PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE"

Transkriptio

1 PKBVTTflJfl 5 TUKKUU LEADING SFTWARE PUBLISHERS FR FFIE PERSNAL MPUTERS (ESTIMATED 98 REVENUES IN {MILLINS) H H H h IBM RADI SHAK APPLE ffl ffl 2!'.MIRSFT ASHI.QNTATE '> SFTWARE ARTS SRIM PERFET SFTWARE STATE F THE ART SIERRA NLINE BRDERBUND HARDWARE MANUFATURERS ~~ SFTWARE MPANIES sufl Furun MPUTING IN. Mirsft rp. and Visirp lad sftwar panis and lag bhd nly th tp hardwar anufaturrs rvnus fr th sal f sftwar usd n prsnal putrs fr th ffi. This psitin givs bth panis a strng advantag a battl fr th sftwarnvirnnt arkt. Th ultiat suss f Mirsft's MSWdws nvirnnt vs. Visirp's Visi " nvirnnt dpnds r n th faturs f th tw prduts, blivs B Ablndi, had f arkt analysis fr rsarh pany Futur putg In. Paatiittaja: Kari Kiravu Puh. tih kti PKAYTTAJAT r.y. PL 5 6 HELSINKI 66

2 PKaYTTaja SWU 2 5/9 = Puhnjhtaja: Sakari IKnn puh Varapuhnjhtaja: Kari Kirauu puh Sihtspi: Paula Mi alan puh. 4 Taludnhitaja: s Jauri puh Inftypyha Puhnjhtaja: Paula Mialan, ATKInstituutti, puh. 4. Kayttjarjstlat, kilt ja titkannattxpxha Puhnjhtaja: Hartti Laih, x Prast'Ab, puh Intgptitxpxhna Puhnjhtaja: Martti Pitkann, APLp kx, puh Tkstkasittlx Ja taulukklaskntahjlattxrxha Puhnjhtaja: Paaw Vltti, Titjnkasittlxnuvnta x, puh Tidtustxpxha Puhnjhtaja: Kari Kiravu, x Ylisradi Ab, puh LEHDEN ILMESTYMIME M: Lhti ilstxx talvikuukausa kuukausittai, Julkaistaviksi tapkittut kipjitukst n kipjitttawa A4kkisl papriil knlla ja va yhdll pulll papria sitn, tta tksti vidaan sllaisnaan nnistaa. Lhtn tarkitttu atpiaali n tiitttava ilstxnista dltavan kuukaudn lppuun nnssa paatiittajan kanssa svittavaan paikkaan. Kaikki kipjitukst n uarustttava kirjittajan nilla ja si ttlla tai puhl nurlla, jsta kipjittajan vi tavittaa. Niipk kaxtt n titnk sallittua, utta tiituksll n ilitttava ika nii. ILMITSMI MM Hukaan liitttx varisiuu: (n. A4) 5 k Kk sivu, ustavalkn, nistttu (28 x ) 4 k Puli siuua: (4Dii x ) 25 k Nljannssivu:... < 7 x 9) 6 k /8 si vu :...( 5 x 9) k MMAKSLJT VUEKSI *?:=:: Ppusjasn 9 k Muu.is sn 45 k pisk) i jajasn 45 k Ppusjasnn aksaa sua n sn Tittkni ikan i i tn jasnxhdistxksn hxuaksi, jnka jasnna haluat nsisijaissti lla. Taan jasnxxtsi prustlla lasktaan xndistxkssi i ittkkusdustus. Muu jasn kuuluu usaan liitn jasnyhdistxksn, utta va xhtn prusjasnna. rtuih xhdistxksi han aksaa 'uun jisnn" aksun. Tata jasny/tta i huiida ) i ittkkusdustusta laskttassa. Li itn jasntuih kuuluu Tittkni ikkalht, ATKvusikirja ska uita jasnpalvluja. Jasnksi i ittxislakkita saa xhdistxks sihtn ] ta (hnki ltidt xlla) ska Tittkni ikan liitsta, Miknkatu 9 A, puh Muista Pkaxttaj Jn yhdistyskdi?.

3 PKAYTTAJA SIVU 5/9 Taa n PKAYTTAJAN kuluvan kvaan viin nur, Yhdistyksn tita n vudn kulussa paisunut hyv aktiivisksi. Tyb'ryhat vat ahkrt, n ka'yty kskursa, lutu kulutustilaisuus, julkaistu tidttta ja pittuk yhta ja tista. Vila n jaljlla yksi jasntilaisuus nnn ksataun alkua. Siita krrtaan lah tisaalla lhdssa. * Taa yhdistys n hyva nakalapaikka uudn tkniikan ksklla. Tiin vaikuttajayksilidn jukssa n raista kulutusta ja antaa ahdllisuudn slia kntaktja. Varsk nuran plvn kannattaa kayttaa tilanntta hyvaksn. Ilittautukaa siis rhkasti tyryhi. * Yhdistyksn tunntuksi tkn li arkkti n tistaisksi juduttu jattaaan lk vahaisll hu. Kulutustilaisuudn nnakkantaakaan i vitu alittaa riittavan ajissa, kska prjkt raait li ns lutava. Tassa n va'ha'n saanlan tunn ku alittlvalla liikyritykslla tai uutta tuttta arkk tutassa, li aluksi n varauduttava nllabudjtti ni allisssa ku hnkisssa ilssa. Js par n, ni hyva n. Ta'a'n vudn tinan khykst viitittavat tita tulvaisuutn ja alkuajan kkustn prustlla n j paljn slkapaa suunnitlla nsi talvn titaa. * Lntknsuunnittlija Murphy sani, tta js jk vi nna piln, ni s n. Han kylla tarkitti, tta knn sat n suunnitltava ni, tta niita i krta kaikkiaan vi kta va'ar. Nykyis kuitnk uisttaan va tu alkusa ha'nn lausuastaan. Lht vii nurn piti lla pattu papr l pul ja lisaksi sia piti lla MIKRlhdn pstia. Kupikaan i ttutunut. Tassa nurssa pitaisi lla livt ja APLp akst. Kukahan kay. Kaiksta huliatta, ik hyvaa ja lata ksaa kaik! Kari Kiravu SISALT: Kansi Yhdistys ja lhti 2 Pa'akirjitus ja sisalt... Tksti ja taulukkryha... 4 Tulvia tapahtuia 5 P:t suuspankissa 6 Intgrtityryha 8 Mssuluttl 9 Rahanarvkrtit 4 KANSI: Kl suurta laitvalistajaa yy hjliaan nan ku rikistunt hjlatalt, Naidn kskan jarjstys taas vi hilahdlla npasti hjlin susin vaihdllssa.

4 pxayttaja sivu 4 5/9 TEKSTINKaSITTELY JA TAULUKKLASKENTAHJELMATTYRYHMaN JSRJEb i«mi NEN Suurn susin saavuttanisi yliskayttisi svushjlrn istih panutuva tyryha n nnistunut jarjstaytyaan Tyryhan kknpan n tassa vaihssa suraava: Paav Ultt i (pj.) Kari Kiravu Vl ipkka Liflandr Pkka Rautala Titjnkasittlynuunta x / TKNMikrnuvnta y y Yl i sradi Ab x DAVA Ab rinyhtya y Nir Asiasta ki nstunt uudt jasnt uat trwtulita. IIittauturnn Paau Vlt, puh Jarjstaytyiskkuksssa tdtti., tti aakaan al kuvaihssa l tarkitus thda alan lhdissa nakynita vrtailvia taulukita, uaan krata tdllisia kayttkkuksia ja hankkia tita tulssa lvista tuttista. Mi lnki nn khtna vat tkstkasi ttly taulukklasknta t i dnhal i n ta ja naidn tgritun ska tuttisi liittyvat itspiskluhjlat. Tyryha pyrkii tidttaaan hawanistaan saannl issti PKSYTTS JaN palsta ja antaaan an panksnsa krhn jarjstarni i n kulutust ilai suuksi i n. * *» Ti ttkn i i kan i i tn jasntujn lisaksi n uitak ukauuuksia: jasn tarjlla r ltk hankkiassa ktiikra? Yhdistyksn kautta saat hurnattayan alnnuksn stassasi SALRA tai SHARPktiikrn. Lisatitja Sakari Ikslta, puh (4). (li nurn vastata, sita kskuksn ja pyyda hakuun.) Hnkikhtaisn kayttn n saatauissa krkalaatuisi a diskttja ska diskttin saiytysktlita ja raita prttripapriaatuja harrastajahnal a. Lah Kari Kiravu, puh ,IJ>+SiNRIUUTlSET; 982 2, 42, IBM n trtbifh Idda. (lihd: Fbadtd Tis).

5 SIVU 5 5/9 TULEUIA TAPAHTUMIA ) Kayttjarjstla ja tgrtityryhin yhtn taan kyaan viin kkus kskiyiikkna 2.5. kl 5.. Paikka: Virkailija kansalaispist, Tl ntull katu 8, AKkllari, lukka 9. h jlassa: * s Mrila: Paatulaattrit Usrtrfat * Martti Pitkann ja Pkka Lahti: Grafiikan hjli nn ista atr i i si k i rji tt il * Martti Laih: NBASI, strukturitujn rakntidn kaytn ahdlistaya yapaalvittn siprsssri 2) Tiistaa kl 472 kaik jasn tarkitttu kvatkaudn paattajaistilaisuus suuspankkipistl a Kalluik i ssa. Paikka: pistn paaraknnus, Kallvikti 28. Puhl lutt n siyu 28, ruutu 76/6. Parhaitn paikall paas alla autlla, lahirnat bussit jaayat L i ksaarnt i n ristyksn n.,2 k paahan, hjlassa: f< * Katsaus kunk tyryhan tahanastisn tyhn. * apaata idtia yhdistyksn tinan knittaisksi. * Iltapala: Runsas yilipa ja 2 lutta a 2 k. IIittautun hallituksn jasn, ks. sivu 2. SVELLUSKEHITIN TUITISA VALINE HJELMIST TALILLE JA ATKAMMATTILAISILLE APL*PLUS/P:n ansista APLkiln ahtava ilaisuvia n siirrtty Pyparistn. APL*PLUS/P:lla tt npasti kayttajalahisia ja npakayntisia svlluksia. Sa vidaan ttuttaa itn Y NTRL DATA AB Mlknkatu 26, 2 Hlski p HANKKIJA / Titknyynti Traktriti 2, Hlski p vaativia svllutuksia tahansa, si. kayttaa iaplkilisia alijarjstlia, kutn taulukklaskntahjlia. APL*PLUS/P:n kayttklpisuutta sittaa. s, tta Sussa n HINNAT: Svlluskhit 6.9 k Surittaja.2 k MYYNTI: HELSINGIN KNTTRIKNEKESKUS Ky Kisallti 2, Hlski p PAAKAUPUNKISEUDUN TIETKESKUS KL. Asiakkaankatu 9, Hlski p MAAHANTUNTI: talla htklla j yli svlluskhitta kaytssa. APL*PLUS/P:n runti li surittajavrsi n halpa ratkaisu lppukayttajall, jka i its hjli. TMTTEAM Y Wstndti, 26 Esp p VALTIN TIETKNEKESKUS PL 4, 2 Esp p. 9457/yyntayttly Kisallti 2 Hlski p

6 PKaYTTaja SIVU 6 5/9 MIKRTIETKNEET SUUSPANKKIJARJESTSSA SUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Y Sakari Iknn Tassa alkavassa artikklisarjassa kuvataan suuspankkijarjstssa saatuja kkuksia ikrtitknidn kaytsta. Tarkastlun taustana n pankkin pitkaaikan kkus typistkhtaistn titjnkasittlylaittidn hydyntaissta, titliikntsta ska ri kkistn titknidn kaytsta. Kknaisuudn yartaisksi kuvataan nsiaisssa sassa suuspankkijarjstn raknntta ja titjnkasittlyyparista. Suraavissa sissa tarkastllaan ikrtitknn rlia, lsuhtita ikrjn hanknall ska kayttaluita. SUUSPANKKIJARJEST suuspankit vat paikallissti tiivia itsnaisia rahalaitksia. Nia kullak n at halltlinsa, jtka vastaavat tinasta ja tulkssta. istajia vat jasnt, jtka kayttavat valtaa valitsinsa dustajin kautta pank hallnssa. Yhtnsa suuspankkja n nyt 7 kpl. Naa n kk valtakunnan kattavasti 2 knttria. Markkasuus talltuskannasta li vunna 98. %, kasvua dllisn vutn vrrattuna 4.9 %. Vastaavat luvut uilta rahalaitksilta livat: Saastpankit 29.4 % (+2.8 %), KP 5.4 % (+9.%), SYP 4.5 % (+.5%), Pstipankki 2.2 % (+5.4%) ja HP 2.9 % (+%). KP, SYP ja HP nttivat arkkasuuttaan. Luttkanta jakautui asiakasryhitta suraavasti: Palkansaajat Yritystita 4% 25% Maatilataludt Muut % 7%. Kskuspankka tiii suuspankkin kskuspankki y Hlsgissa. Taa hitaa jarjstn yhtisia thtavia. harjittaa arvpaprikauppaa prssissa, valittaa ulkaan rahaliiknntta, yllapitaa kskitttyja atktitja jn. Raknn takaa hyvan paikallisn asiantuntuksn kk aan alulla. Tinasta paattavat halltalun at asukkaat, jtka dustavat palkan ja lakknsaajia, aatalusyrittajia, liiklaaa ja kunnan ska valtin tiiliia. Kskuspankki ja suuspankkin kskusliitt tarjavat valtakuntatasn palvlut.

7 PK6YTT6Ja rganisaatin lunn vaikuttaa ys jarjstn tapaan khittaa itsaan. Lpulln paats thdaan aa kussak suuspankissa paikallisn tarpn ukaissti. Na lln tul ratkaisuallin lla justavia. Atktkniikan salta taa n jhtanut pitkall khittynsn kskitttyyn titjnkasittlyyn, jssa paatyhtyksin kautta kayttaj tarjtaan nipulist itspalvluahdllisuudt ska paivittaistn rutiin hitaisksi tta suunnittlun ja paatksntn tuksi. Mikrtitknt ahdllistavat taan kaltaistn titjn viakkaan dlln khittaisn ja krstavat kunk suuspank kykya huiida paikallisn palvlutarpn rityispiirtt. TIETJENKASITTELYN RAKENNE Tassa tarkastltavana lvan ikrtitknidn kaytn kannalta rahalaitsthtavat ivat ra rkittavasti uusta yritystinasta. Rutiit vat suurlta s saja kaikssa liikknharjittaisssa. suuspankkijarjst n suuryritys, jka sisaltaa suurn jukn rikkisia itsnaisia yrityksia. Naidn kk vaihtl Sussa suurna pidttavasta kskisuuri ja hyvk pini. Titjnkasittlytkniikan n tuttava kaikkia kasittlytarpita, jtn viakas kskuslaittist i aa pysty tarjaaan dullista ratkaisua. Tarvittava justavuus saavuttaan kayttaalla tilannkhtaissti svltuvta kalusta ja svlluskantaa. Mititkna jataan kasittlykuraa alullissti tai titkhtaissti. Kskittyista titvarastista riippuattraat svllukst n us dullista rakntaa all laittistlln. Tallaisia svlluksia vat rityista tita tukvat hjlistt ska alullista tarvtta palvlvat thtavat. Pinlaittist vi jakaa kskusknn thtavia ys aktiivissti. titliikntn hidssa. Mikrtitknt vat dlla kuvatun rakntn lunnlln jatk tiist ja thtavakhtaisissa kasittlytarpissa. Kutn suura ja itasn kna n at tisistaan ritltavissa lvat rlsa, n ikrlla s svltuvat ja kuuluvat tynsa. Talta phjalta kskustlu ylislla taslla ikrn hydyllisyydsta tai ilkkyydsta n Sussa llut suurlta s hupaisaa ja sittanut suurknisi situtunidn ns. asiantuntijidn luutunisuudn.

8 siuu 8 5/994 Martti Pitkann INTEGRGINTIJYbRYKMAW RAPRTTI TIETJEN SIIRRETTAVYYS ERI SVELLUTEN VALILLA FU:SGA PKA'YTTAJAT yhdistyksn puittissa tiiva tyryha tutkii j = khittaa P:n tgrti liittyvia tknisia ahdlisuuksia, Thtava jakaantuu kahtn paaalusn: a) P:n si salla tapahtuva titjn siirt. b) P:n ja paaknn valn kffwfuni kti. Tassa sitykssss kasitllaan aihtta a). F:n titl i i t nnahdlisuudt khittyvat talla htklla npasti ja tisaalta tii vista svlluksisa n tistaisksi vahan kkuksia, jtn slvitysty jatkuu silta s ty'ryhit.assa, P:n sisalla titjn siirt vidaan jakaa kln kayttklpi sulidl taan ja vai kudl taan ri astisn lukkaan:. Intgraldut jarjstlat. Tarkittaa kaytannssa yhdn hjlavalistajan tkia varus ja svllushjlia. Tyypis sirkki n saan valistajan tkan taul ukkl askntah jl an ja graf i i kkahjlnri stn vali nn ti dnsi i rtvali us, Intrnti n tall jarjstsi an sisaanraknnttu aisuus, kayttajan kannalta hlppkayttn ja lutttava ratkaisu. hjiistvalistajat pyrkivat aajntaaan hjlistjnsa kattavuutta ja na parantaaan tidnsi irtahdli suuksi a. Js P:n kayttaja rakntaa svlluksnsa jnk tgridun jarjstl an varaan, hann n yta varistua siita, tta jarjstla kattaa varasti r, tint, jtka han aik hitaa P:llian, si a hjl aval i stajat pyrkivat yarrttavi s r :a syist.a "hrttisi" jarjstli, jih i vi liittsa kipaii j i dn tuttits. 2. Standardiutn titjnsiirt itgritujn jar jstl in val ilia, Taa tarkittaa kaytani..».,i ns. DIF'standardi n ukaistn t i dstj tn ka y ttarni UT a. ; tidstrakntn n aaritllyt Sftwar Ar In., Visial hjlan luja, Tidstaarittly n fat standard!.. Eri k i l i l l a thtyjn h jl i n kayttasnn ti al i hjl a. Tall svllus ktaan ahril i = ', i,! :. a pitkall valishjlista, jtka niputtaar yhdyssitna tiivan paanjlan avulla, Alih kutsutaan ns, vk tkniikalla ja titj. val tapahtuu DIFtidstjn kautta.

9 X»~.. s s,.., na.» «U i... i '.tfi +* + '',. >ii +> r, UI I/I l> > t, > t=u I'd " fj > te :. * : ' f* *. t :"H *t4 j j.4 fl) 5 * * r* % j > t, '. lu.ui 4., Ik, "S i} T5 ri r..> frt t.. r»!."! >, i: ti»» t> i» [. fj>,.). "T f«f> i ' ~ T5 =5 & ITl I t; a>!..,ij. 4., l; 7 j,»~j P." > rs,.< t*.7 is H tt' I/I.,«rd.+> f :i t.n "~i it) A< " A; fiiit TT5 P itt ra SM '~5 J, n). U'l., ~ *! HE..«i > ip "tf T L, >t> '«Ti >ti y 4. r I t. + IT] 5 + T,,» r~4 tu.+.> t: r* f* Ha> A..t <*.. tn i t IX, pts ri E< <r u. «E< Z.'' '* ;* 2: H PJ j <x """". i JFI,, tu I A< rs. «.7 HTl ui si* "'"D. +j MI u. «; k,!w. i. E ;: I*. a 4 i i/i.,.«,t.,, fjf Ọ d. > i ;ii.> E*4,, fa ).>.p IE : t >n iii, p... HI,,,,!L, ~ iii " ;n Ti T M J r l ii..r t Z > > X?, L (X t t rx, [*., ] J >4 itd Zl> > T. "' *H (.n.. > A< :::,; i i,n. rs, : +>»x. ;... :.5 itl.fj>...» tl IS 4 "> \ ZL ii <r tx,. i <r i I.T'. ku H T'i M».H!? ] ip 'l *? r r Ul ( S* IL,.n nj S ' t. K <", n: «... t r.. t F. *5..». >.». (J.. ;X Mr <fl t : i ;X 2*4 <I tl>5 < I.H i, j>j t ri 4 i!.h II t < 4 ri r4 ",.; II <I ;k. >, <r K P,..., a. j. ID.,..,, t. II k.' t?*,, 'J ( ti ~ D 4.+.*., :rj fi. (X, 2: V..,.4.fj >.., "i. Ul nj ** +2 i t. (L («, rj r > Q.Tl PH IL,. ;n ',5 Ml fj. n4 «i E~ n: : s». = ~ t,... * r. IL,. PH], ~\ a <n E i il ii i M 'i"ti i4 :,TJ [ E ",.,, >,+ i : ti'i Z i~< G: jl, = i*,. :H. ~. tt PK; D E f»l Z> t= r. I'M.. I' jl,,i'ii ' iv 'j=.'5 r t!t J T..i 'H A i a:.. ~.. J tt..., E«l r~j PL, r> K * r~i U~J Lfl.r. +2 &, I +> 5 4,,. ~..,,. E. <T S «A r~i JD th +J.,. *, i... tt.h = : +> i«! > > aj E jl,.... ".. H,., E 'ti'.. rri E Q t f Zw* Si >~< f. fl E D r. '2. *, if i ii 7< +' J r* J " r~ Z> H> r. J rt u,!>.. ). A< > M A< ~t + >.. M'ḷ ' fj ijj Z lu. M't A< A< E '.fl i*, t Si " Si :4 i.n E Q. M * H! <~ «: E. PQ EH i;j.. "> H I n r t,,, i i r~i ri,h '. t H rl!h B. jl, K tt ' H> Q.. J... i,.j...%. 'U E'~* ; <r h> S p. ".... Ill,X rn.* > r~~*!; i i.. 'j.;' ft f. r. " f. f <x a.. ih H...., t«.... f. i 2t f * H.+.> it > ~>., :.i :.> * +' *> i> 'T ttt "<ft ~" K l.p. I +> I F<>M t»m w S S : <»»» : iki, H (JtfJ ' ' * * L..' ti «i "*~i ti as M.. «E Z ~. &* 4 ri i <r TH ih > (.: ' 2 :. t..i a 4 ti f*4 f i""" Wl M <r 2 t*5 I...4 pt I"H gs t4 t~ til. i E~»«"5 p, II.!T.' h~l pat] ih t> J. (X s, <r f< tw pt«; r., 2Z «* ] r~* t t~,,,..,,. ri d* U""' 'Jfi ("' "* ;5!.: '75 ST «iii 'T* Ji I t fxt a p. ~.. Prfi ' > f <:. itl "M >l?~ tzi r~i i"ij I f«h *., tt t;: 5.+.: 4..;. r IJ r i\ tu.*!7.. i j~ ;n.i H'.+ji T & s r~* a> ri~ J i <r <x t»'i PU, iii ~«i.j» fj.+>., H f. ;, H. i rx }..., ] i.n <ij ;ii Ul '.>V +.>.+ T5 j f* T.,!>.J' f*,..., PL,...,, Ill.4' "> "" J> '".i.. I".i 5 E,, ''~l (» ftf. L),, S4.ai.. 7 n iji [., u.. "".. ;L, ;...> >].i i"ti i7l S «> Tt +* * i~i 5 i ti t: '*!. I 7 i +.n yt* a f':«i,w.,.k.,d '.*, Il lil i:n.ns i.!: ' :iti H" H n : ««. XT i; U ;> '!'. i T i= '* ll) 'y,j~ id +*!"5 > r~t >!* ai Ins ;.tj <'' Jl ts i,,l< i., i r* Ui i,,, : i>. s 5 l.ii i'd t..i 5 i5i + ii!h i»> IS I (p S r r~t Ii. i a*, ffl ;> t', s l> f~4 '.fit.,..,, 'ttj f> > +> " Ul ~r. H''!> +',.4. 2., {=:..«il) H I * s.<.:. B. : E., ai "~J "Tl ;,ij ij rlk <x Ss <x k... &, L= "".I,..iB Ul :.> T Vtt ' s «ai kk T, ;,Tj, M :k. it.,, r~t,, ", *, ITJ.. ui a. > «:ns t>i ;,Tj : ;.Tj ITI H,Ji +i t : iii /.,,; IL, + * a i i? r..:ti 5 n +> Z> U H"' rh.7 4.J HJ FM< : t!»t ;> i D : ij.i :;: ; "» id.»>. "J j. tj rt fj. P. l~t.!< M rh t!l,»: IM 4 TJ >: isl,,! : li rh. > n. i t i fi ffj Z> g2...,. i i J : r M J > HI' I'M!~..«: H'.»< it ;rn..«t,..fi. i U 's "7 ~ «At *, M Ik. tn :.., E ;,Tj... ;,U j..(> TI >ti.,, yi TI > HI A4 T i/i ;~ r. *} j.,..t. Xi iji '" tf H.<> b +"..4 iii t~ ; i r~t., U, ';:. i 'ixi i.n A< ;,Ti 'ui i'ti E~«: i]j "*"I'»J i P. <r U at «:i :..ITS t" M t; HTl A<., "t.,! j; "'"i d t *. (> Z5 i ih T * p +.. 'ifi I I, 'll. ilr *.,, 'ii l E.'..; «u *.. "n t j tq.5,ij I.TI i=u * : * r '5 ll)., jj, HI <» ii t J <X

10 W f r G sj ** fl *".J h >S> l' 5 S * t. > [LI 4 u S n "J *J NJ J i. sy t 25 S S2 S ~ <S ><9 «& >!== :... 'V". > % VI f! HID P" H i n <z. n u z: II 2 H E~irut<n x> n n n r» n a> W n i/? ijl ujffki LJ Swil! IB ««% jfiki! ii j. 88" w«tll A L

11 TIETJENKASITTELY TIETKNEET DATABEHANLING MPUTERS r DUBLIN SL MiJNHEN SEUL LNDN SLLENTUNA TKY VEJLE BIRMINGHAM ARAAS UTREHT BIRMINGHAM BSTN BRISTL ESSEN PARIS SEUL SINGAPRE HNG KNG LNDN ABERDEEN GTEBRG LAUSANNE LNDN LNDN MNTREAL KLN LNDN MELBURNE STUTTGART HNG KNG MANHESTER SAKA HNG KNG LNDN TEL AVIV LNDN SYDNEY MELBURNE EDINBURGH SYDNEY KUALA LUMPUR SINGAPRE AUKLAND TEL AVIV GENEVE SUTHAMPTN DALLAS MPUTEX, INTERNATINAL MPUTING EXHIBITIN MIKRDATA ', MIKRDATAMASK. FR HJEM, KNTR, UTD. ANALYTIA, INTERNATINALE FAHAUSSTELLUNG INT. EXH. FR MPUTERS, MMUNIATIN EQUIPMENT MPUTERS IN INSTRUMENTATIN EXHIBITIN NRDISKA MIKRDATRMASSAN MIRMPUTER SHW ' MIKR DATA '/JYLLAND MIDLAND MPUTER FAIR INFRVEN, INTERNATINAL MPUTER SHW EURPE SFTWARE MMUNIATINS, EQUIPMENT E SYSTEMS EXHIBITIN MINI/MIR NRTH EAST, MPUTER NFERENE EXH. MIR ITY, MPUTERS, BUSINESS SYSTEMS MMUNI. KMM, FAHMESSE DATEN, TEXT, BILD, SPRAHKMM. MPUTER ASSEMBLY E ENGINEERING EXHIBITIN FIMP, INT. FFIE E INFRMATIN MANAGEMENT INFTEH ", BUSINESS, FFIE, MMUN., SFTWARE MPUTER EXHIBITIN DEXP, DIGITAL EQUIPMENT HARDWARE E SFTWARE EXH. FFSHRE MPUTERS NFERENE EXHIBITIN TEKNIKFRNT, MPUTER BASED ENGINEERING MPUTER ', SALN DU MATERIEL INfRMATIQUE FFIE AUTMATIN SHW E NFERENE SFTWARE SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE MINI MPUTER, MPUTER IN BUR, HEIM, HBBY MPUTER FAIR INTERNATINAL MPUTER MMUNIATINS EXHIBITIN TELEMATIA, FAHAUSSTELLUNG BER HARD SFTWARE PERM, INT. BUSINESS PERSNAL MPUTER EXHIBITIN MPE NRTH, MPUTERS, PERIPHERALS SYSTEMS MIRMPUTER SHW ' MIRMP, MIRMPUTER EXHIBITIN NFERENE MIRTRADE '. 2ND MIR PUTER TRADE SHW TIM ', INT. EXH. FFIE EQUIPMENT E DATA PRESS. MPUTER FAIR IND. MPUTING PRESS, NTRLL E MNITRING EXH. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW STTISH PERSNAL MPUTER WRLD SHW DATA ', MPUTERS MPUTER MALAYSIA, INT. MPUTER TEHNLGY EXH. INTERNEPN SEMINDUTR, INT.ELETRNI PRDUTS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS E MPUTER EQUIPMENT EXH. MPUTAX, MPUTER E AESSRIES EXHIBITIN BUREXP, EXH. F DATA TREATMENT E FFIE TEHNIQUES HAMPSHIRE MPUTER FAIR MINI/MIR HID WEST, MPUTER NFERENE E EXH. ID A4D K DX4 2D Di ED IE N DE9 KR GB8 SE JP5 PK2 GB8 GB NL GB27 US4 GB DE9 FR G88 GB GB27 GB6 GB4 SE H GB5B GB8 A2 DE2 GB8 AU7 DE HK4 GB8 JP5 HK2 GB IL2 GB8 AU7 GB GB AU ID SG25 NZ IL H GB7 US4 PKSYTTSJS SIVU 5/9

12 r L, >\M MUM nnjisiiy IKIKIT DATABtHAKLJIG KPUHRE GLASGW BRUXELLES LNDN JAKARTA JAKARTA MANHESTER MELBURNE MILAN PARIS HNG KNG BASEL BERLIN BIRMINGHAM TKY TTAWA TKY TKY BRDEAUX EDMNTN SEATTLE KBENHAVN ZAGREB LNDN SHANGHAI SA PAUL LNDN SANDVIKA ALGARY STUTTGART HIAG LNDN ANAHEIM BEIJING SANDVIKA SYDNEY EDMNTN DUBLIN MELBURNE LNDN SLLENTUNA VANUVER TRNT GLASGW MELBURNE MANHESTER DUBAI BANGKK BIRMINGHAM AMSTERDAM LNDN SINGAPRE SINGAPRE TEL AVIV HNG KNG HNG KNG MUNHEN B SIMP 2 5/9 (JAK) MPUTER SFTWARE. EXHIBITIN BUREAU ', EQUIPEHENT DE BUREAU DE L ' INFRMAT IQUE K4 PERSNAL MPUTER WRLD SHW BUSINESS INDNESIA, INT. BUSINESS EQUIPMENT EXH. MPUTER INDNESIA, BUSINESS MPUTER EXHIBITIN INF NRTH, INFRMATIN TEHNLGY E FFIE AUTMAT. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW SMAU ', INT. EXH. FR FFIES, DATA, TELEMATIS SIB, INT. DATA PRESSING, MM., FFIE AUTMATIN SEAR, S.E. ASIA REGIN MPUTER NF. EXHIBITIN SWISSDATA ', DATENVERARBETUNG IN INDUSTRIE, TEHN. MPUTER GRAPHIS FUR MANAGEMENT E PRDUKTIVITAT MPUTER TRADE FRUM MPUTER GRAPHI SYSTEM SHW TTAWA MPUTER & FFIE AUTMATIN SHW SFTWARE SHW ' DATA SHW " DATA PRESSING, FFIE EQUIPMENT AUTMATIN SHW EDMNTN ALBERTA BUSINESS SHW MINI/MIR NRTH WEST, MPUTER NFERENE EXH. KNTR E DATA ", INT. KNTR E DATAUDSTILLING INTERBIR/INFRMATI.INT.DATAPRES. FFIE EQUIPM MPUTER GRAPHIS EXHIBITIN E NFERENE ADVANTEH ', INT. EXH. ADVANED ELETRNI EHN. FEM, ST INTERNATINAL MMUNIATINS TRADE FAIR SFTWARE EXP, INT. SFTWARE EXHIBITIN E NFERENE TELEMATIKK ', INT.TELEDATA EXHIBITIN E NFERENE MPUTER FFIE AUTMATIN SHW HBBY ELEKTRNIK, FAHAUSS. ELEKTRNIK.MIKRMPUTER NATINAL FFIE PRDUTS ASS. NVENTIN EXHIBITIN INT. EXH. TEHNLGY, EQUIPMENT IN BANKING F, INSUR. MINI/MIR WEST, MPUTER NFERENE E EXHIBITIN HINA MM ', TELEMMUNIATINS EXHIBITIN DAK/DAP ', SANDINAVIAN AD/AM EXHIBITIN NF. NATINAL MPUTER EXHIBITIN, SFTWARE, HARDWARE MPUTER FFIE AUTMATIN EXHIBITIN HME MPUTER EXHIBITIN DATA ', FFIE MAHINERY MPUTERS MPE EXHIBITIN, SMALL MPUTER SYSTEMS EXHIBITIN DP MASSA FR DATRPRGRAM BRITISH LUMBIA MPUTER E BUSINESS SHW ANADIAN MPUTER SHW NFERENE BUSINESS DATA PRESSING EXHIBITIN AIIM ', ASS. INFRMATIN IMAGE MANAGEMENT EXH. NRTHERN MPUTER FAIR 4TH GULF MPUTER EXHIBITIN FFIE BANGKK, INT. FFIE EQUIPMENT MPUTERS BRAINWAVE, HME MPUTING, VIDE ELETRNIS MDEX, INTERNATINAL MPUTER TRADE SHW SFTWARE EXP SUTH EAST ASIAN PERSNAL MPUTER SHW E NFERENE PERMPASIA ', MIRMPUTERS, MINIMPUTERS INTERNATINAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, PERSNAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, INTERNATINAL FFIE TEHNLGY SHW VISDATA, DATENSYSTEME FUR BILDUNG KMMUNIKATIN DK4 DIGS DK4 EDA4 A4F5D DA4 DK4 ED DA4 DK4 DG5 DR UD Kts sa GB44 BE GB GB2 GB2 GB8 GB2 IT2 FR GB27 H DE GB2 JP5 A2 JP9 JPP45 FR A4 US4 DK2 YU GB67 HK BR GB67 N26 A2 DE US2 GB27 US4 US N26 AU A2 IE AU GB8 SE A A2 GB6 AU GB8 GB8 JP2 GB8 NL GB67 GB2 SG2 IL GB2 GB DE9

13 2nKAT DAI AB[ HANI ING MPUTERS KARLSTAD 85 2 KBENHAVN 85 2 DSSELDRF 85 2 TRSLANDA 85 2 It REBR 85 BERLIN 85 LIMA RIYADH 85 4 DRTMUND 85 SINGAPRE 85 5 SANDVIKA 85 KLN 85 MNTREAL 85 SL 85 SINGAPRE 85 2 SYDNEY 85 AUKLAND 85 MELBURNE 85 PARIS 85 STKHLM JAKARTA 85 ZAGREB 85 4 MiiNHEN LNDN 85 MELBURNE 85 MADRID 85 5 DUBAI 85 IrtJrt unjfnkasnuly TIITKNEET jjyu * v (JATK) 5/964 DATAFAKMASSA MIKRDATA '85 NLINE, EURPAISHE KNGRESSMESSE, TEHNISHE KMM. HIRDATRER '85 DATAFAKMASSA AMP, MPUTER GRAPHIS FR MANAGEMENT AUSSTEtLUNG TENTRN '85, TELEMMUNIATIN, MPUTERS, FFIE SAUDI BUSINESS '85, EQUIPMENT AND MPUTER SHW BiJRRUHR, FAHAUSSTELLUNG FUR BURTEHNIK MPUTA '85, INT.EXH.N MPUTER INFRMATIN TEHN EDB I PPLARINGEN INTERNATINAL MPUTER SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE NRM '85, INT. TELEKKMUNIKASJNSUTSTILLING MPUTA '85, INT. EXHIBITIN F MPUTER TEHNLGY DATA '85, MPUTERS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS, MPUTERS, FFIE EQUIPM. NATINAL MPUTER EXHIBITIN SIB, SALN INT. D' INFRMATIN, MMUNIATIN, BUR[AU INT. MPUTER BUSINESS EFFIIENY FAIR MPUTER INDNESIA, BUSINESS PERSNAL MPUTER EXH INTERBIR/INFRMATI, INT. DATA PRESSING EQUIPMENT SYSTEMS, MPUTERSYSTEHE, INTERNATINALE FAHMESSE WESTERN NTARI BUSINESS MPUTER SHW DATA "85, MPUTERS SIM, INT. TRADE FAIR FR FFIE EQUIPM. DATA PR. GULF MPUTER EXHIBITIN A4D DG5 A4 DK4 DE D) DK4 DK4 DJ K!s sa SEH UK 2 DE9 S2 SF4 DE PE GB2 DE SG7 N2 DE2 A2 N GB27 AU NZ AU FR SE GB2 YU DE9. A AUP?4 ES AE ELEKTRHIIKKA JA ELEKTRTEKKIIKKA ELEKTRNIK E ELEKTRTEKNIK PARIS TKY SANDVIKA BIRMINGHAM LNDN HNG KNG STKHLM FRANKFURT FRANKFURT BSTN BRUXELLES SINGAPRE INNSBRUK LNDN ATHEN PIRAUS HIAG HNG KNG HARRGATE MUNHEN JHANNESBURG SINGAPRE KUALA LUMPUR SALN INTERNATINAL DE MPSANTS ELETRNIQUES ELETRIAL NTRUTIN EXHIBITIN ELIADEN ', ELETRTEHNIAL TRADE FAIR E NE. ELETRNI PRDUTIN EFFIIENY EXHIBITIN ALL ELETRNIS EIF SHW INTERNATINAL ELETRNIS MPNENTS EQUIPMENT E.P. ' ELEKTRNIK PRDUKTIN TEHNTRNIA, FAHMESSE FUR TEHNIK, ELEKTRNIK TESTEN MESSEN, ELEKTRNISHE KNTRLLE MESSGERATE ELETR, ELETRNIS EXHIBITIN NFERENE INTERELETRNI, SALN PUR L'ELETRNIQUE PRFESS. MMUNIASIA ', INT.ELETRNI MMUNIATINS SHW EURMEDIA ', FAHAUSS. ENTSPREHENDEN ELEKTRNIK ETEX, NSUMER ELETRNIS TRADE EXHIBITIN INDEXEL, ELETRNIS ELETRTEHNIQUES TRADE EXHIBITIN ELETRNIS ELETRTEHNIQUES INTERNATINAL NSUMER ELETRNIS SHW ELETRIAL ELETRNI ENGINEERING EXHIBITIN NRTHERN ELETRNIS SHW ELTE, FAHAUSSTELLUNG FUR ELEKTRTEHNIK AVEX, NSUMER ELETRNIS EXHIBITIN ELETRNIS FR NATINAL SEURITY ASIA ASIAN ELETRIITY ENERGY EXHIBITIN A4E EI2 EA4 E! EE FR27 JP N26 GP5 GB8 HK4 SE DE DE US4 BE29 GB AT GB GR DE US9 HK2 GB DE GB GB8 MY

14 PKAYTTAJA SIVU 4 5/9 RAHANARVKERTIMET na s tall syntyy typaikalla kahvipytakskustlua rahasta ja sn riittavyydsta. Us haikaaan, kuka hnat livat nnn sntaan khtuullisia, utta nyt... Jku taas san, tta vathan n palkatk nusst vusin varrlla. Ja tttahan sk n. Tavallislla taskulaskilla slvitat yksittaist laskut sujuvasti. Pkayttajana vit kuitnk tiia tisk. T si. BASIhjla, jka kayttaa hista taulukka ja kysyy si. lahtvutta, khdvutta ja rahasuaa. hjlraa tulstakn tidt spivalla tavalla khdvudn arviksi uunnttua. Pylvasdiagraiak visi ajatlla. Tivttavasti jku nstuu jutaikanaan rakntaaan spivan hjlan, jka lisi pulrattu ksttisksik. Julkaisisi sn illla uk piksi. Puhdasta rahaa jaa palkkiksi sn npaa ku likaistakaan, utta kunniaa ja atta n tarjlla khtuullissti. Lisaksi krvaa vaivat uutaraalla tyhjalla diskta. Suraava lhti ilstyy syyskuussa, jtn avustukst lahtttakb'n taan lhdn kannssa lvalla pstisittlla lkuun lppuun nnssa. RAHANARVN KERRINTAULUKK Krtit, ja ri vusin arkka n uutttavissa vudn 98 pnniksi. Vusl Krr Vusi Krr Vusi Krr Vusl Krr ESIMERKKEJA TAULUKN KAYTSTA. Jnk aikaisan vudn rahaa vrrataan vudn 98 rahaan. Paljnk n 2 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 98 rahana? Etsitaan tauluksta vudn 98 krr (4.7), jlla krrtaan k.. vudn arkkaaara (2). Tuls (94) saadaan nykypnna ja vastaus n: 9 arkkaa 4 pnnia. 2. Vudn 98 rahaa vrrataan jnk aikaisan vudn rahaan. Paljnk n 5 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 945 rahana? Muuttaan ns arkkaaara (5) nykypnniksi (5 ), jka sua sittn jataan vudn 945 krtilla (29.8). Tuls (677,85) saadaan suraan vudn 945 arkka ja vastaus n siis: 677 arkkaa 85 pnnia. n huattava, tta kysyyksssa n rahan stvia. Esirkki siis tarkittaa sita, tta vunna 98 sislla 2 arkalla sai tavaraa y. suunnn saan vrran ku 9 arkalla 4 pnnilia vunna 98. Krtit n laskttu tukkuhtadksilia Land: KP

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

H.C. Ericsson (HCE), J. Lehtinen (JL), K. Saarhelo (KTS), R. Suonsilta (RS), J. Tainio (JT), R. Valjus (RV)

H.C. Ericsson (HCE), J. Lehtinen (JL), K. Saarhelo (KTS), R. Suonsilta (RS), J. Tainio (JT), R. Valjus (RV) Sumen Viklaliitt ry. Snipe Class Internatinal Racing Assciatin Organisaati Sumen Viklaliitt ry. Kansallissihteeri Juha Lehtinen GSM +358 0500 777 299 e-mail juha.lehtinen@snipeimprt.fi Internet www.snipe.fi

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto

Varsinais-Suomen palvelupisteaineisto 1 Varsinais-Sumen palvelupisteaineist - hjeet käyttöön (versi 16.12.2013) Varsinais-Sumen palvelupisteaineist Ohjeet käyttöön Lyhyesti: Varsinais-Sumesta kerätään ja pidetään ajan tasalla palveluihin liittyvää

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40.

33. 50p 1869 3 34.00 34. 50p 1871 3 5.50 35. 50p 1872. 3 7.00 36. 50p 1874 3 3.60 37. 50p 1889 3 3.40 38. 50p 1890 4 2.20 39. 50p 1891 3 2.40 40. Etelä-Pohjanmaan Numismaattinen kerho järjestää rahahuutokaupan no: 199 Lapuan Nuorisotalolla sunnuntaina 5.10. Kohteet ovat esillä klo 12.00. Huutokauppa alkaa klo 13.00. Huutokauppaa koskevat tarjoukset

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot