HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Aika klo 08:00-10:40 Paikka HAMK Riihimäki, 1. krs, neuvotteluhuone prikka, Kaartokatu 2, Riihimäki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 125 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestys Oikaisuvaatimus Hämeen ammatti-instituutin rehtorin 233 päätöksestä nro 10/ Suomen valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus 234 hankintapäätöksestä Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä 243 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta 131 Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian 245 osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnassa 132 Ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan toimintojen 258 keskittäminen Visamäkeen 133 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman valmistelu 266 ja käsittely 134 Taloudellinen tilanne Hämeen ammatillisen korkakoulutuksen kuntayhtymän 276 poistosuunnitelman muutos 136 Johtavan rehtorin lomat Viranhaltijapäätökset Saapuneet kirjeet Muut asiat Seuraava kokous 288

2 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Läsnäolijat Poissa Nimi Tehtävä Lisätiedot Aaltonen Suvi Jäsen Filatov Tarja Puheenjohtaja Heimonen Kai Varapuheenjohtaja Ilovuori Sari Jäsen Julin Marja-Leena Jäsen Kattainen Jari Jäsen Lassila-Merisalo Maria Jäsen Nokkala Hannu Jäsen Ranne Lulu Jäsen Setälä Matti Jäsen 128 aikaan klo 8.05 Söderlund Seppo Jäsen Mäkelä Jouni Jäsen este Lepola Kaisa Valtuuston 1. vpj este Muut läsnäolijat Rautio Sari Valtuuston pj 128 aikaan klo 8.30 Karevesi Severi Valtuuston 2. vpj Puusaari Pertti Esittelijä Pöhö Mirja Pöytäkirjanpitäjä Miettunen Jyrki Hallintopäällikkö paikalla Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja TARJA FILATOV Tarja Filatov Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Puheenjohtaja 131 KAI HEIMONEN Kai Heimonen Pöytäkirjanpitäjä 129 PERTTI PUUSAARI Pertti Puusaari Pöytäkirjan tarkastus SUVI AALTONEN Suvi Aaltonen SEPPO SÖDERLUND Seppo Söderlund

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

4 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus 125 Esitys: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastus Yhtymähallitus 126 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Aaltonen ja Seppo Söderlund. Esityksen mukaisesti.

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Käsittelyjärjestys Yhtymähallitus 127 Esitys: Päätös: Esityslistan mukaisesti. Esityksen mukaisesti.

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus Hämeen ammatti-instituutin rehtorin päätöksestä nro 10/2013 Yhtymähallitus 128 Esitys: Asia käsitellään yhtymähallituksen ei julkisella listalla 1/2013. Päätös: Esityksen mukaisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Suomen valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä Yhtymähallitus 129 Suomen Valmisnavetat Oy on jättänyt Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallitukselle seuraavan oikaisuvaatimuksen: Haemme hankintaoikaisua päätökselle seuraavin perustein: Olimme tilaisuudessa selvittää ja perustella tarjoustamme fyysisessä tapaamisessa ja täydentää vielä toisessa tapaamisessa Hankintapäätöksen perusteena on käytetty pisteytystä mikä näyttää perustuvan kuitenkin vain varsinaisen tarjouksen yhteydessä jätettyyn kirjalliseen materiaaliin. Kyseisissä tapaamisissa esittämiimme selvityksiin perustuen haemme oikaisua laatuvertailun (päätöksen liite 4) pisteytyksiin seuraavissa kohdissa. Ruokinta; Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus. Saatuamme tietää uuden navetan viikonlopun aikana käytettävissä olevan työvoiman asettamista vaatimuksista esitimme tarjouksemme täydentämistä. Esitimme, että ratkaisuumme lisätään kolme täyttöpöytää ja automatiikka, jolla kyseisen lehmämäärän viikonlopun aikana tapahtuva ruokinta saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti normaalilla valvonnalla. Vastaavanlaisista ratkaisuista on kokemusta useammalta vuodelta mm. Suomesta ja Ruotsista. Vastaavan kapasiteetin järjestelmällä ruokitaan 350 lehmää ja nuorkarja 4 lypsyrobotin tilalla (Torps lantbruk) Manstadin kunnassa Tranemossa. Päivittäin tarvittava ihmistyö on tilan mukaan 0,5 tuntia. Täyttöpöytien sijoituksesta navetan päätyyn on 5.9. lähetetty esitys hankintaryhmän puheenjohtajalle Tuomas Saloselle, liite 1. Rehun siirto ruokintapöydälle Jo alkuperäisen ehdotuksen mukaan jako saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti eri eläinryhmille esim. 11 kertaa vuorokaudessa, eikä eläinten edessä tapahdu häiritsevää liikennettä. Etuna on myös, että useaan kertaan jaettu rehu ja aina tuoretta rehua saatavilla lisäävät karkearehun syöntiä ja vähentävät rehuhävikin lähes olemattomaksi. Esimerkiksi Mankin tilalla Valkealassa hävikki on pienentynyt 10 %:sta 4 %:in. Kun sekoitin lisäksi täytetään täyttöpöydiltä lattian asemasta, rehutilojen siisteys ja hygieenisyys pysyvät huippuluokassa rehuhävikin myös tässä kohdassa ollessa olematon.

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Rakennus, kohta Ruokintapöytä Tapaamisessa keskusteltiin ruokintapöydän leveydestä ja mahdollisesta läpiajettavuudesta. Todettiin, että sitä on mahdollista leventää 2 metriä ja tehdä ruokintalaitepäätyyn ovi ja järjestellä vasikkakarsinoiden sijoitusta suoran ajolinjan saamiseksi. Tällä tavoin ruokintapöytä saadaan leveäksi ja läpiajettavaksi. Puheenjohtajana toiminut Tuomas Salonen totesi ja kirjasi tuolloin, että ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tästä syystä siltä osin ei ole tehty uutta pohjapiirrosta tässä vaiheessa. Navettarakennus, kohta Lannanpoisto Tapaamisessa toimme esille mahdollisuuksia tehdä ratkaisu matalilla kouruilla, mutta kokemuksemme mukaan oppilaitoksessa varmatoimisin ja edullisin ratkaisu lehmille on syvät kuilut ja vapaavalutus. Energiaa käyttäviä kaavin- tai pumppauslaitteita ei tarvita kuin yksi 15 kw siirtopumppu, jolla liete siirretään navetan poikkikuilun päässä sijaitsevasta kaivosta varastosäiliöön. Ratkaisulla varmistetaan myös haitallisten kaasujen minimointi toteuttamalla vähimmäisilmanvaihto alapoistolla syvistä lietekuiluista. Nuorelle karjalle lannan koostumuksesta johtuen on ritiläpalkin alle suunniteltu kaavinlaitteisto. Veto- ja kaavinlaitteiston kanssa eläimet eivät pääse kosketukseen. Slalom -järjestelmän tarjoamista harkitsimme, mutta päätimme luopua siitä vaihtoehdosta, koska kourut eivät ole oleellisesti matalammat. Niiden syvyys tulee olla n 1,2 m, kun ne vapaavalutuksella ovat n 1,4 m. Lisaksi järjestelmä vaatii kalliin happolisäysjärjestelmän, jolla lietteen sisältämää ammoniakkia neutraloidaan. Esimerkiksi Tanskassa slalom-lannanpoistoa ei enää saa toteuttaa ollenkaan ilman happolisäystä, ja Ruotsissa sen toteutuksessa on huolehdittava, että ilman ammoniakkipitoisuus ei nouse yli raja-arvon. Oppilaitoksen ollessa kyseessä pidämme sekä eläinten terveydestä että navetassa käyvien opiskelijoiden terveydestä huolehtimista erityisen tärkeänä. Liitteessä 2 on ote DeLavalin sisäisestä koulutusmateriaalista koskien ammoniakkipäästöjä ja sorkkaterveyttä Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Tapaamisessa esittelimme ritiläpalkin rakenteen ja kantavuuden. VTT:n testin mukaan palkin vaarallinen murtuma syntyi vasta 4800 kilon kuormituksella ja palkin katkeaminen tapahtui vasta 7200 kilon kuormalla. Tarjoamamme palkki täyttää siis SFS-EN A1 standardin.

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Liitteessä 3 on VTT:n tutkimusselostus Nro VTT-S Koulutusyhteistyö Mustialan ammattioppilaitos on pitkäaikainen DeLavalin yhteistyökumppani paitsi maitotilana, myös sisäisten koulutusten pitopaikkana sekä asiakaskoulutusten järjestäjänä. Koulutuksia varten koulun opiskelijoiden ja DeLavalin väen yhteisessä käytössä on opetusluokka, joka siis palvelee molempia. DeLaval on kaikenkokoisten maitotilojen yhteistyökumppani Suomessa, lypsytavasta riippumatta. Siihen perustuen pystytään tarjoamaan samanaikaisesti kolmea Mustialan ammattioppilaitosta, DeLavalia, opiskelijoita, maidontuottajia ja sidosryhmiä palvelevaa yhteistyömallia. Tapaamisessamme meille kävi selväksi, mitä Mustiala on hakemassa tulevalta yhteistyöltä, josta keskustelimme ja totesimme voivamme vastata siltä osin Mustialan tarpeisiin. 1. Opiskelijatuki DeLavalille tehdään vuosittain opinnäytetöitä maatalousopistojen sekä Helsingin yliopiston maataloustieteen opiskelijoiden toimesta. Koska DeLaval toimii kaikenkokoisten maitotilojen kanssa laajalla tuotevalikoimalla, on opiskelijoilla ollut mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä laajalti mm. lypsyyn, ruokintaan, rehunsäilöntäaineisiin ja sorkkahoitoon liittyvissä tutkimuksissa. Kiinnostuskohteita tulevaisuudelle on mm. Maitotilan energiankulutus/maitokilo eri ruokintatavoilla Kiimantarkkailuun kuluva aika ja tarkkuus eri menetelmillä Maidon lämmön talteenoton merkitys maitotilan energiataloudessa Hukkarehun määrä eri ruokintatavoilla Erillis/seosrehuruokinnan vaikutus lehmien tiinehtyvyyteen Utareterveyden vertailu lypsyasemapihattojen ja lypsyrobottipihattojen välillä Tuotannonohjausohjelman merkitys parsinavetassa Ruokinnan työmenekki parsinavetassa eri karkearehumenetelmillä Maitotilan tarvikehankinnat ja tulevaisuuden kauppatavat lehmien laidunnus lypsyrobottitiloilla ja terveysvaikutukset Utareterveys erityyppisiä vedinhoitoaineita käyttävillä tiloilla ja sen kehittäminen Säännöllisen lypsylaitteiston huollon merkitys maidon laatuun ja utareterveyteen Automaattisen sorkkakylpylaitteen työmenekki/teho perinteisiin menetelmiin verrattuna

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Opiskelijatukeen liittyy myös olennaisena osana oppitunnit, joiden sisällöstä sovitaan opetushenkilökunnan kanssa erikseen. DeLaval pystyy tarjoamaan viidentyyppistä sisältöä opiskelijoiden tarpeista riippuen. DeLaval yritysesittely DeLaval työnantajana Teemaoppitunnit tarpeista riippuen, liittyen lypsyyn, ruokintaan, eläinten hyvinvointiin, navetan toiminnalliseen suunnitteluun Käytännön oppitunnit navetalla, joissa keskitytään robottinavetan päivittäisiin rutiineihin ja navettakokonaisuuden hallintaan. Lisäksi, mikäli opiskelijat tekevät matkoja Suomessa, voidaan järjestää tutustumisia referenssitiloillemme. Mikäli opintomatka suuntautuu Ruotsiin, on tutustumiskohteena käytössä DeLavalin Hamran tutkimus- ja koetila. 1. Koulutusyhteistyö Laajasta asiakaskunnasta johtuen DeLaval kykenee keskittämään ja pitämään järkevänkokoisina ryhminä koulutuksia Maidontuottajille eri kokoluokissa Lomittajille Meijerineuvojille Proagria keskusten liiton neuvojille Maatalouskaupan edustajille Osa näita koulutuksista on DeLavalin itsensä organisoimia. Osassa koulutuksista tehdään yhteistyötä. 3. Sisäinen koulutus DeLaval tulee pitämään osan peruskursseistaan Mustialassa, kuten tähänkin asti. Vuosittainen tarpeemme omiin koulutuksiin on ja tulee olemaan keskimäärin noin vuorokautta, osan sisältäessä myös majoituspalvelujen käytön. Palvelupäällikkö Marita Ruikka ja kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen ovat antaneet Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimuksesta seuraavan vastineen: Suomen Valmisnavetat Oy pyytää hankintayksiköltä oikaisua laatuvertailun (päätöksen liite 4) pisteytyksiin seuraavissa kohdissa. Ruokinta: Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus Suomen Valmisnavetat Oy selostaa saaneensa tietää tarjouksensa esittelytilaisuudessa työvoiman asettamista vaatimuksista ja siksi esittää tarjouksen täydentämistä siten että sen ratkaisuun lisätään kolme täyttöpöytää ja automatiikka, jolla kyseisen lehmämäärän viikonlopun aikana tapahtuva ruokinta saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti normaalilla valvonnalla. Täyttöpöytien sijoituksesta navetan päätyyn on 5.9. lähetetty esitys hankintayksikön edustajalle kiinteistöpäällikkö Tuomas Saloselle.

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Rehun siirto ruokintapöydälle Suomen Valmisnavetat Oy selostaa, että rehun jako saadaan tapahtumaan täysin automaattisesti eri eläinryhmille esim. 11 kertaa vuorokaudessa eikä eläinten edessä tapahdu häiritsevää liikennettä. Etuna on myös, että useaan kertaan jaettu rehu ja aina tuoretta rehua saatavilla lisäävät karkearehun syöntiä ja vähentävät rehuhävikin lähes olemattomiksi. Kun sekoitin lisäksi täytetään täyttöpöydiltä lattian asemasta, rehutilojen siisteys ja hygieenisyys pysyvät huippuluokassa rehuhävikin myös tässä kohdassa ollessa olematon. Rakennus, kohta ruokintapöytä Tapaamisessa on keskusteltu ruokintapöydän leveydestä ja mahdollisesta läpiajettavuudesta. Todettiin, että sitä on mahdollista leventää 2 metriä ja tehdä ruokintalaitepäätyyn ovi ja järjestelemällä vasikkakarsinoiden sijoitusta suoran ajolinjan saamiseksi. Tällä tavoin ruokintapöytä saadaan leveäksi ja läpiajettavaksi. Suomen Valmisnavetat Oy sanoo oikaisuvaatimuksessaan, että Tuomas Salonen on todennut ja kirjannut että ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tästä syystä ei ole tehty uutta pohjapiirrosta. Navettarakennus, kohta Lannanpoisto Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan esitelleensä tapaamisessa mahdollisuutta tehdä ratkaisua matalilla kouruilla ja selostaa sen ominaisuuksia. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo, että he harkitsivat Slalom järjestelmän tarjoamista, mutta että ovat päättäneet luopua siitä vaihtoehdosta, koska kourut eivät oleellisesti matalammat. Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan esitelleensä tapaamisessa ritiläpalkin rakenteen ja kantavuuden. Koulutusyhteistyö Suomen Valmisnavetat Oy selostaa oikaisuvaatimuksessaan tarjoustaan laajemmin koulutusyhteistyön sisältöä, mm. kertoo opetusluokasta, opiskelijatuesta, koulutusyhteistyöstä ja sisäisestä koulutuksesta. Hankintaryhmän jäsenet kiinteistöpäällikkö Tuomas Salonen, koulutusvastaava Katariina Manni, karjamestari Simo Pärssinen, tilanhoitaja Heikki Miettinen, projektipäällikkö Riitta Lehtinen ja lehtori Jari Heikkonen ovat antaneet Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimuksesta seuraavan vastineen:

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Suomen Valmisnavetat Oy:n hankintaoikaisupyyntö kohdistuu päätökseen diaarinumerolla 137/ /2013, joka on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän talousjohtaja Mirja Pöhön tekemä hankintapäätös nro 11/2013. Päätöksessä kilpailutuksen perusteella Mustialan uuden navetan KVR-urakan hankinta keskeytettiin, koska kaikkien tarjousten kokonaishinta ylitti määrärahan. Tämän päätöksen valitusaika on umpeutunut Koska tuossa päätöksessä ei tehty tarjousten vertailua lainkaan, hankintayksikkö olettaa että Suomen Valmisnavetat Oy kohdistaa oikaisupyyntönsä talousjohtaja Mirja Pöhön päätökseen numero 14/ Tämä päätös koskee Mustialan uuden navetan KVR-urakan uutta kilpailutusta, joka suoritettiin heti ensimmäisen kilpailutuksen päätöksen tiedottamisen jälkeen, tarjouspyynnön sisällön laajuutta muutettiin. Alla hankintayksikkö vastaa pyydettyihin laatuvertailun kohtiin: Kilpailutuksen eräpäivään mennessä saapui kolme tarjousta: Suomen Valmisnavetat Oy, Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy, NHK-Keskus Oy. Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rakennuspalvelu Oy:n tarjous suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena; sen tarjouksen kokonaishinta ylitti vaaditun. Hankintaryhmä kutsui molemmat kelpoiset tarjoajat NHK-Keskus Oy ja Suomen Valmisnavetat Oy:n selostamaan tarjouksensa sisältöä. Suomen Valmisnavetat Oy esitteli tarjouksensa ja tuotannonohjausjärjestelmänsä Tilaisuudessa käytiin läpi tarjouspyynnön liite: tarjouslomake 4.3 eli tarjouspyynnön laadun 38 eri vertailuperustetta. Laadun vertailuperusteiden yhteispistemäärä oli kilpailutuksen voittajalla 730 ja Suomen Valmisnavetat Oy:llä 685. Tilaisuuden aluksi painotettiin, että tarjousten vertailu suoritetaan annetun tarjouksen perusteella eikä sen sisältöä teknisesti ja taloudellisesti saa muuttaa. Ruokinta: Seosrehun valmistus ja jako, automaattisuusaste ja toiminnallisuus Ruokinnan kapasiteettivaatimuksista on mainittu rakennusselostuksessa: rehunkäsittelytilojen mitoitus tulee olla koneellisen rehunjakojärjestelmän ja eläinmäärän tarpeet huomioiva ja rehuvaraston tulee kattaa vähintään kolmen päivän rehutarve. Suomen Valmisnavetat Oy esitti tarjouksessaan sellaista ratkaisua, joka vaati päivittäin ihmistyövoimaa. Se sai tästä vertailuperusteesta pisteitä 16, NHK-Keskus Oy sai 30 pistettä koska sillä oli mm. parempi automaatiotaso ja kapasiteetti. Suomen Valmisnavetat Oy esitti tarjousten jättöajan jälkeen 5.9. lähettämässään uutta ratkaisua, joka sisältää kolme uutta täyttöpöytää ja automatiikan ja oikaisuvaatimuksessaan vetoaa tähän suunnitelmaan. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Myös markkinaoikeus toteaa, että jo annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on kiellettyä. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Rehun siirto ruokintapöydälle Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai 27 pistettä, voittaja 30 pistettä. Voittaneella on parempi automaatioaste, jossa rehunjakoa ohjataan myös todetun kulutuksen mukaan eläinryhmittäin. Oikaisuvaatimuksessa esitetty rehuhävikki ja hygieenisyys eivät ole vertailuperusteen kriteerejä eikä hankintayksikkö voi ottaa huomioon mitään lisäselostuksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä lisäperusteita eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Rakennus, kohta ruokintapöytä Suomen Valmisnavetat Oy on tarjouksessaan todennut, että sen ruokintapöytä ei ole läpiajettava. Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai 15 pistettä, voittaja sai 40 pistettä koska sen ruokintapöytä oli läpiajettava. Tapaamisessa he esittelivät tarjoustaan ja mahdollisuutta muuttaa suunnitelmaa, jolloin ruokintapöytä voidaan katsoa läpiajettavaksi. Tapaamisessa on kiinteistöpäällikkö todennut, että noilla muutoksilla ruokintapöytä olisi läpiajettava, mutta tarjouksessa ei siis tätä mallia ole esitetty. Tapaamisesta ei ole tehty muistiota eikä pöytäkirjaa eikä siten asiaa ole kirjattu, koska hankintayksikkö ei voi hyväksyä tarjousten muutoksia jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Myös markkinaoikeus toteaa, että jo annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on kiellettyä. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Navettarakennus, kohta lannanpoisto Suomen Valmisnavetat Oy tarjosi lehmille syviä lietekuiluja ja vapaavalutusta pumppauskaivoon. Nuorkarjalla matalat lietekuilut ja vaijerikäyttöinen raappa ritilän alla. Tässä vertailuperusteessa hankintayksikkö arvosti matalia lietekuiluja, jotka voittaneella oli kaikille eläinryhmille. Matalien lietekuilujen arvostamisen perusteena on rakennuspaikan lähellä oleva kallio, jonka räjäytystöitä pyritään välttämään. Tässä vertailuperusteessa Suomen Valmisnavetat Oy sai siksi 5 pistettä, ja voittaja 15.

15 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Lannanpoiston toimivuutta arvioitiin myös. Suomen Valmisnavetat Oy tarjosi ratkaisua, josta kuivalannan poisvienti järjestetään useasta paikasta ja tarjottuun ratkaisuun kuului myös vaijerivetoinen raappa, joka on toiminnallinen ja terveydellinen riski. Voittaneen tarjoajan ratkaisussa kuivalannan poisvienti on hoidettu keskitetysti, slalom järjestelmässä on vähemmän huolettavia osia. Suomen Valmisnavetat Oy sai tässä 25 pistettä, voittanut 35 pistettä. Suomen Valmisnavetat Oy esille tuomat ratkaisut/mahdollisuudet on jätetty tarjousten jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Navettarakennus, kohta Rakolattian palkit Suomen Valmisnavetat Oy ei ollut tarjouksessaan selostanut mitään rakolattian palkeista, tässä kohtaa tarjouslomaketta oli tyhjä kohta. Vertailuperusteessa arvostettiin kantavuutta ja lannanläpäisyä. Suomen Valmisnavetat Oy sai 0 pistettä, voittaja 10 pistettä. Suomen Valmisnavetat Oy esittely palkeista on jätetty tarjousten jättöajan jälkeen. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä. Koulutusyhteistyö Vertailuperusteessa arvostettiin jatkuvaa, laaja-alaista, kansainvälistä ja opetusta tukevaa koulutusyhteistyötä. Pyydettiin selostus koulutusyhteistyön tavoitteista, toimintavoista ja määrästä. Suomen Valmisnavetat Oy:n tarjouksessa kuvattiin oman henkilökunnan koulutustarvetta, ei varsinaista kuvausta koulutusyhteistyöstä, ainoastaan harjoittelu sekä kansainvälinen yhteistyö. Se sai tässä 5 pistettä. Voittaja sai 20 pistettä, koska sillä oli laaja-alaisempi ja suunnitelmallisempi koulutusyhteistyökuvaus. Suunnitelmassa oli asiantuntijuutta opetuksesta laaja-alaiseesti; teemapäivät navetan ja peltopuolen kanssa, konekurssit, harjoittelu, yhteistyöyliopistoja eri maissa. Suomen Valmisnavetat Oy parantaa tarjoustaan oikaisuvaatimuksessaan. Hankintalain perusperiaatteita on, että päätös perustuu määräaikana annettuihin tarjouksiin. Hankintayksikkö ei siten voi eikä saa hyväksyä tarjoajalta tarjouksen täydennyksiä tai muutoksia tarjousten jättöajan jälkeen. Tämän perusteella hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon esitettyä suunnitelman muutosta eikä siis muuttaa kyseisen vertailuperusteen pisteytystä.

16 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Kaikkiin edellä mainittuihin perusteluihin viitaten, päätös ja sen perustelut ovat olleet hankintalain mukaiset. Mustialan uuden navetta KVR - urakasta on tehty sopimus NHK - keskus Oy:n kanssa.. Hankkeen valmistelijoiden edellä esitetyn vastineen perusteella ei ole syytä muuttaa hankintapäätöstä. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Suomen Valmisnavetat Oy:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muutta talousjohtaja Mirja Pöhön hankintapäätöstä Esityksen mukaan. Mirja Pöhö poistui paikalta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Pykälän käsittelyn ajan pöytäkirjan pitäjänä toimi pääjohtaja Pertti Puusaari.

17 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta Yhtymähallitus 130 Opetus-ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lau sun not ammattikorkeakoulu-uudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä la ki luonnok ses ta (OKM/34/010/2013, Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi am mat ti kor kea kou lu lain sää dän tö kokonaisuudessaan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka kor vai si vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Esityksellä muodostettaisiin ammattikorkeakouluista osakeyhtiömuotoisia oi keus hen ki löi tä ja säädettäisiin eräistä ammattikorkeakoulun toimielimistä, nii den kokoonpanosta ja valinnasta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täy dentäen. Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädettäisiin myös am mat ti kor kea kou lujen rahoituksesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Val tio neuvos to päättäisi edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myönnettävistä toimi lu vis ta. Uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu am mat ti kor keakou lu jen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle. Toinen vaihe toteutetaan samassa ai ka tau lus sa kuin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus. Esityksessä ehdotetaan lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäse nyy den muuttamista pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tut kintoa opis ke le vil le opiskelijoille. Samalla mahdollistettaisiin opis ke li ja ter veyden huol lon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksun kerääminen vastaa vaan tapaan kuin on tehty yliopisto-opiskelijoiden osalta. Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesa hal li tuk sen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi sekä luonnos hallituksen esi tyk sek si ammattikorkeakoululaiksi ovat esityslistan asiakirja-aineistona. Esitys: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä kiittää lausuntopyynnösä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Kokonaisuudessaan lakiesitys on ammattikorkeakoulujen uudistumista ja asemaa vahvistava kokonaisuus. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä tukee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) lausuntoa lakiluonnoksesta. Hämeen ammattikorkeakoulu nostaa erikseen esille kyseisestä lausunnosta seuraavat kohdat:

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Koulutusohjelman maksullisuus Hämeen ammattikorkeakoulu pitää tärkeänä, että myös perustutkinnon EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voitaisiin periä lukukausimaksu. Näin turvattaisiin laajemmin koulutusviennin mahdollisuuksia. Tässä yhteydessä maksullisuuden ja stipendijärjestelmän muodostama kokonaisuus tulisi selvittää. 26 Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hämeen ammattikorkeakoulu yhtyy Arenen esittämään kantaan, ettei ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kolmen vuoden työkokemusvaadetta edellytettäisi kansainvälisissä kaksoistutkinto-ohjelmissa. 44 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Hämeen ammattikorkeakoulu pitää erittäin tärkeänä arvonlisäveron korvauksen säilymistä nyt esitetyssä muodossa, jolloin ammattikorkeakoulujen ALV-kohtelu on yhdenmukainen yliopistojen vastaavan menettelyn kanssa. Käytännön selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi verohallinnon on jatkossa tarkoituksenmukaista laatia vastaava verotusohje ammattikorkeakouluille kuin yliopistoillekin laadittiin. 8 Koulutustehtävä Hämeen ammattikorkeakoulun näkemys on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen tulee olla yhtenäinen. Nykyinen ja esitetty käytäntö on vaikeaselkoinen ja aiheuttaa sekaannuksia. Hämeen ammattikorkeakoulu sitoutuu Arenen esitykseen siitä, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeeksi tulisi maisteri-amk. Päätös: Esityksen mukaisesti.

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnassa Yhtymähallitus 118 Puitesopimuksella osapuolet sopivat teräsrakentamisen ja ohut le vy tek no logian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnan seutukunnassa. Tavoitteena on yh teis työn kautta synnyttää alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti mer kittä vä alan kehitysympäristö (Steel Construction Excellence Center) eri kou lutus as tei den, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Toiminta keskittyy teräs ra ken ta mis- ja ohutlevyalan tutkimustoiminnan ja koulutustarjonnan jatku vuu den varmistamiseen ja kehittämiseen Hämeenlinnassa. Yhteistyö eri kou lu tus as tei den (ammattioppilaitos, ammattikorkea ja yliopisto) välillä on toi min nas sa keskeistä. Toimijoina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, pe rustet ta va Hämeenlinnan seudun kehittämisyhtiö Oy, Ammattiopisto Tavastia se kä Rautaruukki Oyj. HAMK sitoutuu osaltaan yhteensä vuo tuisen satsaukseen toimintaan. HAMK:n Ohutlevykeskus on toiminnan keskiös sä. PUITESOPIMUS TERÄSRAKENTAMISEN JA OHUTLEVYTEKNOLOGIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ Tällä puitesopimuksella osapuolet sopivat teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä Hämeenlinnan seutukunnassa. Sopimuksessa on esitelty sopijaosapuolet, sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä sopijaosapuolten taloudelliset sitoumukset ja velvollisuudet. 1. Sopijaosapuolet Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Ammattiopisto Tavastia (Tavastia) Hämeenlinnan kaupunki (Hämeenlinna) Perustettava Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy (Kehittämisyhtiö) Rautaruukki Oyj (Ruukki) 2. Sopimuksen tausta, tarkoitus ja tavoitteet Metalli- ja teknologiateollisuus on Hämeen seutukunnan elinkeinoelämälle erittäin merkittävää: metalliteollisuuden 350 yritystä työllistävät yli 5000 henkilöä. Hämeen merkittävin elinkeino on teknologiateollisuus, joka tuottaa Hämeen alueen tavaraviennistä 50 %. Koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista 56 %:a on peräisin teknologiateollisuudesta.

20 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Uuden teknologian käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää seutukunnan yritysten kilpailukyvyn parantamiselle ja vaatii alueen yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja panostusta tutkimukseen. Laskusuhdanteen mentyä ohi on terästeollisuudessa odotettavissa työvoimapulaa alan eläköitymisen vuoksi. Kanta-Hämeessä tarvitaan tulevaisuudessa uusia monialaisia osaajia, mikä vaatii yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Tämän puitesopimuksen tarkoitus on luoda dynaaminen kehittämisympäristö, joka keskittyy teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen edelleen kehittämiseen mm. yrityksissä sekä näiden alojen tutkimustoiminnan ja koulutustarjonnan jatkuvuuden varmistaminen Hämeenlinnan seutukunnan alueella. Tarkoitus on synnyttää alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä alan huippuosaamiskeskus, joka keskittyy myös metallialan uuden yritystoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Päämääränä on vahvistaa jo olemassa olevaa ohutlevy- ja teräsrakenteiden osaamiskeskittymää (Ohutlevykeskus) niin, että eri koulutusasteiden, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä hyödynnetään nykyistä tehokkaammin. Tätä uutta sopijaosapuolten muodostamaa osaamiskeskittymää kutsutaan tässä sopimuksessa nimellä Steel Construction Excellence Center (SCEC), jota toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Seinäjoen alueen kanssa. Se tulee olemaan osa Visamäen kampusalueen Korkeakoulukeskusta, ja kansallisesti merkittävä ja tunnustettu sekä kansainvälisesti tunnettu teräsrakentamisen ja ohutlevyalan tutkimuksen ja koulutuksen tekijä. Näin vahvistetaan nykyisiä metallialan kasvuyrityksiä ja niiden mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa sekä luodaan edellytyksiä alueelle sijoittuville ja uusille yrityksille. Sopimuksen keskeinen tavoite on teräsrakentamisen ja ohutlevyalan uusimpia sovelluksia hyödyntävien yritysten syntyminen sekä uuden teknologian, kuten digitaalisuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen sovellusten, hyödyntäminen alueen yritysten kasvun tukena. Tämän sopimuksen yleiset tavoitteet ovat: luoda kansallisesti merkittävä ja tunnustettu sekä kansainvälisesti tunnettu teräs- ja ohutlevyalan tutkimuksen ja koulutuksen tekijä edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä Hämeen seutukunnan alueen metallituotealalla toimivien yritysten, erityisesti Ruukin, ja oppilaitosten välillä tarjota testaus- ja asiatuntijapalveluja sekä koulutusta ja siten edistää yritysten tuotekehitystä

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus valmistella ja toteuttaa ohutlevytuotteisiin ja teräsrakentamiseen liittyviä julkisrahoitteisia tutkimushankkeita. Tavoitteena ovat erityisesti sopijapuolten yhteiset hankkeet. ylläpitää tutkimusyhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin (esim. tutkimuslaitokset ja yliopistot) edistää alan yritysten kansainvälistymistä lisätä opiskelijoiden kiinnostusta teräsrakenne- ja ohutlevyalaa kohtaan ja lisätä alalta valmistuneiden lukumäärää kehittää teräsrakentamiskoulutusta niin, että alueen yritysten tarpeet tulevat nykyistä paremmin huomioiduiksi esimerkiksi rakentamalla ja toteuttamalla uusia tutkimus- ja oppimisympäristöjä sekä koulutussisältöjä tuoda tiedekorkeakoulun (Tampereen teknillinen yliopisto) koulutusja asiantuntijapalveluita alueelle. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutuminen varmistaa osaltaan metallituotteiden valmistuksen jatkumisen alueella ja parantaa alan yritysten kilpailukykyä kehittämällä mm. ohutlevyteknologian osaamista ja lisäämällä alan tuotekehitystä. Lisäksi toteutuminen lisää alan toimijoiden moniosaamista teräsrakentamisen alalla, jossa hyödynnetään eri koulutusasteiden ja tutkimuksen yhteensovittamista sekä eri toimialojen (metalli, LVI, sähkö ja automaatio) luvanvaraisuuksien huomioimista koulutussisällöissä. Sopijaosapuolet sitoutuvat kukin omalta osaltaan edistämään sopimuksessa mainittujen yleisten tavoitteiden toteutumista sekä erityisesti Steel Construction Excellence Center -osaamiskeskittymän kehittämistä kohdassa 3 tarkemmin yksilöidyllä tavalla. 3. Sopimusosapuolten roolit ja velvollisuudet HAMK kouluttaa opiskelijoita seutukunnan teknologiateollisuuden tarpeisiin 15:ssä tekniikan alan koulutusohjelmassa. HAMKilla on keskeinen asema Hämeenlinnan seutukunnan innovaatioympäristön rakentajana ja kärkiosaamisen kehittymisen tukijana. Erityisesti HAMKin vanhimmalla osaamiskeskittymällä Ohutlevykeskuksella on merkittävä rooli sekä Ruukin että muiden alueen teräsalan toimijoiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskus on 15 vuotta toiminut ohutlevytuotteiden tutkimus- ja tuotekehityksessä ja on merkittävä ohutlevyteknologian osaaja Suomessa. Tutkimustoiminnan lisäksi Ohutlevykeskus osallistuu aktiivisesti HAMKin opetustoimintaan tekniikan

22 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus alan koulutusohjelmissa vastaamalla teräsrakenteisiin liittyvistä opintojaksoista sekä ohjaamalla opinnäytetöitä ja harjoittelujaksoja. HAMK on Suomessa ainoa ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa teräsrakentamisen pääainevaihtoehdon Construction Engineering -koulutusohjelmassa. Koulutusohjelman antama tutkinto on teknologiateollisuuden työnantajien keskuudessa arvostettu. Yritysten, yliopistojen, toisen asteen opetuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä HAMKin tekniikan alan opetusta voidaan kehittää edelleen vastaamaan entistä paremmin seutukunnan yritysten tarpeita. HAMK sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - Ohutlevykeskuksen henkilöstökustannuksiin, jotka liittyvät tämän sopimuksen toteutukseen - tutkimuslaitehankintoihin - hankkeiden omarahoitusosuuksiin - HAMKin ja Ammattiopisto Tavastian väliseen yhteistyöhön (vähintään /vuosi) - yritysyhteistyön kehittämiseen (vähintään /vuosi). Perustettava Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy on Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiö, joka tarjoaa seudun yrityksille palveluja, neuvontaa ja kumppanuutta. Yhtiön visio on tehdä Hämeenlinnan seudusta Etelä-Suomen vetovoimaisin yrittämisen ja asumisen paikka. Tämä toteutuu vahvistamalla elinkeinoelämän ja yritysten toimintamahdollisuuksia sekä kasvattamalla seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy edistää yritysten verkostoitumista sekä luo mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Yhtiö toimii tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä yritysten sekä muiden elinkeinoelämän toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy viestii seudun osaamisesta ja vahvuuksista sekä markkinoi seutua hyvänä asuin- ja matkailukohteena sekä yritysten sijoittumispaikkana. Yhtiön omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Hämeenlinnan kehittämisyhtiö Oy sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - tämän sopimuksen puitteissa tehtävän yritysyhteistyön koordinointiin sisältyvät henkilöstökustannukset ja ostopalvelut - tämän sopimuksen toimia koskevaan viestintään - yritysyhteistyön kehittämiseen (vähintään /vuosi) - uusien teräsrakenneratkaisuiden ideointi- ja kehitystyöhön

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus (vähintään /vuosi) - pk-yritysten koekohteiden testaukseen ja simulointiin kokeiluympäristössä - uusien sopimuksen piiriin kuuluvien kehitysympäristöjen testaukseen - hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hämeenlinna kaupunki sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä ja sillä on pitkät teolliset perinteet. Hämeenlinnassa on noin asukasta. Kaupungin suurin teollinen työnantaja on Rautaruukki Oyj. Yksi tärkeimmistä Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoelämän kehittämiskärjistä on konepaja- ja metallitoimiala. Hämeenlinnan kaupungin, Kehittämisyhtiön ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen Korkeakoulukeskus on koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tärkeä kehitysympäristö. Hämeenlinnan kaupunki sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään - teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian koulutusta edistäviin tarkoituksiin (vähintään /vuosi) - tuomaan yliopistojen tai tutkimuslaitosten koulutus- ja asiantuntijapalveluja SCEC-osaamiskeskittymän käyttöön - tämän sopimuksen tavoitteita edistävien uusien hankkeiden valmisteluun - kansainvälisten verkostojen luomiseen Kaupungin tässä sopimuksessa rahoittamalla koulutustoiminnalla tähdätään ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyöhön sekä alueen yritysten tarvitsemien koulutuspalvelujen järjestämiseen. Puitesopimuksen ohjausryhmä tekee vuosittain esityksen Hämeenlinnan kaupungille rahoituksen suuntaamisesta. Ammattiopisto Tavastia järjestää kone- ja metallitekniikan peruskoulutusta ja ammattitutkintoja seuraavasti: I Valmistustekniikan koulutusohjelma levyseppähitsaajat koneistajat II Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma kunnossapitoasentajat Perustutkinnon opiskeluun kuuluu vähintään 24 opintoviikkoa työssäoppimista. Työssäoppiminen järjestetään yhteistyössä elinkeinoalueen työnantajien kanssa. Lukuvuoden aikana työssäoppimiseen osallistuu noin

24 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus opiskelijaa. Opiskelijatöinä tehdään asiakastöitä, joista esimerkkinä ovat: moduulimitoitetut teräsrakenteet (katokset, varastot, autotalli) erilaiset levy- ja hitsaustyöt sekä koneistustyöt alihankintatyöt hitsaajien pätevyyskokeiden valvonta. Ammattiopisto Tavastia sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Rahoitusta käytetään kone- ja metalliosaston henkilöstökustannuksiin, jotka liittyvät tämän sopimuksen toteutukseen työssäoppimisen ohjaukseen alueen yrityksissä laiteinvestointeihin hankkeiden omarahoitusosuuksiin Ammattiopisto Tavastian ja HAMKin väliseen yhteistyöhön (vähintään /vuosi). asiakastöiden ohjaukseen ja toteutukseen (vähintään /vuosi) Ammattiopisto Tavastia tekee yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa alan opetuksessa siten, että ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelevat erilaisia teräs- ja levyrakenteita ja ammattiopiston opiskelijat puolestaan valmistavat suunnitellut rakenteet. Lisäksi yhteistyötä on tehty teräsrakenteiden koekuormitusten ja korroosiokestävyyden osalta. Uudeksi kehityskohteeksi on nostettu aurinkoenergian hyötykäyttö. Tavoitteena on suunnitella koulutusta, joka palvelisi yrityksiä aurinkopaneeli- ja aurinkokeräinjärjestelmien suunnittelussa, asentamisessa, tarkastuksissa ja käyttöönotossa. Koulutus toteutettaisiin yhteistyössä niiden yritysten kanssa, jotka valmistavat kyseisiä järjestelmiä tai niissä tarvittavia komponentteja. Koulutuksen osana rakentuu Ammattiopisto Tavastiaan kansallisesti merkittävä aurinkovoimala. Ruukki on kansainvälisesti merkittävä teräksen ja ohutlevytuotteiden valmistaja ja markkinoija, jonka ohutlevytuotteiden valmistus tapahtuu Hämeenlinnassa. Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Ruukin visio on olla energiatehokkaiden teräsratkaisujen innovatiivinen toimittaja ja rakentaa tulevaisuuden kestävämpää ympäristöä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

25 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ruukki sitoutuu :n vuosittaiseen rahoitukseen. Summa koostuu Rautaruukki Oyj:n, Ruukki Construction Oy:n ja/tai Ruukki Metals Oy:n rahoitusosuuksista. Rahoitusta käytetään Ruukin toimintaa tukeviin tutkimusprojekteihin Ohutlevykeskuksessa suoritettaviin tutkimus- ja testaustöihin Uusien teräsrakenneratkaisuiden ideointi- ja kehitystyöhön erityisesti Ruukin tarpeisiin (vähintään /vuosi). Summa sisältää myös HAMKin saaman suoran rahoitustuen yhteisesti sovituissa julkisrahoitteisissa hankkeissa (kuten Tekes-, EAKR-, ESR-, RFCS-, EU-hankkeet), jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Hankkeen hakuvaiheessa Ruukki ja HAMK yhdessä sopivat sen rahoituksen suuruudesta, joka katsotaan kuuluvaksi Ruukin rahoitusosuuteen. Ruukki (tai sen tytäryhtiöt Ruukki Metals Oy tai Ruukki Construction Oy) tilaavat Ruukin toimintaa tukevat tutkimusprojektit tai Ohutlevykeskuksessa suoritettavat tutkimus- ja testaustyöt erillisillä toimeksiantokohtaisilla tutkimussopimuksilla. Toimeksiantokohtaisissa tutkimussopimuksissa määritellään tarkemmin muun muassa tutkimusten sisältö, vastuu- ja yhteyshenkilöt, aikataulu, kustannusarvio, veloitusperusteet ja laskutustapa, raportointi, tulosaineiston käyttöoikeudet sekä toimeksiantoa varten varatut henkilö- ja laiteresurssit. Selvyyden vuoksi sopijapuolet toteavat, että Ruukki voi rahoittaa tämän sopimuksen piirissä olevia tutkimuksia alle eurolla vuosittain, mikäli sopijapuolilla ei ole riittävästi sellaisia tutkimusprojekteja, jotka Ruukin arvion mukaan tukevat Ruukin liiketoimintaa, mikäli tutkimusprojektit eivät etene suunnittelussa aikataulussa tai eivät laadultaan vastaa sovittua taikka mikäli yksittäiset toimeksiantokohtaiset tutkimussopimukset päättyvät purun tai irtisanomisen johdosta. 4. Puitesopimuksen rahoitusmalli Puitesopimuksen rahoitusmallia on havainnollistettu kuvassa 1. Rahoitusmalli takaa vuosittaisen kehityspanoksen sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Jokainen sopijaosapuoli päättää oman rahoituksensa yksityiskohtaisesta käytöstä tämän sopimuksen tarkoituksia edistävään toimintaan. Jokainen sopijaosapuoli esittää rahoituksensa käyttösuunnitelman puitesopimuksen ohjausryhmälle vuosittain suunnitelmassaan. Jokainen sopijaosapuoli myös raportoi toimistaan ja rahoitusosuutensa käytöstä ohjausryhmälle

26 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus vuosittain. Laiteinvestointien rahoittamisesta vastaavat sopijaosapuolet itsenäisesti. Ohjausryhmän mahdollisesti ehdottamiin yhteisiin laitehankintoihin osallistumisesta päättää kukin sopijaosapuoli erikseen. Kunkin sopijaosapuolen kehityspanostuksia voidaan käyttää myös julkisen rahoituksen omarahoitusosuuksiin. Erityisen toivottavina pidetään hankkeita, joissa kaikki sopijaosapuolet ovat mukana. Sopimuksen olemassaolo osoittaa julkisen rahoituksen myöntäjille sopimusosapuolten sitoutumisen ja halun synergiaan hankkeita suunniteltaessa. Kuva 1. Puitesopimuksen rahoitusmalli. Esitetyt euromäärät ovat vuosittaisia rahoituksia. Kuvassa on mainittu esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista. Vähintään vuodessa kehityspanoksesta käytetään kolmeen kehityskohteeseen, jotka on nimetty seuraavasti: A. Yritysyhteistyö, B. Koulutusyhteistyö ja C. TKI-ideointi. A. Yritysyhteistyöhön varatun rahoituksen (vähintään ) käytöstä päätetään tapauskohtaisesti puitesopimuksen ohjausryhmässä sille tehtyjen esitysten perusteella. Tässä kehityskohteessa Hämeen

27 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Tavastia ja Kehittämisyhtiö kukin sitoutuvat vähintään :n vuosittaiseen rahoitukseen. Yritysyhteistyö-kehityskohteen rahoituksella toteutetaan konkreettista vuorovaikutusta ja yhteistyötä Hämeen seutukunnan alueen metallituotealalla toimivien yritysten ja oppilaitosten välillä. Keskeisin toimintamuoto ovat yrityksille tehtävät opiskelijatyöt, joiden toteutusta rahoituksella tuetaan. B. Koulutusyhteistyö koskee eri koulutusasteiden (ammattioppilaitos, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) välistä yhteistyötä. Koulutusyhteistyöhön varataan yhteensä vähintään vuodessa. Tämän rahoituksen käytöstä päättää ohjausryhmä sille tehtyjen esitysten perusteella. Tässä kehityskohteessa Hämeen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Tavastia sitoutuvat molemmat vähintään :n vuosittaiseen rahoitukseen yhteistoimintansa kehittämisessä. Keskeisenä tavoitteena molemmilla on opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Koulutusta kehitetään erityisesti teräsrakennesuunnittelussa ja toteutuksessa, ohutlevytuotteiden valmistustekniikoissa ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvässä problematiikassa. Opetustoimintaa kehitetään suuntaan, joka lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja vastaa nykyistä paremmin yritysten osaamistarpeisiin. Opetustoimintaan pyritään liittämään opintokokonaisuuksia, joissa opiskelijat ratkovat yritysten ongelmia. Rahoitusta käytetään opintojaksojen sekä harjoitus- ja opinnäytetöiden aiheuttamiin kustannuksiin (opettajien palkkakustannukset sekä materiaali- ja laitekustannukset). Hämeenlinnan kaupungin vähintään :n vuosittainen rahoituspanos kohdistetaan teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian koulutusta edistäviin tarkoituksiin kuten yliopistotasoisen koulutus- ja tutkimusasiantuntemuksen saamiseen Steel Construction Excellence Centerin piirissä tehtävään koulutus- ja tutkimustoimintaan. C. TKI-ideoinnin kohteessa rahoitus (vähintään ) käytetään uusien teräsrakenneratkaisuiden ja -rakenteiden ideointityöhön. Ruukki ja Kehittämisyhtiö kohdentavat kumpikin vähintään euron vuosittaisen kehityspanoksen tähän kehityskohteeseen. Tätä työtä varten muodostetaan työskentelyryhmä sopijaosapuolten asiantuntijoista sekä mahdollisesti ulkopuolisista asiantuntijoista, jotka pyrkivät uusien teräs- ja ohutlevyrakenneratkaisuiden synnyttämiseen, kokeiluun ja edelleen kehittämiseen. Tavoitteena on uusien metallituotteiden ja liiketoiminnan synnyttäminen. Ideoinnin tuloksena syntyneitä ratkaisuja voidaan kehittää edelleen Yritysyhteistyö kehityskohteen rahoituksella.

28 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ohjausryhmä Puitesopimuksen hallinnollisena vastuuorganisaationa toimii HAMK. Sopimuksen piirissä tehtävää toimintaa ohjaa sopijaosapuolten yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat sopimuksen allekirjoitushetkellä alla luetellut henkilöt. Kukin sopijaosapuoli voi muuttaa ohjausryhmän edustajan omalla ilmoituksellaan. HAMK Janne Salminen Lassi Martikainen Hämeenlinnan kaupunki Juha Isosuo Ammattiopisto Tavastia Jouni Haajanen Ari Pöllänen Kehittämisyhtiö Timo Kärppä Ruukki Antti Markkula Pekka Roivio Ohjausryhmän tehtävä on johtaa sopijaosapuolten yhteistoimintaa tämän sopimuksen mukaisesti. Ohjausryhmä tekee vuosittain suunnitelman, jonka tulee noudattaa tässä sopimuksessa sovittuja periaatteita. Ohjausryhmään voidaan kutsua sopijaosapuolten yksimielisen päätöksen perusteella asiantuntijajäseniä. Päätökset pyritään tekemään ohjausryhmässä yksimielisesti. Ohjausryhmä voi sopia tarkemmista menettelytavoista ryhmän kesken. 6. Sopimuksen kesto Sopimuskausi alkaa ja päättyy Sopimuksen voimaantulo Sopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolten hyväksymispäätökset ovat lainvoimaiset ja kukin sopijapuoli on allekirjoittanut tämän sopimuksen. 8. Sopimuksen muuttaminen, purkaminen ja sopimuksesta irtautuminen Kukin sopijapuoli voi esittää muutoksia sopimukseen. Muutoksista päättää ohjausryhmä yksimielisesti tai sopimiensa menettelytapojen mukaisesti.

29 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kukin sopijaosapuoli voi esittää sopimuksen purkamista. Sopimus voidaan purkaa, jos sopimuksen täyttämisen edellytykset raukeavat. Sopimus voidaan purkaa, jos joku sopijaosapuolista laiminlyö tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Sopimuksen purkamisesta päättää ohjausryhmä. Sopimuksen purkaminen voi koskea yhtä tai useampaa sopijapuolta. Muut sopijapuolet voivat jatkaa sopimusta. Jos sopijapuoli hakee, haetaan tai asetetaan konkurssiin tai velkasaneerausmenettelyyn, päättyy tämä sopimus välittömästi kyseisen sopijaosapuolen osalta. 9. Riitaisuuksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta johtuvat mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Jos mahdollisia riitoja ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettely pidetään Helsingissä Suomessa suomen kielellä. 10.Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty viisi (5) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan kaupunki Kehittämisyhtiö Oy Rautaruukki Oyj pp. Pertti Puusaari, rehtori Jouni Haajanen, johtaja Timo Kenakkala, kaupunginjohtaja Mervi Käki, toimitusjohtaja

30 PÖYTÄKIRJA 11/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy puitesopimuksen ja valtuuttaa rehtori Pertti Puusaa ren allekirjoittamaan sopimus. Päätös: Kokous keskeytettiin. Tarja Filatov jääväsi itsensä, koska on Kehittämisyhtiö Oy:n hallituksen jäsen. Sari Rautio jääväsi itsensä, koska on Innopark Programmes Oy:n hallituksen jäsen. Varapuheenjohtaja Kai Heimonen siirtyi johtamaan kokousta. Keskustelun aikana Kai Heimonen teki asiasta pöydälle jättämisesityksen, jotta asiaan ehditään perehtyä. Hannu Nokkala kannatti Kai Heimosen esitystä. Koska asiaa ei voitu yksimielisesti hyväksyä, puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen; esittelijän esitys JAA ja Kai Heimosen esitys EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Ilovuori, Kattainen, Mäkelä) ja 6 EI-ääntä (Heimonen, Julin, Nieminen, Nokkala, Ranne, Setälä). Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen perusteella Kai Heimosen esityksen tulleen yhtymähallituksen päätökseksi. Asia jätetään pöydälle. Yhtymähallitus 131 Teräsrakentamisen puitesopimus on osa strategian mukaista työskentelyä työelämäyhteyksien ja koulutuksen laadun parantamiseksi. Puitesopimus muodostaa omalta osaltaan hyvän henkisen pohjan jatkaa kokonaisuuden kehittämistä. Puitesopimuksen keskeinen toimija Ohutlevykeskus on yksi strategian mukaisista työelämälähtöisistä tutkimusyksiköistä, joka on toiminut jo 15 vuotta. Strategian ja toimilupahakemuksen mukaiset työelämälähtöiset tutkimusyksiköt toimivat useammalla paikkakunnalla. Verkostomaisuudestaan huolimatta kukin tutkimusyksikkö muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ohutlevykeskuksen osalta painoalat jakautuvat alkuvaiheessa Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä seuraavasti perustuen toimilupahakemuksessa esitettyjen koulutusvastuiden mukaisesti: Hämeenlinna: Ohutlevytekniikka, Teräsrakentaminen Riihimäki: Konepaja- ja valmistustekniikka, laserhitsaus ja leikkaus, 3D-suunnittelu Tutkimusyksiköiden sisältöä ja toimintaa kehitetään yhteistyössä seutukunnallisten toimijoiden kanssa uuden strategian mukaisesti. On oleellista, että työelämälähtöisten tutkimusyksiköiden asiakkuudet tulevat kattavasti HAMKin koko toiminta-alueelta.

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Nykytilanteen kuvaus Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Nykytilanteen kuvaus 4. Huippuosaamiskeskusten benchmarkkaustutkimus 4.1. Kansalliset huippuosaamiskeskukset 4.2. Kansainväliset huippuosaamiskeskukset 5.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 11/2014 298 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Yhtymähallitus Aika 24.11.2014 klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 10.09.2015 AIKA 10.09.2015 kello 18:00-19:06 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 208 Kiinteistön rakentamisvelvoitteen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti (kokoustila Isoneuvos)

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti (kokoustila Isoneuvos) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 8/2014 1 Konsernihallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti (kokoustila Isoneuvos)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 24.06.2013. Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi

Tarjouspyyntö 24.06.2013. Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi Tarjouspyyntö OKM/22/240/2013 24.06.2013 Viite Asia Toimenpideohjelma psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi sekä kiusaamisen vähentämiseksi Tarjouspyyntö ohjelman kehittämisestä,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Torstai 16.5.2013 kello 15.00 18.25 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132 Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 94 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 134 95 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 135 96 KATUVALAISTUSVERKKOON

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 12.4.2011 kello 16.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53 Kaupunginvaltuusto 10.05.2010 AIKA 10.05.2010 klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot