puolustamiseksi w w w. m i l. f i / p o r p r J o u l u 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puolustamiseksi w w w. m i l. f i / p o r p r J o u l u 4"

Transkriptio

1 s. 4 5 Kuormaammukset kotimaan puolustamiseksi w w w. m i l. f i / p o r p r J o u l u

2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin Kilta TOIMITUSNEUVOSTO Puheenjohtaja eversti Eero Pyötsiä Jäsenet: Killan pj. Jorma Koivisto Killan vpj. Raimo Salo PÄÄTOIMITTAJA everstiluutnantti Pekka Saariaho puh. (02) s. 6 7 Kuljettajakoulutus uudistusten kourissa TOIMITUSSIHTEERI kapteeni Matti Vihurila puh. (02) AVUSTAJAT Esa-Pekka Avela Ursula Lehtivuori puh Kari Nummila puh. (02) Jorma Pihlava puh Erkki Saarinen puh Asko Tanhuanpää puh Samuli Vahteristo puh Tapio Vallin puh. (02) s Itsenäisyyspäivän juhlintaa Turussa ja Säkylässä Kansi: Itsenäisyyspäivän valtakunnanllinen paraati järjestettiin Turussa. Lipunkantajana toimi kapteeniluutnantti Jukka Jortikka ja toisena lippu-upseerina komentajakapteeni Jyrki Halme Porilaistaustaisia molemmat. TAITTO Simo Nummi puh mainosnummi.inet.fi TALOUDENHOITAJA OSOITTEENMUUTOKSET Tmi Tilistö Seppo Luoto puh. (02) PANKKI Nordea, Säkylä KIRJAPAINO Eura Print Oy s. 4 s. 6 s. 8 s.10 s.12 s. 15 s. 16 s. 20 s. 22 s. 24 s. 26 s. 28 s. 32 Kuorma-ammukset kotimaan puolustamiseksi Kuljettajakoulutus uudistuu Tasa-arvo puntarissa Kolumni Vanha Porilainen Heikki Koponen Porilaisen päiväkirja Itsenäisyyspäivää juhlittiin Turussa ja Säkylässä Viherhiukkaset Kirja- ja ruokamessuilla Turussa Kuka muistaisi vielä meidät? Vääpelikerholle oma lippu Porilaisten lipunkantaja Polviander Aliupseerikurssin kronikat

3 w w w. m i l. f i / p o r p r j o u l u PÄÄKIRJOITUS Suurista muutoksista vakiinnuttamisen kaudelle Maavoimien muodostaminen itsenäiseksi puolustushaaraksi vuoden 2008 alusta alkaen näkyi myös Porin Prikaatissa lisääntyneinä toimintoina. Tuolloin maavoimien sotilaallisten kriisinhallintatehtävien kansallinen johtaminen siirtyi joukkojen kouluttamisen ja perustamisen lisäksi prikaatimme vastuulle. Maavoimien hallintojärjestelmän muodostamiseen liittyen prikaatin yhteyteen perustettiin Satakunnan aluetoimisto, joka vastaa mm. kaikista asevelvollisiin liittyvistä asioista koko Satakunnan alueella. Prikaati on ottanut uudet haasteet hyvin vastaan, ja organisaatiota sekä toimintatapoja on muutettu vastaamaan haasteisiin. Otin vastaan Porin Prikaatin komentajuuden noin puoli vuotta sitten. Olen eri yhteyksissä niin varuskunnassa kuin harjoituksissa tavannut kaikkensa yrittäviä ja positiivista tahtoa uhkuvia Porilaisia ; sotilaita ja siviilejä, reserviläisiä ja varusmiehiä. Tämä on ollut hyvin merkillepantava piirre teissä kaikissa. Pidetään samaa positiivista ilmettä yllä myös tulevaisuudessa. Tähän mennessä minulla on ollut mahdollisuus tavata myös lukuisa joukko Porin Prikaatin kannalta tärkeiden sidosryhmien edustajia sekä aktiivisia prikaatin toiminnan tukijoita kiltaja muun maanpuolustustyön tiimoilta. Ilman tämän joukon tukea eivät prikaatin toimintaedellytykset olisi sitä, mitä ne tänä päivänä ympäröivän yhteiskunnan taholta ovat. Kiitos teille kaikille tästä tuesta. Vuotta 2008 voidaan siis monestakin syystä pitää Porin Prikaatille menestyksekkäänä ja onnistuneena toimintavuotena. Kohta alkavaa vuotta 2009 olen monessa yhteydessä jo kuvannut suurten muutosten jälkeiseksi vakiinnuttamisen kaudeksi. Tätä ei pidä kuitenkaan ymmärtää väärin. Uutta organisaatiota ja uusittuja toimintatapoja on nyt syytä tarkastella kriittisesti käytännön työn kautta saatujen kokemusten valossa. Varmastikin pääosa toiminnoista vastaa jo nykytilassaan hyvin vaatimuksiin, mutta yhtä varmasti on myös niitä toimintoja, joita on syytä tarkastella uudelleen ja tehdä tarvittavat muutokset. Viime vuosien muutoksissa alullepanija on ollut ulkoinen muutostarve. Nyt meillä on mahdollisuus kehittää sisäisesti toimintaamme ilman, että siihen kohdistuu merkittävää ulkoista muutospainetta. Ja nyt perinteiseen tapaan, vuoden viimeisen Porilaisen ilmestyessä, on meidän itse kunkin syytä valmistautua jo hiljalleen joulun viettoon. Toivotankin teille kaikille rauhallista joulua ja onnea vuodelle Eversti Eero Pyötsiä Porin Prikaatin komentaja 3

4 Kuorma-ammukset kotimaan puolustamiseksi Rypäleammuksia on maailmalla käytössä useita eri tyyppejä. Lentokoneesta pudotettavia kutsutaan rypälepommeiksi, tykillä ja kranaatinheittimellä ammuttavia kutsutaan kuorma-ammuksiksi ja raketinheittimellä ammuttavia kutsutaan kuormaraketeiksi. T oimintaperiaate on näillä kaikilla samanlainen. Yhdestä ammuksesta purkautuu maalin yläpuolella useita, yleensä kymmeniä tai satoja tytärkranaatteja, jotka vaikuttavat osuessaan kohteeseen. Tytärkranaatteihin on yleisesti lisätty ontelovaikutus, jolloin voidaan vaikuttaa myös panssaroituihin maaleihin. Rypäleammuksilla on voitu parantaa tulen tehoa merkittävästi. Rypäleaseiden rajoittamiseksi on käynnissä tällä hetkellä kaksi eri prosessia. Niin sanotussa Oslon prosessissa neuvottelut on saatu päätökseen ja sopimus avautui allekirjoitettavaksi Oslon prosessi lähti samalla tavalla liikkeelle kuin aikanaan jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus. Prosessi käynnistyi kansalaisjärjestöjen ja muutamien aktiivisten valtioiden käynnistämänä. Oslon sopimus on rajoituksiltaan tiukka ja se tulee kieltämään käytännössä kaikki rypäleaseet niissä valtioissa, jotka siihen liittyvät. Suuret käyttäjä- ja tuottajamaat (mm. Venäjä, USA, Kiina, Intia) ovat jäämässä ulos sopimuksesta. Tällöin myös noin 90 % rypäleammuksista jää sopimuksen ulkopuolelle. Toinen käynnissä oleva prosessi tapahtuu YK:n alaisina CCW-neuvotteluina (Certain Conventional Weapons). Tässä neuvottelufoorumissa ovat mukana myös suuret käyttäjämaat, jolloin myös mahdollisen sopimuksen kattavuus olisi parempi. Tällä foorumilla neuvottelut ovat käynnissä. Tykistöllä käytössä kuormaammuksia Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta teki päätöksen, jonka mukaan Suomi ei allekirjoita Oslon sopimusta. Sopimuksen allekirjoittaminen olisi merkinnyt nykyisten kuorma-ammusten hävittämistä ja vaikeuttanut merkittävästi tulevaisuudessa vaikuttamiseen rakennettavien järjestelmien kehittämistä. Jatkotutkimuksilla selvitetään tulevaisuuden vaihtoehtoja vuoteen 2012 mennessä. Suomen tykistöllä on käytössä 155 mm:n kenttätykille Saksasta 2000-luvun alussa hankittuja DM662-kuorma-ammuksia. Yksi ammus sisältää 49 tytärkranaattia. Tytärkranaatit on varustettu iskusytyttimillä, joissa on sisäänrakennettu pyrotekninen itsetuholaite ja mekaaninen varmistin. Ammusten maksimikantama on noin 26 kilomet- riä. Tytärkranaattien läpäisy on noin 100 millimetriä terästä ja sirpalevaikutusetäisyys noin 10 metriä. Hankinnassa korostui toimintavarmuus Hankinnassa merkittävänä valintakriteerinä oli tytärkranaattien luotettavuus eri maasto- ja sääolosuhteissa. Tällöin asiaan liittyviä kansainvälisiä rajoituksia ei ollut. Syynä korkean toimintavarmuuden korostamisessa oli omien joukkojen toimintavapaus. Tulenkäytöllä ei haluta rajoittaa omaa liikettä tai aiheuttaa tappioita omille joukoille, joita mahdollisesti joudutaan suuntaamaan sellaisille alueille, joihin kuorma-ammuksia on käytetty. Ampumatarvike on täyttänyt vastaanottokokeissa Suomen sille asettamat vaatimukset. Kuorma-ammuksien hankintaa tutkitaan lähivuosina. Mahdollisiin hankintoihin pyritään kytkemään myös kotimai- Tytärkranaatit sisällään pitävä rypäleammus ammutaan kohteeseensa esimerkiksi tykillä. Pienestä koosta huolimatta tytärkranaattien tuhovoima on merkittävä. 15 0m x1 00 m TS/JK

5 nen ampumatarviketeollisuus. Raskaalle raketinheitinjärjestelmälle ei ole hankittu kuormaraketteja, mutta myös niiden hankintaa tutkitaan. Tulenkäytön selvityksissä on saatu seuraavanlaisia tuloksia: Kuorma-ammuksen teho elävää voimaa vastaan on tyypillisesti yli 10-kertainen sirpalekranaattiin nähden. Puolikoviin (esimerkiksi rynnäkköpanssarivaunu) maaleihin kuorma-ammuksen teho on vähintään kolminkertainen sirpalekranaattiin nähden. Tulen teho paranee myös koviin maaleihin (esimerkiksi taistelupanssarivaunu). Kasvanut tulen teho vähentää käytettävien ampumatarvikkeiden määrää, mikä vähentää täydennystarvetta ja ympäristöön jääviä (räjähtäneiden) ampumatarvikkeiden osia. Tulitehtävät voidaan toteuttaa kuorma-ammuksilla lyhyessä ajassa, jolloin järjestelmän tulenantokyky on varattuna vain lyhyitä jaksoja ja toisaalta tehtäviin tarvitaan vain osaa yksiköiden aseista. Kuorma-ammuksilla voidaan hetkellisesti ja otollisessa maastossa osin korvata jalkaväkimiinojen puute. Kuorma-ammukset ovat suorituskyvyn kannalta kustannustehokkain vaihtoehto Kuorma-ammukset edustavat tulen teholtaan erittäin merkittävää osaa erityisesti kauaskantoisesta tulenkäytöstä. Kauaskantoisen tulen riittävällä määrällä ja teholla voidaan myös suojata sivusta- ja selusta-alueet sekä alueet, joihin ei ole ryhmitettävissä omia joukkoja. Tehokkaammilla ampumatarvikkeilla myös korvataan vanhenemisen vuoksi poistuvaa kalustoa. Kuorma-ammuksilla pyritään siten korvaamaan väheneviä joukkoja ja aseita. Kirjoittaja, everstiluutnantti Mika Tauru toimii Maavoimien Esikunnan Materiaaliosastolla tulivoima- ja räjähdesektorin johtajana. Kuorma-ammusten tehokkuus on huomattavasti parempi kuin perinteisten ammusten. Kuorma-ammukset on hankittu Suomen puolustamista varten. Niitä käytetään silloin kun kansakunta taistelee olemassaolostaan. Kuorma-ammuksia ei käytetä alueelle, joista ei ole evakuoitu siviiliväestöä. Tulenkäyttöalueet, joihin kuormaammuksia on käytetty, taltioidaan. Alueet eristetään, tarkastetaan ja tarvittaessa raivataan ennen siviiliväestön paluuta alueelle. Kuorma-ammusten suorituskyvyn korvaavia ammuksia ei ole tällä hetkellä saatavilla. Kuorma-ammukset ovat tällä hetkellä kustannustehokkain vaihtoehto suorituskyvyn kehittämisessä. Kuorma-ammukset on hankittu Suomen puolustamista varten. Niitä käytetään silloin kun kansakunta taistelee olemassaolostaan. 5

6 Kuljettajakoulutus uudistuu Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo Puolustusvoimien kuljettajakoulutus uudistuu vuoden 2009 alusta alkaen. Uudistusten taustalla on EU:n ammattipätevyysdirektiivi, joka harmonisoi maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen koulutuksen. Tulevien säädösten mukaan autonkuljettajan ammatissa toimiminen edellyttää sekä hankittua ammattipätevyyttä että ajoneuvoluokan mukaista koulutusta. Joukko-osastoille 1/09 saapumiserästä alkava kuljettajakoulutuksen uudistus merkitsee isoa työkuorman lisäystä. Niin isoa, että tarvitaan yhteistyökumppani, joka valitaan keskitettyjen tarjousten perusteella vielä tämän vuoden aikana. Alan pätevyyttä on lähinnä ammatillisilla kurssikeskuksilla. Ammattipätevyysdirektiivi saatettiin kansallisesti voimaan keväällä 2007 hyväksytyllä lailla kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä. Säädös määrittää vähimmäistason kuljettajien ammatilliselle osaamiselle ja on erillään ajo-oikeuteen liittyvästä koulutuksesta. - Kuljettajien ammattipätevyyden ja myös liikenneturvallisuuden kannalta uudistus tuo merkittävän parannuksen, mutta samalla Porin Prikaatille tulee merkittävästi työtä lisää. Osan opetustyöstä tekee valittu kumppani. Vuoden kuluttua olemme viisaampia, miten uudistusprosessissa on onnistuttu, kertoo koulutussektorin johtaja, majuri Juha Niinikoski. Perustason ammattipätevyyden voi saavuttaa perusvaihtoehdon (280 t) tai nopeutetun koulutuksen (140 t) kautta. 280 tunnin koulutus säilyttää C- ja CEluokan ajo-oikeuden ikärajan 18 vuodessa ja ajoneuvon kuljettamisen ammattimaisesti. Lyhyempi koulutus antaa oikeuden C1- tai C1E-luokan ajoneuvojen kuljettamiseen ammattimaisesti ennen 21 vuoden ikää. - Ammattipätevyyden hankkiminen varusmiesaikana on merkittävä etuus Ammattipätevyyden hankkiminen varusmiesaikana on merkittävä etuus asevelvolliselle. 6

7 AMMATTIKUSKI. Jääkäri Niko Alako saa kotiutuessaan linja-auton ammattimaiseen kuljettamiseen oikeuttavan kortin. Sitä ennen on vielä edessä monenlaisia kuljetus- ja huoltotehtäviä vaihtuvissa sääoloissa. asevelvolliselle. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja saa koulutuksen päätyttyä CEkortin, joka avaa mahdollisuuden ammattikuljettajaksi siviilissä. Lisäksi ammattipätevyyskoulutus antaa hyväksi luettavuutta kuljetus- ja logistiikka-alan opintoihin, kertoo Porin Prikaatissa opetuksesta vastaava johtaja, yliluutnantti Juha Jalonen. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota mm. taloudelliseen ajotapaan, ennakoivaan ajoon ja turvalliseen liikennekäyttäytymiseen, jolloin kuljettajalla on mahdollisuus toimia ennakoivasti ja turvallisesti vaihtuvissa keliolosuhteissa eri liikenneympäristöissä. Porin Prikaatissa saapumiserästä koulutetaan noin 40 ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa (CE-luokka), noin 180 Pasialustaisten taisteluajoneuvojen ja 40 kuorma-auton kuljettajaa (C-luokka). Kuljettajakoulutukseen pääsee, mikäli on vähintään B-luokan ajokortti eikä ole vakavia liikennerikkeitä ja tuntee mielenkiintoa kuljetusalan tehtäviin. Halukkuudestaan kannattaa ilmoittaa jo kutsunnoissa. Sotilas- ja taisteluajoneuvojen kuljettajien palvelusaika on 362 vuorokautta. - Ajo-opetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen lisäksi sotilas- ja taisteluajoneuvojen kuljettajat saavat koulutuksen esimerkiksi lääkintämiehiksi tai keittäjiksi, mistä on hyötyä myös siviilielämässä, Jalonen sanoo. NÄKÖKULMA. Yliluutnantti Juha Jalonen (vas.) ja majuri Juha Niinikoski pitävät kuljettajakoulutuksen uudistusta kuljettajien ammattipätevyyden ja myös liikenneturvallisuuden kannalta edistysaskeleena, vaikka prikaatin työmäärä kasvaakin. Kotiuttamispäivänä saan käteen DE-kortin, joka on arvokas tulevaisuutta ajatellen. Kortilla rahaa Auralainen jääkäri Niko Alanko on kuljetusmies henkeen ja vereen. Jo polvihousunkorkuisena hän on tarttunut kuorma-auton rattiin sedän sorafirman kuopalla. - Hyvä, että jalat polkimille jotenkuten ylettyivät. Hankin heti kuorma-autokortin, kun ikä edellytti, ja täällä intissä pääsin mielihommaani kuljettajaksi. Varusmiespalvelukseen lähtö ei ensin tuntunut hyvältä ajatukselta, kun minulla oli vakituinen työ kuljettajana ja liksa juoksi. Peruskoulutuskauden jälkeen Alangon motivaatiotaso kohosi, kun hän sai kuulla pääsevänsä prikaatin bussikuskiksi. - Kotiuttamispäivänä saan käteen DEkortin, joka on arvokas tulevaisuutta ajatellen. Sillä voin tienata leipääni entistä paremmin mahdollisuuksin. Voin valita, kuljetanko pikavuoron bussia vaiko yhdistelmäajoneuvoa. Työpaikka löytyy, se on satavarma. Kuljettajakoulutus on ollut Alangon mukaan jo nykyisellään mielenkiintoista ja uudistus tuo siihen vielä lisää ammatillista osaamista. - Vaihtelua kuljetustehtäviin tuovat päivät ajoneuvojen huoltohallilla asentajan apuna. Oma auto pidetään puhtaana. Oikeastaan siitä näkee, millainen on kuski. Kiiltävä ja puhdas auto on merkki huolellisesta kuljettajasta. 7

8 Porin Prikaatin ensimmäinen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui kesän lopulla. Työ alkoi jo keväällä 2007 toteutetulla tasa-arvotutkimuksella, ja viime keväänä järjestettiin aiheeseen liittyvä kehittämispäivä. Sekä tasa-arvokysely että Tasapunta Teksti ja kuvat: Matti Vihurila kehittämispäivä olivat osa Tasa-arvon ja työhyvinvoinnin edistäminen sotilasorganisaatiossa hanketta, jonka toteutti Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Ensi vuodelle on suunnitteilla myös siviilityöntekijöiden uralla etenemistä käsittelevä siviilistämispäivä. 8 Tasa-arvotutkimuksen mukaan Porin Prikaatin työilmapiiri on suhteellisen hyvä ja yhteisöllisyys vaikuttaa vahvalta. Samalla paljastui myös joukko haasteita, joihin jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tasa-arvon ja työhyvinvoinnin kannalta tärkein niistä liittyy työssä jaksamiseen, kiireen hallintaan ja töiden oikeudenmukaiseen jakamiseen. Naisista 97 % ja miehistä 78 % koki kiireen lisääntyneen. Oman työssä jaksamisen suhteen epävarmuutta tunsi melko tai erittäin paljon lähes puolet naisista (46 %) ja viidennes miehistä. Naisista 70 % ja miehistä puolet kokee työn henkisen rasittavuuden lisääntyneen viime vuosina. - Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet juuri näissä asioissa, sanoo sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich. Johtamistavan oikeudenmukaisuutta kritisoi neljännes naisvastaajista (23 %), mutta miehistä vain 12 %. Väitteestä Esimies kohtelee miehiä ja naisia tasaarvoisesti vastanneista neljä viidestä oli samaa mieltä. Eri mieltä oli 12 % naisista ja 7 % miehistä. Urakehitys jakoi mielipiteet Siviilien ja sotilaiden näkemykset työssä etenemiseen poikkesivat toisistaan melkoisesti. Siviileistä valtaosa (naiset 89 %, miehet 80 %) koki etenemismahdollisuutensa heikoiksi. Sotilasmiesten osalta vastaava prosenttiluku oli 40. Työpaikkakiusaamisen ja sukupuolisen häirinnän osalta Porin Prikaatissa ja koko puolustusvoimissa on nollatoleranssi, ja kaikkiin esille tuleviin tapauksiin puututaan. Naisista 33 % ja miehistä 21 % ilmoitti työpaikallaan joskus esiintyvän kiusaamista. Verbaalista häirintää oli kohdannut joka kymmenes nainen ja fyysistä häirintää 8 %. Miehillä vastaavat luvut olivat 4 ja 1 %. Tutkimuksen ja kehittämispäivän tuloksena on syntynyt joukko kehittämiskohteita ja toimenpiteitä. Yksi näistä on kokopäivätoiminen työsuojelupäällikkö, joka tehtävänkuvaan sisältyvät tasa-

9 arvo rissa arvo- ja yhdenvertaisuusasiat. Tehtävää ryhtyy hoitamaan vuoden alussa yliluutnantti Petri Eskola. - Ensi vuodelle on suunnitteilla myös siviilityöntekijöiden uralla etenemistä käsittelevä siviilistämispäivä. Sillon pohditaan mm. sitä, mitä nyt sotilaiden hoitamia tehtäviä voitaisiin siirtää siviileille. Kiusaamisen, syrjinnän ja sukupuolisen häirinnän ennaltaehkäisyä käsittelevä ohjeisto on parhaillaan valmisteilla, ja se julkaistaan alkuvuodesta, sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich kertoo. Puolustusvoimat. Samanlainen työpaikka kuin muutkin? yöpaikkana puolustusvoimilla on monia Tomaleimaisia piirteitä, jotka syntyvät tehtävien ja arvostuksen eriytymisestä naisten ja miesten siviili- ja sotilasammateissa. Tutkimuksen mukaan puolustusvoimat vastasi työyhteisöllisyydessä pitkälti muuta julkista sektoria. Molemmat sukupuolet kokivat yhteishengen, avunsaannin ja arvostuksen pääosin myönteisenä. Työyhteisöllisyyden osalta arviot olivat selvästi myönteisempiä kuin yksityisellä sektorilla. Sen sijaan johtamistapaa ja esimiestyötä arvioitaessa pv:n naisten arviot lähenivät yksityisen sektorin naisten kokemuksia. Vertailtaessa naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua, pv:n naiset olivat selvästi kriittisempiä kuin muualla julkisella sektorilla. He kokivat, ettei naisia ja miehiä arvosteta samalla tavalla ja että naiset ja miehet eivät osallistu yhtä lailla päätöksentekoon. Kun puolustusvoimia verrattiin samantyyppiseen hierarkkisesti järjestyneeseen miesenemmistöiseen työpaikkaan eli poliisiin, ilmeni useita kiinostavia seikkoja. Sotilasnaiset ja miehet antavat yleisemmin myönteisiä arvioita työyhteisöstään kuin poliisinaiset ja miehet. Johtamisen kohdalla osat vaihtuvat: esimies kohtelee naisia ja miehiä tasa-arvoisesti selvästi yleisemmin poliisi- kuin sotilasnaisten mielestä. Poliisinaiset kokevat myös johtamistavan useammin oikeudenmukaisena. Sotilasnaiset pääsevät yleisemmin vaikuttamaan työhönsä, ja sotilasmiehet kokivat vaikutusmahdollisuutensa parhaimmiksi kaikista. Entä tulevaisuudessa? Mikäli naisten määrä myös sotilastehtävissä lisääntyy ja mikäli tällaista kehitystä halutaan tukea, on syytä enenevässä määrin kehittää työkulttuuria, organisaatiorakenteita ja toimintatapoja sallivampaan suuntaan. Kun eriarvoisuuteen, syrjintään ja tasa-arvon edistämiseen liittyviä seikkoja nostetaan esiin, on kohtuullista olettaa, että myös negatiiviset ilmiöt ja kritiikki tulevat aiempaa enemmän ilmi. Kyse on yhtäältä tiedostamisen lisääntymisestä työyhteisöissä ja toisaalta haasteesta johtamiselle. Myönteinen kehitys on paljolti kiinni siitä, miten asioita käsitellään. Tällöin puolustusvoimat ei ole pelkästään samanlainen työpaikka kuin muutkin, vaan organisaatiolla on mahdollisuus olla monilta osin jopa muita parempi. Lähde: Naisten ja miesten työhyvinvointi ja tasaarvo puolustusvoimissa 2007 tutkimusraportti. 9

10 10 Päätyikö Suomi väärään seuraan? Suomi, Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Intia, Pakistan, Israel. Jos tuossa lueteltaisiin seuraavien kesäolympialaisten mitalitaulukon kärkiseitsikko, olisin mielissäni ja ylpeä. Valitettavasti ei ole kyse urheilumenestyksestä eikä oikein muustakaan pärjäämisestä. Maat ovat nimittäin niitä, jotka eivät allekirjoittaneet rypäleaseet kieltävää sopimusta 3. joulukuuta Oslossa. Suomea lukuunottamatta mainitut valtiot kuuluvat myös ahkerasti sotia käyviin maihin. Totta kai sopimuksesta kieltäytyneillä on perusteensa. Sotilaalliset ja myös taloudelliset. Maailman rypäleammuksista 90 prosenttia valmistetaan maissa, jotka eivät allekirjoittaneet sopimusta. Suomen päätöksen on tehnyt maan ulkopoliittinen johto, joten siinä suhteessa asiassa ei ole vastaan pullikoimista. Keskeinen peruste oli se, ettei puolustusvoimien vastikään jalkaväkimiinojen korvaajiksi hankkimille rypäleaseille ole korvaavia järjestelmiä. Sopimuksen liittyminen pakottaisi Suomen hävittämään hankkimansa nykyaikaiset kenttätykistön ammukset, mikä veisi leipähampaan Suomen puolustuksen uskottavuudelta. Päätös on omiaan herättämään kiusallista kansainvälistä huomiota, mutta on samalla realismia puhtaimmillaan. Suomen päätöksen henki oli toistaiseksi. Tilannetta luvataan seurata ja sopimukseen palata, kun puolustusvoimien suorituskykyyn liittyvä tutkimus on tehty ja rypäleaseiden kansainvälinen kehitystyö, niiden hankintamahdollisuudet ja kustannusvaihtoehdot selvitetty. Myös sopimuksen allekirjoittaneilla yli sadalla maalla on perusteensa. Joukossa ovat muiden muassa keskeiset EU-maat Saksa, Ranska ja Britannia. Ainoat sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneet unionin valtiot ovat Suomi ja Puola. Euroopan parlamentin täysistunto tuki rypäleasekieltoa suurella ääntenenemmistöllä (471 puolesta, 6 vastaan, 21 tyhjää). Sopimus kieltää rypäleaseiden tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön. Lisäksi se velvoittaa tarjoamaan apua rypälepommien uhreille, tuhoamaan varastossa olevat pommit ja raivaamaan pommitetut alueet. Rypäleaseet tulivat sotatantereille toisessa maailmansodassa 1943, tuojana Neuvostoliitto. Sittemmin niitä ovat sotatoimissa käyttäneet ainakin 15 maata ja jotkin valtioista riippumattomat aseelliset ryhmät. Vietnamin sodan aikaan rypälepommien menekki oli kova. Yrittäessään tuhota Pohjois-Vietnamin huoltoreittiä Yhdysvallat syyti YK:n mukaan vuosina Laosiin yli kaksi miljoonaa tonnia pommeja, mikä on enemmän kuin Eurooppaan toisessa maailmansodassa kylvetyt räjähteet. Laosiin pudotetuista arviolta 260 miljoonasta räjähteestä valtaosa oli rypälepommeja, joista noin 30 prosenttia jäi suutareiksi. Ne surmaavat ja silpovat ihmisiä edelleen. Rypäleaseita käytettiin myös elokuisessa Georgian kriisissä, käyttäjinä pikaisen sodan molemmat osapuolet. Handicap International -järjestön mukaan rypälepommien räjähdyksissä on viimeisten runsaan 40 vuoden aikana kuollut tai vammautunut noin ihmistä. Lähes kaikki uhrit ovat olleet siviilejä ja yli neljäsosa lapsia. Myönteisempääkin Oslosta. Kirjoitan tätä päivänä, jona presidentti Martti Ahtisaari vastaanottaa Nobelin rauhanpalkinnon. Tämä julkisuus ei ole Suomelle kiusallista. Maininta Ahtisaaresta sopii Porilainenlehteen mitä parhaiten jo siksi, että ne muutamat tilaisuudet, jolloin olen presidentin tavannut - siis läheltä nähnyt ja parhaimmillaan pari pikaista kysymystä hänelle tehnyt - ovat yhtä vaille kaikki olleet Porin Prikaatissa. Se joka ei ollut, oli Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa Niinisalossa. Kirjoittaja Jorma Pihlava on Turun Sanomien toimittaja

11 Neljännen polven Pasi on iso hyppäys Teksti: Esa-Pekka Avela Kuva: Samuli Vahteristo Puolustusvoimat on ottamassa käyttöönsä neljännen sukupolven Paseja. Kotimaisten panssaroitujen ajoneuvojen kehitystyön viimeisin hedelmä, Patria XA-360 P1 (AMV), poikkeaa kolmen tätä aiemman tyyppisukupolven Paseista melkoisesti niin ulkonäöltään kuin suorituskyvyltäänkin -Kun sitä verrataan tätä aiempaan kuljetuskalustoon, hyppäys on aika iso, sanoo neljännen polven Pasin kenttäkokeissa mukana ollut yliluutnantti Kimmo Strander Porin Prikaatista. Patria XA-360 P1 on aivan omaa luokkaansa ennen muuta liikkuvuudessa, sillä sen teho-paino suhde on entistä parempi. Liikkuvuutta parantavat vielä erillispyöräjousitus sekä kääntöjarru, jota käytettäessä ajoneuvo kääntyy yllättävän ketterästi. Ajoneuvon suorituskykyä lisää myös se, että ajaja voi säädellä renkaiden ilmanpainetta ajon aikana. Kun pitoa tarvitaan lisää, hän pudottaa ilmanpainetta. Hän voi säädellä jousitustakin, mikä vaikuttaa maavaraan. Uusiin Paseihin on valittu keskitason suojaus, mutta sekin on parempi kuin edellisissä tyyppisukupolvissa suojaten miehistöä sirpaleilta ja 12,7 millimetrin luodeilta. Miehistöä suojaa lisäksi miinasuojapohja. Porin Prikaati sai ensimmäiset viralliset sarjatuotantoversiot neljännen polven Pasista viime keväänä. Koko toimitus käsittää 62 ajoneuvoa, jotka toimivat Porin Prikaatin sota-ajan pääkalustona. Ensimmäinen Pasi, Sisu XA-180, valmistui vuonna Pasi on osoittautunut alusta alkaen onnistuneeksi ratkaisuksi. Patria Vehicles valmistaa tällä hetkellä vain AMV 8x8 ajoneuvoja. Muiden mallien valmistus on lopetettu. PATRIA XA-360 P1 (AMV) Mitat: pituus 7,50 m, leveys 3,20 m, korkeus 3,15 m Massa: tyhjänä kg, taisteluvalmiina kg Moottori: Scania Dl A 1 E, 4-taht, ahdettu, välijäähdytetty Iskutilavuus: 11,7 litraa Teho: 360 kw/1974 Nm Vetojärjestelmä: 8 x 8 Suurin nopeus: maalla 100 km/t, vedessä: 8 km/t Toimintamatka: 900 km Aseistus: 12.7 mm:n itkk NSV-12,7 (300 patr), laukaisuputki 6 kpl Muu varustelu: mm. palontorjuntaja viestijärjestelmät Miehistö: 3 (johtaja, ajaja, ampuja) + 10 kuljetettavaa Valmistaja: Patria Vehicles, Suomi 11

12 Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen johtaja Heikki Koponen aloitti sotilasuransa Porin Prikaatissa Säkylään jäi Fami ja hyviä muistoja VERKOTTUMISTA. Viranomaisseminaari Joensuussa vuonna 2006, kuvassa Heikki Koponen (vas.) ja majuri Marko Turunen. Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Heikki Koposen arkisto 12 Heikki Koponen meni naimisiin aikana, jolloin upseerin piti vielä pyytää virallinen vihkilupa oman joukko-osastonsa komentajalta. Koposelle luvan antoi Porin Prikaatin komentajana toiminut eversti Raimo Jokinen. Elettiin 1980-luvun loppua. Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen johtaja Heikki Koponen on lähtöjään itäisen Suomen miehiä, nykyisessä ammatissaan hän kokee olevansa juurillaan. Mutta tärkeä osa nyt 45-vuotiaan Koposen elämässä on ollut myös Säkylällä ja erityisesti Porin Prikaatilla, missä hän suoritti varusmiespalveluksensa ja mihin hän tuli vasta Kadettikoulusta valmistuneena luutnanttina. - Meitä oli viisi nuorta upseeria uramme alussa ja hyvät eväät Säkylä meille myöhempiä vaiheita ajatellen antoi. Noilta ajoilta on säilynyt monia mukavia muistoja, mutta harmittavaa on huomata, miten vähäiseksi yhteydenpito on jäänyt teiden erkanemisen jälkeen. Vaikka kapteenikurssi ja esiupseerikurssi ovat ajallisesti lähempänä, niin upseerille se oma kadettikurssi ja kadettitoverit ovat aina se kaikkein tärkein, sanoo Koponen reilut 20 vuotta upseeriksi valmistumisensa jälkeen. Säkylään Koposen kanssa tulleista nuorista upseereista Petri Mattila on palvellut urallaan Porin Prikaatissa pi-

13 simpään, useampaan eri otteeseen. Tuomisen Juha menehtyi vakavaan sairauteen jokunen vuosi sitten. Juha Härkin työskentelee nykyisin pääesikunnassa ja sittemmin kauppatieteitä opiskellut Jussi Kuutsa puolestaan siviilissä Stockmannin palkkalistoilla. - Ikävä on tunnustaa, että edellisestä vierailustani Säkylään on jo useampi vuosi aikaa. Vein lapset tuolloin katsomaan varta vasten huoltotien puomin lähellä sijaitsevia linnoiterakenteita, joiden rakentamista olin valvomassa vuonna 1990 Aliupseerikoulun leirillä. Ei tuttuja, ei tuttua murretta Palataan ajassa kevättalveen Vasta ylioppilaaksi valmistunut Heikki Koponen astui tuolloin varusmiespalvelukseen Porin Prikaatiin. Tuupovaarassa varttunut nuorukainen oli tullut isäänsä auttamaan Tarvasjoelle ja Huovinrinne tuntui luontevalta palveluspaikalta. - Huomasin tulleeni ihan outoon paikkaan. En tuntenut koko saapumiserästä ketään ja murrekin oli ihan erilainen, Koponen muistaa. Varusmiesuran loppuaika meni Kaartin Pataljoonassa Helsingissä, mistä Koponen palasi Huovinrinteelle Panssarintorjuntakomppaniaan va-vänrikiksi. Matka jatkui edelleen Kadettikouluun, mistä nuori luutnantti tuli Jouko Sinisalon johtaman 3. Jääkärikomppanian kouluttajaksi ja edelleen linjanjohtajaksi Aliupseerikouluun Jussi Nokkalan alaiseksi. - Huovinrinne oli palveluspaikkana kaikin puolin todella mieluinen. Viihtymiseen vaikutti varmasti osaltaan myös perheen perustaminen. Säkylässä menimme naimisiin, mitä varten tarvittiin se vihkilupa eversti Jokiselta. Vanhin tytär ehti syntyä Säkylässä asuessa ja tuona samaisena vuonna kävin osallistumassa ensimmäisen kerran Tangolaulukilpailuihinkin Köyliön Lallintalolla. Ei tullut matkalippua Seinäjoelle, mutta oppilaskunta pyysi sentään esiintymään Aliupseerikoulun kurssijuhliin varusmiesorkesterin tahdittamana. Heikki Koponen siirtyi vuonna 1990 omasta hakemuksestaan Rajavartiolaitokseen, silloiseen Ilomantsin rajakomppaniaan. Sieltä matka jatkui Kaakkois-Suomeen, missä sotilasura loppui vuonna 2005, kun Imatran rajavartioalueen päällikkönä toiminut majuri Koponen tuli valituksi Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen johtajaksi Joensuuhun. Fami oli tosi ystävällinen Porin Prikaatiin jäi monen hyvän ystävän ja kokemuksen lisäksi myös Faminiminen saksanpaimenkoira, joka pääsi Koposen hoitoon heti luovutusikäiseksi tultuaan prikaatin koiratarhalta. - Koiratarhaa johtanut Veijalaisen Pauli pyysi ottamaan Fanin sijoituspennuksi, enkä ole sitä ratkaisua katunut. Fami oli illat ja yöt meillä kotona ja päivät töissä sotakoirana. - Fami oli älyttömän lauhkealuonteinen, helppo kouluttaa ja tosi ystävällinen. Sitä ei kenenkään tarvinnut pelätä, Koponen muistaa. Tuolloisen isäntänsä mukaan Fami menestyi erityisen hyvin jälki- ja suojelukoirana. Sittemmin se voitti jopa varusmiessarjan puolustusvoimain mestaruuden suojelussa. Heikki Koposelle tulee yllätyksenä tieto, jonka mukaan Fami päätyi eläkkeelle jäämisensä jälkeen euralaisen Satu Joren kotikoiraksi. Sittemmin poliisiksi kouluttautunut Jore oli tutustunut koiraan palvellessaan varusmies-sotilaspoliisina Porin Prikaatissa. Johtaja vastaa resursseista Nykyisessä työssään Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen johtajana Heikki Koponen huolehtii oman luonnehdintansa mukaan ensisijaisesti siitä, että hätäkeskuksella on riittävät resurssit ja hyvät edellytykset toimia. - Hätäkeskuksen johtaja vastaa palveluiden laadusta, hallinnosta, keskeisimmistä operatiivisista linjauksista ja yhteistoimintasuhteista, Koponen tiivistää. PAALUPAIKKA. Yhteinen rajan ja rajamerkkien tarkastus kesällä Kuvassa vasemmalta yliluutnantti Juri Fedotov, majuri Oleg Poljanski, yliluutnantti Valto Kettunen, majuri Heikki Koponen ja tulkki-kapteeni Raimo Häkämies. KARVALAKIN ALLA. AUK:n jalkaväkilinja, saapumiserä I/1989, III joukkueen kouluttaja yliluutnantti Heikki Koponen. 13

14 Onko täällä kilttejä lapsia? Toimimme monikansallisena kriisinhallintaprikaatin esikuntana Viking 08 -harjoituksessa marraskuussa. Esikunnan rungon muodostivat suomalaiset. Heistä moni kuului Porilaisten joukkoon. Lisäksi esikunnassa työskenteli ruotsalaisia, itävaltalaisia ja yksi latvialainen upseeri. 14 Harjoituksen toiminnan lomassa kävimme myös monikansallisia epävirallisia keskusteluja. Erään kahvitauon aikana keskustelimme ruokakulttuurista eri maissa. Itävaltalainen majuri kysyi ruotsalaiselta kapteenilta ja minulta: Teillä taitaa olla paljon yhteisiä ruokia ja muutenkin yhteistä, kun asutte naapureina Euroopan äärilaidalla? Hetken mietimme ruotsalaisen Stefan Häggin kanssa ja totesimme, että meillä on paljon yhteistä, mutta myös paljon eroja. Suomi näyttää saaneen paljon vaikutteita myös idästä. Jokainen aikakausi ja vallanpidon kerrostuma on jättänyt elämäämme ja kulttuuriimme omat jälkensä. Niinpä niin. Joulun lähestyessä joululaulut soivat. Omat perinteiset joululaulumme ovat arvokkaita ja niissä on selvä hengellinen sanoma. Ne kertovat Jeesuksesta seimen lapsena ja Jumalan poikana. Sävellajit ovat mollivoittoisia. Moni vanha ruotsalainen joululaulu on puolestaan iloinen ja kirjoitettu duurisävellajiin. Monen niistä voisi tanssia masurkkana tai polkkana. Esimerkkeinä vaikkapa Porsaita äidin oomme kaikki ja Nisse-polkka. Tällä vertailulla en yritä sanoa, etteivätkö ruotsalaiset osaisi suhtautua jouluun vakavasti. Joululla on kaksi puolta. Iloiseen puoleen kuuluvat tontut, joulupukki ja lasten riemu. Toisaalta - pikkupoikana pelkäsin joulupukkia kamalasti, kun hän aina kyseli kiltteyttä. Toiseen, vakavampaan puoleen kuuluu seimen lapsi ja kedon paimenet sekä enkelien taivaallinen sotajoukko. Tuon enkelien sotajoukko taitaa olla vanhin tunnettu viittaus ilmavoimiin. Jos tarkastelemme seimen lasta ja hänen myöhempää tehtäväänsä ihmisten auttajana ja pelastajana, lopputulokseen kuuluukin paljon iloa. Jumalan Pojan kuolema reilut kolmekymmentä vuotta ensimmäisen joulun jälkeen oli vakava paikka, mutta seuraus sisältää suurimman mahdollisen ilon. Joulun ja pääsiäisen yhteinen lopputulos on sovinto ja avoin yhteys Jumalan ja ihmisten välillä. Lisäksi varmaan parasta on, että meillä on oikeus ja mahdollisuus jättää taakkamme Kristuksen kannettaviksi. Luther kutsui tätä iloiseksi vaihtokaupaksi. Voimme siis jättää virheemme, erehdyksemme ja avoimet kysymyksemme Kristukselle. Hän antaa meille takaisin rauhan ja rakkauden. Hän ei joulupukin tavoin kysele kiltteyttämme, vaan Hän toimii armosta. Eiköhän jouluna anneta aikaa ja rakkautta läheisillemme. Näin toimimme Vapahtajan työtovereina. Kenttärovasti Jukka Lehto Kuva: Matti Vihurila

15 PORILAISEN PÄIVÄKIRJA Porin Prikaatiin siirtyneet Reservistä: Sotilaslakimies Simo Saarikko Insinööriluutnantti Kai Valtanen Asentaja Juho Aalto Luutnantti Mikko Sallinen Puolustushallinnon Rakennuslaitokselta: Varastonhoitaja Veijo Alento Porin Prikaatista siirtyneet Reserviin: Vänrikki Jani Kumenius Ylennykset Tasavallan presidentti on ylentänyt Insinöörimajuriksi: Insinöörikapteeni Veli-Pekka Marjamäki (Loimaa) Kapteeniksi: Yliluutnantti Juha Pekka Linjamäki (Alastaro) Yliluutnantti Juha Tapio Viljanen (Marttila) Yliluutnantti Timo Juhani Borman (Säkylä) Yliluutnantti Teijo Kalevi Heinonen (Eura) Yliluutnantti Petri Matti Tarkkanen (Nakkila) Yliluutnantiksi: Luutnantti Vesa Petteri Koivula (Lieto) Insinööriyliluutnantiksi: Insinööriluutnantti Juha Petri Olavi Mikkonen (Säkylä) Insinööriluutnantti Harri Torsten Daniel Ritari (Säkylä) Luutnantiksi: Vänrikki Sanna Mirjami Laamanen (Säkylä) Maavoimien komentaja on ylentänyt reservissä Ylivääpeliksi: Varastonhoitaja Risto Tapani Virtanen (Harjavalta) Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja on ylentänyt reservissä Vääpeliksi: Rauhanturvaaja Perttu Johannes Fihlman (Luvia) Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat sopimussotilaana palvelevat reservissä: Kersantiksi: Alikersantti Aleksi Petteri Haapsaari (Salo) Alikersantti Markus Tapani Maltela (Vihti) Alikersantti Ville Veli Veikko Koota (Kankaanpää) Alikersantti Antti Tapani Artturi Heino (Pori) Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat aliupseerit reservissä: Kersantiksi: Timo Juhani Kärri (Turku) Alikersantiksi: Sami Olli Petteri Laine (Säkylä) TIETO KULKEE. Kansainvälisten operaatioiden viestintä sai tunnustusta viestintäalan valtakunnallisilla neuvottelupäivillä Porin Prikaatin henkilöstö oli aktiivisesti mukana myös ympäröivän maakunnan itsenäisyyspäivän juhlinnassa. Satakunnan Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Harri Sahlstein piti juhlapuheen Eurajoen itsenäisyyspäivän juhlassa. Oripään itsenäisyyspäivän juhlan juhlapuhujana oli taloussuunnittelija Suvi Kössi ja Huittisissa juhlapuheen piti kapteeni Kalle Leinonen. 15

16 Ketju ei katkea Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo Puolustusvoimien 90-vuotisjuhlavuoden itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin Turussa. Porilaiset olivat mukana katselmuksessa ja ohimarssissa sekä Forum Marinumin eteen pystytetyssä kalustonäyttelyssä. Upea sää houkutteli Aurajoen rannoille tuhansittain väkeä. Veteraanisukupolvien tekemä työ ja meille jättämä isänmaan puolustamisen perinne elävät entistä voimakkaampina. PORILAISTEN MARSSI. Porin Prikaatin paraatiosaston pääkalustona ohimarssissa oli kuljetuspanssariajoneuvo Patria XA

17 Paraatiin osallistui lähes sotilasta sekä kalustoa kaikista puolustushaaroista. Moottoroituun osastoon kuului noin 40 ajoneuvoa. Maavoimien kaksi uutta NH90-kuljetushelikopteria ja kaksi MD500-kevythelikopteria sekä ilmavoimien neljä Hornet-hävittäjää suorittivat ylilennon. Uudenmaan Prikaatin G-veneet lipuivat samaan aikaan Aurajokea pitkin ohimarssin vastaanottopaikan sivuitse. Paraatin vastaanotti merivoimien komentaja, vara-amiraali Hans Holmström seurassa maaherra Rauno Saari sekä veteraanien edustajana maanviljelyneuvos Eeri Hyrkkö. Katselmuksessa puhunut Holmström korosti yleistä asevelvollisuutta, joka on itsenäisyytemme, kansallisen maanpuolustuksemme ja maanpuolustustahtomme kulmakivi. - Luja tahto ilmenee veteraanisukupolvien perinteen kunnioittamisena, korkeana maanpuolustustahtona ja vahvana sitoutumisena vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Veteraanisukupolvien tekemä työ ja meille jättämä isänmaan puolustamisen perinne elävät entistä voimakkaampina. Ketju ei katkea. Holmströmin mukaan puolustusvoimiamme rakennetaan perinteitä kunnioittaen. Suomalaisuuteen kuuluva korkea koulutustaso ja osaaminen ovat myös puolustusvoimien vahvuus. - Yleisen asevelvollisuuden kautta muodostuva osaava reservi ammattitaitoisen kantahenkilökunnan kanssa muodostavat voimavaran, jota muilla järjestelyillä ei olisi yhtä kustannustehokkaasti luotavissa. Koulutuksen lähtökohtana on tarjota jokaiselle tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen mahdollisuus kehittyä. Näin muodostuu suorituskyky, joka kestää kansainvälisen vertailun. YLVÄSTÄ KATSELTAVAA. Vara-amiraali Holmströmin seurassa paraatin vastaanottivat maaherra Rauno Saari (oik.) sekä veteraanien edustajana maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö. KALUSTOA JA NIIDEN KÄYTTÄJIÄ. Yleisölle oli järjestetty tilaisuus Forum Marinumin alueella tutustua eri puolustushaarojen kalustoon. Porilaisten osastolla esittelijöinä toimivat mm. jääkäri Jere Lehtomäki ja korpraali Seppo Niemi. KUNNIAKANSALAISET. Eeri Hyrkkö ja Erkki Luntamo kenttähartaustilaisuudessa. Luntamo (oik.) on 93-vuotias veteraani, joka on tänä vuonna voittanut 12. mailmanmestaruutensa veteraanisuunnistuksessa. 17

18 MUKAVAA YHDESSÄOLOA. Iltajuhlaan osallistui 550 Porin Prikaatin ja Säkylän kunnan yhtestyökumppania. Iltajuhlan pukuloistoa Itsenäisyyspäivän vietto huipentui Säkylän Muonituskeskuksessa pidettyyn iltajuhlaan, jonka isäntinä toimivat Porin Prikaati ja Säkylän kunta. Ruokasalin juhlakoristus kimmelsi kilvan illan daamien pukuloiston kanssa. Tervehdyspuheen pitänyt eversti Eero Pyötsiä kiitti veteraaneja itsenäisestä isänmaasta. Hän korosti myös nykypol- ven kykyä ja tahtoa puolustaa maatamme, mitä tukee puolustusvoimien korkea materiaalinen valmius ja hyvä kalusto. Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, teollisuusneuvos Esko Eela siteerasi puheessaan Isänmaalle varusmiestoimikunnan puheenjohtajaa, alikersantti Eeva Paukkua. - Toivoisi median puhuvan enemmän niistä, jotka suorittavat asevelvollisuutensa mallikkaasti, kuin niistä jotka eivät sitä tee. Teollisuusneuvos Eela nosti esiin myös tahtonäkökulman. - Varusmiespalvelus ja asevelvollisuus eivät ole velvollisuus, vaan yksilön tahtotila toimia isänmaan parhaaksi. 18 TERVETULOA JUHLIMAAN. Teollisuusneuvos Esko Eela, puoliso Elvi ja Porin Prikaatin komentaja Eero Pyötsiä puolisonsa Maaritin kanssa kättelivät illan vieraat. Kättelyvuorossa Köyliön Sotaveteraanien puheenjohtaja Olavi Linturi. OMA ORKESTERI. Iltajuhlan musiikista vastasi perinteiseen tapaan Porilaissoittokunta.

19 SININEN JA VALKOINEN. Säkylän-Köyliön reservialiupseerien puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Saarinen Päivivaimoineen. HYMYSSÄ SUIN. Asiakaspalvelupäällikkö Markku Heinonen ja vaimo Kirsti viihtyivät muonituskeskuksen parketilla. KULLANHOH- TOISENA. Pankinjohtaja Antti Tuuppa Riikka - vaimoineen oli yksi illan ahkerimmista tanssipareista. 19

20 VIHERHIUKKASET 4/2008 Koonnut: Helena Koivisto tai Aika rientää. Hetki sitten oli syksy ja nyt on vuosi pian vaihtumassa. Tekevän aika on lyhyt, sanotaan. Monia asioita on tänäkin vuonna saatettu loppuun ja monia hyvään alkuun, mistä on taas ensi vuonna hyvä jatkaa kuten tuleva remonttimme. Vuoden lähetessä loppuaan on yleensä aika pysähtyä ja summata, miten olemme onnistuneet tehtävissämme. Sotilaskodin henkilökunta ja vapaaehtoistyöntekijät, vihreät sisaret, olemme kukin tehneet tätä palvelutyötämme ja meille uskottuja tehtäviä sydämellä ja parhaan kykymme mukaan. Koemme tämän työn tärkeäksi ja saamamme arvostus auttaa meitä jaksamaan myös tulevissa haasteissa. Henkilökunnan kuulumisia Sotilaskotityöntekijät Hanna Tiukka ja Elina Rintala ovat tänä vuonna työn- sä ohessa suorittaneet 1,5 v kestäneen myynnin ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. He suorittivat tutkinnon MTC:ssä (Marketing Trading Center) Porissa. Tutkinto koostui teoria- ja työssäoppimisjaksoista. Lähiopetuspäiviä oli kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelu työn ohessa on haastavaa ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Hanna ja Elina kertoivat opiskelunsa olleen kuitenkin antoisaa ja lisänneen paljon heidän ammattitietouttaan. Tutkinto painottui myyntiin ja asiakaspalveluun sisältäen lisäksi markkinointia ja mainontaa. Sotilaskotimme henkilökunnasta on nyt kolme työntekijää suorittanut myynnin ammattitutkinnon ja kaksi leipurin ammattitutkinnon. Henkilökunta pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään ammatillista osaamistaan pystyäkseen paremmin palvelemaan asiakkaitaan sekä vastaamaan ajan tuomiin uusiin haasteisiin. Lokakuussa osa henkilökunnasta oli viettämässä Turussa virkistyspäivää ja vieraili mm. Turun Messukeskuksessa Osaava nainen -messuilla. Kahvilapalvelut paranevat Linjaston kahviautomaatit korvataan uusilla entisten siirtyessä eläkkeelle hyvin palvelleina. Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat: Jouluaatto klo Joulupäivänä suljettu Tapaninpäivänä normaali sunn. aukioloaika klo Uudenvuoden aatto klo Uudenvuodenpäivä klo 12-20

21 Hyvät sisaret Yhdistyksemme 45. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Sotilaskodit ympäri Suomen, myös me Säkylässä olemme juhlineet kuluvan vuoden aikana monin eri tavoin sotilaskotityön 90-vuotistaivalta. Yhdistyksemme on yksi sotilaskotijärjestön jäsenyhdistyksistä. Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin, vuodesta 1918 yhtäjaksoisesti toiminut vapaaehtoisuuteen perustuva maanpuolustusjärjestö. Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen juhlavuosi alkoi Satakunnan Sotilassoittokunnan konsertilla, konsertin ollessa yleisömenestys. Kotijoukko-osastomme Porin Prikaati järjesti meille sisarille mahdollisuuden osallistua metsähartauteen yhdessä varusmiesten kanssa sekä tilaisuuden seurata taistelukentän äänija valoilmiönäytöstä. Itseämme olemme virkistäneet tekemällä tutustumismatkoja Karimaan puutarhaan, Olkiluotoon, Lahteen turvallisuus ja puolustusmessuille sekä sotilassoittokuntien Tattoo- tapahtumaan ja vielä Turkuun ruoka- ja kirjamessuille. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin valtakunnallinen juhlaleiri Lohtajan harjoitusalueella. Me sotilaskotisisaret ympäri Suomen vietimme ikimuistoisen viikon- lopun nauttien yhdessäolosta, koulutuksesta ja hienoista esityksistä. Tulevaksi vuodeksi sisarillemme on taas mietitty uutta ja virkistävää sekä mielenkiintoista ohjelmaa. Yhdistyksemme 46. toimintavuosi tuo tullessaan suuria muutoksia sotilaskodin toimintaan. Sotilaskotimme muuttaa viimeistään syksyllä meille väliaikaisesti rakennettaviin tiloihin ja kodissamme alkaa kauan odotettu remontti. Sotilaskotijärjestö on sitoutunut ylläpitämään poikkeusoloissa kanttiinitoimintaa. Me Säkylässä tulemme harjoittelemaan poikkeusolojen kanttiinitoimintaa ihan käytännössä ja siinä tarvitaan meidän jokaisen työpanosta. Vapaaehtoisten sisarten merkitys yhdistyksemme toiminnassa on merkittävä. Työmme merkitystä arvostetaan, mutta sen laajuutta ja vaikuttavuutta ei aina tiedosteta. Säkylän Sotilaskotiyhdistys haluaa konkreettisesti juhlistaa sotilaskotityön 90-vuotistaivalta ja lahjoittaa varusmiehille turvallisuuteen liittyvän joululahjan eli taskulampun. Lahjan arvo vastaa sisariemme 777 työtuntia vapaaehtoisessa palkattomassa sotilaskotityössä. Lämpimät kiitokset yhdistyksemme sisarille, henkilökunnalle ja johtokunnalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme sekä tietysti jokaiselle varusmiehelle. Toivotan Teille ja läheisillenne rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta Marjaana Vihottula Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Kirjasto palvelee Kirjastonhoitaja Leena Korpelan mukaan lokakuun alusta lähtien voimaan tullut uusi sunnuntain aukioloaika klo on otettu hyvin vastaan asiakkaittemme taholta. Siihen on oltu tyytyväisiä, sillä nyt kirjasto täydentää osaltaan paremmin myös sotilaskodin muita palveluja. Kirjamessuilta saatiin kokoelmiin hieman täydennystäkin, joten tervetuloa penkomaan uutuushyllykköämme! Kirjastoon on suunnitteilla erityinen teemapäivä kevättalvella, mutta siitä lisää seuraavassa lehdessä. Kirjastoa voivat varusmiespalvelustaan suorittavien lisäksi käyttää myös kantahenkilökunta, sotilaskodin henkilökunta ja vihreät sisaret. 21

22 Kirja- ja ruokamessuilla Turussa 22 Lokakuisena lauantai-aamuna lähdimme täältä Säkylästä reilun parinkymmenen sisaren porukalla kohti Turkua ja syksyisiä kirjamessuja, jotka järjestettiin jo 19. kerran. Messukeskuksen pääsylippu oikeutti osallistumaan myös samaan aikaan olleille Ruokamessuille, sekä Antiikki- ja keräilymessuille. Retkiaikamme rajallisuuden vuoksi hajaannuimmekin pienryhmiin kierrellen kukin omien mieltymystemme mukaan ja poimien eri tapahtumista kiinnostavimmat kohteet. Aloitin itse ruokamessujen puolelta, sillä minua kiinnostavat kirjailija-esiintymiset alkoivat vasta iltapäivällä ja aikaa jäi kierrellä ensin muualla. Ruokamessujen pääteemana olivat tänä vuonna kotimaiset juustot, joita olikin näytillä valtavat määrät ja niitä myös maistatettiin yleisölle. Jonot juustonvalmistajien kojuilla olivat ajoittain pitkiä. Monet oman ryhmämme jäsenistä tapasin myös juustomaistiaisista. Ruokamessuilla esiteltiin monia elintarvikkeita, juomia, keittiökoneita ja laitteita, kattaus- ja sisustustuotteita, ruokakirjoja ja lehtiä. Myös ravintoloilla ja juhlapalveluyrityksillä oli omia esittelypisteitään. Tuotemaistiaisia tarjottiin melkein kaikissa kojuissa ja paikalla olivat myös Pyhäjärviseudun mehiläishoitajat huna- jaa maistattamassa ja hunajatietoutta jakamassa. Varsin suosittu oli messukeittiö, jossa kuuluisat kokit Antti Vahtera ja Aki Wahlman valmistivat erilaisia herkkuja yleisön edessä. Nälkähän siinä tuli katsellessa! Lähelle ruokamessu-osaston sisääntuloväylää oli katseenvangitsijaksi koottu runsas ja värikäs asetelma vihanneksista, hedelmistä ja kukista. Asetelma oli sijoitettu vesialtaan ympärille neliön muotoon ja sen yläpuolella riippui metallilangasta punottu pyramidi, jota somistivat sadat kristallit. Kaunista silmänruokaa, joka pysähdytti kiireisen messuvieraan ihailemaan luontoäidin antimia. Turun kansainvälisten kirjamessujen anti oli sangen monipuolinen koostuen erilaisista live-esityksistä, kirjailijahaas-

23 tatteluista ja seminaareista, sekä tietysti eri kustantajien myyntipisteistä. Myös lapsille oli tarjolla omaa kirjallisuutta ja ohjelmaa mm. satunäytelmien muodossa. Tämän vuoden teemana kirjamessuilla olivat pohjoismaiset kirjailijat ja heidän tuotantonsa. Kirjailijavierailuita oli tässä kolmipäiväisessä tapahtumassa kaikista Pohjoismaista. Messutapahtuma on oikeastaan ainoa tilaisuus tavalliselle ihmiselle päästä tapaamaan ja kuuntelemaan omaa suosikkikirjailijaansa. Monia kiinnostavia esiintymisiä olisi ollut, mutta valitsin niistä vain pari yrittäen keskittyä väentungoksen keskellä olennaiseen. Hankkiuduin kuuntelemaan Anna- Leena Härkösen haastattelua päälavan läheisyyteen ja ennen häntä esiintyi Alivaltiosihteerien ryhmä, joka sai vitsailullaan yleisön nauramaan katketakseen. Tietenkin kuuntelin myös Tommy Tabermannin romanttisia rakkausrunoja. Sotilaskotimme kirjastonhoitaja Leena Korpela kierteli myös kustantajien ja kirjakauppiaiden kojuja yrittäen hankkia käytössään ollein varoin mahdollisimman monta nuoria asiakkaitamme kiinnostavaa kirjaa. Leena kertoi, etteivät häntä aivan kaikki uutuudet vakuuttaneet, mutta sen sijaan löytyi puuttuvia osia kirjastossamme jo ennestään oleviin sarjoihin, kuten Eddingsin Bolgar-velhottaren tarina ja Weissin Kaaoksen käsi. Leenan mukaan tällä hetkellä asiakkaittemme suosiossa ovat eniten dekkarit ja fantasiasarjat, myös Remestä ja Reijo Mäkeä luetaan ahkerasti. Kassien määrästä päätellen moni muukin sisarista oli tehnyt kirjahankintoja. Retken päätarkoitus, ilo ja virkistys, lienee siis toteutunut kaikkien kohdalla. Lauantaipäivänä olivat vain kaikki muutkin kiinnostuneet liikkeellä ja väenpaljous messukeskuksessa oli ajoittain tukahduttava. Joka valitsee aseekseen sulan, höyhenen, kynänpätkän, hän voittaa raudan ja teräksen alistamatta ja surmaamatta. Hän kastaa sulkansa omaan vereensä ja piirtää kasvonsa taivaan kanteen, tähdeksi tähtien äärettömyyteen. Tommy Tabermann 23

24 24 Kuka muistaisi vielä meidät? Luin tositarinan naisesta, joka suoritti varusmiespalveluksensa vuonna 1996, jolloin naiset palvelivat ensimmäistä kertaa normaalijoukoissa. Media oli näistä historiallisista naisista valtavan kiinnostunut. Heitä haastateltiin niin televisioon kuin radioon, sanoma- ja aikakauslehdistä puhumattakaan. Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, mediaa kiinnostaa ainoastaan varusmiesten kasvaneet keskeytysluvut ja niihin johtaneet syyt. Kysymykset Miten olet armeijassa pärjännyt? ja Mikä sai sinut tulemaan armeijaan? ovat vaihtuneet muotoon Mikä sai sinut keskeyttämään palveluksesi? tai Mikä nykynuorisoa vaivaa?. Median kiinnostus vähemmistöihin on säilynyt, nuo harvat naiset ovat vain vaihtuneet niihin pariinkymmeneen prosenttiin keskeyttäneitä. Nyt kysymys kuuluukin, kuka muistaisi vielä meidät, enemmistön, joka suorittaa velvollisuutensa kunnialla loppuun asti? Ne, jotka tuon asepalveluksen jälkeen jatkavat asevelvollisuuttaan reservissä aina 60 ikävuoteen saakka ja osallistuvat aika ajoin käskettyihin kertausharjoituksiin? Tai ne suomalaiset reserviläiset, jotka tuon hyvän sotilaskoulutuksen läpikäyneinä osallistuvat ansiokkaasti sotilaalliseen kriisinhallintaan maailman kriisipesäkkeissä? Peruselementeiltään varusmiespalvelus ei ole kokenut suuria muutoksia 12 vuoden aikana. Kaikki alokkaat aloittavat yhtäläisellä peruskoulutuskaudella, jonka jälkeen alkavat erikoistumiset. Päiviin sisältyy ampumaharjoituksia ja sulkeisia, taistelukoulutusta sekä harjaantumista oman aselajin erikoisosaajiksi. Maastoharjoitukset ovat edelleen koulutuksen huipennus, poterot kaivetaan samaan kiviseen maahan kuin sukupolvi ennen meitä. Tosin muutoksiakin on tullut. Pitkät hiihtoretket suksilla ovat vaihtuneet polkupyörämarsseihin, koska talvet tarjoavat meille aina vain vähemmän lunta. Samasta syystä vihreät maastopuvut ovat vakiintuneet valkoisen lumipuvun tilalle. Laitekoulutukset ovat muuttuneet teknisemmiksi, on osattava ohjelmoida ja asentaa. Elektronisen sodankäynninkin uhkakuvat tuovat lisää monimuotoisuutta ja vaatimuksia palveluksen sisältöön lukuisten oppituntien ja harjoituksien kautta. Voisi siis sanoa, että maailma ja sodankäynti ovat muuttuneet ja varusmiehet sen mukana. Nuoret elävät tietoyhteiskunnassa, jossa tietokoneet internetteineen ja erilaiset videopelit ovat nykypäivää. Vaikka nykynuorison ajanvieton määrää informaatioteknologian parissa parjataan toistuvasti eri medioissa, on varmasti kuitenkin totta, että viihde-elektroniikan kanssa kasvaneille on helpompi opettaa esimerkiksi monimutkaisten viestivälineiden käyttöä kuin sellaiselle, joka ei ole koskaan nähnyt edes puhelinta. Globalisoituminen näkyy uusissa ihmissuhteissa ja kasvavassa kielitaidossa. Nuorelle annetaan mahdollisuus tarkkailla maailmaa monesta eri näkökulmasta; kuva kansainvälisestä politiikasta on valveutunutta. Puolustusvoimat pystyy käyttämään kaikkea tätä hyväkseen. Hiljattain televisiohaastattelussa väitettiin puolustusvoimien olevan kriisissä, koska teemme edelleen työtä viime vuosisadalla tapahtuneiden asioiden eteen. Itse kutsuisin puolustusvoimien työtä ennaltaehkäiseväksi ja valmistautumiseksi pahimman varalle. Me pystymme vastaamaan tulevaisuuden mahdollisesti luomiin haasteisiin osaavan ja maanpuolustustahtoisen reservimme voimalla. Tuon reservin täydentymisestä, vuosi toisensa jälkeen, vastaa edelleenkin asevelvollisuutensa velvollisuudentuntoisesti ja nurkumatta loppuun suorittava suomalaisten nuorten miesten ja vapaaehtoisten naisten ikäluokan suuri enemmistö. Me uskomme, että Suomi on edelleenkin puolustamisen arvoinen. Ettehän unohda meitä? Kirjoittaja on Porin Prikaatin Varusmiestomikunnan puheenjohtaja, alikersantti Eeva Paukku Nousiaisista.

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet

TULOKSET Sandels 5/22/ :16:04 PM Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet Sij. XXIX SANDELS-JOTOS 21.-22.5.2016 5/22/2016 12:16:04 PM NumeroJoukkue Pisteet yhteensä Tehtävä Ammunnan tulokset Tulos / Aika Pisteet 1 1 12 Kuopion Reserviläiset 170.95 vänrikki Kettunen Jukka alikersant

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä. SUOMESSA syödään yhdessä harvemmin kuin missään muussa OECD-maassa. Kuitenkin 85 % suomalaisista toivoo, että yhdessä syömisen kulttuuri kukoistaisi Suomessa. Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2013

Kiltauutiset 1 / 2013 Kiltauutiset 1 / 2013 1 Killan tehtävä ja tarkoitus Olen ottanut vastaan mielenkiintoisen ja varmasti haastavakin tehtävän Killan uutena puheenjohtajana. Edeltäjäni, yhdessä Killan aktiivien kanssa, ovat

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet

Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Seilaatko hyvällä tuulella? Löydä kiinnostavimmat kohteet ja oppimisen aarteet Oppimisesta tulee hyvä olo! "Huominen on aina tulevaisuutta. -Matti Nykänen. Me sanomme:

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja kotirintamalla palvelleet, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 5.3.2016 kello 11.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan juhlapuhe Alajärven Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 5.3.2016, Punaisentuvan viinitila. MUUTOSVARAUKSIN.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot