Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta. Aika klo 10:00-11:28. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 134. Perusturvalautakunta. Aika 06.11.2014 klo 10:00-11:28. Kunnanvirasto, valtuustosali."

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Aika klo 10:00-11:28 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvion toteutuma Sairaanhoitajan viran täyttäminen Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2015 ja 143 taloussuunnitelmat vuosille Sosiaali- ja terveystoimen investoinnit Tiedoksi saatettavat asiat 149

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Katekeetta Antti 10:00 - Puheenjohtaja Lukkari Henna 10:00 - Varapuheenjohtaja Halonen Markku 10:00 - Jäsen Seppänen Maiju-Ilona 10:00 - Jäsen Lohi Juha 10:00 - Jäsen Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - Kunnanjohtaja Poissa Pieski Maarit Kirsti Jäsen Nieminen Satu-Marjut Jäsen Aikio Mika Kunnanhallituksen edustaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Länsman Inga Varajäsen Isola Antero Varajäsen Kitti Mia Varajäsen Morottaja Pentti Varajäsen Eriksen Kati Varajäsen Kannisto Kati Varajäsen Eriksen Heidi Vastaava lääkäri Konttinen-Niemelä Pirjo Vastaava hammaslääkäri Muu Viberg Maila 10:00 - Vt. perusturvajohtaja Aikio Leena 10:00 - Tulkki Lehmonen Raija 10:00 - Pöytäkirjanpitäjä Inkinen Sari 10:00 - Päivähoidon ohjaaja Nikkanen Marja-Liisa 10:00 - Osastonhoitaja Puustinen Anu 10:00 - Avopalvelun ohjaaja Allekirjoitukset Antti Katekeetta puheenjohtaja Raija Lehmonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Markku Halonen Maiju-Ilona Seppänen

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm Kunnanvirasto, keskustoimisto Ilmoitustaulun hoitaja Minna Lukkari

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Petultk 83 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Petultk 84 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Halonen ja Maiju-Ilona Seppänen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Petultk 85 Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Talousarvion toteutuma / /2011 Petultk 86 Liitteenä talousarvion toteutuma Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuman ajalta Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutuma

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Sairaanhoitajan viran täyttäminen 211/ /2013 Petultk 87 Sairaanhoitajan virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosasto. Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai sitä vastaava rekisteröinti. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Kvtes:n mukainen tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.422,32 /kk. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaan mennessä virkaa haki sairaanhoitaja Anne Haapanen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: Osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1) valita sairaanhoitajan virkaan sairaanhoitaja Anne Haapasen 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.422,32 3) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa 4) että virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Haapanen Anne Palkanlaskija Osastonhoitaja

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen 142/ /2014 Petultk 88 Terveyskeskusavustajan osa-aikainen (50 %) toimi on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. Toimi julistetaan uudelleen haettavaksi. Valmistelija: vastaava lääkäri Valmistelijan ehdotus: Terveyskeskusavustajan osa-aikainen (50%) toimi julistetaan uudelleen haettavaksi. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Perusturvalautakunta siirsi asian seuraavaan kokoukseen jatkovalmisteluja varten. Selvitetään mm. mahdollisuutta toimen muuttamista kokoaikaiseksi. Jakelu Vastaava lääkäri

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmat vuosille / /2014 Kh 136 Kuntalain 65 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Lähtökohtana vuoden 2015 talousarvioraamille on pidetty vuoden 2014 talousarviota, tämänhetkistä talousarvion 2014 toteumaa sekä vuoden 2013 tilinpäätöstä. Kunnan johtoryhmä on valmistellut pohjan talousarvion raamiksi vuodelle Tavoitteena on ollut, etteivät vuoden 2015 menot lisääntyisi vuoden 2014 tasosta enempää kuin yleisen palkka- ja kustannustason kasvun verran. Vuoden 2015 kustannusten nousu jäänee n. 2 %:iin. Tarkemmat laskentaohjeet mm. henkilöstömenojen osalta toimitetaan suoraan hallintokunnille. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiohjelma tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn erikseen. Kunnanhallitus päättää hallintokuntien vuoden 2015 talousarvion

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta raamin kokouksessa annettavan ehdotuksen mukaisesti. Kokouksessa annettu ehdotus: Hallintokuntien raami vuodelle 2015 hyväksytään seuraavasti: Kunnanhallitus tulot menot netto Sivistyslautakunta tulot menot netto Tekninen lautakunta tulot menot netto Perusturvalautakunta tulot menot netto Elinkeinolautakunta tulot menot netto Projektit tulot menot netto Yhteensä tulot menot netto Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Petultk 89 Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma Perusturvalautakunta ja sen alainen sosiaali- ja terveystoimi huolehtivat kunnan lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hallintokunnan erityisenä haasteena on ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin vastaaminen ja palvelurakenteen muuttaminen laitospalveluista asumispalveluiden suuntaan. Ammattitaitoisen, erityisesti saamenkielisen, henkilöstön rekrytointi ja kuntaan sitouttaminen tuottaa jatkuvasti huolta. Tilanteen helpottamiseksi varataan talousarvioon määräraha kahta lähihoitajan

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta oppisopimusta varten. Hoito- ja vanhustyön johtamista selkeytetään. Talousarvioon on varattu määräraha euroa hoito- ja vanhustyön johtajan virkaan alkaen. Hän jatkaa 2013 päättyneen selvityshankkeen kesken jäänyttä kehittämistyötä perusturvajohtajan ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on toimintojen integrointi hoito- ja vanhustyössä. Lasten päivähoito ja muu varhaiskasvatus on valtakunnallisesti siirretty sosiaaliministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Suurin osa kunnista on jo siirtänyt päivähoidon sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Utsjoella siirtäminen toteutetaan vuoden 2016 alussa. Vuoden 2015 aikana siirto valmistellaan yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Lisääntyneen erityishoidon tarpeen vuoksi päivähoitoon varataan kaksi uutta työntekijää, joista toinen oppisopimuksella. Vuonna 2014 laaditun työterveyshuollon järjestämissuunnitelman mukaan kunta tuottaisi työterveyshuollon palvelut itse. Talousarvioon varattiin sen mukaiset henkilöstöresurssit. Henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi ei suunnitelmaa ole saatu toteutettua. Vuoden 2015 alussa työterveyshuolto järjestetään Utsjoella lain vaatimalle tasolle joko omana toimintana tai ostopalveluna. Sosiaalityön ja lastensuojelun puolella ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Sosiaalityöntekijän työpanoksesta 10 % käytetään koulukuraattorin tehtäviin. Perhetyön osuutta vahvistetaan. Kotipalvelussa työn painopiste on vanhusten palveluissa, mutta palvelua tarjotaan myös lapsiperheille. Tehostetun palveluasumisen yksikön toiminta vakiintuu. Omaishoidontuki pidetään aikaisemmalla tasolla. Vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa ja asumispalveluissa ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Toimeentulotuen kustannusten nousu ei näytä taittuvan. Pitkäaikaistyöttömät siirtyvät entistä enemmän kunnan vastuulle. Terveyskeskuksessa joudutaan ainakin alkuvuosi toimimaan yhdellä lääkärillä, koska sijaista ei ole saatu rekrytoitua. Palkkamääräraha on laskettu 1,5 viran mukaan. Sähköinen potilasarkisto otetaan käyttöön, mikä tuo koulutustarvetta ja kustannuksia. Keittiö- ja siivoustoimintojen organisaation uudistaminen valmistellaan siten, että se astuu voimaan 2016 alussa. Sosiaali- ja terveystoimen projekteissa ovat entiseen tapaan saamelaiskäräjien myöntämän valtionavustuksen osittain rahoittamat palvelut. Liitteenä talousarvioehdotus sosiaali- ja terveystoimen varsinaiselle

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta toiminnalle ja projekteille vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelma vuosille Sosiaali- ja terveystoimi Varsinainen toiminta projektit Tulot Menot Netto Talousarvio vuodelle 2015 on pyritty tekemään mahdollisimman realistisesti tämän vuoden syyskuun lopun talousarvion toteutuman mukaan ja tiedossa olevien toiminnan muutokset huomioon ottaen. Kunnanhallituksen antamiin talousarvion meno- ja tuloraameihin perusturvalautakunnalle ei sisältynyt päivähoidon menoja ja tuloja, koska päivähoidon piti siirtyä sivistystoimeen Päivähoidon menojen osuus ja tulojen osuus lisätään raameihin. Tulot eivät toteudu kunnanhallituksen asettaman raamin mukaisesti, syynä on työterveyshuollon järjestämissuunnitelman kaatuminen. Raamissa työterveyshuollon tulot on laskettu 2014 talousarvion mukaisesti, joka ei toteudu. Sisäiset vuokrat ovat kirjattu tämän vuoden hinnan mukaan. Siirtyneet eläkevastuut ( ) vaikuttavat talousarvion menojen määrään merkittävästi. Taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutokset (sote-uudistus) lainsäädännössä on otettava huomioon kunnan organisaatiossa vuoden 2016 alusta. Sosiaali- ja terveystoimessa on tukitoimintoja, jotka jäävät kunnan vastuulle ja joiden siirtäminen muiden hallintokuntien alaisuuteen on suunniteltava ja toteutettava vuoden 2016 aikana. Tulevien vuosien tavoitteena on edelleen kehittää kotona asuvien ikäihmisten palveluita. Sosiaali- ja terveyspalvelut keskittyvät liikaa Utsjoen kirkonkylään. Erityisesti Karigasniemen ikäihmisten palvelut vaativat kehittämistä. Palveluasumisen tai ryhmäkotimuotoisen asumisen toteuttaminen Karigasniemelle selvitetään kauden aikana. Lakisääteiseen tavoitteeseen, jossa laitoshoidossa on vain 2-3 % yli 75-vuotiaista, on Utsjoen tapaisessa harvaanasutussa kunnassa vaikea päästä. Ympärivuorokautista kotihoitoa ei kyetä järjestämään ihmisten koteihin, joten hoito joudutaan tuottamaan nykyisin laitoshoitona. Tehostetun palveluasumisen käynnistyttyä vuodeosaston paikkaluku on laskettu 14 paikasta 11 paikkaan ja hoitohenkilöstöön varataan 9 hoitajaa jolloin laskennallinen henkilöstön määrä on 0,82 (hyvä). Laskelmassa ei ole huomioitu laitosapulaisia. Vaikka paikkaluku tilapäisesti nousisi 14:ään, on henkilöstömitoitus edelleen suositusten mukaan tyydyttävä 0,64. Laitoshoitoa on edelleen liikaa, vuodeosaston paikkoja tulee vähentää tai muuttaa hoivaosastoksi.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Saamelaisten palveluiden saatavuutta kehitetään edelleen. Sosiaalija terveystoimen tavoitteena on saada erillinen määräraha saamenkielisten palveluiden kehittämiseen pysyvänä palkkarahana. Oppisopimuskoulutusta lisäämällä voidaan rekrytoida saamenkielisiä lähihoitajia ja vanhustyöntekijöitä. Sosiaali- ja terveystoimessa on mahdollista ohjata yhtä tai kahta opiskelijaa kerrallaan. Lisäksi päivähoidon henkilöstöä tulisi pätevöittää oppisopimuksella. Kunta on käynnistänyt elokuussa 2014 neuvottelut Karasjoen kunnan kanssa virka-ajan ulkopuolisen lääkäripäivystyksen ostamiseksi Karasjoelta. Kustannusvaikutus ei ole selvillä. Karasjoelta ei ole saatavissa tietoa nykyisistä päivystyskäyntimääristä. On todennäköistä, että palvelun olemassaolo tulee lisäämään sen käyttöä ja kustannuksia. Yhteistoimintasopimus Inarin kunnan kanssa päivitetään. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimessa on monta kysymysmerkkiä ja avointa asiaa tulevan sote-uudistuksen takia. Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelmat vuosille ja toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet vuodelle 2015 sekä esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Talousarvio 2015 Liite 3 Toiminnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä sisäinen valvonta ja riskien hallinta Jakelu KH, Valtuusto

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen investoinnit 172/ /2014 Petultk 90 Liitteenä sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelma. Annetaan kokouksessa. Lisävalmistelu: - KanTa-arkistoon liittymiseen aiheuttamat liittymiskustannukset ovat vuonna Vuonna 2013 on investointiohjelmaan vuodelle 2015 arvioitu määräraha, lisämäärärahaa tarvitaan siis Kustannukset koostuvat mm. pakollisista päivityksistä Efficaan ja terveyseffican siirrosta aiheutuvista kustannuksista, lisäksi uutena hankintana tullut Neagen RIS röntgen lähete/ palautejärjestelmä earkistoa varten. -Hammashoitolaan on hankittava digiröntgen ja juurenhoitokone, yhteensä kustannukset Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksyttin. Outi Laiti ja Sami Aikio kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan sosiaali- ja terveystoimen atk-ojelmista. Liitteet Liite 4 Investointisuunnitelma Jakelu KH, Valtuusto

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Petultk 91 Kunnanhallitus Toimielimien päätökset - Terveydenhoitajan viran täyttölupa Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kunnanhallitus Kuntarakenneuudistustyön jatkaminen Valtuusto Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, Linda Järvensivu - Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa - Lisätalousarvio vuodelle valtionavustus saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, saamenkieliseen päivähoitoon sekä kielipesätoimintaan - Työterveyshuolto - Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen investointeihin 2014 (sydänmonitori-defibrillaattori) Toimen/ viran vastaanottoilmoitukset - Kirsti Niittyvuopio, lähihoitajan toimen vastaanottaminen alkaen - Helmi Nevalainen, sairaanhoitajan toimen vastaanottaminen alkaen THL - Tilastojulkistus: Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ( tilanne), tiedot saatavissa Sosiaali- ja terveysministeriö - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille Aluehallintovirasto - Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän tarkistaminen vuodelle Kirje koskien yksityisiä sosiaalipalveluja ( ilmoituksenja luvanvaraisia sosiaalipalveluja koskeva menettely) Kansaneläkelaitos - Laitosratkaisu/ Utsjoen tehostettu palveluasuminen - Kelan ja Utsjoen kunnan välinen sopimus tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun mukaiset asiakirjat. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: perusteet Pykälät 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 87. HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät 87 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviran Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta aika PL UTSJOKI Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153 Perusturvalautakunta Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 156 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1 Kunnanhallitus Aika 20.12.2012 klo 9:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kokousaika 26.9.2011 klo 18.00-20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 23.08.2013 klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 158 Perusturvalautakunta 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 12:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 15.10.2012 klo 18.05-19.53 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot