KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2012 2013"

Transkriptio

1 KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI Rehtori Stina Pulkkinen Puhelin: , opettajien työhuone Koulun osoite: Kehätie 37, Rajamäki Rehtorin s-posti: stina.pulkkinen (at) nurmijarvi.fi Koulun s-posti: lansikaari (at) nurmijarvi.fi

2 REHTORI TIEDOTTAA MUISTIINPANOJA: Länsikaaren koulun toinen toimintavuosi on alkanut. Valtakunnallisena tilastointipäivän jälkeen koulussamme on työskennellyt 152 oppilasta, jotka ovat jakautuneet kahdeksaan luokkaan. Luet tällä hetkellä Koulutiedotettamme, joka ilmestyy kerran vuodessa. Koulutiedote on hyvä säilyttää koko lukuvuoden ajan tallessa. Koulumme yhteiset asiat tiedotetaan kahdella pääasiallisella tiedotuskanavalla; Helmi - reissuvihkon ja koulun kotisivujen kautta, joista vastaa rehtori. Opettajat viestivät luokkansa, opetusryhmiensä sekä opetukseen että opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Erityisopettaja viestittää yksittäisten oppilaiden, oppilasryhmien ja koko koulua koskevia erityisopetukseen liittyviä asioita. Opettajakuntamme on saanut uusia vakituisia ja määräaikaisiakin työntekijöitä. Toivotan sekä uudet että vanhat oppilaamme huoltajineen sekä henkilöstömme tervetulleiksi joko jatkamaan tai aloittamaan koulutyötä Länsikaaressa. Esitän teille hyvät huoltajat toiveen olla aktiivisia lastenne koulunkäynnin suhteen. Osoittakaa kiinnostustanne lapsenne koulunkäyntiä kohtaan ja osallistukaa koulun tapahtumiin sekä auttakaa lastanne koulutehtävissä, kokeisiin lukemisessa ja keskustelkaa lapsenne kanssa kouluun ja arkeenne liittyvistä asioista. Muistattehan, vapaa-ajalla on hyvä jättää aikaa rauhalliseenkin oleiluun, antakaa aikaa toinen toisillenne. Mikäli teille tulee kysyttävää lapsenne koulunkäynnin suhteen ottakaa yhteys ensisijaisesti oman luokan opettajaan, jotta mahdolliset positiiviset ja/tai mieltä askarruttavat asiat saadaan ajallaan selvitettyä kahden tai monen henkilön välisessä vuorovaikutuksessa. Toivotan mukavaa lukuvuotta! Syksy on jo pitkällä ja pian on syyslomakin aika. Stina Pulkkinen rehtori 1 14

3 OPETTAJAT 1-luokka 2-luokka 3-luokka 4-luokka 5A-luokka 5B-luokka 6A-luokka 6B-luokka Riikka Ahoniemi Terttu Raudaskoski Anneli Puurunen Juhani Pitkäranta Jonna Harju Auli Kangas-Mero, vararehtori Tapani Partiainen, Anu Korkeaniemen vuorotteluvapaa sij. Stina Pulkkinen, rehtori/tuntiopettaja OPPILAAN ARVIOINTI Oppilas arvioi omaa työskentelyään eri oppiaineiden ja -tuntien puitteissa sekä arviointi- tai kehityskeskustelussaan eli vanhempainvartissaan, vähintään kerran lukuvuoden aikana. 1.- ja 2.-luokan arviointikeskustelut käydään lokakuusta alkaen talvilomaan mennessä, keväällä 2012 talvilomaviikko on viikko 8. Arviointikeskustelun dokumentti annetaan oppilaille ennen talvilomaa (viikko 8) luokan välitodistukset jaetaan ennen syyslukukauden päättymistä. Lukuvuositodistus annetaan luokille lukuvuoden päättyessä. Tietoja oppilaan edistymisestä annetaan: vapaamuotoisten tiedotteiden avulla, suullisesti huoltajan ja oppilaan kanssa vuosittain käytävissä vanhempainvarteissa sekä sanallisesti tai numeerisesti kirjallisissa todistuksissa tai arviointikeskusteluissa. TUNTIOPETTAJAT Jukka Nieminen liikunta ja tekninen työ Jennika Eskola mm. kuvataide, käsityö OPPILAAN HUOLENPITO Marjukka Lautala erityisopettaja (Länsikaaressa ma,ti ja pe) Tuija Pulli terveydenhoitaja (parilliset torstait Länsikaaressa) Anne Sassi kuraattori (parittomat torstait Länsikaaressa) (rekrytointi käynnissä) koulupsykologi MUU HENKILÖKUNTA Mervi Pelkonen Johanna Leinonen koulunkäynnin ohjaaja koulunkäynnin ohjaaja (ma ja ke) RUOKAPALVELUESIMIES Tanja Uuttu LAITOSHUOLTAJA Sirpa Hiironen - S- postiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi 3 12

4 Länsikaaren koulun järjestyssäännöt Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen sekä kaikkien koulussa työskentelevien viihtyisyyden ja turvallisuuden takaaminen. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun varsinaisena työaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla. Käyttäytyminen 1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita. 2. Noudatan hyviä käytöstapoja. 3. Pidän paikat siistinä. 4. Liikun sisätiloissa rauhallisesti. Työskentely 1. Tulen täsmällisesti oppitunnille. 2. Käsittelen koulun omaisuutta, koulutarvikkeita ja oppikirjoja huolellisesti. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon. 3. Otan mukaan vain koulussa tarpeelliset kirjat ja työvälineet. Jätän arvotavarat kotiin. Koulu ei vastaa kadonneista ja vahingoittuneista esineistä. 4. En käytä elektronisia laitteita kouluaikaan, enkä koulumatkoilla. 5. Teen työni vastuullisesti. Annan kaikille työrauhan ja mahdollisuuden oppia. 6. Noudatan turvallisuusohjeita mm. liikunta- ja käsityötunneilla. Koulumatkat 1. Noudatan liikennesääntöjä ja käytän pyöräilykypärää. 2. Pidän polkupyörän lukittuna pyörätelineessä. En oleskele pyörätelineillä. Koulu ei vastaa polkupyörästäni. 3. Jätän potkulaudan, skeittilaudan ja rullaluistimet kotiin. 4. Menen suoraan koulusta kotiin. Välitunnit 1. Välitunnit vietän välituntialueella. Leikin, pelaan ja virkistyn, en kiusaa muita. Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita ja ilmoitan hänelle tapaturmista ja kiusaamisesta. 2. En aiheuta vaaraa muille, mm. lumipallojen ja kivien heittely on kiellettyä. Ruokailu 1. Noudatan hyviä ruokailutapoja. 2. Jonotan hiljaa ja liikun rauhallisesti. Koulun johtokunnassa hyväksytty LUKUVUODEN TAVOITTEITA Koulun hyvien käytänteiden vahvistaminen. Oppilaiden ja opettajien oppimisympäristön ja työympäristön viihtyvyyteen panostaminen (esteettinen ja eettinen sekä sosiaalinen). Uusien av- ja atk laitteiden käyttöönottaminen opetuksessa. Kodin ja koulun yht.työ; molemminpuolinen tuki yhteisessä kasvatustehtävässä Oppilaiden osallisuuden lisääminen; oppilaskuntatyö, itsearviointimenetelmien kehittäminen. Koulutyötä tukevaa yhteistyötä kehitetään; iltapäivätoiminta 4H, Länsikaaren päiväkoti, srk, Rajamäen Koti ja Koulu yhdistys, muut koulut, musiikkiopisto, tanssiopisto, liikuntatoimisto, kuvataidekoulu YHTEYSTIEDOT Länsikaaren koulu s-posti lansikaari (at) nurmijarvi.fi Kehätie 37, Rajamäki REHTORI Stina Pulkkinen matkapuhelin opettajien työhuone faksi (09) sähköposti: LUOKKIEN PUHELIMET 1-2-luokat luokat luokat stina.pulkkinen (at) nurmijarvi.fi (vararehtori) Keittiö Erityisopettaja Terveydenhoitaja Koulukuraattori tai (ks. erityisopettajan tila) Psykologi

5 LIIKUNTATUNNIT KOULUN JOHTOKUNTA LUKUVUONNA ( saakka) Liikuntatunneilla tulee olla liikuntaan sopivat vaatteet ja jalkineet. Liikuntatuntien jälkeen oppilaat harjoittelevat huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan. Toivottavaa on, että oppilaalla on sekä pyyhe että vaihtovaatteet mukanaan liikuntatunneille tullessaan. Opettaja voi antaa tilapäisen vapautuksen liikunnasta huoltajan kirjallisen selvityksen perusteella. VARSINAINEN JÄSEN pj Pauli Joronen vpj Sari Kyntöjärvi jäsen Simo Ylitalo opettajajäsen Auli Kangas-Mero VARAJÄSEN Jyri Hänninen Minna Pernu Sakari Jantunen Riikka Ahoniemi RETKET Retkistä tiedotetaan etukäteen. Tiedotteisiin liitetään ohjeet siitä, miten retkelle tulee varustautua ja samalla tiedotetaan mahdolliset poikkeukselliset työajat. henkilökunnan jäsen Tanja Uuttu Sirpa Hiironen Muu jäsen eli esittelijä ja johtokunnan sihteeri rehtori Stina Pulkkinen Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. AVOIMET OVET Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulun työskentelyyn milloin vain. Koulussa järjestetään tilaisuuksia myös siten, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua niihin. Uusi johtokunta valitaan vanhempainkokouksessa ti klo 18, tilaisuudessa huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulumme oppilaiden taidenäyttelyyn. KOULUMME OPPILASKUNNAN HALLITUS Koulumme kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus koostuu luokkien edustajista, jotka on valittu syyslukukauden alussa. Oppilaskuntamme ohjaavana opettajana toimii vararehtorimme Auli Kangas-Mero. KIVA-KOULU Koulumme on ns. KiVa-koulu. Kiusaamistapauksissa noudatamme koulumme Kiusaamisen vastaista toimenpidesuunnitelmaa, joka on hyväksytty koulumme johtokunnassa TYÖAJAT LUKUVUOSI Syyslukukausi Kevätlukukausi Lomat alkaa tiistaina klo 9.00 ja päättyy perjantaina alkaa keskiviikkona ja päättyy lauantaina Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma pe ma Yksi johtokunnan määräämä lauantaityöpäivä korvaa työpäivän , Länsikaaressa la

6 PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA Koulumme oppitunnit sijoittuvat klo 8.10 ja välille. Koulu alkaa ja päättyy oppilailla työjärjestyksen mukaan vaihteleviin aikoihin eri luokilla eri viikonpäivinä. Oppitunnit ovat 45 minuutin mittaisia, välituntien pituus vaihtelee. Aamun ensimmäisten ja iltapäivän viimeisten tuntien välissä on lyhyt viiden minuutin siirtymätauko, ja kello yhden välitunti kestää kymmenen minuuttia. Muut välitunnit ovat 15 minuutin pituisia. Ruokailut on sijoitettu klo ja välille siten, että ylempien luokkien oppilaat ulkoilevat pääsääntöisesti ennen ruokailua ja nuoremmat oppilaat ruokailun jälkeen. 1. tunti tunti välitunti tunti ruokailuvälitunnit: tunti välitunti tunti välitunti tunti tunti KIRJAT JA VÄLINEET Peruskoulussa oppilaat saavat kirjat ja työskentelyvälineet. Koska osa opiskelutarvikkeista on tarkoitettu monivuotiseen käyttöön, toivomme, että myös kodeissa painotettaisiin niiden huolellista käyttöä. Rikkoutuneen tai kadonneen opiskeluvälineen joutuu huoltaja korvaamaan. KOULUMATKAT Koulumatkat kuljetaan kävellen, pyörällä tai linja-autolla noudattaen erityistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä. Linja-autossa noudatetaan kuljettajan ohjeita. Koulu ei vastaa koulumatkalla tai koulutuntien aikana rikkoutuneista polkupyöristä. Koulupäivän aikana tehtävillä pyöräretkillä on ns. kypäräpakko. Myös koulumatkoilla on käytettävä pyöräilykypärää. VÄLITUNNIT Välitunnit vietetään pääasiassa ulkona. Kovalla pakkasella tai rankkasateella voi olla sisällä erillisellä luvalla. Pallopelejä saa pelata vain niille varatuilla alueilla. Lumipallojen heittely ja muut vaaralliset leikit ovat kiellettyjä. TAPAHTUMIA Syksyllä Luokat käyvät uimassa Rajamäen uimahallilla ja osa luokista käy luistelemassa Klaukkalan jäähallilla. Opettajat tiedottavat em. ajankohdista. 4.9 Wilsson Kirwa vierailee koulullamme (1.-2. luokat) 15.9 Toiminnallinen lauantaityöpäivä klo Karjala- seura vierailee (5.-6. luokat) 28.9 Liikuntapäivä Länsikaaren Olympialaiset Vipinää Välkälle tempausviikko 8.10 Valokuvaus Kouluvierailu: tutustuminen romanikulttuuriin SYYSLOMA 9.11 Nenäpäivä; mahdollinen hyväntekeväisyystempaus 5.12 Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Maaniitun koululla (4. luokkalaiset) 6.12 Itsenäisyyspäivä (vapaapäivä) 7.12 Vapaa päivä korvattu lauantai työpäivällä 5 PUKEUTUMINEN Oppilaiden pukeutumisessa pitää ottaa huomioon sääolot. Pipo eli päähinepakko alkaa syysloman jälkeen ja päättyy viimeistään huhtikuun alussa, em. opettajat tiedottavat asiasta oppilaita. Oppilaat ulkoilevat koulupäivien aikana, tämä kannattaa huomioida vaatetuksessa. Sisätiloihin suosittelemme erillisiä sisäjalkineita. 10

7 Mikäli tarvetta hammashoitoon on tarkastusten välillä, voivat vanhemmat varata ajan hammashoitolasta. Yksilöllisen tarpeen mukaan voidaan myös hoitolasta kutsua hoitokäynnille edellisestä poiketen. Oikomishoito on erikoishoitoa. Suosittelemme että vanhemmat ovat mukana varsinkin oikomishoidon alkuvaiheessa tai uuteen oikomiskojeeseen siirryttäessä. Oikomishoitokäyntien kuljetuksista huolehtivat vanhemmat. Luokkien vuositarkastuksiin tullaan vaikka käynnit oikomishoitoon on sovittu. Yhteistyön sujuvuuden vuoksi toivomme että oppilaat saapuvat sovituille hoitoajoille. Ajanvarausjärjestelmämme lähettää varatusta ajasta tekstiviestimuistutuksen automaattisesti kaksi arkipäivää ennen varattua aikaa. Viesti lähtee kunnan potilastietojärjestelmään merkittyyn matkapuhelinnumeroon. Koska viesti ei aina kunnasta riippumattomista syistä tavoita vastaanottajaa, sen saapumatta jääminen ei ole peruste jättää hoitoaika käyttämättä. Muistutamme myös että hampaat tulee olla kotona hyvin harjattu tarkastus- ja hoitokäynnille tullessa. Kunnan ala-asteilla jaetaan oppilaille ruokailun jälkeen täysksylitolipastilli. Toivomme hammashuollossa että hyvä tapa jatkuu myös kotona. RUOKAILU Oppilaat ruokailevat ruokasalissa omalla ruokavuorollaan. Ruokailussa noudatetaan hyviä ja kohteliaita ruokailutapoja. Periaatteena on, että kaikkia ruokia maistetaan. Kaikki otettu ruoka syödään ja lautanen on tyhjä, kun se palautetaan tiskille. Ruokajuomaksi suosittelemme maitoa. Ruokailussa noudatamme kohteliasta toista huomioivaa keskustelukulttuuria Lucia-ruokailu joulukuussa Joulujuhla/ - kirkko välitodistukset( luokat), joululaulut JOULULOMA Keväällä 2.1 Koulu alkaa 8.1 Koulun uuden johtokunnan valinta ja oppilastöiden näyttelyn avajaiset Kantti kestää viikko (6. luokat) ja siihen liittyen Vanhempainilta Rajamäen nuorisotilalla 31.1 klo Mediataito- ja sanomalehtiviikko helmikuussa Talviliikuntapäivä 17.2 mennessä luokkien arviointikeskustelut käyty TALVILOMA huhtikuussa Liikuntaseikkailu PÄÄSIÄISLOMA 28.5 Kevätjuhla 1.6 Koulu päättyy, lukuvuositodistukset POISSAOLOT Kukin opettaja seuraa luokkansa oppilaiden poissaoloja ja tarvittaessa puuttuu oppilaan jatkuviin poissaoloihin aluksi ottamalla yhteyttä vanhempiin, tarvittaessa kuraattoriin, jolloin poissaolojen syytä selvitetään sekä asiassa etenemisessä sovitaan yhteistyössä perheen kanssa. Luvattomien poissaolojen välttämiseksi pyydämme vanhempia ilmoittamaan heti kouluun, mikäli lapsi on poissa koulusta sairauden vuoksi. Opinnoissaan sairauden vuoksi jälkeen jääneelle annetaan tarvittaessa tukiopetusta, myös vanhempi voi tätä pyytää. Koulujen loma-aikojen ulkopuolisiin poissaoloihin tulee anoa lupa etukäteen. 1-3 päivän poissaolot anotaan oman luokan opettajalta, kolme päivää pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. Lupaa anotaan kirjallisesti omalta opettajalta sähköisen reissuvihkon Helmin välityksellä tai poissaololupahakemus-lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa kunnan nettisivulta osoitteesta: Oppilaan_poissaololupahakemus.pdf 9 Koulutehtävät Anottujen poissaolopäivien läksyt ja tehtävät kysytään opettajilta. Lisäksi vanhemmat voivat käydä hakemassa läksyt ja puuttuvat kirjat koululta. 6

8 OPPILASHUOLTO Laaja-alainen erityisopettaja Laaja-alaisena erityisopettajana koulussamme toimii Marjukka Lautala. Erityisopettajan tunnit ovat koululla pääsääntöisesti maantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Laaja-alaisen erityisopettajan tuntiresurssia on koulussa neljäntoista viikkotunnin verran. Oppilas saa erityisopetuksen tukea oppimisen ongelmiin. Opetusta annetaan pääasiassa yksilö- ja pienryhmämuotoisesti. Erityisopettaja osallistuu oppilaan huolenpito ryhmän palavereihin ja tarpeen mukaan yksittäisten oppilaiden moniammatillisiin palavereihin sekä oppilaan HOJKS:n laadintaan että päivittämiseen yhdessä luokan opettajan kanssa. Oppilashuoltoryhmä Länsikaaren koululla toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu koululla rehtorin kutsusta vähintään kaksi kertaa lukukaudessa, tarpeen mukaan useammin. Ryhmän toimintaa arvioidaan vuosittain. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja. Oman luokkansa asioissa luokanopettaja osallistuu ryhmän kokoontumisiin. Huoltajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa. Tarvittaessa kokoukseen voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Ryhmää tiedotetaan koulussa esiin tulevista lastensuojelutarpeista sekä vakavista kiusaamistapauksista. Oppilashuoltoryhmä käsittelee kerran lukuvuodessa jokaisen luokan oppilaat. Mikäli oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavia asioita käsitellään muulloin, kuin edm. kokouksessa huoltajalle ilmoitetaan hänen lapsensa asioiden käsittelystä ja samalla huoltajalle varataan tilaisuus tulla keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Oppilashuoltoryhmä voi kokoontua myös vain konsultoimaan kasvatusasioissa toisiaan. KOULUKURAATTORI Koulukuraattoripalveluiden tavoitteena on tukea oppilaiden selviytymistä koulussa. Toiminta koostuu arvioinnista, ennaltaehkäisystä, neuvonnasta ja tukitoimien etsimisestä. Työtä tehdään yhdessä oppilaiden, vanhempien, koulun ja yhteistyötahojen kanssa. Toiminta on osa oppilashuoltoa ja kunnan sosiaalipalveluja. Koulukuraattori käy koulullamme parittoman viikon torstaina. Kuraattori on yhteinen Rajamäen alakoulun kanssa. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologia rekrytoidaan parhaillaan. Koulupsykologi käy koulullamme sovittaessa lukuvuoden aikana. HAMMASHUOLTO; Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollon ohjeistus Alakoulujen hammashoito syksy 2012 ja kevät Suun terveydenhuollon ajanvaraus numero on Ajanvaraus ma pe Hammashoitoloihin kuljetetaan kuljetuskouluista ainoastaan hammastarkastukseen tulevat oppilaat. Tarvittaville hoitoajoille, jatkokäynneille huoltajat järjestävät kuljetuksen. Toivomme että huoltajalla on mahdollisuus olla mukana hoitokäynnillä, näin parannamme tiedonkulkua ja yhteistyötä lasten ja nuorten suunterveyden tukemisessa. Luokat kutsutaan hammastarkastukseen seuraavasti. 1. luokat; kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 2. luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta 3. luokat; syksy 2012, kutsu lähetetään koululle 4. luokat; terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin. 5. luokat; kevät 2013, kutsu lähetetään koululle 6. luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta. 7 8

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste

Lukuvuositiedote 2013-2014. Klaukkalan yläaste Lukuvuositiedote 2013-2014 Klaukkalan yläaste Toivotamme kaikki Klaukkalan yläasteen vanhat ja uudet oppilaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen 2013-2014. Olemme koonneet tähän oppaaseen tärkeimpiä

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015

Jyväskylän kaupunki. Pohjanlammen koulu. Lukuvuositiedote 2014-2015. Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014. Lukuvuosi 2014-2015 Jyväskylän kaupunki Pohjanlammen koulu Lukuvuositiedote 2014-2015 Tiedote oppilaiden huoltajille syksyllä 2014 Lukuvuosi 2014-2015 Syyslukukausi alkaa maanantaina 11.8.2014 Syyslukukaudella yksi lauantaityöpäivä

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 PIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Lehti sisältää koko lukuvuotta koskevia tietoja, joten pidä se tallessa. Asiat käydään läpi ensimmäisten päivien luokanvalvojan tunneilla. HUOLTAJAN TULEE KUITATA

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2013-2014 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 3 Koulu 3 Opettajat 3 Muu henkilökunta 3 Omat tiedot 3 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 4 OPISKELU 4 1. - 2. luokan työjärjestys

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

R E H T O R I N T E R V E H D Y S

R E H T O R I N T E R V E H D Y S R E H T O R I N T E R V E H D Y S Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2013-2014 Nissnikun koulussa! Tänä lukuvuonna koulussamme on oppilaita noin 500. Opetuksesta huolehtii 50 opettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22

Sisällysluettelo. Muistiinpanot 19 Kutsu 22 MASALAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 3 Yhteystiedot 4 Pysäköinti 4 Opettajat ja luokat 5 Koulunkäyntiavustajat 5 Työ- ja loma-ajat 5 Päivittäinen työaika 5 Johtokunta

Lisätiedot

yläkoulun opinto-opas 2015 2016

yläkoulun opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulu yläkoulun opinto-opas 2015 2016 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT 2015 2016... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ... 6 OPPILAAN TUKI... 10 KOULUTERVEYDENHUOLTO...

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot