Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki"

Transkriptio

1 Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun sanan kanssa paremmin kuin pelkkien viitteiden avulla. Tämä artikkeli perustuu pitkälti Hanoch Ben Keshetin artikkelisarjaan ja karttoihin, mitä on lainattu luvalla tähän ja muihin artikkeleihini. (Hanoch Ben Keshet, Seven Empires and the Promised Kingdom of God, Ben Keshetin artikkeleiden pohjalta on olemassa myös toinen kirjoittamani Ilmestyskirjan selitys html-muodossa. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Salaliittoteoriat Ilmestyskirjasta on noussut kristityille tärkeimmäksi asiaksi tunnistaa siellä ilmoitettu peto ja pedon merkki. Paras tapa löytää oikea selitys on tutkia Raamattua itseään: mitä siellä sanotaan tästä pedosta? Jos tulkinta perustuu pääasiassa Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin, on siinä suuri mahdollisuus mennä harhaan. On helppoa laatia mielikuvituksellisia tarinoita irrottamalla muutama Raamatun jae pois asiayhteydestä ja Raamatun ilmoituksen kokonaisuudesta ja yhdistää niihin fantasiaa, fiktiota ja valhetietoa. Näin voidaan perustella melkein mikä tahansa asia raamatulliseksi, kun ei pitäydytä yksin Raamattuun. Tällä tavalla ovat syntyneet meidän aikamme Bestsellerit ja salaliittoteoriat, joiden sepittäjät ovat rikastuneet teoksillaan ja keräävät jatkuvasti lisää rahaa tarpeisiinsa. (David Icke, Jordan Maxwell, jne.) Jotkut kristityt ovat lähteneet mukaan tähän loputtomaan arvailujen ja vainoharhojen systeemiin, ja he levittävät valtioiden ja talouselämän johtajista panettelevia herjauksia. Uskovaiset eivät saa kuitenkaan kapinoida esivaltaa vastaan, vaikka se nurja olisi. Herjaaminen ja väärien todistusten antaminen lähimmäisistä ei saa koskaan olla kristityn tapa toimia. Tämän alueen synnit on syytä pyytää anteeksi ja lopettaa perättömien huhujen tai kyseenalaisten faktojen levittäminen. Voit lukea lisää salaliittoteorioista seuraavista artikkeleista: Petteri Haipola, Salaliittoteoria, , Dean Van Druff o Christians & Conspiracy Theories A Call To Repentance,

2 o Repentance from Conspiracy Theories, Ilmestyskirjan ensimmäinen peto Ilm 13 ja 17 Ilmestyskirjan luku 17 Suuri Babylon ja suuri portto Vastaus pedon arvoitukseen alkaa aueta Ilmestyskirjan luvusta 17. Luemme sieltä: Ilmestyskirja: 17:1 Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, 17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." 17:3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Tässä kohdassa puhutaan suuresta portosta, jolla on tärkeä merkitys lopun ajan profetioiden ymmärtämisen kannalta. Porton on arveltu olevan milloin luopunutta kristillisyyttä, milloin roomalais-katolinen kirkko ja lopulta myös Israelin epäjumalanpalvelukseen langennut kansa sekä erityisesti Jerusalemin kaupunki. Ilmestyskirja itse sanoo suurta porttoa suureksi kaupungiksi, josta Jumalan kansan valittujen tulee lähteä ulos ennen vihan maljojen vuodatusta. (Ilm 17:18; 18:1-10.) Parhaiten tämä kuvaus sopii Jerusalemin kaupunkiin, jossa on uudestisyntyneitä kristityitä, arabeja, juutalaisia ja muiden kansallisuuksien edustajia, vähän ennen kuin peto valloittaa Jerusalemin kaupungin ja hävittää pyhät pedon valtakunnan alueelta. (Sak 14; Ilm 13:1-18; ; 14:9-11.) Kristittyjen tulisi siis paeta Jerusalemista ennen kuin peto hyökkää sinne ja tappaa Jeesuksen seuraajat. (Ilm 13:15.) Ilmestyskirjassa mainittu suuri kaupunki ja suuri Babylon kuvaavat siis Jerusalemia. Tämä käy ilmi myös siitä, että Jeesus ristiinnaulittiin siinä suuressa kaupungissa, jota kutsutaan hengellisesti Sodomaksi ja Egyptiksi. (Ilm 11:8.) Jerusalemissa onkin harjoitettu paljon epäjumalanpalvelusta, mm. Juudan kuningas, Manassen, aikana. (2Aik 33) Se sopii tästä syystä täydellisesti suureksi Babyloniksi, joskin on arveltu sen tarkoittavan myös Roomaa tai vertauskuvallisesti luopunutta kristillisyyttä. Suuri maanjäristys viitannee kuitenkin konkreettiseen kaupunkiin eikä vertauskuvaan. (Ilm 16:18.) Jerusalemissa tapahtui suuri maanjäristys Jeesuksen kuollessa ristillä (Matt 27:51) ja lisäksi vuosina 1927 ja Viimeinen suuri maanjäristys tapahtunee vähän ennen Kristuksen toista tulemusta tai sen yhteydessä. (Vrt. Sak 14:4; Ilm 16:18.) Jerusalem kuvataan Vanhan testamentin kirjoituksissa yhdessä uskottomien Juudan ja Israelin heimojen kanssa portoksi. (Jer 3; Hes 23.) Myös Jeesus itki langennutta kaupunkia, joka tappoi sen luokse lähetetyt profeetat ja torjui Messiaansa. (Matt 23:37-39; Luuk 19:41-44.) Juudan kuninkaat ovat tehneet historian saatossa huorin maan kuninkaiden eli pakanakuninkaiden kanssa ja palvelleet heidän epäjumaliaan Jerusalemissa. Jerusalem on jaettu kolmeen osaan ja se on nyt kolmen suuren uskonnon pyhä kaupunki: juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ei ole siten ihme, että maan kuninkaat ja kauppiaat itkevät sen tuhoa Kristuksen tulemuksessa tai vähän sitä ennen. (Ilm

3 18:9-24.) Myös Vanhassa testamentissa on ennustettu tämä sama asia juuri Jerusalemista, joten varmin tulkinta suureksi kaupungiksi, suureksi Babyloniksi ja portoksi on Jerusalem. (Jer 7:34; 16:9; 25:10; 33:10,11; vrt. Ilm 18:23.) Jakeessa Ilm 17:3 portto istuu helakanpunaisen pedon selässä. Tämä voi olla viittaus Jerusalemin maantieteelliseen sijaintiin Raamatun ajan tunnettujen maailmanvaltojen keskuksessa tai siihen, että juutalaiset on karkotettu Assyriaan (715 ekr), Babyloniaan (586 ekr) ja maan ääriin asti (70 jkr ja 135 jkr). Sijainti Raamatun maailman navassa selittäisi siten pedon selässä istumisen. (vrt. Hes 38:12.) Kuva Babylonian valtakunnan kartasta selventää asiaa: Kuva 1 Hanoch Ben-Keshet, Assyrian aikakausi 568 ekr, Kuvasta käy ilmi se, miten Jerusalem istuu seitsemän vuoren eli seitsemän kuninkaan päällä, mistä kertoo jae Ilm 17:12. Seitsemän kuningasta eivät voi loogisesti ajateltuna tarkoittaa mitään muuta kuin seitsemää maailmanvaltaa, joiden keskipisteessä Jerusalem on sijainnut: Egypti, Assyria, Babylon, Persia, Kreikka, Rooma ja islam. Israelin kansa on ollut kokonaan tai osittain kaikkien näiden orjuudessa ja elänyt heidän keskuudessaan Jerusalem joutui Rooman valtakunnan heikkenemisen jälkeen islaminuskoisten valloittamaksi vuonna 638. Juutalaisten jumalanpalveluksen keskuksen paikalle temppelivuorelle rakennettiin islaminuskoisten epäjumalanpalveluksen keskukseksi 600-luvun lopulla rakennuskompleksi, jolla sijaitsee kaksi yhteen liitettyä moskeijaa, Kalliomoskeija ( ) ja Al-Aqsan moskeija (Al-Aksa 674 ). Tässä toteutui ainakin alustavasti Raamatun ennustus, jonka mukaan hävityksen kauhistus (oikeammin: iljettävä epäjumala) asettuu Jumalan temppeliin pyhälle paikalle. (Dan 9:27; 11:31; 12:11; Matt 24:15.)

4 Tulevaisuudessa on tietysti mahdollista, että joku tietty ihminen asettuu temppelivuorelle ja julistaa olevansa jumala. Hän voi olla esimerkiksi muhamettilaisten odottama Mahdi tai väärä Messias Jeesus. (vrt. 2Tess 2:1-12.) Jos juutalaiset rakentavat rauhansopimuksen solmimisen jälkeen temppelin nykyisten moskeijoiden paikalle, niin sinne voisi tulla väärä juutalaisten messias, joka saa maallistuneen kansan uskomaan, että Allah on ainoa Jumala, jota tulee kumartaa. Näin väärä profeetta eli Ilmestyskirjan toinen peto auttaisi ensimmäistä petoa hallitsemaan Palestiinassa jäljelle jääneitä juutalaisia. (Ilm 13:11-18; 16:13; 19:19-21; 20:10; vrt. 2Tess 2:7-10.) Danielin profetia toteutui osaksi seleukidien eli Pohjoisen valtakunnan (Dan 11) kuninkaan, Antiokos IV Epifaneen, häväistyä temppelin vuonna 167 ekr. Toinen osittainen täyttymys oli Rooman valtakunnan sotapäällikön, Tiituksen, vastaava teko juutalaissodan aikana vuonna 70 jkr, jolloin temppeli hajotettiin maahan perusteellisesti. (vrt. Matt 24:15.) Jerusalemin kaupunki ja temppeli hävitettiin roomalaisten toimesta uudestaan vuonna 135 ns. Bar Kochban (Kokhba) kapinan aikana. Hävitys oli tuolloin lähes täydellinen, niin ettei temppelistä ja kaupungista jäänyt paljon mitään jäljelle. Jerusalemin raunioiden päälle rakennettiin pakanallinen roomalainen kaupunki, Aelia Capitolina. Juutalaiset myytiin orjiksi ja vietiin vankeuteen kaikkien kansojen sekaan. Tämän ns. toisen juutalaissodan aikana oli kuollut liki juutalaista ja hajaannuksen (diaspora) aikana heitä tapettiin lisää. Hitler tapatti natsi-saksassa kuusi miljoonaa juutalaista. Näin toteutuivat Jeesuksen ja Danielin kautta tulleet profetiat siitä, että hyökkäävän kansan väki hävittää temppelin, juutalaisia vihataan, heitä tapetaan ja kansa viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. (Luuk 21:20-24.) Profetian lopullinen täyttymys voi silti olla edessäpäin, mitä ainakin suureen ahdistukseen ja Kristuksen tulemukseen tulee. (Ilm 7:14-16; Dan 12:1, 2; Matt 24:15-30.) Ilmestyskirjan pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm 13:1; 17:3, 7; Dan 7:7, 8, ) Jotta saamme selville, mitä nämä päät ja sarvet tarkoittavat, niin meidän on luettava jonkin matkaa eteenpäin, sillä selitys annetaan samassa luvussa. Ilmestyskirja: 17:4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." 17:6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. 17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. 17:9 Tässä tarvitaan ymmärtäväistä mieltä, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 17:10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

5 Seitsemän vuorta ja seitsemän kuningasta Kirjoitin jo edellä, etteivät seitsemän vuorta ja seitsemän kuningasta, joiden päällä portto eli Jerusalem istuu (Ilm 17:3.) voi loogisesti ajateltuna olla mitään muuta kuin seitsemän maailmanvaltaa. Jerusalem sijaitsee näiden maailmanvaltojen keskipisteessä tai selässä ja ikään kuin istuu niiden päällä. Kun Israelia katsotaan kartalta, niin se sijaitsee pedon selässä, Välimeren rannalla. Lisäksi Jerusalemin ja Israelin kansan asukkaat ovat asuneet sekoittuneena kaikkien näiden maailmanvaltojen kansojen keskuudessa. Näin profetian sana osoittautuu todeksi, kun vertauskuvat paljastuvat selvälle suomenkielelle. Seitsemän maailmanvaltaa, joista enkeli puhuu Johannekselle, ovat niitä maailmanvaltoja, joiden valtaan Israelin kansa on historiansa aikana joutunut. Nämä ovat järjestyksessään: 1. Egypti (Jaakob Egyptiin vuonna 1778 ekr, Mooses ja kansa pois Egyptistä 1448 ekr) 2. Assyria (maailmanvallaksi 723/722 ekr, Israelin ja Samarian kaupungin valloitus 715 ekr) 3. Babylon (kukisti Assyrian pääkaupungin Niiniven vuonna 612 ekr ja Jerusalemin vaiheittain 605, 598 ja 587 ekr, jolloin koko kaupunki tuhottiin ja temppeli hävitettiin raunioiksi.) 4. Persia (Meedian ja Persian kuninkaat kukistivat Babylonin vuonna 539 ekr) 5. Kreikka (Aleksanteri Suuren johdolla kukistui Babylonia ekr, minkä jälkeen valtakunta jakaantui neljään osaan) 6. Rooma (Juudeasta Rooman provinssi 63 ekr) 7. Islam (Jerusalem valloitettiin vuonna 638 jkr ja Itä-Rooman eli Bysantin pääkaupunki vuonna 1453 jkr. ) Yhteistä kaikille maailmanvalloille on se, että seuraava valtasi tai kukisti ainakin osittain edellisen ja jokainen on hallinnut Israelin kansan asuttamaa aluetta. Näin ollen kahdeksas kuningas, joka on yksi noista seitsemästä, on myös joko kukistava edellisen valtakunnan tai hallitseva Israelin kansan asuttamaa aluetta eli Palestiinaa. Vahvin ehdokas kahdeksanneksi valtakunnaksi on islam. Se on saanut kuolinhaavan päähänsä, mutta on toipunut maailmanvallaksi ja valtaava lopun aikana Israelin uudestaan. (Ilm 13:3, 12, 14.) Kuolinhaavan paraneminen Ilmestyskirjan 13. luvussa kerrotaan, että merestä nousee peto, jolla on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä. Edellisessä luvussa paljastui, että nämä seitsemän päätä ovat tämän maailman valtakuntia, jotka ovat saaneet valtansa lohikäärmeeltä eli saatanalta. Myös lohikäärmeellä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja päissään sillä on kymmenen kruunua. (Ilm 12:3.) Ilmestyskirja: 13:1 Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 13:2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja

6 suuren vallan. 13:3 Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" Kun yksi pedon pää on ollut ikään kuin kuoliaaksi haavoitettu, niin sen täytyy kuvata yhtä niistä seitsemästä päästä, mitkä pedolla on. Koska seitsemän päätä ovat sama kuin seitsemän kuningasta ja seitsemän maailmanvaltaa, täytyy yhden pään olla joku seitsemästä maailmanvallasta. Mikä niistä se on? Islam sai nopeasti valtaansa Arabian niemimaan ja Lähi-idän ( ) laajentaen valtakuntansa aina Eurooppaan asti ( 751). Arabian islamilaisten jälkeen kaupunki joutui turkkilaisille seldžukeille vuonna Islam menetti välillä otteensa Palestiinasta ja Jerusalemista temppelin ritarien vallattua kaupungin 1099 ja hallitessa sitä vuoteen Islam koki kuitenkin romahduksen alkaen 1800-luvulta. Turkin Ottomaanien valtakunta (Osmanien valtakunta) hajosi vuosina , mikä oli kuolinisku koko imperiumille. Lopullisesti Osmanien valtakunta lakkasi olemasta vuonna Islam on kuitenkin nostanut uudelleen päätään ylös ja on toipunut kuolinhaavastaan. Se on nykyään yksi suurimpia maailmanvaltoja ja ainoa, joka ympäröi Israelin kansaa joka puolelta ja uhkaa vallata sen. Islamin kansan nousu, kuolinhaava ja henkiin herääminen näkyvät hyvin historian kartoilta. Seuraavassa on Hanoch Ben Keshetin karttoja islamin valtakunnan noususta, tuhosta ja uudesta kukoistuksesta, mikä sijoittuu lopun aikaan eli meidän päiviimme. Pedon ilmestyminen ja uusi nousu maailmanvallaksi on myös merkki Kristuksen tulemuksen läheisyydestä. (2Tess 2:1-12.) Kuva 2 Hanoch Ben Keshet, Rooman valtakunta 629 jkr,

7 Kuva 3 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 656 jkr, Kuva 4 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1566 jkr,

8 Kuva 5 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1920 jkr, Huomaa islamin valtakauden äkillinen romahdus eli kuolinhaava ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kuva 6 Hanoch Ben Keshet, Islamin valtakausi 1991 jkr,

9 Tästä viimeisestä kartasta näkyy islamin uusi nousu maailmanvallaksi. Israel ja Jerusalem ovat kokonaan muslimien ympäröimänä ja piirittämänä jokaisesta ilmansuunnasta. Portto istuu kirjaimellisesti pedon selässä (Ilm 17:3.), mutta peto ja kymmenen kuningasta tuhoavat porton lopun ajan sodassa. (Ilm 17:12-18.) Islaminuskon sanotaan olevan nykyään (2007) maailman nopeimmin kasvava uskonto. Sillä on kannattajia noin 1,3 1,5 miljardia eli se on maailman toiseksi suurin uskonto. Islam leviää poliittisuskonnollisen propagandan ja miekan avulla etenkin kolmansiin maihin ja Lähi-idän alueelle. Taustalla vaikuttaa valtava määrä öljydollareita ja omaisuutta, minkä avulla muslimit omistavat merkittäviä määriä maailmantaloudesta myös länsimaissa. Islam on siten todellinen uhka ei vain Israelin kansalle ja valtiolle vaan koko maailmalle. Islamin luonto on sodan julistaminen kaikille eriuskoisille ja maailman valloittaminen miekan avulla alamaiseksi Allahille, islamin epäjumalalle. Islam merkitsee suomeksi alistumista. Muslimin tehtävä on olla kaikessa alistunut Allahin määräämään kohtaloonsa ja Allahille. On kunnia saada kuolla pyhässä sodassa eriuskoisia vastaan ja voittaa maantieteellisiä alueita alamaiseksi islamille. Uskonnon ja ideologian kannalta ei ole väliä, alistetaanko maa ja sen asukkaat Allahille miekalla väkivalloin vai propagandan ja käännytystyön kautta. Lopputulos ratkaisee: maailma, joka on kokonaan alistettu Allahin valtaan. Maailmassa on vuonna 2007 yhteensä 45 maata, joissa islam on valtauskonto, eli joissa yli 70 % asukkaista on muslimeja. Islaminuskoisista maista erityisesti Iran ja Syyria ovat vihollisia Israelille ja uhkaavat tuhota juutalaisen kansan pois maan päältä. Islamin uskon periaatteisiin ei kuulu hyväksyä rauhaa vihollisten kanssa. Jokainen rauha on luonteeltaan väliaikainen ja pakon sanelema, kun ei pystytä heti voittamaan vihollista. Silloin kerätään voimia valheellisen rauhanjulistuksen ja aselevon aikana, minkä jälkeen pyritään tuhoamaan vastustaja lopullisesti. Näin ollen Israelin ja Palestiinan valtion väliset rauhanneuvottelut ovat farssi, mikä päättyy islaminuskoisten invaasioon keskellä rauhan aikaa. Tästä on olemassa myös Raamatun profetioita. Daniel: 8:23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. 8:24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Kymmenen kuningasta Raamatun profetioissa toistuu kymmenen kuningasta, jotka hyökkäävät Israeliin ja valloittavat sen. On luonnollista olettaa, että Danielin kirjassa mainitut kymmenen kuningasta ovat samat kuin Ilmestyskirjassa olevat. (Dan 7:7-8,20,24; Ilm 17:12,16.) Kummatkin profetian kirjat kertovat samasta aikakaudesta ja samoista tapahtumista. Tässä on niitä jakeita, missä puhutaan kymmenestä kuninkaasta.

10 Daniel: 7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. 7:9 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. 7:11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. 7:19 Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 7:20 sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. 7:23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." Ilmestyskirja: 17:12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 17:13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. 17:14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa."

11 17:15 Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. 17:16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. 17:17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 17:18 Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus." Hanoch Ben Keshetin tulkinnan mukaan nämä kymmenen kuningasta ovat samat, jotka on mainittu Psalmissa 83. Lainaan sen tekstiä tähän: Psalmit: 83:1 Laulu, Aasafin virsi. 83:2 Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. 83:3 Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. 83:4 Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 83:5 He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta." 83:6 Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: 83:7 Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, 83:8 Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. 83:9 Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela. Kuningas Daavidin ( ekr) hovisäveltäjä Aasaf on säveltänyt tämän laulun kuninkaan hallituskaudella. Kyseessä täytyy olla siten ennustus siitä, miten mainitut kymmenen kuningasta käyvät juonien avulla sotimaan Israelia vastaan. Tämä profetia ei ole toteutunut koskaan maailman historiassa, vaikka mainitut kansat ovat sotineet Israelia vastaan laulun tekemisen jälkeen. He eivät ole kuitenkaan juonineet Israelin päänmenoksi yhtä aikaa tahi tehneet liittoa Israelia vastaan. Tämä liitto on toteutunut ja toteutumassa vasta nyt, kun islam nostaa uudestaan päätään ja uhkaa tuhota juutalaiset Palestiinasta. Hanoch Ben Keshet on paikallistanut nämä kymmenen kansaa ja sijoittanut ne kartalle seuraavasti:

12 Kuva 7 Hanoch Ben Keshet, Psalmi 83, Kymmenen kuningasta, Kymmenen kansaa ja kuningasta ovat sulautuneet nykyisin Lähi-idän muiden asukkaiden joukkoon ja osittain risteytyneet muiden kansojen kanssa. Nämä kansat asuvat kuitenkin edelleen kartassa mainituilla alueilla. Assyria sijaitsee nykyisen Irakin, Syyrian ja Turkin raja-alueilla, Eufrat-virran pohjoisella juoksulla. Muut kansat sijoittuvat sopivasti nykyisen Israelin valtion ympärille: Libanon, Syyria, Jordania, Palestiina, Gaza (eroamassa itsenäiseksi valtioksi vuonna 2007) ja Saudi-Arabia. On siten jokseenkin selvää, että nämä maat kuuluvat niiden kymmenen kuninkaan joukkoon, mistä Raamatussa on ennustettu, että ne hyökkäävät lopun aikana Israeliin ennen Kristuksen toista tulemusta. (Sak 14 ja Hes 38:1-6.) Näiden kymmenen kuninkaan joukossa on yksi, joka kukistaa kolme muuta kuningasta tai alistaa heidät valtaansa. (Dan 7:20,24.) Hän on erilainen kuin muut kuninkaat ja tulee ilmeisesti heidän jälkeensä. Se, keitä nämä kolme alistettavaa kuningasta ovat, on vielä minulta pimennossa. Merkittävää on se, ettei Egypti ole hyökkäävien valtioiden joukossa. Sillä onkin rauhansopimus Israelin kanssa ja muut islamilaiset valtiot pitävät sitä petturina. Lopun aikana Pohjoisen valtakunnan kuningas on hyökkäävä Egyptiä vastaan ja voittava sen yhdessä Libyan ja Sudanin kanssa. (Dan 11:36-45.) Pohjoisen valtakunnan kuningas tarkoittanee samaa kuin Danielin kirjassa eli kuningasta, joka tulee Syyrian tai Turkin alueelta. (muinaiset seleukidit 312 ekr ) Kymmenen kuningasta eivät ole ainoat, jotka hyökkäävät Israelia vastaan lopun ajan taistelussa. Näiden lisäksi hyökkääjiä mainitaan Ilmestyskirjassa (idän kuninkaat, Ilm 9:13ss.; 16:12-21.) ja Hesekielin kirjassa, mihin paneudumme seuraavaksi.

13 Goog ja Maagog ja muut kansat Hesekielin kirjan profetiassa Herra ennustaa Hesekielin kautta, että Israelia vastaan hyökkää tiettyjä kansoja ja niiden ruhtinaita eli kuninkaita. Nämä löytyvät luvusta 38. Hesekiel: 38:1 Minulle tuli tämä Herran sana: 38:2 "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan 38:3 ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. 38:4 Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. 38:5 Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. 38:6 Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. 38:7 Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. 38:8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. 38:9 Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Tämä hyökkäys tapahtuu päivien lopulla (Hes 38:16.), mikä viittaa meidän päiviimme ja Kristuksen toista tulemusta edeltävään suuren ahdistuksen aikaan. (Ilm 7:14-16.) Etenkin Jeesukseen uskovia juutalaisia ja arabeja ja muita kristittyjä vainotaan pedon valtakunnassa, joka on siis islamin valtakunta Lähi-idässä, Vähässä-Aasiassa (Turkissa), Kaukasiassa, Pohjois-Afrikassa ja Keski-idässä (Iran ympäristöineen: ehkä Saudi-Arabia, Syyria, Jordania, Irak, Afganistan, Pakistan). Luvun alussa mainittu Roos on käännösvirhe. Roosin kansaa ei mainita missään muualla Raamatussa, joten sitä ei ole välttämättä olemassakaan. Hepreankielen sana roos tarkoittaa päätä, päällikköä, ensimmäistä tai korkeinta, jolloin kyse on pääruhtinaasta eikä Roosin ruhtinaasta. Mm. King James Version ja muutamat muut englanninkieliset käännökset ovat kääntäneet sanan tällä tavalla. Hanoch Ben Keshet on paikallistanut Hesekielin kirjassa mainitut kansat nykyisen Turkin ja Kaukasian alueelle, mikä vaikuttaa hyvin uskottavalta. Muut maat, jotka ovat mukana hyökkäyksessä, ovat Iran (Persia), Sudan (Kuus tai Etiopia) ja Libya (Puut). (Hes 38:5.) Suluissa on mainittu Raamatun käyttämä nimi näistä maista ja sitä ennen on maiden nykyinen nimi. Näiden lisäksi Ilmestyskirja mainitsee idän kuninkaat, jotka ylittävät suuren Eufrat virran ja hyökkäävät ihanaan maahan eli Israeliin. (Ilm 9:14ss; 16:12-16.) Idän kuninkaiden joukossa voivat olla muslimimaat Eufratin itäpuolelta alkaen Afganistanista ja Pakistanista. Aika näyttää, mitkä kaikki maat osallistuvat tähän hyökkäykseen, jossa voi olla jopa 200 miljoonaa sotilasta.

14 Kuva 8 Hanoch Ben Keshet, Goog ja Maagog, Kuvasta näkyy, että Israelia vastaan hyökkäävät kansat ovat paljolti nykyisen Turkin alueella, Pohjois-Afrikassa ja Keski-idässä Iranin seuduilla. Jotkut ovat sanoneet, ettei Turkki voi hyökätä Israelin kimppuun, koska se hakee EU:n jäsenyyttä. Sitä suuremmalla syyllä se voi hyökätä lähes rauhassa muiden asiaan puuttumatta Israelia vastaan, jos se on EU:n jäsen. Euroopan Unionin sisällä ei puututa toisen maan sotatoimiin, mutta jos Turkki ei olisi EU:n jäsen, saattaisivat muut Euroopan valtiot suhtautua sen hyökkäykseen vakavammin. Lisäksi vuonna 2007 on valittu Turkkiin ensimmäinen islamistinen presidentti, mikä on alkusoittoa tulevalle Turkin valtion islamilaiselle nousulle vaaralliseksi uhaksi Israelia vastaan. Kaarlo O. Syväntö ja eräät muut ovat uskoneet, että Venäjä hyökkää lopun aikana Israeliin. He ovat kääntäneet tämän tulkinnan tueksi virheellisesti Raamatusta jakeen Joel 2:20, niin että siinä sanottaisiin pohjoisen armeijan rajan kulkevan kaukaisimmassa meressä pohjoisessa. Tämä maa olisi siten koko maapallo huomioiden Israelista pohjoiseen päin katsottuna Venäjä ja meri olisi Jäämeri. Raamatun maailma ei kuitenkaan ole sama kuin maapallo vaan se käsittää ne alueet, mitkä mainitaan Raamatussa. Siellä ei puhuta mitään Venäjästä eikä Kiinasta, mikä on myös virheellisesti luettu hyökkääjien joukkoon. Käännösvirhe paljastuu jo siitäkin, ettei jakeessa ole lainkaan sanaa pohjoinen, kun puhutaan äärimmäisestä tai kaukaisimmasta merestä. Tässä on kyseinen jae oikein käännettynä, niin kuin sen hepreankielen asiantuntijat ovat kääntäneet mm. englanninkielisiin luotettaviin käännöksiin. (KJV, RSV, ASV, Young, Webster, ) Jooel: 2:20 Mutta minä sinusta kauaksi pois pohjoisen [armeijan], ja ajan sen hedelmättömään ja autioon maahan. Sen kasvot ovat itäistä (tai muinaista) merta kohti

15 ja takamus kaukaisinta (läntistä) merta (Välimeri) kohti. Ja sen löyhkä ja paha katku nousee, sillä se on tehnyt suuria tekoja. Kaukaisin tai läntisin meri (hepreaksi akaron ) on muualla Raamatussa aina Välimeri eikä se voi tarkoittaa jotakin muuta merta tässäkään jakeessa. (5Moos 11:24; 34:2.) Niinpä pohjoisen armeija sijoittuu kartalla Välimeren ja Kaspianmeren väliin, mikä on nykyisen Turkin ja Dagestanin välinen vuoristoinen alue: Raamatun Goog ja Maagog. Kun Herra näyttää pyhyytensä näille hyökkääjille, niin hän luhistaa sen vuoret ja vuorenpengermät sortuvat. (Hes 38:20; Ilm 6:12-17; 16:18-21.) On vaarallista kääntää Raamattua väärin oman oppinsa tueksi, mutta eräille tämä ei tuota mitään ongelmia tai aiheuta omantunnon tuskia. Kirjain pitää ylpeät ja lihalliset miehet vankinaan, niin etteivät he näe valoa, joka loistaa Jumalan sanasta Pyhän Hengen opettamalla tavalla. Luettelo maista, jotka hyökkäävät Israeliin Edellisen perusteella voidaan tehdä luettelo niistä maista, jotka ovat mahdollisesti mukana hyökkäyksessä Israeliin. 1. Iran 2. Turkki 3. Syyria 4. Libanon 5. Palestiina ja Gaza 6. Jordania 7. Saudi-Arabia 8. Sudan 9. Libya 10. Iranin idänpuoliset muslimimaat kuten Afganistan, Pakistan, Intia, Bangladesh ja Indonesia 11. Kaukasian alueen muslimimaat Azerbaidžan ja Dagestan Irakin osallistuminen hyökkäykseen on kysymysmerkki, koska sitä ei mainita Raamatussa hyökkääjien joukossa (Babylon/ Kaldea) ja Yhdysvallat on miehittänyt sen liittolaisineen. Egypti joutuu lopun aikana sotaan Pohjoisen kuningasta vastaan, koska se on solminut rauhansopimuksen Israelin kanssa eikä päästä Sudanin ja Libyan joukkoja kulkemaan maansa lävitse Israelin kimppuun. (Dan 11:36-45.) Pohjoisen kuningasta edustavat seleukidien muinaista aluetta nykyisin hallitsevat Turkki ja Syyria. Syyrian vihollisuus Israelia kohtaan ei yllätä ketään nykyajan tutkijaa, mutta Turkin kehitys Israelin viholliseksi on vielä valtaosalta ihmisiä pimennossa. Aika näyttää, miten Raamatun profetiat toteutuvat tältä osin kirjaimellisesti. Kuningas, joka on ollut, ei ole, mutta on tuleva Ilmestyskirjassa on mainittu, että peto, joka tulee, on ollut, ei ole, ja on tuleva. Tämä on kuvausta kahdeksannesta pedosta, ei seitsemännestä. On erotettava toisistaan seitsemäs peto ja kahdeksas, vaikka peto itse on yksi niistä seitsemästä maailmanvallasta, joka oli Johanneksen aikana. Lainaan vielä uudestaan tätä kohtaa Raamatusta. Ilmestyskirja: 17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja

16 kymmenen sarvea. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. 17:9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 17:10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. Jakeessa 8 sanotaan, että peto, joka on siis kahdeksas kuningas (j.11), on ollut, mutta ei ole Johanneksen aikana, ja on tuleva. Mitä enkeli tarkoittaa sanoessaan, että peto on tai ei ole? Tarkoittaako hän olemassa olemista vai kuninkuutta? Asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että hän tarkoittaa kuninkuutta. Jokaisella maailmanvallalla on ollut monta kuningasta, joten kyse ei ole vain yhdestä kuninkaasta tai tittelistä vaan vallasta. Mitkä vallat ovat hallinneet Israelissa ja minkä kansojen keskellä se on elänyt orjuudessa, niin että se istuu pedon selässä? (Ilm 17:3,7.) Näitä ovat kaikki viisi Johanneksen aikana kukistunutta maailmanvaltaa: Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Kreikka. Se maailmanvalta, jonka aikana Johannes sai tämän ilmestyksen ja kuuli enkelin sanat, oli sillä hetkellä. Johannes eli Rooman valtakunnan aikana, joten se ei voi olla lopun ajan pedon valtakunta, jolla tarkoitetaan nyt seitsemättä päätä (Ilm 13:1; 17:3.) eli maailmanvaltaa. Kahdeksas kuningas on nyt se, jonka salaisuuden enkeli kertoo. Se on yksi noista seitsemästä. (Ilm 17:7-11.) Kaikki seitsemän olivat maailmanvaltoja, joten onko kahdeksaskin peto maailmanvalta? Jotta löydämme vastauksen, pitää meidän kurkistaa Danielin kirjaan, missä sama profetia on ensimmäisen kerran ilmoitettu. Lainaan tähän kohta koko luvun Danielin kirjan seitsemännestä luvusta. Kiinnitä huomiota jakeisiin 7-11 ja Niistä käy ilmi, että neljäs peto on sellainen, jolla on kymmenen sarvea. Vertaa tätä Ilmestyskirjan 17. lukuun, jakeisiin Huomaat, että nämä 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka saavat vallan yhdessä pedon kanssa vähäksi aikaa. Sitten ne sotivat pyhiä vastaan ja tuhoavat porton. He antavat kuninkuutensa pedolle eli ne ovat olemassa maan päällä yhtä aikaa kuin tämä petokin, joka on nyt taas se kahdeksas kuningas Ilmestyskirjan 17. luvusta. Tämä kahdeksas kuningas Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjan neljännen pedon yksi sarvi eli yksi kuningas poistaa tieltään kolme muuta sarvea eli kuningasta. (Dan 7:7,8,20-25; vrt. Dan 8:23-25.) Tästä voidaan päätellä, että sarvi eli kuningas poistaa lopun aikana tieltään tai alistaa valtaansa saman valtakunnan kolme muuta kuningasta. Näin paljastuu se, ettei islam ole kokonaisuudessaan Ilmestyskirjan kahdeksas kuningas. Se on seitsemäs peto, joka on maailmanvalta, mutta kahdeksas kuningas on yksi sen maailmanvallan sarvista eli kuninkaista. Kun tutkimme sitä, mikä on tuo kahdeksas kuningas Danielin kirjan perusteella, niin näemme, että Pohjoisen kuningas täyttää sen pedon kaikki tunnusmerkit. (Dan 11) Se sotii pyhien kansaa vastaan, ilkkuu kaikkia muita jumalia ja nousee jopa jumalten Jumalaa ja ruhtinasten Ruhtinasta eli Jahvea vastaan. (Dan 11:36-45; Dan 8:23-25.) Mikään muu peto ei sovi tähän kuvaukseen kuin islam ja yksi sen lopun ajan kuninkaista, jonka asuinsija on pohjoisessa Israeliin nähden.

17 Luimme jo aiemmin Jooelin kirjasta, että tämä valtakunta ulottuu Välimerestä Kaspianmereen. Tämä profetia ei koske kuitenkaan lopun aikaa, vaan aikaa ennen Jeesusta ja apostoleita. Tämä selviää siitä, että Pyhä Henki vuodatetaan vasta tämän jälkeen. (Jooel 2:27ss.) Joka tapauksessa kahdeksas peto eli kuningas on islaminuskoinen valtakunta. Pohjoisen kuningas on Turkki ja sen hallitsija. (Dan 11) Toinen vaihtoehto on Syyria perustuen muinaisten seleukidien hallitsemaan alueeseen, mutta Turkki nostaa päätään kahdeksannen pedon ehdokkaana tämän havainnon vuoksi hyvin voimakkaasti. Ilmestyskirjan 17. luvun 8. peto on islamin valtakuntaan kuuluva valtio tai kansa, tai sitten islam uskonnollis-poliittisena valtana kokonaisuudessaan. Lue nyt ilman ennakkoluuloja seuraava luku Raamatusta ja tutki, onko kahdeksas kuningas eli peto maailmanvalta vai sen yksi kuningas, Pohjoisen kuningas? Huomaa, että sama kuningas mainitaan Danielin kirjan kahdeksannessa luvussa, jakeissa Hän on kasvoiltaan röyhkeä ja tuottaa ihmeen paljon hävitystä pyhien kansalle, joka on Danielin kirjassa Israel eikä pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen yhteisö. Näin ollen myös Ilmestyskirja puhuu Israelin kansasta eikä kristityistä kertoessaan lopun ajan tapahtumista, koska uuden liiton kirjoitukset eivät voi kumota vanhan liiton kirjoituksissa esitettyä profetiaa. (Ilm 12:1-18; 13:5-9; 17:14; Dan 7:18,27; 12:1; vrt. Apt 1:6.) Sarvi, joka nousee Danielin kirjassa muiden sarvien keskeltä, voi olla Mahdi, ja hän tulee Turkista, mutta on koko islamin hengellinen johtaja. Se tosiasia, että tuhannen vuoden rauhan ajan valtakunta on Israelille valmistettu, ei sulje pois sitä, että Jumala on tehnyt myös pakanoista itselleen pappeja tähän kansaan kuuluviksi. (Ilm 5:9,10.) Pakanat on liitetty uskon kautta Israelin kansaan, jonka jäsenten tai minkä kansan vertauskuva on kaikkialla Raamatussa öljypuu. (Room 11:17-31; Jer 11:16; Hoos 14:7; Job 15:33; Psa 52:10; 128:3; Jes 17:6; Sak 4:3-12; Ilm 11:1-17.) Öljypuu ei kuvaa kertaakaan Jeesusta, vaikka eräät tulkitsevat Raamattua sillä tavalla väärin eivätkä usko kirjoituksia, että me pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneet uskovaiset olemme saaneet Israelin kansalaisoikeuden ja kuulumme nyt pyhään kansaan, joka on istutettu omaan pyhään kantoonsa. (Efe 2:11-22.) Israelin pyhän osan ja pakanuudesta pelastuneiden yhteinen pyhä juuri on Jeesus Kristus, joka kannattelee meitä molempia. Kanto on silti Israel, johon meidät pakanat on uskon kautta istutettu: valitun kansan pyhään osaan. (Room 11:17-24; Jes 11:1; 6:13.) Daniel: 7:1 Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. 7:2 Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. 7:3 Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. 7:5 Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa." 7:6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. 7:7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi täh - teet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. 7:9 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaat-

18 teensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 7:10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. 7:11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. 7:12 Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. 7:13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 7:14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. 7:15 Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. 7:16 Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: 7:17 "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 7:18 Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen." 7:19 Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 7:20 sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 7:21 se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 7:22 siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. 7:23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 7:25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 7:26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 7:27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." 7:28 Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni. Peto, joka joutuu kadotukseen Islam-tulkintaa vastaan on esitetty väite, jonka mukaan peto ei voi olla islam, koska hänet heitetään tuli- ja tulikivijärveen eli hän joutuu kadotukseen. Tämä olisikin vahva peruste tulkintaa vastaan, mutta se ei kestä Jumalan sanan koettelua. Tuliseen järveen voi joutua Mahdi ja islam, sillä se on kielikuva tuhoutumisesta ja hävityksestä. Seuraavassa on lainattu ne kohdat, missä peto ja väärä profeetta joutuvat kadotukseen eli heidät heitetään elävänä tuli- ja tulikivijärveen kärsimään ikuista rangaistusta.

19 Ilmestyskirja: 19:19 Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ilmestyskirja: 20:10 Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Toinen tulkinta on se, että islamissa on erikseen Mahdi hengellisenä johtajana, ja joku muu on sen poliittinen johtaja, tai kadotukseen joutuva peto olisi vain Turkin johtaja. Jakeessa Ilm 19:20 paljastuu se, että tuli- ja tulikivijärveen joutuu kaksi eri ihmistä: valheprofeetta ja petokuningas. Näiden ero näkyy myös Ilmestyskirjan 13. luvusta. Valheprofeetta tai petokuningas on Paavalin ennustama laittomuuden ihminen eli synnin ihminen (anomia: laittomuus; kapina; Jumalan vihollisuus; synti.). (2Tess 2:1-12.) Petokuningas on sitten pedon valtakunnan poliittinen johtaja, joka johtaa hyökkäystä Israeliin ja on saava surmansa Kristuksen tulemuksessa. (Dan 7:11; 2Tess 2:8) Selitin jo aiemmin, että Ilmestyskirjan seitsemäs kuningas on maailmanvalta, koska lopun ajan ensimmäisellä pedolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. (Ilm 13:1; 17:3.) Pedolla on sarvissaan kruunut merkkinä siitä, että ne kymmenen sarvea eli kuningasta ovat vallassa sillä hetkellä, kun peto nousee ylös merestä. Tämä käy ilmi myös Ilmestyskirjan 17. luvusta, sillä 10 kuningasta saavat vallan yhtä aikaa pedon kanssa vähäksi ajaksi, vihaavat porttoa, tuhoavat sen ja antavat kuninkuutensa pedolle. (Ilm 17:12-18.) Jos 10 sarvea olisivat peräkkäisiä maailmanvaltiaita historiassa, niin edellinen kohta ei olisi totta Jumalan sanan ennustuksessa. Näin ei tietenkään voi olla: perättäisten kuninkaiden tulkinta on siten väärä. Yhtä lailla on väärä se tulkinta, ettei seitsemäs vuori eli kuningas olekaan maailmanvalta vaan se on yksi ihminen, joka on joskus elänyt, sitten kuollut ja taas ylösnoussut kuningas, joka hallitsee maailman jotakin valtakuntaa. Ihmiset eivät nouse ylös kuolleista hallitsemaan maanpäällisiä valtakuntia vaan heille on määrätty, että heidän pitää kerran kuoleman ja sen jälkeen tulee tuomio. (Hebr 17:27.) Danielin kirjasta käy ilmi, että lopun aikana on oleva ylen hirmuinen peto, jolla on kymmenen sarvea, jotka ovat sen valtakunnan kymmenen kuningasta. (Dan 7:7-11,17-26.) Tästä neljännestä valtakunnasta nousee yksi sarvi eli kuningas, joka kukistaa tai alistaa kolme muuta kuningasta (sarvea), tullen muita sarvia suuremmaksi. Danielin kirjan 11. luvun mukaan tämä yksi sarvi eli kuningas on Pohjoisen kuningas, joka on röyhkeä kasvoiltaan tuottaen ihmeen paljon tuhoa Israelin kansalle. (Dan 11:36-45; 8:23-25.) Hän on siis yksi ainoa ihminen, joka johtaa kansaansa tai valtiotaan, ja on osa sitä neljättä petoa, joka on Ilmestyskirjan seitsemäs kuningas eli maailmanvalta. (Ilm 13:1; 17:7-11.) Jotta et menisi ihan sekaisin, niin esitän tämän asian vielä luettelona. Ilmestyskirjan 13. luvun 1. peto = Danielin kirjan 4. peto = maailmanvaltoja. (Ilm 13:1; Dan 7:7.)

20 Siis: Ilmestyskirjan 7. kuningas = Danielin kirjan 4. peto = maailmanvaltoja. (Ilm 17:9-11; Dan 7:7.) Ilmestyskirjan 8. kuningas = Danielin kirjan 4. pedon yksi sarvi eli kuningas = yksittäinen ihminen, joka surmataan tulisessa järvessä. (Ilm 17:7-11; 19:20; 20:10; Dan 7:11, 20, 24.) Ilmestyskirjan 1. peto = Ilmestyskirjan 7. kuningas = maailmanvalta. (Ilm 13:1; 17:9-11.) Ilmestyskirjan 8. kuningas on ihminen, ei maailmanvalta. (Ilm 17:7-11.) Samoin Danielin kirjan yksi kuningas neljännestä pedosta on yksi ihminen eikä maailmanvalta, ja hän joutuu kadotukseen. (Dan 7:7-11,17-26; Ilm 19:20; 20:10.) Danielin kirjan 4. peto ja Ilmestyskirjan 17. luvun 7. kuningas ja 13. luvun 1. peto on yksi ja sama maailmanvalta, mutta ei yksi ihminen, sillä siinä on 10 kuningasta ja yksi kuningas kukistaa neljä kuningasta siinä valtakunnassa. (Dan 7:7-11,17-26; Ilm 13:1; 17:3,12-18 ) Yhdessä ihmisessä ei voi olla kymmentä sarvea, jotka ovat kymmenen kuningasta, joten on aivan mieletöntä väittää tätä petoa ja kuningasta yhdeksi ihmiseksi, joka joutuu kadotukseen. Ilmestyskirjan 2. peto on väärä profeetta eli ihminen. Hänelle ei ole suoraan vastinetta Danielin kirjassa. (Ilm 13:11-15; 16:13; 19:20; 20:10.) Näin tulee ilman ristiriitaa selitettyä se, miten Ilmestyskirjan 17. luvun kahdeksas kuningas ja Danielin kirjan neljännen pedon yksi sarvi voi joutua ihmisenä tuliseen järveen väärän profeetan kanssa, mutta Danielin kirjan neljäs peto ja Ilmestyskirjan ensimmäinen peto eivät voi valtakuntana joutua sinne ihmisen tavoin. Valtakunta, jossa on 10 kuningasta, ei voi joutua tuliseen järveen ihmisen tavoin, mutta siitä valtakunnasta nouseva yksi kuningas voidaan ottaa kiinni niin kuin ihminen, ja hänet voidaan heittää elävänä tuliseen järveen, jossa hän kuolee sinne jouduttuaan. Pedon valtakunta hävitetään perin juurin ja perusteellisesti, ja samoin käy sen johtajalle, petokuninkaalle. Tästä selityksestä poiketen on olemassa myöhempi tulkintani, jossa kahdeksas kuningas olisi kuitenkin sama kuin seitsemäs kuningas, ja olisi islam, tai Ottomaanien valtakunta uudelleen heränneenä. (Pedon merkistä ja Allahin nimestä) Onko uudelleen herännyt Rooma eli Euroopan Unioni ilmestyskirjan peto? Käsittelin tätä asiaa jo edellä, mutta otettakoon se uudestaan tutkimuksen alle. Ilmestyskirjan 17. luvun jakeessa kahdeksan lukee, että peto on ollut, mutta sitä ei ollut sillä hetkellä, kun Johannes sai nähdä tämän ilmestyksen. (Ilm 17:8.) Tästä syystä Rooma ei voi olla peto, vaikka sitä on pidetty vuoteen 2007 asti yleisimpänä tulkintana kristittyjen sanan opettajien ja oppineiden keskuudessa. Rooma oli Johanneksen aikana maailman johtava valtakunta, mutta se ei voi olla enää lopun ajan pedon valtakauden aikana maailmanvalta samassa merkityksessä kuin se oli apostolisena aikana. Euroopan Unionia on pidetty pitkään Ilmestyskirjan petona, mikä olisi uudelleen henkiin herännyt Rooman valtakunta. Jos vertaamme apostolisen ajan Rooman valtakunnan ja Euroopan Unionin

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan. Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että

Lisätiedot

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen 1 Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia.

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

19. Lopullista ratkaisua etsimässä

19. Lopullista ratkaisua etsimässä 19. Lopullista ratkaisua etsimässä Meidän on yleensä helppo muistaa oma syntymäpäivämme. Ystävät ja sukulaiset saattavat sen joskus unohtaa, mutta me emme. Yhteiskuntakin pitää virallista luetteloa syntymäpäivistä,

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos.

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos. Yllä oleva kreikaksi ja englanniksi oleva lause on suomenkielisessä Raamatussa: Totisesti minä sanon teille; tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 1 Näistä Jeesuksen sanoista on keskusteltu

Lisätiedot

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna Ilm. 11 sisältää kolme tapahtumaa: temppelin profeetallinen mittaaminen Hesekielin kirjan esikuvan mukaan (Ilm. 11:.2 / Hes. 40), kahden viimeisen, suuren todistajan toiminta Jerusalemissa (Ilm. 11:3-13),

Lisätiedot

Uusi taivas ja uusi maa

Uusi taivas ja uusi maa Esko Murto Ilm. 21-22 Uusi taivas ja uusi maa Ilmestyskirja tekee valtavan paljon viitteitä Vanhaan testamenttiin osin siksi, että se näin osoittautuu Vanhan testamentin profetioiden lopulliseksi selitykseksi.

Lisätiedot

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: 1. Että Raamattu on Jumalan Sana. 2 Että Jeesus on ainoa tie

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Babylonin tuomio Ilm. 17 "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat

Babylonin tuomio Ilm. 17 Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet

Lisätiedot

Ilm. 13 Antikristus ja Väärä profeetta

Ilm. 13 Antikristus ja Väärä profeetta Danielin kirjan petomyrsky alkaa nyt. Pienistä eroista 4 petoa / 2 petoa huolimatta kirjojen yhtäläisyydet selittävät Ilmestyskirjaa. Danielin kirjassa pedot nousevat kaaosmyrskystä, kun Jumala istuutuu

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

Antikristuksesta, Herran tulemuksesta, tempauksesta, 1000 vuotisesta valtakunnasta ja viimeisestä tuomiosta

Antikristuksesta, Herran tulemuksesta, tempauksesta, 1000 vuotisesta valtakunnasta ja viimeisestä tuomiosta TEOS 3 02 1999 Horrostilasaarnaaja Helena Konttisen käsityksiä Antikristuksesta, Herran tulemuksesta, tempauksesta, 1000 vuotisesta valtakunnasta ja viimeisestä tuomiosta Teksti perustuu Helena Konttisesta

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 3/2009 Pastorit löysivät toisensa ja niin syntyi näky uudesta seurakunnasta Helsinkiin

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot