PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto 1. TAUSTAA Paltamon kunta sijaitsee Oulun läänin keskeisessä osassa, Oulujärven pohjoisella rannalla. Maakunnallisesti ja taloudellisesti kunta kuuluu Kainuuseen, rajoittuen etelässä Kajaaniin, lännessä Vaalaan, pohjoisessa Puolankaan ja Ristijärveen ja idässä Sotkamoon. Kunta on perustettu 1870, mutta Paltamon emäpitäjästä, joka käsitti koko nykyisen Kainuun Vaalan länsiosia lukuun ottamatta, on mainintoja asiakirjoissa jo 1550-luvulta. Kunnan alueella kulkevat valtatiet nro 5 ja 22 sekä kantatie 78. Kajaanin lentoasema on reilun puolen tunnin ajomatkan päässä. Suora rautatieyhteys on Oulun kautta pohjoiseen, Kajaanin kautta etelään ja Joensuun kautta itään sekä Vartiuksen kautta Venäjän Karjalaan. Kunta kuuluu osana Kajaanin seutua aluepoliittiseen II -tukialueeseen ja EU:n 1-tukialueeseen. Väestöennuste

2 2. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Koko maa: Maailmantalous ajautui syvään taantumaan vuoden 2009 aikana. Tuotannon aleneminen on hidastunut loppuvuonna ja osakemarkkinat ovat kääntyneet kasvuun loppuvuoden aikana. Maailmantalouden odotetaan alkavan elpyä loppuvuodesta, mutta lähivuosien kasvun odotetaan jäävän hitaaksi. Elpymistä hidastaa myös taantumaan yleismaailmallisuus. Maailmankauppa hidastuu vuonna % ja tuotanto supistuu runsaan prosentin. Suomen vienti supistuu viidenneksen 2009, mutta sen arvioidaan kääntyvän niukkaan kasvuun 2010, jolloin BKT:n kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Vuonna 2009 Suomen BKT laskee 6 %. Suomen investointitavaroihin perustuvassa vientiin tukeutuvassa taloudessa kysynnän lasku on hyvin dramaattinen. Valtio velkaantuu merkittävästi velkaelvytyksen myötä ja valtion velan määrä lähestyy 50 prosenttia BKT:sta. Se ei kuitenkaan vielä ole eurooppalaisittain hälyttävän korkea taso. Valtion tilanne ei anna liikkumavaraa tukea heikentyvää kuntataloutta. Kotitaloudet ovat lisänneet säästämistä epävarmoissa olosuhteissa ja kulutus supistuu 3 % vuonna Ostovoiman niukasta lisääntymisestä huolimatta työttömyyden kasvaessa kulutus supistuu edelleen Työttömyysasteen ennakoidaan kasvavan 10,5 prosenttiin vuonna Kuluttajahintojen muutokseksi ennakoidaan ,1 % ja ,2 %. Työttömyysasteen kasvu ja ansiotason hidastuva kasvu vaikuttavat kuntien ansioverotuloja laskevasti. Yhteisöverotulot tulevat laskemaan selvästi. Kasvu maassa jakaantuu edelleen voimakkaasti alueellisesti. Kainuu: Kainuussa on työllisyystilanne säilynyt edelleen huonona, mutta on kuitenkin alle Lapin ja Pohjois-Karjalan tason. Ero maan keskiarvoon on syyskuussa ,2 %-yksikköä. Vuoden 2009 kolmen neljänneksen keskimääräinen työttömyys on ollut 14,8 %. Asukasluku on pienentynyt 2009 edelleen keskimäärin 600 henkilön vuosivauhdilla. Viime vuosina lasku on ollut keskimäärin 650 hlöä vuodessa. Heikkenevän työllisyyden vallitessa hidastuu muuttoliike normaalisti. Vain Kajaani on pystynyt hieman kasvattamaan asukaslukuaan. Kajaani ja Kajaanin seutu on selviytynyt UPM:n tehtaan lakkauttamisesta kohtuullisen hyvin. Tätä ovat edesauttaneet rakennemuutostuki ja Talvivaaran kaivos Sotkamossa. 2

3 Maakunta ja kunnat pystyivät pienentämään alijäämiään yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Niitä on kuitenkin jäljellä n. 40 milj. Vuonna 2010 tulevat lähes kaikki kunnat tekemään alijäämäiset tulokset, vaikka kuusi yhdeksästä Kainuun kunnasta nostaa veroprosenttiaan. Paltamo: Paltamossa keskimääräinen työllisyystilanne on vuoden 2009 aikana ollut käytännössä Kainuun keskiarvossa. Tammi- syyskuun keskimääräinen työttömyys oli 14,9 %. Erityisesti puunjalostuksen vähentyneet työpaikat ovat kasvattaneet poismuuttoa ja vaikuttaneet mm. verotulojen kehitykseen Paltamossa. Toisaalta Paltamo on Sotkamon ohella kunta josta käsin käydään töissä myös muissa kunnissa. Vuonna 2009 alkanut Töitä kaikille-hanke tuo totaalisen muutoksen työllisyystilanteeseen Paltamossa. Se näkyy jo syyskuussa toiseksi pienimpänä prosenttina (10,9) heti Sotkamon 10,1:n jälkeen. Kehitys tulee jatkumaan yleisen trendin vastaisena koko vuoden 2010 ajan. Tämä on mahdollisuus myös monelle pk-yritykselle. Asukasluku on vähentynyt tammi-syyskuussa hengellä. Tahdin arvioidaan hidastuvan 2010 aikana. Syynä tähän ovat mm. muualla maassa heikentynyt työllisyystilanne ja Työvoimatalon tarjoama vaihtoehto. Valtionosuudet kasvavat vuonna ,9 % ja verotulojen on ennakoitu laskevan n. 1 % vuoden 2009 ennakoituun toteutumaan verrattuna. Verovähennysten kasvattaminen pienentää osaltaan verokertymää. Talousarvio on laskettu seuraavin perustein ja veroprosentein (lihavoituja on korotettu edellisvuodesta): - tulovero- % on 20,50 - kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,10 - vakituiset asunnot 0,50 - muut asuinrakennukset 1,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 - voimalaitokset 2,85 - asukasluku asukasta - henkilöstömenojen kasvu +2,5 % Suunnitelman perusoletukset ovat seuraavat: - palkat +2,5 %/vuosi - maakunta + 3 %/ vuosi - verotulot + 2,5 % / vuosi - valtionosuudet + 3 % / vuosi - korkotaso 2,5 3,5 % vuositasolla Paltamon kunnan taloudellinen tila on viime vuosina pysynyt haasteellisena. Vuosi 2009 tullee olemaan alijäämäinen. Kunnalla ei ole vanhoja kattamattomia alijäämiä taseessa, mutta kehitys tässä suhteessa on huonompaan suuntaan. Vuosi 2010 tulee olemaan huono koko kuntataloudessa. 3

4 Valtuusto on hyväksynyt loppuvuodesta 2008 talouden tasapainotusohjelman jota on tarkasteltu vuonna 2009 ja jota joudutaan vielä riittämättömänä tarkistamaan vuoden 2010 kuluessa valtuuston ja hallituksen toimesta. Hakasuon koulun toiminnan yhdistäminen Korpitien koulun kanssa lukuvuoden alusta selvitetään. Vuosikate on esityksessä positiivinen , 120 /asukas ja Tulos alijäämäinen , 146 /asukas. Suunnitelmakaudella investoinnit ovat selkeästi aiempia vuosia vuosia pienemmät ja pääosin alle poistojen tason. Ainoa suurin investointikohde on v tapahtuva Kiehimänhovin peruskorjaus, jonka toteutuminen ratkeaa kevään 2010 aikana tehtävien selvityksien jälkeen. Sillä turvattaisiin tarpeellisen hoivaosastotoiminnan jatkuminen Paltamon kirkonkylällä. 4

5 3. TALOUSARVION JA KUNTASUUNNITELMAN TALOUSOSAN RAKENNE Talousarvio muodostuu neljästä osasta: 1. Tuloslaskelma 2. Rahoituslaskelma 3. Investointiosa 4. Käyttötalousosa Käyttötalousosa jakaantuu hierarkkisesti seuraaviin tasoihin: Esimerkki Toimialue Vastuualue Tulosyksikkö Meno/tulolaji Alaerittely sivistyspalvelut peruskoulut Kontiomäen koulu palkat varsinaiset palkat Käyttötalousosan rakenne on tehty siten, että pitkien sanallisten osien sijaan on tavoitteet ja resurssit koottu taulukkomuotoon. Esitystapa on pyritty tekemään yhtenäiseksi ja seurattavat tavoitteet ovat näkyvissä. Samaa taulukkoa käytetään myös toimintakertomuksessa. Taulukko jakaantuu siten, että ensin ovat varsinaiset tavoitteet (mitä tuotetaan), sitten toiminnan kysyntätiedot (kenelle tuotetaan), perustiedot (millä resursseilla tuotetaan) ja lopuksi kustannustaulukko. Kustannus-taulukossa toimintatulot ja menot sisältävät sisäiset erät (lähinnä kiinteistömenoja). Sen sijaan kustannuslaskennalliset erät eivät sisälly niihin. Talousarvion sitovuustaso Määrärahojen riittävyys Palveluyksiköt ja kunnanhallitus ovat vastuussa toimialueidensa määrärahojen käytöstä kokonaisuutena ja määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä koko talousarviovuoden ajan. Toiminnassa huomioidaan kuitenkin ensisijaisesti kunnan kokonaistaloudellinen etu. Investointien suunnittelusta ja rahoituksesta vastaavat ao. yksiköt yhdessä teknisten palveluiden kanssa, joka vastaa niiden käytännön toteuttamisesta muutoin paitsi kaluston ja irtaimiston osalta. Investointiosan määrärahat ovat sitovia hankekohtaisten nettomenojen osalta. Toimialue Kunnanvaltuusto myöntää talousarvion määrärahat käyttötalouden osalta toimialueittain. Toimialuetta sitoo toimialueen nettosumma, kuitenkin niin, että kunnanhallitus voi päättää toimialueiden kesken muutoksista. Kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat palveluyksiköiden esityksestä niiden vastuualueille. 5

6 Palveluyksiköiden johtaja (elinkeinopalveluiden, hallintopalveluiden, sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden johtaja) Vastuuhenkilö Palveluyksikön johtaja päättää vastuualueen määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille vastuuhenkilöiden esityksen pohjalta. Elinkeinorahan käyttösuunnitelman päättää kuitenkin kunnanhallitus. Vastuuhenkilö päättää määrärahojen käytöstä tulosyksiköiden sisällä osatulosyksikköjen johdon esitysten pohjalta. Palveluyksiköiden - määräisissä yhteenvetotaulukoissa määrärahat sisältävät sisäiset menot ja tulot (esim. kiinteistö- ja ateriakulut), mutta eivät sisällä kustannuslaskennallisia eriä. 6

7 organisaatiokaavio 7

8 Kunta Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen heidän tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti ottaen huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen sekä ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Toimintaympäristö Väestö Asukasluku Asuminen Työvoima Työllisyys Asiakkaat Kuntalaisten talous Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus kustannustehokas palvelutuotanto Henkilöstönäkökulma Nettomuutto kuntaan Työpaikkaomavaraisuus Työttömyysaste, vuosikeskiarvo Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Huoltosuhde Hallinnon menot /asukas Kunnan organisaation tehokas toiminta Vuosikate Lainat euroa/asukas Vuosikate %/poistot Kunnan nettomenot/asukas > 0 Paltamo on viihtyisä ja vetovoimainen asuinkunta 85 % 4,5 % Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle Pyritään vakauttamaan kunnan talous suunnitelmakauden aikana ilman uusia veronkorotuksia. < 2,0 Hallinnon menot /asukas alle maan keskiarvon Kunnan henkilöstö on sitoutunut vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen > < /as vähintään 50 % < /as Henkilöstön työssä jaksamista / jatkamista kannustetaan Ennenaikaiset eläköitymiset < 2 Konserniohjaus: Kuntakonsernin tytäryhteisöille asetetaan seuraavat tavoitteet: 1. Tilikauden tulos on vähintään 0 2. Poistot ja pakolliset varaukset tehdään tilinpäätöksessä täysimääräisinä 3. Kaikessa toiminnassa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnassa otetaan huomioon ensisijaisesti koko konsernin etu Kunnanhallitus täydentää konsernille annettavia ohjeita ja tavoitteita toimintavuoden aikana. 8

9 Tunnuslukuja TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Asukasmäärä Verotulot milj. 8,23 8,44 7,81 8,07 8,41 8,55 8,94 9,3 9,7 Valtionosuudet 7,24 7,65 8,22 8,46 7,66 8,16 8,65 9,4 10,0 milj. Lainakanta Lainat /as Vuosikate /as 179,52 298,99 267,59 101,96 123,77 15,10 32,62-94,78 14,22 Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Vastuualue Kunnanhallitus Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut TP ,5 4, TA ,5 4, TA ,5 3, TA ,5 TA ,5 3 94,5 24 Ts ,5 3 94,5 24 Ts , Ts , Ts Yhteensä , ,5 120,5 118 Koko kunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rah.muutos Tilikauden tulos

10 Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Keskusvaalilautakunta Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen. Vuonna 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2011 on eduskuntavaalit, vuonna 2012 presidentinvaali ja kunnallisvaalit ja 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vaalien järjestelyistä vastaa käytännössä hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja rahoituksesta. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

11 Kunta Toimiala Tilivelvollinen Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallituksen vastuualueena on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallitus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 409 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 5 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Lisätietoja: Kunnanhallituksen toimialan henkilöstökustannuksissa on mukana Paltamon pitäjähistorian kirjoittamiseen varatut henkilöstömenot ja palveluiden ostossa muut kustannukset. Historiaprojekti on alkanut 2009 ja jatkuu vielä vuonna Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaisesti lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ulkoisen tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT yhteisö). Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaisesti Varsinaisia tilintarkastuspäiviä on n 12 pv/vuosi + lautakuntatyöskentely. Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

12 Lisätietoja: Tarkastuslautakunta päättää vuosittain tarkastuksen painopistealueet. Lautakunta kokoontuu n. 8 kertaa vuoden aikana. Lautakunnan jäsenet tutustuvat vuoden aikana vastuualuejaon mukaisesti oman alueensa palveluyksiköiden toimintaan ja tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tilintarkastuspäivät ovat lisääntyneet aiempaan verrattuna johtuen uudistuneesta konsernitilinpäätöksestä (laajuus) ja Paltamon työvoimayhdistyksen tarkastuspäivistä. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut Elinkeinopalveluiden johtaja Elinkeinopalveluiden toimiala hoitaa lailla säädetyt maaseutuelinkeinotehtävät ja luo edellytyksiä kunnassa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle. Talousarvioon 2010 elinkeinojen kehittämiseen varaudutaan varaamalla määrärahat elinkeinorahana ja projektiosuudet kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisen toimintarahasta maksetaan osuus Kainuun Etu Oy:n toiminnasta. Kotimaan matkailun markkinointiraha kanavoidaan Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta yhteismarkkinointiin ja hoidetaan suuri osa kunnan ulkoisesta mainonnasta ja tuetaan pieniä kehittämishankkeita. Toiminnan painopistealueet ovat matkailu oheispalveluineen ja luonnonvaroihin perustuvat peruselinkeinot, joita ovat mm. puunjalostus, puuenergia, kaivannaisteollisuus ja maatalous sivuelinkeinoineen. Kunta on mukana Oulujärvi Leader -kehittämisohjelmassa, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke (OuKa)- hankessa, Kainuun maaseutuelinkeino -ohjelmassa, Kainuun kylätyöohjelmassa, Kainuun metsä- ja puutalouden työohjelmassa, Kainuun bioenergiaohjelmassa, Kajaanin seudun aluekeskusohjelmassa ja kalatalouden Kala-Leader-ohjelmaryhmässä. Elinkeinopalvelut edistää hankkeiden kautta mm. maaseutuyritystoimintaa, pienyritystoimintaa ja kylien kehittämistä. Maaseutupalveluissa hoidetaan lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät ja edistetään maaseudun ja kylien kehittämiseen liittyviä hankkeita. Maaseutuhallinnossa Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kunnilla on ollut yhteistyösopimus alkaen, jotta tehtävät saadaan hoidettua nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2009 aikana on valmisteltu lakiesitystä maaseutuhallinnon uudelleen järjestämiseksi: kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin tai yhteistoiminta-alueisiin. Laki tullee voimaan , yhteistoiminta-alueista tulee olla kuntien päätökset ja toiminnassa viimeistään Lomituspalvelut hoitaa Ristijärven kunta ja samaan lomituspalvelualueeseen kuuluu Paltamon ja Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kuntakohtaisesti varaudutaan ns. ostolomitusten kuntaosuuteen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Osallistuminen yrittäjien tilaisuuksiin Maataloustukikoulutus Tiedotus maataloustukiasioissa Keskustelutilaisuudet Koulutustilaisuudet kpl Tiedotteet kpl Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Elinkeinojen kehittämisraha Metelin tontit Metelin sähköliittymät v talousarvioon verrattuna nettokustannukset samalla tasolla. 2 myydään 2 myydään Henkilöstönäkökulma Vakituinen henkilöstö 1,3 (yritysasiamies 50%, maaseutuasiamies: maaseutuasiat 50+elinkeinoasiat 30%) 12

13 Suoritteita ja mittareita Ta 2009 Ta 2010 Su 2011 Su 2012 Su 2013 Maksettu maataloustuki Käsitellyt maataloustukihakemukset Tukea saavat tilat kpl Yritysten määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkaomavaraisuus 89,2 % 89,2 89,2 89,2 89,2 Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk+sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

14 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Hallintopalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, muut palvelut, työllistäminen, maakunta-asiat Hallintopalveluiden johtaja Hallintopalvelut tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavat yleis- ja taloushallinnolliset palvelut sekä vastaa kunnanviraston keskitettyjen hallintopalvelujen tuottamisesta. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Hyvän tiedonhallintatavan noudattaminen päätösten ja valmisteltavana olevien asioiden tiedotuksessa, mm. kuntatiedotteen hyödyntäminen. Prosessinäkökulma Asiahallinnan kehittäminen Arkistonmuodostussuunnitelman ajantasaistaminen Kustannuslaskennan kehittäminen Talouden näkökulma Taloudellisuus/hallinnon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Talousraportoinnin kehittäminen Henkilöstönäkökulma Henkilöstön työhyvinvointi Työterveyshuollon palvelujen saatavuuden kehittäminen/sopimuksen noudattaminen Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoituneisuus Kuntatiedote n. 8 kertaa vuodessa Järjestelmään kirjattavat asiakirjat/saapuneet asiakirjat Vastuualueittain tehdään puuttuvat uudet kuvaukset ja suunnitelmat. Tuotettujen palveluiden kustannusten kehittyminen, esim. kopiointikulut. Nettomenot /asukas Talousraporttien käyttö, neljännesvuosiraportit Sairauspoissaolot Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelujen saatavuus Koulutuspäivät Kuntatiedote tavoittaa kuntalaiset ja siitä saatu palaute on positiivista. Kaikki päätöstä vaativat asiakirjat kirjataan. Uusi arkistonmuodostussuunnitelma käyttöön. Tuotettujen palveluiden tuotteistamista jatketaan. Alle maan keskiarvon Alle Kainuun keskiarvon Neljännesvuosiraportointi käytössä kaikissa palveluyksiköissä. Alle maan keskiarvon Työterveyshuollon asiakkaina kaikki yli 4 kk:n työsuhteessa olevat Koulutusta uusista asioista ja työkehittämisestä, tykytoiminnan kehittäminen 14

15 Lisätietoja: Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden täytäntöönpanosta ja ohjaa asioiden valmistelua. Hallintopalveluiden erityisenä vastuualueena on kunnan talouden suunnittelu ja ohjaus sekä maakunnan toiminnan ja talouden seuranta. Kainuun maakunnan maksuosuus euroa ja yhteisten palveluiden (tietohuolto, kirjanpito, palkanlaskenta) maksuosuus euroa sisältyvät hallintopalveluiden palveluiden ostoihin. Kainuun maakunta kuntayhtymän kertyneiden alijäämien vuodelle 2010 sovittu maksuosuus euroa sisältyvät avustukset erään. Hallintopalveluiden keskeisiä palveluita ovat tiedottaminen, erilaiset neuvonta- ja tukipalvelut muille palveluyksiköille sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat kuten tyky toiminnan ja henkilöstöasioiden organisointi. Hallintopalveluiden henkilöstömenot sisältävät ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa siihen toimintaan (mm. ennen vuotta 2005 eläkkeelle jääneiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja lyhyissä työsuhteissa olleiden), josta henkilö on jäänyt eläkkeelle. Vuonna 2010 varaus on n euroa (Kuel- ja varhe-maksut) Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 180 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

16 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, veteraaniasiat (ei kuntoutusasiat), perusopetus, ateriapalvelut, siivouspalvelut (hallinnointi), kuljetukset, kansalaisopisto, kirjasto, vapaa-aikatoimi, päivähoito Sivistyspalveluiden johtaja Sivistyspalvelut tukevat kuntalaisen kasvua aktiiviseksi kansalaisyhteiskunnan jäseneksi ja kehittävät omilla palveluillaan Paltamoa viihtyisänä ja vetovoimaisena asuinpaikkana. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Palvelujen arviointi, kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi: Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen välineenä: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua Prosessinäkökulma Palvelurakenteet ja johtaminen: Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Asiakaspalautteet Naapurikuntien yhteistyön kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö sivistyspalveluiden eri yksiköiden välillä Lasten ja nuorten hyvintointisuunnitelma Toiminnan ja talouden tasapaino Sivistyspalveluiden nettomääräraha/asukas asukaslukuarvio Henkilöstöstrategia. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Kerran vuodessa yksiköittäin asiakaspalaute- kysely tai itsearviointi Yhteisten toimintalinjausten lisääminen, tehokas suunnittelu ja toteuttamismahdollisuuksien arviointi. Vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen haettu avustusta Opetushallitukselta yhdessä Kainuun muiden pienten kuntien kanssa Yksiköiden välisen yhteistyön konkreettinen kehittäminen (päivähoito, esiopetus, perusopetus, kansalaisopisto) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja seuranta 1559, Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten parissa työskentelevän henkilöstön yhteis- 16

17 työn kehittämiskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä vähintään joka toinen vuosi 98,7 + n. 10 siivoojaa hallinnollisesti + kans.op. tuntiopettajat/ luennoitsijat n. 75 hlöä = yht. n. 185 henkilöä Suoritteita ja mittareita Oppilasmäärä syksyllä Opetusryhmän keskikoko 17,51 17,55 17,32 18,24 17,97 17, luokilla 17,72 17,10 15,89 17,22 17,48 * kirkonkylä 18,73 19,50 19,67 19,00 21,60 * Kontiomäki 16,75 14,33 14,33 14,67 12,33 * Hakasuo 15,98 20,93 / 7,5 ryhmää 12,00 / 3 ryhmää 15,00 / 2 ryhmää 17,67 17,50 13,67* 18,00 15, luokilla 17, ,75 19,25 18,45 19,50 / 8 ryhmää erityisluokilla 7 5,7 5,7 5,7 4,67 4,67 / 3 ryhmää Kyydittävät koululaiset Kyydityskustannukset arvio arvio Esikoululaisia Kyydittävät eskarilaiset Luvut tilastointipäivän mukaisina PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu 1440 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot 6964, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 17, Vuosikate Poistot , Rahastojen vähennys ,2 Tilikauden tulos Lisätietoja: Sivistyspalveluiden henkilöstömenot laskettu vakinaistuneiden toimien ja virkojen mukaisesti tiukaksi lokakuun 2009 palkkamenojen tasoon 2,5 % korotuksella. Vuonna 2008 avustuksissa työllistämistukituloja. 17

18 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 2 514, Avustukset , Vuokrat 0, Muut kulut 118, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,6 Vuosikate Poistot 1 635, Tilikauden tulos PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Projektit/hankkeet Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Vuonna 2008 Nuorten työpajan hanke mukana. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilöt Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Peruskoulu Sivistyspalveluiden johtaja peruskoulujen rehtorit Paltamon kunnan perusopetus kasvattaa ja opettaa lasta/nuorta suhtautumaan valoisasti ja vastuuntuntoisesti opiskeluun ja elämään sekä luottamaan itseensä niin, että hän menestyy jatko-opinnoissaan ja elämässään hyvin. Opetuksessa painotetaan laatua. Viestintä-, ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatus sekä kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointi ovat keskeisiä painopistealueita. Yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteutetaan kaikilla luokka-asteilla. Erityisopetus huolehtii siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen suoriutuakseen opinnoistaan omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma sekä yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö ovat keskeisiä välineitä oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 18

19 Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus. Jatkuva arviointi- ja kehittämistyö koskien sekä oppilaan arviointia että toiminnan arviointia. Koko perusopetusta koskevaksi toiminnan arviointikohteeksi on valittu hyvinvointi. Arvioinnilla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista, tuetaan määrätietoista kehittämistä, parannetaan kasvamisen ja oppimisen edellytyksiä ja kehitetään eri osapuolten välistä yhteistyötä. Koulukerhotoiminta Koulujen välituntiliikunnan ja vapaa-ajan liikunta peruskoululaiset Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden. Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen Löydä lajisi; Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke oppilasmäärä Yhtenäinen perusopetus kerhojen määrä osallistujien määrä lukuvuosi (kustannusarvio 2012 asti) 400 Yhtenäisen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Perusopetuksen laadun takaaminen ja uusien, taloudellisten toimintamallien kehittäminen. Laadukas perusopetus erilaisine oppimisympäristöineen: -viestintäkasvatus -ympäristökasvatus -kansainvälisyyskasvatus ja ihmisenä kasvaminen -yrittäjyyskasvatus Opetushallituksen ja eri oppiaineiden valtakunnalliset kokeet, sijoittuminen jatkoopintoihin. Kiva Koulu hanke = kiusaamattomuushanke Lasten ja nuorten liikkuminen Vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen menestys em. kokeissa, 100 % sijoittuminen jatkoopintoihin, Korpitien koulun kansainvälinen Comenius-hankkeen teemana hyvinvointi Kiusaamattomuuden edistymisen seuranta. Liikkumisen lisääminen kerhojen, koulun lisätoimenpiteiden sekä Kontiomäen ja Korpitien koulujen liikunnallisten pihojen valmistumisen myötä Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät projektit Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Ympäristötietouden lisääminen 19

20 Palvelutuotannon taloudellisuus vertailukohtana alueen muut maaseutumaiset kunnat. Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. perusopetuksen nettomenot/oppilas perusopetuksen nettomenot/ asukas Eri henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. 8768,50 euroa 897,30 Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen. Suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilökunnan määrä: - Korpitien koulu (0-9 lk) - Kontiomäki (1-6 lk) - Hakasuo (0-6 lk) Kehityskeskustelut rehtori/opettajia kanslisti/kouluavustaja opettajia/kouluavustajia Kerran vuodessa 1/29 0,5/3 3/0 2/1 Lisätietoja: Korpitien koululla yhdistetty 0-1.lk lukuvuonna PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Perusopetus Toimintatuotot Myyntituotot 72711, Maksutuotot Tuet ja avustukset 8628, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 200, Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 3,9 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Huomioitu yhden opetusryhmän väheneminen vuosittain henkilöstökustannuksissa. Peruskoulujen oppilastilastot: peruskoulun oppilaat tilastointipäivän mukaisina 2010 jälkeen ensimmäiselle luokalle tulevien määrät päivitetty väestörekisterin marraskuun lopun 2009 tilanteen mukaiseksi. 20

21 Paltamon peruskoulujen oppilasennuste Oppilasennuste luokat yht. AA YA lisäopetus YHT. yht a Korpitien koulu 1-9 lk luokat yht. AA YA Lisäopetus yht. yht a PIENRYHMÄT 3 kpl oppilaat eivät sisälly yllä oleviin luokkakohtaisiin lukuihin lv

22 Hakasuon koulu 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Kontiomäen koulun 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Ateriapalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Paltamon kunnan ateriapalvelut tuottavat laadukkaita ja ravitsemussuositusten mukaisia aterioita eri asiakasryhmien erityistarpeet huomioiden. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Monipuoliset, ravitsevat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat ateriapalvelut ovat asiakkaiden saatavissa tilausten mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Asiakaspalaute Asiakastyytyväisyyskyselyt Sopimuskatselmukset ostaja-asiakkaiden kans- Jatkuva Joka toinen vuosi Vuosittain 22

23 Ateriasuoritteiden määrä sa määrä / vuosi / keittiö Kiehimänhovin keittiö: suoritetta Prosessinäkökulma Ateriapalvelut tuotetaan luotettavasti ja tasalaatuisesti Työprosessien arviointi ja kehittäminen Monipuolinen kunnan sisäinen, kuntien välinen ja maakunnallinen yhteistyö Talouden näkökulma Toiminta on taloudellista ja tehokasta Talouden seuranta ajantasaista Henkilöstönäkökulma Henkilöstön määrä - vakituiset - määräaikaiset Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantaminen Reseptiikan kehittäminen Palvelujen toimivuus Ateriapalveluiden tuotteistaminen Oma seuranta Tuotantokustannukset / suorite Talousraportointi 10,25 henkilöä 2 henkilöä Asiakaspalaute sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen Sairauspoissaolojen määrä sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Tyky -toimintaan osallistuminen Korpitien keittiö: suoritetta Kontiomäen keittiö: suoritetta Atk-ohjelmien laajempi hyödyntäminen Ateriapalveluiden työprosessit toimivia ja taloudellisia, Prosessien lähempi tarkastelu. Ateriapalveluiden tuottaminen Kainuun maakuntakuntayhtymälle, Paltamon kunnan perusopetuksen ja päivähoidon asiakkaille sekä kunnan henkilöstölle Keskimäärin 3,40 / suorite Kuukausittain Henkilöstön riittävyys ja toimintojen sujuminen Kehityskeskustelut joka toinen vuosi Koulutus väh. 1 pv/hlö/vuosi Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Säännölliset työpaikkapalaverit, avoin ja toimiva tiedonkulku Tyky-toiminnan kehittäminen Suoritteita ja mittareita arvio 2010 arvio Valmistetut ateriat

24 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Ateriapalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset 10306, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 233, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Sivistyspalvelut Kuljetuspalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Joukkoliikenne ja asiointipalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Peruskoululaisten kuljetusten järjestäminen (määrärahat perusopetuksen kohdassa). Asiointi- ja palveluliikenne on erityisesti sivukylillä asuville liikuntarajoitteisille vanhuksille ja kirkonkylällä koulua käyville liikuntarajoitteisille sekä erityskoulun oppilaille suunnattua kuljetuspalvelua, joka tapahtuu arkipäivisin. Palveluauton käyttö on säännöllistä. Palveluliikennettä käyttävien asiakastyytyväisyystutkimuslomake laaditaan vuonna 2009 ja kysely toteutetaan vuoden 2010 aikana, tutkimuksella selvitetään ko. palvelu tarve ja muutostoiveet. Kajaanin seutukunnan seutulippuun kuuluvat Paltamo, Kajaani, Ristijärvi ja Sotkamo. Seutulippu on päivittäin matkustavalle sarjalippua edullisempi, ja sitä käyttävät opiskelijat ja työssäkäyvät. Seutulipussa kunta maksaa vuosittain lipun normaalihinnan ja seutulippuhinnan erotuksen. Kunnan maksuosuus riippuu toteutuneiden matkojen lukumäärästä. Suoritteita ja mittareita Ostetut seutulippuvihkot keskimäärin kpl /kk 16,42 14,25 14,08 14,00 14,00 24

25 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kuljetukset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 7, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Kansalaisopisto Sivistyspalveluiden johtaja Kansalaisopiston rehtori Yleissivistävä oppimisyhteisö, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja vahvistetaan kuntalaisten henkistä kasvua sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteellinen koulutus on yksilöiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää, kestävän kehityksen huomioon ottavaa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua oikeaaikaisesti Palvelujen arviointi: kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen työväline. Täydentää nykyinen arviontisuunnitelma laatukäsikirjaksi vuodesta 2010 alkaen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kurssitarjottimen monipuolisuus Kurssitoivekartoitus kohderyhmänä työttömät, eläkeläiset ja senioriväestö yhteistyössä työvoimatalon kanssa. Vuonna 2010 opintosetelityyppinen tuki kohderyhmän asiakkaille. Tavoittaa uusia opiskelijoita. Paltamon ja Ristijärven kunnan asukkaat Toimipisteitä toimintaalueella Nuorille suunnattu koulutus Opiskelijat suhteessa asukaslukuun Kokonaistuntimäärä kurssien määrä Pyydetyt opintotodistukset % asukasluvusta ( =5543) opiston opiskelijoina (1386) 7400 tuntia 35 35

26 Hankkeet: * Laatukäsikirja -hanke Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen myyntipalvelukurssi tunnit vuonna 2010 Pienten kuntien ja seutuyhteistyön kehittäminen 100 tuntia laatukriteerien määrittely (ks. lisätiedot kohta) Vapaan sivistystyön opetuksen takaaminen kattavasti Paltamon ja Ristijärven kuntien alueella Toiminnan kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden ja asiakaspalautetta hyödyntäen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilökunnan määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Toiminnan ja talouden tasapaino euroa/opetustunti Henkilöstöstrategia. Henkilöstön laatukoulutus. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Tutkintokäytänteiden yhtenäistäminen; kansalaisopistoissa opitun arvostaminen 73,61 euroa valtionosuuden laskennallinen tuntihinta Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmotivaation lisääntyminen => poissaolojen väheneminen Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä: rehtori/päätoimisia opettajia toimistohenkilöstö tuntiopettajat ja luennoitsijat Joka toinen vuosi. 1/3 1+0,45 75 rehtorilla sivistyspalveluiden ja kirjaston johtotehtävät, yhden päätoimisen opettajan työpanos perusopetuksessa ja sivistyspalveluiden talous- ja hallintotyöt opiston toimistossa Suoritteita ja mittareita arvio 2010 tavoite opiskelijoita % asukkaista 27,7 23,05 27, Valt.osuustuntimäärä Valt.osuuteen oikeuttavat toteutuneet tunnit myyntipalvelukurssit Valtionosuus Valtionosuus / tunti 56,92 61,52 62,67 68,29 71,60 73,61 Lisätietoja: Kansalaisopiston kurssimaksuja korotettu syksyllä 2009; kausikortti 44 eurosta 47 euroon. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa esitettyjen toimien vaikutus, mm. valtionosuusuudistus suoriteperusteisesta osittain myös laatukriteereihin perustuvaksi. 26

27 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kansalaisopisto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 43179, Tuet ja avustukset Muut tuotot 223, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 5 198, Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 290, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Musiikkiopisto PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Musiikkiopisto Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PALTAMON KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 23.4.2013 108 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa 1.1.1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Sisällys 1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kunnanhallitus 18.11.2013 166 LIITE NRO 53 Valtuusto 25.11.2013 48 LIITE NRO 26 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 PUUMALAN KUNTA 1 2 Sisällysluettelo TILASTOJA... 3 STRATEGIA... 5 TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot