PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PC-KBVTTflJfl LEADING SOFTWARE PUBLISHERS FOR OFFICE PERSONAL COMPUTERS (ESTIMATED 1983 REVENUES IN {MILLIONS) ffl ffl IBM RADIO SHACK APPLE"

Transkriptio

1 PKBVTTflJfl 5 TUKKUU LEADING SFTWARE PUBLISHERS FR FFIE PERSNAL MPUTERS (ESTIMATED 98 REVENUES IN {MILLINS) H H H h IBM RADI SHAK APPLE ffl ffl 2!'.MIRSFT ASHI.QNTATE '> SFTWARE ARTS SRIM PERFET SFTWARE STATE F THE ART SIERRA NLINE BRDERBUND HARDWARE MANUFATURERS ~~ SFTWARE MPANIES sufl Furun MPUTING IN. Mirsft rp. and Visirp lad sftwar panis and lag bhd nly th tp hardwar anufaturrs rvnus fr th sal f sftwar usd n prsnal putrs fr th ffi. This psitin givs bth panis a strng advantag a battl fr th sftwarnvirnnt arkt. Th ultiat suss f Mirsft's MSWdws nvirnnt vs. Visirp's Visi " nvirnnt dpnds r n th faturs f th tw prduts, blivs B Ablndi, had f arkt analysis fr rsarh pany Futur putg In. Paatiittaja: Kari Kiravu Puh. tih kti PKAYTTAJAT r.y. PL 5 6 HELSINKI 66

2 PKaYTTaja SWU 2 5/9 = Puhnjhtaja: Sakari IKnn puh Varapuhnjhtaja: Kari Kirauu puh Sihtspi: Paula Mi alan puh. 4 Taludnhitaja: s Jauri puh Inftypyha Puhnjhtaja: Paula Mialan, ATKInstituutti, puh. 4. Kayttjarjstlat, kilt ja titkannattxpxha Puhnjhtaja: Hartti Laih, x Prast'Ab, puh Intgptitxpxhna Puhnjhtaja: Martti Pitkann, APLp kx, puh Tkstkasittlx Ja taulukklaskntahjlattxrxha Puhnjhtaja: Paaw Vltti, Titjnkasittlxnuvnta x, puh Tidtustxpxha Puhnjhtaja: Kari Kiravu, x Ylisradi Ab, puh LEHDEN ILMESTYMIME M: Lhti ilstxx talvikuukausa kuukausittai, Julkaistaviksi tapkittut kipjitukst n kipjitttawa A4kkisl papriil knlla ja va yhdll pulll papria sitn, tta tksti vidaan sllaisnaan nnistaa. Lhtn tarkitttu atpiaali n tiitttava ilstxnista dltavan kuukaudn lppuun nnssa paatiittajan kanssa svittavaan paikkaan. Kaikki kipjitukst n uarustttava kirjittajan nilla ja si ttlla tai puhl nurlla, jsta kipjittajan vi tavittaa. Niipk kaxtt n titnk sallittua, utta tiituksll n ilitttava ika nii. ILMITSMI MM Hukaan liitttx varisiuu: (n. A4) 5 k Kk sivu, ustavalkn, nistttu (28 x ) 4 k Puli siuua: (4Dii x ) 25 k Nljannssivu:... < 7 x 9) 6 k /8 si vu :...( 5 x 9) k MMAKSLJT VUEKSI *?:=:: Ppusjasn 9 k Muu.is sn 45 k pisk) i jajasn 45 k Ppusjasnn aksaa sua n sn Tittkni ikan i i tn jasnxhdistxksn hxuaksi, jnka jasnna haluat nsisijaissti lla. Taan jasnxxtsi prustlla lasktaan xndistxkssi i ittkkusdustus. Muu jasn kuuluu usaan liitn jasnyhdistxksn, utta va xhtn prusjasnna. rtuih xhdistxksi han aksaa 'uun jisnn" aksun. Tata jasny/tta i huiida ) i ittkkusdustusta laskttassa. Li itn jasntuih kuuluu Tittkni ikkalht, ATKvusikirja ska uita jasnpalvluja. Jasnksi i ittxislakkita saa xhdistxks sihtn ] ta (hnki ltidt xlla) ska Tittkni ikan liitsta, Miknkatu 9 A, puh Muista Pkaxttaj Jn yhdistyskdi?.

3 PKAYTTAJA SIVU 5/9 Taa n PKAYTTAJAN kuluvan kvaan viin nur, Yhdistyksn tita n vudn kulussa paisunut hyv aktiivisksi. Tyb'ryhat vat ahkrt, n ka'yty kskursa, lutu kulutustilaisuus, julkaistu tidttta ja pittuk yhta ja tista. Vila n jaljlla yksi jasntilaisuus nnn ksataun alkua. Siita krrtaan lah tisaalla lhdssa. * Taa yhdistys n hyva nakalapaikka uudn tkniikan ksklla. Tiin vaikuttajayksilidn jukssa n raista kulutusta ja antaa ahdllisuudn slia kntaktja. Varsk nuran plvn kannattaa kayttaa tilanntta hyvaksn. Ilittautukaa siis rhkasti tyryhi. * Yhdistyksn tunntuksi tkn li arkkti n tistaisksi juduttu jattaaan lk vahaisll hu. Kulutustilaisuudn nnakkantaakaan i vitu alittaa riittavan ajissa, kska prjkt raait li ns lutava. Tassa n va'ha'n saanlan tunn ku alittlvalla liikyritykslla tai uutta tuttta arkk tutassa, li aluksi n varauduttava nllabudjtti ni allisssa ku hnkisssa ilssa. Js par n, ni hyva n. Ta'a'n vudn tinan khykst viitittavat tita tulvaisuutn ja alkuajan kkustn prustlla n j paljn slkapaa suunnitlla nsi talvn titaa. * Lntknsuunnittlija Murphy sani, tta js jk vi nna piln, ni s n. Han kylla tarkitti, tta knn sat n suunnitltava ni, tta niita i krta kaikkiaan vi kta va'ar. Nykyis kuitnk uisttaan va tu alkusa ha'nn lausuastaan. Lht vii nurn piti lla pattu papr l pul ja lisaksi sia piti lla MIKRlhdn pstia. Kupikaan i ttutunut. Tassa nurssa pitaisi lla livt ja APLp akst. Kukahan kay. Kaiksta huliatta, ik hyvaa ja lata ksaa kaik! Kari Kiravu SISALT: Kansi Yhdistys ja lhti 2 Pa'akirjitus ja sisalt... Tksti ja taulukkryha... 4 Tulvia tapahtuia 5 P:t suuspankissa 6 Intgrtityryha 8 Mssuluttl 9 Rahanarvkrtit 4 KANSI: Kl suurta laitvalistajaa yy hjliaan nan ku rikistunt hjlatalt, Naidn kskan jarjstys taas vi hilahdlla npasti hjlin susin vaihdllssa.

4 pxayttaja sivu 4 5/9 TEKSTINKaSITTELY JA TAULUKKLASKENTAHJELMATTYRYHMaN JSRJEb i«mi NEN Suurn susin saavuttanisi yliskayttisi svushjlrn istih panutuva tyryha n nnistunut jarjstaytyaan Tyryhan kknpan n tassa vaihssa suraava: Paav Ultt i (pj.) Kari Kiravu Vl ipkka Liflandr Pkka Rautala Titjnkasittlynuunta x / TKNMikrnuvnta y y Yl i sradi Ab x DAVA Ab rinyhtya y Nir Asiasta ki nstunt uudt jasnt uat trwtulita. IIittauturnn Paau Vlt, puh Jarjstaytyiskkuksssa tdtti., tti aakaan al kuvaihssa l tarkitus thda alan lhdissa nakynita vrtailvia taulukita, uaan krata tdllisia kayttkkuksia ja hankkia tita tulssa lvista tuttista. Mi lnki nn khtna vat tkstkasi ttly taulukklasknta t i dnhal i n ta ja naidn tgritun ska tuttisi liittyvat itspiskluhjlat. Tyryha pyrkii tidttaaan hawanistaan saannl issti PKSYTTS JaN palsta ja antaaan an panksnsa krhn jarjstarni i n kulutust ilai suuksi i n. * *» Ti ttkn i i kan i i tn jasntujn lisaksi n uitak ukauuuksia: jasn tarjlla r ltk hankkiassa ktiikra? Yhdistyksn kautta saat hurnattayan alnnuksn stassasi SALRA tai SHARPktiikrn. Lisatitja Sakari Ikslta, puh (4). (li nurn vastata, sita kskuksn ja pyyda hakuun.) Hnkikhtaisn kayttn n saatauissa krkalaatuisi a diskttja ska diskttin saiytysktlita ja raita prttripapriaatuja harrastajahnal a. Lah Kari Kiravu, puh ,IJ>+SiNRIUUTlSET; 982 2, 42, IBM n trtbifh Idda. (lihd: Fbadtd Tis).

5 SIVU 5 5/9 TULEUIA TAPAHTUMIA ) Kayttjarjstla ja tgrtityryhin yhtn taan kyaan viin kkus kskiyiikkna 2.5. kl 5.. Paikka: Virkailija kansalaispist, Tl ntull katu 8, AKkllari, lukka 9. h jlassa: * s Mrila: Paatulaattrit Usrtrfat * Martti Pitkann ja Pkka Lahti: Grafiikan hjli nn ista atr i i si k i rji tt il * Martti Laih: NBASI, strukturitujn rakntidn kaytn ahdlistaya yapaalvittn siprsssri 2) Tiistaa kl 472 kaik jasn tarkitttu kvatkaudn paattajaistilaisuus suuspankkipistl a Kalluik i ssa. Paikka: pistn paaraknnus, Kallvikti 28. Puhl lutt n siyu 28, ruutu 76/6. Parhaitn paikall paas alla autlla, lahirnat bussit jaayat L i ksaarnt i n ristyksn n.,2 k paahan, hjlassa: f< * Katsaus kunk tyryhan tahanastisn tyhn. * apaata idtia yhdistyksn tinan knittaisksi. * Iltapala: Runsas yilipa ja 2 lutta a 2 k. IIittautun hallituksn jasn, ks. sivu 2. SVELLUSKEHITIN TUITISA VALINE HJELMIST TALILLE JA ATKAMMATTILAISILLE APL*PLUS/P:n ansista APLkiln ahtava ilaisuvia n siirrtty Pyparistn. APL*PLUS/P:lla tt npasti kayttajalahisia ja npakayntisia svlluksia. Sa vidaan ttuttaa itn Y NTRL DATA AB Mlknkatu 26, 2 Hlski p HANKKIJA / Titknyynti Traktriti 2, Hlski p vaativia svllutuksia tahansa, si. kayttaa iaplkilisia alijarjstlia, kutn taulukklaskntahjlia. APL*PLUS/P:n kayttklpisuutta sittaa. s, tta Sussa n HINNAT: Svlluskhit 6.9 k Surittaja.2 k MYYNTI: HELSINGIN KNTTRIKNEKESKUS Ky Kisallti 2, Hlski p PAAKAUPUNKISEUDUN TIETKESKUS KL. Asiakkaankatu 9, Hlski p MAAHANTUNTI: talla htklla j yli svlluskhitta kaytssa. APL*PLUS/P:n runti li surittajavrsi n halpa ratkaisu lppukayttajall, jka i its hjli. TMTTEAM Y Wstndti, 26 Esp p VALTIN TIETKNEKESKUS PL 4, 2 Esp p. 9457/yyntayttly Kisallti 2 Hlski p

6 PKaYTTaja SIVU 6 5/9 MIKRTIETKNEET SUUSPANKKIJARJESTSSA SUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI Y Sakari Iknn Tassa alkavassa artikklisarjassa kuvataan suuspankkijarjstssa saatuja kkuksia ikrtitknidn kaytsta. Tarkastlun taustana n pankkin pitkaaikan kkus typistkhtaistn titjnkasittlylaittidn hydyntaissta, titliikntsta ska ri kkistn titknidn kaytsta. Kknaisuudn yartaisksi kuvataan nsiaisssa sassa suuspankkijarjstn raknntta ja titjnkasittlyyparista. Suraavissa sissa tarkastllaan ikrtitknn rlia, lsuhtita ikrjn hanknall ska kayttaluita. SUUSPANKKIJARJEST suuspankit vat paikallissti tiivia itsnaisia rahalaitksia. Nia kullak n at halltlinsa, jtka vastaavat tinasta ja tulkssta. istajia vat jasnt, jtka kayttavat valtaa valitsinsa dustajin kautta pank hallnssa. Yhtnsa suuspankkja n nyt 7 kpl. Naa n kk valtakunnan kattavasti 2 knttria. Markkasuus talltuskannasta li vunna 98. %, kasvua dllisn vutn vrrattuna 4.9 %. Vastaavat luvut uilta rahalaitksilta livat: Saastpankit 29.4 % (+2.8 %), KP 5.4 % (+9.%), SYP 4.5 % (+.5%), Pstipankki 2.2 % (+5.4%) ja HP 2.9 % (+%). KP, SYP ja HP nttivat arkkasuuttaan. Luttkanta jakautui asiakasryhitta suraavasti: Palkansaajat Yritystita 4% 25% Maatilataludt Muut % 7%. Kskuspankka tiii suuspankkin kskuspankki y Hlsgissa. Taa hitaa jarjstn yhtisia thtavia. harjittaa arvpaprikauppaa prssissa, valittaa ulkaan rahaliiknntta, yllapitaa kskitttyja atktitja jn. Raknn takaa hyvan paikallisn asiantuntuksn kk aan alulla. Tinasta paattavat halltalun at asukkaat, jtka dustavat palkan ja lakknsaajia, aatalusyrittajia, liiklaaa ja kunnan ska valtin tiiliia. Kskuspankki ja suuspankkin kskusliitt tarjavat valtakuntatasn palvlut.

7 PK6YTT6Ja rganisaatin lunn vaikuttaa ys jarjstn tapaan khittaa itsaan. Lpulln paats thdaan aa kussak suuspankissa paikallisn tarpn ukaissti. Na lln tul ratkaisuallin lla justavia. Atktkniikan salta taa n jhtanut pitkall khittynsn kskitttyyn titjnkasittlyyn, jssa paatyhtyksin kautta kayttaj tarjtaan nipulist itspalvluahdllisuudt ska paivittaistn rutiin hitaisksi tta suunnittlun ja paatksntn tuksi. Mikrtitknt ahdllistavat taan kaltaistn titjn viakkaan dlln khittaisn ja krstavat kunk suuspank kykya huiida paikallisn palvlutarpn rityispiirtt. TIETJENKASITTELYN RAKENNE Tassa tarkastltavana lvan ikrtitknidn kaytn kannalta rahalaitsthtavat ivat ra rkittavasti uusta yritystinasta. Rutiit vat suurlta s saja kaikssa liikknharjittaisssa. suuspankkijarjst n suuryritys, jka sisaltaa suurn jukn rikkisia itsnaisia yrityksia. Naidn kk vaihtl Sussa suurna pidttavasta kskisuuri ja hyvk pini. Titjnkasittlytkniikan n tuttava kaikkia kasittlytarpita, jtn viakas kskuslaittist i aa pysty tarjaaan dullista ratkaisua. Tarvittava justavuus saavuttaan kayttaalla tilannkhtaissti svltuvta kalusta ja svlluskantaa. Mititkna jataan kasittlykuraa alullissti tai titkhtaissti. Kskittyista titvarastista riippuattraat svllukst n us dullista rakntaa all laittistlln. Tallaisia svlluksia vat rityista tita tukvat hjlistt ska alullista tarvtta palvlvat thtavat. Pinlaittist vi jakaa kskusknn thtavia ys aktiivissti. titliikntn hidssa. Mikrtitknt vat dlla kuvatun rakntn lunnlln jatk tiist ja thtavakhtaisissa kasittlytarpissa. Kutn suura ja itasn kna n at tisistaan ritltavissa lvat rlsa, n ikrlla s svltuvat ja kuuluvat tynsa. Talta phjalta kskustlu ylislla taslla ikrn hydyllisyydsta tai ilkkyydsta n Sussa llut suurlta s hupaisaa ja sittanut suurknisi situtunidn ns. asiantuntijidn luutunisuudn.

8 siuu 8 5/994 Martti Pitkann INTEGRGINTIJYbRYKMAW RAPRTTI TIETJEN SIIRRETTAVYYS ERI SVELLUTEN VALILLA FU:SGA PKA'YTTAJAT yhdistyksn puittissa tiiva tyryha tutkii j = khittaa P:n tgrti liittyvia tknisia ahdlisuuksia, Thtava jakaantuu kahtn paaalusn: a) P:n si salla tapahtuva titjn siirt. b) P:n ja paaknn valn kffwfuni kti. Tassa sitykssss kasitllaan aihtta a). F:n titl i i t nnahdlisuudt khittyvat talla htklla npasti ja tisaalta tii vista svlluksisa n tistaisksi vahan kkuksia, jtn slvitysty jatkuu silta s ty'ryhit.assa, P:n sisalla titjn siirt vidaan jakaa kln kayttklpi sulidl taan ja vai kudl taan ri astisn lukkaan:. Intgraldut jarjstlat. Tarkittaa kaytannssa yhdn hjlavalistajan tkia varus ja svllushjlia. Tyypis sirkki n saan valistajan tkan taul ukkl askntah jl an ja graf i i kkahjlnri stn vali nn ti dnsi i rtvali us, Intrnti n tall jarjstsi an sisaanraknnttu aisuus, kayttajan kannalta hlppkayttn ja lutttava ratkaisu. hjiistvalistajat pyrkivat aajntaaan hjlistjnsa kattavuutta ja na parantaaan tidnsi irtahdli suuksi a. Js P:n kayttaja rakntaa svlluksnsa jnk tgridun jarjstl an varaan, hann n yta varistua siita, tta jarjstla kattaa varasti r, tint, jtka han aik hitaa P:llian, si a hjl aval i stajat pyrkivat yarrttavi s r :a syist.a "hrttisi" jarjstli, jih i vi liittsa kipaii j i dn tuttits. 2. Standardiutn titjnsiirt itgritujn jar jstl in val ilia, Taa tarkittaa kaytani..».,i ns. DIF'standardi n ukaistn t i dstj tn ka y ttarni UT a. ; tidstrakntn n aaritllyt Sftwar Ar In., Visial hjlan luja, Tidstaarittly n fat standard!.. Eri k i l i l l a thtyjn h jl i n kayttasnn ti al i hjl a. Tall svllus ktaan ahril i = ', i,! :. a pitkall valishjlista, jtka niputtaar yhdyssitna tiivan paanjlan avulla, Alih kutsutaan ns, vk tkniikalla ja titj. val tapahtuu DIFtidstjn kautta.

9 X»~.. s s,.., na.» «U i... i '.tfi +* + '',. >ii +> r, UI I/I l> > t, > t=u I'd " fj > te :. * : ' f* *. t :"H *t4 j j.4 fl) 5 * * r* % j > t, '. lu.ui 4., Ik, "S i} T5 ri r..> frt t.. r»!."! >, i: ti»» t> i» [. fj>,.). "T f«f> i ' ~ T5 =5 & ITl I t; a>!..,ij. 4., l; 7 j,»~j P." > rs,.< t*.7 is H tt' I/I.,«rd.+> f :i t.n "~i it) A< " A; fiiit TT5 P itt ra SM '~5 J, n). U'l., ~ *! HE..«i > ip "tf T L, >t> '«Ti >ti y 4. r I t. + IT] 5 + T,,» r~4 tu.+.> t: r* f* Ha> A..t <*.. tn i t IX, pts ri E< <r u. «E< Z.'' '* ;* 2: H PJ j <x """". i JFI,, tu I A< rs. «.7 HTl ui si* "'"D. +j MI u. «; k,!w. i. E ;: I*. a 4 i i/i.,.«,t.,, fjf Ọ d. > i ;ii.> E*4,, fa ).>.p IE : t >n iii, p... HI,,,,!L, ~ iii " ;n Ti T M J r l ii..r t Z > > X?, L (X t t rx, [*., ] J >4 itd Zl> > T. "' *H (.n.. > A< :::,; i i,n. rs, : +>»x. ;... :.5 itl.fj>...» tl IS 4 "> \ ZL ii <r tx,. i <r i I.T'. ku H T'i M».H!? ] ip 'l *? r r Ul ( S* IL,.n nj S ' t. K <", n: «... t r.. t F. *5..». >.». (J.. ;X Mr <fl t : i ;X 2*4 <I tl>5 < I.H i, j>j t ri 4 i!.h II t < 4 ri r4 ",.; II <I ;k. >, <r K P,..., a. j. ID.,..,, t. II k.' t?*,, 'J ( ti ~ D 4.+.*., :rj fi. (X, 2: V..,.4.fj >.., "i. Ul nj ** +2 i t. (L («, rj r > Q.Tl PH IL,. ;n ',5 Ml fj. n4 «i E~ n: : s». = ~ t,... * r. IL,. PH], ~\ a <n E i il ii i M 'i"ti i4 :,TJ [ E ",.,, >,+ i : ti'i Z i~< G: jl, = i*,. :H. ~. tt PK; D E f»l Z> t= r. I'M.. I' jl,,i'ii ' iv 'j=.'5 r t!t J T..i 'H A i a:.. ~.. J tt..., E«l r~j PL, r> K * r~i U~J Lfl.r. +2 &, I +> 5 4,,. ~..,,. E. <T S «A r~i JD th +J.,. *, i... tt.h = : +> i«! > > aj E jl,.... ".. H,., E 'ti'.. rri E Q t f Zw* Si >~< f. fl E D r. '2. *, if i ii 7< +' J r* J " r~ Z> H> r. J rt u,!>.. ). A< > M A< ~t + >.. M'ḷ ' fj ijj Z lu. M't A< A< E '.fl i*, t Si " Si :4 i.n E Q. M * H! <~ «: E. PQ EH i;j.. "> H I n r t,,, i i r~i ri,h '. t H rl!h B. jl, K tt ' H> Q.. J... i,.j...%. 'U E'~* ; <r h> S p. ".... Ill,X rn.* > r~~*!; i i.. 'j.;' ft f. r. " f. f <x a.. ih H...., t«.... f. i 2t f * H.+.> it > ~>., :.i :.> * +' *> i> 'T ttt "<ft ~" K l.p. I +> I F<>M t»m w S S : <»»» : iki, H (JtfJ ' ' * * L..' ti «i "*~i ti as M.. «E Z ~. &* 4 ri i <r TH ih > (.: ' 2 :. t..i a 4 ti f*4 f i""" Wl M <r 2 t*5 I...4 pt I"H gs t4 t~ til. i E~»«"5 p, II.!T.' h~l pat] ih t> J. (X s, <r f< tw pt«; r., 2Z «* ] r~* t t~,,,..,,. ri d* U""' 'Jfi ("' "* ;5!.: '75 ST «iii 'T* Ji I t fxt a p. ~.. Prfi ' > f <:. itl "M >l?~ tzi r~i i"ij I f«h *., tt t;: 5.+.: 4..;. r IJ r i\ tu.*!7.. i j~ ;n.i H'.+ji T & s r~* a> ri~ J i <r <x t»'i PU, iii ~«i.j» fj.+>., H f. ;, H. i rx }..., ] i.n <ij ;ii Ul '.>V +.>.+ T5 j f* T.,!>.J' f*,..., PL,...,, Ill.4' "> "" J> '".i.. I".i 5 E,, ''~l (» ftf. L),, S4.ai.. 7 n iji [., u.. "".. ;L, ;...> >].i i"ti i7l S «> Tt +* * i~i 5 i ti t: '*!. I 7 i +.n yt* a f':«i,w.,.k.,d '.*, Il lil i:n.ns i.!: ' :iti H" H n : ««. XT i; U ;> '!'. i T i= '* ll) 'y,j~ id +*!"5 > r~t >!* ai Ins ;.tj <'' Jl ts i,,l< i., i r* Ui i,,, : i>. s 5 l.ii i'd t..i 5 i5i + ii!h i»> IS I (p S r r~t Ii. i a*, ffl ;> t', s l> f~4 '.fit.,..,, 'ttj f> > +> " Ul ~r. H''!> +',.4. 2., {=:..«il) H I * s.<.:. B. : E., ai "~J "Tl ;,ij ij rlk <x Ss <x k... &, L= "".I,..iB Ul :.> T Vtt ' s «ai kk T, ;,Tj, M :k. it.,, r~t,, ", *, ITJ.. ui a. > «:ns t>i ;,Tj : ;.Tj ITI H,Ji +i t : iii /.,,; IL, + * a i i? r..:ti 5 n +> Z> U H"' rh.7 4.J HJ FM< : t!»t ;> i D : ij.i :;: ; "» id.»>. "J j. tj rt fj. P. l~t.!< M rh t!l,»: IM 4 TJ >: isl,,! : li rh. > n. i t i fi ffj Z> g2...,. i i J : r M J > HI' I'M!~..«: H'.»< it ;rn..«t,..fi. i U 's "7 ~ «At *, M Ik. tn :.., E ;,Tj... ;,U j..(> TI >ti.,, yi TI > HI A4 T i/i ;~ r. *} j.,..t. Xi iji '" tf H.<> b +"..4 iii t~ ; i r~t., U, ';:. i 'ixi i.n A< ;,Ti 'ui i'ti E~«: i]j "*"I'»J i P. <r U at «:i :..ITS t" M t; HTl A<., "t.,! j; "'"i d t *. (> Z5 i ih T * p +.. 'ifi I I, 'll. ilr *.,, 'ii l E.'..; «u *.. "n t j tq.5,ij I.TI i=u * : * r '5 ll)., jj, HI <» ii t J <X

10 W f r G sj ** fl *".J h >S> l' 5 S * t. > [LI 4 u S n "J *J NJ J i. sy t 25 S S2 S ~ <S ><9 «& >!== :... 'V". > % VI f! HID P" H i n <z. n u z: II 2 H E~irut<n x> n n n r» n a> W n i/? ijl ujffki LJ Swil! IB ««% jfiki! ii j. 88" w«tll A L

11 TIETJENKASITTELY TIETKNEET DATABEHANLING MPUTERS r DUBLIN SL MiJNHEN SEUL LNDN SLLENTUNA TKY VEJLE BIRMINGHAM ARAAS UTREHT BIRMINGHAM BSTN BRISTL ESSEN PARIS SEUL SINGAPRE HNG KNG LNDN ABERDEEN GTEBRG LAUSANNE LNDN LNDN MNTREAL KLN LNDN MELBURNE STUTTGART HNG KNG MANHESTER SAKA HNG KNG LNDN TEL AVIV LNDN SYDNEY MELBURNE EDINBURGH SYDNEY KUALA LUMPUR SINGAPRE AUKLAND TEL AVIV GENEVE SUTHAMPTN DALLAS MPUTEX, INTERNATINAL MPUTING EXHIBITIN MIKRDATA ', MIKRDATAMASK. FR HJEM, KNTR, UTD. ANALYTIA, INTERNATINALE FAHAUSSTELLUNG INT. EXH. FR MPUTERS, MMUNIATIN EQUIPMENT MPUTERS IN INSTRUMENTATIN EXHIBITIN NRDISKA MIKRDATRMASSAN MIRMPUTER SHW ' MIKR DATA '/JYLLAND MIDLAND MPUTER FAIR INFRVEN, INTERNATINAL MPUTER SHW EURPE SFTWARE MMUNIATINS, EQUIPMENT E SYSTEMS EXHIBITIN MINI/MIR NRTH EAST, MPUTER NFERENE EXH. MIR ITY, MPUTERS, BUSINESS SYSTEMS MMUNI. KMM, FAHMESSE DATEN, TEXT, BILD, SPRAHKMM. MPUTER ASSEMBLY E ENGINEERING EXHIBITIN FIMP, INT. FFIE E INFRMATIN MANAGEMENT INFTEH ", BUSINESS, FFIE, MMUN., SFTWARE MPUTER EXHIBITIN DEXP, DIGITAL EQUIPMENT HARDWARE E SFTWARE EXH. FFSHRE MPUTERS NFERENE EXHIBITIN TEKNIKFRNT, MPUTER BASED ENGINEERING MPUTER ', SALN DU MATERIEL INfRMATIQUE FFIE AUTMATIN SHW E NFERENE SFTWARE SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE MINI MPUTER, MPUTER IN BUR, HEIM, HBBY MPUTER FAIR INTERNATINAL MPUTER MMUNIATINS EXHIBITIN TELEMATIA, FAHAUSSTELLUNG BER HARD SFTWARE PERM, INT. BUSINESS PERSNAL MPUTER EXHIBITIN MPE NRTH, MPUTERS, PERIPHERALS SYSTEMS MIRMPUTER SHW ' MIRMP, MIRMPUTER EXHIBITIN NFERENE MIRTRADE '. 2ND MIR PUTER TRADE SHW TIM ', INT. EXH. FFIE EQUIPMENT E DATA PRESS. MPUTER FAIR IND. MPUTING PRESS, NTRLL E MNITRING EXH. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW STTISH PERSNAL MPUTER WRLD SHW DATA ', MPUTERS MPUTER MALAYSIA, INT. MPUTER TEHNLGY EXH. INTERNEPN SEMINDUTR, INT.ELETRNI PRDUTS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS E MPUTER EQUIPMENT EXH. MPUTAX, MPUTER E AESSRIES EXHIBITIN BUREXP, EXH. F DATA TREATMENT E FFIE TEHNIQUES HAMPSHIRE MPUTER FAIR MINI/MIR HID WEST, MPUTER NFERENE E EXH. ID A4D K DX4 2D Di ED IE N DE9 KR GB8 SE JP5 PK2 GB8 GB NL GB27 US4 GB DE9 FR G88 GB GB27 GB6 GB4 SE H GB5B GB8 A2 DE2 GB8 AU7 DE HK4 GB8 JP5 HK2 GB IL2 GB8 AU7 GB GB AU ID SG25 NZ IL H GB7 US4 PKSYTTSJS SIVU 5/9

12 r L, >\M MUM nnjisiiy IKIKIT DATABtHAKLJIG KPUHRE GLASGW BRUXELLES LNDN JAKARTA JAKARTA MANHESTER MELBURNE MILAN PARIS HNG KNG BASEL BERLIN BIRMINGHAM TKY TTAWA TKY TKY BRDEAUX EDMNTN SEATTLE KBENHAVN ZAGREB LNDN SHANGHAI SA PAUL LNDN SANDVIKA ALGARY STUTTGART HIAG LNDN ANAHEIM BEIJING SANDVIKA SYDNEY EDMNTN DUBLIN MELBURNE LNDN SLLENTUNA VANUVER TRNT GLASGW MELBURNE MANHESTER DUBAI BANGKK BIRMINGHAM AMSTERDAM LNDN SINGAPRE SINGAPRE TEL AVIV HNG KNG HNG KNG MUNHEN B SIMP 2 5/9 (JAK) MPUTER SFTWARE. EXHIBITIN BUREAU ', EQUIPEHENT DE BUREAU DE L ' INFRMAT IQUE K4 PERSNAL MPUTER WRLD SHW BUSINESS INDNESIA, INT. BUSINESS EQUIPMENT EXH. MPUTER INDNESIA, BUSINESS MPUTER EXHIBITIN INF NRTH, INFRMATIN TEHNLGY E FFIE AUTMAT. AUSTRALIAN PERSNAL MPUTER SHW SMAU ', INT. EXH. FR FFIES, DATA, TELEMATIS SIB, INT. DATA PRESSING, MM., FFIE AUTMATIN SEAR, S.E. ASIA REGIN MPUTER NF. EXHIBITIN SWISSDATA ', DATENVERARBETUNG IN INDUSTRIE, TEHN. MPUTER GRAPHIS FUR MANAGEMENT E PRDUKTIVITAT MPUTER TRADE FRUM MPUTER GRAPHI SYSTEM SHW TTAWA MPUTER & FFIE AUTMATIN SHW SFTWARE SHW ' DATA SHW " DATA PRESSING, FFIE EQUIPMENT AUTMATIN SHW EDMNTN ALBERTA BUSINESS SHW MINI/MIR NRTH WEST, MPUTER NFERENE EXH. KNTR E DATA ", INT. KNTR E DATAUDSTILLING INTERBIR/INFRMATI.INT.DATAPRES. FFIE EQUIPM MPUTER GRAPHIS EXHIBITIN E NFERENE ADVANTEH ', INT. EXH. ADVANED ELETRNI EHN. FEM, ST INTERNATINAL MMUNIATINS TRADE FAIR SFTWARE EXP, INT. SFTWARE EXHIBITIN E NFERENE TELEMATIKK ', INT.TELEDATA EXHIBITIN E NFERENE MPUTER FFIE AUTMATIN SHW HBBY ELEKTRNIK, FAHAUSS. ELEKTRNIK.MIKRMPUTER NATINAL FFIE PRDUTS ASS. NVENTIN EXHIBITIN INT. EXH. TEHNLGY, EQUIPMENT IN BANKING F, INSUR. MINI/MIR WEST, MPUTER NFERENE E EXHIBITIN HINA MM ', TELEMMUNIATINS EXHIBITIN DAK/DAP ', SANDINAVIAN AD/AM EXHIBITIN NF. NATINAL MPUTER EXHIBITIN, SFTWARE, HARDWARE MPUTER FFIE AUTMATIN EXHIBITIN HME MPUTER EXHIBITIN DATA ', FFIE MAHINERY MPUTERS MPE EXHIBITIN, SMALL MPUTER SYSTEMS EXHIBITIN DP MASSA FR DATRPRGRAM BRITISH LUMBIA MPUTER E BUSINESS SHW ANADIAN MPUTER SHW NFERENE BUSINESS DATA PRESSING EXHIBITIN AIIM ', ASS. INFRMATIN IMAGE MANAGEMENT EXH. NRTHERN MPUTER FAIR 4TH GULF MPUTER EXHIBITIN FFIE BANGKK, INT. FFIE EQUIPMENT MPUTERS BRAINWAVE, HME MPUTING, VIDE ELETRNIS MDEX, INTERNATINAL MPUTER TRADE SHW SFTWARE EXP SUTH EAST ASIAN PERSNAL MPUTER SHW E NFERENE PERMPASIA ', MIRMPUTERS, MINIMPUTERS INTERNATINAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, PERSNAL BUSINESS MPUTER SHW INFTEH '85, INTERNATINAL FFIE TEHNLGY SHW VISDATA, DATENSYSTEME FUR BILDUNG KMMUNIKATIN DK4 DIGS DK4 EDA4 A4F5D DA4 DK4 ED DA4 DK4 DG5 DR UD Kts sa GB44 BE GB GB2 GB2 GB8 GB2 IT2 FR GB27 H DE GB2 JP5 A2 JP9 JPP45 FR A4 US4 DK2 YU GB67 HK BR GB67 N26 A2 DE US2 GB27 US4 US N26 AU A2 IE AU GB8 SE A A2 GB6 AU GB8 GB8 JP2 GB8 NL GB67 GB2 SG2 IL GB2 GB DE9

13 2nKAT DAI AB[ HANI ING MPUTERS KARLSTAD 85 2 KBENHAVN 85 2 DSSELDRF 85 2 TRSLANDA 85 2 It REBR 85 BERLIN 85 LIMA RIYADH 85 4 DRTMUND 85 SINGAPRE 85 5 SANDVIKA 85 KLN 85 MNTREAL 85 SL 85 SINGAPRE 85 2 SYDNEY 85 AUKLAND 85 MELBURNE 85 PARIS 85 STKHLM JAKARTA 85 ZAGREB 85 4 MiiNHEN LNDN 85 MELBURNE 85 MADRID 85 5 DUBAI 85 IrtJrt unjfnkasnuly TIITKNEET jjyu * v (JATK) 5/964 DATAFAKMASSA MIKRDATA '85 NLINE, EURPAISHE KNGRESSMESSE, TEHNISHE KMM. HIRDATRER '85 DATAFAKMASSA AMP, MPUTER GRAPHIS FR MANAGEMENT AUSSTEtLUNG TENTRN '85, TELEMMUNIATIN, MPUTERS, FFIE SAUDI BUSINESS '85, EQUIPMENT AND MPUTER SHW BiJRRUHR, FAHAUSSTELLUNG FUR BURTEHNIK MPUTA '85, INT.EXH.N MPUTER INFRMATIN TEHN EDB I PPLARINGEN INTERNATINAL MPUTER SHW INTERNATINAL MPUTER SHW NFERENE NRM '85, INT. TELEKKMUNIKASJNSUTSTILLING MPUTA '85, INT. EXHIBITIN F MPUTER TEHNLGY DATA '85, MPUTERS SYSTEMS, BUSINESS SYSTEMS, MPUTERS, FFIE EQUIPM. NATINAL MPUTER EXHIBITIN SIB, SALN INT. D' INFRMATIN, MMUNIATIN, BUR[AU INT. MPUTER BUSINESS EFFIIENY FAIR MPUTER INDNESIA, BUSINESS PERSNAL MPUTER EXH INTERBIR/INFRMATI, INT. DATA PRESSING EQUIPMENT SYSTEMS, MPUTERSYSTEHE, INTERNATINALE FAHMESSE WESTERN NTARI BUSINESS MPUTER SHW DATA "85, MPUTERS SIM, INT. TRADE FAIR FR FFIE EQUIPM. DATA PR. GULF MPUTER EXHIBITIN A4D DG5 A4 DK4 DE D) DK4 DK4 DJ K!s sa SEH UK 2 DE9 S2 SF4 DE PE GB2 DE SG7 N2 DE2 A2 N GB27 AU NZ AU FR SE GB2 YU DE9. A AUP?4 ES AE ELEKTRHIIKKA JA ELEKTRTEKKIIKKA ELEKTRNIK E ELEKTRTEKNIK PARIS TKY SANDVIKA BIRMINGHAM LNDN HNG KNG STKHLM FRANKFURT FRANKFURT BSTN BRUXELLES SINGAPRE INNSBRUK LNDN ATHEN PIRAUS HIAG HNG KNG HARRGATE MUNHEN JHANNESBURG SINGAPRE KUALA LUMPUR SALN INTERNATINAL DE MPSANTS ELETRNIQUES ELETRIAL NTRUTIN EXHIBITIN ELIADEN ', ELETRTEHNIAL TRADE FAIR E NE. ELETRNI PRDUTIN EFFIIENY EXHIBITIN ALL ELETRNIS EIF SHW INTERNATINAL ELETRNIS MPNENTS EQUIPMENT E.P. ' ELEKTRNIK PRDUKTIN TEHNTRNIA, FAHMESSE FUR TEHNIK, ELEKTRNIK TESTEN MESSEN, ELEKTRNISHE KNTRLLE MESSGERATE ELETR, ELETRNIS EXHIBITIN NFERENE INTERELETRNI, SALN PUR L'ELETRNIQUE PRFESS. MMUNIASIA ', INT.ELETRNI MMUNIATINS SHW EURMEDIA ', FAHAUSS. ENTSPREHENDEN ELEKTRNIK ETEX, NSUMER ELETRNIS TRADE EXHIBITIN INDEXEL, ELETRNIS ELETRTEHNIQUES TRADE EXHIBITIN ELETRNIS ELETRTEHNIQUES INTERNATINAL NSUMER ELETRNIS SHW ELETRIAL ELETRNI ENGINEERING EXHIBITIN NRTHERN ELETRNIS SHW ELTE, FAHAUSSTELLUNG FUR ELEKTRTEHNIK AVEX, NSUMER ELETRNIS EXHIBITIN ELETRNIS FR NATINAL SEURITY ASIA ASIAN ELETRIITY ENERGY EXHIBITIN A4E EI2 EA4 E! EE FR27 JP N26 GP5 GB8 HK4 SE DE DE US4 BE29 GB AT GB GR DE US9 HK2 GB DE GB GB8 MY

14 PKAYTTAJA SIVU 4 5/9 RAHANARVKERTIMET na s tall syntyy typaikalla kahvipytakskustlua rahasta ja sn riittavyydsta. Us haikaaan, kuka hnat livat nnn sntaan khtuullisia, utta nyt... Jku taas san, tta vathan n palkatk nusst vusin varrlla. Ja tttahan sk n. Tavallislla taskulaskilla slvitat yksittaist laskut sujuvasti. Pkayttajana vit kuitnk tiia tisk. T si. BASIhjla, jka kayttaa hista taulukka ja kysyy si. lahtvutta, khdvutta ja rahasuaa. hjlraa tulstakn tidt spivalla tavalla khdvudn arviksi uunnttua. Pylvasdiagraiak visi ajatlla. Tivttavasti jku nstuu jutaikanaan rakntaaan spivan hjlan, jka lisi pulrattu ksttisksik. Julkaisisi sn illla uk piksi. Puhdasta rahaa jaa palkkiksi sn npaa ku likaistakaan, utta kunniaa ja atta n tarjlla khtuullissti. Lisaksi krvaa vaivat uutaraalla tyhjalla diskta. Suraava lhti ilstyy syyskuussa, jtn avustukst lahtttakb'n taan lhdn kannssa lvalla pstisittlla lkuun lppuun nnssa. RAHANARVN KERRINTAULUKK Krtit, ja ri vusin arkka n uutttavissa vudn 98 pnniksi. Vusl Krr Vusi Krr Vusi Krr Vusl Krr ESIMERKKEJA TAULUKN KAYTSTA. Jnk aikaisan vudn rahaa vrrataan vudn 98 rahaan. Paljnk n 2 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 98 rahana? Etsitaan tauluksta vudn 98 krr (4.7), jlla krrtaan k.. vudn arkkaaara (2). Tuls (94) saadaan nykypnna ja vastaus n: 9 arkkaa 4 pnnia. 2. Vudn 98 rahaa vrrataan jnk aikaisan vudn rahaan. Paljnk n 5 arkkaa vudn 98 rahaa vudn 945 rahana? Muuttaan ns arkkaaara (5) nykypnniksi (5 ), jka sua sittn jataan vudn 945 krtilla (29.8). Tuls (677,85) saadaan suraan vudn 945 arkka ja vastaus n siis: 677 arkkaa 85 pnnia. n huattava, tta kysyyksssa n rahan stvia. Esirkki siis tarkittaa sita, tta vunna 98 sislla 2 arkalla sai tavaraa y. suunnn saan vrran ku 9 arkalla 4 pnnilia vunna 98. Krtit n laskttu tukkuhtadksilia Land: KP

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN Q 7/24/73/ Tarmo Jokinen 973-0-03 GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN 24 Q 7/=/73/ T Jokinen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A -0h~emaseloste

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

b55. Score tables. 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp

b55. Score tables. 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 2017-02-15 b55 Score tables 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 1 2 275 63,7 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55 10 2 1 267

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Rank Pair Score % Name M-ID Club vp

Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 2017-01-18 b55 Score tables 14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 1 28 417 66,8 Joakim Fabritius - Seppo Räsänen 1159 1444 Kyrkslätt Bk - Savuton

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot