piilee Syvällä SWEET MEnESTyS SininEn planeetta KärSiiKö vesipulasta? P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "piilee Syvällä SWEET MEnESTyS SininEn planeetta KärSiiKö vesipulasta? P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön"

Transkriptio

1 KEMIRA OYJ:N SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2010 MEnESTyS piilee Syvällä Oil & Mining -segmentillä lupaavaat näkymät SWEET tuo vesiosaamisen uudelle tasolle globaalisti P.S. Aasian jätit investoivat nyt vedenkäyttöön KärSiiKö SininEn planeetta vesipulasta? waterlink 1

2 SISÄLLYS 4 LINKIT Ajankohtaista Kemirasta. 11 ProfIILI Ja vuoden 2010 Tukholman vesipalkinnon voittaja on 12 onko VESIKrIISI olemassa? Sinisellä planeetalla ei ole pulaa vedestä, mutta puhdas vesi on yhä niukempi luonnonvara. Mitkä ovat uusimmat ratkaisut ongelmaan? 19 TEoLLISUUSKIN TArVITSEE PUHDASTA VETTÄ eivät pelkästään yhdyskunnat ja maanviljely. Kemiralta löytyvät ratkaisun avaimet. 20 MENESTYS PIILEE SYVÄLLÄ Haastattelussa Kemiran kaivannaisteollisuuden asiakkaista vastaavan Oil & Mining -segmentin johtaja Randy Owens. 24 UrBAANIT HAASTEET, UrBAANIT ratkaisut Shanghain maailmannäyttelyn aihepiiri liittyy läheisesti Kemiran toimintaan. 26 AASIAN JÄTEILLÄ on VESIrEMoNTTI EDESSÄ Kiina ja Intia ovat päättäneet saattaa vesihuoltonsa uudelle tasolle. 31 KoLUMNI Megakaupungit merkitsevät megahaasteita mitä tulee jäte- ja juomavesijärjestelmiin. 32 VErKoSTo VEDEN PUoLESTA Kemira on perustanut uuden tutkimuskeskuksen, joka kokoaa yhteen korkeimman vesiosaamisen eri puolilta maailmaa. 36 KYMMENEN JALKAPALLo- KENTÄLLISTÄ PAHVINTUoTANToAA Näin syntyi täyden palvelun ratkaisu Kemiran paperintuottaja-asiakkaalle. 38 NUMEroT Kemiran tunnusluvut ja kurssikehitys. 42 KEMIAA Home kuriin kuumassakin. Puhdas vesi mehukkaat hedelmät. Fennodose pihistää oikeasta paikasta. 26 ISTOCKPHOTO Vedenkäsittely on megatrendi Aasiassa waterlink

3 PÄÄKIRJOITUS KYSYMYS ON VEdESTÄ SUSANNA KEKKONEN Vedenkulutus on huolenaiheena ympäri maailmaa. Veden saatavuus vaihtelee kuitenkin suuresti alueittain. Tämä on otettava huomioon puhuttaessa veden tehokkaasta käytöstä ja kierrätyksestä. Joillakin alueilla vettä on saatavilla vain vähän tai ei ollenkaan. Tällöin haasteena on veden määrä. Toisaalla ongelma on laadullinen: vettä on saatavilla, mutta sitä ei voi hyödyntää sellaisenaan. Sitten on alueita, joilla on hyvälaatuiset vesivarat, mutta ne riittävät vain tiettyihin käyttötarkoituksiin. Veden tehokas hyödyntäminen ja uudelleenkäyttö on tärkeää kaikissa tapauksissa, mutta lähestymistapa riippuu suuresti sijainnista ja veden käyttötarkoituksesta. Paljon vettä käyttävillä teollisuudenaloilla tehokkuus ei välttämättä tarkoita vedenkäytön rajoittamista vaan ympäristövaikutusten vähentämistä. Kun vettä kierrätetään ja käytetään uudelleen, sisäänajettavan veden määrää saadaan vähennettyä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käytetään pääasiassa pohjavettä tai puhdasta vettä on saatavilla rajoitetusti. Toinen haaste on, että prosesseista koituvalla jätevedellä ei saisi olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Vedenkäytön tehostaminen ei ole Kemiralle uusi osaamisalue. Viime vuosina olemme kuitenkin keskittyneet yhä selvemmin runsaasti vettä tarvitsevien asiakkaiden palvelemiseen. Tämän strategian pohjalta perustimme myös Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) -tutkimuskeskuksen, joka edistää vesitehokkuuteen tähtäävää yhteistyötä. Tämä yhteistyöverkosto vahvistaa uusiin teknologioihin ja biomassaan perustuviin vedenkäytön arvoketjuihin liittyvää osaamistamme. Tavoitteena on saada aikaan enemmän, mutta pienemmällä vesimäärällä. Johan Grön, Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Kemira Oyj:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa englanniksi ja suomeksi. JULKAISIJA Kemira Oyj Päätoimittaja Marie Lundgren puh KUSTANTAJA Sanoma Magazines Finland Yritysjulkaisut Tuottaja Kati Heikinheimo Ulkoasu Suvi-Tuuli Junttila Marjukka Löytönen PAINOPAIKKA Forssan Kirjapaino Oy ISSN PAPERI Lehden paperi on Galerie Art Silk 115 ja 200 g/m 2. Kannen ja takakannen kuvat: Susanna Kekkonen GETTY IMAGES Terveiset toimitukseen: Lehtitilaukset ja osoitteenmuutokset: waterlink 3

4 LINKIT PuhdasTa KemIaa PohjaNmereLLä TeKsTI Minna Valtari Kuva istockphoto Kemiran biohajoaville KemEguard-saostumanestoaineille myönnettiin hiljattain Yellow Band -luokitus Pohjanmeren Norjan-alueella. KemEguard-tuotteet läpäisivät siis ympäristön kuormitukselle, biohajoavuudelle, bioakkumulaatiolle ja myrkyllisyydelle asetetut tiukat vaatimukset. KemEguard-ryhmään kuuluu neljä tuotetta. Yksi näistä perustuu Kemiran ainutlaatuiseen bariumsulfaattisaostumien estoratkaisuun, joka on ollut käytössä jo 15 vuotta. Bariumsulfaattisaostumat ovat Pohjanmeren alueen yleisimpiä ja vaikeimmin poistettavia saostumia. Tämä teknologia on osoittanut tehonsa Pohjanmeren ääriolosuhteissa, sanoo Kemiran Oil & Mining -segmentin tuotepäällikkö Katarzyna Millan. Kemira auttaa asiakkaitaan vähentämään liiketoiminnan ympäristövaikutuksia. Pohjanmeren alueella saostumat ovat yksi öljyntuotannon suurimmista haasteista: ne saattavat aiheuttaa tukoksia putkistoissa ja johtaa jopa tuotannon keskeytymiseen. Kemiran ratkaisut torjuvat saostumia tehokkaasti. Yritys hakeekin kasvua tässä tuoteryhmässä, sillä saostumat ovat yleinen huolenaihe myös metalli- ja kaivosteollisuudessa. Saostumien torjumisen tarve kasvaa kolmannen maailman teollistumisen ja kaupungistumisen myötä, Millan muistuttaa. Toinen kysynnän kasvun ajuri on veden kierrätyksen tehostaminen, josta on jo muodostunut maailmanlaajuinen trendi. Kun nykyiset lähteet ehtyvät, öljy- ja kaivosteollisuuden on hyödynnettävä varantoja, jotka sijaitsevat yhä vaativammissa olosuhteissa, kuten syvällä merenpohjan alla. Tämä tarjoaa Kemiralle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Saostumaneston on toimittava moitteettomasti myös epätavallisissa ja poikkeuksellisen ankarissa oloissa. n Kemiran biohajoavat saostumanestoaineet eivät kuormita ympäristöä. 4 waterlink

5 pohjanmerellä öljynporausta suoritetaan äärimmäisen vaativissa olosuhteissa waterlink 5

6 LINKIT IsToCKphoTo rami LappaLaINeN 3+1 KysymysTä KemIraN espoon TuTKImusKesKuKseN johtajalle ILKKa pollarille 90 INNovaaTIoN vuottaan juhlistava KemIra on KuLKeNuT pitkän TIeN LaNNoITeTuoTTajasTa johtavaksi vesikemian asiantuntijaksi. 1. Kemira perustettiin aikanaan ratkaisemaan ruokapulaa, ja nyt yhtiö ratkoo vesipulaa. onko näillä asioilla jonkinlainen henkinen yhteys edelleen? Kemira perustettiin vuonna 1920 Suomen valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaaksi. Tuolloin maata tosiaan uhkasi nälänhätä. Siksi hallitus investoi kotimaiseen lannoitetuotantoon kasvattaakseen satomääriä. Yhteys nykypäivään löytyy ainakin siinä mielessä, että pystymme edelleen tekemään liiketoimintaa ratkomalla polttavia kysymyksiä. Nyt näkökulma on tosin laajempi, sillä ratkomme maailmanlaajuista ongelmaa. Vesi on muutenkin haastavampi kysymys siksi, että ilmastonmuutoksen ja kulutuksen trendit kulkevat tavallaan väärään suuntaan. Siksi puhtaan veden varmistamiseksi tarvitaan aivan uusia ratkaisuja. 2. miten Kemiran innovaatiotoiminnan luonne on muuttunut näiden 90 vuoden aikana? Kemira on aina pyrkinyt uudistumaan aktiivisesti. Viime aikojen suuria muutoksia on ollut toiminnan muuttuminen globaaliksi. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminta on keskitetty T&K-keskuksiin, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Viides keskus avataan Brasiliaan. T&K on myös muuttunut laajapohjaisemmaksi. Kehitysprojekteissa hyödynnetään entistä enemmän koko Kemiran tuote- ja palvelualustaa ja toimintaa sekä partneriverkkoja. Eri toiminnot ovat mukana tuotekehityksen alkuvaiheista alkaen. 3. innovaatiotoiminta on muuttunut verkostoiksi, joissa on mukana monta maata ja monenlaisia organisaatioita. mitä tämä antaa ja vaatii tutkimukselta ja KehityKseltä? Verkostot avaavat paljon uusia mahdollisuuksia. Pystymme hyödyntämään selvästi laajempaa osaamista kuin aiemmin. Kemira tuottaa vuosittain pitkälti yli sata keksintöilmoitusta. Niitä tulee joka vuosi noin kymmenestä maasta eikä suinkaan ainoastaan niistä maista, joissa suurimmat tutkimuskeskukset ovat. Keksinnöt liittyvät nykyisin useimmiten asiakastarpeiden ratkaisuun eivätkä esimerkiksi omiin tuotantoprosesseihin. Tällaisessa verkostomaisessa innovaatiotoiminnassa on toki kehittämistä edelleen. Avoimessa verkostossa syntyvän valtavan tietomäärän suodattaminen on melkoinen haaste. + 1 mikä on innovaatiomielessä KesKeisin tavoitteesi? Toivoisin että meidät tunnistettaisiin yhä selkeämmin johtavana vesikemianyhtiönä myös merkittävien keksintöjen ansiosta. Puhtaan veden varmistaminen vaatii paljon innovaatioita ja me tulemme jatkossakin olemaan yksi niiden tekijöistä. Menestyvän yhtiön pitää uudistua jatkuvasti eikä ajautua virran mukana. n IsToCKphoTo 6 waterlink

7 vesiosaaminen voittaa LaaTu ennen KaIKKea TuKhoLmaN vesiviikolla syyskuussa tukholma isännöi jälleen vuosittaista vesiviikkoa. Tapahtumaan kokoontuu päättäjiä ja asiantuntijoita pohtimaan tärkeimpiä veteen liittyviä kysymyksiä. Vuodesta 1991 lähtien Tukholman vesi-instituutti (SIWI) on järjestänyt ja johtanut maailman vesiviikkoa, jonka kattavaan ohjelmaan kuuluu muun muassa työpajoja, seminaareja, tutustumiskäyntejä sekä palkintogaala. Tavoitteena on tarjota johtaville asiantuntijoille mahdollisuus vaihtaa, haastaa ja tuottaa ideoita maailman vesikysymysten ratkaisemiseksi. Tänä vuonna aiheena on Veden laatuhaaste, osana vuosien yläteemaa Globaalit muutokset ja niihin reagointi. Tärkeä osa vesiviikon ohjelmaa on Tukholman vesipalkinnon jakaminen. Kyseessä on yksi merkittävimmistä veteen liittyviä saavutuksia koskevasta palkinnosta. Kemiran ja useiden muiden yritysten vuonna 1991 perustama tunnustus sisältää euron palkkion. Lue sivulta 11, kuka palkittiin tänä vuonna! n Kuluneen Kevään aikana Tehtävä Suomelle -kilpailu etsi Suomen kansainvälistä profiilia kohottavia, kekseliäitä hankkeita. Verkkoäänestäjät ja Jorma Ollilan johtama asiantuntijaraati valitsivat satojen ehdotusten joukosta kirkkaaksi voittajaksi Suomi nousuun vesiosaamisen avulla -konseptin. Voittajaehdotus liittyy Kemiran ja VTT:n toimesta perustettuun SWEET-tutkimuskeskukseen (Center of Water Efficiency Excellence). SWEET on omistautunut ratkaisemaan maailmanlaajuisia, veteen liittyviä ongelmia muun muassa kehittämällä uutta ympäristöteknologiaa sekä luomalla kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja. Tehtävä Suomelle -voitto osoittaa siis, että SWEETin edustama suomalainen huippuosaaminen voi hyvinkin olla ratkaisu paitsi ympäristöongelmiin, myös Suomen maabrändin vahvistamiseen. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta sivulta waterlink 7

8 LINKIT KemIra KuTIsTaa jalanjälkeä IsToCKphoTo Kemiran tavoitteena on määritellä keskeisten tuotteidensa vedenkulutus heti, kun vesijalanjälkimetodin standardoimistyö on valmistunut. Tutkimukset avaintuotteiden vesijalanjälkien selvittämiseksi on aloitettu prosessivesien kulutuksen perustaseen selvittämisellä. Yhtiö tutkii myös, voiko se lisätä edelleen veden kierrätystä. Toinen tapa arvioida Kemiran vesijalanjälkeä on selvittää, kuinka paljon yhtiön tuotteilla puhdistetaan vettä. Samaan aikaan kun yhtiön aiheuttama jätevesikuormitus on vähentynyt jyrkästi, vedenpuhdistus yhtiön tuotteilla on lisääntynyt nopeasti. Näin Kemira on pienentänyt sekä omaa että asiakkaidensa vesijalanjälkeä. Vesijalanjälki kertoo, paljonko yksilö, yritys tai vaikkapa valtio kuluttaa vettä. ISO-työryhmän pitäisi saada laskentaohjeet valmiiksi vuoden 2010 aikana. Vaikka vesijalanjäljen mittaaminen ei ole vielä yksiselitteistä, käsite auttaa ymmärtämään omien valintojemme vaikutuksia vesitasapainoon. n Lue lisää aiheesta ja arvioi oma vedenkulutuksesi osoitteessa KemIra TapahTumIssa Chemspec, Berliini, saksa asian paper 2010, Bangkok, thaimaa awwa annual Conference and exposition ace 10, Chicago, yhdysvallat indo livestock, jakarta, indonesia Fenasan, são paulo, Brasilia informex latin america, são paulo, Brasilia FenasuCro, são paulo, Brasilia waterlink

9 lyhyesti BLaNKophorIN KoosTumus muuttui pieniä määriä säilöttyjä biosideja sisältävän Kemira Blankophor -fluoresenssivalkaisijan koostumus on muuttunut. Blankophorin urea- ja kantoaineettomat seokset valmistetaan nyt Kemiran Fennocide BZ 26 D -biosidilla. Se korvaa biosidit, joita tähän asti on tuotettu muualla erilaisten alueellisten säännösten vuoksi. Kemiralla on laaja tietämys biosideista, joten päätös muuttaa koostumus sisältämään Fennocide BZ 26 D:tä oli hyvin tervetullut, sanoo FWA tuotelinjapäällikkö Christiane Sloan. Olemme yksi sellu- ja paperiteollisuuden vesi-intensiivisten prosessien merkittävimmistä kemikaalitoimittajista. Tuoteportfoliossamme on laaja kirjo biosideja, jotka on erityisesti suunniteltu tappamaan ja estämään haitallisten, paperinvalmistuksessa tyypillisesti esiintyvien mikrobien kasvua. Ennen biosidin vaihtamista tehtiin laajoja ja pitkäkestoisia testejä, joilla varmistettiin Blankophorin laatu ja tehokkuus. Uusia seoksia voidaan käyttää ongelmitta varastossa olevien vanhempien versioiden kanssa. Niitä on mahdollista myös markkinoida maailmanlaajuisesti. n vuoden 2009 ympäristöraportti on julkaistu Kemiran vuoden 2009 ympäristöraportti julkaistiin maailman vesipäivänä raportti on saatavilla pdfmuodossa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa media julkaisut ympäristöraportti. painetun raportin voi tilata osoitteesta media julkaisut tilaa julkaisuja. Kemira myi KoKKolan rikkihappotehtaan Boliden KoKKola oy:lle Kemira on myynyt Kokkolan rikkihappotehtaan Boliden Kokkola oy:lle. liiketoiminta ja noin 20 henkilöä siirtyi Boliden Kokkola oy:lle Kemira jatkaa Kokkolassa kemikaalien varastointi- ja lastaustoimintoja palvellen myös Bolideniä. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta kummankaan osapuolen taloudelliseen tulokseen ja osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. sinkkituotannossa syntyy sivuvirtana rikkidioksidia, joka jalostetaan rikkihapoksi useiden eri teollisuuden alojen tarpeisiin. tähän saakka Boliden Kokkola on myynyt rikkidioksidikaasun Kemiralle, joka on jalostanut kaasun rikkihapoksi. Kokkolan rikkihappotehtaan tuotantokapasiteetti on noin tonnia vuodessa. n IsToCKphoTo 000 euroa on vesi-intensiivisten teollisuuksien vedenkäsittelyyn, prosessien tehokkuuteen ja stabiiliuteen liittyvien kemikaalimarkkinoinen arvo (Kemiran arvio) waterlink 9

10 LINKIT makeat haasteet juha salminen nyt on tilaisuus tehdä hyvää koko ihmiskunnalle. Siksi haluaisin kaikkien innostuvan vesiosaamisen kehittämisestä, iloitsee maaliskuussa Kemiran markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi nimitetty Leena Lie. Yksi Lien lempilapsista on Kemiran ja VTT:n yhteinen Sweet-projekti, joka tavoitteena on kehittää uutta huippuosaamista vesiteknologian ympärille. Kehityskohteina ovat muun muassa jätevesien biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa ja makean veden valmistus merivedestä. Hankkeen vetovastuu on Suomessa, mutta verkosto on globaali. Yhtiön kaikki tutkimuskeskukset tekevät yhteistyötä muun muassa yliopistojen kanssa. Ovet ovat avoinna myös uusille yrityskumppaneille näkökulman laajentamiseksi vedenkäsittelyn eri alueille, kuten mittaamiseen ja monitorointiin. Lien keskeiset haasteet ovat noin maapallon kokoiset. Yhtiön tunnettuutta pitäisi nostaa etenkin Aasiassa sekä Etelä- Amerikassa, jossa Kemira avaa vuoden loppupuolella uuden tutkimuskeskuksen. Shanghain maailmannäyttelyssä Kemira on mukana Suomi-paviljongissa. Sisäisen viestinnän puolella tärkein hanke on uusien arvojen vieminen käytäntöön. Onneksi Lie ei kanna koko taakkaa yksin. Konsernin viestinnän ja markkinoinnin tärkeä tehtävä on tuottaa työkaluja liiketoiminnalle käytettäviksi eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi sisäisessä viestinnässä onnistumisen avaimet ovat enemmänkin esimiehillä kuin viestintäorganisaatiolla. Uudistuneen Kemiran viestin vieminen vaatiikin juuri esimiehiltä erityisen paljon Lien kuuluttamaa hurmaa. Innostusta ja avointa ajattelua kaivataan toki kaikilta. Meidän jokaisen pitäisi etsiä uusia näkökulmia omaan tekemiseen, sanoo Lie. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta s. 32 Shanghain maailmannäyttelystä s. 24 KemIra KaNadassa Kolme faktaa Kanadasta: väestö: 33,5 miljoonaa pinta-ala: km2 naapurimaa: yhdysvallat lähde: Cia World Factbook mitä Kanadasta tulee ensimmäiseksi mieleen? Jääkiekko, jota pelataan jäädytetyn veden päällä. Joet ja järvet, joissa vesi virtaa. Ja tietysti vaahterasiirappi, joka on luonnonsokeria sisältävää vettä. Kanadalla on mittavat makean veden varannot, yhteensä noin kolme miljardia kuutiometriä eli merkittävä osa koko maapallon saatavilla olevasta makeasta vedestä. Tämä on ratkaisevan tärkeä resurssi puhtaan veden vähyydestä kärsivässä maailmassa. Veden saatavuus on vauhdittanut vettä paljon käyttävien teollisuudenalojen kehitystä. Näitä ovat esimerkiksi paperija selluteollisuus sekä kaivosteollisuus. Kemiralla on Kanadassa on tärkeä rooli veden laadun parantamisessa ja käytön tehostamisessa. Kemiralla on Kanadassa noin 230 työntekijää ja useita tuotantolaitoksia. Myynnistä noin 60 prosenttia tulee Paper-segmentin tuotteista, 30 prosenttia Municipal & Industrial -segmentistä ja 10 prosenttia Oil & Mining -segmentistä. n 10 waterlink

11 profiili stoppi TaudeILLe Tämänvuotisen Tukholman vesipalkinnon saaja taistelee vesiteitse leviäviä, hengenvaarallisia sairauksia vastaan. Hän on tehokkaiden mutta edullisien high-tech -ratkaisujen kehittäjä. TeKsTI minna valtari Kuva john t. Consoli rita Colwell on yksi veteen ja terveyteen liittyvän tutkimuksen, teknologian ja politiikan merkittävimmistä vaikuttajista. Hän työskentelee professorina Marylandin yliopistossa ja Johns Hopkins -yliopiston kansanterveystieteen yksikössä Yhdysvalloissa. Colwell on edistänyt merkittävästi vedenkäyttöön liittyvää terveysvalistusta ja edullisten teknologisten innovaatioiden käyttöä Etelä-Aasiassa ja Afrikassa. Colwell on omistanut merkittävän osan elämästään vesitse leviävien tautien ja niiden ehkäisyn tutkimiseen. Hän työskenteli usean maan hallituksen neuvonantajana Etelä-Amerikan koleraepidemian aikana 1990-luvulla. Lisäksi hän on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa 17:ää kirjaa ja yli 700:aa tieteellistä julkaisua. Colwell kiinnostui vesitse leviävien tautien tutkimuksesta nähdessään koleraepidemian aiheuttamat tuhot Intiassa ja Bangladeshissa. Hän halusi löytää keinoja epidemioiden ehkäisemiseksi. Yksi suurimmista läpimurroista oli tutkimustietoon perustuva käytännön ratkaisu: kolera-alueiden asukkaille alettiin opettaa, kuinka suodattaa juomavetensä turvalliseksi käyttää. Työ vedenkäyttöön liittyvien kansanterveysongelmien ratkaisemiseksi toi Colwellille vuoden 2010 Tukholman vesipalkinnon, jonka myöntää Tukholman kansainvälinen vesi-instituutti. Colwell muistaa edelleen, kuinka voimakkaasti hänen tutkimushankkeitaan arvosteltiin 1970-luvun alussa. Hän jaksoi kaikesta huolimatta uskoa, että koleran ehkäiseminen on mahdollista. Hän pitää saamaansa palkintoa tunnustuksena sinnikyydestään. n Rita Colwell muistaa edelleen, kuinka voimakkaasti hänen tutkimushankkeitaan ensin arvosteltiin waterlink 11

12 Suurin osa makeasta vedestä on vaikeasti saatavilla: syvällä maaperässä tai jäätiköksi jähmettyneenä. 12 waterlink

13 käykö vesi th vähiin? Maapallolla vettä on niin paljon, että avaruudesta katsottuna näkyy vain sinistä. Mutta riittääkö vettä silti kaikille ilman uutta teknologiaa? teksti Randel WellS kuvat GeTTY IMaGeS and ISTOCKPHOTO vettä on pidetty itsestäänselvyytenä. Kuinka vesi voisi loppua? Sitähän tulee taivaalta, virtaa joissa ja lainehtii merissä. Veden runsaus on kuitenkin harhaa, sillä vain häviävän pieni osa maapallon vesivarannoista on suoraan ihmisen hyödynnettävissä. Teollistumisen ja ilmastonmuutoksen myötä veden niukkuudesta on tullut kysymys, jota yhteiskunta ei voi enää sivuuttaa. Veden kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan, sanoo Nanyangin teknilliseen yliopistoon kuuluvan Singaporen membraaniteknologian tutkimuskeskuksen johtaja Anthony Fane. Vesihuolto on valtava haaste infrastruktuurille. Ilmastossa tapahtuvien muutosten suuri todennäköisyys tekee tilanteesta entistä vaikeamman. Veden epätasainen jakaantuminen sekä maantieteellisesti että ajallisesti aiheuttaa lisäongelmia, sanoo ympäristötekniikan apulaisprofessori Chuyang Tang Nanyangin teknillisestä yliopistosta. Vesihuollon järjestäminen kuivilla alueilla sijaitseviin suurkaupunkeihin, kuten Palm Springsiin tai Phoenixiin Yhdysvalloissa, on äärimmäisen vaikeaa.» waterlink 13

14 30 sekuntia Maapallon runsaista vesivarannoista häviävän pieni osa on suoraan ihmisen hyödynnettävissä. vesipula on siis ongelma, joka liittyy juomakelpoiseen tai teollisuudelle käyttökelpoiseen makeaan veteen. Maatalous, öljyteollisuus, kaivosteollisuus ja paperiteollisuus ovat esimerkkejä runsaasti vettä käyttävistä teollisuudenaloista. Myös yhdyskunnat käyttävät paljon vettä. Kaikki hyötyvät kemikaaleista, jotka auttavat vähentämään vedenkulutusta. Suolanpoisto ja jäteveden käsittely laadukkaaksi juomavedeksi ovat tärkeimmät menetelmät makean veden tuottamiseksi alueilla, joiden vesivarannot eivät ole riittävät. Yhdistämällä kemiallisia ja muita menetelmiä sekä pienireikäisiin suodattimiin perustuvia membraaniteknologioita voidaan luoda uusia keinoja vedenkäsittelyn tehostamiseksi ja veden laadun parantamiseksi. Yhtä suuri haaste on taata riittävästi oikeanlaatuista vettä elintärkeille teollisuudenaloille, kuten energiateollisuudelle. Sekä kuluttajilta että teollisuudelta on jostakin syystä jäänyt huomaamatta, kuinka tärkeä luonnonvara vesi on, sanoo Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Johan Grön. Vettä ei ole pidetty strategisena resurssina, vaan se on nähty hyödykkeenä, joka ei pääse koskaan loppumaan. OnKO vedestä OIKeaSTI Pulaa? Toisin kuin esimerkiksi öljy, vesi ei katoa käytettäessä. Vedenkäytön haasteet liittyvätkin lähinnä makeaan veteen: sellaisenaan juomakelpoinen tai teollisuuden käyttöön sopiva vesi on käymässä vähiin. Sekä pinta- että pohjavesilähteet ovat ehtymässä. Kyse ei ole akuutista kriisistä vaan pikemminkin suuresta muutoksesta. Meidän on huolehdittava tämän merkittävän luonnonvaran saatavuudesta ja käsiteltävä sitä tilanteen edellyttämällä tavalla, Grön sanoo. Vedenkäsittely on nyt välttämätöntä paikoissa ja tilanteissa, joissa sille oli aiemmin vain vähän tarvetta. Vedenkäsittelyn kustannusten hallinta vaatii tehokkaampia teknologioita. Uusia prosesseja on kehitettävä myös veden uudelleenkäyttöön, jotta lähteistä kerättävän puhtaan veden kysyntää voitaisiin pienentää. MuuTOKSIa TeOllISuudeSSa Vaikka elämäntapamme ja päivittäiset tarpeemme liittyvät läheisesti teollisuuteen, yksittäisellä teollisuudenalalla on helpompi saada aikaan muutoksia kuin koko väestön tasolla, ihmisten tottumukset kun muuttuvat hitaasti. Vedenkäytön tehostaminen teollisuudessa on nopein tapa muuttaa tilannetta, Grön sanoo. Maatalous, öljyteollisuus, kaivosteollisuus ja paperiteollisuus ovat esimerkkejä runsaasti vettä käyttävistä teollisuudenaloista. Näille ja monille muille teollisuudenaloille on jo saatavilla teknologioita, jotka tehostavat vedenkäyttöä ja veden uudelleenkäyttöä. Parannusten toteuttaminen käytännössä edellyttää kuitenkin vesikemian tuntemusta ja alakohtaista asiantuntemusta. Laitteistoon keskittyminen ei tuo toivottuja tuloksia. Vedenkäytön tehokkaampi vähentäminen edellyttää aktiivisempaa ja ennakoivampaa lähestymistapaa, kuten laitteiston, kemian ja prosessidiagnostiikan yhdistämistä sekä entistä kehittyneempiä prosessien seurantamenetelmiä. Teollisten prosessien tehokkuustavoitteet ja energiarajoitukset edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa. uutuuksia SuOlanPOISTOOn Kysynnän hallinta on yksi tapa välttää vesipula. Viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä vedentarpeen vähentämiseksi etenkin kaupunkialueilla, Anthony Fane kertoo. Kun kysyntää ei voi enää vähentää, tarjontaa on lisättävä teknologian avulla. Meillä on kaksi loppumatonta vesivarantoa: jätevesi ja merivesi. Uudelleenkäyttö ja suolanpoisto ovat merkittävimmät keinot parantaa veden tarjontaa. Australiassa suurimmat kaupungit ovat rakentaneet tai ovat parhaillaan rakentamassa suolanpoistolaitoksia makean veden varantojen täydentämiseksi. Vielä viisi vuotta sitten yhdelläkään sikäläisellä kaupungilla ei ollut suolanpoistolaitosta. Nyt suolanpoistomenetelmin käsitellyn veden määrä on kymmenkertaistunut, Fane huomauttaa. Haihduttamiseen perustuva tislaus oli aiemmin yleisin suolanpoistomenetelmä, mutta se kulutti paljon energiaa. Energiatehokkaaseen membraaniteknologiaan perustuvat menetelmät ovatkin korvanneet tislauksen suurimmassa osassa maailmaa. Membraaniteknologiaan perustuvaan suolanpoistoon tarvitaan nyt kolme kertaa vähemmän energiaa kuin vuotta sitten. Tähän ovat syynä pääasiassa vedenpaineen järkevä uudelleenkäyttö, energiaa talteen ottavat laitteet ja mem-» 14 waterlink

15 Jätevesiä ja merivettä meillä riittää äärettömiin. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx waterlink 15

16 Maatalous vie noin 70 prosenttia vedenkulutuksesta. Muuhun teollisuuteen kuluu parikymmentä prosenttia ja hygieniaan ja juomavedeksi vain viitisen prosenttia. braanien kehittyminen. Nämä tekijät ovat laskeneet myös suolanpoistoon tarvittavan teknologian kustannuksia. HelPOMPI vaihtoehto Jäteveden uudelleenkäytöstä on tullut yhä yleisempi vaihtoehto luonnon vesivarannoille. Membraaneilla on tärkeä osa tässäkin prosessissa. Jäteveden muuttaminen laadukkaaksi juomavedeksi on huomattavasti helpompaa ja edullisempaa kuin suolan poistaminen merivedestä. Jätevesilaitoksista ja yhdyskunnista tuleva vesi on melko hyvälaatuista, ja sen muuttaminen juomavedeksi tai teollisuuslaatuiseksi vedeksi kuluttaa noin kolmanneksen tai korkeintaan puolet suolanpoistomenetelmien vaatimasta energiasta. Käsitelty jätevesi on puhtaampaa kuin monet luonnonvedet. Jäteveden käsittely on energiatehokasta, mutta jäteveden puhdistaminen juomavedeksi herättää kuluttajissa edelleen epäilyksiä. Ajatus kierrätetyn veden juomisesta tuntuu monista vastenmieliseltä, ja kierrätetyn veden turvallisuudesta käydään keskustelua eri puolilla maailmaa, Fane sanoo. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kierrätetty vesi on selvästi laadukkaampaa kuin Saksan Reinjoesta, Yhdysvaltojen Mississippijoesta ja monista muista suurista joista saatava vesi, josta tehdään juomavettä. Keskitymme yhä enemmän veden uudelleenkäyttöön, Tang vahvistaa. Esimerkiksi Singapore on saarivaltio, jolla on rajatut vesivarannot. Jäteveden hyötykäyttö on ratkaisevan tärkeää veden kysynnän tyydyttämiseksi. Myös suolanpoiston merkitys kasvanee tulevaisuudessa kuivilla alueilla. Singapore on ottanut huomioon vedenkäyttöön liittyvät väistämättömät kysymykset. Jätevesi käsitellään pääasiassa teollisuuden käyttöön. Noin prosenttia käsitellystä jätevedestä ohjataan juomavesisäiliöön, jossa se sekoitetaan pintaveteen ja käsitellään edelleen. Lopulta siitä tulee osa Singaporen juomavesivarantoa. 16 waterlink

17 vesi On MYöS energiakysymys Veden, energian, ravinteiden ja muiden resurssien talteenotto tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia jäteveden käsittelyssä. Jäteveden biomassassa on niin paljon energiaa, että sen hyödyntäminen voi tehdä jätevedenkäsittelystä energiapositiivisen prosessin, joka siis tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa sitä. Tämän energian hyödyntäminen edellyttää tehokasta biomassan erottelua ja anaerobista käsittelyä, Tang kertoo. Nyt on aika yhdistää eri menetelmät ja viedä jätevedenkäsittely uudelle tasolle, Grön sanoo. Tämä ei ole rakettitiedettä. Meidän täytyy vain hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen. Tehokkaampi vedenkäsittely riippuu monesta tekijästä, kuten valvonnasta, seurannasta, sensoreista ja käsittelymenetelmistä. Tutkimus- ja kehitystyö tuo tähän kokonaisuuteen uusia ulottuvuuksia. KaTSe TulevaISuuTeen Vesi on vakava kysymys, mutta tulevaisuus ei näytä synkältä. Tietoisuus järkevän vedenkäytön tärkeydestä on kasvanut, ja uudet teknologiat tehostavat vedenkäsittelyä. Lisäksi tutkimus- ja kehitystyöstä on saatu lupaavia tuloksia. Membraaniteknologia on yksi tärkeimmistä kehitysaloista. Tutkimus keskittyy suolanpoiston energiakulutuksen vähentämiseen uudenlaisten membraanien (esimerkiksi hiilen nanoputket) ja vaihtoehtoisten energialähteiden (kuten hukkalämpö) avulla.» waterlink 17

18 Jäteveden hyödyntämisessä on keskeistä lopputuotteen määrä ja laatu. Päällyskasvuston muodostumisen estäminen on tärkeää membraaneja käytettäessä, Tang sanoo. Kun membraanit suodattavat vettä, niiden pinnalle kertyy kasvustoa, joka on poistettava. Tämä on hankalaa ja tulee kalliiksi. Tällaiset ongelmat voidaan ratkaista Kemiran kaltaisten yhtiöiden avulla, Fane sanoo. Siksi haluamme tehdä yhteistyötä membraaniprosessin parantamiseksi sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseksi esikäsittelyn ja optimoinnin keinoin. Fane viittaa Kemiran ja VTT:n äskettäin perustamaan SWEET-tutkimuskeskukseen, joka kokoaa ja yhdistää osaamista kehityksen vauhdittamiseksi niin Suomessa kuin maailmanlaajuisessa asiantuntijaverkostossakin. Keskuksen tavoitteena on hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen ja teknologia. Sovellamme näitä uusille alueille ja kehitämme ennennäkemättömän tehokkaita veden ja biomassan käsittelymenetelmiä, Grön sanoo. Kun teknologian sovellusalaa laajennetaan, uudet mahdollisuudet on entistä helpompi havaita ja hyödyntää. n Lue lisää SWEET-tutkimuskeskuksesta s. 32 n vesi numeroina 97,5 prosenttia maapallon vedestä on merivettä 69 prosenttia makeasta vedestä on jäätiköissä ja lumimassoina 30 prosenttia makeasta vedestä on maanpinnan alla 0,3 prosenttia makeasta vedestä on suoraan ihmisen hyödynnettävissä Kiina, Intia ja Yhdysvallat kuluttavat eniten vettä vuodessa 18 waterlink

19 vettä teollisuuden tarpeisiin Kun veden hinta nousee, teollisuus hakee tehokkuutta vedenkäsittelystä. teksti Randel WellS kuva ISTOCKPHOTO raakaveden ja jäteveden käsittelyä teollisuuden tarpeisiin ohjaa kaksi tekijää, sanoo Kemiran Municipal & Industrial -segmentin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Hannu Virolainen. Ensinnäkin: sallitut jätevesimäärät ovat laskussa eli uusien ympäristölupien jätevesiä koskevat määräykset ovat lähes poikkeuksetta aiempia tiukemmat. Toinen tekijä on maailmanlaajuinen vesihaaste: laadukas raakavesi käy yhä niukemmaksi. Teollisuuden on tingittävä laatuvaatimuksistaan sisääntulevan veden osalta ja keskityttävä parantamaan raakaveden käsittelyä. Vedenkäsittely ei ole teollisuuden ydinosaamista tai ydinliiketoimintaa. Käsittelyprosessit eivät tuota voittoa vaan aiheuttavat pikemminkin lisäkustannuksia. Monet teollisuudenalat ovatkin ulkoistaneet vedenkäsittelyn kustannusten minimoimiseksi. TeHOKKaaMPaa vedenkäyttöä Käytetyn veden kokonaismäärä on vain yksi mittari. Tarkemman käsityksen saamiseksi on kiinnitettävä huomiota tuotantoyksikkökohtaiseen vedenkäyttöön. Osa pienistä teollisuudenaloista käyttää erittäin paljon vettä tuotantoyksikköä Kemira räätälöi perunalastujen valmistajalle vedenkäsittelyprosessin. kohti, ja toiminnan laajentuessa vedenkäyttö lisääntyy liiketoiminnan kasvua nopeammin. Kemira tarjoaa teollisuudelle ratkaisuja vedenkäytön haasteisiin. Meillä on varsin kattava tuotevalikoima raakaveden ja jäteveden käsittelyyn, Virolainen sanoo. Lisäksi myynti- ja sovellustiimimme sekä tutkimus- ja kehitysosastomme tuntevat hyvin eri teollisuudenalat. Jos asiakkaalla on ongelma, me löydämme siihen ratkaisun. Virolainen ottaa esimerkiksi pienen perunalastuja valmistavan yrityksen, jonka tuotantolaitoksella perunoiden pesu- ja kuorimisvaihe kuluttaa paljon vettä. Kaupunki vaati yritystä käsittelemään tuotantolaitoksen jätevedet, koska ne vastasivat koko kaupungin jäteveden puhdistustarpeesta peräti 80:aa prosenttia. Ratkaisun löytäminen oli asiakkaalle lähes ylivoimaisen vaikeaa. Nyt käsittelyprosessia rakennetaan Kemiran kehityshankkeen avulla. PaReMPaa SuORITuSKYKYä Teollisuuden haasteena ovat myös tiukentuvat vesisäännökset. Vesi puhdistetaan yhä tarkemmin, Virolainen sanoo. Aiemmin siitä poistettiin vain suurimmat epäpuhtaudet, mutta nyt käsitelty jätevesi saattaa olla jopa raakavettä puhtaampaa. Uudet teknologiat parantavat sekä suorituskykyä että kustannustehokkuutta. Tällä hetkellä lähes kaikki teollisuudenalat ovat erittäin kiinnostuneita esimerkiksi membraaneista. Teollisuuden on tehostettava eri tavoin vedenkäyttöä, vedenkiertoa, kunnallisen jäteveden käyttöä ja omien jätevesiensä käsittelyä, Virolainen tiivistää. n waterlink 19

20 HAASTATTELU MEnESTyS piilee SyväLLä Kemiran Oil & Mining -segmentin ensimmäinen toimintavuosi oli menestys, ja parempaa on luvassa. Onnistunut osaamisen keskittäminen ja riittävät investoinnit takaavat Kemiralle tulevaisuudessakin edelläkävijän aseman, sanoo segmentin vetäjä Randy Owens. TEkSTi randel wells kuvat susanna KeKKOnen 20 waterlink

21 30 sekuntia Vuoden 2009 hyvien tulosten jälkeen Kemiran Oil & Mining -segmentin tavoitteena tänä vuonna on parantaa edelleen kannattavuutta ja laajentaa tuotevalikoimaansa maailmanlaajuisesti. Kemira pyrkii vahvistamaan asemaansa ja perehtymään entistäkin tarkemmin asiakkaidensa tarpeisiin keskeisillä markkinoilla. Veden runsas tarve on yksi öljy- ja kaivosteollisuuden suurimmista haasteista, ja sen ratkaiseminen edellyttää uusia tapoja hallita vedenkäyttöä ja vähentää makean veden varantoihin ja ympäristöön kohdistuvia paineita. Uusi teknologia on yhä tärkeämmässä asemassa öljy- ja kaivosteollisuuden nopeassa muutoksessa waterlink 21

22 kahden segmentin tuotteiden ja myynnin yhdistäminen ei ollut helppo tehtävä. Kemiran Oil & Mining -segmentin toiminta käynnistyi kuitenkin vauhdikkaasti, ja sen varalle voidaan jo tehdä suuriakin suunnitelmia. Aloitimme siirtymällä tuotekeskeisestä myynnistä asiakaskeskeiseen lähestymistapaan. Nyt kehitämme toimintaamme edelleen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta voisimme nousta johtavaksi teknologiaosaajaksi, sanoo Oil & Mining -segmentin johtaja Randy Owens. TUKeVa jalansija Kemira keskittyi louhintateollisuuden tarpeisiin juuri oikeaan aikaan. Vesi on olennainen osa lähes jokaista louhintamenetelmää, ja vedenkulutus kasvaa mineraaliesiintymien, öljyn ja kaasun laadun heikentyessä. Tämä luo kasvavan tarpeen uusille vedenkäytön hallintamenetelmille ja olemassa olevien resurssien tehokkaammalle käytölle. Kemiran Oil & Mining -segmentin strategiana on olla lähellä asiakkaita ja perehtyä heidän haasteisiinsa. Hyvä asiakaspalvelu edellyttää innovaatioita ja nopeita toimituksia myös nämä painottuvat Oil & Mining -segmentin strategiassa. Maailmanlaajuinen tarjonta on pystyttävä mukauttamaan paikallisiin tarpeisiin, ja muutoksiin on reagoitava nopeasti, Owens korostaa. Tavoitteena on hyödyntää Kemiran vahvaa asemaa ja luoda entistä läheisemmät suhteet asiakkaisiin avainmarkkinoilla. Etelä-Amerikassa yhtiö jatkaa paikallisen jalansijansa vahvistamista, ja tutkii kuinka prosessia voisi voisi nopeuttaa entisestään. Samat tavoitteet Kemiralla on Venäjällä sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC). Tähänastisten kokemusten perusteella lähestymistapa toimii mainiosti. Viime vuonnakin paransimme kannattavuutta, lamasta huolimatta, Owens sanoo. Haasteena on säilyttää markkinoiden vaatima nopeus ja joustavuus toimintamme laajentuessa, Owens jatkaa. Uudet sovellukset ja alueet laittavat aina osaamisen koetukselle. elintärkeää lisäarvoa Kun Kemiran Oil & Mining -segmentti perustettiin, pääpaino oli organisaatiossa ja kannattavuudessa. Kaikkien haluttiin olevan selvillä yhteisestä päämäärästä ja työskentelevän sen saavuttamiseksi. Owens ennustaa tulevaisuuden haasteiden liittyvän merkittäviin materiaali-innovaatioihin. Hän haluaa Kemiran kehittyvän tiettyihin erikoisaloihin keskittyneestä yrityksestä johtavaksi vesikemian asiantuntijaksi. Joidenkin yritysten toiminta perustuu suuriin tuotantomääriin, mutta Kemiran tavoitteena on erottua kilpailijoista luomalla lisäarvoa. Teknologiajohtajuutta tavoitellessaan Kemira voi löytää uusia ratkaisuja asiakkaidensa vesihaasteisiin. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ja vesisovellusten erikoisosaaminen takaavat Kemiralle ainutlaatuisen aseman markkinoilla. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi KemEguard-tuotteet, matalan molekyylipainon saostumanestoaineet, joille myönnettiin äskettäin Yellow Band -luokitus Pohjanmeren Norjan alueella. Kemira on soveltanut edistyksellistä teknologiaa äärimmäisen herkässä ympäristössä. Tuotteet täyttävät sekä asiakkaan vesitarpeet että tiukat ympäristövaatimukset. Meillä ei ole vain hyviä ja suorituskykyisiä tuotteita, Owens huomauttaa. Viemme asiat uudelle tasolle: tuotteemme ovat ympäristön huomioon ottavia, ja niitä kehitetään asiakkaiden uusien tarpeiden pohjalta. TarKasTi KOhdenneTTUa TUTKiMUsTa Vedenkäyttö ja ympäristövastuu liittyvät läheisesti toisiinsa. Kemira tekee tarkasti kohdennettua tutkimusta vesitarpeen ja ympäristövaatimusten täyttämiseksi Kanadan tervahiekkojen kaltaisilla alueilla. Tervahiekat on vain yksi Kemiran ja VTT:n hiljattain perustaman Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) -tutkimuskeskuksen monista tutkimusalueista. Myös louhintateollisuuden tarpeisiin perustuvat hankkeet kuuluvat suunnitelmiin. Meriveden käyttö on toimintamme kannalta keskeinen osaamisalue, ja odotamme uudelta tutkimuskeskukselta suuntaviivoja tulevaisuuteen, Owens sanoo. Kaivosteollisuudelle SWEET-tutkimuskeskus kehittää uusia tuotteita mineraalijätteiden hyödyntämiseen ja malminkäsittelyn vedenkäytön vähentämiseen. Kiinnostavat hankkeet ja vahva kehitys vievät Kemiran Oil & Mining -segmenttiä kohti markkinajohtajuutta. n Lue lisää: KemEguard-tuotteille Yellow Band -luokitus, s. 4 SWEET-tutkimuskeskus, s. 32 TAvoiTTEEnA TASApAino Tutkimus- ja kehitystyö on välttämätöntä Kemiran Oil & Mining -segmentin toiminnalle. Kautta linjan on tärkeä varmistaa, että tuotekehitys perustuu asiakkaiden tarpeisiin. segmentin tavoitteena on olla johtava teknologia- ja sovellustoimittaja. Tähän tavoitteeseen päästään siirtymällä tuotekeskeisestä lähestymistavasta asiakaslähtöiseen ajattelutapaan. randy Owensille Oil & Mining -segmentin alkutaival on tarkoittanut tasapainottelua yrityksen sisäisten ja ulkoisten tarpeiden välillä. hän haluaa keskittyä yhä vahvemmin asiakkaisiin ja markkinoiden muutosten seuraamiseen. Yrityksen sisällä hän tekee yhteistyötä hyvin erilaisten ihmisten kanssa: viestinnän, tutkimuksen, tuotannon käytännössä lähes kaikkien kanssa. Pidän monipuolista yhteistyötä yhtenä työni mielenkiintoisimmista puolista. silloin pääsee näkemään, kuinka asiat konkretisoituvat eri yksiköiden tasolla. Owens myöntää käyttävänsä sisäisiin asioihin enemmän aikaa kuin kenties pitäisi, mutta suuressa yksikössä se on ymmärrettävää. hän haluaisi silti käyttää enemmän aikaa asiakkaisiin. asiakasviestinnällä on monia muotoja: teollisuusjärjestöjen toimintaan osallistuminen, asiakkaiden tapaaminen kahden kesken ja kaikki siltä väliltä. Kun Owens tapaa asiakkaita, hän haluaa keskustella sekä johtajien että kentällä työskentelevien insinöörien kanssa. näin hän saa mahdollisimman kattavan käsityksen asiakkaiden tarpeista. 22 waterlink

23 Vesi on olennainen osa lähes kaikkia louhintamenetelmiä. Randy o wens Kemiran Oil & Mining -segmentin johtaja vuodesta 2008 syntynyt 1964 Koulutus luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (B.sc.), pääaineena öljytekniikka MBa-tutkinto työura Kemira Oyj, Kemira Pulp&Paper, johtaja, sbu additives, Vinings industries, liiketoimintapäällikkö, myynti/tuotteet, johto ja markkinointi, nalco Chemicals, myynti, waterlink 23 otsalamppu: partioaitta

24 XXXX TIETOKULMA: ShAnghAI ExpO 2010 Toukokuun alussa auennut shanghain Expo 2010 on suurin koskaan järjestetty maailmannäyttely, ainakin mikäli järjestäjän tavoitteet toteutuvat. Jo paperilla Expo 2010 näyttää valtavalta: 192 maata ja 50 kansainvälistä järjestöä ovat vahvistaneet osanottonsa 184 päivää kestävään tieteen, tekniikan ja kulttuurin jättitapahtumaan. kävijöitä odotetaan 70 miljoonaa. näyttelyn aikana nähdään yli erilaista esitystä. Expon kokonaisbudjetti on noin kolme miljardia euroa. 95 näyttelypaviljongista suurin, väärinpäin käännettyä pyramidia muistuttava isäntämaa kiinan valtava rakennelma kohoaa 69 metrin korkeuteen. Paviljonkihirviö hotkaisee sisuksiinsa päivittäin vierailijaa. Idea maailmaa esittelevästä näyttelystä saattaa kuulostaa virtuaaliaikana vanhentuneelta ja tarpeettomalta. Maailmannäyttelyä tuntuu tällä kertaa perustelevan varsin hyvin se, että Expo 2010 järjestetään juuri shanghaissa; voimakkaasti kasvanut, 20 miljoonan asukkaan megapolis tuntuu itsessään tulevaisuuden tutkimusalustalta. Esimerkiksi shanghain metroverkostolla on mittaa 400 kilometriä, enemmän kuin new Yorkissa tai Tokiossa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana shanghaissa on valmistunut uusi pilvenpiirtäjä keskimäärin lähes joka toinen päivä. Muutos on ollut nopea, sillä esimerkiksi pilvenpiirtäjätiheikkö Pudong oli 20 vuotta sitten lähinnä viljelysmaata. 24 waterlink

25 MaailMan haasteet ratkaistaan kaupungeissa Kaupungistuminen on jo koko maailmaa koskeva megatrendi. Shanghain Expo 2010 etsii ratkaisuja parempaan city-elämään. Myös Kemira on mukana luomassa puhtaampaa tulevaisuutta kaupungeissa Aasiassa ja ympäri maailman. TeksTi aleksi kinnunen kuva IsToCkPHoTo Vuoden 2010 maailmannäyttelyn isäntäkaupunki Shanghai on yksi maailman suurimmista kaupunkikeskittymistä. Kiinan hallitus on muovannut Jangtse-joen suistosta nykyaikaisen Kiinan näyteikkunan. 1,3 miljardin asukkaan Kiinan viime vuosien historiallinen talouskasvu jonka ennustetaan tänä vuonna olevan noin yhdeksän prosenttia saa silmin havaittavan muodon Shanghain Pudongin alueen pilvenpiirtäjiä tai kaupungin uskomattomia liikenneratkaisuja katsellessa. Expon teemana on nyt ensimmäistä kertaa kaupunki: Better city, better life. Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkien haasteet ovat siis myös tulevaisuuden haasteita. Maailmannäyttely pureutuu kaupunkikehitykseen esimerkiksi Urban Best Practices -alueella, jossa esitellään innovaatioita tulevaisuuden kaupunkiasumiseen 65 ympäri maailmaa valitun hankkeen voimin. InsPIraaTIoTa JakaMassa Myös Kemira on mukana maailmannäyttelyssä sponsoroimalla Suomen Kirnu- paviljonkia, jonka pinta koostuu kierrätysmateriaalista valmistetusta paneelista. Lisäksi Kemira-konsernista vasta irtaantunut Tikkurila toimitti maalit paviljongin teräsrunkoon, sisätiloihin, sisäänkäyntiin sekä sisäpihan ulkoseiniin. Suomen paviljongin teema, Sharing Inspirations eli innostuksen jakaminen sekä koko maailmannäyttelyn kaupungistumiseen liittyvä aihe ovat hyvin lähellä Kemiran arvomaailmaa, Carol Jin, Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) viestintäpäällikkö perustelee mukanaoloa. Myös Expo 2010:ssa painotettava ympäristöystävällisyys liittyy vahvasti Kemiran arvoihin ja bisnesmahdollisuuksiin. Yrityksen visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemira haluaa olla osaltaan edistämässä jokaisen ihmisen oikeutta puhtaaseen veteen. Sen tavoitteena on myös tukea yrityksiä ja yhdyskuntia vesijalanjälkensä pienentämisessä. Jinin mukaan Kemiran osallistuminen Shanghain Expoon on erittäin tärkeää myös bisnesmielessä. Kemira järjestää Suomen paviljongissa asiakastilaisuuksia. Maailmannäyttely on hieno mahdollisuus Kemiralle vahvistaa profiiliaan Kii- nassa ja laajemminkin Aasiassa, joka on meille merkittävä strateginen kasvualue. Koska juuri Kiinan talous on tällä hetkellä kovimmassa kasvussa APAC-alueella, haluamme lujittaa asemaamme täällä ja sitä kautta tavoitella globaalia johtajuutta omalla alallamme, Jin sanoo. HuIkEaT bisnesmahdollisuudet Kemira auttaa lukuisilla eri aloilla toimivia asiakkaita tehostamaan vedenkäyttöään. Puhdasta vettä tarvitsevat ihmisten lisäksi myös teollinen tuotanto, ja yhä niukkenevan luonnonvaran tehokkaampi käyttö merkitsee huomattavia säästöjä myös energiankulutuksessa. Kiinassa Kemira toimittaa tuotteita ja palveluja niin yhdyskuntien kuin paljon vettä käyttävien alojen, kuten paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeeseen. Aluejohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella toimiva Ronald Kwan mainitsee, että vedenpuhdistukseen liittyvät kasvavat haasteet merkitsevät huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia Kemiralle. Esimerkiksi suurella osalla kiinalaisista ei ole käytössä puhdasta vettä. Merkittävällä prosentilla Kiinan kaupungeista ei ole jätevesien käsittelymahdollisuutta. Tavoitteenamme on saada huomattava rooli tämän asian ratkaisemisessa. Ja samalla rakentaa kestävä liiketoimintamalli, Kwan sanoo. Shanghain Expo vauhdittaa varmasti päämäärämme saavuttamista. n waterlink 25

26 26 waterlink

27 AAsiAn jätit panostavat vesiosaamiseen Massiiviset investoinnit vedenkäsittelyyn lisäävät vesikemikaalien kysyntää Kiinassa, jossa Kemiran tavoitteena on vahvistaa asemiaan kaikissa asiakassegmenteissä. Myös Intian markkinoilla tahti tiivistyy. teksti Matti ReMes kuvat GettY images, Redlink/CoRbis/skoY ja istockphoto Ripeänä jatkuva talouskasvu ja satojen miljardien eurojen panostukset infrastruktuuriin tekevät Kiinasta maailman nopeimmin kasvavan markkinan vedenkäsittelyyn liittyvissä ratkaisuissa. Uusien juoma- ja jätevesilaitosten sekä veden kuljetukseen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen on osa 400 miljardin euron elvytyspakettia, jota maassa parhaillaan toteutetaan. Myös panostukset teollisuuden jätevesien käsittelyyn ovat mittavat. Vesikemikaalien käyttö on vielä vähäistä Kiinassa, mutta niiden kulutus kasvaa 8 10 prosentin vuosivauhtia, Kemiran johtaja Tomas Forsgård sanoo. Hän vastaa Kemiran Municipal & Industrial- ja Oil & Mining -segmenteistä Aasian ja Tyynenmeren alueella.» waterlink 27

28 n Myös IntIassa vauhti kiihtyy kiinan ohella kemira aikoo tulevina vuosina kasvaa aasiassa myös intian markkinoilla. Väestömäärältään maailman toiseksi suurimmassa valtiossa on runsaasti potentiaalia, huomauttaa kemiran intiasta vastaava toimitusjohtaja sudip sarkar. Kiinan hallitus on määrittänyt tarkat tavoitteen käyttöveden laadulle. selvitystemme mukaan tällä hetkellä vain prosenttia kotitalouksien ja 60 prosenttia teollisuuden jätevesistä käsitellään intiassa. Määrien odotetaan kasvavan merkittävästi, onhan maan hallitus ottanut painopisteekseen väestön vesihuollon parantamisen ja investoi siihen mittavasti. sudip sarkarin mielestä kemiran tuotevalikoima ja osaaminen sopivat erinomaisesti intiaan. Monilla alueilla paheneva vesipula tuo lisähaasteita sekä kotitalouksille että eri alojen tuotannolle. kemira etabloitui kaksi vuotta sitten intiaan ja avasi toimiston Hyderabadiin maan keskiosassa. työntekijöitä on tällä hetkellä noin 15, ja henkilöstön määrä kasvaa koko ajan myynti- ja palveluverkoston laajentuessa. alkuvaiheessa kemira keskittyy intiassa teollisuusasiakkaisiin erityisesti paperi-, tekstiili-, petrokemian, metalli-, kaivosja elintarviketeollisuudessa. Jälkimmäisessä paino on erityisesti sokerinvalmistuksessa. Jatkossa myös kunnallinen vesihuolto tulee kuvaan mukaan. niin kiinassa kuin intiassakin kemiran tavoitteena on saavuttaa merkittävä asema, tomas Forsgård tiivistää. kiinassa Jo kattava VeRkosto Vesi-investoinnit keskittyvät itäisen Kiinan suuriin metropoleihin, mutta myös pienemmissä maakuntakeskuksissa rakentaminen on vilkasta. Forsgård huomauttaa, että ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisu on noussut Kiinassa tärkeäksi teemaksi. Hallituksen viisivuotissuunnitelmassa määritellään nykyisin hyvin tarkkaan tavoiteltu veden laatutaso. Määräysten noudattamista myös valvotaan paikallistasolla entistä tarkemmin. Kemira on toiminut Kiinassa vuodesta 1999 lähtien. Viime vuosina tahti on tiivistynyt, kun yhtiö on rakentanut maahan kattavaa verkostoa, joka tarjoaa täyden tuote- ja palveluvalikoiman keskeisille asiakassegmenteille. kohteena PalJon Vettä käyttävät asiakkaat Kemira palvelee Kiinassa asiakasryhmiä, jotka käyttävät tuotannossaan runsaasti vettä ja jotka tarvitsevat tehokkaita keinoja veden määrän ja laadun hallintaan. Vuonna 2009 yhtiön 2,5 miljardin liikevaihdosta noin 6 prosenttia tuli Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Municipal & Industrial -segmentin painopisteisiin kuuluvat teollisuuden vedenkäsittelyratkaisut. Toimialoista toiminta painottuu kunnallisten vesilaitosten ohella tekstiili-, sokeri-, elintarvike- ja rehuteollisuuteen sekä lääketeollisuuteen. Tärkeä asiakasryhmä on sähköyhtiöt, jotka tarvitsevat prosesseissaan vesikemikaaleja ja korroosionestoaineita. Valtavan potentiaalin vastapainoksi kilpailu Kiinassa on kovaa. Vesikemikaaleissa markkina on Forsgårdin mukaan erittäin pirstoutunut. Maassa on paljon paikallisia toimittajia. Myös kaikki kansainväliset kilpailijamme ovat paikan päällä. Kilpailussa menestyminen edellyttää liiketoimintamallia, joka on kustannustehokas ja mukautettu asiakkaiden tarpeisiin. Myös Kemiran Oil & Mining -segmentille Kiina on potentiaalinen kasvumarkkina. Asiakaskunta koostuu pääasiassa paikallisista öljyntuottajista. Lisäksi markkinoita etsitään kaivosteollisuudesta. Kiinan öljy- ja kaivosala koostuu suurista valtion yhtiöistä. Maassa on myös paljon pienempiä yksityisiä yhtiöitä. Kemiran asiakaskunta koostuu lähinnä öljykenttiä ja kaivoksia operoivista palveluyhtiöistä.» 28 waterlink

29 30 sekuntia kiina on maailman nopeimmin kasvava markkina vedenkäsittelyyn liittyvissä ratkaisuissa. Maassa rakennetaan parhaillaan uusia juoma- ja jätevesilaitoksia sekä veden kuljetukseen tarvittavaa infrastruktuuria. Myös panostukset teollisuuden jätevesien käsittelyyn ovat mittavat. Ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisu on noussut kiinassa tärkeäksi teemaksi. Viime vuosina paperintuotanto on kasvanut kiinassa keskimäärin 12 prosentin vuosivauhtia. Myös kemiran oil & Mining -segmentille kiina on potentiaalinen kasvumarkkina. asiakaskunta koostuu pääasiassa paikallisista öljyntuottajista. lisäksi markkinoita etsitään kaivosteollisuudesta. kemira on toiminut kiinassa vuodesta waterlink 29

30 PaPeRikeMikaaleissa nopeasti kasvava MaRkkina Myös paperikemikaaleissa markkinanäkymät ovat Kiinassa hyvät. Viime vuosina paperintuotanto on kasvanut keskimäärin 12 prosentin vuosivauhtia. Kemiran Paper-segmentin Kiinanmyyntijohtaja K.D. Lin sanoo, että yhtiö on rakentanut maahan vahvan myyntiin ja asiakastukeen keskittyvän organisaation. Paperikemikaaleissa tärkeimmät asiakasryhmämme ovat pakkauskartonkia, paino-, kirjoitus- ja pehmopaperia sekä sellua valmistava teollisuus, Lin sanoo. Esimerkiksi paperinvalmistuksessa käytetyssä ASA-liimausteknologiassa Kemira on Kiinassa markkinajohtaja. Lin uskoo, että Kemiran segmenttien välisen yhteistyön tiivistyminen ja laaja tuotevalikoima auttavat entisestään jalansijan vahvistamisessa. Paperitehtailla on yhä suurempi tarve tehostaa raaka-, prosessi- ja jätevesien käsittelyä. Linin mukaan entistä vahvempi läsnäolo merkitsee paikallista tuotantoa Kiinassa. Kemira on mukana yhteisyrityksessä, joka valmistaa paperikemikaaleja lähellä Shanghaita. tutkimuskeskus täydentää PalVelua Kemiran kokonaisuutta Kiinassa täydentää teknologiakeskus Shanghaissa, joka laajentaa tutkimusta ja tuotekehitystä sellu- ja paperiteollisuuden ohella muiden Kemiran asiakasryhmien tarpeisiin. Paperitehtaiden on tehostettava vedenkäyttöään. T&K-toiminnassa korostuvat sovellukset ja asiakasteollisuuden prosessiosaaminen. Näiden asioiden hallinta on kilpailuetu, Forsgård toteaa. Tutkimuksen ja kehityksen ohella myös myyntiin ja tekniseen palveluun on rekrytoitu uusia työntekijöitä. Kemiralla on Kiinassa noin 400 työntekijää, kun mukaan lasketaan paperikemikaaleja valmistavan yhteisyrityksen henkilöstö. n 30 waterlink

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2009 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Kemira Tammi - maaliskuu 2011

Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Kemira Tammi - maaliskuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 3.5.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen

Kemiran yhtiökokous 2011. Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen Kemiran yhtiökokous 2011 Yhtiökokous 22.3.2011 Harri Kerminen HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.10.2010 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, toimitusjohtaja 6.5.2009 Kemira keskittyy veteen Vesiosaamisen täysi hyödyntäminen Yhteinen osaaminen ja tuotevalikoima Yhtenäinen Kemira Yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Tervetuloa Kemiran maailmaan! Kemira Oyj Municipal &Industrial

Tervetuloa Kemiran maailmaan! Kemira Oyj Municipal &Industrial Tervetuloa Kemiran maailmaan! Tuija Pohjolainen-Hiltunen Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kemira Oyj Municipal &Industrial Sisällys Kemira 2 800 MEUR kemian yhtiö Lähes 90 vuotta Kemiran historiaa Visio ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 Rakennetun ympäristönkehittäminen virtuaalisuus mahdollistajana Ajankohtaista vesialalla Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 7.12.2010 Anne Salminen, Ohjelman koordinaattori Pöyry Finland Oy DM 11-2009 Vesiala

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016

MIKKELIN VESILAITOS 14.3.2016 YLEISTÄ. Reijo Turkki. Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 VESILAITOS Reijo Turkki Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 YLEISTÄ Mikkelin vesilaitos on ollut vuodesta 1994 lähtien kunnallinen liikelaitos. Vesilaitos perustettiin Kuntalain mukaisesti kunnalliseksi

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi

Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014. Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja 24.3.2014 Kemiran varsinainen yhtiökokous 2014 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3 % ja kannattavuus parani Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja -kulutus.

Vanerintuotanto ja -kulutus. Vanerintuotanto ja -kulutus Vanerintuotanto ja kulutus 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Production Consumption CAGR 2000 2016 3,8%

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja,

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja OP Private Oulu. Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja OP Private Oulu. Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja 8.11.2016 OP Private Oulu Kannattava kemianyhtiö ja vakaa osingonmaksaja Kemira tänään Globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla

Lisätiedot

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009

Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 Sitoudumme puhtaaseen veteen Harri Kerminen, Toimitusjohtaja 25.2.2009 IR: Päivi Antola, tel +358 10 862 1140 1 Hyvä kehitys jatkui neljännelle neljännekselle Jatkavien liiketoimintojen liikevaihto nousi

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Menestyksellinen vuosi Harri Kerminen, toimitusjohtaja Menestyksellinen vuosi 2010 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 9.2.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation KONEen tilinpäätös 2007 25. tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Q4 Saatujen tilausten ja liikevoiton voimakas kasvu jatkui 10-12/2007 10-12/2006 Hist. muutos Vert. muutos Saadut

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Jyri Seppälä SYKE MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2011, Säätytalo, Helsinki Lähtökohtia Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli toisiksi lämpimin vuoden 1880 jälkeen Kehittyneillä

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.2.2012 Vacon - taajuusmuuttajatalo Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Yhtiö

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Yksi johtavista kaasuntoimittajista Pohjoismaissa

Yksi johtavista kaasuntoimittajista Pohjoismaissa Yksi johtavista kaasuntoimittajista Pohjoismaissa www.airliquide.fi Maailmanlaajuinen teollisuusyritys Air Liquide on maailman johtava teollisuuden ja terveydenhoitoalan kaasuja, teknologioita ja palveluja

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT Ennen kaikkea kaivos KAIVOSTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2 Kaivostoiminnan näkymät q Hintojen pudotus ohi, metallien ja mineraalien hintataso vakiintuneella tasolla, ja hienoista kasvua näkyvissä. q Tuotanto ja

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely

Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely Bio- ja kiertotalouden yritysalueen esittely 1 Keskeinen sijainti kasvavalla kaupunkiseudulla Nokia ja Pirkanmaa Pirkanmaalla asuu yli 505 000 henkeä, mikä tekee siitä Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke

Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke Hankintatoimi huippukuntoon! Teollisuusyritysten hankintatoimen kehityshanke KILPAILUKYKYÄ KUSTANNUSTEHOKKAALLA HANKINNALLA MITEN VARMISTETAAN SUOMEN PK- TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS? ALIHANKINTA 2010, 21.9.2010,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot