KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2012 2013"

Transkriptio

1 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: , opettajien työhuone Koulun osoite: Kehätie 37, Rajamäki Rehtorin s-posti: stina.pulkkinen (at) nurmijarvi.fi Koulun s-posti: lansikaari (at) nurmijarvi.fi

2 REHTORI TIEDOTTAA MUISTIINPANOJA: Länsikaaren koulun toinen toimintavuosi on alkanut. Valtakunnallisena tilastointipäivän jälkeen koulussamme on työskennellyt 152 oppilasta, jotka ovat jakautuneet kahdeksaan luokkaan. Luet tällä hetkellä Koulutiedotettamme, joka ilmestyy kerran vuodessa. Koulutiedote on hyvä säilyttää koko lukuvuoden ajan tallessa. Koulumme yhteiset asiat tiedotetaan kahdella pääasiallisella tiedotuskanavalla; Helmi - reissuvihkon ja koulun kotisivujen kautta, joista vastaa rehtori. Opettajat viestivät luokkansa, opetusryhmiensä sekä opetukseen että opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Erityisopettaja viestittää yksittäisten oppilaiden, oppilasryhmien ja koko koulua koskevia erityisopetukseen liittyviä asioita. Opettajakuntamme on saanut uusia vakituisia ja määräaikaisiakin työntekijöitä. Toivotan sekä uudet että vanhat oppilaamme huoltajineen sekä henkilöstömme tervetulleiksi joko jatkamaan tai aloittamaan koulutyötä Länsikaaressa. Esitän teille hyvät huoltajat toiveen olla aktiivisia lastenne koulunkäynnin suhteen. Osoittakaa kiinnostustanne lapsenne koulunkäyntiä kohtaan ja osallistukaa koulun tapahtumiin sekä auttakaa lastanne koulutehtävissä, kokeisiin lukemisessa ja keskustelkaa lapsenne kanssa kouluun ja arkeenne liittyvistä asioista. Muistattehan, vapaa-ajalla on hyvä jättää aikaa rauhalliseenkin oleiluun, antakaa aikaa toinen toisillenne. Mikäli teille tulee kysyttävää lapsenne koulunkäynnin suhteen ottakaa yhteys ensisijaisesti oman luokan opettajaan, jotta mahdolliset positiiviset ja/tai mieltä askarruttavat asiat saadaan ajallaan selvitettyä kahden tai monen henkilön välisessä vuorovaikutuksessa. Toivotan mukavaa lukuvuotta! Syksy on jo pitkällä ja pian on syyslomakin aika. Stina Pulkkinen rehtori 1 14

3 OPETTAJAT 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5A-luokka 5B-luokka 6A-luokka 6B-luokka Riikka Ahoniemi Terttu Raudaskoski Anneli Puurunen Juhani Pitkäranta Jonna Harju Auli Kangas-Mero, vararehtori Tapani Partiainen, Anu Korkeaniemen vuorotteluvapaa sij. Stina Pulkkinen, rehtori/tuntiopettaja OPPILAAN ARVIOINTI Oppilas arvioi omaa työskentelyään eri oppiaineiden ja -tuntien puitteissa sekä arviointi- tai kehityskeskustelussaan eli vanhempainvartissaan, vähintään kerran lukuvuoden aikana. 1.- ja 2.-luokan arviointikeskustelut käydään lokakuusta alkaen talvilomaan mennessä, keväällä 2012 talvilomaviikko on viikko 8. Arviointikeskustelun dokumentti annetaan oppilaille ennen talvilomaa (viikko 8) luokan välitodistukset jaetaan ennen syyslukukauden päättymistä. Lukuvuositodistus annetaan luokille lukuvuoden päättyessä. Tietoja oppilaan edistymisestä annetaan: vapaamuotoisten tiedotteiden avulla, suullisesti huoltajan ja oppilaan kanssa vuosittain käytävissä vanhempainvarteissa sekä sanallisesti tai numeerisesti kirjallisissa todistuksissa tai arviointikeskusteluissa. TUNTIOPETTAJAT Jukka Nieminen liikunta ja tekninen työ Jennika Eskola mm. kuvataide, käsityö OPPILAAN HUOLENPITO Marjukka Lautala erityisopettaja (Länsikaaressa ma,ti ja pe) Tuija Pulli terveydenhoitaja (parilliset torstait Länsikaaressa) Anne Sassi kuraattori (parittomat torstait Länsikaaressa) (rekrytointi käynnissä) koulupsykologi MUU HENKILÖKUNTA Mervi Pelkonen Johanna Leinonen koulunkäynnin ohjaaja koulunkäynnin ohjaaja (ma ja ke) RUOKAPALVELUESIMIES Tanja Uuttu LAITOSHUOLTAJA Sirpa Hiironen - S- postiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi 3 12

4 Länsikaaren koulun järjestyssäännöt Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen sekä kaikkien koulussa työskentelevien viihtyisyyden ja turvallisuuden takaaminen. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun varsinaisena työaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla. Käyttäytyminen 1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. 2. Noudatan hyviä käytöstapoja. 3. Pidän paikat siistinä. 4. Liikun sisätiloissa rauhallisesti. Työskentely 1. Tulen täsmällisesti oppitunnille. 2. Käsittelen koulun omaisuutta, koulutarvikkeita ja oppikirjoja huolellisesti. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. 3. Otan mukaan vain koulussa tarpeelliset kirjat ja työvälineet. Jätän arvotavarat kotiin. Koulu ei vastaa kadonneista ja vahingoittuneista esineistä. 4. En käytä elektronisia laitteita kouluaikaan, enkä koulumatkoilla. 5. Teen työni vastuullisesti. Annan kaikille työrauhan ja mahdollisuuden oppia. 6. Noudatan turvallisuusohjeita mm. liikunta- ja käsityötunneilla. Koulumatkat 1. Noudatan liikennesääntöjä ja käytän pyöräilykypärää. 2. Pidän polkupyörän lukittuna pyörätelineessä. En oleskele pyörätelineillä. Koulu ei vastaa polkupyörästäni. 3. Jätän potkulaudan, skeittilaudan ja rullaluistimet kotiin. 4. Menen suoraan koulusta kotiin. Välitunnit 1. Välitunnit vietän välituntialueella. Leikin, pelaan ja virkistyn, en kiusaa muita. Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita ja ilmoitan hänelle tapaturmista ja kiusaamisesta. 2. En aiheuta vaaraa muille, mm. lumipallojen ja kivien heittely on kiellettyä. Ruokailu 1. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 2. Jonotan hiljaa ja liikun rauhallisesti. Koulun johtokunnassa hyväksytty LUKUVUODEN TAVOITTEITA Koulun hyvien käytänteiden vahvistaminen. Oppilaiden ja opettajien oppimisympäristön ja työympäristön viihtyvyyteen panostaminen (esteettinen ja eettinen sekä sosiaalinen). Uusien av- ja atk laitteiden käyttöönottaminen opetuksessa. Kodin ja koulun yht.työ; molemminpuolinen tuki yhteisessä kasvatustehtävässä Oppilaiden osallisuuden lisääminen; oppilaskuntatyö, itsearviointimenetelmien kehittäminen. Koulutyötä tukevaa yhteistyötä kehitetään; iltapäivätoiminta 4H, Länsikaaren päiväkoti, srk, Rajamäen Koti ja Koulu yhdistys, muut koulut, musiikkiopisto, tanssiopisto, liikuntatoimisto, kuvataidekoulu YHTEYSTIEDOT Länsikaaren koulu s-posti lansikaari (at) nurmijarvi.fi Kehätie 37, Rajamäki REHTORI Stina Pulkkinen matkapuhelin opettajien työhuone faksi (09) sähköposti: LUOKKIEN PUHELIMET 1-2-luokat luokat luokat stina.pulkkinen (at) nurmijarvi.fi (vararehtori) Keittiö Erityisopettaja Terveydenhoitaja Koulukuraattori tai (ks. erityisopettajan tila) Psykologi

5 LIIKUNTATUNNIT KOULUN JOHTOKUNTA LUKUVUONNA ( saakka) Liikuntatunneilla tulee olla liikuntaan sopivat vaatteet ja jalkineet. Liikuntatuntien jälkeen oppilaat harjoittelevat huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan. Toivottavaa on, että oppilaalla on sekä pyyhe että vaihtovaatteet mukanaan liikuntatunneille tullessaan. Opettaja voi antaa tilapäisen vapautuksen liikunnasta huoltajan kirjallisen selvityksen perusteella. VARSINAINEN JÄSEN pj Pauli Joronen vpj Sari Kyntöjärvi jäsen Simo Ylitalo opettajajäsen Auli Kangas-Mero VARAJÄSEN Jyri Hänninen Minna Pernu Sakari Jantunen Riikka Ahoniemi RETKET Retkistä tiedotetaan etukäteen. Tiedotteisiin liitetään ohjeet siitä, miten retkelle tulee varustautua ja samalla tiedotetaan mahdolliset poikkeukselliset työajat. henkilökunnan jäsen Tanja Uuttu Sirpa Hiironen Muu jäsen eli esittelijä ja johtokunnan sihteeri rehtori Stina Pulkkinen Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. AVOIMET OVET Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulun työskentelyyn milloin vain. Koulussa järjestetään tilaisuuksia myös siten, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua niihin. Uusi johtokunta valitaan vanhempainkokouksessa ti klo 18, tilaisuudessa huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulumme oppilaiden taidenäyttelyyn. KOULUMME OPPILASKUNNAN HALLITUS Koulumme kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus koostuu luokkien edustajista, jotka on valittu syyslukukauden alussa. Oppilaskuntamme ohjaavana opettajana toimii vararehtorimme Auli Kangas-Mero. KIVA-KOULU Koulumme on ns. KiVa-koulu. Kiusaamistapauksissa noudatamme koulumme Kiusaamisen vastaista toimenpidesuunnitelmaa, joka on hyväksytty koulumme johtokunnassa TYÖAJAT LUKUVUOSI Syyslukukausi Kevätlukukausi Lomat alkaa tiistaina klo 9.00 ja päättyy perjantaina alkaa keskiviikkona ja päättyy lauantaina Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma pe ma Yksi johtokunnan määräämä lauantaityöpäivä korvaa työpäivän , Länsikaaressa la

6 PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA Koulumme oppitunnit sijoittuvat klo 8.10 ja välille. Koulu alkaa ja päättyy oppilailla työjärjestyksen mukaan vaihteleviin aikoihin eri luokilla eri viikonpäivinä. Oppitunnit ovat 45 minuutin mittaisia, välituntien pituus vaihtelee. Aamun ensimmäisten ja iltapäivän viimeisten tuntien välissä on lyhyt viiden minuutin siirtymätauko, ja kello yhden välitunti kestää kymmenen minuuttia. Muut välitunnit ovat 15 minuutin pituisia. Ruokailut on sijoitettu klo ja välille siten, että ylempien luokkien oppilaat ulkoilevat pääsääntöisesti ennen ruokailua ja nuoremmat oppilaat ruokailun jälkeen. 1. tunti tunti välitunti tunti ruokailuvälitunnit: tunti välitunti tunti välitunti tunti tunti KIRJAT JA VÄLINEET Peruskoulussa oppilaat saavat kirjat ja työskentelyvälineet. Koska osa opiskelutarvikkeista on tarkoitettu monivuotiseen käyttöön, toivomme, että myös kodeissa painotettaisiin niiden huolellista käyttöä. Rikkoutuneen tai kadonneen opiskeluvälineen joutuu huoltaja korvaamaan. KOULUMATKAT Koulumatkat kuljetaan kävellen, pyörällä tai linja-autolla noudattaen erityistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä. Linja-autossa noudatetaan kuljettajan ohjeita. Koulu ei vastaa koulumatkalla tai koulutuntien aikana rikkoutuneista polkupyöristä. Koulupäivän aikana tehtävillä pyöräretkillä on ns. kypäräpakko. Myös koulumatkoilla on käytettävä pyöräilykypärää. VÄLITUNNIT Välitunnit vietetään pääasiassa ulkona. Kovalla pakkasella tai rankkasateella voi olla sisällä erillisellä luvalla. Pallopelejä saa pelata vain niille varatuilla alueilla. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä. TAPAHTUMIA Syksyllä Luokat käyvät uimassa Rajamäen uimahallilla ja osa luokista käy luistelemassa Klaukkalan jäähallilla. Opettajat tiedottavat em. ajankohdista. 4.9 Wilsson Kirwa vierailee koulullamme (1.-2. luokat) 15.9 Toiminnallinen lauantaityöpäivä klo Karjala- seura vierailee (5.-6. luokat) 28.9 Liikuntapäivä Länsikaaren Olympialaiset Vipinää Välkälle tempausviikko 8.10 Valokuvaus Kouluvierailu: tutustuminen romanikulttuuriin SYYSLOMA 9.11 Nenäpäivä; mahdollinen hyväntekeväisyystempaus 5.12 Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Maaniitun koululla (4. luokkalaiset) 6.12 Itsenäisyyspäivä (vapaapäivä) 7.12 Vapaa päivä korvattu lauantai työpäivällä 5 PUKEUTUMINEN Oppilaiden pukeutumisessa pitää ottaa huomioon sääolot. Pipo eli päähinepakko alkaa syysloman jälkeen ja päättyy viimeistään huhtikuun alussa, em. opettajat tiedottavat asiasta oppilaita. Oppilaat ulkoilevat koulupäivien aikana, tämä kannattaa huomioida vaatetuksessa. Sisätiloihin suosittelemme erillisiä sisäjalkineita. 10

7 Mikäli tarvetta hammashoitoon on tarkastusten välillä, voivat vanhemmat varata ajan hammashoitolasta. Yksilöllisen tarpeen mukaan voidaan myös hoitolasta kutsua hoitokäynnille edellisestä poiketen. Oikomishoito on erikoishoitoa. Suosittelemme että vanhemmat ovat mukana varsinkin oikomishoidon alkuvaiheessa tai uuteen oikomiskojeeseen siirryttäessä. Oikomishoitokäyntien kuljetuksista huolehtivat vanhemmat. Luokkien vuositarkastuksiin tullaan vaikka käynnit oikomishoitoon on sovittu. Yhteistyön sujuvuuden vuoksi toivomme että oppilaat saapuvat sovituille hoitoajoille. Ajanvarausjärjestelmämme lähettää varatusta ajasta tekstiviestimuistutuksen automaattisesti kaksi arkipäivää ennen varattua aikaa. Viesti lähtee kunnan potilastietojärjestelmään merkittyyn matkapuhelinnumeroon. Koska viesti ei aina kunnasta riippumattomista syistä tavoita vastaanottajaa, sen saapumatta jääminen ei ole peruste jättää hoitoaika käyttämättä. Muistutamme myös että hampaat tulee olla kotona hyvin harjattu tarkastus- ja hoitokäynnille tullessa. Kunnan ala-asteilla jaetaan oppilaille ruokailun jälkeen täysksylitolipastilli. Toivomme hammashuollossa että hyvä tapa jatkuu myös kotona. RUOKAILU Oppilaat ruokailevat ruokasalissa omalla ruokavuorollaan. Ruokailussa noudatetaan hyviä ja kohteliaita ruokailutapoja. Periaatteena on, että kaikkia ruokia maistetaan. Kaikki otettu ruoka syödään ja lautanen on tyhjä, kun se palautetaan tiskille. Ruokajuomaksi suosittelemme maitoa. Ruokailussa noudatamme kohteliasta toista huomioivaa keskustelukulttuuria Lucia-ruokailu joulukuussa Joulujuhla/ - kirkko välitodistukset( luokat), joululaulut JOULULOMA Keväällä 2.1 Koulu alkaa 8.1 Koulun uuden johtokunnan valinta ja oppilastöiden näyttelyn avajaiset Kantti kestää viikko (6. luokat) ja siihen liittyen Vanhempainilta Rajamäen nuorisotilalla 31.1 klo Mediataito- ja sanomalehtiviikko helmikuussa Talviliikuntapäivä 17.2 mennessä luokkien arviointikeskustelut käyty TALVILOMA huhtikuussa Liikuntaseikkailu PÄÄSIÄISLOMA 28.5 Kevätjuhla 1.6 Koulu päättyy, lukuvuositodistukset POISSAOLOT Kukin opettaja seuraa luokkansa oppilaiden poissaoloja ja tarvittaessa puuttuu oppilaan jatkuviin poissaoloihin aluksi ottamalla yhteyttä vanhempiin, tarvittaessa kuraattoriin, jolloin poissaolojen syytä selvitetään sekä asiassa etenemisessä sovitaan yhteistyössä perheen kanssa. Luvattomien poissaolojen välttämiseksi pyydämme vanhempia ilmoittamaan heti kouluun, mikäli lapsi on poissa koulusta sairauden vuoksi. Opinnoissaan sairauden vuoksi jälkeen jääneelle annetaan tarvittaessa tukiopetusta, myös vanhempi voi tätä pyytää. Koulujen loma-aikojen ulkopuolisiin poissaoloihin tulee anoa lupa etukäteen. 1-3 päivän poissaolot anotaan oman luokan opettajalta, kolme päivää pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. Lupaa anotaan kirjallisesti omalta opettajalta sähköisen reissuvihkon Helmin välityksellä tai poissaololupahakemus-lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa kunnan nettisivulta osoitteesta: Oppilaan_poissaololupahakemus.pdf 9 Koulutehtävät Anottujen poissaolopäivien läksyt ja tehtävät kysytään opettajilta. Lisäksi vanhemmat voivat käydä hakemassa läksyt ja puuttuvat kirjat koululta. 6

8 OPPILASHUOLTO Laaja-alainen erityisopettaja Laaja-alaisena erityisopettajana koulussamme toimii Marjukka Lautala. Erityisopettajan tunnit ovat koululla pääsääntöisesti maantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Laaja-alaisen erityisopettajan tuntiresurssia on koulussa neljäntoista viikkotunnin verran. Oppilas saa erityisopetuksen tukea oppimisen ongelmiin. Opetusta annetaan pääasiassa yksilö- ja pienryhmämuotoisesti. Erityisopettaja osallistuu oppilaan huolenpito ryhmän palavereihin ja tarpeen mukaan yksittäisten oppilaiden moniammatillisiin palavereihin sekä oppilaan HOJKS:n laadintaan että päivittämiseen yhdessä luokan opettajan kanssa. Oppilashuoltoryhmä Länsikaaren koululla toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu koululla rehtorin kutsusta vähintään kaksi kertaa lukukaudessa, tarpeen mukaan useammin. Ryhmän toimintaa arvioidaan vuosittain. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja. Oman luokkansa asioissa luokanopettaja osallistuu ryhmän kokoontumisiin. Huoltajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Ryhmää tiedotetaan koulussa esiin tulevista lastensuojelutarpeista sekä vakavista kiusaamistapauksista. Oppilashuoltoryhmä käsittelee kerran lukuvuodessa jokaisen luokan oppilaat. Mikäli oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia asioita käsitellään muulloin, kuin edm. kokouksessa huoltajalle ilmoitetaan hänen lapsensa asioiden käsittelystä ja samalla huoltajalle varataan tilaisuus tulla keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Oppilashuoltoryhmä voi kokoontua myös vain konsultoimaan kasvatusasioissa toisiaan. KOULUKURAATTORI Koulukuraattoripalveluiden tavoitteena on tukea oppilaiden selviytymistä koulussa. Toiminta koostuu arvioinnista, ennaltaehkäisystä, neuvonnasta ja tukitoimien etsimisestä. Työtä tehdään yhdessä oppilaiden, vanhempien, koulun ja yhteistyötahojen kanssa. Toiminta on osa oppilashuoltoa ja kunnan sosiaalipalveluja. Koulukuraattori käy koulullamme parittoman viikon torstaina. Kuraattori on yhteinen Rajamäen alakoulun kanssa. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologia rekrytoidaan parhaillaan. Koulupsykologi käy koulullamme sovittaessa lukuvuoden aikana. HAMMASHUOLTO; Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollon ohjeistus Alakoulujen hammashoito syksy 2012 ja kevät Suun terveydenhuollon ajanvaraus numero on Ajanvaraus ma pe Hammashoitoloihin kuljetetaan kuljetuskouluista ainoastaan hammastarkastukseen tulevat oppilaat. Tarvittaville hoitoajoille, jatkokäynneille huoltajat järjestävät kuljetuksen. Toivomme että huoltajalla on mahdollisuus olla mukana hoitokäynnillä, näin parannamme tiedonkulkua ja yhteistyötä lasten ja nuorten suunterveyden tukemisessa. Luokat kutsutaan hammastarkastukseen seuraavasti. 1. luokat; kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 2. luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta 3. luokat; syksy 2012, kutsu lähetetään koululle 4. luokat; terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin. 5. luokat; kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 6. luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta. 7 8

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016

KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2015 2016 Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: 040 317 4661, opettajien työhuone 040 317 2863 Koulun osoite: Kehätie 37, 05200 Rajamäki Rehtorin s-posti: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE HAARAJOEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2011 2012 Koulun yhteystiedot: Rehtori: Vararehtori: Jan Mikkonen Anu Kiijärvi 0927192807 0403153889 0403152807 anu.kiijarvi@jarvenpaa.fi jan.mikkonen@jarvenpaa.fi Koulusihteeri:

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 26.4.2016 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja ekaluokista Aamu- ja iltapäivätoiminta / Eppukerho, harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012

TERVETULOA KOULUUN KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012 KARVETIN KOULUN KUULUMISIA ELOKUU 2012 TERVETULOA KOULUUN Kesäloman jälkeen on taas aika ryhtyä töihin. Toivotamme sekä vanhat että uudet oppilaat tervetulleiksi. Oppilaita on tällä hetkellä 192. Luokkia

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2015-2016

Lukuvuositiedote 2015-2016 Yhdessä me opimme, osaamme ja toimimme 1. Maunulan ala-asteen yhteystiedot ja henkilökunta 2. Koulun johtokunta 3. Moniammatillisen ryhmän yhteystiedot 4. Oppilaan kolmiportainen tuki 5. Terveydenhuolto

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö!

Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Hyvää alkavaa lukuvuotta koko Vanttilan kouluyhteisö! Uusi lukuvuosi on jälleen kerran alkanut. Vanttilan koulussa se on seitsemäs lukuvuosi. Satojen lasten ja nuorten ääni kuuluu taas pihalla ja käytävillä.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016

MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 MALMINKARTANON ALA-ASTEEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016 TERVETULOA LUKUVUOTEEN 2015-2016! Tähän lukuvuoteen kohdistuu paljon innostavia odotuksia. Koulumme uusi opetussuunnitelma valmistuu tämän lukuvuoden

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN. Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ei ajoa koulun parkkipaikalle eikä välituntipihalle.

TERVETULOA KOULUUN. Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ei ajoa koulun parkkipaikalle eikä välituntipihalle. KARVETIN KOULUN KUULUMISIA SYYSKUU 2016 TERVETULOA KOULUUN Tässä tiedotteessa on koulunkäynnin yleisiä asioita, yhteystietoja, syyslukukauden tärkeitä päivämääriä sekä lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Tämä

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 6

Viikkotiedote viikko 6 Viikkotiedote 10.2.2017 viikko 6 Homeopaatin vastaanotto koululla la 25.-su 26.2. Homeopaatti Barbro Granholm tulee jälleen pitämään vastaanottoa koululle iltapäiväkerhon tiloihin. Lisätietoja ja ajanvaraus

Lisätiedot

NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI

NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI NIINIVAARAN KOULUN KOULUVIESTI Lukuvuosi 2013 2014 Niinivaaran koulu turvallinen paikka oppia ja kasvaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin palsta 3 Yhteystietoja 4 Koulun opettajat, avustajat ja luokat 5 Pienluokat

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

YLISKULMAN YKKÖNEN

YLISKULMAN YKKÖNEN YLISKULMAN YKKÖNEN 2016-2017 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat ti 16.8.- ti 20.12.2016 syysloma to 13.10.- pe 14.10.2016 joululoma ke 21.12.2016 ti 3.1.2017 ke 4.1. la 3.6.2017 talviloma ma 20.2.

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 50

Viikkotiedote viikko 50 Viikkotiedote 16.12.2016 viikko 50 Vuoden viimeisen kouluviikon aikatauluista Keskiviikkona 21.12. koulu loppuu kaikilla oppilailla klo 12. Iltapäiväkerho toimii normaalisti. Illalla joulujuhla. Torstaina

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TAITOJA

KOULUTULOKKAAN TAITOJA KOULUTULOKKAAN TAITOJA Pukee itse ja osaa sitoa kengännauhat. Syö haarukalla ja veitsellä. Osaa käydä itsenäisesti WC:ssä ja pesulla/suihkussa. Liikuntatuntien jälkeen tulee peseytyä. Osaa huolehtia omista

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

PIRKKIÖN KOULU.

PIRKKIÖN KOULU. PIRKKIÖN KOULU http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm Lukuvuosi 2015-2016 Koulun yhteystiedot Henkilökunta PIRKKIÖN KOULU Aittamäentie 25 95470 TORNIO puh. 050-5971791, 050-5693805 http://www.tornio.fi/ilma/koulu/pirkkio/default.htm

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Viikkotiedote viikko 4

Viikkotiedote viikko 4 Viikkotiedote 27.1.2017 viikko 4 Avoimien ovien päivä lauantaina 28.1. Kaikkien luokkien oppilailla on koulupäivä klo 10-12.45. 6 luokka myy avointen ovien päivänä esim. laskiaispullia ja munkkeja. Laskiaispullien

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 19.11.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti

Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen. Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Tietoa koulutulokkaalle ja hänen vanhemmilleen Emmi Lasaroff, 6 b, Kylmäojan koulu, Kontiolahti Koulunkäynti Suomessa Oppivelvollisuus Kaikkien Suomessa asuvien lasten tulee käydä koulua. Oppivelvollisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Ruonalan koulu asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Lukuvuositiedote

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

MURRON KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

MURRON KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 MURRON KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 MURRON KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 1. Lukuvuosi 2015-2016 Koulun työpäivät ja loma-ajat löytyvät koulun kotisivulta. 2. Koulun henkilökunta Rehtori Esiopetus 0A 0B

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE KUHANIEMEN KOULU

LUKUVUOSITIEDOTE KUHANIEMEN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017 KUHANIEMEN KOULU Kouluvuoden työajat 2016 2017 : Syyslukukausi 10.8. 21.12.2016 Syysloma viikolla 42 17.10. 23.10.2016 Joululoma 22.12.2016 8.1.2017 Kevätlukukausi 9.1. 3.6.2017

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/41 Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/41 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/41 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/41 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Meidän luokka (1CD) Luokassamme on 48 oppilasta. Luokanopettajat Heli ja Matti Lisätukena:

Meidän luokka (1CD) Luokassamme on 48 oppilasta. Luokanopettajat Heli ja Matti Lisätukena: Meidän luokka (1CD) Luokassamme on 48 oppilasta. Luokanopettajat Heli ja Matti Lisätukena: koulunkäynnin ohjaajat, Aila ja Evgueni laaja-alainen erityisopettaja Johanna R. resurssiopettaja Hannele M. kouluavustajia

Lisätiedot

26.9.2011. Työsuunnitelman käsittely. Opettajien kokouksessa 20.9.2011. Johtokunnan kokouksessa, jossa asiakirja käsitellään ja hyväksytään 26.9.

26.9.2011. Työsuunnitelman käsittely. Opettajien kokouksessa 20.9.2011. Johtokunnan kokouksessa, jossa asiakirja käsitellään ja hyväksytään 26.9. Työsuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 20.9.2011 Johtokunnan kokouksessa, jossa asiakirja käsitellään ja hyväksytään 26.9.2011 Työsuunnitelma asetetaan koulun kotisivuille. Rehtorin allekirjoitus

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot