Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia. Wellbeing Services in Silicon Valley:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia. Wellbeing Services in Silicon Valley:"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia Wellbeing Services in Silicon Valley: 1

2 Työn lähtökohta, tavoitteet ja rajaus Näkökulmia ja kokemuksia (Findings) Make sense = ymmärtää My story terveydenhuolto USA:ssa Hyvinvointimarkkinoiden mekanismit Terveydenhuollon nettipalvelut kuluttajan näkökulmasta - Case: Lääkäripalveluita mobiilina Senioreille suunnatut palvelut kuluttajan näkökulmasta - Case: Vi Senior Living community in Palo Alto - Case: On LOK in SF Yhteenveto ja johtopäätökset: (Summary and conclusions) Jatkokysymykset Lähteet: - haastattelu- ja vierailuaineistot - aiheeseen liittyneet tilaisuudet - nettilähteet, kirjallisuus 2

3 Työn tavoitteet: Hyvinvointipalvelujen mekanismit ja kehitysnäkymät Piilaaksossa Wellbeing Services Mechanism and visions in Silicon Valley Huomion kohteena mm.: markkinoiden muodostumisen mekanismit ja yritystason prioriteetit sekä logiikka kuluttajalle luotavan arvon ohjaavuus palvelujen sisällössä, palveluprosesseissa ja palvelujen hinnoittelussa Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus kysyntälähtöisissä markkinoissa sekä niiden kehittämisessä Uusimmat trendit palveluntuotannossa - katsaus pohjaa tekijän omaan tulkintaa nähdystä, koetusta ja kuullusta, etnografinen työote, make sense = ymmärtää. - PP-esitys on tuotos haastattelu- ja vierailuaineistosta, aiheeseen liittyvistä tilaisuuksista ym. lähteistä syksyllä 2012 Piilaaksossa, USA:ssa. 3

4 Make sense Käsitteistä heränneitä ajatuksia : - Health Care = terveydenhuolto, joka pitää sisällään terveysja sosiaalipalvelut sekä sairaanhoidon. Senior Services, ikäihmisten palveluita ei erikseen erotella miksi eroteltaisiin, sillä ikääntyneitä ei nähdä erityisryhmänä, kuten valitettavasti Suomessa. - Wellbeing (Suomi) Wellness (USA). Wellness -sanalla Euroopassa vahvempi yhteys fitness sisältöön. Wellness käsitteenä ymmärretään kuitenkin USA:ssa laaja-alaisena (holistisena) hyvinvointia kuvaavana terminä - Asiakas, kuluttaja useinkin kingi, koska hän voi määritellä mistä vakuutuspohjaisen palvelun hankkii. Kuluttajat vaativat ja palvelun tuottajat tarjoavat - Prevention = ennaltaehkäisy. Onko ennaltaehkäisy sitä, että mennään lääkäriin ottamaan flunssarokotus tai muutetaan lääkitystä lääkärikäynnillä? Vai onko silloin kyse jo sairaanhoidosta? USA:n terveydenhuollossa lääkärit merkitsevässä roolissa, myös ennaltaehkäisyssä. Itse näkisin ennaltaehkäisyn painottuvan holistiseen ja yksilölliseen hyvinvoinnin edistämiseen jo ennen lääkäritarvetta. Tämä iso mahdollisuus hyvinvointi, WELLNESS -businekselle 4

5 - Heti ensimmäisellä viikolla Piilaaksossa tuli tarve hakeutua lääkärin vastaanotolle - Tyttäreni tarvitsi rokotuksen kouluun menoa varten mistä löydämme sopivan lääkärin? mistä ylipäätään löytyvät ajan tasalla olevat rokotustiedot? Asiakaskokemus: - Internetistä löytyvä tieto (tietyn vakuutuksen piirissä olevat lääkäriasemat) ohjasi lääkärin valintaa. Ajanvaraus vei kuitenkin aikaa - Yhden rokotuksen antamiseen vaadittiin kolme lääkärissä käyntiä: ensim. kerralla lapselle tehtiin perustutkimus, toisella kertaa annettiin vasta itse rokotus ja kolmannella tulkittiin rokotuksen tulos Sain laadukkaalta vaikuttavaa palvelua, mutta tarvittiinko lääkäriä ylipäätään toimenpiteeseen (rokotus)? Ikävä skandinaavista NEUVOLAJÄRJESTELMÄÄ! Turhia toimenpiteitä, MUTTA asia ei niin yksinkertainen : 5

6 Turhia toimenpiteitä, tehtäviä pitäisi jakaa enemmän hoitajille, MUTTA ASIA ei ole niin yksinkertainen - Lääkärissä käynti määrittelee laadukasta terveydenhuollon palvelua, mitä enemmän toimenpiteitä = laadukasta palvelua, sitä korkeammat terveydenhuollon kustannukset - USA:ssa voidaan haastaa oikeuteen hoitovirheistä/huonosta hoidosta ja todellisuudessa myös haastetaan, hoitovastuu x 10 The United States spends almost $8,000 per capita on health care, nearly 50% higher than the closest industrialized country (OECD, 2010) 6

7 Yliopistot, yliopisto sairaalat Stanford Health Care = terv.huolto Esim. Kaiser Permanente Health Policy Obama Care, osavaltiokohtaiset lait, säädökset Prevention =Ennaltaehkäisy? Wellness, holistinen käsitys? Kuvio 1. Hyvinvointipalvelujen mekanismit Piilaaksossa kuluttajan näkökulmasta. 7

8 Esimerkkejä mobiilisovelluksista Apps by MedHelp My Cycles Period and Ovulation Tracker I'm Expecting - Pregnancy App Sleep On It - sleep tracker and alarm app Moody Me - Mood Diary and Tracker My Diet Diary - Calorie Counter -Mahtava business -mahdollisuus, koska volyymia USA:ssa riittää million people in the U.S. own smartphones (comscore, 2012) - About 50% of smartphone users download apps (comscore, 2012) - Mobile Healthcare and medical App downloads will reach 44 million in 2012, Rising to 142 Million in 2016 (Juniper 2012) -17% of cell phone users have used their phone to look up health or medical information and 9% have software applications or apps on their phones that help them track or manage their health (Pew Internet, 2010) 8

9 Terveydenhuollon nettipalvelut: Arvo kuluttajalle? Oman henkilökohtaisen terveystiedon mukana kulkeminen (esim. rokotuskortti mobiilina) Asiakkaan osallisuus ja vuorovaikutteisuus Hyvä erottaa hyvinvointia- ja terveyttä tukevat sovellukset (Apps, pelit) ja terveystietojärjestelmät. Omaehtoinen terveydenhoito ei edellytä lääkärin vastaanottoa. Nettipalvelut toimiva ratkaisu niille, joille kyseinen väline tuttu (erityisenä asiakassegmenttinä nuoret, lapsiperheet) Omalääkäri voi olla saatavilla mobiilisti, netin välityksellä Ajan säästö (jonotus lääkäriin, puhelinlinjoilla odottaminen) Palvelukokonaisuudet nettipalveluina (lääkärit, hoitajat, apteekit) Kuluttaja ei näe ongelmaksi tietosuoja kysymyksiä. Kehitystä pitäisi uskaltaa katsoa enemmän asiakkaan näkökulmasta, ei organisaatioiden ja ammattilaisten. Piilaaksossa tietosuoja kysymykset/esteet EIVÄT tulleet esiin Tärkeää: - miten varmistetaan tiedon oikeellisuus? - entäpä ne asiakkaat, jotka yhä nettipalveluiden ulkopuolella (ikääntyneet, monisairaat)? 9

10 nettipalvelu, jonka avulla kuluttajat voivat löytää itselleen sopivan lääkärin. 10

11 Mobiilisovellus lääkäripalveluihin: Arvo kuluttajalle? Nettipalvelu tekee lääkärihaun asiakkaan puolesta ilmoittamasi vakuutusyhtiön health plan mukaan. Business muodostunut yksinkertaisesta, selkeästä kuluttajien tarpeesta, mutta myös yksinkertaisesta ja käyttäjäystävällisestä palvelusta. Keep it simple! Ajan säästö asiakkaalle, mutta myös lääkärikeskusten ajanvaraukselle. Aika on rahaa myös kuluttajalle Palvelu ei tällä hetkellä maksa mitään, jatkossa ansaintalogiikka yksittäisten lääkärien maksamasta osuudesta asiakkaiden ohjannassa. Sovellus mahdollistaa välittömän palautteen asiakkaalta Terveydenhuollon avoimuus ja läpinäkyvyys asiakkaalle suhde asiakkaan lääkärin välillä lähenee. Minä päätän kenet valitsen. Eli arvot: avoimuus, luottamus, rehellisyys ovat tärkeitä, kun palvelulupauksena on löytää kuluttajalle hyvä lääkäri. Myös terveydenhuollon laatu (arvioida lääkäreitä) Tulevaisuuden visio: Mahdollisuus omalääkäriin, eikä niin, että lääkäri vaihtuu useasti Myös lääkäri voisi jatkossa valita omat asiakkaansa 11

12 Kuluttajien osallisuus digitaalisiin innovaatioihin: Kuluttajat haluavat osallistua yhä enemmän päätöksiin, jotka liittyvät omaan terveydentilaan ja hyvinvointiin Vähentää terv.huollon painetta Kehittää laatua (asiakaslähtöisyys) Avaintekijät kuluttajien / asiakkaiden osallistamisessa palvelujen ja tuotteiden innovointiin: - Asiakkaan tarpeiden määrittely - hyötyjen osoittaminen - yksilöity ja personoitu palvelu Kuvio 2. Avainulottuvuudet Asiakkaiden osallistami- sessa digitaalisiin Innovaatioihin. Report of the Digital Dimension of Healthcare

13 Ikääntyminen ei ole sairaus! Iän myötä voi tulla sairauksia, mutta silti seniorit haluavat elää, harrastaa, nauttia elämästä kuten tähänkin asti. Moni on valmis maksamaan hyvinvoinnistaan ja terveydestään Piilaaksossa pohdittiin vuotiaille suunnattuja business mahdollisuuksia (erityisesti Wellness ja teknologian mahdollisuudet huomioiden). Samaan aikaan Suomessa mietittiin yli 75- vuotiaden hoitajamitoitusta! ASENNE! Mitä on kokonaisvaltainen (holistinen) hyvinvointi? 13

14 Palveluasenne alkaa nettisivuilta, otamme yhteyttä TEIHIN Valet -pysäköintipalvelu Oman asunnon/ talon myyntipalvelu, vieraanvaraisuus kuten hotellissa Viisi ravintolaa (eri kulttuurien toiveet) Yhteisöllisyys, koko perheen osallisuus Arvoina: 1) Enjoy = elämästä nauttiminen 2) Engage = osallisuus 3) Embrace = ottaa ilo irti 4) Enrich = rikastaa 14

15 Senior Living Community Arvo kuluttajalle? Mikä saa asiakkaan maksamaan n /kk (entrance fees + monthly service fee)? 1) Sijainti, sijainti ja sijainti (Community living) 2) Tuttuus, paikallisuus, tunnettavuus 3) Hyvät kulkuyhteydet ja mahdollisuudet elää, nauttia, harrastaa - koti loppuelämäksi. Samassa yhteydessä myös Care Center. Keskiössä: - Palvelut, vieraanvaraisuus, hotellimainen ympäristö ja palvelu - Asukkaiden osallisuus, Open door policy, jatkuva palvelujen kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa -Laadukas palvelu määritelty asiakkaan/ kuluttajan lähtökodista (toiveet ja tarpeet). Työntekijät saavat jatkuvaa palautetta asiakkailta hyvästä työstä, palvelusta (pokeri pelimerkkiä kiitoksena hyvästä palveluksesta). Tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä <->laadukas palvelu/hoito. Myös johtamisen menetelmä. 15

16 What is Whole Person Wellness? Esimerkki Vi Senior Living Community nettisivuilta - Näkemys ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pohjaa pitkäaikaiseen tutkimukseen onnistuneesta (successfull) ikääntymisestä. Moniulotteinen Whole Person Wellness konsepti pitää sisällään fyysisen, emotionaalisen, sosiaalisen, hengellisen, älyllisen ja ammatillisen osaamisen ulottuvuudet. - Erityinen Lifestyle Director työskentelee tiiviissä yhteistyössä johdon ja asukkaiden kanssa luoden yksilöllistä ohjelmaa näistä lähtökohdista. Physical wellness Emotional wellness Social wellness Spiritual wellness Intellectual wellness Vocational wellness 16

17 non-profit organisaatio On Lok Arvo kuluttajalle? + 55v. kokonaisvaltaista hoitoa ja palvelua vähävaraisille. Ikäraja tietoinen valinta, kyllin varhain tukea, ennaltaehkäisevä merkitys osavaltion laajuinen malli, jota valtio tukee (State Health Insurance program) Omassa kodissa pärjääminen. Ennaltaehkäistä (Prevention) kokonaisvaltaisesti hoitokotiin siirtymistä Ystävät ja läheiset, yhteisöllisyys. Perhe mukana hoitosuunnittelussa ja toteutuksessa. Oman kulttuurin merkitys palveluissa. 40-vuotisen historian taustalla aasialainen kulttuuri Holistisuus: kotihoito, ateriapalvelu, päiväkeskus, kuntoutus fyys, ja psyykkinen, yleislääristä erikoislääkäreihin, palveluohjus yksilöllisten tarpeiden mukaan 17

18 Yhteenveto 1/4 : Vakuutuspohjaisessa järjestelmässä vakuutusyhtiöt määrittelemässä markkinoiden viidakkoa, toisaalta sen on pakko huomioida paremmin ASIAKASLÄHTÖISYYS Tärkeänä elementtinä ASIAKASYMMÄRRYS, asiakkaan tarpeet, arvot, merkityksellisyys, toiveet ja tunteet. PALVELUMUOTOILU edellyttää asiakkaan /kuluttajan ymmärrystä sekä hänen toiminta- ja elinympäristön ymmärrystä. Bay Areasta Terveydenhuollon innovaatiokeskus. Living Labeissa tapahtuva kehittäminen ja innovointi. Esim. Kaiser Permanente Garfield Innovation Center. Kuluttajat ja heidän arvot ( pehmeät arvot ) ovat ohjaamassa yhä vahvemmin terveydenhuoltoa ja erityisesti Hyvinvointipalveluita (=wellness) -palveluita, joista asiakkaat itse valmiita maksamaan - digitaaliset/ nettipalvelut, joissa kuluttuja itsenäinen, aktiivinen toimija, Digital in Four Space in Health Care. 18

19 - Piilaakson kehitysnäkymät: Yhteenveto 2/4: Terveydenhuollossa on kuluttajan markkinat, mutta kuluttajien markkinat ovat heterogeeniset (eri asiakassegmentit) Kohti vahvempaa ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen painotusta Kohti kokonaisvaltaista ihmisen/ yksilön hyvinvointia? Mitä on Holistinen hyvinvointi? Holistinen hyvinvointi, jonka lähtökohtana on yksilön moninaisuus on mahdollisuus Hyvinvointi- ja Palveluyrityksille (esim. kulttuurin, luonnon, ravitsemuksen, elinikäisen oppimisen, yhteisöllisyyden vaikutukset hyvinvointiin ) Hyvinvointi on paljon enemmän kuin lääkärissäkäynti 19

20 Yhteenveto 3/4: Mitä eväitä Suomeen? Aito asiakaslähtöisyys - asiakkaan tarpeeseen (toiveeseen =tunne) vastaaminen Asenne hyvinvointi- ja palveluyrityksille! markkinoidaan ja tuotetaan ratkaisua asiakkaan tarpeeseen, ei vain omaa asiantuntijuutta. Mikä on asiakkaan tarina? - asiantuntijan takana tulee olla myös persoona - maine vahvana teknologia-asiantuntijana (mm. hyvinvointia ja terveyttä tuottavat pelit, Apps- sovellukset), geronteknologia, tuhannen taalan mahdollisuus - oikea ajoitus, riittävän ajoissa liikkeelle, miten ottaa aallon - Hyvinvointi ja terveys pitäisi olla iloinen(=tunne) asia, innovaatiot syntyvät monialaisuutta ja -tieteisyyttä yhdistämällä - Osataan myös kyseenalaistaa aiemmin tehty, pois liiankin tiukoista terveydenhuollon rajoista (esim. tietosuoja) Palvelu, yhteinen palveluasenne henkilöstöllä Yhteisöllisyys voimavarana 20

21 Mitä eväitä Suomeen? Yhteenveto 4/4: Suomalaisessa (terveydenhuolto) järjestelmässä paljon hyvää; neuvolajärjestelmä, kouluterveyden huolto, kouluruokailu sekä työterveyshuolto ennaltaehkäisyä (=Prevention), joita Piilaaksossa ikävä Kuluttajien, asiakkaiden tarpeiden ja emotionaalisen maailman ymmärtäminen tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tähän mahdollisuuksia tuo ammattikorkeakouluillekin tuttu Living Lab TKI-toiminta aidoissa elämisen ympäristöissä, jossa käyttäjä on aktiivinen toimija monitieteisessä kehitystyössä (Public- Private-Person). 21

22 Jatkokysymykset: Miten kuluttaja itse kokee, tuntee hyvinvointipalvelut (Wellness)? Edellä esitetyssä kyse toisen tekemästä tulkinnasta Piilaaksossa kuluttaja on amerikkalainen, aasialainen, meksikolainen, eurooppalainen.. Holistisuus eri kulttuurien näkökulmasta? jääkö ennaltaehkäisy (=Prevention) vakuutuspohjaisen ja lääkärivoittoisen järjestelmän jalkoihin, vai näkyykö suunta esim. monialaisesti ammattilaisten koulutuksessa, johtamisessa, pääomasijoittajien painotuksissa? Voidaanko arvioida, mitata/ennakoida, miten suuri merkitys kuluttajien arvoilla on hyvinvointi busineksen onnistumiselle (esim. start-upp-yritykset)? 22

23 Summary and conclusions : USA has the highest healthcare cost in the world. In the USA s insurance based healthcare, insurance companies manipulate the complicated healthcare services. On the other hand this system takes into account better the customers and client orientation. Customers decide what they want and which service provider they choose. Key elements are to understand customers needs, values, meanings, hopes and feelings (CLIENT UNDERSTANDING). Service Design requires understanding of different client segments and cultures. Customers and their values have greater impact to healthcare services and especially wellbeing services (wellness) : -services which customers themselves are ready to pay for -digital-/ web-based services, in which customer is independent and active actor - Visions in Silicon Valley: Towards more preventive and health promotion aspect in healthcare Towards more holistic human wellbeing. What could holistic wellness be? It s much more than visit to the doctor. It s a huge opportunity for wellbeing- and service business (e.g. utilization of culture, nature, life long learning, nutrition, community meanings for human wellbeing) 23

24 Lähteet 1/2: Haastattelu- ja vierailuaineistot : Scott Peifer. AgeTech California, Jukka Salminiitty, johtaja, Finnode Val Kratzman, vientipäällikkö, FinPro, Washington. BetterDoctor, Ari Tulla CEO, San Francisco https://betterdoctor.com/ On Lok San Francisco Vi Senior Living Community in Palo Alto Anna Girsen (suomalainen lääkäri) Aiheeseen liittyneet tilaisuudet: Aging 2.0, San Francisco Healthcare IT Evening Event: Social and Mobile Innovations in Health - A Panel Discussion Stanford Health Policy Forum: The Future of Health Care in America: New Hopes, New Fears Can we Improve Results by Turning Everything into a Game? 24

25 Lähteet 2/2: Nettilähteet, kirjallisuus: Report of the Digital Innovation in Healthcare working group G. Halvorson, P. Goldsbrought, S. Kennedy, Dr James Kent, K. Close & D. Backer. The Global Health Policy Summit. Imperial Gollege London Progress Toward Value-Based Health Care. The Boston Consulting Group Consumerism in Health Care. Insights to engagement. Deloitte Review. P. Virtanen, M. Suonheimo, S. Lamminmäki, P. Ahonen & M. Suokas. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekesin katsaus 281/2011. Living Lab ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen neloskierre-hankkeen julkaisu. Vantaa

26 Kiitokset Erityiskiitokset Mirja Kaarlela ja Mervi Pulkkanen 26

Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali-ja terveydenhuollon. Johanna Leväsluoto Sirkku Kivisaari

Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali-ja terveydenhuollon. Johanna Leväsluoto Sirkku Kivisaari S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 62 Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali-ja terveydenhuollon palvelumalleja Johanna Leväsluoto Sirkku Kivisaari VTT TECHNOLOGY 62 Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali-ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA

KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA KOTIHOIDON LÄHIJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ ASIAKASLÄHTÖISEN JOHTAMISEN ARVOISTA Kati Kola-Huhtala Pro-Gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Sisältö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen

Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 58 Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen VTT TECHNOLOGY 58 Adaptiivinen potilasturvallisuuden johtaminen Elina Pietikäinen, Jouko Heikkilä & Teemu

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

Asiakaskokemustutkimus ja aineeton pääoma liiketoiminnan kehittäjinä. Case: Cafe Yrjö

Asiakaskokemustutkimus ja aineeton pääoma liiketoiminnan kehittäjinä. Case: Cafe Yrjö Asiakaskokemustutkimus ja aineeton pääoma liiketoiminnan kehittäjinä. Case: Cafe Yrjö Sola, Tuulia 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakaskokemustutkimus ja aineeton pääoma

Lisätiedot

Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa

Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa ARTIKKELIT KANSTE, TIMONEN, YLITALO & KYNGÄS 65 Hoitajajohtoinen toimintamalli pitkäaikaissairaiden palveluohjauksessa Englantilaisen community matron -mallin kuvaus Outi Kanste, Olavi Timonen, Kirsti

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku

Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku Naisliikematkailija hotellin asiakkaana, Case: Radisson Blu Marina Palace Hotel Turku Lehtonen, Milla 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Naisliikematkailija hotellin asiakkaana,

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2015 Päivi Lintukorpi-Lehti TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS case OP Lounaismaa OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET KÄYTÄNNÖT - YHTEENVETO

KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET KÄYTÄNNÖT - YHTEENVETO KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET KÄYTÄNNÖT - YHTEENVETO Kansalaisen terveydenhuollon sähköiset palvelut konsepti sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Heidi Mukkala Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Aijjoos -hankkeen tulokset ja ideat järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden arvioimana Opinnäytetyö

Lisätiedot

Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella

Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä (toim.) Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 30 Liisa Ranta, Hanna Tuohimaa & Mirkka Pirilä

Lisätiedot

VERKKOTERKKARI-HANKE 2008-2012 LOPPURAPORTTI

VERKKOTERKKARI-HANKE 2008-2012 LOPPURAPORTTI VERKKOTERKKARI-HANKE 2008-2012 LOPPURAPORTTI Loppuraportin sisältö: TERVEYDENHOITAJAN TYÖN KEHITTÄMINEN SOSIAALISEN MEDIAN ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ Tiina Markkula, opinnäytetyö 50 sivua Verkkoterkkari-hankkeen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Hannele Niiniö, Päivi Putkonen (toim.) KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Kehittämishanke muutosvoimana

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiat käyttöön

Hyvinvointiteknologiat käyttöön Hyvinvointiteknologiat käyttöön mhealth booster -hankkeen loppuraportti, 17.12.2014 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 2014 Kirjoittajat: Frank Ryhänen, Paula Lehto (toim.) Eeva Järveläinen Katariina Raij Anniina

Lisätiedot