Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia. Wellbeing Services in Silicon Valley:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia. Wellbeing Services in Silicon Valley:"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelut Piilaaksossa: Näkökulmia Wellbeing Services in Silicon Valley: 1

2 Työn lähtökohta, tavoitteet ja rajaus Näkökulmia ja kokemuksia (Findings) Make sense = ymmärtää My story terveydenhuolto USA:ssa Hyvinvointimarkkinoiden mekanismit Terveydenhuollon nettipalvelut kuluttajan näkökulmasta - Case: Lääkäripalveluita mobiilina Senioreille suunnatut palvelut kuluttajan näkökulmasta - Case: Vi Senior Living community in Palo Alto - Case: On LOK in SF Yhteenveto ja johtopäätökset: (Summary and conclusions) Jatkokysymykset Lähteet: - haastattelu- ja vierailuaineistot - aiheeseen liittyneet tilaisuudet - nettilähteet, kirjallisuus 2

3 Työn tavoitteet: Hyvinvointipalvelujen mekanismit ja kehitysnäkymät Piilaaksossa Wellbeing Services Mechanism and visions in Silicon Valley Huomion kohteena mm.: markkinoiden muodostumisen mekanismit ja yritystason prioriteetit sekä logiikka kuluttajalle luotavan arvon ohjaavuus palvelujen sisällössä, palveluprosesseissa ja palvelujen hinnoittelussa Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus kysyntälähtöisissä markkinoissa sekä niiden kehittämisessä Uusimmat trendit palveluntuotannossa - katsaus pohjaa tekijän omaan tulkintaa nähdystä, koetusta ja kuullusta, etnografinen työote, make sense = ymmärtää. - PP-esitys on tuotos haastattelu- ja vierailuaineistosta, aiheeseen liittyvistä tilaisuuksista ym. lähteistä syksyllä 2012 Piilaaksossa, USA:ssa. 3

4 Make sense Käsitteistä heränneitä ajatuksia : - Health Care = terveydenhuolto, joka pitää sisällään terveysja sosiaalipalvelut sekä sairaanhoidon. Senior Services, ikäihmisten palveluita ei erikseen erotella miksi eroteltaisiin, sillä ikääntyneitä ei nähdä erityisryhmänä, kuten valitettavasti Suomessa. - Wellbeing (Suomi) Wellness (USA). Wellness -sanalla Euroopassa vahvempi yhteys fitness sisältöön. Wellness käsitteenä ymmärretään kuitenkin USA:ssa laaja-alaisena (holistisena) hyvinvointia kuvaavana terminä - Asiakas, kuluttaja useinkin kingi, koska hän voi määritellä mistä vakuutuspohjaisen palvelun hankkii. Kuluttajat vaativat ja palvelun tuottajat tarjoavat - Prevention = ennaltaehkäisy. Onko ennaltaehkäisy sitä, että mennään lääkäriin ottamaan flunssarokotus tai muutetaan lääkitystä lääkärikäynnillä? Vai onko silloin kyse jo sairaanhoidosta? USA:n terveydenhuollossa lääkärit merkitsevässä roolissa, myös ennaltaehkäisyssä. Itse näkisin ennaltaehkäisyn painottuvan holistiseen ja yksilölliseen hyvinvoinnin edistämiseen jo ennen lääkäritarvetta. Tämä iso mahdollisuus hyvinvointi, WELLNESS -businekselle 4

5 - Heti ensimmäisellä viikolla Piilaaksossa tuli tarve hakeutua lääkärin vastaanotolle - Tyttäreni tarvitsi rokotuksen kouluun menoa varten mistä löydämme sopivan lääkärin? mistä ylipäätään löytyvät ajan tasalla olevat rokotustiedot? Asiakaskokemus: - Internetistä löytyvä tieto (tietyn vakuutuksen piirissä olevat lääkäriasemat) ohjasi lääkärin valintaa. Ajanvaraus vei kuitenkin aikaa - Yhden rokotuksen antamiseen vaadittiin kolme lääkärissä käyntiä: ensim. kerralla lapselle tehtiin perustutkimus, toisella kertaa annettiin vasta itse rokotus ja kolmannella tulkittiin rokotuksen tulos Sain laadukkaalta vaikuttavaa palvelua, mutta tarvittiinko lääkäriä ylipäätään toimenpiteeseen (rokotus)? Ikävä skandinaavista NEUVOLAJÄRJESTELMÄÄ! Turhia toimenpiteitä, MUTTA asia ei niin yksinkertainen : 5

6 Turhia toimenpiteitä, tehtäviä pitäisi jakaa enemmän hoitajille, MUTTA ASIA ei ole niin yksinkertainen - Lääkärissä käynti määrittelee laadukasta terveydenhuollon palvelua, mitä enemmän toimenpiteitä = laadukasta palvelua, sitä korkeammat terveydenhuollon kustannukset - USA:ssa voidaan haastaa oikeuteen hoitovirheistä/huonosta hoidosta ja todellisuudessa myös haastetaan, hoitovastuu x 10 The United States spends almost $8,000 per capita on health care, nearly 50% higher than the closest industrialized country (OECD, 2010) 6

7 Yliopistot, yliopisto sairaalat Stanford Health Care = terv.huolto Esim. Kaiser Permanente Health Policy Obama Care, osavaltiokohtaiset lait, säädökset Prevention =Ennaltaehkäisy? Wellness, holistinen käsitys? Kuvio 1. Hyvinvointipalvelujen mekanismit Piilaaksossa kuluttajan näkökulmasta. 7

8 Esimerkkejä mobiilisovelluksista Apps by MedHelp My Cycles Period and Ovulation Tracker I'm Expecting - Pregnancy App Sleep On It - sleep tracker and alarm app Moody Me - Mood Diary and Tracker My Diet Diary - Calorie Counter -Mahtava business -mahdollisuus, koska volyymia USA:ssa riittää million people in the U.S. own smartphones (comscore, 2012) - About 50% of smartphone users download apps (comscore, 2012) - Mobile Healthcare and medical App downloads will reach 44 million in 2012, Rising to 142 Million in 2016 (Juniper 2012) -17% of cell phone users have used their phone to look up health or medical information and 9% have software applications or apps on their phones that help them track or manage their health (Pew Internet, 2010) 8

9 Terveydenhuollon nettipalvelut: Arvo kuluttajalle? Oman henkilökohtaisen terveystiedon mukana kulkeminen (esim. rokotuskortti mobiilina) Asiakkaan osallisuus ja vuorovaikutteisuus Hyvä erottaa hyvinvointia- ja terveyttä tukevat sovellukset (Apps, pelit) ja terveystietojärjestelmät. Omaehtoinen terveydenhoito ei edellytä lääkärin vastaanottoa. Nettipalvelut toimiva ratkaisu niille, joille kyseinen väline tuttu (erityisenä asiakassegmenttinä nuoret, lapsiperheet) Omalääkäri voi olla saatavilla mobiilisti, netin välityksellä Ajan säästö (jonotus lääkäriin, puhelinlinjoilla odottaminen) Palvelukokonaisuudet nettipalveluina (lääkärit, hoitajat, apteekit) Kuluttaja ei näe ongelmaksi tietosuoja kysymyksiä. Kehitystä pitäisi uskaltaa katsoa enemmän asiakkaan näkökulmasta, ei organisaatioiden ja ammattilaisten. Piilaaksossa tietosuoja kysymykset/esteet EIVÄT tulleet esiin Tärkeää: - miten varmistetaan tiedon oikeellisuus? - entäpä ne asiakkaat, jotka yhä nettipalveluiden ulkopuolella (ikääntyneet, monisairaat)? 9

10 nettipalvelu, jonka avulla kuluttajat voivat löytää itselleen sopivan lääkärin. 10

11 Mobiilisovellus lääkäripalveluihin: Arvo kuluttajalle? Nettipalvelu tekee lääkärihaun asiakkaan puolesta ilmoittamasi vakuutusyhtiön health plan mukaan. Business muodostunut yksinkertaisesta, selkeästä kuluttajien tarpeesta, mutta myös yksinkertaisesta ja käyttäjäystävällisestä palvelusta. Keep it simple! Ajan säästö asiakkaalle, mutta myös lääkärikeskusten ajanvaraukselle. Aika on rahaa myös kuluttajalle Palvelu ei tällä hetkellä maksa mitään, jatkossa ansaintalogiikka yksittäisten lääkärien maksamasta osuudesta asiakkaiden ohjannassa. Sovellus mahdollistaa välittömän palautteen asiakkaalta Terveydenhuollon avoimuus ja läpinäkyvyys asiakkaalle suhde asiakkaan lääkärin välillä lähenee. Minä päätän kenet valitsen. Eli arvot: avoimuus, luottamus, rehellisyys ovat tärkeitä, kun palvelulupauksena on löytää kuluttajalle hyvä lääkäri. Myös terveydenhuollon laatu (arvioida lääkäreitä) Tulevaisuuden visio: Mahdollisuus omalääkäriin, eikä niin, että lääkäri vaihtuu useasti Myös lääkäri voisi jatkossa valita omat asiakkaansa 11

12 Kuluttajien osallisuus digitaalisiin innovaatioihin: Kuluttajat haluavat osallistua yhä enemmän päätöksiin, jotka liittyvät omaan terveydentilaan ja hyvinvointiin Vähentää terv.huollon painetta Kehittää laatua (asiakaslähtöisyys) Avaintekijät kuluttajien / asiakkaiden osallistamisessa palvelujen ja tuotteiden innovointiin: - Asiakkaan tarpeiden määrittely - hyötyjen osoittaminen - yksilöity ja personoitu palvelu Kuvio 2. Avainulottuvuudet Asiakkaiden osallistami- sessa digitaalisiin Innovaatioihin. Report of the Digital Dimension of Healthcare

13 Ikääntyminen ei ole sairaus! Iän myötä voi tulla sairauksia, mutta silti seniorit haluavat elää, harrastaa, nauttia elämästä kuten tähänkin asti. Moni on valmis maksamaan hyvinvoinnistaan ja terveydestään Piilaaksossa pohdittiin vuotiaille suunnattuja business mahdollisuuksia (erityisesti Wellness ja teknologian mahdollisuudet huomioiden). Samaan aikaan Suomessa mietittiin yli 75- vuotiaden hoitajamitoitusta! ASENNE! Mitä on kokonaisvaltainen (holistinen) hyvinvointi? 13

14 Palveluasenne alkaa nettisivuilta, otamme yhteyttä TEIHIN Valet -pysäköintipalvelu Oman asunnon/ talon myyntipalvelu, vieraanvaraisuus kuten hotellissa Viisi ravintolaa (eri kulttuurien toiveet) Yhteisöllisyys, koko perheen osallisuus Arvoina: 1) Enjoy = elämästä nauttiminen 2) Engage = osallisuus 3) Embrace = ottaa ilo irti 4) Enrich = rikastaa 14

15 Senior Living Community Arvo kuluttajalle? Mikä saa asiakkaan maksamaan n /kk (entrance fees + monthly service fee)? 1) Sijainti, sijainti ja sijainti (Community living) 2) Tuttuus, paikallisuus, tunnettavuus 3) Hyvät kulkuyhteydet ja mahdollisuudet elää, nauttia, harrastaa - koti loppuelämäksi. Samassa yhteydessä myös Care Center. Keskiössä: - Palvelut, vieraanvaraisuus, hotellimainen ympäristö ja palvelu - Asukkaiden osallisuus, Open door policy, jatkuva palvelujen kehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa -Laadukas palvelu määritelty asiakkaan/ kuluttajan lähtökodista (toiveet ja tarpeet). Työntekijät saavat jatkuvaa palautetta asiakkailta hyvästä työstä, palvelusta (pokeri pelimerkkiä kiitoksena hyvästä palveluksesta). Tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä <->laadukas palvelu/hoito. Myös johtamisen menetelmä. 15

16 What is Whole Person Wellness? Esimerkki Vi Senior Living Community nettisivuilta - Näkemys ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pohjaa pitkäaikaiseen tutkimukseen onnistuneesta (successfull) ikääntymisestä. Moniulotteinen Whole Person Wellness konsepti pitää sisällään fyysisen, emotionaalisen, sosiaalisen, hengellisen, älyllisen ja ammatillisen osaamisen ulottuvuudet. - Erityinen Lifestyle Director työskentelee tiiviissä yhteistyössä johdon ja asukkaiden kanssa luoden yksilöllistä ohjelmaa näistä lähtökohdista. Physical wellness Emotional wellness Social wellness Spiritual wellness Intellectual wellness Vocational wellness 16

17 non-profit organisaatio On Lok Arvo kuluttajalle? + 55v. kokonaisvaltaista hoitoa ja palvelua vähävaraisille. Ikäraja tietoinen valinta, kyllin varhain tukea, ennaltaehkäisevä merkitys osavaltion laajuinen malli, jota valtio tukee (State Health Insurance program) Omassa kodissa pärjääminen. Ennaltaehkäistä (Prevention) kokonaisvaltaisesti hoitokotiin siirtymistä Ystävät ja läheiset, yhteisöllisyys. Perhe mukana hoitosuunnittelussa ja toteutuksessa. Oman kulttuurin merkitys palveluissa. 40-vuotisen historian taustalla aasialainen kulttuuri Holistisuus: kotihoito, ateriapalvelu, päiväkeskus, kuntoutus fyys, ja psyykkinen, yleislääristä erikoislääkäreihin, palveluohjus yksilöllisten tarpeiden mukaan 17

18 Yhteenveto 1/4 : Vakuutuspohjaisessa järjestelmässä vakuutusyhtiöt määrittelemässä markkinoiden viidakkoa, toisaalta sen on pakko huomioida paremmin ASIAKASLÄHTÖISYYS Tärkeänä elementtinä ASIAKASYMMÄRRYS, asiakkaan tarpeet, arvot, merkityksellisyys, toiveet ja tunteet. PALVELUMUOTOILU edellyttää asiakkaan /kuluttajan ymmärrystä sekä hänen toiminta- ja elinympäristön ymmärrystä. Bay Areasta Terveydenhuollon innovaatiokeskus. Living Labeissa tapahtuva kehittäminen ja innovointi. Esim. Kaiser Permanente Garfield Innovation Center. Kuluttajat ja heidän arvot ( pehmeät arvot ) ovat ohjaamassa yhä vahvemmin terveydenhuoltoa ja erityisesti Hyvinvointipalveluita (=wellness) -palveluita, joista asiakkaat itse valmiita maksamaan - digitaaliset/ nettipalvelut, joissa kuluttuja itsenäinen, aktiivinen toimija, Digital in Four Space in Health Care. 18

19 - Piilaakson kehitysnäkymät: Yhteenveto 2/4: Terveydenhuollossa on kuluttajan markkinat, mutta kuluttajien markkinat ovat heterogeeniset (eri asiakassegmentit) Kohti vahvempaa ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen painotusta Kohti kokonaisvaltaista ihmisen/ yksilön hyvinvointia? Mitä on Holistinen hyvinvointi? Holistinen hyvinvointi, jonka lähtökohtana on yksilön moninaisuus on mahdollisuus Hyvinvointi- ja Palveluyrityksille (esim. kulttuurin, luonnon, ravitsemuksen, elinikäisen oppimisen, yhteisöllisyyden vaikutukset hyvinvointiin ) Hyvinvointi on paljon enemmän kuin lääkärissäkäynti 19

20 Yhteenveto 3/4: Mitä eväitä Suomeen? Aito asiakaslähtöisyys - asiakkaan tarpeeseen (toiveeseen =tunne) vastaaminen Asenne hyvinvointi- ja palveluyrityksille! markkinoidaan ja tuotetaan ratkaisua asiakkaan tarpeeseen, ei vain omaa asiantuntijuutta. Mikä on asiakkaan tarina? - asiantuntijan takana tulee olla myös persoona - maine vahvana teknologia-asiantuntijana (mm. hyvinvointia ja terveyttä tuottavat pelit, Apps- sovellukset), geronteknologia, tuhannen taalan mahdollisuus - oikea ajoitus, riittävän ajoissa liikkeelle, miten ottaa aallon - Hyvinvointi ja terveys pitäisi olla iloinen(=tunne) asia, innovaatiot syntyvät monialaisuutta ja -tieteisyyttä yhdistämällä - Osataan myös kyseenalaistaa aiemmin tehty, pois liiankin tiukoista terveydenhuollon rajoista (esim. tietosuoja) Palvelu, yhteinen palveluasenne henkilöstöllä Yhteisöllisyys voimavarana 20

21 Mitä eväitä Suomeen? Yhteenveto 4/4: Suomalaisessa (terveydenhuolto) järjestelmässä paljon hyvää; neuvolajärjestelmä, kouluterveyden huolto, kouluruokailu sekä työterveyshuolto ennaltaehkäisyä (=Prevention), joita Piilaaksossa ikävä Kuluttajien, asiakkaiden tarpeiden ja emotionaalisen maailman ymmärtäminen tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tähän mahdollisuuksia tuo ammattikorkeakouluillekin tuttu Living Lab TKI-toiminta aidoissa elämisen ympäristöissä, jossa käyttäjä on aktiivinen toimija monitieteisessä kehitystyössä (Public- Private-Person). 21

22 Jatkokysymykset: Miten kuluttaja itse kokee, tuntee hyvinvointipalvelut (Wellness)? Edellä esitetyssä kyse toisen tekemästä tulkinnasta Piilaaksossa kuluttaja on amerikkalainen, aasialainen, meksikolainen, eurooppalainen.. Holistisuus eri kulttuurien näkökulmasta? jääkö ennaltaehkäisy (=Prevention) vakuutuspohjaisen ja lääkärivoittoisen järjestelmän jalkoihin, vai näkyykö suunta esim. monialaisesti ammattilaisten koulutuksessa, johtamisessa, pääomasijoittajien painotuksissa? Voidaanko arvioida, mitata/ennakoida, miten suuri merkitys kuluttajien arvoilla on hyvinvointi busineksen onnistumiselle (esim. start-upp-yritykset)? 22

23 Summary and conclusions : USA has the highest healthcare cost in the world. In the USA s insurance based healthcare, insurance companies manipulate the complicated healthcare services. On the other hand this system takes into account better the customers and client orientation. Customers decide what they want and which service provider they choose. Key elements are to understand customers needs, values, meanings, hopes and feelings (CLIENT UNDERSTANDING). Service Design requires understanding of different client segments and cultures. Customers and their values have greater impact to healthcare services and especially wellbeing services (wellness) : -services which customers themselves are ready to pay for -digital-/ web-based services, in which customer is independent and active actor - Visions in Silicon Valley: Towards more preventive and health promotion aspect in healthcare Towards more holistic human wellbeing. What could holistic wellness be? It s much more than visit to the doctor. It s a huge opportunity for wellbeing- and service business (e.g. utilization of culture, nature, life long learning, nutrition, community meanings for human wellbeing) 23

24 Lähteet 1/2: Haastattelu- ja vierailuaineistot : Scott Peifer. AgeTech California, Jukka Salminiitty, johtaja, Finnode Val Kratzman, vientipäällikkö, FinPro, Washington. BetterDoctor, Ari Tulla CEO, San Francisco https://betterdoctor.com/ On Lok San Francisco Vi Senior Living Community in Palo Alto Anna Girsen (suomalainen lääkäri) Aiheeseen liittyneet tilaisuudet: Aging 2.0, San Francisco Healthcare IT Evening Event: Social and Mobile Innovations in Health - A Panel Discussion Stanford Health Policy Forum: The Future of Health Care in America: New Hopes, New Fears Can we Improve Results by Turning Everything into a Game? 24

25 Lähteet 2/2: Nettilähteet, kirjallisuus: Report of the Digital Innovation in Healthcare working group G. Halvorson, P. Goldsbrought, S. Kennedy, Dr James Kent, K. Close & D. Backer. The Global Health Policy Summit. Imperial Gollege London Progress Toward Value-Based Health Care. The Boston Consulting Group Consumerism in Health Care. Insights to engagement. Deloitte Review. P. Virtanen, M. Suonheimo, S. Lamminmäki, P. Ahonen & M. Suokas. Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekesin katsaus 281/2011. Living Lab ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen neloskierre-hankkeen julkaisu. Vantaa

26 Kiitokset Erityiskiitokset Mirja Kaarlela ja Mervi Pulkkanen 26

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa

Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 1 Senioreiden asumispreferenssit vastaako todellisuus unelmaa 15.12.2010 Tila-ohjelman brunssi, Tekes DI(väit.) Tanja Tyvimaa 2 Väitöstutkimus Tutkimuksen aineisto kerätty asukaskyselyllä ja asukashaastatteluilla

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Sustainable well-being

Sustainable well-being Mitä kuluttajat ajattelevat geenitesteistä? Biopankit osaksi hoito- ja elintapasuosituksia Sustainable well-being Subtitle Name Date 0.0.2015 Tuula Tiihonen, Johtava asiantuntija, Sitra, Hyvinvoinnin palveluoperaattori

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti. Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti. Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011 Vaikuttavuutta ja tuottavuutta kustannustehokkaasti Timo Haikonen Terveydenhuollon Atk-päivät 25.5.2011 Sisältö Määritelmät Miksi tarvitaan tuottavuutta / vaikuttavuutta?» Tarinan alku hoitoon pääsy» Trendit:

Lisätiedot

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS

KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS KUKA HYÖTYY ASIAKAS PALVELUNTUOTTAJA VAI MOLEMMAT? Kari Harno Ylilääkäri LKT, Dosentti HUS SÄHKÖISEN ASIOINNIN TAVOITTEET Serkkola, Ari 2006 Asiakas/potilas parannetaan asiakkaan kokemaa laatua asiakkaalla

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu Case: Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi Terveys ja hyvinvointi 1. Henkilökohtainen lääketiede/personalized medicine 2. Hoitojen yksilöillistyminen (personalized medicine) ja julkinen terveydenhuolto 3. Personalized nutrition, in particular the

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea

There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Yhteisenä tavoitteena kansainvälinen osaava metropoli There is No Wrong Door - ei ole väärää ovea Pertti Vuorela 9.6.2011 NoWrongDoor konseptoi kansainväliset asettautumispalvelut metropolialueella Asiakasta

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa

Mobiilimarkkinoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa Mobiilimarkkinoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa #iabmobiili Sakari Forslund @SakkeF Digitaalisuus ja mobiili muokkaavat markkinointia Markkinoinnin murros Kuluttaja käyttäytymisen muutos Teknlogiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin

Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman haasteisiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa, KASTE 2012 2015 - ohjelmassa, nostetaan esiin teknologisten ratkaisujen

Lisätiedot

Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05.

Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05. Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05.2014 Annemari Merilainen-Ottridge, Principal MacIntryre Charity, UK Kun

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella

Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Navigoi urallasi Uraohjaus Deloittella Sisältö Deloitte keitä me olemme? Oma ura Case Deloitte: career well-being Uraohjaus käytännössä Q&A 2 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Deloitte Keitä

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN DIGITAALISEN Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN VERKOSTOJEN JOHTAMINEN KOHTI DIGIAIKAA Digitalist Network Rome Advisors Terve Media Verkossa Media Darwin -ryhmä PHS -ryhmä Intervisio

Lisätiedot

24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen. Minna Lenander 07.10.2014

24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen. Minna Lenander 07.10.2014 24/7 Dialogi Konepajalta palveluyritykseen Minna Lenander 07.10.2014 Attitude is a little thing that makes a difference Winston Churchill Source: Deloitte &Touche 2014, Customercentricity - Embedding it

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2

Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta Statistics on physicians and the health care system

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen

Click to edit Master subtitle style. Click to edit Master subtitle style. Viro egovernment. Jukka Lehtonen Viro egovernment Jukka Lehtonen Viro verkossa Click Click to to edit edit Master Master subtitle subtitle style style Internet-yhteys perusoikeuksia, käyttäjiä 76 % asukkaista 98% alle 35-vuotiaista käyttää

Lisätiedot

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa. @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa. @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014 Kuluttajakäyttäytymisen muutos vauhdittaa brändiä digitalisoimaan liiketoimintaansa @kati_sulin @FazerSuomi 5.2.2014 Mediakanavien viikoittainen seuraaminen (vähintään muutaman kerran viikossa) Ilmaisjakelulehdet

Lisätiedot

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote miten ennen 70-luvun Innovaatio kotipalvelu voi viedä autolla

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Kiuasniemi Oy, Padasjoki

Kiuasniemi Oy, Padasjoki Kiuasniemi Story Kiuasniemi Oy, Padasjoki Core Business: Provide luxury accommodation and tailored services to affluent consumer segments and companies. Services are outsourced with no internal fixed cost

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa. Markku Vantunen Finpro

Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa. Markku Vantunen Finpro Finpron Foresight-toiminta pähkinänkuoressa Markku Vantunen Finpro Strategy for 2010 2012 Client Success Foresight Partnering Growth Company Focus Global Knowhow Management Offering Development Foresight

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska riikka.aro@jyu.fi, terhi-anna.wilska@jyu.fi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit käyttää Subscription Centerissä

Lisätiedot

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen

Pärjäin-pilotti. Säröstä Pyrintöön. Jani Koskinen Pärjäin-pilotti Säröstä Pyrintöön Jani Koskinen Pärjäin-pilotti -hanke vastaa KASTE 2012 2015 ohjelman ja ICT 2015 -raportin esityksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa,

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Kaikenlaisiin kohtaamisiin

Kaikenlaisiin kohtaamisiin Kaikenlaisiin kohtaamisiin Pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus 1 Arvokas johtaminen Technopolis Business Breakfast Tampere: JOHTAMISEN KIEHTOVUUS 3.9.2013 Paulina Ahokas, Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla. 20.11.2013, Isto Vanhamäki

Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla. 20.11.2013, Isto Vanhamäki Osaamisen kaupallistaminen julkisella sektorilla 20.11.2013, Isto Vanhamäki Hyvinvointi tulee palveluista eikä teollisuudesta - EVA-raportti: Palvelujen Suomi (2010) - Koulutuksen ja tutkimuksen painopisteet

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008

Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta. Katriina Otsamo 22.10.2008 Hyvinvointiklusteri Oulussa 2009 Kokemuksia OSKE-rahoituskokeilusta Katriina Otsamo 22.10.2008 OWI on hyvinvointialan liiketoiminnan kehittäjä Kaksi osaamisaluetta: vertikaalina hyvinvointiala, horisontaalisena

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla Uusia tuulia tuotteistukseen 23.9.2009 RAI-seminaari-Johtamisen päivä / Rauha Heikkilä 1 Sisältö Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä Tuotteistamisen tarkoitus Tuotteistaminen

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot