Työnantaja tyrkkii. luottamusmiehiä syrjään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantaja tyrkkii. luottamusmiehiä syrjään"

Transkriptio

1 NRO 5/14 5/13 Joulukuu Pekeman ry TEAM os. os Työnantaja tyrkkii Einari Grönberg puheenjohtajaksi luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten aseman ylenkatsominen työnantajan puolelta. Tämä koskee yleisesti osastojen luottamusmiehiä ja muita luottamusasemassa olevia. Ammattiosasto veti luottamusmieskokouksessa ja marraskuun jäsenkokouksessa johtopäätökset ja asiaan on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuudessa 4. joulukuuta siitä jo alustavasti keskusteltiinkin (sivu ). Tässä lehdessä aiheesta kirjoittaa puheenjohtaja pääkirjoituksessaan ja pääluottamusmies palstallaan. Työpaikkaselvitysten tuloksia tutkittaessa aiheeseen palattaneen. Jos nekin osoittavat työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin kannalta. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt. Pasi jatkaa valtuutettuna Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun paikalle ollut vastaehdokkaita ja jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen. Pekeman :n syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Joulurauhaa vuodelle 015 operaattori Einari Grönberg. Ammattiosastoa seitsemän vuotta vetänyt Jari Voutilainen ei asettunut ehdolle. Kokouksessa valittiin vuodelle 015 uusi hallitus, jonka kokoonpano ilmenee sivulta kaksi. Tilaisuuteen otti osaa jälleen tyydyttävä määrä jäseniä, trendi on jopa nouseva ja nuoriakin jäseniä kiinnostaa toiminta. Läsnä oli Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM:ista kaksi työehtosihteeriä. Liiton puheenvuorossa nousi esiin vuoden 015 liittokokousedustajavaalien toimitustapa ja miten merkitykselliset vaalit ovat eri sopimusaloille. Liiton vaalit ovat myös osaston toimintasuunnitelmassa tärkeällä sijalla vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kannalta. Vaalit päätettiin suorittaa uurnavaalina. Toimintasuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota muun muassa työpaikkamme työntekijöiden järjestäytymisasteeseen, korostuneeseen jäsentemme edunvalvontaan ja tulevan vuoden seisokin haasteisiin. Talouspuolella vallitsee muuten tasainen tilanne, mutta Punkaharjun osakeyhtiön yhden osakkeenomistajan konkurssin nähtiin rasittavan sitä. 1

2 AMMATTIOSASTON HALLITUS 015 NRO 5/13 NRO 5/14 4/08 NRO 36. vuosikerta 31. vuosikerta 37. vuosikerta Puheenjohtaja Einari Grönberg Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Varsinaiset n Taidetehtaalla. työlistan valitsemisjärjestyksessä ja ajankohtaisaiheiden jälkeen jäsenet Normaalin Varajäsenet kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Reijo Hurskainen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet Esa Karppinen Jörgen tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstallabackman sivulla neljä. Aarne Lehonmaa Antero Kääriäinen Toimipaikkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Lindqvist Heikki Karppinenkäytäntöjä ja perigelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän olymerspekeman Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. harmonisoimaan joulukuuon kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Pekeman ry Ilmari Lohenoja Jouni AlkioHän myös viittasi tapahtutyöntekijät Taidetehtaalla. Normaalinaatteena työlistan jaeikä ajankohtaisaiheiden jälkeen Työntekijät ryry Työntekijät PL 330 miin krakkerilla, näe tarkoituksellista luottamusmiesten Mika Lumme Harri Kortelainenohittamista tapahpl akiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Kari Koistinen että kaikille osastopäälliköille ole selvää, milloin he yleensä ovat tieelof Ilmeni, den pääluottamusmies Juselius. Puhe käsitti asioita,eielof joita on luet Keijo Pulkkinen Juselius donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää Jukka Saarijärvi Jani Koponen än lehden pääluottamusmiehen sivulla neljä. Jari Voutilainen osastonpalstalla luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 Esa Vainonen Toni Laakso kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Jari 379 Voutilainen kkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan n totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Lindqvist n kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupalkkatason riittävyydestä Puolivuosittainen yt-tilaisuus Lindqvist Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö 4088 kerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- kertoi tilanteesta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanolef.-tuotanto v.v.1 1 Olef.-tuotanto osoittamista osalle ä kaikille osastopäälliköillesaeikohdennettujen ole selvää,kuoppakorotusten milloin he yleensä ovat tie-operaattoreita. Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen vollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten johdosta, että hyvän jaasemasta. pitkäjänteisen Miten toiminnankäyttää ansiosta on saamassa Muu toimitus: ottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin tosami Karlsson Muu toimitus: Toimitus: 4449 teutus. kko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Veikko Höök Elof Juselius Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius /3495 ka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan 303 Esa Karppinen noin 4 Pasi %.379 Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Mäntysaari 3048 n riittävyydestä Painopaikka: Print Ab, Oy Formato apidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta Painopaikka: keän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Painopaikka: tt-urex n Painopaikka in jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan Seuraava numero nettujenseuraava kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Virike Seuraava Virike ililmestyy 45. i kiitoksensa n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen ilmestyy koko mestyy Lehteen tarkoitetut ttä hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Lehteen tarkoitetut kirjoitukset on oltakirjoitukset on kirjoitukset onoltava oltainnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin Borealis Polymers Oy:n kuluneen vuoden toisen topuoliskon yt-tilaisuus va toimitussihtee- D:n toimitussihteerillä va rillätoimitussihtee9. lokakuuta 10. helmikuuta rillä 10. helmikuuta eliniän jatkaminen on pidettiin joulukuun neljäntenä päivänä Cafe Cabriolessa ssa. Talouden puolesta tilanne on hyvä, henkilöstön pyrkimys parempaan (HLT) Ammattiosaston merkittävä asia tulevaisuuden vuorovaikutukseen johdon kanssa kannalta. oli syyskokous esillä ja turvallisuuskehityksessä yritetään uudestaan henkilöstöä sitoutumaan. Työntekijöiden käsitykpidetään maanantaina 1. joulukuuta sen mukaan negatiivinen turvallisuuskehitys on seurausta yhteistyön (HLT) heikkenemisestä. Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

3 Puheenjohtajan pääkirjoitus: 36. vuosikerta Seitsemän vuotta mikä on muuttunut? Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro.jari Vuorossa oli Voutilainen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Toimipaikkapäällikkö Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onjättäessäni seitsemän vuotta gelmia. kestäneen että Borealiksessa näillä eväillä käytäntöjä aidosti rakennetaan Hänpuheenjohtatotesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan ja peripekeman jakauteni vuoden vaihteessa totean ammattiosaston sitä kuuluisaa hyvää työilmapiiriä! aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu jäsenistön tärkeää. eikä Koen, Syyskokouksessa valittu ammattiosaston halli tuen olleen ensiarvoisen miin krakkerilla, näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamistauusi tapahettä oman työpaikan tuki on sitä aitoa tukea, jossa satus ja sen johto määrittelee toimintalinjansa, en niihin nahelinä on jäänyt taka-alalle, ja jotaettä ilman yksikään lähemmin puutu. Sen voimilloin sanoa, he ettäyleensä työsarkaa Ilmeni, kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, ovatriittää. tiepuheenjohtaja ei voi porukoilta saamaansa luottamusonnittelut uudelle puheenjohtajalle Einari Grönber donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää tehtävää hoitaa. Ikävä sanoa,osaston mutta muualta, esimer- hyväksi gille jayhteistyössä tuetaan häntä tehtävässä! luottamusmiestä ja vaikeassa mitkä ovat tämän odotukset, kiksi eikuului tukea Jaakko ole juurituomaisen herunut. esittämä Kiitän Borealiksen henkilöstöryhmiä asiallisesta liitto-organisaatiosta, 4493 vastakysymys Pekeman porukan tavoitteet eivät ole siellä saaneet yhteistoiminnasta! Yhteistoiminta on välttämätöntä, Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan vastakaikua. olemmehan henkilöstönä kaikki samassa veneessä. pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Ei tässä tilanteessa voi kovin suuria odotella, kun Työnantajan edustajille myös tunnustusta, vaikka na Lindqvist riittävyydestä menee aina palkkatason toinen osapuoli etäämmäs ja etäämmäs. pit vastakkain on välillä puhuttu isoillakin kirjaimilla. Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta sen toimivan työnantajana Mutta odotan vastuullisena Kaipa siinä itse kukin on työtään hoitanut. tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 nytkin, kun taas on kuulemma paineita. Täällä PorKiitos myös Sportti Pollarin tytöille hyvästä oh Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. kertoi arvostavanvoossakin täytyisi jollakin olla valtaa päättää, totesin jauksesta sekäpääluottamusmies työnantajalle antaessaan mahdollisuu sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. tässä samaisessa Virike lehdessä vuoden 008:n ykdesta osallistua Kärppänä Kevyesti -ryhmään! Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen kösnumerossa vastatessani kysymykseen Mitä odoerityisesti kiitän tuesta ja yhteistyöstä ammattijohdosta, ettäpuheenjohhyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Muu toimitus: tuksia Borealista kohtaan. Aloitin silloin osaston jäseniä ja hallitusta vuosien varrella! 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin tosami Karlsson tajapestini teutus. Eikä mitään uutta seitsemän vuoden aikana voi Rauhaisaa joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta! Myös eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius yhteenvetona todeta, kun joulukuunld:n alussa oli työn 303 kanssa keskustelu n paikalantajan edustajien lisjohtamisen tilasta. Tai, otsikkoon viitaten, ovathan nimet ta-puolella muuttuneet. Päätöksenteko Borea 3048yhä kauemmas mihinkähän hiekliksessa menee kaan se hautaantuu? Asiat viivästyvät, kun ta-puolella ei uskalleta tehdä päätöksiä. Lähes kaikki hermostupainopaikka: vat neuvottelujen hitauteen. Luuleeko joku tosissaan, n Painopaikka Seuraava Virike ilmestyy 8. kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta Kiitos! Jäädessäni eläkkeelle 1. lokakuuta kiitän työtovereitani krakkerilla ja ammattiosastoa kuluneista vuosista! Seppo Suoniemi Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 3

4 Pääluottamusmiehen palsta: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Vuoden yleislakko oli viimeisin Suomen historian kolmesta n kuten Taidetehtaalla. nopeasti noussut Normaalin hintataso, työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin ruoan vakiintuneen hinta, tavan asumiskustannuksien nousu, energiahintojen raju mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli täysimittaisesta yleislakosta. Suomen Ammattiyhdistysten Keskus- nousu, verojen ja kaiken maailman Elof Juselius työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa liiton työtaistelutoimenpide alkoi piiloverojen ja maksujen nousu, rot? Eivät ainakaan suuryritykset. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- 1. maaliskuuta ja päättyi 0. maa- sun muuta. Kaiken tämän lisäksi Palkansaaja maksaa kaikista tuloistaan % veroa, mutta joutuu Pekeman liskuuta Yleislakon syynä oli työnantajaliitot ja keskusliitto EK aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- työantajan kieltäytyminen SAK:n yhdessä maan hallituksen kanssa silti huolehtimaan omista elinkustannuksistaan. Suuryritys tekee vaatimasta markan yleiskorotuksesta ajavat kovaa politiikkaa, jossa yritetään saada palkkoja alas. Sii- tulosta, josta vähentää kulunsa ja tuntipalkkoihin. Nykyrahassa se tekee 0,31 euroa, joka vastasi Ilmeni, että henkin kaikille tarvittiin osastopäälliköille Ruotsista haalittu ei ole selvää, maksaa milloin vasta he sitten yleensä minimaalisen ovat tiedonantovelvollisia, %:n asiantuntija kun puhuttiin kertomaan, luottamusmiesten että veronsa, silloisilla tuntipalkoilla 6 10 asemasta. jolloin se Miten jää jonnekin käyttää parin kolmen prosentin tasolle. Silti korotusta. osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 maan talous pelastetaan pienentämallä palkkoja! Aika läpinäkyvää juuri suuryritykset ovat EK:n joh- kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Palkankorotusvaatimuksen syynä oli hintasäännöstelyn loppumisen Kun palkka-asiaakin hommaa. Pieni taas lapsikin sivuttiin, olisi voinut vastasi dolla ensimmäisinä Luoto vaihtuvuuden omimassa olevan itselleen näitä verotuottoja. jälkeen pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja nopeasti Lindqvist noussut hintataso. ennustaa, mikä raportin lopputulos Toisesta 3415 maailmansodasta palkkatason ja tulee riittävyydestä. olemaan. sotakorvausajasta voimassa ollut Kunnossapidon Useasti tulevaisuutta kuulee ja lukee, koskien että paikkakuntapäällikkö ihmisillä pitää vaikka olla se tällä töitä, hetkellä palkasta vaikuttaa ei ilmapiiriin. Se vaatii työtä. The Borealis Way kertoi tilanteesta säännöstely Olef.-tuotanto päättyi v. 1 tammikuussa tulevan selkeän, 1956, koska eduskunnan määrävähemmistö Ruusujakin puhuta jaettiin mitään. molemmin Liian moni puolin. tekee Pääluottamusmies Olen kysynyt tätä kertoi ennenkin, arvostavansa kohdennettujen töitä minimipalkalla, kuoppakorotusten lisäksi osoittamista teetesiiko osalle Borealis operaattoreita. EK:n rumpujen tah- mars- oli vuoden 1955 lopussa äänestänyt valtalain yli vaalien Luoto - esitti tään kiitoksensa töitä ilmaiseksi koko ihmisillä, n jotka henkilöstölle dissa? heti Eli tilaisuuden pysyttelee aluksi minimipalkoissa sen ansiosta ja on valmis jopa on alentamaan saamassa tämä Muu esti toimitus: palkka- ja hintasäännöstelyn Sami jatkumisen. KarlssonEtenkin kotimaisen 3G-investoinnin. käytetään Suuri hyväksi tekijä erilaisilla projektin työn- voittamisessa palkkoja tänne ja pienentämään oli 01 seisokin eläkkeitä, to- johdosta, ovat että työttömiä. hyvän ja pitkäjänteisen Tarkoitan tällä, toiminnan että ruuan hinta 4449 nousi, myös vuokria teutus. antajatuilla kikkailua, jolloin ei ja korottamaan eläkeikää, ottamaan korotettiin. Elof Juselius Elinkustannukset Myös olivat nousseet 303 kahdessa kuukaudessa pitää työntekijää sen jälkeen kun pois? Tätäkö Borealiksen edustajat LD:n työnantajalla eliniän jatkaminen ole tarkoitustakaan on merkittävä kesälomarahat asia tulevaisuuden ja kannalta. pekkaspäivät (HLT) seitsemän 379 prosenttia. 451 Pasi Lakossa Mäntysaari oli lähes puoli miljoona yhteiskunnan osuus palkan maksussa päättyy. Oppisopimuksillakin ajavat EK:ssa? Kemianteollisuudessa ja työntekijää aikana, 3048 jolloin SAK:ssa oli noin jäsentä. Lakko juonitellaan mm. teollisuudessa ja esimerkiksi maataloustyössä käytetään Liian usein kuulee meidänkin yhtiön edustajien puhuvan että ei härskisti hyväksi harjoitus- palkka aina ole tärkein. Näin puhuu päättyi 0. maaliskuuta työnantajan Painopaikka: suostuttua SAK:n alkuperäiseen jaksolla olevia, työssä oppijoita ihminen jolla on riittävästi palkkaa vaatimukseen. n Painopaikka Lakolla saavutettu ja millä nimikkeellä heitä nykyisin onkaan. Joku vuosi taaksepäin nen joka ei mieti kaupan kassalla, ja vähän päälle. Näin puhuu ihmi- ansiotason nousu katosi nopeasti korkean Seuraava inflaation Virike takia. ilmestyy Inflaatio tämä olisi vielä ollut rikollista touhua, mutta tänä päivänä EK:n vaati- ihminen jonka ei tarvitse miettiä että onko tilillä saldoa. Näin puhuu söi reaaliansioita siten, 8. että lakkoa edeltävä reaaliansiotaso saavutettiin vasta 1960-luvun alussa. Lakko laillista. jotta rahat riittäisivät seuraavaan timuksesta eduskunnan siunauksella minkä laskun jättäisi maksamatta antoi kirjoitukset sysäyksen on työriitojen oltava toimitussihtee- luomiselle. (lähde: tio maksaa vielä kaikkien yrityk- ei tiedä yhtään mitään elämästä sovittelujärjestelmän Voi perkele, kohta varmaan valliin asti. Näin puhuu ihminen joka Helsingin rillä 10. sanomat) helmikuuta Ahneudella ei ole rajoja, osa kaksi sille antamien avustuksien ja verohelpotuksien lisäksi vakinaistenkin työntekijöiden palkat. Eikö mikään 1700 e minimipalkalla. Työnantajan kommentti tähänkin tulee olemaan, että ei täällä ole pakko olla riitä? töissä. Voi hyvänen aika sentään! Huolestuttavan monta tuttua Elof asiaa, Juselius Kuka piti tässä henkilöstön maassa puheenvuoron maksaa ve- Jatkuu seuraavassa numerossa 4 Vuoden 1956 yleislakko

5 Työsuojeluvaltuutetun palsta 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Kuin jatkona edelliseen Virikekirjoitukseen nimeni häviämisestä Kerro, millaisen käyttäytymi- kielteisesti Taidetehtaalla. käyttäytyneen Normaalin kanssa. työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Pasi Vuorossa Mäntysaari oli joku oli laittanut esteen tuleville sen olet kokenut epäasialliseksi työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa puheluille lankapuhelimeeni. Olen ja miltä se sinusta tuntuu. Pyydä pahoillani, jos ei minuun ole saatu häntä lopettamaan. Puhu käyttäytymisestä, älä ihmisen ominaisuuk- Ongelmaan on tartuttava silloin, Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- yhteyttä noin kuukausi sitten epämääräiseltä ajalta. Mitä seuraavaksi? sista. Pyydä tarvittaessa työkaveri kun asialle voi vielä tehdä jotain. Pekeman aatteena on tueksesi kohdella tähän koko puheeksi henkilöstöä ottamiseen. Jos tilanne jatkuu, kerro esi- vaan auttamista, etenkin, jos se ta- tasapuolisesti. Hoitoonohjaus Hän myös ei viittasi ole tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- rangaistus Ketään ei saa kiusata miehellesi että haluat keskustella pahtuu ajoissa. Työpaikalla tulee Työ, Terveys, Turvallisuus Ilmeni, -lehti että kokemastasi kaikille osastopäälliköille kiusaamisesta, hänen ei ole selvää, olla päihdeohjelma milloin he yleensä jota ovat tulee tiedonantovelvollisia, kanssaan. Jos kun koet puhuttiin kiusaajaksi luottamusmiesten esihittää ja asemasta. saattaa se Miten kaikkien käyttää tietoi- ke- 6/014, Vesa Keinonen, kirjoitti, että osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, yli suomalaista kokee miehesi, niin ilmoita asiasta hänen suuteen ja ymmärrykseen. joka kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 päivä 435 olevansa kiusaamisen esimiehelleen. kohteena työpaikallaan. Työpaikkakiusaaminen pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Kun palkka-asiaakin -Miten ehkäistä taas sivuttiin, epäasiallista vastasi Turvallisuus Luoto vaihtuvuuden ja Uusi Vuosi olevan on toistuvaa, pitkään kohtelua? jatkuvaa ja systemaattista 3415 kielteistä palkkatason Työyhteisössä riittävyydestä. voidaan: Keskustella siitä, tulevaisuutta millaiset koskien tilanteet paikkakuntapäällikkö ja määrä. Tästä on kertoi matka tilanteesta vain ylös- Seitsemän tapaturmaa on hälyttävä kohtelua, 379 loukkaamista, 4088 alistamista Kunnossapidon ja Olef.-tuotanto mitätöintiä. Kiusaaminen v. 1 etenee tulevan selkeän, millainen vaikka käyttäytyminen se tällä hetkellä koetaan vaikuttaa päin. ilmapiiriin. Uskon sen Se tarkoittavan vaatii työtä. tapaturmien positiivista kertoi arvostavan- vähenemistä. prosessina, jonka seurauksena kohteeksi Ruusujakin epäasialliseksi. jaettiin molemmin Keskustella puolin. siitä, Pääluottamusmies joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Arjessa Luoto esitti lua kiitoksensa omassa työyhteisössä koko n toivo- henkilöstölle maalin heti toimintamme tilaisuuden lisäksi aluksi seisok- sen sa kohdennettujen millaista käyttäytymistä kuoppakorotusten ja kohte- osoittamista Haasteena osalle tulevana operaattoreita. vuonna on nor- henkinen Muu toimitus: väkivalta, kiusaaminen, johdosta, taan että hyvän ja millaista ja pitkäjänteisen käyttäytymistä toiminnan kivuoden ansiosta työtuntimäärät on saamassa ja uusien häirintä Sami Karlsson ja epäasiallinen kohtelu 3G-investoinnin. ei hyväksytä. Suuri tekijä Tunnistaa projektin yhteisen voittamisessa toimittajien tänne oli työntekijät. 01 seisokin Saavuttamamme turvallisuuskulttuuri on toteutus. pohdinnan avulla sellaiset työn ja tarkoittavat 4449 samaa asiaa. Kiusaamisen Elof Juselius muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä 303 ja ilmeistä sanallisiin altistavat epäasialliselle kohtelulle. taso jälleen tulevana vuonna. Myös LD:n työolojen eliniän piirteet jatkaminen tai tilanteet, on merkittävä jotka erinomainen asia tulevaisuuden pohja kannalta. saavuttaa (HLT) hyvä uhkauksiin Kiusaaminen voi olla Sen perusteella tehdään tarvittavat epäsuoraa, kuten perättömien tietojen levittämistä, 3048 tai suoraa, kuten jossa jokaisella työyhteisön jäse- muutokset. Rakentaa ilmapiiriä, Joulun aika huutamista ja nimittelyä. Yksikään nellä on velvollisuus, oikeus ja Omalta osaltani on tiedossa Joulu työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa Painopaikka: yhteisössä on mielipide- käyttäytyminen (työturvallisuus- läsnä mutta sydämessä kuitenkin. lupa ottaa puheeksi epäasiallinen läheisteni kanssa. Kaikki eivät ole ja n näkemyseroja. Painopaikka Ajoittain syntyy laki 18 ja 8 ). Jouluun kuuluu perinteiset ruuat, myös ihmisten tai ryhmien välisiä sauna, joulukuusi ja saattaapa ristiriitoja Seuraava tai Virike koko ilmestyy työyhteisöä Työkaverin alkoholinkäyttö joulupukkikin poiketa jakamassa koskevia konflikteja 8. ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikä- Olenko ollut kiltti vai tuhma. Pa- kuuluu sinulle lahjoja. Totuus tulee jälleen julki: vät tilanteet työpaikalla eivät ole TTT -lehti 6/014, Anne Kujasalo: rasta Joulussa on läheisyyden lisäksi nähdä lasten riemu ja eloi- kiusaamista kirjoitukset on (työpaikkakiusaaminenva toimitussihteejelu on karhunpalvelus kaverille. suus. olta- Asian pimittäminen tai muu suorillä 10. helmikuuta Kyse saattaa olla etenevästä ja pahenevasta alkoholiriippuvuudesta, Mitä tehdä, kun tulee kiusatuksi joka johtaa työkyvyttömyyteen. Rauhallista Joulua ja Työterveyslaitos: Ota epäasialliseksi kokemasi kohtelu puheeksi Elof Juselius kijää piti alkoholiriippuvuutta henkilöstön puheenvuoron vastaan. t. Kenelläkään meistä ei ole suojate- turvallista Uutta Vuotta! Pasi 5

6 Ammattiosaston toimihenkilöt vuosikerta Puheenjohtaja Borealis Polymers Einari Grönberg Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Jukka Taidetehtaalla. SaarijärviNormaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Varapuheenjohtaja Sihteeri kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli Varasihteeri työntekijöiden Esa pääluottamusmies Karppinen Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Työvaliokunta Einari Grönberg, Elof Juselius,, Pekeman Esa Karppinen, Esa Vainonen, Reijo Hurskainen aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Jaostot - yhdyshenkilöt Virike-lehden toimitus Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, Einari Grönberg kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää - päätoimittaja Jari - toimitussihteeri Voutilainen osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, muut jäsenet kuului Jaakko Pasi Tuomaisen Mäntysaari, esittämä Elof Juselius, vastakysymys. Esa Karppinen Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan Kunto- ja vapaa-aika pieni, vain noin Työvaliokunta 4 %. Työnantajan (Einari Grönberg) näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Opintosihteeri Lindqvist 3415 palkkatason Työvaliokunta riittävyydestä. (Einari Grönberg) Eläkeläisvastaava Kunnossapidon Elof Juselius tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta Olef.-tuotanto Kotisivujen v. hoitaja 1 tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Punkaharju / lomavastaava Ruusujakin Pasi jaettiin Mäntysaari molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavansa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Työntekijöiden edustajat Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen Muu Yt-neuvottelukunta toimitus: johdosta, että Pääluottamusmies hyvän ja pitkäjänteisen Elof Juselius toiminnan ja puheenjohtaja ansiosta Einari on Grönberg saamassa Sami Karlsson 3G-investoinnin. varalla Suuri työsuojeluvaltuutettu tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus Henkilöstöryhmien kokoukset Elof Juselius Myös LD:n Einari eliniän Grönberg, jatkaminen Elof on Juselius, merkittävä Pasi asia Mäntysaari tulevaisuuden ja Jukka kannalta. Saarijärvi (HLT) As.Oy Tuunaantupa Kilpilahden kulttuuritoimikunta Esa Karppinen SAK:n paikallisjärjestön 3048 Antero Kääriäinen, Aarne Lehonmaa, edustajiston kokoukset Einari Grönberg Painopaikka: Ruokalatoimikunta, Reijo Hurskainen, n Painopaikka Esa Vainonen ja Harri Kortelainen Kansainväliset asiat / CCC Seuraava CCC-varaedustajat Virike ilmestyy 8. I-vara Jukka Saarijärvi, II-vara Borealis Polymers Oy:n hallitus Einari Grönberg, varalla Jukka Saarijärvi kirjoitukset Borealis vapaa-ajan on oltava Tasa-arvotoimikunta toimitussihtee- Elof Juselius työryhmä Elof Juselius rillä 10. helmikuuta Sairauskassan hallitus Elof Juselius, varalla Einari Grönberg ja, varalla Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 6

7 Äänestätkö porvari- Suomelle jatkoa? 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Ei ole helppoa ei. Suomen talous nompaan suuntaan. Näillä eväillä kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli kahlaa jos ei nyt pohjamudissa, Suomi sitten uuteen nousuun. Einari Grönberg työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa niin syvällä ainakin. Eikä mahdollisesta talouskasvusta ole minhatoista, ja en tarkoita nyt pien- Media puhuu vallan kieltä Ei jumalauta! Näistä yrittäjä-po- Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja perikäänlaisia näkymiä lähitulevaisuudessa, eli tasaisen surkeaa. Samaan veronsa Suomeen, eikä jonnekin Ja mitä tulee valtamediaan, se yrittäjiä, kun jokainen maksaisi Pekeman aikaan Työntekijät ihmisiä ry potkitaan sankoin aatteena on Caymanin kohdella saarille, koko henkilöstöä niin Suomessa tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- toitottaa porvarillista sanomaa joukoin kilometritehtaalle, jopa ei olisi lamasta tietoakaan. No ahneudelle ei tunnu löytyvän rajoja. kotimaisissa viestimissä, vaan ainoana totuutena ja ei ainoastaan sellaisista yrityksistä, jotka eivät edes kamppaile talousvaikeuksissa. Ilmeni, että Valitettavasti kaikille osastopäälliköille samansuuntaista ei ole selvää, myös milloin Euroopan he yleensä unionin ovat tasolla. tiedonantovelvollisia, ovista idiotismia kun tuntuu puhuttiin nykyisen luottamusmiesten halli- Erityisesti asemasta. Ukrainan Miten kriisistä käyttää uuti- Päinvastoin rahaa tulee ja osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, ikkunoista Ei tunnu herroille tuksen vetovastuussa oleva kokoomuskin harjoittavan ja on harjoitsesti länsimaisiin näkökantoihin. sointi pohjautuu hyvin yksipuoli- riittävän kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 mikään. 435 Jos yrityksen tulos on kymmenen miljoonaa, Kun niin palkka-asiaakin tanut jo pitkään. taas Tulokset sivuttiin, huomaa vastasi Toki Luoto Venäläinenkin vaihtuvuuden media olevan uutisoi omaa propagandaa, mutta ei ei pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja riitä. Pitäisi Lindqvist tehdä sata miljoonaa varmasti jokainen Suomen kansalainen. riittävyydestä. Alexander Stubbin alias länsimainen media tämän rin- ja kun sekään 3415ei riitä, niin pitäisi palkkatason tehdä 379 miljardi 4088tulosta. Jos tässä Kunnossapidon ei stupid tulevaisuutta hallitusohjelma koskien pitää paikkakuntapäällikkö sisällään esim. vaikka seuraavat tällä hetkellä teesit: vaikuttaa muistaa ilmapiiriin. sekin, Se vaatii että työtä. Euroopan nalla paljoa kalpene. kertoi tilanteesta Kannattaa onnistuta, Olef.-tuotanto niin v. tuntuu 1 siltä, tulevan kuin selkeän, kaikki olisi joustamattomien työntekijöiden Ruusujakin - Oikeudenmukainen jaettiin molemmin Suomi puolin. Pääluottamusmies parlamentin enemmistöryhmitty- kertoi arvostavansa kohdennettujen - Köyhyyden, kuoppakorotusten eriarvoisuuden osoittamista ja mät osalle edustavat operaattoreita. oikeistolaisuutta. vika, kun niille pitäisi maksaa palkkaakin. Eikö ne Luoto työntekijät Muu toimitus: voisi millään tehdä pienem- johdosta, että Kovin hyvän ristiriitaisia ja pitkäjänteisen teesejä, toiminnan kun viimeisimpänä ansiosta pätkäkomissaari on saamassa esitti kiitoksensa syrjäytymisen koko vähentäminen n henkilöstölle Tämä heti oikeistolaisuus tilaisuuden aluksi näkyy sen mällä Sami palkalla Karlssonja pidempää päivää. 3G-investoinnin. otetaan Stubbin Suuri tekijä puheet projektin huomioon. voittamisessa Jyrki tänne Kataisen oli 01 alias seisokin käteinen toteutus. Rikkaille helpotuksia, yleissito- lanseeraamassa Euroopan talous- Ihan kuin työläisten 4449 pienet palkat merkkaisivat Elof Juseliusmiljoonabisneksessä Myös LD:n vista eliniän TES:stä jatkaminen pitäisi päästä on merkittävä eroon, kasvun asia tulevaisuuden investointipaketissa, kannalta. (HLT) jos- ja eihän ne 303 merkkaakkaan. Kyse on täysin kyykyttämisestä. Niin ja irtisanomissuojaa on heikennettävä, AY-jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistettava, sitten on vielä ne hirveän jäykät työehtosopimukset palkkojen yleiskorotukset pysyttävä Jäykistä työehtosopimuksista tuleekin mieleen YLE:lta nollalinjalla. Toisin sanoen tuloerot kasvaa, joka osaltaan tullut Painopaikka: yrittäjäilta. Ei minulla mitään n yrittämistä Painopaikka vastaan ole, päinkunnan, ostovoima heikkenee, synnyttää Suomeen luokkayhteis- vastoin, mutta täytyy kyllä sanoa, työttömyys lisääntyy, jonka seuraamuksesta eriarvoisuus ja syr- että Seuraava hoh hoijaa! Virike jumaliste, ilmestyy mitä itkemistä. Pääviesti 8. tuntui olevan seuraava: On niin ikävää, kun Tämäkö on oikeudenmukainen jäytyminen kasvaa entisestään. joutuu ihan veroja maksamaan, ei Suomi? Ei, tämä on porvareitten yhtään kirjoitukset mukavaa. on oltava toimitussihtee- lisää ja rekrytointi rää, että näiden kokoomusherrojen Ulkomaalaista Suomi! Missä vaiheessa kansa he- työvoimaa helpommaksi, rillä 10. helmikuuta viron veromalli todellisuudentaju on jossain kuuta ja jäykät TES:it uusiin kuosiin. kiertävällä radalla. Tulevissa eduskuntavaaleissa Voimme varmaan kaikki arvata, äänestäkää työ- että muutokset tulisi tietenkin olemaan työntekijöiden kannalta Elof huo- Juselius pelleily! piti henkilöstön väenpuolueita, niin loppuu tämä puheenvuoron sa EU:n olemassa olevia varoja sijoitetaan riskipitoisiin projekteihin 0 miljardia euroa. Riskipitoinen sijoitus jotenkin kovin kalskahtaa korvaan, etenkin sijoituksen 300 miljardin odotusarvot saavat koko touhun kuulostamaan melkoiselta lottoamiselta. Lopulta kaikki kaatuu kuitenkin eurooppalaisten palkansaajien maksettavaksi. Helppohan se on herrojen rahoja sijoittaa, kun ei omasta taskusta tarvitse törsätä. Mikä hupaisinta, tai sanoisinko surullisinta, on se, ettei Suomi edes saa EU:lta maitorahaa. Moniin muihin EU-maihin kyllä rahaa työnnetään, mutta Jatkuu seur. sivulla 7

8 8 36. vuosikerta Pekeman Jatkoa 379 ed.sivulta 4088 Olef.-tuotanto v. 1 Toivottavasti kyseinen pätkäko- Muu toimitus: Sami Karlsson 4449 Elof Juselius Niin tai 379 oikeastaan 4 on jo alkanut. Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja palkkatason riittävyydestä. Kunnossapidon missaari tulevaisuutta tulee jatkossakin koskien pysymään pätkäkomissaarina. vaikka se tällä hetkellä Kai- vaikuttaa Myyjä: ilmapiiriin. Paljolla Se vaatii laitetaan? työtä. paikkakuntapäällikkö Jyrki: Eurojackpottia, kertoi tilanteesta kiitos. tulevan selkeän, Ruusujakin kesta jaettiin huolimatta molemmin toivon puolin. kaikille Pääluottamusmies Jyrki: 0 miljardilla! kertoi arvostavansa kohdennettujen oikein hyvää kuoppakorotusten ja rauhallista joulun osoittamista osalle operaattoreita. meiltä sitä vain pumpataan pois. Kyseinen maitotuki on kuitenkin murto-osa tuosta 0 miljardista. Luoto esitti odotusta! kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus. Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) 3G-vuosi alkamassa PE-:lla Kulunut vuosi on ollut PE-:lla Onhan perustuksia rakenneltu jo kesästä Painopaikka: alkaen. Rakennelmia on myös on ollut milloin mistäkin syystä. vähän mollivoittoinen. Alasajoja Kari Koistinen jo n syntynyt Painopaikka ja puikko palanut laitoksen käydessä pressun takana. Työ- kun olemme täällä sen 4 h vuo- haasteita. Laitos kun ei oikein taivu Herkästi syitä haetaan porukoista, turvallisuutta Seuraava Virike silmäillen ilmestyy 8. tilanne on rokaudessa. Kyllä tässä kohtaa voi lyhyissä kampanjoissa ja näin joudutaan ajamaan laadun kustannuk- ollut kaiken aikaa ns. haasteellinen. sanoa, että sinne peilin eteen voidaan mennä ihan päällikköporrasta sella. Kun pöntöt ovat täynnä tava- Tuleva vuosi tulee olemaan työntäyteinen. Koulutukset alkavat tam- myöden. Meillä on vähän paha tapa raa ja laadunvaihto on jo käynnissä, mikuussa kirjoitukset ja ensimmäinen on oltava helmi-maaliskuussa. toimitussihtee- Ylitöitä on kannalta kriittisiä kohtia prosessissa. peli pelattu pelletoinnissa. seisokki jättää tarkistamatta seisokeissa ajon prosessissa on laatusäädön kannalta on povattu rillä 10. kaikille helmikuuta riittävästi. Elokuun puolivälissä alkava pitkä seikin jälkeen ja tulevat maksamaan Eläkeuudistus puhututtaa Ne sitten pulpahtelevat esiin seisosokki vaikuttanee myös porukan kesälomavalintoihin. suunnittelemattomina alasajoina. Tätä kirjoittaessa Viimeisen vuoden aikana ovat myös Jos sitten menee ajatuksissa laitoksen ulkopuolelle, niin tilanne on tältä osin vielä vaiheessa. Elof Juselius lyhyet piti kampanjakoot henkilöstön puheenvuoron asettaneet ehkä

9 vasten Borealis ei työnantajana ole sieltä huonoimmasta päästä. Suurimpana ongelmana näin osastotason näkökulmasta on kuitenkin päätösvallan puuttuminen osastotasolta. Se 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin hidastaa asioiden 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan eteenpäin ja ajankohtaisaiheiden menoa. Hyvänä esimerkkinä jälkeen on TES:n 8c eli teknologiapykälän kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli soveltaminen. Kuukausikaupalla työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa väännetään kymmenyksistä kun valtuuksia ei ole ennen kuin niitä on Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- haettu jostain konklaavista. Tietysti se on kiinni myös päälliköstä ja Pekeman aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. hänen Hän uskalluksestaan myös viittasi pitää tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten oman väkensä puolia. ohittamista tapah Ryhtiliikettä toivotaan myös Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, henkilöstöhallinnon milloin yleensä suuntaan. ovat tiedonantovelvollisia, ja niiden kehittymisestä. kun puhuttiin Helsingin luottamusmiesten merkkinä asemasta. eläkeasiat Miten johon käyttää toivoisi Esi- mielenkiintoisin asiakokonaisuus meidän osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, huru-ukkojen 4493 kannalta on herrojen linjauksista viimeisimpänä puhutti se, kun Elinkeinoelämin. jonkun paneutuvan nykyistä parem- tämä kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 eläkeuudistus. 435 Siitä ei oikein vielä varmuutta saa, vaikka soittelisi pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Kun palkka-asiaakin män Keskusliiton taas EK:n sivuttiin, nokkamies vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan eläkeyhtiöillekin. Lindqvist Yksi tiedotustilaisuus 3415 on pidetty, mutta palkkatason siitä palkoille riittävyydestä. myös tuleville vuosille. ilmaisi halunsa lukita nollalinjan Loppusuora alkamassa ei kai 379 hyötyä 4088ollut, kun ei mitään Kunnossapidon No tämä tulevaisuutta esitys ei tietenkään koskien yllättänyt ketään. vaikka Onhan se tällä hän hetkellä johdon- vaikuttaa harmaantuu. ilmapiiriin. Luottohommien Se vaatii työtä. kaksi paikkakuntapäällikkö Niin ne vaan vuodet kertoi vierii tilanteesta ja pää uutta Olef.-tuotanto varmaa kerrottavaa v. 1 ollut. tulevan Se selkeän, tieto, mikä lehdistä on ollut luettavissa Ruusujakin mukaisesti jaettiin molemmin ollut työntekijöiden puolin. Pääluottamusmies viimeistä vuotta kertoi ovat arvostavansa lupaa kohdennettujen sortolinjalla kuoppakorotusten aina valinnastaan osoittamista asti. massa. osalle Onhan operaattoreita. tuota tullut tahkottua kohta alka- tähän asti, ei kuitenkaan ainakaan hyvää. Puupalttoo noutaa Luoto esitti Kilpailukykyyn kiitoksensa koko vedoten n haluttaisiin henkilöstölle ja jos heti jonkinlaiseen tilaisuuden sopimukseen aluksi sen että työntekijöiden hyvän ja pitkäjänteisen kyykytyslinjaa toiminnan nimi ansiosta tällättyä. Kyllähän on saamassa tässä on tavallisen Muu toimitus: raskasta työtä tekevän johdosta, ennen Sami kuin Karlsson eläkeikä täyttyy tulevaisuudessa. 3G-investoinnin. jatkaa vielä Suuri vuosia. tekijä Tässähän projektin EK:n voittamisessa tuntenut tänne itsensä oli etuoikeutetuksi 01 seisokin to- kun Tältä 4449tämä eläkeuudistus teutus. vuorineuvokset ovat hyvin onnistu- on saanut olla niin monessa muu- nykytiedon Elof Juselius varassa synkimmillään Myös LD:n neet viime eliniän vuosina. jatkaminen Nollaa on hipovien merkittävä toksessa asia tulevaisuuden mukana. Ennen kannalta. eläkkeelle (HLT) näyttää. 303 korotusten lisäksi valtiovalta on antanut siirtymistä toivoisi vielä kuitenkin Eläkeläisten sairauskulukorvaus työllisyyden nimissä tuntuvia ainakin yhden asian näkemistä ja on Pasi puhuttanut Mäntysaari myös työpaikoilla. Se verohelpotuksia. Ovatko työpaikat saamista päivänvaloon. Se on tämä maksettiin aikoinaan 3048 kertakorvauksena, sitten lisääntyneet? Päinvastoin; irtisanomisten meidän palkkausjärjestelmän kehittäminen. kun 379 laittoi 4 ruksin väärään paik- kaan. Niin kävi itsellenikin. Täytyy aallot ovat seuranneet toinen toistaan. On tapahtunut juuri Meillä on hyvä järjestelmä mutta se vaatii ajantasaistamista sanoa Painopaikka: että aiheesta ei aikoinaan informoitu n riittävästi. PainopaikkaMoni valitsi kunnossa olevat yrityksetkin pistä- si. Meidän ei pidä kloonata jalosta- niin kuin arvelinkin. Hyvässä tulos- työpaikan vaatimuksia vastaavak- kertakorvauksen siinä uskossa että vät porukkaa pihalle niin kuin ennenkin. mon mallia. Lähtökohtana on oltava Mikään ei riitä kun ahneus sekä nuorten että jo pitkään talossa kyseinen Seuraava korvaus Virike häviää ilmestyy joskus kuitenkin. Nyt moni 8. eläkkeelle lähtevä harmittelee mitä tuli aikoinaan hittäminen vaatii myös tahtotilaa on kaiken lähtökohtana. olleiden huomioiminen. Uuden ke- tehtyä. Kyllähän tässä jonkinlaisen Ryhtiä henkilöstöpolitiikkaan molemmilta osapuolilta. Avoimuus harhautuksen kirjoitukset on kohteeksi oltava toimitussihtee- näillä kai se on mentävä. Harrastettu henkilöstöpolitiikka kehittämisen tärkeitä tunnusmerk- jouduttiin ja rehellisyys ovat niin ikään uuden mutta rillä 10. helmikuuta EK:n nollalinjaus ei yllätys on tämän päivän YT-suomessa monessa yrityksessä rempallaan. Henkilöstöä sitoutetaan säästötalkoisiin kejä. Jos nämä kaikki puuttuvat heti alkumetreillä on kehitystyötä turha edes aloittaa. Yön tunteina tulee aina silloin tällöin jutusteltua vaikkapa palkoista Elof Juselius lopuksi piti irtisanomisilla. henkilöstön puheenvuoron Tätä taustaa Hyviä ja kun siinä onnistutaan, palkitaan joulunpyhiä! 9

10 10 Pitäisikö suunnata Kanarialle? Edelleen tulee palautetta menneiden varuillaan, mutta kaasujalkoja se ei kavasti ja jouduimme esittäytymään vuosien matkareportaaseista liiton hillitse. Maastossa tiet ovat yhtä kivikkoa, n. 300-päiselle seurakunnalle. Pääpappi oli ekstaasissa lehdessä 36. vuosikerta ja Virikkeessäkin. Se Borealis houkuttelee kertomaan pitkästä Polymers asfaltilla Oy:n vauhti puolivuosittainen puolestaan yt-tilaisuus pidettiin 4. saatuaan joulukuuta yllätysvieraita aikaa n liian Taidetehtaalla. hurjaa, vaikka Normaalin kylien kohdalla työlistan ja ajankohtaisaiheiden Suomesta. Olin jälkeen muuten pätkän reppureissaajan tosielämästä. kuultiin taajaan vakiintuneen asetetut tavan hidastusmöhkyt mukaan henkilöstön ovat selvin puheenvuoro. päin, kuten usein Vuorossa aamuisin. oli Borealiksen joululahja lentolaukku niin rajuja, että repisivät meikäläisten autoista pakoputket irti. on Afrikan vihreä jalokivi. Emme ole Siitä siirryimme Ugandaan, joka työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa suorastaan pakottaa siihen. Kerrotaanpa Afrikan ihmeistä. Tapaus on Kilimanjaron juurelta lennettiin missään tavanneet niin nauravaisia Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- tuore, palasimme sieltä sponsorini eksoottisempaan paikkaan Burundiin - ja sen villiin pääkaupun- hirmuajoista. Henkilöautolla men- ihmisiä. Ei puhettakaan Idi Aminin Pekeman nti J:n kanssa marraskuun lopulla. aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- Harrastamme itse taottuja matkojkiin Bujumburaan. Meitä tuijotettiin tiin taas ja kovaa, eikä tie ollut riittää aina kun mahdollista, minne herkeämättä, mutta koska meillä oli edes asfaltilla, saati sitten sateisilla mahdollista jos mahdollista kauas kirundia puhuva opas, ei pahemmin liejuteillä. Muutaman ajelupäivän turismista. Teemme niitä halvalla, Ilmeni, että häiritty. kaikille Kaupungissa osastopäälliköille oli kuuden ei ole selvää, ja pusikkoon milloin ajon he yleensä seurauksena ovat tiedonantovelvollisia, yli- jälkeen ulkonaliikkumiskielto kun puhuttiin luottamusmiesten ja timme yhden asemasta. iltapäivän Miten pajalla käyttää kiin- vie- käyttäen paikallisia resursseja kansallisen osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 kapitalismin sijaan, hutupastorin omistamassa resortissamme tarjoilu ahdasmielistä sorttia. Uganda oli positiivinen yllätys ja nittämässä autosta irronneita osia. jolloin kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 pääsemme 435 lähemmäs tavoitettamme. Jos haluamme hohtavaa Kun palkka-asiaakin Lomalla on vaikeaa taas sivuttiin, niellä illallista vastasi agenttimme Luoto Peter vaihtuvuuden Rujabukan olevan leirissä hotellia, pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja sellainen löytyy vaikka ilman olutta. Muutenkin tuli kiusallinen riittävyydestä. olo, mutta palveluhenkinen, ei ollut kovinkaan kaksinen matkan- pääsimme etäälle urbaaniudesta. Hän Helsingistä Meidän reseptillämme palkkatason reissuista tuppaa muodostumaan Kunnossapidon väkevästi tulevaisuutta hieltä haissut koskien kierosilmäinen pygmi vaikka kipaisi se mielellään tällä hetkellä iltaisin vaikuttaa luonnonolot; ilmapiiriin. ei Se sähköä, vaatii ruoka työtä. teh- paikkakuntapäällikkö järjestäjä, mutta kertoi leirissä tilanteesta vallitsivat vähemmän Olef.-tuotanto tavanomaisia v. 1 ja yllätykset ovat sääntö. Olemme kiivenneet Ruusujakin kassillisen jaettiin mainiota molemmin Primus-olutta puolin. Pääluottamusmies tiin nuotiolla ja kertoi kaikki arvostavan- raaka-aineet tulevan selkeän, suunnittelematta Cotopaxille sa 5000 kohdennettujen kaupungilta kuoppakorotusten muutaman lantin osoittamista vaivanpalkalla. kiitoksensa Burundista koko n voisi tehdä henkilöstölle asuimme heti teltassa. tilaisuuden Vähä aluksi kulutus sen tuli poimittiin osalle omalta operaattoreita. maalta. Sielläkin metriin, sademetsässä köyttä Luoto pitkin esitti tehtaan Muu toimitus: piipun korkuiseen puuhun, johdosta, oman että hyvän juttunsa, ja pitkäjänteisen mutta mennäänpä toiminnan mitatuksi ansiosta suihkussa, on jossa saamassa nuotiolla Bucarestissa Sami Karlsson jouduimme kidnapatuiksi, 3G-investoinnin. eteenpäin. Suuri tekijä projektin voittamisessa lämmitetty tänne vesi oli valui 01 orteen seisokin ripuste- to- Bogotassa 4449 ammuttiin miestä teutus. Ruandassa poliisivartiot vain litusta ämpäristä. Kulutus oli 10 litraa ja Elof Siperiassa Juseliusravintolavaunussa Myös heiluivat pistoolit 303 muuten vain. Tegucireitä heiluttelevat vaitonaiset virtamaan suomalaisille oman puun Ki- LD:n sääntyivät eliniän ja jatkaminen välillä rynnäkkökivää- on merkittävä asia kahdelta. tulevaisuuden Peter pyysi kannalta. meidät (HLT) istutgalpassa 379 teloitettiin 451 kolme häiskää kamiehet komensivat ulos bussista balen kansallispuiston läheisyydessä bussiin keskellä kaupunkia ja päivää. Mutta 3048 seuraamalla sponsoria pääsyynä Kongon puolelta tulevat nuuskiakseen matkatavarat. Täällä sijaitsevaan leiriinsä. näistä 379 hetkistä 4muodostuu Elämä. rosvojoukot, mutta myös vallankumoukselliset. Ruanda on luonnoltaan Luonnon performanssia ja siisteydeltäänkin huip- Kaikkien n. 10 safarin pääkohde Victoriajärven Painopaikka: ympäri n Painopaikka putasoa, eikä tähän vähiten vaikuta oli Bwindissä, jossa teimme rankan sademetsäjotoksen vuorigo- Tällä kertaa aloitimme Keniasta. kymmenisen vuotta sitten kertakäyttöiset muovipussit kieltänyt laki. rilloita katsomaan. Ugandasta Oikeastaan Seuraava Amsterdamista, Virike ilmestyy jonne lentoyhtiö meidät ystävällisesti 8. majoitti yöksi poistaen suunnitelmasvipussejakin pärjää, mutta juuri mat- Kampalasta rahtilaivalla Victoria- Rinkat tutkittiin rajalla. Ilman muo- poistuessamme päätimme yrittää tamme yhden päivän savannisafarit. kustaessa ne usein ovat varsin käteviä esim. sadekauden kuraamille, se ei luonnistunut, matkasimme järven yli takaisin Keniaan. Kun Keniassa kirjoitukset ja Tansaniassa on oltava toimitussihtee- Serengetiä ja Ngoron- lehmänpaskassa ryvettyneille maas- bussilla ja saimme pari päivää aikaa rytyytimme Amboselia, goroa rillä 10. nukkuen helmikuuta osan öistä teltoissa. Kaikki asiaankuuluva nähtiin, vaan ei montaa turistia, johtuen naapuri tobuutseille. Ruandassa liikuimme lähes yksinomaan dalla-dalloilla, eli ylikuormatuilla pikkubusseilla. viettääksemme Nakurun kansallispuistossa Kenian puolella. Siellä teimme viimeisen, mutta ei vähäpätöisimmän safarimme. Somalian terroristeista. Poliisin toistuvat ratsiat voivat pitää terroristit Elof Juselius Piruuttaan. piti henkilöstön Mutta meidät puheenvuoron otettiin va- Enteenä faunan Kävimme kirkossa. Messussa. repertuaarista

11 meen ärhentelemässä max. kahden metrin etäisyydellä. Pää metrin korkeudella se teki valehyökkäyksen. Käärmeitä sietävänä nti J ei joutunut paniikkiin, mutta juoksi jonkin 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus matkaa ja pidettiin huusi minua 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan pahamaineista ja ajankohtaisaiheiden matelijaa. Se jälkeen on erit- katsomaan kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön täin nopealiikkeinen puheenvuoro. Vuorossa ja voi edetä oli yli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. viisi Puhe metriä käsitti sekunnissa. asioita, joita Ehdin on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla saada pesäkoloonsa sivulla neljä. painuvasta mambasta vain kuvia, joissa siitä näkyy korkeintaan metrin pätkä. Se oli luo- Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Pekeman massa nahkaansa. En rakasta käärmeitä, mutta luonnonvaraista eläintä aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah kunnioittaen en lähtenyt kiskomaan sitä uudelleen kuvattavaksi hetkeksi Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, ulkoilmaa milloin piiskaaman he yleensä ovat jääneestä tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten hännästä. asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 Mustamamba ei muuten lie niin kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys aggressiivinen, mutta näin pesäkololla Luoto ollessaan vaihtuvuuden se on ehkä olevan paras Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja jättää rauhaan. Eikä muutenkaan 3415 palkkatason riittävyydestä. kuulemma pitäisi mennä 0 metriä Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö lähemmäs. Tuskin kertoi enää tilanteesta tulee niin Olef.-tuotanto v. 1 tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa kovasti ilmapiiriin. säikyttyä Se vaatii kotoisia työtä. kylmän Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kohmettamia kyitä, kertoi mutta arvostavansa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista edes osalle vähän operaattoreita. alkaa varomaan tämän nti J lupasi Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle kaliiperin heti otuksia. tilaisuuden Useamman aluksi sen kerran ansiosta on tämänkaltaisten on saamassa omatoimi- Muu toimitus: johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan Sademetsissä Sami Karlssonasuvia batwoja 3G-investoinnin. on syrjitty, mutta Suuri ugandalainen tekijä projektin hymy voittamisessa matkojen tänne jälkeen oli 01 tullut seisokin mieleen, toteutus. hattua peittääkseni ruandalaisen par- pitäisikö suunnata Gran Canarian että on herkässä Lainasin kaverin turin Elof Juselius työn jäljen - ja jotten näyttäisi Myös LD:n niin eliniän pieneltä. jatkaminen on merkittävä pakettimatkalle? asia tulevaisuuden Nti kannalta. J:n työnantaja (HLT) 303 ehdotti Tallinnaa. iski edeltäneenä yönä punkki itseäni Jokainen on nähnyt eläintarhoissa paikkaan, jota en kerro. Maastoon pervoja paviaaneja. Afrikassa ne päästyämme 3048 tapasimme joukon harvinaisimpia nisäkkäitä: Valkoisia kypsyä ja viljelijät joutuvat vartioi- käyvät varkaissa, kun vilja alkaa sarvikuonoja, puuhun kiipeäviä leijonia, Painopaikka: Rotchildin kirahveja, mutta hyppivät peltoja ympäröivän sähmaan satoaan. Nakurussa paviaanit myös n käärmeistä Painopaikka vaarallisimman; köaidan yli. Raivostunut viljelijä mustamamban. juoksi lauman perään nuijaa heiluttaen ja paviaanit jäivät sähköaidan Seuraava Olimme Virike seisahtuneet ilmestyy Suuren Hautavajoaman jyrkänteelle 8. ja kuvasin parhaillaan nuolihaukkaa. den jo hypättyä turvaan viuhuvalta pylväiden päihin ilkkumaan. Mui- Kuskimme Moses oli nti J:n kanssa nuijalta aidan toiselle puolen, jäi noin kirjoitukset 10 metrin on päässä oltava toimitussihtee- black mamba. Äijä otti ja- todellista performanssia: Toisessa ja parahti yksi kylmän viileästi suorittamaan äkisti lat rillä alleen 10. niin helmikuuta nopeasti, että kun ääni kädessään se heilutti suurena voitonmerkkinä maissintähkää ja toisella saavutti minut, katseeni ei enää tavoittanut miestä. Nti J laski kameran - masturboi näytösmäisesti. Ne ovat silmiltään ja tapasi kolmimetrisen, Jos liikut Afrikassa, tämä ei sitten ole piti Tapolaa! henkilöstön puheenvuoron niin välittömiä! miehen hauiksen paksuisen Elof käär- Juselius Lindqvist 11

12 NRO 4/ vuosikerta Plm ja varaplm NROvuosille 5/ vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu ta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja Elof Juselius on valittu jatkamaan Borealis Polymers Oy:n Työntekijät ry ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli työntekijöiden pääluottamusmiehenä vuosille 015PL työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe Varapääluottamusmiehen ehdokasasettelussa oli kaksi käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. ehdokasta, joten suoritettiin vaali. Ehdokkaina olivat Einari Grönberg ja Harri Kortelainen, joista Einari Grönberg Toimipaikkapäällikkö Luototuli ei vastauksessaan nähnyt suurempia onvaalissa äänin 159 valituksi varapääluottamusmieheksi gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peripekeman vuosille Harri Kortelainen sai 10 ääntä. tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuon kohdella koko henkilöstöä Työntekijät ry aatteena miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 4493 kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Luoto vaihtuvuuden olevan Olef.-tuotanto pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että v. se1kertoo viihtymisestä ja palkkatason riittävyydestä. NRO 4/ Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi31. tilanteesta vuosikerta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Toimitus: Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle Veikko Höök heti tilaisuuden aluksi sen johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Muu toimitus: 345/3495 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa Sami Karlsson Esa Karppinentänne oli 01 seisokin to 4449 teutus Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius Pääluottamusmies Elof Juselius 303 Painopaikka: varapääluottamusmies Einari Grönberg Oy Formato Print Ab, Olefiinituotanto Einari Grönberg Antti Kymäläinen - varaluottamusmies Fenoli ja Aromaatit Ilmari Lohenoja Polypropeenituotanto Jarmo Vesterbacka Painopaikka: - Varaluottamusmies Keijo Pulkkinen n Painopaikka Polyeteenin perustuotanto + kh. Reijo Hurskainen Seuraava numero - Varaluottamusmies Mika Lumme 4493 ilmestyy 45. Boremix Timo Akkanen Seuraava Virike illehteen tarkoitetut Borstar-koetehdas Harri Kortelainen mestyy 8. Toimitussihteer - varaluottamusmies Jukka Saarijärvi kirjoitukset on olta BC*-pilot Kim Nygren va toimitussihtee 3415 kirjoitukset on olta PE Kari Koistinen va toimitussihteerillä 9. Petri lokakuuta Logistiikka/mat.käsittely Karhu TP:n m-korjaamon mek.kp Jussi Mäenpää Olef.-tuotanto v. rillä 10. helmikuuta TP:n m-korj. sä+instr.asentajat TP:n petrok. sä+instr.asentajat Esa Vainonen Pi Hauskaa Joulua Rauhallista Uutta Vuotta Virike Luottamusmiehet A Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 1 borealisgroup.co Toimitus: Veikko Höök 345/ Esa Karppinen

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa NRO 4/14 5/13 Joulukuu Syyskuu Pekeman ry TEAM os. os. 100 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään neen (pääluottamusmies s. 4), Syksyn kvarttaali Borealiksen bisnes kukoistaa. Näkyykö odotukset

Lisätiedot

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään NRO 5/13 Joulukuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten

Lisätiedot

Halvalla menee. seisoo täydet erät. Toki tulevaisuutta ei tarvinne niin pitkälle ennakoidakaan. Euroopassa suljetaan tänä vuonna

Halvalla menee. seisoo täydet erät. Toki tulevaisuutta ei tarvinne niin pitkälle ennakoidakaan. Euroopassa suljetaan tänä vuonna NRO 4/13 Lokakuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Halvalla menee Jokainen ymmärtää, mikä menee halvalla. Kahta kymppiä kuukausipalkan korotuksena arvostellaan monessa tämän Virikkeen kirjoituksessa.

Lisätiedot

Seisokit pidetty. Tässä Virikkeessä myös: NRO 4/12 Lokakuu. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100. Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen

Seisokit pidetty. Tässä Virikkeessä myös: NRO 4/12 Lokakuu. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100. Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen NRO 4/12 Lokakuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Seisokit pidetty Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen seisokkirypäs on vaiheessa, jolloin viimeisiä pultteja kiristellään. Kunhan tuotannot saadaan

Lisätiedot

Olemmeko ansainneet irtisanomisuhan? Borealis Polymers Oy:n toimipaikkapäällikkö

Olemmeko ansainneet irtisanomisuhan? Borealis Polymers Oy:n toimipaikkapäällikkö NRO 2/13 Vappu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Olemmeko ansainneet irtisanomisuhan? Borealis Polymers Oy:n toimipaikkapäällikkö kutsui maaliskuussa henkilöstöryhmien edustajat yhteistoimintalain mukaiseen

Lisätiedot

Taas kustannusjahdissa

Taas kustannusjahdissa NRO 1/12 Helmikuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Taas kustannusjahdissa Tuli se sieltä konsernista jälleen; 17 kohdan säästöohjelma. Säästöjä siksi kun Eurooppa ei tuota tarpeeksi Borealiksella. Syynä

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

Työväen Vappu Porvoossa

Työväen Vappu Porvoossa NRO 3/05 Pekeman Työntekijät ry Työväen Vappu Porvoossa 1.5.2005 KLO 10.00 Kunniakäynti Vakaumuksen puolesta kaatuneiden haudalla Haudalle kuljetaan lippulinnassa, jonka lähtöpaikka on hautausmaan Porvoon

Lisätiedot

Kaivokset tuovat työpaikkoja OULUN JA LAPIN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010. Tässä lehdessä:

Kaivokset tuovat työpaikkoja OULUN JA LAPIN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010. Tässä lehdessä: OULUN JA LAPIN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Tilaajavastuulain uudistamisesta Jouni Lämpsä...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri

Lisätiedot

Helsinki Uusimaan Metallin Vaikuttajat kokoontuivat Liessaaresssa

Helsinki Uusimaan Metallin Vaikuttajat kokoontuivat Liessaaresssa METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI UUSIMAA 1 / 2014 Tässä lehdessä: Pääkirjoitus:... 2 Turja Lehtonen: Vielä kerran eläkkeistä... 3 Tapani Koivunen: Kitketäänkö kiusaaminen työpaikoilta... 4 Juha Pesola:

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Ojala jatkaa puheenjohtajana

Ojala jatkaa puheenjohtajana NRO 7/03 Pekeman Työntekijät ry Ojala jatkaa puheenjohtajana Operaattori Olavi Ojala jatkaa ammattiosastomme puheenjohtajana ensi vuonnakin. Opetusravintola Iriksessa 2. joulukuuta pidetty ammattiosaston

Lisätiedot

Tuloratkaisu ei paljon mieltä lämmitä

Tuloratkaisu ei paljon mieltä lämmitä HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2013 Tässä lehdessä mm: Turja Lehtonen: Tes-ratkaisu on kokonaisuus...3 Ville-Petteri Risberg puhuu vaikuttamisen keinoista...4 Matti Mäkelä: Liitto

Lisätiedot

Työnantajilla syytä hymyyn

Työnantajilla syytä hymyyn NRO 4/11 Lokakuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Työnantajilla syytä hymyyn Työmarkkinaratkaisun kaikki konnankoukut eivät vielä edes ole tiedossa, mutta koko jenkka tanssittiin ison rahan tahtiin.

Lisätiedot

Metallin Yhteistyö 1.11.-31.12.2014 VALITSE LUOTTAMUSMIEHESI. www.metalliliitto.fi. Metallisia eduskuntavaaliehdokkaita. Ammattiosastot.

Metallin Yhteistyö 1.11.-31.12.2014 VALITSE LUOTTAMUSMIEHESI. www.metalliliitto.fi. Metallisia eduskuntavaaliehdokkaita. Ammattiosastot. Metallin Yhteistyö www.metallindemarit.fi Ammattiosastot remontissa 2/2014 Metallisia eduskuntavaaliehdokkaita esittelyssä 20.11.2013 10.48 www.operaatiovakiduuni.fi s. 2 Operaatio Vakiduuni, nollatyösopimukset

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Lakko-organisaatio saatiin testattua

Lakko-organisaatio saatiin testattua HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2011 Tässä lehdessä: Heli Hovi-Karlsson esittelyssä sivulla 12 Lisäksi mm: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton

Lisätiedot

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014 Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA 2 Lokakuu 2014 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus...2 Syksy tuo mukanaan

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004

POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 POSTILIITON PASILAN OSASTON LEHTI 3.2004 1 SISÄLLYS Puheenjohtajan palsta 3 Teuvo Pykönen Kansilehden kuva: Lehti kannessa.j.k. Pääluottamusmiehen palsta 4 Hannu Sojakka Työsuojeluasioita 5 Eija Heikkilä

Lisätiedot

Koteja Euroopassa ja vähän muutakin... Politiikka pois ammattiyhdistysliikkeestä? 2 Metallityöläinen

Koteja Euroopassa ja vähän muutakin... Politiikka pois ammattiyhdistysliikkeestä? 2 Metallityöläinen 2/2014 1 Syksy 2014 NOLLATUNTISOPIMUS EI TYÖSUHDETURVAA EI TOIMEENTULOA PALKALLA EI VAPAUTTA SUUNNITELLA OMAA ELÄMÄÄNSÄ KYSYMYS ON IHMISTEN KUNNIOITTAMISESTA LOPPU NOLLATUNTISOPIMUKSILLE KANSANLIIKE VAKIDUUNIN

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Borealiksen 8:s henkilöstökonferenssi

Borealiksen 8:s henkilöstökonferenssi NRO 4/04 Pekeman Työntekijät ry Borealiksen 8:s henkilöstökonferenssi Konsernin yhteistyöneuvosto CCC:n järjestämä henkilöstön ja yhtiön johdon yhteinen konferenssi pidettiin Göteborgin lähellä Ruotsissa

Lisätiedot

Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinnon.

Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinnon. NRO 7/05 Pekeman Työntekijät ry Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinto Borealikselle Borealis Polymers Oy on saanut ensimmäisenä Suomessa Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -palkinnon. Se on

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Kemianliiton valtuustovaalit

Kemianliiton valtuustovaalit NRO 1/08 Tammikuu Pekeman Työntekijät ry Kemianliitto os. 100 Kemianliiton valtuustovaalit KL:n vaalien postiäänestys on 1.-14.3.2008. Uurnaäänestys järjestetään työpaikoilla ja ammattiosastoissa 11. ja

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot