PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE"

Transkriptio

1 PKBVTTflJfl 5 TUKKUU LEADING SFTWARE PUBLISHERS FR FFIE PERSNAL MPUTERS (ESTIMATED 98 REVENUES IN {MILLINS) H H H h IBM RADI SHAK APPLE ffl ffl 2!'.MIRSFT ASHI.QNTATE '> SFTWARE ARTS SRIM PERFET SFTWARE STATE F THE ART SIERRA NLINE BRDERBUND HARDWARE MANUFATURERS ~~ SFTWARE MPANIES sufl Furun MPUTING IN. Mirsft rp. and Visirp lad sftwar panis and lag bhd nly th tp hardwar anufaturrs rvnus fr th sal f sftwar usd n prsnal putrs fr th ffi. This psitin givs bth panis a strng advantag a battl fr th sftwarnvirnnt arkt. Th ultiat suss f Mirsft's MSWdws nvirnnt vs. Visirp's Visi " nvirnnt dpnds r n th faturs f th tw prduts, blivs B Ablndi, had f arkt analysis fr rsarh pany Futur putg In. Paatiittaja: Kari Kiravu Puh. tih kti PKAYTTAJAT r.y. PL 5 6 HELSINKI 66

2 PKaYTTaja SWU 2 5/9 = Puhnjhtaja: Sakari IKnn puh Varapuhnjhtaja: Kari Kirauu puh Sihtspi: Paula Mi alan puh. 4 Taludnhitaja: s Jauri puh Inftypyha Puhnjhtaja: Paula Mialan, ATKInstituutti, puh. 4. Kayttjarjstlat, kilt ja titkannattxpxha Puhnjhtaja: Hartti Laih, x Prast'Ab, puh Intgptitxpxhna Puhnjhtaja: Martti Pitkann, APLp kx, puh Tkstkasittlx Ja taulukklaskntahjlattxrxha Puhnjhtaja: Paaw Vltti, Titjnkasittlxnuvnta x, puh Tidtustxpxha Puhnjhtaja: Kari Kiravu, x Ylisradi Ab, puh LEHDEN ILMESTYMIME M: Lhti ilstxx talvikuukausa kuukausittai, Julkaistaviksi tapkittut kipjitukst n kipjitttawa A4kkisl papriil knlla ja va yhdll pulll papria sitn, tta tksti vidaan sllaisnaan nnistaa. Lhtn tarkitttu atpiaali n tiitttava ilstxnista dltavan kuukaudn lppuun nnssa paatiittajan kanssa svittavaan paikkaan. Kaikki kipjitukst n uarustttava kirjittajan nilla ja si ttlla tai puhl nurlla, jsta kipjittajan vi tavittaa. Niipk kaxtt n titnk sallittua, utta tiituksll n ilitttava ika nii. ILMITSMI MM Hukaan liitttx varisiuu: (n. A4) 5 k Kk sivu, ustavalkn, nistttu (28 x ) 4 k Puli siuua: (4Dii x ) 25 k Nljannssivu:... < 7 x 9) 6 k /8 si vu :...( 5 x 9) k MMAKSLJT VUEKSI *?:=:: Ppusjasn 9 k Muu.is sn 45 k pisk) i jajasn 45 k Ppusjasnn aksaa sua n sn Tittkni ikan i i tn jasnxhdistxksn hxuaksi, jnka jasnna haluat nsisijaissti lla. Taan jasnxxtsi prustlla lasktaan xndistxkssi i ittkkusdustus. Muu jasn kuuluu usaan liitn jasnyhdistxksn, utta va xhtn prusjasnna. rtuih xhdistxksi han aksaa 'uun jisnn" aksun. Tata jasny/tta i huiida ) i ittkkusdustusta laskttassa. Li itn jasntuih kuuluu Tittkni ikkalht, ATKvusikirja ska uita jasnpalvluja. Jasnksi i ittxislakkita saa xhdistxks sihtn ] ta (hnki ltidt xlla) ska Tittkni ikan liitsta, Miknkatu 9 A, puh Muista Pkaxttaj Jn yhdistyskdi?.

3 PKAYTTAJA SIVU 5/9 Taa n PKAYTTAJAN kuluvan kvaan viin nur, Yhdistyksn tita n vudn kulussa paisunut hyv aktiivisksi. Tyb'ryhat vat ahkrt, n ka'yty kskursa, lutu kulutustilaisuus, julkaistu tidttta ja pittuk yhta ja tista. Vila n jaljlla yksi jasntilaisuus nnn ksataun alkua. Siita krrtaan lah tisaalla lhdssa. * Taa yhdistys n hyva nakalapaikka uudn tkniikan ksklla. Tiin vaikuttajayksilidn jukssa n raista kulutusta ja antaa ahdllisuudn slia kntaktja. Varsk nuran plvn kannattaa kayttaa tilanntta hyvaksn. Ilittautukaa siis rhkasti tyryhi. * Yhdistyksn tunntuksi tkn li arkkti n tistaisksi juduttu jattaaan lk vahaisll hu. Kulutustilaisuudn nnakkantaakaan i vitu alittaa riittavan ajissa, kska prjkt raait li ns lutava. Tassa n va'ha'n saanlan tunn ku alittlvalla liikyritykslla tai uutta tuttta arkk tutassa, li aluksi n varauduttava nllabudjtti ni allisssa ku hnkisssa ilssa. Js par n, ni hyva n. Ta'a'n vudn tinan khykst viitittavat tita tulvaisuutn ja alkuajan kkustn prustlla n j paljn slkapaa suunnitlla nsi talvn titaa. * Lntknsuunnittlija Murphy sani, tta js jk vi nna piln, ni s n. Han kylla tarkitti, tta knn sat n suunnitltava ni, tta niita i krta kaikkiaan vi kta va'ar. Nykyis kuitnk uisttaan va tu alkusa ha'nn lausuastaan. Lht vii nurn piti lla pattu papr l pul ja lisaksi sia piti lla MIKRlhdn pstia. Kupikaan i ttutunut. Tassa nurssa pitaisi lla livt ja APLp akst. Kukahan kay. Kaiksta huliatta, ik hyvaa ja lata ksaa kaik! Kari Kiravu SISALT: Kansi Yhdistys ja lhti 2 Pa'akirjitus ja sisalt... Tksti ja taulukkryha... 4 Tulvia tapahtuia 5 P:t suuspankissa 6 Intgrtityryha 8 Mssuluttl 9 Rahanarvkrtit 4 KANSI: Kl suurta laitvalistajaa yy hjliaan nan ku rikistunt hjlatalt, Naidn kskan jarjstys taas vi hilahdlla npasti hjlin susin vaihdllssa.

4 pxayttaja sivu 4 5/9 TEKSTINKaSITTELY JA TAULUKKLASKENTAHJELMATTYRYHMaN JSRJEb i«mi NEN Suurn susin saavuttanisi yliskayttisi svushjlrn istih panutuva tyryha n nnistunut jarjstaytyaan Tyryhan kknpan n tassa vaihssa suraava: Paav Ultt i (pj.) Kari Kiravu Vl ipkka Liflandr Pkka Rautala Titjnkasittlynuunta x / TKNMikrnuvnta y y Yl i sradi Ab x DAVA Ab rinyhtya y Nir Asiasta ki nstunt uudt jasnt uat trwtulita. IIittauturnn Paau Vlt, puh Jarjstaytyiskkuksssa tdtti., tti aakaan al kuvaihssa l tarkitus thda alan lhdissa nakynita vrtailvia taulukita, uaan krata tdllisia kayttkkuksia ja hankkia tita tulssa lvista tuttista. Mi lnki nn khtna vat tkstkasi ttly taulukklasknta t i dnhal i n ta ja naidn tgritun ska tuttisi liittyvat itspiskluhjlat. Tyryha pyrkii tidttaaan hawanistaan saannl issti PKSYTTS JaN palsta ja antaaan an panksnsa krhn jarjstarni i n kulutust ilai suuksi i n. * *» Ti ttkn i i kan i i tn jasntujn lisaksi n uitak ukauuuksia: jasn tarjlla r ltk hankkiassa ktiikra? Yhdistyksn kautta saat hurnattayan alnnuksn stassasi SALRA tai SHARPktiikrn. Lisatitja Sakari Ikslta, puh (4). (li nurn vastata, sita kskuksn ja pyyda hakuun.) Hnkikhtaisn kayttn n saatauissa krkalaatuisi a diskttja ska diskttin saiytysktlita ja raita prttripapriaatuja harrastajahnal a. Lah Kari Kiravu, puh ,IJ>+SiNRIUUTlSET; 982 2, 42, IBM n trtbifh Idda. (lihd: Fbadtd Tis).

5 SIVU 5 5/9 TULEUIA TAPAHTUMIA ) Kayttjarjstla ja tgrtityryhin yhtn taan kyaan viin kkus kskiyiikkna 2.5. kl 5.. Paikka: Virkailija kansalaispist, Tl ntull katu 8, AKkllari, lukka 9. h jlassa: * s Mrila: Paatulaattrit Usrtrfat * Martti Pitkann ja Pkka Lahti: Grafiikan hjli nn ista atr i i si k i rji tt il * Martti Laih: NBASI, strukturitujn rakntidn kaytn ahdlistaya yapaalvittn siprsssri 2) Tiistaa kl 472 kaik jasn tarkitttu kvatkaudn paattajaistilaisuus suuspankkipistl a Kalluik i ssa. Paikka: pistn paaraknnus, Kallvikti 28. Puhl lutt n siyu 28, ruutu 76/6. Parhaitn paikall paas alla autlla, lahirnat bussit jaayat L i ksaarnt i n ristyksn n.,2 k paahan, hjlassa: f< * Katsaus kunk tyryhan tahanastisn tyhn. * apaata idtia yhdistyksn tinan knittaisksi. * Iltapala: Runsas yilipa ja 2 lutta a 2 k. IIittautun hallituksn jasn, ks. sivu 2. SVELLUSKEHITIN TUITISA VALINE HJELMIST TALILLE JA ATKAMMATTILAISILLE APL*PLUS/P:n ansista APLkiln ahtava ilaisuvia n siirrtty Pyparistn. APL*PLUS/P:lla tt npasti kayttajalahisia ja npakayntisia svlluksia. Sa vidaan ttuttaa itn Y NTRL DATA AB Mlknkatu 26, 2 Hlski p HANKKIJA / Titknyynti Traktriti 2, Hlski p vaativia svllutuksia tahansa, si. kayttaa iaplkilisia alijarjstlia, kutn taulukklaskntahjlia. APL*PLUS/P:n kayttklpisuutta sittaa. s, tta Sussa n HINNAT: Svlluskhit 6.9 k Surittaja.2 k MYYNTI: HELSINGIN KNTTRIKNEKESKUS Ky Kisallti 2, Hlski p PAAKAUPUNKISEUDUN TIETKESKUS KL. Asiakkaankatu 9, Hlski p MAAHANTUNTI: talla htklla j yli svlluskhitta kaytssa. APL*PLUS/P:n runti li surittajavrsi n halpa ratkaisu lppukayttajall, jka i its hjli. TMTTEAM Y Wstndti, 26 Esp p VALTIN TIETKNEKESKUS PL 4, 2 Esp p. 9457/yyntayttly Kisallti 2 Hlski p

6 PKaYTTaja SIVU 6 5/9 MIKRTIETKNEET SUUSPANKKIJARJESTSSA SUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Y Sakari Iknn Tassa alkavassa artikklisarjassa kuvataan suuspankkijarjstssa saatuja kkuksia ikrtitknidn kaytsta. Tarkastlun taustana n pankkin pitkaaikan kkus typistkhtaistn titjnkasittlylaittidn hydyntaissta, titliikntsta ska ri kkistn titknidn kaytsta. Kknaisuudn yartaisksi kuvataan nsiaisssa sassa suuspankkijarjstn raknntta ja titjnkasittlyyparista. Suraavissa sissa tarkastllaan ikrtitknn rlia, lsuhtita ikrjn hanknall ska kayttaluita. SUUSPANKKIJARJEST suuspankit vat paikallissti tiivia itsnaisia rahalaitksia. Nia kullak n at halltlinsa, jtka vastaavat tinasta ja tulkssta. istajia vat jasnt, jtka kayttavat valtaa valitsinsa dustajin kautta pank hallnssa. Yhtnsa suuspankkja n nyt 7 kpl. Naa n kk valtakunnan kattavasti 2 knttria. Markkasuus talltuskannasta li vunna 98. %, kasvua dllisn vutn vrrattuna 4.9 %. Vastaavat luvut uilta rahalaitksilta livat: Saastpankit 29.4 % (+2.8 %), KP 5.4 % (+9.%), SYP 4.5 % (+.5%), Pstipankki 2.2 % (+5.4%) ja HP 2.9 % (+%). KP, SYP ja HP nttivat arkkasuuttaan. Luttkanta jakautui asiakasryhitta suraavasti: Palkansaajat Yritystita 4% 25% Maatilataludt Muut % 7%. Kskuspankka tiii suuspankkin kskuspankki y Hlsgissa. Taa hitaa jarjstn yhtisia thtavia. harjittaa arvpaprikauppaa prssissa, valittaa ulkaan rahaliiknntta, yllapitaa kskitttyja atktitja jn. Raknn takaa hyvan paikallisn asiantuntuksn kk aan alulla. Tinasta paattavat halltalun at asukkaat, jtka dustavat palkan ja lakknsaajia, aatalusyrittajia, liiklaaa ja kunnan ska valtin tiiliia. Kskuspankki ja suuspankkin kskusliitt tarjavat valtakuntatasn palvlut.

7 PK6YTT6Ja rganisaatin lunn vaikuttaa ys jarjstn tapaan khittaa itsaan. Lpulln paats thdaan aa kussak suuspankissa paikallisn tarpn ukaissti. Na lln tul ratkaisuallin lla justavia. Atktkniikan salta taa n jhtanut pitkall khittynsn kskitttyyn titjnkasittlyyn, jssa paatyhtyksin kautta kayttaj tarjtaan nipulist itspalvluahdllisuudt ska paivittaistn rutiin hitaisksi tta suunnittlun ja paatksntn tuksi. Mikrtitknt ahdllistavat taan kaltaistn titjn viakkaan dlln khittaisn ja krstavat kunk suuspank kykya huiida paikallisn palvlutarpn rityispiirtt. TIETJENKASITTELYN RAKENNE Tassa tarkastltavana lvan ikrtitknidn kaytn kannalta rahalaitsthtavat ivat ra rkittavasti uusta yritystinasta. Rutiit vat suurlta s saja kaikssa liikknharjittaisssa. suuspankkijarjst n suuryritys, jka sisaltaa suurn jukn rikkisia itsnaisia yrityksia. Naidn kk vaihtl Sussa suurna pidttavasta kskisuuri ja hyvk pini. Titjnkasittlytkniikan n tuttava kaikkia kasittlytarpita, jtn viakas kskuslaittist i aa pysty tarjaaan dullista ratkaisua. Tarvittava justavuus saavuttaan kayttaalla tilannkhtaissti svltuvta kalusta ja svlluskantaa. Mititkna jataan kasittlykuraa alullissti tai titkhtaissti. Kskittyista titvarastista riippuattraat svllukst n us dullista rakntaa all laittistlln. Tallaisia svlluksia vat rityista tita tukvat hjlistt ska alullista tarvtta palvlvat thtavat. Pinlaittist vi jakaa kskusknn thtavia ys aktiivissti. titliikntn hidssa. Mikrtitknt vat dlla kuvatun rakntn lunnlln jatk tiist ja thtavakhtaisissa kasittlytarpissa. Kutn suura ja itasn kna n at tisistaan ritltavissa lvat rlsa, n ikrlla s svltuvat ja kuuluvat tynsa. Talta phjalta kskustlu ylislla taslla ikrn hydyllisyydsta tai ilkkyydsta n Sussa llut suurlta s hupaisaa ja sittanut suurknisi situtunidn ns. asiantuntijidn luutunisuudn.

8 siuu 8 5/994 Martti Pitkann INTEGRGINTIJYbRYKMAW RAPRTTI TIETJEN SIIRRETTAVYYS ERI SVELLUTEN VALILLA FU:SGA PKA'YTTAJAT yhdistyksn puittissa tiiva tyryha tutkii j = khittaa P:n tgrti liittyvia tknisia ahdlisuuksia, Thtava jakaantuu kahtn paaalusn: a) P:n si salla tapahtuva titjn siirt. b) P:n ja paaknn valn kffwfuni kti. Tassa sitykssss kasitllaan aihtta a). F:n titl i i t nnahdlisuudt khittyvat talla htklla npasti ja tisaalta tii vista svlluksisa n tistaisksi vahan kkuksia, jtn slvitysty jatkuu silta s ty'ryhit.assa, P:n sisalla titjn siirt vidaan jakaa kln kayttklpi sulidl taan ja vai kudl taan ri astisn lukkaan:. Intgraldut jarjstlat. Tarkittaa kaytannssa yhdn hjlavalistajan tkia varus ja svllushjlia. Tyypis sirkki n saan valistajan tkan taul ukkl askntah jl an ja graf i i kkahjlnri stn vali nn ti dnsi i rtvali us, Intrnti n tall jarjstsi an sisaanraknnttu aisuus, kayttajan kannalta hlppkayttn ja lutttava ratkaisu. hjiistvalistajat pyrkivat aajntaaan hjlistjnsa kattavuutta ja na parantaaan tidnsi irtahdli suuksi a. Js P:n kayttaja rakntaa svlluksnsa jnk tgridun jarjstl an varaan, hann n yta varistua siita, tta jarjstla kattaa varasti r, tint, jtka han aik hitaa P:llian, si a hjl aval i stajat pyrkivat yarrttavi s r :a syist.a "hrttisi" jarjstli, jih i vi liittsa kipaii j i dn tuttits. 2. Standardiutn titjnsiirt itgritujn jar jstl in val ilia, Taa tarkittaa kaytani..».,i ns. DIF'standardi n ukaistn t i dstj tn ka y ttarni UT a. ; tidstrakntn n aaritllyt Sftwar Ar In., Visial hjlan luja, Tidstaarittly n fat standard!.. Eri k i l i l l a thtyjn h jl i n kayttasnn ti al i hjl a. Tall svllus ktaan ahril i = ', i,! :. a pitkall valishjlista, jtka niputtaar yhdyssitna tiivan paanjlan avulla, Alih kutsutaan ns, vk tkniikalla ja titj. val tapahtuu DIFtidstjn kautta.

9 X»~.. s s,.., na.» «U i... i '.tfi +* + '',. >ii +> r, UI I/I l> > t, > t=u I'd " fj > te :. * : ' f* *. t :"H *t4 j j.4 fl) 5 * * r* % j > t, '. lu.ui 4., Ik, "S i} T5 ri r..> frt t.. r»!."! >, i: ti»» t> i» [. fj>,.). "T f«f> i ' ~ T5 =5 & ITl I t; a>!..,ij. 4., l; 7 j,»~j P." > rs,.< t*.7 is H tt' I/I.,«rd.+> f :i t.n "~i it) A< " A; fiiit TT5 P itt ra SM '~5 J, n). U'l., ~ *! HE..«i > ip "tf T L, >t> '«Ti >ti y 4. r I t. + IT] 5 + T,,» r~4 tu.+.> t: r* f* Ha> A..t <*.. tn i t IX, pts ri E< <r u. «E< Z.'' '* ;* 2: H PJ j <x """". i JFI,, tu I A< rs. «.7 HTl ui si* "'"D. +j MI u. «; k,!w. i. E ;: I*. a 4 i i/i.,.«,t.,, fjf Ọ d. > i ;ii.> E*4,, fa ).>.p IE : t >n iii, p... HI,,,,!L, ~ iii " ;n Ti T M J r l ii..r t Z > > X?, L (X t t rx, [*., ] J >4 itd Zl> > T. "' *H (.n.. > A< :::,; i i,n. rs, : +>»x. ;... :.5 itl.fj>...» tl IS 4 "> \ ZL ii <r tx,. i <r i I.T'. ku H T'i M».H!? ] ip 'l *? r r Ul ( S* IL,.n nj S ' t. K <", n: «... t r.. t F. *5..». >.». (J.. ;X Mr <fl t : i ;X 2*4 <I tl>5 < I.H i, j>j t ri 4 i!.h II t < 4 ri r4 ",.; II <I ;k. >, <r K P,..., a. j. ID.,..,, t. II k.' t?*,, 'J ( ti ~ D 4.+.*., :rj fi. (X, 2: V..,.4.fj >.., "i. Ul nj ** +2 i t. (L («, rj r > Q.Tl PH IL,. ;n ',5 Ml fj. n4 «i E~ n: : s». = ~ t,... * r. IL,. PH], ~\ a <n E i il ii i M 'i"ti i4 :,TJ [ E ",.,, >,+ i : ti'i Z i~< G: jl, = i*,. :H. ~. tt PK; D E f»l Z> t= r. I'M.. I' jl,,i'ii ' iv 'j=.'5 r t!t J T..i 'H A i a:.. ~.. J tt..., E«l r~j PL, r> K * r~i U~J Lfl.r. +2 &, I +> 5 4,,. ~..,,. E. <T S «A r~i JD th +J.,. *, i... tt.h = : +> i«! > > aj E jl,.... ".. H,., E 'ti'.. rri E Q t f Zw* Si >~< f. fl E D r. '2. *, if i ii 7< +' J r* J " r~ Z> H> r. J rt u,!>.. ). A< > M A< ~t + >.. M'ḷ ' fj ijj Z lu. M't A< A< E '.fl i*, t Si " Si :4 i.n E Q. M * H! <~ «: E. PQ EH i;j.. "> H I n r t,,, i i r~i ri,h '. t H rl!h B. jl, K tt ' H> Q.. J... i,.j...%. 'U E'~* ; <r h> S p. ".... Ill,X rn.* > r~~*!; i i.. 'j.;' ft f. r. " f. f <x a.. ih H...., t«.... f. i 2t f * H.+.> it > ~>., :.i :.> * +' *> i> 'T ttt "<ft ~" K l.p. I +> I F<>M t»m w S S : <»»» : iki, H (JtfJ ' ' * * L..' ti «i "*~i ti as M.. «E Z ~. &* 4 ri i <r TH ih > (.: ' 2 :. t..i a 4 ti f*4 f i""" Wl M <r 2 t*5 I...4 pt I"H gs t4 t~ til. i E~»«"5 p, II.!T.' h~l pat] ih t> J. (X s, <r f< tw pt«; r., 2Z «* ] r~* t t~,,,..,,. ri d* U""' 'Jfi ("' "* ;5!.: '75 ST «iii 'T* Ji I t fxt a p. ~.. Prfi ' > f <:. itl "M >l?~ tzi r~i i"ij I f«h *., tt t;: 5.+.: 4..;. r IJ r i\ tu.*!7.. i j~ ;n.i H'.+ji T & s r~* a> ri~ J i <r <x t»'i PU, iii ~«i.j» fj.+>., H f. ;, H. i rx }..., ] i.n <ij ;ii Ul '.>V +.>.+ T5 j f* T.,!>.J' f*,..., PL,...,, Ill.4' "> "" J> '".i.. I".i 5 E,, ''~l (» ftf. L),, S4.ai.. 7 n iji [., u.. "".. ;L, ;...> >].i i"ti i7l S «> Tt +* * i~i 5 i ti t: '*!. I 7 i +.n yt* a f':«i,w.,.k.,d '.*, Il lil i:n.ns i.!: ' :iti H" H n : ««. XT i; U ;> '!'. i T i= '* ll) 'y,j~ id +*!"5 > r~t >!* ai Ins ;.tj <'' Jl ts i,,l< i., i r* Ui i,,, : i>. s 5 l.ii i'd t..i 5 i5i + ii!h i»> IS I (p S r r~t Ii. i a*, ffl ;> t', s l> f~4 '.fit.,..,, 'ttj f> > +> " Ul ~r. H''!> +',.4. 2., {=:..«il) H I * s.<.:. B. : E., ai "~J "Tl ;,ij ij rlk <x Ss <x k... &, L= "".I,..iB Ul :.> T Vtt ' s «ai kk T, ;,Tj, M :k. it.,, r~t,, ", *, ITJ.. ui a. > «:ns t>i ;,Tj : ;.Tj ITI H,Ji +i t : iii /.,,; IL, + * a i i? r..:ti 5 n +> Z> U H"' rh.7 4.J HJ FM< : t!»t ;> i D : ij.i :;: ; "» id.»>. "J j. tj rt fj. P. l~t.!< M rh t!l,»: IM 4 TJ >: isl,,! : li rh. > n. i t i fi ffj Z> g2...,. i i J : r M J > HI' I'M!~..«: H'.»< it ;rn..«t,..fi. i U 's "7 ~ «At *, M Ik. tn :.., E ;,Tj... ;,U j..(> TI >ti.,, yi TI > HI A4 T i/i ;~ r. *} j.,..t. Xi iji '" tf H.<> b +"..4 iii t~ ; i r~t., U, ';:. i 'ixi i.n A< ;,Ti 'ui i'ti E~«: i]j "*"I'»J i P. <r U at «:i :..ITS t" M t; HTl A<., "t.,! j; "'"i d t *. (> Z5 i ih T * p +.. 'ifi I I, 'll. ilr *.,, 'ii l E.'..; «u *.. "n t j tq.5,ij I.TI i=u * : * r '5 ll)., jj, HI <» ii t J <X

10 W f r G sj ** fl *".J h >S> l' 5 S * t. > [LI 4 u S n "J *J NJ J i. sy t 25 S S2 S ~ <S ><9 «& >!== :... 'V". > % VI f! HID P" H i n <z. n u z: II 2 H E~irut<n x> n n n r» n a> W n i/? ijl ujffki LJ Swil! IB ««% jfiki! ii j. 88" w«tll A L

11 TIETJENKASITTELY TIETKNEET DATABEHANLING MPUTERS r DUBLIN SL MiJNHEN SEUL LNDN SLLENTUNA TKY VEJLE BIRMINGHAM ARAAS UTREHT BIRMINGHAM BSTN BRISTL ESSEN PARIS SEUL SINGAPRE HNG KNG LNDN ABERDEEN GTEBRG LAUSANNE LNDN LNDN MNTREAL KLN LNDN MELBURNE STUTTGART HNG KNG MANHESTER SAKA HNG KNG LNDN TEL AVIV LNDN SYDNEY MELBURNE EDINBURGH SYDNEY KUALA LUMPUR SINGAPRE AUKLAND TEL AVIV GENEVE SUTHAMPTN DALLAS MPUTEX, INTERNATINAL MPUTING EXHIBITIN MIKRDATA ', MIKRDATAMASK. FR HJEM, KNTR, UTD. ANALYTIA, INTERNATINALE FAHAUSSTELLUNG INT. EXH. FR MPUTERS, MMUNIATIN EQUIPMENT MPUTERS IN INSTRUMENTATIN EXHIBITIN NRDISKA MIKRDATRMASSAN MIRMPUTER SHW ' MIKR DATA '/JYLLAND MIDLAND MPUTER FAIR INFRVEN, INTERNATINAL MPUTER SHW EURPE SFTWARE MMUNIATINS, EQUIPMENT E SYSTEMS EXHIBITIN MINI/MIR NRTH EAST, MPUTER NFERENE EXH. MIR ITY, MPUTERS, BUSINESS SYSTEMS MMUNI. KMM, FAHMESSE DATEN, TEXT, BILD, SPRAHKMM. MPUTER ASSEMBLY E ENGINEERING EXHIBITIN FIMP, INT. FFIE E INFRMATIN MANAGEMENT INFTEH ", BUSINESS, FFIE, MMUN., SFTWARE MPUTER EXHIBITIN DEXP, DIGITAL EQUIPMENT HARDWARE E SFTWARE EXH. FFSHRE MPUTERS NFERENE EXHIBITIN TEKNIKFRNT, MPUTER BASED ENGINEERING MPUTER ', SALN DU MATERIEL INfRMATIQUE FFIE AUTMATIN SHW E NFERENE SFTWARE SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE MINI MPUTER, MPUTER IN BUR, HEIM, HBBY MPUTER FAIR INTERNATINAL MPUTER MMUNIATINS EXHIBITIN TELEMATIA, FAHAUSSTELLUNG BER HARD SFTWARE PERM, INT. BUSINESS PERSNAL MPUTER EXHIBITIN MPE NRTH, MPUTERS, PERIPHERALS SYSTEMS MIRMPUTER SHW ' MIRMP, MIRMPUTER EXHIBITIN NFERENE MIRTRADE '. 2ND MIR PUTER TRADE SHW TIM ', INT. EXH. FFIE EQUIPMENT E DATA PRESS. MPUTER FAIR IND. MPUTING PRESS, NTRLL E MNITRING EXH. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW STTISH PERSNAL MPUTER WRLD SHW DATA ', MPUTERS MPUTER MALAYSIA, INT. MPUTER TEHNLGY EXH. INTERNEPN SEMINDUTR, INT.ELETRNI PRDUTS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS E MPUTER EQUIPMENT EXH. MPUTAX, MPUTER E AESSRIES EXHIBITIN BUREXP, EXH. F DATA TREATMENT E FFIE TEHNIQUES HAMPSHIRE MPUTER FAIR MINI/MIR HID WEST, MPUTER NFERENE E EXH. ID A4D K DX4 2D Di ED IE N DE9 KR GB8 SE JP5 PK2 GB8 GB NL GB27 US4 GB DE9 FR G88 GB GB27 GB6 GB4 SE H GB5B GB8 A2 DE2 GB8 AU7 DE HK4 GB8 JP5 HK2 GB IL2 GB8 AU7 GB GB AU ID SG25 NZ IL H GB7 US4 PKSYTTSJS SIVU 5/9

12 r L, >\M MUM nnjisiiy IKIKIT DATABtHAKLJIG KPUHRE GLASGW BRUXELLES LNDN JAKARTA JAKARTA MANHESTER MELBURNE MILAN PARIS HNG KNG BASEL BERLIN BIRMINGHAM TKY TTAWA TKY TKY BRDEAUX EDMNTN SEATTLE KBENHAVN ZAGREB LNDN SHANGHAI SA PAUL LNDN SANDVIKA ALGARY STUTTGART HIAG LNDN ANAHEIM BEIJING SANDVIKA SYDNEY EDMNTN DUBLIN MELBURNE LNDN SLLENTUNA VANUVER TRNT GLASGW MELBURNE MANHESTER DUBAI BANGKK BIRMINGHAM AMSTERDAM LNDN SINGAPRE SINGAPRE TEL AVIV HNG KNG HNG KNG MUNHEN B SIMP 2 5/9 (JAK) MPUTER SFTWARE. EXHIBITIN BUREAU ', EQUIPEHENT DE BUREAU DE L ' INFRMAT IQUE K4 PERSNAL MPUTER WRLD SHW BUSINESS INDNESIA, INT. BUSINESS EQUIPMENT EXH. MPUTER INDNESIA, BUSINESS MPUTER EXHIBITIN INF NRTH, INFRMATIN TEHNLGY E FFIE AUTMAT. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW SMAU ', INT. EXH. FR FFIES, DATA, TELEMATIS SIB, INT. DATA PRESSING, MM., FFIE AUTMATIN SEAR, S.E. ASIA REGIN MPUTER NF. EXHIBITIN SWISSDATA ', DATENVERARBETUNG IN INDUSTRIE, TEHN. MPUTER GRAPHIS FUR MANAGEMENT E PRDUKTIVITAT MPUTER TRADE FRUM MPUTER GRAPHI SYSTEM SHW TTAWA MPUTER & FFIE AUTMATIN SHW SFTWARE SHW ' DATA SHW " DATA PRESSING, FFIE EQUIPMENT AUTMATIN SHW EDMNTN ALBERTA BUSINESS SHW MINI/MIR NRTH WEST, MPUTER NFERENE EXH. KNTR E DATA ", INT. KNTR E DATAUDSTILLING INTERBIR/INFRMATI.INT.DATAPRES. FFIE EQUIPM MPUTER GRAPHIS EXHIBITIN E NFERENE ADVANTEH ', INT. EXH. ADVANED ELETRNI EHN. FEM, ST INTERNATINAL MMUNIATINS TRADE FAIR SFTWARE EXP, INT. SFTWARE EXHIBITIN E NFERENE TELEMATIKK ', INT.TELEDATA EXHIBITIN E NFERENE MPUTER FFIE AUTMATIN SHW HBBY ELEKTRNIK, FAHAUSS. ELEKTRNIK.MIKRMPUTER NATINAL FFIE PRDUTS ASS. NVENTIN EXHIBITIN INT. EXH. TEHNLGY, EQUIPMENT IN BANKING F, INSUR. MINI/MIR WEST, MPUTER NFERENE E EXHIBITIN HINA MM ', TELEMMUNIATINS EXHIBITIN DAK/DAP ', SANDINAVIAN AD/AM EXHIBITIN NF. NATINAL MPUTER EXHIBITIN, SFTWARE, HARDWARE MPUTER FFIE AUTMATIN EXHIBITIN HME MPUTER EXHIBITIN DATA ', FFIE MAHINERY MPUTERS MPE EXHIBITIN, SMALL MPUTER SYSTEMS EXHIBITIN DP MASSA FR DATRPRGRAM BRITISH LUMBIA MPUTER E BUSINESS SHW ANADIAN MPUTER SHW NFERENE BUSINESS DATA PRESSING EXHIBITIN AIIM ', ASS. INFRMATIN IMAGE MANAGEMENT EXH. NRTHERN MPUTER FAIR 4TH GULF MPUTER EXHIBITIN FFIE BANGKK, INT. FFIE EQUIPMENT MPUTERS BRAINWAVE, HME MPUTING, VIDE ELETRNIS MDEX, INTERNATINAL MPUTER TRADE SHW SFTWARE EXP SUTH EAST ASIAN PERSNAL MPUTER SHW E NFERENE PERMPASIA ', MIRMPUTERS, MINIMPUTERS INTERNATINAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, PERSNAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, INTERNATINAL FFIE TEHNLGY SHW VISDATA, DATENSYSTEME FUR BILDUNG KMMUNIKATIN DK4 DIGS DK4 EDA4 A4F5D DA4 DK4 ED DA4 DK4 DG5 DR UD Kts sa GB44 BE GB GB2 GB2 GB8 GB2 IT2 FR GB27 H DE GB2 JP5 A2 JP9 JPP45 FR A4 US4 DK2 YU GB67 HK BR GB67 N26 A2 DE US2 GB27 US4 US N26 AU A2 IE AU GB8 SE A A2 GB6 AU GB8 GB8 JP2 GB8 NL GB67 GB2 SG2 IL GB2 GB DE9

13 2nKAT DAI AB[ HANI ING MPUTERS KARLSTAD 85 2 KBENHAVN 85 2 DSSELDRF 85 2 TRSLANDA 85 2 It REBR 85 BERLIN 85 LIMA RIYADH 85 4 DRTMUND 85 SINGAPRE 85 5 SANDVIKA 85 KLN 85 MNTREAL 85 SL 85 SINGAPRE 85 2 SYDNEY 85 AUKLAND 85 MELBURNE 85 PARIS 85 STKHLM JAKARTA 85 ZAGREB 85 4 MiiNHEN LNDN 85 MELBURNE 85 MADRID 85 5 DUBAI 85 IrtJrt unjfnkasnuly TIITKNEET jjyu * v (JATK) 5/964 DATAFAKMASSA MIKRDATA '85 NLINE, EURPAISHE KNGRESSMESSE, TEHNISHE KMM. HIRDATRER '85 DATAFAKMASSA AMP, MPUTER GRAPHIS FR MANAGEMENT AUSSTEtLUNG TENTRN '85, TELEMMUNIATIN, MPUTERS, FFIE SAUDI BUSINESS '85, EQUIPMENT AND MPUTER SHW BiJRRUHR, FAHAUSSTELLUNG FUR BURTEHNIK MPUTA '85, INT.EXH.N MPUTER INFRMATIN TEHN EDB I PPLARINGEN INTERNATINAL MPUTER SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE NRM '85, INT. TELEKKMUNIKASJNSUTSTILLING MPUTA '85, INT. EXHIBITIN F MPUTER TEHNLGY DATA '85, MPUTERS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS, MPUTERS, FFIE EQUIPM. NATINAL MPUTER EXHIBITIN SIB, SALN INT. D' INFRMATIN, MMUNIATIN, BUR[AU INT. MPUTER BUSINESS EFFIIENY FAIR MPUTER INDNESIA, BUSINESS PERSNAL MPUTER EXH INTERBIR/INFRMATI, INT. DATA PRESSING EQUIPMENT SYSTEMS, MPUTERSYSTEHE, INTERNATINALE FAHMESSE WESTERN NTARI BUSINESS MPUTER SHW DATA "85, MPUTERS SIM, INT. TRADE FAIR FR FFIE EQUIPM. DATA PR. GULF MPUTER EXHIBITIN A4D DG5 A4 DK4 DE D) DK4 DK4 DJ K!s sa SEH UK 2 DE9 S2 SF4 DE PE GB2 DE SG7 N2 DE2 A2 N GB27 AU NZ AU FR SE GB2 YU DE9. A AUP?4 ES AE ELEKTRHIIKKA JA ELEKTRTEKKIIKKA ELEKTRNIK E ELEKTRTEKNIK PARIS TKY SANDVIKA BIRMINGHAM LNDN HNG KNG STKHLM FRANKFURT FRANKFURT BSTN BRUXELLES SINGAPRE INNSBRUK LNDN ATHEN PIRAUS HIAG HNG KNG HARRGATE MUNHEN JHANNESBURG SINGAPRE KUALA LUMPUR SALN INTERNATINAL DE MPSANTS ELETRNIQUES ELETRIAL NTRUTIN EXHIBITIN ELIADEN ', ELETRTEHNIAL TRADE FAIR E NE. ELETRNI PRDUTIN EFFIIENY EXHIBITIN ALL ELETRNIS EIF SHW INTERNATINAL ELETRNIS MPNENTS EQUIPMENT E.P. ' ELEKTRNIK PRDUKTIN TEHNTRNIA, FAHMESSE FUR TEHNIK, ELEKTRNIK TESTEN MESSEN, ELEKTRNISHE KNTRLLE MESSGERATE ELETR, ELETRNIS EXHIBITIN NFERENE INTERELETRNI, SALN PUR L'ELETRNIQUE PRFESS. MMUNIASIA ', INT.ELETRNI MMUNIATINS SHW EURMEDIA ', FAHAUSS. ENTSPREHENDEN ELEKTRNIK ETEX, NSUMER ELETRNIS TRADE EXHIBITIN INDEXEL, ELETRNIS ELETRTEHNIQUES TRADE EXHIBITIN ELETRNIS ELETRTEHNIQUES INTERNATINAL NSUMER ELETRNIS SHW ELETRIAL ELETRNI ENGINEERING EXHIBITIN NRTHERN ELETRNIS SHW ELTE, FAHAUSSTELLUNG FUR ELEKTRTEHNIK AVEX, NSUMER ELETRNIS EXHIBITIN ELETRNIS FR NATINAL SEURITY ASIA ASIAN ELETRIITY ENERGY EXHIBITIN A4E EI2 EA4 E! EE FR27 JP N26 GP5 GB8 HK4 SE DE DE US4 BE29 GB AT GB GR DE US9 HK2 GB DE GB GB8 MY

14 PKAYTTAJA SIVU 4 5/9 RAHANARVKERTIMET na s tall syntyy typaikalla kahvipytakskustlua rahasta ja sn riittavyydsta. Us haikaaan, kuka hnat livat nnn sntaan khtuullisia, utta nyt... Jku taas san, tta vathan n palkatk nusst vusin varrlla. Ja tttahan sk n. Tavallislla taskulaskilla slvitat yksittaist laskut sujuvasti. Pkayttajana vit kuitnk tiia tisk. T si. BASIhjla, jka kayttaa hista taulukka ja kysyy si. lahtvutta, khdvutta ja rahasuaa. hjlraa tulstakn tidt spivalla tavalla khdvudn arviksi uunnttua. Pylvasdiagraiak visi ajatlla. Tivttavasti jku nstuu jutaikanaan rakntaaan spivan hjlan, jka lisi pulrattu ksttisksik. Julkaisisi sn illla uk piksi. Puhdasta rahaa jaa palkkiksi sn npaa ku likaistakaan, utta kunniaa ja atta n tarjlla khtuullissti. Lisaksi krvaa vaivat uutaraalla tyhjalla diskta. Suraava lhti ilstyy syyskuussa, jtn avustukst lahtttakb'n taan lhdn kannssa lvalla pstisittlla lkuun lppuun nnssa. RAHANARVN KERRINTAULUKK Krtit, ja ri vusin arkka n uutttavissa vudn 98 pnniksi. Vusl Krr Vusi Krr Vusi Krr Vusl Krr ESIMERKKEJA TAULUKN KAYTSTA. Jnk aikaisan vudn rahaa vrrataan vudn 98 rahaan. Paljnk n 2 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 98 rahana? Etsitaan tauluksta vudn 98 krr (4.7), jlla krrtaan k.. vudn arkkaaara (2). Tuls (94) saadaan nykypnna ja vastaus n: 9 arkkaa 4 pnnia. 2. Vudn 98 rahaa vrrataan jnk aikaisan vudn rahaan. Paljnk n 5 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 945 rahana? Muuttaan ns arkkaaara (5) nykypnniksi (5 ), jka sua sittn jataan vudn 945 krtilla (29.8). Tuls (677,85) saadaan suraan vudn 945 arkka ja vastaus n siis: 677 arkkaa 85 pnnia. n huattava, tta kysyyksssa n rahan stvia. Esirkki siis tarkittaa sita, tta vunna 98 sislla 2 arkalla sai tavaraa y. suunnn saan vrran ku 9 arkalla 4 pnnilia vunna 98. Krtit n laskttu tukkuhtadksilia Land: KP

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

H.C. Ericsson (HCE), J. Lehtinen (JL), K. Saarhelo (KTS), R. Suonsilta (RS), J. Tainio (JT), R. Valjus (RV)

H.C. Ericsson (HCE), J. Lehtinen (JL), K. Saarhelo (KTS), R. Suonsilta (RS), J. Tainio (JT), R. Valjus (RV) Sumen Viklaliitt ry. Snipe Class Internatinal Racing Assciatin Organisaati Sumen Viklaliitt ry. Kansallissihteeri Juha Lehtinen GSM +358 0500 777 299 e-mail juha.lehtinen@snipeimprt.fi Internet www.snipe.fi

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart

Tie- ja vesirakennushallitus. Kayttöosaston liikennetoimisto /kruunukart Tie- ja vesirakennushallitus Kayttöosaston liikennetoimisto 7552-76/kruunukart Y LEI 5EN FI FN JA AU'1A' 11N fauij - TEYKSISSÄ VUOSINA 1975-77 TAA11 Hi- N1EI' 0 \j NF Ii)j'I 1 JI j 1;'! le ts inki 21 2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

S 1 IRTOKUORMAAJAT RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET. Pinoiuokka Lyhenne. n. 5 PT 05 :: : PT5. repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v

S 1 IRTOKUORMAAJAT RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET. Pinoiuokka Lyhenne. n. 5 PT 05 :: : PT5. repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v -.fr.... - -... :. 4 r IL r.3 RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET TELAPUSKUTRAKTOR IT Pinoiuokka n. 5 PT 05 :: : n PT5 1isä1ait iyh. esimerkki repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v TELAKUORMAAJAT

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot