piilee Syvällä SWEET MEnESTyS SininEn planeetta KärSiiKö vesipulasta? P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "piilee Syvällä SWEET MEnESTyS SininEn planeetta KärSiiKö vesipulasta? P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön"

Transkriptio

1 KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2010 MEnESTyS piilee Syvällä Oil & Mining -segmentillä lupaavaat näkymät SWEET tuo vesiosaamisen uudelle tasolle globaalisti P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön KärSiiKö SininEn planeetta vesipulasta? waterlink 1

2 SISÄLLYS 4 LINKIT Ajankohtaista Kemirasta. 11 ProfIILI Ja vuoden 2010 Tukholman vesipalkinnon voittaja on 12 onko VESIKrIISI olemassa? Sinisellä planeetalla ei ole pulaa vedestä, mutta puhdas vesi on yhä niukempi luonnonvara. Mitkä ovat uusimmat ratkaisut ongelmaan? 19 TEoLLISUUSKIN TArVITSEE PUHDASTA VETTÄ eivät pelkästään yhdyskunnat ja maanviljely. Kemiralta löytyvät ratkaisun avaimet. 20 MENESTYS PIILEE SYVÄLLÄ Haastattelussa Kemiran kaivannaisteollisuuden asiakkaista vastaavan Oil & Mining -segmentin johtaja Randy Owens. 24 UrBAANIT HAASTEET, UrBAANIT ratkaisut Shanghain maailmannäyttelyn aihepiiri liittyy läheisesti Kemiran toimintaan. 26 AASIAN JÄTEILLÄ on VESIrEMoNTTI EDESSÄ Kiina ja Intia ovat päättäneet saattaa vesihuoltonsa uudelle tasolle. 31 KoLUMNI Megakaupungit merkitsevät megahaasteita mitä tulee jäte- ja juomavesijärjestelmiin. 32 VErKoSTo VEDEN PUoLESTA Kemira on perustanut uuden tutkimuskeskuksen, joka kokoaa yhteen korkeimman vesiosaamisen eri puolilta maailmaa. 36 KYMMENEN JALKAPALLo- KENTÄLLISTÄ PAHVINTUoTANToAA Näin syntyi täyden palvelun ratkaisu Kemiran paperintuottaja-asiakkaalle. 38 NUMEroT Kemiran tunnusluvut ja kurssikehitys. 42 KEMIAA Home kuriin kuumassakin. Puhdas vesi mehukkaat hedelmät. Fennodose pihistää oikeasta paikasta. 26 ISTOCKPHOTO Vedenkäsittely on megatrendi Aasiassa waterlink

3 PÄÄKIRJOITUS KYSYMYS ON VEdESTÄ SUSANNA KEKKONEN Vedenkulutus on huolenaiheena ympäri maailmaa. Veden saatavuus vaihtelee kuitenkin suuresti alueittain. Tämä on otettava huomioon puhuttaessa veden tehokkaasta käytöstä ja kierrätyksestä. Joillakin alueilla vettä on saatavilla vain vähän tai ei ollenkaan. Tällöin haasteena on veden määrä. Toisaalla ongelma on laadullinen: vettä on saatavilla, mutta sitä ei voi hyödyntää sellaisenaan. Sitten on alueita, joilla on hyvälaatuiset vesivarat, mutta ne riittävät vain tiettyihin käyttötarkoituksiin. Veden tehokas hyödyntäminen ja uudelleenkäyttö on tärkeää kaikissa tapauksissa, mutta lähestymistapa riippuu suuresti sijainnista ja veden käyttötarkoituksesta. Paljon vettä käyttävillä teollisuudenaloilla tehokkuus ei välttämättä tarkoita vedenkäytön rajoittamista vaan ympäristövaikutusten vähentämistä. Kun vettä kierrätetään ja käytetään uudelleen, sisäänajettavan veden määrää saadaan vähennettyä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käytetään pääasiassa pohjavettä tai puhdasta vettä on saatavilla rajoitetusti. Toinen haaste on, että prosesseista koituvalla jätevedellä ei saisi olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Vedenkäytön tehostaminen ei ole Kemiralle uusi osaamisalue. Viime vuosina olemme kuitenkin keskittyneet yhä selvemmin runsaasti vettä tarvitsevien asiakkaiden palvelemiseen. Tämän strategian pohjalta perustimme myös Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) -tutkimuskeskuksen, joka edistää vesitehokkuuteen tähtäävää yhteistyötä. Tämä yhteistyöverkosto vahvistaa uusiin teknologioihin ja biomassaan perustuviin vedenkäytön arvoketjuihin liittyvää osaamistamme. Tavoitteena on saada aikaan enemmän, mutta pienemmällä vesimäärällä. Johan Grön, Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Kemira Oyj:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa englanniksi ja suomeksi. JULKAISIJA Kemira Oyj Päätoimittaja Marie Lundgren puh KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland Yritysjulkaisut Tuottaja Kati Heikinheimo Ulkoasu Suvi-Tuuli Junttila Marjukka Löytönen PAINOPAIKKA Forssan Kirjapaino Oy ISSN PAPERI Lehden paperi on Galerie Art Silk 115 ja 200 g/m 2. Kannen ja takakannen kuvat: Susanna Kekkonen GETTY IMAGES Terveiset toimitukseen: Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset: waterlink 3

4 LINKIT PuhdasTa KemIaa PohjaNmereLLä TeKsTI Minna Valtari Kuva istockphoto Kemiran biohajoaville KemEguard-saostumanestoaineille myönnettiin hiljattain Yellow Band -luokitus Pohjanmeren Norjan-alueella. KemEguard-tuotteet läpäisivät siis ympäristön kuormitukselle, biohajoavuudelle, bioakkumulaatiolle ja myrkyllisyydelle asetetut tiukat vaatimukset. KemEguard-ryhmään kuuluu neljä tuotetta. Yksi näistä perustuu Kemiran ainutlaatuiseen bariumsulfaattisaostumien estoratkaisuun, joka on ollut käytössä jo 15 vuotta. Bariumsulfaattisaostumat ovat Pohjanmeren alueen yleisimpiä ja vaikeimmin poistettavia saostumia. Tämä teknologia on osoittanut tehonsa Pohjanmeren ääriolosuhteissa, sanoo Kemiran Oil & Mining -segmentin tuotepäällikkö Katarzyna Millan. Kemira auttaa asiakkaitaan vähentämään liiketoiminnan ympäristövaikutuksia. Pohjanmeren alueella saostumat ovat yksi öljyntuotannon suurimmista haasteista: ne saattavat aiheuttaa tukoksia putkistoissa ja johtaa jopa tuotannon keskeytymiseen. Kemiran ratkaisut torjuvat saostumia tehokkaasti. Yritys hakeekin kasvua tässä tuoteryhmässä, sillä saostumat ovat yleinen huolenaihe myös metalli- ja kaivosteollisuudessa. Saostumien torjumisen tarve kasvaa kolmannen maailman teollistumisen ja kaupungistumisen myötä, Millan muistuttaa. Toinen kysynnän kasvun ajuri on veden kierrätyksen tehostaminen, josta on jo muodostunut maailmanlaajuinen trendi. Kun nykyiset lähteet ehtyvät, öljy- ja kaivosteollisuuden on hyödynnettävä varantoja, jotka sijaitsevat yhä vaativammissa olosuhteissa, kuten syvällä merenpohjan alla. Tämä tarjoaa Kemiralle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Saostumaneston on toimittava moitteettomasti myös epätavallisissa ja poikkeuksellisen ankarissa oloissa. n Kemiran biohajoavat saostumanestoaineet eivät kuormita ympäristöä. 4 waterlink

5 pohjanmerellä öljynporausta suoritetaan äärimmäisen vaativissa olosuhteissa waterlink 5

6 LINKIT IsToCKphoTo rami LappaLaINeN 3+1 KysymysTä KemIraN espoon TuTKImusKesKuKseN johtajalle ILKKa pollarille 90 INNovaaTIoN vuottaan juhlistava KemIra on KuLKeNuT pitkän TIeN LaNNoITeTuoTTajasTa johtavaksi vesikemian asiantuntijaksi. 1. Kemira perustettiin aikanaan ratkaisemaan ruokapulaa, ja nyt yhtiö ratkoo vesipulaa. onko näillä asioilla jonkinlainen henkinen yhteys edelleen? Kemira perustettiin vuonna 1920 Suomen valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaaksi. Tuolloin maata tosiaan uhkasi nälänhätä. Siksi hallitus investoi kotimaiseen lannoitetuotantoon kasvattaakseen satomääriä. Yhteys nykypäivään löytyy ainakin siinä mielessä, että pystymme edelleen tekemään liiketoimintaa ratkomalla polttavia kysymyksiä. Nyt näkökulma on tosin laajempi, sillä ratkomme maailmanlaajuista ongelmaa. Vesi on muutenkin haastavampi kysymys siksi, että ilmastonmuutoksen ja kulutuksen trendit kulkevat tavallaan väärään suuntaan. Siksi puhtaan veden varmistamiseksi tarvitaan aivan uusia ratkaisuja. 2. miten Kemiran innovaatiotoiminnan luonne on muuttunut näiden 90 vuoden aikana? Kemira on aina pyrkinyt uudistumaan aktiivisesti. Viime aikojen suuria muutoksia on ollut toiminnan muuttuminen globaaliksi. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminta on keskitetty T&K-keskuksiin, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Viides keskus avataan Brasiliaan. T&K on myös muuttunut laajapohjaisemmaksi. Kehitysprojekteissa hyödynnetään entistä enemmän koko Kemiran tuote- ja palvelualustaa ja toimintaa sekä partneriverkkoja. Eri toiminnot ovat mukana tuotekehityksen alkuvaiheista alkaen. 3. innovaatiotoiminta on muuttunut verkostoiksi, joissa on mukana monta maata ja monenlaisia organisaatioita. mitä tämä antaa ja vaatii tutkimukselta ja KehityKseltä? Verkostot avaavat paljon uusia mahdollisuuksia. Pystymme hyödyntämään selvästi laajempaa osaamista kuin aiemmin. Kemira tuottaa vuosittain pitkälti yli sata keksintöilmoitusta. Niitä tulee joka vuosi noin kymmenestä maasta eikä suinkaan ainoastaan niistä maista, joissa suurimmat tutkimuskeskukset ovat. Keksinnöt liittyvät nykyisin useimmiten asiakastarpeiden ratkaisuun eivätkä esimerkiksi omiin tuotantoprosesseihin. Tällaisessa verkostomaisessa innovaatiotoiminnassa on toki kehittämistä edelleen. Avoimessa verkostossa syntyvän valtavan tietomäärän suodattaminen on melkoinen haaste. + 1 mikä on innovaatiomielessä KesKeisin tavoitteesi? Toivoisin että meidät tunnistettaisiin yhä selkeämmin johtavana vesikemianyhtiönä myös merkittävien keksintöjen ansiosta. Puhtaan veden varmistaminen vaatii paljon innovaatioita ja me tulemme jatkossakin olemaan yksi niiden tekijöistä. Menestyvän yhtiön pitää uudistua jatkuvasti eikä ajautua virran mukana. n IsToCKphoTo 6 waterlink

7 vesiosaaminen voittaa LaaTu ennen KaIKKea TuKhoLmaN vesiviikolla syyskuussa tukholma isännöi jälleen vuosittaista vesiviikkoa. Tapahtumaan kokoontuu päättäjiä ja asiantuntijoita pohtimaan tärkeimpiä veteen liittyviä kysymyksiä. Vuodesta 1991 lähtien Tukholman vesi-instituutti (SIWI) on järjestänyt ja johtanut maailman vesiviikkoa, jonka kattavaan ohjelmaan kuuluu muun muassa työpajoja, seminaareja, tutustumiskäyntejä sekä palkintogaala. Tavoitteena on tarjota johtaville asiantuntijoille mahdollisuus vaihtaa, haastaa ja tuottaa ideoita maailman vesikysymysten ratkaisemiseksi. Tänä vuonna aiheena on Veden laatuhaaste, osana vuosien yläteemaa Globaalit muutokset ja niihin reagointi. Tärkeä osa vesiviikon ohjelmaa on Tukholman vesipalkinnon jakaminen. Kyseessä on yksi merkittävimmistä veteen liittyviä saavutuksia koskevasta palkinnosta. Kemiran ja useiden muiden yritysten vuonna 1991 perustama tunnustus sisältää euron palkkion. Lue sivulta 11, kuka palkittiin tänä vuonna! n Kuluneen Kevään aikana Tehtävä Suomelle -kilpailu etsi Suomen kansainvälistä profiilia kohottavia, kekseliäitä hankkeita. Verkkoäänestäjät ja Jorma Ollilan johtama asiantuntijaraati valitsivat satojen ehdotusten joukosta kirkkaaksi voittajaksi Suomi nousuun vesiosaamisen avulla -konseptin. Voittajaehdotus liittyy Kemiran ja VTT:n toimesta perustettuun SWEET-tutkimuskeskukseen (Center of Water Efficiency Excellence). SWEET on omistautunut ratkaisemaan maailmanlaajuisia, veteen liittyviä ongelmia muun muassa kehittämällä uutta ympäristöteknologiaa sekä luomalla kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja. Tehtävä Suomelle -voitto osoittaa siis, että SWEETin edustama suomalainen huippuosaaminen voi hyvinkin olla ratkaisu paitsi ympäristöongelmiin, myös Suomen maabrändin vahvistamiseen. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta sivulta waterlink 7

8 LINKIT KemIra KuTIsTaa jalanjälkeä IsToCKphoTo Kemiran tavoitteena on määritellä keskeisten tuotteidensa vedenkulutus heti, kun vesijalanjälkimetodin standardoimistyö on valmistunut. Tutkimukset avaintuotteiden vesijalanjälkien selvittämiseksi on aloitettu prosessivesien kulutuksen perustaseen selvittämisellä. Yhtiö tutkii myös, voiko se lisätä edelleen veden kierrätystä. Toinen tapa arvioida Kemiran vesijalanjälkeä on selvittää, kuinka paljon yhtiön tuotteilla puhdistetaan vettä. Samaan aikaan kun yhtiön aiheuttama jätevesikuormitus on vähentynyt jyrkästi, vedenpuhdistus yhtiön tuotteilla on lisääntynyt nopeasti. Näin Kemira on pienentänyt sekä omaa että asiakkaidensa vesijalanjälkeä. Vesijalanjälki kertoo, paljonko yksilö, yritys tai vaikkapa valtio kuluttaa vettä. ISO-työryhmän pitäisi saada laskentaohjeet valmiiksi vuoden 2010 aikana. Vaikka vesijalanjäljen mittaaminen ei ole vielä yksiselitteistä, käsite auttaa ymmärtämään omien valintojemme vaikutuksia vesitasapainoon. n Lue lisää aiheesta ja arvioi oma vedenkulutuksesi osoitteessa KemIra TapahTumIssa Chemspec, Berliini, saksa asian paper 2010, Bangkok, thaimaa awwa annual Conference and exposition ace 10, Chicago, yhdysvallat indo livestock, jakarta, indonesia Fenasan, são paulo, Brasilia informex latin america, são paulo, Brasilia FenasuCro, são paulo, Brasilia waterlink

9 lyhyesti BLaNKophorIN KoosTumus muuttui pieniä määriä säilöttyjä biosideja sisältävän Kemira Blankophor -fluoresenssivalkaisijan koostumus on muuttunut. Blankophorin urea- ja kantoaineettomat seokset valmistetaan nyt Kemiran Fennocide BZ 26 D -biosidilla. Se korvaa biosidit, joita tähän asti on tuotettu muualla erilaisten alueellisten säännösten vuoksi. Kemiralla on laaja tietämys biosideista, joten päätös muuttaa koostumus sisältämään Fennocide BZ 26 D:tä oli hyvin tervetullut, sanoo FWA tuotelinjapäällikkö Christiane Sloan. Olemme yksi sellu- ja paperiteollisuuden vesi-intensiivisten prosessien merkittävimmistä kemikaalitoimittajista. Tuoteportfoliossamme on laaja kirjo biosideja, jotka on erityisesti suunniteltu tappamaan ja estämään haitallisten, paperinvalmistuksessa tyypillisesti esiintyvien mikrobien kasvua. Ennen biosidin vaihtamista tehtiin laajoja ja pitkäkestoisia testejä, joilla varmistettiin Blankophorin laatu ja tehokkuus. Uusia seoksia voidaan käyttää ongelmitta varastossa olevien vanhempien versioiden kanssa. Niitä on mahdollista myös markkinoida maailmanlaajuisesti. n vuoden 2009 ympäristöraportti on julkaistu Kemiran vuoden 2009 ympäristöraportti julkaistiin maailman vesipäivänä raportti on saatavilla pdfmuodossa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa media julkaisut ympäristöraportti. painetun raportin voi tilata osoitteesta media julkaisut tilaa julkaisuja. Kemira myi KoKKolan rikkihappotehtaan Boliden KoKKola oy:lle Kemira on myynyt Kokkolan rikkihappotehtaan Boliden Kokkola oy:lle. liiketoiminta ja noin 20 henkilöä siirtyi Boliden Kokkola oy:lle Kemira jatkaa Kokkolassa kemikaalien varastointi- ja lastaustoimintoja palvellen myös Bolideniä. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta kummankaan osapuolen taloudelliseen tulokseen ja osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. sinkkituotannossa syntyy sivuvirtana rikkidioksidia, joka jalostetaan rikkihapoksi useiden eri teollisuuden alojen tarpeisiin. tähän saakka Boliden Kokkola on myynyt rikkidioksidikaasun Kemiralle, joka on jalostanut kaasun rikkihapoksi. Kokkolan rikkihappotehtaan tuotantokapasiteetti on noin tonnia vuodessa. n IsToCKphoTo 000 euroa on vesi-intensiivisten teollisuuksien vedenkäsittelyyn, prosessien tehokkuuteen ja stabiiliuteen liittyvien kemikaalimarkkinoinen arvo (Kemiran arvio) waterlink 9

10 LINKIT makeat haasteet juha salminen nyt on tilaisuus tehdä hyvää koko ihmiskunnalle. Siksi haluaisin kaikkien innostuvan vesiosaamisen kehittämisestä, iloitsee maaliskuussa Kemiran markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi nimitetty Leena Lie. Yksi Lien lempilapsista on Kemiran ja VTT:n yhteinen Sweet-projekti, joka tavoitteena on kehittää uutta huippuosaamista vesiteknologian ympärille. Kehityskohteina ovat muun muassa jätevesien biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa ja makean veden valmistus merivedestä. Hankkeen vetovastuu on Suomessa, mutta verkosto on globaali. Yhtiön kaikki tutkimuskeskukset tekevät yhteistyötä muun muassa yliopistojen kanssa. Ovet ovat avoinna myös uusille yrityskumppaneille näkökulman laajentamiseksi vedenkäsittelyn eri alueille, kuten mittaamiseen ja monitorointiin. Lien keskeiset haasteet ovat noin maapallon kokoiset. Yhtiön tunnettuutta pitäisi nostaa etenkin Aasiassa sekä Etelä- Amerikassa, jossa Kemira avaa vuoden loppupuolella uuden tutkimuskeskuksen. Shanghain maailmannäyttelyssä Kemira on mukana Suomi-paviljongissa. Sisäisen viestinnän puolella tärkein hanke on uusien arvojen vieminen käytäntöön. Onneksi Lie ei kanna koko taakkaa yksin. Konsernin viestinnän ja markkinoinnin tärkeä tehtävä on tuottaa työkaluja liiketoiminnalle käytettäviksi eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi sisäisessä viestinnässä onnistumisen avaimet ovat enemmänkin esimiehillä kuin viestintäorganisaatiolla. Uudistuneen Kemiran viestin vieminen vaatiikin juuri esimiehiltä erityisen paljon Lien kuuluttamaa hurmaa. Innostusta ja avointa ajattelua kaivataan toki kaikilta. Meidän jokaisen pitäisi etsiä uusia näkökulmia omaan tekemiseen, sanoo Lie. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta s. 32 Shanghain maailmannäyttelystä s. 24 KemIra KaNadassa Kolme faktaa Kanadasta: väestö: 33,5 miljoonaa pinta-ala: km2 naapurimaa: yhdysvallat lähde: Cia World Factbook mitä Kanadasta tulee ensimmäiseksi mieleen? Jääkiekko, jota pelataan jäädytetyn veden päällä. Joet ja järvet, joissa vesi virtaa. Ja tietysti vaahterasiirappi, joka on luonnonsokeria sisältävää vettä. Kanadalla on mittavat makean veden varannot, yhteensä noin kolme miljardia kuutiometriä eli merkittävä osa koko maapallon saatavilla olevasta makeasta vedestä. Tämä on ratkaisevan tärkeä resurssi puhtaan veden vähyydestä kärsivässä maailmassa. Veden saatavuus on vauhdittanut vettä paljon käyttävien teollisuudenalojen kehitystä. Näitä ovat esimerkiksi paperija selluteollisuus sekä kaivosteollisuus. Kemiralla on Kanadassa on tärkeä rooli veden laadun parantamisessa ja käytön tehostamisessa. Kemiralla on Kanadassa noin 230 työntekijää ja useita tuotantolaitoksia. Myynnistä noin 60 prosenttia tulee Paper-segmentin tuotteista, 30 prosenttia Municipal & Industrial -segmentistä ja 10 prosenttia Oil & Mining -segmentistä. n 10 waterlink

11 profiili stoppi TaudeILLe Tämänvuotisen Tukholman vesipalkinnon saaja taistelee vesiteitse leviäviä, hengenvaarallisia sairauksia vastaan. Hän on tehokkaiden mutta edullisien high-tech -ratkaisujen kehittäjä. TeKsTI minna valtari Kuva john t. Consoli rita Colwell on yksi veteen ja terveyteen liittyvän tutkimuksen, teknologian ja politiikan merkittävimmistä vaikuttajista. Hän työskentelee professorina Marylandin yliopistossa ja Johns Hopkins -yliopiston kansanterveystieteen yksikössä Yhdysvalloissa. Colwell on edistänyt merkittävästi vedenkäyttöön liittyvää terveysvalistusta ja edullisten teknologisten innovaatioiden käyttöä Etelä-Aasiassa ja Afrikassa. Colwell on omistanut merkittävän osan elämästään vesitse leviävien tautien ja niiden ehkäisyn tutkimiseen. Hän työskenteli usean maan hallituksen neuvonantajana Etelä-Amerikan koleraepidemian aikana 1990-luvulla. Lisäksi hän on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa 17:ää kirjaa ja yli 700:aa tieteellistä julkaisua. Colwell kiinnostui vesitse leviävien tautien tutkimuksesta nähdessään koleraepidemian aiheuttamat tuhot Intiassa ja Bangladeshissa. Hän halusi löytää keinoja epidemioiden ehkäisemiseksi. Yksi suurimmista läpimurroista oli tutkimustietoon perustuva käytännön ratkaisu: kolera-alueiden asukkaille alettiin opettaa, kuinka suodattaa juomavetensä turvalliseksi käyttää. Työ vedenkäyttöön liittyvien kansanterveysongelmien ratkaisemiseksi toi Colwellille vuoden 2010 Tukholman vesipalkinnon, jonka myöntää Tukholman kansainvälinen vesi-instituutti. Colwell muistaa edelleen, kuinka voimakkaasti hänen tutkimushankkeitaan arvosteltiin 1970-luvun alussa. Hän jaksoi kaikesta huolimatta uskoa, että koleran ehkäiseminen on mahdollista. Hän pitää saamaansa palkintoa tunnustuksena sinnikyydestään. n Rita Colwell muistaa edelleen, kuinka voimakkaasti hänen tutkimushankkeitaan ensin arvosteltiin waterlink 11

12 Suurin osa makeasta vedestä on vaikeasti saatavilla: syvällä maaperässä tai jäätiköksi jähmettyneenä. 12 waterlink

13 käykö vesi th vähiin? Maapallolla vettä on niin paljon, että avaruudesta katsottuna näkyy vain sinistä. Mutta riittääkö vettä silti kaikille ilman uutta teknologiaa? teksti Randel WellS kuvat GeTTY IMaGeS and ISTOCKPHOTO vettä on pidetty itsestäänselvyytenä. Kuinka vesi voisi loppua? Sitähän tulee taivaalta, virtaa joissa ja lainehtii merissä. Veden runsaus on kuitenkin harhaa, sillä vain häviävän pieni osa maapallon vesivarannoista on suoraan ihmisen hyödynnettävissä. Teollistumisen ja ilmastonmuutoksen myötä veden niukkuudesta on tullut kysymys, jota yhteiskunta ei voi enää sivuuttaa. Veden kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan, sanoo Nanyangin teknilliseen yliopistoon kuuluvan Singaporen membraaniteknologian tutkimuskeskuksen johtaja Anthony Fane. Vesihuolto on valtava haaste infrastruktuurille. Ilmastossa tapahtuvien muutosten suuri todennäköisyys tekee tilanteesta entistä vaikeamman. Veden epätasainen jakaantuminen sekä maantieteellisesti että ajallisesti aiheuttaa lisäongelmia, sanoo ympäristötekniikan apulaisprofessori Chuyang Tang Nanyangin teknillisestä yliopistosta. Vesihuollon järjestäminen kuivilla alueilla sijaitseviin suurkaupunkeihin, kuten Palm Springsiin tai Phoenixiin Yhdysvalloissa, on äärimmäisen vaikeaa.» waterlink 13

14 30 sekuntia Maapallon runsaista vesivarannoista häviävän pieni osa on suoraan ihmisen hyödynnettävissä. vesipula on siis ongelma, joka liittyy juomakelpoiseen tai teollisuudelle käyttökelpoiseen makeaan veteen. Maatalous, öljyteollisuus, kaivosteollisuus ja paperiteollisuus ovat esimerkkejä runsaasti vettä käyttävistä teollisuudenaloista. Myös yhdyskunnat käyttävät paljon vettä. Kaikki hyötyvät kemikaaleista, jotka auttavat vähentämään vedenkulutusta. Suolanpoisto ja jäteveden käsittely laadukkaaksi juomavedeksi ovat tärkeimmät menetelmät makean veden tuottamiseksi alueilla, joiden vesivarannot eivät ole riittävät. Yhdistämällä kemiallisia ja muita menetelmiä sekä pienireikäisiin suodattimiin perustuvia membraaniteknologioita voidaan luoda uusia keinoja vedenkäsittelyn tehostamiseksi ja veden laadun parantamiseksi. Yhtä suuri haaste on taata riittävästi oikeanlaatuista vettä elintärkeille teollisuudenaloille, kuten energiateollisuudelle. Sekä kuluttajilta että teollisuudelta on jostakin syystä jäänyt huomaamatta, kuinka tärkeä luonnonvara vesi on, sanoo Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Johan Grön. Vettä ei ole pidetty strategisena resurssina, vaan se on nähty hyödykkeenä, joka ei pääse koskaan loppumaan. OnKO vedestä OIKeaSTI Pulaa? Toisin kuin esimerkiksi öljy, vesi ei katoa käytettäessä. Vedenkäytön haasteet liittyvätkin lähinnä makeaan veteen: sellaisenaan juomakelpoinen tai teollisuuden käyttöön sopiva vesi on käymässä vähiin. Sekä pinta- että pohjavesilähteet ovat ehtymässä. Kyse ei ole akuutista kriisistä vaan pikemminkin suuresta muutoksesta. Meidän on huolehdittava tämän merkittävän luonnonvaran saatavuudesta ja käsiteltävä sitä tilanteen edellyttämällä tavalla, Grön sanoo. Vedenkäsittely on nyt välttämätöntä paikoissa ja tilanteissa, joissa sille oli aiemmin vain vähän tarvetta. Vedenkäsittelyn kustannusten hallinta vaatii tehokkaampia teknologioita. Uusia prosesseja on kehitettävä myös veden uudelleenkäyttöön, jotta lähteistä kerättävän puhtaan veden kysyntää voitaisiin pienentää. MuuTOKSIa TeOllISuudeSSa Vaikka elämäntapamme ja päivittäiset tarpeemme liittyvät läheisesti teollisuuteen, yksittäisellä teollisuudenalalla on helpompi saada aikaan muutoksia kuin koko väestön tasolla, ihmisten tottumukset kun muuttuvat hitaasti. Vedenkäytön tehostaminen teollisuudessa on nopein tapa muuttaa tilannetta, Grön sanoo. Maatalous, öljyteollisuus, kaivosteollisuus ja paperiteollisuus ovat esimerkkejä runsaasti vettä käyttävistä teollisuudenaloista. Näille ja monille muille teollisuudenaloille on jo saatavilla teknologioita, jotka tehostavat vedenkäyttöä ja veden uudelleenkäyttöä. Parannusten toteuttaminen käytännössä edellyttää kuitenkin vesikemian tuntemusta ja alakohtaista asiantuntemusta. Laitteistoon keskittyminen ei tuo toivottuja tuloksia. Vedenkäytön tehokkaampi vähentäminen edellyttää aktiivisempaa ja ennakoivampaa lähestymistapaa, kuten laitteiston, kemian ja prosessidiagnostiikan yhdistämistä sekä entistä kehittyneempiä prosessien seurantamenetelmiä. Teollisten prosessien tehokkuustavoitteet ja energiarajoitukset edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. uutuuksia SuOlanPOISTOOn Kysynnän hallinta on yksi tapa välttää vesipula. Viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä vedentarpeen vähentämiseksi etenkin kaupunkialueilla, Anthony Fane kertoo. Kun kysyntää ei voi enää vähentää, tarjontaa on lisättävä teknologian avulla. Meillä on kaksi loppumatonta vesivarantoa: jätevesi ja merivesi. Uudelleenkäyttö ja suolanpoisto ovat merkittävimmät keinot parantaa veden tarjontaa. Australiassa suurimmat kaupungit ovat rakentaneet tai ovat parhaillaan rakentamassa suolanpoistolaitoksia makean veden varantojen täydentämiseksi. Vielä viisi vuotta sitten yhdelläkään sikäläisellä kaupungilla ei ollut suolanpoistolaitosta. Nyt suolanpoistomenetelmin käsitellyn veden määrä on kymmenkertaistunut, Fane huomauttaa. Haihduttamiseen perustuva tislaus oli aiemmin yleisin suolanpoistomenetelmä, mutta se kulutti paljon energiaa. Energiatehokkaaseen membraaniteknologiaan perustuvat menetelmät ovatkin korvanneet tislauksen suurimmassa osassa maailmaa. Membraaniteknologiaan perustuvaan suolanpoistoon tarvitaan nyt kolme kertaa vähemmän energiaa kuin vuotta sitten. Tähän ovat syynä pääasiassa vedenpaineen järkevä uudelleenkäyttö, energiaa talteen ottavat laitteet ja mem-» 14 waterlink

15 Jätevesiä ja merivettä meillä riittää äärettömiin. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx waterlink 15

16 Maatalous vie noin 70 prosenttia vedenkulutuksesta. Muuhun teollisuuteen kuluu parikymmentä prosenttia ja hygieniaan ja juomavedeksi vain viitisen prosenttia. braanien kehittyminen. Nämä tekijät ovat laskeneet myös suolanpoistoon tarvittavan teknologian kustannuksia. HelPOMPI vaihtoehto Jäteveden uudelleenkäytöstä on tullut yhä yleisempi vaihtoehto luonnon vesivarannoille. Membraaneilla on tärkeä osa tässäkin prosessissa. Jäteveden muuttaminen laadukkaaksi juomavedeksi on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa kuin suolan poistaminen merivedestä. Jätevesilaitoksista ja yhdyskunnista tuleva vesi on melko hyvälaatuista, ja sen muuttaminen juomavedeksi tai teollisuuslaatuiseksi vedeksi kuluttaa noin kolmanneksen tai korkeintaan puolet suolanpoistomenetelmien vaatimasta energiasta. Käsitelty jätevesi on puhtaampaa kuin monet luonnonvedet. Jäteveden käsittely on energiatehokasta, mutta jäteveden puhdistaminen juomavedeksi herättää kuluttajissa edelleen epäilyksiä. Ajatus kierrätetyn veden juomisesta tuntuu monista vastenmieliseltä, ja kierrätetyn veden turvallisuudesta käydään keskustelua eri puolilla maailmaa, Fane sanoo. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kierrätetty vesi on selvästi laadukkaampaa kuin Saksan Reinjoesta, Yhdysvaltojen Mississippijoesta ja monista muista suurista joista saatava vesi, josta tehdään juomavettä. Keskitymme yhä enemmän veden uudelleenkäyttöön, Tang vahvistaa. Esimerkiksi Singapore on saarivaltio, jolla on rajatut vesivarannot. Jäteveden hyötykäyttö on ratkaisevan tärkeää veden kysynnän tyydyttämiseksi. Myös suolanpoiston merkitys kasvanee tulevaisuudessa kuivilla alueilla. Singapore on ottanut huomioon vedenkäyttöön liittyvät väistämättömät kysymykset. Jätevesi käsitellään pääasiassa teollisuuden käyttöön. Noin prosenttia käsitellystä jätevedestä ohjataan juomavesisäiliöön, jossa se sekoitetaan pintaveteen ja käsitellään edelleen. Lopulta siitä tulee osa Singaporen juomavesivarantoa. 16 waterlink

17 vesi On MYöS energiakysymys Veden, energian, ravinteiden ja muiden resurssien talteenotto tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia jäteveden käsittelyssä. Jäteveden biomassassa on niin paljon energiaa, että sen hyödyntäminen voi tehdä jätevedenkäsittelystä energiapositiivisen prosessin, joka siis tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa sitä. Tämän energian hyödyntäminen edellyttää tehokasta biomassan erottelua ja anaerobista käsittelyä, Tang kertoo. Nyt on aika yhdistää eri menetelmät ja viedä jätevedenkäsittely uudelle tasolle, Grön sanoo. Tämä ei ole rakettitiedettä. Meidän täytyy vain hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen. Tehokkaampi vedenkäsittely riippuu monesta tekijästä, kuten valvonnasta, seurannasta, sensoreista ja käsittelymenetelmistä. Tutkimus- ja kehitystyö tuo tähän kokonaisuuteen uusia ulottuvuuksia. KaTSe TulevaISuuTeen Vesi on vakava kysymys, mutta tulevaisuus ei näytä synkältä. Tietoisuus järkevän vedenkäytön tärkeydestä on kasvanut, ja uudet teknologiat tehostavat vedenkäsittelyä. Lisäksi tutkimus- ja kehitystyöstä on saatu lupaavia tuloksia. Membraaniteknologia on yksi tärkeimmistä kehitysaloista. Tutkimus keskittyy suolanpoiston energiakulutuksen vähentämiseen uudenlaisten membraanien (esimerkiksi hiilen nanoputket) ja vaihtoehtoisten energialähteiden (kuten hukkalämpö) avulla.» waterlink 17

18 Jäteveden hyödyntämisessä on keskeistä lopputuotteen määrä ja laatu. Päällyskasvuston muodostumisen estäminen on tärkeää membraaneja käytettäessä, Tang sanoo. Kun membraanit suodattavat vettä, niiden pinnalle kertyy kasvustoa, joka on poistettava. Tämä on hankalaa ja tulee kalliiksi. Tällaiset ongelmat voidaan ratkaista Kemiran kaltaisten yhtiöiden avulla, Fane sanoo. Siksi haluamme tehdä yhteistyötä membraaniprosessin parantamiseksi sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseksi esikäsittelyn ja optimoinnin keinoin. Fane viittaa Kemiran ja VTT:n äskettäin perustamaan SWEET-tutkimuskeskukseen, joka kokoaa ja yhdistää osaamista kehityksen vauhdittamiseksi niin Suomessa kuin maailmanlaajuisessa asiantuntijaverkostossakin. Keskuksen tavoitteena on hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen ja teknologia. Sovellamme näitä uusille alueille ja kehitämme ennennäkemättömän tehokkaita veden ja biomassan käsittelymenetelmiä, Grön sanoo. Kun teknologian sovellusalaa laajennetaan, uudet mahdollisuudet on entistä helpompi havaita ja hyödyntää. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta s. 32 n vesi numeroina 97,5 prosenttia maapallon vedestä on merivettä 69 prosenttia makeasta vedestä on jäätiköissä ja lumimassoina 30 prosenttia makeasta vedestä on maanpinnan alla 0,3 prosenttia makeasta vedestä on suoraan ihmisen hyödynnettävissä Kiina, Intia ja Yhdysvallat kuluttavat eniten vettä vuodessa 18 waterlink

19 vettä teollisuuden tarpeisiin Kun veden hinta nousee, teollisuus hakee tehokkuutta vedenkäsittelystä. teksti Randel WellS kuva ISTOCKPHOTO raakaveden ja jäteveden käsittelyä teollisuuden tarpeisiin ohjaa kaksi tekijää, sanoo Kemiran Municipal & Industrial -segmentin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Hannu Virolainen. Ensinnäkin: sallitut jätevesimäärät ovat laskussa eli uusien ympäristölupien jätevesiä koskevat määräykset ovat lähes poikkeuksetta aiempia tiukemmat. Toinen tekijä on maailmanlaajuinen vesihaaste: laadukas raakavesi käy yhä niukemmaksi. Teollisuuden on tingittävä laatuvaatimuksistaan sisääntulevan veden osalta ja keskityttävä parantamaan raakaveden käsittelyä. Vedenkäsittely ei ole teollisuuden ydinosaamista tai ydinliiketoimintaa. Käsittelyprosessit eivät tuota voittoa vaan aiheuttavat pikemminkin lisäkustannuksia. Monet teollisuudenalat ovatkin ulkoistaneet vedenkäsittelyn kustannusten minimoimiseksi. TeHOKKaaMPaa vedenkäyttöä Käytetyn veden kokonaismäärä on vain yksi mittari. Tarkemman käsityksen saamiseksi on kiinnitettävä huomiota tuotantoyksikkökohtaiseen vedenkäyttöön. Osa pienistä teollisuudenaloista käyttää erittäin paljon vettä tuotantoyksikköä Kemira räätälöi perunalastujen valmistajalle vedenkäsittelyprosessin. kohti, ja toiminnan laajentuessa vedenkäyttö lisääntyy liiketoiminnan kasvua nopeammin. Kemira tarjoaa teollisuudelle ratkaisuja vedenkäytön haasteisiin. Meillä on varsin kattava tuotevalikoima raakaveden ja jäteveden käsittelyyn, Virolainen sanoo. Lisäksi myynti- ja sovellustiimimme sekä tutkimus- ja kehitysosastomme tuntevat hyvin eri teollisuudenalat. Jos asiakkaalla on ongelma, me löydämme siihen ratkaisun. Virolainen ottaa esimerkiksi pienen perunalastuja valmistavan yrityksen, jonka tuotantolaitoksella perunoiden pesu- ja kuorimisvaihe kuluttaa paljon vettä. Kaupunki vaati yritystä käsittelemään tuotantolaitoksen jätevedet, koska ne vastasivat koko kaupungin jäteveden puhdistustarpeesta peräti 80:aa prosenttia. Ratkaisun löytäminen oli asiakkaalle lähes ylivoimaisen vaikeaa. Nyt käsittelyprosessia rakennetaan Kemiran kehityshankkeen avulla. PaReMPaa SuORITuSKYKYä Teollisuuden haasteena ovat myös tiukentuvat vesisäännökset. Vesi puhdistetaan yhä tarkemmin, Virolainen sanoo. Aiemmin siitä poistettiin vain suurimmat epäpuhtaudet, mutta nyt käsitelty jätevesi saattaa olla jopa raakavettä puhtaampaa. Uudet teknologiat parantavat sekä suorituskykyä että kustannustehokkuutta. Tällä hetkellä lähes kaikki teollisuudenalat ovat erittäin kiinnostuneita esimerkiksi membraaneista. Teollisuuden on tehostettava eri tavoin vedenkäyttöä, vedenkiertoa, kunnallisen jäteveden käyttöä ja omien jätevesiensä käsittelyä, Virolainen tiivistää. n waterlink 19

20 HAASTATTELU MEnESTyS piilee SyväLLä Kemiran Oil & Mining -segmentin ensimmäinen toimintavuosi oli menestys, ja parempaa on luvassa. Onnistunut osaamisen keskittäminen ja riittävät investoinnit takaavat Kemiralle tulevaisuudessakin edelläkävijän aseman, sanoo segmentin vetäjä Randy Owens. TEkSTi randel wells kuvat susanna KeKKOnen 20 waterlink

21 30 sekuntia Vuoden 2009 hyvien tulosten jälkeen Kemiran Oil & Mining -segmentin tavoitteena tänä vuonna on parantaa edelleen kannattavuutta ja laajentaa tuotevalikoimaansa maailmanlaajuisesti. Kemira pyrkii vahvistamaan asemaansa ja perehtymään entistäkin tarkemmin asiakkaidensa tarpeisiin keskeisillä markkinoilla. Veden runsas tarve on yksi öljy- ja kaivosteollisuuden suurimmista haasteista, ja sen ratkaiseminen edellyttää uusia tapoja hallita vedenkäyttöä ja vähentää makean veden varantoihin ja ympäristöön kohdistuvia paineita. Uusi teknologia on yhä tärkeämmässä asemassa öljy- ja kaivosteollisuuden nopeassa muutoksessa waterlink 21

22 kahden segmentin tuotteiden ja myynnin yhdistäminen ei ollut helppo tehtävä. Kemiran Oil & Mining -segmentin toiminta käynnistyi kuitenkin vauhdikkaasti, ja sen varalle voidaan jo tehdä suuriakin suunnitelmia. Aloitimme siirtymällä tuotekeskeisestä myynnistä asiakaskeskeiseen lähestymistapaan. Nyt kehitämme toimintaamme edelleen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta voisimme nousta johtavaksi teknologiaosaajaksi, sanoo Oil & Mining -segmentin johtaja Randy Owens. TUKeVa jalansija Kemira keskittyi louhintateollisuuden tarpeisiin juuri oikeaan aikaan. Vesi on olennainen osa lähes jokaista louhintamenetelmää, ja vedenkulutus kasvaa mineraaliesiintymien, öljyn ja kaasun laadun heikentyessä. Tämä luo kasvavan tarpeen uusille vedenkäytön hallintamenetelmille ja olemassa olevien resurssien tehokkaammalle käytölle. Kemiran Oil & Mining -segmentin strategiana on olla lähellä asiakkaita ja perehtyä heidän haasteisiinsa. Hyvä asiakaspalvelu edellyttää innovaatioita ja nopeita toimituksia myös nämä painottuvat Oil & Mining -segmentin strategiassa. Maailmanlaajuinen tarjonta on pystyttävä mukauttamaan paikallisiin tarpeisiin, ja muutoksiin on reagoitava nopeasti, Owens korostaa. Tavoitteena on hyödyntää Kemiran vahvaa asemaa ja luoda entistä läheisemmät suhteet asiakkaisiin avainmarkkinoilla. Etelä-Amerikassa yhtiö jatkaa paikallisen jalansijansa vahvistamista, ja tutkii kuinka prosessia voisi voisi nopeuttaa entisestään. Samat tavoitteet Kemiralla on Venäjällä sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC). Tähänastisten kokemusten perusteella lähestymistapa toimii mainiosti. Viime vuonnakin paransimme kannattavuutta, lamasta huolimatta, Owens sanoo. Haasteena on säilyttää markkinoiden vaatima nopeus ja joustavuus toimintamme laajentuessa, Owens jatkaa. Uudet sovellukset ja alueet laittavat aina osaamisen koetukselle. elintärkeää lisäarvoa Kun Kemiran Oil & Mining -segmentti perustettiin, pääpaino oli organisaatiossa ja kannattavuudessa. Kaikkien haluttiin olevan selvillä yhteisestä päämäärästä ja työskentelevän sen saavuttamiseksi. Owens ennustaa tulevaisuuden haasteiden liittyvän merkittäviin materiaali-innovaatioihin. Hän haluaa Kemiran kehittyvän tiettyihin erikoisaloihin keskittyneestä yrityksestä johtavaksi vesikemian asiantuntijaksi. Joidenkin yritysten toiminta perustuu suuriin tuotantomääriin, mutta Kemiran tavoitteena on erottua kilpailijoista luomalla lisäarvoa. Teknologiajohtajuutta tavoitellessaan Kemira voi löytää uusia ratkaisuja asiakkaidensa vesihaasteisiin. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja vesisovellusten erikoisosaaminen takaavat Kemiralle ainutlaatuisen aseman markkinoilla. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi KemEguard-tuotteet, matalan molekyylipainon saostumanestoaineet, joille myönnettiin äskettäin Yellow Band -luokitus Pohjanmeren Norjan alueella. Kemira on soveltanut edistyksellistä teknologiaa äärimmäisen herkässä ympäristössä. Tuotteet täyttävät sekä asiakkaan vesitarpeet että tiukat ympäristövaatimukset. Meillä ei ole vain hyviä ja suorituskykyisiä tuotteita, Owens huomauttaa. Viemme asiat uudelle tasolle: tuotteemme ovat ympäristön huomioon ottavia, ja niitä kehitetään asiakkaiden uusien tarpeiden pohjalta. TarKasTi KOhdenneTTUa TUTKiMUsTa Vedenkäyttö ja ympäristövastuu liittyvät läheisesti toisiinsa. Kemira tekee tarkasti kohdennettua tutkimusta vesitarpeen ja ympäristövaatimusten täyttämiseksi Kanadan tervahiekkojen kaltaisilla alueilla. Tervahiekat on vain yksi Kemiran ja VTT:n hiljattain perustaman Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) -tutkimuskeskuksen monista tutkimusalueista. Myös louhintateollisuuden tarpeisiin perustuvat hankkeet kuuluvat suunnitelmiin. Meriveden käyttö on toimintamme kannalta keskeinen osaamisalue, ja odotamme uudelta tutkimuskeskukselta suuntaviivoja tulevaisuuteen, Owens sanoo. Kaivosteollisuudelle SWEET-tutkimuskeskus kehittää uusia tuotteita mineraalijätteiden hyödyntämiseen ja malminkäsittelyn vedenkäytön vähentämiseen. Kiinnostavat hankkeet ja vahva kehitys vievät Kemiran Oil & Mining -segmenttiä kohti markkinajohtajuutta. n Lue lisää: KemEguard-tuotteille Yellow Band -luokitus, s. 4 SWEET-tutkimuskeskus, s. 32 TAvoiTTEEnA TASApAino Tutkimus- ja kehitystyö on välttämätöntä Kemiran Oil & Mining -segmentin toiminnalle. Kautta linjan on tärkeä varmistaa, että tuotekehitys perustuu asiakkaiden tarpeisiin. segmentin tavoitteena on olla johtava teknologia- ja sovellustoimittaja. Tähän tavoitteeseen päästään siirtymällä tuotekeskeisestä lähestymistavasta asiakaslähtöiseen ajattelutapaan. randy Owensille Oil & Mining -segmentin alkutaival on tarkoittanut tasapainottelua yrityksen sisäisten ja ulkoisten tarpeiden välillä. hän haluaa keskittyä yhä vahvemmin asiakkaisiin ja markkinoiden muutosten seuraamiseen. Yrityksen sisällä hän tekee yhteistyötä hyvin erilaisten ihmisten kanssa: viestinnän, tutkimuksen, tuotannon käytännössä lähes kaikkien kanssa. Pidän monipuolista yhteistyötä yhtenä työni mielenkiintoisimmista puolista. silloin pääsee näkemään, kuinka asiat konkretisoituvat eri yksiköiden tasolla. Owens myöntää käyttävänsä sisäisiin asioihin enemmän aikaa kuin kenties pitäisi, mutta suuressa yksikössä se on ymmärrettävää. hän haluaisi silti käyttää enemmän aikaa asiakkaisiin. asiakasviestinnällä on monia muotoja: teollisuusjärjestöjen toimintaan osallistuminen, asiakkaiden tapaaminen kahden kesken ja kaikki siltä väliltä. Kun Owens tapaa asiakkaita, hän haluaa keskustella sekä johtajien että kentällä työskentelevien insinöörien kanssa. näin hän saa mahdollisimman kattavan käsityksen asiakkaiden tarpeista. 22 waterlink

23 Vesi on olennainen osa lähes kaikkia louhintamenetelmiä. Randy o wens Kemiran Oil & Mining -segmentin johtaja vuodesta 2008 syntynyt 1964 Koulutus luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (B.sc.), pääaineena öljytekniikka MBa-tutkinto työura Kemira Oyj, Kemira Pulp&Paper, johtaja, sbu additives, Vinings industries, liiketoimintapäällikkö, myynti/tuotteet, johto ja markkinointi, nalco Chemicals, myynti, waterlink 23 otsalamppu: partioaitta

24 XXXX TIETOKULMA: ShAnghAI ExpO 2010 Toukokuun alussa auennut shanghain Expo 2010 on suurin koskaan järjestetty maailmannäyttely, ainakin mikäli järjestäjän tavoitteet toteutuvat. Jo paperilla Expo 2010 näyttää valtavalta: 192 maata ja 50 kansainvälistä järjestöä ovat vahvistaneet osanottonsa 184 päivää kestävään tieteen, tekniikan ja kulttuurin jättitapahtumaan. kävijöitä odotetaan 70 miljoonaa. näyttelyn aikana nähdään yli erilaista esitystä. Expon kokonaisbudjetti on noin kolme miljardia euroa. 95 näyttelypaviljongista suurin, väärinpäin käännettyä pyramidia muistuttava isäntämaa kiinan valtava rakennelma kohoaa 69 metrin korkeuteen. Paviljonkihirviö hotkaisee sisuksiinsa päivittäin vierailijaa. Idea maailmaa esittelevästä näyttelystä saattaa kuulostaa virtuaaliaikana vanhentuneelta ja tarpeettomalta. Maailmannäyttelyä tuntuu tällä kertaa perustelevan varsin hyvin se, että Expo 2010 järjestetään juuri shanghaissa; voimakkaasti kasvanut, 20 miljoonan asukkaan megapolis tuntuu itsessään tulevaisuuden tutkimusalustalta. Esimerkiksi shanghain metroverkostolla on mittaa 400 kilometriä, enemmän kuin new Yorkissa tai Tokiossa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana shanghaissa on valmistunut uusi pilvenpiirtäjä keskimäärin lähes joka toinen päivä. Muutos on ollut nopea, sillä esimerkiksi pilvenpiirtäjätiheikkö Pudong oli 20 vuotta sitten lähinnä viljelysmaata. 24 waterlink

25 MaailMan haasteet ratkaistaan kaupungeissa Kaupungistuminen on jo koko maailmaa koskeva megatrendi. Shanghain Expo 2010 etsii ratkaisuja parempaan city-elämään. Myös Kemira on mukana luomassa puhtaampaa tulevaisuutta kaupungeissa Aasiassa ja ympäri maailman. TeksTi aleksi kinnunen kuva IsToCkPHoTo Vuoden 2010 maailmannäyttelyn isäntäkaupunki Shanghai on yksi maailman suurimmista kaupunkikeskittymistä. Kiinan hallitus on muovannut Jangtse-joen suistosta nykyaikaisen Kiinan näyteikkunan. 1,3 miljardin asukkaan Kiinan viime vuosien historiallinen talouskasvu jonka ennustetaan tänä vuonna olevan noin yhdeksän prosenttia saa silmin havaittavan muodon Shanghain Pudongin alueen pilvenpiirtäjiä tai kaupungin uskomattomia liikenneratkaisuja katsellessa. Expon teemana on nyt ensimmäistä kertaa kaupunki: Better city, better life. Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkien haasteet ovat siis myös tulevaisuuden haasteita. Maailmannäyttely pureutuu kaupunkikehitykseen esimerkiksi Urban Best Practices -alueella, jossa esitellään innovaatioita tulevaisuuden kaupunkiasumiseen 65 ympäri maailmaa valitun hankkeen voimin. InsPIraaTIoTa JakaMassa Myös Kemira on mukana maailmannäyttelyssä sponsoroimalla Suomen Kirnu- paviljonkia, jonka pinta koostuu kierrätysmateriaalista valmistetusta paneelista. Lisäksi Kemira-konsernista vasta irtaantunut Tikkurila toimitti maalit paviljongin teräsrunkoon, sisätiloihin, sisäänkäyntiin sekä sisäpihan ulkoseiniin. Suomen paviljongin teema, Sharing Inspirations eli innostuksen jakaminen sekä koko maailmannäyttelyn kaupungistumiseen liittyvä aihe ovat hyvin lähellä Kemiran arvomaailmaa, Carol Jin, Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) viestintäpäällikkö perustelee mukanaoloa. Myös Expo 2010:ssa painotettava ympäristöystävällisyys liittyy vahvasti Kemiran arvoihin ja bisnesmahdollisuuksiin. Yrityksen visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemira haluaa olla osaltaan edistämässä jokaisen ihmisen oikeutta puhtaaseen veteen. Sen tavoitteena on myös tukea yrityksiä ja yhdyskuntia vesijalanjälkensä pienentämisessä. Jinin mukaan Kemiran osallistuminen Shanghain Expoon on erittäin tärkeää myös bisnesmielessä. Kemira järjestää Suomen paviljongissa asiakastilaisuuksia. Maailmannäyttely on hieno mahdollisuus Kemiralle vahvistaa profiiliaan Kii- nassa ja laajemminkin Aasiassa, joka on meille merkittävä strateginen kasvualue. Koska juuri Kiinan talous on tällä hetkellä kovimmassa kasvussa APAC-alueella, haluamme lujittaa asemaamme täällä ja sitä kautta tavoitella globaalia johtajuutta omalla alallamme, Jin sanoo. HuIkEaT bisnesmahdollisuudet Kemira auttaa lukuisilla eri aloilla toimivia asiakkaita tehostamaan vedenkäyttöään. Puhdasta vettä tarvitsevat ihmisten lisäksi myös teollinen tuotanto, ja yhä niukkenevan luonnonvaran tehokkaampi käyttö merkitsee huomattavia säästöjä myös energiankulutuksessa. Kiinassa Kemira toimittaa tuotteita ja palveluja niin yhdyskuntien kuin paljon vettä käyttävien alojen, kuten paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeeseen. Aluejohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella toimiva Ronald Kwan mainitsee, että vedenpuhdistukseen liittyvät kasvavat haasteet merkitsevät huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia Kemiralle. Esimerkiksi suurella osalla kiinalaisista ei ole käytössä puhdasta vettä. Merkittävällä prosentilla Kiinan kaupungeista ei ole jätevesien käsittelymahdollisuutta. Tavoitteenamme on saada huomattava rooli tämän asian ratkaisemisessa. Ja samalla rakentaa kestävä liiketoimintamalli, Kwan sanoo. Shanghain Expo vauhdittaa varmasti päämäärämme saavuttamista. n waterlink 25

26 26 waterlink

27 AAsiAn jätit panostavat vesiosaamiseen Massiiviset investoinnit vedenkäsittelyyn lisäävät vesikemikaalien kysyntää Kiinassa, jossa Kemiran tavoitteena on vahvistaa asemiaan kaikissa asiakassegmenteissä. Myös Intian markkinoilla tahti tiivistyy. teksti Matti ReMes kuvat GettY images, Redlink/CoRbis/skoY ja istockphoto Ripeänä jatkuva talouskasvu ja satojen miljardien eurojen panostukset infrastruktuuriin tekevät Kiinasta maailman nopeimmin kasvavan markkinan vedenkäsittelyyn liittyvissä ratkaisuissa. Uusien juoma- ja jätevesilaitosten sekä veden kuljetukseen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen on osa 400 miljardin euron elvytyspakettia, jota maassa parhaillaan toteutetaan. Myös panostukset teollisuuden jätevesien käsittelyyn ovat mittavat. Vesikemikaalien käyttö on vielä vähäistä Kiinassa, mutta niiden kulutus kasvaa 8 10 prosentin vuosivauhtia, Kemiran johtaja Tomas Forsgård sanoo. Hän vastaa Kemiran Municipal & Industrial- ja Oil & Mining -segmenteistä Aasian ja Tyynenmeren alueella.» waterlink 27

28 n Myös IntIassa vauhti kiihtyy kiinan ohella kemira aikoo tulevina vuosina kasvaa aasiassa myös intian markkinoilla. Väestömäärältään maailman toiseksi suurimmassa valtiossa on runsaasti potentiaalia, huomauttaa kemiran intiasta vastaava toimitusjohtaja sudip sarkar. Kiinan hallitus on määrittänyt tarkat tavoitteen käyttöveden laadulle. selvitystemme mukaan tällä hetkellä vain prosenttia kotitalouksien ja 60 prosenttia teollisuuden jätevesistä käsitellään intiassa. Määrien odotetaan kasvavan merkittävästi, onhan maan hallitus ottanut painopisteekseen väestön vesihuollon parantamisen ja investoi siihen mittavasti. sudip sarkarin mielestä kemiran tuotevalikoima ja osaaminen sopivat erinomaisesti intiaan. Monilla alueilla paheneva vesipula tuo lisähaasteita sekä kotitalouksille että eri alojen tuotannolle. kemira etabloitui kaksi vuotta sitten intiaan ja avasi toimiston Hyderabadiin maan keskiosassa. työntekijöitä on tällä hetkellä noin 15, ja henkilöstön määrä kasvaa koko ajan myynti- ja palveluverkoston laajentuessa. alkuvaiheessa kemira keskittyy intiassa teollisuusasiakkaisiin erityisesti paperi-, tekstiili-, petrokemian, metalli-, kaivosja elintarviketeollisuudessa. Jälkimmäisessä paino on erityisesti sokerinvalmistuksessa. Jatkossa myös kunnallinen vesihuolto tulee kuvaan mukaan. niin kiinassa kuin intiassakin kemiran tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema, tomas Forsgård tiivistää. kiinassa Jo kattava VeRkosto Vesi-investoinnit keskittyvät itäisen Kiinan suuriin metropoleihin, mutta myös pienemmissä maakuntakeskuksissa rakentaminen on vilkasta. Forsgård huomauttaa, että ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisu on noussut Kiinassa tärkeäksi teemaksi. Hallituksen viisivuotissuunnitelmassa määritellään nykyisin hyvin tarkkaan tavoiteltu veden laatutaso. Määräysten noudattamista myös valvotaan paikallistasolla entistä tarkemmin. Kemira on toiminut Kiinassa vuodesta 1999 lähtien. Viime vuosina tahti on tiivistynyt, kun yhtiö on rakentanut maahan kattavaa verkostoa, joka tarjoaa täyden tuote- ja palveluvalikoiman keskeisille asiakassegmenteille. kohteena PalJon Vettä käyttävät asiakkaat Kemira palvelee Kiinassa asiakasryhmiä, jotka käyttävät tuotannossaan runsaasti vettä ja jotka tarvitsevat tehokkaita keinoja veden määrän ja laadun hallintaan. Vuonna 2009 yhtiön 2,5 miljardin liikevaihdosta noin 6 prosenttia tuli Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Municipal & Industrial -segmentin painopisteisiin kuuluvat teollisuuden vedenkäsittelyratkaisut. Toimialoista toiminta painottuu kunnallisten vesilaitosten ohella tekstiili-, sokeri-, elintarvike- ja rehuteollisuuteen sekä lääketeollisuuteen. Tärkeä asiakasryhmä on sähköyhtiöt, jotka tarvitsevat prosesseissaan vesikemikaaleja ja korroosionestoaineita. Valtavan potentiaalin vastapainoksi kilpailu Kiinassa on kovaa. Vesikemikaaleissa markkina on Forsgårdin mukaan erittäin pirstoutunut. Maassa on paljon paikallisia toimittajia. Myös kaikki kansainväliset kilpailijamme ovat paikan päällä. Kilpailussa menestyminen edellyttää liiketoimintamallia, joka on kustannustehokas ja mukautettu asiakkaiden tarpeisiin. Myös Kemiran Oil & Mining -segmentille Kiina on potentiaalinen kasvumarkkina. Asiakaskunta koostuu pääasiassa paikallisista öljyntuottajista. Lisäksi markkinoita etsitään kaivosteollisuudesta. Kiinan öljy- ja kaivosala koostuu suurista valtion yhtiöistä. Maassa on myös paljon pienempiä yksityisiä yhtiöitä. Kemiran asiakaskunta koostuu lähinnä öljykenttiä ja kaivoksia operoivista palveluyhtiöistä.» 28 waterlink

29 30 sekuntia kiina on maailman nopeimmin kasvava markkina vedenkäsittelyyn liittyvissä ratkaisuissa. Maassa rakennetaan parhaillaan uusia juoma- ja jätevesilaitoksia sekä veden kuljetukseen tarvittavaa infrastruktuuria. Myös panostukset teollisuuden jätevesien käsittelyyn ovat mittavat. Ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisu on noussut kiinassa tärkeäksi teemaksi. Viime vuosina paperintuotanto on kasvanut kiinassa keskimäärin 12 prosentin vuosivauhtia. Myös kemiran oil & Mining -segmentille kiina on potentiaalinen kasvumarkkina. asiakaskunta koostuu pääasiassa paikallisista öljyntuottajista. lisäksi markkinoita etsitään kaivosteollisuudesta. kemira on toiminut kiinassa vuodesta waterlink 29

30 PaPeRikeMikaaleissa nopeasti kasvava MaRkkina Myös paperikemikaaleissa markkinanäkymät ovat Kiinassa hyvät. Viime vuosina paperintuotanto on kasvanut keskimäärin 12 prosentin vuosivauhtia. Kemiran Paper-segmentin Kiinanmyyntijohtaja K.D. Lin sanoo, että yhtiö on rakentanut maahan vahvan myyntiin ja asiakastukeen keskittyvän organisaation. Paperikemikaaleissa tärkeimmät asiakasryhmämme ovat pakkauskartonkia, paino-, kirjoitus- ja pehmopaperia sekä sellua valmistava teollisuus, Lin sanoo. Esimerkiksi paperinvalmistuksessa käytetyssä ASA-liimausteknologiassa Kemira on Kiinassa markkinajohtaja. Lin uskoo, että Kemiran segmenttien välisen yhteistyön tiivistyminen ja laaja tuotevalikoima auttavat entisestään jalansijan vahvistamisessa. Paperitehtailla on yhä suurempi tarve tehostaa raaka-, prosessi- ja jätevesien käsittelyä. Linin mukaan entistä vahvempi läsnäolo merkitsee paikallista tuotantoa Kiinassa. Kemira on mukana yhteisyrityksessä, joka valmistaa paperikemikaaleja lähellä Shanghaita. tutkimuskeskus täydentää PalVelua Kemiran kokonaisuutta Kiinassa täydentää teknologiakeskus Shanghaissa, joka laajentaa tutkimusta ja tuotekehitystä sellu- ja paperiteollisuuden ohella muiden Kemiran asiakasryhmien tarpeisiin. Paperitehtaiden on tehostettava vedenkäyttöään. T&K-toiminnassa korostuvat sovellukset ja asiakasteollisuuden prosessiosaaminen. Näiden asioiden hallinta on kilpailuetu, Forsgård toteaa. Tutkimuksen ja kehityksen ohella myös myyntiin ja tekniseen palveluun on rekrytoitu uusia työntekijöitä. Kemiralla on Kiinassa noin 400 työntekijää, kun mukaan lasketaan paperikemikaaleja valmistavan yhteisyrityksen henkilöstö. n 30 waterlink

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Just Add ROLLIA ROCK N TAIDETTA JÄTEVESI BISNEKSEEN. mikroskoopissa. arvokas ARVAAMATTOMAN KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2008

Just Add ROLLIA ROCK N TAIDETTA JÄTEVESI BISNEKSEEN. mikroskoopissa. arvokas ARVAAMATTOMAN KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2008 Just Add KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2008 ROCK N ROLLIA BISNEKSEEN ARVAAMATTOMAN arvokas JÄTEVESI JUST ADD ROCK n ROLL KEMIRA 2008 TAIDETTA mikroskoopissa ALL RIGHTS RESERVED SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 4

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Parempi maailma vesikemialla

Parempi maailma vesikemialla Jokainen pisara on tärkeä Vesitehokkuus kasvaa teollisuudessa s. 12 Oikeanlaista kemiaa Suolanpoistoratkaisu Kiinassa s. 20 SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2011 Kultakuumetta Kaivosteollisuus kasvaa Afrikassa s. 22

Lisätiedot

Just Add YMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUS VESI- JALANJÄLKI SULOTUOKSU TULEVAISUUDESSA ON. kertoo paljon. Menestyksen KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009

Just Add YMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUS VESI- JALANJÄLKI SULOTUOKSU TULEVAISUUDESSA ON. kertoo paljon. Menestyksen KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009 Just Add KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2009 VESI- JALANJÄLKI kertoo paljon Menestyksen SULOTUOKSU TULEVAISUUDESSA ON YMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUS SISÄLLYS 4 JUURI NYT Ajankohtaista Kemirasta. 11 PROFIILI Al

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24 VTT 2.2010 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta PUHDAS VESI raaka-aineiden aatelia al gore: kolmisyinen kriisi s. 8 jätevesi hyötykäyttöön s. 24 palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen

Lisätiedot

Kokonaispalvelua. hyvällä asiakastuntemuksella. Pulp&Paperin Harri Kerminen: UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ

Kokonaispalvelua. hyvällä asiakastuntemuksella. Pulp&Paperin Harri Kerminen: UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ nro 1 2007 UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ KOSMETIIKKA PITÄÄ IHON NUORENA Pulp&Paperin Harri Kerminen: Kokonaispalvelua hyvällä asiakastuntemuksella KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja. USA:n kaivosteollisuudelle ETUA PAIKALLISESTA OSAAMISESTA VESI ON TULEVAISUUTTA MENESTYS LÄHTEE INNOVAATIOISTA.

Uusia ratkaisuja. USA:n kaivosteollisuudelle ETUA PAIKALLISESTA OSAAMISESTA VESI ON TULEVAISUUTTA MENESTYS LÄHTEE INNOVAATIOISTA. nro 4 2007 ETUA PAIKALLISESTA OSAAMISESTA VESI ON TULEVAISUUTTA MENESTYS LÄHTEE INNOVAATIOISTA Uusia ratkaisuja USA:n kaivosteollisuudelle KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot

tuottaa kilpailukykyä

tuottaa kilpailukykyä nro 3 2006 PUHDAS VESI ON PIETARILLE SYDÄMEN ASIA MARKKINAJOHTAJA LISÄÄ KETTERYYTTÄÄN TIKKURILASTA VENÄJÄN YKKÖSMAALARI tuottaa kilpailukykyä KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on Kemiran

Lisätiedot

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI

nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI nro 2 2006 OSAAMISESTA VETOAPUA METSÄTEOLLISUUDELLE ASUNTOMESSUJEN KAUNIS KOTI SIJOITTAJAT ARVOSTAVAT LÄPINÄKYVYYTTÄ KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Suomi valokeilassa! KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Kotiteatteri. pystyyn pienin kustannuksin ENERGIATEHOKKUUS ON YHTEINEN ETU REACH LISÄÄ VASTUUTA KIERRÄTYSKUITU ON ARVOPAPERIA.

Kotiteatteri. pystyyn pienin kustannuksin ENERGIATEHOKKUUS ON YHTEINEN ETU REACH LISÄÄ VASTUUTA KIERRÄTYSKUITU ON ARVOPAPERIA. nro 1 2006 ENERGIATEHOKKUUS ON YHTEINEN ETU REACH LISÄÄ VASTUUTA KIERRÄTYSKUITU ON ARVOPAPERIA Kotiteatteri pystyyn pienin kustannuksin KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus Juoksemmeko tarpeeksi kovaa?

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS

Sisällys VUOSIKATSAUS TILINPÄÄTÖS Vuosikertomus 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 1 / 2011 tulevaisuus Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 2 > BOTNIA Echo 01/11 Sisältö Sir James Cropper ja sadan vuoden kumppanuus s. 10 Professori

Lisätiedot

Intian vesipulaan. Sunita Narain etsii ratkaisuja VERDUGT BV ASETTAA TAVOITTEENSA KORKEALLE TUTKIMUS TUO KASVUA

Intian vesipulaan. Sunita Narain etsii ratkaisuja VERDUGT BV ASETTAA TAVOITTEENSA KORKEALLE TUTKIMUS TUO KASVUA nro 3 2005 VERDUGT BV ASETTAA TAVOITTEENSA KORKEALLE TUTKIMUS TUO KASVUA PAPERIKONEINVESTOINTI ON JOUKKUEOSAAMISTA Sunita Narain etsii ratkaisuja Intian vesipulaan KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus

Lisätiedot

vetävät selluteollisuutta Etelä-Amerikkaan

vetävät selluteollisuutta Etelä-Amerikkaan nro 3 2007 KILPAILUETUA OMASTA SÄHKÖSTÄ ASIAKASLÄHTÖISTÄ TUTKIMUSTOIMINTAA VAIHTOEHTO TIESUOLALLE vetävät selluteollisuutta Etelä-Amerikkaan KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on Kemiran

Lisätiedot

voimakkaan kasvun ja parantuneen kannattavuuden ansiosta

voimakkaan kasvun ja parantuneen kannattavuuden ansiosta VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällys VUOSIKATSAUS Vuosi 2007 lyhyesti 1 Outotec lyhyesti 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Markkinakatsaus 8 Minerals Processing -divisioona 12 Base Metals -divisioona 16

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Tuulitukka. Hiukset ovat silkkaa kemiaa AMERIKKALAISET SIJOITTAJAT KATSOVAT EUROOPPAAN S. 8 ONNELLISTA SALAATTIA SELEENIN AVULLA S.

Tuulitukka. Hiukset ovat silkkaa kemiaa AMERIKKALAISET SIJOITTAJAT KATSOVAT EUROOPPAAN S. 8 ONNELLISTA SALAATTIA SELEENIN AVULLA S. nro 2 2004 AMERIKKALAISET SIJOITTAJAT KATSOVAT EUROOPPAAN S. 8 ONNELLISTA SALAATTIA SELEENIN AVULLA S. 16 TIKKURILA VIIMEISTELEE TANSKAN TUULIVOIMALAT S. 24 Tuulitukka Hiukset ovat silkkaa kemiaa KEMIRAN

Lisätiedot

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 sisällys Uponor lyhyesti... 2 Vuosi 2010 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Strategia ja toimintaympäristö... 9 Katsaus toimintaan

Lisätiedot

2 / 2009. aasia. Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät

2 / 2009. aasia. Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät 2 / 2009 aasia Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät 2 > BOTNIA Echo 02/09 Sisältö Härän vuosi on ollut uuden nousun aikaa. s. 16 Maria Pennasta motivoivat Aasian

Lisätiedot

ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6

ECHO. MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6 1 13 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO MIKKO KOSONEN Innovaatiot eivät lähde tyhjästä TEEMA LAATU ECHOES FROM THE WORLD VERKOSTOT OVAT YHÄ TÄRKEÄMPIÄ, SIVU 6 MARKET REVIEW KIINAN KASVU HAASTAA TUOTANNON,

Lisätiedot

Pigmentin. väri on nyt valkoinen UUDISTUNEEN KEMIRAN LIIKETOIMINNOT SAMALLA VIIVALLA S. 8 ELÄMÄN ELIKSIIRI ON PUHDAS VESI S. 12.

Pigmentin. väri on nyt valkoinen UUDISTUNEEN KEMIRAN LIIKETOIMINNOT SAMALLA VIIVALLA S. 8 ELÄMÄN ELIKSIIRI ON PUHDAS VESI S. 12. nro 4 2004 UUDISTUNEEN KEMIRAN LIIKETOIMINNOT SAMALLA VIIVALLA S. 8 ELÄMÄN ELIKSIIRI ON PUHDAS VESI S. 12 Pigmentin väri on nyt valkoinen KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on Kemiran sidosryhmälehti,

Lisätiedot