Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-16:45 (tauko )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1. Kaupunginhallitus 24.11.2008. Aika 24.11.2008 klo 14:00-16:45 (tauko 14.25-14.35)"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-16:45 (tauko ) Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 1-27 Puheenjohtaja Juhani Pousi Sihteeri Pirjo Kuittinen Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa, paitsi 12 maanantaina Allekirjoitukset Maria Eloranta Mauri Harjula Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo kaupunginkansliassa,paitsi 12 tiistaina klo kaupunginkansliassa Pirjo Kuittinen Hallintojohtaja

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus 24 Osallistujat Jäsenet Pousi Juhani puheenjohtaja Koivisto Antti I varapuheenjohtaja Hasu Tuomo II varapuheenjohtaja Eloranta Maria Jäsen Harjula Mauri Jäsen Helkala Maarit Jäsen Kasurinen Outi Jäsen poistui klo käsittelyn aikana Lonka Mirja Jäsen Saavalainen Tiina Jäsen Soininen Kari Jäsen Suomela Jari Jäsen Tiitinen Sari Jäsen Tähtinen Anssi Jäsen Vainio Vesa Jäsen Valkeapää Reijo Jäsen Poissa Viljakainen Hannele kv:n III vpj Ahti Aimo kaupunginjohtaja Muut Koski Valto kv:n pj Wall Janne Kontula Ilpo Viinikainen Sakari kv:n I vpj kv:n II vpj kv:n IV vpj Lamminmäki Lauri muutosjohtaja esittelijä Kuittinen Pirjo hallintojohtaja sihteeri Niemelä Jari Spoof Heikki hallintojohtaja kansliapäällikkö Harjula Jyrki kunnanjohtaja paikalla klo Huovinen Marja talousjohtaja paikalla klo Typpö Tuula tiedottaja paikalla klo 15:00-15:20

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänäpitäminen 7 3 Pöytäkirjan tarkastajat 8 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano 9 5 Kaupunginhallituksen esittelijä Kaupunginhallituksen sihteeri Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 13 8 Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa Kaupunginhallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus Marjoniemen palveluasuntohankkeen lainaehdot Hallintosäännön tarkistaminen Uuden Kouvolan vaakuna Kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentaminen koko 28 uuden Kouvolan aluetta koskevaksi 16 Kymen Vesi Oy:n investointilainan takaaminen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan tilapäisrahoitusta koskeva 35 asia 19 Uuden Kouvolan suojelukohderajat Parik-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Seutukuntajako alkaen Terveydenhuollon strategiset linjaukset uudessa Kouvolassa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kehittäminen Takauksen myöntäminen As Oy Elimäen Peippolanvatrolle Tarkastussääntö Kymenlaakson Liiton perussopimus Vuoden 2009 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 52

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 36 :n mukaan kutsun toimielimen kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Muutosjohtaja ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänäpitäminen Kh 2 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tästä on vähintään päivää ennen julkaistava kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi. Muutosjohtaja ehdotus: Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Pöytäkirja on tarkastettavissa Kouvolan kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Kaupunginhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kouvolan kaupunginkansliassa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona tai, jos ko. päivänä kaupunginkanslia on suljettu, seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta julkaistaan kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh 3 Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maria Eloranta ja Mauri Harjula.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano Kh 4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunginhallituksen valinnasta on jaettu esityslistan mukana. Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 38 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotain asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai toimielimen sihteeri voi huolehtia varajäsenen kutsumisesta. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajiston valinnan sekä määräyksen varajäsenen kutsumisesta. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen esittelijä 2008 Kh 5 Hallintosääntöehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Uuden Kouvolan virkanimitykset tulevat voimaan vasta Koska kuntajakolain 30.n mukaan kaupunginhallitukseen valittujen on heti ryhdyttävä hoitamaan tointaan, on hallituksen kokoonnuttava jo kuluvana vuonna ja hallitukselle on näin ollen määrättävä esittelevä viranhaltija. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, p , Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmässä Yhdistymistyöryhmä Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Esitys: Yhdistymistyöryhmän esitys järjestelytoimikunnalle: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin Projektipäällikön ehdotus: Järjestelytoimikunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se määrää muutosjohtajan toimimaan uuden kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki jääväsi itsensä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Päätös: Kaupunginvaltuusto määräsi yksimielisesti muutosjohtajan toimimaan kaupunginhallituksen esittelijänä vuoden 2008 loppuun saakka.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kh Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen sihteeri 2008 Kh 6 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö. Sihteerin tehtävien hoitamisesta alkaen päätetään, kun kaupunginvaltuusto on perustanut virat ja täyttänyt ne. Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Vuoden 2008 aikana kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii Elimäen kunnan hallintojohtaja Pirjo Kuittinen sijaisenaan Kouvolan kansliapäällikkö Heikki Spoof. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka Kh 7 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo Kouvolan kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Seuraavat kaupunginhallituksen kokoukset ovat , ja Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin kolme kertaa kuukaudessa sekä tarvittaessa myös valtuuston kokouspäivänä. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa 2008 Kh 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 42 :n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Toimielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Läsnäolijoista alkaen päätetään, kun kaupunginvaltuusto on perustanut virat ja täyttänyt ne. Lisätietoja: Hallintojohtaja Pirjo Kuittinen, puh pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupunginhallituksen kokouksessa vuonna 2008 on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginjohtaja Aimo Ahdilla, hallintojohtaja Jari Niemelällä ja kansliapäällikkö Heikki Spoofilla. Asian valmistelija tai muu asiantuntija kutsutaan kokoukseen tarvittaessa. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Kh 9 Kaupunginhallituksen esityslista salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta lähetetään ennen kokousta tiedotusvälineille. Lisäksi esityslista julkaistaan kouvola2009 -internetsivuilla ja uuden Kouvolan omilla kotisivuilla niiden valmistuttua. Kaupunginhallituksen tekemät päätökset on toivottavaa saada tiedotusvälineiden tietoon heti kokouspäivänä välittömästi kokouksen jälkeen. Jokaisessa käsiteltävässä asiassa on lisäksi kerrottu lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot mahdollisia täydentäviä kysymyksiä varten. Lisätietoja: Pirjo Kuittinen, puh , pirjo.kuittinen(a)elimaki.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen päätöksistä tiedotetaan sähköpostin välityksellä kokouspäivänä välittömästi kokouksen jälkeen. Tiedottamisesta huolehtii kokouksen sihteeri. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kh 10 Järjestelytoimikunta : Yhdistymistyöryhmä ja Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Lain 42 :n mukaan luottamushenkilölle maksetaan - kokouspalkkiota, - korvausta ansionmenetyksestä, - korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä ja - matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lisäksi luottamushenkilölle voidaan maksaa myös palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, ei ole pakollinen, mutta käytännössä se on kuntien käyttämä tapa koota palkkio- ja korvausperusteet yhteen asiakirjaan. Kuntaliitto on antanut palkkiosääntömallin, jota kunnat yleisesti noudattavat. Myös ehdotus Kouvolan palkkiosäännöksi perustuu kuntaliiton malliin. Mallissa ei oteta kantaa euromääriin. Valmistelun tueksi on tutustuttu eräiden muiden kaupunkien sääntöihin ja erityisesti euromääriin. Palkkiovertailu on liitteenä. Yhdistymistyöryhmä ja järjestelytoimikunnan työjaosto ovat käsitelleen palkkiosäännön. Työjaoston käsittelyn perusteella on 2 1 mom. 1 kohdan kokouspalkkiota (valtuusto ym.) nostettu 110 :sta 120 :oon ja luottamushenkilöitä. 6 :n 1 mome Tarkoitus on, että hyväksyttävät euromäärät ovat voimassa koko valtuustokauden. Säännön hyväksyy valtuusto kaupunginhallituksen esityksestä. LIITE 9 JA 10 Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta käsittelee palkkiosääntöluonnoksen. Päätös:

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutosjohtaja Lauri Lamminmäen esittelyn jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelu. Puheenjohtaja totesi, että yleiskeskustelun aikana SDP:n ryhmän edustaja Antti Koivisto on tehnyt esityksen, jota Jaakko Pesu on kannattanut, että palkkiosääntöluonnos jätetään pöydälle ja uudelleen valmisteluun hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien osa-aikaisten luottamustehtävien osalta. Puheenjohtaja ehdotuksesta yleiskeskustelun aikana pidettiin neuvottelutauko klo , jonka jälkeen puheenjohtaja ehdotti päätösesitystä hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesitys. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, puh , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Kh Palkkiosääntöluonnos ja palkkiovertailu ovat liitteenä nro 1 ja 2. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että luottamushenkilöiden palkkiosääntö hyväksytään ja se tulee voimaan kuitenkin niin, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sitä sovelletaan jo vuonna Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan palkkiosäännön, seuraavasti muutettuna: Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. valtuusto, sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaos- tot 90 euroa 2. lautakunnat, niiden jaostot ja johtokunnat 60 euroa 3. muut toimielimet 45 euroa Vuosipalkkiot: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 2200 Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 800 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2700 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 800 Kaupunginhallituksen jäsen 800 Kaupunginhallituksen jaoston puheenjohtaja - Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1400 Muut lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat 800 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 1500 /vaali Tämän asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus Kh 11 Järjestelytoimikunta : Yhdistymistyöryhmä ja Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokous päätti perustaa strategiatyöryhmän, jossa on kaikkien osakkeenomistajien edustus, valmistelemaan osakassopimuksen uudistamista. Strategiatyöryhmä luovutti esityksensä yhtiön hallitukselle ja esityksen mukaan jäteyhtiön toimialaa ja roolia laajennetaan jätteiden vastaanottajasta kokonaisvaltaiseksi jätehuollon järjestäjäksi koko Kymenlaaksossa. Käytännössä uudistus tarkoittaisi kuntien vastuulla olevien jätehuollon- suunnittelu-, neuvonta- ja hoitotehtävien siirtymistä jäteyhtiölle. Kunnille jäisivät edelleen laki-sääteiset jätehuollon viranomais- ja valvontatehtävät. Yhtiön osakassopimukselle säädellään mm. jäteyhtiön ja sen osakkeenomistajien välistä työnjakoa ja toimivaltasuhteista jätehuollon järjestämisessä. Jäteyhtiön hallitus hyväksyi strategiatyöryhmän ehdotukset ja päätti pyytää osakkeenomistajilta lausunnot uuden osakas-sopimuksen luonnoksesta ( ). Lausunnon pyydetään toimittamaan klo 16 mennessä Kymenlaakson Jäte Oy:n toimistoon. Yhdistymistyöryhmän kokouksessa merkittiin saapunut lausuntopyyntö tiedoksi ja päätettiin valmistella Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos seuraavassa yhdistymistyöryhmässä järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Esitys: Valmistellaan ja hyväksytään osakassopimusluonnos edelleen järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Päätös: Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos valmistellaan seuraavassa yhdistymistyöryhmässä järjestelytoimikunnan käsittelyä varten. Asiaa käsitellään yhdistymistyöryhmän kokouksessa Liite 3 ja 12 Muutosjohtajan ehdotus: Merkittiin tiedoksi Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon kannanotto Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimuksen luonnokseen.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Osakassopimusluonnoksen kohtiin 3. Yhtiön tarkoitus ja 5. Kuntien tehtävät tehtiin tarkennuksia hyväksyttäväksi osakassopimusluonnokseen. Yhdistymistyöryhmässä hyväksyttiin osakassopimusluonnos tehdyillä tarkennuksilla ja täydennyksillä ja esitetään järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi lausuntoehdotus. Toimitetaan edelleen lausunto Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitukselle. Päätös: Muutosjohtaja Lauri Lamminmäen esittelyn jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelu. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana SDP:n ryhmän edustaja Antti Koivisto on tehnyt sopimukseen tarkennus-esityksen, jota Liisa Sburatura on kannattanut, että osakassopimusluonnoksen kohtaan 4.2 jätteiden vastaanotto, hyödyntäminen ja käsittely lisätään nimeltä mainiten hyötyjätepisteet ja jäteasemat. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi muutetun päätösehdotuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnokseen yksimielisesti hyväksytyksi seuraavin muutoksin: - kohta 4.2 lisätään ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen keräilyverkostoa kuten hyötyjätepisteitä ja jäteasemia. Kaikkien osakkeenomistajien edustajista koostuva strategiatyöryhmä on käsitellyt saadut lausunnot ja niissä esitetyt huomautukset ja tehnyt halutut korjaukset ja tarkennukset osakassopimukseen. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen hyväksymässä uudessa osakassopimusesityksessä jäteyhtiön toimialaa ja roolia laajennetaan jätteiden vastaanottajasta kokonaisvaltaiseksi jätehuollon järjestäjäksi koko Kymenlaaksossa. Käytännössä uudistus tarkoittaa kuntien vastuulla olevien jätehuollon suunnittelu-, neuvonta- ja hoitotehtävien siirtymistä jäteyhtiölle. Kunnille jäävät edelleen lakisääteiset jätehuollon viranomais- ja valvontatehtävät. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus pyytää osakkeenomistajia viemään uuden osakassopimuksen hyväksymistä koskevan esityksen kunnan/kaupunginhallitukseen ja edelleen kunnan/kaupunginvaltuuston ja omistajayhtiöiden asianomaisen toimielimen käsittelyyn marraskuun aikana, siten että lainvoimaiset päätökset olisivat tiedossa joulukuun 2008 loppuun mennessä. Mikäli uusi osakassopimus hyväksytään esitetyssä muodossaan, sopimuksen allekirjoitusajankohdaksi yhtiön hallitus on esittänyt klo Anjalankoskella. KH Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimusluonnos on

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ liitteenä nro 3. Kouvolan seudun kuntayhtymän kannanotto on liitteenä nro 4. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimus hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Marjoniemen palveluasuntohankkeen lainaehdot Kh 12 Kouvolan kaupunginvaltuusto on : 57 myöntänyt Kiinteistö Oy Kouvolan Vuokrataloille omavelkaisen takauksen euron suuruisen korkotukilainan vakuudeksi. Laina käytetään Kouvolan palveluasuntorakennushankkeeseen. 56 myöntänyt Kiinteistö Oy Kouvolan Vuokrataloille omavelkaisen takauksen euron suuruisen pankkilainan vakuudeksi. Laina käytetään Kouvolan palveluasuntorakennushankkeeseen. Lainat nostetaan helmikuussa Valtuusto on oikeuttanut kaupunginhallituksen hyväksymään lainaehdot. Järjestelytoimikunta on hyväksynyt lainatakaukset. Kouvolan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Kari Vaijan kirje: Olemme tehneet Kouvolan kaupungille omavelkaisen takauspyynnön koskien Marjoniemen palveluasuntohankkeen rahoitukseen nostettavaa kahta lainaa. Olemme kilpailuttaneet lainat ja kilpailutuksen perusteella esitämme molemmat lainat nostettavaksi edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta. Esitämme myös hyväksyttäväksi lainojen muut ehdot seuraavasti: LAINA 1, KORKOTUKILAINA Lainasumma Laina-aika 41 v. Lyhennys Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun asetuksen (271/2004) 9 :n mukaisesti (kiinteälyhenteinen korkotukilaina). Ensimmäinen vuosi on vapaa lyhennyksistä. Korko Kiinteä korko ensimmäiset 10 v. (korko-indikaatio 4, 6175 % per , sisältäen marginaalin 0,0575 %-yksikköä). Lopullinen korko määritetään 2 target pankkipäivää ennen lainan/lainerän nostoa. Luoton korko tarkistetaan 10 vuoden välein. Luoton marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ jälkeen korko on 10 vuoden koronvaihtosopimus-korko (viitekorko) lisättynä 0,0875 %-yksikön marginaalilla p.a. LAINA 2 Lainasumma Laina-aika 25 v. Lyhennys Annuiteettiperiaatteella puolivuosittain, ensimmäinen vuosi on vapaa lyhennyksistä. Korko Kiinteä korko ensimmäiset 5 vuotta (korko-indikaatio 4, 5275 % per ). Lopullinen korko määritetään 2 target pankkipäivää ennen lainan/lainerän nostoa. Luoton korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kunta-rahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannus-korko (viitekorko) tai muu luotonantajan kanssa erikseen sovittava viitekorko lisättynä 0,0575 %-yksikön marginaalilla p.a. Luoton marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko (viitekorko) tai muu luotonantajan kanssa erikseen sovittava viitekorko lisättynä lisättynä 0,0875 %-yksikön marginaalilla p.a." Lisätietoja: Kansliapäällikkö Heikki Spoof, puh , heikki.spoof(a)kouvola.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy lainaehdot. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön tarkistaminen Kh 13 Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön lukuun ottamatta kohtia, joissa mainitaan elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. Näiltä osin asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Käytetyissä puheenvuoroissa viitattiin mm. siihen, että kuntalaki ei tunne useamman kaupunginjohtajan järjestelmää, vaan kaupunginjohtajan toimivalta on jakamaton. Hallintosäännössä on seuraavat maininnat elinkeinotoimen kaupunginjohtajasta: 4.1.2: Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja elin-keinojaoston esittelijänä elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. 4.5: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa eri toimielimiin. Edustajaksi voidaan nimetä myös kaupunginjohtaja tai elinkeinotoimen kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen varajäsen. 5.2: Elinkeinotoimen toimialajohtaja on elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. Muiden toimialojen toimialajohtajina ovat tilaajajohtajat. 21: Kaupunginjohtaja ja elinkeinotoimen kaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. 42: Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajilla sekä 4.5 :ssä mainitulla kaupunginhallituksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksissa 47: Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa ja kaupungille toimitetun haasteen voi vastaanottaa kaupunginjohtaja, elinkeinotoimen kaupunginjohtaja, konserni-hallinnon yksikön johtaja tai kaupunginlakimies kukin yksin. Muutettu hallintosääntö on liitteenä nro 5. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Niemelä, p , jari.niemela(a)anjalankoski.fi. Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä tarkistetaan seuraavasti: 4.1.2: Elinkeinojaoston esittelijänä toimii apulaiskaupunginjohtaja

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ : Edustajaksi voidaan nimetä myös apulaiskaupunginjohtaja 5.2: Elinkeinotoimen toimialajohtaja on apulaiskaupunginjohtaja 21: Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja toimivat toistensa sijaisina. 42: kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla 47: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja _ Asiasta käydyn keskustelun aikana Vesa Vainio esitti Kari Soinisen kannattamana, että elinkeinotoimen toimialajohtajan virkanimike säilytetään hallintosäännössä elinkeinotoimen kaupunginjohtajana. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin kädennostoäänestys. Äänestyksessä muutosjohtajan päätösehdotusta kannatti 4 jäsentä (Koivisto, Eloranta, Kasurinen, Harjula) ja Vainion Soinisen kannattamana tekemää muutosesitystä kannatti 11 jäsentä (Pousi, Hasu, Helkala, Suomela, Valkeapää, Lonka, Tiitinen, Soininen, Saavalainen Vainio ja Tähtinen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Vesa Vainio tekemän muutosehdotuksen.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uuden Kouvolan vaakuna Kh 14 Va. järjestelytoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt esityksen järjestää kutsukilpailu uuden Kouvolan kaupungin vaakunan suunnittelemisesta. Va. järjestelytoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt viestintätyöryhmän ja yhdistymistyöryhmän valmistelemana vaakunan suunnittelukilpailuun kutsuttavat heraldikot viestintäryhmän listauksen mukaisesti sekä kutsukilpailun säännöt. Vaakunaehdotukset tuli toimittaa perjantaihin klo mennessä. Sääntöjen mukaisesti vaakunaehdotukset avattiin kilpailuajan jälkeen avaustilaisuudessa Määräaikaan mennessä vaakunaehdotuksia oli lähettänyt kahdeksan heraldikkoa ja saapuneille ehdotuksille arvottiin numerot 1-22, joilla niitä on käsitelty kilpailusalaisuuden säilyttämiseksi koko kilpailun ajan. Viestintätyöryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää järjestelytoimikunnalle saapuneista 22 vaakunaehdotuksesta kuusi (6) ehdotusta kilpailun seuraavaan vaiheeseen ja edelleen kansallisarkiston heraldisen lautakunnan lausuttavaksi. Viestintätyöryhmän apuna karsinnassa on ollut kaksi heraldiikka-asiantuntijaa. Kilpailuehdotukset eivät ole julkisia. Yhdistymistyöryhmä päätti kokouksessaan esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi kilpailuehdotukset numerolla: kaksi (2), kolme (3), kahdeksan (8), kymmenen (10), kahdeksantoista (18) ja yhdeksäntoista (19) toimitettavaksi kansallisarkiston heraldiselle lautakunnalle lausuntoa varten. Kansallisarkiston heraldisen lautakunnan uuden vaakunan tarkistuslausunnon mukaan kaikki kuusi ehdotusta ovat hyväksyttävissä uudeksi vaakunaksi. Viestintätyöryhmän kokouksessa esiteltiin Kansallisarkiston tarkistuslausunnolla käyneet uuden vaakunan vaakunaehdotukset (6 kpl). Päätettiin esittää yhdistymistyöryhmälle, että uuden Kouvolan vaakunaksi valitaan vaakunaehdotus nro 18 tai 2 ja että kolmannelle sijalle valitaan vaakunaehdotus nro 10. Kaupunginvaltuusto päättää siitä, mikä vaakuna valitaan uuden Kouvolan kaupungin vaakunaksi ja mikä vaakuna tulee suunnittelukilpailussa toiseksi ja mikä kolmanneksi. Valtuuston puheenjohtaja ilmoittaa vaakunan valinnan jälkeen suunnittelijoiden nimet. Tavoitteena on että kaupunginvaltuusto päättäisi asiasta vuoden 2008 aikana. Kaupunginhallitus päättää rahapalkintojen jaon ajankohdasta ja tavasta erikseen.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Yhdistymistyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt viestintätyöryhmän esityksen uuden vaakunan valintaan liittyen. Vaakunaehdotukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: Tuula Typpö, puh , tuula.typpo(a)kuusankoski.fi Vaakunaehdotukset esitellään tiedotusvälineille tiistaina klo alkavassa tilaisuudessa. Muutosjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. sijalle asetetaan vaakunaehdotus n:o 18, toiselle sijalle n:o 3 ja 3. sijalle n:o 2. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytiin päätösehdotus. Merkittiin, että tiedottaja Tuula Typpö oli asiantuntijana paikalla klo tämän pykälän aikana. Kokouksessa esillä olleet kuusi vaakunaehdotusta ovat liiteenä nro

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentaminen koko uuden Kouvolan aluetta koskevaksi Kh 15 Uuden Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunta on esittänyt lääninhallitukselle kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueen laajentamista koko uuden Kouvolan alueen käsittäväksi. Järjestelytoimikunnan kirje lääninhallitukselle: Kouvolan seudun kuusi kuntaa lakkaavat vuoden 2008 päättyessä ja vuoden 2009 alusta alkaen näiden kuntien alueesta muodostetaan uusi Kouvolan kaupunki. Muodollisesti tilanne poikkeaa siitä, että muut kunnat olisi liitetty Kouvolan kaupunkiin. Kouvolan kaupunki on huolehtinut alueellaan kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. Sopimusperusteisesti Kouvola on huolehtinut pysäköinninvalvonnasta myös Kuusankosken kaupungissa. Tarkoitus on mahdollistaa kunnallinen pysäköinninvalvonta uuden kaupungin koko alueella. Edellä olevan johdosta Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunta esittää, että kuntajaon muutoksen johdosta kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueeksi määrätään alkaen uuden Kouvolan koko alue. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Viite Uuden Kouvolan kaupungin järjestelytoimikunnan esitys kunnallisen pysäköinnin määräämisestä uuden Kouvolan kaupungin koko aluetta koskevaksi Asia Täydennyspyyntö: Kaupunginvaltuuston lausunto/kannanotto esitykseen Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 2 :ssä säädetään, että lääninhallitus voi kunnallisvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella ja saatuaan asianomaisen poliisipiirin päällikön lausunnon asettamillaan ehdoilla määratä, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä. Pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 1 :n 3 momentissa puolestaan säädetään, että lääninhallitus voi kunnallisvaltuustoa

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ kuultuaan peruuttaa määräyksen tai muuttaa sen ehtoja, jos olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. Kun otetaan huomioon edellä kerrotuista säännöksistä ilmeneva sekä se, mitä kuntajakolain 29 :n 4 momentissa säädetään järjestelytoimikunnasta, niin lääninhallitus katsoo, että sen on pysäköinninvalvontaa koskevaan esityksen johdosta saatava asiaan myös valtuuston mielipide. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää kaiken edellä lausutun johdosta toimittamaan pysäköinninvalvontaesitykseen myös uuden Kouvolan kaupunginvaltuuston lausunnon, josta tulisi ilmetä tahtooko valtuusto pysäköinninvalvonnan järjestettäväksi järjestelytoimikunnan esittämällä tavalla. Lääninhallitus pyytää samalla tietoja myös siitä, miten pysäköinninvalvonta aiotaan uudessa ja alueeltaan aiempaa laajemmassa Kouvolassa järjestää ja miten paljon henkilöstöä, kuten valvontaapulaisia, uuden Kouvolan kaupungin pysäköinninvalvonnan järjestämiseksi arvioidaan tarvittavan. Kirjallinen täydennys pyydetään toimittamaan viimeistään osoitteella: Etelä-Suomen lääninhallitus, PL 150,13101 Hameenlinna. Määräajan päättymisen jälkeen lääninhallitus voi ratkaista asian käytettävissään olevien asiakirjojen perusteella, vaikka täydennystä ei toimitettaisikaan. Lääninhallitus on lähettänyt myös Kouvolan kihlakunnan poliisipäällikölle ohessa jäljennöksenä olevan kirjelmän, jossa poliisipäällikölle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Lääninhallitus yrittää tehdä asiassa päätöksen mahdollisimman nopeasti annetun määräajan jälkeen. Päätös voidaan tehdä myös ennen määräajan päättymistä, mikäli kaikki pyydetyt selvitykset ja lausunnot kertyvät lääninhallitukseen nopeammin. Annettavaa kannanottoa varten on valmisteltu seuraava ehdotus: Uuden Kouvolan kaupunginvaltuusto esittää, että kuntajaon muutoksen johdosta kunnallisen pysäköinninvalvonnan alueeksi määrätään alkaen uuden Kouvolan koko alue. Kunnallista pysäköinninvalvontaa Kouvolaan vuonna 1976 hyväksyttäessä Kymen lääninhallitus edellytti, että Kouvolan kaupungin tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla tulee olla vähintään yksi valvonta-apulainen. Kouvolalla on edelleen pysäköinninvalvoja ja nykyisin kolme valvonta-apulaisen eli pysäköinnintarkastajan vakanssia. Näistä kaksi on täytetty vakinaisesti ja yksi määräaikaisesti. Lisäksi pysäköinninvalvonnan toimistotehtävissä on yksi henkilö.

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Entinen Kouvolan kaupunki on huolehtinut pysäköinninvalvonnasta alueellaan ja sopimusperusteisesti myös Kuusankosken kaupungin alueella. Pysäköinninvalvontaa ei nyt olla laajentamassa aiemmin valvottujen alueiden ulkopuolelle, mutta kuntarajojen poistuessa valvontaan koko kaupungin alueella on varattava mahdollisuus. Tosiasiassa valvonnalla edelleen pyritään ohjaamaan pysäköintiä ensisijaisesti Kouvolan keskusta-alueella, jossa liikenne on vilkkainta ja jossa on suurin tarve taata tarkoituksenmukaiset ja tasapuoliset pysäköintiolot pysäköintiä tarvitseville. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Suomen lääninhallitukselle annetaan pysäköinninvalvonnan alueen laajentamisasiassa yllä olevan ehdotuksen sisältöinen kannanotto. Kaupunginhallituksen päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kymen Vesi Oy:n investointilainan takaaminen Kh 16 Kymen Vesi Oy:n kirje : Kymen Vesi Oy pyysi rahoituslaitoksilta lainatarjousta vuoden 2009 investointien rahoittamiseen. Suurimmat investointikohteet ovat: Mussalon jätevedenpuhdistamo ja Anjalakoskelta Kotkaan ulottuva siirtoviemäri sekä lietteenkäsittely. Hankkeiden kustannusarvio yhteensä vuodelle 2009 on n. 12,5 M. Uusien verkostojen rakentamiseen toiminta-alueelle on investointiohjelmassa varattu 2,24 M ja vanhojen verkostojen saneeraamiseen 1,73 M. Kilpailutuksen tuloksena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saatiin Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjous pyydettiin 15 vuoden lainaajalle, lainamäärän ollen euroa, lyhennykset ja korot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Laina nostettaisiin kahdessa erässä, nostoajankohdaksi on arvioitu maaliskuu ja elokuu. Kymen Vesi Oy:n hallitus päätti ottaa ,00 lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan, osat sidotaan seuraavasti: (Korko tasosta klo 12.00) 5 milj. euroa sidotaan Kuntarahoituksen 6 kuukauden viitekorkoon lisättynä 0,120 % -yksikön marginaalilla, indikaatio 5,044 % p.a. 5 milj. euroa sidotaan 10 vuoden viitekorkoon, indikaatio 4,236 % p.a. 5 milj. euroa sidotaan korkorakenteiseen lainaan, jossa korko on kiinteä 3,45 % p.a. ensimmäiset viisi vuotta, jossa Kuntarahoituksella on oikeus purkaa rakenne, jolloin laina jatkuu vaihtuvakorkoisena Kuntarahoituksen 6 kuukauden viitekorkoon sidottuna, lisättynä 0,12 % marginaalilla. Poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen, mikäli korkorakenteinen laina ei vastaa nostohetkellä päätöshetken korkotasoa, pyydämme Kotkan strategia- ja rahoitusjohtajalle oikeuden päättää lainaosuuden (5 M ) korkosidonnaisuudesta ja markkinatilanteessa toimivasta ratkaisusta. Kymen Vesi Oy pyytää Anjalankosken kaupungin omistusosuuden 18 % (2,7 M ) omavelkaista takausta edellä mainittuun kokonaispääomaltaan 15 M :n lainaan Kymen Vesi Oy:n hallituksen päättämin sidonnaisuuksin sekä Kotkan rahoitusjohtajalle oikeutta päättää myös muiden Kymen Vesi Oy:n osakkaiden puolesta korkorakenteisen lainaosuuden 5 M :n sitomisesta nostoajankohdanmarkkinatilanteessa toimivaan korkoratkaisuun. Yhtiö pyytää vastaavan takauksen myös muilta omistajiltaan (Kotka 79 % ja Pyhtää 3 %).

30 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Anjalankosken kaupunki on mukana Kymen Vesi Oy:ssä ja kuntien yhdistyessä Anjalankosken sijaan tulee Kouvolan kaupunki. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Kymen Vesi Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä investointien rahoittamiseen perusteluosassa mainituin ehdoin saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että Kotkan kaupungille annetaan valtuus hyväksyä perusteluosassa selostettu 5 milj. euron lainaosuuden nostoajankohdan korkoratkaisu. Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Kymen Vesi Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä investointien rahoittamiseen perusteluosassa mainituin ehdoin saaman euron lainan, omistusosuutensa mukaisen osuuden (2,7 milj ) pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että Kotkan kaupungille annetaan valtuus hyväksyä perusteluosassa selostettu 5 milj. euron lainaosuuden nostoajankohdan korkoratkaisu. Kaupunginhallituksen päätös Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus. Merkittiin, että Mirja Lonka poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

31 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan lainan takaaminen Kh 17 Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunta on perustettu huolehtimaan vesi- ja viemärilaitostoiminnoista Enäjärven, Saveron ja Metso-Kattilaharjun alueella. Ensimmäisessä vaiheessa vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen on käynnistyy Enäjärven alueella. Hankkeen yleissuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuonna Osuuskunnan verkostot liitetään Kymen Vesi Oy:n verkostoihin Kaipiaisissa. Ensimmäiseen vaiheeseen on arvioitu tulevan noin 80 liittyjää ja tämän hankeen arvioidut arvonlisäverolliset kustannukset ovat noin euroa. Hanke rahoitetaan liittymismaksuilla, lainalla sekä kaupungin ja ympäristökeskuksen avustuksilla. Alkuvaiheessa pääosa rahoituksesta hoidetaan lainalla. Osuuskunta on kilpailuttanut euron lainan ja valinnut lainoittajaksi Kymijoen Osuuspankin. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan korko on 3 kk euribor + 0,34 %. Lainaa lyhennetään tasalyhennyksin neljännesvuosittain. Osuuskunta pyytää lainalle kaupungin takausta. Kunnat ovat aiemmin on taanneet vastaavien hankkeiden lainoja. Takauksille ei ole vaadittu vastavakuutta. Yhdistämissopimuksessa tuettavina kohteina on erikseen mainittu mm. vesihuoltoosuuskunnat. Lisätietoja: Kaupunginlakimies Heikki Koso, puh , heikki.koso(a)anjalankoski.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan Kymijoen Osuuspankilta vesihuoltohanketta varten saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen ehtona on se, hanke sisältyy valmisteilla olevaan kaupungin haja-asutusalueen vesihuollon toimintaohjelmaan.

32 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutosjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kouvolan kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Pohjois-Sippolan vesihuolto-osuuskunnan Kymijoen Osuuspankilta vesihuoltohanketta varten saaman euron lainan pääoman, koron, viivästyskoron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisesta ja muiden lainaehtojen täyttämisestä ja että takaukselle ei vaadita vastavakuutta sekä että takauksen ehtona on se, hanke sisältyy valmisteilla olevaan kaupungin haja-asutusalueen vesihuollon toimintaohjelmaan. Lisäksi takauksen ehtona on, että hankkeelle on saatu TE-keskuksen tai ympäristökeskuksen myönteinen rahoituspäätös. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti muutosjohtajan esityksestä, että maaseutulautakunta valmistelee kaupunginhallituksen käsittelyä varten hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitun ohjelman maaseudun vesihuoltohankkeista ja niiden rahoittamisesta. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TEkeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuus hankkeista on enintään 25 %. Rahoitusta voidaan myöntää talousarvioon vuosittain varattavan määrärahan puitteissa. Kaupungin rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on joko TE-keskuksen tai ympäristökeskuksen rahoitus ko. hankkeeseen.

33 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ K Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan tilapäisrahoitusta koskeva asia Kh 18 Valkealan kunnanhallitus : Järjestelytoimikunnan päätös : "Yhdistymistyöryhmä Valkealan kunta KH (Lausp1708) Avustushakemus / Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta Keski-Valkealan vesiosuuskunnan avustaminen 197 jäi yhdistymistyöryhmän kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä varten. Hannu Pellinen on toimittanut pyydetyn lisäselvityksen asiaan, joka liitteenä. Lähtökohtana on, että Valkealan nyt maksama avustus palautettaisiin Kouvolalle kun TE-keskus on sen (v. 2009) myöntänyt ko. vesiosuuskunnalle. Kuluvan vuoden TE-keskuksen määrärahat eivät riittäneet avustuksen myöntämiseen. Toisin sanoen kysymyksessä olisi avustuksen maksaminen ns. väliaikaisrahoituksena. Esitys: Esitetään järjestelytoimikunnalle, että Valkealan kunnalle annetaan oikeus myöntää euron lisäavustus Keski-Valkealan vesiosuuskunnalle, ehdolla että avustus maksetaan takaisin kunnalle ( lukien Kouvolan kaupungille) sen jälkeen kun TEkeskus on myöntänyt ja maksanut oman avustuksensa vesiosuuskunnalle. Päätös: Hyväksyttiin annettu selvitys ja todettiin, että vesihuollon ohjelman laatimista kiirehditään. Esitetään järjestelytoimikunnalle että Valkealan kunnalle annetaan oikeus myöntää tilapäisrahoitus ehdolla että kunta huolehtii tarvittavista vakuuksista. Liite 1 Yhdistymistyöryhmä käsittelee asiassa teknisen oikaisun kokouksessaan Muutosjohtajan ehdotus: Järjestelytoimikunta antaa Valkealan kunnalle oikeuden myöntää tilapäisrahoituksen Keski-Valkealan vesiosuuskunnalle. Järjestelyn toteuttamisesta ja tarvittavista vakuuksista huolehtii Valkealan kunta. Päätös:

34 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Hyväksyttiin päätösehdotus." Erillisenä tiedoksiantoaineistona (ERILL) Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan antama sitoumus. Talousarviomuutoksissa on käsitelty tilapäislainan myöntämisvaltuus. Esityslistan liitteenä (L 1) on tilapäislainaa koskeva velkakirjaluonnos. Osuuskunnalta vastavakuutena toimivat velkakirja ehtoineen ja vesihuolto-osuuskunnan antama sitoumus. Kunnanjohtaja: Päätösehdotus kokouksessa keskustelun jälkeen. Päätös: Merkitään, että kokouksessa jaettiin sopimus/sitoumus (L 1). Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti kokouksessa: Kunnanhallitus päättää myöntää euron tilapäisen rahoituksen Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnalle liitteenä (L 1) olevan ja kokouksessa jaetun sopimuksen/sitoumuksen ehdoin. Samalla kunnanhallitus toteaa, että tämä päätös vahvistuu kun uuden Kouvolan kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Marja Huovinen, puhelin (05) , Kh Tilapäislainaa koskeva velkakirjaluonnos on liitteenä nro 6. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jyrki Harjula, puh Muutosjohtajan ehdotus: Asian periatteellisen luonteen takia kaupunginhallitus käy asiasta linjakeskustelun. Muutosjohtajan täydennetty päätösehdotus: Valkealan kunta voi myöntää Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnalle euron avustuksen siten, että Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta lyhentää tätä avustusta samansuuruisilla summilla, joita se tulee Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta vuonna 2009 ja myöhempinä vuosina saamaan avustuksena tähän hankkeeseen. Samalla hallitus toteaa, että Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskuntaa koskeva rahoitusmenettely on yksittäinen tapaus eikä siitä

35 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ voi tehdä yleistyksiä muiden vesihuolto-osuuskuntien vastaaviin hankkeisiin. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

36 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uuden Kouvolan suojelukohderajat Kh 19 Sisäasiainministeriön päätös suojelukohtaista määrittelee Kouvolan ja Kuusankosken kaupungit suojelukohdekunniksi. Suojelukohdekunnassa on muita kuntia tiukemmat väestönsuojien rakentamisvelvoitteet. Tällaisessa kunnassa kunnan tulee pelastuslain nojalla rakentaa siellä asuville, opiskeleville ja ulkona liikkuville yleiset väestösuojat, mikäli yksityisten rakentamat väestösuojat eivät riitä. Lisäksi rakentamisvaatimukset ovat tiukemmat. Yhdistymistyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää sisäasiainministeriölle, että nykyiset suojelukohderajat säilyisivät entisellään kuntien yhdistyessä, että Kuusankoski kuntana poistetaan suojelukohdekuntalistalta, että Kouvolan kaupungissa suojelukohteen muodostavat kaupunginosat 1-11 (Kangas, Kaunisnurmi, Sarkola, Vahtero, Käpylä, Tornionmäki, Lehtomäki, Kankaro, Mielakka, Tykkimäki ja Korjala) ja kaupunginosat nro (Kuusankoski, Voikkaa, Kymintehdas ja Pilkanmaa) sekä että muita kaupunginosia käsitellään valvonta-alueena. Lisätietoja: Kymenlaakson pelastuslaitos/paloinsinööri Juhani Carlsson, p , Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää sisäasiainministeriölle: - että nykyiset suojelukohderajat säilyvät entisellään kuntien yhdistyessä, - että Kuusankoski kuntana poistetaan suojelukohdekuntalistalta, - että Kouvolan kaupungissa suojelukohteen muodostavat kaupunginosat 1-11 (Kangas, Kaunisnurmi, Sarkola, Vahtero, Käpylä, Tornionmäki, Lehtomäki, Kankaro, Mielakka, Tykkimäki ja Korjala) ja kaupunginosat nro (Kuusankoski, Voikkaa, Kymintehdas ja Pilkanmaa) ja - että muita kaupunginosia käsitellään valvonta-alueena. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksytiin päätösehdotus.

37 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Parik-säätiön valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Kh 20 Parik-säätiön kirje : "Olette olleet perustamassa Parik-säätiötä, jonka kotipaikka on Kuusankoski, ja allekirjoittaneet säätiön perustamisasiakirjan Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa, työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä sekä järjestää ja kehittää työvalmennusta, koulutusta, kuntoutusta ja muuta alaan liittyvää toimintaa. Nykyisten valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten toimikausi on päättymässä vuoden 2008 lopussa. Toimikauden pituus sääntöjemme mukaan on neljä (4) kalenterivuotta. Säätiön säännöissä on todettu, että valtuuskunnan kukin perustajajäsen nimeää kaksi (2) jäsentä. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimeää valtuuskunta sääntöjemme mukaan marraskuun loppuun mennessä pidettäväksi määrätyssä kokouksessa. Liitteenä toimivan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten nimet. Toivomme Teidän nimeävän yhteisönne edustajat Parik-säätiön valtuuskuntaan ja tekemään ehdotuksenne valtuuskunnalle hallituksen jäseneksi tulevalle nelivuotiskaudelle Nimeämiset ja ehdotukset pyydetään toimittamaan liitteenä olevalla lomakkeella mennessä osoitteelle: Parik-säätiö, Hemmintie 13, Kuusankoski." Luettelo toimivan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenistä on jaettu esityslistan mukana. Kouvolan kaupungin edustajina Parik-säätiön hallituksessa on ollut perusturvan toimialajohtaja Sakari Laari ja Anne Sironen (VIHR) sekä hallituksen jäsenenä Sakari Laari. Lisätietoja: Perusturvan toimialajohtaja Sakari Laari, puh , sakari.laari(a)kouvola.fi Muutosjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää henkilöt Parik-säätiön valtuuskuntaan neljä henkilöä ja hallitukseen kaksi henkilöä vuosiksi

38 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus ja valittiin Parik-säätiön valtuuskuntaan Sari Tiitinen, Pentti Manninen, Niina Korpelainen ja Mirja Lonka sekä ehdolle hallitukseen Minna Tuukkanen-Peussa ja Sakari Laari.

39 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Seutukuntajako alkaen Kh 21 Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö on tehnyt alustavan esityk-sen seutukuntajaoksi vuoden 2009 alusta alkaen ja on pyytänyt maakuntien liittoja sekä niitä kuntia, joita esityksessä mainitut muutokset koskevat, antamaan lausuntonsa asi-asta. Seutukuntajako perustuu alueiden kehittämislakiin (602/2002). Sen 38 :n mukaan alueiden kehittämistä koskevien tukitoimenpiteiden kohdentamista ja porrastamista varten määrätään kehitysalue. Kehitysalueen määräämisen perustana käytetään seutukuntajak Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja sel-vityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako liittyy Euroo-pan unionin alueluokitukseen (NUTS -aluejaot) kansallisena aluejakona, joka on maa-kuntajaon ja kuntajaon välissä. Kymenlaakson Liitto on pyytänyt jäsenkuntiensa kommenttia asiassa men-nessä. Kouvolan seutukunnan osalta ei esitykseen sisälly muutoksia nykytilanteeseen verrat-tuna, vaan se muodostuisi jatkossakin nykyisistä Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusan-kosken kaupungeista sekä Elimäen, Iitin, Jaalan ja Valkealan kunnista. Vuoden 2009 alusta seutukunta, em. esityksen mukaisesti muodostuisi Kouvolan kaupungista ja Iitin kunnasta. Alueiden kehittämislain mukaan seutukunnan täytyy koostua vähintään kahdesta kun-nasta ja niitä muodostettaessa tulee ottaa huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kun-tien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Lisätietoja: Harri Kivelä, puh , harri.kivela(a)kouvolaregion.fi Muutosjohtaja ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että työ- ja elinkeinoministeriön esittämä seutu-kuntajako on vuoden 2009 alussa käynnistyvän Kouvolan kaupungin toiminnan kannal-ta tarkoituksenmukainen ja esityksen mukaisen työssäkäynti- ja talousalueen tulisi myös jatkossa muodostaa oma seutukuntansa. Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1 Kaupunginvaltuusto 01.12.2008 Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 16-29 Puheenjohtaja Valto Koski

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2017 1 (5) 3 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet HEL 2017-003722 T 00 00 02 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian tausta ja edellytykset laissa

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani

Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 27.02.2017, klo 13:01-15:20 Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Sipoon kunnan hallintosääntö V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 18 Luku Palkkiosääntö 157 Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot