Osavuosikatsaus 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2015"

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2015 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Perusturva Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Sairaalanmäen uudisrakentamisen hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 63,9 milj. euroa. Kaupungin osuus osakepääomasta on 61,71 %, HUS:n osuus on 38,29 %. Talous Vuosi 2015 alkoi talouden suhteen kausibudjettia parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,4 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot pienenivät noin 1,8 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti lasku oli 2,3 %. Kaikki toimialat alittivat jaksobudjetin, lopullisia johtopäätöksiä tilanteesta ei kuitenkaan ensimmäisen kolmanneksen perusteella vielä voi tehdä. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden vastaavasta ajasta 0,3 % (3,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, ylittyivät budjetoiduista noin 1,4 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ne olivat 2,6 milj. euroa korkeammat (8,2 %). Valmistus omaan käyttöön toteutui liki kausibudjetin mukaisesti. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 31,8 % ( käyttö oli 33,1 %). Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 0,9 milj. euroa. Ylitys oli yhteisöverossa 0,7 milj. euroa, kunnallisverossa 0,1 milj. euroa ja kiinteistöverossa 0,1 milj. euroa. Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna muutosta oli 0,9 %. Kunnallisveroa saatiin tarkasteluajanjaksolla 0,6 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroa saatiin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet toteutuivat vuoden huhtikuuhun verrattuna 2,1 %, eli 0,3 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Valtionosuudet olivat suunnilleen samalla tasolla kuin jaksobudjetissa. Myös koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan Vuosikate toteutui noin 4,7 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Vuosikatteen määrä ylitti vuoden vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 2,1 milj. eurolla, ilman myyntivoittoja vuosikate oli 1,0 milj. euroa parempi Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /13 15/14 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Talousarvion myyntivoittotavoite on 5,5 milj. euroa. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,

3 saatu 2,4 milj. euroa, edellisen vuoden huhtikuussa määrä oli 1,4 milj. euroa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että kaupunki on alkuvuonna myynyt asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli vielä huhtikuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 18,7 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Aamutuulen päiväkotiin ja Uimahallin peruskorjaukseen, kunnallistekniikassa Ylijurvan alueeseen ja Antinsaaren teollisuusalueelle. Veden investointien toteumaprosentti oli 10,6 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Joulukuussa nostettu talousarviolaina vahvisti kaupungin kassaa niin, että alkuvuonna ei ole ollut tarvetta nostaa pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 6,9 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 112,4 milj. euroa (2 419 euroa/asukas). Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin on myönnetty euroa lisämäärärahaa. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Konserni- ja tukipalvelujaosto on esittänyt siirrettäväksi investointien määrärahasta euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä. Henkilöstömäärä Kaupungin talouden tasapainottamistoimet näkyvät myös kaupungin henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden 2015 talousarvion määrärahat edellyttävät noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen nähden. Henkilöstökulut on arvioitu vuodelle ,6 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden tilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen pienentäminen on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Näitä ovat eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen, palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylitöiden minimointi ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden () huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 147 työntekijällä. Henkilöstömäärä on jatkanut vähenemistään myös edelliseen kuukauteen verrattuna, jolloin vastaava vähennys oli 96 henkilöä. Vähennys muodostuu yhteisesti vakinaisten, määräaikaisten sekä sijaisena toimivan henkilöstön lukumäärätarkastelusta. Sivutoimiset työntekijät eivät ole mukana luvuissa. Kaikki toimialat (pl. Hyvinkään vesi) ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) työntekijää. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli huhtikuun 2015 lopussa 73 työntekijää vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitystrendi on ollut viimeisen vuoden ajan merkittävästi laskeva. Koko vuoden henkilöstömäärätavoitteeseen pääsyä arvioidessa on kuitenkin huomattava, että vuonna henkilöstömäärä väheni loppuvuotta kohti. Näin ollen tavoitteeseen pääsy edellyttää, että myös loppuvuonna 2015 henkilöstömäärä vähenee edelleen. 2

4 I Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 2015 Muuttoliikkeen osalta vuosi on alkanut suhteellisen tavanomaisissa merkeissä. Tulomuuttajia muista Suomen kunnista kertyi 680, mikä on lähes yhtenevä edeltäneiden10 vuoden tammi-huhtikuun keskiarvon (683) kanssa. Lähtömuuttajien määrä (597) oli hieman 10 vuoden keskiarvoa (616) pienempi. Vaikka muuttovoittoa kertyi tammi-huhtikuussa 2015 vähemmän kuin kahtena edellisvuotena, niin kotimaasta kertyneellä muuttovoitolla mitattuna ensimmäinen vuosikolmannes oli kuitenkin koko 2000-luvun neljänneksi paras. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on yhä selvästi (-88) pienempi kuin vuotta aiemmin Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina Toimintaympäristö Väestönkasvu oli vuoden 2015 tammihuhtikuussa kohtuullista, mutta pienempää kuin samalla aikavälillä kahtena edeltävänä vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvoi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 89 asukkaalla. Huhtikuun viimeisenä päivänä kaupungissa oli asukasta II III IV VVI VII VIII IX XXI Hyvinkään väkiluvun kehitys 1/ IV/2015 XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI Alkuvuoden väestönkasvu rakentui poikkeuksellisesti pelkästään kotimaasta ja ulkomailta saadun muuttovoiton varaan (yht. +92 asukasta), sillä syntyneiden enemmyys on alkuvuonna ollut lievästi negatiivinen (-3). ssa siis kuoli enemmän hyvinkääläisiä kuin syntyi uusia. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko 2000-luvulla, kun syntyneiden enemmyys jäi negatiiviseksi ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Viime vuodet jatkunut laskeva trendi syntyvyyden osalta näyttäisi siis jatkuvan vuonna XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys KUUMA-kuntien keskuudessa Hyvinkään alkuvuoden väestönkasvu oli neljänneksi suurinta. Järvenpää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi kasvattivat pitkälti luonnollisesta väestönkasvusta johtuen asukasmääräänsä selvästi Hyvinkäätä enemmän, mutta esimerkiksi vuonna voimakkaasti kasvaneen Keravan väestönkasvu näyttäisi pysähtyneen Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Väestömuutokset Työllisyystilanne on Hyvinkäällä edelleen haastava ja heikompi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2015 lopussa 11,1 %. Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys 3

5 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Työttömyysaste (Hyvinkää) huhtikuun lopussa vuosina henkilöllä, ja heitä oli Hyvinkäällä 772. Kasvua vuoden takaiseen on 28 %. Vuodenvaihteen (31.12.) tilanteeseen nähden pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50 henkilöllä. Viimeksi yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissa ollut helmikuussa Yli 50-vuotiaita oli huhtikuun 2015 lopussa työttömänä 930 henkilöä, kasvua vuoden takaiseen on 70 henkilön verran (8 %). 1,0 0, Koko maan työttömyysaste huhtikuun 2015 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 12,9 %, nousua vuoden takaisesta on 1,2 prosenttiyksikköä. Eniten työttömyys lisääntyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, jossa työttömien määrä oli huhtikuussa 15 % suurempi kuin vuotta aiemmin, ja työttömyysaste kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä. Hyvinkään kannalta positiivinen merkki on, että työttömyyskehitys on viimeisen vuoden aikana ollut vähemmän huonoa kuin useilla muilla seudun kunnilla. Työllisyystilanne on siis viimeisen vuoden aikana heikentynyt Hyvinkäällä selvästi vähemmän kuin muualla Uudellamaalla ja Suomessa keskimäärin. Vaikka työttömyyden kasvu on Hyvinkäällä ollut maltillisempaa kuin lähikunnissa, on Hyvinkään työttömyysaste edelleen KUUMAkuntien suurin. Työttömyysasteella mitattuna toiseksi heikoin työllisyystilanne oli Keravalla ja Vihdissä (työttömyysaste 10,8 %). Sipoossa työttömyysaste (6,3 %) oli puolestaan KUUMA-kuntien pienin. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingin (11,7 %) ja Vantaan (11,2 %) työttömyysasteet olivat huhtikuussa suuremmat kuin Hyvinkään työttömyysaste. Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 lopussa 2567 henkilöä. Työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 190 henkilöllä. Työttömiä on siis 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2013 huhtikuuhun nähden kasvua on 549 henkilöä (23 %). Nuorisotyöttömyyden kasvu näyttäisi tasaantuneen Hyvinkäällä, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun 2015 lopussa vain hieman (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 15 % (378 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Työttömät työnhakijat maaliskuussa vuosina Avoimet työpaikat Yli vuoden työttömänä Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat Työttömien määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä Hyvinkäällä on ollut viime aikoina kohtuullinen, ja huhtikuussa 2015 työpaikkoja oli avoinna selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 aikana avoinna yhteensä 357 kappaletta. Asuntorakentaminen Asuntorakentamisen osalta alkuvuosi oli erittäin hiljainen. Tammi-huhtikuussa valmistui ainoastaan 15 uutta asuntoa. Kaikki valmistuneet asunnot ovat erillisiä pientaloja, joten valmiiksi ei saatu yhtään kerrostalo- tai rivitaloasuntoa. Erittäin huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän jatkuva kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuoden takaisesta 4

6 Tammi-huhtikuussa valmistuneet asunnot vuosina Kerrostalo Rivi-tai ketjutalo Pientalo Rakennuslupia tammi-huhtikuussa myönnettiin yhteensä 56 uuteen asuntoon (16 pientalo- ja 40 kerrostaloasuntoa). Vuonna vastaavana ajankohtana myönnettiin rakennuslupa 18 pientaloasuntoon. 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminta 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan osalta on sovittu, että toiminnan raportointi kytketään osavuosikatsausaikatauluun. Vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta hankkeen raportointi on sisällytetty osavuosikatsaukseen. Toimintaan liittyvät tuloskorttitavoitteet on raportoitu muiden tuloskorttitavoitteiden tapaan omassa osiossaan. Osavuosikatsauksen liitteeksi on koostettu toimenpiteitä, joita 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toimintaan liittyen on tehty toimialoilla tammi-huhtikuun aikana. 5

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 4 kk Budjetti muutos budjetti 15/ ,6 Hallinto- ja kehittäminen ,0 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,8 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,8 Sosiaali- ja terveys ,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,9 Perusopetus ,6 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,5 Varhaiskasvatuspalvelut ,4 Opetustoimi ,2 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,6 Sivistystoimi ,9 Tekymin hall. ja kehitt ,5 Tekninen keskus ,3 Tekninen palvelukeskus ,5 Ympäristökeskus ,3 Tekniikka ja ympäristö ,4 Tarkastustoimi Vaalit ,2 Päätöksenteko ja hallinto ,0 Henkilöstöjaosto ,3 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,8 *Tilapalvelu ,2 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,5 Keskushallinto ,4 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,9 YHTEENSÄ ,6 Hyvinkään vesi ,3 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 15/14 Budjetti muu tos ,9 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot Myyntivoitot ,2 Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyt ,9 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,9 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,9 Verotulot ,2 * kunnallisvero ,7 * yhteisövero * kiinteistövero ,1 Valtionosuudet ,3 Yhteensä ,5 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,7 Ilman myyntivoittoja ,9 Poistot ,4 TILIKAUDEN TULOS Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 8

10 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2015 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-2/2015 KK 2015 Ero

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2015 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,4 % ,5 % 8000 Maa-alueiden osto ,4 % 8001 Maa-alueiden myynti ,5 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto ,6 % Arvopaperit myynti ,0 % Talonrakennus menot ,3 % Talonrakennus rahoitusosuus Uudisrakennus 9387 Martinkentän huoltorakennus ,3 % 721 Peruskorjaus 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu ,0 % 9501 Aseman kouu ,9 % 9503 Hakalantalo ,8 % 9516 Puolimatkan koulu ,3 % 9523 Vehkojan koulu ,7 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu ,0 % 9252 Aamutuulen päiväkoti ,8 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali ,2 % 9222 Sahanmäen palv.keskus ,1 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,7 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,0 % Muut Peruskorjauskohteet ,3 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,4 % ,0 % Kaltevankulman alue 0 Paavola Antinsaaren teollisuusalue Uudenmaankadun saneeraus Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,4 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,2 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,6 % Hyvinkään vesi ,6 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,7 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 10

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,4 122,1 Vuosikate/poistot (%) 44,0 43,7 88,1 213,3 162,6 Investointien tulorahoitus % 38,1 37,9 95, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

13 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2015 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 94 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat ,1 644 Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,8 40 Asiantuntijapalkkiot ,8 242 Työllistämistukipalkat ,1 129 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,5 547 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,4 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Pysyvästi Pysyvästi Vuonna 2015 Täyttölupien täyttämättä Lähtövaihtuvuus täyttämättä saadut mukaiset Eläköityneet jätetyt jätetyt täyttöluvat rekrytoinnit , , Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2015 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä 2015 työpanos 2015 henk. määrä työpanos 12

14 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2015 Muutos 4/14-4/15 Työpanos Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 4/2015-4/ Tot. tammihuhtikuu 2015 TA2015 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/ Ero 2015/ Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen * 23 * Perhe- ja sosiaalipalvelut * 161 * Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv * 485 * Erikoissairaanhoito ja tukipalv * 26 * Hyvinkään vesi KAIKKI YHT *organisaatiomuutoksen vuoksi ei vertailukelpoisia tietoja Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 0-20 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen muutos vuoden alusta

15 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 VÄESTÖMUUTOKSET 2013 kum kum kum. as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina 2013 & 140 Väestönmuutokset tammi-helmikuussa vuosina & keskiarvo syntyneiden enemmyys 2015 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2013 erotus erotus tammi 9,1 11,1 11,6 0, helmi 9,1 10,9 11,6 0, maalis 9,0 10,8 11,4 0, huhti 8,9 10,4 11,1 0, touko 8,8 10, kesä 10,0 11, heinä 10,9 11, elo 9,9 10, syys 9,3 10, loka 9,6 10, marras 9,8 10, joulu 11,1 12, kk keskiarvo 9,0 10,8 11,4 0, ,0 Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain , , , , , , , , ,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 keskiarvo keskiarvo

16 2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

17 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä)

20 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti 2015 Hallinto- ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Perusturva Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. Koulutus ja työpajatoim Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 19

21 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero * kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS

22 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu jetti- budjetti Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,2 88,1 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,5 95,7 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

23 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ( 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta) Vuosikasvutavoitetaso väestömäärälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuus-ajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaiksi turvallisuusasioissa, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaavat palvelut Hyödynnetään hyvinvointikertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjestelmänä Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystonttitarjonta MAL- aiesopimuksen velvoitteet Houkuttelevuudessa onnistuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistuminen Onnistuttava konkreettisissa toimenpiteissä, joilla parannetaan kaupunkilaisten turvallisuutta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpiteet. vastuutahot: hyvinvointityöryhmä ja -ohjausryhmä, kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto, edistetään keskustan täydennysrakentamista uudistamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, houkuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mukaan lukien tapaturmakehityksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelman laatiminen) Turvallisuuskysely kaupunkilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvinvoinnista (webropol-kysely, asteikko 1 5, tyytymätön tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemykset (kysely, asteikko 1 5) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti tavoitetaso yleisarvosana 3,5 asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: kem / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) kahden vuoden asuntotuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä tonttien luovutustavoite: 50 omakotitonttia, 4 yhtiö-muotoista tonttia ja 3 yritystonttia väestömäärä tavoitetaso: vuonna 2030 (vuosikasvutavoite 0,8 %) kaupunkilaisten näkemykset turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapaturmakehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu tavoitetaso näkemyksille, yleisarvosana 3,5 toimenpideohjelma laadittu Toukokuussa toteutettiin hyvinvointikysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset valmistuvat myöhemmin. Luovutuskelpoisten asuntonttien määrä on tavoitetason mukainen. Omakotitontteja on luovutettu 11 kpl. Vireillä olevissa, vuoden 2015 aikana valmistuvissa asemakaavoissa on asuntokerrosalaa noin k-m2 (Palojoenvarsi ja Kravunlaakso Metsäkaltevassa). Ensimmäisen vuosikolmanneksen väestönkasvu oli +0,2 % (89 asukasta). Turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja muiden turvallisuutta edistävien toimien toteutumisesta on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksen liitteessä. 22

24 TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta kaudella lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen Perusturvan virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toteutuksessa onnistuminen Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: Sivistystoimen johto Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toimenpiteet, vastuutaho: Perusturvan johto euro/toimintakate euroa/asukas euroa investointeihin suunnitelma tehty/ ei tehty opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas tavoitetaso: (Hyvinkään Vesi liikelaitos poislukien) tavoitetaso: suunnitelmakauden nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa tavoitetaso: suunnitelma tehty menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Toimintakate huhtikuussa 3,5 milj. euroa kausibudjettia parempi. Vuoden 2015 budjetoidut nettoinvestoinnit ovat -15,6 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut -1,8 milj. euroa. Suunnitelma pyritään laatimaan vuoden loppuun mennessä. menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu alkaen yksi päiväkoti ja alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat tammi-huhtikuussa pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. Toimenpiteet käynnissä. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot tammihuhtikuussa olivat pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. 23

Osavuosikatsaus 2/2015

Osavuosikatsaus 2/2015 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2015 Tammi-elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Kulttuuri-ja vapaa-aika Tot 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I / 2013

Osavuosikatsaus I / 2013 Osavuosikatsaus I / 2013 Tammi-huhtikuu asuntoja (kpl) ja väestönmuutos (hlöä) 350 300 250 200 150 100 50 0-50 Väestönmuutos, valmistuneet asunnot ja keskimääräinen työttömyysaste tammi-huhtikuu 2006-2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2017

Osavuosikatsaus 2/2017 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2017 Tammi- elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2017 Ta 2017 Tot 2016 Tot 2015

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot