Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta

2 Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen, Sanna-Mari Kuvitellen/Tiina Hoskari Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hanke ISBN Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Painopaikka: Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2011

3 Sisältö Johdanto Esiopetus... 9 Päiväkoti Mesikämmen, Keuruu... 9 Hallin päiväkoti, Jämsä Perusaste...12 Kannonkosken koulu...12 Konneveden kirkonkylän koulu...13 Tahkonpolun koulu, Pihtipudas...13 Saarijärven yläkoulu Toinen aste...17 Ammatillinen koulutus...18 Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste, Jyväskylän ammattiopisto...19 Sepän yrityspaja, Jyväskylän ammattiopisto...21 Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE)...22 Lukiot...24 Muuramen yrittäjyyslukio ja Konneveden lukio Korkea-aste...26 Ammattikorkeakoulu...26 Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)...27 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)...29 Tiimiakatemia, JAMK...32 Yliopisto...33 Yrittäjyyden oppiaine, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu...33 Yrittäjäksi Yliopistosta -hanke, Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutus...37 Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto...37 Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK Kolmas sektori...43 Keski-Suomen 4H...43 Nuorten Keski-Suomi Näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta...49 Laukaan kunta...49 Lähteet...53 Liite 1. Liite 2. SWOT-analyysi yrittäjyyskasvatuksen tilasta Keski-Suomessa...54 Keski-Suomessa hyväksi havaittuja tapoja treenata yrittäjyyttä oppilaitosympäristössä

4

5 Katse keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuuteen Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -projekti on vahvistanut keskisuomalaista yrittäjyyskasvatusosaamista. Niin koulutusorganisaatioiden kuin kuntienkin jatkuvasti kehittämät hyvät käytänteet, uudenlaiset oppimisympäristöt ja -menetelmät on nostettu esiin sekä keskisuomalainen yrittäjyyskasvatuksen verkosto on rakentunut ja lujittunut. Verkostossa jaettu osaaminen, yhteinen tekeminen ja yhdessä tekemällä oppiminen ovat olleet juuri niitä keskeisiä voimavaroja, joiden varaan keskisuomalaista yrittäjyyskasvatusta on lukuisten toimijoiden yhteistyöllä rakennettu. Keskisuomalaiset koulutusorganisaatiot ovat kehittäneet oman organisaationsa yrittäjyyskasvatusta, sen oppimisympäristöjä ja -menetelmiä. Mikä tärkeintä, mukana olleet toimijat ovat myös ylittäneet organisaatiorajoja, uudenlaista yhteistyötä on jo syntynyt sekä vahva perusta laajemman ja yhä vahvemmin perinteiset kouluaste- ja organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle on luotu. Eri kouluasteiden opettajista muodostuvat kuntatiimit ovat puolestaan kuntakohtaisesti laatineet oman kuntakohtaisen yrittäjyyskasvatusmallinsa sekä kehittäneet edelleen vakiintuneita, hyväksi havaittuja toimintamallejaan. Kuntatiimit jatkavat asiantuntijoina omissa kunnissaan yrittäjyyskasvatuksen jalkauttamista käytäntöön sekä haastavat uusia toimijoita mukaan. Aktiivisten kuntien esimerkkien toivotaan in- nostavan kaikki keskisuomalaiset kunnat kehittämään omaa yrittäjyyskasvatustaan. Yksilötason tavoitteena on tarjota jokaiselle keskisuomalaiselle oppilaalle ja opiskelijalle johdonmukainen yrittäjyyskasvatuspolku. Polku tukee ja rohkaisee yksilön matkaa kohti yritteliästä aikuisuutta sekä kannustaa yrittäjyyteen yhtenä varteenotettavana uravalintana. Ehjää polkua on edetty erimittaisin askelin. Osa toimijoista, organisaatioista ja kunnista, omaa jo pitkät yrittäjyyskasvatusperinteet, kun taas toisille yrittäjyyskasvatus on varsin uutta. Yhtä kaikki, pienetkin teot ja ponnistukset ovat tärkeitä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä. Jokainen kunta ja koulutusorganisaatio tekevät oman näköistään yrittäjyyskasvatusta, mikä kaikki on erittäin arvokasta. Maakunnallisen vision mukainen Keski-Suomi yrittäjäaktiivisin maakunta vaatii edelleen kehittyäkseen kaikkien toimijoiden sitoutumista yhdessä yrittäjyyskasvatustyöhön. Erityisesti koulutusorganisaatioiden johdolta, kuntien päättäjiltä sekä yrittäjäjärjestöiltä tuleva tuki ja kannustus ovat ensisijaisia edellytyksiä keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle. Kehittämistyö on nähtävä osana arkea ja opettajille on luotava yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen mahdollistavat puitteet omassa työssään sekä tarjottava mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Toimijoiden välinen vuoropuhelu sekä koulutusorgani- 5

6 saatioiden sitoutuminen säännöllisten verkostotapaamisten organisoimiseen mahdollistavat maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittymisen ja vahvistumisen myös jatkossa. Verkoston kehittämisestä on ottanut vastuuta paitsi mukana olevat toimijat, myös Keski-Suomen YES-keskus, jonka ylläpitämille internet-sivuille kootaan keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen tuloksia laajemmin. Keski-Suomen YES-keskus on osa valtakunnallista YES ry:tä ja tarjoaa yrittäjyyskasvatusta ja -opetusta tukevia työkaluja, etsii ja nostaa esiin uusia toimintamalleja sekä toimii koulu yritys -yhteistyön siltana tulevaisuuden tarpeiden ennakoinnissa. Keski-Suomen YES-keskuksen tavoitteena on kehittää ja laajentaa jo rakennettua maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen verkostoa. Se toimii paitsi linkkinä tiedon tuottamisessa ja levittämisessä, myös kokoamalla yrittäjyyskasvatuksen verkoston asiantuntijoista koostuvan YES-tiimin, joka kehittää ja levittää monipuolista yrittäjyyden ja koulutuksen osaamista Keski-Suomen alueella tulevaisuudessa. Keski-Suomen YES-keskus jatkaa ehjän polun työtä haastamalla mukaan toimintaan kaikki keskisuomalaiset kunnat, koulutusorganisaatiot, yrittäjät sekä kolmannen sektorin organisaatiot, joiden kaikkien toimijoita tahdomme lämpimästi kiittää tähänastisesta arvokkaasta työstä keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen parissa ja verkoston rakentamisesta sekä siinä aktiivisesti toimimisesta. Erityisesti kiitämme projektiryhmää, kuntatiimejä, ohjausryhmää sekä Keski-Suomen liittoa antoisasta yhteistyöstä maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden edistäminen on yhteinen haasteemme. Niina Helin projektipäällikkö Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Jyväskylän ammattiopisto Satu Mursula Yrittäjyyden kehittämispäällikkö Keski-Suomen YES-keskuksen aluepäällikkö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 6

7 Johdanto Tämä katsaus Keski-Suomessa tehtävään yrittäjyyskasvatustyöhön on syntynyt osana Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hanketta, jonka toteuttajia ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus. Projektilla pyritään yrittäjyyskasvatuksen systemaattiseen ja johdonmukaiseen kehittämistyöhön sekä yrittäjyyskasvattajien toimivan verkoston rakentamiseen Keski-Suomessa. Tavoitteena on saada yrittäjyyskasvatuksen parhaat oppimismenetelmät ja -ympäristöt keskisuomalaisten käyttöön ja muodostaa oppimismahdollisuuksien kokonaisuus niitä edelleen kehittämällä. Katsaus koostuu koostuu keskisuomalaista yrittäjyyskasvatustyötä kuvaavista kirjoituksista. Kuvaukset ovat joko toimijoiden omia kirjoituksia tai haastatteluiden pohjalta koottuja. Kuvaukset muodostavat yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun esiopetuksesta korkea-asteelle huomioiden kolmannen sektorin yrittäjyyskasvatuksen. Ohjelman loppuun on koottu SWOT-analyysi tämänhetkisestä tilanteesta keskisuomalaisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta. SWOTanalyysi kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatustyön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysi on muodostettu kehittämisohjelmaan kerätyn aineiston pohjalta tekemällä synteesi haastatteluista, case-kuvauksista sekä työpajojen tuotoksista. Julkaisu on kirjoitettu osana maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelman kokoamista. Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli, jonka mukaan organisaatiot ja yksittäiset toimijat voivat mukauttaa omaa toimintaansa ja määritellä oman tapansa toteuttaa yrittäjyyskasvatusta. Näin ovat tehneet jo useat toimijat, kuten tämän julkaisun kuvauksista voi lukea. Paljon on siis jo meneillään, mutta kehityksen tueksi tarvitaan uusien toimijoiden mukaantuloa sekä jo käynnissä olevan toiminnan kehittämistä ja kirkastamista tulevina vuosina. Jokainen pienikin yrittäjyyskasvatusteko on tärkeä askel kohti yritteliästä maakuntaa, jossa koulujen ilmapiiri on kannustava, yrittäjyysaktiivisuus kor keaa, yrittäjyysosaaminen korkealla tasolla, palkkatyö on entistä tuottavampaa, kansalaiset ovat aktiivisia, eikä yhteiskunnasta syrjäytyneitä ole. Tämän tavoitteen toteuttamisessa jokaisen toimijan opettajan, kuntapäättäjän, aluekehittäjän, nuorisotyön tekijän, järjestötoimijan, yrittäjän ja vanhempien työ on arvokasta, joten kutsumme kaikki mukaan yritteliäisyystalkoisiin! 7

8 Yrittäjyyskasvatuksesta sanottua MIKSI? Opettajalle mahdollisuus nauttia ja innostua omasta työstään opiskelijoiden innon kautta Luovuus ja vapaus tehdä generoivat iloa Vastuun jakaminen keventää opettajan taakkaa Epäonnistuminen on positiivista, riskit erittäin pienet Mahdollistaa yhdessä tekemisen opettajien kesken Ei enää yksinäistä puurtamista: Yhteinen jaettu vastuu ja ilo Nuoret tekemisen kautta elämässä pärjäämiseen Yrittäjyyttä ja yrityksiä rakennemuutoksen jälkeisiin kuntiin Elämää ympäri Keski-Suomea Yksikin itsensä työllistänyt iso juttu pienelle kunnalle Yritteliäisyys osaksi kuntien toimintaa pakko muuttua, ei vaihtoehtoja, jos halutaan säilyä hengissä MITEN? Rutiineista uuden luomiseen ja löytämiseen Ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen Vertaistoiminta: opiskelija opiskelijalle, opettaja opettajalle Tehdään sellaista mitä opettajat eivät osaa etukäteen pois turvallisuushakuisuudesta Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia Luodaan ideoita, joita kaikki saa verkostossa vapaasti ja avoimesti hyödyntää Toimintaa läpäisevänä ei saa irrottaa muusta erilliseksi Kaikki toimijat yhdessä Kriittisen massan kautta pysyvään muutokseen Tarvitaan 1) painetta alhaalta kysyntää opiskelijoilta ja 2) painetta ylhäältä integroituna opetussuunnitelmiin ja johdon tukea Jännitteet vievät asiaa eteenpäin Tarvitaan sytyke organisaation sisältä Positiivinen kateus vie kaikkia eteenpäin Yhdessä yrittäminen, kokeilu ja uskaltaminen ryhmässä Nuorten menestystarinat vievät sanomaa eteenpäin Vanhemmat mukaan 8

9 1 Esiopetus Esiopetusikäiset lapset elävät viimeistä vuottaan päiväkodissa. Tavoitteina ovat oppimaan oppiminen, myönteinen asenne koulunkäyntiä kohtaan, kouluvalmiuksien saavuttaminen, oppimisen ilon löytäminen, hyvät ja luontevat käytöstavat, omatoimisuus ja ryhmässä toimimisen taidot. Esiopetuksessa yrittävyys/yrittäjyys nähdään omatoimisuuden, yrittämisen, kädentaitojen ja innostamisen lisäämisenä. Positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä luomalla lapsia voidaan ohjata luottamaan paremmin omiin kykyihinsä. Tärkeää on positiivisen yritteliäisyyden kehittäminen ja ymmärrys asioiden loppuun viemisen tärkeydestä. Päiväkoti Mesikämmen, Keuruu Tausta Yksityinen päiväkoti Mesikämmen on kaupungin ainoa vuoropäiväkoti, jonka lasten vanhemmissa on runsaasti yrittäjiä. Useiden hoitajien puolisot toimivat yrittäjinä, joten luonnolliset linkit yrittäjyyteen ovat vahvat. Yrittäjyys nähdään päiväkodissa elämäntapana ja sisäisenä yrittäjyytenä. Päiväkodin toimintaa ohjaavat ylätasolla kunta ja asia kastasolla 1) vanhemmat ja 2) lapset. Kunkin lapsen vanhempien kanssa tehdään yhdessä keskustelemalla varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Keskusteluissa sovitaan erikseen lapsen, perheen 9

10 ja päiväkodin vastuut sekä tehtävät, jotka on koottu kirjalliseen muotoon ja yleensä otettu hyvin vastaan. Kasvatustyön taustalla perheiden tavat ja tottumukset ohjaavat toimintaa. Päiväkodin ydinajatuksena on, että lapset ottavat itse vastuuta. Asioita ei tehdä lapsille päiväkodissa valmiiksi ja vanhempia kannustetaan tukemaan lasten vastuullisuutta myös kotona. Tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden toimijoita, jotka ymmärtävät työnteon merkityksen yhteiskunnassa. Kasvavana haasteena ovat kotoa saadut erilaiset mallit. Kasvatuksen tavoitteina ovat omatoimisuus, vastuunkanto ja pieni ripaus luovaa hulluutta. Päiväkodista onkin vuosien saatossa kasvanut yhteiskunnallisesti aktiivisia lapsia ja nuoria. Menetelmät Yrittäjyyskasvatus on oleellinen läpileikkaava osa päiväkodin kaikkea toimintaa. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan pienten konkreettisten askeleiden kautta. Jokaiselle ikävuodelle on asetettu ikää vastaavat ja sen mukaan kasvavat tavoitteet, joiden saavuttamiseen lapsia ohjataan heitä kannustavin keinoin (esim. tarroilla) sekä kotona että päiväkodissa. Esimerkiksi odotetuilla pellejuhlilla lapset oppivat näkemään oman toimintansa tuloksen. Päiväkodissa myös keskustellaan säännöllisesti yrittäjän työstä ja lapset saavat kertoa ja pohtia omia näkemyksiään. Päiväkodin toiminnassa ei käytetä valmiita malleja, vaan kaikki hoitajat toimivat yrittäjämäisesti ja kehittävät tilanteen mukaiset ratkaisut. Esimerkkejä: Erilaisia lapsia omatoimisuuteen kannustavia toimia on useissa pienissä konkreettisissa asioissa kuten se, että lapsia ohjataan ottamaan vastuu omista tavaroista ja työvälineistä. Vastuu tulee toiminnallisen työskentelyn kautta. Onnistumista tuetaan ja siitä palkitaan. Kevätjuhlat toteutetaan prosessina, jossa lapsilla, vanhemmilla ja hoitajilla on omat roolinsa, joiden toteutuksen ryhmät miettivät keskuudessaan. Lopputulos on alussa arvoitus, mutta oleellista on oppia sietämään, kuitenkin turvallisesti ohjattuna, epävarmuutta sekä kehittää lasten luovaa ratkaisukykyä. Hallin päiväkoti, Jämsä Tavoitteet Päiväkodin tavoitteena on, että lapset ottavat vastuuta omista tekemisistä ja ymmärtävät syy seu raus-suhteiden merkityksen omassa toiminnassaan. Lapsia kannustetaan yrittämään aina parhaansa ja huolehtimaan omista ja päiväkodin tavaroista. Yrittäjyyteen kuuluu omien taitojen ja erityisominaisuuksien harjoittaminen. Toisten huomiointi kuuluu olennaisena osana kaikkeen tekemiseen. Tätä kautta tavoitteena on lasten hyvä itsetunto, positiivinen minäkuva sekä saada lapset ymmärtämään, että yhdessä tekeminen tuo iloa ja palkitsee kaikkia osapuolia. Yhteisöllisyys vahvistuu ja lapset saavat lisää roh keutta vuorovaikutukseen. Menetelmät Yritteliäisyyttä edistetään kannustamalla ja rohkaisemalla. Työtä tehdään dialogisella työotteella hyödyntäen pienryhmätoimintaa. Päiväkodissa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja leikin avulla, luovuutta ruokkien, itse tekemällä ja kokeilemalla. Oppimisympäristöjen rakentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja hyödynnetään lähiympäristön suomia mahdollisuuksia. Projektioppimista hyödynnetään paljon toiminnassamme; esimerkiksi lapset ovat valmistaneet vanhemmille, palvelutalon asukkaille, naapurikoulun ekaluokkalaisille ja 10

11 isovanhemmille vuosittain näytelmän, jonne kaikki kutsukorteista, lavasteista ja tarjoiluista lähtien on tehty itse. Sapere - menetelmää käytetään ruokakasvatuksessa koko Jämsän varhaiskasvatuksessa, siinä lapsilla on erinomainen mahdollisuus myös yrittäjyyskasvatuksen harjoittamiseen. 11

12 2 Perusaste Kannonkosken koulu Tausta Kannonkoski on yrittäjyysmyönteinen kunta, jossa yrittäjyys on nostettu valtuustostrategiaan ja sitä kautta kaikkien koulujen painopistealueeksi. Yrittäjyyskasvatus nähdään alakoulussa välineenä omista asioista huolehtimiseen, luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun. Yläkoulussa korostuvat tiedon uskottavuuden arviointi ja kyseenalaistaminen, maalaisjärjen käyttö, ongelmien ratkaisukyky, opitun soveltaminen käytäntöön ja oppilaiden oma realistinen itsearviointi. Kaikille asteille yhteistä on kannustaminen tekemiseen ja työmoraalin ylläpitäminen. Samalla opitaan epämukavuuden sietoa ja kykyä elää muuttuvassa maailmassa, jossa kaikki ei ole aina mukavaa. Toteutus Yrittäjyyskasvatuksen toteutus pohjautuu yrittäjien kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Oleellista yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa on ohjaaminen omatoimiseen työskentelyyn ja organisointiin. Alakoulu Ammattien esittely, paikalliset vahvuusalat, tukioppilastoiminta (tsemppipisteet, palkinnot), kioskin pitäminen. Sadunkerronta: 4-luokkalaiset ovat kirjoittaneet satuja ja lukeneet pienemmille. Keittokirja: oppilaat ovat keränneet paikallisia reseptejä julkkiksilta ja asukkailta sekä koonneet ne myytäväksi keittokirjaksi. Kalenteri: koottu oppilastöistä myyntiin. 12

13 Joulutervehdykset: oppilaat leipoivat joululeivonnaisia ja jakoivat vanhuksille tervehdyksinä. Yläkoulu Kuvitteelliset liikeideat, varainkeruu yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ohjelmien tuottaminen veteraanijuhlaan ja jouluavausparaatiin. Toripäivät, joihin oppilaat leipovat, myyvät tuotteet itse torilla sekä vastaavat siivouksesta, markkinoinnista sekä mahdollisista arpajaisista. Yläkoululaiset järjestävät pienemmille retkipäiviä esim. luontoretki ja tonttupolku. Vertaissovittelutoiminta: oppilaat ratkovat pienet kiista- ja ongelmatilanteet koulutettujen sovittelijaoppilaiden johdolla. Oppilaat sopivat keskenään ja myös seuraavat sopimuksen toteutumista. Opinto-ohjaus: Yrityksiin tutustumiset, TET (työelämään tutustuminen) Kerhot ovat keskeinen osa koulun toimintaa. Kerhojen toimintaa järjestetään oppilaiden toiveita kartoittavan kyselyn perusteella. Viime vuosina toimineita teemakerhoja ovat kotitalouskerho, urheilukerho, kalastus- ja eräkerho, lemmikkieläinkerho, monitoimikerho, kuviskerho, ampumakerho ja kielten kerho. Toiminnan järjestämisessä tehdään yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa (esim. 4H-kotitalouskerhossa). Konneveden kirkonkylän koulu Toteutus Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan eri kouluasteilla yrittämisen kautta. Opettajat ja oppilaat ovat yhdessä keränneet rahaa kouluympäristön kehittämiseen, istuttaneet kasveja ja tehneet muita pihatöitä. Työ on sisällytetty maa- ja metsätalouden sekä biologian opintoihin. Kouluissa järjestetään teemapäiviä kuten taideviikko ja ympäristöviikko. Esimerkkejä toteutustavoista: Alakoulussa: maatilavierailut, kädentaitoprojektit ja valmistettujen tuotteiden myynti, itsenäisyyspäivän juhlat ruokailuineen. Yläkoulussa: luokkaretkien varainhankinta, yritysyhteistyö fysiikassa, kemiassa sekä maa- ja metsätaloudessa, palkittu oppilaskuntatoiminta, joka on pyörittänyt kioskia 20 vuotta, teoriaa yrittäjyydestä ammattina 9. luokan opetussuunnitelmassa sekä yritysneuvojan vierailut koululla. Opinto-ohjauksen tunneilla on käyty keskustelua teemalla Minustako yrittäjä? Työelämään tutustutaan 7. luokalla koulun ruokalassa ja luokilla viikon työhön tutustumisen kautta. Tunneilla tiedotetaan kesätyöpaikoista sekä harjoitellaan työnhakua. Opinto-ohjaaja on suorittanut OPO2- kurssin, jonka lopputyönä on perehdytetty opiskelijoita paikkakunnan yritystoimintaan. Tahkonpolun koulu, Pihtipudas Tausta Tahkonpolun koulu on Pihtiputaan ainoa yläkoulu, jossa on lähes 200 oppilasta. Suuri osa oppilaista asuu muualla kuin keskustassa, joten koulukyydityksen piirissä on noin puolet oppilaista. Noin kolmannes Pihtiputaan työpaikoista liittyy maatalouteen. Moni koulun oppilaista harrastaa urheilua erityisesti lentopalloa Plokin riveissä ja salibandya eri toimijoiden järjestämissä kerhoissa, käy kansalaisopiston tunneilla tai kerhoissa ja luonnollisesti viettää paljon aikaa ystäviensä kans- 13

14 sa. Kunnan nuorisotilat, joissa nuoret voivat iltaisin tavata toisiaan, sijaitsevat koulun yhteydessä. Pihtiputaan 4H-toiminta on merkityksellistä ja osallistuminen siihen vilkasta. Koulun arjessa pyritään korostamaan oppilaan omaa vastuuta ja sitoutumista koulutyöhön. Yläkoululaisten ikävaihe tuo omat haasteensa arjen hallintaan niin oppilaille kuin opettajillekin. Jokainen oppilas pyritään kohtaamaan yksilönä ja häntä autetaan löytämään ja vahvistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilasta kannustetaan tutustumaan uusiin asioihin ja yrittämään parhaansa. Toisten huomioiminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen on keskeistä. Omalla käytöksellä ja valinnoilla tulee vaikuttaneeksi työskentelyilmapiiriin ja työskentelyn sujumiseen. Tavoitteet Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet koulussa ovat pitkälti sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden alueilta. Koulussa pyritään siis tukemaan nuoren kasvua yksilöksi, joka ottaa vastuuta sekä itsestään että koko kouluyhteisöstä, asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii saavuttamaan ne. Kaikki ei kuitenkaan aina suju suunnitellusti, joten epävarmuutta tai painetta pitää tietyssä määrin oppia sietämään. Työn etenemistä ja tuloksia tulee myös osata arvioida, joten asiallisen kritiikin antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Toki tavoitteena on lisäksi tarjota monipuolinen näkemys yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Tässä keskeisinä osatekijöinä ovat työnteko ja elinkeinoelämä. Toteutus Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan aihekokonaisuutena eli eri oppiaineissa lähestytään asiaa sille luonteenomaisista ja soveltuvista näkökulmista. Yrittäjyysteema näkyy mm. siinä, että oppilaita sitoutetaan koulun yhteiseen arkeen. Joka luokalta on valittu edustaja oppilaskunnan hallitukseen, joka esim. suunnittelee ja järjestää koulun liikuntapäivää, jouluista puurojuhlaa tai vappukarnevaalia. Oppilaskunnan hallitus ottaa myös kantaa monenlaisiin koulun käytänteisiin ja voi tehdä muutosehdotuksia tai esittää uusia ideoita koulun kehittämiseksi. Tukioppilaiden muodostama tiivis ryhmä, joka toimii koulun yhteishengen nostamiseksi ja erityisesti kiusaamista vastaan, on tärkeä arjessa näkyvä joukko. Tukioppilaat ovat vuosittain innokkaasti ja vastuullisesti ottaneet tehtävän vastaan. Koulun oppilaita toimii myös kunnan nuorisovaltuustossa yhdessä lukiolaisten kanssa. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa kunnan nuorisotoimea koskeviin asioihin ja pyrkii omalta osaltaan kehittämään nuorten viihtymistä paikkakunnalla. Samalla opetellaan yhteiskunnan toimintatapoja. Useat luokat keräävät varoja leirikoulua tai 9. luokalla tehtävää luokkaretkeä varten. Lukuvuonna koulun luokat toteuttivat itse suunnittelemaansa varainhankintaa mm. myyjäisillä. Tätä kautta oppilaat ovat oppineet rahan arvoa ja työntekoa sekä sitoutumista yhteisiin päämääriin. Koulussa toimii klo 13:n välitunnilla välipalakioski, jossa myydään omakustannushintaan terveellistä välipalaa. Keittiöhenkilökunta valmistaa välipalan, mutta myyjinä toimivat vapaaehtoiset oppilaat. Myyjät hoitavat osansa huolellisesti vuorollaan, ja kioski on todella suosittu. Työelämään tutustuminen on kiinteä osa koulutyötä. Oppilaat ovat 7. luokan aikana tutustuneet päivän ajan koulun henkilö- 14

15 kunnan työhön laitosmiehen, keittiöhenkilökunnan tai siivoojan mukana. Tällä on pyritty paitsi tekemään ammattia tutuksi myös herättämään oppilaita vastuuseen omasta työympäristöstä. 9.-luokkalaiset puolestaan viettävät kaksi työelämään tutustumisviikkoa eri työnantajan palveluksessa ja saavat näin omakohtaisia kokemuksia eri aloilta, usein myös yrittäjän ammatista. Oppilaanohjauksessa ja äidinkielessä harjoitellaan asiakirjoittamista, esim. työpaikkahakemuksen, CV:n tai raportin kirjoittamista. Koulun oppilaat ovat tehneet retkiä eri oppilaitoksiin tai yrityksiin sekä osallistuneet mm. Taitaja-kilpailuun. Muihinkin kilpailuihin osallistutaan tilanteen mukaan, mm. Kerhokeskuksen yrittäjyysaiheinen Yritys hyvä -kirjoituskilpailu on jokavuotinen perinne. Saarijärven yläkoulu Tausta Oppilaiden elämänpiiri on tyypillisesti kotikeskeinen : ystäväpiiri, harrasteet, koulu, kotipaikkakunta. Merkityksellisintä ovat ihmiseksi kasvun perus asiat, huolenpito, päivittäisten tarpeiden turvaaminen, hyväksytyksi tuleminen, välittäminen, turva, opiskelu, ryhmään kuuluminen ja alkava irtiotto kodin piiristä. Keskeisiä kasvun ja kehittymisen tavoitteita ovat: kasvaa tasapainoiseksi, sosiaaliseksi ja terveeksi nuoreksi, joka kykenee pitkäjänteiseen ja luovaan ajatteluun, toimintaan ja itsehillintään sekä ahkeruuteen ja rehellisyyteen omissa toimissaan ja ympäristössään. Kasvu oman elämän haltuunottoon on tär keää: vastuut ja velvollisuudet, oikeudenmukaisuuden tavoittelu sekä realistinen hahmotus omasta itsestä unelmiin nähden (Idols-tähti ja julkkis eivät ole järkeviä ammatinvalinnan urasuunnittelussa). Tavoitteena on oman ammatillisen uran ja kiinnostuksen herääminen sekä omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytäminen. Aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta tavoitellaan mm. tutustumalla yhteisöllisiin työskentelymenetelmiin. Omien oikeuksien tunteminen, vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta ovat tärkeitä tavoitteita. Tavoitteet Perusarvot, eettiset lähtökohdat: rehellisyys, oikeudenmukaisuus, itsehillintä, empatiakyky, vastuu ja vapaus. Oma aktiivisuus ja toimeliaisuus, demokratian perusteet, omien oikeuksien tuntemus, kyky tehdä itselle tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Kyky työskennellä ja pohdiskella asioita, luova ongelmanratkaisukyky, oppimaan halukas itseohjautuva nuori. Sosiaaliset taidot: yhteistyökyky, kyky antaa ja vastaanottaa palautetta, yleissivistys, kielitaito. Toteutus Musikaalin toteutus, jonka periaatteet olivat: Yksilökeskeiset ja yhteisölliset työskentelymenetelmät: kielet musiikki, kuvataide, tanssi ja kirjoittaminen. Kielitaito ja eri taideaineet luovat prosessit toiminnaksi. Oikeudenmukaisuus: Teoston ja Kopioston sääntöjä ei rikota. Kaikki tehty itse alusta loppuun - tietoisesti valittu arvo, joka ohjaa toimintaa. Useille erilaisille toimijoille riittää tekemistä myös tuotannossa ja markkinoinnissa. Kuvataiteessa yhteistyö kirjapainon kanssa: kirjankansien suunnittelua sekä lasten askarteluvihkoja, Saarijärven Pullistuksen hiihtokisalogojen ja julisteiden suunnittelu. 15

