Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6"

Transkriptio

1 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Käyttöohje Ecolabel - Sintef EN Asgård on osa Aduro A/S -yhtiötä

2 Onnea uuden Asgård-tulisijan valinnasta! Saat eniten iloa ja hyötyä uudesta tulisijastasi lukemalla tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen tulisijan asentamista ja ottamista käyttöön. 1.0 Yleistä Asgård-uunit on hyväksytty eurooppalaisen standardin EN ja norjalaisen standardin NS 3058 mukaan ja ovat siten hyväksyttyjä asennukseen ja käyttöön Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. On tärkeää huomata, että laitteiston asennuksessa täytyy noudattaa kaikkia paikallisia määräyksiä mukaan lukien ne, jotka viittaavat kansallisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Norjan tuotedokumentaatiolla on Sintef-numero ja sen voi ladata kotisivuiltamme tai osoitteesta 1.1 Tekniset tiedot Nimellisteho: Savuhormin veto Suurin polttomäärä tunnissa: 6 kw 12 Pa - Puun. 2,4 kg Lämmitysteho rakennuksissa, joissa on optimieristys: keskitason eristys: huono eristys: 150 m2 100 m2 60 m2 Savukanavan halkaisija: 150 mm Paino: Asgård 3: 75 kg., Asgård 4: 80 kg., Asgård 6: 75 kg. 1.2 Kotiinkuljetus Kuljetettaessa uunia kotiin sen tulee mieluimmin olla pystyasennossa. Jos haluat asettaa sen pitkälleen, on tärkeää irrottaa irtonaiset osat palokammiosta (valurauta-arina ja irtonaiset tulenkestävät tiilet) ja poistaa tuhkalaatikko. Sen jälkeen voit haluttaessa täyttää palokammion pakkauksesta yli jääneellä materiaalilla, joka pitää muut osat paikoillaan. 1.3 Serial number The wood burning stove has a serial number on the rating plate on the back of the valve below the door. Please write this number in the space below. For the purposes of the guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to quote this number. Serial number 2.0 Uunin asennus Voit kyllä asentaa uunisi itse, mutta uunin saa ottaa käyttöön vasta sitten kun nuohooja on sen hyväksynyt. Voit myös kysyä neuvoja asennuksesta kauppiaaltasi. Norjassa: Uusien tulisijojen asennus täytyy ilmoittaa paikallisille rakennusviranomaisille. Talon omistaja on itse vastuussa siitä, että kaikki turvallisuusvaatimukset on huomioitu ohjeiden mukaan ja hänellä on velvollisuus tarkastuttaa asennus ja varmistuttaa turvallisuus valtuutetulla tarkastajalla. Paikalliselle palolaitokselle on ilmoitettava, jos asennus aiheuttaa nuohoustarpeen muutoksen. On tärkeää, että uuden uunin voi asentaa kohtaan, johon sen haluat. Sinun täytyy varmistua siitä, että sijoitus täyttää paikalliset määräykset. Asgård-uunit tulee asentaa vähintään 25 cm suojaetäisyydelle palavista materiaaleista uunin takana ja 30 cm etäisyydelle sen sivuilla. Huomioi myös se, että uunin täytyy asentaa lattialle, jonka kantokyky riittää. Jos olemassa oleva rakenne ei täytä tätä edellytystä, täytyy sen saavuttamiseksi tehdä sopivia toimenpiteitä kuten esim. asentaa levy jakamaan kuormitusta

3 Jos uuni seisoo tiiliseinän tai muun palamattoman materiaalin vieressä, ei asennusetäisyydelle ole Tanskassa mitään vähimmäisvaatimuksia. Puhdistuksen ja konvektioilman parhaan hyödyntämisen kannalta voidaan kuitenkin suosittaa, että jätetään noin 5-10 cm etäisyys seinään. Norjassa ovat voimassa seuraavat säännöt: Sijoituksessa määräysten mukaisen palomuurin viereen täytyy vähimmäisetäisyyden olla 10 cm takana ja sivuilla. Jotta uunin voi sijoittaa palavan materiaalin, kuten esim. puulattian tai lattiapinnoitteen päälle, vaaditaan väliin laitettavaksi levy palamattomasta aineesta. Lattialevyn suuruus riippuu uunin koosta ja sen tulee vähintään peittää 30 cm uunin edestä ja 15 cm sivuilta. Norjassa ei ole vaatimusta siitä, että lattialevyn tulee peittää 15 cm sivuille. Suositamme kuitenkin, että lattialevy peittää 5-10 cm sivuille. Uunin edessä ei saa olla huonekaluja 100 cm lähempänä. Behind stove Kun uuni liitetään muurattuun savuhormiin, tehdään savukanava kulmaputkesta. Asgård-uuneihin käytetään hormiputkea, jonka halkaisija on 150 mm. Mittauksen jälkeen savuhormiin tehdään aukko, johon sijoitettava liitinhormi muurataan tiiviisti kiinni tulisijojen muuraukseen soveltuvilla laasteilla. Sen jälkeen sijoitetaan uuni ja asetetaan hormiputki paikalleen. Hormiputken ja liitinhormin väliin laitetaan ohut tiiviste. Hormiputken täytyy mennä 5-10 cm liitinhormin sisään, mutta ei niin pitkälle, että se tukkii savupiipun hormiaukon. X Lue myös ympäristöministeriön julkaisemat Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeet nimeltä Pienet tulisijat. Uunin voi liitää savuhormiin, jossa on useampia ylemmäksi asennettuja lämmönlähteitä

4 3.0 Uunin käyttö 3.1 Tärkeitä käyttöturvatietoja Uuni kuumenee käytön aikana ja riittävää varovaisuutta on noudatettava. Älkää koskaan säilyttäkö tulenarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, uunin lähettyvillä, älkääkä koskaan käyttäkö herkästi syttyviä nesteitä uunissa olevien polttopuiden sytyttämiseen. Älkää koskaan tyhjentäkö tuhkalaatikkoa uunin ollessa kuuma. Tuhkalaatikossa voi olla hehkuvia hiiliä vielä 24 tuntia sen jälkeen kun tuli on sammunut. Odottakaa siksi tuhkalaatikon tyhjentämistä niin kauan, että on varmuus siitä, ettei laatikossa enää hehku mitään. Luukun täytyy olla suljettu uunia käytettäessä. Vain sytytyksen yhteydessä luukku voi olla raollaan ensimmäisten minuuttien aikana. Hormipalon sytyttyä: sulkekaa kaikki uunin pellit ja soittakaa palolaitokselle. 3.2 Millaiset puut sopivat uunille Suositamme poltettaviksi sellaisia lehtipuuhalkoja, jotka ovat olleet kuivattavina vähintään 1 vuoden ulkotiloissa katon alla. Sisätiloissa säilytetyllä puulla on taipumus kuivua liikaa ja sitten palaa liian nopeasti. Puu tulisi mieluimmin kaataa talvella, sillä silloin kosteus on poistunut puusta maahan. Puut halkaistaan noin 10 cm paksuiksi haloiksi. Mahdollisimman hyvän palamisen saavuttamiseksi puun kosteus ei saisi nousta yli 18 %, mikä vastaa suunnilleen yhden vuoden säilytystä ulkotiloissa katon alla. Puun kosteuden voi mitata kosteusmittarilla tai levittämällä pesuainetta halon toiseen päähän ja puhaltamalla puun sisään toisesta päästä. Jos puu on tarpeeksi kuivaa, nousee saippuakuplia. Maalatun puun, kyllästetyn puun, lastulevyjen, paperin ja muun jätteen poltto on kiellettyä. Näiden materiaalien polttaminen on haitallista ympäristölle, uunille ja ihmisten terveydelle. 3.3 Kuinka tuli sytytetään uuniin Sytyttämisvaihe on hyvin tärkeää sille, miten nopeasti ja tehokkaasti palaminen alkaa. 1) Avaa ensiöilman peltiä/sytytyspeltiä luukun alaosassa ja avaa toisioilman pelti kokonaan luukun yläosassa. 2) Laita yksi halko poikittain palokammioon ja aseta 2 sytytyspalaa puuta vasten. Sytytä palat ja aseta nopeasti toinen halko sytytyspalojen päälle ja pari pientä puupalaa niiden päälle poikittain. Sytytyspalat tarvitsevat ilmaa, mutta polttopuiden tulee olla lähekkäin ja sytyttää siten toisensa. 3) Pidä luukkua noin 1 cm raollaan, kunnes lasi in niin kuuma, ettei sitä enää voi koskettaa. Sulje silloin luukku. Kun näkyvissä on selviä liekkejä ja tuli on kunnolla syttynyt, suljetaan ensiöilman pelti/sytytyspelti luukun alaosassa. Tärkeää: Kahva kuumenee uunia käytettäessä. Käytä siksi mukana toimitettua käsinettä uunin käsittelyyn. Kun uunia käytetään ensimmäisen kerran, uunista nousee savua. Sen aiheuttaa kuumuutta kestävän maalin kovettuminen. Huolehtikaa siksi riittävästä tuuletuksesta. Samoin on tärkeää lämmittää uunia varovasti ensimmäisillä 2-3 käyttökerralla, koska siten uuni saa laajentua hitaasti. 3.4 Kuinka tulta pidetään yllä uunissa Uuni on tarkoitettu tulen ajoittaiseen polttoon. Paras palaminen saadaan aikaan säätämällä tehoa/lämpömäärää polttopuilla. Pienet polttopuupalat palavat voimakkaammin kuin suuret halot, koska pienissä on enemmän pintaa ja kaasua vapautuu enemmän. Seuraavaksi palamiseen vaikuttaa myös polttopuiden määrä palokammiossa. Tavallisesti ei tulisi uuniin laittaa kahta halkoa enempää. Haluttaessa suurempaa tehoa voidaan uuniin laittaa enemmän puuta. Nimellislämpöteho saavutetaan polttamalla noin 1,6 kg. tunnissa. Pelti ylinnä luukussa täytyy olla auki aina kun uunissa on tuli. Lisättäessä puita uuniin täytyy avata ensiöilman peltiä/sytytyspeltiä luukun alaosassa, kunnes tuli on päässyt kunnolla vauhtiin. Polttopuiden hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin voit pitää hiiliä hehkuvina pitempään, jolloin on välttämätöntä avata vetoluukkua ensiöilmaa varten noin 2 minuutin ajaksi, jotta uudet polttopuut saavat palamisilmaa

5 Tuhkan ulos pääsyn estämiseksi avattaessa luukkua uusien polttopuiden lisäämiseksi kannattaa avata peltiä luukun alaosassa noin 1 minuutti ennen luukun avausta. Se lisää vetoa uunissa ja vähentää vaaraa tuhkan karisemisesta ulos. Tärkeää: Jos uuniin laitetaan liikaa puita ja poltetaan enemmän kuin noin 2,5 kg puuta tunnissa, on olemassa vaara uunin maalin värimuutoksista ja myöhemmin hilseilystä irti. Uunin voi myöhemmin maalata uudestaan, mutta tuotteen takuu ei sitä kata. Samoin takuu ei kata muita uunille liiasta kuumentamisesta aiheutuvia vaurioita. Uunin vetopeltejä ei saa koskaan sulkea niin tiiviisti, että liekit sammuvat. Puhtaan ja tehokkaan palamisen saavuttamiseksi uunissa täytyy olla näkyviä liekkejä. 3.5 Ilmanvaihto Toimiakseen mahdollisimman hyvin uuni tarvitsee lisäilmaa palamiseen. Siksi täytyy saada riittävästi korvausilmaa huoneeseen, jossa uusi sijaitsee. Uudet tiiviit rakennukset ja voimakkaat liesituulettimet voivat saada uuden ympärille aikaan alipaineen, josta aiheutuu savuhaittoja ja heikko palaminen. Näissä tilanteissa on välttämätöntä avata ikkuna korvausilman saamiseksi palamiseen ja alipaineen poistamiseksi. Voidaan mahdollisesti sijoittaa korvausilmaa varten ristikoita niin, ettei ilmansaanti tukkeudu. 4.0 Savuhormi Tietoja savuhormin mitoituksesta: Puu Savukaasujen lämpötila mitattuna [20 C] 273 Savuhormin veto koeteholla [mbar]/[pa] 0,12/12 Savukaasujen massavirtaus [g/s] 5,5 Paras palaminen saavutetaan tasaisella savuhormin vedolla 0,10 0,14 mbar mitattuna savuhormista uunin yläpuolelta. Savuhormin vetoon vaikuttavat monet tekijät: ulkolämpötila, tuulen voimakkuus, ympäröivät rakennukset jne. Jos savuhormiin ei saada aikaan luonnollista vetoa, voidaan savupiippuun asentaa huippuimuri. Jos savuhormi vetää liikaa, voidaan savuhormiin asentaa pelti vedon säätämiseksi. Ota yhteys paikalliseen nuohoojaan ja pyydä neuvoja tästä asiasta. Asennettaessa uusi savuhormi ja savupiippu, täytyy noudattaa niiden asennusohjeita. 4.1 Huono veto savuhormissa Jos savupiippu on liian matala, vuotaa tai on puutteellisesti eristetty, saattaa savuhormi vetää huonosti (anna nuohoojan arvioida se). Vedon tulee olla voimakkuudeltaan noin 0,10 0,14 mbar. Kun veto on kunnossa, voidaan yrittää pidentää sytytysvaihetta tai käyttää useita ohuita sytykkeitä, jotta savuhormi lämpenee kunnolla läpikotaisin. Savuhormin veto on mahdollisimman hyvä vasta hormin lämmettyä. Sytytysvaihetta voi pidentää käyttämällä runsaasti ohuita ja kuivia sytykkeitä sekä 1-2 sytytyspalaa. Kun uuniin on syntynyt kerros hehkuvia hiiliä, laitetaan päälle 1-2 kuivaa halkoa. 5.0 Uunin kunnossapito ja hoito Tiivisteet Hopeanväristä narumaista tiivistettä luukussa ja tuhkalaatikossa täytyy tarkkailla. Ne on vaihdettava uusiin, kun ne eivät enää ole tiiviitä. Luukun lasin puhdistus Märät puut aiheuttavat nokitahroja lasiin. Ne poistetaan helposti kostealla kankaalla, johon otetaan kylmää tuhkaa uunista. On myös olemassa puhdistusaineita, jotka on nimenomaan tarkoitettu noen poistamiseen lasista. Palokammio Keltaiset levyt palokammiossa kuluvat luonnostaan ja on vaihdettava uusiin, kun niiden halkeamat kasvavat yli puolen senttimetrin. Levyjen kestävyys riippuu siitä, kuinka paljon ja miten tehokkaasti uunia käytetään. Voit vaihtaa levyt itse ja niitä saa valmiina vaihtosarjoina. Voit myös ostaa kokonaisia levyjä, joista voit itse tehdä kuluneiden levyjen kopioita. Kysy kauppiaaltasi. Tyhjennä tuhkalaatikko ennen kuin se täytyy kokonaan. Jätä aina uunin pohjalle kerros tuhkaa. Se eristää palokammiota ja helpottaa sytytystä

6 Uunin puhdistus Helpointa on imuroida uuni ulkoa pienellä pehmeäharjaksisella suulakkeella tai pyyhkiä uunista pölyt kuivalla, pehmeällä kankaalla. Älä käytä spriitä tai muita liuottimia, koska ne poistavat maalia. Uunin sisäpuolen ja savuhormin voi puhdistaa luukun kautta ja savuhormissa mahdollisesti olevan puhdistusluukun kautta. Ylimmät tulenkestävät tiilet (savunkääntölevyt) voi irrottaa, jolloin avautuu vapaa pääsy uunin yläosaan ja savuhormiin. Savuhorminkin voi irrottaa uunista ja puhdistaa sillä tavalla. Uunin sisäpuoli ja savuhormi on puhdistettava vuosittain tai useammin, mikäli se on tarpeen riippuen siitä, kuinka usein uunia käytetään. Työn voi myös tilata nuohoojalta. Pinnan korjaukset Jos uunin pintaan tulee naarmu tai se kuluu, sen voi helposti kunnostaa alkuperäisellä suihkepurkissa myytävällä Senotherm -maalilla. Maalia on saatavana mustana tai harmaana uunien jälleenmyyjiltä. Uunin vuolukiveä voi puhdistaa tarvittaessa saippuavedellä ja jäykällä harjalla. Muista, että uunia tulee hoitaa vasta sen jäähdyttyä kylmäksi. Varaosat ja luvattomat muutokset Uuniin saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Jälleenmyyjä voi auttaa neuvomalla ja myymällä varaosia. Kaikki uunin luvattomat muutokset on kielletty, koska uuni ei sen jälkeen enää täytä hyväksyttyjä teknisiä määrityksiä. 6.0 Valitusoikeus Valitusoikeus on voimassa 2 vuotta uunin ostopäivästä. Päiväyksellä varustettu ostotosite kelpaa todisteeksi. Valitusoikeus edellyttää uunin oikeaa hoitoa. Takuu ei koske irto-osia ja kulutusosia (tulenkestävät tiilet, lasi, tiivisteet, valurauta-arina ja kahva), koska ne kuluvat käytöstä riippuen. Näitä osia voi myöhemmin vaihtaa uusiin, joita myydään varaosina. 7.0 Kysymyksiä ja vastauksia Jos sinulla on lisää kysyttävää Asgård-uuneista, käy osoitteessa

Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen. Cronspisen-kaakeliuunin lämmitys- ja käyttöohje

Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen. Cronspisen-kaakeliuunin lämmitys- ja käyttöohje 611632 BAV SE/EX 0724-3 SE Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen 1 FI Cronspisen-kaakeliuunin lämmitys- ja käyttöohje 5 NO Fyringsinstruksjon og bruksanvisning for Cronspisen 9 DE Befeuerungs-

Lisätiedot

Tulisijan lämmitys- ja huolto-ohje

Tulisijan lämmitys- ja huolto-ohje Tulisijan lämmitys- ja huolto-ohje Tulisijan lämmitys- ja huolto-ohje 2 1 Yleistä Varaavat uunit testataan normin DIN EN 15250 mukaan. Sisällys 1 Yleistä 2 2 Toimintaperiaatteen kuvaus 2 3 Vaihdettavat

Lisätiedot

SE - 3-19 FI - 21-37 DK

SE - 3-19 FI - 21-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 3-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 21-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet

Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet Hopealoimu-tulisijan lämmitysohjeet Ohjeen sisällys: 1 Yleistä puulämmityksestä 2 Tulisijan ja rakennuksen ilmastointi 3 Käyttöönottovaiheen alkulämmitys 4 Varaavan tulisijan lämmittäminen 5 Takkaleivinuunin

Lisätiedot

LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE

LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE LÄMMITYSOHJE FIN VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE, s. 3 SWE BRUKSANVISNING TILL VÄRMELAGRANDE ELDSTÄDER, s. 13 ENG USER INSTRUCTIONS FOR STORING STOVES, p. 23 DEU GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPEICHERÖFEN, s. 33 FRA MODE

Lisätiedot

Carat & Carisma. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet

Carat & Carisma. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet Carat & Carisma Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet SISÄLTÖ YLEISTÄ...1 TURVALLISTA TIETÄÄ...1 EDELLYTYKSET...2 Rakennuslupa Suojaetäisyydet Takan perusta Palava-aineinen lattia tulisijan edessä Ulkoilmakanava

Lisätiedot

ver. 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas Käyttö-, asennus- ja huolto-ohje

ver. 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas Käyttö-, asennus- ja huolto-ohje ver. 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas Käyttö-, asennus- ja huolto-ohje Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koskee vain DOMINANTmallia

Koskee vain DOMINANTmallia Koskee vain DOMINANTmallia 1. Tulipesän lasiluukku Lämmityksen aikana vapautuu puun polttamisen yhteydessä nokea ja muita epäpuhtauksiä jotka tarttuvat myös tulipesän lasipintaan, siksi täytyy pitää silmällä

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

version 1.2 Made by NARVI Oy Finland Narvi Velvet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.2 Made by NARVI Oy Finland Narvi Velvet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.2 Made by NARVI Oy Finland Narvi Velvet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo 1.1 Tekniset

Lisätiedot

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

Varaavan takan yleiset käyttöohjeet

Varaavan takan yleiset käyttöohjeet Varaavan takan yleiset käyttöohjeet 1.7.2013 Onnittelemme Warma-Uunin hankinnasta! Uusi varaava takkanne on kotinne sydän, tehokas lämmönlähde ja sisustuksenne helmi. Jotta takkanne lämmin sydän hehkuisi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö O H J E K Ä Y T Ä O I K E I N - H Y Ö D Y T E N I T E N

K Ä Y T T Ö O H J E K Ä Y T Ä O I K E I N - H Y Ö D Y T E N I T E N KÄYTTÖOHJE K Ä Y T Ä O I K E I N - H Y Ö D Y T E N I T E N SISÄLLYSLUETTELO KERMANSAVI-TULISIJAT 4 KÄYTETTÄVÄT POLTTOPUUT 5 TULISIJAT JA ILMASTOINTI 6 SAVUHORMI 7 Hormin veto 8 ENSIKÄYTTÖ JA KUIVAUS 8

Lisätiedot

Opas puunpolttoon. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Opas puunpolttoon. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Opas puunpolttoon Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster 2 Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Samalla kuitenkin tuotetaan

Lisätiedot

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE

VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 VARAAVIEN TULISIJOJEN KÄYTTÖOHJE VER 1.4 SISÄLTÖ 1 TERVETULOA IN TULISIJAN KÄYTTÄJÄKSI 1 2 UUDEN TULISIJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA HUOMIOON 2 3.1 Turvallisuus 2 3.2

Lisätiedot

Miten sinun kodissasi poltetaan puuta?

Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Opas puunpolttoon 2 Miten sinun kodissasi poltetaan puuta? Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Samalla kuitenkin tuotetaan monenlaisia päästöjä lähiympäristöön sekä oman perheen että naapurien

Lisätiedot

Neo. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet

Neo. Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet Neo Asennusohje Hoito- ja lämmitysohjeet SISÄLTÖ TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN ASENNUSTA... 1 VAKIOTOIMITUS... 1 EDELLYTYKSET... 2 Rakennuslupa Takan?/Tulisijan? perusta Suojaetäisyydet Palava-aineinen lattia tulisijan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Pellettikamiina EKERUM / NEPTUNI ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 05.11.2008-1/20 SISÄLLYSLUETTELO Huolto-ohjeet...4 Tuoteseloste...4 Osat...5 Tekniset tiedot...6 Ohjauspaneeli...6

Lisätiedot

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

BALLADI HORMI PÄÄLTÄ. Asennus-, käyttö- ja hoito-ohje

BALLADI HORMI PÄÄLTÄ. Asennus-, käyttö- ja hoito-ohje BALLADI HORMI PÄÄLTÄ Asennus-, käyttö- ja hoito-ohje BALLADI-TAKKAUUNIN ASENNUS-, HOITO- JA KÄYTTÖOHJE Ennen uunin asennustyön aloittamista huomioitavat asiat:. Perustuksen tulee olla riittävän luja, painumaton

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 -

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 - Asennus- ja käyttöohje Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20 Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! S i s ä l t ö S i v u Tek n iset tied ot 1 Lieden osat 2-3 Tärkeää tietää 4 Asennus 4 Hormiliitäntä

Lisätiedot

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen 1/13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 23.3.2014 Aurinkokiuas Orginal 150 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Kiitos, että valitset Saunatecin laatutuotteita Uskomme tuotteemme täyttävän odotuksesi ja antavan sinulle paljon nautinnollisia hetkiä saunassasi. Haluamme sinun,

Lisätiedot

UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO

UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO UKKO-LÄMMITYS SUUNNITTELU, MITOITUS, ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO 2010 1. YLEISTÄ Ukko-lämmitys on painovoimainen eli vapaakiertoinen ilmalämmitysjärjestelmä. Sen periaatteet selviävät keskiaukeamalta seikkaperäisesti.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot