Osavuosikatsaus 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2015"

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2015 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Perusturva Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Sairaalanmäen uudisrakentamisen hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 63,9 milj. euroa. Kaupungin osuus osakepääomasta on 61,71 %, HUS:n osuus on 38,29 %. Talous Vuosi 2015 alkoi talouden suhteen kausibudjettia parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,4 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot pienenivät noin 1,8 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti lasku oli 2,3 %. Kaikki toimialat alittivat jaksobudjetin, lopullisia johtopäätöksiä tilanteesta ei kuitenkaan ensimmäisen kolmanneksen perusteella vielä voi tehdä. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden vastaavasta ajasta 0,3 % (3,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, ylittyivät budjetoiduista noin 1,4 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ne olivat 2,6 milj. euroa korkeammat (8,2 %). Valmistus omaan käyttöön toteutui liki kausibudjetin mukaisesti. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 31,8 % ( käyttö oli 33,1 %). Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 0,9 milj. euroa. Ylitys oli yhteisöverossa 0,7 milj. euroa, kunnallisverossa 0,1 milj. euroa ja kiinteistöverossa 0,1 milj. euroa. Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna muutosta oli 0,9 %. Kunnallisveroa saatiin tarkasteluajanjaksolla 0,6 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroa saatiin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet toteutuivat vuoden huhtikuuhun verrattuna 2,1 %, eli 0,3 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Valtionosuudet olivat suunnilleen samalla tasolla kuin jaksobudjetissa. Myös koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan Vuosikate toteutui noin 4,7 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Vuosikatteen määrä ylitti vuoden vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 2,1 milj. eurolla, ilman myyntivoittoja vuosikate oli 1,0 milj. euroa parempi Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /13 15/14 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Talousarvion myyntivoittotavoite on 5,5 milj. euroa. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,

3 saatu 2,4 milj. euroa, edellisen vuoden huhtikuussa määrä oli 1,4 milj. euroa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että kaupunki on alkuvuonna myynyt asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli vielä huhtikuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 18,7 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Aamutuulen päiväkotiin ja Uimahallin peruskorjaukseen, kunnallistekniikassa Ylijurvan alueeseen ja Antinsaaren teollisuusalueelle. Veden investointien toteumaprosentti oli 10,6 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Joulukuussa nostettu talousarviolaina vahvisti kaupungin kassaa niin, että alkuvuonna ei ole ollut tarvetta nostaa pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 6,9 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 112,4 milj. euroa (2 419 euroa/asukas). Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin on myönnetty euroa lisämäärärahaa. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Konserni- ja tukipalvelujaosto on esittänyt siirrettäväksi investointien määrärahasta euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä. Henkilöstömäärä Kaupungin talouden tasapainottamistoimet näkyvät myös kaupungin henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden 2015 talousarvion määrärahat edellyttävät noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen nähden. Henkilöstökulut on arvioitu vuodelle ,6 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden tilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen pienentäminen on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Näitä ovat eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen, palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylitöiden minimointi ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden () huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 147 työntekijällä. Henkilöstömäärä on jatkanut vähenemistään myös edelliseen kuukauteen verrattuna, jolloin vastaava vähennys oli 96 henkilöä. Vähennys muodostuu yhteisesti vakinaisten, määräaikaisten sekä sijaisena toimivan henkilöstön lukumäärätarkastelusta. Sivutoimiset työntekijät eivät ole mukana luvuissa. Kaikki toimialat (pl. Hyvinkään vesi) ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) työntekijää. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli huhtikuun 2015 lopussa 73 työntekijää vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitystrendi on ollut viimeisen vuoden ajan merkittävästi laskeva. Koko vuoden henkilöstömäärätavoitteeseen pääsyä arvioidessa on kuitenkin huomattava, että vuonna henkilöstömäärä väheni loppuvuotta kohti. Näin ollen tavoitteeseen pääsy edellyttää, että myös loppuvuonna 2015 henkilöstömäärä vähenee edelleen. 2

4 I Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 2015 Muuttoliikkeen osalta vuosi on alkanut suhteellisen tavanomaisissa merkeissä. Tulomuuttajia muista Suomen kunnista kertyi 680, mikä on lähes yhtenevä edeltäneiden10 vuoden tammi-huhtikuun keskiarvon (683) kanssa. Lähtömuuttajien määrä (597) oli hieman 10 vuoden keskiarvoa (616) pienempi. Vaikka muuttovoittoa kertyi tammi-huhtikuussa 2015 vähemmän kuin kahtena edellisvuotena, niin kotimaasta kertyneellä muuttovoitolla mitattuna ensimmäinen vuosikolmannes oli kuitenkin koko 2000-luvun neljänneksi paras. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on yhä selvästi (-88) pienempi kuin vuotta aiemmin Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina Toimintaympäristö Väestönkasvu oli vuoden 2015 tammihuhtikuussa kohtuullista, mutta pienempää kuin samalla aikavälillä kahtena edeltävänä vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvoi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 89 asukkaalla. Huhtikuun viimeisenä päivänä kaupungissa oli asukasta II III IV VVI VII VIII IX XXI Hyvinkään väkiluvun kehitys 1/ IV/2015 XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI Alkuvuoden väestönkasvu rakentui poikkeuksellisesti pelkästään kotimaasta ja ulkomailta saadun muuttovoiton varaan (yht. +92 asukasta), sillä syntyneiden enemmyys on alkuvuonna ollut lievästi negatiivinen (-3). ssa siis kuoli enemmän hyvinkääläisiä kuin syntyi uusia. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko 2000-luvulla, kun syntyneiden enemmyys jäi negatiiviseksi ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Viime vuodet jatkunut laskeva trendi syntyvyyden osalta näyttäisi siis jatkuvan vuonna XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys KUUMA-kuntien keskuudessa Hyvinkään alkuvuoden väestönkasvu oli neljänneksi suurinta. Järvenpää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi kasvattivat pitkälti luonnollisesta väestönkasvusta johtuen asukasmääräänsä selvästi Hyvinkäätä enemmän, mutta esimerkiksi vuonna voimakkaasti kasvaneen Keravan väestönkasvu näyttäisi pysähtyneen Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Väestömuutokset Työllisyystilanne on Hyvinkäällä edelleen haastava ja heikompi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2015 lopussa 11,1 %. Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys 3

5 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Työttömyysaste (Hyvinkää) huhtikuun lopussa vuosina henkilöllä, ja heitä oli Hyvinkäällä 772. Kasvua vuoden takaiseen on 28 %. Vuodenvaihteen (31.12.) tilanteeseen nähden pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50 henkilöllä. Viimeksi yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissa ollut helmikuussa Yli 50-vuotiaita oli huhtikuun 2015 lopussa työttömänä 930 henkilöä, kasvua vuoden takaiseen on 70 henkilön verran (8 %). 1,0 0, Koko maan työttömyysaste huhtikuun 2015 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 12,9 %, nousua vuoden takaisesta on 1,2 prosenttiyksikköä. Eniten työttömyys lisääntyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, jossa työttömien määrä oli huhtikuussa 15 % suurempi kuin vuotta aiemmin, ja työttömyysaste kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä. Hyvinkään kannalta positiivinen merkki on, että työttömyyskehitys on viimeisen vuoden aikana ollut vähemmän huonoa kuin useilla muilla seudun kunnilla. Työllisyystilanne on siis viimeisen vuoden aikana heikentynyt Hyvinkäällä selvästi vähemmän kuin muualla Uudellamaalla ja Suomessa keskimäärin. Vaikka työttömyyden kasvu on Hyvinkäällä ollut maltillisempaa kuin lähikunnissa, on Hyvinkään työttömyysaste edelleen KUUMAkuntien suurin. Työttömyysasteella mitattuna toiseksi heikoin työllisyystilanne oli Keravalla ja Vihdissä (työttömyysaste 10,8 %). Sipoossa työttömyysaste (6,3 %) oli puolestaan KUUMA-kuntien pienin. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingin (11,7 %) ja Vantaan (11,2 %) työttömyysasteet olivat huhtikuussa suuremmat kuin Hyvinkään työttömyysaste. Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 lopussa 2567 henkilöä. Työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 190 henkilöllä. Työttömiä on siis 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2013 huhtikuuhun nähden kasvua on 549 henkilöä (23 %). Nuorisotyöttömyyden kasvu näyttäisi tasaantuneen Hyvinkäällä, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun 2015 lopussa vain hieman (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 15 % (378 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Työttömät työnhakijat maaliskuussa vuosina Avoimet työpaikat Yli vuoden työttömänä Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat Työttömien määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä Hyvinkäällä on ollut viime aikoina kohtuullinen, ja huhtikuussa 2015 työpaikkoja oli avoinna selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 aikana avoinna yhteensä 357 kappaletta. Asuntorakentaminen Asuntorakentamisen osalta alkuvuosi oli erittäin hiljainen. Tammi-huhtikuussa valmistui ainoastaan 15 uutta asuntoa. Kaikki valmistuneet asunnot ovat erillisiä pientaloja, joten valmiiksi ei saatu yhtään kerrostalo- tai rivitaloasuntoa. Erittäin huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän jatkuva kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuoden takaisesta 4

6 Tammi-huhtikuussa valmistuneet asunnot vuosina Kerrostalo Rivi-tai ketjutalo Pientalo Rakennuslupia tammi-huhtikuussa myönnettiin yhteensä 56 uuteen asuntoon (16 pientalo- ja 40 kerrostaloasuntoa). Vuonna vastaavana ajankohtana myönnettiin rakennuslupa 18 pientaloasuntoon. 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminta 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan osalta on sovittu, että toiminnan raportointi kytketään osavuosikatsausaikatauluun. Vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta hankkeen raportointi on sisällytetty osavuosikatsaukseen. Toimintaan liittyvät tuloskorttitavoitteet on raportoitu muiden tuloskorttitavoitteiden tapaan omassa osiossaan. Osavuosikatsauksen liitteeksi on koostettu toimenpiteitä, joita 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toimintaan liittyen on tehty toimialoilla tammi-huhtikuun aikana. 5

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 4 kk Budjetti muutos budjetti 15/ ,6 Hallinto- ja kehittäminen ,0 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,8 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,8 Sosiaali- ja terveys ,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,9 Perusopetus ,6 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,5 Varhaiskasvatuspalvelut ,4 Opetustoimi ,2 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,6 Sivistystoimi ,9 Tekymin hall. ja kehitt ,5 Tekninen keskus ,3 Tekninen palvelukeskus ,5 Ympäristökeskus ,3 Tekniikka ja ympäristö ,4 Tarkastustoimi Vaalit ,2 Päätöksenteko ja hallinto ,0 Henkilöstöjaosto ,3 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,8 *Tilapalvelu ,2 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,5 Keskushallinto ,4 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,9 YHTEENSÄ ,6 Hyvinkään vesi ,3 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 15/14 Budjetti muu tos ,9 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot Myyntivoitot ,2 Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyt ,9 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,9 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,9 Verotulot ,2 * kunnallisvero ,7 * yhteisövero * kiinteistövero ,1 Valtionosuudet ,3 Yhteensä ,5 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,7 Ilman myyntivoittoja ,9 Poistot ,4 TILIKAUDEN TULOS Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 8

10 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2015 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-2/2015 KK 2015 Ero

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2015 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,4 % ,5 % 8000 Maa-alueiden osto ,4 % 8001 Maa-alueiden myynti ,5 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto ,6 % Arvopaperit myynti ,0 % Talonrakennus menot ,3 % Talonrakennus rahoitusosuus Uudisrakennus 9387 Martinkentän huoltorakennus ,3 % 721 Peruskorjaus 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu ,0 % 9501 Aseman kouu ,9 % 9503 Hakalantalo ,8 % 9516 Puolimatkan koulu ,3 % 9523 Vehkojan koulu ,7 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu ,0 % 9252 Aamutuulen päiväkoti ,8 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali ,2 % 9222 Sahanmäen palv.keskus ,1 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,7 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,0 % Muut Peruskorjauskohteet ,3 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,4 % ,0 % Kaltevankulman alue 0 Paavola Antinsaaren teollisuusalue Uudenmaankadun saneeraus Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,4 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,2 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,6 % Hyvinkään vesi ,6 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,7 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 10

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,4 122,1 Vuosikate/poistot (%) 44,0 43,7 88,1 213,3 162,6 Investointien tulorahoitus % 38,1 37,9 95, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

13 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2015 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 94 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat ,1 644 Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,8 40 Asiantuntijapalkkiot ,8 242 Työllistämistukipalkat ,1 129 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,5 547 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,4 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Pysyvästi Pysyvästi Vuonna 2015 Täyttölupien täyttämättä Lähtövaihtuvuus täyttämättä saadut mukaiset Eläköityneet jätetyt jätetyt täyttöluvat rekrytoinnit , , Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2015 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä 2015 työpanos 2015 henk. määrä työpanos 12

14 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2015 Muutos 4/14-4/15 Työpanos Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 4/2015-4/ Tot. tammihuhtikuu 2015 TA2015 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/ Ero 2015/ Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen * 23 * Perhe- ja sosiaalipalvelut * 161 * Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv * 485 * Erikoissairaanhoito ja tukipalv * 26 * Hyvinkään vesi KAIKKI YHT *organisaatiomuutoksen vuoksi ei vertailukelpoisia tietoja Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 0-20 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen muutos vuoden alusta

15 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 VÄESTÖMUUTOKSET 2013 kum kum kum. as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina 2013 & 140 Väestönmuutokset tammi-helmikuussa vuosina & keskiarvo syntyneiden enemmyys 2015 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2013 erotus erotus tammi 9,1 11,1 11,6 0, helmi 9,1 10,9 11,6 0, maalis 9,0 10,8 11,4 0, huhti 8,9 10,4 11,1 0, touko 8,8 10, kesä 10,0 11, heinä 10,9 11, elo 9,9 10, syys 9,3 10, loka 9,6 10, marras 9,8 10, joulu 11,1 12, kk keskiarvo 9,0 10,8 11,4 0, ,0 Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain , , , , , , , , ,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 keskiarvo keskiarvo

16 2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

17 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä)

20 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti 2015 Hallinto- ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Perusturva Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. Koulutus ja työpajatoim Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 19

21 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero * kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS

22 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu jetti- budjetti Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,2 88,1 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,5 95,7 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

23 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ( 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta) Vuosikasvutavoitetaso väestömäärälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuus-ajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaiksi turvallisuusasioissa, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaavat palvelut Hyödynnetään hyvinvointikertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjestelmänä Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystonttitarjonta MAL- aiesopimuksen velvoitteet Houkuttelevuudessa onnistuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistuminen Onnistuttava konkreettisissa toimenpiteissä, joilla parannetaan kaupunkilaisten turvallisuutta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpiteet. vastuutahot: hyvinvointityöryhmä ja -ohjausryhmä, kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto, edistetään keskustan täydennysrakentamista uudistamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, houkuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mukaan lukien tapaturmakehityksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelman laatiminen) Turvallisuuskysely kaupunkilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvinvoinnista (webropol-kysely, asteikko 1 5, tyytymätön tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemykset (kysely, asteikko 1 5) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti tavoitetaso yleisarvosana 3,5 asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: kem / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) kahden vuoden asuntotuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä tonttien luovutustavoite: 50 omakotitonttia, 4 yhtiö-muotoista tonttia ja 3 yritystonttia väestömäärä tavoitetaso: vuonna 2030 (vuosikasvutavoite 0,8 %) kaupunkilaisten näkemykset turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapaturmakehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu tavoitetaso näkemyksille, yleisarvosana 3,5 toimenpideohjelma laadittu Toukokuussa toteutettiin hyvinvointikysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset valmistuvat myöhemmin. Luovutuskelpoisten asuntonttien määrä on tavoitetason mukainen. Omakotitontteja on luovutettu 11 kpl. Vireillä olevissa, vuoden 2015 aikana valmistuvissa asemakaavoissa on asuntokerrosalaa noin k-m2 (Palojoenvarsi ja Kravunlaakso Metsäkaltevassa). Ensimmäisen vuosikolmanneksen väestönkasvu oli +0,2 % (89 asukasta). Turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja muiden turvallisuutta edistävien toimien toteutumisesta on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksen liitteessä. 22

24 TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta kaudella lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen Perusturvan virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toteutuksessa onnistuminen Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: Sivistystoimen johto Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toimenpiteet, vastuutaho: Perusturvan johto euro/toimintakate euroa/asukas euroa investointeihin suunnitelma tehty/ ei tehty opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas tavoitetaso: (Hyvinkään Vesi liikelaitos poislukien) tavoitetaso: suunnitelmakauden nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa tavoitetaso: suunnitelma tehty menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Toimintakate huhtikuussa 3,5 milj. euroa kausibudjettia parempi. Vuoden 2015 budjetoidut nettoinvestoinnit ovat -15,6 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut -1,8 milj. euroa. Suunnitelma pyritään laatimaan vuoden loppuun mennessä. menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu alkaen yksi päiväkoti ja alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat tammi-huhtikuussa pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. Toimenpiteet käynnissä. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot tammihuhtikuussa olivat pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. 23

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Kreikan kriisistä ja euroalueen mittavista talousongelmista huolimatta vuosi 2011 oli suomalaisessa kuntakentässä, ainakin KUUMAalueella ja siis myös Hyvinkäällä hyvä. Tulokasvu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Kaupunginjohtajan katsaus Euroalueen hidas talouskasvu ja Suomen sitäkin heikompi talouskehitys näkyi luonnollisesti myös Hyvinkään taloudessa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous... 1 2 Kouvolan toimintaympäristö... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Kuntajohdon ja kuntien talousjohdon ennustajankyvyt asetettiin vuoden 2010 taloustilastojen valmistuessa kyseenalaiseksi, ja vähintäänkin perustellusti. Ennustaminen oli niin

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Kaupunginhallitus 26.8.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Kaupunginhallitus 26.8.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 26.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Sisällys KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ... 2 2 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2014

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2014 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanhallituksen 3.3.215 ehdotus valtuustolle 15.6.215 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 29.9.2008 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10. Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Toiminta ja talous. 15.9.2014 Turun kaupunki

Toiminta ja talous. 15.9.2014 Turun kaupunki OSAVUOSIKATSAUS Toiminta ja talous II/2014 15.9.2014 Turun kaupunki OSAVUOSIKATSAUS II/2014 Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 4. Organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018

Vantaan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Vantaan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Vantaan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2018 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.11.2014 Kansikuva NCC/Skanska Kansi Markku

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 10.4.2012 Kaupunginvaltuusto 23.5.2012

Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 10.4.2012 Kaupunginvaltuusto 23.5.2012 Tilinpäätös 2011 Kaupunginhallitus 10.4.2012 Kaupunginvaltuusto 23.5.2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 4 2 Yleinen taloudellinen kehitys...

Lisätiedot