16 Mainoksien ja yritysvideoiden tekeminen. Video/valokuvaus: YouTubessa omat animaatiot ja leffat: omalle taiteelliselle tuotokselle laaja julkisuus ja palaute. Ihmefilmiprojekti: klassikkoelokuvien katselu ja osallistuminen valtakunnallisille keskustelupalstoille elokuvan katselukokemuksista. Mielipiteiden vaihto ja oman ymmärryksen laajentuminen, kun keskustellaan vertaisryhmissä taidekokemuksista. Vierailut yrityksiin, yrittäjän vierailut: yrittäjyyden merkityksen tajuaminen. Oma liikeideasuunnitelma. Pitkiä projekteja, joissa oma vastuunotto tuloksista. Oppiainerajat ylittäviä yhteistyöprojekteja. 16

17 3 Toinen aste Taustaa Nuoruusikä on ihmiselle tärkeä kehitysvaihe, jossa nuori etsii ja löytää oman minäidentiteettinsä. Kehitystä ylläpitäviä prosesseja ovat vertaisryhmän paine ja roolikokeilut. Vaiheeseen kuuluu erilaisten valintojen tekeminen kuten koulutus- ja ammatinvalinta. Havighurstin mukaan nuoruuden ikävaiheeseen kuuluvia kehitystehtäviä ovat mm. identiteetin tunteen kehittyminen, valmistautuminen koulutus- ja ammattiuralle sekä käyttäytymistä, toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia ohjaavien arvojen omaksuminen (Kuusinen & Korkiakangas 1999, 130). Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta ikävaihe on merkityksellinen. Ammatillisessa koulutuksessa hyvän ammattiosaamisen oppimiseen sisältyy myös valmius toimia yrittäjänä. Ammatillisella koulutuksella on siis tärkeä sija nuoren sisäisen yrittäjyyden, omaehtoisen yrittäjyyden sekä ulkoisen yrittäjyyden eli yrittäjäksi ryhtymisen asenteisiin vaikuttajana. Oppilaitosten yrittäjyyskasvatus on keskeisessä asemassa ammatillisen identiteetin kehittymisessä, vaikka ammatillisessa koulutuksessa nuoret ovat vielä niin nuoria, ettei yrittäjän ura heti koulutuksen jälkeen yleensä ole ajankohtainen. 17

18 Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että nuorten yritysten perustamisaikomukset vähenevät kouluttautumisen ja iän myötä. Alemman ja korkeamman tason opintoja suorittaneiden välillä on eroa ja perustamisaikeet ovat huipussaan noin 25 ikävuoden tienoilla. (Rouvinen & Väänänen 2004, 66.) Tämän tiedon perusteella toisen asteen ammatillisella koulutuksella näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet lisätä nuorten yrittämisintoa. Ammatillinen koulutus Tavoitteet Vuosina ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet uudistuivat. Kaikkiin tutkintoihin tulee sisällyttää yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia joko sisällytettynä tutkinnon osien tavoitteisiin tai erillisenä tutkinnon osana vähintään viiden opintoviikon verran. Kaikille opiskelijoille tarjotaan perustiedot yritystoiminnasta kehittämällä samalla valmiuksia toimia yrittäjämäisesti toisen palveluksessa. Yrittäjäosaaminen arvioidaan kuten muukin tutkintoon sisältyvä osaaminen. Erityisesti ammatillinen toisen asteen koulutus on avainasemassa yritysten ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työvoiman sekä potentiaalisten yrittäjien kouluttajana. Tärkeimpänä tavoitteena 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa on yrittävän ja yrittäjyyteen myönteisesti suhtautuvan asenteen luominen. Opiskelijoita pyritään valmentamaan yrittäjämäiseen työskentelyyn mm. tiimi- ja projektioppimisen kautta. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat perehtyvät yritystoimintaan ja saavat yrittäjävalmiuksia myös käytännössä työssäoppimisjaksoilla työpaikoilla. Kaikkiin tutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssäoppiminen, jonka aikana työskennellään yrityksissä aidoissa työympäristöissä. Myös ammattiosaamisen näytöt annetaan työpaikoilla ja niiden arviointiin osallistuvat myös työelämän edustajat. Opettajien työelämäosaamista vahvistetaan täydennyskoulutuksella ja erityisesti opettajien työelämäjaksoilla, joilla opettaja voi perehtyä yrittäjyyteen käytännössä. Oppimisympäristöjä kehitetään yrittäjyysopintoja tukevaan suuntaan yhteistoiminnassa yritysten kanssa, harjoitusyrityksissä ja yritysverkostoissa tapahtuvan oppimisen avulla. Opiskelijalla on myös mahdollisuus opintojen aikana tehdä liiketoimintasuunnitelma oman yrityksen perustamista varten. (Opetusministeriö, 2009) Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät allekirjoittivat Y4-yrittäjyyssopimuksen huhtikuussa Sopimuksessa he sitoutuivat edistämään yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyttä Keski-Suomessa maakunnallisella yrittäjyyskoululla ja yrittäjyyden opinpolulla Y4-toiminta-ajatuksen mukaisesti. Yrittäjyyskoulun avulla tavoitellaan yrittäjämäisesti toimivia työntekijöitä työyhteisöihin ja innostetaan opiskelijoita yrittäjyyden opinpolulle. Yrittäjyyden opinpolun avulla madalletaan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Yhtenä tavoitteena on edistää opiskelijoiden arkiluovuutta eli mahdollisuuksien näkemistä arkipäiväisissä tilanteissa. Lisäksi on tärkeää, että oivaltamisen prosessi tehdään näkyväksi ja että opiskelijoita kannustetaan jakamaan oivalluksiaan ja omia ajatuksiaan muiden ryhmän jäsenten kanssa. Yrittäjyyskoulun opintojen arvioinnissa pääpaino on itse arvioinnissa ja ryhmäarvioinnissa. Yrit- 18

19 täjyyskoulu tarjoaa kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuden edetä omien tarpeiden mukaan yrittäjyyden opinpoluilla yrittävästä ammattilaisesta kohti kehittyvää yrittäjää. Yrittäjyysopinnot perustuvat kokemiseen ja tekemiseen ja ne vahvistavat yrittäjyyden ominaisuuksia kuten rohkeutta, aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta. Koulutuksen tarkoituksena ei ole tehdä kaikista nuorista yrittäjiä, vaan opettaa heille tekemisen kautta yrittäjämäistä asennetta. Keski-Suomen ammatillinen koulutus on lähtenyt kehittämään Yrittäjyyden oppimispaikkojen verkostoa ja vastaamaan teollisuusneuvos Jorma Nokkalan haasteeseen nostaa Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä. Tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta maailman yrittäjäaktiivisin maakunta. Toteutus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jämsän seudun koulutuskeskus ja Pohjoisen Keski- Suomen oppimiskeskus perustivat syksyllä 2003 yrittäjien, järjestöjen, kehittäjätahojen edustajien, opiskelijoiden ja oppilaitosten edustajien maakuntayhteistyönä yrittäjyyskoulun, joka mahdollistaa opiskelijoiden yrittäjyysopinnot ja yrittäjyyskasvatuksen jatkuvan kehittämisen. Yrittäjyyskoulu sisältyy oppilaitosten kaikkiin tutkintoihin. Yrittäjyyskoulun keskeinen toimija on opiskelija. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa opitaan itse tekemällä ja kokemalla. Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste, Jyväskylän ammattiopisto Yrittäjyyskoulu on innovatiivinen oppimisympäristö, joka toimii yrittäjyyden oppimispaikkana. Jyväskylän ammattiopiston yrittäjyyskoulua nimitetään Kääntöpisteeksi ja yrittäjyysopintoja kuvataan formulateemalla. Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste koostuu eri vaiheista, joissa opiskelija voi edetä vaiheesta toiseen oman yrittäjyyskiinnostuksensa mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään yrittäjyyteen, toisessa harjoitellaan ja toteutetaan yritystoimintaa harjoitusyrityksen avulla. Kolmannessa vaiheessa yrittäjyyttä opiskellaan osuuskuntamuotoisen yrityksen kautta ja neljännessä omatoimisena yrittäjänä. Toimintamalli Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste on yrittäjyyskasvatuksen malli, joka kattaa kaikki 2. asteella suoritettavat yrittäjyysopinnot. Yrittäjyysopinnot voidaan sisällyttää ammatillisiin tutkinnon osiin, ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin, valinnaisiin opintoihin sekä ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviin tutkinnon osiin. Lisäksi sen piirissä on mahdollista suorittaa työssä oppimisen jakso osuuskuntamuotoisen tai NY-yrityksen puitteissa. Kokonaisuudessaan mallin piirissä voi suorittaa 5 39 opintoviikkoa. Kääntöpiste on nelivaiheinen opinpolku. Ideana on, että yrittäjyysajattelu kehittyy vähitellen. Opiskelijalla on mahdollisuus oman kiinnostustasonsa mukaisesti edetä eteenpäin yrittäjyyden polulla kohti ulkoista yrittäjyyttä. Yrittäjyysopintojen tavoitteena on oppia yrittäjämäiseen työntekoon sekä samalla sisäistää koko yrityksen elinkaari. Opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla yritystoimintaa turvallisessa ja riskittömässä ympäristössä. Lisäksi yritystoiminnan aikana luodaan opiskelijoille realistinen ajattelutapa yrittäjyydestä vahvistamalla yrittäjätaitoja sekä lisäämällä yrittäjyyden houkuttelevuutta uravalintana. Yrittäjyyttä käsitellään ensisijaisesti itsensä toteuttamisena ja omien taitojen käyttämisenä. Yritystoimintaan liittyvät raha-asiat ja 19

20 KUVA 1. Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen vaiheet KUVA 1. Yrittäjyyskoulu Kääntöpisteen vaiheet juridiikka astuvat kuvaan vasta polun myöhemmissä vaiheissa. Tavoitteena on myös, että tarvittaessa oppilaitoksesta valmistuneet voivat käyttää koulussa hankkimiaan ammatillisia taitoja työllistääkseen itsensä omalle alalleen. Pedagogisesti lähestymistapa on käytännöllinen ja tosielämän toimintaan perustuva. Luennointi ja kalvosulkeiset on korvattu vuorovaikutteisilla keskusteluilla ja toteuttamalla erityyppisiä toimeksiantoja tosielämän asiakkaille. Opiskelija rakentaa itse oman kuvansa yrittäjyydestä niin sen hyvine kuin huonoine puolineen. Yrittäjyysopinnoissa opiskelijoilla on tukena opettaja/ valmentaja, yrittäjyyskoordinaattorit sekä neuvonantajat ja yrityskummit työelämästä. Polun vaiheet on teemoitettu kilpa-ajojen vertauskuvaa käyttäen. Ensimmäisessä vaiheessa, Varikolla, yrittäjyyttä lähestytään sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta käsin. Yrittäjyyttä tarkastellaan oma-aloitteisuutena ja itsensä toteuttamisena. Keskeistä on, että opiskelija pääsee pohtimaan, mitä yrittäjyys hänen ammattialallaan on ja millaista tosielämän asiakkaiden kohtaaminen on. Opintojen osalta Varikko sisältää kaikille pakolliset yrittäjyysopinnot (5 ov) ja ammattitaitoa täydentävät opinnot (4 ov). Lisäksi Varikkovaiheen opintoja pyritään sisällyttämään mukaan myös muihin ammatillisiin opintoihin kuten asiakaspalvelu- ja TOP -jaksoihin. Varikko-opinnoissa opiskelee vuosittain n opiskelijaa. Toinen vaihe, Lämmittelyajot toteutetaan käyttämällä menetelmänä NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelmaa. NY-yrityksen puitteissa rakennetaan liike ideaa ja kokeillaan käytännön liiketoimintaa turvallisesti testatulla 20

21 toimintamallilla turvallisessa ympäristössä. Opiskelija pääsee vaiheen aikana kehittämään ensimmäiset kaupalliset tuotteensa ja hankkimaan ensimmäiset asiakkaansa. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjyystaitoja ja tarjota opiskelijalle positiivisia kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta ja yrittäjyydestä hyvässä tiimissä. Vaihe toteuttaa yrittäjyysopintoja eri muodoissaan, mm. Yrittäjyys (10 ov) tai integroituna ammatillisiin tutkinnon osiin. Sen aikana on myös mahdollista toteuttaa työssä oppimisen jaksoa ja suorittaa näyttö. Lämmittelyajoissa yritystoimintaa harjoittaa vuosittain n. 500 opiskelijaa. Kolmannessa vaiheessa, Ajoissa, opiskelija liittyy osuuskuntamuotoiseen yritykseen. Osuuskunta toimii alustana tosielämän yritystoiminnan toteuttamiselle ja erityyppisten kokeilujen tekemiselle. Opiskelija kohtaa Ajoissa asiakkaita, ratkoo yrittäjän arkeen liittyviä ongelmia ja käsittelee myös raha-asioita yrittäjän näkökulmasta käsin. Vaihe toteuttaa yrittäjyysopintoja, muun muassa Yrittäjyys (10ov) tai/ sekä Yritystoiminta (10 ov) tai integroituna ammatillisiin tutkinnon osiin. Ajojen aikana opiskelija voi toteuttaa työssä oppimisen jakson osuuskuntayrittäjänä. Ajoissa toimii opiskelijoita n. 50. Neljäs vaihe, Ruutulippu, on oppilaitoksesta valmistumisen jälkeinen vaihe. Siinä opiskelija toimii yrittäjänä käyttämällä erilaisia yritysmuotoja, esim. osuuskunta, toiminimi tms. Vaihe ratkaisee valmistumisen ja työllistymisen välisen nivelvaiheen niin, että valmistuneella opiskelijalla on heti valmistuttuaan mahdollisuus jatkaa esim. edellisessä vaiheessa tutuksi tulleessa yrityksessä ja yrittäjäyhteisössä. Vaihetta voidaan opintojen näkökulmasta käsin toteuttaa jatkoopintoina, esimerkiksi Yrittäjän ammattitutkintomahdollisuuksia käyttäen. Yrittäjyysopinnot ovat usein kirjasta lukemista, mutta tällä tavalla näkee, millaista yritystoiminta on käytännössä. Tämä on perinteistä opiskelua tehokkaampi ja motivoivampi tapa oppia, Yrittäjyyskoulun opiskelija. Yritystoimintaa ei voi tehokkaasti oppia muuten kuin tekemällä sitä käytännössä. Tärkein asia tuntuisi olevan sitoutumisen ja vastuun opettaminen ja oppiminen: opiskelijat huomaisivat, että kukaan muu ei tee asioita kuin he itse., Yrittäjyyskoulun valmentaja. Yrittäjyyskoulu Kääntöpistettä tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan myös yhteistyössä lukioiden kanssa. Valtakunnallisella tasolla on aloitettu verkostoituminen muiden yrittäjyyskasvatusta kehittävien tahojen kanssa. Ulkomaisten messujen kautta on syntynyt laaja kansainvälinen toimintaverkosto, joka antaa paitsi mahdollisuuksia laajentaa ja syventää yhteistyötä opiskelijayritysten välillä myös eväitä muun kansainvälisen toiminnan kehittämiseen esim. opiskelijavaihto, kansainväliset työssäoppimisjaksot, valmentajien valmistavat vierailut ym. Sepän yrityspaja, Jyväskylän ammattiopisto Sepän yrityspaja on innovatiivinen yrittäjyyden oppimisympäristö, joka palvelee viittä eri tarkoitusta; tukee yrittäjyysopintoja, toimii ammattiopiston ammatillisten ja yrittäjyysopintojen näyteikkunana ulospäin, toimii työssäoppimispaikkana, edistää työelämäyhteistyötä sekä tarjoaa käytännön läheisyyttä tiettyihin koulukursseihin. Sepän yrityspaja tukee yrittäjyysopintoja toimimalla myyntikanavana opiskelijayritysten tuotteille ja palveluille. Yrityspajassa 21

22 on tilat sekä parturi-kampaajille ja kosmetologeille että yrittäjyyskoordinaattoreiden ja nuorten yrittäjien tapaamisille, koulutuksille ja valmennuksille. Myymälässä on tarjolla eri yksiköiden opiskelijoiden ja nuorten yrittäjien valmistamia tuotteita ja palveluita lähiseudun asukkaille, joka tuo näkyväksi nuorten ammatillisen osaamisen ja ammattiopiston monialaisuuden. Yrityspajassa opitaan yrittäjyyttä käytännössä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää omaa yritystoimintaansa opiskeluun kuuluvien yrittäjyysopintojen sekä työssäoppimisjakson aikana. Myymälässä voi suorittaa työssäoppimisjaksoja, esimerkiksi merkonomiopiskelijat voivat suorittaa useampien eri tutkinnonosien työssäoppimista ja näyttöjä myymälässä. Sepän yrityspajassa on myös mahdollista osallistua yhteisiin valmennuspäiviin, joissa lähtökohtana on oman yrityksen kehittäminen. Myymälä tarjoaa uudenlaisen työelämäyhteistyömuodon siten, että siellä myydään Jyvässeudun yritysten tuotteita. Myymälän markkinoinnin ja visuaalisen ilmeen suunnittelua voidaan integroida merkonomiopintoihin. Myymälän taloushallintoa hoitaa taloushallinnon ammattilainen. Myymälässä myydään kolmen eri tahon tuotteita: ammattiopiston eri yksiköiltä tulevat tuotteet, opiskelijayritysten tuotteet sekä ulkopuolisten yritysten tuotteet. Opiskelijayrityksiltä tulee vuosittain erilaisia tuotteita ja palveluita heidän liikeideoistaan riippuen. Tavoitteena jatkossa on hankkia erityisesti nuoria kiinnostavia tuotteita, koska kauppa sijaitsee Harjulla ammattiopiston tiloissa. Tällä kampusalueella opiskelee ja työskentelee n henkilöä ammattiopistossa ja Sepän lukiossa. Toinen tavoite tuotelajitelmalle on sen säännöllinen vaihtuvuus, jotta saamme pidettyä myymälän houkuttelevana asiakkaille. Myymälän toiminnasta vastaamaan on palkattu myymäläpäällikkö. Hän toimii myös työssäoppijoiden ohjaajana. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE) Ensisijaisesti yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on sisäisen yrittäjyyden eli opiskelijan itsenäisyyden, omatoimisuuden ja vastuullisuuden kehittyminen. Sisäinen yrittäjyys kehittyy, kun opiskelija ottaa vastuuta omista opinnoistaan ja suorittaa työssäoppimisjaksoja erilaisissa työpaikoissa. Eri opintokokonaisuudet sisältävät tavoitteellisia projektitehtäviä, joissa opiskelija näkee lopputuloksen ja on mukana vaikuttamassa siihen. Tällaisia yhteistoiminnallisia projekteja voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen messuosaston suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, avoimien ovien päivien ohjelman järjestäminen tai vaikkapa vierailijaryhmien opastus omassa yksikössä. Opiskelija pääsee vaikuttamaan oman oppilaitoksen asioihin osallistumalla oppilaskunnan toimintaan. Lisäksi hän voi valita vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta yritysideoiden kehittelyyn innostavan 24-h leirin tai osallistua ryhmässä liikeidea kilpailuun. Yritysyhteistyö kuten yritysvierailut ja yrittäjien vierailut koululla luovat opiskelijoille kuvaa yrittäjyydestä ja yrittämisestä uravaihtoehtona. Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia tukevia opintoja ovat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov ja kaikille pakolliset 5 ov yrittäjyysopinnot, jotka ovat alakohtaisesti joko erillisiä yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai ovat integroitu ammatillisiin opintoihin. Lisäksi opiskelijat voivat valita vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelman. Myös asiakaspalvelutaitojen oppiminen on tärkeä osa yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. Taloudellisen ajattelutavan kehittymiseen pyritään kannattavuus- ja kustannuslaskentaa sisältävien opintojen avulla. Tavoitteena on, että opiskelijasta kasvaa omalla alallaan kustannus- ja laatutietoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva ammattilainen tai yrittäjä. 22

23 Myös opettajien innostaminen ja motivointi on tärkeää, että yrittäjyyskasvatus olisi mukana koko oppilaitoksen toiminnassa. Opettajille suunnataankin mm. tietoa ja koulu- tusta NY-toimintaan ja tarjotaan sähköisessä muodossa olevaa materiaalia yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysopintojen tueksi. TAVOITTEET MITÄ MITEN Sisäinen yrittäjyys * Itsenäisyys, omatoimisuus ja vastuullisuus Yrittäjyysvalmiudet Taloudellisuus Opettajien valmentaminen ja innostaminen * Omista opinnoista huolehtiminen * Erilaisissa yrityksissä ja työpaikoissa työssä oppimista vähintään 20 ov * Oppilaskuntatoiminta * Tavoitteelliset projektitehtävät * Yhteistoiminnallinen oppiminen * Yritysyhteistyö * 24-h leiri * Liikeideakilpailu * Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov * Kaikille pakollisia yrittäjyysopintoja 5 ov * NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma * Opiskelija tunnistaa oman alansa liiketoimintamahdollisuuksia * Asiakaspalvelutaidot * Kustannus- ja laatutietoinen, kestävän kehityksen mukainen toiminta * Peda.netin ja Oppimapin verkkomateriaalit yrittäjyyskasvatuksen avuksi * Yrittäjyyskasvatuksen koulutusta * Yritysyhteistyö * Monipuoliset työssäoppimispaikat * Messuille osallistuminen, Avoimet ovet, vierailijaryhmien opastus, Match-show-järjestelyt jne. * Yritysvierailut ja vierailijat yrityksistä * Kaikille tarjolla olevia, vapaasti valittavia opintoja * Alakohtaisesti joko erillisiä yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai integroituna ammatillisiin opintoihin. * Vapaasti valittavat opinnot * Ammatilliset ja matematiikan opinnot, joissa kannattavuus- ja kustannuslaskentaa * Budjetin tekemistä esim. projekteissa * Yrittäjyyskasvatuskysely opettajille * Tietoa Ja koulutusta NY-toimintaan * Kipinä-päivien ym. yrittäjyyskasvatustapahtumien markkinointi TAULUKKO 1. Yrittäjyyskasvatuksen malli Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa 23

24 Lukiot Lukion opetussuunnitelmassa yrittäjyys on kytketty osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Lukiossa opitut yrittäjyystaidot voivat myöhemmin konkretisoitua joko yrittäjyytenä tai yrittäjämäisenä työskentelynä vieraan palveluksessa. Suora yritystoiminta ilman substanssiosaamista ei kuitenkaan ole tavoiteltava itsetarkoitus. Muuramen yrittäjyyslukio ja Konneveden lukio Taustaa Lukio on suorin väylä korkeakouluopintoihin. Usein opiskelijalla on tavoitteena korkea-asteen opinnot tietyllä alalla, jolloin lukio tarjoaa yleissivistävän pohjan ja mm. hyvät kielelliset, matemaattiset tai yhteiskunnalliset valmiudet korkeakouluun hakeutumiselle. Käytännössä kaikki lukioon menevät opiskelijat eivät vielä tiedä omaa tulevaisuuden alaansa peruskoulun jälkeen, joten lukio on luonteva ratkaisu. Joissain tapauksissa lukioon voi olla keskiarvorajojensa vuoksi helpompi päästä opiskelemaan kuin ammattikoulutukseen, jolloin opiskelijan motivaatio ei välttämättä ole paras mahdollinen. Yrittäjyysopinnot tarjoavat kuitenkin tavan käytännönläheiseen tekemiseen myös lukiossa. Yrittäjyyskursseja suorittava lukiolainen on monin eri motiivein liikkeillä. Tyypillisimmillään tämä on ekstrovertti tekijä, joka nauttii siitä, että saa tehdä erilaisia projekteja ryhmissä. Hänellä on tarve opiskella muutoinkin kuin teoreettisesti useat haluavat osallistua lukion yrittäjyysopintoihin juuri siksi, että haluavat vastapainoa muutoin kovin teoreettiselle opiskelulle. Hänellä on monesti taustalla yrittäjäperhe tai itsellään orastava halu alkaa yrittäjäksi, olla oman työuransa seppä. Usealla opiskelijalla on myös yläkoulun puolelta jonkinlaista projekti- tai tapahtumanjärjestämiskokemusta. Yrittäjyysopintoihin etsiytyy toisinaan opiskelijoita, joilla on hankaluuksia selviytyä muista lukion kursseista kovan vaatimustason vuoksi, mutta yhtä usein yrittäjyyskursseja tekevät ne, joilla on loistava opintomenestys ja kunnianhimoa selviytyä parhain arvosanoin teoreettisistakin kursseista. On huomattu, että opettajat, jotka ovat toimineet yrittäjyyslukion valmentajina, ovat astuneet hiukan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, mutta ovat kokemuksen karttuessa kertoneet pystyneensä soveltamaan yrittäjälukiomaisempia, opiskelijalähtöisempiä opetusmenetelmiä myös omaan oppiaineeseensa. Tavoitteet Lukion yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Lukioopiskelijoiden tulee omaksua aloitteellisuus ja yritteliäisyys toimintatavakseen, saada laajat tiedolliset valmiudet yrittäjyyden eri muodoista, mahdollisuuksista ja toimintaperiaatteista, ymmärtää työn merkitys sekä tuntea halua itse osallistua lähiyhteisön, kotikunnan ja yhteiskunnan toimintaan sekä elinympäristön yhteisen hyvän luomiseen (Opetusministeriö, 2009). Yrittäjyyslukion tavoitteena on tarjota väylä kokeilla omia taitojaan ja voimaantua käytännönläheisillä kursseilla. Tavoitteena on, että opiskelija ottaa vastuun omasta ja ryhmänsä tekemisestä, ja kantaa sen loppuun asti. Opettaja on valmentajana vain taustalla. Tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää, minkälaisia näkökulmia käsitteisiin yrittäjyys ja yritteliäisyys liittyy. Hän osaa asettaa itselleen sopivan vaatimustason ja haasteet, mihin pystyy vastaamaan, ja analysoimaan mahdollisia epäonnistumisia. Yrittä- 24

25 jyysopintojen kautta opiskelija oppii markkinoinnista, myyntityöstä, johtajuudesta ja projektin käytännön asioiden pyörittämistä sekä myös yrittäjyyden velvoitteista hallinnollisessa, taloudellisessa ja julkistaloudellisessa mielessä. Toteutus OPM:n yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen mukaan lukion yrittäjyyskasvatuksessa pääpainon tulee olla käytännön harjoittelussa ja omakohtaisten osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Muuramen yrittäjyyslukion opinnot kattavat 2 10 kurssia, jotka suoritetaan koko lukion aikana. Kurssi perustuu tiimityöskentelyyn siten, että joka lukuvuoden alussa muodostetaan kullekin koululle 1 3 yrittäjyyslukiotiimiä, jotka tietyn aikarajan ja resurssin puitteissa päättävät, minkälaisen projektin ottavat vastatakseen vuoden kuluessa. Projekti voi olla yksittäinen tapahtuma, myyjäisiä, julkaisu, kotitalousapua, koulutusta tms. Kukin tiimi perustaa yrityksen joko NY:n tai koulun oman osuuskunnan kautta, joten oli projekti minkälainen hyvänsä, se joutuu vastaamaan hallinnosta ja rahataloudesta kuten oikeat yritykset. Ideaali on se, että porukka muodostetaan lukion ensimmäisellä luokalla, ja sama porukka jatkaisi yhä haastavampiin projekteihin lukion edetessä. Tiimivalmentajat pyritään pitämään samoina vuodesta toiseen. Edelleen OPM painottaa, että osana oppilaskuntatoimintaa lukioissa voidaan kehittää esimerkiksi nuorten yrittäjämäisiä ominaisuuksia kehittävää vertaistoimintaa. Tästä esimerkin tarjoaa Konneveden lukion osuuskunta Tehoteam, joka on toiminut 11 toimikauden ajan. Tämä oppilaiden omistama osuuskunta tarjoaa työsuorituksia ulospäin mm. tietokoneapua, pihasavotat, maalaustyöt, vanhustenhoito ja inventaariot kaupoissa. Yksi suurimmista projekteista on ollut kiitetyn laivaseminaarin järjestäminen kv-projektille. Osuuskuntaa ohjaa 4 5 opettajaa ja mukana myös yritysyhteistyötä. Pääpainopiste on opiskelijan oman käytännön toiminnan harjoittelussa. Kokouksien ja muun valmennuksen kautta saadaan myös teoriaopetusta. Yritystoiminnassa aktiivisesti mukana oleva nuori saa toiminnasta yhden lukiokurssin. Toisen lukiokurssin saa nuori, joka on ollut aktiivisesti yrityksen markkinointi-, kehitys- ja hallintotoiminnassa. Lisäksi sihteeri kirjoittaa opiskelijan työskentelystä erillisen todistuksen, josta voi olla hyötyä esimerkiksi myöhemmissä jatko-opinnoissa. 25

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena

Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjämäinen toiminatapa oppiaineena Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Antti Iivari, Nurmon yläaste, Seinäjoki antti.iivari@seinajoki.fi Taustaa E-P:n yhteinen ops (17+1) Aineryhmittäin omat työryhmät (mukana

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Vaasan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Avoimuus eri näkemyksille Vahva yleissivistys

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020 2 PIdät kädessäsi esitettä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Poimintoja seminaarista

Poimintoja seminaarista Poimintoja seminaarista Päivän ohjelma 9.30 AAMUKAHVIT JA ILMOITTAUTUMINEN 10.00 Tervetuloa matkalle mukaan! Niina Helin, projektipäällikkö, Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku hanke, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa

YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa YES Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja palvelut Keski-Suomessa YES Keski-Suomen perustehtävä YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelukeskus, joka auttaa kuntia strategisessa kehittämisessä ja

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot