Kysymykset ja vastaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymykset ja vastaukset 13.6.2013"

Transkriptio

1 1(15) Porvoon kaupungin käyttövaltuushallinta 1. KYSYMYS: Tarjouspyynnössä mainitaan SaaS mahdollisena toimitusvaihtoehtona. Hintaliite ei tue kuitenkaan tue tätä vaihtoehtoa. Onko järjestelmätoimitus ensisijainen toimitusmalli? Kyllä, tarjouspyynnön mukaan: Liite 1. kohta KYSYMYS: Toimitusaika on vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkoittaako tämä sitä, että sopimus toimittajan kanssa tehdään elokuun alussa? 3. KYSYMYS: Osa tietoturvatasovaatimuksista (liite 7) koskee käyttöpalvelun suorittamista, vaikka se ei kuulu tarjouspyynnön kohteeseen. Miten näihin kysymyksiin tulee vastata tässä tapauksessa? Tarjouspyynnön liitteen 7 mukaiset tietoturvavaatimukset tulee toteutua projektin aikana. Toimittajan tulee vastata tarjouksessaan mitä kohdat toteutuvat tarjotussa toimitusmallissa ja mitkä kohdat tulevat asiakkaan vastuulle Järjestelmän vaatimuksia koskevaan taulukkoon (liite 1.3) liittyviä kysymyksiä: 4. KYSYMYS (Peruskäyttäjän on pystyttävä valitsemaan esimies, jolle käyttöoikeuspyyntö ohjataan. Ks KT1 ja KT2): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Esimiestieto tulee HRM:stä, vaihtoehtoinen esimies tulee olla vapaasti valittavissa esimiesten joukosta. 5. KYSYMYS (KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus?

2 2(15) Tässä tarkoitetaan attribuuttien lisäämisen/muokkamisen mahdollisuutta. 6. KYSYMYS (KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Tarkoitetaan nimenomaan hyväksymispyyntöjen kuittauksia. 7. KYSYMYS (Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Pääkäyttäjän kohdejärjestelmässä tekemiin muutoksiin tulee voida tehdä työnkulku kuittauksineen sekä mahdollisine hyväksymisineen esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä. 8. KYSYMYS (KV -järjestelmässä on oltava valmis tuki yleisimmin käytetyille tietokannoille, hakemistoille ja käyttöjärjestelmille): Voiko tätä tarkentaa nimeämällä tarvittavat valmiit liitynnät? Tähän vaatimukseen odotetaan listaa toimittajilta, millä alustalla (käyttöjärjestelmä, tietokanta ja hakemistopalvelut) ratkaisu on toteutettu, sekä mitä liittymiä tarjottavalla ratkaisulla on toteutettu. Vuonna 2013 kriittisimmät liittymät ovat AD ja HRM, muut myöhemmin harkittavat integraatiot selviävät tarjouspyynnön liitteistä 1.1 ja KYSYMYS: Hinnoittelutaulukon lisenssikustannuskohdassa lasketaan 4000 ja lisenssin hankintahintojen keskiarvo, mutta ylläpitokohdissa vastaavista määristä lasketaankin summa. Olisin kuvitellut että niidenkin kohdalla olisi laskettu keskiarvo sekä ensimmäisen vuoden että 3 jatkovuoden osalta. Ylläpito lasketaan 4000 käyttäjän mukaan neljälle vuodelle. Lisenssimäärän osalta lasketaan vertailuhintaan mahdollinen käytön laajeneminen. 10. KYSYMYS ("Toimituskokonaisuuden laajuudenhallinnassa tulee huomioida että KV - ohjelmistohankinnalle on varattu vuodelle 2013 n budjetti ja se, että toimituksen pitää olla valmis ja tuotannossa vuoden 2013 loppuun mennessä."):

3 3(15) Koskeeko budjetti koko hankintaa (projektityötä + ohjelmistokustannukset) vai pelkkiä lisenssikustannuksia? Budjetti koskee koko hankintaa. 11. KYSYMYS: Liitteessä 1. mainitaan järjestelmän piiriin kuuluvan 9500 käyttövaltuutettua. Ovatko ko käyttäjät sisäisiä vai ulkoisia käyttäjiä? Kauppaliset ohjelmistot usein lisensöidään eri käyttäjäryminen mukaan ja tieto sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrästä on merkittävä tekijä ohjelmistojen hinnoittelussa. Käyttäjistä 4000 on kaupungin palkkalistoilla tai vastaavassa suhteessa Porvooseen, 6000 on muita käyttäjätunnuksia, esim. opiskelijat. Tarjouspyynnön liite 2 soluun D10 tulee kysymyksen mukaisella jaottelulla sisäiset käyttäjät ja soluun D11 sisäisten lisäksi myös ulkoiset käyttäjät sekä volyymialennukset. Tarkemmat lisenssien yksikköhinnat ja hinnoittelurakenteet voi kuvata tarjousdokumentissa. 12. KYSYMYS ("Käyttöliittymä pitää toteuttaa suomeksi ja ruotsiksi, niin että käyttäjä valitsee käytettävän kielen järjestelmään sisään kirjautuessaan tai käyttäjän päänäytöltä. Osa järjestelmän käyttämistä tiedoista (esimerkiksi KV järjestelmän roolipakettien nimet ja kuvaukset, toimenkuvat, tittelit) ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, näissä tapauksissa käyttöliittymän pitää osata käyttää oikeaa käännöstä myös tietosisällöstä. Käännöksiä varten voidaan tuottaa käännöstaulut KV järjestelmää varten."): Toimittaako ja vastaako Asiakas käännöstauluista KV-järjestelmää varten? 13. KYSYMYS ("KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston rakennetta ja sisältöä tulee voida muuttaa ja laajentaa tulevia tarpeita varten. KV -järjestelmässä tulee voida erotella erilaiset käyttäjät (ulkoiset ja sisäiset)."): Kuinka paljon ulkoisia käyttäjiä järjestelmän piiriin odotetaan tulevan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS ("Monet sovellukset käyttävät AD:n käyttäjäryhmiä. Ryhmiä tullaan hallinnoimaan hankittavan KV järjestelmän kautta."): Kuuluuko ryhmien hallinnan toteuttaminen tarjouksen piiriin kuuluvaan toiminnallisuuteen (ennen vuoden 2013 loppua toteutettava toiminnallisuus)?

4 4(15) 15. KYSYMYS Liitteessä 1.2. mainitaan järjestelmiä, jotka eivät ole vaiheen 1 automaattisen provisioinnin piirissä. Mitkä järjestelmät kuuluvat automaattisen provisioinnin piiriin vaiheessa 1? AD, S-posti, Lync, sharepoint (intranet), Matkalasku M2. Mainittu tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdassa KYSYMYS: Liitteessä 1.2. solussa Q3 mainitaan järjestelmän nimenä Aditro. Mitä järjestelmää tällä tarkoitetaan? Aditro taloushallintosovellukset (kirjanpito, myyntireskontra), palveluna Aditron konesalista. 17. KYSYMYS: Vastaako Asiakas liitteessä 1.2. mainittujen järjestelmien sisältämien integraatiorajapintojen tilauksesta, toimittamisesta ja dokumentoinnista? 18. KYSYMYS Miten ja mitkä muut järjestelmät integroidaan vaiheessa 1? Muut järjestelmät viedään valtuuksien hakuprosessin osalta KV -järjestelmään. Varsinainen valtuuksien antaminen tehdään KV -järjestelmän ohjauksessa, pääkäyttäjien toimesta ja automatisoidaan tarvittaessa vaiheessa II. Toimintamalli on kuvattu käyttötapauksena KT KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro:40. KV -järjestelmän on pystyttävä luomaan käyttäjään sidottu uusi exchange 2010-sähköpostilaatikko. ): Voidaanko Exchange sähköpostilaatikko luoda PowerShell scriptejä käyttäen? Kyllä

