PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanvaltuusto 1. TAUSTAA Paltamon kunta sijaitsee Oulun läänin keskeisessä osassa, Oulujärven pohjoisella rannalla. Maakunnallisesti ja taloudellisesti kunta kuuluu Kainuuseen, rajoittuen etelässä Kajaaniin, lännessä Vaalaan, pohjoisessa Puolankaan ja Ristijärveen ja idässä Sotkamoon. Kunta on perustettu 1870, mutta Paltamon emäpitäjästä, joka käsitti koko nykyisen Kainuun Vaalan länsiosia lukuun ottamatta, on mainintoja asiakirjoissa jo 1550-luvulta. Kunnan alueella kulkevat valtatiet nro 5 ja 22 sekä kantatie 78. Kajaanin lentoasema on reilun puolen tunnin ajomatkan päässä. Suora rautatieyhteys on Oulun kautta pohjoiseen, Kajaanin kautta etelään ja Joensuun kautta itään sekä Vartiuksen kautta Venäjän Karjalaan. Kunta kuuluu osana Kajaanin seutua aluepoliittiseen II -tukialueeseen ja EU:n 1-tukialueeseen. Väestöennuste

2 2. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Koko maa: Maailmantalous ajautui syvään taantumaan vuoden 2009 aikana. Tuotannon aleneminen on hidastunut loppuvuonna ja osakemarkkinat ovat kääntyneet kasvuun loppuvuoden aikana. Maailmantalouden odotetaan alkavan elpyä loppuvuodesta, mutta lähivuosien kasvun odotetaan jäävän hitaaksi. Elpymistä hidastaa myös taantumaan yleismaailmallisuus. Maailmankauppa hidastuu vuonna % ja tuotanto supistuu runsaan prosentin. Suomen vienti supistuu viidenneksen 2009, mutta sen arvioidaan kääntyvän niukkaan kasvuun 2010, jolloin BKT:n kasvuksi arvioidaan vajaa puoli prosenttia. Vuonna 2009 Suomen BKT laskee 6 %. Suomen investointitavaroihin perustuvassa vientiin tukeutuvassa taloudessa kysynnän lasku on hyvin dramaattinen. Valtio velkaantuu merkittävästi velkaelvytyksen myötä ja valtion velan määrä lähestyy 50 prosenttia BKT:sta. Se ei kuitenkaan vielä ole eurooppalaisittain hälyttävän korkea taso. Valtion tilanne ei anna liikkumavaraa tukea heikentyvää kuntataloutta. Kotitaloudet ovat lisänneet säästämistä epävarmoissa olosuhteissa ja kulutus supistuu 3 % vuonna Ostovoiman niukasta lisääntymisestä huolimatta työttömyyden kasvaessa kulutus supistuu edelleen Työttömyysasteen ennakoidaan kasvavan 10,5 prosenttiin vuonna Kuluttajahintojen muutokseksi ennakoidaan ,1 % ja ,2 %. Työttömyysasteen kasvu ja ansiotason hidastuva kasvu vaikuttavat kuntien ansioverotuloja laskevasti. Yhteisöverotulot tulevat laskemaan selvästi. Kasvu maassa jakaantuu edelleen voimakkaasti alueellisesti. Kainuu: Kainuussa on työllisyystilanne säilynyt edelleen huonona, mutta on kuitenkin alle Lapin ja Pohjois-Karjalan tason. Ero maan keskiarvoon on syyskuussa ,2 %-yksikköä. Vuoden 2009 kolmen neljänneksen keskimääräinen työttömyys on ollut 14,8 %. Asukasluku on pienentynyt 2009 edelleen keskimäärin 600 henkilön vuosivauhdilla. Viime vuosina lasku on ollut keskimäärin 650 hlöä vuodessa. Heikkenevän työllisyyden vallitessa hidastuu muuttoliike normaalisti. Vain Kajaani on pystynyt hieman kasvattamaan asukaslukuaan. Kajaani ja Kajaanin seutu on selviytynyt UPM:n tehtaan lakkauttamisesta kohtuullisen hyvin. Tätä ovat edesauttaneet rakennemuutostuki ja Talvivaaran kaivos Sotkamossa. 2

3 Maakunta ja kunnat pystyivät pienentämään alijäämiään yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Niitä on kuitenkin jäljellä n. 40 milj. Vuonna 2010 tulevat lähes kaikki kunnat tekemään alijäämäiset tulokset, vaikka kuusi yhdeksästä Kainuun kunnasta nostaa veroprosenttiaan. Paltamo: Paltamossa keskimääräinen työllisyystilanne on vuoden 2009 aikana ollut käytännössä Kainuun keskiarvossa. Tammi- syyskuun keskimääräinen työttömyys oli 14,9 %. Erityisesti puunjalostuksen vähentyneet työpaikat ovat kasvattaneet poismuuttoa ja vaikuttaneet mm. verotulojen kehitykseen Paltamossa. Toisaalta Paltamo on Sotkamon ohella kunta josta käsin käydään töissä myös muissa kunnissa. Vuonna 2009 alkanut Töitä kaikille-hanke tuo totaalisen muutoksen työllisyystilanteeseen Paltamossa. Se näkyy jo syyskuussa toiseksi pienimpänä prosenttina (10,9) heti Sotkamon 10,1:n jälkeen. Kehitys tulee jatkumaan yleisen trendin vastaisena koko vuoden 2010 ajan. Tämä on mahdollisuus myös monelle pk-yritykselle. Asukasluku on vähentynyt tammi-syyskuussa hengellä. Tahdin arvioidaan hidastuvan 2010 aikana. Syynä tähän ovat mm. muualla maassa heikentynyt työllisyystilanne ja Työvoimatalon tarjoama vaihtoehto. Valtionosuudet kasvavat vuonna ,9 % ja verotulojen on ennakoitu laskevan n. 1 % vuoden 2009 ennakoituun toteutumaan verrattuna. Verovähennysten kasvattaminen pienentää osaltaan verokertymää. Talousarvio on laskettu seuraavin perustein ja veroprosentein (lihavoituja on korotettu edellisvuodesta): - tulovero- % on 20,50 - kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,10 - vakituiset asunnot 0,50 - muut asuinrakennukset 1,00 - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 - voimalaitokset 2,85 - asukasluku asukasta - henkilöstömenojen kasvu +2,5 % Suunnitelman perusoletukset ovat seuraavat: - palkat +2,5 %/vuosi - maakunta + 3 %/ vuosi - verotulot + 2,5 % / vuosi - valtionosuudet + 3 % / vuosi - korkotaso 2,5 3,5 % vuositasolla Paltamon kunnan taloudellinen tila on viime vuosina pysynyt haasteellisena. Vuosi 2009 tullee olemaan alijäämäinen. Kunnalla ei ole vanhoja kattamattomia alijäämiä taseessa, mutta kehitys tässä suhteessa on huonompaan suuntaan. Vuosi 2010 tulee olemaan huono koko kuntataloudessa. 3

4 Valtuusto on hyväksynyt loppuvuodesta 2008 talouden tasapainotusohjelman jota on tarkasteltu vuonna 2009 ja jota joudutaan vielä riittämättömänä tarkistamaan vuoden 2010 kuluessa valtuuston ja hallituksen toimesta. Hakasuon koulun toiminnan yhdistäminen Korpitien koulun kanssa lukuvuoden alusta selvitetään. Vuosikate on esityksessä positiivinen , 120 /asukas ja Tulos alijäämäinen , 146 /asukas. Suunnitelmakaudella investoinnit ovat selkeästi aiempia vuosia vuosia pienemmät ja pääosin alle poistojen tason. Ainoa suurin investointikohde on v tapahtuva Kiehimänhovin peruskorjaus, jonka toteutuminen ratkeaa kevään 2010 aikana tehtävien selvityksien jälkeen. Sillä turvattaisiin tarpeellisen hoivaosastotoiminnan jatkuminen Paltamon kirkonkylällä. 4

5 3. TALOUSARVION JA KUNTASUUNNITELMAN TALOUSOSAN RAKENNE Talousarvio muodostuu neljästä osasta: 1. Tuloslaskelma 2. Rahoituslaskelma 3. Investointiosa 4. Käyttötalousosa Käyttötalousosa jakaantuu hierarkkisesti seuraaviin tasoihin: Esimerkki Toimialue Vastuualue Tulosyksikkö Meno/tulolaji Alaerittely sivistyspalvelut peruskoulut Kontiomäen koulu palkat varsinaiset palkat Käyttötalousosan rakenne on tehty siten, että pitkien sanallisten osien sijaan on tavoitteet ja resurssit koottu taulukkomuotoon. Esitystapa on pyritty tekemään yhtenäiseksi ja seurattavat tavoitteet ovat näkyvissä. Samaa taulukkoa käytetään myös toimintakertomuksessa. Taulukko jakaantuu siten, että ensin ovat varsinaiset tavoitteet (mitä tuotetaan), sitten toiminnan kysyntätiedot (kenelle tuotetaan), perustiedot (millä resursseilla tuotetaan) ja lopuksi kustannustaulukko. Kustannus-taulukossa toimintatulot ja menot sisältävät sisäiset erät (lähinnä kiinteistömenoja). Sen sijaan kustannuslaskennalliset erät eivät sisälly niihin. Talousarvion sitovuustaso Määrärahojen riittävyys Palveluyksiköt ja kunnanhallitus ovat vastuussa toimialueidensa määrärahojen käytöstä kokonaisuutena ja määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä koko talousarviovuoden ajan. Toiminnassa huomioidaan kuitenkin ensisijaisesti kunnan kokonaistaloudellinen etu. Investointien suunnittelusta ja rahoituksesta vastaavat ao. yksiköt yhdessä teknisten palveluiden kanssa, joka vastaa niiden käytännön toteuttamisesta muutoin paitsi kaluston ja irtaimiston osalta. Investointiosan määrärahat ovat sitovia hankekohtaisten nettomenojen osalta. Toimialue Kunnanvaltuusto myöntää talousarvion määrärahat käyttötalouden osalta toimialueittain. Toimialuetta sitoo toimialueen nettosumma, kuitenkin niin, että kunnanhallitus voi päättää toimialueiden kesken muutoksista. Kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat palveluyksiköiden esityksestä niiden vastuualueille. 5

6 Palveluyksiköiden johtaja (elinkeinopalveluiden, hallintopalveluiden, sivistyspalveluiden ja teknisten palveluiden johtaja) Vastuuhenkilö Palveluyksikön johtaja päättää vastuualueen määrärahojen jakamisesta tulosyksiköille vastuuhenkilöiden esityksen pohjalta. Elinkeinorahan käyttösuunnitelman päättää kuitenkin kunnanhallitus. Vastuuhenkilö päättää määrärahojen käytöstä tulosyksiköiden sisällä osatulosyksikköjen johdon esitysten pohjalta. Palveluyksiköiden - määräisissä yhteenvetotaulukoissa määrärahat sisältävät sisäiset menot ja tulot (esim. kiinteistö- ja ateriakulut), mutta eivät sisällä kustannuslaskennallisia eriä. 6

7 organisaatiokaavio 7

8 Kunta Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen heidän tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti ottaen huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen sekä ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Toimintaympäristö Väestö Asukasluku Asuminen Työvoima Työllisyys Asiakkaat Kuntalaisten talous Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus kustannustehokas palvelutuotanto Henkilöstönäkökulma Nettomuutto kuntaan Työpaikkaomavaraisuus Työttömyysaste, vuosikeskiarvo Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Huoltosuhde Hallinnon menot /asukas Kunnan organisaation tehokas toiminta Vuosikate Lainat euroa/asukas Vuosikate %/poistot Kunnan nettomenot/asukas > 0 Paltamo on viihtyisä ja vetovoimainen asuinkunta 85 % 4,5 % Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle Pyritään vakauttamaan kunnan talous suunnitelmakauden aikana ilman uusia veronkorotuksia. < 2,0 Hallinnon menot /asukas alle maan keskiarvon Kunnan henkilöstö on sitoutunut vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen > < /as vähintään 50 % < /as Henkilöstön työssä jaksamista / jatkamista kannustetaan Ennenaikaiset eläköitymiset < 2 Konserniohjaus: Kuntakonsernin tytäryhteisöille asetetaan seuraavat tavoitteet: 1. Tilikauden tulos on vähintään 0 2. Poistot ja pakolliset varaukset tehdään tilinpäätöksessä täysimääräisinä 3. Kaikessa toiminnassa toimitaan asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnassa otetaan huomioon ensisijaisesti koko konsernin etu Kunnanhallitus täydentää konsernille annettavia ohjeita ja tavoitteita toimintavuoden aikana. 8

9 Tunnuslukuja TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TA 2009 Asukasmäärä Verotulot milj. 8,23 8,44 7,81 8,07 8,41 8,55 8,94 9,3 9,7 Valtionosuudet 7,24 7,65 8,22 8,46 7,66 8,16 8,65 9,4 10,0 milj. Lainakanta Lainat /as Vuosikate /as 179,52 298,99 267,59 101,96 123,77 15,10 32,62-94,78 14,22 Kunnan henkilöstö, virat ja työsuhteet Vastuualue Kunnanhallitus Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut TP ,5 4, TA ,5 4, TA ,5 3, TA ,5 TA ,5 3 94,5 24 Ts ,5 3 94,5 24 Ts , Ts , Ts Yhteensä , ,5 120,5 118 Koko kunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rah.muutos Tilikauden tulos

10 Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Keskusvaalilautakunta Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen. Vuonna 2010 ei ole säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2011 on eduskuntavaalit, vuonna 2012 presidentinvaali ja kunnallisvaalit ja 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vaalien järjestelyistä vastaa käytännössä hallintopalvelut. Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja rahoituksesta. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

11 Kunta Toimiala Tilivelvollinen Toiminta-ajatus PALTAMO Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Paltamon kunnan tehtävänä on suorittaa kunnan toimialaan kuuluvat perustehtävät ja ohjata kunnan kehitystä muuttuviin oloihin mukautuen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallituksen vastuualueena on valmistella kunnanvaltuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Kunnanhallitus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu sis + ulk Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 409 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 5 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Lisätietoja: Kunnanhallituksen toimialan henkilöstökustannuksissa on mukana Paltamon pitäjähistorian kirjoittamiseen varatut henkilöstömenot ja palveluiden ostossa muut kustannukset. Historiaprojekti on alkanut 2009 ja jatkuu vielä vuonna Kunta Toimiala Toiminta-ajatus PALTAMO Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaisesti lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ulkoisen tilintarkastuksen hoitaa julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT yhteisö). Tilintarkastus hoidetaan kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen standardien mukaisesti Varsinaisia tilintarkastuspäiviä on n 12 pv/vuosi + lautakuntatyöskentely. Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

12 Lisätietoja: Tarkastuslautakunta päättää vuosittain tarkastuksen painopistealueet. Lautakunta kokoontuu n. 8 kertaa vuoden aikana. Lautakunnan jäsenet tutustuvat vuoden aikana vastuualuejaon mukaisesti oman alueensa palveluyksiköiden toimintaan ja tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Tilintarkastuspäivät ovat lisääntyneet aiempaan verrattuna johtuen uudistuneesta konsernitilinpäätöksestä (laajuus) ja Paltamon työvoimayhdistyksen tarkastuspäivistä. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut Elinkeinopalveluiden johtaja Elinkeinopalveluiden toimiala hoitaa lailla säädetyt maaseutuelinkeinotehtävät ja luo edellytyksiä kunnassa tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle. Talousarvioon 2010 elinkeinojen kehittämiseen varaudutaan varaamalla määrärahat elinkeinorahana ja projektiosuudet kehittämishankkeisiin. Elinkeinojen kehittämisen toimintarahasta maksetaan osuus Kainuun Etu Oy:n toiminnasta. Kotimaan matkailun markkinointiraha kanavoidaan Oulujärven Jättiläiset ry:n kautta yhteismarkkinointiin ja hoidetaan suuri osa kunnan ulkoisesta mainonnasta ja tuetaan pieniä kehittämishankkeita. Toiminnan painopistealueet ovat matkailu oheispalveluineen ja luonnonvaroihin perustuvat peruselinkeinot, joita ovat mm. puunjalostus, puuenergia, kaivannaisteollisuus ja maatalous sivuelinkeinoineen. Kunta on mukana Oulujärvi Leader -kehittämisohjelmassa, Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke (OuKa)- hankessa, Kainuun maaseutuelinkeino -ohjelmassa, Kainuun kylätyöohjelmassa, Kainuun metsä- ja puutalouden työohjelmassa, Kainuun bioenergiaohjelmassa, Kajaanin seudun aluekeskusohjelmassa ja kalatalouden Kala-Leader-ohjelmaryhmässä. Elinkeinopalvelut edistää hankkeiden kautta mm. maaseutuyritystoimintaa, pienyritystoimintaa ja kylien kehittämistä. Maaseutupalveluissa hoidetaan lakisääteiset maataloushallinnon tehtävät ja edistetään maaseudun ja kylien kehittämiseen liittyviä hankkeita. Maaseutuhallinnossa Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kunnilla on ollut yhteistyösopimus alkaen, jotta tehtävät saadaan hoidettua nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2009 aikana on valmisteltu lakiesitystä maaseutuhallinnon uudelleen järjestämiseksi: kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin tai yhteistoiminta-alueisiin. Laki tullee voimaan , yhteistoiminta-alueista tulee olla kuntien päätökset ja toiminnassa viimeistään Lomituspalvelut hoitaa Ristijärven kunta ja samaan lomituspalvelualueeseen kuuluu Paltamon ja Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Puolanka ja Suomussalmi. Kuntakohtaisesti varaudutaan ns. ostolomitusten kuntaosuuteen. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Osallistuminen yrittäjien tilaisuuksiin Maataloustukikoulutus Tiedotus maataloustukiasioissa Keskustelutilaisuudet Koulutustilaisuudet kpl Tiedotteet kpl Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Elinkeinojen kehittämisraha Metelin tontit Metelin sähköliittymät v talousarvioon verrattuna nettokustannukset samalla tasolla. 2 myydään 2 myydään Henkilöstönäkökulma Vakituinen henkilöstö 1,3 (yritysasiamies 50%, maaseutuasiamies: maaseutuasiat 50+elinkeinoasiat 30%) 12

13 Suoritteita ja mittareita Ta 2009 Ta 2010 Su 2011 Su 2012 Su 2013 Maksettu maataloustuki Käsitellyt maataloustukihakemukset Tukea saavat tilat kpl Yritysten määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkaomavaraisuus 89,2 % 89,2 89,2 89,2 89,2 Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk+sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

14 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Hallintopalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, muut palvelut, työllistäminen, maakunta-asiat Hallintopalveluiden johtaja Hallintopalvelut tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavat yleis- ja taloushallinnolliset palvelut sekä vastaa kunnanviraston keskitettyjen hallintopalvelujen tuottamisesta. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Hyvän tiedonhallintatavan noudattaminen päätösten ja valmisteltavana olevien asioiden tiedotuksessa, mm. kuntatiedotteen hyödyntäminen. Prosessinäkökulma Asiahallinnan kehittäminen Arkistonmuodostussuunnitelman ajantasaistaminen Kustannuslaskennan kehittäminen Talouden näkökulma Taloudellisuus/hallinnon palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Talousraportoinnin kehittäminen Henkilöstönäkökulma Henkilöstön työhyvinvointi Työterveyshuollon palvelujen saatavuuden kehittäminen/sopimuksen noudattaminen Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoituneisuus Kuntatiedote n. 8 kertaa vuodessa Järjestelmään kirjattavat asiakirjat/saapuneet asiakirjat Vastuualueittain tehdään puuttuvat uudet kuvaukset ja suunnitelmat. Tuotettujen palveluiden kustannusten kehittyminen, esim. kopiointikulut. Nettomenot /asukas Talousraporttien käyttö, neljännesvuosiraportit Sairauspoissaolot Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelujen saatavuus Koulutuspäivät Kuntatiedote tavoittaa kuntalaiset ja siitä saatu palaute on positiivista. Kaikki päätöstä vaativat asiakirjat kirjataan. Uusi arkistonmuodostussuunnitelma käyttöön. Tuotettujen palveluiden tuotteistamista jatketaan. Alle maan keskiarvon Alle Kainuun keskiarvon Neljännesvuosiraportointi käytössä kaikissa palveluyksiköissä. Alle maan keskiarvon Työterveyshuollon asiakkaina kaikki yli 4 kk:n työsuhteessa olevat Koulutusta uusista asioista ja työkehittämisestä, tykytoiminnan kehittäminen 14

15 Lisätietoja: Hallintopalvelut vastaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden täytäntöönpanosta ja ohjaa asioiden valmistelua. Hallintopalveluiden erityisenä vastuualueena on kunnan talouden suunnittelu ja ohjaus sekä maakunnan toiminnan ja talouden seuranta. Kainuun maakunnan maksuosuus euroa ja yhteisten palveluiden (tietohuolto, kirjanpito, palkanlaskenta) maksuosuus euroa sisältyvät hallintopalveluiden palveluiden ostoihin. Kainuun maakunta kuntayhtymän kertyneiden alijäämien vuodelle 2010 sovittu maksuosuus euroa sisältyvät avustukset erään. Hallintopalveluiden keskeisiä palveluita ovat tiedottaminen, erilaiset neuvonta- ja tukipalvelut muille palveluyksiköille sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat kuten tyky toiminnan ja henkilöstöasioiden organisointi. Hallintopalveluiden henkilöstömenot sisältävät ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa siihen toimintaan (mm. ennen vuotta 2005 eläkkeelle jääneiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja lyhyissä työsuhteissa olleiden), josta henkilö on jäänyt eläkkeelle. Vuonna 2010 varaus on n euroa (Kuel- ja varhe-maksut) Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu ulk + sis Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 180 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos

16 Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, veteraaniasiat (ei kuntoutusasiat), perusopetus, ateriapalvelut, siivouspalvelut (hallinnointi), kuljetukset, kansalaisopisto, kirjasto, vapaa-aikatoimi, päivähoito Sivistyspalveluiden johtaja Sivistyspalvelut tukevat kuntalaisen kasvua aktiiviseksi kansalaisyhteiskunnan jäseneksi ja kehittävät omilla palveluillaan Paltamoa viihtyisänä ja vetovoimaisena asuinpaikkana. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Palvelujen arviointi, kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi: Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen välineenä: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua Prosessinäkökulma Palvelurakenteet ja johtaminen: Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Asiakaspalautteet Naapurikuntien yhteistyön kehittäminen. Aktiivinen yhteistyö sivistyspalveluiden eri yksiköiden välillä Lasten ja nuorten hyvintointisuunnitelma Toiminnan ja talouden tasapaino Sivistyspalveluiden nettomääräraha/asukas asukaslukuarvio Henkilöstöstrategia. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Kerran vuodessa yksiköittäin asiakaspalaute- kysely tai itsearviointi Yhteisten toimintalinjausten lisääminen, tehokas suunnittelu ja toteuttamismahdollisuuksien arviointi. Vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen ja monipuolistamiseen haettu avustusta Opetushallitukselta yhdessä Kainuun muiden pienten kuntien kanssa Yksiköiden välisen yhteistyön konkreettinen kehittäminen (päivähoito, esiopetus, perusopetus, kansalaisopisto) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja seuranta 1559, Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten parissa työskentelevän henkilöstön yhteis- 16

17 työn kehittämiskoulutus Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä vähintään joka toinen vuosi 98,7 + n. 10 siivoojaa hallinnollisesti + kans.op. tuntiopettajat/ luennoitsijat n. 75 hlöä = yht. n. 185 henkilöä Suoritteita ja mittareita Oppilasmäärä syksyllä Opetusryhmän keskikoko 17,51 17,55 17,32 18,24 17,97 17, luokilla 17,72 17,10 15,89 17,22 17,48 * kirkonkylä 18,73 19,50 19,67 19,00 21,60 * Kontiomäki 16,75 14,33 14,33 14,67 12,33 * Hakasuo 15,98 20,93 / 7,5 ryhmää 12,00 / 3 ryhmää 15,00 / 2 ryhmää 17,67 17,50 13,67* 18,00 15, luokilla 17, ,75 19,25 18,45 19,50 / 8 ryhmää erityisluokilla 7 5,7 5,7 5,7 4,67 4,67 / 3 ryhmää Kyydittävät koululaiset Kyydityskustannukset arvio arvio Esikoululaisia Kyydittävät eskarilaiset Luvut tilastointipäivän mukaisina PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu 1440 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot 6964, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 17, Vuosikate Poistot , Rahastojen vähennys ,2 Tilikauden tulos Lisätietoja: Sivistyspalveluiden henkilöstömenot laskettu vakinaistuneiden toimien ja virkojen mukaisesti tiukaksi lokakuun 2009 palkkamenojen tasoon 2,5 % korotuksella. Vuonna 2008 avustuksissa työllistämistukituloja. 17

18 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Hallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 2 514, Avustukset , Vuokrat 0, Muut kulut 118, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,6 Vuosikate Poistot 1 635, Tilikauden tulos PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Projektit/hankkeet Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Vuonna 2008 Nuorten työpajan hanke mukana. Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilöt Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Peruskoulu Sivistyspalveluiden johtaja peruskoulujen rehtorit Paltamon kunnan perusopetus kasvattaa ja opettaa lasta/nuorta suhtautumaan valoisasti ja vastuuntuntoisesti opiskeluun ja elämään sekä luottamaan itseensä niin, että hän menestyy jatko-opinnoissaan ja elämässään hyvin. Opetuksessa painotetaan laatua. Viestintä-, ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatus sekä kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointi ovat keskeisiä painopistealueita. Yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteutetaan kaikilla luokka-asteilla. Erityisopetus huolehtii siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen suoriutuakseen opinnoistaan omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma sekä yleis- ja erityisopetuksen yhteistyö ovat keskeisiä välineitä oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 18

19 Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus. Jatkuva arviointi- ja kehittämistyö koskien sekä oppilaan arviointia että toiminnan arviointia. Koko perusopetusta koskevaksi toiminnan arviointikohteeksi on valittu hyvinvointi. Arvioinnilla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista, tuetaan määrätietoista kehittämistä, parannetaan kasvamisen ja oppimisen edellytyksiä ja kehitetään eri osapuolten välistä yhteistyötä. Koulukerhotoiminta Koulujen välituntiliikunnan ja vapaa-ajan liikunta peruskoululaiset Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen Palvelurakenteen kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden. Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen Löydä lajisi; Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke oppilasmäärä Yhtenäinen perusopetus kerhojen määrä osallistujien määrä lukuvuosi (kustannusarvio 2012 asti) 400 Yhtenäisen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen Perusopetuksen laadun takaaminen ja uusien, taloudellisten toimintamallien kehittäminen. Laadukas perusopetus erilaisine oppimisympäristöineen: -viestintäkasvatus -ympäristökasvatus -kansainvälisyyskasvatus ja ihmisenä kasvaminen -yrittäjyyskasvatus Opetushallituksen ja eri oppiaineiden valtakunnalliset kokeet, sijoittuminen jatkoopintoihin. Kiva Koulu hanke = kiusaamattomuushanke Lasten ja nuorten liikkuminen Vähintään valtakunnallisen keskiarvon mukainen menestys em. kokeissa, 100 % sijoittuminen jatkoopintoihin, Korpitien koulun kansainvälinen Comenius-hankkeen teemana hyvinvointi Kiusaamattomuuden edistymisen seuranta. Liikkumisen lisääminen kerhojen, koulun lisätoimenpiteiden sekä Kontiomäen ja Korpitien koulujen liikunnallisten pihojen valmistumisen myötä Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät projektit Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Ympäristötietouden lisääminen 19

20 Palvelutuotannon taloudellisuus vertailukohtana alueen muut maaseutumaiset kunnat. Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. perusopetuksen nettomenot/oppilas perusopetuksen nettomenot/ asukas Eri henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. 8768,50 euroa 897,30 Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen. Suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilökunnan määrä: - Korpitien koulu (0-9 lk) - Kontiomäki (1-6 lk) - Hakasuo (0-6 lk) Kehityskeskustelut rehtori/opettajia kanslisti/kouluavustaja opettajia/kouluavustajia Kerran vuodessa 1/29 0,5/3 3/0 2/1 Lisätietoja: Korpitien koululla yhdistetty 0-1.lk lukuvuonna PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Perusopetus Toimintatuotot Myyntituotot 72711, Maksutuotot Tuet ja avustukset 8628, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 200, Vuokrat , Muut kulut , Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 3,9 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Huomioitu yhden opetusryhmän väheneminen vuosittain henkilöstökustannuksissa. Peruskoulujen oppilastilastot: peruskoulun oppilaat tilastointipäivän mukaisina 2010 jälkeen ensimmäiselle luokalle tulevien määrät päivitetty väestörekisterin marraskuun lopun 2009 tilanteen mukaiseksi. 20

21 Paltamon peruskoulujen oppilasennuste Oppilasennuste luokat yht. AA YA lisäopetus YHT. yht a Korpitien koulu 1-9 lk luokat yht. AA YA Lisäopetus yht. yht a PIENRYHMÄT 3 kpl oppilaat eivät sisälly yllä oleviin luokkakohtaisiin lukuihin lv

22 Hakasuon koulu 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Kontiomäen koulun 1-6 luokat Oppilasennuste luokat yht. 1.luokkal synt.vuos a Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Ateriapalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Paltamon kunnan ateriapalvelut tuottavat laadukkaita ja ravitsemussuositusten mukaisia aterioita eri asiakasryhmien erityistarpeet huomioiden. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Monipuoliset, ravitsevat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat ateriapalvelut ovat asiakkaiden saatavissa tilausten mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Asiakaspalaute Asiakastyytyväisyyskyselyt Sopimuskatselmukset ostaja-asiakkaiden kans- Jatkuva Joka toinen vuosi Vuosittain 22

23 Ateriasuoritteiden määrä sa määrä / vuosi / keittiö Kiehimänhovin keittiö: suoritetta Prosessinäkökulma Ateriapalvelut tuotetaan luotettavasti ja tasalaatuisesti Työprosessien arviointi ja kehittäminen Monipuolinen kunnan sisäinen, kuntien välinen ja maakunnallinen yhteistyö Talouden näkökulma Toiminta on taloudellista ja tehokasta Talouden seuranta ajantasaista Henkilöstönäkökulma Henkilöstön määrä - vakituiset - määräaikaiset Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantaminen Reseptiikan kehittäminen Palvelujen toimivuus Ateriapalveluiden tuotteistaminen Oma seuranta Tuotantokustannukset / suorite Talousraportointi 10,25 henkilöä 2 henkilöä Asiakaspalaute sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Koulutuksiin ja kehittämiseen osallistuminen Sairauspoissaolojen määrä sekä kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Tyky -toimintaan osallistuminen Korpitien keittiö: suoritetta Kontiomäen keittiö: suoritetta Atk-ohjelmien laajempi hyödyntäminen Ateriapalveluiden työprosessit toimivia ja taloudellisia, Prosessien lähempi tarkastelu. Ateriapalveluiden tuottaminen Kainuun maakuntakuntayhtymälle, Paltamon kunnan perusopetuksen ja päivähoidon asiakkaille sekä kunnan henkilöstölle Keskimäärin 3,40 / suorite Kuukausittain Henkilöstön riittävyys ja toimintojen sujuminen Kehityskeskustelut joka toinen vuosi Koulutus väh. 1 pv/hlö/vuosi Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Säännölliset työpaikkapalaverit, avoin ja toimiva tiedonkulku Tyky-toiminnan kehittäminen Suoritteita ja mittareita arvio 2010 arvio Valmistetut ateriat

24 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Ateriapalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset 10306, Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 233, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot , Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Sivistyspalvelut Kuljetuspalvelut Sivistyspalveluiden johtaja Ruoka- ja siivouspalveluesimies Joukkoliikenne ja asiointipalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Peruskoululaisten kuljetusten järjestäminen (määrärahat perusopetuksen kohdassa). Asiointi- ja palveluliikenne on erityisesti sivukylillä asuville liikuntarajoitteisille vanhuksille ja kirkonkylällä koulua käyville liikuntarajoitteisille sekä erityskoulun oppilaille suunnattua kuljetuspalvelua, joka tapahtuu arkipäivisin. Palveluauton käyttö on säännöllistä. Palveluliikennettä käyttävien asiakastyytyväisyystutkimuslomake laaditaan vuonna 2009 ja kysely toteutetaan vuoden 2010 aikana, tutkimuksella selvitetään ko. palvelu tarve ja muutostoiveet. Kajaanin seutukunnan seutulippuun kuuluvat Paltamo, Kajaani, Ristijärvi ja Sotkamo. Seutulippu on päivittäin matkustavalle sarjalippua edullisempi, ja sitä käyttävät opiskelijat ja työssäkäyvät. Seutulipussa kunta maksaa vuosittain lipun normaalihinnan ja seutulippuhinnan erotuksen. Kunnan maksuosuus riippuu toteutuneiden matkojen lukumäärästä. Suoritteita ja mittareita Ostetut seutulippuvihkot keskimäärin kpl /kk 16,42 14,25 14,08 14,00 14,00 24

25 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kuljetukset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 7, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Toimiala Vastuualueet Tilivelvollinen Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut Kansalaisopisto Sivistyspalveluiden johtaja Kansalaisopiston rehtori Yleissivistävä oppimisyhteisö, jossa tuetaan elinikäistä oppimista ja vahvistetaan kuntalaisten henkistä kasvua sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteellinen koulutus on yksilöiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää, kestävän kehityksen huomioon ottavaa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tavoite Toteutuminen Asiakasnäkökulma Palveluiden laadukkuus: Asiakkaat saavat laadukasta palvelua oikeaaikaisesti Palvelujen arviointi: kehittämistyö ja toteuttaminen sekä toimintojen arviointi Lain vaatimuksen huomioiden arviointi ja analyysitiedot jokapäiväisen toiminnan kehittämisen työväline. Täydentää nykyinen arviontisuunnitelma laatukäsikirjaksi vuodesta 2010 alkaen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kurssitarjottimen monipuolisuus Kurssitoivekartoitus kohderyhmänä työttömät, eläkeläiset ja senioriväestö yhteistyössä työvoimatalon kanssa. Vuonna 2010 opintosetelityyppinen tuki kohderyhmän asiakkaille. Tavoittaa uusia opiskelijoita. Paltamon ja Ristijärven kunnan asukkaat Toimipisteitä toimintaalueella Nuorille suunnattu koulutus Opiskelijat suhteessa asukaslukuun Kokonaistuntimäärä kurssien määrä Pyydetyt opintotodistukset % asukasluvusta ( =5543) opiston opiskelijoina (1386) 7400 tuntia 35 35

26 Hankkeet: * Laatukäsikirja -hanke Prosessinäkökulma Palvelurakenteet Johtaminen myyntipalvelukurssi tunnit vuonna 2010 Pienten kuntien ja seutuyhteistyön kehittäminen 100 tuntia laatukriteerien määrittely (ks. lisätiedot kohta) Vapaan sivistystyön opetuksen takaaminen kattavasti Paltamon ja Ristijärven kuntien alueella Toiminnan kehittäminen tulevat tarpeet ennakoiden ja asiakaspalautetta hyödyntäen Talouden näkökulma Tasapaino Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilökunnan määrän mitoittaminen palvelutarpeen mukaisesti Toiminnan ja talouden tasapaino euroa/opetustunti Henkilöstöstrategia. Henkilöstön laatukoulutus. Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen. Työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan vakiinnuttaminen. Tutkintokäytänteiden yhtenäistäminen; kansalaisopistoissa opitun arvostaminen 73,61 euroa valtionosuuden laskennallinen tuntihinta Tyhy-toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työmotivaation lisääntyminen => poissaolojen väheneminen Kehityskeskustelut Henkilöstömäärä: rehtori/päätoimisia opettajia toimistohenkilöstö tuntiopettajat ja luennoitsijat Joka toinen vuosi. 1/3 1+0,45 75 rehtorilla sivistyspalveluiden ja kirjaston johtotehtävät, yhden päätoimisen opettajan työpanos perusopetuksessa ja sivistyspalveluiden talous- ja hallintotyöt opiston toimistossa Suoritteita ja mittareita arvio 2010 tavoite opiskelijoita % asukkaista 27,7 23,05 27, Valt.osuustuntimäärä Valt.osuuteen oikeuttavat toteutuneet tunnit myyntipalvelukurssit Valtionosuus Valtionosuus / tunti 56,92 61,52 62,67 68,29 71,60 73,61 Lisätietoja: Kansalaisopiston kurssimaksuja korotettu syksyllä 2009; kausikortti 44 eurosta 47 euroon. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa esitettyjen toimien vaikutus, mm. valtionosuusuudistus suoriteperusteisesta osittain myös laatukriteereihin perustuvaksi. 26

27 PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Kansalaisopisto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 43179, Tuet ja avustukset Muut tuotot 223, Toimintakulut Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 5 198, Avustukset 0, Vuokrat , Muut kulut 1 290, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos Musiikkiopisto PALTAMON KUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnittelu Suunnittelu Suunnittelu Musiikkiopisto Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut tuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0, Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrat 0, Muut kulut 0, Toimintakate Rahoituskulut -ja tuotot 0,0 Vuosikate Poistot 0, Tilikauden tulos

PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA

PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA PALTAMON KUNNAN TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 1. TAUSTAA Paltamon kunta sijaitsee Oulun läänin keskeisessä osassa, Oulujärven pohjoisella rannalla. Maakunnallisesti ja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot