PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto 1. TAUSTAA Paltamon kunta sijaitsee Oulun läänin keskeisessä osassa, Oulujärven pohjoisella rannalla. Maakunnallisesti ja taloudellisesti kunta kuuluu Kainuuseen, rajoittuen etelässä Kajaaniin, lännessä Vaalaan, pohjoisessa Puolankaan ja Ristijärveen ja idässä Sotkamoon. Kunta on perustettu 1870, mutta Paltamon emäpitäjästä, joka käsitti koko nykyisen Kainuun Vaalan länsiosia lukuun ottamatta, on mainintoja asiakirjoissa jo 1550-luvulta. Kunnan alueella kulkevat valtatiet nro 5 ja 22 sekä kantatie 78. Kajaanin lentoasema on reilun puolen tunnin ajomatkan päässä. Suora rautatieyhteys on Oulun kautta pohjoiseen, Kajaanin kautta etelään ja Joensuun kautta itään sekä Vartiuksen kautta Venäjän Karjalaan. Kunta kuuluu osana Kajaanin seutua aluepoliittiseen II -tukialueeseen ja EU:n 1-tukialueeseen. Väestöennuste

2 2. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Koko maa: Maailmantalous ajautui syvään taantumaan vuoden 2009 aikana. Tuotannon aleneminen on hidastunut loppuvuonna ja osakemarkkinat ovat kääntyneet kasvuun loppuvuoden aikana. Maailmantalouden odotetaan alkavan elpyä loppuvuodesta, mutta lähivuosien kasvun odotetaan jäävän hitaaksi. Elpymistä hidastaa myös taantumaan yleismaailmallisuus. Maailmankauppa hidastuu vuonna % ja tuotanto supistuu runsaan prosentin. Suomen vienti supistuu viidenneksen 2009, mutta sen arvioidaan kääntyvän niukkaan kasvuun 2010, jolloin BKT:n kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Vuonna 2009 Suomen BKT laskee 6 %. Suomen investointitavaroihin perustuvassa vientiin tukeutuvassa taloudessa kysynnän lasku on hyvin dramaattinen. Valtio velkaantuu merkittävästi velkaelvytyksen myötä ja valtion velan määrä lähestyy 50 prosenttia BKT:sta. Se ei kuitenkaan vielä ole eurooppalaisittain hälyttävän korkea taso. Valtion tilanne ei anna liikkumavaraa tukea heikentyvää kuntataloutta. Kotitaloudet ovat lisänneet säästämistä epävarmoissa olosuhteissa ja kulutus supistuu 3 % vuonna Ostovoiman niukasta lisääntymisestä huolimatta työttömyyden kasvaessa kulutus supistuu edelleen Työttömyysasteen ennakoidaan kasvavan 10,5 prosenttiin vuonna Kuluttajahintojen muutokseksi ennakoidaan ,1 % ja ,2 %. Työttömyysasteen kasvu ja ansiotason hidastuva kasvu vaikuttavat kuntien ansioverotuloja laskevasti. Yhteisöverotulot tulevat laskemaan selvästi. Kasvu maassa jakaantuu edelleen voimakkaasti alueellisesti. Kainuu: Kainuussa on työllisyystilanne säilynyt edelleen huonona, mutta on kuitenkin alle Lapin ja Pohjois-Karjalan tason. Ero maan keskiarvoon on syyskuussa ,2 %-yksikköä. Vuoden 2009 kolmen neljänneksen keskimääräinen työttömyys on ollut 14,8 %. Asukasluku on pienentynyt 2009 edelleen keskimäärin 600 henkilön vuosivauhdilla. Viime vuosina lasku on ollut keskimäärin 650 hlöä vuodessa. Heikkenevän työllisyyden vallitessa hidastuu muuttoliike normaalisti. Vain Kajaani on pystynyt hieman kasvattamaan asukaslukuaan. Kajaani ja Kajaanin seutu on selviytynyt UPM:n tehtaan lakkauttamisesta kohtuullisen hyvin. Tätä ovat edesauttaneet rakennemuutostuki ja Talvivaaran kaivos Sotkamossa. 2

3 Maakunta ja kunnat pystyivät pienentämään alijäämiään yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Niitä on kuitenkin jäljellä n. 40 milj. Vuonna 2010 tulevat lähes kaikki kunnat tekemään alijäämäiset tulokset, vaikka kuusi yhdeksästä Kainuun kunnasta nostaa veroprosenttiaan. Paltamo: Paltamossa keskimääräinen työllisyystilanne on vuoden 2009 aikana ollut käytännössä Kainuun keskiarvossa. Tammi- syyskuun keskimääräinen työttömyys oli 14,9 %. Erityisesti puunjalostuksen vähentyneet työpaikat ovat kasvattaneet poismuuttoa ja vaikuttaneet mm. verotulojen kehitykseen Paltamossa. Toisaalta Paltamo on Sotkamon ohella kunta josta käsin käydään töissä myös muissa kunnissa. Vuonna 2009 alkanut Töitä kaikille-hanke tuo totaalisen muutoksen työllisyystilanteeseen Paltamossa. Se näkyy jo syyskuussa toiseksi pienimpänä prosenttina (10,9) heti Sotkamon 10,1:n jälkeen. Kehitys tulee jatkumaan yleisen trendin vastaisena koko vuoden 2010 ajan. Tämä on mahdollisuus myös monelle pk-yritykselle. Asukasluku on vähentynyt tammi-syyskuussa hengellä. Tahdin arvioidaan hidastuvan 2010 aikana. Syynä tähän ovat mm. muualla maassa heikentynyt työllisyystilanne ja Työvoimatalon tarjoama vaihtoehto. Valtionosuudet kasvavat vuonna ,9 % ja verotulojen on ennakoitu laskevan n. 1 % vuoden 2009 ennakoituun toteutumaan verrattuna. Verovähennysten kasvattaminen pienentää osaltaan verokertymää. Talousarvio on laskettu seuraavin perustein ja veroprosentein (lihavoituja on korotettu edellisvuodesta): - tulovero- % on 20,50 - kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,10 - vakituiset asunnot 0,50 - muut asuinrakennukset 1,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 - voimalaitokset 2,85 - asukasluku asukasta - henkilöstömenojen kasvu +2,5 % Suunnitelman perusoletukset ovat seuraavat: - palkat +2,5 %/vuosi - maakunta + 3 %/ vuosi - verotulot + 2,5 % / vuosi - valtionosuudet + 3 % / vuosi - korkotaso 2,5 3,5 % vuositasolla Paltamon kunnan taloudellinen tila on viime vuosina pysynyt haasteellisena. Vuosi 2009 tullee olemaan alijäämäinen. Kunnalla ei ole vanhoja kattamattomia alijäämiä taseessa, mutta kehitys tässä suhteessa on huonompaan suuntaan. Vuosi 2010 tulee olemaan huono koko kuntataloudessa. 3

4 Valtuusto on hyväksynyt loppuvuodesta 2008 talouden tasapainotusohjelman jota on tarkasteltu vuonna 2009 ja jota joudutaan vielä riittämättömänä tarkistamaan vuoden 2010 kuluessa valtuuston ja hallituksen toimesta. Hakasuon koulun toiminnan yhdistäminen Korpitien koulun kanssa lukuvuoden alusta selvitetään. Vuosikate on esityksessä positiivinen , 120 /asukas ja Tulos alijäämäinen , 146 /asukas. Suunnitelmakaudella investoinnit ovat selkeästi aiempia vuosia vuosia pienemmät ja pääosin alle poistojen tason. Ainoa suurin investointikohde on v tapahtuva Kiehimänhovin peruskorjaus, jonka toteutuminen ratkeaa kevään 2010 aikana tehtävien selvityksien jälkeen. Sillä turvattaisiin tarpeellisen hoivaosastotoiminnan jatkuminen Paltamon kirkonkylällä. 4

5 3. TALOUSARVION JA KUNTASUUNNITELMAN TALOUSOSAN RAKENNE Talousarvio muodostuu neljästä osasta: 1. Tuloslaskelma 2. Rahoituslaskelma 3. Investointiosa 4. Käyttötalousosa Käyttötalousosa jakaantuu hierarkkisesti seuraaviin tasoihin: Esimerkki Toimialue Vastuualue Tulosyksikkö Meno/tulolaji Alaerittely sivistyspalvelut peruskoulut Kontiomäen koulu palkat varsinaiset palkat Käyttötalousosan rakenne on tehty siten, että pitkien sanallisten osien sijaan on tavoitteet ja resurssit koottu taulukkomuotoon. Esitystapa on pyritty tekemään yhtenäiseksi ja seurattavat tavoitteet ovat näkyvissä. Samaa taulukkoa käytetään myös toimintakertomuksessa. Taulukko jakaantuu siten, että ensin ovat varsinaiset tavoitteet (mitä tuotetaan), sitten toiminnan kysyntätiedot (kenelle tuotetaan), perustiedot (millä resursseilla tuotetaan) ja lopuksi kustannustaulukko. Kustannus-taulukossa toimintatulot ja menot sisältävät sisäiset erät (lähinnä kiinteistömenoja). Sen sijaan kustannuslaskennalliset erät eivät sisälly niihin. Talousarvion sitovuustaso Määrärahojen riittävyys Palveluyksiköt ja kunnanhallitus ovat vastuussa toimialueidensa määrärahojen käytöstä kokonaisuutena ja määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä koko talousarviovuoden ajan. Toiminnassa huomioidaan kuitenkin ensisijaisesti kunnan kokonaistaloudellinen etu. Investointien suunnittelusta ja rahoituksesta vastaavat ao. yksiköt yhdessä teknisten palveluiden kanssa, joka vastaa niiden käytännön toteuttamisesta muutoin paitsi kaluston ja irtaimiston osalta. Investointiosan määrärahat ovat sitovia hankekohtaisten nettomenojen osalta. Toimialue Kunnanvaltuusto myöntää talousarvion määrärahat käyttötalouden osalta toimialueittain. Toimialuetta sitoo toimialueen nettosumma, kuitenkin niin, että kunnanhallitus voi päättää toimialueiden kesken muutoksista. Kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat palveluyksiköiden esityksestä niiden vastuualueille. 5

6 Palveluyksiköiden johtaja (elinkeinopalveluiden, hallintopalveluiden, sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden johtaja) Vastuuhenkilö Palveluyksikön johtaja päättää vastuualueen määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille vastuuhenkilöiden esityksen pohjalta. Elinkeinorahan käyttösuunnitelman päättää kuitenkin kunnanhallitus. Vastuuhenkilö päättää määrärahojen käytöstä tulosyksiköiden sisällä osatulosyksikköjen johdon esitysten pohjalta. Palveluyksiköiden - määräisissä yhteenvetotaulukoissa määrärahat sisältävät sisäiset menot ja tulot (esim. kiinteistö- ja ateriakulut), mutta eivät sisällä kustannuslaskennallisia eriä. 6

7 organisaatiokaavio 7

8 Kunta Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen heidän tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti ottaen huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen sekä ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Toimintaympäristö Väestö Asukasluku Asuminen Työvoima Työllisyys Asiakkaat Kuntalaisten talous Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus kustannustehokas palvelutuotanto Henkilöstönäkökulma Nettomuutto kuntaan Työpaikkaomavaraisuus Työttömyysaste, vuosikeskiarvo Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Huoltosuhde Hallinnon menot /asukas Kunnan organisaation tehokas toiminta Vuosikate Lainat euroa/asukas Vuosikate %/poistot Kunnan nettomenot/asukas > 0 Paltamo on viihtyisä ja vetovoimainen asuinkunta 85 % 4,5 % Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle Pyritään vakauttamaan kunnan talous suunnitelmakauden aikana ilman uusia veronkorotuksia. < 2,0 Hallinnon menot /asukas alle maan keskiarvon Kunnan henkilöstö on sitoutunut vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen > < /as vähintään 50 % < /as Henkilöstön työssä jaksamista / jatkamista kannustetaan Ennenaikaiset eläköitymiset < 2 Konserniohjaus: Kuntakonsernin tytäryhteisöille asetetaan seuraavat tavoitteet: 1. Tilikauden tulos on vähintään 0 2. Poistot ja pakolliset varaukset tehdään tilinpäätöksessä täysimääräisinä 3. Kaikessa toiminnassa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnassa otetaan huomioon ensisijaisesti koko konsernin etu Kunnanhallitus täydentää konsernille annettavia ohjeita ja tavoitteita toimintavuoden aikana. 8

9 Tunnuslukuja TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Asukasmäärä Verotulot milj. 8,23 8,44 7,81 8,07 8,41 8,55 8,94 9,3 9,7 Valtionosuudet 7,24 7,65 8,22 8,46 7,66 8,16 8,65 9,4 10,0 milj. Lainakanta Lainat /as Vuosikate /as 179,52 298,99 267,59 101,96 123,77 15,10 32,62-94,78 14,22 Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Vastuualue Kunnanhallitus Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut TP ,5 4, TA ,5 4, TA ,5 3, TA ,5 TA ,5 3 94,5 24 Ts ,5 3 94,5 24 Ts , Ts , Ts Yhteensä , ,5 120,5 118 Koko kunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rah.muutos Tilikauden tulos

10 Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Keskusvaalilautakunta Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen. Vuonna 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2011 on eduskuntavaalit, vuonna 2012 presidentinvaali ja kunnallisvaalit ja 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vaalien järjestelyistä vastaa käytännössä hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja rahoituksesta. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

11 Kunta Toimiala Tilivelvollinen Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallituksen vastuualueena on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallitus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 409 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 5 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Lisätietoja: Kunnanhallituksen toimialan henkilöstökustannuksissa on mukana Paltamon pitäjähistorian kirjoittamiseen varatut henkilöstömenot ja palveluiden ostossa muut kustannukset. Historiaprojekti on alkanut 2009 ja jatkuu vielä vuonna Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaisesti lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ulkoisen tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT yhteisö). Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaisesti Varsinaisia tilintarkastuspäiviä on n 12 pv/vuosi + lautakuntatyöskentely. Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

12 Lisätietoja: Tarkastuslautakunta päättää vuosittain tarkastuksen painopistealueet. Lautakunta kokoontuu n. 8 kertaa vuoden aikana. Lautakunnan jäsenet tutustuvat vuoden aikana vastuualuejaon mukaisesti oman alueensa palveluyksiköiden toimintaan ja tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tilintarkastuspäivät ovat lisääntyneet aiempaan verrattuna johtuen uudistuneesta konsernitilinpäätöksestä (laajuus) ja Paltamon työvoimayhdistyksen tarkastuspäivistä. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut Elinkeinopalveluiden johtaja Elinkeinopalveluiden toimiala hoitaa lailla säädetyt maaseutuelinkeinotehtävät ja luo edellytyksiä kunnassa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle. Talousarvioon 2010 elinkeinojen kehittämiseen varaudutaan varaamalla määrärahat elinkeinorahana ja projektiosuudet kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisen toimintarahasta maksetaan osuus Kainuun Etu Oy:n toiminnasta. Kotimaan matkailun markkinointiraha kanavoidaan Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta yhteismarkkinointiin ja hoidetaan suuri osa kunnan ulkoisesta mainonnasta ja tuetaan pieniä kehittämishankkeita. Toiminnan painopistealueet ovat matkailu oheispalveluineen ja luonnonvaroihin perustuvat peruselinkeinot, joita ovat mm. puunjalostus, puuenergia, kaivannaisteollisuus ja maatalous sivuelinkeinoineen. Kunta on mukana Oulujärvi Leader -kehittämisohjelmassa, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke (OuKa)- hankessa, Kainuun maaseutuelinkeino -ohjelmassa, Kainuun kylätyöohjelmassa, Kainuun metsä- ja puutalouden työohjelmassa, Kainuun bioenergiaohjelmassa, Kajaanin seudun aluekeskusohjelmassa ja kalatalouden Kala-Leader-ohjelmaryhmässä. Elinkeinopalvelut edistää hankkeiden kautta mm. maaseutuyritystoimintaa, pienyritystoimintaa ja kylien kehittämistä. Maaseutupalveluissa hoidetaan lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät ja edistetään maaseudun ja kylien kehittämiseen liittyviä hankkeita. Maaseutuhallinnossa Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kunnilla on ollut yhteistyösopimus alkaen, jotta tehtävät saadaan hoidettua nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2009 aikana on valmisteltu lakiesitystä maaseutuhallinnon uudelleen järjestämiseksi: kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin tai yhteistoiminta-alueisiin. Laki tullee voimaan , yhteistoiminta-alueista tulee olla kuntien päätökset ja toiminnassa viimeistään Lomituspalvelut hoitaa Ristijärven kunta ja samaan lomituspalvelualueeseen kuuluu Paltamon ja Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kuntakohtaisesti varaudutaan ns. ostolomitusten kuntaosuuteen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Osallistuminen yrittäjien tilaisuuksiin Maataloustukikoulutus Tiedotus maataloustukiasioissa Keskustelutilaisuudet Koulutustilaisuudet kpl Tiedotteet kpl Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Elinkeinojen kehittämisraha Metelin tontit Metelin sähköliittymät v talousarvioon verrattuna nettokustannukset samalla tasolla. 2 myydään 2 myydään Henkilöstönäkökulma Vakituinen henkilöstö 1,3 (yritysasiamies 50%, maaseutuasiamies: maaseutuasiat 50+elinkeinoasiat 30%) 12

13 Suoritteita ja mittareita Ta 2009 Ta 2010 Su 2011 Su 2012 Su 2013 Maksettu maataloustuki Käsitellyt maataloustukihakemukset Tukea saavat tilat kpl Yritysten määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkaomavaraisuus 89,2 % 89,2 89,2 89,2 89,2 Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk+sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

14 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Hallintopalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, muut palvelut, työllistäminen, maakunta-asiat Hallintopalveluiden johtaja Hallintopalvelut tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavat yleis- ja taloushallinnolliset palvelut sekä vastaa kunnanviraston keskitettyjen hallintopalvelujen tuottamisesta. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Hyvän tiedonhallintatavan noudattaminen päätösten ja valmisteltavana olevien asioiden tiedotuksessa, mm. kuntatiedotteen hyödyntäminen. Prosessinäkökulma Asiahallinnan kehittäminen Arkistonmuodostussuunnitelman ajantasaistaminen Kustannuslaskennan kehittäminen Talouden näkökulma Taloudellisuus/hallinnon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Talousraportoinnin kehittäminen Henkilöstönäkökulma Henkilöstön työhyvinvointi Työterveyshuollon palvelujen saatavuuden kehittäminen/sopimuksen noudattaminen Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoituneisuus Kuntatiedote n. 8 kertaa vuodessa Järjestelmään kirjattavat asiakirjat/saapuneet asiakirjat Vastuualueittain tehdään puuttuvat uudet kuvaukset ja suunnitelmat. Tuotettujen palveluiden kustannusten kehittyminen, esim. kopiointikulut. Nettomenot /asukas Talousraporttien käyttö, neljännesvuosiraportit Sairauspoissaolot Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelujen saatavuus Koulutuspäivät Kuntatiedote tavoittaa kuntalaiset ja siitä saatu palaute on positiivista. Kaikki päätöstä vaativat asiakirjat kirjataan. Uusi arkistonmuodostussuunnitelma käyttöön. Tuotettujen palveluiden tuotteistamista jatketaan. Alle maan keskiarvon Alle Kainuun keskiarvon Neljännesvuosiraportointi käytössä kaikissa palveluyksiköissä. Alle maan keskiarvon Työterveyshuollon asiakkaina kaikki yli 4 kk:n työsuhteessa olevat Koulutusta uusista asioista ja työkehittämisestä, tykytoiminnan kehittäminen 14

15 Lisätietoja: Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden täytäntöönpanosta ja ohjaa asioiden valmistelua. Hallintopalveluiden erityisenä vastuualueena on kunnan talouden suunnittelu ja ohjaus sekä maakunnan toiminnan ja talouden seuranta. Kainuun maakunnan maksuosuus euroa ja yhteisten palveluiden (tietohuolto, kirjanpito, palkanlaskenta) maksuosuus euroa sisältyvät hallintopalveluiden palveluiden ostoihin. Kainuun maakunta kuntayhtymän kertyneiden alijäämien vuodelle 2010 sovittu maksuosuus euroa sisältyvät avustukset erään. Hallintopalveluiden keskeisiä palveluita ovat tiedottaminen, erilaiset neuvonta- ja tukipalvelut muille palveluyksiköille sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat kuten tyky toiminnan ja henkilöstöasioiden organisointi. Hallintopalveluiden henkilöstömenot sisältävät ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa siihen toimintaan (mm. ennen vuotta 2005 eläkkeelle jääneiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja lyhyissä työsuhteissa olleiden), josta henkilö on jäänyt eläkkeelle. Vuonna 2010 varaus on n euroa (Kuel- ja varhe-maksut) Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 180 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

16 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, veteraaniasiat (ei kuntoutusasiat), perusopetus, ateriapalvelut, siivouspalvelut (hallinnointi), kuljetukset, kansalaisopisto, kirjasto, vapaa-aikatoimi, päivähoito Sivistyspalveluiden johtaja Sivistyspalvelut tukevat kuntalaisen kasvua aktiiviseksi kansalaisyhteiskunnan jäseneksi ja kehittävät omilla palveluillaan Paltamoa viihtyisänä ja vetovoimaisena asuinpaikkana. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Palvelujen arviointi, kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi: Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen välineenä: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua Prosessinäkökulma Palvelurakenteet ja johtaminen: Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Asiakaspalautteet Naapurikuntien yhteistyön kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö sivistyspalveluiden eri yksiköiden välillä Lasten ja nuorten hyvintointisuunnitelma Toiminnan ja talouden tasapaino Sivistyspalveluiden nettomääräraha/asukas asukaslukuarvio Henkilöstöstrategia. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Kerran vuodessa yksiköittäin asiakaspalaute- kysely tai itsearviointi Yhteisten toimintalinjausten lisääminen, tehokas suunnittelu ja toteuttamismahdollisuuksien arviointi. Vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen haettu avustusta Opetushallitukselta yhdessä Kainuun muiden pienten kuntien kanssa Yksiköiden välisen yhteistyön konkreettinen kehittäminen (päivähoito, esiopetus, perusopetus, kansalaisopisto) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja seuranta 1559, Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten parissa työskentelevän henkilöstön yhteis- 16

17 työn kehittämiskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä vähintään joka toinen vuosi 98,7 + n. 10 siivoojaa hallinnollisesti + kans.op. tuntiopettajat/ luennoitsijat n. 75 hlöä = yht. n. 185 henkilöä Suoritteita ja mittareita Oppilasmäärä syksyllä Opetusryhmän keskikoko 17,51 17,55 17,32 18,24 17,97 17, luokilla 17,72 17,10 15,89 17,22 17,48 * kirkonkylä 18,73 19,50 19,67 19,00 21,60 * Kontiomäki 16,75 14,33 14,33 14,67 12,33 * Hakasuo 15,98 20,93 / 7,5 ryhmää 12,00 / 3 ryhmää 15,00 / 2 ryhmää 17,67 17,50 13,67* 18,00 15, luokilla 17, ,75 19,25 18,45 19,50 / 8 ryhmää erityisluokilla 7 5,7 5,7 5,7 4,67 4,67 / 3 ryhmää Kyydittävät koululaiset Kyydityskustannukset arvio arvio Esikoululaisia Kyydittävät eskarilaiset Luvut tilastointipäivän mukaisina PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu 1440 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot 6964, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 17, Vuosikate Poistot , Rahastojen vähennys ,2 Tilikauden tulos Lisätietoja: Sivistyspalveluiden henkilöstömenot laskettu vakinaistuneiden toimien ja virkojen mukaisesti tiukaksi lokakuun 2009 palkkamenojen tasoon 2,5 % korotuksella. Vuonna 2008 avustuksissa työllistämistukituloja. 17

18 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 2 514, Avustukset , Vuokrat 0, Muut kulut 118, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,6 Vuosikate Poistot 1 635, Tilikauden tulos PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Projektit/hankkeet Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Vuonna 2008 Nuorten työpajan hanke mukana. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilöt Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Peruskoulu Sivistyspalveluiden johtaja peruskoulujen rehtorit Paltamon kunnan perusopetus kasvattaa ja opettaa lasta/nuorta suhtautumaan valoisasti ja vastuuntuntoisesti opiskeluun ja elämään sekä luottamaan itseensä niin, että hän menestyy jatko-opinnoissaan ja elämässään hyvin. Opetuksessa painotetaan laatua. Viestintä-, ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatus sekä kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointi ovat keskeisiä painopistealueita. Yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteutetaan kaikilla luokka-asteilla. Erityisopetus huolehtii siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen suoriutuakseen opinnoistaan omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma sekä yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö ovat keskeisiä välineitä oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 18

19 Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus. Jatkuva arviointi- ja kehittämistyö koskien sekä oppilaan arviointia että toiminnan arviointia. Koko perusopetusta koskevaksi toiminnan arviointikohteeksi on valittu hyvinvointi. Arvioinnilla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista, tuetaan määrätietoista kehittämistä, parannetaan kasvamisen ja oppimisen edellytyksiä ja kehitetään eri osapuolten välistä yhteistyötä. Koulukerhotoiminta Koulujen välituntiliikunnan ja vapaa-ajan liikunta peruskoululaiset Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden. Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen Löydä lajisi; Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke oppilasmäärä Yhtenäinen perusopetus kerhojen määrä osallistujien määrä lukuvuosi (kustannusarvio 2012 asti) 400 Yhtenäisen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Perusopetuksen laadun takaaminen ja uusien, taloudellisten toimintamallien kehittäminen. Laadukas perusopetus erilaisine oppimisympäristöineen: -viestintäkasvatus -ympäristökasvatus -kansainvälisyyskasvatus ja ihmisenä kasvaminen -yrittäjyyskasvatus Opetushallituksen ja eri oppiaineiden valtakunnalliset kokeet, sijoittuminen jatkoopintoihin. Kiva Koulu hanke = kiusaamattomuushanke Lasten ja nuorten liikkuminen Vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen menestys em. kokeissa, 100 % sijoittuminen jatkoopintoihin, Korpitien koulun kansainvälinen Comenius-hankkeen teemana hyvinvointi Kiusaamattomuuden edistymisen seuranta. Liikkumisen lisääminen kerhojen, koulun lisätoimenpiteiden sekä Kontiomäen ja Korpitien koulujen liikunnallisten pihojen valmistumisen myötä Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät projektit Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Ympäristötietouden lisääminen 19

20 Palvelutuotannon taloudellisuus vertailukohtana alueen muut maaseutumaiset kunnat. Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. perusopetuksen nettomenot/oppilas perusopetuksen nettomenot/ asukas Eri henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. 8768,50 euroa 897,30 Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen. Suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilökunnan määrä: - Korpitien koulu (0-9 lk) - Kontiomäki (1-6 lk) - Hakasuo (0-6 lk) Kehityskeskustelut rehtori/opettajia kanslisti/kouluavustaja opettajia/kouluavustajia Kerran vuodessa 1/29 0,5/3 3/0 2/1 Lisätietoja: Korpitien koululla yhdistetty 0-1.lk lukuvuonna PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Perusopetus Toimintatuotot Myyntituotot 72711, Maksutuotot Tuet ja avustukset 8628, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 200, Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 3,9 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Huomioitu yhden opetusryhmän väheneminen vuosittain henkilöstökustannuksissa. Peruskoulujen oppilastilastot: peruskoulun oppilaat tilastointipäivän mukaisina 2010 jälkeen ensimmäiselle luokalle tulevien määrät päivitetty väestörekisterin marraskuun lopun 2009 tilanteen mukaiseksi. 20

21 Paltamon peruskoulujen oppilasennuste Oppilasennuste luokat yht. AA YA lisäopetus YHT. yht a Korpitien koulu 1-9 lk luokat yht. AA YA Lisäopetus yht. yht a PIENRYHMÄT 3 kpl oppilaat eivät sisälly yllä oleviin luokkakohtaisiin lukuihin lv

22 Hakasuon koulu 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Kontiomäen koulun 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Ateriapalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Paltamon kunnan ateriapalvelut tuottavat laadukkaita ja ravitsemussuositusten mukaisia aterioita eri asiakasryhmien erityistarpeet huomioiden. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Monipuoliset, ravitsevat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat ateriapalvelut ovat asiakkaiden saatavissa tilausten mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Asiakaspalaute Asiakastyytyväisyyskyselyt Sopimuskatselmukset ostaja-asiakkaiden kans- Jatkuva Joka toinen vuosi Vuosittain 22

23 Ateriasuoritteiden määrä sa määrä / vuosi / keittiö Kiehimänhovin keittiö: suoritetta Prosessinäkökulma Ateriapalvelut tuotetaan luotettavasti ja tasalaatuisesti Työprosessien arviointi ja kehittäminen Monipuolinen kunnan sisäinen, kuntien välinen ja maakunnallinen yhteistyö Talouden näkökulma Toiminta on taloudellista ja tehokasta Talouden seuranta ajantasaista Henkilöstönäkökulma Henkilöstön määrä - vakituiset - määräaikaiset Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantaminen Reseptiikan kehittäminen Palvelujen toimivuus Ateriapalveluiden tuotteistaminen Oma seuranta Tuotantokustannukset / suorite Talousraportointi 10,25 henkilöä 2 henkilöä Asiakaspalaute sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen Sairauspoissaolojen määrä sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Tyky -toimintaan osallistuminen Korpitien keittiö: suoritetta Kontiomäen keittiö: suoritetta Atk-ohjelmien laajempi hyödyntäminen Ateriapalveluiden työprosessit toimivia ja taloudellisia, Prosessien lähempi tarkastelu. Ateriapalveluiden tuottaminen Kainuun maakuntakuntayhtymälle, Paltamon kunnan perusopetuksen ja päivähoidon asiakkaille sekä kunnan henkilöstölle Keskimäärin 3,40 / suorite Kuukausittain Henkilöstön riittävyys ja toimintojen sujuminen Kehityskeskustelut joka toinen vuosi Koulutus väh. 1 pv/hlö/vuosi Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Säännölliset työpaikkapalaverit, avoin ja toimiva tiedonkulku Tyky-toiminnan kehittäminen Suoritteita ja mittareita arvio 2010 arvio Valmistetut ateriat

24 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Ateriapalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset 10306, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 233, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Sivistyspalvelut Kuljetuspalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Joukkoliikenne ja asiointipalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Peruskoululaisten kuljetusten järjestäminen (määrärahat perusopetuksen kohdassa). Asiointi- ja palveluliikenne on erityisesti sivukylillä asuville liikuntarajoitteisille vanhuksille ja kirkonkylällä koulua käyville liikuntarajoitteisille sekä erityskoulun oppilaille suunnattua kuljetuspalvelua, joka tapahtuu arkipäivisin. Palveluauton käyttö on säännöllistä. Palveluliikennettä käyttävien asiakastyytyväisyystutkimuslomake laaditaan vuonna 2009 ja kysely toteutetaan vuoden 2010 aikana, tutkimuksella selvitetään ko. palvelu tarve ja muutostoiveet. Kajaanin seutukunnan seutulippuun kuuluvat Paltamo, Kajaani, Ristijärvi ja Sotkamo. Seutulippu on päivittäin matkustavalle sarjalippua edullisempi, ja sitä käyttävät opiskelijat ja työssäkäyvät. Seutulipussa kunta maksaa vuosittain lipun normaalihinnan ja seutulippuhinnan erotuksen. Kunnan maksuosuus riippuu toteutuneiden matkojen lukumäärästä. Suoritteita ja mittareita Ostetut seutulippuvihkot keskimäärin kpl /kk 16,42 14,25 14,08 14,00 14,00 24

25 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kuljetukset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 7, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Kansalaisopisto Sivistyspalveluiden johtaja Kansalaisopiston rehtori Yleissivistävä oppimisyhteisö, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja vahvistetaan kuntalaisten henkistä kasvua sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteellinen koulutus on yksilöiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää, kestävän kehityksen huomioon ottavaa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua oikeaaikaisesti Palvelujen arviointi: kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen työväline. Täydentää nykyinen arviontisuunnitelma laatukäsikirjaksi vuodesta 2010 alkaen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kurssitarjottimen monipuolisuus Kurssitoivekartoitus kohderyhmänä työttömät, eläkeläiset ja senioriväestö yhteistyössä työvoimatalon kanssa. Vuonna 2010 opintosetelityyppinen tuki kohderyhmän asiakkaille. Tavoittaa uusia opiskelijoita. Paltamon ja Ristijärven kunnan asukkaat Toimipisteitä toimintaalueella Nuorille suunnattu koulutus Opiskelijat suhteessa asukaslukuun Kokonaistuntimäärä kurssien määrä Pyydetyt opintotodistukset % asukasluvusta ( =5543) opiston opiskelijoina (1386) 7400 tuntia 35 35

26 Hankkeet: * Laatukäsikirja -hanke Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen myyntipalvelukurssi tunnit vuonna 2010 Pienten kuntien ja seutuyhteistyön kehittäminen 100 tuntia laatukriteerien määrittely (ks. lisätiedot kohta) Vapaan sivistystyön opetuksen takaaminen kattavasti Paltamon ja Ristijärven kuntien alueella Toiminnan kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden ja asiakaspalautetta hyödyntäen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilökunnan määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Toiminnan ja talouden tasapaino euroa/opetustunti Henkilöstöstrategia. Henkilöstön laatukoulutus. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Tutkintokäytänteiden yhtenäistäminen; kansalaisopistoissa opitun arvostaminen 73,61 euroa valtionosuuden laskennallinen tuntihinta Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmotivaation lisääntyminen => poissaolojen väheneminen Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä: rehtori/päätoimisia opettajia toimistohenkilöstö tuntiopettajat ja luennoitsijat Joka toinen vuosi. 1/3 1+0,45 75 rehtorilla sivistyspalveluiden ja kirjaston johtotehtävät, yhden päätoimisen opettajan työpanos perusopetuksessa ja sivistyspalveluiden talous- ja hallintotyöt opiston toimistossa Suoritteita ja mittareita arvio 2010 tavoite opiskelijoita % asukkaista 27,7 23,05 27, Valt.osuustuntimäärä Valt.osuuteen oikeuttavat toteutuneet tunnit myyntipalvelukurssit Valtionosuus Valtionosuus / tunti 56,92 61,52 62,67 68,29 71,60 73,61 Lisätietoja: Kansalaisopiston kurssimaksuja korotettu syksyllä 2009; kausikortti 44 eurosta 47 euroon. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa esitettyjen toimien vaikutus, mm. valtionosuusuudistus suoriteperusteisesta osittain myös laatukriteereihin perustuvaksi. 26

27 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kansalaisopisto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 43179, Tuet ja avustukset Muut tuotot 223, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 5 198, Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 290, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Musiikkiopisto PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Musiikkiopisto Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos

PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 1. TAUSTAA Paltamon kunta sijaitsee Oulun läänin keskeisessä osassa, Oulujärven pohjoisella rannalla. Maakunnallisesti ja

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot