projektipäällikkö, Forssan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "projektipäällikkö, Forssan kaupunki"

Transkriptio

1 Aika ja paikka kello Hotelli Rantasipi, Forssa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Alanko Matti Kanerva Jyrki Kaunisto Harri Kirkkola Pentti Lintonen Minna Malin Sinikka Mänki Marianne Määttä Jarmo Nurmi Eeva Ojansuu Ismo Penttilä Mika Tonteri Esko Vanhala Sinikka Venho Tapani Vähä-Herttua Keijo Yrjölä Seppo Örn Marja-Leena Jalasjoki Liisa Jokinen Risto Junnila Sanni Järvinen Pentti Koivisto Sirpa Könkö Matti Liinaharja Kristiina Mäkelä Jouni Nirkkonen Eino Nissilä Minna Pajanti-Raudus Nina Rouhiainen Jukka Sakkinen Eija Silvan Yrjö Stenholm Ossi Suonpää Antero Tuomisto Tiina Uusimäki Kirsi Vehmas Leena Ekholm Pekka Heinilä Antti Jantola Jaana Kuusivaara Ritva Lindvall Timo Pihlajamäki Tuija yrityspalvelupäällikkö, FSKK tekninen johtaja, Forssan kaupunki johtaja, Seuturekry Oy projektipäällikkö, Forssan kaupunki toimitusjohtaja, FSKK kehittämis- ja hallintosihteeri, Humppilan kunta

2 2 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 Pynnönen Jarmo sivistystoimenjohtaja, Forssan kaupunki Sinisalo Esa henkilöstöpäällikkö, Forssan kaupunki Sippola Kirsi aluekehityspäällikkö, FSKK Tasala Kari tekninen johtaja, Humppilan kunta Viippo Katri projektityöntekijä, Forssan kaupunki Pietilä Matti kaupunginsihteeri, sihteeri, Forssan kaupunki Muut kuin päätöksentekijät olivat kaupungin ja kuntien valtuustojen jäseniä, Kehittämiskeskus Oy:n henkilökuntaa sekä kaupungin ja kuntien johtoryhmien jäseniä. 15 Sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelujen toteutus Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla Seutukeskus Oy Häme, Forssan kaupunki ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä suunnittelevat perustavansa yhteistyössä osakeyhtiön hoitamaan niiden lukuun henkilöstön sijaisvälitystä ja rekrytointia. Muiden Forssan seudun kuntien on mahdollista tulla yhtiön osakkeenomistajiksi perustajaosakkaiden osakassopimuksessa sopimin tavoin. Seutukeskus Oy Häme teki osakeyhtiön perustamista koskeneen periaatepäätöksen kokouksessaan Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja Forssan kaupunginhallitus kokouksessaan Tavoitteena on, että perustettava Seuturekry Oy aloittaa varsinaisen toimintansa alkaen. Yhtiön tavoitteena on hoitaa omistajiensa lukuun Hämeenlinnan ja Forssan seutujen kunnallishallinnon sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelut saada riittävä määrä osaavia ja luotettavia sijaisia välitettäväksi omistajiensa käyttöön tarjota omistajilleen laadukkaita ja kustannustehokkaita rekrytointi- ja sijaispalveluja. Yhtiön ei ole tarkoitus tavoitella voittoa. Yhtiö hankkii kaikki palvelun tuottamiseen tarvittavat tietojärjestelmät sekä henkilöresurssit ja tarjoaa omistajilleen kokonaispalvelua. Sijaiset ovat yleensä yhtiön henkilöstöä, ja yhtiö toimii vuokratyövoimaa välittävänä yksikkönä. Sijaisten lisäksi yhtiön henkilöstöä ovat viisi sijaisvälittäjää, toimistosihteeri ja yhtiön vastuuhenkilönä työskentelevä toimitusjohtaja. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa ja ottaa uusia julkishallintoon kuuluvia osakkaita sekä tarjota niille vastaavia palveluja. Seuturekry Oy:n perustamisen keskeisimmät hyödyt ovat: sijaiset yhteisessä sijaiskannassa ja yhteisvälityksessä entistä parempi varautuminen tuleviin henkilöstötarpeisiin työyhteisö useine sijoittumisvaihtoehtoineen sijaisille houkuttelevampi vaihtoehto kuin yksittäinen toimintayksikkö yhtenäistää toimintatapoja ja käytäntöjä seuduilla ja sitä kautta lisää tuottavuutta kynnys ilmoittautua sijaiseksi madaltuu, koska yhden ilmoittautumisen kautta sijaiseksi useisiin työkohteisiin

3 3 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 tietojärjestelmä- ja alihankintasopimuksien keskittäminen ja sitä kautta volyymietu tietojärjestelmien entistä parempi hyödyntäminen ja jatkokehityksen varmistaminen yhteinen kunnallisten työpaikkojen markkinointi koko prosessin tuottavuuden lisääminen ja erityisesti hallinnollisten tehtävien vähennys (sijaisen hankintaan käytetty työaika, työsopimukset ym.) työaikaa vapautuu varsinaiseen tekemiseen asiakasorganisaatioissa. Asiassa yhdyshenkilönä toimii Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän talousjohtaja Tapio Talikainen. Hän selostaa asiaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelujen toteutusta koskevan yhteistyöhankkeen tämänhetkisen tilanteen tiedoksi sekä pyytää seudun kuntia ottamaan periaatteellisesti kantaa Seuturekry Oy:n osakkaaksi ryhtymiseensä ja ilmoittamaan päätöksestään yhdyshenkilönä toimivalle Tapio Talikaiselle. Käsittely: Tapio Talikainen selosti asiaa kokouksessa. Seutukeskus Oy Häme, Forssan kaupunki ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ovat perustaneet yhtiön. Yhtiön johtaja Jaana Jantola selostaa yhtiön tulevaa toimintaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selostuksen tiedoksi. Käsittely: Forssan kaupungin henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti tavoitteita, joihin yhtiön perustamisen avulla pyrittiin. Johtaja Jaana Jantola selosti yhtiön tulevaa toimintaa. Asiaa käsiteltäessä käytettiin useita puheenvuoroja. 16 Vanhustenhuollon seudulliset mahdollisuudet Vuosina toteutettavan Mää itte kotona itsenäistä ja turvallista elämää -nimisen Forssan seudun vanhustenhuollon kehittämishankkeen avulla pyritään kehittämään Forssan seudun vanhustenhuollon palvelurakennetta. Erityisinä huolenaiheina ovat palvelujen riittävyys ja laatu sekä toisaalta kustannusten hallinta ja henkilöstön saatavuus. Hankkeen tavoite on kehittää ja arvioida seudullisia toimintakäytäntöjä ja -malleja sekä tehdä niiden seudullista tuottamista koskeva ehdotus. Tavoite perustuu seudulla laadittuun yhteiseen vanhustyön strategiaan. Seutuneuvosto käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan Hanke päättyy syksyllä. Kunkin kunnan tulisi päättää viimeistään silloin, ottaako se esitetyt seudulliset toimintakäytännöt ja -mallit käyttöön. Toimenpiteet ovat liitteenä (jaettu aikaisemmin).

4 4 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostavat asiaa kokouksessa. Ehdotus seutuneuvostolle: Seutuneuvosto kuulee selostuksen ja pyrkii löytämään jatkotoimenpiteistä yhteisiä näkemyksiä. Päätös: Kunnat käsittelevät asiaa kevään aikana. Seutuneuvosto käsittelee asiaa jälleen syksyllä. Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostavat projektin jatkoa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selostuksen tiedoksi ja pyrkii löytämään jatkotoimenpiteistä yhteisiä näkemyksiä. Käsittely: Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostivat projektin jatkoa kokouksessa. Asiaa käsiteltäessä käytettiin useita puheenvuoroja. Päätös: Seutuneuvosto totesi, että näillä näkymin seudulla ei ole mahdollista siirtyä yhteiseen vanhustenhuoltoon ja että jatkossa kukin kunta arvioi, mitä yhteistyötä projektin tuloksena voidaan tehdä. Puheenjohtaja Minna Lintonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Penttilä. 17 Kehittämiskeskus Oy:n tehtävien, hallinnon ja toiminnan kehittäminen Kehittämiskeskus Oy:n hallitus asetti kokouksessaan kuntajohtajista koostuvan valmisteluryhmän valmistelemaan toimenpiteitä yhtiön tehtävien, hallinnon ja toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudesta sekä odotuksista yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Lisäksi hallitus oikeutti valmisteluryhmän käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa kehittämiskeskuksen budjetin sallimissa rajoissa. Valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi tuoda mahdolliset esitykset toimenpiteistä helmikuun 2008 hallituksen kokoukseen. Kuntajohtajat ovat kokoontuneet muutaman kerran asian tiimoilta ja valmistelleet annettua tehtävää. Ulkopuolisena asiantuntijana on käytetty kaupunkineuvos Pertti Katajaa, joka on toiminut pitkäaikaisesti Valkeakosken kaupungin kaupunginjohtajana ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Kehittämiskeskus Oy on valinnut Creamentors Oy:n selvitystyötä tekemään. Yhtiön nykytilaa ja toiminnan kehittämisessä esille otettavia seikkoja koskevat selvitykset ovat liitteenä.

5 Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selvittää asiaa kokouksessa. 5 Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selvitykset tiedoksi. Käsittely: Tapani Venho selosti asiaa kokouksessa. Yhtiön kehittämisselvitys on liitteenä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selvittää asiaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja pyrkii löytämään yhtiön toiminnan kehittämiseksi yhteisiä näkemyksiä. Käsittely: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selosti asiaa kokouksessa. Asiaa käsiteltäessä pohdittiin mm. sitä, onko yhtiössä enää jatkossa tarkoituksenmukaista käsitellä sekä yrityksiä koskevia asioita että yhtiön omistajakuntia koskevia asioita. 18 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä koskeva valtioneuvoston palaute Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat antoivat viime vuoden elokuussa sisäasiainministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eli ns. puitelain 10 :ssä edellytetyt selvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat. Ne olivat kaikilla samanlaiset. Hallinto- ja kuntaministeri, peruspalveluministeri ja opetusministeri antoivat yhteisessä kirjelmässä valtioneuvoston palautteen kaikkien kuntien toimeenpanosuunnitelmista ja selvityksistä. Tuolloin 72 kunnan suunnitelmat ja selvitykset näyttivät täyttävän puitelain mukaiset järjestelyt. Sen sijaan 253 kunnan selvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat olivat puutteellisia. Niistä ei vielä selvinnyt, täyttyvätkö velvoitteet. Tuossa vaiheessa 13 kunnan kanssa neuvoteltiin siitä, miten ne täyttävät puitelain velvoitteet. Lisäselvityksiä pyydettiin kaikilta niiltä kunnilta, joiden osalta velvoitteiden täyttyminen ei vielä selvinnyt. Lisäselvitys pyydettiin kaikilta Forssan seutukunnan kunnilta. Lisäselvityksen tulee olla valtuuston hyväksymä. Ministerien kirjelmässä tähdennettiin, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta.

6 6 Kirjelmässä korostettiin erityisesti, että sosiaali- ja terveydenhuolto on perusteltua järjestää eheänä toiminnallisena kokonaisuutena. Ammatillisessa koulutuksessa korostettiin sitä, että on pyrittävä muodostamaan alueellisia vahvoja ammattiopistoja, jotka käsittävät koulutuksen järjestäjän kaikki koulutustoiminnot ja opetusyksiköt. Kirjelmässä todettiin, että kaikilla kunnilla tulee olla ennen vuonna 2009 eduskunnalle annettavaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen selontekoa päätökset siitä, miten ne täyttävät puitelain velvoitteet. Kaikkien kuntien edistymistä puitelain tarkoituksen toteuttamiseksi seurataan. Forssan seudun kaikki viisi kuntaa saivat samansisältöisen palautteen ja lisäselvityspyynnön viime elokuussa antamistaan puitelain mukaisista vastauksista lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyden ja eheyden puutteita koskevalta osalta. Lisäksi Forssan kaupunki sai palautteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen FAK:n osalta. Lisäselvityskysymykset kohdistuivat seuraaviin kokonaisuuksiin: - suunnitelmien ja uudistusten toteuttaminen - palveluiden järjestämisen taloudellinen perusta - sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Kirjelmä on liitteenä (ei jaeta). Vuoden 2008 alusta alkaen kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä, kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävistä sekä valtion ja kuntien yhteistyön toimivuudesta on huolehtinut sisäasiainministeriön sijasta valtiovarainministeriö Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat yhteistoiminta-alue. Niitä kaikkia pyydettiin antamaan yhteinen vastaus seuraaviin kysymyksiin: - Ovatko kunnan suunnitelmat muuttumassa annetun selvityksen jälkeen? Miten? - Miten yhteistoiminta-alueen kuntien osuus alueen järjestämien palveluiden rahoituksesta määräytyy? - Miten kunta aikoo toteuttaa sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon toiminnallisen kokonaisuuden siten, että varmistetaan palveluiden saatavuus ja sujuvuus asukkaiden kannalta? - Mistä ajankohdasta alkaen puitelain velvoitteet toteutuvat kunnassa/ yhteistoiminta-alueella? Seutukunnan kuntien keskeiset luottamushenkilöt ja kuntajohtajat pitivät ns. Paras-hankkeen tulevista ratkaisuista ja jatkotoimenpiteistä neuvottelu- ja keskustelutilaisuuden. Ehdotus seutuneuvostolle: Seutuneuvosto kuulee kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman lisäselvitystä koskevat Forssan seutukunnan

7 kuntien kannanotot sekä pyrkii löytämään kuntien vastausten sisällöstä yhteisen näkemyksen. 7 Päätös: Seutuneuvosto kuuli kuntien kannanotot ja totesi, ettei kuntien vastausten sisällöstä ollut yhteistä näkemystä. Hallinto- ja kuntaministeri, peruspalveluministeri ja opetusministeri ovat antaneet yhteisessä kirjelmässä kunnille lisäselvityksiä koskevan valtioneuvoston palautteen. Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien todetaan muodostaneen yhteistoiminta-alueen, joka täyttää puitelain perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivalle kunnalle tai yhteistoiminta-alueelle asettaman vähintään noin asukkaan väestöpohjavaatimuksen. Kaupunkia ja kuntia pyydetään kuitenkin kiinnittämään vielä huomiota puitelain muihin velvoitteisiin, joista tietoa on kaikille kunnille lähetetyssä yleispalautteessa. Kirjelmä on liitteenä. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee valtioneuvoston palautteen tiedoksi. Käsittely: Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä selosti Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien suunnitelmaa turvata Forssan seudun kuntien palveluiden saatavuus. Tarkoituksena on laatia seudun koko palvelutarjontaa koskeva ja vuoteen 2020 ulottuva palvelurakenneselvitys. Tavoitteena on luoda alueellinen palvelumalli. Selvitystyö aloitettaisiin mahdollisimman pian, ja se olisi määrä saada valmiiksi vuoden 2009 aikana. Selvityksen laatimista varten otettaisiin ulkopuolinen konsultti. Hankkeelle nimettäisiin ohjausryhmä, ja kuntajohtajat toimisivat sihteeristönä. Kunnat käsittelisivät selvitystyön aloittamista mahdollisimman pian. Päätös: Seutuneuvosto hyväksyi ehdotuksen sekä kokouksessa selostetun kuntien ehdotuksen käsittelyaikataulun ja valmistelutavan. 19 Aluehallinnon uudistamishankkeen nykyvaihe Valtioneuvosto on asettanut aluehallinnon uudistamishankkeen. Tavoitteena on uudistaa aluehallinto vuoden 2010 alusta. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, työsuojelupiirien ja tiepiirien tehtävät ollaan kokoamassa kahteen uuteen viranomaiseen ja järjestellään uudelleen. Toisen viranomaisen työnimenä olisi elinkeino- liikenne- ja luonnonvarakeskus. Sen tehtävät organisoitaisiin kolmeen päävastuualueeseen: 1. elinkeino, työvoima ja osaaminen, 2. liikenne ja infrastruktuuri sekä 3. ympäristö ja luonnonvarat. Toisen viranomaisen työnimenä olisi aluehallintovirasto. Sen tehtävät organisoitaisiin viiteen päävastuualueeseen. Ns. elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksia olisi enintään 15. Niistä yhdeksällä toiminta-alueella olisivat kaikki kolme tehtäväkokonaisuutta. Ns. aluehallintovirasto toimisi Manner-Suomessa kuudella toiminta-alueella. Kuuden päätoimipaikan li-

8 8 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 säksi virastolla olisi enintään kolme sivutoimipaikkaa. Viranomaisen aluejakojen ja toimipaikkojen sekä tehtävien uudelleen järjestämisen avulla on tarkoitus vähentää nykyisistä toimipaikoista noin kolmannes. Viranomaisten organisointi edellyttää hankkeen tuottavuustavoitteiden saavuttamista. Valtion aluehallinto uudistuu, ja kuntien aluekehitysvastuusta huolehtivien maakunnan liittojen yhteen sovittava ja kokoava rooli vahvistuu. Aluekehitystyön vaikuttavuutta ja kansanvaltaista ohjausta on mahdollista lisätä. Maakunnan liittojen yhteistoimintaa tulee järjestää strategisesti merkittävissä asioissa niin, etteivät maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet ole asianomaisissa tehtävissä toimivan valtion viranomaisen aluejakoa pienempi. Maakuntien liitot velvoitetaan aluekehittämislaissa yhteistoimintaan maakuntaa laajemmalla alueella ylimaakunnallisissa strategisesti merkittävissä asioissa enintään noin yhdeksällä yhteistoiminta-alueella. Maakuntaohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien yhteiset ylimaakunnalliset strategiset osat ovat keskushallinnon tulosohjauksen pohja. Maakunnan liittojen yhteistyöalueet muodostettaisiin maakunnan liittojen ja niiden jäsenkuntien ehdotusten pohjalta. Mikäli maakunnat eivät pääsisi yhteistoiminnan järjestämisessä keskenään ratkaisuun, yhteistyöalueet laadittaisiin valtioneuvoston johdolla. Valtioneuvoston tiedote sekä yksi esillä ollut elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksien aluejakoa koskenut ehdotus ovat liitteenä (jaettu aikaisemmin). Maakuntajohtaja Juhani Honka selostaa kokouksessa asiaa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee kokouksessa kuullun selostuksen tiedoksi. Käsittely: Maakuntajohtaja Juhani Honka selosti asiaa kokouksessa. Hankkeen nykyvaihetta selostetaan kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee kokouksessa kuullun selostuksen tiedoksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja Tapani Venho selosti lyhyesti Hämeen liiton päätöstä. Päätös: Seutuneuvosto merkitsi selvityksen tiedoksi.

9 9 20 Mahdolliset muut asiat Muita asioita ei ollut. 21 Seutuneuvoston seuraava kokous Seutuneuvoston seuraava kokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi marras - joulukuun vaihteessa. Ehdotus: Seutuneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdan. Päätös: Seutuneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksen Forssassa Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset Vakuutamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi Forssassa Minna Lintonen Mika Penttilä Matti Pietilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :t :t

Aika ja paikka kello Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Kordelin-koulutustila

Aika ja paikka kello Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Kordelin-koulutustila Aika ja paikka 13.2.2008 kello 14.00 15.50 Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Kordelin-koulutustila Kutsuttavat jäsenet Muut kutsuttavat Läsnä Alanko Matti Hätönen Rauha Kanerva Jyrki Kaunisto

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEUTUNEUVOSTO. Aika ja paikka kello Lounais-Hämeen Pirtti, Tammela

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEUTUNEUVOSTO. Aika ja paikka kello Lounais-Hämeen Pirtti, Tammela FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2008 Aika ja paikka 28.5.2008 kello 14.00 16.25 Lounais-Hämeen Pirtti, Tammela Osallistujat Päätöksentekijät Muut Läsnä Alanko Matti Järvinen Eino Kaunisto Harri Kirkkola Pentti

Lisätiedot

SEUTUNEUVOSTO 1/2006

SEUTUNEUVOSTO 1/2006 1 Aika 1.2.2006 kello 14.00-16.19 Paikka Jokioisten kunnanvirasto, valtuustosali Keskuskatu 29, Jokioinen Läsnä jäsenet Airo Sari Alanko Matti Järvinen Eino Kanerva Jyrki Kaunisto Harri Kirkkola Pentti

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE. Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallinnon aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008 Sisällysluettelo Työryhmän tausta ja tehtävät... 2 Aluejakotyöryhmän työskentely... 3 Valtion aluejaotuksissa huomioon

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2007 SEUTUNEUVOSTO

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2007 SEUTUNEUVOSTO Aika ja paikka 6.3.2007 kello 14.00 15.40. Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua. Ypäjän kunnanvirasto Perttulantie 20, Ypäjä Valtuustosali Läsnä Airo Sari Alanko Matti Kanerva Jyrki Kaunisto Harri Kirkkola

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko.

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen projektiryhmä Aika: 4.6.2014 klo 14.00 15.38 Paikka: Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, Tammela Osallistujat: Sami Sulkko,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO Aika ja paikka 30.5.2007 kello 14.00 15.36. Forssan kaupungintalo Turuntie 18 Kutsuttavat jäsenet Alanko Matti, puheenjohtaja Kirkkola Pentti Koivula Petri

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEUTUNEUVOSTO kello Lounas ennen kokouksen alkua. Hotelli Rantasipi Forssa Saarelankatu 12

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEUTUNEUVOSTO kello Lounas ennen kokouksen alkua. Hotelli Rantasipi Forssa Saarelankatu 12 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEUTUNEUVOSTO Aika ja paikka 16.8.2007 kello 12.00-15.55 Lounas ennen kokouksen alkua. Hotelli Rantasipi Forssa Saarelankatu 12 Kutsuttavat jäsenet Läsnä: Alanko Matti

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 3.6.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 200. Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 0.06.05 Sivu / 030/0.05.05/05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 8.5.05 9 5.5.05 00 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen osto (Pöydälle 5.5.05) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 11.11.2015 LIITE 2 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ 2 (5) 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on perusasiakirja,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA ALKAEN Konsernijaosto 18 28.09.2017 Konsernijaosto 24 18.10.2017 Kunnanhallitus 376 30.10.2017 Valtuusto 88 06.11.2017 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN MUHOKSEN KUNNASSA 1.1.2018 ALKAEN 587/2.23.232/2014, 192/3.32.336/2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 79 Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi päätti osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

SEUTUNEUVOSTO 2/2006

SEUTUNEUVOSTO 2/2006 1 Aika Tiistai 30.5.2006 kello 14.00-16.50 Paikka Humppilan kunnantalo, valtuustosali Läsnä jäsenet Airo Sari Kaunisto Harri Kirkkola Pentti Koivula Petri Leppälahti Markku Malin Sinikka Mänki Marianne

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/11 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - - Henkilökohtainen varajäsen: - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - - Henkilökohtainen varajäsen: - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (11) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus

Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus Päijät Hämeen kuntajakoselvitys ajankohtaiskatsaus 2.12.2009 Henkilöstöryhmä Jaana Simola UusiKunta sihteeristö Kuhmoinen Hartola Sysmä Padasjoki Asikkala Heinola Hämeenkoski Hollola Lahti Nastola Kärkölä

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnille päivätyn kirjeen, joka koskee voimaan tulleen ns. puitelain säädösten toimeenpanoa.

Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnille päivätyn kirjeen, joka koskee voimaan tulleen ns. puitelain säädösten toimeenpanoa. Kunnanhallitus 179 19.03.2007 Kunnanhallitus 225 02.04.2007 Kunnanhallitus 343 28.05.2007 Valtuusto 104 20.06.2007 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS 187/00/000/2007 KHALL 179 Sisäasiainministeriö on lähettänyt

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys järjestämisvaihtoehdotukset Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 2.4.2013 1 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120628kuntau/kriteerikartta

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen www.omahäme.fi Oma Häme Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen 27.3.2017 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmistelu 2016 2017 2018 2019 Oma Häme selvitysvaihe (perusteet uudistuksen toteuttamiselle)

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 4/2016 Aika 5.4.2016 kello 18:00-19:57 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aaltonen Risto. Anttila Sirkka-Liisa. Hacklin Jorma. Haonperä Jouko. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri.

Aaltonen Risto. Anttila Sirkka-Liisa. Hacklin Jorma. Haonperä Jouko. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri. 28.11.2017 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri Aaltonen Risto Alanko Matti Anttila SirkkaLiisa ja vpj. Hacklin Jorma Haonperä Jouko Loimijoen Kuntapalvelut Oy hallitus Lounaismaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen luominen sosiaali- ja terveydenhuoltoon puitelain edellyttämällä tavalla

Yhteistoiminta-alueen luominen sosiaali- ja terveydenhuoltoon puitelain edellyttämällä tavalla Yhteistoiminta-alueen luominen sosiaali- ja terveydenhuoltoon puitelain edellyttämällä tavalla SOSTERV 19.5.2011 22 Eduskunnalle annettiin 26.11.2010 hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Osakemerkintä / KuntaPro Oy

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Osakemerkintä / KuntaPro Oy KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Osakemerkintä / KuntaPro Oy Miksi KuntaPro Oy Käyttöön nykyaikaiset, automatisoidut järjestelmät KuntaPron kustannustehokkaat tukipalvelut KuntaPron hankintapalvelut KuntaPron resurssien

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 KOKOUSAIKA Torstai 26.9.2017 kello 9.30 10.50 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 66 Kokouksen

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA MUISTIO 1/2014 Kokousaika 29.1.2014 klo 15-17. 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA MUISTIO 1/2014 Kokousaika 29.1.2014 klo 15-17. 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen SEUTUNEUVOTTELUKUNTA MUISTIO 1/2014 Kokousaika 29.1.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Raatihuone, Kamreeri Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Tilannekatsaus palvelurakennetyön

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

Valtion erityinen kuntajakoselvitys

Valtion erityinen kuntajakoselvitys Valtion erityinen kuntajakoselvitys Päijät Hämeen UusiKunta Kunnanvaltuustojen seminaari Lahti 3.11.2009 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntien yhdistymiset 2008 2009 ja yhdistymisselvitykset Yhdistymisselvitys

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Timo Lindvall. toimitusjohtaja

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. Timo Lindvall. toimitusjohtaja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Timo Lindvall toimitusjohtaja Forssan seutu on business-suomen painopisteessä Tunti+ vain Helsinki, Turku,Tampere, Lahti, Pori Lentoasemat Rautatieasema Humppilassa Useita

Lisätiedot

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo

Sote-ohjausryhmä. Ote pöytäkirjasta 5/2015. Aika Tiistai klo Sote-ohjausryhmä Ote pöytäkirjasta 5/2015 4 Aika Tiistai 1.12.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, Ryhmähuone 331 Aleksanterinkatu 20, 3. krs. 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 30.1.2017 klo 12.33 14.55 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot