Accounting and consolidated financial statements studies and work experience an example below internal profits Case Trainer s House

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Accounting and consolidated financial statements studies and work experience an example below internal profits Case Trainer s House"

Transkriptio

1 Accoutig ad cosolidated fiacial statemets studies ad work experiece as part of my curriculum at Haaga-Helia I specialized i corporate, maagerial ad group accoutig (cosolidated fiacial statemets) with excellet grades. Regardig the latter, uder the historical cost covetio (subsidiaries) i Fiish accoutig stadards (FAS), I developed my ow methods for elimiatig iteral profit margis (ivetories) as well as the divisio of provisios ito retaied earigs ad deferred tax liabilities, please see a example below iteral profits (i Fiish laguage o the ext page). I have good theoretical ad practical isight of the equity method (associates) as well. My fiacial aalyst work required very deep uderstadig of the structure ad the ature of the Statemet of fiacial positio, the Statemet of fiacial performace ad the Cash flow statemet (IAS 1), together with the accoutig policies (IAS 8) ad priciples ivolved, such as a goig cocer, cosistecy of presetatio ad classificatio, aggregatio, materiality, reliability ad so. Of course I have good geeral uderstadig of the accrual accoutig cocepts, rules ad pricipals used, whe for istace dealig with Ivetories (IAS 2), Property, Plat ad Equipmet (IAS 16) icludig Leases (IAS 16) as well as Segmet reportig (IAS 14/IFRS 8) ad so. I do believe havig deep uderstadig of, for istace, IAS 38 (Itagible Assets) as uder IAS 36 (Impairmet of Assets), I have persoally developed ad successfully implemeted a good-will impairmet test of Traier s House Oyj, published i the paper versio of Kauppalehti o the 7th of Jauary As a result of my public challege Traier s House Oyj made two subsequet good-will write-offs, as follows: o ,4 millio ad o ,7 millio ad I have bee ivited twice to preset the case i frot of teachers ad studets from my former school Haaga-Helia. Please see below Case Traier s House(i Fiish laguage). Case Traiers House Oyj muutama vuotta sitte testasi yritykse liikearvoa, artikkeli asiasta julistettii Kauppalehde paperiversiossa Lyhyesti saoe vuode 2010 Q3 osavuosidatasta eustettii Q4 ja vastaavasti koko vuode 2010 liikevaihto ja suoriteperusteistä rahavirtaa. Sitte kehiti laskelmai soveltae IAS 36 stadardia ja hyvi lähellä Traiers Haus:i omia oletuksia (vuosikertomus 2009), eli koko koseri oli yksi rahavirtatuottava yksikkö yritysjärjestelyje (2010) jälkee, vertailussa oli käytetty käyttöarvo, diskotauskorko oli lähellä yritykse itse ilmoittama WACC 2009, testattu herkkyysaalyysityyppisellä periaatteella, testaushorisotti oli 5 vuotta ja eustejakso jälkeiset rahavirrat oli ekstrapoloitu 2%: kasvutekijällä. Myös laskelmassai yriti pysyä ii lähellä yritykse keskimääräistä historiallista liikevaihdo ja kaattavuude kasvua kui ulkopujollisesti voi, eikä yritetty korostaa liallisesti jälkimmäise ja termiaalijakso merkitystä. Sitte yllä maiittuje seikkoje vuoksi ja oudattae varovaisuutta käyttöarvo vertailu oli tehty yritysarvoo (eikä tasearvoa vastaa - oli merkittävästi korkeampi yritysarvoa), kute äi oli samalla yritetty tuoda esii markkioide äkemys asiasta. Tai toisaalta jos muista oikei vuode 2010 lopussa yritykse taseessa liikearvot ja taloudelliselta vaikutusajaltaa rajoittamattomat aieettomat hyödykkeet (tavaramerkkejä) olivat jopa. 2/3 tasee loppusummasta. Kuiteki aalyysii pohjalta vaiettii että yritykse o kirjattava alas oi 11,4 ml. euroa ja yritys kirjasi alas 14,4 ml. euroa.

2 Iteral profits A Sisäiset liiketapahtumat E o ostaut 90 % T1: osakkeista x0 hitaa 360. T1: oma pääoma hakitahetkellä oli seuraava: osakepääoma 200 vararahasto 80 vapaa oma po 20 yhteesä 300 T1: osakkeide kauppahita perustui yhtiö liiketoimitaa. E o ostaut 80 % T2: osakkeista x1 hitaa 440. T2: oma pääoma hakitahetkellä oli seuraava: osakepääoma 300 vararahasto 40 vapaa oma po 60 yhteesä 400 T2: kauppahita perustui osaksi maa-aluee arvoo, osaksi T2: liiketoimitaa. Maaaluee kirjapitoarvo oli 50, käypä arvo 130. Laskeallie vero otetaa huomioo. Verokata 26 %. 1. Sisäise myyi laskutus E:ltä T1:lle tilikaude aikaa 3000, sisäie kate 40 %. Sisäie laskutus T2:lta E:lle 4500, sisäie kate 30 %. 2. T1:llä varastossa E:ltä ostettuja tavaroita: tilikaude alussa 480, lopussa 610. E:llä varastossa T2:lta ostettuja tavaroita: tilikaude alussa 700, lopussa 550. Laskeallie vero otetaa huomioo. 3. E:llä myytisaamisia T1:ltä 200, T2:lla myytisaamisia E:ltä E:llä laiasaamisia T1:ltä 100 ja T2:lta Sisäisistä laioista E:lle maksettuja korkoja tilikaude aikaa: T1: 10, T2: E maksaut varasto vuokraa T2:lle tilikaude aikaa 60.

3 7. T1 maksaut osikoa tilikaude aikaa E:lle Tilikaude aikaa E o myyyt käyttöomaisuudestaa rakeukse T2:lle. Rakeukse meojääös oli E:llä 200, myytihita oli 250. Koseri poisto-suuitelma: 7 % meojääöspoisto. Laskeallie vero otetaa huomioo. 9. Poistoero käsittely. B Keskiäise omistukse elimioiti C Vähemmistöosuuksie erottamie Aja säästämise vuoksi seuraavaksi esitä vai maiitut kohdat, siis toimeksiao mukaa 2 ja 9 ja vai yksi esimerkki per tapaus, kuiteki mallii o toimiut moitteettomasti aia tähä asti. 2) Tytär 1 varastossa emolta ostettuja tavaroita, sisäie kate 40%, laskealliset verosaamiset otetaa huomioo. T1 varasto kate 40% lask.verosaam.26% elimioiti yht. taseessa alussa ,92-142,08 lopussa ,44-180,56 tuloslaskelmassa muutos ,52-38,48 Sitte suoraa tauluko perusteella suorita seuraavat kirjaukset: -taseessa Per voittovarat emo(myyjä) 142,08 per tilikaude tulos emo 38,48 (tietysti se o sama kui tuloslaskelmassa) a varasto tytär1(ostaja) 244 per laskealliset verosaamiset emo 63,44 (=49,92+13,52). Näi olle voidaa hyvi helposti tarkistaa olemmeko teheet tasaiset elimioiit vastaavalta ja vastattavalta, katsotaapas: Vastaavaa: ,44=-180,56, siis tullaa varasto lopussa kohdalle

4 Vastattavalla -142,08-38,48= -180,56 sama tulos, jolla varmistetaa että tase meee tasa! Tässä halua korostaa tarkastelukohtamme elimioiti varasto lopussa logiikka. Huolimatta sitä että koseri tilipäätöksessä ei aia ole jatkuvuutta mallii kautta voidaa hyvi helposti hahmottaa mite asiat eteevät. Sisäie kate varasto alussa väheettyä laskeallisella verosaamisella (huom. aritmeettisesti kulkevat aia vastakkai, siis jos toie o + toie o -) väheetää myyjä voittovaroista. Loppuvarasto kate 244 väheetää ostaja varastosta ja laskeallise verosaamise muutos lisätää myyjä laskeallisii verosaamisii siis 49,92+13,52=63,44, siis kuvitteellisesti alkuvarastosta johtuva laskeallie verosaamie o jo ollut koseri taseessa. Sitte tarkastus ,44= -180,56, loppuvarasto elimioii kohdalle oikei! Sitte jos varasto o kasvaut, muutokse kate -52 väheettyä laskeallisella verosaamisella +13,52 väheetää myyjä tilikaude tuloksesta -38,48 (jos o pieetyyt lisätää) ja alkuvarasto kate -192 väheettyä laskeallisella verosaamisella +49,92 väheetää myyjä voittovaroista -142,08. Tarkastus -38,48-142,08=-180,56 loppuvarasto elimioii kohdalle, oikei! -tuloslaskelmassa Jos varasto o kasvaut muutokse kate -52 oikaistua laskeallisella verosaamisella +13,52 väheetää tilikaude tuloksesta, siis ,52=-38,48. Tiliristikkoia: Varasto ostaja Varasto muutos ostaja Varasto muutos myyjä Voittovarat myyjä alussa 480 lisäys alk.varasto kate alk.var.lask.versaam 49,92 49,92 loppu varasto kate lop.var.lask.ver.saam 63,44 63,44 yhteesä 293,92 255,44 Tulosvaikutus/elimi. 38,48 9) Poistoero jakamie (emo). poistoer o 74% voittovaroihi 26% lask.ver.velkaa 74% tilik.tuloksee 26% lask.ver.muutoksee.

5 taseessa alussa ,5 lopussa ,5 tulosl:ss a muutos Tavallaa samaa lähestystapaa. -taseessa (käytäössä kokoaa vastattavalla) a voittovarat 647,5 a laskealliset verovallat 279,5 (=227,5+52). Liittye jälkimmäisee kuvitteellisesti laskealliset verovelat voidaa jaotella: alussa 0,26*875=227,5 +/- muutokse (lisätää jos poistoero o kasvaut ja päivastoi) +52=279,5 -tuloslaskelmassa per poistoero muutos 200 a laskeallise verovela muutos 52 = tulosvaikutus 148. Tiliristikkoia se äyttäisi äi: poistoero alussa 875 poistoero muutos lask.vela muutos voittovarat lask.verovalat lisäys purku ,5 227,5

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. YHDESSÄ askeleen edellä. www.digia.fi

Vuosikertomus 2013. YHDESSÄ askeleen edellä. www.digia.fi YHDESSÄ askeleen edellä. www.digia.fi Sisällys Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Konsernin perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia. Digia uudistuu ja kansainvälistyy Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.com Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG. Tuomo Sundqvist

Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG. Tuomo Sundqvist Yrityksen arvon määrittäminen Tapaustutkimus: Siemens AG Tuomo Sundqvist Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalous Tekijät Tuomo Sundqvist Opinnäytetyön nimi Yrityksen arvon

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 1.1.2007-31.12.2007 2 Solteq Tilinpäätös 2007 SISÄLTÖ 4 9 10 11 12 13 14 20 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 27 29 30 30 31 31 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 37 39 39 41 42 42 43 44 45 52 53

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2013 www.pwc.fi P, a Delaware limited liability partnership, which is a member firm gal entity. This document is for general information purposes only, 28 IFRS readiness

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2014

HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2014 HONKARAKENNE TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernin tase 8 Konsernin rahavirtalaskelma 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2005 (IFRS) Konsernin tase... 9 Konsernin tuloslaskelma... 10 Konsernin rahavirtalaskelma... 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sampo Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Sisältö 2 Sampo Pankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus 8 IFRS-tilinpäätös 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Vaisalan historian paras vuosi

Vaisalan historian paras vuosi Tilinpäätös 2005 Vaisalan historian paras vuosi Pekka Ketonen Toimitusjohtaja Vuosi 2005 oli Vaisalalle myönteinen. Kysyntä elpyi vuoden aikana pari vuotta kestäneen alamäen jälkeen. Tulosparannusta ovat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 Konsernin tuloslaskelma 2 Konsernin tase 4 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS

MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT - OSTAJAN OPAS Martti Paloperä Vespertie 8 A 8, 00320 Helsiki mobiili 040 555 4707 martti.palopera@hia.fi - www.hia.fi MATKAILUTEOLLISUUDEN HANKETARKASTELUT 2 Esimmäiset

Lisätiedot

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Jaana Saarenheimo 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN

Lisätiedot