Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa"

Transkriptio

1 Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely 4. Automaatiotoimintojen luokittelu 5. Automaation kelpoistaminen 6. Esimerkkejä ja harjoituksia Moduuli 2: Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuuteen liittyvä automaatio Luento 9 Haasteita turvallisuusautomaatiolle nykyisten järjestelmien vanheneminen uusien järjestelmien monikerroksisuus uusien järjestelmien hajautus/integrointi uusien järjestelmien elinkaaren hallinta

2 Nykyisten järjestelmien vanheneminen Uusien järjestelmien hajautus/integrointi toimintavarmuus, laatu huoltovarmuus, varaosien saanti yhteensopivuus uusien järjestelmien kanssa kiinnostavuus, osaaminen turvallisuusvaatimusten kehittyminen riippuvuuksien kasvu yhteensopivuus, rajapinnat yhteisvikaantuminen tiedonsiirron haavoittuvuus Uusien järjestelmien monikerroksisuus perusjärjestelmä ja sovellus luotettavuuden osoittaminen arkkitehtuuri monimutkaisuus versiohallinta 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely 4. Automaatiotoimintojen luokittelu 5. Automaation kelpoistaminen 6. Esimerkkejä ja harjoituksia

3 Automaation elinkaarimalli Elinjaksolla (life time) tarkoitetaan tuotteen ajallista jaksoa järjestelmän ideoinnista sen lopulliseen käytöstä poistoon. Elinkaarimalli (life cycle model) on kuvaus, joka sisältää tuotteelle elinjakson aikana tehtävät, toimenpiteet, dokumentit, etapit ja niiden väliset riippuvuudet. Tyypillisiä vaiheita automaatiolle ovat määrittely, suunnittelu, toteutus, asennus, käyttöönotto, tuotanto ja käytöstä poisto Elinkaarimalliin sisällytetään myös tuotteeseen kohdistuvat laadunvalvonnan toimenpiteet kuten katselmukset, tarkastukset, testit, verifiointi, validointi ja kelpoistus. ETAPIT Testausten arviointi Lopullinen kelpoistussuunnitelma Suunnittelupäätös Sopimus Toteutuslupa Toteutuskatselmukset Toimitushyväksyntä Mekaaninen valmius Luovutus Käyttöönotto Tuote- ja prosessikehitys 1 MÄÄRITTELY - esisuunnittelu - perussuunnittelu 2 SUUNNITTELU - ohjelmiston ja laitteiston arkkitehtuuri - toteutuksen yksityiskohdat Elinkaarimalli VAIHEET TULOKSET LAATUTOIMET Tarve automaatiolle Esitutkimus 3 TOTEUTUS - ohjelmointi ja valmistus - moduuuli-, integrointija tehdastestit (FAT) 4 ASENNUS - toimitus ja asennus - asennustarkastukset - laitteistotestaus 5 TOIMINNALLINEN TESTAUS - kylmätestaus - kuumatestaus 6 KELPOISTUS - automaatio - prosessi 7 TUOTANTO - ylläpito - muutokset Purkaminen Käyttäjävaatimukset Toiminnallinen kuvaus Sopimukset TLJ-projekti Ohjelmisto- ja moduulikuvaukset Laitekuvaukset Testaussuunnitelmat Sovellusohjelmat Laitteet Testausraportit Testausraportit Lopulliset (as-built) kuvat Testausraportit Testausarvio Kelpoistusraportit Pöytäkirjat Muutosehdotukset Tarkastusraportit Laatupolitiikka Laatujärjestelmä Määrittelykatselmukset Kelpoistussuunnitelma Toimittajien auditointi Suunnittelukatselmukset Tarkastukset Tarkastukset Tarkastukset Uudelleen kelpoistukset Automaatio osana laitoksen elinkaarta RAKENNUSTEKNIIKKA PROSESSITEKNIIKKA AUTOMAATIO HENKILÖSTÖ Esitutkimusprojekti Prosessin Automaation esitutkimus esitutkimus Prosessi Käyttäjät Vaatimusten määrittely Asiakas Elinkaarimallin käsitteitä Laatutavoitteet, -politiikka Asiakas Toimittaja Riippumaton taho Käyttäjävaatimukset Laadunvarmistus Laadunvarmistussuunnitelma Esisuunnitteluprojekti Suunnittelu- ja toteutusprojekti Suunnittelupäätös Alustava prosessisuunnittelu Investointipäätös Automaation esisuunnittelu Toimintojen määrittely Toimittaja Asiakas Toiminnallinen kuvaus Toteutuskuvaukset Järjestelmän suunnittelu Dokumentit Prosessin - toteuttava prosessisuunnittelu - laite- ja laitossuunnittelu - hankinta - toteutus - tekninen kelpoistus - prosessikelpoistus Automaation - perussuunnittelu - suunnittelu - toteutus - asennus - toiminnallinen testaus - tekninen kelpoistus Muutosehdotukset Toimittaja Hyväksytty suunnittelukatselmus Hankinnat Hyväksytty suunnittelukatselmus Toteuttaminen Asennusvalmis Toimittaja automaatiojärjestelmä Hyväksytyt tehdastestit Laitoksen tuotannollinen käyttö Tuotannon aloitus Suunnitteluvaihe Määrittelyvaihe Toteutusvaihe Aika Automaation käyttö ja ylläpito

4 TODENTAMINEN Todentaminen ja kelpoistaminen Vaatimukset Toiminta Toteutus Testaus Tarpeet KELPOISTAMINEN Riskitason määrittely Riskitarkasteluilla kartoitetaan ja tunnistetaan riskit. Erilaisia näkökulmia taloudelliset arvot turvallisuusarvot ympäristöarvot Riskitarkasteluilla voidaan määritellä kussakin tapauksessa kyseeseen tuleva sallittu riskitaso. Vaatimustaso voidaan määritellä kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti. Laitossuunnittelun spiraalimalli Etapit Tuotteet Mahdollisuudet Projektisuunnittelu Prosessit Suunnitteluvaiheet (kierrokset) Prosessijärjestelmä ja toimintaympäristö Kriittisten kohteiden toteutettavuus Automaatio Organisaatio Aineiston määrä ja konkreettisuus kasvavat Sallitun riskitason saavuttaminen Sallittuun riskitasoon pyritään käyttämällä riskinvähennyskeinoja esim: prosessisuunnittelu perusautomaation toiminnot säädöt, hälytykset, manuaaliset toiminnot rajoitukset ja lukitukset turvatoiminnot mekaaniset suojat häiriö- ja hätätilanneohjeet Luotettavuusanalyyseja käytetään osoittamaan sallitun riskitason saavuttaminen Lähde: Prosessin hallinta - Automaation tehtäväkuvaus, 1992.

5 Kunna llise t vä e stönsuojelusuunnite lm a t Suojautumistasot onnettomuuksien varalle Kunnalliset pelastussuunnitelmat Laitoksen turvallisuussuunnitelmat Rakenteellinen suojaus (suoja-altaat, ojitukset) Rakenteellinen suojaus (mekaanisesti toimivat) Automaattiset turvalukitukset (suojaukset) Kriittiset hälytykset, kriittisten toimintojen valvonta, m anuaalinen ohjaus Prosessin ohjaus, hälytykset ja valvonta Prosessisuunnittelu Luotettavuusanalyysit Luotettavuusanalyyseilla pyritään myös osoittamaan sallitun riskitason saavuttaminen. Kvalitatiiviset analyysit ja mallien laadinta tuovat järjestelmien arviointiin suunnittelulle rinnakkaisen näkökulman, joka auttaa tunnistamaan järjestelmien heikkoja kohtia ja tuottamaan parannusehdotuksia. Esimerkiksi kvantitatiivista vikapuuanalyysia, joka edellyttää tietoja vikataajuuksista, voidaan käyttää tapahtumien todennäköisyyksien laskentaan. Syntyneet luotettavuusvaatimukset pitäisi voida ilmaista esim. järjestelmää koskevina suunnittelusääntöinä. Riskien hallinnan vaiheet Vikapuu Kohteen määrittely Vaarojen tunnistaminen JÄRJESTELMÄVIKA JA Parannusehdotukset Seurausten arviointi Onnettomuuksien mallintaminen Todennäköisyyksien arviointi KANAVA 3 VIALLA KANAVA 1 VIALLA TAI KANAVA 2 VIALLA Kokonaisriskin arviointi EI LÄHTÖSIGNAALIA KORTILTA 1 EI LÄHTÖSIGNAALIA KORTILTA 2 Riskien hallinta

6 Failed automatic start-up Vikapuuesimerkki Luotettavuusanalyysin tulokset of emergency generator >= 1 Missing start-up signal for diesel generator >= 1 Fault in Fault in sending Faulty reception transmission the signal of the signal of the signal A Fault in Broken control conductor module & Fault Fault in circuit in circuit B1 B2 Fault in diesel generator >= 1 Mechanical fault Missing in diesel fuel generator >= 1 C Blocked No intake fuel B malli suojaussignaalin ja vikapuutapahtumien välisistä kytkennöistä auttaa ymmärtämään järjestelmän vikaantumismekanismeja toimintatodennäköisyys turvatoimille eri ratkaisujen vertailut testivälin määrittäminen järjestelmän vikaantumistavat, -syyt ja seuraukset hyvä evidenssi eheystasosta osa suojausjärjestelmän hyväksymiskäytäntöä FMEA:n kirjauslomake esim. FMEA FOR DIGITAL SAFETY FUNCTIONS PROJECT: reliability analysis of a safety automation system ITEM FUNCTION FT.Ref FAILURE MODE Inspected by: Approved by: FAILURE CAUSE Hardware/power Software/signal Hardware/power Software/signal EFFECT OF FAILURE SAFETY FUNCTION COMPENSATION OF FAILURE VTT REMARKS, etc. Ohjausjärjestelmien vikajakauma Muutokset käytön aikana 20 % Käyttö ja huolto 15 % Määrittely 44 % Asennus ja koestus 6 % Suunnittelu ja toteutus 15 % Lähde: Out of control, HSE, Iso-Britannia.

7 Automaatioprojektin alkupään tehtäviä ja tiedonvaihtoa (2) 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely 4. Automaatiotoimintojen luokittelu 5. Automaation kelpoistaminen 6. Esimerkkejä ja harjoituksia Esisuunnitteluvaiheessa syntyvät ns. käyttäjävaatimukset. Tallennetaan myös syyt ja tarpeet automaatiohankkeelle. Perussuunnitteluvaiheessa vaatimukset tarkentuvat toiminnalliseksi kuvaukseksi (esim. ohjelmiston suhteen). Vaatimusten jäsentely helpottaa työtä. Automaatioprojektin alkupään tehtäviä ja tiedonvaihtoa (1) ESI- SUUNNITTELU PERUS- SUUNNITTELU ASIAKAS Prosessikuvaus Haastattelut Automaatioaste Käyttäjävaatimukset Kustannukset (ja hyödyt) Projektisuunnittelu Investointipäätös Toimintojen määrittely Hankinnan valmistelu Tarjousvertailu ja toimittajan valinta Toimitusvalvonta keskustelut budjettikysely budjettitarjous tarjouspyyntö neuvottelut sopimus ajotapakeskustelut tarjous TOIMITTAJA Markkinointi Tajouksen laatiminen Projektin perustaminen Järjestelmä- ja toteutussuunnittelu Vaatimusmäärittelyn hierarkiatasoja periaatetason vaatimusmäärittely esim. käyttäjävaatimukset järjestelmien vaatimusmäärittelyt perusjärjestelmän vaatimukset sovelluksen vaatimukset laitteiden vaatimusmäärittelyt hankintamäärittelyt laitteen vaatimusmäärittely ohjelmistojen vaatimusmäärittelyt sovellusohjelmistot perusohjelmistot sulautetut ohjelmistot

8 Sovelluksenn vaatimusmäärittely Määrittelyn hierarkia Järjestelmän 1 vaatimusmäärittely Laitteiston vaatimusmäärittely Perusjärjestelmän vaatimusmäärittely Periaatetason vaatimusmäärittely Ohjelmiston vaatimusmäärittely Laitteiden hankintamäärittelyt Laitteen 2.1 vaatimusmäärittely Ohjelmiston 2.1 vaatimusmäärittely Järjestelmän 2 vaatimusmäärittely Laitteen 2.2 vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittelyn sisältö esimerkki sisällysluetteloksi: johdanto perustelut automaatiohankkeelle automatisoitavan prosessin tai kohteen yleiskuvaus toiminnalliset vaatimukset automaatiolle ei-toiminnalliset vaatimukset automaatiolle suunnittelu- ja valmistusprosessiin liittyvät vaatimukset asennus-, käyttöönotto- ja käyttövaiheeseen liittyvät vaatimukset turvallisuusvaatimukset rajoittavat tekijät Vaatimusmäärittelyn ominaisuuksia Toiminnalliset vaatimukset näkyvät käyttävälle yhtenäisyys ymmärrettävyys yksikäsitteisyys täydellisyys johdonmukaisuus toteen näytettävyys muutettavuus jäljitettävyys ylläpidettävyys Toimintaperiaatteet Laitos ja järjestelmä Prosessikuvaus, ajotavat, hallintaperiaatteet Ohjattavasta prosessista aiheutuvat vaatimukset Vaatimukset toiminnoille Suunnitteluarvot, suorituskyky, kapasiteetti, toimintalogiikka, automaatioaste, ohjaustapa, ohjauspaikka, ym. Muista järjestelmistä aiheutuvat vaatimukset Ympäristö, rakennus, prosessi, sähkö, automaatio Toimintojen luokittelu Kriittisyys, turvaluokitus, eheystaso Yhteensopivuus, rajapinnat, riippuvuudet, tiedonsiirto, logistiikka, lay-out, ym. Automaattinen käynnistys, priorisointi, turvallinen vikaantuminen, ym.

9 Ei-toiminnalliset vaatimukset ovat menettelytapoja Turvallisuuden kannalta oleellisia asioita (2) Projekti- laatu- ja kelpoistussuunnitelma Määrittelyvaihe Suunnitelmien ja ohjeiden laadinta Toimittajan valvonta Toimittajan toimintaprosessit Viranomaishyväksynnät Aineiston tuottaminen, aikataulutus Suunnittelu- ja toteutusprosessi Laatu, V&V, kelpoistaminen Testit, analyysit, käyttökokemukset Laatu, V&V, kelpoistaminen Käyttövaiheen vaatimukset Ylläpito Toimittajan valinta, tarkastukset, auditoinnit Valvonta, tarkastukset, auditoinnit Standardit ja ohjeet, suunnitteluperiatteet ja säännöt, työkalut, ohjeistus Järjestelmän testaus, luotettavuusanalyysit, tyyppihyväksynnät Koulutus, ohjeistus, tietoturvallisuus luotettavuusvaatimukset ja -analyysit, muut analyysit testaus- ja tarkastusvaatimukset, itsediagnostiikka tyyppitestit käyttökokemukset ylläpitovaatimukset, käyttöikä Turvallisuuden kannalta oleellisia asioita (1) kriittiset toiminnot eri käyttötiloissa turvallisuusvaatimukset toiminnoille laitteisto- ja ohjelmistokokoonpano projektisuunnitelma ja laatusuunnitelma kelpoistussuunnitelma kuvaus suunnitteluprosessista, -säännöistä, - menetelmistä ja -työkaluista 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely 4. Automaatiotoimin- tojen luokittelu 5. Automaation kelpoistaminen 6. Esimerkkejä ja harjoituksia

10 Määritelmiä (1) Perus/käyttöautomaatio: normaalit säädöt ja ohjaukset voi aiheuttaa häiriöitä prosessiin ei turvallisuuden eheysvaatimuksia Turvallisuuteen liittyvä automaatio: yleensä suojaukset ja lukitukset estää vaaralliseen tilaan joutumista kohdistuu turvallisuuden eheysvaatimuksia Määritelmiä (3) Toiminnallinen turvallisuus TLJ:n kyky hoitaa tarpeelliset turvatoiminnat ohjattavan prosessin saamiseksi turvalliseen tilaan tai pitämiseksi siinä (toimintojen riittävyys). Turvallisuuden eheys Todennäköisyys sille, että TLJ hoitaa vaadittavat turvatoiminnat tyydyttävästi määritetyissä olosuhteissa ja ajanjaksona (järjestelmän luotettavuus). Turvallisuuden eheystaso Turvallisuuden eheyden mitta. Tasoja on neljä, TET 1...4, joista TET 1 on alin ja TET 4 ylin. Määritelmiä (2) Suojauksilla saatetaan laitos vaaratilanteista turvalliseen tilaan /KLTK. Lukituksilla estetään vaaratilanteiden synty /KLTK. Esim. kemianteollisuudessa lukitus määritellään vaihtelevasti. Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä (TLJ) vie prosessin automaattisesti turvalliseen tilaan tai pitää sen siinä (toteuttaa turvatoiminnot) saavuttaa yksin tai muiden TLJ:ien kanssa tarpeellisen turvallisuuden eheyden tason. Hierarkiataso Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät Käyttöautomaatio Valmistuksen ohjaus Perusautomaatio, prosessin ohjausjärjestelmät Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät Vaadittu turvallisuustaso

11 Suunnittelusäännöt Suunnittelusäännöt ovat deterministisiä sääntöjä, joita tulee noudattaa tietyissä eheystasoissa tai luokissa. Deterministiset säännöt ovat ennalta määrättyjä suunnitteluperiaatteita, joiden avulla saadaan vikaantumistaajuus pysymään tietyn tason alapuolella. Suunnittelusääntöjä saa mm. standardeista ja ohjeista. Suunnittelusääntöjä turvatoiminnoille (1) Toimintojen priorisointi Turvatoiminnon signaalit käynnistävät toiminnon huolimatta muista ohjauksista Yksittäisvikakriteeri Yksittäinen vika järjestelmässä ei saa aiheuttaa sitä,ettei turvatoiminto toteudu Redundanttisuus Järjestelmässä on useampia toisistaan riippumattomia kanavia, jotka toteuttavat saman toiminnon samanaikaisesti Vian siirtyminen Vika ei saa siirtyä järjestelmästä toiseen tai redundanssista toiseen Vikaantumistodennäköisyys Standardi IEC rinnastaa toisiinsa vikaantumistodennäköisyyden ja eheystason - tämä on vaikeasti osoitettavissa. Vikaantumistodennäköisyys määritellään käyttökokemusten (vikahistorian) perusteella. Yhteisvikaantuminen Riippumattomuus, liittyminen muihin järjestelmiin Riippumattomuuden keinot: Fyysinen erotus Suunnittelusääntöjä turvatoiminnoille (2) Toiminnallinen erotus galvaaninen erotus diversiteetti Ulkoinen (esim. tulipalo) tai sisäinen (esim. ohjelmisto) vika ei saa aiheuttaa kaikkien redundanttisten kanavien toimintojen menettämistä. Muut toiminnot, järjestelmät tai redundanssit eivät vaikuta turvatoimintoa suorittavaan järjestelmään tai redundanssiin. Keino estää vian siirtyminen ja yhteisvikaantuminen. Välimatka tai este Järjestelmien ja laitteiden erotus esim. sähköisesti eri virtapiireihin (esim. rele, erotusmuuntaja) sähköinen erotus erilainen toteutustapa (esim. ohjelmisto)

12 Suunnittelusääntöjä turvatoiminnoille (3) Suunnittelusääntöjä turvatoiminnoille (5) Testattavuus Informaatio operaattorille turvatoimintojen tilasta Operaattorin toimenpiteet Käyttöliittymät, valvomot Automaattinen käynnistys Toimintojen loppuunsaattaminen Järjestelmä on testattavissa käytön aikana Järjestelmän toimintoja voidaan valvoa käytön aikana Operaattorilla on mahdollisuus käynnistää turvatoiminnot Laitoksella on paikka, josta operaattori voi suorittaa tarvittavat toimenpiteet Turvatoiminnot käynnistyvät automaattisesti mittauksista Turvatoimintoja ei voi pysäyttää ennen, kuin ne on suoritettu loppuun (voi olla poikkeuksia) Ylikytkennät Ohjelmistot Järjestelmä suunnitellaan siten, ettei testaamisessa tarvita ylikytkentöjä standardeissa esim. IEC on esitetty vaatimuksia suunnittelumenetelmille perusohjelmiston kelpoistaminen perustuu suunnitteluprosessin dokumentointiin, erilaisiin testeihin ja analyyseihin sovelluksen kelpoistaminen perustuu projektin aikaiseen suunnittelukäytäntöön verifiointi ja validointikäytäntöihin. ohjelmistotyökalujen kelpoistaminen yleensä standardityökalut Suunnittelusääntöjä turvatoiminnoille (4) Automaatioaste Turvallinen vikaantuminen Itsediagnostiikka Mittausten esittäminen Sähkönsyötöt Apuenergia Merkinnät Järjestelmän vikaantuessa se käynnistää turvatoiminnot Järjestelmässä on kattava itsediagnostiikka, joka hälyttää järjestelmän viasta tai laukaisee turvatoiminnot Turvatoimintoja käynnistäviä mittauksia voidaan valvoa Varmennettu sähkönsyöttö Apuenergian kadotessa järjestelmä asettuu laitoksen kannalta turvalliseen tilaan Järjestelmän laitteet on merkitty selkeästi automaation ja ihmisen työnjaon ja yhteistyön määrittely prosessin eri kohteissa Mietitään, mitä prosessiin kuuluvia tehtäviä tehdään ihmisten voimin ja mitkä tehtävät tehdään automaation avulla. Tehdään usein myös kokemusperäisesti esim. mittapisteluettelon laatimisen yhteydessä.

13 Riskin pienentäminen Toimintojen luokkien määrittely Riski on vaarallisen tapahtuman taajuuden ja seurausten vakavuuden funktio, R = f(p, C). Mietitään, minkä luotettavuustason automaatio tarvitaan pienentämään riski sallitulle tasolle, eli vaaratilanteen seuraukset eivät toteudu riittävällä todennäköisyydellä. On olemassa kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä, joilla määritetään luotettavuustavoite automaatiotoiminnolle. esimerkiksi käyttäen apuna vikapuuanalyysia (esim. psa-mallit). vaatii lähtötietoina laitteiden vikataajuuksia. erilaisten taulukoiden ja graafien avulla kokemusperäisesti. Toimintojen luokittelun toteutus Joissakin prosesseissa toimintojen turvallisuusluokittelun suositus on sovittu laitostyypeittäin, esim.: YVL turvaluokat, höyrykattilan suojaustoiminnot, soodakattilan suojaustoiminnot. Automaatiotoiminnon luokka seuraa prosessin luokkaa (mitä toimintoa automaatio palvelee). Sovellettavia standardeja IEC määrittelee turvallisuuden eheystasot, TET 1-4 (SIL 1-4) automaatiolle, sekä antaa vaatimuksia niille. Standardi DIN V määrittelee 8 vaatimusluokkaa automaatiolle. Vaatimukset ovat standardeissa DIN V VDE 0801 (vastaa IEC 61508) ja DIN V Kattilalaitosstandardi KLTK G10 määrittelee taulukon toimintojen luokittelulle eheystasoihin sekä antaa vaatimuksia kattilasuojalle.

14 Hyväksyttyjä ratkaisuja Eri luokkiin on saatavissa esim. ohjelmoitavia logiikkoja (TLJ), jotka ovat tarkastuslaitosten hyväksymiä. Suomessa vaaditaan kattilasuojalle eheystaso 2, pari konseptia on TTK:n hyväksymiä (Metso Automation, Honeywell) TÜV on hyväksynyt useita logiikkoja COTS (Commercial-off-the-self) eheystasoille 2-3. Eri valmistajia (ks. TÜV:n kotisivut). Hyväksynnät koskevat perusjärjestelmää (laitteisto ja ohjelmisto). Sovellus pitää vielä erikseen hyväksyttää projektin aikana. Esimerkki: Katalyytin sekoituksen automaatioaste TARKASTELUN KOHDE: Katalyytin sekoitus TEHTÄVÄTYYPPI AUTOMAATION ROOLI IHMISEN ROOLI Ennakointi Tynnyrin vaihto Kehotus tynnyrin vaihtamiseen Katalyyttitynnyrin noutaminen ja vaihtaminen tarvittaessa Aloitusvalmius Aloitusehtojen tarkistus Tarkistus valvomosta panosta aloitettaessa Prosessin tilan mittaus Annostellut ainemäärät, pinnat ja Silmämääräinen tarkistus sopivin laitteiden toiminta välein Päätöksenteko Sekoitussekvenssi, sekoitusaika Sekvenssin käynnistyminen Ohjaustoimenpiteet Venttiilit, pumppu ja sekoitin Valvonta Tynnyrin paikallaan olo, pinnat, aineiden Seuranta valvomossa siirtyminen, aikavalvonta Toteutuneen raportointi Käytetty katalyytti ja liuotin, valmis-tieto Kirjanpito käytetyistä katalyyttitynnyreistä Keskeytys, hälytykset ja näytöt Poikkeustilanteiden hallinta Tilanteen selvittäminen TARKASTELUN KOHDE: Prokutamiinitehdas (rajapinta) TEHTÄVÄTYYPPI AUTOMAATION ROOLI IHMISEN ROOLI Ennakointi Tuotannon suunnittelu Raaka-aineiden hankinta Prosessin tilan mittaus Raaka-aineiden ja tuotteiden laatu Päästöt Päätöksenteko Korjaavat toimenpiteet Valvonta Toteutuneen raportointi Poikkeustilanteiden hallinta Päästöt ja onnettomuudet Automaatioaste Varaston valvonta ja kulutuksen raportointi Tietojen tallennus ja esittäminen Säiliöiden pinnat, materiaalitaseet ja kaasuvalvonta Informaation esittäminen keskitetysti Prosessin ohjaus (ks. kuva 5.4) Hälytykset päästöistä Tuotanto- ja panosraportit, raakaaineiden ja hyödykkeiden kulutus, päästöraportti Informaation esittäminen ja prosessin suojaus Tuotantosuunnitelman teko Raaka-aineiden tilaukset Näytteiden otto ja analysointi Valvonta kentällä Päättäminen Toimenpiteet (ks. kuva 5.4) Päästöjen ja toimitusten valvonta Kirjanpito Tilanteen selvittäminen, korjaavat toimenpiteet, tiedottaminen ja henkilösuojelu Luokitteluesimerkki VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI Kohde: Firma X:n höyrykattilalaitos (tulitorvi-tuliputkikattila, polttoaineena raskas polttoöljy, 15 MW) Tarkasteltava kokonaisuus: Poltto ja höyryn tuotanto Osallistujat: Veikko Vetäjä (puheenjohtaja), Anja Apunen (sihteeri), Taito Tietäväinen, Tuomo Tuumivainen Vaaraa aiheuttava tilanne syyt tapahtumaketju 3. Tulipesätussahdus polttimen sytyttämisen yhteydessä johtuen siitä, että öljyn virtausmäärä on liian suuri. Polttimen yhdyssäädin ei ole minimiliekkiasennossa, esim. rajakatkaisija- tai asennusviasta johtuen. 4. Ulospuhallusputken tai ulospuhallusventtiilin vuoto ulospuhalluksen yhteydessä. Vastaavan tyyppinen vaaratilanne esiintyy kattilavesinäytteenoton yhteydessä. Seuraukset henkilövahingot omaisuusvahingot Henkilövahinkojen todennäköisyys hyvin pieni. Jos henkilövahinkoja syntyy, ne ovat lieviä. Rakenteellisten vaurioiden mahdollisuus (lähinnä polttimelle). Polttimen kiinnityksen heikentyminen. Polttimen irtoaminen hyvin epätodennäköistä. Yksi henkilö vaarassa saada palovammoja (lähinnä käsiin). Palovammat todennäköisesti lieviä, mutta myös vakavat palovammat mahdollisia. Ei omaisuusvahinkoja. Nykyinen varautuminen käyttö ja kunnossapito ohjeistus automaatio- ja suojausjärjestelmät Polttimen kunnossapito, yhdyssäätimen kunto tarkastetaan vuosihuolloissa. Käynnistys tehdään yleensä automaatiojärjestelmän kautta. Ulospuhallusputkiston ja venttiilin kunnon tarkkailu kuukausihuoltojen yhteydessä. Ulospuhalluksen suoritustapa (voimakkaiden lämpöshokkien välttäminen). Luokitus T H O R Analyysin pvm: 15., 18. ja Sivu: 3(7) Toimenpideehdotukset ja kommentit Maalataan lattiaan polttimen etupuolelle merkintä vaarallisesta alueesta. Vastuuhenkilö T. Tuumivainen, aikataulu 07/2000. Selvitetään voidaanko logiikkaan rakentaa suojaus sytytysöljyvirtauksen rajoittamiseksi. T. Tietäväinen, aikataulu 12/ Selvitetään onko ulospuhallukseen liittyvä ohjeistus asianmukainen. Maalataan ulospuhallusputken läheisyyteen varoitus vaaratilanteesta. Vastuuhenkilö T. Tuumivainen, aikataulu 07/2000. T = tapahtuman todennäköisyys (1-5), H = henkilövahinkojen vakavuus (1-5), O = omaisuusvahinkojen vakavuus (1-5), R = vaaratilanteen merkittävyys ( riski ) Seuranta

15 TLJ-riskinvähennyksen periaate Consequence of hazardous event Frequency of hazardous event EUC and the EUC control system C F np EUC risk Risk (R np ) = F np x C F np Safety-related protection system required to achieve the necessary risk reduction Necessary risk reduction ( R) Risk < R t where R t = F t X C Safety integrity of safety-related protection system matched to the necessary risk reduction F p Tolerable risk target Riskiparametrikuvauksia Parametri Kuvaus Seuraus C Vaarasta todennäköisesti seuraava tapaturmien keskimääräinen lukumäärä. Tämä lasketaan keskimääräisellä henkilöluvulla alttiilla alueella, kun alueella oleskellaan ottaen huomioon vaarallisen tapahtuman aiheuttama haavoittuvuus. Oleskelu F Todennäköisyys, että alttiilla alueella oleskellaan. Tämä määrätään laskemalla se osa ajasta, jolloin alueella oleskellaan. Vaaran välttämistodennäköisyys P Todennäköisyys, että alttiina olevat henkilöt pystyvät välttämään vaaran, jos TLJ ei toimi vaadittaessa. Tämä riippuu siitä, että on riippumattomia alttiina olevien henkilöiden varoitusmenetelmiä ja käsikäyttöisiä menetelmiä vaaran estämiseen tai pakomahdollisuuksia. Vaadetaajuus W Vaarallisen tapahtuman lukumäärä vuodessa, jos ei ole TLJ:tä. Tämä voidaan määrittää huomioimalla kaikki vikaantumiset, jotka voivat johtaa ko. vaaraan ja laskemalla niiden esiintymisen kokonaistaajuus. Lähde: IEC Riskin vähennysestimaatin aloituskohta Yleinen kaavio (käytännön toteutuksissa voi riskigraafi olla ko. sovelluksille spesifinen) IEC 61508, riskigraafi C A C B C C C D F A F B FA F B FA F B PA PB PA PB PA PB PA PB X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 W 3 W 2 W 1 a a a 3 4 b Yleisen riskigraafin esimerkkikalibrointi C = Seuraus F = Oleskelun taajuus ja alttiinaolon aika P = Vaaran välttämistodennäköisyys W = Ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys --- = Ei turvallisuusvaatimuksia a = Ei erityisiä turvallisuusvaatimuksia b = Yksittäinen TLJ ei ole riittävä 1, 2, 3, 4 =Turvallisuuden eheydeyden taso Lähde: IEC 61508

16 Eheystasoista Kriittiset toiminnot Riskianalyysi tunnistaa vaaratekijät ja kriittiset toiminnot: asiakkaan valmisteelle, järjestelmän käyttäjille, liiketaloudelle, ympäristölle. Kriittiset toiminnot periytyvät suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen, kelpoistukseen. Eheystasomenettelyn hyödyntäminen - taustaa Turvallisuuden eheystason (TET) käsite on monissa standardeissa. suunnittelua ja arviointia helpottava menettelytapa, josta hyötyvät sekä järjestelmän hankkijat että valmistajat TET ilmaisee miten toimintavarma ja/tai käyttövarma järjestelmä ja toiminto on. TET:in perusteella valitaan myös tasolle sopivat suunnittelu- ja arviointimenetelmät TET:in perusteella asiakas osaa päätyä sopivaan järjestelmään M V M V Kriittisyyden periytyminen = Merkittävyys = Vaativuus Prosessikohde Hallintatehtävä Automaatiotoiminto Osajärjestelmä M V Piirteet M V Käyttökokemukset Monimutkaisuus M V Automaatiotuotteet Kokoonpano Toimintaympäristö

17 Standardeja ja ohjeita (1) IEC 61508, Functional safety of electrical/electronic, programmable electronic safety related systemsosat 1-7 IEC 880 Software for computers in the safety systems of nuclear power plants KLTK:n suojeluohje G10 Soodakattilayhdistys: Suositus turvaautomaatiolle (tekeillä) Suomen automaatioseura ry: Laatu automaatiossa parhaat käytännöt Standardeja ja ohjeita (3) ISO 9000 Quality management and assurance standards ISO (Ohjelmistot) Software standardit: IEEE 934, 982, 983, 1008, 1012, 1016, 1028, 1042, 1058, 1059, 1061, 1074, 1228 IEC (1992), Programmable controllers Draft: IEC (standardin sovellusstandardi prosessiteollisuuteen) Standardeja ja ohjeita (2) TTK: Ohjelmoitavien turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien arviointiohjeet. TTKsuositus ANSI/ISA (1996), Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries Systems DIN Standardit ja 0801 ANSI/IEEE 830 (1993) Guide for software requirement specifications Standardeja ja ohjeita (4) IEC (2000) Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - general requirements for systems IAEA TRS no.282 (1988), Manual on quality assurance for computer software related to nuclear power plants IAEA TRS no.367 (1994), Software important to safety in nuclear power plants IAEA TRS no.384 (1999), Verification and validation of software related to nuclear power plant instrumentation and control

18 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely 4. Automaatiotoimintojen luokittelu 5. Automaation kelpoistaminen 6. Esimerkkejä ja harjoituksia Kelpoistaminen Kelpoistus tehdään tietylle eheystasolle. Tarkastuslaitokset ovat apuna. Pohjana ovat standardit ja ohjeet. Kelpoistukseen liittyviä menetelmiä: suunnitteluprosessin laatu testaaminen analyysit käyttökokemukset. Ohjelmiston kelpoistaminen on oma tieteenhaaransa. suunnittelun laatu, luotettavuustekniikan menetelmät, ohjelmistometriikat, testityökalut Kelpoistamisen kohteet Kelpoistamisen organisointi Kelpoistamalla todetaan laite tai järjestelmä soveltuvaksi käyttötarkoitukseensa. Kelpoistuksen kohteena on: perusjärjestelmän laitteisto ja ohjelmisto (esim. COTS), projektissa syntyvä sovellus, Kelpoistuksen kohteena on sekä laitteisto, että ohjelmisto. Kelpoistaminen jakaantuu koko automaation elinkaaren ajalle, oltava mukana esim. projektiaikataulussa. Loppukäyttäjä on vastuussa kelpoistamisesta. Toimittaja tuottaa kelpoistamiseen tarvittavaa tietoa järjestelmästä. Viranomainen tai muut osapuolet voivat käyttää riippumatonta arviointia.

19 Kelpoistamisen vaiheet (1) suunnittelu- ja kehitysprosessin kelpoistaminen: perusjärjestelmän menettelyt sovelluksen menettelyt Kelpoistamisen ajoitus projektissa Perusjärjestelmän suunnitteluprosessi aloitus tilaus asennuslupa käyttölupa Perusjärjestelmän sertifiointi Evidenssi Evidenssi Käyttökokemukset Projektin esisuunnittelu Evidenssi Perussuunnittelu Evidenssi valmistusvaiheen kelpoistaminen: järjestelmän ja laitteiden valmistuksen laadunvalvonta järjestelmätestaus tyyppitestit Suunnittelu Valmistus ja kokoonpano Asennus Käyttöönotto Käyttö Kelpoistaminen jne. Kelpoistussuunnitelma Vaiheet 1...n Kelpoistamisen vaiheet (2) asennusvaiheen kelpoistaminen: vastaanotto asennus laitteistotestaus toiminnallinen ja suorituskyvyn kelpoistaminen: käyttöönotto FAT SAT tuotannonaikaisen kelpoisuuden ylläpito: määräaikaiskokeet ja -tarkastukset Kelpoistussuunnitelman tarkoitus Kelpoistussuunnitelman avulla kuvataan, miten automaatiojärjestelmä osoitetaan käyttötarkoitukseensa sopivaksi ja riittävän luotettavaksi projektin eri vaiheissa. Suunnitelma sisältyy lisensiointimenettelyyn (viranomaishyväksyntä). Laatiminen toteutetaan yhdessä toimittajan kanssa. Voidaan käyttää konsulttia apuna. Valvotaan ja ohjataan korkean luotettavuuden ja laadun syntymistä. Suunnitelma tarkentuu matkan varrella.

20 Kelpoistamisen evidenssi suunnitteluprosessi yleisesti (auditoinnit) ja tuotekohtaisesti (tuotekohtainen dokumentointi) testaukset suunnittelun ja valmistuksen aikaiset testit, tyyppitestit ja käyttöönottotestit. analyysit standardien mukaisuus luotettavuus- ja turvallisuusanalyysit sekä toiminnallinen analyysi käyttökokemukset aikaisemmat kelpoistukset, käyttöprofiili Ohjelmiston kelpoistamisen toteutus Arvioidaan erikseen perusohjelmisto ja sovellus. suunnitteluprosessi ohjelmistotuotteet ohjelmointityökalut Käytetään rinnakkain useita eri menetelmiä. testaukset analyysit käyttökokemukset Hyödynnetään aikaisemmat sertifioinnit. Ohjelmiston kelpoistaminen Kahta eri tyyppiä ohjelmistoa COTS software valmiita yleiskäyttöisiä ohjelmistoja Automaatiojärjestelmät ja ohjelmoitavat logiikat systeemiohjelmisto ja konfiguroitavat toimilohkomodulit Standardien IEC ja IEC lähestymistavat ovat samankaltaisia eivätkä täysin sovellu nykyisille järjestelmille. Syynä on erot perusohjelmiston ja sovellusohjelmiston suunnitteluprosesseissa (esim. työkalut, kirjastomodulit). Ohjelmiston laatu aikaisemmat kokemukset samanlaisesta ohjelmistosta tuotekohtainen arviointi suunnitteluprosessin arviointi resurssit

21 Staattiset analyysit Arvioidaan ohjelmistoa ilman sen suorittamista. Koodin tarkastukset esim. tiimityönä staattiset analysaattorit ohjelmistometriikat suunnittelu- ja toteutusprosessin arviointimenetelmät Dynaamisesta testauksesta testauksen tyypit Black box testaus testataan vaatimusten toteutumista ohjelmiston toteutus on monimutkaisempi White box testaus testataan ohjelmistototeutusta (käskyjä, polkuja) kattavuus parempi, kuin black box testissä testausmetriikat monimutkaisuus, testien kattavuus, valmiusaste vikautumisväli (MTTF), vikataajuus, kumulatiivinen vikaprofiili Dynaaminen testaus Suoritetaan ohjelmaa ja verrataan haluttuun lopputulokseen. testauksen vaiheet oleellista perusjärjestelmän kehityksen aikana Sovelluksen testaukseen projektin aikana on rajoitetusti aikaa. Testien suunnittelu ja dokumentointi on tärkeää. Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus on satunnaistestauksen erikoistapaus. Käytetään satunnaista testitapausjoukkoa. Testitapauksissa otetaan huomioon järjestelmän sisäänmenojen todennäköisyysjakauma. vaiheet: testitapausten generointi testausprosessi luotettavuuden analysointi testitulosten pohjalta

22 Testien suunnittelu testisuunnitelma yhteys kelpoistussuunnitelmaan organisointi ja vastuut aikataulu testattavat piirteet testitapaukset testien kuvaus ja proseduurit ympäristö ja mittalaitteet testispesifikaatio testivaatimukset ja kriteerit Käyttökokemukset periaatteessa paras mahdollinen evidenssi ohjelmiston ja järjestelmän luotettavuudesta heijastaa järjestelmän käyttäytymistä paremmin, kuin testaaminen tarkkaa informaatiota järjestelmistä ja tapahtumista on vaikea saada ohjelmistoversiot ovat ongelmana Käyttökokemukset saatava pitkältä ajalta vähintään yhtä vaativasta ympäristöstä kuin lopullinen asennusympäristö. Luotettavuus riippuu ohjelmoitavan järjestelmän käyttöprofiilista ja sisäisestä tilasta. Testien raportointi testien raportointi testipöytäkirjat tapahtumakuvaus muutostarpeet tehdyt muutokset vaikutus testisuunnitelmaan hyväksynnät yhteenvetoraportti tulosten yhteenveto poikkeamat turvallisuusarviointi toimenpiteet hyväksynnät Evidenssien yhdistäminen Päätöksenteko ohjelmoitavan järjestelmän luotettavuudesta perustuu erilaisten evidenssien yhdistämiseen ja painotukseen. Nykyisin ongelmasta yritetty selvitä Bayesin verkkojen avulla (Bayes Belief Networks, BBN). Painokertoimien ja todennäköisyyksien määritys vaatii laajaa kokemusta. Työkaluilla voidaan organisoida evidenssiä, mutta niillä ei voi hankkia sitä.

23 Bayes Belief Networks,, BBN Graafinen malli todennäköisyyspohjaisten muuttujien riippuvuuksista. Voidaan päivittää, kun uutta evidenssiä ilmaantuu. Voidaan yhdistää kvalitatiivista ja kvantitatiivista evidenssiä sekä asiantuntija-arvioita. Voidaan yhdistää ennusteita (prior probability) ja laskettuja arvoja (posterior probability). Herkkyystarkastelut, missä luotettavuutta kannattaa parantaa. Pienetkin verkot ovat työläitä. Verkkoja muodostetaan HUGIN - työkalulla. P(X) X P(Y/X) Y P(V/Y) V P(Z/X) Z P(W/Z) W Kelpoistamisen yhteenveto (2): Sovelluksen kelpoistaminen Kelpoistaminen tehdään projektin aikana katselmukset ja laatuauditoinnit projektin vaiheiden todentaminen (verifiointi ja validointi) suunnittelusäännöt ja -menetelmät riippumattomat arvioinnit suunnittelukatselmukset testaus tehtaalla ja laitospaikalla (FAT, SAT) asennusten tarkastukset muutosmenettelyt analyysit (laitteisto, ohjelmisto, luotettavuus, standardit) kelpoistuksen tulosaineiston hyväksyntä Kelpoistamisen yhteenveto (1): Perusjärjestelmän kelpoistaminen Kelpoistaminen tehdään etukäteen tietylle turvallisuustasolle (esim.tet2-4) suunnitteluprosessin laatu yleisesti tuotekohtaiset suunnittelusäännöt ja -menetelmät suunnittelutyökalut riippumattomat arvioinnit testit ja tarkastukset (moduulitestit, integrointitestit ym.) analyysit (laitteisto, ohjelmisto, luotettavuus, standardit) käyttökokemukset Tekijänoikeudet Tämä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.tekijät toivovat materiaalia käytettäessä noudatettavan hyvää viittaustapaa. Jos materiaaliin tehdään muutoksia, ei ole suotavaa käyttää ALARP-logoa. Aineistossa esitetyt tulkinnat ovat tekijöiden omia näkemyksiä, ellei toisin ole mainittu. Tekijät eivät vastaa aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palaute Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä materiaalista. Kysymyksiin vastaavat Anna-Mari Heikkilä ja Yngve Malmén. VTT Tuotteet ja tuotanto, Tampere Kiitos!

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Automaation elinkaarimalli 3. Automaation vaatimusmäärittely

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 5:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 5: Teollisuusautomaation standardit Osio 5 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset PROGNOS vuosiseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta Tampere Teemat Vaativat säätösovellukset

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3: Teollisuusautomaation standardit Osio 3 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi

Mika Kaijanen. Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Mika Kaijanen Special dviser /utomation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607 969 E-mail: mika.kaijanen@poyry.fi Electrowatt-Ekono Oy P.O. Box 93 (Tekniikantie 4 ) IN-02151 Espoo inland Tel. +358 9 469

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6: Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. I006 Liite 1.07, Appendix 1.07 Sivu / Page 1(5) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www I006, liite

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

ida IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble exida Sellersville, PA USA

ida IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble exida Sellersville, PA USA IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble ex Sellersville, PA USA Martti Hakonen Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ASAF teemakokous 17.10.2011 Pasila Esityksen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Moduuli 2: Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa PI-kaavio poikkeamatarkastelun

Lisätiedot

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy.

ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy. ASAF seminaari 7.10.2004 Vaatimusten hallinta turvallisuuteen liittyvän järjestelmän suunnittelussa Tapio Nordbo / Enprima Oy Toteutussuunnittelu Hierarkinen vaatimusten johtaminen, lähteenä lait, standardit,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Vaaran ja riskin arviointi Toimintojen allokointi ja SIL määritys IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6 Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Riskiarvion tavoite Vahinkotapahtumat tunnistetaan Onnettomuuteen johtava

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti)

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) ASAF teemasarja - IEC61508 8.11.2010, Juha Yli-Petäys Esityksen sisältö Turvaventtiili ja sen rooli ohjattavassa prosessissa Suoritettavat määräaikaistestit

Lisätiedot

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA

PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA [presentation title] via >Insert >Header & Footer PAINELAITTEEN OSTAJAN MUISTILISTA RAKENNUSTERVEYS JA TEOLLISUUDEN KUNTO -TIETOISKU - OULU Kiwa Inspecta Henrik Asplund Tarkastusinsinööri, IWE 18.10.2017

Lisätiedot

OS AUTOMATION OY. 7DYRLWH

OS AUTOMATION OY.  7DYRLWH 7DYRLWH - esitellä standardin osan 3 rakenne - esitellä lyhyesti standardin osan 3 vaatimukset pääkohdittain - herättää keskustelua ko standardiosan soveltuvuudesta soveltajille (vrt. std. IEC 61511) 10

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Moduuli 2: Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuuteen liittyvä automaatio

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten automaatio

Ydinvoimalaitosten automaatio ASAF Teemapäivä 3 Ydinvoimalaitosten automaatio Viranomaisvalvonta ydinlaitosten automaatioprojekteissa 12.12.2011; Mika Koskela Säteilyturvakeskus lyhyesti Pääjohtajana Jukka Laaksonen (1.2.2012 lähtien

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2

YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 YVL E.7, YDINLAITOKSEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOLAIT- TEET, LUONNOS L2 19.6.2012 Kim Wahlström Säteilyturvakeskus 2011 Säteilyturvakeskus Muistio YVL E.7 Luonnos Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Määritelmät... 1

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

IEC osa 4, ed. 2

IEC osa 4, ed. 2 1 IEC 61508 osa 4, ed. 2 Määritelmät ja lyhenteet Tärkeimpiä ja uusia määritelmiä 11.10.2010, Jouko Järvi Automation Partners Oy 2 Suomennosongelmia on mm. englannin suuri sanavarasto. Esim. laitteistolle

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntö ja tarjouksen tekeminen Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 1(6) Sisäinen NESTE OIL, PORVOON TUOTANTOLAITOKSET TURVALLISUUDEN EHEYSTASOMÄÄRITYS. Aika. Paikka. Läsnä. Jakelu.

Pöytäkirja 1 1(6) Sisäinen NESTE OIL, PORVOON TUOTANTOLAITOKSET TURVALLISUUDEN EHEYSTASOMÄÄRITYS. Aika. Paikka. Läsnä. Jakelu. Pöytäkirja 1 1(6) NESTE OIL, PORVOON TUOTANTOLAITOKSET TURVALLISUUDEN EHEYSTASOMÄÄRITYS Aika Paikka Läsnä Jakelu Läsnä olleet, Liitteet: HAZOP Riskikartoitus Pöytäkirja 2 (6) 1 EHEYSTASOT JA RISKIGRAAFIMUUTTUJIEN

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Tässä tiivistelmässä standardi tarkoittaa standardia SFS-EN 13849-1.

Tässä tiivistelmässä standardi tarkoittaa standardia SFS-EN 13849-1. 15.8.2007/MS Sovellusohjelmistoja koskevien vaatimusten tiivistelmä standardista SFS-EN 13849-1: Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet.

Lisätiedot

PFD laskennan taustoja

PFD laskennan taustoja IEC 6508-6 PFD laskennan taustoja Tapio Nordbo Vikatiheys Lamda Vikatiheydessä käytetään arvoa, jolla on 70% yksipuoleinen kattavuus, kerroin saattaa olla jo mukana Lamda luvussa, riippuu menetelmästä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Moduuli 2: Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuuteen liittyvä automaatio

Lisätiedot

STUK:n vaatimukset automaation suunnittelulle ja toteutukselle

STUK:n vaatimukset automaation suunnittelulle ja toteutukselle STUK:n vaatimukset automaation suunnittelulle ja toteutukselle ATS Syysseminaari 21.11.2014 21.11.2014 1 Automaatiojärjestelmien on oltava yhteensopivia ydinlaitoksen kokonaisturvallisuustavoitteiden kanssa

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi?

Standardin IEC testaustekniikoista. V-malli vai ketterämpi prosessi? Standardin IEC 61508-3 testaustekniikoista V-malli vai ketterämpi prosessi? Mika Katara mika.katara@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos 2 Sisältö Termien käännökset Johdanto

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

PERINTEISEN JA YDINVOIMALAITOSAUTOMAATIO EROJA ASAF teemapäivä 3 - ydinvoimalaitosautomaatio

PERINTEISEN JA YDINVOIMALAITOSAUTOMAATIO EROJA ASAF teemapäivä 3 - ydinvoimalaitosautomaatio PERINTEISEN JA YDINVOIMALAITOSAUTOMAATIO EROJA 8.12.2011 ASAF teemapäivä 3 - ydinvoimalaitosautomaatio Aho Marjut TVO ALANSA EDELLÄKÄVIJÄ Yli 30 vuotta luotettavaa suomalaista sähköntuotantoa, vuosituotanto

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 4:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 4: Teollisuusautomaation standardit Osio 4 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa

Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Laitteiden ja järjestelmien kelpoistaminen ydinvoimarakentamisessa Kim Wahlström Sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimisto STUK Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön

Lisätiedot

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.

Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9. Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

MITÄ VAATIVALTA PROSESSIAUTOMAATIOLTA ON LUPA ODOTTAA?

MITÄ VAATIVALTA PROSESSIAUTOMAATIOLTA ON LUPA ODOTTAA? Merja Mäkelä Yliopettaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu merja.makela@kyamk.fi Kunnossapito 8/2005 12.12.2005 MITÄ VAATIVALTA PROSESSIAUTOMAATIOLTA ON LUPA ODOTTAA? TIIVISTELMÄ Vaativaa automaatiota käytetään

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

LCS Elinkaaripalvelut Luotettavuuden ja tuottavuuden parantaminen. April, 2017

LCS Elinkaaripalvelut Luotettavuuden ja tuottavuuden parantaminen. April, 2017 LCS Elinkaaripalvelut Luotettavuuden ja tuottavuuden parantaminen. April, 2017 Turvallisuus on meille tärkeä menestystekijä 14 400 Tapaturmataajuus (LTIF) Lost time incident frequency (LTIF) 12 350 Total

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3.

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3. Takki Nyt se sopii, tai sitten ei Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 3. luento: tuote Lisää ot sik k o osoit t am alla Jussi Vänskä OTM kevät 2010 Tuote Mitä tuote voi olla? Tuote

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Peter Huggare, ABB Oy, Power Generation, Pohjois-Suomen koulutusverkosto Vierailu

Peter Huggare, ABB Oy, Power Generation, Pohjois-Suomen koulutusverkosto Vierailu Peter Huggare, ABB Oy, Power Generation, 14.12.2016 Pohjois-Suomen koulutusverkosto Vierailu 14.12.2016 Slide 1 Agenda Esittelyt + kahvi 9:00 9:15 ABB Yleisesittely Peter 9:15 9:30 Ydinosaajat hankkeen

Lisätiedot

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET

Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä 11.4.2002 Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK. Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Teknisten järjestelmien riskin arviointi teemapäivä Turvallisuusjaos (ASAF) / STUK Sovellusesimerkkejä / KATTILALAITOKSET Mika Kaijanen Special Adviser /Automation Tel. +358 9 4691 238 GSM +358 400 607

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena

Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena Prognos, Vuosiseminaari 2005 Eri tietolähteiden käyttö kunnossapidon tukena Toni Ahonen VTT Tuotteet ja tuotanto Esityksen rakenne 1. Katsaus taustaan ja tavoitteisiin 2. Lähestymistapoja vika- ja kunnossapitodatan

Lisätiedot

LAATU. Parhaat käytännöt AUTOMAATIOSSA

LAATU. Parhaat käytännöt AUTOMAATIOSSA LAATU Parhaat käytännöt AUTOMAATIOSSA ALKUSANAT Tämä opas esittelee toimintatapoja ja dokumenttimalleja, joiden avulla voidaan varmistua prosessiautomaatiojärjestelmän laadusta jo suunnittelun alkuvaiheista

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System

Käytännöntoimenpiteet. Hasse Lönnberg Sapa Building System Käytännöntoimenpiteet Hasse Lönnberg Sapa Building System CE-merkinnän Asiat voisi olla paljon huonommin! - SMRY:n tuki - Järjestelmätoimittajamalli - Toimittajien tuki ONNISTUMINEN VAATI SITOUTUMISTA,

Lisätiedot

Uudistuneet YVL-ohjeet

Uudistuneet YVL-ohjeet Uudistuneet YVL-ohjeet YVL-ohjeuudistuksen vaikutuksia automaatio- ja sähkötekniikassa 22.5.2014 Kim Wahlström / STUK Sisältö Ohjeuudistuksen tavoitteet Sähkö- ja automaatiotekniikkaan läheisimmin liittyvät

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Vaatimustenhallinta. Exit

Vaatimustenhallinta. Exit Vaatimustenhallinta Asiakasvaatimusten hallinnan tarkoitus on analysoida ja priorisoida kerätyt asiakasvaatimukset sekä hallita niitä ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Olennaista on jäljitettävyys: on

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 4.Luento Riskienhallinta osana turvallisuutta

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Luento 4 Vikapuuanalyysit

Luento 4 Vikapuuanalyysit Luento 4 Vikapuuanalyysit Ahti Salo Teknillinen korkeakoulu PL 1100, 02015 TKK 1 Vikapuuanalyysin vaiheet ❶ Ongelman ja reunaehtojen määrittely ❷ Vikapuun rakentaminen ❸ Minimikatkosjoukkojen tunnistaminen

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot