OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA. Erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA. Erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut 20.3.2015"

Transkriptio

1 OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA Erikoissuunnittelija Totti Tuhkanen Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut

2 ECHO360-JULKAISUKANAVAN PALVELUTEHTÄVÄ Turun yliopiston Echo360-videokanavan kautta jaellaan aineistoa, o joka on välittömästi yliopiston kolmen perustehtävän toteuttamiseen liittyvää; o jonka sisältöön sen julkaisijalla on tekijänoikeus tai jakeluoikeus; o jonka yksityisyyttä ja tietoturvaa koskevat vaatimukset eivät ylitä jakelukanavan tietoturvalupausta; o jonka julkaisutiedot sekä jakeluun mahdollisesti liittyvät rajoitukset ja vastikkeellisuus on tallennustietoihin kuvattu. Vrt. HY:n UniTuben videojulkaisusäännöt!

3 ECHO360-JULKAISUKANAVAN PALVELUTEHTÄVÄ Turun yliopiston Echo360-videokanavan kautta jaellaan aineistoa, o jolle on annettu järjestelmän edellyttämät tallennustiedot. Puutteellisesti merkitty videotallenne voidaan poistaa. Echon kurssiluetteloon kirjautuvat tallennus/hakutiedot): Lukukausi Tiedekunta Laitos Opettaja Opintojakson koodi Opintojakson nimi Toteutuskerta Tallenteen status [julkaistu / julkaisematon] Tallenteen tyyppi [video / presentaatio] Saatavuusaika [avoinna alkaen-päättyen] HUOM 1! Osa näistä tiedoista tarjotaan oletusarvona, osa ruksitaan pikavalikosta, osa kirjoitetaan. HUOM 2! Tallennustietoon ei oletuksena liity tekijänoikeustietoa, mutta lisätietokenttä tarjoaa mahdollisuuden sopimuslinkkien merkitsemiseen.

4 EHDOTETTU TALLENNELUOKITUS LYHYEN ELINKAAREN VIDEOT Tekijän ja käyttäjän yhteys on selkeä, eikä käyttöön liity monimutkaisia sopimushallinta-asioita tai käyttöperusteisia korvauksia. PITKÄN ELINKAAREN VIDEOT Voidaan käyttää eri yhteyksissä kokonaisina, siteerattuina tai muokattuina oppimateriaaleina. Luento(sarja)tallenteen tai studiotallennesarjan uusintakäytöstä voidaan maksaa tekijälle korvauksia.

5 EHDOTETTU TALLENNELUOKITUS LYHYEN ELINKAAREN VIDEOT Tekijän ja käyttäjän yhteys on selkeä, eikä käyttöön liity monimutkaisia sopimushallinta-asioita tai käyttöperusteisia korvauksia. A1 Luentosalitallenne - Luennon backup ja luentokertauksen tuki - Tekijä: opettaja - Poistuu jakelusta kurssin päättyessä - Jää arkistoon vain erikseen sovittaessa A2 Kurssitehtävän tallenne - Opettajan ja/tai opintoryhmän arviointia varten - Tekijä: opiskelija(t) - Poistuu jakelusta kurssin päättyessä - Poistuu arkistosta kurssin päättyessä/ams:n mukaan PITKÄN ELINKAAREN VIDEOT Voidaan käyttää eri yhteyksissä kokonaisina, siteerattuina tai muokattuina oppimateriaaleina. Luento(sarja)tallenteen tai studiotallennesarjan uusintakäytöstä voidaan maksaa tekijälle korvauksia. B1 Luentosalitallenne - Opetuksen tukimateriaali, tutkimuksen lähdemateriaali - Tekijä: (vieraileva) opettaja - Jakelussa määräajan / toistaiseksi - Siteeraava/muokkaava käyttö sopimuksen mukaan B2 Verkkoluennon video-opetus - Studiotallenne osana verkkokurssin oppimateriaalia - Tekijä: opettaja(t) - Jakelussa määräajan / toistaiseksi - Siteeraava ja muokkaava käyttö sopimuksen mukaan A3 Opastusvideo/Oppimisaihio - Tilannekohtainen tarve - Tekijä: opettaja tai opiskelija(t) - Poistuu jakelusta käyttökerran jälkeen - Poistuu arkistosta kurssin päättyessä B3 Opastusvideo/Oppimisaihio/* - Pitkäkestoinen käyttötarve oppimateriaalina - Tekijä: opettaja(t), muu(t) asiantuntija(t) - Jakelussa määräajan / toistaiseksi - Siteeraava ja muokkaava käyttö sopimuksen mukaan * Voi olla myös dokumentti tai uutisfilmi.

6 LYHYEN JA PITKÄN ELINKAAREN TALLENTEIDEN VARASTOINTI o o o Turun yliopiston Echo360-järjestelmälisenssiin sisältyy 2000 tuntia videotallennuskapasiteettia. Turun yliopistossa toimii 1757 opettajaa ja tutkijaa, videokiintiötä on siis 1 h 8 min /opettaja-tutkija. Videoiden käyttötarve ei jakaudu tasaisesti eikä ehkä kata kaikkia. Echo-pilveä käytetään työmuistina aktiivisesti tarjonnassa olevalle videoaineistolle; pitkään ylläpidettäville aineistolle perustetaan jatkossa oma palvelin tai pilviresurssi. Kaikki aineisto kuitenkin jaellaan Echon kautta.

7 Jakelu HYVÄ MUISTAA TEKIJÄNOIKEUKSISTA Näiden osateosten kautta voi videotallenteeseen liittyä lupa- ja sopimustarpeita! Ulkoinen järjestelmä

8 TEKEILLÄ ON OHJEET TEKIJÄN- JA KÄYTTÖOIKEUKSISTA Suomen yliopistoilla on tavoitteena yhteinen ohjeisto video-opetuksen käyttöoikeuksiin liittyvien palkkiokäytäntöjen määrittelyyn. Asian valmistelu on delegoitu Tieteentekijöiden liiton palkkiotyöryhmälle, joka asetettiin ja aloitti toimintansa Tavoitteena on saada liiton suositukset ainakin työryhmän tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa valmiiksi juhannukseen mennessä. Liitto ottaa heti ensi tilassa yhteyksiä mm. pohjoismaisiin sisarjärjestöihin ja pyrkii kartoittamaan, miten asioita naapurissa hoidetaan. Meitä on 8 hengen + sihteerin työryhmä. Valitsimme eilen ryhmän puheenjohtajaksi dosentti Ismo Björnin Itä-Suomen yliopistosta. Palkkiotyöryhmän jäsen dos. Eero Kuparinen

9 MITEN TUNNISTAN VIDEOON SISÄLTYVÄN TEOKSEN OIKEUDET? Suunnitelmissa puoliälykäs lomake Ylittyykö teoskynnys? Tekijän kuolemasta yli 70 v? Julkaisematon? Saa ottaa sitaatteja CC-lisensioitu? Opetuskäyttö? TV- tai radiosignaali? Fyysisiä kappaleita levityksessä? Näytelmä tai elokuva? Työ- tai harjoituskirja? jne. Saa esittää opetuksessa Saa tulostaa ja valokopioida oppilaille jne.

10 MITEN MUUT YLIOPISTOT SOPIVAT VIDEOTALLENTEISTA? Aalto täytän ja allekirjoitan

11 MITEN MUUT YLIOPISTOT SOPIVAT VIDEOTALLENTEISTA?

12 MITEN MUUT YLIOPISTOT SOPIVAT VIDEOTALLENTEISTA?

13 MITEN MUUT YLIOPISTOT SOPIVAT VIDEOTALLENTEISTA? Helsingin yliopiston ohje Unitube-palvelua käyttävälle sisällöntuottajalle Tallenteen julkaisija (julkaisijalla tarkoitetaan video- tai äänitallenteen Unitube-palveluun lähettävää henkilöä) vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista lähettämänsä tallenne internetissä. Jos tallenteessa esiintyy muita henkilöitä kuin julkaisija itse, julkaisija vastaa siitä, että hänellä on em. henkilöiden suostumus levittää tallennetta internetissä. Tallenteen julkaisija vastaa siitä, ettei tallenne loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että Unitube-palvelu on ääni- ja videomateriaalin avoimeen julkaisemiseen kehitetty järjestelmä: Unitubea ei ole tehty korkean tietoturvaluokituksen järjestelmäksi. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että tallenteiden metatiedot (nimi, kuvaus) ovat avoimesti internetissä luettavissa, vaikka tallenteen katseluoikeus olisikin rajattu. Julkaisija sitoutuu siihen, ettei hän julkaise Unitube-palvelulla arkaluontoista materiaalia: arkaluontoista materiaalia ovat mm. luottamukselliset potilas-lääkäri-keskustelut, opiskelija-opettajaarvioinnit, salaiseksi luokiteltavat kokoukset ym. luottamuksellinen sisältö. Julkaisija sitoutuu julkaisemaan vain sellaista ääni- tai videomateriaalia, jonka julkisuuteen (avoimeen internetiin) pääseminen ei aiheuta haittaa kenellekään. Julkaistavan tallenteen tulee liittyä oleellisesti yliopiston perustoimintaan: Unitube-palveluun ei saa laittaa esimerkiksi henkilökohtaisia, kaupallisia, poliittisia tai muutoin yliopistotoimintaan kuulumattomia tallenteita. Tallenteen tulee olla hyvän tavan ja maun mukainen eikä se saa loukata muita henkilöitä.

14 MITEN MUUT YLIOPISTOT SOPIVAT VIDEOTALLENTEISTA? Tallenteen tekijänoikeudet eivät siirry julkaisijalta Helsingin yliopistolle, mutta Helsingin yliopisto saa maksuttoman käyttöoikeuden tallenteeseen tallenteen elinkaaren ajaksi. Julkaistujen tallenteiden elinkaari on oletusarvoisesti 18 kk, joskin julkaisija voi itse jatkaa elinkaarta tai vaihtoehtoisesti pyytää Tietotekniikkakeskusta asettamaan tallenteen elinkaaren edellä mainittua pidemmäksi ajaksi (näin voidaan toimia mm. yliopistollisesti merkittävien tallenteiden osalta). Jos tallenteen julkaissut henkilö poistuu Helsingin yliopistosta, tallenne jää Unitube-palvelussa näkyväksi julkaisijan asettamien näkyvyysehtojen ja tallenteen elinkaaren mukaisesti. Julkaisija voi yliopistosta poistuessaan myös siirtää tallenteen omistajuuden toiselle Helsingin yliopistossa työskentelevälle henkilölle tai vaihtoehtoisesti poistaa tallenteensa Unitube-palvelusta pysyvästi. Helsingin yliopisto tarjoaa Unitube-palvelun julkaisijoiden käytettäväksi, mutta ei päätä tai muutoin millään lailla osallistu tallenteiden julkaisemiseen. Julkaiseminen tapahtuu yksinomaan julkaisijan toimesta ja julkaisijan vastuulla. Unitube-palvelun audiovisuaalisen sisällön päätoimittajana toimii Helsingin yliopiston Verkkoviestintä, joka yhdessä tietotekniikkakeskuksen kanssa kuitenkin pidättää oikeuden jälkikäteen poistaa palvelusta tallenteita perustellusta syystä. Tällaisia ovat mm. seuraavat syyt: tallenne on tullut elinkaarensa päähän, tallenne rikkoo Unitube-palvelun käyttöehtoja, Tietotekniikkakeskuksen yleisiä käyttöehtoja, lakeja, asetuksia tai viranomaisten määräyksiä tai loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai että tallenne häiritsee Unitube-järjestelmän teknistä toimintaa. Helsingin yliopistolla on myös oikeus lakkauttaa palvelu milloin tahansa ja tässä yhteydessä pysyvästi poistaa kaikki tallenteet palvelusta. Lisäksi Tieto-tekniikkakeskus pidättää oikeuden uudelleenpakata (transcode) tallenteet uusien pakkausteknologioiden mukaisiksi tilanteen niin edellyttäessä.

15 TURUN YLIOPISTON OHJEET ECHO:N PILOTTTIKÄYTTÄJÄJILLE (maalis-elokuu 2015) Yleistavoitteena pidetään, että sopiminen toteutuu helposti osana sisällöntuotantoprosessia, sen työvaiheisiin integroituna. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda sähköisiä, rakenteisia sopimuspohjia käyttävä sopimusprosessi. Tällöin tallenteen kuvailutiedot saadaan linkkinä ECHO360-järjestelmästä, ja tähän tunnisteosaan liitetään tarkenteeksi tallennetyypin mukainen mallisopimuspohja, jossa on täydentävää tietoa oikeuksienhaltijoista (jos useita) sekä jakeluehdoista ja käyttökorvauksista. A-tyypin tallenteissa riittää videopalvelun käyttösäännön (rasti ruutuun) hyväksyminen. Toistaiseksi Turun yliopistolla ei ole tämän järjestelyn tueksi sähköistä sopimuksenhallintaratkaisua, sopimushallinta tehdään erillisillä sähköisillä lomakepohjilla. Tarvittavat mallisopimuspohjat (B1-B3) pyritään määrittelemään kevätlukukauden 2015 aikana. Korvauksia koskevat menettelysäännöt luodaan syksyllä Tieteentekijöiden liiton valmisteleman pohjaehdotuksen hallintokäsittelyn jälkeen. Yksinkertaisimmillaan videojulkaisun sopimushyväksyntä (kun kyseessä esim. tallennetyyppi A3) tarkoittaa rasti-ruutuun-periaatteella tapahtuvaa palvelun yleiseen käyttösääntöön sitoutumista. Tarkempaa sopimushallintaa edellytetään tapauksissa, joissa video-opetuksen havainnemateriaaleihin liittyy käyttöoikeuksien sopimista ja todentamista.

16 puhelin

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Opetusministeriön hankkimat luvat LISÄTIETOJA KOPIOSTO Hietaniemenkatu 2 00100 Helsinki (09) 431 521 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi www.kopiraitti.fi OPETUSMINISTERIÖ PL 29 00023 Valtioneuvosto (09) 16 004 opmkirjaamo@minedu.fi www.minedu.fi

Lisätiedot

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA

KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA KOPIOINTI JA TALLENNUS OPPILAITOKSISSA Kopioston oppilaitosluvat TEKIJÄNOIKEUS LYHYESTI Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle kuuluva yksinoikeus. Tekijänoikeuden suojan kohteena on kirjallinen, suullinen

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Mustonen-Kahvimaa kotisivuston ehdot, luvat ja toimintatavat suomeksi. Mustonen-Kahvimaa 2014-2015

Mustonen-Kahvimaa kotisivuston ehdot, luvat ja toimintatavat suomeksi. Mustonen-Kahvimaa 2014-2015 Mustonen-Kahvimaa kotisivuston ehdot, luvat ja toimintatavat suomeksi. Mustonen-Kahvimaa 2014-2015 Mustonen-Kahvimaa Asiakirjat suomeksi 0. Sisällysluettelo 0.1 Sisällysluettelo 1 1. Luvat 1.1 Kuvauslupa

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään Tarjovan Kilpailutuspalvelua!

Tervetuloa käyttämään Tarjovan Kilpailutuspalvelua! Tervetuloa käyttämään Tarjovan Kilpailutuspalvelua! Tarjovan Kilpailutuspalvelun käyttöehdot Tarjovan Kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM

KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM 1. Palvelun sisältö KÄYTTÖEHDOT TYÖTORI.COM Työtori.comin verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu ) tarjoaa veloituksetta työntarjoajien (jäljempänä Työnantaja ) ja työnsuorittajien (jäljempänä Työnsuorittaja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT Ennen kuin tilaat, tutustu ja lue huolella oheiset toimitus- ja tilausehdot. Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO www.maijamedia.com, info maijamedia.com

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTAOHJEET

KOTELIN TOIMINTAOHJEET KOTEL 12-020 26.3.2012 KOTELIN TOIMINTAOHJEET OHJE PVÄ KOTEL-NRO YHDISTYKSEN KOKOUS (VUOSIKOKOUS) 26.3.2012 12-024 KOTELIN JÄSENEN YHDYSHENKILÖ 09-033 HALLITUS 09-034 STRATEGIARYHMÄ 09-073 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot

Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot Aineistosiirtopalvelun yleiset ehdot (Voimassa 15.11.2012 alkaen) Ehtojen tarkoitus ja soveltamisala Aineistosiirtopalvelu on pankin sopimuksen perusteella tuottamaa palvelua, joissa asiakas toimittaa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nedis Oy ("Nedis") Yritys- ja yhteisötunnus: 0451573-0 Kotipaikka ja osoite:

Lisätiedot

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus

Kuva-Plugin layout-kuvan käyttöoikeus n layout-kuvan käyttöoikeus 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä sopimus koskee n Internet-sivujen sisällön ja sivuilta ladattavissa olevien layout-kuvien käyttöä. Kuvien käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 1.2

Lisätiedot