Uusi kartta hyvinvoinnin lähteille. Markku Lehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kartta hyvinvoinnin lähteille. Markku Lehto"

Transkriptio

1 Uusi kartta hyvinvoinnin lähteille Markku Lehto

2 Kertomuksen juoni* missä on onnistuttu, missä ei näköpiirissä olevat haasteet mitä hyvinvointi on kartta hyvinvoinnin lähteille *Markkinat, sosiaaliturva ja ihmisen voima (www.kaks.fi)

3 Onnistumisia Puhe menestystarinasta on perusteltavissa aineellinen hyvinvointi on noussut huikeasti koulutusmahdollisuudet ovat laajentuneet työelämä on turvallisempaa sosiaaliturva on kattavaa terveydentila on kohonnut Avoimuus, luottamus ja oikeudenmukaisuus korostuvat

4 Kaikilla ei mennyt yhtä hyvin 90-luvun laman jälkeen pienituloiset eivät päässeet talouden kasvusta osallisiksi peruskoulun käyneiden terveystaso ei kohonnut työelämään heikosti kiinnittyneiden osuus kasvoi koulutus sosiaalisen kohoamisen väylänä alkoi tukkeutua

5 Yhä harvemmalla menee hyvin 2000-luvun alun kasvun jälkeen talouskasvu taittui On tulossa vuoden pysähtyneisyyden kausi Julkisten menojen osuus kasvaa automaattisesti Menoja karsitaan, hoivan ja tuen kriteerit kiristyvät

6 Odotettavissa: luova tuho kiihtyy Talouskasvu saadaan liikkeelle, jos tuottavuutta onnistutaan kohentamaan Automatisoinnilla voidaan hoitaa suurempi osa henkisen työn rutiinista Talous kääntyy kasvuun, mutta työmarkkinoilla vallitsee turbulenssi, tarjonnalle ei löydy vastaavaa kysyntää

7 Hyvinvointi politiikkana uurastajien yhteiskunta: ryhdyttiin tasaamaan sosiaalisten riskien seurauksia (sosiaaliturva, oppivelvollisuus, opintotuki, terveydenhoito, sosiaalipalvelut jne.) luopujien yhteiskunta: sosiaaliturva ymmärrettiin tavaksi jakaa vapaa-aikaa (lyhyempi työaika, työhön siirtymisen myöhentyminen, työstä luopuminen) kilvoittelijoiden yhteiskunta: hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon-> kannustetaan pidempiin työuriin, innovaatioihin, parempaan tuottavuuteen jne. entä hyvinvointi: toiminnasta nauttivien yhteiskunta???

8 Hyvinvointi tutkimuskohteena - konsepti 1970-luvulla: ei vain leivästä being having loving

9 Laajennettu käsitys hyvinvoinnista: ihmisarvoinen elämä syntyy toiminnan kautta having loving being doing

10 Päämäärän asettamien hyvinvoinnille doing loving happiness being having

11 Lopulta tietoisuus ratkaisee voiko ihminen hyvin - kilpailu ihmisten mielistä kiihtyy (some)

12 Mahdollisuuksien avaaminen Tietoisuus hyvinvoinnin arkkitehtinä tarkoittaa, että hyvinvointi syntyy omien valintojen tuloksena Ihmiset ovat erilaisia ja valinnatkin ovat erilaisia Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa, että a) vaihtoehtoja sallitaan, mutta myös sitä, että b) valintojen tekemiselle on asialliset ja tasavertaiset mahdollisuudet ja c) priorisoidaan elämänhallintaa edistäviä valintoja

13 Perusvalinnat ovat hyvinvoinnin kivijalkoja Perusvalintoja ovat elämäntyyli, koulutus, ammatti, asuinpaikka, perheellisyys etc. Ratkaisevat valinnat tehdään lapsuudessa ja nuoruudessa Perusvalinnat ovat sitkeästi kanssamme, mutta niillekin voidaan antaa uusia sisältöjä Tärkeää on tehdä mahdollisuuksia avaavia eikä niitä tuhoavia valintoja siirtymät ovat kriittisiä vaiheita Esimerkkinä koulu-työ -> työpaja välittävänä mekanismina

14 Valinnassa on kolme osapuolta yhden epäonnistuminen voi olla kohtalokasta Valitsija Opastajat Mahdollisuudet

15 Valitsijan ominaisuudet eivät yksin riitä hyvän tuloksen takaamiseen Motiivi tahto Toiminta kyky Toimintaareena

16 Suunnan muutos on tarpeen Hyvinvointipolitiikassa on keskitytty tasaamaan taloudellisia riskejä (sosiaaliturva) ja parantamaan toimintakykyä (koulutus, terveydenhuolto) -> eriarvoisuutta ei ole enää onnistuttu vähentämään, päinvastoin se on kääntynyt kasvuun Eriarvoisuuden kasvua on perusteltu kilpailukyvyn turvaamisella (loukut/kannusteet) -> talouden kasvu on kuitenkin pysähtynyt

17 Mistä voisi löytyä uutta voimaa Vanha politiikka perustui julkisen vallan määrittelemään hyvinvoinnin toteutustapaan - Uudempi tapa nojaa kilpailuun, paras voittakoon Kumpikin jättää käyttämättä ihmisen potentiaalisia voimia rajaamalla liiaksi valintoja, ihmisille itselleen on annettava paremmat mahdollisuudet määritellä toiminnan sisältö Toiminta-areenoita on ryhdyttävä jalostamaan siten, että ihmisten toimintapotentiaali voidaan ottaa paremmin käyttöön

18 Mitä jalostettavat toiminta-areenat ovat Läheispiiri -> käsitteen sisältö muuttuu sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien takia Järjestöt, yhdistykset ja kerhot, mm. urheiluseurat Kasvatuslaitokset, päiväkoti, koulu, oppilaitokset Työpajat Työpaikat Vapaaehtoistyö ja siihen verrattavat harrastukset

19 Toiminta-areenoiden johtavat periaatteet suvaitaan sitä mikä ei vahingoita toisia (parannetaan yhteisön henkistä imukykyä) annetaan mahdollisuus erilaisille taidoille vahvistetaan koheesiota edistäviä toimia ( kerhoja ) työmarkkinoilla erilaisuus käännetään voimaksi (ikä, kieli, työkokemus, koulutus, toimintakyvyn rajoitukset, persoonallisuus, sosiaaliset taidot) -> hyviä esimerkkejä on olemassa kehitetään yhteisöllisyydestä palkitsevia kannusteita

20 Työmarkkinoita toiminta-areenana on arvioita uudelleen Joustavuus jää puskurityövoiman varaan, muut pitävät kiinni asemastaan (eliitti valitsee itse paikkansa) Tiedon käsittely vapauttaa työvoimaa, seurauksena syntyy liikatyövoimaa, vika ei ole työkyvyssä vaan työtaidoissa Hoidon, hoivan, kasvatuksen, viihteen ja ympäristöhuollon sisällä on paljon arkiosaamista vaativia tehtäviä, mutta ei maksajia

21 Mitä pitäisi tehdä työmarkkinoilla Joustavuutta on lisättävä jo koulussa Työpajat siltana koulusta eteenpäin Työpankki yhdistää joustavuuden ja turvallisuuden Basaarimalli luo pienelle yrittämiselle ympäristön Toiminnan, ansioiden ja sosiaaliturvan suhteita on muutettava (avarretaan käsityksiä arvokkaasta toiminnasta) Luodaan uusi työ-kategoria ansiotyön ja vapaaehtoistyön väliin

22 Tarvitaan yhteisökannusteita Nyt kannusteet ovat yksilökohtaisia; tulos riippuu kuitenkin aina myös yhteisön kyvystä toimia yhteisönä Entistä tärkeämpää on, että palkitaan kyvystä toimia yhdessä erilaisuuksista huolimatta -> mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä laajemmalta pohjalta voidaan rekrytoida työvoimaa Työnantajan tulisi kannustaa työyhteisöjä erilaisuudesta voimaa -palkkiolla Sama koskee muita yhteisöjä, myös kuntaa tulisi palkita yhteisöpalvelujen tuottamisesta

23 Sosiaalivakuutuksella poimittiin ihmisiä pois työstä, nyt on tarjottava uusia mahdollisuuksia Hyvinvointipolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa toiminta-areenoiden avartaminen.

24

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima polemia Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima kaks

Lisätiedot

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S Oi oma kuntani Markku Lehto Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S oi oma kuntani Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 65 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Hyväksytty 29.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Kansan parhaaksi...3 Johdanto...4 Sosialidemokratia - työn,

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA

KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA KOHTI LUOTTAMUS YHTEIS KUNTAA Nuorkeskustalainen periaateohjelma 1 2 KOHTI LUOTTAMUSYHTEISKUNTAA - Nuorkeskustalainen periaateohjelma SISÄLLYS Johdanto 4 Tulevaisuuden Suomi-neito 6 Ihminen ja luottamus

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

OIKEUS JA KOHTUUS. Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta

OIKEUS JA KOHTUUS. Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta OIKEUS JA KOHTUUS Arvioita ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hyvinvointivastuusta Stakes Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Christine Strid ISBN 951-33-1861-3 (nid.) ISBN 951-33-1884-2 (PDF)

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Puhe Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n 100-vuotisjuhlassa 17.2.2006 Lahdessa

Puhe Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n 100-vuotisjuhlassa 17.2.2006 Lahdessa Pääjohtaja Erkki Liikanen Puhe Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n 100-vuotisjuhlassa 17.2.2006 Lahdessa Päijät-Hämeen Puhelin on tänään 100 vuoden ikäinen vanha. Suomi taas on ollut itsenäinen 88 vuotta. Näiden

Lisätiedot

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA I Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Toimeksianto Hallitusohjelman mukaisesti sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan

Lisätiedot

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Demokraattinen

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus!

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! artikkelit Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! Jorma Sipilä MOTTO: Vanha hyvinvointivaltio yritti suojella ihmisiä markkinoilta sosiaalinen investointivaltio

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.)

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 27 Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hyvinvoinnin uusi politiikka - johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hy v i n v o i

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

6 ISSN 1796-1263 ISBN

6 ISSN 1796-1263 ISBN cupore Graffiti Grannies Suvilahdessa, Kuva Oskari Pastila 2009 Aktiivinen ikääntyminen. Mitä suomalaiset tutkimukset ovat siitä sanoneet Cupore Katja Pynnönen 2011 Cuporen verkkojulkaisuja 6 ISSN 1796-1263

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

Sanna Hakala. LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa

Sanna Hakala. LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa Sanna Hakala LIIKUNTAPALVELUIDEN TARJONTA IKÄIHMISILLE Periaatteiden ja suosituksien toteutuminen Raumalla ja Varkaudessa Jyväskylän yliopisto Liikunta ja terveystieteiden tiedekunta Liikuntatieteiden

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Aila Laitila KUINKA KAUAN JAKSAN JATKAA? Henkilöstövoimavarajohtamisen keinot ikääntyvän työntekijän työssä jatkamiseen

Aila Laitila KUINKA KAUAN JAKSAN JATKAA? Henkilöstövoimavarajohtamisen keinot ikääntyvän työntekijän työssä jatkamiseen Aila Laitila KUINKA KAUAN JAKSAN JATKAA? Henkilöstövoimavarajohtamisen keinot ikääntyvän työntekijän työssä jatkamiseen Pro gradu tutkielma Hallintotieteen maisteriohjelma Syksy 2011 Sisällysluettelo Kuvioluettelo

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot