Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-16:45 (tauko )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1. Kaupunginhallitus 24.11.2008. Aika 24.11.2008 klo 14:00-16:45 (tauko 14.25-14.35)"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-16:45 (tauko ) Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 1-27 Puheenjohtaja Juhani Pousi Sihteeri Pirjo Kuittinen Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa, paitsi 12 maanantaina Allekirjoitukset Maria Eloranta Mauri Harjula Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa,paitsi 12 tiistaina klo kaupunginkansliassa Pirjo Kuittinen Hallintojohtaja

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus 24 Osallistujat Jäsenet Pousi Juhani puheenjohtaja Koivisto Antti I varapuheenjohtaja Hasu Tuomo II varapuheenjohtaja Eloranta Maria Jäsen Harjula Mauri Jäsen Helkala Maarit Jäsen Kasurinen Outi Jäsen poistui klo käsittelyn aikana Lonka Mirja Jäsen Saavalainen Tiina Jäsen Soininen Kari Jäsen Suomela Jari Jäsen Tiitinen Sari Jäsen Tähtinen Anssi Jäsen Vainio Vesa Jäsen Valkeapää Reijo Jäsen Poissa Viljakainen Hannele kv:n III vpj Ahti Aimo kaupunginjohtaja Muut Koski Valto kv:n pj Wall Janne Kontula Ilpo Viinikainen Sakari kv:n I vpj kv:n II vpj kv:n IV vpj Lamminmäki Lauri muutosjohtaja esittelijä Kuittinen Pirjo hallintojohtaja sihteeri Niemelä Jari Spoof Heikki hallintojohtaja kansliapäällikkö Harjula Jyrki kunnanjohtaja paikalla klo Huovinen Marja talousjohtaja paikalla klo Typpö Tuula tiedottaja paikalla klo 15:00-15:20

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänäpitäminen 7 3 Pöytäkirjan tarkastajat 8 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano 9 5 Kaupunginhallituksen esittelijä Kaupunginhallituksen sihteeri Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 13 8 Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa Kaupunginhallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus Marjoniemen palveluasuntohankkeen lainaehdot Hallintosäännön tarkistaminen Uuden Kouvolan vaakuna Kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentaminen koko 28 uuden Kouvolan aluetta koskevaksi 16 Kymen Vesi Oy:n investointilainan takaaminen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan tilapäisrahoitusta koskeva 35 asia 19 Uuden Kouvolan suojelukohderajat Parik-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Seutukuntajako alkaen Terveydenhuollon strategiset linjaukset uudessa Kouvolassa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kehittäminen Takauksen myöntäminen As Oy Elimäen Peippolanvatrolle Tarkastussääntö Kymenlaakson Liiton perussopimus Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 52

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 36 :n mukaan kutsun toimielimen kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Muutosjohtaja ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänäpitäminen Kh 2 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tästä on vähintään päivää ennen julkaistava kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi. Muutosjohtaja ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa Kouvolan kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kaupunginhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kouvolan kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona tai, jos ko. päivänä kaupunginkanslia on suljettu, seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta julkaistaan kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh 3 Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Eloranta ja Mauri Harjula.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano Kh 4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunginhallituksen valinnasta on jaettu esityslistan mukana. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 38 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai toimielimen sihteeri voi huolehtia varajäsenen kutsumisesta. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajiston valinnan sekä määräyksen varajäsenen kutsumisesta. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen esittelijä 2008 Kh 5 Hallintosääntöehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Uuden Kouvolan virkanimitykset tulevat voimaan vasta Koska kuntajakolain 30.n mukaan kaupunginhallitukseen valittujen on heti ryhdyttävä hoitamaan tointaan, on hallituksen kokoonnuttava jo kuluvana vuonna ja hallitukselle on näin ollen määrättävä esittelevä viranhaltija. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmässä Yhdistymistyöryhmä Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin Projektipäällikön ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Päätös: Kaupunginvaltuusto määräsi yksimielisesti muutosjohtajan toimimaan kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kh Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen sihteeri 2008 Kh 6 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö. Sihteerin tehtävien hoitamisesta alkaen päätetään, kun kaupunginvaltuusto on perustanut virat ja täyttänyt ne. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Vuoden 2008 aikana kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii Elimäen kunnan hallintojohtaja Pirjo Kuittinen sijaisenaan Kouvolan kansliapäällikkö Heikki Spoof. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka Kh 7 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo Kouvolan kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Seuraavat kaupunginhallituksen kokoukset ovat , ja Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin kolme kertaa kuukaudessa sekä tarvittaessa myös valtuuston kokouspäivänä. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa 2008 Kh 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 42 :n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Toimielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Läsnäolijoista alkaen päätetään, kun kaupunginvaltuusto on perustanut virat ja täyttänyt ne. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginhallituksen kokouksessa vuonna 2008 on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginjohtaja Aimo Ahdilla, hallintojohtaja Jari Niemelällä ja kansliapäällikkö Heikki Spoofilla. Asian valmistelija tai muu asiantuntija kutsutaan kokoukseen tarvittaessa. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Kh 9 Kaupunginhallituksen esityslista salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta lähetetään ennen kokousta tiedotusvälineille. Lisäksi esityslista julkaistaan kouvola2009 -internetsivuilla ja uuden Kouvolan omilla kotisivuilla niiden valmistuttua. Kaupunginhallituksen tekemät päätökset on toivottavaa saada tiedotusvälineiden tietoon heti kokouspäivänä välittömästi kokouksen jälkeen. Jokaisessa käsiteltävässä asiassa on lisäksi kerrottu lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot mahdollisia täydentäviä kysymyksiä varten. Lisätietoja: Pirjo Kuittinen, puh , pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen päätöksistä tiedotetaan sähköpostin välityksellä kokouspäivänä välittömästi kokouksen jälkeen. Tiedottamisesta huolehtii kokouksen sihteeri. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kh 10 Järjestelytoimikunta : Yhdistymistyöryhmä ja Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Lain 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan - kokouspalkkiota, - korvausta ansionmenetyksestä, - korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä ja - matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lisäksi luottamushenkilölle voidaan maksaa myös palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, ei ole pakollinen, mutta käytännössä se on kuntien käyttämä tapa koota palkkio- ja korvausperusteet yhteen asiakirjaan. Kuntaliitto on antanut palkkiosääntömallin, jota kunnat yleisesti noudattavat. Myös ehdotus Kouvolan palkkiosäännöksi perustuu kuntaliiton malliin. Mallissa ei oteta kantaa euromääriin. Valmistelun tueksi on tutustuttu eräiden muiden kaupunkien sääntöihin ja erityisesti euromääriin. Palkkiovertailu on liitteenä. Yhdistymistyöryhmä ja järjestelytoimikunnan työjaosto ovat käsitelleen palkkiosäännön. Työjaoston käsittelyn perusteella on 2 1 mom. 1 kohdan kokouspalkkiota (valtuusto ym.) nostettu 110 :sta 120 :oon ja luottamushenkilöitä. 6 :n 1 mome Tarkoitus on, että hyväksyttävät euromäärät ovat voimassa koko valtuustokauden. Säännön hyväksyy valtuusto kaupunginhallituksen esityksestä. LIITE 9 JA 10 Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta käsittelee palkkiosääntöluonnoksen. Päätös:

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutosjohtaja Lauri Lamminmäen esittelyn jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelu. Puheenjohtaja totesi, että yleiskeskustelun aikana SDP:n ryhmän edustaja Antti Koivisto on tehnyt esityksen, jota Jaakko Pesu on kannattanut, että palkkiosääntöluonnos jätetään pöydälle ja uudelleen valmisteluun hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien osa-aikaisten luottamustehtävien osalta. Puheenjohtaja ehdotuksesta yleiskeskustelun aikana pidettiin neuvottelutauko klo , jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti päätösesitystä hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesitys. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Kh Palkkiosääntöluonnos ja palkkiovertailu ovat liitteenä nro 1 ja 2. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että luottamushenkilöiden palkkiosääntö hyväksytään ja se tulee voimaan kuitenkin niin, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sitä sovelletaan jo vuonna Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan palkkiosäännön, seuraavasti muutettuna: Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. valtuusto, sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaos- tot 90 euroa 2. lautakunnat, niiden jaostot ja johtokunnat 60 euroa 3. muut toimielimet 45 euroa Vuosipalkkiot: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2200 Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 800 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2700 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 800 Kaupunginhallituksen jäsen 800 Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja - Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1400 Muut lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat 800 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 1500 /vaali Tämän asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus Kh 11 Järjestelytoimikunta : Yhdistymistyöryhmä ja Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokous päätti perustaa strategiatyöryhmän, jossa on kaikkien osakkeenomistajien edustus, valmistelemaan osakassopimuksen uudistamista. Strategiatyöryhmä luovutti esityksensä yhtiön hallitukselle ja esityksen mukaan jäteyhtiön toimialaa ja roolia laajennetaan jätteiden vastaanottajasta kokonaisvaltaiseksi jätehuollon järjestäjäksi koko Kymenlaaksossa. Käytännössä uudistus tarkoittaisi kuntien vastuulla olevien jätehuollon- suunnittelu-, neuvonta- ja hoitotehtävien siirtymistä jäteyhtiölle. Kunnille jäisivät edelleen laki-sääteiset jätehuollon viranomais- ja valvontatehtävät. Yhtiön osakassopimukselle säädellään mm. jäteyhtiön ja sen osakkeenomistajien välistä työnjakoa ja toimivaltasuhteista jätehuollon järjestämisessä. Jäteyhtiön hallitus hyväksyi strategiatyöryhmän ehdotukset ja päätti pyytää osakkeenomistajilta lausunnot uuden osakas-sopimuksen luonnoksesta ( ). Lausunnon pyydetään toimittamaan klo 16 mennessä Kymenlaakson Jäte Oy:n toimistoon. Yhdistymistyöryhmän kokouksessa merkittiin saapunut lausuntopyyntö tiedoksi ja päätettiin valmistella Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos seuraavassa yhdistymistyöryhmässä järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Esitys: Valmistellaan ja hyväksytään osakassopimusluonnos edelleen järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Päätös: Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos valmistellaan seuraavassa yhdistymistyöryhmässä järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmän kokouksessa Liite 3 ja 12 Muutosjohtajan ehdotus: Merkittiin tiedoksi Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon kannanotto Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimuksen luonnokseen.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Osakassopimusluonnoksen kohtiin 3. Yhtiön tarkoitus ja 5. Kuntien tehtävät tehtiin tarkennuksia hyväksyttäväksi osakassopimusluonnokseen. Yhdistymistyöryhmässä hyväksyttiin osakassopimusluonnos tehdyillä tarkennuksilla ja täydennyksillä ja esitetään järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi lausuntoehdotus. Toimitetaan edelleen lausunto Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitukselle. Päätös: Muutosjohtaja Lauri Lamminmäen esittelyn jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana SDP:n ryhmän edustaja Antti Koivisto on tehnyt sopimukseen tarkennus-esityksen, jota Liisa Sburatura on kannattanut, että osakassopimusluonnoksen kohtaan 4.2 jätteiden vastaanotto, hyödyntäminen ja käsittely lisätään nimeltä mainiten hyötyjätepisteet ja jäteasemat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi muutetun päätösehdotuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnokseen yksimielisesti hyväksytyksi seuraavin muutoksin: - kohta 4.2 lisätään ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen keräilyverkostoa kuten hyötyjätepisteitä ja jäteasemia. Kaikkien osakkeenomistajien edustajista koostuva strategiatyöryhmä on käsitellyt saadut lausunnot ja niissä esitetyt huomautukset ja tehnyt halutut korjaukset ja tarkennukset osakassopimukseen. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen hyväksymässä uudessa osakassopimusesityksessä jäteyhtiön toimialaa ja roolia laajennetaan jätteiden vastaanottajasta kokonaisvaltaiseksi jätehuollon järjestäjäksi koko Kymenlaaksossa. Käytännössä uudistus tarkoittaa kuntien vastuulla olevien jätehuollon suunnittelu-, neuvonta- ja hoitotehtävien siirtymistä jäteyhtiölle. Kunnille jäävät edelleen lakisääteiset jätehuollon viranomais- ja valvontatehtävät. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus pyytää osakkeenomistajia viemään uuden osakassopimuksen hyväksymistä koskevan esityksen kunnan/kaupunginhallitukseen ja edelleen kunnan/kaupunginvaltuuston ja omistajayhtiöiden asianomaisen toimielimen käsittelyyn marraskuun aikana, siten että lainvoimaiset päätökset olisivat tiedossa joulukuun 2008 loppuun mennessä. Mikäli uusi osakassopimus hyväksytään esitetyssä muodossaan, sopimuksen allekirjoitusajankohdaksi yhtiön hallitus on esittänyt klo Anjalankoskella. KH Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos on

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ liitteenä nro 3. Kouvolan seudun kuntayhtymän kannanotto on liitteenä nro 4. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Marjoniemen palveluasuntohankkeen lainaehdot Kh 12 Kouvolan kaupunginvaltuusto on : 57 myöntänyt Kiinteistö Oy Kouvolan Vuokrataloille omavelkaisen takauksen euron suuruisen korkotukilainan vakuudeksi. Laina käytetään Kouvolan palveluasuntorakennushankkeeseen. 56 myöntänyt Kiinteistö Oy Kouvolan Vuokrataloille omavelkaisen takauksen euron suuruisen pankkilainan vakuudeksi. Laina käytetään Kouvolan palveluasuntorakennushankkeeseen. Lainat nostetaan helmikuussa Valtuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen hyväksymään lainaehdot. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt lainatakaukset. Kouvolan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Kari Vaijan kirje: Olemme tehneet Kouvolan kaupungille omavelkaisen takauspyynnön koskien Marjoniemen palveluasuntohankkeen rahoitukseen nostettavaa kahta lainaa. Olemme kilpailuttaneet lainat ja kilpailutuksen perusteella esitämme molemmat lainat nostettavaksi edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta. Esitämme myös hyväksyttäväksi lainojen muut ehdot seuraavasti: LAINA 1, KORKOTUKILAINA Lainasumma Laina-aika 41 v. Lyhennys Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen (271/2004) 9 :n mukaisesti (kiinteälyhenteinen korkotukilaina). Ensimmäinen vuosi on vapaa lyhennyksistä. Korko Kiinteä korko ensimmäiset 10 v. (korko-indikaatio 4, 6175 % per , sisältäen marginaalin 0,0575 %-yksikköä). Lopullinen korko määritetään 2 target pankkipäivää ennen lainan/lainerän nostoa. Luoton korko tarkistetaan 10 vuoden välein. Luoton marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ jälkeen korko on 10 vuoden koronvaihtosopimus-korko (viitekorko) lisättynä 0,0875 %-yksikön marginaalilla p.a. LAINA 2 Lainasumma Laina-aika 25 v. Lyhennys Annuiteettiperiaatteella puolivuosittain, ensimmäinen vuosi on vapaa lyhennyksistä. Korko Kiinteä korko ensimmäiset 5 vuotta (korko-indikaatio 4, 5275 % per ). Lopullinen korko määritetään 2 target pankkipäivää ennen lainan/lainerän nostoa. Luoton korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kunta-rahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannus-korko (viitekorko) tai muu luotonantajan kanssa erikseen sovittava viitekorko lisättynä 0,0575 %-yksikön marginaalilla p.a. Luoton marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko (viitekorko) tai muu luotonantajan kanssa erikseen sovittava viitekorko lisättynä lisättynä 0,0875 %-yksikön marginaalilla p.a." Lisätietoja: Kansliapäällikkö Heikki Spoof, puh , heikki.spoof(a)kouvola.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy lainaehdot. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön tarkistaminen Kh 13 Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön lukuun ottamatta kohtia, joissa mainitaan elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. Näiltä osin asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Käytetyissä puheenvuoroissa viitattiin mm. siihen, että kuntalaki ei tunne useamman kaupunginjohtajan järjestelmää, vaan kaupunginjohtajan toimivalta on jakamaton. Hallintosäännössä on seuraavat maininnat elinkeinotoimen kaupunginjohtajasta: 4.1.2: Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja elin-keinojaoston esittelijänä elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. 4.5: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa eri toimielimiin. Edustajaksi voidaan nimetä myös kaupunginjohtaja tai elinkeinotoimen kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen varajäsen. 5.2: Elinkeinotoimen toimialajohtaja on elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. Muiden toimialojen toimialajohtajina ovat tilaajajohtajat. 21: Kaupunginjohtaja ja elinkeinotoimen kaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. 42: Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajilla sekä 4.5 :ssä mainitulla kaupunginhallituksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa 47: Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa ja kaupungille toimitetun haasteen voi vastaanottaa kaupunginjohtaja, elinkeinotoimen kaupunginjohtaja, konserni-hallinnon yksikön johtaja tai kaupunginlakimies kukin yksin. Muutettu hallintosääntö on liitteenä nro 5. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, p , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä tarkistetaan seuraavasti: 4.1.2: Elinkeinojaoston esittelijänä toimii apulaiskaupunginjohtaja

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ : Edustajaksi voidaan nimetä myös apulaiskaupunginjohtaja 5.2: Elinkeinotoimen toimialajohtaja on apulaiskaupunginjohtaja 21: Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. 42: kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla 47: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja _ Asiasta käydyn keskustelun aikana Vesa Vainio esitti Kari Soinisen kannattamana, että elinkeinotoimen toimialajohtajan virkanimike säilytetään hallintosäännössä elinkeinotoimen kaupunginjohtajana. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestyksessä muutosjohtajan päätösehdotusta kannatti 4 jäsentä (Koivisto, Eloranta, Kasurinen, Harjula) ja Vainion Soinisen kannattamana tekemää muutosesitystä kannatti 11 jäsentä (Pousi, Hasu, Helkala, Suomela, Valkeapää, Lonka, Tiitinen, Soininen, Saavalainen Vainio ja Tähtinen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Vesa Vainio tekemän muutosehdotuksen.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uuden Kouvolan vaakuna Kh 14 Va. järjestelytoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt esityksen järjestää kutsukilpailu uuden Kouvolan kaupungin vaakunan suunnittelemisesta. Va. järjestelytoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt viestintätyöryhmän ja yhdistymistyöryhmän valmistelemana vaakunan suunnittelukilpailuun kutsuttavat heraldikot viestintäryhmän listauksen mukaisesti sekä kutsukilpailun säännöt. Vaakunaehdotukset tuli toimittaa perjantaihin klo mennessä. Sääntöjen mukaisesti vaakunaehdotukset avattiin kilpailuajan jälkeen avaustilaisuudessa Määräaikaan mennessä vaakunaehdotuksia oli lähettänyt kahdeksan heraldikkoa ja saapuneille ehdotuksille arvottiin numerot 1-22, joilla niitä on käsitelty kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi koko kilpailun ajan. Viestintätyöryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää järjestelytoimikunnalle saapuneista 22 vaakunaehdotuksesta kuusi (6) ehdotusta kilpailun seuraavaan vaiheeseen ja edelleen kansallisarkiston heraldisen lautakunnan lausuttavaksi. Viestintätyöryhmän apuna karsinnassa on ollut kaksi heraldiikka-asiantuntijaa. Kilpailuehdotukset eivät ole julkisia. Yhdistymistyöryhmä päätti kokouksessaan esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi kilpailuehdotukset numerolla: kaksi (2), kolme (3), kahdeksan (8), kymmenen (10), kahdeksantoista (18) ja yhdeksäntoista (19) toimitettavaksi kansallisarkiston heraldiselle lautakunnalle lausuntoa varten. Kansallisarkiston heraldisen lautakunnan uuden vaakunan tarkistuslausunnon mukaan kaikki kuusi ehdotusta ovat hyväksyttävissä uudeksi vaakunaksi. Viestintätyöryhmän kokouksessa esiteltiin Kansallisarkiston tarkistuslausunnolla käyneet uuden vaakunan vaakunaehdotukset (6 kpl). Päätettiin esittää yhdistymistyöryhmälle, että uuden Kouvolan vaakunaksi valitaan vaakunaehdotus nro 18 tai 2 ja että kolmannelle sijalle valitaan vaakunaehdotus nro 10. Kaupunginvaltuusto päättää siitä, mikä vaakuna valitaan uuden Kouvolan kaupungin vaakunaksi ja mikä vaakuna tulee suunnittelukilpailussa toiseksi ja mikä kolmanneksi. Valtuuston puheenjohtaja ilmoittaa vaakunan valinnan jälkeen suunnittelijoiden nimet. Tavoitteena on että kaupunginvaltuusto päättäisi asiasta vuoden 2008 aikana. Kaupunginhallitus päättää rahapalkintojen jaon ajankohdasta ja tavasta erikseen.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Yhdistymistyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt viestintätyöryhmän esityksen uuden vaakunan valintaan liittyen. Vaakunaehdotukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: Tuula Typpö, puh , tuula.typpo(a)kuusankoski.fi Vaakunaehdotukset esitellään tiedotusvälineille tiistaina klo alkavassa tilaisuudessa. Muutosjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. sijalle asetetaan vaakunaehdotus n:o 18, toiselle sijalle n:o 3 ja 3. sijalle n:o 2. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytiin päätösehdotus. Merkittiin, että tiedottaja Tuula Typpö oli asiantuntijana paikalla klo tämän pykälän aikana. Kokouksessa esillä olleet kuusi vaakunaehdotusta ovat liiteenä nro

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentaminen koko uuden Kouvolan aluetta koskevaksi Kh 15 Uuden Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunta on esittänyt lääninhallitukselle kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentamista koko uuden Kouvolan alueen käsittäväksi. Järjestelytoimikunnan kirje lääninhallitukselle: Kouvolan seudun kuusi kuntaa lakkaavat vuoden 2008 päättyessä ja vuoden 2009 alusta alkaen näiden kuntien alueesta muodostetaan uusi Kouvolan kaupunki. Muodollisesti tilanne poikkeaa siitä, että muut kunnat olisi liitetty Kouvolan kaupunkiin. Kouvolan kaupunki on huolehtinut alueellaan kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. Sopimusperusteisesti Kouvola on huolehtinut pysäköinninvalvonnasta myös Kuusankosken kaupungissa. Tarkoitus on mahdollistaa kunnallinen pysäköinninvalvonta uuden kaupungin koko alueella. Edellä olevan johdosta Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunta esittää, että kuntajaon muutoksen johdosta kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueeksi määrätään alkaen uuden Kouvolan koko alue. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Viite Uuden Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunnan esitys kunnallisen pysäköinnin määräämisestä uuden Kouvolan kaupungin koko aluetta koskevaksi Asia Täydennyspyyntö: Kaupunginvaltuuston lausunto/kannanotto esitykseen Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 2 :ssä säädetään, että lääninhallitus voi kunnallisvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella ja saatuaan asianomaisen poliisipiirin päällikön lausunnon asettamillaan ehdoilla määratä, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä. Pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 1 :n 3 momentissa puolestaan säädetään, että lääninhallitus voi kunnallisvaltuustoa

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ kuultuaan peruuttaa määräyksen tai muuttaa sen ehtoja, jos olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. Kun otetaan huomioon edellä kerrotuista säännöksistä ilmeneva sekä se, mitä kuntajakolain 29 :n 4 momentissa säädetään järjestelytoimikunnasta, niin lääninhallitus katsoo, että sen on pysäköinninvalvontaa koskevaan esityksen johdosta saatava asiaan myös valtuuston mielipide. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää kaiken edellä lausutun johdosta toimittamaan pysäköinninvalvontaesitykseen myös uuden Kouvolan kaupunginvaltuuston lausunnon, josta tulisi ilmetä tahtooko valtuusto pysäköinninvalvonnan järjestettäväksi järjestelytoimikunnan esittämällä tavalla. Lääninhallitus pyytää samalla tietoja myös siitä, miten pysäköinninvalvonta aiotaan uudessa ja alueeltaan aiempaa laajemmassa Kouvolassa järjestää ja miten paljon henkilöstöä, kuten valvontaapulaisia, uuden Kouvolan kaupungin pysäköinninvalvonnan järjestämiseksi arvioidaan tarvittavan. Kirjallinen täydennys pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella: Etelä-Suomen lääninhallitus, PL 150,13101 Hameenlinna. Määräajan päättymisen jälkeen lääninhallitus voi ratkaista asian käytettävissään olevien asiakirjojen perusteella, vaikka täydennystä ei toimitettaisikaan. Lääninhallitus on lähettänyt myös Kouvolan kihlakunnan poliisipäällikölle ohessa jäljennöksenä olevan kirjelmän, jossa poliisipäällikölle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Lääninhallitus yrittää tehdä asiassa päätöksen mahdollisimman nopeasti annetun määräajan jälkeen. Päätös voidaan tehdä myös ennen määräajan päättymistä, mikäli kaikki pyydetyt selvitykset ja lausunnot kertyvät lääninhallitukseen nopeammin. Annettavaa kannanottoa varten on valmisteltu seuraava ehdotus: Uuden Kouvolan kaupunginvaltuusto esittää, että kuntajaon muutoksen johdosta kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueeksi määrätään alkaen uuden Kouvolan koko alue. Kunnallista pysäköinninvalvontaa Kouvolaan vuonna 1976 hyväksyttäessä Kymen lääninhallitus edellytti, että Kouvolan kaupungin tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla tulee olla vähintään yksi valvonta-apulainen. Kouvolalla on edelleen pysäköinninvalvoja ja nykyisin kolme valvonta-apulaisen eli pysäköinnintarkastajan vakanssia. Näistä kaksi on täytetty vakinaisesti ja yksi määräaikaisesti. Lisäksi pysäköinninvalvonnan toimistotehtävissä on yksi henkilö.

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Entinen Kouvolan kaupunki on huolehtinut pysäköinninvalvonnasta alueellaan ja sopimusperusteisesti myös Kuusankosken kaupungin alueella. Pysäköinninvalvontaa ei nyt olla laajentamassa aiemmin valvottujen alueiden ulkopuolelle, mutta kuntarajojen poistuessa valvontaan koko kaupungin alueella on varattava mahdollisuus. Tosiasiassa valvonnalla edelleen pyritään ohjaamaan pysäköintiä ensisijaisesti Kouvolan keskusta-alueella, jossa liikenne on vilkkainta ja jossa on suurin tarve taata tarkoituksenmukaiset ja tasapuoliset pysäköintiolot pysäköintiä tarvitseville. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Suomen lääninhallitukselle annetaan pysäköinninvalvonnan alueen laajentamisasiassa yllä olevan ehdotuksen sisältöinen kannanotto. Kaupunginhallituksen päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kymen Vesi Oy:n investointilainan takaaminen Kh 16 Kymen Vesi Oy:n kirje : Kymen Vesi Oy pyysi rahoituslaitoksilta lainatarjousta vuoden 2009 investointien rahoittamiseen. Suurimmat investointikohteet ovat: Mussalon jätevedenpuhdistamo ja Anjalakoskelta Kotkaan ulottuva siirtoviemäri sekä lietteenkäsittely. Hankkeiden kustannusarvio yhteensä vuodelle 2009 on n. 12,5 M. Uusien verkostojen rakentamiseen toiminta-alueelle on investointiohjelmassa varattu 2,24 M ja vanhojen verkostojen saneeraamiseen 1,73 M. Kilpailutuksen tuloksena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saatiin Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjous pyydettiin 15 vuoden lainaajalle, lainamäärän ollen euroa, lyhennykset ja korot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Laina nostettaisiin kahdessa erässä, nostoajankohdaksi on arvioitu maaliskuu ja elokuu. Kymen Vesi Oy:n hallitus päätti ottaa ,00 lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan, osat sidotaan seuraavasti: (Korko tasosta klo 12.00) 5 milj. euroa sidotaan Kuntarahoituksen 6 kuukauden viitekorkoon lisättynä 0,120 % -yksikön marginaalilla, indikaatio 5,044 % p.a. 5 milj. euroa sidotaan 10 vuoden viitekorkoon, indikaatio 4,236 % p.a. 5 milj. euroa sidotaan korkorakenteiseen lainaan, jossa korko on kiinteä 3,45 % p.a. ensimmäiset viisi vuotta, jossa Kuntarahoituksella on oikeus purkaa rakenne, jolloin laina jatkuu vaihtuvakorkoisena Kuntarahoituksen 6 kuukauden viitekorkoon sidottuna, lisättynä 0,12 % marginaalilla. Poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen, mikäli korkorakenteinen laina ei vastaa nostohetkellä päätöshetken korkotasoa, pyydämme Kotkan strategia- ja rahoitusjohtajalle oikeuden päättää lainaosuuden (5 M ) korkosidonnaisuudesta ja markkinatilanteessa toimivasta ratkaisusta. Kymen Vesi Oy pyytää Anjalankosken kaupungin omistusosuuden 18 % (2,7 M ) omavelkaista takausta edellä mainittuun kokonaispääomaltaan 15 M :n lainaan Kymen Vesi Oy:n hallituksen päättämin sidonnaisuuksin sekä Kotkan rahoitusjohtajalle oikeutta päättää myös muiden Kymen Vesi Oy:n osakkaiden puolesta korkorakenteisen lainaosuuden 5 M :n sitomisesta nostoajankohdanmarkkinatilanteessa toimivaan korkoratkaisuun. Yhtiö pyytää vastaavan takauksen myös muilta omistajiltaan (Kotka 79 % ja Pyhtää 3 %).

30 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Anjalankosken kaupunki on mukana Kymen Vesi Oy:ssä ja kuntien yhdistyessä Anjalankosken sijaan tulee Kouvolan kaupunki. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Kymen Vesi Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä investointien rahoittamiseen perusteluosassa mainituin ehdoin saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että Kotkan kaupungille annetaan valtuus hyväksyä perusteluosassa selostettu 5 milj. euron lainaosuuden nostoajankohdan korkoratkaisu. Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Kymen Vesi Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä investointien rahoittamiseen perusteluosassa mainituin ehdoin saaman euron lainan, omistusosuutensa mukaisen osuuden (2,7 milj ) pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että Kotkan kaupungille annetaan valtuus hyväksyä perusteluosassa selostettu 5 milj. euron lainaosuuden nostoajankohdan korkoratkaisu. Kaupunginhallituksen päätös Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus. Merkittiin, että Mirja Lonka poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

31 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen Kh 17 Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunta on perustettu huolehtimaan vesi- ja viemärilaitostoiminnoista Enäjärven, Saveron ja Metso-Kattilaharjun alueella. Ensimmäisessä vaiheessa vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen on käynnistyy Enäjärven alueella. Hankkeen yleissuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuonna Osuuskunnan verkostot liitetään Kymen Vesi Oy:n verkostoihin Kaipiaisissa. Ensimmäiseen vaiheeseen on arvioitu tulevan noin 80 liittyjää ja tämän hankeen arvioidut arvonlisäverolliset kustannukset ovat noin euroa. Hanke rahoitetaan liittymismaksuilla, lainalla sekä kaupungin ja ympäristökeskuksen avustuksilla. Alkuvaiheessa pääosa rahoituksesta hoidetaan lainalla. Osuuskunta on kilpailuttanut euron lainan ja valinnut lainoittajaksi Kymijoen Osuuspankin. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan korko on 3 kk euribor + 0,34 %. Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin neljännesvuosittain. Osuuskunta pyytää lainalle kaupungin takausta. Kunnat ovat aiemmin on taanneet vastaavien hankkeiden lainoja. Takauksille ei ole vaadittu vastavakuutta. Yhdistämissopimuksessa tuettavina kohteina on erikseen mainittu mm. vesihuoltoosuuskunnat. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan Kymijoen Osuuspankilta vesihuoltohanketta varten saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen ehtona on se, hanke sisältyy valmisteilla olevaan kaupungin haja-asutusalueen vesihuollon toimintaohjelmaan.

32 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan Kymijoen Osuuspankilta vesihuoltohanketta varten saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen ehtona on se, hanke sisältyy valmisteilla olevaan kaupungin haja-asutusalueen vesihuollon toimintaohjelmaan. Lisäksi takauksen ehtona on, että hankkeelle on saatu TE-keskuksen tai ympäristökeskuksen myönteinen rahoituspäätös. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti muutosjohtajan esityksestä, että maaseutulautakunta valmistelee kaupunginhallituksen käsittelyä varten hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitun ohjelman maaseudun vesihuoltohankkeista ja niiden rahoittamisesta. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TEkeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuus hankkeista on enintään 25 %. Rahoitusta voidaan myöntää talousarvioon vuosittain varattavan määrärahan puitteissa. Kaupungin rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on joko TE-keskuksen tai ympäristökeskuksen rahoitus ko. hankkeeseen.

33 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ K Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan tilapäisrahoitusta koskeva asia Kh 18 Valkealan kunnanhallitus : Järjestelytoimikunnan päätös : "Yhdistymistyöryhmä Valkealan kunta KH (Lausp1708) Avustushakemus / Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta Keski-Valkealan vesiosuuskunnan avustaminen 197 jäi yhdistymistyöryhmän kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä varten. Hannu Pellinen on toimittanut pyydetyn lisäselvityksen asiaan, joka liitteenä. Lähtökohtana on, että Valkealan nyt maksama avustus palautettaisiin Kouvolalle kun TE-keskus on sen (v. 2009) myöntänyt ko. vesiosuuskunnalle. Kuluvan vuoden TE-keskuksen määrärahat eivät riittäneet avustuksen myöntämiseen. Toisin sanoen kysymyksessä olisi avustuksen maksaminen ns. väliaikaisrahoituksena. Esitys: Esitetään järjestelytoimikunnalle, että Valkealan kunnalle annetaan oikeus myöntää euron lisäavustus Keski-Valkealan vesiosuuskunnalle, ehdolla että avustus maksetaan takaisin kunnalle ( lukien Kouvolan kaupungille) sen jälkeen kun TEkeskus on myöntänyt ja maksanut oman avustuksensa vesiosuuskunnalle. Päätös: Hyväksyttiin annettu selvitys ja todettiin, että vesihuollon ohjelman laatimista kiirehditään. Esitetään järjestelytoimikunnalle että Valkealan kunnalle annetaan oikeus myöntää tilapäisrahoitus ehdolla että kunta huolehtii tarvittavista vakuuksista. Liite 1 Yhdistymistyöryhmä käsittelee asiassa teknisen oikaisun kokouksessaan Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta antaa Valkealan kunnalle oikeuden myöntää tilapäisrahoituksen Keski-Valkealan vesiosuuskunnalle. Järjestelyn toteuttamisesta ja tarvittavista vakuuksista huolehtii Valkealan kunta. Päätös:

34 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Hyväksyttiin päätösehdotus." Erillisenä tiedoksiantoaineistona (ERILL) Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan antama sitoumus. Talousarviomuutoksissa on käsitelty tilapäislainan myöntämisvaltuus. Esityslistan liitteenä (L 1) on tilapäislainaa koskeva velkakirjaluonnos. Osuuskunnalta vastavakuutena toimivat velkakirja ehtoineen ja vesihuolto-osuuskunnan antama sitoumus. Kunnanjohtaja: Päätösehdotus kokouksessa keskustelun jälkeen. Päätös: Merkitään, että kokouksessa jaettiin sopimus/sitoumus (L 1). Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti kokouksessa: Kunnanhallitus päättää myöntää euron tilapäisen rahoituksen Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnalle liitteenä (L 1) olevan ja kokouksessa jaetun sopimuksen/sitoumuksen ehdoin. Samalla kunnanhallitus toteaa, että tämä päätös vahvistuu kun uuden Kouvolan kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Marja Huovinen, puhelin (05) , Kh Tilapäislainaa koskeva velkakirjaluonnos on liitteenä nro 6. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jyrki Harjula, puh Muutosjohtajan ehdotus: Asian periatteellisen luonteen takia kaupunginhallitus käy asiasta linjakeskustelun. Muutosjohtajan täydennetty päätösehdotus: Valkealan kunta voi myöntää Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnalle euron avustuksen siten, että Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta lyhentää tätä avustusta samansuuruisilla summilla, joita se tulee Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta vuonna 2009 ja myöhempinä vuosina saamaan avustuksena tähän hankkeeseen. Samalla hallitus toteaa, että Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskuntaa koskeva rahoitusmenettely on yksittäinen tapaus eikä siitä

35 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ voi tehdä yleistyksiä muiden vesihuolto-osuuskuntien vastaaviin hankkeisiin. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

36 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uuden Kouvolan suojelukohderajat Kh 19 Sisäasiainministeriön päätös suojelukohtaista määrittelee Kouvolan ja Kuusankosken kaupungit suojelukohdekunniksi. Suojelukohdekunnassa on muita kuntia tiukemmat väestönsuojien rakentamisvelvoitteet. Tällaisessa kunnassa kunnan tulee pelastuslain nojalla rakentaa siellä asuville, opiskeleville ja ulkona liikkuville yleiset väestösuojat, mikäli yksityisten rakentamat väestösuojat eivät riitä. Lisäksi rakentamisvaatimukset ovat tiukemmat. Yhdistymistyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää sisäasiainministeriölle, että nykyiset suojelukohderajat säilyisivät entisellään kuntien yhdistyessä, että Kuusankoski kuntana poistetaan suojelukohdekuntalistalta, että Kouvolan kaupungissa suojelukohteen muodostavat kaupunginosat 1-11 (Kangas, Kaunisnurmi, Sarkola, Vahtero, Käpylä, Tornionmäki, Lehtomäki, Kankaro, Mielakka, Tykkimäki ja Korjala) ja kaupunginosat nro (Kuusankoski, Voikkaa, Kymintehdas ja Pilkanmaa) sekä että muita kaupunginosia käsitellään valvonta-alueena. Lisätietoja: Kymenlaakson pelastuslaitos/paloinsinööri Juhani Carlsson, p , Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää sisäasiainministeriölle: - että nykyiset suojelukohderajat säilyvät entisellään kuntien yhdistyessä, - että Kuusankoski kuntana poistetaan suojelukohdekuntalistalta, - että Kouvolan kaupungissa suojelukohteen muodostavat kaupunginosat 1-11 (Kangas, Kaunisnurmi, Sarkola, Vahtero, Käpylä, Tornionmäki, Lehtomäki, Kankaro, Mielakka, Tykkimäki ja Korjala) ja kaupunginosat nro (Kuusankoski, Voikkaa, Kymintehdas ja Pilkanmaa) ja - että muita kaupunginosia käsitellään valvonta-alueena. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytiin päätösehdotus.

37 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Parik-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Kh 20 Parik-säätiön kirje : "Olette olleet perustamassa Parik-säätiötä, jonka kotipaikka on Kuusankoski, ja allekirjoittaneet säätiön perustamisasiakirjan Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa, työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä sekä järjestää ja kehittää työvalmennusta, koulutusta, kuntoutusta ja muuta alaan liittyvää toimintaa. Nykyisten valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten toimikausi on päättymässä vuoden 2008 lopussa. Toimikauden pituus sääntöjemme mukaan on neljä (4) kalenterivuotta. Säätiön säännöissä on todettu, että valtuuskunnan kukin perustajajäsen nimeää kaksi (2) jäsentä. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimeää valtuuskunta sääntöjemme mukaan marraskuun loppuun mennessä pidettäväksi määrätyssä kokouksessa. Liitteenä toimivan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimet. Toivomme Teidän nimeävän yhteisönne edustajat Parik-säätiön valtuuskuntaan ja tekemään ehdotuksenne valtuuskunnalle hallituksen jäseneksi tulevalle nelivuotiskaudelle Nimeämiset ja ehdotukset pyydetään toimittamaan liitteenä olevalla lomakkeella mennessä osoitteelle: Parik-säätiö, Hemmintie 13, Kuusankoski." Luettelo toimivan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenistä on jaettu esityslistan mukana. Kouvolan kaupungin edustajina Parik-säätiön hallituksessa on ollut perusturvan toimialajohtaja Sakari Laari ja Anne Sironen (VIHR) sekä hallituksen jäsenenä Sakari Laari. Lisätietoja: Perusturvan toimialajohtaja Sakari Laari, puh , sakari.laari(a)kouvola.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää henkilöt Parik-säätiön valtuuskuntaan neljä henkilöä ja hallitukseen kaksi henkilöä vuosiksi

38 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus ja valittiin Parik-säätiön valtuuskuntaan Sari Tiitinen, Pentti Manninen, Niina Korpelainen ja Mirja Lonka sekä ehdolle hallitukseen Minna Tuukkanen-Peussa ja Sakari Laari.

39 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Seutukuntajako alkaen Kh 21 Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö on tehnyt alustavan esityk-sen seutukuntajaoksi vuoden 2009 alusta alkaen ja on pyytänyt maakuntien liittoja sekä niitä kuntia, joita esityksessä mainitut muutokset koskevat, antamaan lausuntonsa asi-asta. Seutukuntajako perustuu alueiden kehittämislakiin (602/2002). Sen 38 :n mukaan alueiden kehittämistä koskevien tukitoimenpiteiden kohdentamista ja porrastamista varten määrätään kehitysalue. Kehitysalueen määräämisen perustana käytetään seutukuntajak Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja sel-vityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako liittyy Euroo-pan unionin alueluokitukseen (NUTS -aluejaot) kansallisena aluejakona, joka on maa-kuntajaon ja kuntajaon välissä. Kymenlaakson Liitto on pyytänyt jäsenkuntiensa kommenttia asiassa men-nessä. Kouvolan seutukunnan osalta ei esitykseen sisälly muutoksia nykytilanteeseen verrat-tuna, vaan se muodostuisi jatkossakin nykyisistä Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusan-kosken kaupungeista sekä Elimäen, Iitin, Jaalan ja Valkealan kunnista. Vuoden 2009 alusta seutukunta, em. esityksen mukaisesti muodostuisi Kouvolan kaupungista ja Iitin kunnasta. Alueiden kehittämislain mukaan seutukunnan täytyy koostua vähintään kahdesta kun-nasta ja niitä muodostettaessa tulee ottaa huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kun-tien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Lisätietoja: Harri Kivelä, puh , harri.kivela(a)kouvolaregion.fi Muutosjohtaja ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että työ- ja elinkeinoministeriön esittämä seutu-kuntajako on vuoden 2009 alussa käynnistyvän Kouvolan kaupungin toiminnan kannal-ta tarkoituksenmukainen ja esityksen mukaisen työssäkäynti- ja talousalueen tulisi myös jatkossa muodostaa oma seutukuntansa. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1 Kaupunginvaltuusto 01.12.2008 Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 16-29 Puheenjohtaja Valto Koski

Lisätiedot

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto 17.11.2008 Aika 17.11.2008 klo 18:00-20:17 (tauot 18.50-18.59 ja 19.55-20.08) Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta.

HYVÄ HALLINTO. Eteva kuntayhtymässä HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyvä johtamis- ja hallintotapa, toiminta, talous ja valvonta. Eteva kuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ johon sisältyy: Yhtymäkokouksen työjärjestys (7 Luku: Kokousmenettely) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (8 Luku: Palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista) Konserniohje

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne Iitin kunta Pöytäkirja 14/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika Maanantai 17.08.2015 klo 17:30-21:50 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät...

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät... Pirkkalan kunta Hallintosääntö 1 Pirkkalan kunnan hallintosääntö... 5 Yleiset määräykset... 5 1 Soveltaminen... 5 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 Henkilöstöorganisaatio...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot