PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE"

Transkriptio

1 PKBVTTflJfl 5 TUKKUU LEADING SFTWARE PUBLISHERS FR FFIE PERSNAL MPUTERS (ESTIMATED 98 REVENUES IN {MILLINS) H H H h IBM RADI SHAK APPLE ffl ffl 2!'.MIRSFT ASHI.QNTATE '> SFTWARE ARTS SRIM PERFET SFTWARE STATE F THE ART SIERRA NLINE BRDERBUND HARDWARE MANUFATURERS ~~ SFTWARE MPANIES sufl Furun MPUTING IN. Mirsft rp. and Visirp lad sftwar panis and lag bhd nly th tp hardwar anufaturrs rvnus fr th sal f sftwar usd n prsnal putrs fr th ffi. This psitin givs bth panis a strng advantag a battl fr th sftwarnvirnnt arkt. Th ultiat suss f Mirsft's MSWdws nvirnnt vs. Visirp's Visi " nvirnnt dpnds r n th faturs f th tw prduts, blivs B Ablndi, had f arkt analysis fr rsarh pany Futur putg In. Paatiittaja: Kari Kiravu Puh. tih kti PKAYTTAJAT r.y. PL 5 6 HELSINKI 66

2 PKaYTTaja SWU 2 5/9 = Puhnjhtaja: Sakari IKnn puh Varapuhnjhtaja: Kari Kirauu puh Sihtspi: Paula Mi alan puh. 4 Taludnhitaja: s Jauri puh Inftypyha Puhnjhtaja: Paula Mialan, ATKInstituutti, puh. 4. Kayttjarjstlat, kilt ja titkannattxpxha Puhnjhtaja: Hartti Laih, x Prast'Ab, puh Intgptitxpxhna Puhnjhtaja: Martti Pitkann, APLp kx, puh Tkstkasittlx Ja taulukklaskntahjlattxrxha Puhnjhtaja: Paaw Vltti, Titjnkasittlxnuvnta x, puh Tidtustxpxha Puhnjhtaja: Kari Kiravu, x Ylisradi Ab, puh LEHDEN ILMESTYMIME M: Lhti ilstxx talvikuukausa kuukausittai, Julkaistaviksi tapkittut kipjitukst n kipjitttawa A4kkisl papriil knlla ja va yhdll pulll papria sitn, tta tksti vidaan sllaisnaan nnistaa. Lhtn tarkitttu atpiaali n tiitttava ilstxnista dltavan kuukaudn lppuun nnssa paatiittajan kanssa svittavaan paikkaan. Kaikki kipjitukst n uarustttava kirjittajan nilla ja si ttlla tai puhl nurlla, jsta kipjittajan vi tavittaa. Niipk kaxtt n titnk sallittua, utta tiituksll n ilitttava ika nii. ILMITSMI MM Hukaan liitttx varisiuu: (n. A4) 5 k Kk sivu, ustavalkn, nistttu (28 x ) 4 k Puli siuua: (4Dii x ) 25 k Nljannssivu:... < 7 x 9) 6 k /8 si vu :...( 5 x 9) k MMAKSLJT VUEKSI *?:=:: Ppusjasn 9 k Muu.is sn 45 k pisk) i jajasn 45 k Ppusjasnn aksaa sua n sn Tittkni ikan i i tn jasnxhdistxksn hxuaksi, jnka jasnna haluat nsisijaissti lla. Taan jasnxxtsi prustlla lasktaan xndistxkssi i ittkkusdustus. Muu jasn kuuluu usaan liitn jasnyhdistxksn, utta va xhtn prusjasnna. rtuih xhdistxksi han aksaa 'uun jisnn" aksun. Tata jasny/tta i huiida ) i ittkkusdustusta laskttassa. Li itn jasntuih kuuluu Tittkni ikkalht, ATKvusikirja ska uita jasnpalvluja. Jasnksi i ittxislakkita saa xhdistxks sihtn ] ta (hnki ltidt xlla) ska Tittkni ikan liitsta, Miknkatu 9 A, puh Muista Pkaxttaj Jn yhdistyskdi?.

3 PKAYTTAJA SIVU 5/9 Taa n PKAYTTAJAN kuluvan kvaan viin nur, Yhdistyksn tita n vudn kulussa paisunut hyv aktiivisksi. Tyb'ryhat vat ahkrt, n ka'yty kskursa, lutu kulutustilaisuus, julkaistu tidttta ja pittuk yhta ja tista. Vila n jaljlla yksi jasntilaisuus nnn ksataun alkua. Siita krrtaan lah tisaalla lhdssa. * Taa yhdistys n hyva nakalapaikka uudn tkniikan ksklla. Tiin vaikuttajayksilidn jukssa n raista kulutusta ja antaa ahdllisuudn slia kntaktja. Varsk nuran plvn kannattaa kayttaa tilanntta hyvaksn. Ilittautukaa siis rhkasti tyryhi. * Yhdistyksn tunntuksi tkn li arkkti n tistaisksi juduttu jattaaan lk vahaisll hu. Kulutustilaisuudn nnakkantaakaan i vitu alittaa riittavan ajissa, kska prjkt raait li ns lutava. Tassa n va'ha'n saanlan tunn ku alittlvalla liikyritykslla tai uutta tuttta arkk tutassa, li aluksi n varauduttava nllabudjtti ni allisssa ku hnkisssa ilssa. Js par n, ni hyva n. Ta'a'n vudn tinan khykst viitittavat tita tulvaisuutn ja alkuajan kkustn prustlla n j paljn slkapaa suunnitlla nsi talvn titaa. * Lntknsuunnittlija Murphy sani, tta js jk vi nna piln, ni s n. Han kylla tarkitti, tta knn sat n suunnitltava ni, tta niita i krta kaikkiaan vi kta va'ar. Nykyis kuitnk uisttaan va tu alkusa ha'nn lausuastaan. Lht vii nurn piti lla pattu papr l pul ja lisaksi sia piti lla MIKRlhdn pstia. Kupikaan i ttutunut. Tassa nurssa pitaisi lla livt ja APLp akst. Kukahan kay. Kaiksta huliatta, ik hyvaa ja lata ksaa kaik! Kari Kiravu SISALT: Kansi Yhdistys ja lhti 2 Pa'akirjitus ja sisalt... Tksti ja taulukkryha... 4 Tulvia tapahtuia 5 P:t suuspankissa 6 Intgrtityryha 8 Mssuluttl 9 Rahanarvkrtit 4 KANSI: Kl suurta laitvalistajaa yy hjliaan nan ku rikistunt hjlatalt, Naidn kskan jarjstys taas vi hilahdlla npasti hjlin susin vaihdllssa.

4 pxayttaja sivu 4 5/9 TEKSTINKaSITTELY JA TAULUKKLASKENTAHJELMATTYRYHMaN JSRJEb i«mi NEN Suurn susin saavuttanisi yliskayttisi svushjlrn istih panutuva tyryha n nnistunut jarjstaytyaan Tyryhan kknpan n tassa vaihssa suraava: Paav Ultt i (pj.) Kari Kiravu Vl ipkka Liflandr Pkka Rautala Titjnkasittlynuunta x / TKNMikrnuvnta y y Yl i sradi Ab x DAVA Ab rinyhtya y Nir Asiasta ki nstunt uudt jasnt uat trwtulita. IIittauturnn Paau Vlt, puh Jarjstaytyiskkuksssa tdtti., tti aakaan al kuvaihssa l tarkitus thda alan lhdissa nakynita vrtailvia taulukita, uaan krata tdllisia kayttkkuksia ja hankkia tita tulssa lvista tuttista. Mi lnki nn khtna vat tkstkasi ttly taulukklasknta t i dnhal i n ta ja naidn tgritun ska tuttisi liittyvat itspiskluhjlat. Tyryha pyrkii tidttaaan hawanistaan saannl issti PKSYTTS JaN palsta ja antaaan an panksnsa krhn jarjstarni i n kulutust ilai suuksi i n. * *» Ti ttkn i i kan i i tn jasntujn lisaksi n uitak ukauuuksia: jasn tarjlla r ltk hankkiassa ktiikra? Yhdistyksn kautta saat hurnattayan alnnuksn stassasi SALRA tai SHARPktiikrn. Lisatitja Sakari Ikslta, puh (4). (li nurn vastata, sita kskuksn ja pyyda hakuun.) Hnkikhtaisn kayttn n saatauissa krkalaatuisi a diskttja ska diskttin saiytysktlita ja raita prttripapriaatuja harrastajahnal a. Lah Kari Kiravu, puh ,IJ>+SiNRIUUTlSET; 982 2, 42, IBM n trtbifh Idda. (lihd: Fbadtd Tis).

5 SIVU 5 5/9 TULEUIA TAPAHTUMIA ) Kayttjarjstla ja tgrtityryhin yhtn taan kyaan viin kkus kskiyiikkna 2.5. kl 5.. Paikka: Virkailija kansalaispist, Tl ntull katu 8, AKkllari, lukka 9. h jlassa: * s Mrila: Paatulaattrit Usrtrfat * Martti Pitkann ja Pkka Lahti: Grafiikan hjli nn ista atr i i si k i rji tt il * Martti Laih: NBASI, strukturitujn rakntidn kaytn ahdlistaya yapaalvittn siprsssri 2) Tiistaa kl 472 kaik jasn tarkitttu kvatkaudn paattajaistilaisuus suuspankkipistl a Kalluik i ssa. Paikka: pistn paaraknnus, Kallvikti 28. Puhl lutt n siyu 28, ruutu 76/6. Parhaitn paikall paas alla autlla, lahirnat bussit jaayat L i ksaarnt i n ristyksn n.,2 k paahan, hjlassa: f< * Katsaus kunk tyryhan tahanastisn tyhn. * apaata idtia yhdistyksn tinan knittaisksi. * Iltapala: Runsas yilipa ja 2 lutta a 2 k. IIittautun hallituksn jasn, ks. sivu 2. SVELLUSKEHITIN TUITISA VALINE HJELMIST TALILLE JA ATKAMMATTILAISILLE APL*PLUS/P:n ansista APLkiln ahtava ilaisuvia n siirrtty Pyparistn. APL*PLUS/P:lla tt npasti kayttajalahisia ja npakayntisia svlluksia. Sa vidaan ttuttaa itn Y NTRL DATA AB Mlknkatu 26, 2 Hlski p HANKKIJA / Titknyynti Traktriti 2, Hlski p vaativia svllutuksia tahansa, si. kayttaa iaplkilisia alijarjstlia, kutn taulukklaskntahjlia. APL*PLUS/P:n kayttklpisuutta sittaa. s, tta Sussa n HINNAT: Svlluskhit 6.9 k Surittaja.2 k MYYNTI: HELSINGIN KNTTRIKNEKESKUS Ky Kisallti 2, Hlski p PAAKAUPUNKISEUDUN TIETKESKUS KL. Asiakkaankatu 9, Hlski p MAAHANTUNTI: talla htklla j yli svlluskhitta kaytssa. APL*PLUS/P:n runti li surittajavrsi n halpa ratkaisu lppukayttajall, jka i its hjli. TMTTEAM Y Wstndti, 26 Esp p VALTIN TIETKNEKESKUS PL 4, 2 Esp p. 9457/yyntayttly Kisallti 2 Hlski p

6 PKaYTTaja SIVU 6 5/9 MIKRTIETKNEET SUUSPANKKIJARJESTSSA SUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Y Sakari Iknn Tassa alkavassa artikklisarjassa kuvataan suuspankkijarjstssa saatuja kkuksia ikrtitknidn kaytsta. Tarkastlun taustana n pankkin pitkaaikan kkus typistkhtaistn titjnkasittlylaittidn hydyntaissta, titliikntsta ska ri kkistn titknidn kaytsta. Kknaisuudn yartaisksi kuvataan nsiaisssa sassa suuspankkijarjstn raknntta ja titjnkasittlyyparista. Suraavissa sissa tarkastllaan ikrtitknn rlia, lsuhtita ikrjn hanknall ska kayttaluita. SUUSPANKKIJARJEST suuspankit vat paikallissti tiivia itsnaisia rahalaitksia. Nia kullak n at halltlinsa, jtka vastaavat tinasta ja tulkssta. istajia vat jasnt, jtka kayttavat valtaa valitsinsa dustajin kautta pank hallnssa. Yhtnsa suuspankkja n nyt 7 kpl. Naa n kk valtakunnan kattavasti 2 knttria. Markkasuus talltuskannasta li vunna 98. %, kasvua dllisn vutn vrrattuna 4.9 %. Vastaavat luvut uilta rahalaitksilta livat: Saastpankit 29.4 % (+2.8 %), KP 5.4 % (+9.%), SYP 4.5 % (+.5%), Pstipankki 2.2 % (+5.4%) ja HP 2.9 % (+%). KP, SYP ja HP nttivat arkkasuuttaan. Luttkanta jakautui asiakasryhitta suraavasti: Palkansaajat Yritystita 4% 25% Maatilataludt Muut % 7%. Kskuspankka tiii suuspankkin kskuspankki y Hlsgissa. Taa hitaa jarjstn yhtisia thtavia. harjittaa arvpaprikauppaa prssissa, valittaa ulkaan rahaliiknntta, yllapitaa kskitttyja atktitja jn. Raknn takaa hyvan paikallisn asiantuntuksn kk aan alulla. Tinasta paattavat halltalun at asukkaat, jtka dustavat palkan ja lakknsaajia, aatalusyrittajia, liiklaaa ja kunnan ska valtin tiiliia. Kskuspankki ja suuspankkin kskusliitt tarjavat valtakuntatasn palvlut.

7 PK6YTT6Ja rganisaatin lunn vaikuttaa ys jarjstn tapaan khittaa itsaan. Lpulln paats thdaan aa kussak suuspankissa paikallisn tarpn ukaissti. Na lln tul ratkaisuallin lla justavia. Atktkniikan salta taa n jhtanut pitkall khittynsn kskitttyyn titjnkasittlyyn, jssa paatyhtyksin kautta kayttaj tarjtaan nipulist itspalvluahdllisuudt ska paivittaistn rutiin hitaisksi tta suunnittlun ja paatksntn tuksi. Mikrtitknt ahdllistavat taan kaltaistn titjn viakkaan dlln khittaisn ja krstavat kunk suuspank kykya huiida paikallisn palvlutarpn rityispiirtt. TIETJENKASITTELYN RAKENNE Tassa tarkastltavana lvan ikrtitknidn kaytn kannalta rahalaitsthtavat ivat ra rkittavasti uusta yritystinasta. Rutiit vat suurlta s saja kaikssa liikknharjittaisssa. suuspankkijarjst n suuryritys, jka sisaltaa suurn jukn rikkisia itsnaisia yrityksia. Naidn kk vaihtl Sussa suurna pidttavasta kskisuuri ja hyvk pini. Titjnkasittlytkniikan n tuttava kaikkia kasittlytarpita, jtn viakas kskuslaittist i aa pysty tarjaaan dullista ratkaisua. Tarvittava justavuus saavuttaan kayttaalla tilannkhtaissti svltuvta kalusta ja svlluskantaa. Mititkna jataan kasittlykuraa alullissti tai titkhtaissti. Kskittyista titvarastista riippuattraat svllukst n us dullista rakntaa all laittistlln. Tallaisia svlluksia vat rityista tita tukvat hjlistt ska alullista tarvtta palvlvat thtavat. Pinlaittist vi jakaa kskusknn thtavia ys aktiivissti. titliikntn hidssa. Mikrtitknt vat dlla kuvatun rakntn lunnlln jatk tiist ja thtavakhtaisissa kasittlytarpissa. Kutn suura ja itasn kna n at tisistaan ritltavissa lvat rlsa, n ikrlla s svltuvat ja kuuluvat tynsa. Talta phjalta kskustlu ylislla taslla ikrn hydyllisyydsta tai ilkkyydsta n Sussa llut suurlta s hupaisaa ja sittanut suurknisi situtunidn ns. asiantuntijidn luutunisuudn.

8 siuu 8 5/994 Martti Pitkann INTEGRGINTIJYbRYKMAW RAPRTTI TIETJEN SIIRRETTAVYYS ERI SVELLUTEN VALILLA FU:SGA PKA'YTTAJAT yhdistyksn puittissa tiiva tyryha tutkii j = khittaa P:n tgrti liittyvia tknisia ahdlisuuksia, Thtava jakaantuu kahtn paaalusn: a) P:n si salla tapahtuva titjn siirt. b) P:n ja paaknn valn kffwfuni kti. Tassa sitykssss kasitllaan aihtta a). F:n titl i i t nnahdlisuudt khittyvat talla htklla npasti ja tisaalta tii vista svlluksisa n tistaisksi vahan kkuksia, jtn slvitysty jatkuu silta s ty'ryhit.assa, P:n sisalla titjn siirt vidaan jakaa kln kayttklpi sulidl taan ja vai kudl taan ri astisn lukkaan:. Intgraldut jarjstlat. Tarkittaa kaytannssa yhdn hjlavalistajan tkia varus ja svllushjlia. Tyypis sirkki n saan valistajan tkan taul ukkl askntah jl an ja graf i i kkahjlnri stn vali nn ti dnsi i rtvali us, Intrnti n tall jarjstsi an sisaanraknnttu aisuus, kayttajan kannalta hlppkayttn ja lutttava ratkaisu. hjiistvalistajat pyrkivat aajntaaan hjlistjnsa kattavuutta ja na parantaaan tidnsi irtahdli suuksi a. Js P:n kayttaja rakntaa svlluksnsa jnk tgridun jarjstl an varaan, hann n yta varistua siita, tta jarjstla kattaa varasti r, tint, jtka han aik hitaa P:llian, si a hjl aval i stajat pyrkivat yarrttavi s r :a syist.a "hrttisi" jarjstli, jih i vi liittsa kipaii j i dn tuttits. 2. Standardiutn titjnsiirt itgritujn jar jstl in val ilia, Taa tarkittaa kaytani..».,i ns. DIF'standardi n ukaistn t i dstj tn ka y ttarni UT a. ; tidstrakntn n aaritllyt Sftwar Ar In., Visial hjlan luja, Tidstaarittly n fat standard!.. Eri k i l i l l a thtyjn h jl i n kayttasnn ti al i hjl a. Tall svllus ktaan ahril i = ', i,! :. a pitkall valishjlista, jtka niputtaar yhdyssitna tiivan paanjlan avulla, Alih kutsutaan ns, vk tkniikalla ja titj. val tapahtuu DIFtidstjn kautta.

9 X»~.. s s,.., na.» «U i... i '.tfi +* + '',. >ii +> r, UI I/I l> > t, > t=u I'd " fj > te :. * : ' f* *. t :"H *t4 j j.4 fl) 5 * * r* % j > t, '. lu.ui 4., Ik, "S i} T5 ri r..> frt t.. r»!."! >, i: ti»» t> i» [. fj>,.). "T f«f> i ' ~ T5 =5 & ITl I t; a>!..,ij. 4., l; 7 j,»~j P." > rs,.< t*.7 is H tt' I/I.,«rd.+> f :i t.n "~i it) A< " A; fiiit TT5 P itt ra SM '~5 J, n). U'l., ~ *! HE..«i > ip "tf T L, >t> '«Ti >ti y 4. r I t. + IT] 5 + T,,» r~4 tu.+.> t: r* f* Ha> A..t <*.. tn i t IX, pts ri E< <r u. «E< Z.'' '* ;* 2: H PJ j <x """". i JFI,, tu I A< rs. «.7 HTl ui si* "'"D. +j MI u. «; k,!w. i. E ;: I*. a 4 i i/i.,.«,t.,, fjf Ọ d. > i ;ii.> E*4,, fa ).>.p IE : t >n iii, p... HI,,,,!L, ~ iii " ;n Ti T M J r l ii..r t Z > > X?, L (X t t rx, [*., ] J >4 itd Zl> > T. "' *H (.n.. > A< :::,; i i,n. rs, : +>»x. ;... :.5 itl.fj>...» tl IS 4 "> \ ZL ii <r tx,. i <r i I.T'. ku H T'i M».H!? ] ip 'l *? r r Ul ( S* IL,.n nj S ' t. K <", n: «... t r.. t F. *5..». >.». (J.. ;X Mr <fl t : i ;X 2*4 <I tl>5 < I.H i, j>j t ri 4 i!.h II t < 4 ri r4 ",.; II <I ;k. >, <r K P,..., a. j. ID.,..,, t. II k.' t?*,, 'J ( ti ~ D 4.+.*., :rj fi. (X, 2: V..,.4.fj >.., "i. Ul nj ** +2 i t. (L («, rj r > Q.Tl PH IL,. ;n ',5 Ml fj. n4 «i E~ n: : s». = ~ t,... * r. IL,. PH], ~\ a <n E i il ii i M 'i"ti i4 :,TJ [ E ",.,, >,+ i : ti'i Z i~< G: jl, = i*,. :H. ~. tt PK; D E f»l Z> t= r. I'M.. I' jl,,i'ii ' iv 'j=.'5 r t!t J T..i 'H A i a:.. ~.. J tt..., E«l r~j PL, r> K * r~i U~J Lfl.r. +2 &, I +> 5 4,,. ~..,,. E. <T S «A r~i JD th +J.,. *, i... tt.h = : +> i«! > > aj E jl,.... ".. H,., E 'ti'.. rri E Q t f Zw* Si >~< f. fl E D r. '2. *, if i ii 7< +' J r* J " r~ Z> H> r. J rt u,!>.. ). A< > M A< ~t + >.. M'ḷ ' fj ijj Z lu. M't A< A< E '.fl i*, t Si " Si :4 i.n E Q. M * H! <~ «: E. PQ EH i;j.. "> H I n r t,,, i i r~i ri,h '. t H rl!h B. jl, K tt ' H> Q.. J... i,.j...%. 'U E'~* ; <r h> S p. ".... Ill,X rn.* > r~~*!; i i.. 'j.;' ft f. r. " f. f <x a.. ih H...., t«.... f. i 2t f * H.+.> it > ~>., :.i :.> * +' *> i> 'T ttt "<ft ~" K l.p. I +> I F<>M t»m w S S : <»»» : iki, H (JtfJ ' ' * * L..' ti «i "*~i ti as M.. «E Z ~. &* 4 ri i <r TH ih > (.: ' 2 :. t..i a 4 ti f*4 f i""" Wl M <r 2 t*5 I...4 pt I"H gs t4 t~ til. i E~»«"5 p, II.!T.' h~l pat] ih t> J. (X s, <r f< tw pt«; r., 2Z «* ] r~* t t~,,,..,,. ri d* U""' 'Jfi ("' "* ;5!.: '75 ST «iii 'T* Ji I t fxt a p. ~.. Prfi ' > f <:. itl "M >l?~ tzi r~i i"ij I f«h *., tt t;: 5.+.: 4..;. r IJ r i\ tu.*!7.. i j~ ;n.i H'.+ji T & s r~* a> ri~ J i <r <x t»'i PU, iii ~«i.j» fj.+>., H f. ;, H. i rx }..., ] i.n <ij ;ii Ul '.>V +.>.+ T5 j f* T.,!>.J' f*,..., PL,...,, Ill.4' "> "" J> '".i.. I".i 5 E,, ''~l (» ftf. L),, S4.ai.. 7 n iji [., u.. "".. ;L, ;...> >].i i"ti i7l S «> Tt +* * i~i 5 i ti t: '*!. I 7 i +.n yt* a f':«i,w.,.k.,d '.*, Il lil i:n.ns i.!: ' :iti H" H n : ««. XT i; U ;> '!'. i T i= '* ll) 'y,j~ id +*!"5 > r~t >!* ai Ins ;.tj <'' Jl ts i,,l< i., i r* Ui i,,, : i>. s 5 l.ii i'd t..i 5 i5i + ii!h i»> IS I (p S r r~t Ii. i a*, ffl ;> t', s l> f~4 '.fit.,..,, 'ttj f> > +> " Ul ~r. H''!> +',.4. 2., {=:..«il) H I * s.<.:. B. : E., ai "~J "Tl ;,ij ij rlk <x Ss <x k... &, L= "".I,..iB Ul :.> T Vtt ' s «ai kk T, ;,Tj, M :k. it.,, r~t,, ", *, ITJ.. ui a. > «:ns t>i ;,Tj : ;.Tj ITI H,Ji +i t : iii /.,,; IL, + * a i i? r..:ti 5 n +> Z> U H"' rh.7 4.J HJ FM< : t!»t ;> i D : ij.i :;: ; "» id.»>. "J j. tj rt fj. P. l~t.!< M rh t!l,»: IM 4 TJ >: isl,,! : li rh. > n. i t i fi ffj Z> g2...,. i i J : r M J > HI' I'M!~..«: H'.»< it ;rn..«t,..fi. i U 's "7 ~ «At *, M Ik. tn :.., E ;,Tj... ;,U j..(> TI >ti.,, yi TI > HI A4 T i/i ;~ r. *} j.,..t. Xi iji '" tf H.<> b +"..4 iii t~ ; i r~t., U, ';:. i 'ixi i.n A< ;,Ti 'ui i'ti E~«: i]j "*"I'»J i P. <r U at «:i :..ITS t" M t; HTl A<., "t.,! j; "'"i d t *. (> Z5 i ih T * p +.. 'ifi I I, 'll. ilr *.,, 'ii l E.'..; «u *.. "n t j tq.5,ij I.TI i=u * : * r '5 ll)., jj, HI <» ii t J <X

10 W f r G sj ** fl *".J h >S> l' 5 S * t. > [LI 4 u S n "J *J NJ J i. sy t 25 S S2 S ~ <S ><9 «& >!== :... 'V". > % VI f! HID P" H i n <z. n u z: II 2 H E~irut<n x> n n n r» n a> W n i/? ijl ujffki LJ Swil! IB ««% jfiki! ii j. 88" w«tll A L

11 TIETJENKASITTELY TIETKNEET DATABEHANLING MPUTERS r DUBLIN SL MiJNHEN SEUL LNDN SLLENTUNA TKY VEJLE BIRMINGHAM ARAAS UTREHT BIRMINGHAM BSTN BRISTL ESSEN PARIS SEUL SINGAPRE HNG KNG LNDN ABERDEEN GTEBRG LAUSANNE LNDN LNDN MNTREAL KLN LNDN MELBURNE STUTTGART HNG KNG MANHESTER SAKA HNG KNG LNDN TEL AVIV LNDN SYDNEY MELBURNE EDINBURGH SYDNEY KUALA LUMPUR SINGAPRE AUKLAND TEL AVIV GENEVE SUTHAMPTN DALLAS MPUTEX, INTERNATINAL MPUTING EXHIBITIN MIKRDATA ', MIKRDATAMASK. FR HJEM, KNTR, UTD. ANALYTIA, INTERNATINALE FAHAUSSTELLUNG INT. EXH. FR MPUTERS, MMUNIATIN EQUIPMENT MPUTERS IN INSTRUMENTATIN EXHIBITIN NRDISKA MIKRDATRMASSAN MIRMPUTER SHW ' MIKR DATA '/JYLLAND MIDLAND MPUTER FAIR INFRVEN, INTERNATINAL MPUTER SHW EURPE SFTWARE MMUNIATINS, EQUIPMENT E SYSTEMS EXHIBITIN MINI/MIR NRTH EAST, MPUTER NFERENE EXH. MIR ITY, MPUTERS, BUSINESS SYSTEMS MMUNI. KMM, FAHMESSE DATEN, TEXT, BILD, SPRAHKMM. MPUTER ASSEMBLY E ENGINEERING EXHIBITIN FIMP, INT. FFIE E INFRMATIN MANAGEMENT INFTEH ", BUSINESS, FFIE, MMUN., SFTWARE MPUTER EXHIBITIN DEXP, DIGITAL EQUIPMENT HARDWARE E SFTWARE EXH. FFSHRE MPUTERS NFERENE EXHIBITIN TEKNIKFRNT, MPUTER BASED ENGINEERING MPUTER ', SALN DU MATERIEL INfRMATIQUE FFIE AUTMATIN SHW E NFERENE SFTWARE SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE MINI MPUTER, MPUTER IN BUR, HEIM, HBBY MPUTER FAIR INTERNATINAL MPUTER MMUNIATINS EXHIBITIN TELEMATIA, FAHAUSSTELLUNG BER HARD SFTWARE PERM, INT. BUSINESS PERSNAL MPUTER EXHIBITIN MPE NRTH, MPUTERS, PERIPHERALS SYSTEMS MIRMPUTER SHW ' MIRMP, MIRMPUTER EXHIBITIN NFERENE MIRTRADE '. 2ND MIR PUTER TRADE SHW TIM ', INT. EXH. FFIE EQUIPMENT E DATA PRESS. MPUTER FAIR IND. MPUTING PRESS, NTRLL E MNITRING EXH. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW STTISH PERSNAL MPUTER WRLD SHW DATA ', MPUTERS MPUTER MALAYSIA, INT. MPUTER TEHNLGY EXH. INTERNEPN SEMINDUTR, INT.ELETRNI PRDUTS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS E MPUTER EQUIPMENT EXH. MPUTAX, MPUTER E AESSRIES EXHIBITIN BUREXP, EXH. F DATA TREATMENT E FFIE TEHNIQUES HAMPSHIRE MPUTER FAIR MINI/MIR HID WEST, MPUTER NFERENE E EXH. ID A4D K DX4 2D Di ED IE N DE9 KR GB8 SE JP5 PK2 GB8 GB NL GB27 US4 GB DE9 FR G88 GB GB27 GB6 GB4 SE H GB5B GB8 A2 DE2 GB8 AU7 DE HK4 GB8 JP5 HK2 GB IL2 GB8 AU7 GB GB AU ID SG25 NZ IL H GB7 US4 PKSYTTSJS SIVU 5/9

12 r L, >\M MUM nnjisiiy IKIKIT DATABtHAKLJIG KPUHRE GLASGW BRUXELLES LNDN JAKARTA JAKARTA MANHESTER MELBURNE MILAN PARIS HNG KNG BASEL BERLIN BIRMINGHAM TKY TTAWA TKY TKY BRDEAUX EDMNTN SEATTLE KBENHAVN ZAGREB LNDN SHANGHAI SA PAUL LNDN SANDVIKA ALGARY STUTTGART HIAG LNDN ANAHEIM BEIJING SANDVIKA SYDNEY EDMNTN DUBLIN MELBURNE LNDN SLLENTUNA VANUVER TRNT GLASGW MELBURNE MANHESTER DUBAI BANGKK BIRMINGHAM AMSTERDAM LNDN SINGAPRE SINGAPRE TEL AVIV HNG KNG HNG KNG MUNHEN B SIMP 2 5/9 (JAK) MPUTER SFTWARE. EXHIBITIN BUREAU ', EQUIPEHENT DE BUREAU DE L ' INFRMAT IQUE K4 PERSNAL MPUTER WRLD SHW BUSINESS INDNESIA, INT. BUSINESS EQUIPMENT EXH. MPUTER INDNESIA, BUSINESS MPUTER EXHIBITIN INF NRTH, INFRMATIN TEHNLGY E FFIE AUTMAT. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW SMAU ', INT. EXH. FR FFIES, DATA, TELEMATIS SIB, INT. DATA PRESSING, MM., FFIE AUTMATIN SEAR, S.E. ASIA REGIN MPUTER NF. EXHIBITIN SWISSDATA ', DATENVERARBETUNG IN INDUSTRIE, TEHN. MPUTER GRAPHIS FUR MANAGEMENT E PRDUKTIVITAT MPUTER TRADE FRUM MPUTER GRAPHI SYSTEM SHW TTAWA MPUTER & FFIE AUTMATIN SHW SFTWARE SHW ' DATA SHW " DATA PRESSING, FFIE EQUIPMENT AUTMATIN SHW EDMNTN ALBERTA BUSINESS SHW MINI/MIR NRTH WEST, MPUTER NFERENE EXH. KNTR E DATA ", INT. KNTR E DATAUDSTILLING INTERBIR/INFRMATI.INT.DATAPRES. FFIE EQUIPM MPUTER GRAPHIS EXHIBITIN E NFERENE ADVANTEH ', INT. EXH. ADVANED ELETRNI EHN. FEM, ST INTERNATINAL MMUNIATINS TRADE FAIR SFTWARE EXP, INT. SFTWARE EXHIBITIN E NFERENE TELEMATIKK ', INT.TELEDATA EXHIBITIN E NFERENE MPUTER FFIE AUTMATIN SHW HBBY ELEKTRNIK, FAHAUSS. ELEKTRNIK.MIKRMPUTER NATINAL FFIE PRDUTS ASS. NVENTIN EXHIBITIN INT. EXH. TEHNLGY, EQUIPMENT IN BANKING F, INSUR. MINI/MIR WEST, MPUTER NFERENE E EXHIBITIN HINA MM ', TELEMMUNIATINS EXHIBITIN DAK/DAP ', SANDINAVIAN AD/AM EXHIBITIN NF. NATINAL MPUTER EXHIBITIN, SFTWARE, HARDWARE MPUTER FFIE AUTMATIN EXHIBITIN HME MPUTER EXHIBITIN DATA ', FFIE MAHINERY MPUTERS MPE EXHIBITIN, SMALL MPUTER SYSTEMS EXHIBITIN DP MASSA FR DATRPRGRAM BRITISH LUMBIA MPUTER E BUSINESS SHW ANADIAN MPUTER SHW NFERENE BUSINESS DATA PRESSING EXHIBITIN AIIM ', ASS. INFRMATIN IMAGE MANAGEMENT EXH. NRTHERN MPUTER FAIR 4TH GULF MPUTER EXHIBITIN FFIE BANGKK, INT. FFIE EQUIPMENT MPUTERS BRAINWAVE, HME MPUTING, VIDE ELETRNIS MDEX, INTERNATINAL MPUTER TRADE SHW SFTWARE EXP SUTH EAST ASIAN PERSNAL MPUTER SHW E NFERENE PERMPASIA ', MIRMPUTERS, MINIMPUTERS INTERNATINAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, PERSNAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, INTERNATINAL FFIE TEHNLGY SHW VISDATA, DATENSYSTEME FUR BILDUNG KMMUNIKATIN DK4 DIGS DK4 EDA4 A4F5D DA4 DK4 ED DA4 DK4 DG5 DR UD Kts sa GB44 BE GB GB2 GB2 GB8 GB2 IT2 FR GB27 H DE GB2 JP5 A2 JP9 JPP45 FR A4 US4 DK2 YU GB67 HK BR GB67 N26 A2 DE US2 GB27 US4 US N26 AU A2 IE AU GB8 SE A A2 GB6 AU GB8 GB8 JP2 GB8 NL GB67 GB2 SG2 IL GB2 GB DE9

13 2nKAT DAI AB[ HANI ING MPUTERS KARLSTAD 85 2 KBENHAVN 85 2 DSSELDRF 85 2 TRSLANDA 85 2 It REBR 85 BERLIN 85 LIMA RIYADH 85 4 DRTMUND 85 SINGAPRE 85 5 SANDVIKA 85 KLN 85 MNTREAL 85 SL 85 SINGAPRE 85 2 SYDNEY 85 AUKLAND 85 MELBURNE 85 PARIS 85 STKHLM JAKARTA 85 ZAGREB 85 4 MiiNHEN LNDN 85 MELBURNE 85 MADRID 85 5 DUBAI 85 IrtJrt unjfnkasnuly TIITKNEET jjyu * v (JATK) 5/964 DATAFAKMASSA MIKRDATA '85 NLINE, EURPAISHE KNGRESSMESSE, TEHNISHE KMM. HIRDATRER '85 DATAFAKMASSA AMP, MPUTER GRAPHIS FR MANAGEMENT AUSSTEtLUNG TENTRN '85, TELEMMUNIATIN, MPUTERS, FFIE SAUDI BUSINESS '85, EQUIPMENT AND MPUTER SHW BiJRRUHR, FAHAUSSTELLUNG FUR BURTEHNIK MPUTA '85, INT.EXH.N MPUTER INFRMATIN TEHN EDB I PPLARINGEN INTERNATINAL MPUTER SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE NRM '85, INT. TELEKKMUNIKASJNSUTSTILLING MPUTA '85, INT. EXHIBITIN F MPUTER TEHNLGY DATA '85, MPUTERS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS, MPUTERS, FFIE EQUIPM. NATINAL MPUTER EXHIBITIN SIB, SALN INT. D' INFRMATIN, MMUNIATIN, BUR[AU INT. MPUTER BUSINESS EFFIIENY FAIR MPUTER INDNESIA, BUSINESS PERSNAL MPUTER EXH INTERBIR/INFRMATI, INT. DATA PRESSING EQUIPMENT SYSTEMS, MPUTERSYSTEHE, INTERNATINALE FAHMESSE WESTERN NTARI BUSINESS MPUTER SHW DATA "85, MPUTERS SIM, INT. TRADE FAIR FR FFIE EQUIPM. DATA PR. GULF MPUTER EXHIBITIN A4D DG5 A4 DK4 DE D) DK4 DK4 DJ K!s sa SEH UK 2 DE9 S2 SF4 DE PE GB2 DE SG7 N2 DE2 A2 N GB27 AU NZ AU FR SE GB2 YU DE9. A AUP?4 ES AE ELEKTRHIIKKA JA ELEKTRTEKKIIKKA ELEKTRNIK E ELEKTRTEKNIK PARIS TKY SANDVIKA BIRMINGHAM LNDN HNG KNG STKHLM FRANKFURT FRANKFURT BSTN BRUXELLES SINGAPRE INNSBRUK LNDN ATHEN PIRAUS HIAG HNG KNG HARRGATE MUNHEN JHANNESBURG SINGAPRE KUALA LUMPUR SALN INTERNATINAL DE MPSANTS ELETRNIQUES ELETRIAL NTRUTIN EXHIBITIN ELIADEN ', ELETRTEHNIAL TRADE FAIR E NE. ELETRNI PRDUTIN EFFIIENY EXHIBITIN ALL ELETRNIS EIF SHW INTERNATINAL ELETRNIS MPNENTS EQUIPMENT E.P. ' ELEKTRNIK PRDUKTIN TEHNTRNIA, FAHMESSE FUR TEHNIK, ELEKTRNIK TESTEN MESSEN, ELEKTRNISHE KNTRLLE MESSGERATE ELETR, ELETRNIS EXHIBITIN NFERENE INTERELETRNI, SALN PUR L'ELETRNIQUE PRFESS. MMUNIASIA ', INT.ELETRNI MMUNIATINS SHW EURMEDIA ', FAHAUSS. ENTSPREHENDEN ELEKTRNIK ETEX, NSUMER ELETRNIS TRADE EXHIBITIN INDEXEL, ELETRNIS ELETRTEHNIQUES TRADE EXHIBITIN ELETRNIS ELETRTEHNIQUES INTERNATINAL NSUMER ELETRNIS SHW ELETRIAL ELETRNI ENGINEERING EXHIBITIN NRTHERN ELETRNIS SHW ELTE, FAHAUSSTELLUNG FUR ELEKTRTEHNIK AVEX, NSUMER ELETRNIS EXHIBITIN ELETRNIS FR NATINAL SEURITY ASIA ASIAN ELETRIITY ENERGY EXHIBITIN A4E EI2 EA4 E! EE FR27 JP N26 GP5 GB8 HK4 SE DE DE US4 BE29 GB AT GB GR DE US9 HK2 GB DE GB GB8 MY

14 PKAYTTAJA SIVU 4 5/9 RAHANARVKERTIMET na s tall syntyy typaikalla kahvipytakskustlua rahasta ja sn riittavyydsta. Us haikaaan, kuka hnat livat nnn sntaan khtuullisia, utta nyt... Jku taas san, tta vathan n palkatk nusst vusin varrlla. Ja tttahan sk n. Tavallislla taskulaskilla slvitat yksittaist laskut sujuvasti. Pkayttajana vit kuitnk tiia tisk. T si. BASIhjla, jka kayttaa hista taulukka ja kysyy si. lahtvutta, khdvutta ja rahasuaa. hjlraa tulstakn tidt spivalla tavalla khdvudn arviksi uunnttua. Pylvasdiagraiak visi ajatlla. Tivttavasti jku nstuu jutaikanaan rakntaaan spivan hjlan, jka lisi pulrattu ksttisksik. Julkaisisi sn illla uk piksi. Puhdasta rahaa jaa palkkiksi sn npaa ku likaistakaan, utta kunniaa ja atta n tarjlla khtuullissti. Lisaksi krvaa vaivat uutaraalla tyhjalla diskta. Suraava lhti ilstyy syyskuussa, jtn avustukst lahtttakb'n taan lhdn kannssa lvalla pstisittlla lkuun lppuun nnssa. RAHANARVN KERRINTAULUKK Krtit, ja ri vusin arkka n uutttavissa vudn 98 pnniksi. Vusl Krr Vusi Krr Vusi Krr Vusl Krr ESIMERKKEJA TAULUKN KAYTSTA. Jnk aikaisan vudn rahaa vrrataan vudn 98 rahaan. Paljnk n 2 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 98 rahana? Etsitaan tauluksta vudn 98 krr (4.7), jlla krrtaan k.. vudn arkkaaara (2). Tuls (94) saadaan nykypnna ja vastaus n: 9 arkkaa 4 pnnia. 2. Vudn 98 rahaa vrrataan jnk aikaisan vudn rahaan. Paljnk n 5 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 945 rahana? Muuttaan ns arkkaaara (5) nykypnniksi (5 ), jka sua sittn jataan vudn 945 krtilla (29.8). Tuls (677,85) saadaan suraan vudn 945 arkka ja vastaus n siis: 677 arkkaa 85 pnnia. n huattava, tta kysyyksssa n rahan stvia. Esirkki siis tarkittaa sita, tta vunna 98 sislla 2 arkalla sai tavaraa y. suunnn saan vrran ku 9 arkalla 4 pnnilia vunna 98. Krtit n laskttu tukkuhtadksilia Land: KP

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Tässä numerossa 4/2003

Tässä numerossa 4/2003 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 7. vuosikerta Ilmestyy neljä kertaa vuo des sa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, pää toi mit ta ja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE 1 YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sivu Yleistä 2 Jäsenmaat 3 Sveltamisalat 3 Näyttelytavarat 3 Ammatinharjittamisvälineet 5 Kaupalliset tavaranäytteet 6 ATA carnet hakemus 7 ATA carnet n käyttö 9 ATA

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 070 - Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -,

Lisätiedot

KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts

KOMITEA nimisen säätiön vuosikertomus vuodelta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjen 6 :n edellyttämä kertomus toiminnasts SU01GN OLTI~PIALAINBN KOMITEA nimisn säätiön vuosikrtomus vuodlta 1948. Johtokunnan laatima, sääntöjn 6 :n dllyttämä krtomus toiminnasts vuodlta 1948. I. VaI t u u s kun ta. Säätiön valtuuskuntaan ovat

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014

Saarijärven Suvi. Saarijärvi soi Pienen ihmisen iso teko. Saarijärvi-Seura r.y:n kesälehti 2014 Srijärv Suvi Srijärvi-Sur r.y: ksälh 2014 Srijärvi si P ihis is k Yksi, ksi si. Asiidss Suis Kirjllisuud Sur rkisss srijärvläisusi i Trpp löysi suur äärä Srijärvlä llu usiikkiiis. u ulu siv d, si pi u

Lisätiedot

Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle

Suomen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten Eduskunnan Pankkivaliokunnalle Sumen Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten KERTMUS Eduskunnan Pankkivalikunnalle vudelta 1908. Helsingissä 1909, Sumalaisen Kirjall. Seuran Kirjapainn sakeyhtiö. f V yksyllä vunna 1907 Phjis-Amerikan Yhdysvallissa

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : - - 15 - nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on 42.250 m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman 11.10.1952 ~ Kustannusarvio,

Lisätiedot

Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010.

Tämä työ saatiin päätökseen talvella 2010. VAKUUTUSOKEUS VUOSKERTOMUS 21 2 SSÄLLYSLUETTELO YLTUOMAR KATSAUS (Kehittämistyön välitilinpäätös) 3 VAKUUTUSOKEUS SOSAALVAKUUTUKSE ERTYSTUOMOSTUMEA. 5 Vakuutusikeud timinta-ajatus. 5 Vakuutusneuvststa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman 2 Oulunkyläinn Pohjoist sikaupungit 4.9.2010 Niin kauan kun on trv, i tul ds mittinksi, mitn trvyspalvlut plaavat ja mitä niistä joutuu maksamaan. Eräs äärikriittinn USA:ssa asunut ystävä totsi ohituslikkauksn

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia

TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartoitusvaiheen haastattelujen tuloksia TEKNISEN SEKTORIN KEHITTÄMISHAASTEITA KUPERA-hankkeen alkukartitusvaiheen haastattelujen tulksia Olavi Kalli & Ari-Veikk Anttirik & Ter Haahtela & Pekka Malinen Tampere 2010 2 1 Jhdant Kaupunkien perusrakennepalvelujen

Lisätiedot