REKRYTOI. 20 vuotta ura- ja rekrytointipalveluja s. 4. Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOI. 20 vuotta ura- ja rekrytointipalveluja s. 4. Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille vuotta ura- ja ntipalveluja s. 4 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa s. 9

2 Pääkirjoitus SISÄLTÖ 2/2014 Rekrytointipalveluista työelämäpalveluiksi Työmarkkinatilanne maassamme on monilla aloilla hälyttävä. Myös akateemisten, varsinkin vastavalmistuneiden, työllisyystilanne on haastava. Tilanne alkaa jo muistuttaa joiltakin osin 1990-luvun lamaa. Silloin yliopistoihin perustettiin ura- ja ntipalvelut, joiden tehtävänä on jo opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa tukea valmistuneiden työmarkkinoille siirtymistä. Tuen tarve tänä päivänä on yhtä suuri kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Monet ura- ja ntipalveluiden tuottamista peruspalveluista ovat pysyneet saman tyyppisinä mutta erojakin on. Nykyään opiskelijat saavat jo opintojen aikana aikaisempaa paremmin työelämään suuntautuvaa ohjausta ja opetusta. Koulutus suunnitellaan osaamisperustaisesti ottaen huomioon työelämän osaamistarpeita. Enää ei tarjota tutkintojen päälle erillisiä työelämän taitoja lisääviä opintoja kuten toiminnan alkuvuosina. Tuolloin lisäopetusta annettiin mm. tietotekniikkataidoissa. Painotuksena uraohjauksessa on opiskelijan tukeminen osaamisensa tunnistamisessa ja sen esille tuomisessa työnhakutilanteissa. Ura- ja ntipalvelut toimivat koulutuksen ja työelämän rajapinnassa. Työnantajille pyritään tarjoamaan helppoja yhteistyömalleja. Ura- ja ntipalvelut onkin työnantajalle ns. yksi luukku, jonka kautta voi maksutta jättää ilmoituksen avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta ja tarjota projektityön tai opinnäytetyön aiheita. Järjestämme myös mahdollisuuksia tulla esittäytymään yliopistolle lähelle opiskelijoita. 2 Yliopistojen ja työelämän vuoropuhelu on entistä tärkeämpää. Yliopistot tarvitsevat koulutuksen kehittämiseen näkemyksiä siitä, mitä ovat työelämän tulevat osaamistarpeet. Työelämä saa yliopistosta työvoimaa, jolla on hallussaan uusin tieto ja osaaminen. Yliopistomme strategian mukaan koulutamme maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Opintojen aikainen yhteistyö kuten työharjoittelu antaa sekä opiskelijalle että työpaikoille mahdollisuuksia vuoropuheluun. Opiskelija voi soveltaa oppimaansa käytäntöön ja motivaatio valmistumiseen kasvaa, kun näkee miten asioita työssä tehdään. Tiedon siirto on tärkeää myös työnantajalle, jolle harjoittelija tuo yliopistosta uusinta tietoa. Harjoittelijan ohjaaminen pakottaa työnantajaakin arvioimaan ja perustelemaan miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Onnistunut harjoittelu onkin kolmen kauppa, eli opiskelijan, yliopiston ja työnantajan yhteistyötä edellyttävä oppimistapahtuma. Toiminnan ja palveluiden kehittyminen alkuaikojen ntipalveluista monipuolisiin uraohjauksen ja työelämäyhteistyön palveluihin on nostanut tarpeen muuttaa ura- ja ntipalvelumme nimi toiminnan moninaisuutta kuvaavaksi työelämäpalveluiksi. Sama nimitys on käytössä myös monissa muissa yliopistoissa. KAISA LAMMI U&R KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Valmistuneet töihin Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut 20 vuotta s. 6 7 s. 4 PÄÄKIRJOITUS 2 Raikasta journalismia hyvässä ohjauksessa Rekrytointipalveluista työelämäpalveluiksi TIETO TYÖELÄMÄSTÄ VAIHTUU YLIOPISTON JA TYÖNANTAJIEN VÄLILLÄ 4 VALMISTUvat TÖIHIN! 6 MITÄ VALMISTUNEILLE KUULUU? 8 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE 9 s. 10 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa YLIOPISTOSSA TAPAHTUU 10 Tapahtumia ja uutisia TOIMITUS ura- ja ntipalvelut Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille nro 39 VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Kaisa Lammi, TOIMITUSSIHTEERI Mia Simpanen TOIMITTAJAT Tommi Eskola, Mikko Korhonen, Inka-Minttu Läksy, Marika Vanhatalo KUVAAJAT Jonne Renvall, Tommi Eskola TAITTO Marita Alanko, Tampere University Press PAINOPAIKKA PK-paino Oy, Tampere, painos 850 kpl LEHDEN POSTITUKSET Tampereen yliopisto, , 3

3 Tieto työelämästä vaihtuu yliopiston ja työntajien välillä Kun Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut aloitti toimintansa, oli uutta puhua yliopisto-opiskelijoiden työllistymisestä. Nyt työelämän näkökulma on vahvasti mukana opetuksen suunnittelussa ja vat työnantajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Suomen talous romahti 1990-luvun alussa, minkä seurauksena akateeminen työttömyys alkoi kasvaa. Vielä hetki sitten yliopistosta valmistuvalla oli ollut paljon työllistymisvaihtoehtoja, joista valita. Talouslaman aikaan vastavalmistuneille maistereille ei ollut työmarkkinoilla tarjolla oikein mitään. Heille tulevaisuuden näkymä oli surkea. Tarvittiin uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, Tampereen yliopiston kehitysjohtaja Jukka Mäkinen muistelee. Ensimmäiset valmistuvien työllistymistä tukevat toimet tehtiin opetusministeriön rahoittamassa projektissa. Projektin koti oli Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Mäkinen toimi projektin vetäjänä. Aloitimme työnhakuun sparraavat koulutukset valmistuville. Näkökulma oli uusi ja ilmapiiri kriittinen: ovatko työllistymiseen liittyvät palvelut lainkaan yliopiston tehtävä. Työelämän teemoista alettiin keskustella myös yliopistojen yhteisissä tilaisuuksissa. Myös ylioppilaskunnat olivat aktiivisesti mukana. Keskustelun keskellä yliopistoissa aloittelevat ntipalvelut kaipasivat vertaistukea ja alkoivat perustaa valtakunnallista verkostoa. Työt ja työnantajat tutuiksi Tampereelle kasvoi oma palveluyksikkö, joka tarjosi opiskelijoille urapalveluita sekä työnantajille ntipalveluita. Opiskelijoiden ja työnantajien kontaktitapahtumat alkoivat. Työnantajat esittäytyivät opiskelijoille ja kertoivat alansa osaamistarpeista. Opiskelijoilla taas oli mah dollisuus tavata työnantajia, kertoa opinnoistaan sekä antaa omat yhteystietonsa kiinnostavalle työnantajalle, Mäkinen kertoo. Ura- ja ntipalvelut piti tärkeänä opiskelijan mahdollisuutta saada konkreettista kokemusta työpaikoista ja -tehtävistä jo opintojen aikana. Yliopistoharjoittelu mahdollisti sen yhä paremmin, kun harjoittelu laajennettiin valtion lisäksi kaikille muillekin työnantajasektoreille. Harjoittelua ja valmistuvien osaamista alettiin myös markkinoida yrityksille. Sitä varten julkaistiin oma tiedotuslehti, tämä Rekrytoi-lehti. Ura- ja ntipalveluiden ensimmäiset kotisivut avattiin ja hypermedian täydennyskoulutusopiskelijat olivat mukana kehittämässä niihin myös työpaikkavälityksen. Miten valmistuneet sijoittuvat? Mäkinen kertoo, kuinka opiskelijoiden ohjauspalveluita kehitettiin yhdessä työvoimatoimiston akateemisten palveluiden kanssa. Kampusalueella alkoivat akateemisten kysymyksiin erikoistuneen työvoimaneuvojan ja ammatinvalintapsykologin palvelut. Töitä tehtiin useita vuosia yhteisissä toimitiloissa. Yliopiston ja työvoimatoimiston tiivis yhteistyö toi neuvonta- ja ohjaustyön lähelle valmistuvaa. Myös työttömyysturvaan liittyvät asiat sai hoidettua samassa paikassa. Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään alettiin seurata. teksti: MARIKA VANHATALO Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut 20 vuotta Haluttiin tietää, mikä on valmistuneen tilanne vuoden päästä opintojen päättymisestä. Myöhemmin on alettu seurata myös työllistymisen laatua: mitä valmistuneille kuuluu viiden vuoden päästä, miten työura on edennyt. Palvelut jatkuvat ja uudistuvat Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelun alkuvuosina aloitetut palvelut opiskelijoille, työnantajille ja yliopistolle toimivat edelleen. Vuoden alusta uudella Työelämäpalvelut nimellä jatkava palvelu on yksi luukku, jonka kautta työnantajan on helppo ottaa yhteyttä yliopistoon. Voi tarjota harjoittelu- tai työpaikkaa, kysyä opinnäyte- ja projektiyhteistyöstä tai tulla yliopistolle esittelemään organisaatiota ja tapaamaan opiskelijoita. Valmistuneiden seurantoja jatketaan, mutta nyt kerätään tietoa myös tohtoreiden työllistymisestä ja sen laadusta. Valtakunnallista yhteistyötä tehdään monessa asiassa ura- ja ntipalveluiden Aarresaariverkostossa. Uudistimme juuri valtakunnallisen Aarresaari.net-sivuston työpaikkavälityksen, ura- ja ntipalveluiden kehittämispäällikkö Kaisa Lammi kertoo. Jos vielä 20 vuotta sitten oli uutta puhua työelämästä yliopistossa, nykyään työelämän näkökulma on vahvasti mukana opetuksessa ja sen suunnittelussa. Uraohjaus on osa opiskelijoiden ohjauksen kokonaisuutta. Olemme opetuksen tukena ja pyrimme tuomaan opiskelijoille laajaa näköalaa työelämään. Palvelujen tarve ei ole vähentynyt, mutta nyt niitä toteutetaan enemmän jo opintojen aikana. Keskiössä on opiskelijan oman osaamisen tunnistaminen ja taito kertoa siitä. Myös työnantajien toivotaan kiinnostuvan valmistuneiden osaamisesta yli koulutusrajojen. Ura- ja ntipalveluilla on siinä työssä oma, viestivä rooli. Tärkeä viestimme on edelleen se, että moneen työtehtävään voi tulla monesta koulutussuunnasta. Myös pätevää kansainvälistä osaamista on tarjolla, Lammi sanoo. Palveluita järjestetään myös yhdessä kahden muun tamperelaisen korkeakoulun kanssa: koulutusta suomalaisesta työelämästä kansainvälisille opiskelijoille sekä sparrausta yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Myös uudet tavat ja väylät hakea työtä ovat koulutusten ajankohtaisia aiheita. Työelämä muuttuu ja ammatit muuttuvat. Monet yleiset työelämätaidot, kuten kieli- ja viestintätaidot tai tiedon käsittelyn taidot, ovat kuitenkin ajankohtaisia edelleen. Opiskelijat tuntevat työelämää ja sen pelisääntöjä, koska ovat töissä jo opintojen aikana. Silti tutkinnon valmistuttua työelämää ja omaa osaamista punnitaan uudella tavalla, Lammi toteaa. Kaupunki saa kontaktin opiskelijoihin Tampereen kaupunki on tehnyt pitkään ja paljon yhteistyötä Tampereen yliopiston ja ura- ja ntipalveluiden kanssa. Kaupungin työtekijät ovat usein olleet puhujina opiskelijoiden työelämätapahtumissa ja kaupunki on esittäytynyt korkeakouluopiskelijoiden ntitapahtumissa. Kaupungin eri yksiköiden ja yliopiston eri tieteenalojen välisiä yhteyksiä on luotu lähes kaikilla aloilla. Näyttelijäopiskelijat poseerasivat ura- ja ntipalveluiden mainoksissa Kontakti opiskelijoihin on meille tärkeä. Tapahtumissa voimme tehdä kaupungin työmahdollisuuksien kirjoa tunnetuksi. Meillä on 800 eri ammattinimikettä ja isot sisäiset työmarkkinat. Samalla saamme tutustua opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa. He ovat tulevaisuuden voimavara niin kaupungille työnantajana kuin koko kaupunkiseudun kehittymisen näkökulmasta, Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen kertoo. Pitkäaikaista ja ympärivuotista yhteistyötä tehdään työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen välityksessä. Hyvistä osaajista on aina pulaa, ja aina oikean työntekijän löytäminen on haaste. Vaikka Tampere onkin vetovoimainen alue. Erityisen merkityksellisenä yhteisenä hankkeena Pietikäinen mainitsee 2000-luvun alussa toteutetun Trainkat-projektin, jossa kaupunki kehitti omaa mallia valmistuneiden ntiin ja perehdytykseen. Se oli uudenlainen avaus. Mietimme, miten turvaamme henkilöstön osaamisen tulevaisuudessa ja otamme vastavalmistuneet töihin. Vuosien aikana ntikäytännöt ovat muuttuneet. Lehti-ilmoitus ei pure enää samalla lailla, koska sähköiset kanavat ovat yhä enemmän hakijoiden käytössä. Sosiaalisessa mediassa on työnantajista paljon tietoa tarjolla. Myös erilaiset ntipalveluyritykset ovat lisääntyneet. Rekrytointi nähdään investointina, johon kannattaa käyttää aikaa ja resurssia. Pietikäinen kokee, että työnhakijoilta odotetaan aika paljon. Hyvä hakija osaa erottua joukosta. Tärkeää valmistuneen osaamista ovat lisäksi valmiudet oppia ja kehittyä sekä kyky ja into omaksua tietoa ja ajatuksia. Myönteinen suhtautuminen työhön ja ihmisiin vie eteenpäin.! 4 5

4 Dilem Aydinli degree: master of science VALMISTUvat TÖIHIN Studies: Currently MSc in Software Development, University of Tampere, Finland. Past BSc in Computer Science, Bilkent University, Turkey Career goals in the future: I would like to become a software project manager in the future. I like to deal with challenging problems and handle risky situations. Mikko Kutinlahti Tutkinto: kauppatieteiden maisteri Sari Lahtinen Tutkinto: Filosofian maisteri I am good at database systems, Java programming and theoretical project management. I am using LinkedIn to keep track of jobs, news about companies I follow and latest technological Opinnot: Olen hyvä: Pääaineena yrityksen johtaminen, valinnaisina opintoina vastuullinen liiketoiminta ja kansantaloustiede sekä verkkokursseina yliopistojen yhteisiä osuustoimintaopintoja. Minulla on maatila taus taa, joten en pelkää fyysistä työtä ja olen ahkera. Olen hyvä alainen ja koen kaiken työnteon mielekkääksi, en tylsisty yksinkertaisissakaan työtehtävissä. Minulla on kokemusta: Maa- ja metsätilatyöstä minulla on runsaasti kokemusta. Opiskeluaikana olen ollut järjestötehtävissä erittäin aktiivinen, kokemusta on kertynyt tapahtumien järjestämisestä ja sidosryhmäsuhteiden ylläpidosta. Lisäksi olen työskennellyt Pirkanmaan osuuskaupan Opinnot: Olen hyvä: Pääaineena käännöstiede (englanti), valinnaisina opintoina informaatiotutkimus (kirjasto- ja kulttuuritoimen kokonaisuus), mediakulttuuri ja taidehistoriaa. Minulla on hyvä asenne niin työntekoa kuin toisia ihmisiä kohtaan. Laajan yliopistokoulutuksen ansiosta minulla on kyky nähdä eri näkökulmia ja kiinnostus oppia aina uutta. Minulla on suuri auttamisenhalu ja haluan olla myös työelämässä niin sanotusti hyvä tyyppi. Uskon tässä onnistuneeni, sillä olen aina palannut aiempaan työpaikkaan esimerkiksi kesätöissä. Tavoitteet työelämässä: I have experience in different positions such as a project manager, Java software developer and IT Engineer from my past internships and university s project work. SoMe (Social Media) in seeking employment: Haluaisin työuran alussa päästä käytännön työtehtäviin, mielellään kestävän kehityksen arvoihin sitoutuneeseen yritykseen tai työyhteisöön. Tulevaisuudessa haluan kehittyä vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijana, ja oman yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen voisi myös olla mahdollista. developments. I find GraduateLand very useful for students and new graduates since they publish job opportunities regarding new graduate jobseekers. I have experience in: I m good at: Tavoitteet työelämässä: 6 I have interest in management of innovative software projects. I am capable of learning and applying knowledge and new developments. VALMISTUVAT TÖIHIN Kirjastoala on minulle ykkösjuttu, ja mieluiten työskentelisin tulevaisuu dessa kaupungin- tai kun nankirjastossa. Laa ja asiakaskunta tekee asiakaspalvelusta erityisen mielekästä. Tosin työskentely myös erikoistuneissa kirjastoissa, esimerkiksi yliopistokirjastossa olisi mielenkiintoista. lähiruokahankkeessa ja yliopiston yrittäjyysopintoihin liittyvässä projektissa. Sosiaalinen media työnhaussa: Olen aktiivinen sosiaali ses sa mediassa. Yllä pidän omaa blogiani, joka käsittelee yritysvastuuseen liittyviä asioita. Käytän LinkedIn-sivustoa ja osallistun siellä myös keskusteluun. Lisäksi olen hyödyntänyt Twitteriä työnhaussa selaamalla hakusanaa #rekry. Milja Lehto Tutkinto: Yhteiskuntatieteiden maisteri Opinnot: Pääaine sosiaalipsykologia, valinnaisina opintoina psykologia ja hallintotieteet. Tavoitteet työelämässä: Kansainväliset työtehtä vät ja t yöskenteleminen kansainvälisessä ilmapiirissä kiinnostavat. Valmistumiseni jälkeen olen harkinnut ulkomail le lähtöä. Nautin itsenäisistä töistä, mutta myös työstä, jossa saan olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Työskenteleminen esimerkiksi henkilöstöpuolella voisi sopia hyvin koulutukseeni ja omiin intresseihini. Olen auttamishaluinen ja empaattinen ihminen, siksi työkyvyn ja työhyvin Minulla on kokemusta: Olen työskennellyt asiakas palvelutehtävissä teinistä asti. Opiskelu aikana työskentelin kirja- voin nin kehittäminen tuntuu tärkeältä. Suurin intohimoni on tanssi, ja haluan säilyttää tanssinopettamisen elämässäni edes sivutoimisesti myös tulevaisuudessa. Olen hyvä: Pidän itseäni sosiaalisesti älykkäänä ihmisenä ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Olen joustava, sopeudun hyvin erilaisiin ympäristöihin ja innostun monenlaisista asioista. Olen myös energinen ja kärsivällinen ihminen enkä halua jättää asioita kesken. Minulla on kokemusta: kaupassa ja käännöspuolella tein litterointitöitä Yleisradiolle. Olen tehnyt harjoittelun ja sijaisuuksia kaupunginkirjastoissa. Kirja- ja julkaisuala on hyvin tuttua, ja käännösopintojen myötä olen tottunut työskentelemään kaksikielisesti. Sosiaalinen media työnhaussa: Työnhaussa en ole sosiaalista mediaa hyödyntänyt vielä, mutta informaatioalan työtehtävissä sillä on kasvava rooli ja olen tottunut käyttämään sosiaalisen median eri muotoja yläasteella ja lukiossa sekä lisäksi toiminut tanssinopettajana Suomessa ja Sloveniassa. Sloveniassa tein myös työharjoitteluni yhteiskuntatieteisiin keskittyvässä tutkimusinstituutissa. Tällä hetkellä suoritan työharjoitteluani Tampereen yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksessa. Sosiaalinen media työnhaussa: En ole aiemmin hyödyntänyt sosiaalista mediaa työnhaussani, mutta tulevaisuudessa se on tärkeää. Loin vastikään itselleni LinkedIn-profiilin, sillä olen katsellut töitä Lontoosta, jossa sivustolla on suuri merkitys. Olen tehnyt paljon opettajansijaisuuksia 7

5 mitä valmistuneille kuuluu? MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Rekrytoi-lehdessä on alusta asti esitelty valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osaamista ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Kysyimme kolmelta, aikoinaan lehteen haastatellulta maisterilta, mitä heille kuuluu nyt kun valmistumisesta on kulunut useampi vuosi. Tuija Mäki-Laurila Tutkinto: filosofian maisteri Opinnot: englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus teksti ja kuva: tommi eskola Rekrytoi-lehdessä vuonna 1998: Työn ei tarvitse välttämättä olla käännöstyötä, vaan haen tehtäviä, joissa vaaditaan englannin ja espanjan kielitaitoa. Erityisesti minua kiinnostavat kansainvälisen viestintään liittyvät tehtävät. Työpaikkani: Heti valmistumisen jälkeen olin hetken töissä kongressipalvelutoimistossa. Sitten aloitin työn Tampere-talossa, joka onkin ollut työpaikkani 15 vuotta. Työni on asiakaspalvelua ja myyntineuvottelua kansainvälisessä ympäristössä. Viihdyn hyvin erilaisten asiakkaiden sekä kansainvälisten kongressien ja kotimaisten tapahtumien parissa. Työni on muuttunut: Olen huomannut, että työni on muuttunut nopeatempoisemmaksi. Esimerkiksi kongressit ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan lyhemmässä ajassa kuin ennen. Työpäivän aikana siirryn asiasta ja asiakkaasta toiseen useaan kertaan. Yksityiskohtia on paljon muistettavana. Sovellan osaamistani: Opintojeni jälkeen olin heti valmis tekemään muutakin kuin käännöstyötä. Tiesin, että osaamiseni ja ulkomailta saatu asiakaspalvelun työkokemus soveltuvat monenlaisiin tehtäviin. Nykyisessä työssäni kielitaidostani on hyötyä. Markus Mikola Tutkinto: kauppatieteiden maisteri Opinnot: yritysjuridiikka, taloustiede, markkinointi, tietojenkäsittely, lisäksi kansainvälinen oikeustieteen jatkotutkinto (LL.M) Rekrytoi-lehdessä vuonna 1997: Olen pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman monipuoliset perustiedot monelta eri alalta. Olen kiinnostunut teknologiasta ja valmis työskentelemään kansainvälisissä ympyröissä. Työpaikkani: Olen tehnyt myynnin, ohjelmistokehityksen ja johtamisen tehtäviä. Olen siirtynyt työurallani suurista organisaatiosta pienempiin. Aloitin konsulttina General Electricissa, joka on maailman suurimpia yrityksiä. Seuraavaksi työskentelin pohjoismaiden suurimmassa IT-firmassa, WM-datassa, jonka jälkeen pienempien ohjelmistoalan yritysten johtotehtävissä. Nyt olen juuri perustanut oman yrityksen, joka tarjoaa yritysohjelmistoja kansainvälisille markkinoille. Työni on muuttunut: Alkuun vieroksuin yrittämistä, mutta siitä on vuosien varrella muodostunut aito kutsumus. Koen, että tärkeintä meille kaikille on tehdä työtä, joka kiinnostaa ja jonka itse kokee merkitykselliseksi. Silloin työ tuo sisäistä tyydytystä ja usein johtaa myös menestymiseen työelämässä. Sovellan osaamistani: Tampereen yliopistossa oli mahdollisuus opiskella laaja-alaisesti kauppatieteitä, taloustiedettä ja tietojenkäsittelyä. Hyödynnän työssäni kaikkea oppimaani. Tutkinto antaa valmiuden ymmärtää asioita ja oppia niistä lisää työelämässä. Samalla se on osoitus työnantajalle, että pystyy suorittamaan asioita loppuun asti. Saara Ikonen Tutkinto: filosofian maisteri Opinnot: Suomen historia, pedagogiset opinnot Rekrytoi-lehdessä vuonna 2003: Opetustyö vetoaa ihmisläheisyytensä vuoksi. Mahdollisia työpaikkoja ovat museovirasto, opetusministeriö tai koulut. Työpaikkani: Valmistumisen jälkeen työskentelin muun muassa toiminnanjohtajana vapaan sivistystyön yhdistyksessä sekä tein oppikirjoja. Sitten opettaminen alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Nyt työpaikkani ovat yläaste ja lukio, joissa opetan historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa. Olen myös tehnyt rehtorin töitä. Työni on muuttunut: Opettajan työssä on suuret taitovaatimukset ja pitää olla kiinni siinä ajassa, jota oppilaat elävät. Ei voi muuttua sohvakalustoksi. Tarvitsen työssäni ajantasaisia tieto- ja viestintätaitoja. Työni on usein projektinomaista ja yrittäjämäiselle otteelle on käyttöä. Sovellan osaamistani: Sovellan maisteriopinnoista saatua pedagogista osaamista sekä opetettavien aineiden tuntemusta opettajan työssä. Olen myös koko ajan opiskellut lisää, esimerkiksi uusien opetettavien aineiden pätevyyksiä ja rehtorin opintoja. Opiskeluajan vaihtovuodet ulkomailla tuntuvat merkittäviltä edelleen: opin kieltä ja tutustuin ihmisiin. Tällaiseen kansainväliseen kokemukseen ei ehkä ole myöhemmin mahdollisuutta. 8 Politiikan asiantuntijaksi kasvamassa Onko maailma pelkkää sotaa vai onko rauha mahdollinen? Onko EU:ssa demok ratiavaje? Politiikan tutkimuksen tutkintoohjelman opiskelijat pohtivat opinnoissaan muun muassa edellä olevia asioita. Mielenkiintoiset ja haastavat opintokokonaisuudet yhdistettynä työelämänäkökulmaan kasvattavat kansainvälisen politiikan ja valtioopin opiskelijoista asiantuntijoita omalla alallaan. Työllistymisnäkymät ovat tälläkin hetkellä erittäin hyvät, joten onko politiikan tutkimuksesta valmistuneilla jokin ässä hihassa? Eihän täällä sentään mitään taikakeitosta opiskelijoille keitetä, mutta opintojen tarjoama vankka tiedollinen ja analyyttinen maailman hahmottamisen pohja muodostaa perusrakenteen, minkä kautta on helppo lähteä hyvin erilaisiin tehtäviin ja ottaa haltuun erilaisia asiakokonaisuuksia, kiteyttää itsekin kansainvälistä politiikkaa opiskellut tohtorikoulutettava, tutkija Tapio Juntunen. Politiikan tutkimus onkin opiskelijoiden hakijamäärän perusteella varsin suosittu ja opinnot kiinnostavat myös muiden alojen opiskelijoita. Yksi vahvuus politiikan tutkimuksessa on, että kansallista ja kansainvälistä leikkaavia isoja kokonaisuuksia kuten maailmanpolitiikkaa tai EU:n instituutioita tarkastellaan ulkoa päin. Opiskelija ymmärtää miten eri asiat linkittyvät toisiinsa, eli on jo valmis käsitys siitä, mitkä tekijät, instituutiot ja valtasuhteet vaikuttavat keskenään. Se on etuna politiikan tutkimuksen opinnoista, Juntunen sanoo. Työelämä on jo osa opintoja Laaja-alaisuus näkyy hyvin, kun tarkastellaan viime vuosina valmistuneiden maiste- reiden laidasta laitaan olevia työnimikkeitä, kuten tutkija, analyytikko, opettaja, suunnittelija ja tiedottaja. Tietysti opiskelijan henkilökohtaisilla mieltymyksillä on merkitystä, mutta politiikan tutkimus antaa siis erinomaisen pohjan moneen työhön. Opinnot ovat tietysti vain ponnahduslauta seuraavalle askelmalle työelämään. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa asia on hyvin huomioitu. Juntusen mukaan työelämään suhtaudutaan nyt terveemmin kuin kymmenen vuotta sitten. Työnäkökulma linkittyy opiskeluun ja konkretisoituu työharjoittelussa, jonka valtaosa opiskelijoista suorittaa osana opintojaan. Lisäksi Juntunen mainitsee opiskelun mahdollistamat kohtaamispaikat opiskelijoille ja mahdollisille työnantajille esimerkiksi vie- Tutkija Tapio Juntunen kertoo, että koko tutkinnon taustalla on ajatus asiantuntijaksi kasvamisesta. railuluentojen, seminaarien ja ekskursioiden yhteydessä. Vielä on tietysti itse osaaminen sekä siihen liittyvät tiedot ja taidot, eli osaamisperustainen tutkinto, joka täällä tarkoittaa, että pitää olla käytännöllisiä taitoja, jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa teoreettisen kanssa. Eli että tutkinnossa ei ole vain muutamaa kolosta työelämärelevanssille, vaan koko tutkinnon taustalla on ajatus asiantuntijaksi kasvamisesta, Juntunen selventää. 9

6 YLIOPISTOSSA TAPAHTUU YLIOPISTOSSA TAPAHTUU Raikasta journalismia Valoa pimeyteen kurkistaa tulevaisuuteen hyvässä ohjauksessa teksti: Mikko Korhonen kuva: Jonne Renvall Tampereella toimii ainutlaatuinen harjoittelujärjestelmä Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) kootaan syksyisin lista työnantajista, joihin journalistiopiskelijat hakevat alkuvuodesta toimitusharjoitteluun. Harjoittelun vastuuhenkilö, yliopistoopettaja Maarit Jaakkola kertoo, että CMT:n harjoittelujärjestelmä auttaa opiskelijaa saamaan ensimmäisen oman alan työpaikan. Monilla ei ole tarpeeksi kokemusta ja työnäytteitä, jotka riittäisivät kesätoimittajan paikkaan. Harjoittelujärjestelmä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Millään muulla yliopistolla tai korkeakoululla ei ole vastaavaa, vaan muualla journalismin opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itse, Jaakkola sanoo. Keskitetty järjestelmä auttaa myös varmistamaan, että harjoittelijoiden työ vastaa tutkintovaatimuksia eli on journalistista työtä. Järjestelmä takaa harjoittelijalle myös työehtosopimuksen mukaisen palkan. Tukea ympäri vuoden Opiskelijalle nimetään työpaikalla harjoitteluohjaaja, joka perehdyttää ja vastaa käytännön kysymyksiin. Ohjaaja antaa palautetta koko harjoittelun ajan. Juttuja ja kuvia käydään yhdessä läpi muutaman kerran jo harjoittelun kuluessa, minkä ansiosta nähdään harjoittelijan kehitys ja voidaan säätää työtehtävien haastetasoa. Vuosittain huhtikuussa jär jes tetään harjoittelunohjauspäivä, johon kutsutaan toimitusten ohjaajat ja harjoittelun yhteyshenkilöt. Tuolloin ohjaajat ja opiskelijat voivat suunnitella yhdessä kesän koitosta. Jaakkola kertoo, että harjoittelunohjaajille on ollut tärkeää jakaa toimitusten kokemuksia ja harjoittelun hyviä käytäntöjä. Yliopiston tulee tarjota jatkuvaa tukea työnantajille harjoitteluohjauksen käytäntöjen järjestämiseen ja kehittämiseen. 10 Harjoittelijoilla on myös suljettu Facebookryhmä, jossa saa kysyä ja kommentoida harjoittelun aikana. Monet harjoittelijat twiittaavat kokemuksistaan. Opiskelijat laativat harjoittelustaan raportin ja saavat tuotoksistaan kieli- ja kuvakritiikkiä. CMT:ssä on pidetty ensimmäinen webinaari eli verkkovälitteinen seminaari yhdessä Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineen kanssa. Opiskelijoiden kokemuksia saattoi kuunnella omalta tietokoneeltaan. Webinaareja on tarkoitus jatkaa. Ideoita ja somea toimituksiin Journalismin opettajat kannustavat opiskelijoita tuomaan ideoita esiin toimituksissa. Harjoittelijoiden ansiosta toimituksen palautteenantokulttuuriin tai sosiaalisen median hyödyntämiseen on saatu kesän aikana aivan uutta suuntaa. Mitä kolmisenkymmentä innokasta journalistinalkua tuovat toimituksiin jälleen ensi kesänä? Raikkaita juttuideoita, muutosta palautteenantokulttuuriin, ideoita somen hyödyntämiseen ja uusia työtapoja, Jaakkola summaa. Tampere-talossa esitellään tapahtuman aikana myös Tampereen kaupungin raitiotiehanketta, korkeakoulujen uusia kampustiloja ja tulevaisuuden koulutusta sekä nykypäivän innovaatioita. Tampereen yliopiston 90 -vuotisjuhlavuoden ja Tampereen teknillisen yliopiston 50 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi yliopistojen alumnit luennoivat ja ovat esillä tapahtumassa. Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille. Valoa pimeyteen -tiedetapahtuma järjestetään Tampere-talossa klo Vuoden 2015 Valoa pimeyteen -tiedetapahtuman teemana on Tulevaisuus - nyt. Tapahtuman aikana kuullaan luentoja muun muassa kaupunkisuunnittelusta, YK:n roolista tulevaisuuden maailmassa, tulevaisuuden insinööreistä, langattomasta terveysteknologiasta ja unitutkimuksesta sekä poliisityön strategiasta. Ohjelma päivittyy osoitteessa: Vuoden 2015 tiedetapahtuman järjestäjät ovat: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Kulttuurirahasto, Aamulehti ja Tampere-talo. Nimi vaihtuu Tampereen yliopiston työelämäpalvelut Tampereen yliopiston ura- ja ntipalvelut vaihtaa juhlavuoden kunniaksi nimeään. Uusi nimi Tampereen yliopiston työelämäpalvelut otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Tampereen yliopiston työelämäpalveluiden palvelut työnantajille Työelämäpalvelut yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille Harjoittelu- ja työpaikkavälitystä net Koulutuksia ja tapahtumia työelämätoimitusharjoittelun sivut Twitter: #toimharj tisivuilla. Näkyvyyttä ja mahdollisuuksia esittäytyä opiskelijoille kampuksella. Yhteyksiä monialaiseen yliopistoon autamme kontaktin etsimisessä. pohdintojen ja työnhaun tueksi. Harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja nettisivuilla. Tietoa urasuunnittelusta, työnhausta ja valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Erilaisia mahdollisuuksia ura oh jauk seen. Uusi valintaopas ilmestynyt. Katso uta.fi/opiskelijaksi 11

7 Maailman muuttajia. Tampereen yliopistosta valmistuu monen alan osaajia Biolääketieteellisen tekinologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Terveystieteiden yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työ tavoittaa tekijänsä välityspalvelulla Workit.netti Näkvyyttä kampuksella Ura- ja yritystapahtumat Tampereen yliopisto, käyntiosoite Kalevantie 4

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart -uraohjausmalli OPISKELIJALÄHTÖISYYS SPARRAAVA OPETTAJA TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö ja tavoitteet:

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 1.10.2012 Osaaminen Laaja-alainen osaaminen Monialainen osaaminen Huippuosaaminen Erikoisosaaminen Onko realistista saavuttaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk AHOT KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke 12.12.2013 Sisko Mällinen, Tamk Hankkeen perustiedot Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa - hankkeelle Päätoteuttajana

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Ohjaus- ja työelämäpalvelut Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices Opintokatu KE 1143 career@oulu.fi Opetus- ja opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut Opetuksen kehittämisyksikkö Kansainväliset asiat Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Paranna työnhakutaitojasi netissä!

Paranna työnhakutaitojasi netissä! Paranna työnhakutaitojasi netissä! te-palvelut.fi/jobitti CV-netti anna työnantajan löytää sinut Laita oma työnhakuilmoitus nettiin ilmaiseksi. CV-netin käyttöön tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työn tulevaisuus. VAROITUS Perustuu subjektiivisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Matias Mäkitalo Co-founder, Treamer Oy

Työn tulevaisuus. VAROITUS Perustuu subjektiivisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Matias Mäkitalo Co-founder, Treamer Oy Työn tulevaisuus VAROITUS Perustuu subjektiivisiin kokemuksiin ja näkemyksiin Matias Mäkitalo Co-founder, Treamer Oy Teknologian myötä rutiinityöt vähentyvät merkittävästi ja kehityksen syklit nopeutuvat,

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015 Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Mitä on urasuunnittelu? O Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi O Tietoisten valintojen

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Jack of All Trades or Master of None Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Laaja-alaisuuden kysymykset Opiskelijanäkökulma on myös moninainen ja riippuu paljon keneltä kysytään.

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot