HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Aika klo 08:00-10:40 Paikka HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 125 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Oikaisuvaatimus Hämeen ammatti-instituutin rehtorin 233 päätöksestä nro 10/ Suomen valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus 234 hankintapäätöksestä Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä 243 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta 131 Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian 245 osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnassa 132 Ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toimintojen 258 keskittäminen Visamäkeen 133 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelu 266 ja käsittely 134 Taloudellinen tilanne Hämeen ammatillisen korkakoulutuksen kuntayhtymän 276 poistosuunnitelman muutos 136 Johtavan rehtorin lomat Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous 288

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Poissa Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen 128 aikaan klo 8.05 Söderlund Seppo Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen este Lepola Kaisa Valtuuston 1. vpj este Muut läsnäolijat Rautio Sari Valtuuston pj 128 aikaan klo 8.30 Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Puusaari Pertti Esittelijä Pöhö Mirja Pöytäkirjanpitäjä Miettunen Jyrki Hallintopäällikkö paikalla Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Puheenjohtaja 131 KAI HEIMONEN Kai Heimonen Pöytäkirjanpitäjä 129 PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari Pöytäkirjan tarkastus SUVI AALTONEN Suvi Aaltonen SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 125 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 126 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Aaltonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 127 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus Hämeen ammatti-instituutin rehtorin päätöksestä nro 10/2013 Yhtymähallitus 128 Esitys: Asia käsitellään yhtymähallituksen ei julkisella listalla 1/2013. Päätös: Esityksen mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Suomen valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä Yhtymähallitus 129 Suomen Valmisnavetat Oy on jättänyt Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallitukselle seuraavan oikaisuvaatimuksen: Haemme hankintaoikaisua päätökselle seuraavin perustein: Olimme tilaisuudessa selvittää ja perustella tarjoustamme fyysisessä tapaamisessa ja täydentää vielä toisessa tapaamisessa Hankintapäätöksen perusteena on käytetty pisteytystä mikä näyttää perustuvan kuitenkin vain varsinaisen tarjouksen yhteydessä jätettyyn kirjalliseen materiaaliin. Kyseisissä tapaamisissa esittämiimme selvityksiin perustuen haemme oikaisua laatuvertailun (päätöksen liite 4) pisteytyksiin seuraavissa kohdissa. Ruokinta; Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus. Saatuamme tietää uuden navetan viikonlopun aikana käytettävissä olevan työvoiman asettamista vaatimuksista esitimme tarjouksemme täydentämistä. Esitimme, että ratkaisuumme lisätään kolme täyttöpöytää ja automatiikka, jolla kyseisen lehmämäärän viikonlopun aikana tapahtuva ruokinta saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti normaalilla valvonnalla. Vastaavanlaisista ratkaisuista on kokemusta useammalta vuodelta mm. Suomesta ja Ruotsista. Vastaavan kapasiteetin järjestelmällä ruokitaan 350 lehmää ja nuorkarja 4 lypsyrobotin tilalla (Torps lantbruk) Manstadin kunnassa Tranemossa. Päivittäin tarvittava ihmistyö on tilan mukaan 0,5 tuntia. Täyttöpöytien sijoituksesta navetan päätyyn on 5.9. lähetetty esitys hankintaryhmän puheenjohtajalle Tuomas Saloselle, liite 1. Rehun siirto ruokintapöydälle Jo alkuperäisen ehdotuksen mukaan jako saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti eri eläinryhmille esim. 11 kertaa vuorokaudessa, eikä eläinten edessä tapahdu häiritsevää liikennettä. Etuna on myös, että useaan kertaan jaettu rehu ja aina tuoretta rehua saatavilla lisäävät karkearehun syöntiä ja vähentävät rehuhävikin lähes olemattomaksi. Esimerkiksi Mankin tilalla Valkealassa hävikki on pienentynyt 10 %:sta 4 %:in. Kun sekoitin lisäksi täytetään täyttöpöydiltä lattian asemasta, rehutilojen siisteys ja hygieenisyys pysyvät huippuluokassa rehuhävikin myös tässä kohdassa ollessa olematon.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Rakennus, kohta Ruokintapöytä Tapaamisessa keskusteltiin ruokintapöydän leveydestä ja mahdollisesta läpiajettavuudesta. Todettiin, että sitä on mahdollista leventää 2 metriä ja tehdä ruokintalaitepäätyyn ovi ja järjestellä vasikkakarsinoiden sijoitusta suoran ajolinjan saamiseksi. Tällä tavoin ruokintapöytä saadaan leveäksi ja läpiajettavaksi. Puheenjohtajana toiminut Tuomas Salonen totesi ja kirjasi tuolloin, että ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tästä syystä siltä osin ei ole tehty uutta pohjapiirrosta tässä vaiheessa. Navettarakennus, kohta Lannanpoisto Tapaamisessa toimme esille mahdollisuuksia tehdä ratkaisu matalilla kouruilla, mutta kokemuksemme mukaan oppilaitoksessa varmatoimisin ja edullisin ratkaisu lehmille on syvät kuilut ja vapaavalutus. Energiaa käyttäviä kaavin- tai pumppauslaitteita ei tarvita kuin yksi 15 kw siirtopumppu, jolla liete siirretään navetan poikkikuilun päässä sijaitsevasta kaivosta varastosäiliöön. Ratkaisulla varmistetaan myös haitallisten kaasujen minimointi toteuttamalla vähimmäisilmanvaihto alapoistolla syvistä lietekuiluista. Nuorelle karjalle lannan koostumuksesta johtuen on ritiläpalkin alle suunniteltu kaavinlaitteisto. Veto- ja kaavinlaitteiston kanssa eläimet eivät pääse kosketukseen. Slalom -järjestelmän tarjoamista harkitsimme, mutta päätimme luopua siitä vaihtoehdosta, koska kourut eivät ole oleellisesti matalammat. Niiden syvyys tulee olla n 1,2 m, kun ne vapaavalutuksella ovat n 1,4 m. Lisaksi järjestelmä vaatii kalliin happolisäysjärjestelmän, jolla lietteen sisältämää ammoniakkia neutraloidaan. Esimerkiksi Tanskassa slalom-lannanpoistoa ei enää saa toteuttaa ollenkaan ilman happolisäystä, ja Ruotsissa sen toteutuksessa on huolehdittava, että ilman ammoniakkipitoisuus ei nouse yli raja-arvon. Oppilaitoksen ollessa kyseessä pidämme sekä eläinten terveydestä että navetassa käyvien opiskelijoiden terveydestä huolehtimista erityisen tärkeänä. Liitteessä 2 on ote DeLavalin sisäisestä koulutusmateriaalista koskien ammoniakkipäästöjä ja sorkkaterveyttä Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Tapaamisessa esittelimme ritiläpalkin rakenteen ja kantavuuden. VTT:n testin mukaan palkin vaarallinen murtuma syntyi vasta 4800 kilon kuormituksella ja palkin katkeaminen tapahtui vasta 7200 kilon kuormalla. Tarjoamamme palkki täyttää siis SFS-EN A1 standardin.

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Liitteessä 3 on VTT:n tutkimusselostus Nro VTT-S Koulutusyhteistyö Mustialan ammattioppilaitos on pitkäaikainen DeLavalin yhteistyökumppani paitsi maitotilana, myös sisäisten koulutusten pitopaikkana sekä asiakaskoulutusten järjestäjänä. Koulutuksia varten koulun opiskelijoiden ja DeLavalin väen yhteisessä käytössä on opetusluokka, joka siis palvelee molempia. DeLaval on kaikenkokoisten maitotilojen yhteistyökumppani Suomessa, lypsytavasta riippumatta. Siihen perustuen pystytään tarjoamaan samanaikaisesti kolmea Mustialan ammattioppilaitosta, DeLavalia, opiskelijoita, maidontuottajia ja sidosryhmiä palvelevaa yhteistyömallia. Tapaamisessamme meille kävi selväksi, mitä Mustiala on hakemassa tulevalta yhteistyöltä, josta keskustelimme ja totesimme voivamme vastata siltä osin Mustialan tarpeisiin. 1. Opiskelijatuki DeLavalille tehdään vuosittain opinnäytetöitä maatalousopistojen sekä Helsingin yliopiston maataloustieteen opiskelijoiden toimesta. Koska DeLaval toimii kaikenkokoisten maitotilojen kanssa laajalla tuotevalikoimalla, on opiskelijoilla ollut mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä laajalti mm. lypsyyn, ruokintaan, rehunsäilöntäaineisiin ja sorkkahoitoon liittyvissä tutkimuksissa. Kiinnostuskohteita tulevaisuudelle on mm. Maitotilan energiankulutus/maitokilo eri ruokintatavoilla Kiimantarkkailuun kuluva aika ja tarkkuus eri menetelmillä Maidon lämmön talteenoton merkitys maitotilan energiataloudessa Hukkarehun määrä eri ruokintatavoilla Erillis/seosrehuruokinnan vaikutus lehmien tiinehtyvyyteen Utareterveyden vertailu lypsyasemapihattojen ja lypsyrobottipihattojen välillä Tuotannonohjausohjelman merkitys parsinavetassa Ruokinnan työmenekki parsinavetassa eri karkearehumenetelmillä Maitotilan tarvikehankinnat ja tulevaisuuden kauppatavat lehmien laidunnus lypsyrobottitiloilla ja terveysvaikutukset Utareterveys erityyppisiä vedinhoitoaineita käyttävillä tiloilla ja sen kehittäminen Säännöllisen lypsylaitteiston huollon merkitys maidon laatuun ja utareterveyteen Automaattisen sorkkakylpylaitteen työmenekki/teho perinteisiin menetelmiin verrattuna

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Opiskelijatukeen liittyy myös olennaisena osana oppitunnit, joiden sisällöstä sovitaan opetushenkilökunnan kanssa erikseen. DeLaval pystyy tarjoamaan viidentyyppistä sisältöä opiskelijoiden tarpeista riippuen. DeLaval yritysesittely DeLaval työnantajana Teemaoppitunnit tarpeista riippuen, liittyen lypsyyn, ruokintaan, eläinten hyvinvointiin, navetan toiminnalliseen suunnitteluun Käytännön oppitunnit navetalla, joissa keskitytään robottinavetan päivittäisiin rutiineihin ja navettakokonaisuuden hallintaan. Lisäksi, mikäli opiskelijat tekevät matkoja Suomessa, voidaan järjestää tutustumisia referenssitiloillemme. Mikäli opintomatka suuntautuu Ruotsiin, on tutustumiskohteena käytössä DeLavalin Hamran tutkimus- ja koetila. 1. Koulutusyhteistyö Laajasta asiakaskunnasta johtuen DeLaval kykenee keskittämään ja pitämään järkevänkokoisina ryhminä koulutuksia Maidontuottajille eri kokoluokissa Lomittajille Meijerineuvojille Proagria keskusten liiton neuvojille Maatalouskaupan edustajille Osa näita koulutuksista on DeLavalin itsensä organisoimia. Osassa koulutuksista tehdään yhteistyötä. 3. Sisäinen koulutus DeLaval tulee pitämään osan peruskursseistaan Mustialassa, kuten tähänkin asti. Vuosittainen tarpeemme omiin koulutuksiin on ja tulee olemaan keskimäärin noin vuorokautta, osan sisältäessä myös majoituspalvelujen käytön. Palvelupäällikkö Marita Ruikka ja kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen ovat antaneet Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimuksesta seuraavan vastineen: Suomen Valmisnavetat Oy pyytää hankintayksiköltä oikaisua laatuvertailun (päätöksen liite 4) pisteytyksiin seuraavissa kohdissa. Ruokinta: Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus Suomen Valmisnavetat Oy selostaa saaneensa tietää tarjouksensa esittelytilaisuudessa työvoiman asettamista vaatimuksista ja siksi esittää tarjouksen täydentämistä siten että sen ratkaisuun lisätään kolme täyttöpöytää ja automatiikka, jolla kyseisen lehmämäärän viikonlopun aikana tapahtuva ruokinta saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti normaalilla valvonnalla. Täyttöpöytien sijoituksesta navetan päätyyn on 5.9. lähetetty esitys hankintayksikön edustajalle kiinteistöpäällikkö Tuomas Saloselle.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Rehun siirto ruokintapöydälle Suomen Valmisnavetat Oy selostaa, että rehun jako saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti eri eläinryhmille esim. 11 kertaa vuorokaudessa eikä eläinten edessä tapahdu häiritsevää liikennettä. Etuna on myös, että useaan kertaan jaettu rehu ja aina tuoretta rehua saatavilla lisäävät karkearehun syöntiä ja vähentävät rehuhävikin lähes olemattomiksi. Kun sekoitin lisäksi täytetään täyttöpöydiltä lattian asemasta, rehutilojen siisteys ja hygieenisyys pysyvät huippuluokassa rehuhävikin myös tässä kohdassa ollessa olematon. Rakennus, kohta ruokintapöytä Tapaamisessa on keskusteltu ruokintapöydän leveydestä ja mahdollisesta läpiajettavuudesta. Todettiin, että sitä on mahdollista leventää 2 metriä ja tehdä ruokintalaitepäätyyn ovi ja järjestelemällä vasikkakarsinoiden sijoitusta suoran ajolinjan saamiseksi. Tällä tavoin ruokintapöytä saadaan leveäksi ja läpiajettavaksi. Suomen Valmisnavetat Oy sanoo oikaisuvaatimuksessaan, että Tuomas Salonen on todennut ja kirjannut että ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tästä syystä ei ole tehty uutta pohjapiirrosta. Navettarakennus, kohta Lannanpoisto Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan esitelleensä tapaamisessa mahdollisuutta tehdä ratkaisua matalilla kouruilla ja selostaa sen ominaisuuksia. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, että he harkitsivat Slalom järjestelmän tarjoamista, mutta että ovat päättäneet luopua siitä vaihtoehdosta, koska kourut eivät oleellisesti matalammat. Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan esitelleensä tapaamisessa ritiläpalkin rakenteen ja kantavuuden. Koulutusyhteistyö Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan tarjoustaan laajemmin koulutusyhteistyön sisältöä, mm. kertoo opetusluokasta, opiskelijatuesta, koulutusyhteistyöstä ja sisäisestä koulutuksesta. Hankintaryhmän jäsenet kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, koulutusvastaava Katariina Manni, karjamestari Simo Pärssinen, tilanhoitaja Heikki Miettinen, projektipäällikkö Riitta Lehtinen ja lehtori Jari Heikkonen ovat antaneet Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimuksesta seuraavan vastineen:

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Suomen Valmisnavetat Oy:n hankintaoikaisupyyntö kohdistuu päätökseen diaarinumerolla 137/ /2013, joka on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän talousjohtaja Mirja Pöhön tekemä hankintapäätös nro 11/2013. Päätöksessä kilpailutuksen perusteella Mustialan uuden navetan KVR-urakan hankinta keskeytettiin, koska kaikkien tarjousten kokonaishinta ylitti määrärahan. Tämän päätöksen valitusaika on umpeutunut Koska tuossa päätöksessä ei tehty tarjousten vertailua lainkaan, hankintayksikkö olettaa että Suomen Valmisnavetat Oy kohdistaa oikaisupyyntönsä talousjohtaja Mirja Pöhön päätökseen numero 14/ Tämä päätös koskee Mustialan uuden navetan KVR-urakan uutta kilpailutusta, joka suoritettiin heti ensimmäisen kilpailutuksen päätöksen tiedottamisen jälkeen, tarjouspyynnön sisällön laajuutta muutettiin. Alla hankintayksikkö vastaa pyydettyihin laatuvertailun kohtiin: Kilpailutuksen eräpäivään mennessä saapui kolme tarjousta: Suomen Valmisnavetat Oy, Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy, NHK-Keskus Oy. Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:n tarjous suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena; sen tarjouksen kokonaishinta ylitti vaaditun. Hankintaryhmä kutsui molemmat kelpoiset tarjoajat NHK-Keskus Oy ja Suomen Valmisnavetat Oy:n selostamaan tarjouksensa sisältöä. Suomen Valmisnavetat Oy esitteli tarjouksensa ja tuotannonohjausjärjestelmänsä Tilaisuudessa käytiin läpi tarjouspyynnön liite: tarjouslomake 4.3 eli tarjouspyynnön laadun 38 eri vertailuperustetta. Laadun vertailuperusteiden yhteispistemäärä oli kilpailutuksen voittajalla 730 ja Suomen Valmisnavetat Oy:llä 685. Tilaisuuden aluksi painotettiin, että tarjousten vertailu suoritetaan annetun tarjouksen perusteella eikä sen sisältöä teknisesti ja taloudellisesti saa muuttaa. Ruokinta: Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus Ruokinnan kapasiteettivaatimuksista on mainittu rakennusselostuksessa: rehunkäsittelytilojen mitoitus tulee olla koneellisen rehunjakojärjestelmän ja eläinmäärän tarpeet huomioiva ja rehuvaraston tulee kattaa vähintään kolmen päivän rehutarve. Suomen Valmisnavetat Oy esitti tarjouksessaan sellaista ratkaisua, joka vaati päivittäin ihmistyövoimaa. Se sai tästä vertailuperusteesta pisteitä 16, NHK-Keskus Oy sai 30 pistettä koska sillä oli mm. parempi automaatiotaso ja kapasiteetti. Suomen Valmisnavetat Oy esitti tarjousten jättöajan jälkeen 5.9. lähettämässään uutta ratkaisua, joka sisältää kolme uutta täyttöpöytää ja automatiikan ja oikaisuvaatimuksessaan vetoaa tähän suunnitelmaan. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Myös markkinaoikeus toteaa, että jo annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on kiellettyä. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Rehun siirto ruokintapöydälle Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai 27 pistettä, voittaja 30 pistettä. Voittaneella on parempi automaatioaste, jossa rehunjakoa ohjataan myös todetun kulutuksen mukaan eläinryhmittäin. Oikaisuvaatimuksessa esitetty rehuhävikki ja hygieenisyys eivät ole vertailuperusteen kriteerejä eikä hankintayksikkö voi ottaa huomioon mitään lisäselostuksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä lisäperusteita eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Rakennus, kohta ruokintapöytä Suomen Valmisnavetat Oy on tarjouksessaan todennut, että sen ruokintapöytä ei ole läpiajettava. Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai 15 pistettä, voittaja sai 40 pistettä koska sen ruokintapöytä oli läpiajettava. Tapaamisessa he esittelivät tarjoustaan ja mahdollisuutta muuttaa suunnitelmaa, jolloin ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tapaamisessa on kiinteistöpäällikkö todennut, että noilla muutoksilla ruokintapöytä olisi läpiajettava, mutta tarjouksessa ei siis tätä mallia ole esitetty. Tapaamisesta ei ole tehty muistiota eikä pöytäkirjaa eikä siten asiaa ole kirjattu, koska hankintayksikkö ei voi hyväksyä tarjousten muutoksia jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Myös markkinaoikeus toteaa, että jo annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on kiellettyä. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Navettarakennus, kohta lannanpoisto Suomen Valmisnavetat Oy tarjosi lehmille syviä lietekuiluja ja vapaavalutusta pumppauskaivoon. Nuorkarjalla matalat lietekuilut ja vaijerikäyttöinen raappa ritilän alla. Tässä vertailuperusteessa hankintayksikkö arvosti matalia lietekuiluja, jotka voittaneella oli kaikille eläinryhmille. Matalien lietekuilujen arvostamisen perusteena on rakennuspaikan lähellä oleva kallio, jonka räjäytystöitä pyritään välttämään. Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai siksi 5 pistettä, ja voittaja 15.

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Lannanpoiston toimivuutta arvioitiin myös. Suomen Valmisnavetat Oy tarjosi ratkaisua, josta kuivalannan poisvienti järjestetään useasta paikasta ja tarjottuun ratkaisuun kuului myös vaijerivetoinen raappa, joka on toiminnallinen ja terveydellinen riski. Voittaneen tarjoajan ratkaisussa kuivalannan poisvienti on hoidettu keskitetysti, slalom järjestelmässä on vähemmän huolettavia osia. Suomen Valmisnavetat Oy sai tässä 25 pistettä, voittanut 35 pistettä. Suomen Valmisnavetat Oy esille tuomat ratkaisut/mahdollisuudet on jätetty tarjousten jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Suomen Valmisnavetat Oy ei ollut tarjouksessaan selostanut mitään rakolattian palkeista, tässä kohtaa tarjouslomaketta oli tyhjä kohta. Vertailuperusteessa arvostettiin kantavuutta ja lannanläpäisyä. Suomen Valmisnavetat Oy sai 0 pistettä, voittaja 10 pistettä. Suomen Valmisnavetat Oy esittely palkeista on jätetty tarjousten jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Koulutusyhteistyö Vertailuperusteessa arvostettiin jatkuvaa, laaja-alaista, kansainvälistä ja opetusta tukevaa koulutusyhteistyötä. Pyydettiin selostus koulutusyhteistyön tavoitteista, toimintavoista ja määrästä. Suomen Valmisnavetat Oy:n tarjouksessa kuvattiin oman henkilökunnan koulutustarvetta, ei varsinaista kuvausta koulutusyhteistyöstä, ainoastaan harjoittelu sekä kansainvälinen yhteistyö. Se sai tässä 5 pistettä. Voittaja sai 20 pistettä, koska sillä oli laaja-alaisempi ja suunnitelmallisempi koulutusyhteistyökuvaus. Suunnitelmassa oli asiantuntijuutta opetuksesta laaja-alaiseesti; teemapäivät navetan ja peltopuolen kanssa, konekurssit, harjoittelu, yhteistyöyliopistoja eri maissa. Suomen Valmisnavetat Oy parantaa tarjoustaan oikaisuvaatimuksessaan. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Kaikkiin edellä mainittuihin perusteluihin viitaten, päätös ja sen perustelut ovat olleet hankintalain mukaiset. Mustialan uuden navetta KVR - urakasta on tehty sopimus NHK - keskus Oy:n kanssa.. Hankkeen valmistelijoiden edellä esitetyn vastineen perusteella ei ole syytä muuttaa hankintapäätöstä. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muutta talousjohtaja Mirja Pöhön hankintapäätöstä Esityksen mukaan. Mirja Pöhö poistui paikalta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjan pitäjänä toimi pääjohtaja Pertti Puusaari.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta Yhtymähallitus 130 Opetus-ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lau sun not ammattikorkeakoulu-uudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä la ki luonnok ses ta (OKM/34/010/2013, Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi am mat ti kor kea kou lu lain sää dän tö kokonaisuudessaan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka kor vai si vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Esityksellä muodostettaisiin ammattikorkeakouluista osakeyhtiömuotoisia oi keus hen ki löi tä ja säädettäisiin eräistä ammattikorkeakoulun toimielimistä, nii den kokoonpanosta ja valinnasta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täy dentäen. Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädettäisiin myös am mat ti kor kea kou lujen rahoituksesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Val tio neuvos to päättäisi edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myönnettävistä toimi lu vis ta. Uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu am mat ti kor keakou lu jen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle. Toinen vaihe toteutetaan samassa ai ka tau lus sa kuin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus. Esityksessä ehdotetaan lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäse nyy den muuttamista pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tut kintoa opis ke le vil le opiskelijoille. Samalla mahdollistettaisiin opis ke li ja ter veyden huol lon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksun kerääminen vastaa vaan tapaan kuin on tehty yliopisto-opiskelijoiden osalta. Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesa hal li tuk sen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi sekä luonnos hallituksen esi tyk sek si ammattikorkeakoululaiksi ovat esityslistan asiakirja-aineistona. Esitys: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä kiittää lausuntopyynnösä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Kokonaisuudessaan lakiesitys on ammattikorkeakoulujen uudistumista ja asemaa vahvistava kokonaisuus. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä tukee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) lausuntoa lakiluonnoksesta. Hämeen ammattikorkeakoulu nostaa erikseen esille kyseisestä lausunnosta seuraavat kohdat:

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Koulutusohjelman maksullisuus Hämeen ammattikorkeakoulu pitää tärkeänä, että myös perustutkinnon EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voitaisiin periä lukukausimaksu. Näin turvattaisiin laajemmin koulutusviennin mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä maksullisuuden ja stipendijärjestelmän muodostama kokonaisuus tulisi selvittää. 26 Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hämeen ammattikorkeakoulu yhtyy Arenen esittämään kantaan, ettei ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kolmen vuoden työkokemusvaadetta edellytettäisi kansainvälisissä kaksoistutkinto-ohjelmissa. 44 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Hämeen ammattikorkeakoulu pitää erittäin tärkeänä arvonlisäveron korvauksen säilymistä nyt esitetyssä muodossa, jolloin ammattikorkeakoulujen ALV-kohtelu on yhdenmukainen yliopistojen vastaavan menettelyn kanssa. Käytännön selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi verohallinnon on jatkossa tarkoituksenmukaista laatia vastaava verotusohje ammattikorkeakouluille kuin yliopistoillekin laadittiin. 8 Koulutustehtävä Hämeen ammattikorkeakoulun näkemys on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen tulee olla yhtenäinen. Nykyinen ja esitetty käytäntö on vaikeaselkoinen ja aiheuttaa sekaannuksia. Hämeen ammattikorkeakoulu sitoutuu Arenen esitykseen siitä, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeeksi tulisi maisteri-amk. Päätös: Esityksen mukaisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnassa Yhtymähallitus 118 Puitesopimuksella osapuolet sopivat teräsrakentamisen ja ohut le vy tek no logian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnan seutukunnassa. Tavoitteena on yh teis työn kautta synnyttää alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti mer kittä vä alan kehitysympäristö (Steel Construction Excellence Center) eri kou lutus as tei den, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Toiminta keskittyy teräs ra ken ta mis- ja ohutlevyalan tutkimustoiminnan ja koulutustarjonnan jatku vuu den varmistamiseen ja kehittämiseen Hämeenlinnassa. Yhteistyö eri kou lu tus as tei den (ammattioppilaitos, ammattikorkea ja yliopisto) välillä on toi min nas sa keskeistä. Toimijoina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, pe rustet ta va Hämeenlinnan seudun kehittämisyhtiö Oy, Ammattiopisto Tavastia se kä Rautaruukki Oyj. HAMK sitoutuu osaltaan yhteensä vuo tuisen satsaukseen toimintaan. HAMK:n Ohutlevykeskus on toiminnan keskiös sä. PUITESOPIMUS TERÄSRAKENTAMISEN JA OHUTLEVYTEKNOLOGIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ Tällä puitesopimuksella osapuolet sopivat teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnan seutukunnassa. Sopimuksessa on esitelty sopijaosapuolet, sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä sopijaosapuolten taloudelliset sitoumukset ja velvollisuudet. 1. Sopijaosapuolet Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Ammattiopisto Tavastia (Tavastia) Hämeenlinnan kaupunki (Hämeenlinna) Perustettava Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy (Kehittämisyhtiö) Rautaruukki Oyj (Ruukki) 2. Sopimuksen tausta, tarkoitus ja tavoitteet Metalli- ja teknologiateollisuus on Hämeen seutukunnan elinkeinoelämälle erittäin merkittävää: metalliteollisuuden 350 yritystä työllistävät yli 5000 henkilöä. Hämeen merkittävin elinkeino on teknologiateollisuus, joka tuottaa Hämeen alueen tavaraviennistä 50 %. Koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista 56 %:a on peräisin teknologiateollisuudesta.

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uuden teknologian käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää seutukunnan yritysten kilpailukyvyn parantamiselle ja vaatii alueen yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja panostusta tutkimukseen. Laskusuhdanteen mentyä ohi on terästeollisuudessa odotettavissa työvoimapulaa alan eläköitymisen vuoksi. Kanta-Hämeessä tarvitaan tulevaisuudessa uusia monialaisia osaajia, mikä vaatii yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Tämän puitesopimuksen tarkoitus on luoda dynaaminen kehittämisympäristö, joka keskittyy teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen edelleen kehittämiseen mm. yrityksissä sekä näiden alojen tutkimustoiminnan ja koulutustarjonnan jatkuvuuden varmistaminen Hämeenlinnan seutukunnan alueella. Tarkoitus on synnyttää alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä alan huippuosaamiskeskus, joka keskittyy myös metallialan uuden yritystoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Päämääränä on vahvistaa jo olemassa olevaa ohutlevy- ja teräsrakenteiden osaamiskeskittymää (Ohutlevykeskus) niin, että eri koulutusasteiden, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä hyödynnetään nykyistä tehokkaammin. Tätä uutta sopijaosapuolten muodostamaa osaamiskeskittymää kutsutaan tässä sopimuksessa nimellä Steel Construction Excellence Center (SCEC), jota toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Seinäjoen alueen kanssa. Se tulee olemaan osa Visamäen kampusalueen Korkeakoulukeskusta, ja kansallisesti merkittävä ja tunnustettu sekä kansainvälisesti tunnettu teräsrakentamisen ja ohutlevyalan tutkimuksen ja koulutuksen tekijä. Näin vahvistetaan nykyisiä metallialan kasvuyrityksiä ja niiden mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa sekä luodaan edellytyksiä alueelle sijoittuville ja uusille yrityksille. Sopimuksen keskeinen tavoite on teräsrakentamisen ja ohutlevyalan uusimpia sovelluksia hyödyntävien yritysten syntyminen sekä uuden teknologian, kuten digitaalisuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen sovellusten, hyödyntäminen alueen yritysten kasvun tukena. Tämän sopimuksen yleiset tavoitteet ovat: luoda kansallisesti merkittävä ja tunnustettu sekä kansainvälisesti tunnettu teräs- ja ohutlevyalan tutkimuksen ja koulutuksen tekijä edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä Hämeen seutukunnan alueen metallituotealalla toimivien yritysten, erityisesti Ruukin, ja oppilaitosten välillä tarjota testaus- ja asiatuntijapalveluja sekä koulutusta ja siten edistää yritysten tuotekehitystä

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus valmistella ja toteuttaa ohutlevytuotteisiin ja teräsrakentamiseen liittyviä julkisrahoitteisia tutkimushankkeita. Tavoitteena ovat erityisesti sopijapuolten yhteiset hankkeet. ylläpitää tutkimusyhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin (esim. tutkimuslaitokset ja yliopistot) edistää alan yritysten kansainvälistymistä lisätä opiskelijoiden kiinnostusta teräsrakenne- ja ohutlevyalaa kohtaan ja lisätä alalta valmistuneiden lukumäärää kehittää teräsrakentamiskoulutusta niin, että alueen yritysten tarpeet tulevat nykyistä paremmin huomioiduiksi esimerkiksi rakentamalla ja toteuttamalla uusia tutkimus- ja oppimisympäristöjä sekä koulutussisältöjä tuoda tiedekorkeakoulun (Tampereen teknillinen yliopisto) koulutusja asiantuntijapalveluita alueelle. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutuminen varmistaa osaltaan metallituotteiden valmistuksen jatkumisen alueella ja parantaa alan yritysten kilpailukykyä kehittämällä mm. ohutlevyteknologian osaamista ja lisäämällä alan tuotekehitystä. Lisäksi toteutuminen lisää alan toimijoiden moniosaamista teräsrakentamisen alalla, jossa hyödynnetään eri koulutusasteiden ja tutkimuksen yhteensovittamista sekä eri toimialojen (metalli, LVI, sähkö ja automaatio) luvanvaraisuuksien huomioimista koulutussisällöissä. Sopijaosapuolet sitoutuvat kukin omalta osaltaan edistämään sopimuksessa mainittujen yleisten tavoitteiden toteutumista sekä erityisesti Steel Construction Excellence Center -osaamiskeskittymän kehittämistä kohdassa 3 tarkemmin yksilöidyllä tavalla. 3. Sopimusosapuolten roolit ja velvollisuudet HAMK kouluttaa opiskelijoita seutukunnan teknologiateollisuuden tarpeisiin 15:ssä tekniikan alan koulutusohjelmassa. HAMKilla on keskeinen asema Hämeenlinnan seutukunnan innovaatioympäristön rakentajana ja kärkiosaamisen kehittymisen tukijana. Erityisesti HAMKin vanhimmalla osaamiskeskittymällä Ohutlevykeskuksella on merkittävä rooli sekä Ruukin että muiden alueen teräsalan toimijoiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskus on 15 vuotta toiminut ohutlevytuotteiden tutkimus- ja tuotekehityksessä ja on merkittävä ohutlevyteknologian osaaja Suomessa. Tutkimustoiminnan lisäksi Ohutlevykeskus osallistuu aktiivisesti HAMKin opetustoimintaan tekniikan

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus alan koulutusohjelmissa vastaamalla teräsrakenteisiin liittyvistä opintojaksoista sekä ohjaamalla opinnäytetöitä ja harjoittelujaksoja. HAMK on Suomessa ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa teräsrakentamisen pääainevaihtoehdon Construction Engineering -koulutusohjelmassa. Koulutusohjelman antama tutkinto on teknologiateollisuuden työnantajien keskuudessa arvostettu. Yritysten, yliopistojen, toisen asteen opetuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä HAMKin tekniikan alan opetusta voidaan kehittää edelleen vastaamaan entistä paremmin seutukunnan yritysten tarpeita. HAMK sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - Ohutlevykeskuksen henkilöstökustannuksiin, jotka liittyvät tämän sopimuksen toteutukseen - tutkimuslaitehankintoihin - hankkeiden omarahoitusosuuksiin - HAMKin ja Ammattiopisto Tavastian väliseen yhteistyöhön (vähintään /vuosi) - yritysyhteistyön kehittämiseen (vähintään /vuosi). Perustettava Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy on Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiö, joka tarjoaa seudun yrityksille palveluja, neuvontaa ja kumppanuutta. Yhtiön visio on tehdä Hämeenlinnan seudusta Etelä-Suomen vetovoimaisin yrittämisen ja asumisen paikka. Tämä toteutuu vahvistamalla elinkeinoelämän ja yritysten toimintamahdollisuuksia sekä kasvattamalla seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy edistää yritysten verkostoitumista sekä luo mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Yhtiö toimii tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä yritysten sekä muiden elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy viestii seudun osaamisesta ja vahvuuksista sekä markkinoi seutua hyvänä asuin- ja matkailukohteena sekä yritysten sijoittumispaikkana. Yhtiön omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - tämän sopimuksen puitteissa tehtävän yritysyhteistyön koordinointiin sisältyvät henkilöstökustannukset ja ostopalvelut - tämän sopimuksen toimia koskevaan viestintään - yritysyhteistyön kehittämiseen (vähintään /vuosi) - uusien teräsrakenneratkaisuiden ideointi- ja kehitystyöhön

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus (vähintään /vuosi) - pk-yritysten koekohteiden testaukseen ja simulointiin kokeiluympäristössä - uusien sopimuksen piiriin kuuluvien kehitysympäristöjen testaukseen - hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hämeenlinna kaupunki sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä ja sillä on pitkät teolliset perinteet. Hämeenlinnassa on noin asukasta. Kaupungin suurin teollinen työnantaja on Rautaruukki Oyj. Yksi tärkeimmistä Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoelämän kehittämiskärjistä on konepaja- ja metallitoimiala. Hämeenlinnan kaupungin, Kehittämisyhtiön ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen Korkeakoulukeskus on koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tärkeä kehitysympäristö. Hämeenlinnan kaupunki sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian koulutusta edistäviin tarkoituksiin (vähintään /vuosi) - tuomaan yliopistojen tai tutkimuslaitosten koulutus- ja asiantuntijapalveluja SCEC-osaamiskeskittymän käyttöön - tämän sopimuksen tavoitteita edistävien uusien hankkeiden valmisteluun - kansainvälisten verkostojen luomiseen Kaupungin tässä sopimuksessa rahoittamalla koulutustoiminnalla tähdätään ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyöhön sekä alueen yritysten tarvitsemien koulutuspalvelujen järjestämiseen. Puitesopimuksen ohjausryhmä tekee vuosittain esityksen Hämeenlinnan kaupungille rahoituksen suuntaamisesta. Ammattiopisto Tavastia järjestää kone- ja metallitekniikan peruskoulutusta ja ammattitutkintoja seuraavasti: I Valmistustekniikan koulutusohjelma levyseppähitsaajat koneistajat II Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma kunnossapitoasentajat Perustutkinnon opiskeluun kuuluu vähintään 24 opintoviikkoa työssäoppimista. Työssäoppiminen järjestetään yhteistyössä elinkeinoalueen työnantajien kanssa. Lukuvuoden aikana työssäoppimiseen osallistuu noin

24 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus opiskelijaa. Opiskelijatöinä tehdään asiakastöitä, joista esimerkkinä ovat: moduulimitoitetut teräsrakenteet (katokset, varastot, autotalli) erilaiset levy- ja hitsaustyöt sekä koneistustyöt alihankintatyöt hitsaajien pätevyyskokeiden valvonta. Ammattiopisto Tavastia sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään kone- ja metalliosaston henkilöstökustannuksiin, jotka liittyvät tämän sopimuksen toteutukseen työssäoppimisen ohjaukseen alueen yrityksissä laiteinvestointeihin hankkeiden omarahoitusosuuksiin Ammattiopisto Tavastian ja HAMKin väliseen yhteistyöhön (vähintään /vuosi). asiakastöiden ohjaukseen ja toteutukseen (vähintään /vuosi) Ammattiopisto Tavastia tekee yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa alan opetuksessa siten, että ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelevat erilaisia teräs- ja levyrakenteita ja ammattiopiston opiskelijat puolestaan valmistavat suunnitellut rakenteet. Lisäksi yhteistyötä on tehty teräsrakenteiden koekuormitusten ja korroosiokestävyyden osalta. Uudeksi kehityskohteeksi on nostettu aurinkoenergian hyötykäyttö. Tavoitteena on suunnitella koulutusta, joka palvelisi yrityksiä aurinkopaneeli- ja aurinkokeräinjärjestelmien suunnittelussa, asentamisessa, tarkastuksissa ja käyttöönotossa. Koulutus toteutettaisiin yhteistyössä niiden yritysten kanssa, jotka valmistavat kyseisiä järjestelmiä tai niissä tarvittavia komponentteja. Koulutuksen osana rakentuu Ammattiopisto Tavastiaan kansallisesti merkittävä aurinkovoimala. Ruukki on kansainvälisesti merkittävä teräksen ja ohutlevytuotteiden valmistaja ja markkinoija, jonka ohutlevytuotteiden valmistus tapahtuu Hämeenlinnassa. Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Ruukin visio on olla energiatehokkaiden teräsratkaisujen innovatiivinen toimittaja ja rakentaa tulevaisuuden kestävämpää ympäristöä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

25 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ruukki sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Summa koostuu Rautaruukki Oyj:n, Ruukki Construction Oy:n ja/tai Ruukki Metals Oy:n rahoitusosuuksista. Rahoitusta käytetään Ruukin toimintaa tukeviin tutkimusprojekteihin Ohutlevykeskuksessa suoritettaviin tutkimus- ja testaustöihin Uusien teräsrakenneratkaisuiden ideointi- ja kehitystyöhön erityisesti Ruukin tarpeisiin (vähintään /vuosi). Summa sisältää myös HAMKin saaman suoran rahoitustuen yhteisesti sovituissa julkisrahoitteisissa hankkeissa (kuten Tekes-, EAKR-, ESR-, RFCS-, EU-hankkeet), jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Hankkeen hakuvaiheessa Ruukki ja HAMK yhdessä sopivat sen rahoituksen suuruudesta, joka katsotaan kuuluvaksi Ruukin rahoitusosuuteen. Ruukki (tai sen tytäryhtiöt Ruukki Metals Oy tai Ruukki Construction Oy) tilaavat Ruukin toimintaa tukevat tutkimusprojektit tai Ohutlevykeskuksessa suoritettavat tutkimus- ja testaustyöt erillisillä toimeksiantokohtaisilla tutkimussopimuksilla. Toimeksiantokohtaisissa tutkimussopimuksissa määritellään tarkemmin muun muassa tutkimusten sisältö, vastuu- ja yhteyshenkilöt, aikataulu, kustannusarvio, veloitusperusteet ja laskutustapa, raportointi, tulosaineiston käyttöoikeudet sekä toimeksiantoa varten varatut henkilö- ja laiteresurssit. Selvyyden vuoksi sopijapuolet toteavat, että Ruukki voi rahoittaa tämän sopimuksen piirissä olevia tutkimuksia alle eurolla vuosittain, mikäli sopijapuolilla ei ole riittävästi sellaisia tutkimusprojekteja, jotka Ruukin arvion mukaan tukevat Ruukin liiketoimintaa, mikäli tutkimusprojektit eivät etene suunnittelussa aikataulussa tai eivät laadultaan vastaa sovittua taikka mikäli yksittäiset toimeksiantokohtaiset tutkimussopimukset päättyvät purun tai irtisanomisen johdosta. 4. Puitesopimuksen rahoitusmalli Puitesopimuksen rahoitusmallia on havainnollistettu kuvassa 1. Rahoitusmalli takaa vuosittaisen kehityspanoksen sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Jokainen sopijaosapuoli päättää oman rahoituksensa yksityiskohtaisesta käytöstä tämän sopimuksen tarkoituksia edistävään toimintaan. Jokainen sopijaosapuoli esittää rahoituksensa käyttösuunnitelman puitesopimuksen ohjausryhmälle vuosittain suunnitelmassaan. Jokainen sopijaosapuoli myös raportoi toimistaan ja rahoitusosuutensa käytöstä ohjausryhmälle

26 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus vuosittain. Laiteinvestointien rahoittamisesta vastaavat sopijaosapuolet itsenäisesti. Ohjausryhmän mahdollisesti ehdottamiin yhteisiin laitehankintoihin osallistumisesta päättää kukin sopijaosapuoli erikseen. Kunkin sopijaosapuolen kehityspanostuksia voidaan käyttää myös julkisen rahoituksen omarahoitusosuuksiin. Erityisen toivottavina pidetään hankkeita, joissa kaikki sopijaosapuolet ovat mukana. Sopimuksen olemassaolo osoittaa julkisen rahoituksen myöntäjille sopimusosapuolten sitoutumisen ja halun synergiaan hankkeita suunniteltaessa. Kuva 1. Puitesopimuksen rahoitusmalli. Esitetyt euromäärät ovat vuosittaisia rahoituksia. Kuvassa on mainittu esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista. Vähintään vuodessa kehityspanoksesta käytetään kolmeen kehityskohteeseen, jotka on nimetty seuraavasti: A. Yritysyhteistyö, B. Koulutusyhteistyö ja C. TKI-ideointi. A. Yritysyhteistyöhön varatun rahoituksen (vähintään ) käytöstä päätetään tapauskohtaisesti puitesopimuksen ohjausryhmässä sille tehtyjen esitysten perusteella. Tässä kehityskohteessa Hämeen

27 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Tavastia ja Kehittämisyhtiö kukin sitoutuvat vähintään :n vuosittaiseen rahoitukseen. Yritysyhteistyö-kehityskohteen rahoituksella toteutetaan konkreettista vuorovaikutusta ja yhteistyötä Hämeen seutukunnan alueen metallituotealalla toimivien yritysten ja oppilaitosten välillä. Keskeisin toimintamuoto ovat yrityksille tehtävät opiskelijatyöt, joiden toteutusta rahoituksella tuetaan. B. Koulutusyhteistyö koskee eri koulutusasteiden (ammattioppilaitos, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) välistä yhteistyötä. Koulutusyhteistyöhön varataan yhteensä vähintään vuodessa. Tämän rahoituksen käytöstä päättää ohjausryhmä sille tehtyjen esitysten perusteella. Tässä kehityskohteessa Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Tavastia sitoutuvat molemmat vähintään :n vuosittaiseen rahoitukseen yhteistoimintansa kehittämisessä. Keskeisenä tavoitteena molemmilla on opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Koulutusta kehitetään erityisesti teräsrakennesuunnittelussa ja toteutuksessa, ohutlevytuotteiden valmistustekniikoissa ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvässä problematiikassa. Opetustoimintaa kehitetään suuntaan, joka lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja vastaa nykyistä paremmin yritysten osaamistarpeisiin. Opetustoimintaan pyritään liittämään opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijat ratkovat yritysten ongelmia. Rahoitusta käytetään opintojaksojen sekä harjoitus- ja opinnäytetöiden aiheuttamiin kustannuksiin (opettajien palkkakustannukset sekä materiaali- ja laitekustannukset). Hämeenlinnan kaupungin vähintään :n vuosittainen rahoituspanos kohdistetaan teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian koulutusta edistäviin tarkoituksiin kuten yliopistotasoisen koulutus- ja tutkimusasiantuntemuksen saamiseen Steel Construction Excellence Centerin piirissä tehtävään koulutus- ja tutkimustoimintaan. C. TKI-ideoinnin kohteessa rahoitus (vähintään ) käytetään uusien teräsrakenneratkaisuiden ja -rakenteiden ideointityöhön. Ruukki ja Kehittämisyhtiö kohdentavat kumpikin vähintään euron vuosittaisen kehityspanoksen tähän kehityskohteeseen. Tätä työtä varten muodostetaan työskentelyryhmä sopijaosapuolten asiantuntijoista sekä mahdollisesti ulkopuolisista asiantuntijoista, jotka pyrkivät uusien teräs- ja ohutlevyrakenneratkaisuiden synnyttämiseen, kokeiluun ja edelleen kehittämiseen. Tavoitteena on uusien metallituotteiden ja liiketoiminnan synnyttäminen. Ideoinnin tuloksena syntyneitä ratkaisuja voidaan kehittää edelleen Yritysyhteistyö kehityskohteen rahoituksella.

28 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ohjausryhmä Puitesopimuksen hallinnollisena vastuuorganisaationa toimii HAMK. Sopimuksen piirissä tehtävää toimintaa ohjaa sopijaosapuolten yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat sopimuksen allekirjoitushetkellä alla luetellut henkilöt. Kukin sopijaosapuoli voi muuttaa ohjausryhmän edustajan omalla ilmoituksellaan. HAMK Janne Salminen Lassi Martikainen Hämeenlinnan kaupunki Juha Isosuo Ammattiopisto Tavastia Jouni Haajanen Ari Pöllänen Kehittämisyhtiö Timo Kärppä Ruukki Antti Markkula Pekka Roivio Ohjausryhmän tehtävä on johtaa sopijaosapuolten yhteistoimintaa tämän sopimuksen mukaisesti. Ohjausryhmä tekee vuosittain suunnitelman, jonka tulee noudattaa tässä sopimuksessa sovittuja periaatteita. Ohjausryhmään voidaan kutsua sopijaosapuolten yksimielisen päätöksen perusteella asiantuntijajäseniä. Päätökset pyritään tekemään ohjausryhmässä yksimielisesti. Ohjausryhmä voi sopia tarkemmista menettelytavoista ryhmän kesken. 6. Sopimuksen kesto Sopimuskausi alkaa ja päättyy Sopimuksen voimaantulo Sopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolten hyväksymispäätökset ovat lainvoimaiset ja kukin sopijapuoli on allekirjoittanut tämän sopimuksen. 8. Sopimuksen muuttaminen, purkaminen ja sopimuksesta irtautuminen Kukin sopijapuoli voi esittää muutoksia sopimukseen. Muutoksista päättää ohjausryhmä yksimielisesti tai sopimiensa menettelytapojen mukaisesti.

29 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kukin sopijaosapuoli voi esittää sopimuksen purkamista. Sopimus voidaan purkaa, jos sopimuksen täyttämisen edellytykset raukeavat. Sopimus voidaan purkaa, jos joku sopijaosapuolista laiminlyö tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Sopimuksen purkamisesta päättää ohjausryhmä. Sopimuksen purkaminen voi koskea yhtä tai useampaa sopijapuolta. Muut sopijapuolet voivat jatkaa sopimusta. Jos sopijapuoli hakee, haetaan tai asetetaan konkurssiin tai velkasaneerausmenettelyyn, päättyy tämä sopimus välittömästi kyseisen sopijaosapuolen osalta. 9. Riitaisuuksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta johtuvat mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Jos mahdollisia riitoja ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettely pidetään Helsingissä Suomessa suomen kielellä. 10.Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty viisi (5) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan kaupunki Kehittämisyhtiö Oy Rautaruukki Oyj pp. Pertti Puusaari, rehtori Jouni Haajanen, johtaja Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja Mervi Käki, toimitusjohtaja

30 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy puitesopimuksen ja valtuuttaa rehtori Pertti Puusaa ren allekirjoittamaan sopimus. Päätös: Kokous keskeytettiin. Tarja Filatov jääväsi itsensä, koska on Kehittämisyhtiö Oy:n hallituksen jäsen. Sari Rautio jääväsi itsensä, koska on Innopark Programmes Oy:n hallituksen jäsen. Varapuheenjohtaja Kai Heimonen siirtyi johtamaan kokousta. Keskustelun aikana Kai Heimonen teki asiasta pöydälle jättämisesityksen, jotta asiaan ehditään perehtyä. Hannu Nokkala kannatti Kai Heimosen esitystä. Koska asiaa ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen; esittelijän esitys JAA ja Kai Heimosen esitys EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Ilovuori, Kattainen, Mäkelä) ja 6 EI-ääntä (Heimonen, Julin, Nieminen, Nokkala, Ranne, Setälä). Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen perusteella Kai Heimosen esityksen tulleen yhtymähallituksen päätökseksi. Asia jätetään pöydälle. Yhtymähallitus 131 Teräsrakentamisen puitesopimus on osa strategian mukaista työskentelyä työelämäyhteyksien ja koulutuksen laadun parantamiseksi. Puitesopimus muodostaa omalta osaltaan hyvän henkisen pohjan jatkaa kokonaisuuden kehittämistä. Puitesopimuksen keskeinen toimija Ohutlevykeskus on yksi strategian mukaisista työelämälähtöisistä tutkimusyksiköistä, joka on toiminut jo 15 vuotta. Strategian ja toimilupahakemuksen mukaiset työelämälähtöiset tutkimusyksiköt toimivat useammalla paikkakunnalla. Verkostomaisuudestaan huolimatta kukin tutkimusyksikkö muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ohutlevykeskuksen osalta painoalat jakautuvat alkuvaiheessa Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä seuraavasti perustuen toimilupahakemuksessa esitettyjen koulutusvastuiden mukaisesti: Hämeenlinna: Ohutlevytekniikka, Teräsrakentaminen Riihimäki: Konepaja- ja valmistustekniikka, laserhitsaus ja leikkaus, 3D-suunnittelu Tutkimusyksiköiden sisältöä ja toimintaa kehitetään yhteistyössä seutukunnallisten toimijoiden kanssa uuden strategian mukaisesti. On oleellista, että työelämälähtöisten tutkimusyksiköiden asiakkuudet tulevat kattavasti HAMKin koko toiminta-alueelta.

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 10/2013 189 Yhtymähallitus Aika 21.10.2013 klo 08:00-10:15 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs., valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 111 Laillisuuden

Lisätiedot

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 7/2012 144 Yhtymähallitus Aika 20.06.2012 klo 18:30-19:00 Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 69 Laillisuuden

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 12/2014 328 Yhtymähallitus Aika 15.12.2014 klo 08:00-08:25 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Laillisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35

HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 27. Yhtymävaltuusto. Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 PÖYTÄKIRJA 2/2013 27 Yhtymävaltuusto Aika 27.08.2013 klo 10:15-10:35 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus 30 15 Läsnäolijoiden, laillisuuden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA

OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA Tekninen lautakunta 79 27.11.2008 Tekninen lautakunta 84 18.12.2008 Tekninen lautakunta 25 25.02.2009 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA Tekltk 79 Konetyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 2/2015. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 5.3.2015 klo 15.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus kuntien Yrityspalveluiden kumppanina

Ammatillinen koulutus kuntien Yrityspalveluiden kumppanina Ammatillinen koulutus kuntien Yrityspalveluiden kumppanina Ari Räsänen, Linnan kehitys Oy Jouni Haajanen, Koulutuskuntayhtymä Tavastia Linnan kehitys Oy Ennen Linnan Kehitys Oy:tä Hämeenlinnan ja seudun

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Maanantai 4.4.2016 klo 9.00 11.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.11.2009 klo 17.00 18.00 Matti Lohen koulu Sirpa Jalkanen Pertti

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.9.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 1 (6) Hankintasopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.0 2 (6) 1 Sopijapuolet 1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja) Y-tunnus 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot