovin hyvän ristiriitaisia ja pitkäjänteisen teesejä, toiminnan kun viimeisimpänä ansiosta pätkäkomissaari on saamassa esitti kiitoksensa syrjäytymisen koko vähentäminen n henkilöstölle Tämä heti oikeistolaisuus tilaisuuden aluksi näkyy sen mällä Sami palkalla Karlssonja pidempää päivää. 3G-investoinnin. otetaan Stubbin Suuri tekijä puheet projektin huomioon. voittamisessa Jyrki tänne Kataisen oli 01 alias seisokin käteinen toteutus. Rikkaille helpotuksia, yleissito- lanseeraamassa Euroopan talous- Ihan kuin työläisten 4449 pienet palkat merkkaisivat Elof Juseliusmiljoonabisneksessä Myös LD:n vista eliniän TES:stä jatkaminen pitäisi päästä on merkittävä eroon, kasvun asia tulevaisuuden investointipaketissa, kannalta. (HLT) jos- ja eihän ne 303 merkkaakkaan. Kyse on täysin kyykyttämisestä. Niin ja irtisanomissuojaa on heikennettävä, AY-jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistettava, sitten on vielä ne hirveän jäykät työehtosopimukset palkkojen yleiskorotukset pysyttävä Jäykistä työehtosopimuksista tuleekin mieleen YLE:lta nollalinjalla. Toisin sanoen tuloerot kasvaa, joka osaltaan tullut Painopaikka: yrittäjäilta. Ei minulla mitään n yrittämistä Painopaikka vastaan ole, päinkunnan, ostovoima heikkenee, synnyttää Suomeen luokkayhteis- vastoin, mutta täytyy kyllä sanoa, työttömyys lisääntyy, jonka seuraamuksesta eriarvoisuus ja syr- että Seuraava hoh hoijaa! Virike jumaliste, ilmestyy mitä itkemistä. Pääviesti 8. tuntui olevan seuraava: On niin ikävää, kun Tämäkö on oikeudenmukainen jäytyminen kasvaa entisestään. joutuu ihan veroja maksamaan, ei Suomi? Ei, tämä on porvareitten yhtään kirjoitukset mukavaa. on oltava toimitussihtee- lisää ja rekrytointi rää, että näiden kokoomusherrojen Ulkomaalaista Suomi! Missä vaiheessa kansa he- työvoimaa helpommaksi, rillä 10. helmikuuta viron veromalli todellisuudentaju on jossain kuuta ja jäykät TES:it uusiin kuosiin. kiertävällä radalla. Tulevissa eduskuntavaaleissa Voimme varmaan kaikki arvata, äänestäkää työ- että muutokset tulisi tietenkin olemaan työntekijöiden kannalta Elof huo- Juselius pelleily! piti henkilöstön väenpuolueita, niin loppuu tämä puheenvuoron sa EU:n olemassa olevia varoja sijoitetaan riskipitoisiin projekteihin 0 miljardia euroa. Riskipitoinen sijoitus jotenkin kovin kalskahtaa korvaan, etenkin sijoituksen 300 miljardin odotusarvot saavat koko touhun kuulostamaan melkoiselta lottoamiselta. Lopulta kaikki kaatuu kuitenkin eurooppalaisten palkansaajien maksettavaksi. Helppohan se on herrojen rahoja sijoittaa, kun ei omasta taskusta tarvitse törsätä. Mikä hupaisinta, tai sanoisinko surullisinta, on se, ettei Suomi edes saa EU:lta maitorahaa. Moniin muihin EU-maihin kyllä rahaa työnnetään, mutta Jatkuu seur. sivulla 7

8 8 36. vuosikerta Pekeman Jatkoa 379 ed.sivulta 4088 Olef.-tuotanto v. 1 Toivottavasti kyseinen pätkäko- Muu toimitus: Sami Karlsson 4449 Elof Juselius Niin tai 379 oikeastaan 4 on jo alkanut. Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja palkkatason riittävyydestä. Kunnossapidon missaari tulevaisuutta tulee jatkossakin koskien pysymään pätkäkomissaarina. vaikka se tällä hetkellä Kai- vaikuttaa Myyjä: ilmapiiriin. Paljolla Se vaatii laitetaan? työtä. paikkakuntapäällikkö Jyrki: Eurojackpottia, kertoi tilanteesta kiitos. tulevan selkeän, Ruusujakin kesta jaettiin huolimatta molemmin toivon puolin. kaikille Pääluottamusmies Jyrki: 0 miljardilla! kertoi arvostavansa kohdennettujen oikein hyvää kuoppakorotusten ja rauhallista joulun osoittamista osalle operaattoreita. meiltä sitä vain pumpataan pois. Kyseinen maitotuki on kuitenkin murto-osa tuosta 0 miljardista. Luoto esitti odotusta! kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus. Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) 3G-vuosi alkamassa PE-:lla Kulunut vuosi on ollut PE-:lla Onhan perustuksia rakenneltu jo kesästä Painopaikka: alkaen. Rakennelmia on myös on ollut milloin mistäkin syystä. vähän mollivoittoinen. Alasajoja Kari Koistinen jo n syntynyt Painopaikka ja puikko palanut laitoksen käydessä pressun takana. Työ- kun olemme täällä sen 4 h vuo- haasteita. Laitos kun ei oikein taivu Herkästi syitä haetaan porukoista, turvallisuutta Seuraava Virike silmäillen ilmestyy 8. tilanne on rokaudessa. Kyllä tässä kohtaa voi lyhyissä kampanjoissa ja näin joudutaan ajamaan laadun kustannuk- ollut kaiken aikaa ns. haasteellinen. sanoa, että sinne peilin eteen voidaan mennä ihan päällikköporrasta sella. Kun pöntöt ovat täynnä tava- Tuleva vuosi tulee olemaan työntäyteinen. Koulutukset alkavat tam- myöden. Meillä on vähän paha tapa raa ja laadunvaihto on jo käynnissä, mikuussa kirjoitukset ja ensimmäinen on oltava helmi-maaliskuussa. toimitussihtee- Ylitöitä on kannalta kriittisiä kohtia prosessissa. peli pelattu pelletoinnissa. seisokki jättää tarkistamatta seisokeissa ajon prosessissa on laatusäädön kannalta on povattu rillä 10. kaikille helmikuuta riittävästi. Elokuun puolivälissä alkava pitkä seikin jälkeen ja tulevat maksamaan Eläkeuudistus puhututtaa Ne sitten pulpahtelevat esiin seisosokki vaikuttanee myös porukan kesälomavalintoihin. suunnittelemattomina alasajoina. Tätä kirjoittaessa Viimeisen vuoden aikana ovat myös Jos sitten menee ajatuksissa laitoksen ulkopuolelle, niin tilanne on tältä osin vielä vaiheessa. Elof Juselius lyhyet piti kampanjakoot henkilöstön puheenvuoron asettaneet ehkä

9 vasten Borealis ei työnantajana ole sieltä huonoimmasta päästä. Suurimpana ongelmana näin osastotason näkökulmasta on kuitenkin päätösvallan puuttuminen osastotasolta. Se 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin hidastaa asioiden 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan eteenpäin ja ajankohtaisaiheiden menoa. Hyvänä esimerkkinä jälkeen on TES:n 8c eli teknologiapykälän kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli soveltaminen. Kuukausikaupalla työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa väännetään kymmenyksistä kun valtuuksia ei ole ennen kuin niitä on Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- haettu jostain konklaavista. Tietysti se on kiinni myös päälliköstä ja Pekeman aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. hänen Hän uskalluksestaan myös viittasi pitää tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten oman väkensä puolia. ohittamista tapah Ryhtiliikettä toivotaan myös Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, henkilöstöhallinnon milloin yleensä suuntaan. ovat tiedonantovelvollisia, ja niiden kehittymisestä. kun puhuttiin Helsingin luottamusmiesten merkkinä asemasta. eläkeasiat Miten johon käyttää toivoisi Esi- mielenkiintoisin asiakokonaisuus meidän osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, huru-ukkojen 4493 kannalta on herrojen linjauksista viimeisimpänä puhutti se, kun Elinkeinoelämin. jonkun paneutuvan nykyistä parem- tämä kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 eläkeuudistus. 435 Siitä ei oikein vielä varmuutta saa, vaikka soittelisi pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Kun palkka-asiaakin män Keskusliiton taas EK:n sivuttiin, nokkamies vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan eläkeyhtiöillekin. Lindqvist Yksi tiedotustilaisuus 3415 on pidetty, mutta palkkatason siitä palkoille riittävyydestä. myös tuleville vuosille. ilmaisi halunsa lukita nollalinjan Loppusuora alkamassa ei kai 379 hyötyä 4088ollut, kun ei mitään Kunnossapidon No tämä tulevaisuutta esitys ei tietenkään koskien yllättänyt ketään. vaikka Onhan se tällä hän hetkellä johdon- vaikuttaa harmaantuu. ilmapiiriin. Luottohommien Se vaatii työtä. kaksi paikkakuntapäällikkö Niin ne vaan vuodet kertoi vierii tilanteesta ja pää uutta Olef.-tuotanto varmaa kerrottavaa v. 1 ollut. tulevan Se selkeän, tieto, mikä lehdistä on ollut luettavissa Ruusujakin mukaisesti jaettiin molemmin ollut työntekijöiden puolin. Pääluottamusmies viimeistä vuotta kertoi ovat arvostavansa lupaa kohdennettujen sortolinjalla kuoppakorotusten aina valinnastaan osoittamista asti. massa. osalle Onhan operaattoreita. tuota tullut tahkottua kohta alka- tähän asti, ei kuitenkaan ainakaan hyvää. Puupalttoo noutaa Luoto esitti Kilpailukykyyn kiitoksensa koko vedoten n haluttaisiin henkilöstölle ja jos heti jonkinlaiseen tilaisuuden sopimukseen aluksi sen että työntekijöiden hyvän ja pitkäjänteisen kyykytyslinjaa toiminnan nimi ansiosta tällättyä. Kyllähän on saamassa tässä on tavallisen Muu toimitus: raskasta työtä tekevän johdosta, ennen Sami kuin Karlsson eläkeikä täyttyy tulevaisuudessa. 3G-investoinnin. jatkaa vielä Suuri vuosia. tekijä Tässähän projektin EK:n voittamisessa tuntenut tänne itsensä oli etuoikeutetuksi 01 seisokin to- kun Tältä 4449tämä eläkeuudistus teutus. vuorineuvokset ovat hyvin onnistu- on saanut olla niin monessa muu- nykytiedon Elof Juselius varassa synkimmillään Myös LD:n neet viime eliniän vuosina. jatkaminen Nollaa on hipovien merkittävä toksessa asia tulevaisuuden mukana. Ennen kannalta. eläkkeelle (HLT) näyttää. 303 korotusten lisäksi valtiovalta on antanut siirtymistä toivoisi vielä kuitenkin Eläkeläisten sairauskulukorvaus työllisyyden nimissä tuntuvia ainakin yhden asian näkemistä ja on Pasi puhuttanut Mäntysaari myös työpaikoilla. Se verohelpotuksia. Ovatko työpaikat saamista päivänvaloon. Se on tämä maksettiin aikoinaan 3048 kertakorvauksena, sitten lisääntyneet? Päinvastoin; irtisanomisten meidän palkkausjärjestelmän kehittäminen. kun 379 laittoi 4 ruksin väärään paik- kaan. Niin kävi itsellenikin. Täytyy aallot ovat seuranneet toinen toistaan. On tapahtunut juuri Meillä on hyvä järjestelmä mutta se vaatii ajantasaistamista sanoa Painopaikka: että aiheesta ei aikoinaan informoitu n riittävästi. PainopaikkaMoni valitsi kunnossa olevat yrityksetkin pistä- si. Meidän ei pidä kloonata jalosta- niin kuin arvelinkin. Hyvässä tulos- työpaikan vaatimuksia vastaavak- kertakorvauksen siinä uskossa että vät porukkaa pihalle niin kuin ennenkin. mon mallia. Lähtökohtana on oltava Mikään ei riitä kun ahneus sekä nuorten että jo pitkään talossa kyseinen Seuraava korvaus Virike häviää ilmestyy joskus kuitenkin. Nyt moni 8. eläkkeelle lähtevä harmittelee mitä tuli aikoinaan hittäminen vaatii myös tahtotilaa on kaiken lähtökohtana. olleiden huomioiminen. Uuden ke- tehtyä. Kyllähän tässä jonkinlaisen Ryhtiä henkilöstöpolitiikkaan molemmilta osapuolilta. Avoimuus harhautuksen kirjoitukset on kohteeksi oltava toimitussihtee- näillä kai se on mentävä. Harrastettu henkilöstöpolitiikka kehittämisen tärkeitä tunnusmerk- jouduttiin ja rehellisyys ovat niin ikään uuden mutta rillä 10. helmikuuta EK:n nollalinjaus ei yllätys on tämän päivän YT-suomessa monessa yrityksessä rempallaan. Henkilöstöä sitoutetaan säästötalkoisiin kejä. Jos nämä kaikki puuttuvat heti alkumetreillä on kehitystyötä turha edes aloittaa. Yön tunteina tulee aina silloin tällöin jutusteltua vaikkapa palkoista Elof Juselius lopuksi piti irtisanomisilla. henkilöstön puheenvuoron Tätä taustaa Hyviä ja kun siinä onnistutaan, palkitaan joulunpyhiä! 9

10 10 Pitäisikö suunnata Kanarialle? Edelleen tulee palautetta menneiden varuillaan, mutta kaasujalkoja se ei kavasti ja jouduimme esittäytymään vuosien matkareportaaseista liiton hillitse. Maastossa tiet ovat yhtä kivikkoa, n. 300-päiselle seurakunnalle. Pääpappi oli ekstaasissa lehdessä 36. vuosikerta ja Virikkeessäkin. Se Borealis houkuttelee kertomaan pitkästä Polymers asfaltilla Oy:n vauhti puolivuosittainen puolestaan yt-tilaisuus pidettiin 4. saatuaan joulukuuta yllätysvieraita aikaa n liian Taidetehtaalla. hurjaa, vaikka Normaalin kylien kohdalla työlistan ja ajankohtaisaiheiden Suomesta. Olin jälkeen muuten pätkän reppureissaajan tosielämästä. kuultiin taajaan vakiintuneen asetetut tavan hidastusmöhkyt mukaan henkilöstön ovat selvin puheenvuoro. päin, kuten usein Vuorossa aamuisin. oli Borealiksen joululahja lentolaukku niin rajuja, että repisivät meikäläisten autoista pakoputket irti. on Afrikan vihreä jalokivi. Emme ole Siitä siirryimme Ugandaan, joka työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa suorastaan pakottaa siihen. Kerrotaanpa Afrikan ihmeistä. Tapaus on Kilimanjaron juurelta lennettiin missään tavanneet niin nauravaisia Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- tuore, palasimme sieltä sponsorini eksoottisempaan paikkaan Burundiin - ja sen villiin pääkaupun- hirmuajoista. Henkilöautolla men- ihmisiä. Ei puhettakaan Idi Aminin Pekeman nti J:n kanssa marraskuun lopulla. aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- Harrastamme itse taottuja matkojkiin Bujumburaan. Meitä tuijotettiin tiin taas ja kovaa, eikä tie ollut riittää aina kun mahdollista, minne herkeämättä, mutta koska meillä oli edes asfaltilla, saati sitten sateisilla mahdollista jos mahdollista kauas kirundia puhuva opas, ei pahemmin liejuteillä. Muutaman ajelupäivän turismista. Teemme niitä halvalla, Ilmeni, että häiritty. kaikille Kaupungissa osastopäälliköille oli kuuden ei ole selvää, ja pusikkoon milloin ajon he yleensä seurauksena ovat tiedonantovelvollisia, yli- jälkeen ulkonaliikkumiskielto kun puhuttiin luottamusmiesten ja timme yhden asemasta. iltapäivän Miten pajalla käyttää kiin- vie- käyttäen paikallisia resursseja kansallisen osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 kapitalismin sijaan, hutupastorin omistamassa resortissamme tarjoilu ahdasmielistä sorttia. Uganda oli positiivinen yllätys ja nittämässä autosta irronneita osia. jolloin kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 pääsemme 435 lähemmäs tavoitettamme. Jos haluamme hohtavaa Kun palkka-asiaakin Lomalla on vaikeaa taas sivuttiin, niellä illallista vastasi agenttimme Luoto Peter vaihtuvuuden Rujabukan olevan leirissä hotellia, pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja sellainen löytyy vaikka ilman olutta. Muutenkin tuli kiusallinen riittävyydestä. olo, mutta palveluhenkinen, ei ollut kovinkaan kaksinen matkan- pääsimme etäälle urbaaniudesta. Hän Helsingistä Meidän reseptillämme palkkatason reissuista tuppaa muodostumaan Kunnossapidon väkevästi tulevaisuutta hieltä haissut koskien kierosilmäinen pygmi vaikka kipaisi se mielellään tällä hetkellä iltaisin vaikuttaa luonnonolot; ilmapiiriin. ei Se sähköä, vaatii ruoka työtä. teh- paikkakuntapäällikkö järjestäjä, mutta kertoi leirissä tilanteesta vallitsivat vähemmän Olef.-tuotanto tavanomaisia v. 1 ja yllätykset ovat sääntö. Olemme kiivenneet Ruusujakin kassillisen jaettiin mainiota molemmin Primus-olutta puolin. Pääluottamusmies tiin nuotiolla ja kertoi kaikki arvostavan- raaka-aineet tulevan selkeän, suunnittelematta Cotopaxille sa 5000 kohdennettujen kaupungilta kuoppakorotusten muutaman lantin osoittamista vaivanpalkalla. kiitoksensa Burundista koko n voisi tehdä henkilöstölle asuimme heti teltassa. tilaisuuden Vähä aluksi kulutus sen tuli poimittiin osalle omalta operaattoreita. maalta. Sielläkin metriin, sademetsässä köyttä Luoto pitkin esitti tehtaan Muu toimitus: piipun korkuiseen puuhun, johdosta, oman että hyvän juttunsa, ja pitkäjänteisen mutta mennäänpä toiminnan mitatuksi ansiosta suihkussa, on jossa saamassa nuotiolla Bucarestissa Sami Karlsson jouduimme kidnapatuiksi, 3G-investoinnin. eteenpäin. Suuri tekijä projektin voittamisessa lämmitetty tänne vesi oli valui 01 orteen seisokin ripuste- to- Bogotassa 4449 ammuttiin miestä teutus. Ruandassa poliisivartiot vain litusta ämpäristä. Kulutus oli 10 litraa ja Elof Siperiassa Juseliusravintolavaunussa Myös heiluivat pistoolit 303 muuten vain. Tegucireitä heiluttelevat vaitonaiset virtamaan suomalaisille oman puun Ki- LD:n sääntyivät eliniän ja jatkaminen välillä rynnäkkökivää- on merkittävä asia kahdelta. tulevaisuuden Peter pyysi kannalta. meidät (HLT) istutgalpassa 379 teloitettiin 451 kolme häiskää kamiehet komensivat ulos bussista balen kansallispuiston läheisyydessä bussiin keskellä kaupunkia ja päivää. Mutta 3048 seuraamalla sponsoria pääsyynä Kongon puolelta tulevat nuuskiakseen matkatavarat. Täällä sijaitsevaan leiriinsä. näistä 379 hetkistä 4muodostuu Elämä. rosvojoukot, mutta myös vallankumoukselliset. Ruanda on luonnoltaan Luonnon performanssia ja siisteydeltäänkin huip- Kaikkien n. 10 safarin pääkohde Victoriajärven Painopaikka: ympäri n Painopaikka putasoa, eikä tähän vähiten vaikuta oli Bwindissä, jossa teimme rankan sademetsäjotoksen vuorigo- Tällä kertaa aloitimme Keniasta. kymmenisen vuotta sitten kertakäyttöiset muovipussit kieltänyt laki. rilloita katsomaan. Ugandasta Oikeastaan Seuraava Amsterdamista, Virike ilmestyy jonne lentoyhtiö meidät ystävällisesti 8. majoitti yöksi poistaen suunnitelmasvipussejakin pärjää, mutta juuri mat- Kampalasta rahtilaivalla Victoria- Rinkat tutkittiin rajalla. Ilman muo- poistuessamme päätimme yrittää tamme yhden päivän savannisafarit. kustaessa ne usein ovat varsin käteviä esim. sadekauden kuraamille, se ei luonnistunut, matkasimme järven yli takaisin Keniaan. Kun Keniassa kirjoitukset ja Tansaniassa on oltava toimitussihtee- Serengetiä ja Ngoron- lehmänpaskassa ryvettyneille maas- bussilla ja saimme pari päivää aikaa rytyytimme Amboselia, goroa rillä 10. nukkuen helmikuuta osan öistä teltoissa. Kaikki asiaankuuluva nähtiin, vaan ei montaa turistia, johtuen naapuri tobuutseille. Ruandassa liikuimme lähes yksinomaan dalla-dalloilla, eli ylikuormatuilla pikkubusseilla. viettääksemme Nakurun kansallispuistossa Kenian puolella. Siellä teimme viimeisen, mutta ei vähäpätöisimmän safarimme. Somalian terroristeista. Poliisin toistuvat ratsiat voivat pitää terroristit Elof Juselius Piruuttaan. piti henkilöstön Mutta meidät puheenvuoron otettiin va- Enteenä faunan Kävimme kirkossa. Messussa. repertuaarista

11 meen ärhentelemässä max. kahden metrin etäisyydellä. Pää metrin korkeudella se teki valehyökkäyksen. Käärmeitä sietävänä nti J ei joutunut paniikkiin, mutta juoksi jonkin 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus matkaa ja pidettiin huusi minua 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan pahamaineista ja ajankohtaisaiheiden matelijaa. Se jälkeen on erit- katsomaan kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön täin nopealiikkeinen puheenvuoro. Vuorossa ja voi edetä oli yli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. viisi Puhe metriä käsitti sekunnissa. asioita, joita Ehdin on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla saada pesäkoloonsa sivulla neljä. painuvasta mambasta vain kuvia, joissa siitä näkyy korkeintaan metrin pätkä. Se oli luo- Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Pekeman massa nahkaansa. En rakasta käärmeitä, mutta luonnonvaraista eläintä aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah kunnioittaen en lähtenyt kiskomaan sitä uudelleen kuvattavaksi hetkeksi Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, ulkoilmaa milloin piiskaaman he yleensä ovat jääneestä tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten hännästä. asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 Mustamamba ei muuten lie niin kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys aggressiivinen, mutta näin pesäkololla Luoto ollessaan vaihtuvuuden se on ehkä olevan paras Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja jättää rauhaan. Eikä muutenkaan 3415 palkkatason riittävyydestä. kuulemma pitäisi mennä 0 metriä Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö lähemmäs. Tuskin kertoi enää tilanteesta tulee niin Olef.-tuotanto v. 1 tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa kovasti ilmapiiriin. säikyttyä Se vaatii kotoisia työtä. kylmän Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kohmettamia kyitä, kertoi mutta arvostavansa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista edes osalle vähän operaattoreita. alkaa varomaan tämän nti J lupasi Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle kaliiperin heti otuksia. tilaisuuden Useamman aluksi sen kerran ansiosta on tämänkaltaisten on saamassa omatoimi- Muu toimitus: johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan Sademetsissä Sami Karlssonasuvia batwoja 3G-investoinnin. on syrjitty, mutta Suuri ugandalainen tekijä projektin hymy voittamisessa matkojen tänne jälkeen oli 01 tullut seisokin mieleen, toteutus. hattua peittääkseni ruandalaisen par- pitäisikö suunnata Gran Canarian että on herkässä Lainasin kaverin turin Elof Juselius työn jäljen - ja jotten näyttäisi Myös LD:n niin eliniän pieneltä. jatkaminen on merkittävä pakettimatkalle? asia tulevaisuuden Nti kannalta. J:n työnantaja (HLT) 303 ehdotti Tallinnaa. iski edeltäneenä yönä punkki itseäni Jokainen on nähnyt eläintarhoissa paikkaan, jota en kerro. Maastoon pervoja paviaaneja. Afrikassa ne päästyämme 3048 tapasimme joukon harvinaisimpia nisäkkäitä: Valkoisia kypsyä ja viljelijät joutuvat vartioi- käyvät varkaissa, kun vilja alkaa sarvikuonoja, puuhun kiipeäviä leijonia, Painopaikka: Rotchildin kirahveja, mutta hyppivät peltoja ympäröivän sähmaan satoaan. Nakurussa paviaanit myös n käärmeistä Painopaikka vaarallisimman; köaidan yli. Raivostunut viljelijä mustamamban. juoksi lauman perään nuijaa heiluttaen ja paviaanit jäivät sähköaidan Seuraava Olimme Virike seisahtuneet ilmestyy Suuren Hautavajoaman jyrkänteelle 8. ja kuvasin parhaillaan nuolihaukkaa. den jo hypättyä turvaan viuhuvalta pylväiden päihin ilkkumaan. Mui- Kuskimme Moses oli nti J:n kanssa nuijalta aidan toiselle puolen, jäi noin kirjoitukset 10 metrin on päässä oltava toimitussihtee- black mamba. Äijä otti ja- todellista performanssia: Toisessa ja parahti yksi kylmän viileästi suorittamaan äkisti lat rillä alleen 10. niin helmikuuta nopeasti, että kun ääni kädessään se heilutti suurena voitonmerkkinä maissintähkää ja toisella saavutti minut, katseeni ei enää tavoittanut miestä. Nti J laski kameran - masturboi näytösmäisesti. Ne ovat silmiltään ja tapasi kolmimetrisen, Jos liikut Afrikassa, tämä ei sitten ole piti Tapolaa! henkilöstön puheenvuoron niin välittömiä! miehen hauiksen paksuisen Elof käär- Juselius Lindqvist 11

12 NRO 4/ vuosikerta Plm ja varaplm NROvuosille 5/ vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu ta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja Elof Juselius on valittu jatkamaan Borealis Polymers Oy:n Työntekijät ry ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli työntekijöiden pääluottamusmiehenä vuosille 015PL työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe Varapääluottamusmiehen ehdokasasettelussa oli kaksi käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. ehdokasta, joten suoritettiin vaali. Ehdokkaina olivat Einari Grönberg ja Harri Kortelainen, joista Einari Grönberg Toimipaikkapäällikkö Luototuli ei vastauksessaan nähnyt suurempia onvaalissa äänin 159 valituksi varapääluottamusmieheksi gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peripekeman vuosille Harri Kortelainen sai 10 ääntä. tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuon kohdella koko henkilöstöä Työntekijät ry aatteena miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan Olef.-tuotanto pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että v. se1kertoo viihtymisestä ja palkkatason riittävyydestä. NRO 4/ Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi31. tilanteesta vuosikerta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Toimitus: Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle Veikko Höök heti tilaisuuden aluksi sen johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Muu toimitus: 345/3495 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa Sami Karlsson Esa Karppinentänne oli 01 seisokin to 4449 teutus Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius Pääluottamusmies Elof Juselius 303 Painopaikka: varapääluottamusmies Einari Grönberg Oy Formato Print Ab, Olefiinituotanto Einari Grönberg Antti Kymäläinen - varaluottamusmies Fenoli ja Aromaatit Ilmari Lohenoja Polypropeenituotanto Jarmo Vesterbacka Painopaikka: - Varaluottamusmies Keijo Pulkkinen n Painopaikka Polyeteenin perustuotanto + kh. Reijo Hurskainen Seuraava numero - Varaluottamusmies Mika Lumme 4493 ilmestyy 45. Boremix Timo Akkanen Seuraava Virike illehteen tarkoitetut Borstar-koetehdas Harri Kortelainen mestyy 8. Toimitussihteer - varaluottamusmies Jukka Saarijärvi kirjoitukset on olta BC*-pilot Kim Nygren va toimitussihtee 3415 kirjoitukset on olta PE Kari Koistinen va toimitussihteerillä 9. Petri lokakuuta Logistiikka/mat.käsittely Karhu TP:n m-korjaamon mek.kp Jussi Mäenpää Olef.-tuotanto v. rillä 10. helmikuuta TP:n m-korj. sä+instr.asentajat TP:n petrok. sä+instr.asentajat Esa Vainonen Pi Hauskaa Joulua Rauhallista Uutta Vuotta Virike Luottamusmiehet A Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 1 borealisgroup.co Toimitus: Veikko Höök 345/ Esa Karppinen

Työnantaja tyrkkii. Raskaan sarjan AKT. luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii. Raskaan sarjan AKT. luottamusmiehiä syrjään NRO 1/16 5/13 Joulukuu Helmikuu Pekeman Työntekijät ry ry TEAM os. os. 100 100 Työnanta tyrkkii Raskaan sarn AKT luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen

Lisätiedot

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään NRO /16 5/13 Joulukuu Vappu Pekeman Työntekijät ry ry TEAM os. os. 100 100 Työnantaja tyrkkii Aihetta Vapun viettoon on! luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä 2016 (syyskuu 2016) Vuodet ja 2015

Työttömyyden kehityksestä 2016 (syyskuu 2016) Vuodet ja 2015 Työttömyyden kehityksestä 2016 (syyskuu 2016) Vuodet 2007-2014 ja 2015 Työttömyyden kehitys vertaillen 07-13 ja paksummin 14-15 vertaillen 13-14-15-16 Työttömyys korkealla tasolla mutta tasaantumassa?

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa, vaikkei ehkä niinkään työmarkkinarintamalla.

Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa, vaikkei ehkä niinkään työmarkkinarintamalla. NRO /14 5/13 Joulukuu Vappu Pekeman ry TEAM os. os. 100 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään joituksessaan siitä, miten hyvin Joulurauhaa Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa,

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet ja 2014

Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet ja 2014 Työttömyyden kehityksestä 2014 (syyskuun loppu) Vuodet 2007-2013 ja 2014 Työttömyyden kehitys vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 vertaillen 11-12-13-14 Työttömyys kehittymässä kyllä huonompaan suuntaan Tilanne

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM Kiusaamisen kipeät arvet 8.3.2016 LASTEN vertaissuhdetaidot Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM KIUSAAMINEN KOSKETTAA KOKO LAPSIRYHMÄÄ. Tässä puheenvuorossa keskitymme

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa

Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa Interaktiivinen opetus ja oppiminen Sini Tuikka Tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä Henkinen väkivalta

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Kansalaisaloite taitetun indeksin poistamiseksi on myötätuulessa

Kansalaisaloite taitetun indeksin poistamiseksi on myötätuulessa Kansalaisaloite taitetun indeksin poistamiseksi on myötätuulessa Puolueisiin sitoutumaton eläkeläisjärjestö Suomen Senioriliike ry käynnisti syyskuussa 2015 Kansalaisaloitteen, jonka tarkoitus on palauttaa

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU

Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU Meidän koulu on kiusaamisen vastainen koulu KIVA KOULU ja meillä myös sovitellaan Verso-toiminta Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli Kastellin koulu 22.11.2011 1 Mitä kiusaaminen on? Kiusaamisella tarkoitetaan

Lisätiedot

50mk/h minimipalkaksi

50mk/h minimipalkaksi Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2012 toukokuu 21 Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta Mika Sakki 50mk/h minimipalkaksi Pyydä mahdotonta 2000 Syndika vapaa työväenlehti 1/2000 2000 2 Sisältö

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja.

Aloitteessa euroerolle esitetään sekä taloudellisia, talouspoliittisia että valtiosääntöoikeudellisia perusteluja. 07.06.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle Kuten eduskunnan puhemiesneuvostolle lähettämässämme kirjeessä totesimme, kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa tähtää

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot