Kirkkoneuvosto Nro 11/2012 sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Nro 11/2012 sivu 1"

Transkriptio

1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 11/2012 sivu 1 Kokousaika: Ma klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 148 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 150 Pöytäkirjantarkastajat 151 Työjärjestyksen hyväksyminen 152 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi 153 Lastenohjaajien valinta 154 Lapsityönohjaajan viran muuttaminen varhaiskasvatuksen työalajohtajan viraksi ja viran julistaminen haettavaksi 155 Vt. varhaiskasvatuksen työalajohtaja 156 [Salainen] 157 Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano 158 Työmuotojen esittäytyminen kirkkovaltuustossa 159 [palvelussuhdeasia, ei internetiin] 160 Kirkkovaltuuston henkilövalinnat 161 Kirkkoneuvoston henkilövalinnat 162 Palautekeskustelu toimikuntien toiminnasta kaudella Suositussopimus toimituspalkkioista 164 Emännän apulainen 165 Haudankaivuu-urakoinnin sopimus 166 [palvelussuhdeasia, ei internetiin] 167 Kirkollisten toimitusten musiikki 168 Muut asiat 169 Kokouksen päätös Lopella Tuomas Hynynen, puheenjohtaja Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma-ti ja to-pe klo ja ma, ke ). Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla Pirjo Kuuluvainen

2 LOPEN SEURAKUNTA Nro 11/2012 Kirkkoneuvosto sivu 2 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet Läsnä Poissa puheenjohtaja varapuheenjohtaja Tuomas Hynynen Marja-Leena Kuparinen Juho Aarnio Minna Auvinen Anne Lukana Satu Myllykoski Jarmo Nikkola Sakari Vuorinen Elis Väänänen 151- Maria Leino Kari Koukku Riitta Suonurmi Eva-Liisa Laakso Arja Niemi Aimo Alho Joni Lähde Jarmo Kuparinen Muut osallistujat Esko Hirvonen KV:n pj Jarno Hatakka KV:n vpj Janne Nummela, sihteeri Asiat Allekirjoitus Tuomas Hynynen puheenjohtaja Janne Nummela sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lopella Allekirjoitukset Muutoksenhaku Anne Lukana Satu Myllykoski Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet liitteenä

3 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 3/ Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 150 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastavat Anne Lukana ja Satu Myllykoski. 151 Työjärjestyksen hyväksyminen Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena ja hyväksyy sen, että talouspäällikön vuosiloman vuoksi kirkkoherra esittelee poikkeuksellisesti myös talouspäällikön alaan kuuluvat asiat. Kirkkoneuvosto kutsuu Janne Nummelan tämän kokouksen sihteeriksi. Marja-Leena Kuparinen saapui kokoukseen klo pykälän 151 käsittelyn aikana. 152 Päätöksiä ja muistioita tiedoksi Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja muistiot: Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikuntien yhteisen kokouksen muistio Kirkkoherran päätös no 30

4 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 4/ Lastenohjaajien valinta [ ] Kirkkoneuvosto valitsee seuraavat henkilöt lastenohjaajan osa-aikaisiin työsuhteisiin. [ ] Valittujen mahdollisen kieltäytymisen varalle valitaan henkilöt liitteen 153b mukaisesti. Työsuhteet alkavat alla mainittuina ajankohtina tai sopimuksen mukaan. Kaisa Vainio toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen Anu Huusko toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen alkaen Susanna Siekkinen määräaikaiseen työsuhteeseen Valinnat ovat ehdollisia, kunnes valitut henkilöt ovat esittäneet hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja RRL 6 tarkoittaman rikosrekisteriotteen. Valittujen kanssa solmitaan erillinen työsopimus. 154 Lapsityönohjaajan viran muuttaminen varhaiskasvatuksen työalajohtajan viraksi ja viran julistaminen haettavaksi Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki on valittu Riihimäen seurakunnan lapsityönohjaajaksi. Päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa, mutta Väliheikki on suullisesti ilmoittanut että aikoo irtisanoutua siten, että virkasuhde Lopen seurakuntaan päättyy Koulutusrakenteen muuttuessa lapsityönohjaajien virat ovat muuttumassa joko varhaiskasvatuksen ohjaajan tai varhaiskasvatuksen työalajohtajan viroiksi. Ohjaajan virkaan ei yleensä kuulu esimiesasemaa, työalajohtajan virkaan kuuluu. Muutoksen myötä piispainkokous on tehnyt päätöksen viran uusista kelpoisuusehdoista. Kirkkohallitus ei ole antanut uutta mallia varhaiskasvatuksen viran johtosäännöstä, joten ehdotettu uusi varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran johtosääntö on sovellettu vanhasta lapsityönohjaajan viran johtosäännöstä. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää muuttaa lapsityönohjaajan viran varhaiskasvatuksen työalajohtajan viraksi, ja että kirkkovaltuusto päättää viran johtosäännön liitteen 154a mukaisesti. Mikäli kirkkovaltuusto päättää viran johtosäännön liitteen 154a mukaisesti, kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran klo mennessä. Liitteenä 154b oleva hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä,

5 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 5/13 Aamupostissa sekä seuraavissa verkkopalveluissa: evl.fi/rekrytointi, mol.fi ja lopenseurakunta.fi Mikäli kirkkovaltuusto päättää viran nimikkeestä tai johtosäännöstä kirkkoneuvoston esityksestä poikkeavalla tavalla, kirkkoneuvosto määrää kirkkoherran tekemään hakuilmoitukseen viran johtosäännön edellyttämät muutokset. Kirkkoneuvosto valitsee haastatteluryhmän valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita. Kirkkoneuvosto valtuuttaa haastatteluryhmän lähettämään tarvittaessa tarpeellinen määrä hakijoita soveltuvuusarviointiin. Haastatteluryhmään valittiin Tuomas Hynynen, Satu Myllykoski, Jarno Hatakka ja Minna Auvinen. 155 Vt. varhaiskasvatuksen työalajohtaja [ ] Mikäli Kirsi Väliheikki irtisanoutuu siten että virkasuhde päättyy , kirkkoneuvosto määrää Kaisa Vainion hänen suostumuksellaan vt. varhaiskasvatuksen työalajohtajaksi alkaen siihen saakka kunnes uusi vakinainen viranhaltija ottaa viran vastaan. [ ]

6 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 6/ [Salainen] [ ] Kirkkoneuvosto julistaa 156 liitteineen salaiseksi Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.luvun ja 25.kohtien perusteella. 157 Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano ja laillisuusvalvonta. Kirkkolaki 10:1 Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, [ ] 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja Kirkkolaki 10:6 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 3/2012 päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia. Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti: 27 Kokouksen avaus ja alkuhartaus ei toimenpiteitä 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ei toimenpiteitä 29 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta ei toimenpiteitä 30 Kokouksen työjärjestys ei toimenpiteitä 31 Seurakunnan työmuotojen esittäytyminen kirkkovaltuustossa; Kiinteistö- ja hautaustoimi ei toimenpiteitä 32 K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön toimintakertomus ei toimenpiteitä 33 Tilusvaihto vanhan kirkon mäellä - talouspäällikkö toteuttaa päätetyt toimenpiteet. 34 Launosten Apajan tulevaisuus ei toimenpiteitä 35 Lisätalousarvio virastotalon kattourakkaan talouspäällikkö tekee talousarvioon valtuuston päättämän muutoksen 36 Kiinteistökatselmus ja korjausrakentaminen v. 2013

7 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 7/13 Kirkkovaltuusto päätti vuodelle 2013 seuraavat investoinnit: Kesijärven leirikeskuksen kylmiöiden uusiminen , Pappilan jätevesijärjestelmän uusiminen , Pappilan ulkorakennusten vesikatteiden ja ulkoseinien maalaaminen talouspäällikkö sisällyttää päätetyt investoinnit toiminta- ja taloussuunnitelmaan Poistosuunnitelman muutos talouspäällikkö huolehtii, että valtuuston päättämä poistosuunnitelma otetaan käyttöön alkavalla tilikaudella 38 Veroprosentti 2013 talouspäällikkö ilmoittaa veroprosentin verohallinnolle 39 Ilmoitusasiat ei toimenpiteitä 40 Jäsenten esittämät asiat ei toimenpiteitä 41 Valitusosoitus ei toimenpiteitä 42 Kokouksen päätös ei toimenpiteitä 158 Työmuotojen esittäytyminen kirkkovaltuustossa Kirkkoneuvosto ehdottaa, että seurakunnan työmuodot esittäytyvät kirkkovaltuustossa seuraavasti. Esittelyissä painotetaan työmuodon perustoiminnan esittelyn sijasta ajankohtaisia kuulumisia sekä sitä, mihin suuntaan työmuodon toivotaan kehittyvän tulevina vuosina: 4/2012 Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelevät yhteistyökumppaneiden toteuttamat toiminnot (sairaalasielunhoito, palveleva puhelin, atk-palvelut ym.) 1/2013 Seurakunnan metsänhoito 2/2013 Aikuistyö, kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 3/2013 Lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö 4/2013 Diakoniatyö ja lähetystyö 1/2014 Jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki ja tiedotus 2/2014 Kiinteistö- ja hautaustoimi, leirikeskus 159 [palvelussuhdeasia, ei internetiin] [ ]

8 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 8/ Kirkkovaltuuston henkilövalinnat Kirkkojärjestys 8. luku 2 : Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkovaltuuston on tehtävä Kirkkojärjestyksessä mainitut henkilövalinnat vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan. Lisäksi Kirkkovaltuuston työjärjestyksen perusteella on päätetty, että Merja Zetterman pitää valtuuston pöytäkirjaa ja valtuuston on valittava uusi pöytäkirjanpitäjä kaudelle Näiden lisäksi kirkkovaltuusto on valinnut keskuudestaan kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme jäsentä (Sakari Vuorinen, Arja Niemi ja Kari Koukku) ja kolme varajäsentä (Joni Lähde, Aimo Alho ja Riitta Suonurmi) kirkkovaltuuston koko toimikaudeksi Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa seuraavat henkilövalinnat tammikuussa 2013 pidettävässä kokouksessaan. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 3. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä 161 Kirkkoneuvoston henkilövalinnat Kirkkolaki 10:2 (pykälä osittain) Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. ( /821) Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkolaki 25:10a Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa seuraavat henkilövalinnat tammikuussa 2013 pidettävässä kokouksessaan. 1. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 2. Kirkkoneuvoston seitsemän muuta jäsentä 3. Kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä kirkkoneuvoston jäsenille

9 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 9/ Palautekeskustelu toimikuntien toiminnasta kaudella Kirkkoneuvosto on tammikuussa 2011 päättänyt toimikuntien uudesta toimintamallista (liite 162a). Neuvoston toimikauden ollessa päättymässä on hyvä aika arvioida, kuinka toimintamalli on toiminut ja edistänyt seurakunnan tavoitteiden toteuttamista. Tulevaa kirkkoneuvostoa varten olisi hyvä pohtia myös sitä, onko nykyinen toimikuntien määrä sopiva, vai yhdistettäisiinkö toimikuntia esimerkiksi vastaavasti kuin Hausjärven seurakunnan johtokuntien toimialoilla: - julistuksen toimikunta, johon yhdistettäisiin nykyiset jumalanpalvelus-, musiikki- ja aikuistyön toimikunnat, sekä tulevaisuudessa seurakunnan tiedotustoiminta - kasvatuksen toimikunta, johon yhdistettäisiin nykyiset lapsi- ja perhetyö sekä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö - palvelun toimikunta, johon yhdistettäisiin nykyiset diakonia- ja lähetystyön toimikunnat Kolmen toimikunnan mallin etu olisi se, että toimintaa voisi suunnitella ja ideoida nykyistä mielekkäämmissä kokonaisuuksissa ja siten häivyttää työmuotojen raja-aitoja. Esimerkiksi diakonia- ja lähetystyön järjestämillä kirpputoreilla ja myyjäisissä palvelevat usein samat vapaaehtoiset. Jumalanpalvelustoimikunta on kokouksissaan pohtinut sellaisia toimintoja, jotka voisivat yhtä hyvin kuulua aikuistyön toimikunnalle, jne. Jos toimikuntia olisi jatkossa kolme, tällä voisi olla vaikutusta myös toimikuntien toimintatapoihin. Nykyisellään toimikunnat voivat olla joko enemmän työntekijöiden toimintaa ohjaavia, neuvovia ja sparraavia (esim. jumalanpalvelustoimikunta), tai vapaaehtoistoimintaa koordinoivia ja toteuttavia (esim. lähetystyön toimikunta). Lisäksi esimerkiksi musiikkityön toimikunnalla on aiemmin ollut merkittävä rooli Loppi soitto tapahtuman suunnittelussa. Kolmen toimikunnan mallissa voisi käydä niin, että Loppi soitto tapahtumaa suunnittelemaan kannattaisi perustaa erillinen virallinen tai epävirallinen työryhmä. Kirkkoneuvosto käy palautekeskustelun siitä, kuinka toimikuntien toimintamalli on toiminut eri työaloilla. Keskustelun perusteella kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen tammikuussa 2013 aloittavalle kirkkoneuvostolle siitä, tulisiko toimikuntien toimintamallia muuttaa, sekä siitä, onko nykyinen toimikuntien määrä sopiva. Päätös: Kirkkoneuvosto ehdottaa, että vuonna 2013 perustetaan kolme toimikuntaa. 163 Suositussopimus toimituspalkkioista Kirkon työmarkkinalaitos on pääsopijajärjestöjen kanssa solminut uuden suositussopimuksen. Sopimus koskee pappien ja kanttorien toimituspalkkioita. Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012 ja Suositussopimus toimituspalkkioista on liitteenä 163a.

10 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 10/13 Lopen seurakunnassa on voimassa kirkkovaltuuston päättämät toimituspalkkiot. Epäpäteville toimituspalkkio on 20 % alempi. Suositussopimuksen vuorokausikatto ei ole voimassa. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää ottaa käyttöön liitteen 163a mukaisen toimituspalkkioiden suositussopimuksen Lopen seurakunnassa takautuvasti alkaen. 164 Emännän apulainen [ ] Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi emännän apulaisen osa-aikaisen työsuhteen liitteenä 164b olevalla ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan seurakunnan ja työvoimatoimiston internet-sivuilla, Lopen Lehdessä sekä Aamupostissa. Kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Pirjo Kuuluvaisen tekemään päätöksen valinnasta, mikäli valintaryhmä on asiasta yksimielinen. Valintaryhmään valittiin Merja Sokka, Pirjo Kuuluvainen ja Marja-Leena Kuparinen. 165 Haudankaivuu-urakoinnin sopimus Lopen seurakunnan pitkäaikainen haudankaivuu-urakoitsija Soini Salin on irtisanonut sopimuksensa päättymään Työnjohtaja Janne Nummela on ollut yhteydessä lähiseudun seurakuntiin tavoitteena löytää kokenut yhteistyökumppani haudankaivuun järjestämiseksi siksi ajaksi, kunnes seurakunta päättää haudankaivuun järjestelyistä pidemmäksi aikaa. Hausjärvellä haudankaivuuta suorittava Maanrakennus-PJT Oy on antanut tarjouksen hautojen kaivuusta ja peittämisestä.

11 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 11/13 Lopen seurakunta solmii haudankaivuusta määräaikaisen sopimuksen Maanrakennus PJT Oy:n kanssa liitteenä 165a olevan tarjouksen mukaisesti. 166 [palvelussuhdeasia, ei internetiin] [ ] 167 Kirkollisten toimitusten musiikki Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnat ovat yhteisessä kokouksessaan antaneet lausuntonsa siitä, kuinka kirkollisten toimitusten musiikkia olisi syytä linjata Lopen seurakunnassa. Toimikunnan muistio perusteluineen on liitteenä 167a. Kirkkoneuvosto päättää, että kirkollisten toimitusten musiikkia linjataan seuraavasti: a. Kirkollisissa toimituksissa esitettävän musiikin on oltava toimituksen jumalanpalvelusluonteeseen sopivaa. b. Tietty soitin, musiikkityyli tai esiintyjä ei tee musiikista sopivaa tai sopimatonta. c. Kun toimituksiin valitaan musiikkikappaleita joissa on sanat, toimituksiin valitaan ensisijaisesti sanoitukseltaan hengellistä musiikkia. Toivottaessa toimituksissa voidaan esittää myös sanoitukseltaan ns. maallisia kappaleita, joiden sanoma ei ole ristiriidassa kristinuskon sanoman kanssa ja jotka eivät selkeästi assosioidu kristinuskon vastaisiin asioihin. d. Kun toimituksiin valitaan musiikkikappaleita joissa ei ole sanoitusta, sopiviksi katsotaan ensisijaisesti kyseiseen kirkolliseen toimitukseen assosioituvat kappaleet. Toivottaessa toimituksissa voidaan esittää myös muita kappaleita, jotka yleisesti eivät assosioidu kristinuskon vastaisiin asioihin. e. Kanttorin virkatehtäviin kuuluu kohtuullisissa määrin laulaa yksinlauluna ja säestää toimituksissa esitettävää musiikkia. Kanttori voi oman näkemyksensä, taitojensa ym. perusteella päättää, mitkä kappaleet kuuluvat hänen ohjelmistoonsa. Päätös: Satu Myllykoski teki päätösehdotuksen jossa hän esittää, ettei kirkollisten toimitusten musiikin linjauksia muuteta. Musiikin tulisi aina olla jumalanpalvelusluonteeseen sopivaa hengellistä musiikkia. Kirkollisissa toimituksissa ei tulisi esittää ns. maallisia kappaleita. Myllykosken ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi. Päätös alkuperäisen päätösehdotuksen mukainen.

12 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 12/ Muut asiat Seurakunnan siviilipalvelusmies on saanut hyvää palautetta. Nuorisotyö tekee hyvää työtä. 169 Kokouksen päätös Puheenjohtaja liitti muutoksenhakuohjeet pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 20.26

13 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 11/ Sivu 13/13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , 154, , , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 153, , OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kirkon virkaehtosopimuslain 19 perusteella 159 Kirkkolaki 24 luvun 14 johtuva valituskielto Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pilpalantie 3 Postiosoite: PL 44, Loppi Telekopio: (019) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 153, , 159, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 22.1.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 26.2.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5 / 2012 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5 / 2012 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5 / 2012 sivu 1 Kokousaika: ke 30.5.2012 klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 60 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi

Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1. Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 11 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 13.12.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Lopen kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1, Loppi Asialuettelo 166 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2015 sivu 1. Kokousaika: Ke.8.7.2015 klo 13.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 5/2015 sivu 1. Kokousaika: Ke.8.7.2015 klo 13.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2015 sivu 1 Kokousaika: Ke.8.7.2015 klo 13.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 81 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 8/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 8/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 8/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 15.10.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 114 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 19.11.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 132 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1. Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2015 sivu 1 Kokousaika: Ti 10.3.2015 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 6.9.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 97 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 20.8.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 86 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014. Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18.

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014. Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18. KOKOUSKUTSU Sivu 1 (8) 23 Kirkkovaltuusto 3 / 2014 KOKOUSAIKA Tiistai 9.12.2014 klo 18.30 (joulupuuro ja -kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Lopen kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, 12700 Loppi

Lisätiedot

K U U L U T U S. Lopella 10.4.2014. Jarmo Kuparinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

K U U L U T U S. Lopella 10.4.2014. Jarmo Kuparinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 22.4.2014 klo 18.30 Lopen kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, 12700 Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 4 / 2011 sivu 1 Kokousaika: Ma 11.4.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 52 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 1 / 2011 sivu 1 Kokousaika: Ma 31.1.2011 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 1 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( ) 8 Kirkkovaltuusto 2 / 2013. KOKOUSPAIKKA Kesijärven leirikeskus, Nikulantie 210, 12540 Launonen (Huom!

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( ) 8 Kirkkovaltuusto 2 / 2013. KOKOUSPAIKKA Kesijärven leirikeskus, Nikulantie 210, 12540 Launonen (Huom! KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( ) 8 Kirkkovaltuusto 2 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 9.4.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Kesijärven leirikeskus, Nikulantie 210, 12540 Launonen (Huom! paikka) Asialuettelo:

Lisätiedot

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien.

Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 7.1.2011 lähtien. K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 18.1.2011 klo 18.30 kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 6/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 6/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 81 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Nastolan seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2015 1/9 Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo Läsnä puheenjohtaja Riitta Takala paikalla varapuheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla jäsen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot