Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (36) Kaupunkirakennelautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (36) Kaupunkirakennelautakunta"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo :00-7: Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen, klo 6.0 saakka, asiat - Isto Huttunen, varajäsen Anne Paulo-Tuovinen, klo.0 alkaen, asiat - Pekka Pollari Varpu Puskala, klo.0 alkaen, asiat - Maija Svärd Sirpa Karjalainen, varajäsen, klo 6.0 saakka, asiat - Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja, klo , asia Jarkko Rantonen Maaningan varaedustaja Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja esittelijä Terhi Leppänen, tiedottaja Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja klo 6.0 saakka, asiat - Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja klo 6. saakka, asiat - Ismo Heikkinen, kaupungininsinööri Martti Lätti, vs. suunnittelujohtaja klo 6.0 saakka, asiat - Anne Simonen-Ruuskanen, henkilöstö- ja pöytäkirjanpitäjä talouspäällikkö Asiat - 6

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu ), Isto Huttunen Pekka Pollari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu ),.9.0 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 9 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien - 7, 60, 6-6 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin, 6-6, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 9 :n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien, 6-6 osalta liite A seuraava valitusosoitus :n 9 osalta liite B

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 6 Talousarvion 06 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella 6 Investointien talousarviomuutokset vuonna 0 7 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 0 6 Lisärahan myöntäminen Kurkimäen kelokylän esiintymislavan rakentamiseen ja hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseen Vastine oikaisuvaatimukseen Korpitie 6 60 Yhdyskuntatekniset palvelut 0 tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta 9 6 Asuntotontin (Rantapuistonkatu ) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy 0 6 Asuin- ja liiketonttien hinnoittelu Linnapellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa 6 6 Liikenteen sujuvuuden parantaminen Leväsentiellä KYP tiedonannot 0 Muutoksenhaku, 6-6 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 9 Liite B / kuntalain mukainen valitusosoitus Sivu 7 6

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta olivat poissa Markku Söderström, Jaakko Kosunen, Sirpa Kulin sekä Maaningan edustaja Matti Solehmainen. Kokouksessa olivat läsnä varajäsen Sirpa Karjalainen, Isto Huttunen ja Maaningan varaedustaja Jarkko Rantonen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Paavo Kankkunen ja Jaakko Kosunen. Päätös Merkitään, että Varpu Puskala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Valittiin Isto Huttunen ja Pekka Pollari.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Asianro 6/0.0.0/0 Talousarvion 06 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut Kaupunginhallituksen linjaukset Vuoden 06 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 0 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaareissa sekä talousarviotiimissä, joka koostuu konsernipalvelujen talousarvion valmistelijoista ja palvelualueiden sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden talouspäälliköistä. Talousarvio-valmistelua on käsitelty lautakuntien omissa tilaisuuksissa (kaupunkiympäristön palvelualueen seminaari 0..0) sekä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien yhteisessä strategia- ja talousseminaarissa..0. Valmistelua on ohjannut seminaarissa saadut linjaukset. Talousarvion laatimisen perustana on kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 06 kuitenkin siten, että vuoden 0 talousarvion ydinkaupungin toimintakatetta sopeutetaan 0,6 milj. eurolla. Sopeutuksella tavoitellaan vastaavan suuruista alijäämän pienentymistä koko kaupungin tulokseen vuodelle 0. Sopeutuksen jälkeen koko kaupungin alijäämä olisi, M vuodelta 0. Vuoden 06 taloussuunnitelmassa toimintakatteen muutos on määritetty, %:n tasolle vuoden 0 talousarvioon nähden. Kaupunginvaltuuston..0 pidetyssä seminaarissa toimintakatteen muutoksen enimmäismääräksi määritettiin vastaava taso. Kun lähtökohdaksi otetaan vuoden 0 edellä kuvatuin tavoin sopeutettu talousarvio, heijastuu suunniteltu sopeutus myös vuodelle 06 laadittavaan talousarvioon. Palvelualueiden edellytetään ottavan määrärahojen ja henkilöresurssien kohdentamisessa huomioon tuottavuusohjelman ja strategian painopisteiden edellyttämät toimenpiteet ja tavoitteet. Palvelualueilla toiminnan ja resurssien kohdentamisessa painopiste on erityisesti asiakasrajapinnassa. Palvelualueiden toimintatuottojen ja -menojen muutoksia kuluvan vuoden ennusteeseen tullaan tarkastelemaan yhteistyössä siten, että toimintakate muodostuu liitteenä olevan lyhennetyn tulos- ja rahoituslaskelman raamin mukaiseksi. Vuoden 06 talousarviosuunnittelun nettoinvestointitasoksi on tässä vaiheessa merkitty voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen, milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Mikäli varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitusvaje hoidettaisiin kokonaisuudessaan velanotolla, lainakanta lisääntyisi noin,0 milj. euroa. Vuoden 0 osalta lainamäärän kasvuarvio on vuoden 0 talousarviota noin 7,0 milj. euroa pienempi johtuen vuoden 0 odotettua parempana toteutuneesta tulostasosta ja sen myötä vuoden 0 ensimmäisellä puoliskolla

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) vallinneesta hyvästä kassatilanteesta. Tämä huomioiden lainamäärän vuoden 06 lopussa arvioidaan olevan, milj. euroa eli noin.90 euroa/asukas. Talousarvioon sisällytetään tuottavuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen vastuuhenkilöt on määritelty tuottavuusohjelmassa. Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavaa säästöä ostopalveluista, sisäisen liikkuvuuden lisäämistä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kaupunginhallituksen..0 tekemän päätöksen mukaiset toimenpiteet kuluvan vuoden talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden kehittämisestä lähivuosina huomioidaan talousarviovalmistelussa. Palvelualuejohtajat ja asiakkuusjohtajat vastaavat siitä, että tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet otetaan huomioon käyttösuunnitelmien laatimisessa ja että sovitut toimenpiteet toteutetaan. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan kaupunginvaltuuston..0 hyväksymän Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman tavoitteet. Henkilöstösuunnittelu on avainasemassa henkilöstömenoihin varauduttaessa. Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat näkökulmat: varautuminen toiminnan vaatimaan henkilöstötarpeeseen varautuminen henkilöstön eläköitymiseen ja poissaoloihin rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen osaamisen johtaminen ja kehittäminen Kaupunkistrategia ja painotukset Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 06 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaareissa sekä Kuopion kaupunginvaltuuston seminaarissa. Valmistelutyön pohjalta on koottu kaupunkitasoiset tavoitteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarviovalmistelussa huomioitaviksi. Strategiassa erityisesti painotettavia asioita ovat: Kasvu, kilpailukyky ja vetovoima Kasvun edellytyksistä huolehtiminen Savilahden alueen kehittäminen Yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa Kuntayhteistyö win-win -periaate Positiivisen Kuopio -kuvan edelleen kehittäminen Asukkaat ja palvelut Kaavoituksesta huolehtiminen Palvelujen uudet tuottamismallit Lähidemokratiamallin rakentaminen

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta Vaikutusten arviointi - Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Talouden tasapainottaminen Palvelualueiden johtamisrakenteiden keventäminen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen Omistajaohjaus Aikataulu Talousarvion valmistelutilannetta on käsitelty kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa Palvelualueiden lautakuntien talousarvion valmisteluseminaarit pidetään syyskuun aikana. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran.0.0. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on..0 ja talousarvion päätöskokous Palvelualueiden lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat viimeistään..0. Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelmaseminaari pidetään..0 ja käyttösuunnitelman päätöskokous on..0. Kaupunkiympäristön palvelualueen valmistelu Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota on valmisteltu edellä mainittujen lähtökohtien puitteissa. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioehdotus ylittää valmistelun tässä vaiheessa annetun raamin n. M. Haasteita tuovat vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset, joukkoliikenteen järjestäminen, resursseja sitovat suurhankkeet sekä myyntivoittotavoitteen saavuttaminen. Haaste myyntivoittotavoitteen saavuttamiseksi vuonna 06 on kasvanut, mutta kuluvana vuonna tavoite ylitetään. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 06 toiminnan painopisteet esitellään liitteenä olevassa aineistossa, samoin kuin avainprosessien välinen raaminjako kaupunkiympäristön palvelualueella sekä toiminnalliset muutokset. Esitys Lautakunta hyväksyy palvelualueen toiminnan painopisteet talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi ja merkitsee talousarvion valmisteluaineiston tiedoksi. Liitteet 6/0 Valmistelutilanne.9.0 Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen ja Anne Paulo- Tuovinen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Merkitään, että ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Sirpa Karjalainen, Paavo Kankkunen, kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen, kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen ja vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 6/0.0.00/0 Investointien talousarviomuutokset vuonna 0 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Vuodelle 0 suunnitelluissa investointikohteissa on tapahtunut runsaasti muutoksia mm. kaavoituksen ja suunnittelun viiveiden sekä elinkeinoalueiden rakentamisen takia. Elinkeinoalueet: Elinkeinoalueisiin oli kuluvalle vuodelle varattu Summaa on käytetty Lumitien rakentamiseen Leväselle ja loppuosuus on tarkoitus käyttää Tehdaskadun ja Saaristokadun risteyksen liikennejärjestelyihin. Hankkeen suunnitelmat ovat valmiina ja hanke on urakkalaskennassa. Risteykseen toteutetaan liikennejärjestelyjä, jonka lisäksi risteykseen tulee liikennevalot vuoden 06 puolella. Järjestelyt tarvitaan alueen liikennemäärien kasvaessa (Saaristokatu, alueelle tuleva Lidl-myymälä). Alkuvuodesta kaupunginhallitus antoi,0 miljoonan euron lisävaltuuden Pienen Neulamäen alueen toteutukseen. Alueen kadut ja tontit ovat nyt tekeillä. Ensi vuonna alueella tehdään lisäksi viimeistelyjä (mm. päällystystyöt). Myös alueelle tulevat yritykset ovat jo aloittaneet rakentamistyöt. Kaupunginhallituksen myöntämä lisävaltuutus yhdessä käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan kanssa ovat varsin riittävät elinkeinoalueisiin liittyvien hankkeiden toteutukseen. Maaningan kohteet: Asuntotuotantokohteet: Maaningalle on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän rakentamista kantatielle 77 Kinnulanlahti - Siilinjärvi -välille ja väyläyhteyttä kantatieltä Käärmelahden koululle. Hankkeeseen on varattu kuluvalle vuodelle , mutta Ely-keskuksen rahoitusjärjestelyistä sekä suunnittelun etenemisestä johtuen hankkeen toteutuminen käynnistyy ensi vuoden puolella ja määrärahasta jää käyttämättä noin Rahaa menee vain hankkeen suunnitteluun. Hankkeen siirtyminen lisää määrärahatarvetta vuoden 06 puolella. Edelleen muista Maaningan katukohteista suurin osa on rahoitettu edellisen vuoden puolella Maaningan kunnan toimesta. Tälle vuodelle Maaningalle varatuista määrärahoista jää käyttämättä yhteensä noin Keilanrinne, Matkusniemi ja Hiltulanlahti. Maaningan kohteista käyttämättä jääviä määrärahoja tulisi suunnata strategisesti tärkeisiin asuntotuotantokohteisiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen investointiohjelman mukaan Keilanrinteen I-alueen kunnallistekniikan rakentaminen olisi käynnistetty elokuussa ja työtä olisi jatkettu kevääseen 06 asti. Keilanrinteen asemakaava sai lainvoiman.7.0 ja alueen kunnallistekniikan suunnitelmia on päästy viimeistelemään siten, että rakentamistyöt voidaan käynnistää loppuvuodesta. Keilanrinteen kaavoituksen viivästyessä on laadittu Matkusniemen alueen kunnallistekniikan suunnitelmat, joten alueella on pystytty käynnistämään rakentamistyöt elokuun aikana. Kuluvalle vuodelle Keilanrinteelle on varattu katujen rakentamista varten. Tä-

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) män lisäksi Matkusniemeen arvioidaan tarvittavan kuluvana vuonna noin , kun se käynnistetään suunniteltua aikaisemmin. Keilanrinne on kaupungin omistamien kerrostalotonttien takia eteläisten kaupunginosien tärkein asuntotuotantokohde. Matkusniemi on taas toteutettava alueella solmittujen maankäyttösopimusten takia viimeistään vuonna 07. Molempien Saaristokaupunkiin sijoittuvien alueiden eteenpäin vieminen on siten tärkeätä. Tämän lisäksi Hiltulanlahden I-vaiheen rakentamiseen joudutaan käyttämään ennakoitua enemmän määrärahoja. Hiltulanlahti on kaupungin pääasiallinen omakotitonttikohde. Lisämäärärahatarve on noin euroa. Nämä toimenpiteet tulisivat tehtäviksi joka tapauksessa tulevina vuosina. Maaningalta käyttämättä jäävät määrärahat riittävät em. asuntotuotantokohteiden lisämäärärahatarpeisiin. Käyttösuunnitelmamuutoksella Maaningan kohteista tulisikin siirtää euroa Matkusniemen ja Hiltulanlahden rakentamiseen. Muuta Maaningalta säästyvää osuutta voidaan edelleen hyödyntää mm. Saaristokaupungin viimeistelyssä. Vaikutusten arviointi Rahojen siirtäminen tärkeisiin asuntotuotantokohteisiin parantaa rakentamisen työllisyyttä ja on siten yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Esitys Maaningan kohteista käyttämättä jäävästä määrärahasta euroa siirretään käytettäväksi asuntotuotantokohteisiin Saaristokaupungissa ja Hiltulanlahdessa. Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 660/ /0 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja - haltijoilta v. 0 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan..006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta hajaasutusalueita. Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun. Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta. Keskitetyllä alueella talvikaudella 0-0 muodostui yhteensä 9,7 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 9 66,7 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista. Talvikauden 0-0 toteutuneet kustannukset ovat jonkun verran edellistä vähälumista talvikautta suuremmat. Lumenajon kokonaiskustannus oli 9,, josta kiinteistöjen osuus on 9 00,0. Lumen lähisiirtopaikkojen käyttö vähentää hieman lumenajokustannuksia, samoin keskustan sulanapitojärjestelmän käyttöönotto. Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on m ja käytetty kokonaisrakennusala on m. Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla m kertaa 9 66,7 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla m kertaa 9 66,7 euroa. Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 9 m ja kokonaisrakennusala m, hinta muodostuu seuraavasti: 9 m jaettuna m kertaa 9 66,7 euroa plus m jaettuna m kertaa 99 6,7 euroa = 0, x 9 66,7 euroa + 0,00007 x 9 66,7 euroa =,7 euroa + 0, euroa =, euroa. Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 6, % verrattuna edelliseen talvikauteen. Kustannusnousu johtuu siitä, että lunta oli huomattavasti enemmän

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) kautena 0-0 kuin edellisenä talvena, joka oli poikkeuksellisen vähäluminen Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa. Vaikutusten arviointi Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa. Jalkakäytävien liukkaudentorjunta on valtakunnallisen vertailun tulosten perusteella hoidettu viimeksi kuluneena talvikautena hyvin. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 9,7 euroa. Perittävä maksu on vähintään 0 euroa ja laskutuksessa noudatetaan..0 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero. Valmistelija Juho Pelkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 666/ /0 Lisärahan myöntäminen Kurkimäen kelokylän esiintymislavan rakentamiseen ja hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Talkoorahan hakija Talkoorahahanke Kurkimäen kyläyhdistys on sitoutumaton yhdistys, joka toimii Kurkimäen alueen kehittämiseksi yhteistyössä alueella vaikuttavien muiden tahojen kanssa. Kyläyhdistyksen tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä sekä julkisia palveluja. Kurkimäen kyläyhdistys on Kuopion kaupungin ja erilaisten yksityisten sponsorien avustamana toteuttanut Kurkimäkeen vuosina 0 ja 0 Kelokylänimisen virkistysalueen. Kelokylässä on tällä hetkellä laavu, käymälä, liiteri sekä ulkotulipaikka ja pöytäryhmä. Lisäksi Kelokylän vierestä kulkee hiihtolatu, joka on kyläläisten aktiivisessa käytössä. Kurkimäen kyläyhdistys ry:lle on jo myönnetty vuodelle 0 talkoorahaa 000 euroa esiintymislavan rakentamiseksi ja viereisen hiihtoladun toiminnallisuuden parantamiseksi Kelokylää sivuavalla osuudella (kaupunkirakennelautakunnan päätös..0 9). Nämä työt ovat tällä hetkellä loppusuoralla. Kelokylän virkistysalue on poikkeuksellisen laaja hanke, jota on rakennettu ja tuettu useampana vuotena. Kyläläisten into talkootoimintaan tuntuu olevan poikkeuksellisen hyvä. Kyläyhdistys hakee jo myönnettyyn talkoorahaan lisäavustusta 000 euroa hankkeen aikana myöhemmin ideoituihin lisätöihin. Anottu lisäraha on tarkoitus käyttää materiaali-, tarvike- ja konekuluihin. Yhdistys haluaa sorastaa uuden hiihtolatu-uran ja Kelokylään menevän tien yhtymäkohdan ja rakentaa tehtyyn varastohuoneeseen kunnolliset hyllyt ja työpöytä. Lisäksi koneurakoitsija oli lahjoittanut yhdistykselle sähköpylvään ja nyt olisi mahdollista korvata ohut maakaapeli ilmakaapelilla. Luvallisena sähköurakoitsijana Kurkimäen kyläyhdistyksen ry:n puheenjohtaja Pasi Mecklin on kertonut tekevänsä kaikki sähköalan työt talkootyönä. Kyläyhdistys on toimittanut talkoorahan lisähakemuksessa tarkan kustannusarvio talkootöistä. Lisätalkooraha käytetään kustannusarvion mukaan tarvikkeisiin ja konetyötunteihin seuraavasti: Murskeet (yksi rekallinen) 0 Konetyöt (traktorikaivuri ja koriauto, h) Ilmakaapeli, maakaapeli ja liittimet ilmakaapelille 6 Harus, kiinnikkeet ja kiristimet (pylvään ja ilmakaapelin tuenta)

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Talkoohankkeen vaikutukset Talkoorahan myöntämisen edellytykset Varastohuoneen hylly ja työpöytälevyt (vesivaneri) 7 Hyllyjen seinäkiskot ja hyllykannakkeet (Elfa) 76 Kurkimäen kyläyhdistys ry on vuosina 0-0 osoittanut olevansa aktiivinen toimija ja se on hoitanut aiemmat talkoohankkeet erinomaisesti. Aikaisempina vuosina kyläyhdistykselle on myönnetty talkoorahaa 000 euroa vuonna 0 ja 000 euroa vuonna 0. Kelokylä hankkeena on tähän mennessä ollut menestys ja siellä on jo järjestetty satoja henkiä kiinnostaneita yleisötapahtumia. Käynnissä olevalla esiintymislavan rakentamisella Kurkimäen kylän alueen palvelutasoa parannetaan olennaisesti, kun kylällä ei ole aiemmin ollut esiintymiseen soveltuvaa kylätaloa, nuorisotiloja tai ulkoaluetta. Hiihtoladun toiminnallisuuden parantamisella parannetaan Kelokylän pysäköimismahdollisuuksia sekä hiihtoladun turvallisuutta. Lisärahahakemuksen mukaisilla töillä tehdään edelleen toimivampi Kelokylän kokonaisuus. Kyläyhdistyksen talkoolaisilla talkoohenki päällä ja he haluaisivat tehdä suunnitellut lisätyöt koko hanketta ajatellen kerralla kuntoon. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että kyläyhdistys jatkossakin vastaa Kelokylän hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi kyläyhdistykseltä edellytetään, että se hakee töihin tarvittavat luvat. Vaikutusten arviointi Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Kurkimäen kylän yhteisöllisyyttä huomattavasti. Lisäksi hankkeen toteuttaminen parantaa kylän hiihtoladun turvallisuutta sekä mahdollistaa uusien palveluiden järjestämisen kylällä tarjoamalla mahdollisuudet erilaisten esiintymisten järjestämiseen. Lisätalkoorahalla hiihtoladun ja tien yhtymäkohta saadaan toimivammaksi ja turvallisemmaksi sekä tapahtumia ja esiintymisiä varten kunnolliset hyllyt ja pöytä. Korvaamalla ohut maakaapeli vahvemmalla ilmakaapelilla saadaan toimintavarmempi sähköistys Kelokylään. Esitys Esitän, että Kurkimäen kyläyhdistys ry:lle myönnetään lisätalkoorahaa 000 euroa varastohuoneen hyllyjen ja työpöydän rakentamiseksi Kurkimäen Kelokylään, hiihtoladun ja tien yhtymäkohdan sorastamiseksi sekä maakaapelin korvaamiseksi ilmakaapelilla. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti. Liitteet 666/0 Lisärahahakemus Valmistelija Jani Paananen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 9/ /0 Vastine oikaisuvaatimukseen Korpitie 6 Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Asia ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen sisältö ja vaatimukset Merja Viljakainen Korpitie 6:sta on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen kaupungininsinöörin päätöksestä.6.0 Muut asiat /0 Päätös hulevesiasiassa Korpitie 6. Samasta päätöksestä on jättänyt oikaisuvaatimuksen myös Ari Kröger Korpitie :sta. Krögerin oikaisuvaatimus on päivätty..0. Lisäksi Matti Auvinen Korpitie :sta on jättänyt samasta asiasta..0 päivätyn kannanottonsa. Oikaisuvaatimus on tehtävä päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Kaupungininsinöörin päätös on postitettu.6.0, joten Viljakaisen oikaisuvaatimus on tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Sen sijaan Krögerin oikaisuvaatimus on päivätty vasta..0 ja on siten, tehty oikaisuvaatimusajan jälkeen. Viljakainen katsoo, että kyseessä ei ole yksittäisen tontin kuivattaminen vaan ongelma syntyy heidän tonttinsa ulkopuolella, erityisesti kaupungin puistoalueella. Viljakainen kertoo, että he ovat huolehtineet tonttinsa kuivatuksesta salaojituksella ja ohjaamalla tontin pintavedet sadevesijärjestelmään (tällä tarkoitettaneen vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriä). Oikaisuvaatimuksen jättäjä kertoo, että tulvatyöryhmä on suositellut kahta eri vaihtoehtoa, joista molemmat edellyttävät toimia muualla kuin heidän hallinnoimallaan tontilla. Oikaisuvaatimuksen jättäjä katsoo, että he eivät yksityishenkilöinä voi tehdä kaivutöitä kaupungin maalla. Lisäksi Viljakainen huomauttaa vuokrasopimuksesta, jossa ei ole velvoitetta hulevesien johtamisesta. Viljakaisen mielestä kaupungilla on kaavoittajana ja maa-alueiden luovuttajana velvollisuus huolehtia, että tonttien pintavesiasiat ovat kunnossa. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo edelleen vesiongelman pahentuneen pari vuotta sitten tehdyn puuston raivauksen jälkeen, kun ei enää ole isoja puita imemässä vettä. Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä varsinaista vaatimusta. Ari Krögerin..0 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa on esitetty vaatimus siitä, että Kuopion kaupungin tulee hoitaa alueellaan hulevesien pois johtamisen omalla kustannuksellaan niin, etteivät pintavedet kulkeudu alapuolisille tonteille. Voitaneen olettaa, että myös Viljakainen on oikaisuvaatimusta tehdessään tarkoittanut

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) hakea muutosta kaupungininsinöörin päätökseen, ja hänen jättämänsä oikaisuvaatimuksen tarkoitus on samansuuntainen kuin Krögerin vaatimus. Oikaisuvaatimuksen oikeudellinen arviointi Kaupungininsinöörin päätöksessä mainitaan, että asiakkaalle on useaan otteeseen neuvottu kuinka kerääntyvät vedet on mahdollista johtaa vesilaitoksen hulevesijärjestelmään, ja asiakkaalle on tarjottu kahta vaihtoehtoista liittymispaikkaa. Toinen liittymispaikka on tontin välittömässä läheisyydessä kadulla, jolloin tontin takaosan vedet olisi johdettava oman tontin läpi kadulle. Toinen tarjottu vaihtoehto on kaivaa avo-oja tontin takaosasta naapuritonttien ohi, josta vedet ohjattaisiin hulevesiviemäriin. Asiakas katsoo, että koska vuokrasopimuksessa.7.90 no ei ole mainintaa hulevesien johtamisesta kaupungin alueelta, ei heidän velvollisuutensa ole omilla kustannuksilla johtaa vesiä kaupungin ns. puistoalueelta hulevesijärjestelmään. Asiakkaan mielestä ei ole kyse tontin hulevesien johtamisesta vaan kaupungin puolelta tulevasta hulevedestä. Asiakas katsoo, että he ovat MRL 0 :n mukaisesti huolehtineet tontin hulevesistä salaojittamalla rakennusvaiheessa vuokratonttia ja johtamalla vedet sadevesiviemäriin. Hulevesillä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 0 a :n mukaan rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Oikaisuvaatimuksen jättäjän mielestä kyseessä oleva ongelma johtuu kaupungin puistoalueelta tulevasta vedestä. Mikäli näin katsotaan olevan, kyseessä ei ole varsinainen hulevesiongelma, vaan kyseessä on ojitusasia. Oikeuskäytännössä esimerkiksi ratkaisussa KHO t. 6 (LRS) katsotaan, että tonttien kuivatusvesien johtaminen on nimenomaisesti ojitusta. Ojitusta säännellään vesilain luvussa, jonka 0 :ssä säädetään hyödynsaajan mahdollisuudesta kaivaa oja toisen omistamalle maalle. Oikeuskäytännössä ei ole vielä ratkaistu tarkoin, milloin uudistettujen hulevesisäännösten mukaan on kyse hulevesien johtamisesta, milloin muusta ojituksesta, mutta molemmissa tapauksissa vesien johtaminen on mahdollista tehdä toisen omistaman maan kautta, mikäli muuta vaihtoehtoa ei ole. Ei siis ole perusteita väittää, että ojan kaivamisen esteenä olisi se, että asiassa kyseenä olevalla alueella oja tulisi kaivaa kaupungin omistamalle maalle. Kyseisessä asiassa kaupunki on koko ajan sallinut tonttien kuivattamisen myös kaupungin maalle kaivettavan ojan avulla. Korpitien alueella on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäri, johon kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä, ja johon vesihuoltolain 7b :n mukaan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään. Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmällä on asiakasmaksuilla katettavaa toimintaa. Lähtökohta uudistetussa hulevesilainsäädännössä on, että hulevesien hallinnasta voidaan periä maksua asukkailta. Näin ollen ei voida sanoa, että kaupunki olisi omalla kustannuksellaan velvollinen hoitamaan tonttien pintavesiasiat kuntoon. Kaupunki ei ole velvollinen rakentamaan tonttien kuivatusta. Asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ei voida toimia niin, että joillekin kaivettaisiin ojia tontin viihtyisyyden parantamiseksi kaupungin kustannuksella, eli verovaroin, ja toiset asukkaat joutuisivat itse omalla kustannuksellaan huolehtimaan tonttinsa kuivatuksesta tai kärsimään kosteikon läheisyydestä. Johtopäätökset Tonttien kuivatusongelma olisi teknisesti helppo ratkaista jo alun perin tulvatyöryhmän esittämillä tavoilla johtamalla vesi joko Korpitie 6 -tontin kautta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin tai kaivamalla avo-oja tonttien takaosi-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Vaikutusten arviointi - en ohi, ja johtamalla vedet hulevesiviemäriin toisesta kohdasta. Avo-oja on mahdollista kaivaa kaupungin maalle, tälle ei ole ollut missään vaiheessa estettä. Kyseisessä asiassa on mitä ilmeisimmin kyse vain siitä, että Korpitien asukkaat eivät halua omalla kustannuksellaan hoitaa ongelmaa, vaan vaativat kaupunkia toteuttamaan ojan kaivamisen kaupungin puistoalueella. Mikäli ongelma vaivaa useaa tonttia Korpitiellä, olisi kustannusten jakaminen täysin perusteltua, ja yhden tontin osuus ojituksesta jäisi varsin kohtuulliseksi. Kaupungininsinöörin.6.0 julkipanon jälkeen antama päätös /0 on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdilta voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Merja Viljakaisen oikaisuvaatimus hylätään ja kaupungininsinöörin päätös pysytetään voimassa. Liitteet 9/0 Oikaisuvaatimus / Merja Viljakainen 9/0 Oikaisuvaatimus / Ari Kröger 9/0 Kannanotto / Matti Auvinen Valmistelija Tanja Leppänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro 690/ /0 Yhdyskuntatekniset palvelut 0 tutkimustulokset eri kunnissa, lyhyt tiivistelmä tuloksista kuopiolaisten kannalta Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Yleistä FCG Oy laatii vuosittain kuntien toimeksiannosta yhdyskuntateknisten palvelujen ulkoista palvelukykyä mittavan tutkimuksen. Tutkimuksessa oli vuonna 0 mukana kuntaa (parillisina vuosina kuntia on mukana aina enemmän). Kysely toteutettiin arvoasteikolla siten, että neutraalin arvon alapuolella olevat arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolelle jäävät arvot myönteistä suhtautumista. Tutkimus järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 99. Kuopio on osallistunut kyseiseen tutkimukseen viime aikoina joka vuosi. Tutkimusta esiteltiin lautakunnalle myös viime vuonna. Kunnat valitsivat itse otoskoon. Kuopiossa kysely postitettiin 00 taloudelle, joista tällä kertaa 79 taloutta palautti kyselylomakkeen. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli %, joka on maan keskiarvoa. Kyselytutkimus selvitti asukkaiden suhtautumista katujen ja puistojen hoitoon, katuvalaistukseen, palo- ja pelastustoimen toimintaan, vesi- ja viemärihuoltoon sekä jätehuoltoon Tässä esityksessä tuodaan Kuopion tulokset tiivistettynä kaupunkirakennelautakunnan tiedoksi. Koko tutkimus on löydettävissä internetissä. Huomion arvoista on, että vaikka kuopiolaisten vastauksissa näkyy muutoksia, niin mikään muutoksista ei ole merkitsevä. Joiltakin osin ero kuntien keskiarvoon on merkittävä, niin kuin huomataan yhteenvedosta kohdassa. Kuopio on kuntien keskiarvoa merkittävästi parempi mm. lumenaurauksessa ja liukkauden torjunnassa sekä katuvalaistusasioissa kuten myös tiedotuksessa vesihuollon häiriötilanteissa. Merkittävästi heikompi on tilanne asuntoalueiden metsien ja puistojen sekä leikkipaikkojen siisteyden ja niiden varusteiden kunnon osalta. Tulokset Katujen hoidon osalta Kuopio sijoittui kuten aikaisemminkin kuntien keskiarvoa paremmin. Myös talvihoito oli sujunut aikaisempaan malliin selvästi kuntien keskiarvoa paremmin. Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä on sujunut erityisen hyvin, kun tuloksia verrataan muihin kuntiin. Puistojen hoidon osalta Kuopion arvosanat olivat keskimääräistä heikommat. Jätehuollon osalta erityisesti järjestetyn jätehuollon toimivuus on hoidettu erityisen hyvin. Merkille pantavaa on, että tässä vertailussa huonoimmat kunnat ovat Turku ja Vaasa. Näissä kaupungeissa on käytössä kiinteistöjen haltijoiden järjestämä jätteidenkuljetus eikä kunnan järjestämä. Muuten jätehuollon arvosanat olivat keskimääräisellä tasolla.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Arviointia kunnossapitoalueittain Vaikutusten arviointi - Katuvalaistuksen osalta Kuopion on edelleen kärjen joukossa. Palo- ja pelastustoimen kysymysten osalta Kuopion arvosanat olivat keskiarvoa paremmat lukuun ottamatta sammutus- ja pelastuspalveluja. Vesihuollon osalta arviot olivat Kuopiossa pääasiassa keskimääräistä heikompia lukuun ottamatta viestintään ja asiakaspalveluun liittyviä kohtia. Näissä asiakohdissa arvosanat olivat entisestään parantuneet. Kyselytutkimuksessa eriteltiin tuttuun tapaan Läntisen urakka-alueen (taulukoissa alueet ja 6) ja muun Kuopion kunnossapidon arvioinnit. Tarkoituksena on alun perin ollut arvioida kunnossapidossa onnistumista eri urakoitsijoiden kesken. Vastauksia saatiin läntiseltä urakka-alueelta kappaletta ja muilta alueilta 7 kappaletta. Kysymyksiä ei ole osoitettu eri alueille, mutta voidaan otaksua, että oman alueen kunnossapito korostuu vastauksissa. Alueiden kesken ei ole nähtävissä kovin suuria poikkeavuuksia. Tämä oli tilanne myös viime vuonna. Vuosien välille mahtuu suuriakin vaihteluita, joita on hankala selittää. Tilastollisesti merkitsevänä erona voidaan tutkimuksen tekijän mielestä pitää noin 0,0 pisteen muutosta. Tällöin voidaan todeta seuraavat erot: keskustaan johtavien jalankulku- ja pyöräteiden kunto on läntisellä urakka-alueella heikompi kuin muualla Kuopiossa asuntoalueiden puistojen hoito on läntisellä urakka-alueella heikompi kuin muualla Kuopiossa (myös vuonna 0) Tämän lisäksi jätehuollossa on merkitseviä eroja, mutta ne eivät aiheudu alueurakoiden kunnossapidosta. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. 690/0 Alueelliset tulokset Kuopiossa (ei jaeta, julkaistaan kaupungin verkkosivuilla) Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Asianro / /0 Asuntotontin (Rantapuistonkatu ) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Maankäyttöinsinööri on päätöksellä 6..0 varannut TA-Asumisoikeus Oy:lle Rautaniemen kaupunginosassa Rantapuistonkadulla sijaitsevan tontin Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. 0 TA-Asumisoikeus Oy on hakenut tontin vuokraamista. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa. ": ": ": 7 9 K ":67 K atu is tonk tapu Ran ":66 e n ti ii lo Keilanlahdet NO 9 06 N ":9 7 7 ": ":67 ": ": K NO 9 ":60 NO 9 0 NO 0 7 ":7 0 7 NO 7 0 ":9 K NO 7 0 K6 0 LP NO 6 ":9 ":67 0 NO 79 ": 0 NO NO 6 07 ":9 0 ": NO 9 6 P 7 Jynkänmäenpolku 0

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Tontti 7-- on asemakaavassa osoitettu merkinnällä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY). Tontin pinta-ala on 9 m ja rakennusoikeus 60 k-m. TA-Asumisoikeus Oy rakentaa tontille asumisoikeusasuntoja, joiden rahoittamiseen käytetään ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 7-- enimmäistonttihinnaksi 96 /k-m. Tontin vuosivuokra on % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin hinnaksi saadaan 6 euroa ja vuosivuokraksi euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0). Vaikutusten arviointi Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että TA-Asumisoikeus Oy:lle vuokrataan tontti 7-- seuraavin ehdoin:. Vuokra-aika alkaa.9.0 ja päättyy Tontin vuosivuokra on euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0).. Vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset kaupungin voimassa olevan taksan mukaisesti.. Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 0 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).. Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita. 6. Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapurille. 7. Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisista maisematyöluvista tai muista puiden kaatamisen edellyttämistä luvista vastaa tällöin vuokralainen.. Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamista vahingoista. 9. Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot Pekka Rautiainen, puh

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.. Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.. Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.. Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.. Kuntalain 9 :n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 6 (6) Asianro 6/ /0 Asuin- ja liiketonttien hinnoittelu Linnapellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Niiralan Kulma Oy hallitsee vuokrasopimuksin Linnanpellon kaupunginosan korttelissa ja Haapaniemen kaupunginosan korttelissa sijaitsevia tontteja. Linnanpellon korttelissa olevat tontit on asemakaavan mukaan osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-). Asemakaavaan ei ole merkitty rakennusoikeutta tehokkuusluvuin tai numeroin, joten vuokran perusteena on kullakin tontilla käytettävä rakennusoikeus. Tiukkojen rakennusalojen ja rakennusten korkeutta säätelevien määräysten perusteella korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä noin 000 k-m. Haapaniemen korttelissa olevat tontit on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja yksi tontti liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Asuinrakennusten rakennusoikeutta korttelissa on 000 k-m ja liikerakennusoikeutta 0 k-m. Kortteleiden sijainti on osoitettu oheisissa kartoissa. Asemakatu LINJA-AUTOASEMA b RAUTATIEASEMA Maljalampi HAUTAUSMAA KOULU Kuva : Linnanpelto, kortteli, sijaintikartta 7 Ruustinnankj. Pappilantie Puutarhakatu LINNANPELTO Suntionkj. 7 Päivärinteent. 0 Papinkj. Kanttorinkj. 9 6 Hapelähteenkatu 6 Hannikaisen 76 Päivärinteenk katu Jannenkj Pekka Halosen katu 0 6 Kalevalankatu Linnanpellonkatu Gottlundinkatu Vuorelank Oksasenkj. 6a Snellmanink 6 6 S Venek. 6 7c 7a 0 ibeliuksenk MALJALAHTI 0 7 Karppasentie Killisenkatu 6 b 0 6 Juhani Ahon katu 7 Ratak. 9 Pohjolankatu a Juho Kauppis- Heikin k. 9 7 Salme 6 b c f Melankatu Lönnrotinkatu Hallmanink. laisenkatu Raninink. VR Hyrräk. Untamonk. Rissasen katu Aallonmurtajank. Kalevalantori Sammonkatu Kullervonkatu Hon Itkonniemenkatu Kalevalankatu 6 Vuorikatu

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 7 (6) Kuva : Linnanpelto, kortteli, asemakaava Kuva : Haapaniemi, kortteli, sijaintikartta SNELLMA- NINPUISTO VIERASVENE- VENESATAMA JALKA- PALLO- STADION LAITURI KIRKKO UIMA- RANTA KOULU Valkeinen 6 7b Rajakatu Umpikj. Teletie Kalliokatu Raivaaja Rin- Tupatie Ruotsinkatu Omakotitie Kaikukatu Ukkokodintie Lastent Taivallahdentie Kipinäkatu Harjukatu Käsityökatu Ajurinkatu Hatsalankatu Lapinlinnankatu Hallikatu Koljonniemenkatu Sorvarinkatu Piispankatu Brahenkatu Valkeisenkatu Sairaalakatu Kasarmikatu Torikatu Keihäskatu Kaartokatu Myhkyrink. Lehtikuusikontie Kontutie Laulurinne Kaskikatu Vanuvuorenk Kumpuk. Presidentinkatu Pengerk Haapaniementie Lehtoniemenk Miiluk nt Aarneenkuja nek. Pallok Aulis k. Aseveljenk Kaartok atu Urheiluk. Rav iradantie Huuhankatu Välikatu Valkeisenkatu Puistokatu Haapaniemenkatu Kauppakatu Minna Canthin katu Kuninkaankatu Savonkatu Kirkkokatu Kuopionlahdenkatu Maria Jotunin Siikaniemenkatu k. Puijonkatu Ruotsinkatu Lapinlinnankuja a b b 0 Aarneenkallionk. Rytkösen Alavanhovintie KUOPIONLAHTI

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Vaikutusten arviointi - Kuva : Haapaniemi, kortteli, asemakaava Niiralan Kulma Oy:llä on tarkoitus rakentaa Linnanpellon kortteliin uusia asuinkerrostaloja entisten purettavien rakennusten tilalle. Haapaniemen korttelissa olevat rakennukset on tarkoitus peruskorjata. Tonttien vuokrasopimukset on uusittava. Hankkeisiin on tarkoitus käyttää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa, joten tonttihinnoille on saatava ARA:n hyväksyntä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy Linnanpellon korttelissa asuinrakennusoikeuden enimmäishinnaksi 00 /k-m ja Haapaniemen korttelissa asuinrakennusoikeuden enimmäishinnaksi 0 k-m ja liikerakennusoikeuden enimmäishinnaksi 0 k-m. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoittamissa rakennushankkeissa Linnanpellon kaupunginosan korttelissa tontin vuokra perustuu rakennusoikeuden enimmäishintaan 00 /k-m. Tontin vuokra on % sen arvosta.. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoittamissa rakennushankkeissa Haapaniemen kaupunginosan korttelissa tontin vuokra perustuu asuinrakennusoikeuden enimmäishintaan 0 /k-m ja liikerakennusoikeuden enimmäishintaan 0 /k-m. Tontin vuokra on % sen arvosta.. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 90 (joulukuu 0).. Tonttien vuokrasopimukset uusitaan sitä mukaa kun vanhat sopimukset umpeutuvat ja rakennuslupien hakeminen sitä edellyttää.. Haapaniemen korttelia palveleva autopaikkatontti -- vuokrataan sellaisenaan. Mikäli kaupungin taholta ilmenee myöhemmin kaavoituk-

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 9 (6) sellinen tarve siirtää autopaikkoja, on kaupungilla oikeus siihen ja vuokrasopimus muutetaan tällöin muutosta vastaavasti voimaan tulleen kuntalain mukaisesti vuokrasopimuksiin tulee kirjata vuokrankorotusehto sen varalta, että tontti joskus vuokra-aikana muuttuisi muuhun käyttöön kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon. 7. Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta tai sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.. Muilta osin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja. 9. Kuntalain 9 :n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valmistelija Jukka Tapani Räsänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 0 (6) Asianro / /0 Liikenteen sujuvuuden parantaminen Leväsentiellä Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Hetti Rytsy ja 0 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Leväsentien liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Aloitteessa mainitaan, että Leväsentiellä on huonosti toimivia liikennevalo- ja merkkijärjestelyjä esim. Servican, Särkiniementien sekä Mestarinkadun liittymissä. Kaikista huonoin toimivuus aloitteen tekijöiden mukaan on Rauhalahdentien liittymässä. Aloitteessa esitetään toimivuuden parantamiseksi kiertoliittymän rakentamista. Nykytilanne Leväsentie on moottoritien rinnakkaisena väylänä sekä erikoiskuljetusreittinä toimiva pääkatu, jonka liikennemäärät Rauhalahdentien ja Tasavallankadun välillä vaihtelevat suuresti ollen Tasavallankadun eteläpuolella reilut 000 ajon/vrk ja Rahalahdentien pohjoispuolella 960 ajon/vrk. Merkittävimmät liittymien välityskykyongelmat ovat Rauhalahdentien liittymässä, jonka toimivuutta ei ole mahdollista parantaa nykyisin kaistajärjestelyin. Lisäksi ongelmia ja vaaratilanteita esiintyy Särkiniemen kohdalla sekä Mestarikadun kohdalla, jossa epäselvyyttä aiheuttaa samalla kohtaa oleva kauppakeskuksen tonttiliittymä. Viimeksi mainituissa liittymissä viivytyksiä esiintyy Leväsentien poikittaisessa suunnassa olevilla tulosuunnilla. Kadun itäpuolella kulkee välikaistalla erotettu pyöräilyn pääreitiksi luokiteltu kevyen liikenteen väylä. Kadun leveys vaihtelee erityisesti liittymäalueilla, mutta peruskaistaleveytenä on metriä, jolloin ajoradan kokonaisleveys on metriä. Poikittainen jalankulku- ja pyöräily tapahtuu samassa tasossa autojen kanssa, saarekkein varustettujen suojateiden kohdilta. Nopeusrajoitus kyseisellä katuosuudella on 0 km/h. Kyseisen katuosuuden merkittävimmät onnettomuuksien kasaumapisteet ovat Tasavallankadun, Mestarinkadun ja Rauhalahdentien liittymät. Lisäksi yksittäisiä onnettomuuksia on sattunut Kartanonkadun liittymässä ja suistumisonnettomuuksia kadun linjaosuudella sekä kevyen liikenteen onnettomuuksia Särkiniementien eteläpuolella olevilla suojateillä. Suurin osa sattuneista onnettomuuksista on ollut peräänajoja, jotka ovat johtaneet vain aineellisiin vahinkoihin. Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Leväsentien parantamisesta Tasavallankadun ja Kartanonkadun välillä on tehty yleissuunnitelma n. 0 vuotta sitten. Tuossa suunnitelmassa toimenpiteiksi on esitetty kadun muuttamista +-kaistaiseksi sekä uuden katuyhteyden rakentamista Särkilahden kohdalle Leväsentieltä Kolmisopentielle. Näiden toimenpiteiden on todettu parantavan tilannetta niin, ettei liittymiin tarvitse rakentaa valo-ohjausta. Suunnitelmassa on kuitenkin todettu, että Leväsentien nelikaistaistamisen yhteydessä on hyvä kuitenkin varautua liittymien valo-ohjaukseen rakentamalla tarvittavat putkitukset liikennevalokaape-

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 (6) Vaikutusten arviointi - leille. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty Mestarinkadun liittymän siirtämistä huomioiden K-Raudan / kauppakeskus Cantin tonttiliittymä sekä Kaivotien liittymän poistamista ja korvaamista Kulkutien kohdalle rakennettavalla liittymällä. Kaksi viimeksi mainittua toimenpidettä on toteutettu. Parantamistoimenpiteitä Leväsentielle on eistetty myös vuonna 00 laaditussa Valtatie liikennekäytävän Kuopion kohtaa koskevassa selvityksessä. Em. suunnitelmassa on esitetty, että vuoteen 00 mennessä Leväsentielle rakennettaisiin lisäkaistat Tasavallankadun ja Särkiniementien välille sekä uusi katuyhteys Leväsentien ja Kolmisopentien välille. Vuoteen 00 mennessä selvityksessä on esitetty lisäkaistojen rakentamista Rauhalahdentien ja Särkiniementien välille. Lisäksi toimenpiteenä on esitetty kaistajärjestelyjä Tasavallankadun liittymään. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteitä Leväsentien osalta on esitetty ramppien rakentamista Petoselle, minkä myötä Leväsentien liikenteen on arvioitu lisääntyvän. Kumpusaarentien rakentamiseen liittyen on Siikalahden ja Haapaniemen väliselle alueelle laadittu toimivuus- ja liikenneturvallisuustarkastelu. Kumpusaarentien rakentamisen on todettu parantavan merkittävästi Haapaniemen alueen liikenteen toimivuutta ja sitä myötä turvallisuuttakin. Tarkastelussa on päädytty siihen, että Kumpusaarentien rakentamisen yhteydessä tulee Leväsentien kapasiteettia lisätä rakentamalla Leväsentiestä +- kaistainen Tasavallankadun ja Särkiniementien välisellä osuudella. Lisäksi tarkastelussa on esitetty valo-ohjauksen rakentamista Kumpusaarentien (nykyinen Servican liittymä) ja Särkiniementien liittymiin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien uudelleenjärjestelyjä Särkiniementien liittymässä. Rakennussuunnitelmat edellä mainituista järjestelyistä laaditaan Kumpusaarentien suunnittelun yhteydessä ja niiden toteuttaminen kytketään määrärahojen puitteissa Kumpusaaren rakentamiseen. Perustelut päätösehdotukselle Edellä mainittujen yleissuunnitelman sekä liikennekäytäväselvityksen laatimisien jälkeen on Leväsentien varren maankäytössä tapahtunut muutoksia, joiden myötä Leväsentien tonttiliittymä- ja kaistajärjestelyjä on muutettu. Lisäksi uusi katuyhteys (Saaristokatu) Saaristokaupungin ja keskustan välillä on valmistunut, mikä osaltaan on vaikuttanut Leväsentien liikenteeseen. Vaikka Leväsentien yleissuunnitelmassa sekä liikenneväyläselvityksessä on mainittu Leväsentien muuttaminen +-kaistaiseksi, tulisi toimenpiteen vaikutuksia niin liikenneturvallisuuden kuin toimivuudenkin näkökulmasta harkita uudelleen. Yleissuunnitelmassa on mainittu, että ajoradan ollessa nelikaistainen, vaikeutuu sivusuunnilta liikennevirtaan liittyminen jo pienilläkin liikennemärillä. Kun liittyminen nelikaistaistamisen myötä vaikeutuu, kasvavat myös liikenneturvallisuusriskit, mikä puolestaan johtaa siihen, että liittymiin tulee rakentaa valo-ohjaus. Näin ollen olisikin syytä hakea erityisesti liittymien toimivuutta parantavia toimenpiteitä eikä niinkään Leväsentien katuosuuden sujuvuuden maksimointia. Näin ollen Leväsentielle Särkiniementien ja Rauhalahdentien välille tulee laatia yleissuunnitelma liittymien toimivuuden parantamisesta, jonka myötä ratkaistaan kuhunkin liittymään sopiva liittymäratkaisu. Suunnitelmassa tulee huomioida turvallisuuden lisäksi toimivuus sekä käytettävissä olevat katualueet.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (1) 155 Asianro 6353/02.02.02/2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 46 18.03.2015. 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 46 Asianro 1735/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-10-10-7 vuokraaminen / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 213 03.12.2014. 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2014 1 (1) 213 Asianro 7576/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-27-6-3 ja LPA-tontin 297-27-6-10 vuokraaminen / Lakea Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Vuokraus ja varausasiat 104 / 2017 Asuntotontin 297-37-145-1 (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Selostus ja perustelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 02.09.2015. 144 Asianro 5838/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 144 02.09.2015. 144 Asianro 5838/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) 144 Asianro 5838/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-10-10-9 vuokraaminen / Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Pihlajalaakson 2. vaiheen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 226 10.08.2015. 226 Asianro 5670/10.00.01.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 226 10.08.2015. 226 Asianro 5670/10.00.01.04/2015 0 a 0 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 0.0.0 Asianro 0/0.00.0.0/0 Tonttia --- koskeva maankäyttösopimus Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Savonia-Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 117 26.06.2013. 117 Asianro 4839/10.00.02.09/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 117 26.06.2013. 117 Asianro 4839/10.00.02.09/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 117 Asianro 4839/10.00.02.09/2013 Omakotitonttien luovuttaminen vuoden 2014 rakentamiseen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 136 25.06.2014. 136 Asianro 3923/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 136 25.06.2014. 136 Asianro 3923/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 136 Asianro 3923/10.00.02.01/2014 Omakotitonttien luovuttaminen vuoden 2015 rakentamiseen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 105 10.06.2015. 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 105 10.06.2015. 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen ja Savolanniemen omakotitontit Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6503/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6503/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 32 Asianro 6503/10.00.02.01/2017 Omakotitonttien hinnoittelu Hiltulanlahdessa Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 160 18.09.2013. 160 Asianro 6727/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 160 18.09.2013. 160 Asianro 6727/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /2013 1 (1) 0 Asianro 6727/10.00.02/2013 Tonttien vuokraaminen Männistön kaupunginosan korttelista 9 Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Taustaa Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Antti Kivelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Varikkokatu 2, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3972/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3972/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (1) 102 Asianro 3972/10.00.02.01/2017 Kallioaineksen otto-oikeuksien luovuttaminen sekä alueen vuokraaminen kallioaineksen varastointi- ja toiminta-alueeksi kiinteistöstä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 5/ (1) Kaupunkirakennelautakunta. 3 Asianro 2718/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 5/ (1) Kaupunkirakennelautakunta. 3 Asianro 2718/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 5/2017 1 (1) 3 Asianro 2718/10.00.02.00/2017 Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Lehtoniemen omakotitontit Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 179 21.10.2015. 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 179 21.10.2015. 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 179 Asianro 7089/10.00.02.00/2015 Saaristokaupungin Pirttiniemen rantatonttien jatkuva myynti tarjousten perusteella Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.06.2015. 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.06.2015. 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailu 2015 Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 10.04.2013. 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 10.04.2013. 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 67 Asianro 2516/10.00.02.00/2013 Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen omakotitontit Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 88 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-15:20 Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 165 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 105 Asianro 4890/10.00.02.01/2016 Saaristokaupungin Rautaniemessä sijaitsevien omakotitonttien luovutusehtojen muuttaminen Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Yritystonttia 297-8-62-4 (Siilokatu 1) koskeva esisopimuksen tekeminen / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta 246 11.12.2013. Asianro 8715/10.03.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) Kaupunkirakennelautakunta 246 11.12.2013. Asianro 8715/10.03.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (6) 246 Asianro 8715/10.03.01/2013 Kuopion kaupungin kävelykeskustan puhtaanapidon ottaminen kaupungin huolehdittavaksi Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6145/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6145/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (1) 168 Asianro 6145/10.00.02.01/2015 Oikaisuvaatimus / tontin 297-34-95-4 (Muikkukatu 17) vuokraaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kaupunkirakennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (9) Kaupunkirakennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:50 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2017 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5315/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5315/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 109 Asianro 5315/10.03.02.02/2017 Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4869/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4869/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 109 Asianro 4869/10.00.02.01/2016 Omakotitonttien luovuttaminen Kurkimäestä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8562/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8562/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 223 16.12.2015 19 Asianro 8562/10.00.02.01/2015 Maa-alueen varaaminen Hatsalasta ja yhteistoimintasopimuksen tekeminen / Health City Finland

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1621/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1621/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 9 Asianro 1621/10.02.03/2012 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Siikalahden liikennealueet ja korttelin 8-66 osa Kaupunginhallitus 7.10.2013 328: Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 201 15.06.2015. 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 201 15.06.2015. 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.6.2015 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailu 2015 Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Lisätietoja Kokouksen alussa projektipäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-15:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:40 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos

Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Yötarhantie, vähäinen katusuunnitelman muutos Suunnitelmat 18 / 2017 Selostus ja perustelu Yötarhantie on noin 700 metriä pitkä kokoojakatu Jynkän kaupunginosassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot