Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/ (57)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)"

Transkriptio

1 1 (57) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen ja vapaaehtoisten varausten toteutuminen vuonna Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha vuodelle Ohjelmiin sidottu maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarat vuodelle Valtioneuvoston päätös äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Elintarvikekehityksen klusteriohjelman toteutus MTT:n tutkimuksen keihäänkärjet II -projektille Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Save the jobs -käynnistyshanke -projektille Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Hämeen maakunnallisen markkinointiyksikön kehitys -projektille Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Humppila Logistic, EcoHub -esisuunnitelma -projektille Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Forssan seudun klusteriyritysten ja luovien alojen innovaatiotoiminnan kehittäminen -projektille Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Forssan seudun pk-yritysten mahdollisuudet rakennemuutoksessa - projektille...33

2 2 (57) 32 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kone- ja metallituoteteollisuuden tarvelähtöinen ympäristöanalyysi - projektille Hämeen liiton osallistuminen Awareness of Climate Change for Regions (ACCR) - hankkeeseen Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) hankkeen osahankkeen Online ITK käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen HHT-akselikannanotto (Helsinki Hämeenlinna Tampere) VT-2 kehittämisen tilannekatsaus HämePro tahtosopimus Häme Open Campus valmistelutilanne Aluehallinnon uudistus (ALKU-hanke) Kanta-Hämeen näkökulmasta, tilannekatsaus Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta Edustajan nimeäminen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle Maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja maakunnan kuntajohtajien yhteinen työseminaari Maakuntajohtajan luottamustehtävät Erityisasiantuntija Harry Tastin irtisanoutuminen alkaen Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...54 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..56

3 2 (57) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne x Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele x Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio x Pietilä Leena Laine Harri x Keskinen Eeva Lintonen Minna - Hacklin Jorma - Nummela Juhani x Ylönen Kaarina Nurmi Eeva x Mikkola Matti Poikselkä Anneli x Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti x Kauppinen Erkki Rissanen Maire x Kulmala Jarmo Silván Timo x Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka x Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Matti Lipsanen x Heikki Pusa x Jouko Ylipaavalniemi x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Hannele Yrjö-Koskinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 3 (57) 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Laine (Minna Lintonen) ja Hannele Yrjö-Koskinen (Eeva Nurmi). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Hannele Yrjö-Koskinen. 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

5 4 (57) 20 Vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen ja vapaaehtoisten varausten toteutuminen vuonna 2008 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Talousarvion käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyi sitovasti toimintakatteen (menojen ja tulojen erotuksen) seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (erittely operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008 on esitetty toimintasuunnitelman luvussa B.3. Maakuntahallitus. Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus on hyväksynyt vuoden 2008 talousarvioon perustuvan käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (erittely operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Käyttösuunnitelma 1:ssa maakuntahallitus on hyväksynyt edellä luetelluille tehtäville toimintatulot ja toimintamenot sekä tavoitteet (toimintalinjat), mitkä on esitetty vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa luvussa 4.1. maakuntahallituksen asettamina tavoitteina. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman käyttösuunnitelma 1:n ja käsittelee myös sen toteutumisen. Liitteenä 1/09 on Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelma 1:n toteutuminen maakuntahallituksen sitovuustasolla, jonka poikkeama sarakkeesta ilmenee määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset. Perustelut on esitetty liitteen lopussa. Kesäyliopiston johtokunta ( ) on merkinnyt tiedoksi omien tehtäviensä osalta kesäyliopiston käyttösuunnitelma 1:n toteutumisen vuodelta 2008 ja antanut maakuntahallitukselle selvityksen vuonna 2008 tapahtuneista menojen ja tulojen ylityksistä perusteluineen, mitkä sisältyvät hallituksen liitteeseen 1/09. Maakuntahallituksen asettamien tavoitteiden (toimintalinjausten) toteutuminen on esitetty Hämeen liiton tilinpäätöksessä 2008 luvussa 2.4. Hämeen liiton operatiivinen toiminta (liite 3/09). Liitteenä 2/09 on selvitys taseen sisältämän vapaaehtoisten varausten ja investointivarausten toteutumisesta Taseeseen jää vielä euron investointivaraus saniteettitilojen peruskorjaukseen. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n toteutumisen liitteen 1/09 mukaisena ja hyväksyy toteutuneet ylitykset, - merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen asettamien tavoitteiden toteutumisen tilinpäätöksen (liite 3/09) luvussa 2.4. esitetyn mukaisina ja

6 5 (57) - merkitsee tiedoksi taseen sisältämän vapaaehtoisten varausten ja investointivarausten toteutumisen liitteen 2/09 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 6 (57) 21 Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 68/86 : Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Tilinpäätöksen laadinnassa on pyritty noudattamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2008). Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä (perussopimus 28 ). Liitteenä 3/09 (listan ohessa) on Hämeen liiton tilinpäätös Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksen luvun 2 Talousarvion tavoitteiden toteutuminen osassa 2.3. Maakuntahallitus. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Käyttötalousosan toteutuminen maakuntavaltuuston sitovuustasolla on esitetty luvussa 3.1. olevassa taulukossa, jossa valtuustotason sitovat erät ovat tummennettuina. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen, neton). Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on ,29 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyesitys on tilinpäätöksen luvussa 1.7. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus Maakuntahallitus 1. Esittää maakuntavaltuustolle tilikauden ,29 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

8 7 (57) - tuloutetaan vapaaehtoisia varauksia ,28 euroa ja investointivarauksia yhteensä euroa ( ilmastointikone ja 9000 neuvottelutila pääaulaan) ja tehdään ilmastointikoneeseen liittyvä poistoerolisäys euroa hankintamenon suuruisena, - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,61 euroa, - tehdään euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä ,18 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä - tilille. 2. Allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. 4. Oikeuttaa viraston tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen vähäisiä stilistisiä korjauksia. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 8 (57) 22 Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha vuodelle 2009 Maakuntahallitus käsitteli asiaa kokouksessaan (206 ). Tuolloin todettiin mm. Hämeen liitolla ei ole vielä suunnitelmaa ja priorisointiohjelmaa maakuntarahan käytöstä. Näin senkin vuoksi, että ministeriön päätökset maakuntarahan suuruudesta tulevat vasta todennäköisesti helmikuussa ja Hämeen liitto on jo aiemmin tehnyt periaatteelliset maakuntarahavaraukset seuraaviin hankkeisiin. - Matkailun kehittäminen Markkinointi Lisäksi Häme Open Campus (HOC) on nostettu mm. maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa maakunnan tulevaksi suurhankkeeksi, jota on varauduttu rahoittamaan maakunnan kehittämisrahalla. Maakuntahallitus velvoitti ( ) viraston laatimaan maakuntarahan käyttösuunnitelman priorisointiohjelmineen sen jälkeen kun vuoden 2009 maakunnan kehittämisrahan suuruus on tiedossa. Vuoden 2009 maakunnankehittämisrahan suuruus Valtioneuvosto jakoi kaikkiaan 12,5 miljoonaa euroa ohjelmiin sitomatonta maakuntien kehittämisrahaa alueille vuodelle Hämeen liitto sai maakunnan kehittämisrahaa euroa, joka on sama määrä kuin vuonna Tästä määrärahasta on maakuntahallituksen aiemmilla päätöksillä sidottu euroa ks. edellä. Vuodelta 2008 siirtyvää maakunnan kehittämisrahaa on noin , joten sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa on siten käytettävissä uusiin hankkeisiin noin euroa. Käyttötarkoituksen perusteluja Määräraha on tarkoitus kohdistaa maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti maakunnan elinkeinotoiminnan omaehtoiseen kehittämiseen. Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha on Hämeen liitolle ja Kanta- Hämeelle erittäin tärkeä aluekehittämisen rahoitusinstrumentti. Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuus, huolimatta rahoituksen vähäisestä määrästä, on huomattava. Keskeisenä tavoitteena maakunnan kehittämisrahan käytössä on ollut se, että rahoitettujen hankkeiden vaikutuksesta syntyy joko uutta ja innovatiivista toimintaa tai laajempi hanke, joka tähtää elinkeinotoiminnan kehittymiseen. Hämeen maakuntaohjelman painopisteet; yritykset ja innovaatiot, koulutus ja työllisyys sekä kilpailukykyiset toimintaympäristöt ovat keskeiset maakunnan kehittämisrahan käyttöä ohjaavat teemat. Maakunnan kehittämisrahahankkeiden myötä ei juurikaan synny suoraan uusia työpaikkoja eikä uusia yrityksiä. Sen sijaan kehittämisrahan välilliset vaikutukset ja vipuvaikutukset ovat merkittäviä. Kehittämisrahaa käytetään erityisesti mitta-

10 9 (57) luokaltaan suurempien hankkeiden selvityksiin ja käynnistyksiin. Vaikuttavuudeltaan ja tuloksellisuudeltaan merkittävimpiä vuonna 2008 käynnistyneistä hankkeista olivat maakunnan markkinointiin ja matkailun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Paineet maakuntarahan käytöstä eri hankkeisiin ovat kasvaneet voimakkaasti mm. seuraavien ilmiöiden vuoksi - äkillinen rakennemuutos - taloudellinen taantuma - nuorten syrjäytyminen - maakunnassa pidettävät kansainväliset konferenssit - EU:n rakennerahastovaroja on maakunnassa käytettävissä selvästi edellistä ohjelmakautta vähemmän. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh , ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi 2. Käy tarvittavan keskustelun maakunnan kehittämisrahan käytöstä 3. Linjaa maakunnan kehittämisrahan priorisointia tässä vaiheessa siten, että seuraavat hankeaiheet varaudutaan alustavasti rahoittamaan maakunnan kehittämisrahasta: - matkailun kehittäminen (n ) - markkinointihankkeet (n ) - HOC (n ) - VT2:n suunnittelu (käyttömahdollisuutta selvitetään vielä) (n ) 4. Toteaa, että kaikkea maakunnan kehittämisrahaa ei ole tässä vaiheessa vuotta tarkoituksenmukaista sitoa hankkeille 100 prosenttisesti. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja tarkensi päätösesitystään siten, että esityksen 3. - HOC hankkeen rahoitukseen varaudutaan noin euron suuruisella maakunnan kehittämisrahalla. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen tarkennuksineen yksimielisesti.

11 10 (57) 23 Ohjelmiin sidottu maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarat vuodelle 2009 Valtioneuvosto jakoi vuoden 2009 maakunnan kehittämisrahaa aluekeskus- ja kaupunkiohjelmien toteutukseen ja osaamiskeskusten perusrahoitukseen sekä alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRtoimenpideohjelmien ja ESR-toimenpideohjelman vuoden 2009 ohjelmavarat. Aluekeskusohjelmien perusrahoitukseen liitto sai euroa, jolla rahoitetaan Forssan seudun ja Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmia. Forssan osuus rahoituksesta on ja Hämeenlinnan Perusrahoitus on luonteeltaan siemenrahoitusta, joka kohdistuu johtamisen, koordinoinnin ja verkottumisen lisäksi ohjelman tavoitteita toteuttavien hankkeiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen. Riihimäen seutukunta kuuluu Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelmaan, jota hallinnoi Uudenmaan liitto. Osaamiskeskusten perusrahoitukseen Hämeen liitto sai euroa. Maakunnan alueella toimivat Hämeen osaamiskeskus, joka on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen ja älykkäiden koneiden osaamisklustereissa sekä Forssaliitännäisjäsenenä elintarvikekehitys osaamisklusterissa. Hämeen osaamiskeskuksen osuus rahoituksesta on euroa ja Forssan euroa. Vuonna 2009 osaamiskeskusten toiminnassa painottuvat klusterin yhteisiin toimiin osallistuminen ja kansainvälisyys. Kanta-Hämeeseen osoitettiin alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelman varoja eri hallinnonaloille seuraavasti: EAKR- ja valtion rahoitusta Hämeen TE-keskukselle 1,202 M, Etelä-Suomen lääninhallitukselle 0,750 M, Hämeen ympäristökeskukselle 0,065 M ja Hämeen liitolle 0,295 M. ESR-ohjelman alueellisesta osiosta suunnattiin ohjelmavaroja Hämeen TEkeskukselle 0,755 M ja lääninhallitukselle 0,378 M käytettäväksi Kanta- Hämeessä. Ohjelman valtakunnallisesta osiosta ei laadita maakunnan yhteistyöasiakirjaa, joten sen osion ohjelmavaroja ei jaeta maakunnittain. EAKR-toimenpideohjelman Kanta-Hämeen rahoituskehyksestä jäi jakamatta eli ohjelmareserviin yhteensä 0,376 M. Tämä raha osoitetaan vuoden aikana yhdelle tai useammalle hallinnonalalle. Ohjelmavarat jaettiin maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymän yhteistyöasiakirjan mukaisesti. EAKR-ohjelmien rahoitus kohdistuu ensisijaisesti tutkimukseen, innovaatioihin, uusien työpaikkojen ja yritysten luomiseen sekä alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen ja se on käytettävissä maakunnan haasteellisilla alueilla eli Forssan ja Riihimäen seutukunnissa. ESR-ohjelmalla parannetaan ihmisten edellytyksiä menestyä työmarkkinoilla, kehitetään työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta sekä edistetään tasaarvoa. ESR-ohjelmasta rahoitetaan myös osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Ohjelman rahoitus on käytettävissä koko maakunnassa. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh

12 11 (57) Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen ohjelmiin sidotun maakunnan kehittämisrahan jaosta sekä rakennerahastovarojen jaosta vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 12 (57) 24 Valtioneuvoston päätös äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta Valtioneuvosto päätti myöntää noin 31 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosalueiden elinkeino- ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Forssan seutukunnalle, joka nimettiin äkilliseksi rakennemuutosalueeksi vuosiksi , myönnettiin valtioneuvoston päätöksellä rahoitusta yhtensä 1,082 miljoonaa euroa. Rahoituksesta euroa on EAKR-toimenpideohjelman ja euroa ESR-toimenpideohjelman varausta. Varat osoitettiin Hämeen TEkeskukselle. Kansallista yritysten investointi- ja kehittämisavustusta (mom ) osoitettiin Forssan ja Heinolan seutukunnille yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja työllisyysperusteista investointitukea (mom ) erilaisille elinkeinopoliittisille infrastruktuurihankkeille yhteensä euroa. Seuduttainen jako em. varoille tehdään myöhemmin. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti

14 13 (57) 25 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -projektille Projektin nimi: Hämeen osaamiskeskusohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Teknologiakeskus Innopark Oy Mika Huuskonen Vankanlähde 7, Hämeenlinna Osaamiskeskusohjelma Valtakunnalliset klusterit Hankekuvaus ja tavoitteet: Hämeen osaamiskeskus on osa valtakunnallista, aluelähtöistä klusteriohjelmaa, jota toteutetaan Kanta-Hämeessä Teknologiakeskus Innopark Oy toimesta kolmella osaamisalalla (Asuminen, Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet). Osaamisalakohtaiset strategiset painopistealueet ja kehitysteemat ovat: Asuminen: - asumistarpeet rakentamisprosessien ratkaisuiksi - asumisen erityisratkaisujen palvelukonseptit - tiivistyvä kaupunkirakenne erilaistuvan asumisen mahdollistajana - asuntorakentamisen terästuotteet ja järjestelmät Digitaaliset sisällöt / digibusiness: - kansainvälistymisen hankekokonaisuus yrityksille - digitaalisen sisältöalan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen - uusien innovaatioiden synnyttäminen - digibusiness.fi ja digibusiness.eu -verkkopalvelut - toimialatiedon kerääminen ja julkaiseminen - klusterin yhteiset tapahtumat (ITK, MindTrek ja Kites-symposium) - valittuihin kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen Älykkäät koneet: - kevyt- ja kennorakenteiden teknologian kehittäminen ja soveltaminen koko osaamisklusterin käyttöön - erikoisajoneuvojen valmistajien informointi ja aktivointi valtakunnallisesti osaamisklusterin aktiviteeteista - pilotointi- ja oppimisympäristöjen sekä e-oppimisen menetelmien kehittäminen sekä käytäntöön vienti - ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittäminen verkostomaisena uusimman tiedon pilotoijana ja siirtäjänä erityisesti pk-yrityksiin koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n kirje

15 14 (57) nro 521/581/2009). Vuoden 2009 Hämeen osaamiskeskusohjelman perusrahoitus jakautuu osaamisaloittain seuraavasti: Asuminen , Digitaaliset sisällöt ja Älykkäät koneet Perusrahoituksen kohdentumista hankkeille voidaan tarvittaessa tarkentaa maakuntajohtajan päätöksillä. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) 2009 Yht. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ

16 15 (57) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) 2009 Yht. Maakunnan kehittämisraha (2009) Maakunnan kehittämisraha (2008) Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus (2009) muu kuntarahoitus (2008) laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sisältävät vuodelta 2008 siirtynyttä käyttämättä jäänyttä vuoden 2008 perusrahoitusta yhteensä Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen

17 16 (57) Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvien hankekuvausten sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 17 (57) 26 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Elintarvikekehityksen klusteriohjelman toteutus MTT:n tutkimuksen keihäänkärjet II -projektille Projektin nimi: Elintarvikekehityksen klusteriohjelman toteutus MTT:n tutkimuksen keihäänkärjet 2009 Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Agropolis Oy Erkki Vasara Humppilantie 9 A, Jokioinen Osaamiskeskusohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Elintarvikekehityksen klusteriohjelma on yksi 13:sta osaamiskeskusohjelman klusterista. Klusteriin kuuluvat jäseninä Foodwest Oy Seinäjoelta, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Turusta, Teknia Oy Kuopiosta ja Viikki Food Centre Helsingistä. Agropolis Oy nimettiin klusteriin liitännäisjäseneksi. 1) Huippuosaamisen ja innovaatiokyvyn vahvistuminen: Elintarvikekehityksen klusteriohjelman toteutus MTT:n tutkimuksen keihäänkärjet projektissa jatketaan tutkimuksen keihäänkärkihankkeiden kautta tutkimustulosten hyödynnettävyyden tehostamista. Tavoitteena on että kärkien tuloksena syntyy laajempia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita yritysten ja klusterien tutkimuslaitosten välillä. Kärjet: 1. Perunan terveysvaikutusten tutkiminen, 2. Marjojen mahdollisuudet muistisairauksien ennaltaehkäisyssä, 3. Mikrokapselointi, 4. OVOVIR, 5. Viljojen ingredientit. 2) Yritysten kasvu ja uusi liiketoiminta: Ensimmäisenä tavoitteena on klusterin yhteisten strategiapäivien linjausten mukaisesti vastata huippuosaamisen siirrosta elintarvikesektorin mikroyrityksiin päin. Toisena tavoitteena on tarjota tuotteistettuja kehittämispalveluita yrityksille ja tutkimusryhmille. Tutkimusaktivaatiotoimintaa toteutetaan kahdeksalla alueella. 3) Kansainvälistyminen: Jokioisten osaamiskeskus paneutuu erityisosaamisensa kautta kehittämään elintarvikekehityksen klusterin kansainvälistymistä. Jokioisille määritetyt vastuut liittyvät maaseutusidonnaisten yritysten verkottamiseen, MTT:n tutkimusosaamisen verkottamiseen ja ympäristöteknologian osaamiseen klusteriohjelman rajapinnalla. Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n kirje nro 521/581/2009). Lisätietoja: erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh

19 18 (57) Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset ( ) 2009 Yht. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot 0 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen.. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma ( ) 2009 Yht. Maakunnan kehittämisraha

20 19 (57) Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

21 20 (57) 27 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Save the jobs -käynnistyshanke -projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Save the jobs -käynnistyshanke Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Riihimäen teollisuuskylä Oy Mika Herpiö PL 125, Riihimäki Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Pääasiallisesti Riihimäen seutukunta, osittain laajempi. Hankekuvaus: Hankkeella käynnistetään finanssikriisin vaikutusten minimoimiseksi kriisineuvonta alueen yrityksille. Neuvontaan sisältyy yrittäjän auttavan puhelimen käynnistys ja aktiivinen puhelinkontaktointi yrityksiin, sekä talousasiantuntijoiden pika-analyysit likviditeettiongelmiin joutuneissa yrityksissä. Pikaanalyyseissä selvitetään yrityksen selviytymiskeinot, kuten velkojen uudelleenjärjestelyt, vapaaehtoinen saneerausmenettely ja varsinainen yrityssaneerausmenettely. Pika-analyysin jälkeen yritys ohjataan sopivan jatkoneuvonnan pariin, jota ei rahoiteta tällä hankkeella. Toiminnan rahoittamiseksi tämän hankkeen jälkeen on jätetty rahoitushakemus Hämeen TE- keskukselle. Tavoitteet: Tavoitteena on pelastaa saneerausten avulla mahdollisimman monta työpaikkaa. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 30 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh ja elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 76,9 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti

22 21 (57) - EAKR-rahoitusta 30,8 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 46,1 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 2000 Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT 39000

23 22 (57) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hankkeen rahoitukseen käytetään tavoite 2 ohjelman korkotuloja seuraavasti: EAKR-rahoitukseen , valtion rahoitukseen Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009 EAKR-rahoitus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Erityisperustelut yli 70 % tuelle: Hanke tarjoaa palvelua mahdollisimman laajalle yritysjoukolle, jota etukäteen ei ole mahdollista yksilöidä ja osoittaa rahoitusosuutta. Toteutusaika: , jona aikana maksatushakemuksen on oltava Hämeen liiton käytettävissä.

24 23 (57) Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

25 24 (57) 28 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Hämeen maakunnallisen markkinointiyksikön kehitys -projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Hämeen maakunnallisen markkinointiyksikön kehitys. Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Matkailu Oy. Raija Forsman Viipurintie 4 A, Hämeenlinna Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Maakunta Hankekuvaus: Kanta-Hämeen maakunnallinen markkinointiyhteistyö on tullut vaiheeseen, jossa on tarpeen muodostaa julkisten ja yksityisten toimijoiden palvelusopimuksiin perustuva uusi toimintamalli. Hankkeessa luodaan sopimusmalli ja käytännön toteutus tässä vaiheessa ensisijaisesti matkailupalvelujen kasvun näkökulmasta. Tavoitteet: Tavoitteena on matkailualan yritysten terve kasvu ja työllistävyys tehostuvan markkinoinnin avulla. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh ja elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 100 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta 40 %, kuitenkin enintään 4.800, hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 60 %, kuitenkin enintään 7.200, hyväksyttävistä kustannuksista sekä

26 25 (57) Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan tavoite 2 ohjelman korkotuloilla. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009

27 26 (57) EAKR-rahoitus 4800 Valtion rahoitusosuus 7200 Kuntarahoitus - hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Erityisperustelut yli 70 % tuelle: Hanke palvelee maakunnan markkinoinnin kehittämistä yleisesti siten, että markkinoinnin tehostumisesta tulevat hyötymään matkailua palvelevien yritysten lisäksi monet muut tahot, joita ei ole mahdollista yksilöidä täsmällisesti ja osoittaa niille rahoitusosuutta. Toteutusaika: , jona aikana maksatushakemuksen on oltava Hämeen liiton käytettävissä. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

28 27 (57) 29 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Humppila Logistic, EcoHub -esisuunnitelma -projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Humppila Logistic, EcoHub -esisuunnitelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Humppilan kunta Esko Tonteri Kisakuja 2, Humppila Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelma: Toimenpidekokonaisuus 3.1, Yhdyskuntien toimivuuden ja perusrakenteiden kehittäminen. Tässä vaiheessa Forssan seutukunta. Hankekuvaus: Etelä-Suomen lentokenttäkapasiteettia koskeneissa tarkasteluissa on päädytty vaihtoehtoon, jonka mukaan tarkoituksenmukaisin uuden kapasiteetin sijoituspaikka on Humppilassa. Tässä vaiheessa on tarpeen tuottaa esisuunnitelmatasoisesti ja myös markkinointimateriaalina toimivaa aineistoa, jossa esitetään maantie-, raide- ja lentoliikenteeseen perustuvia henkilö- ja tavaraliikenteen ratkaisuja. Tavoitteet: Tavoitteena on viedä paljon suunnittelua ja kehitystyötä vaativa hanke yhdellä vaiheella eteenpäin. Suunnitteluvaiheelle ei aseteta numeerisia tavoitteita, mutta toteutuessaan on lentokentän työllisyysvaikutus ja yritystoimintaa synnyttävä vaikutus mittava. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh ja ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 80 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti

29 28 (57) - EAKR-rahoitusta 32 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 48 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 900 Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen.

30 29 (57) Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009 EAKR -rahoitus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Erityisperustelut yli 70 % tuelle: Hanke on luonteeltaan kansallisesti merkittävä, joten on perusteltua toteuttaa hanke pääosin muulla kuin yksittäisen kunnan tai seudun rahoituksella. Toteutusaika: , jona aikana maksatushakemuksen on oltava Hämeen liiton käytettävissä. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

31 30 (57) 30 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Forssan seudun klusteriyritysten ja luovien alojen innovaatiotoiminnan kehittäminen -projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Forssan seudun klusteriyritysten ja luovien alojen innovaatiotoiminnan kehittäminen. Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Forssan seutukunta Hankekuvaus: Hankkeessa toteutetaan klusteriyrityskohtaiset innovaatiosparraukset, joissa tunnistetaan jalostamiskelpoisia innovaatioaihioita. Luovien alojen kanssa käydään toimijakohtaiset kehittämistapaamiset, jossa luodaan toimijoilla konkreettinen kehittämissuunnitelma. Tavoitteet: Tavoitteena on Forssan seudun klusterihankkeissa mukana olevien yritysten innovaatiotoiminnan tehostuminen ja sen kautta tapahtuva työllistämisvaikutus. Lisäksi tavoitteena on luovien alojen toimijoiden työn vaikuttavuuden parantuminen. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 1 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh ja elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 98,5 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti - EAKR-rahoitusta 39,4 %, kuitenkin enintään 8.000, hyväksyttävistä kustannuksista ja

32 31 (57) - valtion rahoitusosuutta 59,1 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut - projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009

33 32 (57) EAKR-rahoitus 8000 Valtion rahoitusosuus Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Erityisperustelut yli 70 % tuelle: Hanke on luonteeltaan verkoston kokoamishanke, joka kokoaa Forssan seudun klusteriohjelman mukaisesti verkostoitavia yrityksiä ja kehittää niiden liiketoimintavalmiuksia seudun kriisinomaisessa taloustilanteessa. Kehitettäviä yrityksiä ei tässä vaiheessa ole voitu määritellä eikä rahoitusosuutta kohdentaa. Toteutusaika: , jona aikana maksatushakemuksen on oltava Hämeen liiton käytettävissä. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

34 33 (57) 31 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Forssan seudun pk-yritysten mahdollisuudet rakennemuutoksessa - projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Forssan seudun pk-yritysten mahdollisuudet rakennemuutoksessa. Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Forssan seutukunta Hankekuvaus: Mittavat tuotannon supistukset vaikuttavat negatiivisesti suureen määrään Forssan seudulla toimivia yrityksiä. Monella yrittäjällä on jäämässä vaihtoehdoksi yritystoiminnan lopettaminen. Hankkeessa selvitetään näiden yritysten toimintaedellytykset nopeasti ammattitaitoisen konsultin avulla. Mahdollisuutta harkita konsultin avustamana esim. tuotannon muutosta, rahoitusjärjestelyjä, velkajärjestelyjä, yritystoiminnan myyntiä, omistajan vaihdosta ym. tarjotaan seudun yrityksille sanomalehti-ilmoituksilla ja infotilaisuuksissa. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan yhteenvetoraportti. Tavoitteet: Tavoitteena on säilyttää mahdollisimman paljon uhanalaisista työpaikoista ja edesauttaa uuden yritystoiminnan syntyä. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 1 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh ja elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 96,7 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti

35 34 (57) - EAKR-rahoitusta 38,7 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 58 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 300 Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen.

36 35 (57) Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009 EAKR-rahoitus Valtion rahoitusosuus Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Erityisperustelut yli 70 % tuelle: Hanke tarjoaa kriisiapua Forssan seudulla jokaiselle siihen halukkaalle yritykselle, joita ei etukäteen ole voitu yksilöidä eikä rahoitusosuutta kohdentaa. Toteutusaika: , jona aikana maksatushakemuksen on oltava Hämeen liiton käytettävissä. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

37 36 (57) 32 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kone- ja metallituoteteollisuuden tarvelähtöinen ympäristöanalyysi - projektille Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Projektin nimi: Kone- ja metallituoteteollisuuden tarvelähtöinen ympäristöanalyysi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Teknologiakeskus Innopark Oy Pekka Jalava Vankanlähde 7, Hämeenlinna Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelma: 1.2, Yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Maakunta Hankekuvaus: Voimakkaat muutokset yritysten toimintaympäristössä edellyttävät uuden analyysin tekemistä kone- ja metalliteollisuudesta Kanta-Hämeessä. Vastaava analyysi on viimeksi tehty vuonna Analyysi tulee muodostamaan ajantasaisen perustan toimialan alueellisille kehittämisyksiköille kuten FMS- Palvelut Oy ja Innosteel Factory Oy sekä pohjainformaation kehittämistä varten suoraan yrityksille itselleen. Kohderyhmänä on kone- ja metalliteollisuuden yritykset sekä vähintään viisi henkilöä työllistävät ko. alan suunnittelutoimistot. Tavoitteet: Tavoitteena on vahvistaa kone- ja metallialan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä ja vaikuttaa siten työpaikkojen syntyyn ja säilymiseen, mutta välittömiä työpaikkatavoitteita ei aseteta. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh ja elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön myönteisen lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 70 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti

38 37 (57) - EAKR-rahoitusta 28 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 42 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 1000 Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut 3000 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39) 1 (39) Aika: 25.2.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (26) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25) Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25) Aika: 16.4.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30) 1 (30) Aika: 21.1.2008 klo 10.00 12.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 3 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22)

Hämeen liitto Pöytäkirja 6/2011 1 (22) 1 (22) Aika: 20.6.2011 klo 9.00 11.40 Paikka: Aulangon Kievari (ent. Katajiston kartano) Aulangon Puisto Hämeenlinna 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 96 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2011

Hämeen liitto Esityslista 1/2011 Sivu 1/13 Aika: 30.5.2011 klo 10.00 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138 Eerikkilä 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot