Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki"

Transkriptio

1 Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun sanan kanssa paremmin kuin pelkkien viitteiden avulla. Tämä artikkeli perustuu pitkälti Hanoch Ben Keshetin artikkelisarjaan ja karttoihin, mitä on lainattu luvalla tähän ja muihin artikkeleihini. (Hanoch Ben Keshet, Seven Empires and the Promised Kingdom of God, Ben Keshetin artikkeleiden pohjalta on olemassa myös toinen kirjoittamani Ilmestyskirjan selitys html-muodossa. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Salaliittoteoriat Ilmestyskirjasta on noussut kristityille tärkeimmäksi asiaksi tunnistaa siellä ilmoitettu peto ja pedon merkki. Paras tapa löytää oikea selitys on tutkia Raamattua itseään: mitä siellä sanotaan tästä pedosta? Jos tulkinta perustuu pääasiassa Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin, on siinä suuri mahdollisuus mennä harhaan. On helppoa laatia mielikuvituksellisia tarinoita irrottamalla muutama Raamatun jae pois asiayhteydestä ja Raamatun ilmoituksen kokonaisuudesta ja yhdistää niihin fantasiaa, fiktiota ja valhetietoa. Näin voidaan perustella melkein mikä tahansa asia raamatulliseksi, kun ei pitäydytä yksin Raamattuun. Tällä tavalla ovat syntyneet meidän aikamme Bestsellerit ja salaliittoteoriat, joiden sepittäjät ovat rikastuneet teoksillaan ja keräävät jatkuvasti lisää rahaa tarpeisiinsa. (David Icke, Jordan Maxwell, jne.) Jotkut kristityt ovat lähteneet mukaan tähän loputtomaan arvailujen ja vainoharhojen systeemiin, ja he levittävät valtioiden ja talouselämän johtajista panettelevia herjauksia. Uskovaiset eivät saa kuitenkaan kapinoida esivaltaa vastaan, vaikka se nurja olisi. Herjaaminen ja väärien todistusten antaminen lähimmäisistä ei saa koskaan olla kristityn tapa toimia. Tämän alueen synnit on syytä pyytää anteeksi ja lopettaa perättömien huhujen tai kyseenalaisten faktojen levittäminen. Voit lukea lisää salaliittoteorioista seuraavista artikkeleista: Petteri Haipola, Salaliittoteoria, , Dean Van Druff o Christians & Conspiracy Theories A Call To Repentance,

2 o Repentance from Conspiracy Theories, Ilmestyskirjan ensimmäinen peto Ilm 13 ja 17 Ilmestyskirjan luku 17 Suuri Babylon ja suuri portto Vastaus pedon arvoitukseen alkaa aueta Ilmestyskirjan luvusta 17. Luemme sieltä: Ilmestyskirja: 17:1 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, 17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." 17:3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Tässä kohdassa puhutaan suuresta portosta, jolla on tärkeä merkitys lopun ajan profetioiden ymmärtämisen kannalta. Porton on arveltu olevan milloin luopunutta kristillisyyttä, milloin roomalais-katolinen kirkko ja lopulta myös Israelin epäjumalanpalvelukseen langennut kansa sekä erityisesti Jerusalemin kaupunki. Ilmestyskirja itse sanoo suurta porttoa suureksi kaupungiksi, josta Jumalan kansan valittujen tulee lähteä ulos ennen vihan maljojen vuodatusta. (Ilm 17:18; 18:1-10.) Parhaiten tämä kuvaus sopii Jerusalemin kaupunkiin, jossa on uudestisyntyneitä kristityitä, arabeja, juutalaisia ja muiden kansallisuuksien edustajia, vähän ennen kuin peto valloittaa Jerusalemin kaupungin ja hävittää pyhät pedon valtakunnan alueelta. (Sak 14; Ilm 13:1-18; ; 14:9-11.) Kristittyjen tulisi siis paeta Jerusalemista ennen kuin peto hyökkää sinne ja tappaa Jeesuksen seuraajat. (Ilm 13:15.) Ilmestyskirjassa mainittu suuri kaupunki ja suuri Babylon kuvaavat siis Jerusalemia. Tämä käy ilmi myös siitä, että Jeesus ristiinnaulittiin siinä suuressa kaupungissa, jota kutsutaan hengellisesti Sodomaksi ja Egyptiksi. (Ilm 11:8.) Jerusalemissa onkin harjoitettu paljon epäjumalanpalvelusta, mm. Juudan kuningas, Manassen, aikana. (2Aik 33) Se sopii tästä syystä täydellisesti suureksi Babyloniksi, joskin on arveltu sen tarkoittavan myös Roomaa tai vertauskuvallisesti luopunutta kristillisyyttä. Suuri maanjäristys viitannee kuitenkin konkreettiseen kaupunkiin eikä vertauskuvaan. (Ilm 16:18.) Jerusalemissa tapahtui suuri maanjäristys Jeesuksen kuollessa ristillä (Matt 27:51) ja lisäksi vuosina 1927 ja Viimeinen suuri maanjäristys tapahtunee vähän ennen Kristuksen toista tulemusta tai sen yhteydessä. (Vrt. Sak 14:4; Ilm 16:18.) Jerusalem kuvataan Vanhan testamentin kirjoituksissa yhdessä uskottomien Juudan ja Israelin heimojen kanssa portoksi. (Jer 3; Hes 23.) Myös Jeesus itki langennutta kaupunkia, joka tappoi sen luokse lähetetyt profeetat ja torjui Messiaansa. (Matt 23:37-39; Luuk 19:41-44.) Juudan kuninkaat ovat tehneet historian saatossa huorin maan kuninkaiden eli pakanakuninkaiden kanssa ja palvelleet heidän epäjumaliaan Jerusalemissa. Jerusalem on jaettu kolmeen osaan ja se on nyt kolmen suuren uskonnon pyhä kaupunki: juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ei ole siten ihme, että maan kuninkaat ja kauppiaat itkevät sen tuhoa Kristuksen tulemuksessa tai vähän sitä ennen. (Ilm

3 18:9-24.) Myös Vanhassa testamentissa on ennustettu tämä sama asia juuri Jerusalemista, joten varmin tulkinta suureksi kaupungiksi, suureksi Babyloniksi ja portoksi on Jerusalem. (Jer 7:34; 16:9; 25:10; 33:10,11; vrt. Ilm 18:23.) Jakeessa Ilm 17:3 portto istuu helakanpunaisen pedon selässä. Tämä voi olla viittaus Jerusalemin maantieteelliseen sijaintiin Raamatun ajan tunnettujen maailmanvaltojen keskuksessa tai siihen, että juutalaiset on karkotettu Assyriaan (715 ekr), Babyloniaan (586 ekr) ja maan ääriin asti (70 jkr ja 135 jkr). Sijainti Raamatun maailman navassa selittäisi siten pedon selässä istumisen. (vrt. Hes 38:12.) Kuva Babylonian valtakunnan kartasta selventää asiaa: Kuva 1 Hanoch Ben-Keshet, Assyrian aikakausi 568 ekr, Kuvasta käy ilmi se, miten Jerusalem istuu seitsemän vuoren eli seitsemän kuninkaan päällä, mistä kertoo jae Ilm 17:12. Seitsemän kuningasta eivät voi loogisesti ajateltuna tarkoittaa mitään muuta kuin seitsemää maailmanvaltaa, joiden keskipisteessä Jerusalem on sijainnut: Egypti, Assyria, Babylon, Persia, Kreikka, Rooma ja islam. Israelin kansa on ollut kokonaan tai osittain kaikkien näiden orjuudessa ja elänyt heidän keskuudessaan Jerusalem joutui Rooman valtakunnan heikkenemisen jälkeen islaminuskoisten valloittamaksi vuonna 638. Juutalaisten jumalanpalveluksen keskuksen paikalle temppelivuorelle rakennettiin islaminuskoisten epäjumalanpalveluksen keskukseksi 600-luvun lopulla rakennuskompleksi, jolla sijaitsee kaksi yhteen liitettyä moskeijaa, Kalliomoskeija ( ) ja Al-Aqsan moskeija (Al-Aksa 674 ). Tässä toteutui ainakin alustavasti Raamatun ennustus, jonka mukaan hävityksen kauhistus (oikeammin: iljettävä epäjumala) asettuu Jumalan temppeliin pyhälle paikalle. (Dan 9:27; 11:31; 12:11; Matt 24:15.)

4 Tulevaisuudessa on tietysti mahdollista, että joku tietty ihminen asettuu temppelivuorelle ja julistaa olevansa jumala. Hän voi olla esimerkiksi muhamettilaisten odottama Mahdi tai väärä Messias Jeesus. (vrt. 2Tess 2:1-12.) Jos juutalaiset rakentavat rauhansopimuksen solmimisen jälkeen temppelin nykyisten moskeijoiden paikalle, niin sinne voisi tulla väärä juutalaisten messias, joka saa maallistuneen kansan uskomaan, että Allah on ainoa Jumala, jota tulee kumartaa. Näin väärä profeetta eli Ilmestyskirjan toinen peto auttaisi ensimmäistä petoa hallitsemaan Palestiinassa jäljelle jääneitä juutalaisia. (Ilm 13:11-18; 16:13; 19:19-21; 20:10; vrt. 2Tess 2:7-10.) Danielin profetia toteutui osaksi seleukidien eli Pohjoisen valtakunnan (Dan 11) kuninkaan, Antiokos IV Epifaneen, häväistyä temppelin vuonna 167 ekr. Toinen osittainen täyttymys oli Rooman valtakunnan sotapäällikön, Tiituksen, vastaava teko juutalaissodan aikana vuonna 70 jkr, jolloin temppeli hajotettiin maahan perusteellisesti. (vrt. Matt 24:15.) Jerusalemin kaupunki ja temppeli hävitettiin roomalaisten toimesta uudestaan vuonna 135 ns. Bar Kochban (Kokhba) kapinan aikana. Hävitys oli tuolloin lähes täydellinen, niin ettei temppelistä ja kaupungista jäänyt paljon mitään jäljelle. Jerusalemin raunioiden päälle rakennettiin pakanallinen roomalainen kaupunki, Aelia Capitolina. Juutalaiset myytiin orjiksi ja vietiin vankeuteen kaikkien kansojen sekaan. Tämän ns. toisen juutalaissodan aikana oli kuollut liki juutalaista ja hajaannuksen (diaspora) aikana heitä tapettiin lisää. Hitler tapatti natsi-saksassa kuusi miljoonaa juutalaista. Näin toteutuivat Jeesuksen ja Danielin kautta tulleet profetiat siitä, että hyökkäävän kansan väki hävittää temppelin, juutalaisia vihataan, heitä tapetaan ja kansa viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. (Luuk 21:20-24.) Profetian lopullinen täyttymys voi silti olla edessäpäin, mitä ainakin suureen ahdistukseen ja Kristuksen tulemukseen tulee. (Ilm 7:14-16; Dan 12:1, 2; Matt 24:15-30.) Ilmestyskirjan pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm 13:1; 17:3, 7; Dan 7:7, 8, ) Jotta saamme selville, mitä nämä päät ja sarvet tarkoittavat, niin meidän on luettava jonkin matkaa eteenpäin, sillä selitys annetaan samassa luvussa. Ilmestyskirja: 17:4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." 17:6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. 17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. 17:9 Tässä tarvitaan ymmärtäväistä mieltä, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 17:10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

5 Seitsemän vuorta ja seitsemän kuningasta Kirjoitin jo edellä, etteivät seitsemän vuorta ja seitsemän kuningasta, joiden päällä portto eli Jerusalem istuu (Ilm 17:3.) voi loogisesti ajateltuna olla mitään muuta kuin seitsemän maailmanvaltaa. Jerusalem sijaitsee näiden maailmanvaltojen keskipisteessä tai selässä ja ikään kuin istuu niiden päällä. Kun Israelia katsotaan kartalta, niin se sijaitsee pedon selässä, Välimeren rannalla. Lisäksi Jerusalemin ja Israelin kansan asukkaat ovat asuneet sekoittuneena kaikkien näiden maailmanvaltojen kansojen keskuudessa. Näin profetian sana osoittautuu todeksi, kun vertauskuvat paljastuvat selvälle suomenkielelle. Seitsemän maailmanvaltaa, joista enkeli puhuu Johannekselle, ovat niitä maailmanvaltoja, joiden valtaan Israelin kansa on historiansa aikana joutunut. Nämä ovat järjestyksessään: 1. Egypti (Jaakob Egyptiin vuonna 1778 ekr, Mooses ja kansa pois Egyptistä 1448 ekr) 2. Assyria (maailmanvallaksi 723/722 ekr, Israelin ja Samarian kaupungin valloitus 715 ekr) 3. Babylon (kukisti Assyrian pääkaupungin Niiniven vuonna 612 ekr ja Jerusalemin vaiheittain 605, 598 ja 587 ekr, jolloin koko kaupunki tuhottiin ja temppeli hävitettiin raunioiksi.) 4. Persia (Meedian ja Persian kuninkaat kukistivat Babylonin vuonna 539 ekr) 5. Kreikka (Aleksanteri Suuren johdolla kukistui Babylonia ekr, minkä jälkeen valtakunta jakaantui neljään osaan) 6. Rooma (Juudeasta Rooman provinssi 63 ekr) 7. Islam (Jerusalem valloitettiin vuonna 638 jkr ja Itä-Rooman eli Bysantin pääkaupunki vuonna 1453 jkr. ) Yhteistä kaikille maailmanvalloille on se, että seuraava valtasi tai kukisti ainakin osittain edellisen ja jokainen on hallinnut Israelin kansan asuttamaa aluetta. Näin ollen kahdeksas kuningas, joka on yksi noista seitsemästä, on myös joko kukistava edellisen valtakunnan tai hallitseva Israelin kansan asuttamaa aluetta eli Palestiinaa. Vahvin ehdokas kahdeksanneksi valtakunnaksi on islam. Se on saanut kuolinhaavan päähänsä, mutta on toipunut maailmanvallaksi ja valtaava lopun aikana Israelin uudestaan. (Ilm 13:3, 12, 14.) Kuolinhaavan paraneminen Ilmestyskirjan 13. luvussa kerrotaan, että merestä nousee peto, jolla on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä. Edellisessä luvussa paljastui, että nämä seitsemän päätä ovat tämän maailman valtakuntia, jotka ovat saaneet valtansa lohikäärmeeltä eli saatanalta. Myös lohikäärmeellä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja päissään sillä on kymmenen kruunua. (Ilm 12:3.) Ilmestyskirja: 13:1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 13:2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja

6 suuren vallan. 13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" Kun yksi pedon pää on ollut ikään kuin kuoliaaksi haavoitettu, niin sen täytyy kuvata yhtä niistä seitsemästä päästä, mitkä pedolla on. Koska seitsemän päätä ovat sama kuin seitsemän kuningasta ja seitsemän maailmanvaltaa, täytyy yhden pään olla joku seitsemästä maailmanvallasta. Mikä niistä se on? Islam sai nopeasti valtaansa Arabian niemimaan ja Lähi-idän ( ) laajentaen valtakuntansa aina Eurooppaan asti ( 751). Arabian islamilaisten jälkeen kaupunki joutui turkkilaisille seldžukeille vuonna Islam menetti välillä otteensa Palestiinasta ja Jerusalemista temppelin ritarien vallattua kaupungin 1099 ja hallitessa sitä vuoteen Islam koki kuitenkin romahduksen alkaen 1800-luvulta. Turkin Ottomaanien valtakunta (Osmanien valtakunta) hajosi vuosina , mikä oli kuolinisku koko imperiumille. Lopullisesti Osmanien valtakunta lakkasi olemasta vuonna Islam on kuitenkin nostanut uudelleen päätään ylös ja on toipunut kuolinhaavastaan. Se on nykyään yksi suurimpia maailmanvaltoja ja ainoa, joka ympäröi Israelin kansaa joka puolelta ja uhkaa vallata sen. Islamin kansan nousu, kuolinhaava ja henkiin herääminen näkyvät hyvin historian kartoilta. Seuraavassa on Hanoch Ben Keshetin karttoja islamin valtakunnan noususta, tuhosta ja uudesta kukoistuksesta, mikä sijoittuu lopun aikaan eli meidän päiviimme. Pedon ilmestyminen ja uusi nousu maailmanvallaksi on myös merkki Kristuksen tulemuksen läheisyydestä. (2Tess 2:1-12.) Kuva 2 Hanoch Ben Keshet, Rooman valtakunta 629 jkr,

7 Kuva 3 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 656 jkr, Kuva 4 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1566 jkr,

8 Kuva 5 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1920 jkr, Huomaa islamin valtakauden äkillinen romahdus eli kuolinhaava ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kuva 6 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1991 jkr,

9 Tästä viimeisestä kartasta näkyy islamin uusi nousu maailmanvallaksi. Israel ja Jerusalem ovat kokonaan muslimien ympäröimänä ja piirittämänä jokaisesta ilmansuunnasta. Portto istuu kirjaimellisesti pedon selässä (Ilm 17:3.), mutta peto ja kymmenen kuningasta tuhoavat porton lopun ajan sodassa. (Ilm 17:12-18.) Islaminuskon sanotaan olevan nykyään (2007) maailman nopeimmin kasvava uskonto. Sillä on kannattajia noin 1,3 1,5 miljardia eli se on maailman toiseksi suurin uskonto. Islam leviää poliittisuskonnollisen propagandan ja miekan avulla etenkin kolmansiin maihin ja Lähi-idän alueelle. Taustalla vaikuttaa valtava määrä öljydollareita ja omaisuutta, minkä avulla muslimit omistavat merkittäviä määriä maailmantaloudesta myös länsimaissa. Islam on siten todellinen uhka ei vain Israelin kansalle ja valtiolle vaan koko maailmalle. Islamin luonto on sodan julistaminen kaikille eriuskoisille ja maailman valloittaminen miekan avulla alamaiseksi Allahille, islamin epäjumalalle. Islam merkitsee suomeksi alistumista. Muslimin tehtävä on olla kaikessa alistunut Allahin määräämään kohtaloonsa ja Allahille. On kunnia saada kuolla pyhässä sodassa eriuskoisia vastaan ja voittaa maantieteellisiä alueita alamaiseksi islamille. Uskonnon ja ideologian kannalta ei ole väliä, alistetaanko maa ja sen asukkaat Allahille miekalla väkivalloin vai propagandan ja käännytystyön kautta. Lopputulos ratkaisee: maailma, joka on kokonaan alistettu Allahin valtaan. Maailmassa on vuonna 2007 yhteensä 45 maata, joissa islam on valtauskonto, eli joissa yli 70 % asukkaista on muslimeja. Islaminuskoisista maista erityisesti Iran ja Syyria ovat vihollisia Israelille ja uhkaavat tuhota juutalaisen kansan pois maan päältä. Islamin uskon periaatteisiin ei kuulu hyväksyä rauhaa vihollisten kanssa. Jokainen rauha on luonteeltaan väliaikainen ja pakon sanelema, kun ei pystytä heti voittamaan vihollista. Silloin kerätään voimia valheellisen rauhanjulistuksen ja aselevon aikana, minkä jälkeen pyritään tuhoamaan vastustaja lopullisesti. Näin ollen Israelin ja Palestiinan valtion väliset rauhanneuvottelut ovat farssi, mikä päättyy islaminuskoisten invaasioon keskellä rauhan aikaa. Tästä on olemassa myös Raamatun profetioita. Daniel: 8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. 8:24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Kymmenen kuningasta Raamatun profetioissa toistuu kymmenen kuningasta, jotka hyökkäävät Israeliin ja valloittavat sen. On luonnollista olettaa, että Danielin kirjassa mainitut kymmenen kuningasta ovat samat kuin Ilmestyskirjassa olevat. (Dan 7:7-8,20,24; Ilm 17:12,16.) Kummatkin profetian kirjat kertovat samasta aikakaudesta ja samoista tapahtumista. Tässä on niitä jakeita, missä puhutaan kymmenestä kuninkaasta.

10 Daniel: 7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. 7:9 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. 7:11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. 7:19 Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 7:20 sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. 7:23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." Ilmestyskirja: 17:12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 17:13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. 17:14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

11 17:15 Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. 17:16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. 17:17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 17:18 Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus." Hanoch Ben Keshetin tulkinnan mukaan nämä kymmenen kuningasta ovat samat, jotka on mainittu Psalmissa 83. Lainaan sen tekstiä tähän: Psalmit: 83:1 Laulu, Aasafin virsi. 83:2 Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. 83:3 Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. 83:4 Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 83:5 He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta." 83:6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: 83:7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, 83:8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. 83:9 Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela. Kuningas Daavidin ( ekr) hovisäveltäjä Aasaf on säveltänyt tämän laulun kuninkaan hallituskaudella. Kyseessä täytyy olla siten ennustus siitä, miten mainitut kymmenen kuningasta käyvät juonien avulla sotimaan Israelia vastaan. Tämä profetia ei ole toteutunut koskaan maailman historiassa, vaikka mainitut kansat ovat sotineet Israelia vastaan laulun tekemisen jälkeen. He eivät ole kuitenkaan juonineet Israelin päänmenoksi yhtä aikaa tahi tehneet liittoa Israelia vastaan. Tämä liitto on toteutunut ja toteutumassa vasta nyt, kun islam nostaa uudestaan päätään ja uhkaa tuhota juutalaiset Palestiinasta. Hanoch Ben Keshet on paikallistanut nämä kymmenen kansaa ja sijoittanut ne kartalle seuraavasti:

12 Kuva 7 Hanoch Ben Keshet, Psalmi 83, Kymmenen kuningasta, Kymmenen kansaa ja kuningasta ovat sulautuneet nykyisin Lähi-idän muiden asukkaiden joukkoon ja osittain risteytyneet muiden kansojen kanssa. Nämä kansat asuvat kuitenkin edelleen kartassa mainituilla alueilla. Assyria sijaitsee nykyisen Irakin, Syyrian ja Turkin raja-alueilla, Eufrat-virran pohjoisella juoksulla. Muut kansat sijoittuvat sopivasti nykyisen Israelin valtion ympärille: Libanon, Syyria, Jordania, Palestiina, Gaza (eroamassa itsenäiseksi valtioksi vuonna 2007) ja Saudi-Arabia. On siten jokseenkin selvää, että nämä maat kuuluvat niiden kymmenen kuninkaan joukkoon, mistä Raamatussa on ennustettu, että ne hyökkäävät lopun aikana Israeliin ennen Kristuksen toista tulemusta. (Sak 14 ja Hes 38:1-6.) Näiden kymmenen kuninkaan joukossa on yksi, joka kukistaa kolme muuta kuningasta tai alistaa heidät valtaansa. (Dan 7:20,24.) Hän on erilainen kuin muut kuninkaat ja tulee ilmeisesti heidän jälkeensä. Se, keitä nämä kolme alistettavaa kuningasta ovat, on vielä minulta pimennossa. Merkittävää on se, ettei Egypti ole hyökkäävien valtioiden joukossa. Sillä onkin rauhansopimus Israelin kanssa ja muut islamilaiset valtiot pitävät sitä petturina. Lopun aikana Pohjoisen valtakunnan kuningas on hyökkäävä Egyptiä vastaan ja voittava sen yhdessä Libyan ja Sudanin kanssa. (Dan 11:36-45.) Pohjoisen valtakunnan kuningas tarkoittanee samaa kuin Danielin kirjassa eli kuningasta, joka tulee Syyrian tai Turkin alueelta. (muinaiset seleukidit 312 ekr ) Kymmenen kuningasta eivät ole ainoat, jotka hyökkäävät Israelia vastaan lopun ajan taistelussa. Näiden lisäksi hyökkääjiä mainitaan Ilmestyskirjassa (idän kuninkaat, Ilm 9:13ss.; 16:12-21.) ja Hesekielin kirjassa, mihin paneudumme seuraavaksi.

13 Goog ja Maagog ja muut kansat Hesekielin kirjan profetiassa Herra ennustaa Hesekielin kautta, että Israelia vastaan hyökkää tiettyjä kansoja ja niiden ruhtinaita eli kuninkaita. Nämä löytyvät luvusta 38. Hesekiel: 38:1 Minulle tuli tämä Herran sana: 38:2 "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan 38:3 ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. 38:4 Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. 38:5 Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. 38:6 Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. 38:7 Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. 38:8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. 38:9 Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Tämä hyökkäys tapahtuu päivien lopulla (Hes 38:16.), mikä viittaa meidän päiviimme ja Kristuksen toista tulemusta edeltävään suuren ahdistuksen aikaan. (Ilm 7:14-16.) Etenkin Jeesukseen uskovia juutalaisia ja arabeja ja muita kristittyjä vainotaan pedon valtakunnassa, joka on siis islamin valtakunta Lähi-idässä, Vähässä-Aasiassa (Turkissa), Kaukasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Keski-idässä (Iran ympäristöineen: ehkä Saudi-Arabia, Syyria, Jordania, Irak, Afganistan, Pakistan). Luvun alussa mainittu Roos on käännösvirhe. Roosin kansaa ei mainita missään muualla Raamatussa, joten sitä ei ole välttämättä olemassakaan. Hepreankielen sana roos tarkoittaa päätä, päällikköä, ensimmäistä tai korkeinta, jolloin kyse on pääruhtinaasta eikä Roosin ruhtinaasta. Mm. King James Version ja muutamat muut englanninkieliset käännökset ovat kääntäneet sanan tällä tavalla. Hanoch Ben Keshet on paikallistanut Hesekielin kirjassa mainitut kansat nykyisen Turkin ja Kaukasian alueelle, mikä vaikuttaa hyvin uskottavalta. Muut maat, jotka ovat mukana hyökkäyksessä, ovat Iran (Persia), Sudan (Kuus tai Etiopia) ja Libya (Puut). (Hes 38:5.) Suluissa on mainittu Raamatun käyttämä nimi näistä maista ja sitä ennen on maiden nykyinen nimi. Näiden lisäksi Ilmestyskirja mainitsee idän kuninkaat, jotka ylittävät suuren Eufrat virran ja hyökkäävät ihanaan maahan eli Israeliin. (Ilm 9:14ss; 16:12-16.) Idän kuninkaiden joukossa voivat olla muslimimaat Eufratin itäpuolelta alkaen Afganistanista ja Pakistanista. Aika näyttää, mitkä kaikki maat osallistuvat tähän hyökkäykseen, jossa voi olla jopa 200 miljoonaa sotilasta.

14 Kuva 8 Hanoch Ben Keshet, Goog ja Maagog, Kuvasta näkyy, että Israelia vastaan hyökkäävät kansat ovat paljolti nykyisen Turkin alueella, Pohjois-Afrikassa ja Keski-idässä Iranin seuduilla. Jotkut ovat sanoneet, ettei Turkki voi hyökätä Israelin kimppuun, koska se hakee EU:n jäsenyyttä. Sitä suuremmalla syyllä se voi hyökätä lähes rauhassa muiden asiaan puuttumatta Israelia vastaan, jos se on EU:n jäsen. Euroopan Unionin sisällä ei puututa toisen maan sotatoimiin, mutta jos Turkki ei olisi EU:n jäsen, saattaisivat muut Euroopan valtiot suhtautua sen hyökkäykseen vakavammin. Lisäksi vuonna 2007 on valittu Turkkiin ensimmäinen islamistinen presidentti, mikä on alkusoittoa tulevalle Turkin valtion islamilaiselle nousulle vaaralliseksi uhaksi Israelia vastaan. Kaarlo O. Syväntö ja eräät muut ovat uskoneet, että Venäjä hyökkää lopun aikana Israeliin. He ovat kääntäneet tämän tulkinnan tueksi virheellisesti Raamatusta jakeen Joel 2:20, niin että siinä sanottaisiin pohjoisen armeijan rajan kulkevan kaukaisimmassa meressä pohjoisessa. Tämä maa olisi siten koko maapallo huomioiden Israelista pohjoiseen päin katsottuna Venäjä ja meri olisi Jäämeri. Raamatun maailma ei kuitenkaan ole sama kuin maapallo vaan se käsittää ne alueet, mitkä mainitaan Raamatussa. Siellä ei puhuta mitään Venäjästä eikä Kiinasta, mikä on myös virheellisesti luettu hyökkääjien joukkoon. Käännösvirhe paljastuu jo siitäkin, ettei jakeessa ole lainkaan sanaa pohjoinen, kun puhutaan äärimmäisestä tai kaukaisimmasta merestä. Tässä on kyseinen jae oikein käännettynä, niin kuin sen hepreankielen asiantuntijat ovat kääntäneet mm. englanninkielisiin luotettaviin käännöksiin. (KJV, RSV, ASV, Young, Webster, ) Jooel: 2:20 Mutta minä sinusta kauaksi pois pohjoisen [armeijan], ja ajan sen hedelmättömään ja autioon maahan. Sen kasvot ovat itäistä (tai muinaista) merta kohti

15 ja takamus kaukaisinta (läntistä) merta (Välimeri) kohti. Ja sen löyhkä ja paha katku nousee, sillä se on tehnyt suuria tekoja. Kaukaisin tai läntisin meri (hepreaksi akaron ) on muualla Raamatussa aina Välimeri eikä se voi tarkoittaa jotakin muuta merta tässäkään jakeessa. (5Moos 11:24; 34:2.) Niinpä pohjoisen armeija sijoittuu kartalla Välimeren ja Kaspianmeren väliin, mikä on nykyisen Turkin ja Dagestanin välinen vuoristoinen alue: Raamatun Goog ja Maagog. Kun Herra näyttää pyhyytensä näille hyökkääjille, niin hän luhistaa sen vuoret ja vuorenpengermät sortuvat. (Hes 38:20; Ilm 6:12-17; 16:18-21.) On vaarallista kääntää Raamattua väärin oman oppinsa tueksi, mutta eräille tämä ei tuota mitään ongelmia tai aiheuta omantunnon tuskia. Kirjain pitää ylpeät ja lihalliset miehet vankinaan, niin etteivät he näe valoa, joka loistaa Jumalan sanasta Pyhän Hengen opettamalla tavalla. Luettelo maista, jotka hyökkäävät Israeliin Edellisen perusteella voidaan tehdä luettelo niistä maista, jotka ovat mahdollisesti mukana hyökkäyksessä Israeliin. 1. Iran 2. Turkki 3. Syyria 4. Libanon 5. Palestiina ja Gaza 6. Jordania 7. Saudi-Arabia 8. Sudan 9. Libya 10. Iranin idänpuoliset muslimimaat kuten Afganistan, Pakistan, Intia, Bangladesh ja Indonesia 11. Kaukasian alueen muslimimaat Azerbaidžan ja Dagestan Irakin osallistuminen hyökkäykseen on kysymysmerkki, koska sitä ei mainita Raamatussa hyökkääjien joukossa (Babylon/ Kaldea) ja Yhdysvallat on miehittänyt sen liittolaisineen. Egypti joutuu lopun aikana sotaan Pohjoisen kuningasta vastaan, koska se on solminut rauhansopimuksen Israelin kanssa eikä päästä Sudanin ja Libyan joukkoja kulkemaan maansa lävitse Israelin kimppuun. (Dan 11:36-45.) Pohjoisen kuningasta edustavat seleukidien muinaista aluetta nykyisin hallitsevat Turkki ja Syyria. Syyrian vihollisuus Israelia kohtaan ei yllätä ketään nykyajan tutkijaa, mutta Turkin kehitys Israelin viholliseksi on vielä valtaosalta ihmisiä pimennossa. Aika näyttää, miten Raamatun profetiat toteutuvat tältä osin kirjaimellisesti. Kuningas, joka on ollut, ei ole, mutta on tuleva Ilmestyskirjassa on mainittu, että peto, joka tulee, on ollut, ei ole, ja on tuleva. Tämä on kuvausta kahdeksannesta pedosta, ei seitsemännestä. On erotettava toisistaan seitsemäs peto ja kahdeksas, vaikka peto itse on yksi niistä seitsemästä maailmanvallasta, joka oli Johanneksen aikana. Lainaan vielä uudestaan tätä kohtaa Raamatusta. Ilmestyskirja: 17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja

16 kymmenen sarvea. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. 17:9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 17:10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. Jakeessa 8 sanotaan, että peto, joka on siis kahdeksas kuningas (j.11), on ollut, mutta ei ole Johanneksen aikana, ja on tuleva. Mitä enkeli tarkoittaa sanoessaan, että peto on tai ei ole? Tarkoittaako hän olemassa olemista vai kuninkuutta? Asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että hän tarkoittaa kuninkuutta. Jokaisella maailmanvallalla on ollut monta kuningasta, joten kyse ei ole vain yhdestä kuninkaasta tai tittelistä vaan vallasta. Mitkä vallat ovat hallinneet Israelissa ja minkä kansojen keskellä se on elänyt orjuudessa, niin että se istuu pedon selässä? (Ilm 17:3,7.) Näitä ovat kaikki viisi Johanneksen aikana kukistunutta maailmanvaltaa: Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Kreikka. Se maailmanvalta, jonka aikana Johannes sai tämän ilmestyksen ja kuuli enkelin sanat, oli sillä hetkellä. Johannes eli Rooman valtakunnan aikana, joten se ei voi olla lopun ajan pedon valtakunta, jolla tarkoitetaan nyt seitsemättä päätä (Ilm 13:1; 17:3.) eli maailmanvaltaa. Kahdeksas kuningas on nyt se, jonka salaisuuden enkeli kertoo. Se on yksi noista seitsemästä. (Ilm 17:7-11.) Kaikki seitsemän olivat maailmanvaltoja, joten onko kahdeksaskin peto maailmanvalta? Jotta löydämme vastauksen, pitää meidän kurkistaa Danielin kirjaan, missä sama profetia on ensimmäisen kerran ilmoitettu. Lainaan tähän kohta koko luvun Danielin kirjan seitsemännestä luvusta. Kiinnitä huomiota jakeisiin 7-11 ja Niistä käy ilmi, että neljäs peto on sellainen, jolla on kymmenen sarvea. Vertaa tätä Ilmestyskirjan 17. lukuun, jakeisiin Huomaat, että nämä 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka saavat vallan yhdessä pedon kanssa vähäksi aikaa. Sitten ne sotivat pyhiä vastaan ja tuhoavat porton. He antavat kuninkuutensa pedolle eli ne ovat olemassa maan päällä yhtä aikaa kuin tämä petokin, joka on nyt taas se kahdeksas kuningas Ilmestyskirjan 17. luvusta. Tämä kahdeksas kuningas Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjan neljännen pedon yksi sarvi eli yksi kuningas poistaa tieltään kolme muuta sarvea eli kuningasta. (Dan 7:7,8,20-25; vrt. Dan 8:23-25.) Tästä voidaan päätellä, että sarvi eli kuningas poistaa lopun aikana tieltään tai alistaa valtaansa saman valtakunnan kolme muuta kuningasta. Näin paljastuu se, ettei islam ole kokonaisuudessaan Ilmestyskirjan kahdeksas kuningas. Se on seitsemäs peto, joka on maailmanvalta, mutta kahdeksas kuningas on yksi sen maailmanvallan sarvista eli kuninkaista. Kun tutkimme sitä, mikä on tuo kahdeksas kuningas Danielin kirjan perusteella, niin näemme, että Pohjoisen kuningas täyttää sen pedon kaikki tunnusmerkit. (Dan 11) Se sotii pyhien kansaa vastaan, ilkkuu kaikkia muita jumalia ja nousee jopa jumalten Jumalaa ja ruhtinasten Ruhtinasta eli Jahvea vastaan. (Dan 11:36-45; Dan 8:23-25.) Mikään muu peto ei sovi tähän kuvaukseen kuin islam ja yksi sen lopun ajan kuninkaista, jonka asuinsija on pohjoisessa Israeliin nähden.

17 Luimme jo aiemmin Jooelin kirjasta, että tämä valtakunta ulottuu Välimerestä Kaspianmereen. Tämä profetia ei koske kuitenkaan lopun aikaa, vaan aikaa ennen Jeesusta ja apostoleita. Tämä selviää siitä, että Pyhä Henki vuodatetaan vasta tämän jälkeen. (Jooel 2:27ss.) Joka tapauksessa kahdeksas peto eli kuningas on islaminuskoinen valtakunta. Pohjoisen kuningas on Turkki ja sen hallitsija. (Dan 11) Toinen vaihtoehto on Syyria perustuen muinaisten seleukidien hallitsemaan alueeseen, mutta Turkki nostaa päätään kahdeksannen pedon ehdokkaana tämän havainnon vuoksi hyvin voimakkaasti. Ilmestyskirjan 17. luvun 8. peto on islamin valtakuntaan kuuluva valtio tai kansa, tai sitten islam uskonnollis-poliittisena valtana kokonaisuudessaan. Lue nyt ilman ennakkoluuloja seuraava luku Raamatusta ja tutki, onko kahdeksas kuningas eli peto maailmanvalta vai sen yksi kuningas, Pohjoisen kuningas? Huomaa, että sama kuningas mainitaan Danielin kirjan kahdeksannessa luvussa, jakeissa Hän on kasvoiltaan röyhkeä ja tuottaa ihmeen paljon hävitystä pyhien kansalle, joka on Danielin kirjassa Israel eikä pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen yhteisö. Näin ollen myös Ilmestyskirja puhuu Israelin kansasta eikä kristityistä kertoessaan lopun ajan tapahtumista, koska uuden liiton kirjoitukset eivät voi kumota vanhan liiton kirjoituksissa esitettyä profetiaa. (Ilm 12:1-18; 13:5-9; 17:14; Dan 7:18,27; 12:1; vrt. Apt 1:6.) Sarvi, joka nousee Danielin kirjassa muiden sarvien keskeltä, voi olla Mahdi, ja hän tulee Turkista, mutta on koko islamin hengellinen johtaja. Se tosiasia, että tuhannen vuoden rauhan ajan valtakunta on Israelille valmistettu, ei sulje pois sitä, että Jumala on tehnyt myös pakanoista itselleen pappeja tähän kansaan kuuluviksi. (Ilm 5:9,10.) Pakanat on liitetty uskon kautta Israelin kansaan, jonka jäsenten tai minkä kansan vertauskuva on kaikkialla Raamatussa öljypuu. (Room 11:17-31; Jer 11:16; Hoos 14:7; Job 15:33; Psa 52:10; 128:3; Jes 17:6; Sak 4:3-12; Ilm 11:1-17.) Öljypuu ei kuvaa kertaakaan Jeesusta, vaikka eräät tulkitsevat Raamattua sillä tavalla väärin eivätkä usko kirjoituksia, että me pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneet uskovaiset olemme saaneet Israelin kansalaisoikeuden ja kuulumme nyt pyhään kansaan, joka on istutettu omaan pyhään kantoonsa. (Efe 2:11-22.) Israelin pyhän osan ja pakanuudesta pelastuneiden yhteinen pyhä juuri on Jeesus Kristus, joka kannattelee meitä molempia. Kanto on silti Israel, johon meidät pakanat on uskon kautta istutettu: valitun kansan pyhään osaan. (Room 11:17-24; Jes 11:1; 6:13.) Daniel: 7:1 Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. 7:2 Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. 7:3 Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. 7:5 Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa." 7:6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. 7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi täh - teet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. 7:9 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaat-

18 teensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. 7:11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. 7:12 Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 7:14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. 7:15 Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. 7:16 Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: 7:17 "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 7:18 Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen." 7:19 Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 7:20 sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. 7:23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." 7:28 Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni. Peto, joka joutuu kadotukseen Islam-tulkintaa vastaan on esitetty väite, jonka mukaan peto ei voi olla islam, koska hänet heitetään tuli- ja tulikivijärveen eli hän joutuu kadotukseen. Tämä olisikin vahva peruste tulkintaa vastaan, mutta se ei kestä Jumalan sanan koettelua. Tuliseen järveen voi joutua Mahdi ja islam, sillä se on kielikuva tuhoutumisesta ja hävityksestä. Seuraavassa on lainattu ne kohdat, missä peto ja väärä profeetta joutuvat kadotukseen eli heidät heitetään elävänä tuli- ja tulikivijärveen kärsimään ikuista rangaistusta.

19 Ilmestyskirja: 19:19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ilmestyskirja: 20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Toinen tulkinta on se, että islamissa on erikseen Mahdi hengellisenä johtajana, ja joku muu on sen poliittinen johtaja, tai kadotukseen joutuva peto olisi vain Turkin johtaja. Jakeessa Ilm 19:20 paljastuu se, että tuli- ja tulikivijärveen joutuu kaksi eri ihmistä: valheprofeetta ja petokuningas. Näiden ero näkyy myös Ilmestyskirjan 13. luvusta. Valheprofeetta tai petokuningas on Paavalin ennustama laittomuuden ihminen eli synnin ihminen (anomia: laittomuus; kapina; Jumalan vihollisuus; synti.). (2Tess 2:1-12.) Petokuningas on sitten pedon valtakunnan poliittinen johtaja, joka johtaa hyökkäystä Israeliin ja on saava surmansa Kristuksen tulemuksessa. (Dan 7:11; 2Tess 2:8) Selitin jo aiemmin, että Ilmestyskirjan seitsemäs kuningas on maailmanvalta, koska lopun ajan ensimmäisellä pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm 13:1; 17:3.) Pedolla on sarvissaan kruunut merkkinä siitä, että ne kymmenen sarvea eli kuningasta ovat vallassa sillä hetkellä, kun peto nousee ylös merestä. Tämä käy ilmi myös Ilmestyskirjan 17. luvusta, sillä 10 kuningasta saavat vallan yhtä aikaa pedon kanssa vähäksi ajaksi, vihaavat porttoa, tuhoavat sen ja antavat kuninkuutensa pedolle. (Ilm 17:12-18.) Jos 10 sarvea olisivat peräkkäisiä maailmanvaltiaita historiassa, niin edellinen kohta ei olisi totta Jumalan sanan ennustuksessa. Näin ei tietenkään voi olla: perättäisten kuninkaiden tulkinta on siten väärä. Yhtä lailla on väärä se tulkinta, ettei seitsemäs vuori eli kuningas olekaan maailmanvalta vaan se on yksi ihminen, joka on joskus elänyt, sitten kuollut ja taas ylösnoussut kuningas, joka hallitsee maailman jotakin valtakuntaa. Ihmiset eivät nouse ylös kuolleista hallitsemaan maanpäällisiä valtakuntia vaan heille on määrätty, että heidän pitää kerran kuoleman ja sen jälkeen tulee tuomio. (Hebr 17:27.) Danielin kirjasta käy ilmi, että lopun aikana on oleva ylen hirmuinen peto, jolla on kymmenen sarvea, jotka ovat sen valtakunnan kymmenen kuningasta. (Dan 7:7-11,17-26.) Tästä neljännestä valtakunnasta nousee yksi sarvi eli kuningas, joka kukistaa tai alistaa kolme muuta kuningasta (sarvea), tullen muita sarvia suuremmaksi. Danielin kirjan 11. luvun mukaan tämä yksi sarvi eli kuningas on Pohjoisen kuningas, joka on röyhkeä kasvoiltaan tuottaen ihmeen paljon tuhoa Israelin kansalle. (Dan 11:36-45; 8:23-25.) Hän on siis yksi ainoa ihminen, joka johtaa kansaansa tai valtiotaan, ja on osa sitä neljättä petoa, joka on Ilmestyskirjan seitsemäs kuningas eli maailmanvalta. (Ilm 13:1; 17:7-11.) Jotta et menisi ihan sekaisin, niin esitän tämän asian vielä luettelona. Ilmestyskirjan 13. luvun 1. peto = Danielin kirjan 4. peto = maailmanvaltoja. (Ilm 13:1; Dan 7:7.)

20 Siis: Ilmestyskirjan 7. kuningas = Danielin kirjan 4. peto = maailmanvaltoja. (Ilm 17:9-11; Dan 7:7.) Ilmestyskirjan 8. kuningas = Danielin kirjan 4. pedon yksi sarvi eli kuningas = yksittäinen ihminen, joka surmataan tulisessa järvessä. (Ilm 17:7-11; 19:20; 20:10; Dan 7:11, 20, 24.) Ilmestyskirjan 1. peto = Ilmestyskirjan 7. kuningas = maailmanvalta. (Ilm 13:1; 17:9-11.) Ilmestyskirjan 8. kuningas on ihminen, ei maailmanvalta. (Ilm 17:7-11.) Samoin Danielin kirjan yksi kuningas neljännestä pedosta on yksi ihminen eikä maailmanvalta, ja hän joutuu kadotukseen. (Dan 7:7-11,17-26; Ilm 19:20; 20:10.) Danielin kirjan 4. peto ja Ilmestyskirjan 17. luvun 7. kuningas ja 13. luvun 1. peto on yksi ja sama maailmanvalta, mutta ei yksi ihminen, sillä siinä on 10 kuningasta ja yksi kuningas kukistaa neljä kuningasta siinä valtakunnassa. (Dan 7:7-11,17-26; Ilm 13:1; 17:3,12-18 ) Yhdessä ihmisessä ei voi olla kymmentä sarvea, jotka ovat kymmenen kuningasta, joten on aivan mieletöntä väittää tätä petoa ja kuningasta yhdeksi ihmiseksi, joka joutuu kadotukseen. Ilmestyskirjan 2. peto on väärä profeetta eli ihminen. Hänelle ei ole suoraan vastinetta Danielin kirjassa. (Ilm 13:11-15; 16:13; 19:20; 20:10.) Näin tulee ilman ristiriitaa selitettyä se, miten Ilmestyskirjan 17. luvun kahdeksas kuningas ja Danielin kirjan neljännen pedon yksi sarvi voi joutua ihmisenä tuliseen järveen väärän profeetan kanssa, mutta Danielin kirjan neljäs peto ja Ilmestyskirjan ensimmäinen peto eivät voi valtakuntana joutua sinne ihmisen tavoin. Valtakunta, jossa on 10 kuningasta, ei voi joutua tuliseen järveen ihmisen tavoin, mutta siitä valtakunnasta nouseva yksi kuningas voidaan ottaa kiinni niin kuin ihminen, ja hänet voidaan heittää elävänä tuliseen järveen, jossa hän kuolee sinne jouduttuaan. Pedon valtakunta hävitetään perin juurin ja perusteellisesti, ja samoin käy sen johtajalle, petokuninkaalle. Tästä selityksestä poiketen on olemassa myöhempi tulkintani, jossa kahdeksas kuningas olisi kuitenkin sama kuin seitsemäs kuningas, ja olisi islam, tai Ottomaanien valtakunta uudelleen heränneenä. (Pedon merkistä ja Allahin nimestä) Onko uudelleen herännyt Rooma eli Euroopan Unioni ilmestyskirjan peto? Käsittelin tätä asiaa jo edellä, mutta otettakoon se uudestaan tutkimuksen alle. Ilmestyskirjan 17. luvun jakeessa kahdeksan lukee, että peto on ollut, mutta sitä ei ollut sillä hetkellä, kun Johannes sai nähdä tämän ilmestyksen. (Ilm 17:8.) Tästä syystä Rooma ei voi olla peto, vaikka sitä on pidetty vuoteen 2007 asti yleisimpänä tulkintana kristittyjen sanan opettajien ja oppineiden keskuudessa. Rooma oli Johanneksen aikana maailman johtava valtakunta, mutta se ei voi olla enää lopun ajan pedon valtakauden aikana maailmanvalta samassa merkityksessä kuin se oli apostolisena aikana. Euroopan Unionia on pidetty pitkään Ilmestyskirjan petona, mikä olisi uudelleen henkiin herännyt Rooman valtakunta. Jos vertaamme apostolisen ajan Rooman valtakunnan ja Euroopan Unionin

USA:n/Kauris: AFGANISTAN 2002 - IRAK 2003 Ydinaseet ja lentokoneet ovat kuvattu jo yli 2500 vuotta sitten Daniel 8. Luku 1 Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen

Lisätiedot

MAAILMAN JA IHMISEN TILA

MAAILMAN JA IHMISEN TILA MAAILMAN JA IHMISEN TILA Koko maailma on pahan vallassa, 1.Joh. 5:19 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 1.Joh. 1:8 Kuka on se, joka voittaa maailman,

Lisätiedot

Lopunajan Peto Ilmestyskirjassa

Lopunajan Peto Ilmestyskirjassa Lopunajan Peto Ilmestyskirjassa Petoja kuvaillaan jo Danielin kirjassa (Dan 7). Pedot tarkoittavat Jumalaa vastustavia maailmanmahteja. Ne voivat olla valtioita tai ihmisperäisiä aatteita. Näyt koskevat

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Ilmestyskirja. Sisällysluettelo 1

Ilmestyskirja. Sisällysluettelo 1 Ilmestyskirja Jeesuksen ilmestys Johannekselle Kirjoittaja: Apostoli Johannes Milloin kirjoitettu: N. vuoden 95 tienoilla Mitä aikaa käsittelee: 7 seurakunnan tila ja ennustus lopun ajoista Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 11/24 Jesaja, Jeremia (ja Valitusvirret), Hesekiel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Ilm. 17 18. Babylonin tuho

Ilm. 17 18. Babylonin tuho Esko Murto Ilm. 17 18 Babylonin tuho Luku 16 päättyi seitsemännen vihan maljan tyhjentämiseen, jossa todettiin: Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden

Lisätiedot

APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE Bel ja lohikäärme

APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE Bel ja lohikäärme www.scriptural-truth.com APOKRYFISET KIRJAT Bel ja Dragon KING JAMES BIBLE 1611 Bel ja lohikäärme Kirja Bel ja lohikäärme [in Daniel] Bel ja lohikäärme, historia Eristyksissä Daniel loppuun. {1:1} ja kuningas

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) BELSASSARIN PIDOT

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) BELSASSARIN PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) BELSASSARIN PIDOT 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Edellisestä kertomuksesta on kulunut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hesekiel: Näkyjen mies

Nettiraamattu lapsille. Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for Children,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

J eesuksen tulemuksen ajankohta

J eesuksen tulemuksen ajankohta TEOS 8 2001 11 Kalle Jalkanen Salattu hetki Ajan merkkinä Israel Viivästyykö Jeesuksen tulemus Mitkä merkit eivät ole täyttyneet Tempaus Antikristus Jeesuksen toinen tulemus J eesuksen tulemuksen ajankohta

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Historiallisia tosiasioita Lähi-idässä. Israel

Historiallisia tosiasioita Lähi-idässä. Israel Luvattu Maa Israel Pala monumentista, jonka Damaskuksen kuningas pystytti 800-luvulla ekr. (noin 250 vuotta Kuningas Daavidin jälkeen). Monumenttiin kaiverrettu kirjoitus mainitsee taistelut ja voitot

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Aabrahamin lasten luku täyttyy: Ilm. 7

Aabrahamin lasten luku täyttyy: Ilm. 7 Karitsa on avannut Uuden Testamentin, yhtä sinettiä vaille. On tultu loppuun. Silti loppu ei ole tyhjentynyt viiteen sinettiin. Ilm. 7 sisältää vielä kaksi välinäkyä 7:1-8 ja 7:9-17, jotka osoittavat,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 29/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen

Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen Oksastetut öljypuuhun ja Kristukseen Jeesukseen Oksastetut Israelin kansan kantoon Raamatun mukaan Israelin kansasta jää kanto jäljelle. (Jes 6:9-13.) Pakanuudesta uuden liiton aikakaudella Jumalan tykö

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu

APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten. Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu APOCRYPHA KING JAMES BIBLE 1611 RUKOUS ASARJA & kappale kolme juutalaisten www.scriptural-truth.com Asarja rukous Rukous Asarja ja kolme juutalaisten laulu {1:1} ja he kävelivät tulen keskellä ylistää

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Ilmestyskirjan rakenne

Ilmestyskirjan rakenne Ilmestyskirjan rakenne ja etenemismuoto Ilmestyskirjan rakenne Ilmestyskirjan rakenne Johanneksen Ilmestyksen monilukuiset yksityiskohdat on luettava tekstiyhteydessä (konteksti), jotta vältyttäisiin mielivaltaisilta

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki

Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki 1 Pauli Selkee Saarna 8.11. 2015. Danielin esimerkki Luther-talo, Tampere. Isänpäivän vanhan testamentin lukukappaleessa (Dan. 2. 31-41. 44) kohtaamme Danielin, juutalaisen nuoren miehen. Siirrymme nyt

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö alkukirkon katekismus ja uskon sääntö On pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä voimme tietää varmasti ja mitä emme voi tietää varmasti. Raamatun sana on selvä ja varma. Kaikki muu on spekulaatiota,

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA 1 Missio Järvenpää Tapani Talikainen 19.2.2013 JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA Tämänhetkinen sijaintimme tiekartalla Olemme tiekartalla edenneet pysähdyspaikkaan, joka on nimetty Jumalan

Lisätiedot