5 5(15) 20. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 41. AD-käyttäjätunnusten attribuutteja on pystyttävä muokkaamaan KV -järjestelmästä käsin. ): Mitä lähdejärjestelmästä saatavien tietojen perusteella provisioituja attribuutteja pitää pystyä muokkaan KV-järjestelmästä? AD objektin attribuutteja, ryhmäjäsenyyksiä. Määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 21. KYSYMYS: Mitkä ovar KV-järjestelmästä käsin muokattavat attribuutit ja kenellä on oikeus muokata niitä? Muokattavat attribuutit määritellään tarkemmin AD liittymänsuunnitteluvaiheessa yhdessä valittavan toimittajan kanssa. Muokkausoikeus on KV järjestelmän pääkäyttäjillä. 22. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 51. Järjestelmän on mahdollistettava vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien kuvaaminen): Määritteleekö Asiakas vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien listan? Kyllä, yhteistyössä valittavan toimittajan kanssa. 23. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 52.): Kuuluuko vaarallisten rooli- ja käyttövaltuusyhdistelmien toteutus vaiheen 1 piiriin (valmis ennen 2013 vuoden loppua)? Kyllä, ainakin kriittisimmiltä osin (maksaminen, tietoturva ja erityisjärjestelmä (kuten terveydenhuolto). Toteutuksen laajuus tältä osin suunnitellaan yhdessä valittavan toimittajan kanssa. 24. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 56. Kirjautuminen on tapahduttava ilman käyttäjän syötettä vakioidussa työasemaympäristössä. ) Tarkoitetaanko tällä kirjautumista KV-järjestelmään? Kyllä, AD -tunnistus. 25. KYSYMYS:

6 6(15) Onko Asiakkaalla käytössään kertakirjautumisratkaisu? Ei, tällä hetkellä käytössä olevat kertakirjautumiset perustuvat AD -tunnistautumiseen. 26. KYSYMYS: Jos Asiakkaalla ei ole kertakirjautumisratkaisua kuuluuko sen toteuttaminen ja lisenssit vaiheen 1 piiriin? Ei. 27. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 63. Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. ): Voiko vaatimusta tarkentaa? IdM-järjestemissä on omia raportointimekanismejaan ja mm. lokitettava tieto on siirrettävissä muihin raportointijärjestelmiin. Vaatimuksella haetaan raporttien tekemisen ja muokkaamisen käyttäjäystävällistä ratkaisua. Raportit pitää pystyä luomaan ja muokkaamaan pääkäyttäjän toimesta vähäisellä koulutuksella. Toteutus on vaatimuksen mukainen jos pystytään viittaamaan ratkaisun toimivan kuten jokin yleisesti käytetty raportointityökalu. Vaatimusta ei täytä ratkaisu joka vaatii ohjelmointia. Lokitiedon ajoittain tehtävä analysointi voidaan tehdä toimitettavan ratkaisun ulkopuolella, kunhan järjestelmän omilla raporteilla saadaan kaikki normaalit KV toiminnan raportit. 28. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 76. KV järjestelmän raporttien sisältöä on voitava suodattaa monipuolisilla jakotekijöillä. ): Täyttyykö vaatimus jos esim. käyttövaltuuksia voidaan raportoida organisaation, järjestelmän ja henkilön perusteella tai muun vastaavan perusteella? 29. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 77. KV järjestelmän raportoinnin on mahdollistettava datamining tyyppiset tietosisältöhaut. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Data -mining tyyppisillä haulla tarkoitetaan tässä tapauksessa lähinnä porautumismahdollisuutta ja sivuttaisia hakuja. Esimerkiksi kun on etsitty käyttäjän kohdejärjestelmäkohtainen valtuus

7 7(15) organisaatio haulla voidaan pienellä vaivalla laajentaa haku muotoon näytä muutkin tämän järjestelmän käyttäjät. Tämän tyyppisiä hakuja suorittavat vain KV järjestelmän pääkäyttäjät 30. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 93. KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia. ): IdM - järjestelmät tyypillisesti lähettävät sähköisiä viestejä tiedoksi tapahtumista halutuille tahoille. Mitä tarkoitetaan kyvyllä vastaanottaa viestejä? Esimerkiksi hyväksymiskuittauksen tulee voida laukaista automaattinen työnkulku/provisiointi/toimenpide. 31. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 96. KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuunviemistä. ): Voidaanko vaatimusta tarkentaa? Toimintaan merkittävästi vaikuttavat toimet ovat esimerkiksi koko järjestelmän alasajo tai prosessien pysäyttäminen, näistä pitää tulla varmistus kysymys esim. olet pysäyttämässä prosessia XYZ, haluatko jatkaa Kyllä/Ei 32. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 97. KV -järjestelmän on tarjottava rajapinnat, joiden kautta on voitava toteuttaa itsepalveluportaalin käyttöliittymän mahdolliset räätälöinnit. ): Voidaan ko. vaatimusta tarkentaa? Käyttöliittymän vähäiset muutokset pitää olla mahdollista toteuttaa KV järjestelmän pääkäyttäjien toimesta, ilman ohjelmointiosaamista. 33. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 134. HelpDeskin on pystyttävä perumaan käyttäjän tekemä käyttöoikeuspyyntö. ): Koskeeko vaatimus kaikkia käyttöoikeuspyyntöjä, myös sellaisia joissa helpdesk ei ole osallisena? Vaatimuksen toteuttaminen saattaa teknologista riippuen olla kallista. Tällä tarkoitetaan Porvoon Kaupungin Helpdeskin, KV -järjestelmän pääkäyttäjän oikeuksin, toteuttamaa käyttöoikeuspyynnön työnkulun peruttamista kokonaan, tai sen palauttamista uudelleen käsittelyyn. 34. KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus nro: 147. KV-järjestelmä varmistaa tietomallin eheyden esimerkiksi estämällä kohdejärjestelmän poiston, mikäli siihen viitataan työnkuluissa tai se on jonkin tiedon ensisijainen lähde. ):

8 8(15) Vaatimus on hyvin laajasti tulkittavissa. Voidaanko vaatimusta tarkentaa, jotta sen tekninen toteutus on mahdollista arvioida? Esimerkkinä käyttövaltuuspaketin sisältämän kohdejärjestelmäobjektin poisto kv järjestelmästä tai työnkulussa olevan objektin poisto. Nämä eivät saa olla mahdollisia ilman erityistoimenpiteitä, esim varmistuskysymystä. Vaatimuksella haetaan suojaa eheydelle niin, että objektia joka on käytössä, ei voi helposti poistaa. 35. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko): Hintataulukko ei ota kantaa sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Näillä on kuitenkin merkitystä lisenssien hinnoittelussa. Voidaanko hintataulukossa ja tarjouspyynnössä määritellä sisäisten ja ulkoisten käyttäjien määrä? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS: Hyväksyykö Asiakas sekä avoimeen lähdekoodiin (Open Source), että kaupallisen ratkaisun teknologiavaihtoehtoina? 37. KYSYMYS: Preferoiko Asiakas osto- vai vuokralisenssejä? Vertailtavuuden vuoksi hinnat tulee ilmoittaa ostolisensseinä. 38. KYSYMYS (Liite 1.1.): Onko tarkoitus että ensimmäisessä vaiheessa provisioidaan/de-provisioidaan myös Exchange, Lync ja SharePoint sekä M2-oikeuksia? 39. KYSYMYS: Onko mahdollista tarjota federointiin muuta ratkaisua kuin MS ADFS2 jos toimittaja näin haluaa?

9 9(15) 40. KYSYMYS (Liite 1.4.): Miten, missä ja kenen toimesta luodaan, ylläpidetään, raportoidaan ja valvotaan käyttövaltuuspaketteja ja tai rooleja? Voiko toimittaja ehdottaa tähän sopivimmaksi katsomaansa tapaa? Kyllä voi ehdottaa. Lähtökohtana on ollut että tämän työn tekevät Porvoon KV järjestelmän pääkäyttäjät. Jos ajatuksena on tarjota tämä palveluna, pitää palvelu olla tarjouksessa selkeästi hinnoiteltuna ja esitettynä osana ylläpitokustannusta. 41. KYSYMYS: Miten olette määritelleet termit käyttövaltuuspaketti ja rooli eli mikä on näiden ero? Käyttövaltuuspaketti sisältää yhden tai useamman käyttövaltuuden. Työrooliin on kiinnitetty yksi tai useampi käyttövaltuuspaketti. 42. KYSYMYS: Provisiontitaulukossa ei kuvata työrooli nimistä atribuuttia (KT5). Missä järjestelmässä työrooli määritellään? HRM:n tittelitieto. 43. KYSYMYS: KT3: Kuinka tapahtuu työnantajaorganisaation tunnistaminen ja miten se näkyy käyttövaltuuksienhallintajärjestelmälle? KT3 liittyy erilaisiin vuokratyönä ostettujen palveluiden käyttöoikeuksien hallintaan (esim. lääkärit, jotka toimivat vuokratyömallilla). KT3:ssa kuvattu ensimmäisen vaiheen ulkopuolinen hyväksyjä tullaan perustamaan KV järjestelmään käsin. Näiden käyttäjien lukumäärä on pieni ja käyttäjän oikeuden perustamisen yhteydessä pitää antaa henkilökohtainen koulutus sekä salassapitosopimukset. KV järjestelmälle ko. käyttäjä näkyy kuten muutkin käyttäjät, oikeudet KV järjestelmään rajataan tehtävän mukaiseksi. 44. KYSYMYS:

10 10(15) KT4: Voiko toimittaja tarjota ratkaisua jossa käyttövaltuuksia hallitaan esim. roolien, käyttövaltuuspakettien tai muiden vastaavien kautta mutta hieman toisella tavalla kuin kuvattu käyttötapauskuvauksessa eli käyttäjälle ei ehdoteta mahdollisia rooleja vaan niitä hallitaan muuta kautta? Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. 45. KYSYMYS (Liite 1.3. Hyväksyjän valintamahdollisuus-vaatimus): Millä edellytyksillä esimiehen valinta tapahtuu (esim. valittavat esimiehet aina määritelty käyttäjän esimieheksi)? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimuksissa on mainittu että KV -järjestelmän käyttäjätietovaraston skeemaa täytyy voida muokata. ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä vapaavalintaisten attribuuttien lisäämistä käyttäjille? Jos jotain muita tarpeita käyttäjätietovaraston skeeman muokkaamiselle on, voidaanko niistä saada tarkempi kuvaus? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Vaatimus KV -järjestelmän täytyy pystyä vastaanottamaan ja käyttämään, esim. kuittauksena, sähköpostina tai tekstiviestinä saapuvia sanomia ): Tarkoitetaanko tällä lähinnä esim. sähköpostitse tai tekstiviestitse saapuvia hyväksyntäpyyntöjen kuittauksia? Onko mahdollista saada kuvaus erityyppisistä sanomista joita KV-järjestelmän tulee pystyä tulkitsemaan? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3. Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. ): Onko mahdollista saada esimerkki tällaisesta palvelujärjestelmään tehtävästä muutoksesta ja siihen liittyvästä työnkulusta? Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS:

11 11(15) Mitkä ympäristöt (kehitys/testi/tuotanto) projektissa edellytetään toimitettavan? Tuotanto- ja testiympäristöt. 50. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voidaanko olettaa, että Sote-toimikortti, SV-numero ja rekisteröintinumerotiedot saadaan HRMjärjestelmästä valmiina tietona? Ei tällä hetkellä. 51. KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty userprincipalname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS: (Liite 1.2. Provisiointikartta): Täytyykö KV-järjestelmän generoida AD:lle merkitty samaccountname uutta käyttäjää luotaessa? Ei. Tarjouspyynnön mukaan: Liite 1.1. kohta KYSYMYS (Liite 1.2. Provisiointikartta): Voivatko sopimuksen aloitus- ja päättymispäivät olla muodossa ja eli sisältää etunollat? Tällä tarkkuudella määrittelyt tehdään projektin suunnitteluvaiheessa. 54. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV -järjestelmästä 5.4 Vapaamuotoinen tilaus ja vaaralliset työyhdistelmät.): Montako vaarallisen työyhdistelmän toteuttavaa sääntöä edellytetään toteutettavan projektissa? Tässä vaiheessa lopullinen lukumäärä ei ole tiedossa. Tarjouksessa voi olettaa että sääntöjä toteutetaan projektin aikana 5:lle yhdistelmälle.

12 12(15) 55. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Oletetaanko, että toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki siihen tulevat tietoturva- ja versiopäivitykset sisältyvät tukipalveluun vai ainoastaan analysoinnin perusteella asiakasympäristössä tarpeelliseksi katsotut päivitykset? Toimitettavan ohjelmiston osalta kaikki päivitykset. 56. KYSYMYS (Liite 1. Yleiskuvaus hankittavasta KV-järjestelmästä kappale 6 Ylläpito ja tuki.): Mikä on täsmällisemmin kuvattuna riittävä taso ohjelmiston toiminnan reaaliaikaiseen monitorointiin ja valvontaan kun varsinaiset infran käyttöpalvelut eivät kuulu ratkaisuun? KV järjestelmällä ei ole merkittävää reaaliaika- tai 24/7 vaatimusta, tukijärjestelmänä. Toimittajan oletetaan tietävän ja osaavan kuvata tarjoamansa ratkaisuun soveliaan monitoroinnin sen prosessien tilasta. 57. KYSYMYS (Liite 1.4. Käyttötapaukset. KT12): Edellytetäänkö tekstiviestinä toimitusta toteutuksessa? Tarjoaako Porvoo tällöin operaattorin tekstiviestirajapinnan lähettämistä varten? Tässä haetaan parasta tapaa KT12 toiminnolle. Sms-gateway hankitaan Porvoon toimesta jos sellainen ratkaisuun tarvitaan. 58. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Tarjoaako Porvoo kaikista projektiin kuuluvista järjestelmistä testikohdejärjestelmät käyttöön projektin koko ajaksi? Ei. 59. KYSYMYS (Liite 1.5. Käyttöönottoprojekti tehtäväluettelo): Ovatko sarakkeet Toimittaja ja Porvoo vastuunjaot ehdottomia htp-työmäärien arvioinnissa vai voiko toimittaja esittää poikkeavan näkemyksensä vastuunjaosta? Tarjoaja voi esittää poikkeavan näkemyksen. 60. KYSYMYS (Liite 2. Hintataulukko):

13 13(15) Ylläpitotyössä ei hinnoitella erikseen mahdollisesti tarvittavaa sovellustukityötä tuntihintana lainkaan? Miten toimittaja voi kuvata tai arvioida vuositasolla tarvittavan tuen määrän vertailukelpoisesti? Ylläpitotyöstä pyydetään arvio euroina ensimmäiselle (1.) vuodelle ja kolmelle (3) seuraavalle vuodelle. On toimittajan vastuulla arvioida mihin työmäärään ja tuntihintaan tuo ilmoitettava ylläpitokustannus perustuu. Vertailu tehdään tarjouspyynnön mukaan eurojen, ei työmäärän perusteella. 61. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ja ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnittelua ja suunnitelmaa? Kyllä 62. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso sekä ): Edellytetäänkö projektin tuloksena jatkuvuussuunnitelman harjoittelua projektin aikana? Kyllä, harjoittelu liitetään osaksi tuotantotestejä. 63. KYSYMYS (Liite 7. Selvitys tietoturvataso ): Tehdäänkö palautustestaus testi- vai tuotantoympäristössä? Ensisijaisesti testiympäristössä 64. KYSYMYS (Liite 7 Selvitys tietoturvataso.): Merkittävä osa toimittajalle merkityistä ja vastuutetuista tehtävistä vaikuttaa kuuluvan käyttöpalveluiden toimittajalle tai Porvoolle (esim. varmuus- ja suojakopiot eri palotiloissa, palomuurit, palomuurisäännöt, liikenteen suodatus, haittaohjelmasuojaukset palvelussa) onko tarkoituksena tarjouspyyntöön vastatessa merkitä jokaisen tällaisen vaatimuksen kohdalle Ei ja kirjoittaa toimittajan kommentti? Miten tarjoajia voidaan vertailla, jos osan mielestä vaatimus kuuluu käyttöpalveluihin ja osan mielestä ei? Ohje-välilehdellä kuitenkin ristiriitaisesti mainitaan Kaikki tietoturvatasovaatimukset ovat pakollisia ja niiden toteuttaminen tulee sisältyä tarjottavaan hintaan.

14 14(15) Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.1.) Hankittavan järjestelmän tulee pystyä provisioimaan kohdejärjestelmiä ilman muutostarpeita kohdejärjestelmiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tällä tarkoitetaan yleisten rajapintojen käyttöä provisioinnissa. Esimerkiksi AD liittymä pitää toteuttaa ilman muutoksia AD:ssa. 66. KYSYMYS (Liite 1.3.): Uusien raporttien määrittelyssä on käytettävä hyväksi yleisesti käytettyjä raportointityökaluja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä KV-järjestelmän kannalta (ja sen toimittajan kannalta). Katso vastaus kysymykseen KYSYMYS (Liite 1.3.): Itsepalveluportaalissa vaihdettu salasana on pystyttävä levittämään muihin palvelujärjestelmiin. Mitä ovat muut palvelujärjestelmät tässä yhteydessä? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.1. Kappale KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmään on voitava määritellä mitkä tiedot kohdejärjestelmistä luetaan KV -järjestelmään ja mitkä tiedot kirjoitetaan KV -järjestelmästä kohdejärjestelmään. Olisiko teillä esimerkkiä, joka avaisi vaatimuksen ensimmäistä kohtaa (mitkä tiedot luetaan KV-järjestelmään)? Tarjouspyynnön mukaan. Liite 1.2. sarake F. 69. KYSYMYS (Liite 1.3.): KV -järjestelmän ylläpitoliittymän on esitettävä tarvittavat varmistuskysymykset ennen toimintaan merkittävästi vaikuttavien toimintojen loppuun viemistä. Tarkoittaako tämä esimerkiksi käyttöliittymässä kysymysdialogia tms. toimintoa ennen operaation toteutusta? 70. KYSYMYS (Liite 1.3.):

15 15(15) KV -järjestelmän on pystyttävä tuottamaan reaaliaikainen raportti keillä kaikilla on oikeudet pääkäyttäjän hallinnoimaan järjestelmään. Mitä pääkäyttäjää tässä tarkoitetaan ja minkä järjestelmän? Kohdejärjestelmän pääkäyttäjää, manuaalisesti hallinnoidusta järjestelmää, jonka käyttövaltuudet on anottu KV -järjestelmän kautta pitää anotuista valtuuksista saada raportti. Raporttia käytetään KV järjestelmän ja ko. kohdejärjestelmän oikeustietojen vertailuun. 71. KYSYMYS (Liite 1.3.) Oikeuksien siirron on käynnistettävä siihen määritelty työnkulku (esimerkiksi viesti hyväksymisoikeuden siirtäjän esimiehelle) -> Voisiko tätä vaatimusta vielä avata vähän laajemmalla esimerkillä. Mistä siirrosta tässä oikeasti on kysymys? Tällä vaatimuksella pyritään estämään esim. loman aikaisten vaarallisten hyväksymisoikeuksien muodostuminen. Oikeuksia on mahdollista siirtää mutta siirtoon pitää liittyä esimiehen informointi. Sama periaate on myös vaarallisten työyhdistelmien hyväksymisessä. 72. KYSYMYS (Liite 1.3.): Pääkäyttäjän palvelujärjestelmään tekemiin muutoksiin on voitava liittää työnkulku. Siis KVjärjestelmään tehtävien parametrointien yms. muutosten pitää mennä erillisen hyväksynnän kautta? Tässä tarkoitetaan työnkulkua (kuittauksia/hyväksyntöjä) manuaalisesti ylläpidettäviin mutta KV -järjestelmän kautta anottaviin kohdejärjestelmien käyttövaltuuksiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kohdejärjestelmään tehtävä muutos vaatii kahden ihmisen toimenpiteitä.

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen

Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset alkaen Kiekun käyttövaltuushallinnan uuden välineen tuomat muutokset 30.11.2015 alkaen 16.11.2015 Sisällysluettelo 1. Kiekun käyttövaltuushallinnan kehittämisen tavoitteet 2. Yleistä uudesta käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas

ATEA eshop. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Käyttäjien hallinta... 5 3. Lisenssien määrän muuttaminen...

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere.

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere. Kysymys 1 Palvelinten määrä ja mallit joita tulisi varmistaa? 500 Palvelimen mallit ovat seuraavat: Ellei toisin mainita niin palvelimet ovat Intel pohjaisia Räkkipalvelimet o Proliant DL380 G2, 33 kpl,

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin Asianhallinnan tarjouspyyntö Dnro 3356/1/14 Laatija: Janne Madetoja Dnro 3356/1/14 2 (9) 1. Johdanto Tässä dokumentissa vastataan tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Hankinnan kohteen arvioitu arvo perustuu vastaavien hankintojen arvoihin.

Hankinnan kohteen arvioitu arvo perustuu vastaavien hankintojen arvoihin. HSL Kysymykset ja vastaukset 1 (5) HSL: Integraatioalustan hankinta Kysymykset ja vastaukset 23.2.2017 Toimittajien tarjouspyyntöön esittämät kysymykset ja HSL:n vastaukset. Vastaukset täsmentävät tarjouspyyntöä.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja.

Tarjotusta tallennusjärjestelmästä pitää olla mahdollista siirtää kapasiteettia hybrid cloud -ympäristöön ilman erillisiä lisähankintoja. Tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmähankinta 1 (5) KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNNÖN TARKENNUKSET (Huom! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön muutoksia ja tarkennuksia. Huomioikaa erityisesti

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Cloudia Oy 8.7.2016 Mikä on Tarjouspalvelu.fi ja Pienhankintapalvelu.fi? 1) Verkkopalvelu, jossa toimittajat

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

-kokemuksia ja näkemyksiä

-kokemuksia ja näkemyksiä Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat huomioitavat tekijät -riskit-hyödyt -kokemuksia ja näkemyksiä Risto Laakkonen, HUS Tietohallinto 1 Varmenne ja PKI-toteutuksen suuntaviivat Sisältö lainsäädännön

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset

TETRA-laajakaistatoistin Kuvaus ja vaatimukset Liite 1 10.2.2010 Liite 1 2(6) Sisällysluettelo 1. Hankinnan kohteen määrittely... 3 2. Sähkötekniset vaatimukset... 3 3. Käyttöympäristö... 4 4. Mekaaniset vaatimukset... 4 5. Huoltoliitäntä [local maintenance

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Microsoft Office 365-tuotteiden asentaminen... 5 3.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Noppa: noppa.aalto.fi WebOodi: oodi.aalto.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Versio 2.1 06/2011 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-kurssiportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot