TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIVU 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIVU 12"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu VTT:n tutkimustulos: 62 prosenttia yrityksistä mainitsi yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyään. SIVU 12 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI YLEISTYY Näkyvissä on, että esimerkiksi raporttien keskinäiseen vertailtavuuteen ollaan panostamassa, arvioi Tapio Heickell. KULJETUSYRITYKSET TUNTEVAT YHTEISKUNTAVASTUUNSA SKAL ry perää päätöksentekijöiltä maantiekuljetusten ympäristöpakettia, jonka myötä tuet kohdennettaisiin. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN ENERGIA PROFILOITUU HITAASTI Energiayritysten tulisi aktivoitua enemmän päästövapaan tai vähäpäästöisen energian markkinoinnissa. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA GLOBAALIT YRITYKSET Valmistusprosesseissa energiaa säästämällä ja valmistusmateriaalien valinnalla yritykset voivat vaikuttaa ympäristönsuojeluun. VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN Dosentti Minna Halme arvioi, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisessa vastuullisessa sijoittamisessa on alkamassa kolmas vaihe. Sivut 6-7 Sivu 7 Sivut 8-9 Sivut Sivu 14

2 ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2007 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE SIVU 12 YHTEISKUNTAVASTUUN KULJETUSYRITYKSET TUNTEVAT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU JA VASTUULLINEN RAPORTOINTI YLEISTYY YHTEISKUNTAVASTUUNSA ENERGIA PROFILOITUU HITAASTI GLOBAALIT YRITYKSET SIJOITTAMINEN Näkyvissä on, että esimerkiksi SKAL ry perää päätöksentekijöiltä Energiayritysten tulisi aktivoitua Valmistusprosesseissa energiaa Dosentti Minna Halme arvioi, että raporttien keskinäiseen vertailtavuuteen ollaan panostamassa, arvioi kettia, jonka myötä tuet kohden- vähäpäästöisen energian markki- valinnalla yritykset voivat vaikuttaa mukaisessa vastuullisessa sijoitta- maantiekuljetusten ympäristöpa- enemmän päästövapaan tai säästämällä ja valmistusmateriaalien kestävän kehityksen periaatteiden Tapio Heickell. nettaisiin. noinnissa. ympäristönsuojeluun. misessa on alkamassa kolmas vaihe. Sivut 6-7 Sivu 7 Sivut 8-9 Sivut Sivu 14 2 CSR ILMOITUSLIITE Vastuullinen yritystoiminta on hyvä business Uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käytön lisäämisellä voidaan myös luoda tuhansia työpaikkoja. Vastuullinen yritystoiminta edistää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Se toteuttaa EU:n tarkistettua Lissabonin strategiaa ja maaliskuussa 2006 Euroopan komission vastuullisesta yritystoiminnasta antaman tiedonannon tavoitteita: HELSINKI TUKHOLMA LONTOO ZÜRICH MADRID OSLO KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO DUBLIN PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS män Keskusliiton Suomessa vetämän verkoston kautta. Vastuullisen yritystoiminnan lähtökohtana on, että yritys vapaaehtoisesti ylittää liiketoiminnassaan lainmukaiset minimitasot ympäristö- ja sosiaalinäkökohdissa. Tämä edellyttää, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa. Hyvään yhteiskuntavastuuseen kuuluu huolehtia myös työn ja perheen yhteensovittamisesta, työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien ja uudelleen työllistymisen sekä monikulttuurisuuden edistämisestä ja vammaisten työllistymisestä. Parhaat ja nopeimmat yritykset menestyvät loistavasti maailmaa parantaen. Hyviä esimerkkejä suomalaisten yritysten innovatiivisesta kyvystä menestyä esiteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden yhteiskuntavastuun konferenssissa marraskuussa Edelläkävijäyrityksille vastuullisuus on osa liiketoiminnan strategiaa. Näissä yrityksissä vastuullisuutta ei tulkita kustannukseksi vaan nähdään, että sosiaali- ja ympäristövastuiden integroiminen osaksi toimintatapaa edistää yrityksen suorituskykyä ja tavoitteita. Vapaaehtoisen vastuullisuuden toteuttamiselle on tunnusomaista yrityskohtaisuus: PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Aslak de Silva, TOIMITTAJAT: Pirita Salomaa, Tarja Rannisto, Timo Kiiski, Vesa Tompuri, Jon West, Päivi Remes VTT:n tutkimustulos: CSR 62 prosenttia yrityksistä mainitsi yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyään. Yritysten yhteiskuntavastuu CSR ON MEDIAPLANETIN TUOTTA- MA TEEMALEHTI JA ILMES- TYY TALOUSSANOMIEN YH- TEYDESSÄ TAVOITTA- EN LUKIJAA. KANNEN KUVA: ISTOCK SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Vastuullisuuden ihme: kaikki hyötyvät!...4 Yhteiskuntavastuun raportointi yleistyy ja uudistuu Kuljetusyritykset tuntevat yhteiskuntavastuunsa...7 Ympäristöystävällinen energia vaikuttaa yrityksen imagoon Teknologia avuksi energiansäästöön Kannattava vastuu ja vastuu kannattavuudesta...9 Kierrätys toimii jos vastaanottopisteitä riittää Ympäristönsuojelu -välttämätön hyvä Juomapakkaukset kiertoon...11 Vastuullinen toiminta voi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn Henkilöstöllä tärkeä rooli vastuullisuuden toteutumisessa Posti kulkee vauhdikkaasti työhyvinvoinnin mukana Vastuullinenkin sijoittaminen perustuu hyviin tuotto-odotuksiin Lääkeyritysten vastuullisuus konkretisoitunut yhä enemmän Materiaalihyötykäyttö ja liiketoiminta TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Nora Helanto, GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: Mikko Hänninen, SIVUNVALMISTUS/REPRO: HEKU, JAETAAN TALOUSSANOMIEN VÄLISSÄ: LISÄTIETOJA SUOMI MEDIAPLANET OY:N TEEMALEHDISTÄ: Suomi Mediaplanet Oy, Pohjoisesplanadi 37 c, Helsinki KAIKKI YHDESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tehokasta ympäristönsuojelua, vakaata talouskasvua ja korkeaa työllisyyttä. Suomalaisten yritysten tulisikin osallistua aktiivisesti komission käynnistämän eurooppalaisen allianssin toimintaan Elinkeinoeläyritykset itse tietävät oman kilpailutilanteensa ja liiketoimintamahdollisuutensa parhaiten. Esimerkiksi ympäristökysymykset ovat valtaisa liiketoimintamahdollisuus. Meillä on runsaat uusiutuvat luonnonvarat ja paljon osaamista, joiden varassa voimme kehittää energiateknologiaa ja tehdä siitä merkittävän vientituotteen. Uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden käytön lisäämisellä voidaan myös luoda tuhansia työpaikkoja. Vastuullisen yritystoiminnan edistämisessä tarvitaan koko elinkeinoelämän ja julkisen vallan yhteistyötä. Tässä työssä on tärkeä tehtävä kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivalla monikansallisten yritysten neuvottelukunnalla eli MONIKAlla. Kansallista ja kansainvälistä vastuullisuutta vievät eteenpäin myös Vastuullinen YritysSuomi -ohjelma, uudistettu kansallinen kestävän kehityksen strategia sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon kansallinen ohjelma. Uuden hallituksen ohjelmassa on kestävän kehityksen kysymyksillä ja ympäristöasioilla suurempi paino kuin aiemmin. Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittava työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa myös vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä synergiaa ja yhteistyötä. Suomi on monessa asiassa mallimaa maailmassa, niin yritysten yhteiskuntavastuussakin. Yritetään pysyä kärjessä. Mauri Pekkarinen Kauppa- ja teollisuusministeri - EMISTRA Yhteistyössä: - energia- ja ympäristöasioiden seurantajärjestelmä - www -pohjainen laatujärjestelmä - ISO 9001: ISO 14001: OHSAS Auditointi - Koulutus - Konsultointi - Sertifiointi - Ylläpito KH FIN OY Puh Sotkamo, Helsinki, Oulu, Seinäjoki Kuljetussektori Nykyiset päästöt: 8,8 Gt CO 2. Potentiaalinen vähennys: 2,8 Gt. Energiasektori Nykyiset päästöt: 16,8 Gt CO 2. Potentiaalinen vähennys: 6 Gt. Pohjois-Amerikka Nykyiset päästöt 8,8 Gt CO 2. Potentiaalinen vähennys: 4,4 Gt. Kiina Nykyiset päästöt: 10,4 Gt CO 2. Potentiaalinen vähennys: 4,6 Gt. Eurooppa (OECD-alue) Nykyiset päästöt: 4,7 Gt CO 2. Potentiaalinen vähennys: 2,5 Gt. Vattenfallin ilmastokartta osoittaa, kuinka kasvihuoneilmiötä voidaan torjua globaalisti hiilidioksidipäästöjä vähentämällä vuoteen 2030 mennessä. Löydät lisää tietoa tästä aiheesta osoitteesta Gt = Gigatonni = miljardi tonnia Jos olet osa ilmasto-ongelmaa, voit myös olla osa ratkaisua. Sähkö ja kaukolämpö mahdollistavat ihmeellisiä asioita. Voimme elää mukavasti myös kylmimpien kuukausien aikana. Saamme valoa ja lämpöä vuoden jokaisena päivänä. Vattenfall on ylpeä toiminnastaan. Tuotamme ja jakelemme energiaa merkittävään määrään kotitalouksia ja yrityksiä. On toki totta, että energiantuottajana emme ole ainostaan mahdollistaja. Olemme myös osa ilmasto-ongelmaa. Kuten esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitoksemme Saksassa. Miksi toimimme näin? Eikö olisi viisaampaa lopettaa? Olisihan se yksinkertaisempaa, mutta ei viisaampaa. Alueen joet eivät tarjoa riittävästi korkeuseroja vesivoimaloiden rakentamiselle. Tuulivoimalamahdollisuudetkin ovat rajatut, ja nykyisellä teknologian tietämyksellä tuulimyllyt eivät pysty tuottamaan läheskään samaa energiamäärää kuin hiilivoimalat. Siksi keskitymme hiilivoimaloiden puhdistamiseen ja hiilidioksidipäästöjä minimoivien tuotantolaitosten kehittämiseen. Rakennamme parhaillaan tuotantolaitosta Saksaan testataksemme hiilidioksidivapaan voimalaitoksen mahdollistavaa teknologiaa isossa mittakaavassa. Mutta tämä ei riitä. Parannamme myös voimalaitostemme tehokkuutta, suunnittelemme tulevina vuosina yli 4 miljardin euron investointeja uusiutuviin energianlähteisiin, konvertoimme kotitalousjätteitä kaukolämmön polttoaineeksi, aiomme rakentaa Pohjois- Euroopan suurimman tuulivoimalan Itämerelle ja autamme asiakkaitamme käyttämään energiaa järkevämmin. Muiden muassa. Mutta tämäkään ei riitä. Useimmat ilmastonmuutokseen vaikuttavat asiat ovat kansainvälisiä. Muullakin on väliä kuin sillä mitä teemme kotioloissa; esimerkiksi yleisellä kehityksellä Kiinassa, Intiassa, Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa. Siksi teimme vuoteen 2030 asti ulottuvan yksityiskohtaisen ehdotuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja kasvihuoneilmiön torjumisesta. Tämä ehdotus ottaa huomion eri teollisuudenalojen mahdollisuudet ja se esitettiin maailman johtajille sekä päätöksentekijöille Berliinissä tammikuussa Periaate on, että jokaisen maan on osallistuttava tähän hankkeeseen. Emme saa estää köyhiä maita kehittymästä, ja toisaalta rikkaiden maiden ei tulisi suhteettomasti kärsiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen seuraamuksista. Tämäkään ei vielä riitä. Mutta se on hyvä alku. Lue lisää osoitteesta Energiaa valveutuneille

3 4 CSR ILMOITUSLIITE Vastuullisuuden ihme: kaikki hyötyvät! Finnish Business & Society Vastuullisella yritystoiminnalla (Corporate Social Responsibility, CSR) tarkoitetaan yrityksen taloudellisten, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Vastuullinen yritys hallitsee toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa ei-toivottuja vaikutuksia yli lainsäädännön vaatimusten. Kilpailuetua kehittävä yhteiskuntavastuu edellyttää, että yritys harkitusti ja johdonmukaisesti luo konkreettista taloudellista, sosiaalista ja ekologista lisäarvoa sidosryhmilleen toimintatapojensa ja valintojensa kautta, myös pitkällä aikavälillä sekä kertoo toiminnastaan läpinäkyvästi. Lopputuloksena kaikki hyötyvät, yrityksen itsensä lisäksi niin asiakkaat, työntekijät, omistajat kuin koko yhteiskunta. Mitä pienempi yritys, sitä enemmän se hyötyy vastuullisesta yritystoiminnasta. Fiksusti hoidetussa organisaatiossa vastuullisuus on kiinteä osa toimintaa ja strategista johtamista. Esimerkiksi Toyota on luonut itselleen pitkän tähtäimen etua lähtemällä kehittämään hybridiautoja ennen muita. Nokia kehittää tuoteja palvelukonsepteja köyhille maille. Mitä pienempi yritys, sitä enemmän se hyötyy vastuullisesta yritystoiminnasta: maine kiirii niin, että yritys saa parhaat työntekijät, eikä rahaa ja aikaa mene jatkuvaan perehdyttämiseen kun henkilöstön työtyytyväisyys pysyy korkealla. Kun ei ole varaa näyttäviin mainoskampanjoihin voi tunnettuutta lisätä tekemällä asiat niin fiksusti että muut kertovat yrityksen erinomaisuudesta. Jokaisen yrityksen on löydettävä oman toimintansa kannalta oleelliset vastuullisuustekijät, ja luotava niistä kilpailuetu (kehittämiseen työkaluja Vain niin syntyy todellista lisäarvoa yritykselle ja yrityksen sidosryhmille. Oleelliset tekijät puolestaan löytyvät aidossa dialogissa sidosryhmien kanssa. Parhaimmillaan vastuullisessa yrityksessä tapahtuu viiden leivän ja kahden kalan ihme: kun toimijoiden kesken syntyy luottamus avoimen, läpinäkyvän ja johdonmukaisen toiminnan ansiosta, kaikki hyötyvät, eikä enää jaeta niukoista resursseista, Toimintaa ei nähdä nollasummapelinä, vaan kakku kasvaa niin, että siitä riittää kaikille enemmän. Vastuullisuus voi auttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä ja uusien markkina-alueiden löytämisessä. Tällaiset yritykset vievät läpi projekteja ja kehitysohjelmia, joiden avulla maksimoidaan toiminnan positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kirjoittaja on Finnish Business & Societyn toiminnanjohtaja Susanna Monni Lisätietoja järjestettävästä CSR Forum Helsinki 07 tapahtumasta löydät osoitteesta Kohtuus, läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus, niistä tunnistaa vastuullisen yrityksen. Muita tuntomerkkejä ovat: Työntekijöitä kohdellaan reilusti ja kunnioittavasti. Ympäristöä suojellaan tuleville sukupolville. Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia hallitaan yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa (työntekijät, asiakkaat, paikallisyhteisöt, sijoittajat ja tavarantoimittajat). Ollaan vastuullinen yrityskansalainen / naapuri ymmärtämällä paikallisia tarpeita ja ympäristöä. Noudatetaan ihmisoikeuksia myös alihankintaketjun osalta. Muun muassa edellä mainittuja kysymyksiä pohditaan myös ensi syksynä järjestettävässä CSR Forum Helsinki 07 tapahtumassa, joka kokoaa yritysten, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelemaan yhteiskuntavastuun, innovaatiivisuuden ja kilpailuedun kolmiyhteydestä. YHTÄÄN EI JÄTETÄ. VASTAAMME OMISTAMME. Tien päällä työnsä tehneet renkaat eivät ole ongelmajätettä vaan arvokasta uusioraaka-ainetta. Käytännössä kaikille pitonsa menettäneille renkaille löytyy uutta, järkevää käyttöä. Osa leikataan rouheeksi ja osa toimitetaan kokonaisina rengasrunkoina uusiokäyttökohteisiinsa. Hyväkuntoiset rengasrungot pinnoitetaan uudelleen, jonka jälkeen ne jatkavat matkaansa liikenteessä. Runsaat yksitoista vuotta sitten maamme rengasalan ja Suomen Rengaskierrrätys Oy:n* aloittama urakka on maailmanmestaruusvauhdissa: Yli 90 % vuosittain käytöstä poistuvista renkaista kerätään maassamme kierrätykseen ja hyötykäyttöön! Satojatuhansia tonneja arvokasta raaka-ainetta on saatu takaisin järkevään käyttöön - säästämään rahaa ja korvaamaan uusiutumattomia luonnonvaroja. Ja vastuullinen viherurakointi jatkuu, yli kolmen miljoonan renkaan vuosivauhdilla! *) Valtioneuvosto velvoitti päätöksessään nro 1246 rengasalan toimijat huolehtimaan käytöstä poistettujen renkaiden toimittamisesta hyötykäyttöön. Tätä maamme ensimmäistä tuottajavastuuseen perustuvaa viranomaispäätöstä toteuttamaan perustettiin samana vuonna Suomen Rengaskierrätys Oy, joka organisoi kierrätyksen ja jonka valtuuttamana operaattorina tällä hetkellä toimii Kuusakoski Oy.

4 6 CSR ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE CSR 7 Yhteiskuntavastuun raportointi yleistyy ja uudistuu Suomalaiset yritykset ovat julkaisseet yhteiskuntavastuuraportteja vasta 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vaikka raportointi on vielä suhteellisen uusi asia, on siinäkin jo tapahtumassa muutoksia. TEKSTI: PIRITA SALOMAA - Näkyvissä on, että esimerkiksi raporttien keskinäiseen vertailtavuuteen ollaan panostamassa. Vertailtavuus on tärkeää etenkin sijoittajaviestinnän näkökulmasta, toimitusjohtaja Tapio Heickell Mainostoimisto Raudasta arvioi. - Vain todellisuudessa toteutuneet päätökset ja niiden aikataulutus merkitsevät, sanoo Tapio Heickell Mainostoimisto Raudasta (kuvassa oikealla). Heickell ja Mainostoimisto Rauta ovat olleet toteuttamassa useiden yritysten yhteiskuntavastuuraportteja aivan raportoinnin alkuajoista asti. Heidän panoksensa on näkynyt muun muassa Keskon raportoinnissa. Heickell kehottaa yrityksiä kiinnittämään erityistä huomioita siihen, millaisia asioita raportteihin nostetaan ja millaisia sanamuotoja niissä käytetään. - Vain todellisuudessa toteutuneet päätökset ja niiden aikataulutus merkitsevät. Jos tekstissä käytetään esimerkiksi ilmaisuja toivomme tai meidän mielestämme, ei asioilla ole painoarvoa. - Niin sanottuun viherpesuun syyllistyminen on paha virhe. Raporttien lukijat ovat valistuneita ja huomaavat helposti, jos heitä yritetään johtaa harhaan, Heickell huomauttaa. Vapaaehtoisesta pakolliseksi? Heickell uskoo, että yhteiskuntavastuun raportoinnilla voi olla vaikutusta yritysten tapaan toimia. - Esimerkiksi eräs meidän asiakkaistamme huomasi raporttia laatiessaan, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota liiketoiminnassaan. Nuo painopisteet nostettiin yhtiön liiketoimintastrategiaan ja koko yhtiön toimintatapa muuttui. Globaali ilmastonmuutos saattaa Heickellin mielestä kasvattaa yhteiskuntavastuuraportteja julkaisevien yritysten lukumäärää. - Pidän mahdollisena myös sitä, että raportointi muuttuu osittain lakisääteiseksi hieman toimialasta ja yrityskoosta riippuen. Kovin nopeasti se ei tapahdu, ehkä noin 5-10 vuoden kuluessa. Varmentaminen kasvussa Myös yhteiskuntavastuuraporttien varmentaminen eli niiden sisältämän datan luotettavuuden varmistaminen on lisääntymässä. Viherpesuun syyllistyminen on paha virhe. - Yrityksen haluavat varmistaa, että raporteissa julkaistut tiedot ovat oikein, luotettavia ja mahdollisimman tarkkoja. Varmentaminen poistaa mahdolliset epäilyt siitä, että yritykset olisivat kaunistelleet asioita, yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen PricewaterhouseCoopersilta kertoo. - Varmentaminen parantaa myös yritysten omaa raportointiprosessia, kun yritysten kyky tuottaa oikeaa tietoa virtaviivaistuu. Juutinen arvioi, että raporttien sisältö saattaa kehittyä nykyistä helppolukuisemmaksi. - Laajoista raporteista voi olla vaikea löytää olennaisia tietoja. On luultavaa, että osa raporteista on tulevaisuudessa totuttua suppeampia ja niihin alkaa valikoitua yritysten johtamista ja sidosryhmiä parhaiten palvelevia tunnuslukuja. - Suuren määrän tunnuslukuja sisältävä raportti ei välttämättä ole yhtään sen laadukkaampi kuin niukemmin lukuja kertova. Raporttien luokittelu uudessa G3-raportointiviitekehyksessä niiden laajuuden perusteella A-, B- ja C-luokkiin ei siis kerro suoraan, kuinka hyvä raportti on. Sen sijaan kirjaintunnuksen perässä mahdollisesti oleva plusmerkki kertoo, että raportin sisältö on varmennettu, Juutinen sanoo. Kuljetusyritykset tuntevat yhteiskuntavastuunsa - energiansäästötoimilla jo pitkät perinteet Suomessa kuljetusyritykset hallitsevat hyvin eri energiansäästötoimet. Vapaaehtoisilla ympäristönhallintatoimilla onkin kuljetusalalla pidemmät perinteet kuin useammalla muulla toimialalla. Energiatehokkuuden parantamiseksi kaivataan myös julkista tukea Älykäs liikenne tarvitsee tuekseen älykkäitä päätöksiä. Erityisesti ympäristöön liittyvät kysymykset ovat ilmastonmuutoksen edetessä nousseet liikenteen osalta aivan uuteen valoon. Ensi vuoden alusta voimaan astuu Euroopan unionin energiapalveludirektiivi, jonka myötä myös liikenteen on toimialana osoitettava leikanneensa energiankulutustaan 1 prosentilla vuosittain aina vuoteen 2016 saakka. Yhteensä säästöä on siten tarkastelujaksolla saavutettava 9 prosentin verran. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksen hallinnan ohjauskeinoksi on sovittu uusiutuvan energian käytön lisääminen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vaikkakin toki kannatettavia, ovat tavoitteet niin kovia, että niiden saavuttamiseksi tarvitaan julkisessa päätöksenteossa älykkäitä porkkanoita umpipuisen kepin sijaan. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen osuus Suomen koko energiankulutuksesta on tällä hetkellä noin 4 prosentin luokkaa. Ammattimaisessa maanteiden tavaraliikenteessä toimivien, reilun kuljetusyritysten toiminnassa edellisestä kuluu puolet eli reilut 2 % maamme kokonaiskäytöstä. Kulutuksen supistaminen kuljetussuoritetta kohden on toki silti myös kuljetuselinkeinon tavoitteena. Onhan sillä suora myönteinen vaikutus ilmaston lisäksi myös kuljetusyritysten kannattavuuteen. Toimialan johtavana edunval- vojana Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on eri yhteyksissä esittänyt päätöksentekijöille maantiekuljetusten ympäristöpakettia, jonka myötä kohdennettaisiin tukea kuljetusyritysten ympäristöystävällisiin kalustohankintoihin sekä taloudellisen ajotavan koulutukseen. Biopolttoaineiden käyttöä ammattiliikenteessä edistettäisiin huojentamalla biodieselin veroa. Siinä olisi tarjolla valmis setti älykkäitä ja kestävän kehityksen ratkaisuja. Laaja kirjo vapaaehtoisia energiansäästötoimia Maanteiden tavaraliikenne on ensimmäisiä toimialoja, joka aloitti vapaaehtoisen energiansäästötoiminnan sopimusmuotoisena ohjelmana jo vuonna Ohjelmaa on jatkettu yhdessä kolmen ministeriön, (liikenne- ja viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö) sekä useiden ohjelman työskentelyyn tiiviisti liittyneiden yhteistyötahojen kanssa menestyksellisesti näihin päiviin saakka. Nyt valmisteilla on pitkä, koko energiapalveludirektiivin voimassaoloaikaan sidottu uusi maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan energiansäästöohjelma, jonka on määrä kytkeä säästötyöhön yhä saumattomammin koko logistinen ketju. Kuljetuksissa ja logistiikassa tehtävien ympäristötoimien kirjo on laaja. Kuljetusten optimaalinen suunnittelu, ohjaus ja käytännön toteuttaminen ovat energiansäästön kuvakulmasta avainasemassa. Kuljetuskaluston käyttö- ja täyttöasteiden kasvattaminen vähentää suoraan ajettuja kilometrejä ja leikkaa vastaavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöasiain koulutus, energiaystävällisen ja tehtäväänsä parhaiten soveltuvan kuljetuskaluston valitseminen, sekä telematiikan hyödyntäminen ovat niinikään osoittautuneet toimiviksi käytännön keinoiksi edistää energiatehokkuutta maantiekuljetusten piirissä. Kirjoittaja on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kehitystoiminnasta ja kv edunvalvonnasta vastaava johtaja, Pasi Moisio Parempaa elämää ja laadukkaita tuotteita. Tiedostamme myös sen, että kunnat toivottavat tervetulleiksi ainoastaan hyviä toimintatapoja noudattavat liikeyritykset, sanoo AstraZenecan viestintä- ja kehitysjohtaja Mikko Fernström. Lisätietoa puh. (09) AstraZenecan tavoitteena on olla Suomen arvostetuin ja hyvämaineisin lääkeyritys. Tämä tavoite edellyttää yhtiöltä vastuullista toimintatapaa ja yhä uusia keinoja toimia suomalaisten potilaiden parhaaksi. Uusien lääkekeksintöjensä avulla AstraZeneca parantaa ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. Yhtiössä kuitenkin tiedostetaan, että sen toiminta ei vaikuta ainoastaan lääkkeitä käyttäviin potilaisiin, vaan myös yhtiön työntekijöihin ja koko yhteiskuntaan. Työntekijämme haluavat työskennellä yrityksessä, jonka arvoihin he voivat sitoutua. Asiakkaamme vaativat eettisiä toimintatapoja AstraZenecan tutkimuskeskus Intian Bangaloressa pyrkii löytämään uusia hoitoja tuberkuloosiin. Meille ei riitä se, että liiketoimintamme on kannattavaa, vaan haluamme kantaa vastuumme ympäröivästä yhteiskunnasta. Menestyksellisen liiketoiminnan jatkuminen pitkällä aikavälillä riippuu omasta kyvystämme yhdistää taloudelliset velvoitteemme yhteiskunta- ja ympäristövastuuseemme onnistuneella tavalla. Rintasyöpäpotilaiden henkisen toipumisen puolesta AstraZenecan yhteiskuntavastuuohjelman tavoitteena Suomessa on tehdä konkreettisia tekoja suomalaisten potilaiden hyväksi. Tekoja, jotka edesauttavat potilaan henkistä toipumista ja helpottavat sairauden mukanaan tuomaa sosiaalista painetta. Tänä vuonna yhtiön yhteiskuntavastuukampanjan teema on Naiseus elää mielessä, ei rinnassa. Kampanjan tavoitteena on tukea rintasyöpäpotilaiden naiseutta ja henkistä toipumista tarjoamalla työkaluja sairauden aiheuttamien tunteiden käsittelemiseen ja naiseuden vahvistamiseen. AstraZenecan tuella Suomen Hiusyrittäjien jäsenliikkeissä toteutetun kampanjan tuotot lahjoitetaan lyhentämättöminä kauneudenhoitolahjakortteina rintasyöpään sairastuneille. Naiseus elää mielessä, ei rinnassa kampanja kerää varoja rintasyöpäpotilaiden hyväksi. Aira Samulin on yksi kampanjan keulakuvista. Yhdistetyin voimin tuberkuloosia vastaan Tuberkuloosiin kuolee vuosittain lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja noin kolmasosa maailman väestöstä kantaa turberkuloosibakteeria ja on sairastumisriskissä. Terveydenhuoltojärjestelmien rakenteiden heikkeneminen, HIV:n/AIDSin leviäminen ja monille lääkkeille vastustuskykyisen tautimuodon ilmaantuminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat tuberkuloosin jatkuvaan yleistymiseen. AstraZeneca on aktiivisesti mukana tuberkuloosin vastaisessa taistelussa. Vuonna 2003 yhtiö perusti Intian Bangaloreen tutkimuskeskuksen, jonka tavoitteena on löytää uusia lääkehoitoja tuberkuloosiin. Lisäksi AstraZeneca tukee monia paikallisia hankkeita, joilla pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta tuberkuloosista ja ehkäisemään sairautta. Lisätietoja: Kiitoksella on suuri merkitys! Keskuskauppakamarin ansiomerkki on konkreettinen, lakiin perustuva huomionosoitus työntekijälle. Ansiomerkkejä myönnetään työvuosien perusteella, elämäntyöstä ja rautaisesta ammattitaidosta.

5 8 CSR ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE CSR 9 Ympäristöystävällinen energia vaikuttaa yrityksen imagoon Monelle yritykselle ekoystävällisen energian käyttö on imagokysymys, jota korostetaan markkinakeinona. Ympäristöystävällinen energia kuitenkin profiloituu hitaasti ja se koetaan liian usein kustannuseränä. TEKSTI: TARJA RANNISTO Teknologia avuksi energiansäästöön ABB:n toimialapäällikkö Jukka Tolvanen KUVA: ATTE EKHOLM muotoisuutta. - Vihreä energia on siis luonnon kannalta kestävää kehitystä edistävä ei-fossiilinen energia, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäiset, ja niitä hyödyntävien tekniikoiden onnettomuusriskit pieniä. Ydinvoima ei ole vihreää energiaa vaikka se ei lisääkään hiilidioksidipäästöjä, Laakkonen vahvistaa. Tämän päivän huipputeknologian avulla energian säästäminen on yhä vaivattomampaa niin yksityisille kuluttajille kuin teollisuudellekin. Taajuusmuuttajamarkkinat kasvussa Taajuusmuuttajia käytetään lähes kaikissa koneissa, joita pyöritetään sähkömoottorin voimalla. Kaksi suurinta käyttökohdetta ovat pumput ja puhaltimet. Lisäksi niitä käytetään myös esimerkiksi hisseissä, liukuportaissa ja nostureissa. - Tänä päivänä maailmanlaajuisesti lähestytään tilannetta, jossa jo joka kymmenes sähkömoottori on taajuusmuuttajalla ohjattu. Tutkimusten mukaan kuitenkin peräti prosenttia sähkö- Teräksenluja ote ympäristönsuojeluun Yleensä ruostumattomassa teräksessä on 60 % kierrätysmateriaalia. Outokummun ruostumaton teräs on ihanteellinen lopputuote. Se on sataprosenttisesti kierrätettävää eivätkä sen ominaisuudet heikkene lainkaan kierrätyksessä. Lisäksi Outokummussa valmistetaan puhdistetusta teräskuonasta rakennusmateriaaleja. Outokummussa taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. - Pyrimme toiminnassamme tehokkuuteen käyttämällä kierrätysmateriaaleja ja kiinnittämällä huomiota valmistusprosessin energiankäytön tehostamiseen, kertoo Outokumpu-konsernin ympäristöasioista vastaava johtaja Jorma Kemppainen. Terästeollisuus tarvitsee erittäin paljon energiaa tuotannossaan. Outokumpu kuluttaa valmistusprosessissaan vuositasolla energiamäärän, joka vastaa noin omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. - Jätteiden ja päästöjen vähentäminen on myös jatkuvan kehityksen kohteena, Kemppainen lisää. Suomessa päästöihin ja ympäristöystävällisyyteen suhtaudutaan jo melko vakavasti, sillä meillä uusiutuvan energian osuus on jo nyt 1/3 tuotetusta energiasta, mikä on Laakkosen mukaan kolmanneksi suurin Euroopassa. Vesivoima on suurena tekijänä Suomessa! Energiamuotojen kilpailuttaminen ei ole kuitenkaan aktivoitunut riittävästi. Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliiton Norppamerkityn sähkön käyttäjiä on kaiken kaikkiaan vain Laakkonen ei pidä hintaa kynnyskysymyksenä, sillä hänen mukaansa vihreäenergia ei ole asiakkaalle kovin paljon kalliimpaa: - Sähkölasku nousisi vain noin euroa/v. Kysynnän lisääntyessä todennäköisesti hinta tulee tästä laskemaan, koska voimalai- Outokummussa ympäristöystävällisyys on koko yritykselle tärkeä asia. Tämä näkyy tuotannon lisäksi konsernin sisäisissä raaka-ainekuljetus - järjestelyissä ja erityisesti lopputuotteissa. - Teräksemme elinkaarikustannuksia on saatu koko ajan alaspäin, Kemppainen sanoo. Hohtavaa mutta ympäristöystävällistä moottoreista kannattaisi taloudellisin perustein varustaa taajuusmuuttajalla. Euroopassa taajuusmuuttaja löytyy 20 prosentissa sähkömoottoreista. Toisaalta taas kehitysmaissa niiden käyttö on vain muutaman prosentin luokkaa, sanoo globaalin kotimaisen taajuusmuuttajavalmistajan, Vacon Oy:n toimitusjohtaja Vesa Laisi. Vacon on mahdollistanut teollisuusasiakkailleen myös energiansäästölaskennan internetissä. - Ennen laskenta piti tehdä kynällä ja paperilla. Internet tekee sen nykyään helpommaksi ja nopeammaksi, Laisi sanoo. Vaikka taajuusmuuttajamarkkinat kasvavatkin 7-8 prosenttia vuodessa, riittää asiakaspotentiaalia vielä paljon. Ja kehitysmaiden suuntaan Laisi kehottaa taajuusmuuttajavalmistajia viemään tietoa aktiivisesti. Insinöörit lähemmäs asiakkaita Johtava sähkö voima- ja auto maatio teknologia yhtymä ABB ymmärtää, että insinöörit puhuvat omaa kieltään ja asiakkaat omaa kieltään. - Me teemme aktiivisesti työtä tuodaksemme meidän väkeä ja asiakkaita lähemmäksi toisiaan. Taajuusmuuttajamarkkinoilla olemme erikoistuneet: eri toimialoille meiltä löytyy omat asiantuntijansa. Esimerkiksi sementtiteollisuuteen erikoistunut kaveri pystyy neuvomaan nimenomaan sementtiteollisuudesta tulevaa asiakasta käyttämään taajuusmuuttajaa mahdollisimman energiatehokkaasti, sanoo ABB: Outokumpu on panostanut erityisen paljon kierrätetyn ruostumattoman teräksensä ominaisuuksiin: se on lujaa ja hygieenistä eikä se ruostu. Näillä seikoilla on merkitystä erityisesti elintarviketeollisuudessa ja sairaaloissa. Ruostumatonta terästä käytetään elintarvikkeiden tuotannossa ja varastoinnissa. Se on helppo puhdistaa ja steriloida eikä se muuta ruoan makua. Useimmat kirurgiset instrumentitkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sitä käytetään myös esimerkiksi tekonivelissä. Teräskuonasta uusia tuotteita Outokumpu on viime vuosina satsannut useita miljoonia euroja hyödyntääkseen teräskuonan käyttöä uusiotuotteissaan. Outokummun Tornion tehtaalla ja mm. Iso-Britannian Sheffieldissä teräskuonasta valmistetaan pääosin tienrakennusmateriaalia. Viime vuonna yksin Tornion tehtailla sitä tehtiin jo tonnia. Outokummun Tornion tehdas on lisäksi mukana Suomen ympäristöministeriön rahoittamassa Uuma-projektissa. Siinä viranomaiset ja yritys yhdessä kartoittavat infrastruktuurirakentamisessa huomioitavia seikkoja, joilla säästetään luonnon materiaaleja ja edistetään korvaavien uusiotuotteiden käyttöä. Suomessa uusiutuvan energian osuus on tällä hetkellä 1/3 tuotetusta energiasta. n toimialapäällikkö Jukka Tolvanen. Tolvanen muistelee omaa lapsuuttaan, kun mummolan hissi lähti liikkeelle äkäisesti nykäisemällä ja piti ylös mennessään kova kolinaa. - Arvatenkin nuo vanhat hissit kuluttivat myös energiaa huomattavasti enemmän kuin tämän päivän hiljaiset hissit. Tuo sujuvuus ja energiataloudellisuus taas selittyy nimenomaan taajuusmuuttajien käytöllä, Tolvanen sanoo. Sähkönkulutuksen seurantaa reaali-ajassa KUVA: ISTOCK Landis+Gyr Enermet on markkinajohtaja edistyksellisissä kaukoluenta- ja kuormanohjausratkaisuissa energiayhtiöille. Yhtiö tarjoaa järjestelmäratkaisuja Säästämme ympäristöäsi kierrättämällä metallit hyötykäyttöön! valtakunnallinen maksuton palvelunumeromme Mitä on vihreä energia? Vihreä sähkö on uusiutuvilla energianlähteillä, kuten aurinko, tuuli, puu ja muu biopolttoaine, biokaasu ja metsaähake tuotettua sähköä, sekä vesivoima. Airi Laakkonen Vattenfallista huomauttaa, että luonnon kannalta kestävässä energiajärjestelmässä ei oteta käyttöön harvoja jäljellä olevia vesistöjä eikä uhata lajien monitosten rakentaminen lisääntyy tukien avulla ja saatavuus helpottuu. TEKSTI: TIMO KIISKI ja kattavan ominaisuusvalikoiman mittausketjun alusta loppuun parantamaan energiayhtiön prosessien tehokkuutta. Laajasta tuotevalikoimasta löytyy laadultaan sähkö-, lämpö- ja kaasumittareita sekä kuormanohjaustuotteita. - Usein omakoti- ja rivitaloasukas ei tiedä yhtään, mikä vaikutus esimerkiksi puilla lämmittämisellä helmikuun pakkasilla on ollut energialaskuun, kun laskutus tapahtuu arvioon perustuen. Mutta meidän järjestelmässä hän voi seurata kulutuspiikkejä internetissä reaaliajassa. Vaihtoehtoisesti hän voi myös sopia raportin saamisesta energiayhtiön kanssa kuukausittain sähkölaskun yhteydessä, sanoo Landis+Gyr Enermetin myyntijohtaja Rauno Leinonen. voimasta, 17% fossiilista ja 21% ydinvoimasta, laskee Laakkonen. Kannattava vastuu ja vastuu kannattavuudesta Itse uskon vakaasti, että kuluttajakysyntä vastuulliselle liiketoiminnalle kasvaa koko ajan. Lisäksi näen, että lähivuosina viimeistään ulkomaisten toimijoiden kautta yritysvastuu muuttuu todelliseksi liiketoiminnan elinehdoksi myös Suomessa, vaikka vielä tänä päivänä perinteisellä yritysvastuun raportti -lähestymisellä pärjätäänkin hyvin. Tällä tarkoitan sitä, että tulevaisuudessa vastuullisuuden täytyy tulla osaksi firmojen toimintaa ja kuluttajille (asiakkaille) suunnattua viestintää - vielä nykypäivänähän se tiivistyy monissa tapauksissa GRI-periaatteiden ympärille rakennettuun, asiantuntijoille ja analyytikoille suunnattuun ja kerran vuodessa ilmestyvään raporttiin. Näkemykseni mukaan tulevaisuus on siis kokonaisvaltaisen, pitkäjänteisen ja konkreettisia toimenpiteitä käsittävän yritysvastuun. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitan sitä, että yritykset joutuvat miettimään kaikkia niiden toiminnalle oleellisia sidosryhmiä ja vastuun osatekijöitä. Esimerkiksi pelkkä impulsiivinen rahan lahjoittaminen tiettyyn tarkoitukseen tai panostaminen ainoastaan vaikkapa ympäristöasioihin ei enää riitä antamaan vastuullisuuden leimaa. Tämän sijaan yritysten täytyy luoda oma vastuullisuuden tahtotilansa osaksi liiketoimintastrategiaa. Ylätason tahtotilan purkaminen alaspäin sidosryhmäkohtaisiksi toimenpiteiksi mahdollistaa strategian muuttamisen konkretiaksi. Pitkäjänteisyys tulee automaattisesti mukaan kuvaan silloin, kun yritys tietoisesti määrittää vastuun tavoitteet ja toteuttaa niitä strategian osana. Edellä kuvatun lähestymisen jälkeen yritykset voivat tuoda vastuullisuuden osaksi markkinointiviestintäänsä ja luoda brändeihinsä uuden yritysvastuun ulottuvuuden, jonka uskon olevan seuraava askel uusien kilpailutekijöiden metsästyksessä. Konkreettisia toimia Tulevaisuudessa konkretia on avainsana. Yritysvastuun tuominen osaksi markkinointiviestintää vaatii todisteita, katteettomien tai valjusti todistettujen lupauksien antaminen altistaisi lupaajan maineriskille. Niinpä mittaaminen ja mittaristot, kiistattomat ja toisaalta ymmärrettävät ja luovat, ovat välttämättömiä vastuullisuuden strategian edistämiselle. Konkreettiset toimenpiteet mahdollistavat mittaa- Yritysvastuun kehityskaari 1) Kuluttajakysyntä vastuulle kasvaa. 2) Edelläkävijäyritykset huomaavat tämän ja alkavat tarjoamaan konkreettisempaa ja todennettua yritysvastuuviestiä osana brändin rakennusta. Turku Energian toimitusjohtaja Risto Vaittinen korostaa puolestaan tuulisähkön osuutta vihreästä energiasta: - Tuulienergiasta puhutaan eniten ja bioenergiankin (puuraaka-aineen ylijäämä) osuus oli v.2005 yli 20%. Vesivoima jäi 18%:iin. Me pyrimme vastaamaan markkinoihin tarjoamalla kysyttyjä vaihtoehtoja, kuten juuri tuulisähköä. Vihreän energian tulevaisuudesta Vaittinen toteaa varovaisesti: kysyntä ei tule Suomessa suureksi, nyt se on alle 1% energian käytöstä, ja korkeimmillaan voi nousta 5%:iin. Jotta yrityksetkin ryhtyisivät hanakammin vihreän energian käyttäjiksi, tulisi energiayritysten aktivoitua vieläkin enemmän päästövapaan tai vähäpäästöisen energian markkinoinnissa. Vaittisen mukaan päästövapaata energiaa käytetään 22-23%, ja tavoite on vuoteen 2015 mennessä saavuttaa 40%. Kirjoittaja: Henri Kuokkanen, yritysvastuun konsultti Hedgehog Social Responsibility Consulting Oy. Vihreän energian tulevaisuus Ympäristöystävällisen energian kysynnän kasvuun energiayritykset vastaavat mm. panostamalla vanhojen energialaitosten tehostamiseen. Laakkonen kertoo myös uusien laitosten tuotantoprosessien tehostamisesta sekä tuulija biopolttoainevoimaloiden rakentamisesta. - Esimerkiksi Vanajan voimalaitos Hämeenlinnassa laajentaa biopolttoainelinjaansa, jolloin biopolttoaineen osuus nousee 10 %:sta jopa 50 %:iin. Vuoteen 2011 mennessä Vattenfall investoi 10 miljardia euroa uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja tehostamiseen. Tavoitteemme onkin ohjata energian käyttöä tehokkaammaksi sekä opastaa kuluttajia uusiutuvien energiamuotojen käytössä. Jo nyt Vattenfallin myydystä sähköstä 66% on vesimisen, ja pitkäjänteisyys takaa sen, että yritys voi myös osoittaa uuden kehityssuunnan pidemmän ajan kuluessa. Selkeitä tuloksia antavien mittareiden perusteella on siis tulevaisuudessa mahdollista luoda kilpailuetu yritykselle vastuullisen kuluttajabrändin kautta. Suomessa on paljon yrityksiä, joissa asiat perinteisesti tehdään hyvin esimerkiksi työntekijöiden kohtelun saralla. Lähtökohtana vastuullisuudelle ei siis useimmissa tapauksissa ole lähellekään nollatilanne ja suunnattomia muutoksia ei alkuun pääsemiseksi tarvita. Nämä yritykset eivät kuitenkaan usein miellä näitä käytäntöjä ja traditioita yritysvastuuseen kuuluviksi tai edes tiedosta vastuullisuuden potentiaalia liiketoiminnalle, joten ne jäävät yrityksen sisäisiksi asioiksi. Ensimmaisenä toimenpiteenä yritysvastuun suomien mahdollisuuksien tiedostamisen jälkeen pidänkin siis nykytilakartoitusta, jossa käydään läpi firman sidosryhmät ja nykyiset käytännöt ja tunnistetaan, mitkä olemassaolevat asiat ovat osa yritysvastuullisuutta. Aukkoja varmasti on, mutta yritysvastuustrategian luonnin jälkeen niitä pitääkin lähteä systemaattisesti paikkaamaan. Keskeistä on kuitenkin se, että valtavia mullistuksia ei aloittamiseen useimmissa tapauksissa tarvita, vaan aiheen tunnistamisen jälkeen löytyy keihäänkärkiä, joiden pohjalta kilpailuetua voidaan lähteä luomaan. Luonnollisesti vaatimuksena on pitkän tähtäimen sitoutuminen aukkojen paikkaamiseen ja tästä edelleen proaktiiviseen vastuullisuuden kehittämiseen. 3) Tämä konkreettisen vastuun tarjonta vastaa kuluttajien siihen asti yleisluontoiseen vastuukysyntään, saa aikaan vastuuta suosivan ostopäätöksen ja edelläkävijäyritykset pääsevät nauttimaan kilpailuedusta toiminnassaan. 4) Konkreettisesta yritysvastuusta tulee - ainakin osalla toimialoista - osa liiketoiminnan perusedellytyksiä ja niiden toimijoiden, jotka haluavat pysyä markkinoilla täytyy luoda omat vastuun strategiansa ja mittaristonsa. Jatkokehitystyö vastuun toteuttamisessa ja mittaamisessa alkaa.

6 10 CSR ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE CSR 11 Kierrätys toimii jos vastaanottopisteitä riittää Arvoraaka-aineiden kuten metallien kierrätys on Suomessa perinteisesti osattu. Selitys korkeaan kierrätysasteeseen on luonnollinen: markka, nyttemmin euro. Kohonneet kaatopaikkamaksut ovat saaneet sekä teollisuuden että vähitellen myös kuluttajat miettimään loppuun käyttämiensä hyödykkeiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. - Metalleista kiertää Suomessa prosenttia. Muilla materiaaleilla kierrätysaste on yhä alhaisempi. Esimerkiksi vanhojen autojen materiaaleista saadaan yhteensä kierrätykseen 85 prosenttia. Rakennusjätteen osalta kohentamista on erityisesti hartiapankkirakentajilla - suuret rakennusliikkeet hoitavat homman nykyään tehokkaasti, kertoo myyntijohtaja Markku Raita teollisuuden käyttämien materiaalien kierrätykseen ja hyötykäyttöön erikoistuneesta Kuusakoski Oy:stä. Kuusakoski on perinteisesti tunnettu metallien kierrätyksen osaajana. Markku Raita antaa pääosalle teollisuutta tunnustusta sekä metallien että muiden kierrätysmateriaalien tunnollisesta kierrättämisestä. Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätysasteessa on hänen mukaansa vie- lä kohentamista; kierrättämiseen velvoittava asetus on ollut voimassa vasta pari vuotta. - Laki ei velvoita esimerkiksi kodinkoneliikkeitä ottamaan vanhoja laitteita vastaan, ainoastaan osoittamaan lähimmän vastaanottopisteen. Saattaa olla, että vastaanottopisteitä on monilla alueilla liian harvassa. Tuottajavastuuseen perustuva järjestelmä luo sinänsä hyvät edellytykset toimivalle kierrätykselle, Raita pohtii. Hyvänä esimerkkinä toimivasta kierrätyksestä hän pitää lähikauppojen pullonpalautusjärjestelmää. - Kun kierrätys on tehty riittävän helpoksi, se motivoi ihmisiä, mitä motivaatiota toki myös pantti tukee. Markku Raita neuvoo kuluttajia hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi Keskon ja S-ryhmän myymälöiden yhteyteen perustettuja hyötyjätepisteitä. Hyötyjätepisteitä voisi hänen mukaansa olla nykyistä enemmän muuallakin, vaikkapa huoltoasemilla, jotka nykyisin tarjoavat kierrätyksen osalta lähinnä ongelmajätteen vastaanottopalvelua. TEKSTI: VESA TOMPURI Ympäristönsuojelu välttämätön hyvä Ympäristönsuojelu ei ole menestyvälle globaalille suuryritykselle mikään erillinen teesi. Se on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, mikä säästää kustannuksia, parantaa yrityskuvaa ja voi tuoda lisämyyntiä tai olla jopa liikeidean ydin. TEKSTI: PÄIVI REMES Latinomaiden kuumuudesta Outotecin, entisen Outokumpu Technologyn, kahvaan reilut neljä vuotta sitten tarttunut Tapani Järvinen on varmalla pohjalla, kun häneltä tiukkaa yrityksen ympäristövastuusta: - Toimintamme perustuu siihen, että suunnittelemissamme laitoksissa säästetään energiaa ja huolehditaan ympäristöstä. Se on myyntivalttimme ja elinehtomme. Veli Sundbäck, Nokia Oyj:n yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja, liittää niinikään tiukasti yhtäläisyysmerkin järkevän liiketoiminnan ja ympäristösuojelun välille: -Ympäristönsuojelu paitsi näkyy tuotteittemme elinkaaressa, on kirjattu alihankkijoidemme toimintakriteereihin. KUVA: ISTOCK Eikö Maailman Luonnonsäätiön tai Greenpeacen mainitseminen enää kiristäkään suuryritysjohtajan kasvolihaksia? - Kun ympäristövastuullinen toiminta on kirjattu yrityksen tahtotilaksi ja se on lisännyt toimintatehokkuutta ja tätä kautta vaikuttanut positiivisesti liiketulokseen, se motivoi sekä työntekijöitä että yritysjohtoa, Sundbäck vahvistaa. Työkalut Valmistusprosesseissa energiaa säästämällä ja valmistusmateriaalien valinnalla voidaan huomattavasti vaikuttaa ympäristönsuojeluun. - Nokialla päivitetään jatkuvasti kansainvälisiin suosituksiin pohjautuvaa tuotteiden materiaalilistaa. Ympäristöystävällisyys on kulkenut käsi kädessä Nokian tuotekehityksen kanssa jo kymmenen vuotta. Matkapuhelimet ovat pienentyneet ja keventyneet eli valmistusmateriaalin tarve on vähentynyt. Valmistetaan multimedialaitteita kierrätysmateriaalia hyödyntäen Outotec: Vuonna 2002 ASM International: The Historical Landmark Award tunnustus liekkisulatusteknologialle. Vuonna 2003 High Technology Finland -tunnustus ympäristöä ja energiaa säästävästä ferrokromiprosessista. Nokia: Nokian tehtailla ISO sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä. Mukana Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World) indeksissä. Mukana FTSE4Good-sijoittajaindeksissä. Nokia on julkistanut ensimmäiset puhelimet, jotka muistuttavat käyttäjää irroittamaan laturin seinästä akun latauduttua täyteen. ja langattomilla yhteyksillä vähennetään matkustustarvetta. Nokialla on panostettu mm. yhteistyössä WWF:n kanssa myös kuluttajan ympäristöopastukseen: käytöstä poistettujen matkapuhelimien palautusjärjestelmistä on useita eri Juomapakkaukset kiertoon Uudelleen täytettävät lasipullot tulivat pantillisiksi jo luvulla. TEKSTI: JON WEST, KUVA: PALPA Pantillisiksi tulivat myöhemmin myös muovipullot, jotka käytetään sellaisenaan uudelleen, moneen kertaan kokonaisena pesun kautta kunnes ne elinkaaren päätteeksi silputaan raakamateriaaliksi. Järjestelmään kuuluvien pullojen korit ovat myös pantillisia. Vuoden 1996 keväästä myös tölkit ovat olleet keskeinen osa pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmää. Rinnakkaisena kolmantena järjestelmänä markkinoille ovat tulossa variaatioita % Nokian matkapuhelinten sisältämästä materiaalista voidaan kierrättää. kierrätysmuovipullot (nk. Pet-pullo). Näiden kertakäyttöisten kierrätysmuovipullojen verokäsittely muuttuu Suomessa vuoden 2008 alusta, jolloin nämä pullot muuttuvat pantillisiksi. Niiden materiaali saadaan samalla kiertoon. - Myymälöille on luvassa palautusautomaattien päivittäminen tai uusiminen, jotta näiden kolmen juomapakkaustyyppien kierrättäminen onnistuu. Suomen palautuspakkaus Oy:n viestintäpäällikkö Johanna Ljungberg kertoo. Kertakäyttöinen muovipullo kierrätyksen piiriin Elinkaaritarkastelussa muovinen polyeteenitereftalaatista (PET) valmistettu kierrätysmuovipullo on osoittautunut monella tapaa kilpailukykyiseksi. Sillä on monia vahvoja ominaisuuksia: Se on hyvin kevyttä, se eristää hyvin kaasut sekä nesteet. Pullo on luonnostaan väritöntä ja läpinäkyvää. Kierrätysmuovipullojen muotoja ja kokoja ei ole säädelty yhtä tarkkaan kuin uudelleentäytettävien pullojen. Tämä selittyy sillä, että pulloja ei käytetä uudelleen sellaisenaan, vaan niistä otetaan talteen muovi uusiokäyttöä varten. Kuluttaja tunnistaa kierrätykseen soveltuvat kierrätys- Miljoonasäästöt ympäristönsuojelulla Outokumpu tuli tietämättään luoneeksi perustan Outotecin ympäristöystävälliselle toiminnalle jo vuonna 1947 keksiessään ainutlaatuisen liekkisulatusteknologian kuparin valmistukseen. - Menetelmällämme tuotetaan tänä päivänä lähes puolet maailman kuparista, Järvinen valistaa ja jatkaa: - lopputuotteitamme ovat asiakkaille suunnittelemamme tehtaat, muutkin kuin liekkisulatot. Energiatehokas ferrokromiprosessimme perustuu suljetussa prosessissa talteen otetun häkäkaasun energialähteenä käyttämiseen. Lisäksi syötteenä käytetään Outotecin pellettejä. Näin valmistusprosessin kustannukset putoavat huomattavasti. Yksi tehdas voi toimia vuotta, joten ihan pikkusäästöistä tässä ei ole kysymys. Samalla ympäristö hyötyy huomattavasti pienemmistä hiilidioksidipäästöistä. Sekä Nokialla että Outotecillä todetaan, että ympäristön suojelussa ollaan menossa oikeaan suuntaan, kunhan muistetaan käyttää liikkumavaraa, keppiä ja porkkanaa. muovipullot niille ominaisesta panttimerkinnästä. - Meille Palpassa on tärkeää, että kuluttaja mieltää tämän juomapakkauksen pantilliseksi, ja toinen asia, että raaka-aineosio saadaan uusiokäyttöön, Ljungberg täsmentää. Ensi vuoden alusta Suomessa on kolme ympäristöystävällistä pantillista juomapakkausjärjestelmää. Kuluttajalla on vapaus valita eri tilanteeseen sopiva tuote ja palauttamalla varmistaa, ettei jätteillä kuormiteta ympäristöä. Yritysvastuu* - Mitä annettavaa yritysvastuulla on liiketoimintastrategiallesi? - Ovatko yritysvastuun asiat jääneet muutaman asiaan vihkiytyneen asiantuntijan harteille? - Tiedätkö kuinka yritysvastuun asiat organisaatiossasi ovat ja kuinka ne voisivat olla? - Oletko kehittämässä yritysvastuun raportointia tai raportointiprosessia? - Haluatko lisätä luottamusta yritysvastuuraporttisi tietoihin? - Edellytetäänkö yritykseltäsi vuotuista päästöselvityksen todentamista? Yritysvastuupalveluitamme ovat: yritysvastuun strategisen kehittämisen neuvontapalvelut yritysvastuun muutosjohtamiseen ja johtamisjärjestelmiin liittyvät arvioinnit ja neuvontapalvelut auditoinnit raportoinnin kehittämiseen liittyvät arvioinnit ja neuvontapalvelut yritysvastuuraporttien varmennuspalvelut päästökaupan todentamispalvelut Kuinka voimme auttaa Sinua yritysvastuun haasteissa? Kysy lisää. Sirpa Juutinen puh (09) *connectedthinking PricewaterhouseCoopers Oy PL 1015 (Itämerentori 2), Helsinki puh. (09) Landis+Gyr Enermet kannustaa energiayhtiöitä energiansäästöön Energian kulutus ja tuotanto ovat tällä hetkellä kuumia puheenaiheita. Ilmaston lämpeneminen tuntuu ja puhuttaa päivittäin. Teknologia tarjoaa ratkaisuja, mutta viime kädessä kyse on valinnoista niin kuluttajan kuin yrityksenkin kohdalla. Automaattinen energiamittarinluenta (AMR) tarjoaa yhden keinon tehostaa energian käyttöä ja säästää ympäristöä. AMR:n myötä kuluttajilla on mahdollisuus energiakulutuksen tarkempaan seurantaan ja todelliseen sähkönkäyttöön perustuvaan laskutukseen. Kulutusta voidaan seurata jopa tuntitasolla energiayhtiöiden nettipalveluiden kautta. Tarkemman kulutustiedon on huomattu ohjaavan kulutustottumuksia ja kannustavan energian säästöön, mihin kerran vuodessa suoritettava mittarinluku ei ole merkittävästi pystynyt. Automaattinen energianmittaus osa kestävää kehitystä Energiantuotannolla on aina ympäristövaikutuksia, minkä vuoksi energian säästäminen ja järkevä käyttö on yk- sittäisen sähkönkuluttajan merkittävin energiaan liittyvä ympäristöteko. Landis+Gyr Enermet on jo 25 vuoden ajan tarjonnut sähköyhtiöille automaattisen mittarinluvun ratkaisuja. Ratkaisut ovat käytössä 180 energiayhtiössä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Energiayhtiöiden toimintaa ohjaa toimialan energiansäästösopimus, joka velvoittaa opastamaan asiakkaita energiansäästöön sekä kehittämään omaa toimintaa energiansäästönnäkökulmasta. Tekniikan avulla on mahdollista myös leikata kulutushuippuja ja näin säästyä voimalaitoskapasiteetin kasvattamiselta. Lisäksi sähköverkon rakentamista voidaan optimoida entistä paremmin. Energiansäästön edelläkävijä - Landis+Gyr Enermet Tällä hetkellä Suomessa on lähes kuluttajaa automaattisen energianmittauksen piirissä ja VTT:n näkemyksen mukaan jo puolet mittareista etäluetaan vuoteen 2010 mennessä. Landis+Gyr Enermetin tavoitteena on tarjota maailman johtavia ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseen ja olla mukana kantamassa vastuuta tulevaisuudesta.

7 12 CSR ILMOITUSLIITE VTT:nkin tutkimus osoitti Vastuullinen toiminta voi vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn Posti kulkee vauhdikkaasti työhyvinvoinnin mukana ENNAKKOTIETOISKU: UUSI TULOKAS PANTILLISTEN JUOMAPAKKAUSTEN PIIRIIN Yhteiskuntavastuu ohjaa yrityksiä etenkin niiden arvojen ja yritysimagon kehittämisen kautta, arvioi VTT:n erikoistutkija Torsti Loikkanen. TEKSTI: PIRITA SALOMAA Loikkanen oli mukana VTT:n tutkimusryhmässä, jonka tutkimus Yhteiskuntavastuu ja kilpailukyky suomalaisyrityksissä tuotti taustatietoa Johtamistaidon Opiston (JTO) kehittämishankkeelle Yhteiskuntavastuu kilpailukyvyn edistämiseksi sisäisen kehittämisprosessin mallintaminen. - Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritykset ottavat toiminnassaan huomioon yhteiskuntavastuuta koskevat sidosryhmiensä ja yhteiskunnan muiden toimijoiden vaatimukset. Samoin halusimme selvittää, miten yhteiskuntavastuun vaatimukset ohjaavat yritysten liiketoiminnan kehittämistä sekä parantaako yhteiskuntavastuullinen toiminta yritysten kilpailukykyä ja miten. - Meitä kiinnosti vastuullisuuden juurtuminen yritykseen yhteisten arvokeskustelujen kautta ja siten sen vaikutus toimintatapojen muutokseen, Loikkanen kertoo. Sosiaalinen vastuu nousussa Tutkimuksen empiirinen osa sisälsi kyselytutkimuksen, johon vastasi lähes 150 yritystä sekä tapaustutkimukset neljästä niin sanotusta edelläkävijäyrityksestä: Fortumista, Muumimaailmasta, Tapiolasta ja Wärtsilästä. - Saamamme tulokset osoittavat, että yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa, mutta vähitellen ja epätasaisesti. Suuret yrityksen kulkevat etunenässä, kun taas pk-yritykset ovat kovin erilaisissa kehitysvaiheissa. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että ympäristövastuu alkaa olla jo etabloitunut, kun taas sosiaalisen vastuun merkitys on korostumassa. - Yritykset pitävät kaikkia kestävän kehityksen ulottuvuuksia tärkeinä, mutta saamiemme vastausten mukaan tärkeimmiksi koetaan sosiaaliset näkökohdat. Taloudelliset kysymykset koetaan toiseksi tärkeimmiksi ja vasta kolmantena tulevat ympäristönäkökohdat. Erottautuminen tärkeää Loikkasen mukaan tutkimus vahvisti olettamuksen yhteiskuntavastuun ja kilpailukyvyn välisen positiivisen yhteyden olemassa olosta. Samantyyppisiä tuloksia on hänen mukaansa saatu myös muissa asiaa selvittäneissä tutkimuksissa. - Kyselytutkimukseemme vastanneista yrityksistä 62 prosenttia mainitsi yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyään. Etenkin erottautuminen kilpailijoista osoittautui tärkeäksi yhteiskuntavastuunkin kehittämistä motivoivaksi tekijäksi. Loikkanen muistuttaa kuitenkin, että yritysten yhteiskuntavastuullisen toiminnan ja niiden kilpailukyvyn paranemisen välillä ei ole suoraa yhteyttä tai välitystä. - Kilpailuetu voidaan saavuttaa välillisesti. Esimerkiksi motivoiva henkilöstöpolitiikka saattaa parantaa yrityksen tuottavuutta. Samoin vastuullisesti toimiva yritys voi saada imagoetua. Henkilöstöllä tärkeä rooli vastuullisuuden toteutumisessa Yhteiskuntavastuulla on monikanavainen vaikutusmekanismi, ja vastuullisuusalueet, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen, vaikuttavat toinen toisiinsa vastavuoroisesti. Kantamalla esimerkiksi taloudellisen vastuunsa organisaatio luo perustan sekä ekologisen että sosiaalisen vastuun kehittämiselle. Tai parantamalla ympäristöasioiden hallintaa voidaan sekä edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia että organisaation taloudellisia toimintaedellytyksiä. Vastuullisuus ei ole yhden asian liike, vaan se muistuttaa tasapainosta eri vastuualueiden välillä. Liiketoiminta ei ole kestävällä pohjalla, mikäli taloudellisuutta tai tuottavuutta kehitetään kiristämällä vain yhtä ruuvia. Vastaavasti pelkkä henkilöstön tai luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen ei riitä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta. Oma henkilöstö on yhteiskuntavastuun kentässä erittäin merkittävä sidosryhmä: sillä on huomattava rooli sekä odotusten asettamisessa että vastuullisuuden toteutumisessa. Henkilökunnan hyvinvointiin vaikutetaan kaikkien kolmen vastuu-ulottuvuuden kautta, mutta panostaminen sosiaaliseen vastuullisuuteen vaikuttanee useimmin laajimmin ja syvimmin hyvinvoinnin sektorille. Vastuullisuuden vahvistuminen vaikuttaa hyvinvoinnin kehittymiseen usealta suunnalta: yhteiskuntavastuu sekä sisältää kehittämisalueenaan työyhteisön hyvinvoinnin edistämisen että edellyttää toteutuakseen työhyvinvoinnista huolehtimista. Johtamistaidon Opisto JTO:n Yhteiskuntavastuu-hankkeessa toteutettiin tutkimus (1), jossa selvitettiin yhteiskuntavastuun nykytilaa ja kehitysnäkymiä suomalaisissa yrityksissä. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat sen mukaan tärkeimpiä kehittämisalueita useimmissa yrityksissä. Näihin kuuluvat mm. työturvallisuus, työterveydenhuolto ja työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön tyytyväisyys, osaamisen kehittäminen, työmotivaatio, palkitseminen ja tasa-arvoinen henkilöstöpolitiikka. Organisaation kypsyys vastuullisuusnäkökulmasta punnitaan varsinkin rekrytointi-, irtisanomis- ja eläkkeellesiirtymisvaiheissa. Henkilökunnan kannalta kriittisiä aiheita ovat työskentelyolosuhteiden lisäksi ikäkysymykset, erilaisuus ja henkilöstön monimuotoisuus, johtaminen ja esimiestyössä kehittyminen ja koulutus sekä palkitseminen. Yhteiskuntavastuun kehittäminen merkitsee johdon sitoutumista ja esimiesten management- ja leadership-taitojen monipuolista vahvistamista. Teksti: Päivi Vauhkonen Kehittämispäällikkö, KTM Johtamistaidon Opisto JTO KUVA: ISTOCK Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 62 prosenttia mainitsi yhteiskuntavastuun parantaneen kilpailukykyään. (1) Tutkimus toteutettiin puhelininformoituna internet-kyselynä, johon osallistui lähes 200 yritysten johtohenkilöä. Se toteutettiin yhteistyössä VTT teknologian tutkimusyksikön, TKK Dipolin ja Taloustutkimus Oy:n kanssa. Pääasiallisina rahoittajina toimivat Tekes ja Työsuojelurahasto. Tutkimustulokset julkaistaan alkukesästä Itellassa, entisessä Postissa postinjakajien fyysinen kestävyys on usein koetuksella portaiden kiipeämisestä tai painavien lähetysten kantamisesta. Varsinkin viimeisten kahden vuoden aikana Itella onkin panostanut henkilöstönsä jaksamiseen esimerkiksi työterveyshuollon avulla. Lisäksi Posti kulkee - toiminta järjestää tutustumista ja kokeilua eri liikuntalajeihin, kuten juoksutekniikka koulutusta. - Tanssillisempia taitoja kaipaaville järjestämme mahdollisuuden kokeilla vaikka bailatinoa, kertoo Itellan työhyvinvointijohtaja Lisbeth Forsman-Grönholm. - Meille myönnettiin WHO:n ideoima ensimmäinen Active Workplace Reward 2006! hän lisää ylpeänä. Itellan henkilöstö on aktiivisesti mukana kehittämässä omaa työssäjaksamistaan. Forsman-Grönholmin mukaan esimerkiksi suorittavassa työssä olevat valmistautuvat vesijuoksukilpailuihin tai osallistuvat juoksukouluun, jotta omaa työtä jaksetaan vieläkin paremmin. Työsuojelun merkitys on tärkeää Itellalle Postinjakaja kohtaa myös vaaratilanteita, joiden eliminointiin Itella panostaa. - Analysoimme yhdessä työntekijöiden kanssa millaisia vaara- tai haittatilanteita työaikana saattaa tulla vastaan ja mitä niille voidaan tehdä, kertoo Forsman-Grönholm viitaten pimeisiin rappukäytäviin tai huonosti näkyvillä oleviin postilaatikkoihin ja jatkaa: - Yhdessä miettimällä saimme karsittua 90% riskeistä pois! Itella on lanseerannut myös Tänään tapaturmaton päivä-kampanjan: esimerkkinä tästä oli Uudenmaan varhaisjakelun kampanja jossa piirit, joissa vältyttiin tapaturmilta vuoden viimeisellä neljänneksellä, palkittiin illallisella. - Itellasssa työhyvinvointi ymmärretään kokonaisvaltaisena asiana, josta esimies on vastuussa. Ergonomian, liikunnan ja turvallisuuskysymysten lisäksi pidämme tärkeänä henkistä hyvinvointia joka lähtee jokapäiväisistä asioista kuten kokouskäytäntöjen sekä yhteisten pelisääntöjen kehittäminen työyhteisössä, Forsman- Grönholm korostaa lopuksi. TEKSTI: TARJA RANNISTO NIMI: MATERIAALI: OMINAISUUDET: EAN-KOODI: USEIN KYSYTTYÄ: KORKKI: PANTTIARVOT: PANTTI: 0,40 eur 0,20 eur 0,10 eur

8 14 CSR ILMOITUSLIITE Periaatteet taustalla Vastuullinenkin sijoittaminen perustuu hyviin tuotto - odotuksiin Akatemiatutkija, dosentti Minna Halme Helsingin kauppakorkeakoulusta arvioi, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisessa vastuullisessa sijoittamisessa on alkamassa kolmas vaihe. TEKSTI: PIRITA SALOMAA 1. Vastuullisen sijoittamisen ensimmäisessä vaiheessa sijoituskohteiden valintaan vaikuttivat Halmeen mukaan pääasiassa eettiset periaatteet, jolloin esimerkiksi alkoholin ja tupakan valmistajat saattoivat valikoitua pois sijoituskohteiden joukosta. Toista, vieläkin käynnissä olevaa vaihetta leimaa yritysten 2. vastuullisen arvioiminen erilaisilla indekseillä, kuten esimerkiksi Dow Jones Sustainability Indexillä. - Kolmas vaihe tarkoittaa sitä, 3. että sijoittajat alkavat aktiivisesti etsiä sellaisia innovatiivisia yrityksiä, jotka osaavat hyödyntää ympäristönäkökohtia omassa liiketoiminnassaan, Halme selvittää. - Nykyiset energianlähteet ovat käymässä vähiin ja fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa päästöjä, joihin liittyvät maksut ja sääntely lisääntyvät. Perinteisiin energianlähteisiin luottavien yritysten liiketoiminta on vaarassa muuttua kannattamattomaksi, Halme ennakoi. Innovatiivisesta energiasta tuottoja Halme uskoo, että esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa sekä vetyteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävillä yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä tuottoja. - Deloitte kysyi vuonna 2006 maailman 500 suurimmalta pääomasijoitusyhtiöltä, millaiset ovat niiden odotukset eri sijoituskohteiden kasvusta seuraavan viiden vuoden aikana. Ympäristö- ja energiateknologia oli selkeä ykkönen. Yksityissijoittajatkin ovat jo heränneet huomaamaan vastuullisen sijoittamisen mahdollisuudet. - Sijoitusvaihtoehtojen määrä on kasvussa, mutta kohteiden valinta voi olla maallikolle vaikeaa. Tuottomahdollisuuksien näkeminen saattaa vaatia esimerkiksi teknologista osaamista, Halme pohtii. Markkina kasvaa nopeasti Yksi vastuulliseen sijoittamisen vaihtoehtoja tarjoavista toimijoista on Evli Pankki, joka toi toukokuussa markkinoille kestävän kehityksen rahaston. Rahasto sijoittaa varansa ympäristötekniikan ja ympäristönsuojelun alalla toimivien sekä muiden kestävän kehityksen periaatteita noudattavien yritysten osakkeisiin. Evli Pankin varainhoidon vetäjä Lea Keinäsen mukaan kestävän kehityksen periaatteiden mukainen sijoitusmarkkina on kaksinkertaistunut Euroopassa kolmen viime vuoden aikana. Tällä hetkellä markkinan koko on yli tuhat miljardia euroa ja sen kasvuvauhti vuositasolla on prosenttia. - Uskon, että vastuullisten sijoitusten kasvu jatkuu. On kuitenkin syytä muistaa, että sijoittajat odottavat myös näiltä sijoituksiltaan ennen kaikkea hyvää tuottoa. - Ilmastonmuutos on megatrendi, joka koskettaa kaikki kansantalouksia maailmanlaajuisesti. Sen huomioiminen sijoituspäätöksissä ennakoi hyviä tuottoja. Keinäsen mielestä kestävän kehityksen mukaisesti tehdyt sijoitukset pitää asettaa samalle viivalle muiden sijoituskohteiden kanssa. - Vastuullinen sijoittaminen voi varmasti olla yhtä tuottavaa kuin perinteisempiin kohteisiin ohjautuva sijoittaminen. On syytä olettaa, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät pitkällä aikavälillä hyvin. Lääkeyritysten vastuullisuus konkretisoitunut yhä enemmän Suomessa rintasyöpäpotilas saa lahjakortilla yksilöllisesti muotoillun peruukin. Koreassa lahjoitetaan erityisesti aasialaisväestölle kehitettyä tehokasta keuhkosyöpälääkettä. Suuren lääkeyrityksen vastuullisuus on viranomaisten ja yrityksen hyvässä hengessä käytävää yhteispeliä. TEKSTI: PÄIVI REMES Lääkeyritykset kokevat tehtäväkseen auttaa myös niitä, joilla ei ole varaa ostaa tarvittavia lääkkeitä. Isojen lääkeyritysten vastuullinen toiminta näkyy nykyisin huolellisesti suunniteltuina täsmäprojekteina. Yritykset lahjoittavat edelleen lääkkeitä kehitysmaihin, mutta nykyisin tutkitaan erityisen tarkasti, millainen lääke puree kullakin alueella. Apu sidotaan esimerkiksi rahastoihin. Esimerkiksi Korean Hope Fund Scholarship Programme auttaa taistelussa keuhkosyöpää vastaan. 500 miljoonaa dollaria vuodessa yhteiskuntavastuuseen Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että uuden lääkkeen saanti markkinoille maksaa n. miljardi dollaria ja sen kehitys vie aikaa vuotta. AstraZeneca kuuluu maailman johtaviin lääkeyritysjättiläisiin. Sen yhteiskuntavastuuraportin luvut viime vuodelta ovat vaikuttavia. - Käytämme vuositasolla $500 miljoonaa erilaisiin yhteiskuntavastuullisiin projekteihin ja lahjoituksiin, yrityksen Suomen toimitusjohtaja Lasse Savonen vahvistaa. - Kaikki suunnittelu lähtee potilasturvan maksimoinnista yhdessä viranomaisten kanssa. Tutkiva lääketeollisuus kehittää yli 90 % uusista lääkkeistä.tämä tuo mukanaan myös vastuuta. AstraZenecan vuosittaisesta noin 25 miljardin dollarin liikevaihdosta 18% käytetään tutkimukseen ja kehitykseen tavoitteena taltuttaa mm. tuberkuloosi, syöpä, Alzheimer ja dementia. Länsimainen lääkkeenostaja mukana auttamassa Alkuperäiset reseptilääkkeet mahdollistavat edullisempien rinnakkaislääkkeiden synnyn. - Jokainen rinnakkaislääke on alunperin ollut uusi innovaatio. Esimerkiksi USA:ssa lääkepatentin raukeamisen jälkeen alkuperäislääkkeen hinta laskee 80%, Savonen valistaa. - Toimintamme on kehittynyt valtavasti. Tutkimus- ja kehitystyössämme minimoimme eläinkokeet, toimimme ympäristövastuullisesti ja julkaisemme kaikki tutkimustulokset, Savonen kertoo. Kehitys näkyy myös yhteistyössä uusien tahojen kanssa. Tästä Suomessa on hyvänä esimerkkinä tänä keväänä käynnistynyt Suomen Hiusyrittäjien ja AstraZenecan projekti, jossa kiinnitetään huomiota rintasyöpäpotilaiden henkiseen toipumiseen. Ketäpä naista ei piristäisi hiustenlähdön jälkeen uusi, yksilöllisesti ammattilaisen muotoilema peruukki? Lisätietoa projekteista: Materiaalihyötykäyttö ja liiketoiminta Materiaalihyötykäytön edistäminen on asetettu tavoitteeksi niin kansallisesti kuin EU:ssa. Tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttaa teknistaloudellisten tekijöiden ohella merkittävästi jätesääntely, jolla ohjataan jätteiden käsittelyä ja siirtoja. Esiin nousee ympäristönsuojelullisten ja liitetaloudellisten intressien vastakkaisuus. Kierrätysmarkkinoiden kehittymistä haittaavat monet tekijät. Vaikeaselkoinen jätteen käsite, teollisuuden omille kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden nollaverokanta ja byrokraattinen jätteensiirtoasetus, vain muutamia mainitakseni, eivät kannusta eivätkä helpota jätemateriaalien hyödyntämistä. Jätteiden tuotteistamiseen liittyy lisäksi vaikeatulkintaisuus jätestatuksen päättymisestä. Mikäli jätestatus jää rasittamaan sivutuotetta, voi hyödyntäminen tyssätä jo yksinomaan jätteeseen sanana liittyvän negatiivisen imagon vuoksi. Säädösmuutoksia on luvassa, mutta näiden hyöty mitataan lopulta vasta oikeuskäytännössä. Tietty tulkinnanvaraisuus on väistämätön osa oikeudellista sääntelyä. Toimivat markkinat ovat edellytys tehokkaalle hyötykäytölle. Materiaalihyötykäytön alueella voidaan myös perustellusti esittää, että vapaa jätemateriaaleilla käytävä kauppa tukee ympäristönsuojelullisia päämääriä. Tällaista kehitystä tulisikin säädöstasolla tukea. Oikeudellisen ohjauksen kehittämisessä katse kääntyy EU-vaikuttajien suuntaan, sillä kansallista jätepolitiikkaa meillä ei käytännössä enää ole. Lobbarien kannattaa muistaa tämä valitessaan, minkä karavaanin perässä kulkevat. Kehittämishaaste ei kuitenkaan ole vain juridinen, eikä vastuuta voi sysätä yksin poliitikkojen ja virkamiesten harteille. Myös markkinatoimijoiden on sitouduttava asian edistämiseen. Kirjoitaja on Ympäristökonsultointi Hyötyvisio Oy:n toimitusjohtaja Janne Koivisto, OTM, Ins (amk).

9

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

PANTILLISET PYSYVÄT KIERROSSA, POISSA KAATOPAIKOILTA.

PANTILLISET PYSYVÄT KIERROSSA, POISSA KAATOPAIKOILTA. PANTILLISET PYSYVÄT KIERROSSA, POISSA KAATOPAIKOILTA. KIERRÄTYS MUOTOILEE MAAILMAA Suomalaisilla on läheinen ja käytännöllinen suhde muotoiluun. Maineikkaat muotoilijamme ovat aina luoneet arkipäiväiseen

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot