Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (36) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (36) Kaupunkirakennelautakunta"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo :00-7: Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen, klo 6.0 saakka, asiat - Isto Huttunen, varajäsen Anne Paulo-Tuovinen, klo.0 alkaen, asiat - Pekka Pollari Varpu Puskala, klo.0 alkaen, asiat - Maija Svärd Sirpa Karjalainen, varajäsen, klo 6.0 saakka, asiat - Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja, klo , asia Jarkko Rantonen Maaningan varaedustaja Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja esittelijä Terhi Leppänen, tiedottaja Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja klo 6.0 saakka, asiat - Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja klo 6. saakka, asiat - Ismo Heikkinen, kaupungininsinööri Martti Lätti, vs. suunnittelujohtaja klo 6.0 saakka, asiat - Anne Simonen-Ruuskanen, henkilöstö- ja pöytäkirjanpitäjä talouspäällikkö Asiat - 6

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu ), Isto Huttunen Pekka Pollari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu ),.9.0 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 9 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien - 7, 60, 6-6 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin, 6-6, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 9 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien, 6-6 osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 9 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 6 Talousarvion 06 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella 6 Investointien talousarviomuutokset vuonna 0 7 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 0 6 Lisärahan myöntäminen Kurkimäen kelokylän esiintymislavan rakentamiseen ja hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseen Vastine oikaisuvaatimukseen Korpitie 6 60 Yhdyskuntatekniset palvelut 0 tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta 9 6 Asuntotontin (Rantapuistonkatu ) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy 0 6 Asuin- ja liiketonttien hinnoittelu Linnapellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa 6 6 Liikenteen sujuvuuden parantaminen Leväsentiellä KYP tiedonannot 0 Muutoksenhaku, 6-6 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 9 Liite B / kuntalain mukainen valitusosoitus Sivu 7 6

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta olivat poissa Markku Söderström, Jaakko Kosunen, Sirpa Kulin sekä Maaningan edustaja Matti Solehmainen. Kokouksessa olivat läsnä varajäsen Sirpa Karjalainen, Isto Huttunen ja Maaningan varaedustaja Jarkko Rantonen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Paavo Kankkunen ja Jaakko Kosunen. Päätös Merkitään, että Varpu Puskala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Valittiin Isto Huttunen ja Pekka Pollari.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Asianro 6/0.0.0/0 Talousarvion 06 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut Kaupunginhallituksen linjaukset Vuoden 06 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 0 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaareissa sekä talousarviotiimissä, joka koostuu konsernipalvelujen talousarvion valmistelijoista ja palvelualueiden sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden talouspäälliköistä. Talousarvio-valmistelua on käsitelty lautakuntien omissa tilaisuuksissa (kaupunkiympäristön palvelualueen seminaari 0..0) sekä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien yhteisessä strategia- ja talousseminaarissa..0. Valmistelua on ohjannut seminaarissa saadut linjaukset. Talousarvion laatimisen perustana on kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 06 kuitenkin siten, että vuoden 0 talousarvion ydinkaupungin toimintakatetta sopeutetaan 0,6 milj. eurolla. Sopeutuksella tavoitellaan vastaavan suuruista alijäämän pienentymistä koko kaupungin tulokseen vuodelle 0. Sopeutuksen jälkeen koko kaupungin alijäämä olisi, M vuodelta 0. Vuoden 06 taloussuunnitelmassa toimintakatteen muutos on määritetty, %:n tasolle vuoden 0 talousarvioon nähden. Kaupunginvaltuuston..0 pidetyssä seminaarissa toimintakatteen muutoksen enimmäismääräksi määritettiin vastaava taso. Kun lähtökohdaksi otetaan vuoden 0 edellä kuvatuin tavoin sopeutettu talousarvio, heijastuu suunniteltu sopeutus myös vuodelle 06 laadittavaan talousarvioon. Palvelualueiden edellytetään ottavan määrärahojen ja henkilöresurssien kohdentamisessa huomioon tuottavuusohjelman ja strategian painopisteiden edellyttämät toimenpiteet ja tavoitteet. Palvelualueilla toiminnan ja resurssien kohdentamisessa painopiste on erityisesti asiakasrajapinnassa. Palvelualueiden toimintatuottojen ja -menojen muutoksia kuluvan vuoden ennusteeseen tullaan tarkastelemaan yhteistyössä siten, että toimintakate muodostuu liitteenä olevan lyhennetyn tulos- ja rahoituslaskelman raamin mukaiseksi. Vuoden 06 talousarviosuunnittelun nettoinvestointitasoksi on tässä vaiheessa merkitty voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen, milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Mikäli varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitusvaje hoidettaisiin kokonaisuudessaan velanotolla, lainakanta lisääntyisi noin,0 milj. euroa. Vuoden 0 osalta lainamäärän kasvuarvio on vuoden 0 talousarviota noin 7,0 milj. euroa pienempi johtuen vuoden 0 odotettua parempana toteutuneesta tulostasosta ja sen myötä vuoden 0 ensimmäisellä puoliskolla

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) vallinneesta hyvästä kassatilanteesta. Tämä huomioiden lainamäärän vuoden 06 lopussa arvioidaan olevan, milj. euroa eli noin.90 euroa/asukas. Talousarvioon sisällytetään tuottavuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen vastuuhenkilöt on määritelty tuottavuusohjelmassa. Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavaa säästöä ostopalveluista, sisäisen liikkuvuuden lisäämistä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kaupunginhallituksen..0 tekemän päätöksen mukaiset toimenpiteet kuluvan vuoden talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden kehittämisestä lähivuosina huomioidaan talousarviovalmistelussa. Palvelualuejohtajat ja asiakkuusjohtajat vastaavat siitä, että tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet otetaan huomioon käyttösuunnitelmien laatimisessa ja että sovitut toimenpiteet toteutetaan. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan kaupunginvaltuuston..0 hyväksymän Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman tavoitteet. Henkilöstösuunnittelu on avainasemassa henkilöstömenoihin varauduttaessa. Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat näkökulmat: varautuminen toiminnan vaatimaan henkilöstötarpeeseen varautuminen henkilöstön eläköitymiseen ja poissaoloihin rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen osaamisen johtaminen ja kehittäminen Kaupunkistrategia ja painotukset Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 06 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaareissa sekä Kuopion kaupunginvaltuuston seminaarissa. Valmistelutyön pohjalta on koottu kaupunkitasoiset tavoitteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarviovalmistelussa huomioitaviksi. Strategiassa erityisesti painotettavia asioita ovat: Kasvu, kilpailukyky ja vetovoima Kasvun edellytyksistä huolehtiminen Savilahden alueen kehittäminen Yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa Kuntayhteistyö win-win -periaate Positiivisen Kuopio -kuvan edelleen kehittäminen Asukkaat ja palvelut Kaavoituksesta huolehtiminen Palvelujen uudet tuottamismallit Lähidemokratiamallin rakentaminen

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta Vaikutusten arviointi - Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Talouden tasapainottaminen Palvelualueiden johtamisrakenteiden keventäminen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen Omistajaohjaus Aikataulu Talousarvion valmistelutilannetta on käsitelty kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa Palvelualueiden lautakuntien talousarvion valmisteluseminaarit pidetään syyskuun aikana. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran.0.0. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on..0 ja talousarvion päätöskokous Palvelualueiden lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat viimeistään..0. Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelmaseminaari pidetään..0 ja käyttösuunnitelman päätöskokous on..0. Kaupunkiympäristön palvelualueen valmistelu Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota on valmisteltu edellä mainittujen lähtökohtien puitteissa. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioehdotus ylittää valmistelun tässä vaiheessa annetun raamin n. M. Haasteita tuovat vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset, joukkoliikenteen järjestäminen, resursseja sitovat suurhankkeet sekä myyntivoittotavoitteen saavuttaminen. Haaste myyntivoittotavoitteen saavuttamiseksi vuonna 06 on kasvanut, mutta kuluvana vuonna tavoite ylitetään. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 06 toiminnan painopisteet esitellään liitteenä olevassa aineistossa, samoin kuin avainprosessien välinen raaminjako kaupunkiympäristön palvelualueella sekä toiminnalliset muutokset. Esitys Lautakunta hyväksyy palvelualueen toiminnan painopisteet talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi ja merkitsee talousarvion valmisteluaineiston tiedoksi. Liitteet 6/0 Valmistelutilanne.9.0 Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen ja Anne Paulo- Tuovinen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Merkitään, että ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Sirpa Karjalainen, Paavo Kankkunen, kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen, kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen ja vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 6/0.0.00/0 Investointien talousarviomuutokset vuonna 0 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Vuodelle 0 suunnitelluissa investointikohteissa on tapahtunut runsaasti muutoksia mm. kaavoituksen ja suunnittelun viiveiden sekä elinkeinoalueiden rakentamisen takia. Elinkeinoalueet: Elinkeinoalueisiin oli kuluvalle vuodelle varattu Summaa on käytetty Lumitien rakentamiseen Leväselle ja loppuosuus on tarkoitus käyttää Tehdaskadun ja Saaristokadun risteyksen liikennejärjestelyihin. Hankkeen suunnitelmat ovat valmiina ja hanke on urakkalaskennassa. Risteykseen toteutetaan liikennejärjestelyjä, jonka lisäksi risteykseen tulee liikennevalot vuoden 06 puolella. Järjestelyt tarvitaan alueen liikennemäärien kasvaessa (Saaristokatu, alueelle tuleva Lidl-myymälä). Alkuvuodesta kaupunginhallitus antoi,0 miljoonan euron lisävaltuuden Pienen Neulamäen alueen toteutukseen. Alueen kadut ja tontit ovat nyt tekeillä. Ensi vuonna alueella tehdään lisäksi viimeistelyjä (mm. päällystystyöt). Myös alueelle tulevat yritykset ovat jo aloittaneet rakentamistyöt. Kaupunginhallituksen myöntämä lisävaltuutus yhdessä käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan kanssa ovat varsin riittävät elinkeinoalueisiin liittyvien hankkeiden toteutukseen. Maaningan kohteet: Asuntotuotantokohteet: Maaningalle on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän rakentamista kantatielle 77 Kinnulanlahti - Siilinjärvi -välille ja väyläyhteyttä kantatieltä Käärmelahden koululle. Hankkeeseen on varattu kuluvalle vuodelle , mutta Ely-keskuksen rahoitusjärjestelyistä sekä suunnittelun etenemisestä johtuen hankkeen toteutuminen käynnistyy ensi vuoden puolella ja määrärahasta jää käyttämättä noin Rahaa menee vain hankkeen suunnitteluun. Hankkeen siirtyminen lisää määrärahatarvetta vuoden 06 puolella. Edelleen muista Maaningan katukohteista suurin osa on rahoitettu edellisen vuoden puolella Maaningan kunnan toimesta. Tälle vuodelle Maaningalle varatuista määrärahoista jää käyttämättä yhteensä noin Keilanrinne, Matkusniemi ja Hiltulanlahti. Maaningan kohteista käyttämättä jääviä määrärahoja tulisi suunnata strategisesti tärkeisiin asuntotuotantokohteisiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen investointiohjelman mukaan Keilanrinteen I-alueen kunnallistekniikan rakentaminen olisi käynnistetty elokuussa ja työtä olisi jatkettu kevääseen 06 asti. Keilanrinteen asemakaava sai lainvoiman.7.0 ja alueen kunnallistekniikan suunnitelmia on päästy viimeistelemään siten, että rakentamistyöt voidaan käynnistää loppuvuodesta. Keilanrinteen kaavoituksen viivästyessä on laadittu Matkusniemen alueen kunnallistekniikan suunnitelmat, joten alueella on pystytty käynnistämään rakentamistyöt elokuun aikana. Kuluvalle vuodelle Keilanrinteelle on varattu katujen rakentamista varten. Tä-

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) män lisäksi Matkusniemeen arvioidaan tarvittavan kuluvana vuonna noin , kun se käynnistetään suunniteltua aikaisemmin. Keilanrinne on kaupungin omistamien kerrostalotonttien takia eteläisten kaupunginosien tärkein asuntotuotantokohde. Matkusniemi on taas toteutettava alueella solmittujen maankäyttösopimusten takia viimeistään vuonna 07. Molempien Saaristokaupunkiin sijoittuvien alueiden eteenpäin vieminen on siten tärkeätä. Tämän lisäksi Hiltulanlahden I-vaiheen rakentamiseen joudutaan käyttämään ennakoitua enemmän määrärahoja. Hiltulanlahti on kaupungin pääasiallinen omakotitonttikohde. Lisämäärärahatarve on noin euroa. Nämä toimenpiteet tulisivat tehtäviksi joka tapauksessa tulevina vuosina. Maaningalta käyttämättä jäävät määrärahat riittävät em. asuntotuotantokohteiden lisämäärärahatarpeisiin. Käyttösuunnitelmamuutoksella Maaningan kohteista tulisikin siirtää euroa Matkusniemen ja Hiltulanlahden rakentamiseen. Muuta Maaningalta säästyvää osuutta voidaan edelleen hyödyntää mm. Saaristokaupungin viimeistelyssä. Vaikutusten arviointi Rahojen siirtäminen tärkeisiin asuntotuotantokohteisiin parantaa rakentamisen työllisyyttä ja on siten yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Maaningan kohteista käyttämättä jäävästä määrärahasta euroa siirretään käytettäväksi asuntotuotantokohteisiin Saaristokaupungissa ja Hiltulanlahdessa. Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 660/ /0 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja - haltijoilta v. 0 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan..006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta hajaasutusalueita. Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun. Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta. Keskitetyllä alueella talvikaudella 0-0 muodostui yhteensä 9,7 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 9 66,7 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista. Talvikauden 0-0 toteutuneet kustannukset ovat jonkun verran edellistä vähälumista talvikautta suuremmat. Lumenajon kokonaiskustannus oli 9,, josta kiinteistöjen osuus on 9 00,0. Lumen lähisiirtopaikkojen käyttö vähentää hieman lumenajokustannuksia, samoin keskustan sulanapitojärjestelmän käyttöönotto. Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on m ja käytetty kokonaisrakennusala on m. Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla m kertaa 9 66,7 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla m kertaa 9 66,7 euroa. Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 9 m ja kokonaisrakennusala m, hinta muodostuu seuraavasti: 9 m jaettuna m kertaa 9 66,7 euroa plus m jaettuna m kertaa 99 6,7 euroa = 0, x 9 66,7 euroa + 0,00007 x 9 66,7 euroa =,7 euroa + 0, euroa =, euroa. Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 6, % verrattuna edelliseen talvikauteen. Kustannusnousu johtuu siitä, että lunta oli huomattavasti enemmän

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) kautena 0-0 kuin edellisenä talvena, joka oli poikkeuksellisen vähäluminen Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa. Vaikutusten arviointi Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa. Jalkakäytävien liukkaudentorjunta on valtakunnallisen vertailun tulosten perusteella hoidettu viimeksi kuluneena talvikautena hyvin. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 9,7 euroa. Perittävä maksu on vähintään 0 euroa ja laskutuksessa noudatetaan..0 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero. Valmistelija Juho Pelkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 666/ /0 Lisärahan myöntäminen Kurkimäen kelokylän esiintymislavan rakentamiseen ja hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Talkoorahan hakija Talkoorahahanke Kurkimäen kyläyhdistys on sitoutumaton yhdistys, joka toimii Kurkimäen alueen kehittämiseksi yhteistyössä alueella vaikuttavien muiden tahojen kanssa. Kyläyhdistyksen tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä sekä julkisia palveluja. Kurkimäen kyläyhdistys on Kuopion kaupungin ja erilaisten yksityisten sponsorien avustamana toteuttanut Kurkimäkeen vuosina 0 ja 0 Kelokylänimisen virkistysalueen. Kelokylässä on tällä hetkellä laavu, käymälä, liiteri sekä ulkotulipaikka ja pöytäryhmä. Lisäksi Kelokylän vierestä kulkee hiihtolatu, joka on kyläläisten aktiivisessa käytössä. Kurkimäen kyläyhdistys ry:lle on jo myönnetty vuodelle 0 talkoorahaa 000 euroa esiintymislavan rakentamiseksi ja viereisen hiihtoladun toiminnallisuuden parantamiseksi Kelokylää sivuavalla osuudella (kaupunkirakennelautakunnan päätös..0 9). Nämä työt ovat tällä hetkellä loppusuoralla. Kelokylän virkistysalue on poikkeuksellisen laaja hanke, jota on rakennettu ja tuettu useampana vuotena. Kyläläisten into talkootoimintaan tuntuu olevan poikkeuksellisen hyvä. Kyläyhdistys hakee jo myönnettyyn talkoorahaan lisäavustusta 000 euroa hankkeen aikana myöhemmin ideoituihin lisätöihin. Anottu lisäraha on tarkoitus käyttää materiaali-, tarvike- ja konekuluihin. Yhdistys haluaa sorastaa uuden hiihtolatu-uran ja Kelokylään menevän tien yhtymäkohdan ja rakentaa tehtyyn varastohuoneeseen kunnolliset hyllyt ja työpöytä. Lisäksi koneurakoitsija oli lahjoittanut yhdistykselle sähköpylvään ja nyt olisi mahdollista korvata ohut maakaapeli ilmakaapelilla. Luvallisena sähköurakoitsijana Kurkimäen kyläyhdistyksen ry:n puheenjohtaja Pasi Mecklin on kertonut tekevänsä kaikki sähköalan työt talkootyönä. Kyläyhdistys on toimittanut talkoorahan lisähakemuksessa tarkan kustannusarvio talkootöistä. Lisätalkooraha käytetään kustannusarvion mukaan tarvikkeisiin ja konetyötunteihin seuraavasti: Murskeet (yksi rekallinen) 0 Konetyöt (traktorikaivuri ja koriauto, h) Ilmakaapeli, maakaapeli ja liittimet ilmakaapelille 6 Harus, kiinnikkeet ja kiristimet (pylvään ja ilmakaapelin tuenta)

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Talkoohankkeen vaikutukset Talkoorahan myöntämisen edellytykset Varastohuoneen hylly ja työpöytälevyt (vesivaneri) 7 Hyllyjen seinäkiskot ja hyllykannakkeet (Elfa) 76 Kurkimäen kyläyhdistys ry on vuosina 0-0 osoittanut olevansa aktiivinen toimija ja se on hoitanut aiemmat talkoohankkeet erinomaisesti. Aikaisempina vuosina kyläyhdistykselle on myönnetty talkoorahaa 000 euroa vuonna 0 ja 000 euroa vuonna 0. Kelokylä hankkeena on tähän mennessä ollut menestys ja siellä on jo järjestetty satoja henkiä kiinnostaneita yleisötapahtumia. Käynnissä olevalla esiintymislavan rakentamisella Kurkimäen kylän alueen palvelutasoa parannetaan olennaisesti, kun kylällä ei ole aiemmin ollut esiintymiseen soveltuvaa kylätaloa, nuorisotiloja tai ulkoaluetta. Hiihtoladun toiminnallisuuden parantamisella parannetaan Kelokylän pysäköimismahdollisuuksia sekä hiihtoladun turvallisuutta. Lisärahahakemuksen mukaisilla töillä tehdään edelleen toimivampi Kelokylän kokonaisuus. Kyläyhdistyksen talkoolaisilla talkoohenki päällä ja he haluaisivat tehdä suunnitellut lisätyöt koko hanketta ajatellen kerralla kuntoon. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että kyläyhdistys jatkossakin vastaa Kelokylän hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi kyläyhdistykseltä edellytetään, että se hakee töihin tarvittavat luvat. Vaikutusten arviointi Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Kurkimäen kylän yhteisöllisyyttä huomattavasti. Lisäksi hankkeen toteuttaminen parantaa kylän hiihtoladun turvallisuutta sekä mahdollistaa uusien palveluiden järjestämisen kylällä tarjoamalla mahdollisuudet erilaisten esiintymisten järjestämiseen. Lisätalkoorahalla hiihtoladun ja tien yhtymäkohta saadaan toimivammaksi ja turvallisemmaksi sekä tapahtumia ja esiintymisiä varten kunnolliset hyllyt ja pöytä. Korvaamalla ohut maakaapeli vahvemmalla ilmakaapelilla saadaan toimintavarmempi sähköistys Kelokylään. Esitys Esitän, että Kurkimäen kyläyhdistys ry:lle myönnetään lisätalkoorahaa 000 euroa varastohuoneen hyllyjen ja työpöydän rakentamiseksi Kurkimäen Kelokylään, hiihtoladun ja tien yhtymäkohdan sorastamiseksi sekä maakaapelin korvaamiseksi ilmakaapelilla. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti. Liitteet 666/0 Lisärahahakemus Valmistelija Jani Paananen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 9/ /0 Vastine oikaisuvaatimukseen Korpitie 6 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Asia ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen sisältö ja vaatimukset Merja Viljakainen Korpitie 6:sta on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen kaupungininsinöörin päätöksestä.6.0 Muut asiat /0 Päätös hulevesiasiassa Korpitie 6. Samasta päätöksestä on jättänyt oikaisuvaatimuksen myös Ari Kröger Korpitie :sta. Krögerin oikaisuvaatimus on päivätty..0. Lisäksi Matti Auvinen Korpitie :sta on jättänyt samasta asiasta..0 päivätyn kannanottonsa. Oikaisuvaatimus on tehtävä päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Kaupungininsinöörin päätös on postitettu.6.0, joten Viljakaisen oikaisuvaatimus on tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Sen sijaan Krögerin oikaisuvaatimus on päivätty vasta..0 ja on siten, tehty oikaisuvaatimusajan jälkeen. Viljakainen katsoo, että kyseessä ei ole yksittäisen tontin kuivattaminen vaan ongelma syntyy heidän tonttinsa ulkopuolella, erityisesti kaupungin puistoalueella. Viljakainen kertoo, että he ovat huolehtineet tonttinsa kuivatuksesta salaojituksella ja ohjaamalla tontin pintavedet sadevesijärjestelmään (tällä tarkoitettaneen vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriä). Oikaisuvaatimuksen jättäjä kertoo, että tulvatyöryhmä on suositellut kahta eri vaihtoehtoa, joista molemmat edellyttävät toimia muualla kuin heidän hallinnoimallaan tontilla. Oikaisuvaatimuksen jättäjä katsoo, että he eivät yksityishenkilöinä voi tehdä kaivutöitä kaupungin maalla. Lisäksi Viljakainen huomauttaa vuokrasopimuksesta, jossa ei ole velvoitetta hulevesien johtamisesta. Viljakaisen mielestä kaupungilla on kaavoittajana ja maa-alueiden luovuttajana velvollisuus huolehtia, että tonttien pintavesiasiat ovat kunnossa. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo edelleen vesiongelman pahentuneen pari vuotta sitten tehdyn puuston raivauksen jälkeen, kun ei enää ole isoja puita imemässä vettä. Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä varsinaista vaatimusta. Ari Krögerin..0 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa on esitetty vaatimus siitä, että Kuopion kaupungin tulee hoitaa alueellaan hulevesien pois johtamisen omalla kustannuksellaan niin, etteivät pintavedet kulkeudu alapuolisille tonteille. Voitaneen olettaa, että myös Viljakainen on oikaisuvaatimusta tehdessään tarkoittanut

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) hakea muutosta kaupungininsinöörin päätökseen, ja hänen jättämänsä oikaisuvaatimuksen tarkoitus on samansuuntainen kuin Krögerin vaatimus. Oikaisuvaatimuksen oikeudellinen arviointi Kaupungininsinöörin päätöksessä mainitaan, että asiakkaalle on useaan otteeseen neuvottu kuinka kerääntyvät vedet on mahdollista johtaa vesilaitoksen hulevesijärjestelmään, ja asiakkaalle on tarjottu kahta vaihtoehtoista liittymispaikkaa. Toinen liittymispaikka on tontin välittömässä läheisyydessä kadulla, jolloin tontin takaosan vedet olisi johdettava oman tontin läpi kadulle. Toinen tarjottu vaihtoehto on kaivaa avo-oja tontin takaosasta naapuritonttien ohi, josta vedet ohjattaisiin hulevesiviemäriin. Asiakas katsoo, että koska vuokrasopimuksessa.7.90 no ei ole mainintaa hulevesien johtamisesta kaupungin alueelta, ei heidän velvollisuutensa ole omilla kustannuksilla johtaa vesiä kaupungin ns. puistoalueelta hulevesijärjestelmään. Asiakkaan mielestä ei ole kyse tontin hulevesien johtamisesta vaan kaupungin puolelta tulevasta hulevedestä. Asiakas katsoo, että he ovat MRL 0 :n mukaisesti huolehtineet tontin hulevesistä salaojittamalla rakennusvaiheessa vuokratonttia ja johtamalla vedet sadevesiviemäriin. Hulevesillä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 0 a :n mukaan rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Oikaisuvaatimuksen jättäjän mielestä kyseessä oleva ongelma johtuu kaupungin puistoalueelta tulevasta vedestä. Mikäli näin katsotaan olevan, kyseessä ei ole varsinainen hulevesiongelma, vaan kyseessä on ojitusasia. Oikeuskäytännössä esimerkiksi ratkaisussa KHO t. 6 (LRS) katsotaan, että tonttien kuivatusvesien johtaminen on nimenomaisesti ojitusta. Ojitusta säännellään vesilain luvussa, jonka 0 :ssä säädetään hyödynsaajan mahdollisuudesta kaivaa oja toisen omistamalle maalle. Oikeuskäytännössä ei ole vielä ratkaistu tarkoin, milloin uudistettujen hulevesisäännösten mukaan on kyse hulevesien johtamisesta, milloin muusta ojituksesta, mutta molemmissa tapauksissa vesien johtaminen on mahdollista tehdä toisen omistaman maan kautta, mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole. Ei siis ole perusteita väittää, että ojan kaivamisen esteenä olisi se, että asiassa kyseenä olevalla alueella oja tulisi kaivaa kaupungin omistamalle maalle. Kyseisessä asiassa kaupunki on koko ajan sallinut tonttien kuivattamisen myös kaupungin maalle kaivettavan ojan avulla. Korpitien alueella on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäri, johon kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä, ja johon vesihuoltolain 7b :n mukaan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään. Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmällä on asiakasmaksuilla katettavaa toimintaa. Lähtökohta uudistetussa hulevesilainsäädännössä on, että hulevesien hallinnasta voidaan periä maksua asukkailta. Näin ollen ei voida sanoa, että kaupunki olisi omalla kustannuksellaan velvollinen hoitamaan tonttien pintavesiasiat kuntoon. Kaupunki ei ole velvollinen rakentamaan tonttien kuivatusta. Asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ei voida toimia niin, että joillekin kaivettaisiin ojia tontin viihtyisyyden parantamiseksi kaupungin kustannuksella, eli verovaroin, ja toiset asukkaat joutuisivat itse omalla kustannuksellaan huolehtimaan tonttinsa kuivatuksesta tai kärsimään kosteikon läheisyydestä. Johtopäätökset Tonttien kuivatusongelma olisi teknisesti helppo ratkaista jo alun perin tulvatyöryhmän esittämillä tavoilla johtamalla vesi joko Korpitie 6 -tontin kautta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin tai kaivamalla avo-oja tonttien takaosi-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Vaikutusten arviointi - en ohi, ja johtamalla vedet hulevesiviemäriin toisesta kohdasta. Avo-oja on mahdollista kaivaa kaupungin maalle, tälle ei ole ollut missään vaiheessa estettä. Kyseisessä asiassa on mitä ilmeisimmin kyse vain siitä, että Korpitien asukkaat eivät halua omalla kustannuksellaan hoitaa ongelmaa, vaan vaativat kaupunkia toteuttamaan ojan kaivamisen kaupungin puistoalueella. Mikäli ongelma vaivaa useaa tonttia Korpitiellä, olisi kustannusten jakaminen täysin perusteltua, ja yhden tontin osuus ojituksesta jäisi varsin kohtuulliseksi. Kaupungininsinöörin.6.0 julkipanon jälkeen antama päätös /0 on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdilta voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Merja Viljakaisen oikaisuvaatimus hylätään ja kaupungininsinöörin päätös pysytetään voimassa. Liitteet 9/0 Oikaisuvaatimus / Merja Viljakainen 9/0 Oikaisuvaatimus / Ari Kröger 9/0 Kannanotto / Matti Auvinen Valmistelija Tanja Leppänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 690/ /0 Yhdyskuntatekniset palvelut 0 tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Yleistä FCG Oy laatii vuosittain kuntien toimeksiannosta yhdyskuntateknisten palvelujen ulkoista palvelukykyä mittavan tutkimuksen. Tutkimuksessa oli vuonna 0 mukana kuntaa (parillisina vuosina kuntia on mukana aina enemmän). Kysely toteutettiin arvoasteikolla siten, että neutraalin arvon alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 99. Kuopio on osallistunut kyseiseen tutkimukseen viime aikoina joka vuosi. Tutkimusta esiteltiin lautakunnalle myös viime vuonna. Kunnat valitsivat itse otoskoon. Kuopiossa kysely postitettiin 00 taloudelle, joista tällä kertaa 79 taloutta palautti kyselylomakkeen. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli %, joka on maan keskiarvoa. Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon Tässä esityksessä tuodaan Kuopion tulokset tiivistettynä kaupunkirakennelautakunnan tiedoksi. Koko tutkimus on löydettävissä internetissä. Huomion arvoista on, että vaikka kuopiolaisten vastauksissa näkyy muutoksia, niin mikään muutoksista ei ole merkitsevä. Joiltakin osin ero kuntien keskiarvoon on merkittävä, niin kuin huomataan yhteenvedosta kohdassa. Kuopio on kuntien keskiarvoa merkittävästi parempi mm. lumenaurauksessa ja liukkauden torjunnassa sekä katuvalaistusasioissa kuten myös tiedotuksessa vesihuollon häiriötilanteissa. Merkittävästi heikompi on tilanne asuntoalueiden metsien ja puistojen sekä leikkipaikkojen siisteyden ja niiden varusteiden kunnon osalta. Tulokset Katujen hoidon osalta Kuopio sijoittui kuten aikaisemminkin kuntien keskiarvoa paremmin. Myös talvihoito oli sujunut aikaisempaan malliin selvästi kuntien keskiarvoa paremmin. Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä on sujunut erityisen hyvin, kun tuloksia verrataan muihin kuntiin. Puistojen hoidon osalta Kuopion arvosanat olivat keskimääräistä heikommat. Jätehuollon osalta erityisesti järjestetyn jätehuollon toimivuus on hoidettu erityisen hyvin. Merkille pantavaa on, että tässä vertailussa huonoimmat kunnat ovat Turku ja Vaasa. Näissä kaupungeissa on käytössä kiinteistöjen haltijoiden järjestämä jätteidenkuljetus eikä kunnan järjestämä. Muuten jätehuollon arvosanat olivat keskimääräisellä tasolla.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Arviointia kunnossapitoalueittain Vaikutusten arviointi - Katuvalaistuksen osalta Kuopion on edelleen kärjen joukossa. Palo- ja pelastustoimen kysymysten osalta Kuopion arvosanat olivat keskiarvoa paremmat lukuun ottamatta sammutus- ja pelastuspalveluja. Vesihuollon osalta arviot olivat Kuopiossa pääasiassa keskimääräistä heikompia lukuun ottamatta viestintään ja asiakaspalveluun liittyviä kohtia. Näissä asiakohdissa arvosanat olivat entisestään parantuneet. Kyselytutkimuksessa eriteltiin tuttuun tapaan Läntisen urakka-alueen (taulukoissa alueet ja 6) ja muun Kuopion kunnossapidon arvioinnit. Tarkoituksena on alun perin ollut arvioida kunnossapidossa onnistumista eri urakoitsijoiden kesken. Vastauksia saatiin läntiseltä urakka-alueelta kappaletta ja muilta alueilta 7 kappaletta. Kysymyksiä ei ole osoitettu eri alueille, mutta voidaan otaksua, että oman alueen kunnossapito korostuu vastauksissa. Alueiden kesken ei ole nähtävissä kovin suuria poikkeavuuksia. Tämä oli tilanne myös viime vuonna. Vuosien välille mahtuu suuriakin vaihteluita, joita on hankala selittää. Tilastollisesti merkitsevänä erona voidaan tutkimuksen tekijän mielestä pitää noin 0,0 pisteen muutosta. Tällöin voidaan todeta seuraavat erot: keskustaan johtavien jalankulku- ja pyöräteiden kunto on läntisellä urakka-alueella heikompi kuin muualla Kuopiossa asuntoalueiden puistojen hoito on läntisellä urakka-alueella heikompi kuin muualla Kuopiossa (myös vuonna 0) Tämän lisäksi jätehuollossa on merkitseviä eroja, mutta ne eivät aiheudu alueurakoiden kunnossapidosta. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. 690/0 Alueelliset tulokset Kuopiossa (ei jaeta, julkaistaan kaupungin verkkosivuilla) Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro / /0 Asuntotontin (Rantapuistonkatu ) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Maankäyttöinsinööri on päätöksellä 6..0 varannut TA-Asumisoikeus Oy:lle Rautaniemen kaupunginosassa Rantapuistonkadulla sijaitsevan tontin Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. 0 TA-Asumisoikeus Oy on hakenut tontin vuokraamista. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa. ": ": ": 7 9 K ":67 K atu is tonk tapu Ran ":66 e n ti ii lo Keilanlahdet NO 9 06 N ":9 7 7 ": ":67 ": ": K NO 9 ":60 NO 9 0 NO 0 7 ":7 0 7 NO 7 0 ":9 K NO 7 0 K6 0 LP NO 6 ":9 ":67 0 NO 79 ": 0 NO NO 6 07 ":9 0 ": NO 9 6 P 7 Jynkänmäenpolku 0

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Tontti 7-- on asemakaavassa osoitettu merkinnällä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY). Tontin pinta-ala on 9 m ja rakennusoikeus 60 k-m. TA-Asumisoikeus Oy rakentaa tontille asumisoikeusasuntoja, joiden rahoittamiseen käytetään ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 7-- enimmäistonttihinnaksi 96 /k-m. Tontin vuosivuokra on % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin hinnaksi saadaan 6 euroa ja vuosivuokraksi euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0). Vaikutusten arviointi Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että TA-Asumisoikeus Oy:lle vuokrataan tontti 7-- seuraavin ehdoin:. Vuokra-aika alkaa.9.0 ja päättyy Tontin vuosivuokra on euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0).. Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 0 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).. Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita. 6. Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapurille. 7. Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisista maisematyöluvista tai muista puiden kaatamisen edellyttämistä luvista vastaa tällöin vuokralainen.. Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamista vahingoista. 9. Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot Pekka Rautiainen, puh

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.. Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.. Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.. Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.. Kuntalain 9 :n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Asianro 6/ /0 Asuin- ja liiketonttien hinnoittelu Linnapellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Niiralan Kulma Oy hallitsee vuokrasopimuksin Linnanpellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa sijaitsevia tontteja. Linnanpellon korttelissa olevat tontit on asemakaavan mukaan osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-). Asemakaavaan ei ole merkitty rakennusoikeutta tehokkuusluvuin tai numeroin, joten vuokran perusteena on kullakin tontilla käytettävä rakennusoikeus. Tiukkojen rakennusalojen ja rakennusten korkeutta säätelevien määräysten perusteella korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä noin 000 k-m. Haapaniemen korttelissa olevat tontit on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja yksi tontti liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Asuinrakennusten rakennusoikeutta korttelissa on 000 k-m ja liikerakennusoikeutta 0 k-m. Kortteleiden sijainti on osoitettu oheisissa kartoissa. Asemakatu LINJA-AUTOASEMA b RAUTATIEASEMA Maljalampi HAUTAUSMAA KOULU Kuva : Linnanpelto, kortteli, sijaintikartta 7 Ruustinnankj. Pappilantie Puutarhakatu LINNANPELTO Suntionkj. 7 Päivärinteent. 0 Papinkj. Kanttorinkj. 9 6 Hapelähteenkatu 6 Hannikaisen 76 Päivärinteenk katu Jannenkj Pekka Halosen katu 0 6 Kalevalankatu Linnanpellonkatu Gottlundinkatu Vuorelank Oksasenkj. 6a Snellmanink 6 6 S Venek. 6 7c 7a 0 ibeliuksenk MALJALAHTI 0 7 Karppasentie Killisenkatu 6 b 0 6 Juhani Ahon katu 7 Ratak. 9 Pohjolankatu a Juho Kauppis- Heikin k. 9 7 Salme 6 b c f Melankatu Lönnrotinkatu Hallmanink. laisenkatu Raninink. VR Hyrräk. Untamonk. Rissasen katu Aallonmurtajank. Kalevalantori Sammonkatu Kullervonkatu Hon Itkonniemenkatu Kalevalankatu 6 Vuorikatu

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Kuva : Linnanpelto, kortteli, asemakaava Kuva : Haapaniemi, kortteli, sijaintikartta SNELLMA- NINPUISTO VIERASVENE- VENESATAMA JALKA- PALLO- STADION LAITURI KIRKKO UIMA- RANTA KOULU Valkeinen 6 7b Rajakatu Umpikj. Teletie Kalliokatu Raivaaja Rin- Tupatie Ruotsinkatu Omakotitie Kaikukatu Ukkokodintie Lastent Taivallahdentie Kipinäkatu Harjukatu Käsityökatu Ajurinkatu Hatsalankatu Lapinlinnankatu Hallikatu Koljonniemenkatu Sorvarinkatu Piispankatu Brahenkatu Valkeisenkatu Sairaalakatu Kasarmikatu Torikatu Keihäskatu Kaartokatu Myhkyrink. Lehtikuusikontie Kontutie Laulurinne Kaskikatu Vanuvuorenk Kumpuk. Presidentinkatu Pengerk Haapaniementie Lehtoniemenk Miiluk nt Aarneenkuja nek. Pallok Aulis k. Aseveljenk Kaartok atu Urheiluk. Rav iradantie Huuhankatu Välikatu Valkeisenkatu Puistokatu Haapaniemenkatu Kauppakatu Minna Canthin katu Kuninkaankatu Savonkatu Kirkkokatu Kuopionlahdenkatu Maria Jotunin Siikaniemenkatu k. Puijonkatu Ruotsinkatu Lapinlinnankuja a b b 0 Aarneenkallionk. Rytkösen Alavanhovintie KUOPIONLAHTI

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Vaikutusten arviointi - Kuva : Haapaniemi, kortteli, asemakaava Niiralan Kulma Oy:llä on tarkoitus rakentaa Linnanpellon kortteliin uusia asuinkerrostaloja entisten purettavien rakennusten tilalle. Haapaniemen korttelissa olevat rakennukset on tarkoitus peruskorjata. Tonttien vuokrasopimukset on uusittava. Hankkeisiin on tarkoitus käyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa, joten tonttihinnoille on saatava ARA:n hyväksyntä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy Linnanpellon korttelissa asuinrakennusoikeuden enimmäishinnaksi 00 /k-m ja Haapaniemen korttelissa asuinrakennusoikeuden enimmäishinnaksi 0 k-m ja liikerakennusoikeuden enimmäishinnaksi 0 k-m. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoittamissa rakennushankkeissa Linnanpellon kaupunginosan korttelissa tontin vuokra perustuu rakennusoikeuden enimmäishintaan 00 /k-m. Tontin vuokra on % sen arvosta.. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoittamissa rakennushankkeissa Haapaniemen kaupunginosan korttelissa tontin vuokra perustuu asuinrakennusoikeuden enimmäishintaan 0 /k-m ja liikerakennusoikeuden enimmäishintaan 0 /k-m. Tontin vuokra on % sen arvosta.. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0).. Tonttien vuokrasopimukset uusitaan sitä mukaa kun vanhat sopimukset umpeutuvat ja rakennuslupien hakeminen sitä edellyttää.. Haapaniemen korttelia palveleva autopaikkatontti -- vuokrataan sellaisenaan. Mikäli kaupungin taholta ilmenee myöhemmin kaavoituk-

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) sellinen tarve siirtää autopaikkoja, on kaupungilla oikeus siihen ja vuokrasopimus muutetaan tällöin muutosta vastaavasti voimaan tulleen kuntalain mukaisesti vuokrasopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotusehto sen varalta, että tontti joskus vuokra-aikana muuttuisi muuhun käyttöön kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon. 7. Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta tai sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.. Muilta osin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja. 9. Kuntalain 9 :n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Asianro / /0 Liikenteen sujuvuuden parantaminen Leväsentiellä Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Hetti Rytsy ja 0 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Leväsentien liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Aloitteessa mainitaan, että Leväsentiellä on huonosti toimivia liikennevalo- ja merkkijärjestelyjä esim. Servican, Särkiniementien sekä Mestarinkadun liittymissä. Kaikista huonoin toimivuus aloitteen tekijöiden mukaan on Rauhalahdentien liittymässä. Aloitteessa esitetään toimivuuden parantamiseksi kiertoliittymän rakentamista. Nykytilanne Leväsentie on moottoritien rinnakkaisena väylänä sekä erikoiskuljetusreittinä toimiva pääkatu, jonka liikennemäärät Rauhalahdentien ja Tasavallankadun välillä vaihtelevat suuresti ollen Tasavallankadun eteläpuolella reilut 000 ajon/vrk ja Rahalahdentien pohjoispuolella 960 ajon/vrk. Merkittävimmät liittymien välityskykyongelmat ovat Rauhalahdentien liittymässä, jonka toimivuutta ei ole mahdollista parantaa nykyisin kaistajärjestelyin. Lisäksi ongelmia ja vaaratilanteita esiintyy Särkiniemen kohdalla sekä Mestarikadun kohdalla, jossa epäselvyyttä aiheuttaa samalla kohtaa oleva kauppakeskuksen tonttiliittymä. Viimeksi mainituissa liittymissä viivytyksiä esiintyy Leväsentien poikittaisessa suunnassa olevilla tulosuunnilla. Kadun itäpuolella kulkee välikaistalla erotettu pyöräilyn pääreitiksi luokiteltu kevyen liikenteen väylä. Kadun leveys vaihtelee erityisesti liittymäalueilla, mutta peruskaistaleveytenä on metriä, jolloin ajoradan kokonaisleveys on metriä. Poikittainen jalankulku- ja pyöräily tapahtuu samassa tasossa autojen kanssa, saarekkein varustettujen suojateiden kohdilta. Nopeusrajoitus kyseisellä katuosuudella on 0 km/h. Kyseisen katuosuuden merkittävimmät onnettomuuksien kasaumapisteet ovat Tasavallankadun, Mestarinkadun ja Rauhalahdentien liittymät. Lisäksi yksittäisiä onnettomuuksia on sattunut Kartanonkadun liittymässä ja suistumisonnettomuuksia kadun linjaosuudella sekä kevyen liikenteen onnettomuuksia Särkiniementien eteläpuolella olevilla suojateillä. Suurin osa sattuneista onnettomuuksista on ollut peräänajoja, jotka ovat johtaneet vain aineellisiin vahinkoihin. Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Leväsentien parantamisesta Tasavallankadun ja Kartanonkadun välillä on tehty yleissuunnitelma n. 0 vuotta sitten. Tuossa suunnitelmassa toimenpiteiksi on esitetty kadun muuttamista +-kaistaiseksi sekä uuden katuyhteyden rakentamista Särkilahden kohdalle Leväsentieltä Kolmisopentielle. Näiden toimenpiteiden on todettu parantavan tilannetta niin, ettei liittymiin tarvitse rakentaa valo-ohjausta. Suunnitelmassa on kuitenkin todettu, että Leväsentien nelikaistaistamisen yhteydessä on hyvä kuitenkin varautua liittymien valo-ohjaukseen rakentamalla tarvittavat putkitukset liikennevalokaape-

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Vaikutusten arviointi - leille. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty Mestarinkadun liittymän siirtämistä huomioiden K-Raudan / kauppakeskus Cantin tonttiliittymä sekä Kaivotien liittymän poistamista ja korvaamista Kulkutien kohdalle rakennettavalla liittymällä. Kaksi viimeksi mainittua toimenpidettä on toteutettu. Parantamistoimenpiteitä Leväsentielle on eistetty myös vuonna 00 laaditussa Valtatie liikennekäytävän Kuopion kohtaa koskevassa selvityksessä. Em. suunnitelmassa on esitetty, että vuoteen 00 mennessä Leväsentielle rakennettaisiin lisäkaistat Tasavallankadun ja Särkiniementien välille sekä uusi katuyhteys Leväsentien ja Kolmisopentien välille. Vuoteen 00 mennessä selvityksessä on esitetty lisäkaistojen rakentamista Rauhalahdentien ja Särkiniementien välille. Lisäksi toimenpiteenä on esitetty kaistajärjestelyjä Tasavallankadun liittymään. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteitä Leväsentien osalta on esitetty ramppien rakentamista Petoselle, minkä myötä Leväsentien liikenteen on arvioitu lisääntyvän. Kumpusaarentien rakentamiseen liittyen on Siikalahden ja Haapaniemen väliselle alueelle laadittu toimivuus- ja liikenneturvallisuustarkastelu. Kumpusaarentien rakentamisen on todettu parantavan merkittävästi Haapaniemen alueen liikenteen toimivuutta ja sitä myötä turvallisuuttakin. Tarkastelussa on päädytty siihen, että Kumpusaarentien rakentamisen yhteydessä tulee Leväsentien kapasiteettia lisätä rakentamalla Leväsentiestä +- kaistainen Tasavallankadun ja Särkiniementien välisellä osuudella. Lisäksi tarkastelussa on esitetty valo-ohjauksen rakentamista Kumpusaarentien (nykyinen Servican liittymä) ja Särkiniementien liittymiin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien uudelleenjärjestelyjä Särkiniementien liittymässä. Rakennussuunnitelmat edellä mainituista järjestelyistä laaditaan Kumpusaarentien suunnittelun yhteydessä ja niiden toteuttaminen kytketään määrärahojen puitteissa Kumpusaaren rakentamiseen. Perustelut päätösehdotukselle Edellä mainittujen yleissuunnitelman sekä liikennekäytäväselvityksen laatimisien jälkeen on Leväsentien varren maankäytössä tapahtunut muutoksia, joiden myötä Leväsentien tonttiliittymä- ja kaistajärjestelyjä on muutettu. Lisäksi uusi katuyhteys (Saaristokatu) Saaristokaupungin ja keskustan välillä on valmistunut, mikä osaltaan on vaikuttanut Leväsentien liikenteeseen. Vaikka Leväsentien yleissuunnitelmassa sekä liikenneväyläselvityksessä on mainittu Leväsentien muuttaminen +-kaistaiseksi, tulisi toimenpiteen vaikutuksia niin liikenneturvallisuuden kuin toimivuudenkin näkökulmasta harkita uudelleen. Yleissuunnitelmassa on mainittu, että ajoradan ollessa nelikaistainen, vaikeutuu sivusuunnilta liikennevirtaan liittyminen jo pienilläkin liikennemärillä. Kun liittyminen nelikaistaistamisen myötä vaikeutuu, kasvavat myös liikenneturvallisuusriskit, mikä puolestaan johtaa siihen, että liittymiin tulee rakentaa valo-ohjaus. Näin ollen olisikin syytä hakea erityisesti liittymien toimivuutta parantavia toimenpiteitä eikä niinkään Leväsentien katuosuuden sujuvuuden maksimointia. Näin ollen Leväsentielle Särkiniementien ja Rauhalahdentien välille tulee laatia yleissuunnitelma liittymien toimivuuden parantamisesta, jonka myötä ratkaistaan kuhunkin liittymään sopiva liittymäratkaisu. Suunnitelmassa tulee huomioida turvallisuuden lisäksi toimivuus sekä käytettävissä olevat katualueet.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/0 (38) 03..0 Julkinen Kokoustiedot Aika 03..0 keskiviikko klo :00-6: Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kaupunkirakennelautakunta 30.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kaupunkirakennelautakunta 30.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (46) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:15-16:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kaupunkirakennelautakunta 15.01.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (40) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:50 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-10-10-7 vuokraaminen / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 194 15.06.2015. 194 Asianro 4790/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 194 15.06.2015. 194 Asianro 4790/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) 194 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu 1. Talouden yleiset lähtökohdat Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kaupunginhallitus 20.01.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kaupunginhallitus 20.01.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1

MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10. Vuokralainen: Asunto Oy Kuopion Lakeanpihlaja, Y-tunnus 2619530-1 MAANVUOKRASOPIMUS 297-27-6-3 ja 297-27-6-10 asuntotontti kaupunkirakennelautakunta 3.12.2014 xxx asianro 7576/10.00.02.01/2014 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2008 klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot