Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/ (48)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48)"

Transkriptio

1 1 (48) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemukseen Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintakertomus vuodelta

2 2 (48) 40 Vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallituksen opinto- ja seminaarimatka Brysseliin Jukka Ojasen irtisanoutuminen elinkeinopäällikön tehtävästä Maakuntajohtaja Juhani Hongan luottamus- ja sivutoimet Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..48

3 2 (48) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino - Hacklin Tiina x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen, x Heikki Pusa, 37 x Arto Saarinen, 33 x Osmo Väistö, x J Ylipaavalniemi, x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Kaisa Hemilä22-48 Pöytäkirja on tarkastettu Katriina Laaksonen Hämeenlinna Allekirjoitukset Katriina Laaksonen 49 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maija Auvinen Eeva Nurmi Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 3 (48) 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Eino Järvinen) ja Eeva Nurmi (Esa Silvennoinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Auvinen ja Eeva Nurmi. 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 4 (48) 25 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna 2010 Valtioneuvosto päätti lähes 1,2 miljardia euron jakamisesta alueviranomaisten käyttöön. Hämeen ELY-keskuksen alueelle tästä kohdistuu 80,7 miljoona euroa. Valtioneuvoston jakopäätös on liitteenä liite 3/10. Jakopäätöksen mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2010 yhtensä euroa seuraavasti: - Maakunnan kehittämisrahaa euroa, johon sisältyvät liiton ohjelmiin sitomaton rahoitus ja kolmen seudullisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ja hyvinvointiverkoston rahoitus. - Osaamiskeskusohjelmarahoitusta euroa Hämeen osaamiskeskukselle ja Forssan liitännäisjäsenyyteen. Hämeen osaamiskeskuksen osuus rahoituksesta on euroa ja Forssan euroa. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen ja älykkäiden koneiden osaamisklustereissa ja Forssa liitännäisjäsenenä elintarvikekehitys osaamisklusterissa. - Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta euroa, josta EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen aluekehitysvarojen jaosta vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 5 (48) 26 Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna 2010 Valtioneuvosto teki päätöksen vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan jakamisesta. Hämeen liitto sai ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin ja sillä rahoitetaan myös alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toteuttamista. KOKO:n rahoitusosuutta ei ole erikseen määritelty, mutta määrärahan jakopäätöksessä todetaan KOKO:n kansallisten verkostojen koordinointiin käytettävä rahoitus, joka Hämeen liiton osalta on Muilta osin maakunnan liitto siis päättää KOKOohjelmatyön rahoituksesta ja muihin alueiden kehittämishankkeisiin käytettävästä rahoituksesta myönnetyn maakunnan kehittämisrahan puitteissa. Hämeen liitto sai vuonna 2009 ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa ja aluekeskusohjelman rahoittamiseen sidottua maakunnan kehittämisrahaa eli yhteensä Liiton vuodelle 2010 saama määräraha on siis hiukan edellisen vuoden määrärahaa suurempi, mutta maakunnan koheesio- ja kilpailukykyohjelmien toteuttamiseen sekä hyvinvointiverkoston koordinointiin haettu rahoitus on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2009 aluekeskusohjelmarahoitus. KOKO-ohjelma-alueet ovat hakeneet rahoitusta vuodelle 2010 hyvinvointiverkosto mukaan lukien yhteensä Mikäli KOKO-ohjelmat rahoitettaisiin täysimääräisinä, muihin maakunnan kehittämishankkeisiin jäisi ainoastaan Koska Hämeen liiton saama maakunnan kehittämisraha on tosiasiallisesti vain 75 % vastaavasta vuoden 2009 tasosta, KOKO-ohjelmien rahoitus tulee olemaan haettua pienempi, jos muihin kehittämishankkeisiin suunnattavan maakunnan kehittämisrahan määrää pyritään pitämään edes kohtuullisen riittävällä tasolla. KOKO-ohjelma-alueiden kanssa on käyty neuvotteluja ohjelmien rahoituksesta. Neuvottelujen pohjalta on päädytty tulokseen, jossa KOKO-ohjemien rahoitus, sisältäen hyvinvointiverkostoon, on ja muun maakunnan kehittämisrahan Tällä rahoitussuhteella pystytään KOKO-ohjelmat toteuttamaan vuonna 2010 kohtuullisen hyvin ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävää kehittämisrahaa jää määrä, jolla voidaan muutama keskeinen hanke rahoittaa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan käytöstä siten, että koheesio- ja kilpailukykyohjelmia rahoitus on yhteensä ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävä rahoitus on Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 6 (48) 27 Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Valtioneuvosto päätti käynnistää alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, (KOKO-ohjelman), ja nimesi ohjelma-alueet vuosiksi Samassa yhteydessä määriteltiin ohjelman kansallinen rahoitus sekä ohjelman verkostot. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO-ohjelma on ennakoiva väline aluekehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Kanta-Hämeen maakunnan alueelta jätettiin kolme KOKO ohjelmaesitystä: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Ekes-Yrityspalvelut, sittemmin YritysVoimala Oy Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Kehittämiskeskus Oy Häme. Maakuntahallitus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle maakunnan KOKO -ohjelmaesityksistä ( 113). Forssan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Hämeenlinnan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen hakemaan KOKO-ohjelmaan. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Lisäksi Kehittämiskeskus Oy Häme on vetovastuussa hyvinvointiverkoston toiminnasta. Seutujen KOKO-ohjelma-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Kanta-Hämeen maakunnan alueella toteutettavat koheesio- ja kilpailukykyohjelmat; Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma sekä

8 7 (48) Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Ohjelmien rahoitus päätetään määrärahojen puitteissa erikseen vuosittain. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja esitti, että päätösesityksen loppuun lisätään seuraavaa: Ohjelmien hallinnoijien tulee esittää menessä maakuntahallitukselle täsmennetty toiminta- ja taloussuunnitelma sekä raportti mennessä saavutetuista tuloksista. Näillä ennakoidaan vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä rahoituspäätöksiä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

9 8 (48) 28 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Energia ja ympäristöliiketoiminta, Kestävän kehityksen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden todentaminen tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. Yrityksille suunnatulla selvityksellä osoitetaan niiden mahdollisuudet parantaa em. tekijöitä tuotannossa. Hyvinvointi ja luovat alat, Hyvinvointiklusterin toteuttaman Hyvä asuminen -selvityksen esiin nostamien palvelutarpeiden pilotointi. Vihreä logistiikka ja yhteydet,

10 9 (48) VELOG, VETOS ja ELLO -hankkeissa ilmenneiden seudullisten intressien edunvalvonta ylimaakunnallisissa väylähankkeissa. Yrityspalvelut ja klusterit, Perinteisten alojen tuotannon mukauttaminen erityisesti ympäristö- ja hyvinvointialan kysyntää vastaavaksi. Seudullisen innovaatiotoiminnan linkitys maakunnallisen sekä kansallisen toiminnan kanssa. Kansainväistymisen edistäminen yhdessä Hämeenlinnan seudun kanssa Venäjän palveluliiketoiminnassa. Lisäksi Forssan seudun ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa hyvinvointiverkostossa. Tavoitteet: Laaditaan 20:lle seudun yritykselle selvitys niiden ekotehokkuudesta sekä suunnitelma erikseen toteutettaville toimenpiteille. Luodaan seudulle pysyvä malli innovaatioiden eteenpäin viemiselle sekä yritysten kannustamiseen siihen. Pyritään vähintään neljän seudulla toimivan yrityksen kiinnostuksen nostamiseen konkreettiselle tasolle Venäjän kaupassa. Hyvinvointi ja luovat alat sekä vihreä logistiikka ja yhteydet toimenpidekokonaisuuksien tavoitteet määritellään myöhemmin. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 47,4 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 4000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset

11 10 (48) Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut 3500 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus

12 11 (48) Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 12 (48) 29 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 YritysVoimala Oy on jättänyt Hämeen liitolle Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Vastaava hakemus on jätetty myös Uudenmaan liittoon. Liittojen ja YritysVoimala Oy:n kesken on sovittu, että Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma rahoitetaan sekä Hämeen että Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla yhtä suurilla rahoitusosuuksilla, ja että Uudenmaan liitto hoitaa rahoituksen valvontaan ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. Ohjelman rahoittamisesta ja hallinnoinnista tehdään liittojen kesken erillinen sopimus. Projektin nimi: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: YritysVoimala Oy Irene Väkevä-Harjula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Riihimäen seutukunta ja Hyvinkää) Hankekuvaus: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Johtaminen, koordinointi ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, Kilpailukyky ja vetovoimastrategia. Hankkeessa määritellään talousalueen yhteinen tahtotila yhteistyössä talousalueen kuntien, kehittäjien ja elinkei-

14 13 (48) noelämän kanssa. Osana kilpailukyky- ja vetovoimastrategiaa talousalueelle perustetaan yritysten, toimijoiden sekä hankkeiden verkostot. Lisäksi määritellään kaikkien osapuolten toiminnalliset roolit kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseksi talousalueella. Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, EKO Riihimäki -klusteri. Klusteri sisältää uuden teknologian kehittämistä, tuotteistamista, kansainvälistymistä, toimitilojen rakentamista, tutkimusta, opetusta sekä hankeselvityksiä ja seminaarien järjestämistä. ASIAKAS-CRM -hanke. Hanke antaa talousalueen kehittäjä- ja koulutusorganisaatioille mahdollisuuden hyödyntää yhteistä CRM-pohjaista asiakkuudenhallintajärjestelmää. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL), Palvelulogistiikkaselvitys mukaan lukien joukkoliikenne. Talousalueen koheesiota parannetaan uudenlaisella maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöllä, jossa jatketaan perinteistä kehityskuvan ja METKAhankkeen työtä sekä uudenlaista talousalueen edunvalvontaa. Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut, Palvelusetelihanke ja nuorisotyöpajaselvitys. Kehitetään mm. sähköistä asiointia eli kansalaistiliä talousalueelle. Järjestelmään voidaan liittää palvelusetelijärjestelmä sekä potilashallintoon ja ajanvaraukseen liittyviä järjestelmiä. Lisäksi Hyvinkään Riihimäen ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa MALverkostossa. Tavoitteet: Yhden uuden kantavan tukijalan kehittäminen talousalueelle nosto- ja siirtoteollisuuden ja metallin rinnalle. Talousalueen kilpailukyky- ja vetovoimastrategia toimijaverkostoineen valmistellaan. Yritysneuvontaorganisaatioiden yhteistyötä kehitetään ja tietoa jaetaan talousalueella. Tehdään talousalueen palvelulogistiikkaselvitys ja sen tuloksia hyödynnetään. Sähköisen asioinnin "kansalaistilin" ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on edennyt merkittävästi. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ja sopimusluonnos ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittä-

15 14 (48) misrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma:

16 15 (48) Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 16 (48) 30 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Toimialojen ja klusterien kehittäminen, Kehittäminen kohdentuu toimialaryhmä ja klusterirakenteeseen, kansainvälistymiseen ja yritysharavapalvelujen pilotointiin. Osaamisen kehittäminen, Kehittämisen kohteena on Häme Open Campus -konseptin innovaatiot ja yritykset teeman kehittäminen. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, Toteutetaan Kirstulan elinkeinoalueen konseptin kehittäminen, Iittalan keskusta-alueen suunnittelu, Pappilanniemen jatkokehitys, Hämeenlinnan keskustavisio, ohjelma-alueen kaupallinen selvitys ja vähittäiskaupan ra-

18 17 (48) kenne, maankäytön kehityskuvaprosessin tukeminen ja yritysalueiden kehittäminen sekä loma-asumisen uudet muodot -selvitys. Hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen, Toteutetaan pilottina Virvelinrannan resurssi- ja innovaatiokeskuksen käynnistäminen sekä ikäihmisten palveluiden toimintakulttuurin muutoshankkeen suunnittelu. Lisäksi Hämeenlinnan seudun ohjelma-alue on mukana neljässä valtakunnallisessa KOKO-verkostossa; innovaatio ja osaaminen, hyvinvointi, luovat alat ja kulttuuri sekä kansainvälisyys (Venäjä). Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen hakemaan KOKO-ohjelmaan. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Tavoitteet: Hämeenlinnan elinkeinostrategia päivitetään, Pietarin palveluliiketoiminnassa pilotoidaan palvelujen tuottamista ohjelma-alueen yrityksille, toteutetaan ympäristöliiketoiminnan selvitys ja matkailustrategian jalkauttaminen. Kehitetään seudun professuurimallin tukirakennetta ja hankeosaamista. Luodaan kokonaisvaltainen vanhuspalveluiden toimintaympäristö. Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 8000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 2000

19 18 (48) - koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0

20 19 (48) - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 20 (48) 31 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) kansallisen hyvinvointiverkoston vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Outi Myllymaa Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Koheesio ja kilpailukykyohjelma on ennakoiva väline kehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Näitä ohjelman tavoitteita tuetaan valtakunnallisilla teemaverkostoilla, joista yhden teemana on hyvinvointi. Hyvinvoinnin teemaverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremman yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi. Toiminnassa korostuu alue- ja asiakaslähtöisyys sekä elinkeinopolitiikka. Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin hyvinvointialan toimijoille ja kehittäjille. Verkostossa on mukana 24 seutukuntaa. Kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, matkakulut ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Yhteiset toimenpiteet, Yrittäjyys, yhteistoimintamallit, viestintä, seminaarit, verkostotapaamiset, kokoukset ja pilotointi. Alueiden oman kehittämistyön tukeminen, Alueiden kehittämistarpeiden ja haasteiden kartoitus, suunnitelmat toimialan kehittämiseksi, tarvelähtöiset kehittämistoimenpiteet.

22 21 (48) Yhteistyö verkostojen, osaamiskeskusten ja toimijoiden kanssa, Yhteistyön käynnistäminen muiden KOKO-teemaverkostojen kanssa, haja-asutusalueiden hyvinvointipalveluihin liittyvien mallien kehittäminen. Vuoden 2010 teemakehittäminen, Vuoden 2010 teema on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Teeman toteutuksesta vastaa Itä-Suomi/Kuopio. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia vastata käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen sekä kehittää alueiden välistä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä, löytää hyvät yhteistoimintamallit alueiden hyödynnettäviksi sekä tukea pienimuotoista alueiden tarvelähtöistä kehittämistyötä. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 58,3 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut

23 22 (48) Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus, 24 seutukuntaa laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0

24 23 (48) KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

25 24 (48) 32 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle Projektin nimi: Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Matkailu Oy Raija Forsman Viipurintie 4 A, HÄMEENLINNA Maakuntaohjelma Hämeen maakunta Hankekuvaus: Hämeen maakuntahallitus/hämeen liitto omistaa Hämebrändin. Hämeen liitto ulkoistaa Häme-markkinoinnin koordinoinnin Hämeen Matkailu Oy:lle, joka rekisteröi aputoiminimen Häme-markkinointi. Projektissa luodaan seutukohtaiset painopiste-erot huomioiva markkinointistrategia vuosille , teemoina yrittäminen, asuminen, matkailu, opiskelu ja työvoima. Projekti organisoituminen tukee painopisteiden sisällöntuotannon toteutumista seutukunnittain. Häme-markkinointi /Hämeen Matkailu Oy vastaa laadukkaasta Häme markkinointiviestinnän toteutuksesta. Häme markkinoinnilla on myös Hämebrändin valvontaoikeus. Projektin kautta toteutettavat toimenpiteet (messu- ja markkinointitapahtumat, mediakampanjat, sisäinen markkinointi ja muut täsmämarkkinointitoimenpiteet) toteutetaan Häme-ilmeellä. Häme-markkinoinnin matkailuosion toteutuksessa lanseerataan vuoden 2009 aikana rakennettu matkailun yhteismarkkinointimalli. Matkailuelinkeino pilotoi toimintamallin, jota sovelletaan myöhemmin myös muihin maakunnallisen markkinoinnin vetovoimateemoihin. Toimintamallin avulla vahvistetaan yksityisen rahoituksen osuutta maakunnan markkinointitoimenpiteissä. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa kuitenkin enintään 27 %, hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2010 ja varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden vuosille 2011 ja 2012, enintään kuitenkin 27 % hyväksytyistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset

26 25 (48) Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. EAKR/ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus

27 26 (48) Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja esitti, että päätösesityksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään seuraavaa: Maakuntahallitus tekee päätökset vuosien 2011 ja 2012 rahoituksista sen jälkeen kun maakunnan kehittämisrahan suuruus ko. vuosille on tiedossa ja saatuaan hakijalta väliraportin hankkeen etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

28 27 (48) 33 CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Interreg IVC-ohjelman seurantakomitea hyväksyi CREATOR -miniohjelman (Creative regional policies addressing economic development opportunities related to aging societies) rahoitettavaksi hankkeeksi pitämässään kokouksessa. CREATORin hyväksytty kokonaisbudjetti on 4,926 miljoonaa euroa. Miniohjelma on nelivuotinen ja se toteutetaan välisenä aikana. CREA- TOR-miniohjelman pääpartnerina toimii Västerbottenin lääninhallitus, jonka tehtävänä on koko hankkeen hallinnointi ja koordinointi. CREATOR:in alueellisina partnereina toimivat Hämeen liiton lisäksi aluehallinnot Lorrainen (Ranska), Brescian (Italia), Wielkopolskan (Puola), Pohjois-Unkarin ja Asturiasin (Espanja) alueilta. Västerbottenin lisäksi ohjelma-alueena Pohjois-Ruotsissa on myös Norrbottenin alue. Ohjelman tavoitteena on kääntää väestön ikääntymisen haasteet mahdollisuuksiksi yrityksille ja elinkeinoelämälle. Yksityisen ja julkisen sektorin lisääntyvä yhteistyö hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja kokonaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ikääntyvän väestön tarpeisiin ovat esimerkkejä näistä yrityselämälle avautuvista mahdollisuuksista. Ohjelmasta rahoitetaan mukana olevien alueiden yhteisiä kansainvälisiä projekteja yhteensä 6 8 kpl. Ensimmäinen avoin projektihaku avataan kuluvan vuoden huhtikuussa. Lisäksi järjestetään projektien ja partnereiden yhteisiä workshopeja, seminaareja ja konferensseja. Koko ohjelman yhteisenä tuloksena syntyy ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta laadittuja suosituksia ja suuntaviivoja hyödynnettäväksi alueiden kehittämisessä. Jokaisella partnerialueella on oma osuutensa kokonaisbudjetista ja - rahoituksesta. Kanta-Hämeen osuus kokonaiskustannusarviosta on Tästä summasta on varattu projekteille ja loppu käytetään ohjelman hallintoon, koordinointiin, viestintään, kokemusten vaihtoon ja yhteistyön edistämiseen. Interreg IVC-ohjelman EAKR-rahoitus kattaa tästä 75 % ( ) ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus 17,5 % ( ). Hämeen liiton ja projektipartnereiden omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 7,5 % ( ). Tästä Hämeen liiton omarahoitusosuus on Hämeen liiton tärkeimmät tehtävät liittyvät hankkeen alueelliseen koordinointiin ja hallinnointiin sekä hankkeistukseen. Näitä tehtäviä hoitamaan on osoitettava henkilöresurssia liiton henkilökunnasta. Erikoissuunnittelija Arto Saarinen on ollut tiiviisti mukana hankkeen suunnittelutyössä alusta alkaen, joten on luontevaa, että hän edelleen jatkaa toimimista CREATOR-miniohjelman parissa. Hän on myös aikaisemmin toiminut vastaavanlaisessa tehtävässä STIMENT-ohjelmassa. CREATOR-ohjelman työtehtäviin arvioidaan kuluvan n. 70 % Arto Saarisen kokonaistyöajasta. CREATOR:in ylimpänä päättävänä elimenä toimii kansainvälinen ohjauskomitea, johon tulee kaksi edustajaa jokaisen mukana olevan alueen ylimmästä johdosta. Ohjauskomitea päättää muun muassa CREATOR-miniohjelmasta rahoitettavat kansainväliset projektit. Miniohjelmassa on myös päätöksiä valmisteleva virkamiehistä koostuva työryhmä, jossa on niin ikään kaksi edustajaa jokaiselta alu-

29 28 (48) eelta. Hämeen liiton tulee nimetä omat edustajansa sekä ohjauskomiteaan että työryhmään. Liitteenä 4/10 on CREATOR-miniohjelman projektitalousarvio vuodelle 2010, jossa toimintatuotot ovat , toimintakulut ja toimintakate 0. Hankkeen menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee CREATOR-miniohjelman hyväksymisen ja käynnistymisen tiedoksi. - hyväksyy CREATOR-miniohjelman talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden rahoitettavaksi tutkimus- ja kehittämisrahastosta sekä talousarvion vuodelle 2010 (liite 4/10). - nimeää kehittämispäällikkö Matti Lipsasen ja valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR-miniohjelman ohjauskomiteaan ja oikeuttaa heidät osallistumaan ohjauskomitean kokouksiin. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen ja EU-toimiston johtaja Tuula Loikkasen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR -miniohjelman työryhmään. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen käyttämään osan kokonaistyöajastaan CREATOR -miniohjelman tehtäviin alkaen. Käsittely: Jäsen Katriina Laaksonen esitti Hämeen liiton edustajaksi CREATORminiohjelman ohjauskomiteaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemen ja varalle Timo Silvánin. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan esityksen yksimielisesti ja valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemen Hämeen liiton edustajaksi CREATOR-miniohjelman ohjauskomiteaan.

30 29 (48) 34 Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen Rail/Via Baltica on yksi strategisista eurooppalaisista kuljetus- ja kehityskäytävistä. Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemuksessa yhdistetään saavutettavuuden eri näkökulmia: liikenneinfrastruktuuri, palvelut sekä aluekehittäminen ja - suunnittelu. Hanke tuo yhteen alueen kaupunkeja, maakuntia, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeren alueen ohjelmasta. Hankkeen päähakijana on Helsingin kaupunki ja hakemuksen käytännön valmistelusta vastaa Aalto yliopisto. Hankkeessa on kumppaneita myös Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hämeen liitto on kutsuttu mukaan Rail Baltica Growth Corridor -hankekonsortioon Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen puitteissa. Hämeen liitto on mukana erityisesti hakemuksen metropolialueiden saavutettavuutta ja logistiikkakeskusten välistä yhteistyötä vahvistavissa hankekokonaisuuksissa. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Hämeen liiton osuus kolmivuotisesta hankkeesta on euroa, josta kansallinen rahoitus on euroa. Mikäli haettu valtion rahoitusosuus toteutuu, jää Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi euroa. Suuri osa hankkeen kustannuksista voidaan hyödyntää Hämeen liiton henkilöstökustannuksissa. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää osallistua EU:n Itämeren alueen ohjelmaan lähetettävään Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan euron suuruisen rahoitussitoumuksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

31 30 (48) 35 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Uuden liikunta-asetuksen mukaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto, joita valtakuntaan asetetaan kuusi. Entisen Etelä Suomen läänin alueella liikuntaneuvosto toimii Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä ja sen asettavat Uudenmaan, Itä Uudenmaan, Hämeen, Päijät Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liitot. Kuusi maakuntahallitusta tekevät asiasta yhtäpitävät päätökset. Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. antaa lausuntoja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustuksista ja rahoitussuunnitelmista sekä antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntatoimen edistämisestä. Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 7 16 muuta jäsentä. Hämeen liitto on Etelä Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajaliittona koordinoinut alueellisen liikuntaneuvoston asettamista. Maakuntien neuvotteluissa muotoutunut ehdotus kokoonpanoksi on liitteenä 5/10. Ehdotetussa liikuntaneuvoston kokoonpanossa on viisi nais- ja neljä miesjäsentä. Lisäksi on huomioitu mm. alueelliset, kieli-, erityisryhmä-, seura- ja järjestö, urheiluopisto-, TUL- sekä kuntanäkökulmat. Puheenjohtajaksi ehdotetaan kansanedustaja Outi Mäkelää Nurmijärveltä ja Kanta-Hämeen edustajaksi erityisliikunnanohjaaja Hilkka Leskinen-Nikanderia Hämeenlinnasta. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää asettaa Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vuosiksi liitteen 5/10 mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

32 31 (48) 36 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Alueiden kehittämislain mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen ja heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevien valtion viranomaisten toiminta on päättynyt aluehallinnon uudistuksen tullessa voimaan vuoden 2010 alusta lukien. Aiemmin edustettuina olevat tahot olivat Hämeen TE keskus (4 jäsentä), Hämeen ympäristökeskus (1 jäsen), Etelä-Suomen lääninhallitus (1 jäsen) ja Finnvera (1 jäsen). Valtion aluehallinnon uudistuksen takia maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa on syytä tarkistaa. Valtionhallinnon edustajia yhteistyöryhmässä on työjärjestyksen mukaan seitsemän, ja ne edustavat rakennerahasto-ohjelmia rahoittavia viranomaisia ja muita valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita. Neuvotteluissa valtion aluehallintoviranomaisten kanssa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat toimittaneet Hämeen liittoon ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi. Em. viranomaiset ovat esittäneet Kanta-Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi seuraavia henkilöitä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että se tekee ehdotuksensa varsinaiseksi ja varajäseneksi myöhemmin. Finnvera ja sen edustaja tullaan nimeämään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa pysyväksi asiantuntijaksi. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään valtionhallinnon edustajiksi seuraavat aluehallintoviranomaiset ja henkilöt alkaen ohjelmakaudeksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen

33 32 (48) Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

34 33 (48) 37 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Riihimäen kaupunki pyysi saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto pyydettiin mennessä. Kaavakarttaan sisältyneen teknisluonteisen puutteen vuoksi Riihimäen kaupunki asetti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Samalla lausunnon antoaikaa jatkettiin saakka. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Hämeen liitto totesi tuolloin muun muassa seuraavaa: Riihimäen kaupunki on laatinut maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen uusien asuntoalueiden kasvusuuntavertailun ja päätynyt maakuntakaavaa tarkempien tutkimusten ja ajantasaisten kehitysennusteiden perusteella laatimaan osayleiskaavaa Kalmun alueelle. Kyse on perustellusta poikkeamasta maakuntakaavasta. Perusteltu poikkeama ei edellytä maakuntakaavan muuttamista ennen osayleiskaavoitusta. Poikkeama on arvioitu ja perusteltu kasvusuuntavertailussa. Kyse on maakuntakaavan päälaajentumissuunnan ja rakentamisen tarpeen maakuntakaavaa tarkemmasta arvioinnista ja toteuttamisen priorisoinnista. Kalmun alueen osayleiskaava on maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen asuntotuotannon laajentumissuunta. Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Osayleiskaavan luonnoksesta Hämeen liitto antoi lausuntonsa Lausunnossaan Hämeen liitto totesi muun muassa seuraavaa: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on pääpiirteissään luonnoksen linjausten mukainen. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Osa B Ohjelman toteutus toimenpidekokonaisuuksittain vuonna 2010

Osa B Ohjelman toteutus toimenpidekokonaisuuksittain vuonna 2010 KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA 16.3. 31.12.2010 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma käynnistetään Uudenmaan liiton myöntämällä, vuoden 2009 käyttämättä jääneellä aluekeskusohjelman rahalla 1.1. 15.3.2010.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36) 1 (36) Aika: 18.5.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 70 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30 pöytäkirja 09:30 Kokoustiedot... 1 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 42 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18) 1 (18) Aika: 22.9.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 139 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO /

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO / 2/21.5.2007 1 Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna 21.5.2007 KLO 14.30 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 18 Maakunnan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 4/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 10/2011. Aika Perjantai klo Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 10/2011 Aika Perjantai 16.12.2011 klo 14.00-15.30 Paikka Gustavelund, kokoushuone 8 Kirkkotie 36, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 2/ (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 2/ (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 2/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto, Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto

Elinkeinojaos 17.9.2015. Kunnanvirasto ENONKOSKEN KUNTA Elinkeinojaos KOKOUSKUTSU 17.9.2015 Kokousaika 25.9.2015 klo 10.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 1.6.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus...

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto 18.6.2009 75 38 KOKO ohjelman hakemus ja rahoitus... 77 Aluekehitysjaosto 18.6.2009 76 KOKOUSAIKA Torstai 18.6.2009 klo 10.00

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 26.8.2009 30 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2009 KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2009 klo 19 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Maija Jakkula

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 6/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 6/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 6/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Kokoustila Jaarli Possentie 7 Hämeenlinna 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 55 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot