REKRYTOI. 20 vuotta ura- ja rekrytointipalveluja s. 4. Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOI. 20 vuotta ura- ja rekrytointipalveluja s. 4. Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille vuotta ura- ja ntipalveluja s. 4 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9

2 Pääkirjoitus SISÄLTÖ 2/2014 Rekrytointipalveluista työelämäpalveluiksi Työmarkkinatilanne maassamme on monilla aloilla hälyttävä. Myös akateemisten, varsinkin vastavalmistuneiden, työllisyystilanne on haastava. Tilanne alkaa jo muistuttaa joiltakin osin 1990-luvun lamaa. Silloin yliopistoihin perustettiin ura- ja ntipalvelut, joiden tehtävänä on jo opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa tukea valmistuneiden työmarkkinoille siirtymistä. Tuen tarve tänä päivänä on yhtä suuri kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Monet ura- ja ntipalveluiden tuottamista peruspalveluista ovat pysyneet saman tyyppisinä mutta erojakin on. Nykyään opiskelijat saavat jo opintojen aikana aikaisempaa paremmin työelämään suuntautuvaa ohjausta ja opetusta. Koulutus suunnitellaan osaamisperustaisesti ottaen huomioon työelämän osaamistarpeita. Enää ei tarjota tutkintojen päälle erillisiä työelämän taitoja lisääviä opintoja kuten toiminnan alkuvuosina. Tuolloin lisäopetusta annettiin mm. tietotekniikkataidoissa. Painotuksena uraohjauksessa on opiskelijan tukeminen osaamisensa tunnistamisessa ja sen esille tuomisessa työnhakutilanteissa. Ura- ja ntipalvelut toimivat koulutuksen ja työelämän rajapinnassa. Työnantajille pyritään tarjoamaan helppoja yhteistyömalleja. Ura- ja ntipalvelut onkin työnantajalle ns. yksi luukku, jonka kautta voi maksutta jättää ilmoituksen avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta ja tarjota projektityön tai opinnäytetyön aiheita. Järjestämme myös mahdollisuuksia tulla esittäytymään yliopistolle lähelle opiskelijoita. 2 Yliopistojen ja työelämän vuoropuhelu on entistä tärkeämpää. Yliopistot tarvitsevat koulutuksen kehittämiseen näkemyksiä siitä, mitä ovat työelämän tulevat osaamistarpeet. Työelämä saa yliopistosta työvoimaa, jolla on hallussaan uusin tieto ja osaaminen. Yliopistomme strategian mukaan koulutamme maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Opintojen aikainen yhteistyö kuten työharjoittelu antaa sekä opiskelijalle että työpaikoille mahdollisuuksia vuoropuheluun. Opiskelija voi soveltaa oppimaansa käytäntöön ja motivaatio valmistumiseen kasvaa, kun näkee miten asioita työssä tehdään. Tiedon siirto on tärkeää myös työnantajalle, jolle harjoittelija tuo yliopistosta uusinta tietoa. Harjoittelijan ohjaaminen pakottaa työnantajaakin arvioimaan ja perustelemaan miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Onnistunut harjoittelu onkin kolmen kauppa, eli opiskelijan, yliopiston ja työnantajan yhteistyötä edellyttävä oppimistapahtuma. Toiminnan ja palveluiden kehittyminen alkuaikojen ntipalveluista monipuolisiin uraohjauksen ja työelämäyhteistyön palveluihin on nostanut tarpeen muuttaa ura- ja ntipalvelumme nimi toiminnan moninaisuutta kuvaavaksi työelämäpalveluiksi. Sama nimitys on käytössä myös monissa muissa yliopistoissa. KAISA LAMMI U&R KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Valmistuneet töihin Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut 20 vuotta s. 6 7 s. 4 PÄÄKIRJOITUS 2 Raikasta journalismia hyvässä ohjauksessa Rekrytointipalveluista työelämäpalveluiksi TIETO TYÖELÄMÄSTÄ VAIHTUU YLIOPISTON JA TYÖNANTAJIEN VÄLILLÄ 4 VALMISTUvat TÖIHIN! 6 MITÄ VALMISTUNEILLE KUULUU? 8 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE 9 s. 10 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa YLIOPISTOSSA TAPAHTUU 10 Tapahtumia ja uutisia TOIMITUS ura- ja ntipalvelut Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille nro 39 VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Kaisa Lammi, TOIMITUSSIHTEERI Mia Simpanen TOIMITTAJAT Tommi Eskola, Mikko Korhonen, Inka-Minttu Läksy, Marika Vanhatalo KUVAAJAT Jonne Renvall, Tommi Eskola TAITTO Marita Alanko, Tampere University Press PAINOPAIKKA PK-paino Oy, Tampere, painos 850 kpl LEHDEN POSTITUKSET Tampereen yliopisto, , 3

3 Tieto työelämästä vaihtuu yliopiston ja työntajien välillä Kun Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut aloitti toimintansa, oli uutta puhua yliopisto-opiskelijoiden työllistymisestä. Nyt työelämän näkökulma on vahvasti mukana opetuksen suunnittelussa ja vat työnantajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Suomen talous romahti 1990-luvun alussa, minkä seurauksena akateeminen työttömyys alkoi kasvaa. Vielä hetki sitten yliopistosta valmistuvalla oli ollut paljon työllistymisvaihtoehtoja, joista valita. Talouslaman aikaan vastavalmistuneille maistereille ei ollut työmarkkinoilla tarjolla oikein mitään. Heille tulevaisuuden näkymä oli surkea. Tarvittiin uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, Tampereen yliopiston kehitysjohtaja Jukka Mäkinen muistelee. Ensimmäiset valmistuvien työllistymistä tukevat toimet tehtiin opetusministeriön rahoittamassa projektissa. Projektin koti oli Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Mäkinen toimi projektin vetäjänä. Aloitimme työnhakuun sparraavat koulutukset valmistuville. Näkökulma oli uusi ja ilmapiiri kriittinen: ovatko työllistymiseen liittyvät palvelut lainkaan yliopiston tehtävä. Työelämän teemoista alettiin keskustella myös yliopistojen yhteisissä tilaisuuksissa. Myös ylioppilaskunnat olivat aktiivisesti mukana. Keskustelun keskellä yliopistoissa aloittelevat ntipalvelut kaipasivat vertaistukea ja alkoivat perustaa valtakunnallista verkostoa. Työt ja työnantajat tutuiksi Tampereelle kasvoi oma palveluyksikkö, joka tarjosi opiskelijoille urapalveluita sekä työnantajille ntipalveluita. Opiskelijoiden ja työnantajien kontaktitapahtumat alkoivat. Työnantajat esittäytyivät opiskelijoille ja kertoivat alansa osaamistarpeista. Opiskelijoilla taas oli mah dollisuus tavata työnantajia, kertoa opinnoistaan sekä antaa omat yhteystietonsa kiinnostavalle työnantajalle, Mäkinen kertoo. Ura- ja ntipalvelut piti tärkeänä opiskelijan mahdollisuutta saada konkreettista kokemusta työpaikoista ja -tehtävistä jo opintojen aikana. Yliopistoharjoittelu mahdollisti sen yhä paremmin, kun harjoittelu laajennettiin valtion lisäksi kaikille muillekin työnantajasektoreille. Harjoittelua ja valmistuvien osaamista alettiin myös markkinoida yrityksille. Sitä varten julkaistiin oma tiedotuslehti, tämä Rekrytoi-lehti. Ura- ja ntipalveluiden ensimmäiset kotisivut avattiin ja hypermedian täydennyskoulutusopiskelijat olivat mukana kehittämässä niihin myös työpaikkavälityksen. Miten valmistuneet sijoittuvat? Mäkinen kertoo, kuinka opiskelijoiden ohjauspalveluita kehitettiin yhdessä työvoimatoimiston akateemisten palveluiden kanssa. Kampusalueella alkoivat akateemisten kysymyksiin erikoistuneen työvoimaneuvojan ja ammatinvalintapsykologin palvelut. Töitä tehtiin useita vuosia yhteisissä toimitiloissa. Yliopiston ja työvoimatoimiston tiivis yhteistyö toi neuvonta- ja ohjaustyön lähelle valmistuvaa. Myös työttömyysturvaan liittyvät asiat sai hoidettua samassa paikassa. Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään alettiin seurata. teksti: MARIKA VANHATALO Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut 20 vuotta Haluttiin tietää, mikä on valmistuneen tilanne vuoden päästä opintojen päättymisestä. Myöhemmin on alettu seurata myös työllistymisen laatua: mitä valmistuneille kuuluu viiden vuoden päästä, miten työura on edennyt. Palvelut jatkuvat ja uudistuvat Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelun alkuvuosina aloitetut palvelut opiskelijoille, työnantajille ja yliopistolle toimivat edelleen. Vuoden alusta uudella Työelämäpalvelut nimellä jatkava palvelu on yksi luukku, jonka kautta työnantajan on helppo ottaa yhteyttä yliopistoon. Voi tarjota harjoittelu- tai työpaikkaa, kysyä opinnäyte- ja projektiyhteistyöstä tai tulla yliopistolle esittelemään organisaatiota ja tapaamaan opiskelijoita. Valmistuneiden seurantoja jatketaan, mutta nyt kerätään tietoa myös tohtoreiden työllistymisestä ja sen laadusta. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään monessa asiassa ura- ja ntipalveluiden Aarresaariverkostossa. Uudistimme juuri valtakunnallisen Aarresaari.net-sivuston työpaikkavälityksen, ura- ja ntipalveluiden kehittämispäällikkö Kaisa Lammi kertoo. Jos vielä 20 vuotta sitten oli uutta puhua työelämästä yliopistossa, nykyään työelämän näkökulma on vahvasti mukana opetuksessa ja sen suunnittelussa. Uraohjaus on osa opiskelijoiden ohjauksen kokonaisuutta. Olemme opetuksen tukena ja pyrimme tuomaan opiskelijoille laajaa näköalaa työelämään. Palvelujen tarve ei ole vähentynyt, mutta nyt niitä toteutetaan enemmän jo opintojen aikana. Keskiössä on opiskelijan oman osaamisen tunnistaminen ja taito kertoa siitä. Myös työnantajien toivotaan kiinnostuvan valmistuneiden osaamisesta yli koulutusrajojen. Ura- ja ntipalveluilla on siinä työssä oma, viestivä rooli. Tärkeä viestimme on edelleen se, että moneen työtehtävään voi tulla monesta koulutussuunnasta. Myös pätevää kansainvälistä osaamista on tarjolla, Lammi sanoo. Palveluita järjestetään myös yhdessä kahden muun tamperelaisen korkeakoulun kanssa: koulutusta suomalaisesta työelämästä kansainvälisille opiskelijoille sekä sparrausta yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Myös uudet tavat ja väylät hakea työtä ovat koulutusten ajankohtaisia aiheita. Työelämä muuttuu ja ammatit muuttuvat. Monet yleiset työelämätaidot, kuten kieli- ja viestintätaidot tai tiedon käsittelyn taidot, ovat kuitenkin ajankohtaisia edelleen. Opiskelijat tuntevat työelämää ja sen pelisääntöjä, koska ovat töissä jo opintojen aikana. Silti tutkinnon valmistuttua työelämää ja omaa osaamista punnitaan uudella tavalla, Lammi toteaa. Kaupunki saa kontaktin opiskelijoihin Tampereen kaupunki on tehnyt pitkään ja paljon yhteistyötä Tampereen yliopiston ja ura- ja ntipalveluiden kanssa. Kaupungin työtekijät ovat usein olleet puhujina opiskelijoiden työelämätapahtumissa ja kaupunki on esittäytynyt korkeakouluopiskelijoiden ntitapahtumissa. Kaupungin eri yksiköiden ja yliopiston eri tieteenalojen välisiä yhteyksiä on luotu lähes kaikilla aloilla. Näyttelijäopiskelijat poseerasivat ura- ja ntipalveluiden mainoksissa Kontakti opiskelijoihin on meille tärkeä. Tapahtumissa voimme tehdä kaupungin työmahdollisuuksien kirjoa tunnetuksi. Meillä on 800 eri ammattinimikettä ja isot sisäiset työmarkkinat. Samalla saamme tutustua opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa. He ovat tulevaisuuden voimavara niin kaupungille työnantajana kuin koko kaupunkiseudun kehittymisen näkökulmasta, Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen kertoo. Pitkäaikaista ja ympärivuotista yhteistyötä tehdään työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen välityksessä. Hyvistä osaajista on aina pulaa, ja aina oikean työntekijän löytäminen on haaste. Vaikka Tampere onkin vetovoimainen alue. Erityisen merkityksellisenä yhteisenä hankkeena Pietikäinen mainitsee 2000-luvun alussa toteutetun Trainkat-projektin, jossa kaupunki kehitti omaa mallia valmistuneiden ntiin ja perehdytykseen. Se oli uudenlainen avaus. Mietimme, miten turvaamme henkilöstön osaamisen tulevaisuudessa ja otamme vastavalmistuneet töihin. Vuosien aikana ntikäytännöt ovat muuttuneet. Lehti-ilmoitus ei pure enää samalla lailla, koska sähköiset kanavat ovat yhä enemmän hakijoiden käytössä. Sosiaalisessa mediassa on työnantajista paljon tietoa tarjolla. Myös erilaiset ntipalveluyritykset ovat lisääntyneet. Rekrytointi nähdään investointina, johon kannattaa käyttää aikaa ja resurssia. Pietikäinen kokee, että työnhakijoilta odotetaan aika paljon. Hyvä hakija osaa erottua joukosta. Tärkeää valmistuneen osaamista ovat lisäksi valmiudet oppia ja kehittyä sekä kyky ja into omaksua tietoa ja ajatuksia. Myönteinen suhtautuminen työhön ja ihmisiin vie eteenpäin.! 4 5

4 Dilem Aydinli degree: master of science VALMISTUvat TÖIHIN Studies: Currently MSc in Software Development, University of Tampere, Finland. Past BSc in Computer Science, Bilkent University, Turkey Career goals in the future: I would like to become a software project manager in the future. I like to deal with challenging problems and handle risky situations. Mikko Kutinlahti Tutkinto: kauppatieteiden maisteri Sari Lahtinen Tutkinto: Filosofian maisteri I am good at database systems, Java programming and theoretical project management. I am using LinkedIn to keep track of jobs, news about companies I follow and latest technological Opinnot: Olen hyvä: Pääaineena yrityksen johtaminen, valinnaisina opintoina vastuullinen liiketoiminta ja kansantaloustiede sekä verkkokursseina yliopistojen yhteisiä osuustoimintaopintoja. Minulla on maatila taus taa, joten en pelkää fyysistä työtä ja olen ahkera. Olen hyvä alainen ja koen kaiken työnteon mielekkääksi, en tylsisty yksinkertaisissakaan työtehtävissä. Minulla on kokemusta: Maa- ja metsätilatyöstä minulla on runsaasti kokemusta. Opiskeluaikana olen ollut järjestötehtävissä erittäin aktiivinen, kokemusta on kertynyt tapahtumien järjestämisestä ja sidosryhmäsuhteiden ylläpidosta. Lisäksi olen työskennellyt Pirkanmaan osuuskaupan Opinnot: Olen hyvä: Pääaineena käännöstiede (englanti), valinnaisina opintoina informaatiotutkimus (kirjasto- ja kulttuuritoimen kokonaisuus), mediakulttuuri ja taidehistoriaa. Minulla on hyvä asenne niin työntekoa kuin toisia ihmisiä kohtaan. Laajan yliopistokoulutuksen ansiosta minulla on kyky nähdä eri näkökulmia ja kiinnostus oppia aina uutta. Minulla on suuri auttamisenhalu ja haluan olla myös työelämässä niin sanotusti hyvä tyyppi. Uskon tässä onnistuneeni, sillä olen aina palannut aiempaan työpaikkaan esimerkiksi kesätöissä. Tavoitteet työelämässä: I have experience in different positions such as a project manager, Java software developer and IT Engineer from my past internships and university s project work. SoMe (Social Media) in seeking employment: Haluaisin työuran alussa päästä käytännön työtehtäviin, mielellään kestävän kehityksen arvoihin sitoutuneeseen yritykseen tai työyhteisöön. Tulevaisuudessa haluan kehittyä vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijana, ja oman yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen voisi myös olla mahdollista. developments. I find GraduateLand very useful for students and new graduates since they publish job opportunities regarding new graduate jobseekers. I have experience in: I m good at: Tavoitteet työelämässä: 6 I have interest in management of innovative software projects. I am capable of learning and applying knowledge and new developments. VALMISTUVAT TÖIHIN Kirjastoala on minulle ykkösjuttu, ja mieluiten työskentelisin tulevaisuu dessa kaupungin- tai kun nankirjastossa. Laa ja asiakaskunta tekee asiakaspalvelusta erityisen mielekästä. Tosin työskentely myös erikoistuneissa kirjastoissa, esimerkiksi yliopistokirjastossa olisi mielenkiintoista. lähiruokahankkeessa ja yliopiston yrittäjyysopintoihin liittyvässä projektissa. Sosiaalinen media työnhaussa: Olen aktiivinen sosiaali ses sa mediassa. Yllä pidän omaa blogiani, joka käsittelee yritysvastuuseen liittyviä asioita. Käytän LinkedIn-sivustoa ja osallistun siellä myös keskusteluun. Lisäksi olen hyödyntänyt Twitteriä työnhaussa selaamalla hakusanaa #rekry. Milja Lehto Tutkinto: Yhteiskuntatieteiden maisteri Opinnot: Pääaine sosiaalipsykologia, valinnaisina opintoina psykologia ja hallintotieteet. Tavoitteet työelämässä: Kansainväliset työtehtä vät ja t yöskenteleminen kansainvälisessä ilmapiirissä kiinnostavat. Valmistumiseni jälkeen olen harkinnut ulkomail le lähtöä. Nautin itsenäisistä töistä, mutta myös työstä, jossa saan olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Työskenteleminen esimerkiksi henkilöstöpuolella voisi sopia hyvin koulutukseeni ja omiin intresseihini. Olen auttamishaluinen ja empaattinen ihminen, siksi työkyvyn ja työhyvin Minulla on kokemusta: Olen työskennellyt asiakas palvelutehtävissä teinistä asti. Opiskelu aikana työskentelin kirja- voin nin kehittäminen tuntuu tärkeältä. Suurin intohimoni on tanssi, ja haluan säilyttää tanssinopettamisen elämässäni edes sivutoimisesti myös tulevaisuudessa. Olen hyvä: Pidän itseäni sosiaalisesti älykkäänä ihmisenä ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Olen joustava, sopeudun hyvin erilaisiin ympäristöihin ja innostun monenlaisista asioista. Olen myös energinen ja kärsivällinen ihminen enkä halua jättää asioita kesken. Minulla on kokemusta: kaupassa ja käännöspuolella tein litterointitöitä Yleisradiolle. Olen tehnyt harjoittelun ja sijaisuuksia kaupunginkirjastoissa. Kirja- ja julkaisuala on hyvin tuttua, ja käännösopintojen myötä olen tottunut työskentelemään kaksikielisesti. Sosiaalinen media työnhaussa: Työnhaussa en ole sosiaalista mediaa hyödyntänyt vielä, mutta informaatioalan työtehtävissä sillä on kasvava rooli ja olen tottunut käyttämään sosiaalisen median eri muotoja yläasteella ja lukiossa sekä lisäksi toiminut tanssinopettajana Suomessa ja Sloveniassa. Sloveniassa tein myös työharjoitteluni yhteiskuntatieteisiin keskittyvässä tutkimusinstituutissa. Tällä hetkellä suoritan työharjoitteluani Tampereen yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksessa. Sosiaalinen media työnhaussa: En ole aiemmin hyödyntänyt sosiaalista mediaa työnhaussani, mutta tulevaisuudessa se on tärkeää. Loin vastikään itselleni LinkedIn-profiilin, sillä olen katsellut töitä Lontoosta, jossa sivustolla on suuri merkitys. Olen tehnyt paljon opettajansijaisuuksia 7

5 mitä valmistuneille kuuluu? MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Rekrytoi-lehdessä on alusta asti esitelty valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osaamista ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Kysyimme kolmelta, aikoinaan lehteen haastatellulta maisterilta, mitä heille kuuluu nyt kun valmistumisesta on kulunut useampi vuosi. Tuija Mäki-Laurila Tutkinto: filosofian maisteri Opinnot: englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus teksti ja kuva: tommi eskola Rekrytoi-lehdessä vuonna 1998: Työn ei tarvitse välttämättä olla käännöstyötä, vaan haen tehtäviä, joissa vaaditaan englannin ja espanjan kielitaitoa. Erityisesti minua kiinnostavat kansainvälisen viestintään liittyvät tehtävät. Työpaikkani: Heti valmistumisen jälkeen olin hetken töissä kongressipalvelutoimistossa. Sitten aloitin työn Tampere-talossa, joka onkin ollut työpaikkani 15 vuotta. Työni on asiakaspalvelua ja myyntineuvottelua kansainvälisessä ympäristössä. Viihdyn hyvin erilaisten asiakkaiden sekä kansainvälisten kongressien ja kotimaisten tapahtumien parissa. Työni on muuttunut: Olen huomannut, että työni on muuttunut nopeatempoisemmaksi. Esimerkiksi kongressit ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan lyhemmässä ajassa kuin ennen. Työpäivän aikana siirryn asiasta ja asiakkaasta toiseen useaan kertaan. Yksityiskohtia on paljon muistettavana. Sovellan osaamistani: Opintojeni jälkeen olin heti valmis tekemään muutakin kuin käännöstyötä. Tiesin, että osaamiseni ja ulkomailta saatu asiakaspalvelun työkokemus soveltuvat monenlaisiin tehtäviin. Nykyisessä työssäni kielitaidostani on hyötyä. Markus Mikola Tutkinto: kauppatieteiden maisteri Opinnot: yritysjuridiikka, taloustiede, markkinointi, tietojenkäsittely, lisäksi kansainvälinen oikeustieteen jatkotutkinto (LL.M) Rekrytoi-lehdessä vuonna 1997: Olen pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman monipuoliset perustiedot monelta eri alalta. Olen kiinnostunut teknologiasta ja valmis työskentelemään kansainvälisissä ympyröissä. Työpaikkani: Olen tehnyt myynnin, ohjelmistokehityksen ja johtamisen tehtäviä. Olen siirtynyt työurallani suurista organisaatiosta pienempiin. Aloitin konsulttina General Electricissa, joka on maailman suurimpia yrityksiä. Seuraavaksi työskentelin pohjoismaiden suurimmassa IT-firmassa, WM-datassa, jonka jälkeen pienempien ohjelmistoalan yritysten johtotehtävissä. Nyt olen juuri perustanut oman yrityksen, joka tarjoaa yritysohjelmistoja kansainvälisille markkinoille. Työni on muuttunut: Alkuun vieroksuin yrittämistä, mutta siitä on vuosien varrella muodostunut aito kutsumus. Koen, että tärkeintä meille kaikille on tehdä työtä, joka kiinnostaa ja jonka itse kokee merkitykselliseksi. Silloin työ tuo sisäistä tyydytystä ja usein johtaa myös menestymiseen työelämässä. Sovellan osaamistani: Tampereen yliopistossa oli mahdollisuus opiskella laaja-alaisesti kauppatieteitä, taloustiedettä ja tietojenkäsittelyä. Hyödynnän työssäni kaikkea oppimaani. Tutkinto antaa valmiuden ymmärtää asioita ja oppia niistä lisää työelämässä. Samalla se on osoitus työnantajalle, että pystyy suorittamaan asioita loppuun asti. Saara Ikonen Tutkinto: filosofian maisteri Opinnot: Suomen historia, pedagogiset opinnot Rekrytoi-lehdessä vuonna 2003: Opetustyö vetoaa ihmisläheisyytensä vuoksi. Mahdollisia työpaikkoja ovat museovirasto, opetusministeriö tai koulut. Työpaikkani: Valmistumisen jälkeen työskentelin muun muassa toiminnanjohtajana vapaan sivistystyön yhdistyksessä sekä tein oppikirjoja. Sitten opettaminen alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Nyt työpaikkani ovat yläaste ja lukio, joissa opetan historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa. Olen myös tehnyt rehtorin töitä. Työni on muuttunut: Opettajan työssä on suuret taitovaatimukset ja pitää olla kiinni siinä ajassa, jota oppilaat elävät. Ei voi muuttua sohvakalustoksi. Tarvitsen työssäni ajantasaisia tieto- ja viestintätaitoja. Työni on usein projektinomaista ja yrittäjämäiselle otteelle on käyttöä. Sovellan osaamistani: Sovellan maisteriopinnoista saatua pedagogista osaamista sekä opetettavien aineiden tuntemusta opettajan työssä. Olen myös koko ajan opiskellut lisää, esimerkiksi uusien opetettavien aineiden pätevyyksiä ja rehtorin opintoja. Opiskeluajan vaihtovuodet ulkomailla tuntuvat merkittäviltä edelleen: opin kieltä ja tutustuin ihmisiin. Tällaiseen kansainväliseen kokemukseen ei ehkä ole myöhemmin mahdollisuutta. 8 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa Onko maailma pelkkää sotaa vai onko rauha mahdollinen? Onko EU:ssa demok ratiavaje? Politiikan tutkimuksen tutkintoohjelman opiskelijat pohtivat opinnoissaan muun muassa edellä olevia asioita. Mielenkiintoiset ja haastavat opintokokonaisuudet yhdistettynä työelämänäkökulmaan kasvattavat kansainvälisen politiikan ja valtioopin opiskelijoista asiantuntijoita omalla alallaan. Työllistymisnäkymät ovat tälläkin hetkellä erittäin hyvät, joten onko politiikan tutkimuksesta valmistuneilla jokin ässä hihassa? Eihän täällä sentään mitään taikakeitosta opiskelijoille keitetä, mutta opintojen tarjoama vankka tiedollinen ja analyyttinen maailman hahmottamisen pohja muodostaa perusrakenteen, minkä kautta on helppo lähteä hyvin erilaisiin tehtäviin ja ottaa haltuun erilaisia asiakokonaisuuksia, kiteyttää itsekin kansainvälistä politiikkaa opiskellut tohtorikoulutettava, tutkija Tapio Juntunen. Politiikan tutkimus onkin opiskelijoiden hakijamäärän perusteella varsin suosittu ja opinnot kiinnostavat myös muiden alojen opiskelijoita. Yksi vahvuus politiikan tutkimuksessa on, että kansallista ja kansainvälistä leikkaavia isoja kokonaisuuksia kuten maailmanpolitiikkaa tai EU:n instituutioita tarkastellaan ulkoa päin. Opiskelija ymmärtää miten eri asiat linkittyvät toisiinsa, eli on jo valmis käsitys siitä, mitkä tekijät, instituutiot ja valtasuhteet vaikuttavat keskenään. Se on etuna politiikan tutkimuksen opinnoista, Juntunen sanoo. Työelämä on jo osa opintoja Laaja-alaisuus näkyy hyvin, kun tarkastellaan viime vuosina valmistuneiden maiste- reiden laidasta laitaan olevia työnimikkeitä, kuten tutkija, analyytikko, opettaja, suunnittelija ja tiedottaja. Tietysti opiskelijan henkilökohtaisilla mieltymyksillä on merkitystä, mutta politiikan tutkimus antaa siis erinomaisen pohjan moneen työhön. Opinnot ovat tietysti vain ponnahduslauta seuraavalle askelmalle työelämään. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa asia on hyvin huomioitu. Juntusen mukaan työelämään suhtaudutaan nyt terveemmin kuin kymmenen vuotta sitten. Työnäkökulma linkittyy opiskeluun ja konkretisoituu työharjoittelussa, jonka valtaosa opiskelijoista suorittaa osana opintojaan. Lisäksi Juntunen mainitsee opiskelun mahdollistamat kohtaamispaikat opiskelijoille ja mahdollisille työnantajille esimerkiksi vie- Tutkija Tapio Juntunen kertoo, että koko tutkinnon taustalla on ajatus asiantuntijaksi kasvamisesta. railuluentojen, seminaarien ja ekskursioiden yhteydessä. Vielä on tietysti itse osaaminen sekä siihen liittyvät tiedot ja taidot, eli osaamisperustainen tutkinto, joka täällä tarkoittaa, että pitää olla käytännöllisiä taitoja, jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa teoreettisen kanssa. Eli että tutkinnossa ei ole vain muutamaa kolosta työelämärelevanssille, vaan koko tutkinnon taustalla on ajatus asiantuntijaksi kasvamisesta, Juntunen selventää. 9

6 YLIOPISTOSSA TAPAHTUU YLIOPISTOSSA TAPAHTUU Raikasta journalismia Valoa pimeyteen kurkistaa tulevaisuuteen hyvässä ohjauksessa teksti: Mikko Korhonen kuva: Jonne Renvall Tampereella toimii ainutlaatuinen harjoittelujärjestelmä Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) kootaan syksyisin lista työnantajista, joihin journalistiopiskelijat hakevat alkuvuodesta toimitusharjoitteluun. Harjoittelun vastuuhenkilö, yliopistoopettaja Maarit Jaakkola kertoo, että CMT:n harjoittelujärjestelmä auttaa opiskelijaa saamaan ensimmäisen oman alan työpaikan. Monilla ei ole tarpeeksi kokemusta ja työnäytteitä, jotka riittäisivät kesätoimittajan paikkaan. Harjoittelujärjestelmä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Millään muulla yliopistolla tai korkeakoululla ei ole vastaavaa, vaan muualla journalismin opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse, Jaakkola sanoo. Keskitetty järjestelmä auttaa myös varmistamaan, että harjoittelijoiden työ vastaa tutkintovaatimuksia eli on journalistista työtä. Järjestelmä takaa harjoittelijalle myös työehtosopimuksen mukaisen palkan. Tukea ympäri vuoden Opiskelijalle nimetään työpaikalla harjoitteluohjaaja, joka perehdyttää ja vastaa käytännön kysymyksiin. Ohjaaja antaa palautetta koko harjoittelun ajan. Juttuja ja kuvia käydään yhdessä läpi muutaman kerran jo harjoittelun kuluessa, minkä ansiosta nähdään harjoittelijan kehitys ja voidaan säätää työtehtävien haastetasoa. Vuosittain huhtikuussa jär jes tetään harjoittelunohjauspäivä, johon kutsutaan toimitusten ohjaajat ja harjoittelun yhteyshenkilöt. Tuolloin ohjaajat ja opiskelijat voivat suunnitella yhdessä kesän koitosta. Jaakkola kertoo, että harjoittelunohjaajille on ollut tärkeää jakaa toimitusten kokemuksia ja harjoittelun hyviä käytäntöjä. Yliopiston tulee tarjota jatkuvaa tukea työnantajille harjoitteluohjauksen käytäntöjen järjestämiseen ja kehittämiseen. 10 Harjoittelijoilla on myös suljettu Facebookryhmä, jossa saa kysyä ja kommentoida harjoittelun aikana. Monet harjoittelijat twiittaavat kokemuksistaan. Opiskelijat laativat harjoittelustaan raportin ja saavat tuotoksistaan kieli- ja kuvakritiikkiä. CMT:ssä on pidetty ensimmäinen webinaari eli verkkovälitteinen seminaari yhdessä Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineen kanssa. Opiskelijoiden kokemuksia saattoi kuunnella omalta tietokoneeltaan. Webinaareja on tarkoitus jatkaa. Ideoita ja somea toimituksiin Journalismin opettajat kannustavat opiskelijoita tuomaan ideoita esiin toimituksissa. Harjoittelijoiden ansiosta toimituksen palautteenantokulttuuriin tai sosiaalisen median hyödyntämiseen on saatu kesän aikana aivan uutta suuntaa. Mitä kolmisenkymmentä innokasta journalistinalkua tuovat toimituksiin jälleen ensi kesänä? Raikkaita juttuideoita, muutosta palautteenantokulttuuriin, ideoita somen hyödyntämiseen ja uusia työtapoja, Jaakkola summaa. Tampere-talossa esitellään tapahtuman aikana myös Tampereen kaupungin raitiotiehanketta, korkeakoulujen uusia kampustiloja ja tulevaisuuden koulutusta sekä nykypäivän innovaatioita. Tampereen yliopiston 90 -vuotisjuhlavuoden ja Tampereen teknillisen yliopiston 50 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi yliopistojen alumnit luennoivat ja ovat esillä tapahtumassa. Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille. Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma järjestetään Tampere-talossa klo Vuoden 2015 Valoa pimeyteen -tiedetapahtuman teemana on Tulevaisuus - nyt. Tapahtuman aikana kuullaan luentoja muun muassa kaupunkisuunnittelusta, YK:n roolista tulevaisuuden maailmassa, tulevaisuuden insinööreistä, langattomasta terveysteknologiasta ja unitutkimuksesta sekä poliisityön strategiasta. Ohjelma päivittyy osoitteessa: Vuoden 2015 tiedetapahtuman järjestäjät ovat: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Kulttuurirahasto, Aamulehti ja Tampere-talo. Nimi vaihtuu Tampereen yliopiston työelämäpalvelut Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut vaihtaa juhlavuoden kunniaksi nimeään. Uusi nimi Tampereen yliopiston työelämäpalvelut otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Tampereen yliopiston työelämäpalveluiden palvelut työnantajille Työelämäpalvelut yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille Harjoittelu- ja työpaikkavälitystä net Koulutuksia ja tapahtumia työelämätoimitusharjoittelun sivut Twitter: #toimharj tisivuilla. Näkyvyyttä ja mahdollisuuksia esittäytyä opiskelijoille kampuksella. Yhteyksiä monialaiseen yliopistoon autamme kontaktin etsimisessä. pohdintojen ja työnhaun tueksi. Harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja nettisivuilla. Tietoa urasuunnittelusta, työnhausta ja valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Erilaisia mahdollisuuksia ura oh jauk seen. Uusi valintaopas ilmestynyt. Katso uta.fi/opiskelijaksi 11

7 Maailman muuttajia. Tampereen yliopistosta valmistuu monen alan osaajia Biolääketieteellisen tekinologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Terveystieteiden yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työ tavoittaa tekijänsä välityspalvelulla Workit.netti Näkvyyttä kampuksella Ura- ja yritystapahtumat Tampereen yliopisto, käyntiosoite Kalevantie 4

REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9

REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9 Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja 1 2014 Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9 Pääkirjoitus SISÄLTÖ 1/2014 Valmistuneet

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.)

Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja. koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Mikael Seppälä (toim.) Työelämässä koulutusta vastaavassa työssä Suomen Valtiotieteilijöiden Liiton julkaisuja Työelämässä

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

LUOVAT HUMANISTIT URAA

LUOVAT HUMANISTIT URAA Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 50 2008 LUOVAT HUMANISTIT URAA Tosielämän tarinoita Tampereen yliopiston humanistien opinto- ja urapoluista

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

OSAAMINEN tehty? Mistä on

OSAAMINEN tehty? Mistä on TOUKOKUU 1 2003 Mistä on OSAAMINEN tehty? Lukemaan ja tekemään! Tiedon vastaanottajasta tiedon luojaksi Innovaatioihin tarvitaan luovia pedantteja Opiskelutuloksissa näkyy opettajien ja opiskelijoiden

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006. Työelämässä. Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006. Työelämässä. Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian asiakaslehti kevät 2006 Työelämässä Mainonnan ammattilainen Jatkotutkinnon siivittämä uudelle uralle Mari Hohtari, kuvankäsittely Rhinoceros Oy 4 Vertaistuen kehittäjä

Lisätiedot

Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s.

Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s. Yliopistot ja korkeakoulut esteettömyyden edelläkävijöitä s. 4 ja 18 Työharjoittelullako jalka työelämän oven väliin? s. 8 Pyry Niemelän tie korkeakoulusta konsulttiyrityksen analyytikoksi s.14 Mikä on

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä

Tampereen yliopisto. Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja. Tutkimuksia ja selvityksiä Tampereen yliopisto Opinto- ja kansainvälisten asiain osaston julkaisusarja Tutkimuksia ja selvityksiä 52 2008 Loogista päättelyä ja tiedon analysointia Matematiikkaa ja tilastotiedettä opiskelleiden kertomuksia

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2013 Riikka Laakso TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja

Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja Osaaja Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea Uusi väline työnhakuun Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja 1 Pääkirjoitus Monipuolinen työkalusarja koko Euroopalle Erilaisia Europassin asiakirjoja

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

5/2009 KINRA. päihitti jälleen

5/2009 KINRA. päihitti jälleen 5/2009 KINRA päihitti jälleen sisältö KINRAn hallituksen jäsenten mukaan tekniikan alan ammattikorkeakoulutus antaa hyvät eväät työelämään. 17 Itäsuomalainen Harri Honkanen lähti kesätöihin meren rannalle

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet 3/2012 LEVÓN Levón 3/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot