projektipäällikkö, Forssan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "projektipäällikkö, Forssan kaupunki"

Transkriptio

1 Aika ja paikka kello Hotelli Rantasipi, Forssa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Alanko Matti Kanerva Jyrki Kaunisto Harri Kirkkola Pentti Lintonen Minna Malin Sinikka Mänki Marianne Määttä Jarmo Nurmi Eeva Ojansuu Ismo Penttilä Mika Tonteri Esko Vanhala Sinikka Venho Tapani Vähä-Herttua Keijo Yrjölä Seppo Örn Marja-Leena Jalasjoki Liisa Jokinen Risto Junnila Sanni Järvinen Pentti Koivisto Sirpa Könkö Matti Liinaharja Kristiina Mäkelä Jouni Nirkkonen Eino Nissilä Minna Pajanti-Raudus Nina Rouhiainen Jukka Sakkinen Eija Silvan Yrjö Stenholm Ossi Suonpää Antero Tuomisto Tiina Uusimäki Kirsi Vehmas Leena Ekholm Pekka Heinilä Antti Jantola Jaana Kuusivaara Ritva Lindvall Timo Pihlajamäki Tuija yrityspalvelupäällikkö, FSKK tekninen johtaja, Forssan kaupunki johtaja, Seuturekry Oy projektipäällikkö, Forssan kaupunki toimitusjohtaja, FSKK kehittämis- ja hallintosihteeri, Humppilan kunta

2 2 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 Pynnönen Jarmo sivistystoimenjohtaja, Forssan kaupunki Sinisalo Esa henkilöstöpäällikkö, Forssan kaupunki Sippola Kirsi aluekehityspäällikkö, FSKK Tasala Kari tekninen johtaja, Humppilan kunta Viippo Katri projektityöntekijä, Forssan kaupunki Pietilä Matti kaupunginsihteeri, sihteeri, Forssan kaupunki Muut kuin päätöksentekijät olivat kaupungin ja kuntien valtuustojen jäseniä, Kehittämiskeskus Oy:n henkilökuntaa sekä kaupungin ja kuntien johtoryhmien jäseniä. 15 Sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelujen toteutus Hämeenlinnan ja Forssan seuduilla Seutukeskus Oy Häme, Forssan kaupunki ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä suunnittelevat perustavansa yhteistyössä osakeyhtiön hoitamaan niiden lukuun henkilöstön sijaisvälitystä ja rekrytointia. Muiden Forssan seudun kuntien on mahdollista tulla yhtiön osakkeenomistajiksi perustajaosakkaiden osakassopimuksessa sopimin tavoin. Seutukeskus Oy Häme teki osakeyhtiön perustamista koskeneen periaatepäätöksen kokouksessaan Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ja Forssan kaupunginhallitus kokouksessaan Tavoitteena on, että perustettava Seuturekry Oy aloittaa varsinaisen toimintansa alkaen. Yhtiön tavoitteena on hoitaa omistajiensa lukuun Hämeenlinnan ja Forssan seutujen kunnallishallinnon sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelut saada riittävä määrä osaavia ja luotettavia sijaisia välitettäväksi omistajiensa käyttöön tarjota omistajilleen laadukkaita ja kustannustehokkaita rekrytointi- ja sijaispalveluja. Yhtiön ei ole tarkoitus tavoitella voittoa. Yhtiö hankkii kaikki palvelun tuottamiseen tarvittavat tietojärjestelmät sekä henkilöresurssit ja tarjoaa omistajilleen kokonaispalvelua. Sijaiset ovat yleensä yhtiön henkilöstöä, ja yhtiö toimii vuokratyövoimaa välittävänä yksikkönä. Sijaisten lisäksi yhtiön henkilöstöä ovat viisi sijaisvälittäjää, toimistosihteeri ja yhtiön vastuuhenkilönä työskentelevä toimitusjohtaja. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa ja ottaa uusia julkishallintoon kuuluvia osakkaita sekä tarjota niille vastaavia palveluja. Seuturekry Oy:n perustamisen keskeisimmät hyödyt ovat: sijaiset yhteisessä sijaiskannassa ja yhteisvälityksessä entistä parempi varautuminen tuleviin henkilöstötarpeisiin työyhteisö useine sijoittumisvaihtoehtoineen sijaisille houkuttelevampi vaihtoehto kuin yksittäinen toimintayksikkö yhtenäistää toimintatapoja ja käytäntöjä seuduilla ja sitä kautta lisää tuottavuutta kynnys ilmoittautua sijaiseksi madaltuu, koska yhden ilmoittautumisen kautta sijaiseksi useisiin työkohteisiin

3 3 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 tietojärjestelmä- ja alihankintasopimuksien keskittäminen ja sitä kautta volyymietu tietojärjestelmien entistä parempi hyödyntäminen ja jatkokehityksen varmistaminen yhteinen kunnallisten työpaikkojen markkinointi koko prosessin tuottavuuden lisääminen ja erityisesti hallinnollisten tehtävien vähennys (sijaisen hankintaan käytetty työaika, työsopimukset ym.) työaikaa vapautuu varsinaiseen tekemiseen asiakasorganisaatioissa. Asiassa yhdyshenkilönä toimii Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän talousjohtaja Tapio Talikainen. Hän selostaa asiaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelujen toteutusta koskevan yhteistyöhankkeen tämänhetkisen tilanteen tiedoksi sekä pyytää seudun kuntia ottamaan periaatteellisesti kantaa Seuturekry Oy:n osakkaaksi ryhtymiseensä ja ilmoittamaan päätöksestään yhdyshenkilönä toimivalle Tapio Talikaiselle. Käsittely: Tapio Talikainen selosti asiaa kokouksessa. Seutukeskus Oy Häme, Forssan kaupunki ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ovat perustaneet yhtiön. Yhtiön johtaja Jaana Jantola selostaa yhtiön tulevaa toimintaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selostuksen tiedoksi. Käsittely: Forssan kaupungin henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti tavoitteita, joihin yhtiön perustamisen avulla pyrittiin. Johtaja Jaana Jantola selosti yhtiön tulevaa toimintaa. Asiaa käsiteltäessä käytettiin useita puheenvuoroja. 16 Vanhustenhuollon seudulliset mahdollisuudet Vuosina toteutettavan Mää itte kotona itsenäistä ja turvallista elämää -nimisen Forssan seudun vanhustenhuollon kehittämishankkeen avulla pyritään kehittämään Forssan seudun vanhustenhuollon palvelurakennetta. Erityisinä huolenaiheina ovat palvelujen riittävyys ja laatu sekä toisaalta kustannusten hallinta ja henkilöstön saatavuus. Hankkeen tavoite on kehittää ja arvioida seudullisia toimintakäytäntöjä ja -malleja sekä tehdä niiden seudullista tuottamista koskeva ehdotus. Tavoite perustuu seudulla laadittuun yhteiseen vanhustyön strategiaan. Seutuneuvosto käsitteli asiaa edellisen kerran kokouksessaan Hanke päättyy syksyllä. Kunkin kunnan tulisi päättää viimeistään silloin, ottaako se esitetyt seudulliset toimintakäytännöt ja -mallit käyttöön. Toimenpiteet ovat liitteenä (jaettu aikaisemmin).

4 4 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostavat asiaa kokouksessa. Ehdotus seutuneuvostolle: Seutuneuvosto kuulee selostuksen ja pyrkii löytämään jatkotoimenpiteistä yhteisiä näkemyksiä. Päätös: Kunnat käsittelevät asiaa kevään aikana. Seutuneuvosto käsittelee asiaa jälleen syksyllä. Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostavat projektin jatkoa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selostuksen tiedoksi ja pyrkii löytämään jatkotoimenpiteistä yhteisiä näkemyksiä. Käsittely: Projektipäällikkö Ritva Kuusivaara ja projektityöntekijä Katri Viippo selostivat projektin jatkoa kokouksessa. Asiaa käsiteltäessä käytettiin useita puheenvuoroja. Päätös: Seutuneuvosto totesi, että näillä näkymin seudulla ei ole mahdollista siirtyä yhteiseen vanhustenhuoltoon ja että jatkossa kukin kunta arvioi, mitä yhteistyötä projektin tuloksena voidaan tehdä. Puheenjohtaja Minna Lintonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Penttilä. 17 Kehittämiskeskus Oy:n tehtävien, hallinnon ja toiminnan kehittäminen Kehittämiskeskus Oy:n hallitus asetti kokouksessaan kuntajohtajista koostuvan valmisteluryhmän valmistelemaan toimenpiteitä yhtiön tehtävien, hallinnon ja toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudesta sekä odotuksista yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Lisäksi hallitus oikeutti valmisteluryhmän käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa kehittämiskeskuksen budjetin sallimissa rajoissa. Valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi tuoda mahdolliset esitykset toimenpiteistä helmikuun 2008 hallituksen kokoukseen. Kuntajohtajat ovat kokoontuneet muutaman kerran asian tiimoilta ja valmistelleet annettua tehtävää. Ulkopuolisena asiantuntijana on käytetty kaupunkineuvos Pertti Katajaa, joka on toiminut pitkäaikaisesti Valkeakosken kaupungin kaupunginjohtajana ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Kehittämiskeskus Oy on valinnut Creamentors Oy:n selvitystyötä tekemään. Yhtiön nykytilaa ja toiminnan kehittämisessä esille otettavia seikkoja koskevat selvitykset ovat liitteenä.

5 Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selvittää asiaa kokouksessa. 5 Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selvitykset tiedoksi. Käsittely: Tapani Venho selosti asiaa kokouksessa. Yhtiön kehittämisselvitys on liitteenä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selvittää asiaa kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja pyrkii löytämään yhtiön toiminnan kehittämiseksi yhteisiä näkemyksiä. Käsittely: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tapani Venho selosti asiaa kokouksessa. Asiaa käsiteltäessä pohdittiin mm. sitä, onko yhtiössä enää jatkossa tarkoituksenmukaista käsitellä sekä yrityksiä koskevia asioita että yhtiön omistajakuntia koskevia asioita. 18 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä koskeva valtioneuvoston palaute Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat antoivat viime vuoden elokuussa sisäasiainministeriölle kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eli ns. puitelain 10 :ssä edellytetyt selvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat. Ne olivat kaikilla samanlaiset. Hallinto- ja kuntaministeri, peruspalveluministeri ja opetusministeri antoivat yhteisessä kirjelmässä valtioneuvoston palautteen kaikkien kuntien toimeenpanosuunnitelmista ja selvityksistä. Tuolloin 72 kunnan suunnitelmat ja selvitykset näyttivät täyttävän puitelain mukaiset järjestelyt. Sen sijaan 253 kunnan selvitykset ja toimeenpanosuunnitelmat olivat puutteellisia. Niistä ei vielä selvinnyt, täyttyvätkö velvoitteet. Tuossa vaiheessa 13 kunnan kanssa neuvoteltiin siitä, miten ne täyttävät puitelain velvoitteet. Lisäselvityksiä pyydettiin kaikilta niiltä kunnilta, joiden osalta velvoitteiden täyttyminen ei vielä selvinnyt. Lisäselvitys pyydettiin kaikilta Forssan seutukunnan kunnilta. Lisäselvityksen tulee olla valtuuston hyväksymä. Ministerien kirjelmässä tähdennettiin, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta.

6 6 Kirjelmässä korostettiin erityisesti, että sosiaali- ja terveydenhuolto on perusteltua järjestää eheänä toiminnallisena kokonaisuutena. Ammatillisessa koulutuksessa korostettiin sitä, että on pyrittävä muodostamaan alueellisia vahvoja ammattiopistoja, jotka käsittävät koulutuksen järjestäjän kaikki koulutustoiminnot ja opetusyksiköt. Kirjelmässä todettiin, että kaikilla kunnilla tulee olla ennen vuonna 2009 eduskunnalle annettavaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen selontekoa päätökset siitä, miten ne täyttävät puitelain velvoitteet. Kaikkien kuntien edistymistä puitelain tarkoituksen toteuttamiseksi seurataan. Forssan seudun kaikki viisi kuntaa saivat samansisältöisen palautteen ja lisäselvityspyynnön viime elokuussa antamistaan puitelain mukaisista vastauksista lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyyden ja eheyden puutteita koskevalta osalta. Lisäksi Forssan kaupunki sai palautteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen FAK:n osalta. Lisäselvityskysymykset kohdistuivat seuraaviin kokonaisuuksiin: - suunnitelmien ja uudistusten toteuttaminen - palveluiden järjestämisen taloudellinen perusta - sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Kirjelmä on liitteenä (ei jaeta). Vuoden 2008 alusta alkaen kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä, kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävistä sekä valtion ja kuntien yhteistyön toimivuudesta on huolehtinut sisäasiainministeriön sijasta valtiovarainministeriö Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat yhteistoiminta-alue. Niitä kaikkia pyydettiin antamaan yhteinen vastaus seuraaviin kysymyksiin: - Ovatko kunnan suunnitelmat muuttumassa annetun selvityksen jälkeen? Miten? - Miten yhteistoiminta-alueen kuntien osuus alueen järjestämien palveluiden rahoituksesta määräytyy? - Miten kunta aikoo toteuttaa sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon toiminnallisen kokonaisuuden siten, että varmistetaan palveluiden saatavuus ja sujuvuus asukkaiden kannalta? - Mistä ajankohdasta alkaen puitelain velvoitteet toteutuvat kunnassa/ yhteistoiminta-alueella? Seutukunnan kuntien keskeiset luottamushenkilöt ja kuntajohtajat pitivät ns. Paras-hankkeen tulevista ratkaisuista ja jatkotoimenpiteistä neuvottelu- ja keskustelutilaisuuden. Ehdotus seutuneuvostolle: Seutuneuvosto kuulee kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman lisäselvitystä koskevat Forssan seutukunnan

7 kuntien kannanotot sekä pyrkii löytämään kuntien vastausten sisällöstä yhteisen näkemyksen. 7 Päätös: Seutuneuvosto kuuli kuntien kannanotot ja totesi, ettei kuntien vastausten sisällöstä ollut yhteistä näkemystä. Hallinto- ja kuntaministeri, peruspalveluministeri ja opetusministeri ovat antaneet yhteisessä kirjelmässä kunnille lisäselvityksiä koskevan valtioneuvoston palautteen. Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien todetaan muodostaneen yhteistoiminta-alueen, joka täyttää puitelain perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivalle kunnalle tai yhteistoiminta-alueelle asettaman vähintään noin asukkaan väestöpohjavaatimuksen. Kaupunkia ja kuntia pyydetään kuitenkin kiinnittämään vielä huomiota puitelain muihin velvoitteisiin, joista tietoa on kaikille kunnille lähetetyssä yleispalautteessa. Kirjelmä on liitteenä. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee valtioneuvoston palautteen tiedoksi. Käsittely: Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä selosti Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien suunnitelmaa turvata Forssan seudun kuntien palveluiden saatavuus. Tarkoituksena on laatia seudun koko palvelutarjontaa koskeva ja vuoteen 2020 ulottuva palvelurakenneselvitys. Tavoitteena on luoda alueellinen palvelumalli. Selvitystyö aloitettaisiin mahdollisimman pian, ja se olisi määrä saada valmiiksi vuoden 2009 aikana. Selvityksen laatimista varten otettaisiin ulkopuolinen konsultti. Hankkeelle nimettäisiin ohjausryhmä, ja kuntajohtajat toimisivat sihteeristönä. Kunnat käsittelisivät selvitystyön aloittamista mahdollisimman pian. Päätös: Seutuneuvosto hyväksyi ehdotuksen sekä kokouksessa selostetun kuntien ehdotuksen käsittelyaikataulun ja valmistelutavan. 19 Aluehallinnon uudistamishankkeen nykyvaihe Valtioneuvosto on asettanut aluehallinnon uudistamishankkeen. Tavoitteena on uudistaa aluehallinto vuoden 2010 alusta. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, työsuojelupiirien ja tiepiirien tehtävät ollaan kokoamassa kahteen uuteen viranomaiseen ja järjestellään uudelleen. Toisen viranomaisen työnimenä olisi elinkeino- liikenne- ja luonnonvarakeskus. Sen tehtävät organisoitaisiin kolmeen päävastuualueeseen: 1. elinkeino, työvoima ja osaaminen, 2. liikenne ja infrastruktuuri sekä 3. ympäristö ja luonnonvarat. Toisen viranomaisen työnimenä olisi aluehallintovirasto. Sen tehtävät organisoitaisiin viiteen päävastuualueeseen. Ns. elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksia olisi enintään 15. Niistä yhdeksällä toiminta-alueella olisivat kaikki kolme tehtäväkokonaisuutta. Ns. aluehallintovirasto toimisi Manner-Suomessa kuudella toiminta-alueella. Kuuden päätoimipaikan li-

8 8 FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 3/2008 säksi virastolla olisi enintään kolme sivutoimipaikkaa. Viranomaisen aluejakojen ja toimipaikkojen sekä tehtävien uudelleen järjestämisen avulla on tarkoitus vähentää nykyisistä toimipaikoista noin kolmannes. Viranomaisten organisointi edellyttää hankkeen tuottavuustavoitteiden saavuttamista. Valtion aluehallinto uudistuu, ja kuntien aluekehitysvastuusta huolehtivien maakunnan liittojen yhteen sovittava ja kokoava rooli vahvistuu. Aluekehitystyön vaikuttavuutta ja kansanvaltaista ohjausta on mahdollista lisätä. Maakunnan liittojen yhteistoimintaa tulee järjestää strategisesti merkittävissä asioissa niin, etteivät maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet ole asianomaisissa tehtävissä toimivan valtion viranomaisen aluejakoa pienempi. Maakuntien liitot velvoitetaan aluekehittämislaissa yhteistoimintaan maakuntaa laajemmalla alueella ylimaakunnallisissa strategisesti merkittävissä asioissa enintään noin yhdeksällä yhteistoiminta-alueella. Maakuntaohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien yhteiset ylimaakunnalliset strategiset osat ovat keskushallinnon tulosohjauksen pohja. Maakunnan liittojen yhteistyöalueet muodostettaisiin maakunnan liittojen ja niiden jäsenkuntien ehdotusten pohjalta. Mikäli maakunnat eivät pääsisi yhteistoiminnan järjestämisessä keskenään ratkaisuun, yhteistyöalueet laadittaisiin valtioneuvoston johdolla. Valtioneuvoston tiedote sekä yksi esillä ollut elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksien aluejakoa koskenut ehdotus ovat liitteenä (jaettu aikaisemmin). Maakuntajohtaja Juhani Honka selostaa kokouksessa asiaa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee kokouksessa kuullun selostuksen tiedoksi. Käsittely: Maakuntajohtaja Juhani Honka selosti asiaa kokouksessa. Hankkeen nykyvaihetta selostetaan kokouksessa. Ehdotus: Seutuneuvosto merkitsee kokouksessa kuullun selostuksen tiedoksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja Tapani Venho selosti lyhyesti Hämeen liiton päätöstä. Päätös: Seutuneuvosto merkitsi selvityksen tiedoksi.

9 9 20 Mahdolliset muut asiat Muita asioita ei ollut. 21 Seutuneuvoston seuraava kokous Seutuneuvoston seuraava kokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi marras - joulukuun vaihteessa. Ehdotus: Seutuneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdan. Päätös: Seutuneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksen Forssassa Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset Vakuutamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi Forssassa Minna Lintonen Mika Penttilä Matti Pietilä puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri :t :t

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO

FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO FORSSAN SEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEUTUNEUVOSTO Aika ja paikka 30.5.2007 kello 14.00 15.36. Forssan kaupungintalo Turuntie 18 Kutsuttavat jäsenet Alanko Matti, puheenjohtaja Kirkkola Pentti Koivula Petri

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 5.8.2008 klo 8.30 10.55 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Sivu 115 (138) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.8.2011 kello 18.40-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25) Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25) Aika: 16.4.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:7 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Kunnat muutosjohtajina

Kunnat muutosjohtajina Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kunnat toteuttavat uudistuksen Kunnat muutosjohtajina Uudistusten valmistelut käyntiin välittömästi Kunnat ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen muutosjohtajia. Uudistus

Lisätiedot

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007

Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys. Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Savonrannan kuntajaon muutosselvitys Kuntajakoselvittäjä Risto Kortelainen 3.5.2007 Toukokuu 2008 Esipuhe Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli ns. puitelaki

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39) 1 (39) Aika: 25.2.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2008 1 (30) 1 (30) Aika: 21.1.2008 klo 10.00 12.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3 3 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 50 93 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 52 * 102 HUS:n perussopimuksen muuttaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 50 93 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Laukaa Hankasalmi. Jyväskylä. Muurame. Toivakka. Joutsa Luhanka ainen Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Muurame Toivakka Joutsa Luhanka 1 Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät: Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari, Jouko Luukkonen Kannen kuvat vasemmalta

Lisätiedot