Leskinen Seppo 16:00-16:26 jäsen. 16:00-16:26 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:26 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leskinen Seppo 16:00-16:26 jäsen. 16:00-16:26 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:26 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika klo 16:00-16:26 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:26 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:26 jäsen Korvala Markku 16:00-16:26 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:26 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:26 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:26 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:26 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-16:26 jäsen Sipola Mauno 16:00-16:26 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:26 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:26 jäsen Kuivala Mauri 16:00-16:26 varajäsen Roivainen Matti 16:00-16:26 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-16:26 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-16:26 valtuuston II vpj Ronkainen Jarmo 16:00-16:26 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:26 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Halonen Eero I varapuheenjohtaja Kangas Mari jäsen Autio Timo valtuuston III vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Irene Mäkelä ja Liisa Koskela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Irene Mäkelä Liisa Koskela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Omakotitalotontin myyminen Haapakankaalta Omakotitalotontin myyminen Martinniemestä Omakotitalotontin myyminen Ukonkaivoksen alueelta Lähivirkistysalueen ostaminen Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta Suunnitteluvarauksen tekeminen Liikuntakeskus Core Oy:lle Vuokraoikeuden siirtäminen Pellon vuokrasopimuksen siirto Valtuuston päätösten täytäntöönpano Maaseutuelinkeinojen kehittämisraha Ero Tuija Kamuttalle luottamustehtävistä Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 126

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 66 Kunnanjohtaja kertoi, että perusturvajohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi on tullut Hilkka Huusko, joka on myös Kiimingin perusturvajoh ta ja. Hänen työpanoksensa Haukiputaalla on 10 %. merkitsee asian tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Omakotitalotontin myyminen Haapakankaalta 6048/63/630/2012 KHALL 67 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , on vuokrannut Mika ja Anu Kaikkoselle Haapakangas 2822/4 -nimisen tilan, RN:o 283:107, pinta-ala n. n m². Ti la käsittää Haapakankaan asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 4 korttelissa Sittemmin vuokraoikeus on siirtynyt Mikko Haagalle ja Maria Kunnarille kiinteistötietojärjestelmän rasitustodistuksen mukaan Mikko Haaga ja Maria Kunnari ovat pyytäneet saada ostaa em. tilan. päättää myydä Mikko Haagalle ja Maria Kunnarille kunnanvaltuuston määräämin luovutusehdoin Haapakangas 2822/4 -nimisen tilan, RN:o 283:107, pinta-ala n m², kuu dentoistatuhannenseitsemänsadankahdenkymme nenviiden euron (16725 ) kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppahinta tilitetään Haukiputaan kunnan maanmyyntitulojen tilille. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (3xlv)

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Omakotitalotontin myyminen Martinniemestä 6049/63/630/2012 KHALL 68 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , on vuokrannut Jukka Salmelle ja Heli Hietalalle n.1295 m2 määräalan Välimaa-nimisestä tilasta, RN:o 4:356, Määräala käsittää Martinniemen asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 3 korttelissa Sittemmin vuokraoikeus on siirtynyt Erja ja Henri Mikkolalle kiinteistötietojärjestelmän rasitustodistuksen mukaan Erja ja Henri Mikkola ovat pyytäneet saada ostaa em. tilan. päättää myydä Erja ja Henri Mikkolalle kun nanvaltuuston määräämin luovutusehdoin näärä alan Välimaa-nimisestä tilasta, RN:o 4:356, pinta-ala n m², kuudentuhannenkuudensadanneljänkymmenen euron ja kuuden kymmenen sentin (6640,60 ) kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppahinta tilitetään Haukiputaan kunnan maanmyyntitulojen tilille. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (3xlv)

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Omakotitalotontin myyminen Ukonkaivoksen alueelta 6050/63/630/2012 KHALL 69 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / maanmittausinsinööri Kari Viik, p , on vuokrannut Seppo Tapaniselle ja Teija Ojalalle Ukonkaivos 2716/5 -nimisen tilan, RN:o 3:291, pinta-ala n m². Tila käsittää Ukonkaivoksen asemakaavan mukaisen rakennuspaikan 5 korttelissa Sittemmin vuokraoikeus on siirtynyt Tiina Latvastenmäelle ja Jussi Tikkaselle kiinteistötietojärjestelmän rasitustodistuksen mukaan Tiina Latvastenmäki ja Jussi Tikkanen ovat pyytäneet saada ostaa em. tilan. päättää myydä Tiina Latvastenmäelle ja Jussi Tikkaselle kunnanvaltuuston määräämin luovutusehdoin Ukonkaivos 2716/5 -nimisen tilan, RN:o 3:291, pinta-ala n m², kuudentuhannenviidensadanseitsemän euron (6507 ) kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Kauppahinta tilitetään Haukiputaan kunnan maanmyyntitulojen tilille. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (3xlv)

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Lähivirkistysalueen ostaminen 6051/63/631/2012 KHALL 70 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Kauko Granlund omistaa Puotiniemi-nimisen tilan RN:o 70:3 Santaholman alueella. Tilaan sisältyy Santaholman asemakaavan mukaisia lähivirkistysalueita (VL) yht. noin 1812 m². Maanomistajan kanssa on neuvoteltu ja päästy sopimukseen kahden kaavassa virkistysalueeksi osoitetun palstan ostamisesta kunnal le ta van omaisella raakamaan hintatasolla. Kauppahinnaksi on sovit tu Kunnalla on tietyin edellytyksin MRL 101 :n perusteella velvollisuus lunastaa alueet, jotka on kaavassa osoitettu muuhun kuin yksityiseen rakennustoimintaan eikä maanomistaja voi sen vuoksi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluetta. Liitteenä on kartta ostettavista määräaloista. päättää ostaa tilaan Puotiniemi RN:o 70:3 kuuluvat yht. noin 1812 m²:n lähivirkistysalueet 3262 :n kauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen (3xlv)

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Lomarakennustontin varaus Virpiniemen Kellonlahden alueelta 6053/63/634/2012 KHALL 71 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Arto ja Arja Sippala ovat lähettäneet Oulun kaupungin yhdyskuntaja ympäristöpalveluun tonttihakemuksen, jolla he haluavat vuokrata lomarakennustontin Virpiniemen Kellonlahden alueelta korttelista 1469 tontin 5. Tontin pinta-ala on 1400 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 210 k-m2. päättää varata tontin 5 korttelista 1469 esitetyn mukai ses ti. Tonttien hinnoittelu perustuu kunnanhallituksen hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaukset ovat voimassa kaksi kuukautta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./viik

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Suunnitteluvarauksen tekeminen Liikuntakeskus Core Oy:lle 6054/63/634/2012 KHALL 72 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , päätti käynnistää Kellon keskustan korttelin1013 kaavamuutoksen, jonka tarkoituksena on osoittaa Nikintien ja Haukiputaantien kulmaukseen kaavoitettu paloasematontti (YP) liikerakentamiseen ja mm. liikuntakeskuksen toimitilojen rakentamiseen soveltuvaksi. Liikuntakeskus Core Oy/Sanna Halonen on pyytänyt kuntaa tekemään suunnitteluvarauksen osalle nk. paloasematonttia liikuntakeskushankkeen suunnittelua varten. Liikuntakeskus Core on Haukiputaalla toimiva liikunta- ja hyvinvointipalveluyritys, joka aloitti toimintansa kuntakeskuksen tuntumassa Simppulassa vuonna Yritys työllistää tällä hetkellä vakituisen henkilöstön (3) lisäksi noin 10 tuntiohjaajaa. Yrityksen nykyiset toimitilat (600 m²) ovat käyneet ahtaiksi ja asettavat rajoitteita liikuntapalveluiden tuottamiselle. Tilojen rajallisuus estää mm. uusien lajien ja liikuntamuotojen tarjoamisen asiakkaille. Koska sopivaa lisäliiketilaa ei ole saatavissa, yritys on päättänyt investoida ja rakennuttaa uuden liikuntapalveluita tuottavan liikekiinteistön Haukiputaalle. Hakija on laadituttanut arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:llä alustavan suunnitelman tontin tulevasta käytöstä. Asemapiirroksen mukaan tontille on tarkoitus rakentaa n m²:n rakennus, josta osa tulisi liikuntakeskuksen käyttöön ja osa fysioterapia-, kauneus- ja hyvinvointialojen yrittäjille. Yrityksen ta voitteena on aloittaa maanrakennustyöt syksyllä 2012 ja rakentami nen keväällä Liikuntakeskusta varten tehtävän suunnitteluvarauksen aluerajaus tulisi tässä vaiheessa tehdä ohjeellisena, koska suunnittelualueen ja hakijan hallintaan luovutettavan alueen lopullinen rajaus selviää vasta kaavamuutoksen edetessä. Kunnan ja Core Oy:n välillä tulee tehtäväksi sopimus yhteistoimintamenettelystä, jossa todetaan mm. alustava suunnittelualueen rajaus, sopijapuolten tavoitteet kaavoituksessa, kaavoitusvaiheen tehtävä- ja kustannusjako ja kaavoituksen tavoiteaikataulu. Varaus olisi voimassa saakka. Liitteenä on kartta varattavasta alueesta. päättää tehdä ohjeellisen suunnitteluvarauksen Liikuntakeskus Core Oy:lle uutta liikuntakeskusta varten Kellon keskustan korttelista Varaus on voi massa saakka.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Hakijan ja kunnan välille laaditaan yhteistoimintasopimus. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen sekä tekemään sopimukseen mahdolliset tekniset tarkistukset. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./huoponen

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vuokraoikeuden siirtäminen 6055/63/635/2012 KHALL 73 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Pentti Pohjola Hymora Oy:sta on lähettänyt vuokraoikeuden siirtoanomuksen koskien allekirjoitettuun maanvuokrasopimuk seen koskien Haukiputaan kunnan Kellon kylän tilaa Kellonlahti 1470/1 (kt ) Uusi vuokralainen Mira Näyhä on tilannut rakennusliike Hymora Oy:ltä vapaa-ajan asunnon rakentamisen kyseiselle tontille KVR-urakkasopimuksella. päättää hyväksyä vuokraoikeuden siirron. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./viik (2xlv)

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pellon vuokrasopimuksen siirto 6056/63/635/2012 KHALL 74 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Kunta on vuokrannut Arto Sipolalle Mursunranta-tilan, RN:o 17:140, pellot, yhteensä 1,05 ha. Arto Sipola on luovuttanut omistamansa Rinteen tilan pojalleen Jari Sipolalle sukupolvenvaihdolla. Tilalla sijaitsevat myös talli ja tarha-alueet. Tilalla harjoitetaan hevoskasvatusta ja kilpailutoimintaa. Arto Sipola pyytää pellon vuokrasopimuksen siirtoa Jari Sipolan nimiin. Vuokra-aika on sopimuksen mukaan yksi vuosi kerrallaan alkaen , ell ei jom pikumpi osapuoli irtisano sopimusta kuukautta ennen seu raa van vuokra-ajan alkua. Pellon vuokra on ollut 50 euroa vuodessa, ja sitä tarkistetaan sopimuksen mukaan kolmen vuoden välein maatalouden tuottajaindeksin pohjalta. hyväksyy Mursunranta-tilan peltoja koskevan vuokrasopimuksen siirron Jari Sipolan nimiin. Vuokrasopimus on voimassa asti, minkä jälkeen Oulun kaupunki päättää peltojen vuokraamisista. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: yhdyskunta- ja ymp.palv./jussila Arto ja Jari Sipola

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 75 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön seuraavasti: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 11 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Kuivala ja Sanna Kauppi Ukkola. 12 Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Hyväksyttiin lausunto yhdistymishallituksen päättämässä muodossa. tietopalvelu 13 Jätehuoltoviranomainen Päätettiin siirtää sopimuksella jätehuollon viranomaistehtävät Oulun kaupungin tekniselle lautakunnalle. Oulun kaupungin tekninen lautakunta 14 Muut asiat Merkittiin tiedoksi kunnankamreerin esittelemä talousarvion toteutuminen ja tilinpäätös hyväksyi päätösesityksen. tietopalvelu

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maaseutuelinkeinojen kehittämisraha 5542/31/312/2011 KHALL 132 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Vuonna 1980 Oulun kaupungin maatalouslautakunta päätti teettää Oulun maatalouden kehittämisselvityksen, joka sisälsi nykytilannekuvauksen, kehityssuuntauksen, kehittämistarpeet ja toimenpidesuosituksia. Kehittämisselvitykseen perustuen maatalouslautakunta teki toimenpideohjelman ja ohjelman toteutukseen varattiin talousarvioon rahoitus. Kehittämisselvityksiä päivitettiin vuonna 1991 ja Oulu-Ylikiiminki-kuntaliitosvaiheessa valmistui Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelma vuonna Ohjelmalla pyritään siihen, että maaseutuyritysten toiminta olisi kaikilla tasoilla suunnitelmallista, taloudellista ja ympäristön huomioivaa. Kehittämisrahan turvin tehdyillä toimenpiteillä on edistetty maatilojen ja maaseutuyritysten elinkelpoisuutta, ympäristöasioita ja koulutusta. Määräraha on ohjattu suunnitelmien laadintaan, selvitysten ja tutkimusten tekoon sekä neuvontapalvelujen käytön edistämiseen. Varsinaisia toteuttamishankkeita ei ole tuettu, poikkeuksena peltojen kalkitusten ja karjanlannan kuiviketurpeen käytön edistäminen. Nämä on katsottu tuen piiriin kuuluviksi tärkeiksi hankkeiksi ympäristönäkökohtien johdosta. Lähes kaikki Oulun aktiivi maatilat kuuluvat maatalouden ym päristöjärjestelmän piiriin ja kehit tämisohjelmalla ja -määrärahalla on kannustettu järjestelmään siirty mistä. Esimerkiksi vuonna 2010 ke hittämisrahaa myönnettiin 69 tilalle 186 käyttökohteeseen. Käyttökohteet jakaantuivat seuraavasti: peltoviljelyhankkeet 84 kpl, karjataloushankkeet 86 kpl ja muut kohteet mm. koulutus, maaseu tuyritysten kehittämisselvitykset ja metsäsuunnitelmat yhteensä 16 kpl. Kuntaliitoksen johdosta (UusiOulu) on syytä selvittää onko maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa mahdollista lisätä niin, että sen taso suhteessa maaseutuelinkeinojen kokoon ja merkitykseen ei vähene (vrt. maatilojen lkm.). Tämä tarkoittaa noin euron lisäystä nykyiseen euron määrärahaan, mikäli laskelman perusteena käytettäisiin Ylikiimingin kanssa tehdyn kuntaliitoksen aikaista mallia (470 /tila). Perusteluina määrärahan säilyttämiselle ja lisäämiselle voidaan esittää, että maaseudun työpaikat ovat paikallisia ja pysyviä. Kehittämisrahalla voidaan tukea mm. erikoisviljelyn ja luomuviljelyn edistämistä ja näin edesauttaa lähiruoan saantia Oulun alueelta positiivi sia ympäristövaikutuksia tukien.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maatiloja kunnittain on seuraavasti: Kunta Tiloja, kpl Määräraha Haukipudas Kiiminki Oulu Oulunsalo Yli-Ii Yhteensä Esityslistan liitteenä on koh teet/hank keet, joi hin mää rä ra haa käy tetään vuonna Yhdistymishallitus on päättänyt esittää yhdistyville kunnille, et tä - Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat varaavat talousarvioihinsa 470 /tila määrärahan vuodelle Vastaavasti uusioulu varaa vuodesta 2013 lähtien tämän määrärahan talousarvioonsa. - Yhdistyvät kunnat nimeävät edustajansa ohjausryhmään, joka tekee v kehittämisrahan käytöstä esityksen kunkin kunnan päättävään elimeen. päättää varata vuoden 2012 talousarvioon euron määrärahan (470 /tila) maaseutuelinkeinojen kehittämiseen. Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajan ohjausryhmään. hyväksyi päätösesityksen ja nimesi ohjausryhmään Haukiputaan edustajaksi ympäristösihteeri Jussi Muilun. Tiedoksi: kunnankamreeri yhdistymishallitus, Muilu KHALL 76 Ohjausryhmä hyväksyi kehittämisrahan käyttösuunnitelmaesityksen vuodelle Lisäksi ohjausryhmä päätti, että: - tukea myönnetään kunkin kunnan määrärahasta kun nan alueella asuvalle hakijalle ja kunnan alueella toimivalle EU-pin ta-alatuki kelpoiselle maatilalle sekä metsätilalle - metsätaloushankkeisiin tukea myönnetään vain kunnan hallinnollisten rajojen sisällä olevien metsien osalta - jos hakija on saanut tai hakee korvausta hankkeeseen muusta julki sesta rahoituslähteestä, kehittämisrahasta ei myönnetä tukea - hakemukset tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä Oulun, Ou lunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin maataloustoimistoon sekä Haukipu taan ja Kiimingin kuntien palvelupisteisiin erikseen sovittavi na palautuspäivinä. Ohjausryhmä katsoi järkeväksi, että muut kunnat valtuuttavat Oulun

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen maanhankintapäällikön hyväksymään ke hit tä mis ra ha pää tökset oh jaus ryh män kä sit telyn jälkeen. Esityslistan liitteenä on maaseutuelinkeinojen kehittämisrahan ohjausryhmän esitys määrära han käyttösuunnitelmaksi. hyväksyy maa seu tu elin kei no jen kehittämiseen varatun määrärahan käytettäväksi vuonna 2012 ohjausryhmän esityksen mukaisesti. valtuuttaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristö palvelujen maanhankintapäällikön hyväksymään kehittämisrahapää tökset ohjausryhmän käsittelyn jälkeen. hyväksyi päätösesityksen. yhdyskunta- ja ymp.palv./ohjausryhmä yhdyskunta- ja ymp.palv./maanhankintapäällikkö yhdyskunta- ja ymp.palv./muilu

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ero Tuija Kamuttalle luottamustehtävistä 3758/11/114/2008 KHALL 77 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Tuija Kamutta pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kamutta on tarkastuslautakunnan varajäsen. esittää, että valtuusto myöntää Tuija Kamuttalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen. hyväksyi päätösesityksen.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pöytäkirjoja KHALL 78 Sivistyslautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota päätöksiä ratkaistavakseen, ja merkitsee ne tiedoksi. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myöskään muita viranhaltijoiden siirretyn päätösvallan nojalla mennessä tekemiä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen ratkaista vaksi. hyväksyi päätösesityksen.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ilmoitusasiat KHALL 79 1 Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Sisäministeriö, Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3 Lausuntopyyntö: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen pakolaisten kuntiin osoittamisen strategia 4 Kuuleminen siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta; Koskilinjat Oy/Linjat 1, 24 ja 30 5 Kuuleminen siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta; Koskilinjat Oy/Linjat 9, 13 ja 22 6 Kuuleminen siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutoshakemuksesta; V. Alamäki Oy/Reitit Oulu-Ii kk-alaranta, Oulu-Ii kk, Oulu- Haukipudas, Haukipudas-Ii kk-alaranta, Oulu-Ii kk, Pohjois-Ii-Ii kk-oulu-oys ja Oulu-Ii linja-autoasema 7 Maksatuspäätös Holstinmäki Imago projektille maksatuskaudelta ( ) 8 Joukkoliikeneteen valtionavustuksen maksatuspäätös ajalta ( ) 9 Vaasan hallinto-oikeus, Päätös Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finland Yrkesfiskarförbund FYFF ry:n valitukseen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen Aluehallintovirasto on myöntänyt Suurhiekka Offshore Oy:lle luvan Perämerellä Iin ja Haukiputaan kuntien edustalla valtion yleisellä vesialueella km länteen rannasta sijaitsevan Suurhiekan alueelle tuulivoimapuiston rakentamista ja sieltä mantereelle sähkön siirtämistä varten tehtäviin toimenpiteisiin. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta ammattikalastajille maksettavia korvauksia koskevat vaatimukset. Tutkituilta osilta valitus on hylätty. 10 KEVA, Valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille 11 Suomen Kuntaliitto, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2011 tammi-joulukuun toteutuneiden nettotoimintamenojen ensitietoja 12 FCG Finnish Consulting Group Oy, Kaupungin- ja kunnanhallitusten koulutuspäivät , Oulu Kunnallinen työmarkkinalaitos 13 Työterveyshuoltolaki muuttuu : Työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain 14 Lappeenranta-seminaari Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa 16 Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Valtuuston esityslista ja pöytäkirja , hallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallituksen pöytäkirjat ja Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Johtokunnan pöytäkirja Oulun kaupunki/yhdistymishallitus ; Päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto uudessa Oulussa ; Uuden Oulun perusopetuksen tuntijako ; Infot: Keittiöverkkoselvitys, Kaupunkikuvakehitys, Henkilöstöasioiden valmistelu ; Yhdistymishallituksen alustavat linjaukset talousarvion valmisteluun vuodelle ; Yleisen kulttuuritoimen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön erillisselvitys ; Uuden Oulun luottamushenkilöiden muistamiset Oulun kaupunki/opetuslautakunta ; Haukiputaan Kirkonkylän koulun ja Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus Oulun kaupunki/rakennuslautakunta ; Rakennusjärjestyksen uudistaminen Oulun kaupunki/ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta ; Soralinkki Oy:n maa-aineksen ottoa koskeva päätös ; Soralinkki Oy:n kallion louhimista ja louheen murskaamista koskeva ympäristölupapäätös 31 Oulun Seutu, Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma sekä esitys viranomaistoiminnasta 32 Haukiputaan Sähköosuuskunta, Vuosikertomus Kiiminkijoki ry, Vuosikokouskutsu , Ylikiiminki 34 Kiinteistötahkola, Tiedote kevätyhtiökokouksen päätöksistä 35 Havana Paula, Tilitysyhteenveto vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen myöntämisestä 36 Noweco Partners/Teknoventure Management, Yhtiökokouskutsu , Oulu 37 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara, Tilitys vuoden 2011 korjaus-, energia- ja uusiutuvan energian käyttöönoton avustusmäärärahojen käytöstä 38 Alioravainen Anne, Kunnantalon uusiokäyttö merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

21 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 66, 75 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä ja 76 tehtyihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä ja 76 kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaa mo(at)haukipu das.fi, telefax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen

16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Aika 27.08.2012 klo 16:00-16:55 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:55 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:55 jäsen

Lisätiedot

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 Aika 04.10.2010 klo 16:00-16:34 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:34 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:34 jäsen

Lisätiedot

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen

Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Aika 02.04.2012 klo 16:00-16:25 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:25 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:25 jäsen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Aika 12.09.2011 klo 18:00-20:01 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214 Kunnanhallitus 27.06.2011 AIKA 27.06.2011 klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot