Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/ (48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48)"

Transkriptio

1 1 (48) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemukseen Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintakertomus vuodelta

2 2 (48) 40 Vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallituksen opinto- ja seminaarimatka Brysseliin Jukka Ojasen irtisanoutuminen elinkeinopäällikön tehtävästä Maakuntajohtaja Juhani Hongan luottamus- ja sivutoimet Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..48

3 2 (48) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino - Hacklin Tiina x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen, x Heikki Pusa, 37 x Arto Saarinen, 33 x Osmo Väistö, x J Ylipaavalniemi, x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Kaisa Hemilä22-48 Pöytäkirja on tarkastettu Katriina Laaksonen Hämeenlinna Allekirjoitukset Katriina Laaksonen 49 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Maija Auvinen Eeva Nurmi Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 3 (48) 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Eino Järvinen) ja Eeva Nurmi (Esa Silvennoinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Auvinen ja Eeva Nurmi. 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 4 (48) 25 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna 2010 Valtioneuvosto päätti lähes 1,2 miljardia euron jakamisesta alueviranomaisten käyttöön. Hämeen ELY-keskuksen alueelle tästä kohdistuu 80,7 miljoona euroa. Valtioneuvoston jakopäätös on liitteenä liite 3/10. Jakopäätöksen mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2010 yhtensä euroa seuraavasti: - Maakunnan kehittämisrahaa euroa, johon sisältyvät liiton ohjelmiin sitomaton rahoitus ja kolmen seudullisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ja hyvinvointiverkoston rahoitus. - Osaamiskeskusohjelmarahoitusta euroa Hämeen osaamiskeskukselle ja Forssan liitännäisjäsenyyteen. Hämeen osaamiskeskuksen osuus rahoituksesta on euroa ja Forssan euroa. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen ja älykkäiden koneiden osaamisklustereissa ja Forssa liitännäisjäsenenä elintarvikekehitys osaamisklusterissa. - Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta euroa, josta EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen aluekehitysvarojen jaosta vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 5 (48) 26 Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna 2010 Valtioneuvosto teki päätöksen vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan jakamisesta. Hämeen liitto sai ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin ja sillä rahoitetaan myös alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toteuttamista. KOKO:n rahoitusosuutta ei ole erikseen määritelty, mutta määrärahan jakopäätöksessä todetaan KOKO:n kansallisten verkostojen koordinointiin käytettävä rahoitus, joka Hämeen liiton osalta on Muilta osin maakunnan liitto siis päättää KOKOohjelmatyön rahoituksesta ja muihin alueiden kehittämishankkeisiin käytettävästä rahoituksesta myönnetyn maakunnan kehittämisrahan puitteissa. Hämeen liitto sai vuonna 2009 ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa ja aluekeskusohjelman rahoittamiseen sidottua maakunnan kehittämisrahaa eli yhteensä Liiton vuodelle 2010 saama määräraha on siis hiukan edellisen vuoden määrärahaa suurempi, mutta maakunnan koheesio- ja kilpailukykyohjelmien toteuttamiseen sekä hyvinvointiverkoston koordinointiin haettu rahoitus on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2009 aluekeskusohjelmarahoitus. KOKO-ohjelma-alueet ovat hakeneet rahoitusta vuodelle 2010 hyvinvointiverkosto mukaan lukien yhteensä Mikäli KOKO-ohjelmat rahoitettaisiin täysimääräisinä, muihin maakunnan kehittämishankkeisiin jäisi ainoastaan Koska Hämeen liiton saama maakunnan kehittämisraha on tosiasiallisesti vain 75 % vastaavasta vuoden 2009 tasosta, KOKO-ohjelmien rahoitus tulee olemaan haettua pienempi, jos muihin kehittämishankkeisiin suunnattavan maakunnan kehittämisrahan määrää pyritään pitämään edes kohtuullisen riittävällä tasolla. KOKO-ohjelma-alueiden kanssa on käyty neuvotteluja ohjelmien rahoituksesta. Neuvottelujen pohjalta on päädytty tulokseen, jossa KOKO-ohjemien rahoitus, sisältäen hyvinvointiverkostoon, on ja muun maakunnan kehittämisrahan Tällä rahoitussuhteella pystytään KOKO-ohjelmat toteuttamaan vuonna 2010 kohtuullisen hyvin ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävää kehittämisrahaa jää määrä, jolla voidaan muutama keskeinen hanke rahoittaa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan käytöstä siten, että koheesio- ja kilpailukykyohjelmia rahoitus on yhteensä ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävä rahoitus on Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 6 (48) 27 Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Valtioneuvosto päätti käynnistää alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, (KOKO-ohjelman), ja nimesi ohjelma-alueet vuosiksi Samassa yhteydessä määriteltiin ohjelman kansallinen rahoitus sekä ohjelman verkostot. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO-ohjelma on ennakoiva väline aluekehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Kanta-Hämeen maakunnan alueelta jätettiin kolme KOKO ohjelmaesitystä: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Ekes-Yrityspalvelut, sittemmin YritysVoimala Oy Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Kehittämiskeskus Oy Häme. Maakuntahallitus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle maakunnan KOKO -ohjelmaesityksistä ( 113). Forssan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Hämeenlinnan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen hakemaan KOKO-ohjelmaan. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Lisäksi Kehittämiskeskus Oy Häme on vetovastuussa hyvinvointiverkoston toiminnasta. Seutujen KOKO-ohjelma-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Kanta-Hämeen maakunnan alueella toteutettavat koheesio- ja kilpailukykyohjelmat; Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma sekä

8 7 (48) Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Ohjelmien rahoitus päätetään määrärahojen puitteissa erikseen vuosittain. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja esitti, että päätösesityksen loppuun lisätään seuraavaa: Ohjelmien hallinnoijien tulee esittää menessä maakuntahallitukselle täsmennetty toiminta- ja taloussuunnitelma sekä raportti mennessä saavutetuista tuloksista. Näillä ennakoidaan vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä rahoituspäätöksiä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

9 8 (48) 28 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Energia ja ympäristöliiketoiminta, Kestävän kehityksen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden todentaminen tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. Yrityksille suunnatulla selvityksellä osoitetaan niiden mahdollisuudet parantaa em. tekijöitä tuotannossa. Hyvinvointi ja luovat alat, Hyvinvointiklusterin toteuttaman Hyvä asuminen -selvityksen esiin nostamien palvelutarpeiden pilotointi. Vihreä logistiikka ja yhteydet,

10 9 (48) VELOG, VETOS ja ELLO -hankkeissa ilmenneiden seudullisten intressien edunvalvonta ylimaakunnallisissa väylähankkeissa. Yrityspalvelut ja klusterit, Perinteisten alojen tuotannon mukauttaminen erityisesti ympäristö- ja hyvinvointialan kysyntää vastaavaksi. Seudullisen innovaatiotoiminnan linkitys maakunnallisen sekä kansallisen toiminnan kanssa. Kansainväistymisen edistäminen yhdessä Hämeenlinnan seudun kanssa Venäjän palveluliiketoiminnassa. Lisäksi Forssan seudun ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa hyvinvointiverkostossa. Tavoitteet: Laaditaan 20:lle seudun yritykselle selvitys niiden ekotehokkuudesta sekä suunnitelma erikseen toteutettaville toimenpiteille. Luodaan seudulle pysyvä malli innovaatioiden eteenpäin viemiselle sekä yritysten kannustamiseen siihen. Pyritään vähintään neljän seudulla toimivan yrityksen kiinnostuksen nostamiseen konkreettiselle tasolle Venäjän kaupassa. Hyvinvointi ja luovat alat sekä vihreä logistiikka ja yhteydet toimenpidekokonaisuuksien tavoitteet määritellään myöhemmin. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 47,4 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 4000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset

11 10 (48) Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut 3500 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus

12 11 (48) Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 12 (48) 29 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 YritysVoimala Oy on jättänyt Hämeen liitolle Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Vastaava hakemus on jätetty myös Uudenmaan liittoon. Liittojen ja YritysVoimala Oy:n kesken on sovittu, että Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma rahoitetaan sekä Hämeen että Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla yhtä suurilla rahoitusosuuksilla, ja että Uudenmaan liitto hoitaa rahoituksen valvontaan ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. Ohjelman rahoittamisesta ja hallinnoinnista tehdään liittojen kesken erillinen sopimus. Projektin nimi: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: YritysVoimala Oy Irene Väkevä-Harjula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Riihimäen seutukunta ja Hyvinkää) Hankekuvaus: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Johtaminen, koordinointi ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, Kilpailukyky ja vetovoimastrategia. Hankkeessa määritellään talousalueen yhteinen tahtotila yhteistyössä talousalueen kuntien, kehittäjien ja elinkei-

14 13 (48) noelämän kanssa. Osana kilpailukyky- ja vetovoimastrategiaa talousalueelle perustetaan yritysten, toimijoiden sekä hankkeiden verkostot. Lisäksi määritellään kaikkien osapuolten toiminnalliset roolit kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseksi talousalueella. Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, EKO Riihimäki -klusteri. Klusteri sisältää uuden teknologian kehittämistä, tuotteistamista, kansainvälistymistä, toimitilojen rakentamista, tutkimusta, opetusta sekä hankeselvityksiä ja seminaarien järjestämistä. ASIAKAS-CRM -hanke. Hanke antaa talousalueen kehittäjä- ja koulutusorganisaatioille mahdollisuuden hyödyntää yhteistä CRM-pohjaista asiakkuudenhallintajärjestelmää. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL), Palvelulogistiikkaselvitys mukaan lukien joukkoliikenne. Talousalueen koheesiota parannetaan uudenlaisella maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöllä, jossa jatketaan perinteistä kehityskuvan ja METKAhankkeen työtä sekä uudenlaista talousalueen edunvalvontaa. Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut, Palvelusetelihanke ja nuorisotyöpajaselvitys. Kehitetään mm. sähköistä asiointia eli kansalaistiliä talousalueelle. Järjestelmään voidaan liittää palvelusetelijärjestelmä sekä potilashallintoon ja ajanvaraukseen liittyviä järjestelmiä. Lisäksi Hyvinkään Riihimäen ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa MALverkostossa. Tavoitteet: Yhden uuden kantavan tukijalan kehittäminen talousalueelle nosto- ja siirtoteollisuuden ja metallin rinnalle. Talousalueen kilpailukyky- ja vetovoimastrategia toimijaverkostoineen valmistellaan. Yritysneuvontaorganisaatioiden yhteistyötä kehitetään ja tietoa jaetaan talousalueella. Tehdään talousalueen palvelulogistiikkaselvitys ja sen tuloksia hyödynnetään. Sähköisen asioinnin "kansalaistilin" ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on edennyt merkittävästi. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ja sopimusluonnos ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittä-

15 14 (48) misrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma:

16 15 (48) Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 16 (48) 30 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Toimialojen ja klusterien kehittäminen, Kehittäminen kohdentuu toimialaryhmä ja klusterirakenteeseen, kansainvälistymiseen ja yritysharavapalvelujen pilotointiin. Osaamisen kehittäminen, Kehittämisen kohteena on Häme Open Campus -konseptin innovaatiot ja yritykset teeman kehittäminen. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, Toteutetaan Kirstulan elinkeinoalueen konseptin kehittäminen, Iittalan keskusta-alueen suunnittelu, Pappilanniemen jatkokehitys, Hämeenlinnan keskustavisio, ohjelma-alueen kaupallinen selvitys ja vähittäiskaupan ra-

18 17 (48) kenne, maankäytön kehityskuvaprosessin tukeminen ja yritysalueiden kehittäminen sekä loma-asumisen uudet muodot -selvitys. Hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen, Toteutetaan pilottina Virvelinrannan resurssi- ja innovaatiokeskuksen käynnistäminen sekä ikäihmisten palveluiden toimintakulttuurin muutoshankkeen suunnittelu. Lisäksi Hämeenlinnan seudun ohjelma-alue on mukana neljässä valtakunnallisessa KOKO-verkostossa; innovaatio ja osaaminen, hyvinvointi, luovat alat ja kulttuuri sekä kansainvälisyys (Venäjä). Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen hakemaan KOKO-ohjelmaan. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Tavoitteet: Hämeenlinnan elinkeinostrategia päivitetään, Pietarin palveluliiketoiminnassa pilotoidaan palvelujen tuottamista ohjelma-alueen yrityksille, toteutetaan ympäristöliiketoiminnan selvitys ja matkailustrategian jalkauttaminen. Kehitetään seudun professuurimallin tukirakennetta ja hankeosaamista. Luodaan kokonaisvaltainen vanhuspalveluiden toimintaympäristö. Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 8000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 2000

19 18 (48) - koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0

20 19 (48) - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 20 (48) 31 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) kansallisen hyvinvointiverkoston vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Outi Myllymaa Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Koheesio ja kilpailukykyohjelma on ennakoiva väline kehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Näitä ohjelman tavoitteita tuetaan valtakunnallisilla teemaverkostoilla, joista yhden teemana on hyvinvointi. Hyvinvoinnin teemaverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremman yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi. Toiminnassa korostuu alue- ja asiakaslähtöisyys sekä elinkeinopolitiikka. Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin hyvinvointialan toimijoille ja kehittäjille. Verkostossa on mukana 24 seutukuntaa. Kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, matkakulut ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Yhteiset toimenpiteet, Yrittäjyys, yhteistoimintamallit, viestintä, seminaarit, verkostotapaamiset, kokoukset ja pilotointi. Alueiden oman kehittämistyön tukeminen, Alueiden kehittämistarpeiden ja haasteiden kartoitus, suunnitelmat toimialan kehittämiseksi, tarvelähtöiset kehittämistoimenpiteet.

22 21 (48) Yhteistyö verkostojen, osaamiskeskusten ja toimijoiden kanssa, Yhteistyön käynnistäminen muiden KOKO-teemaverkostojen kanssa, haja-asutusalueiden hyvinvointipalveluihin liittyvien mallien kehittäminen. Vuoden 2010 teemakehittäminen, Vuoden 2010 teema on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Teeman toteutuksesta vastaa Itä-Suomi/Kuopio. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia vastata käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen sekä kehittää alueiden välistä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä, löytää hyvät yhteistoimintamallit alueiden hyödynnettäviksi sekä tukea pienimuotoista alueiden tarvelähtöistä kehittämistyötä. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 58,3 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut

23 22 (48) Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus, 24 seutukuntaa laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0

24 23 (48) KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

25 24 (48) 32 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle Projektin nimi: Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Matkailu Oy Raija Forsman Viipurintie 4 A, HÄMEENLINNA Maakuntaohjelma Hämeen maakunta Hankekuvaus: Hämeen maakuntahallitus/hämeen liitto omistaa Hämebrändin. Hämeen liitto ulkoistaa Häme-markkinoinnin koordinoinnin Hämeen Matkailu Oy:lle, joka rekisteröi aputoiminimen Häme-markkinointi. Projektissa luodaan seutukohtaiset painopiste-erot huomioiva markkinointistrategia vuosille , teemoina yrittäminen, asuminen, matkailu, opiskelu ja työvoima. Projekti organisoituminen tukee painopisteiden sisällöntuotannon toteutumista seutukunnittain. Häme-markkinointi /Hämeen Matkailu Oy vastaa laadukkaasta Häme markkinointiviestinnän toteutuksesta. Häme markkinoinnilla on myös Hämebrändin valvontaoikeus. Projektin kautta toteutettavat toimenpiteet (messu- ja markkinointitapahtumat, mediakampanjat, sisäinen markkinointi ja muut täsmämarkkinointitoimenpiteet) toteutetaan Häme-ilmeellä. Häme-markkinoinnin matkailuosion toteutuksessa lanseerataan vuoden 2009 aikana rakennettu matkailun yhteismarkkinointimalli. Matkailuelinkeino pilotoi toimintamallin, jota sovelletaan myöhemmin myös muihin maakunnallisen markkinoinnin vetovoimateemoihin. Toimintamallin avulla vahvistetaan yksityisen rahoituksen osuutta maakunnan markkinointitoimenpiteissä. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa kuitenkin enintään 27 %, hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2010 ja varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden vuosille 2011 ja 2012, enintään kuitenkin 27 % hyväksytyistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset

26 25 (48) Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. EAKR/ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus

27 26 (48) Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja esitti, että päätösesityksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään seuraavaa: Maakuntahallitus tekee päätökset vuosien 2011 ja 2012 rahoituksista sen jälkeen kun maakunnan kehittämisrahan suuruus ko. vuosille on tiedossa ja saatuaan hakijalta väliraportin hankkeen etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

28 27 (48) 33 CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Interreg IVC-ohjelman seurantakomitea hyväksyi CREATOR -miniohjelman (Creative regional policies addressing economic development opportunities related to aging societies) rahoitettavaksi hankkeeksi pitämässään kokouksessa. CREATORin hyväksytty kokonaisbudjetti on 4,926 miljoonaa euroa. Miniohjelma on nelivuotinen ja se toteutetaan välisenä aikana. CREA- TOR-miniohjelman pääpartnerina toimii Västerbottenin lääninhallitus, jonka tehtävänä on koko hankkeen hallinnointi ja koordinointi. CREATOR:in alueellisina partnereina toimivat Hämeen liiton lisäksi aluehallinnot Lorrainen (Ranska), Brescian (Italia), Wielkopolskan (Puola), Pohjois-Unkarin ja Asturiasin (Espanja) alueilta. Västerbottenin lisäksi ohjelma-alueena Pohjois-Ruotsissa on myös Norrbottenin alue. Ohjelman tavoitteena on kääntää väestön ikääntymisen haasteet mahdollisuuksiksi yrityksille ja elinkeinoelämälle. Yksityisen ja julkisen sektorin lisääntyvä yhteistyö hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja kokonaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ikääntyvän väestön tarpeisiin ovat esimerkkejä näistä yrityselämälle avautuvista mahdollisuuksista. Ohjelmasta rahoitetaan mukana olevien alueiden yhteisiä kansainvälisiä projekteja yhteensä 6 8 kpl. Ensimmäinen avoin projektihaku avataan kuluvan vuoden huhtikuussa. Lisäksi järjestetään projektien ja partnereiden yhteisiä workshopeja, seminaareja ja konferensseja. Koko ohjelman yhteisenä tuloksena syntyy ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta laadittuja suosituksia ja suuntaviivoja hyödynnettäväksi alueiden kehittämisessä. Jokaisella partnerialueella on oma osuutensa kokonaisbudjetista ja - rahoituksesta. Kanta-Hämeen osuus kokonaiskustannusarviosta on Tästä summasta on varattu projekteille ja loppu käytetään ohjelman hallintoon, koordinointiin, viestintään, kokemusten vaihtoon ja yhteistyön edistämiseen. Interreg IVC-ohjelman EAKR-rahoitus kattaa tästä 75 % ( ) ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus 17,5 % ( ). Hämeen liiton ja projektipartnereiden omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 7,5 % ( ). Tästä Hämeen liiton omarahoitusosuus on Hämeen liiton tärkeimmät tehtävät liittyvät hankkeen alueelliseen koordinointiin ja hallinnointiin sekä hankkeistukseen. Näitä tehtäviä hoitamaan on osoitettava henkilöresurssia liiton henkilökunnasta. Erikoissuunnittelija Arto Saarinen on ollut tiiviisti mukana hankkeen suunnittelutyössä alusta alkaen, joten on luontevaa, että hän edelleen jatkaa toimimista CREATOR-miniohjelman parissa. Hän on myös aikaisemmin toiminut vastaavanlaisessa tehtävässä STIMENT-ohjelmassa. CREATOR-ohjelman työtehtäviin arvioidaan kuluvan n. 70 % Arto Saarisen kokonaistyöajasta. CREATOR:in ylimpänä päättävänä elimenä toimii kansainvälinen ohjauskomitea, johon tulee kaksi edustajaa jokaisen mukana olevan alueen ylimmästä johdosta. Ohjauskomitea päättää muun muassa CREATOR-miniohjelmasta rahoitettavat kansainväliset projektit. Miniohjelmassa on myös päätöksiä valmisteleva virkamiehistä koostuva työryhmä, jossa on niin ikään kaksi edustajaa jokaiselta alu-

29 28 (48) eelta. Hämeen liiton tulee nimetä omat edustajansa sekä ohjauskomiteaan että työryhmään. Liitteenä 4/10 on CREATOR-miniohjelman projektitalousarvio vuodelle 2010, jossa toimintatuotot ovat , toimintakulut ja toimintakate 0. Hankkeen menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee CREATOR-miniohjelman hyväksymisen ja käynnistymisen tiedoksi. - hyväksyy CREATOR-miniohjelman talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden rahoitettavaksi tutkimus- ja kehittämisrahastosta sekä talousarvion vuodelle 2010 (liite 4/10). - nimeää kehittämispäällikkö Matti Lipsasen ja valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR-miniohjelman ohjauskomiteaan ja oikeuttaa heidät osallistumaan ohjauskomitean kokouksiin. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen ja EU-toimiston johtaja Tuula Loikkasen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR -miniohjelman työryhmään. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen käyttämään osan kokonaistyöajastaan CREATOR -miniohjelman tehtäviin alkaen. Käsittely: Jäsen Katriina Laaksonen esitti Hämeen liiton edustajaksi CREATORminiohjelman ohjauskomiteaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemen ja varalle Timo Silvánin. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan esityksen yksimielisesti ja valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemen Hämeen liiton edustajaksi CREATOR-miniohjelman ohjauskomiteaan.

30 29 (48) 34 Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen Rail/Via Baltica on yksi strategisista eurooppalaisista kuljetus- ja kehityskäytävistä. Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemuksessa yhdistetään saavutettavuuden eri näkökulmia: liikenneinfrastruktuuri, palvelut sekä aluekehittäminen ja - suunnittelu. Hanke tuo yhteen alueen kaupunkeja, maakuntia, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeren alueen ohjelmasta. Hankkeen päähakijana on Helsingin kaupunki ja hakemuksen käytännön valmistelusta vastaa Aalto yliopisto. Hankkeessa on kumppaneita myös Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hämeen liitto on kutsuttu mukaan Rail Baltica Growth Corridor -hankekonsortioon Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen puitteissa. Hämeen liitto on mukana erityisesti hakemuksen metropolialueiden saavutettavuutta ja logistiikkakeskusten välistä yhteistyötä vahvistavissa hankekokonaisuuksissa. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Hämeen liiton osuus kolmivuotisesta hankkeesta on euroa, josta kansallinen rahoitus on euroa. Mikäli haettu valtion rahoitusosuus toteutuu, jää Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi euroa. Suuri osa hankkeen kustannuksista voidaan hyödyntää Hämeen liiton henkilöstökustannuksissa. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää osallistua EU:n Itämeren alueen ohjelmaan lähetettävään Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan euron suuruisen rahoitussitoumuksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

31 30 (48) 35 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Uuden liikunta-asetuksen mukaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto, joita valtakuntaan asetetaan kuusi. Entisen Etelä Suomen läänin alueella liikuntaneuvosto toimii Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä ja sen asettavat Uudenmaan, Itä Uudenmaan, Hämeen, Päijät Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liitot. Kuusi maakuntahallitusta tekevät asiasta yhtäpitävät päätökset. Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. antaa lausuntoja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustuksista ja rahoitussuunnitelmista sekä antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntatoimen edistämisestä. Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 7 16 muuta jäsentä. Hämeen liitto on Etelä Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajaliittona koordinoinut alueellisen liikuntaneuvoston asettamista. Maakuntien neuvotteluissa muotoutunut ehdotus kokoonpanoksi on liitteenä 5/10. Ehdotetussa liikuntaneuvoston kokoonpanossa on viisi nais- ja neljä miesjäsentä. Lisäksi on huomioitu mm. alueelliset, kieli-, erityisryhmä-, seura- ja järjestö, urheiluopisto-, TUL- sekä kuntanäkökulmat. Puheenjohtajaksi ehdotetaan kansanedustaja Outi Mäkelää Nurmijärveltä ja Kanta-Hämeen edustajaksi erityisliikunnanohjaaja Hilkka Leskinen-Nikanderia Hämeenlinnasta. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää asettaa Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vuosiksi liitteen 5/10 mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

32 31 (48) 36 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Alueiden kehittämislain mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen ja heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevien valtion viranomaisten toiminta on päättynyt aluehallinnon uudistuksen tullessa voimaan vuoden 2010 alusta lukien. Aiemmin edustettuina olevat tahot olivat Hämeen TE keskus (4 jäsentä), Hämeen ympäristökeskus (1 jäsen), Etelä-Suomen lääninhallitus (1 jäsen) ja Finnvera (1 jäsen). Valtion aluehallinnon uudistuksen takia maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa on syytä tarkistaa. Valtionhallinnon edustajia yhteistyöryhmässä on työjärjestyksen mukaan seitsemän, ja ne edustavat rakennerahasto-ohjelmia rahoittavia viranomaisia ja muita valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita. Neuvotteluissa valtion aluehallintoviranomaisten kanssa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat toimittaneet Hämeen liittoon ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi. Em. viranomaiset ovat esittäneet Kanta-Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi seuraavia henkilöitä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että se tekee ehdotuksensa varsinaiseksi ja varajäseneksi myöhemmin. Finnvera ja sen edustaja tullaan nimeämään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa pysyväksi asiantuntijaksi. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään valtionhallinnon edustajiksi seuraavat aluehallintoviranomaiset ja henkilöt alkaen ohjelmakaudeksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen

33 32 (48) Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

34 33 (48) 37 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Riihimäen kaupunki pyysi saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto pyydettiin mennessä. Kaavakarttaan sisältyneen teknisluonteisen puutteen vuoksi Riihimäen kaupunki asetti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Samalla lausunnon antoaikaa jatkettiin saakka. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Hämeen liitto totesi tuolloin muun muassa seuraavaa: Riihimäen kaupunki on laatinut maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen uusien asuntoalueiden kasvusuuntavertailun ja päätynyt maakuntakaavaa tarkempien tutkimusten ja ajantasaisten kehitysennusteiden perusteella laatimaan osayleiskaavaa Kalmun alueelle. Kyse on perustellusta poikkeamasta maakuntakaavasta. Perusteltu poikkeama ei edellytä maakuntakaavan muuttamista ennen osayleiskaavoitusta. Poikkeama on arvioitu ja perusteltu kasvusuuntavertailussa. Kyse on maakuntakaavan päälaajentumissuunnan ja rakentamisen tarpeen maakuntakaavaa tarkemmasta arvioinnista ja toteuttamisen priorisoinnista. Kalmun alueen osayleiskaava on maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen asuntotuotannon laajentumissuunta. Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Osayleiskaavan luonnoksesta Hämeen liitto antoi lausuntonsa Lausunnossaan Hämeen liitto totesi muun muassa seuraavaa: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on pääpiirteissään luonnoksen linjausten mukainen. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 4/ (36) 1 (36) Aika: 18.5.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 69 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 70 Kokouksen

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2011 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Osa B Ohjelman toteutus toimenpidekokonaisuuksittain vuonna 2010

Osa B Ohjelman toteutus toimenpidekokonaisuuksittain vuonna 2010 KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA 16.3. 31.12.2010 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma käynnistetään Uudenmaan liiton myöntämällä, vuoden 2009 käyttämättä jääneellä aluekeskusohjelman rahalla 1.1. 15.3.2010.

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 7.12.2009

Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 7.12.2009 Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 3/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 3/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 3/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.03 Kokouspaikka Lopen kunnantalo, kokoushuone I :t Liite Asiat Sivu 22 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (26) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 6/2010 1

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 6/2010 1 Ohjausryhmä 6/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.20 Kokouspaikka Hyvinkään kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone :t Liite Asiat Sivu 61 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 9/ (18) 1 (18) Aika: 22.9.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 138 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 139 Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1

LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 LAPIN LIITTO ESITYSLISTA 1/2017 1 KOKOUSKUTSU 13.9.2017 Työvaliokunnan jäsenille Lapin liiton työvaliokunnan kokous Lapin liiton työvaliokunnan kokous 1/2017 pidetään maanantaina 18.9.2017 klo 08:00 Lapin

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26) 1 (26) Aika: 16.6.2008 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 92 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Lapin liiton työvaliokunta 18.09.2017 AIKA 18.09.2017 klo 08:00-09:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30 pöytäkirja 09:30 Kokoustiedot... 1 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 42 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO /

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO / 2/21.5.2007 1 Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna 21.5.2007 KLO 14.30 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 18 Maakunnan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2011 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 4/2011 1 (47) 1 (47) Aika: 18.4.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 51 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot