Osavuosikatsaus 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2015"

Transkriptio

1 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2015 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja vapaa-aika Opetustoimi Perusturva Talousosasto

2 Osavuosikatsaus Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Sairaalanmäen uudisrakentamisen hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 63,9 milj. euroa. Kaupungin osuus osakepääomasta on 61,71 %, HUS:n osuus on 38,29 %. Talous Vuosi 2015 alkoi talouden suhteen kausibudjettia parempana. Vesiliikelaitos mukaan lukien kausibudjetin toimintakate alittui 3,4 milj. euroa. Toimintakate eli toiminnan nettomenot pienenivät noin 1,8 milj. euroa vuoden vastaavasta ajasta, suhteellisesti lasku oli 2,3 %. Kaikki toimialat alittivat jaksobudjetin, lopullisia johtopäätöksiä tilanteesta ei kuitenkaan ensimmäisen kolmanneksen perusteella vielä voi tehdä. Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien kasvoivat vuoden vastaavasta ajasta 0,3 % (3,7 % vuosi sitten). Euromääräinen toimintamenojen kasvu oli 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot, samoin sis. erät mukaan lukien, ylittyivät budjetoiduista noin 1,4 milj. euroa, viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ne olivat 2,6 milj. euroa korkeammat (8,2 %). Valmistus omaan käyttöön toteutui liki kausibudjetin mukaisesti. Toiminnan nettomenojen koko vuoden budjetista oli käytetty kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 31,8 % ( käyttö oli 33,1 %). Verojen tilitykset ylittivät jaksotetun budjettiarvion noin 0,9 milj. euroa. Ylitys oli yhteisöverossa 0,7 milj. euroa, kunnallisverossa 0,1 milj. euroa ja kiinteistöverossa 0,1 milj. euroa. Vuoden vastaavan ajankohdan tilitykseen verrattuna muutosta oli 0,9 %. Kunnallisveroa saatiin tarkasteluajanjaksolla 0,6 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroa saatiin 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet toteutuivat vuoden huhtikuuhun verrattuna 2,1 %, eli 0,3 milj. euroa alhaisempana. Alenema johtuu sekä valtionosuuksien leikkauksista että valtionosuuksista vähennettävän verotulojen tasauksen kasvusta. Valtionosuudet olivat suunnilleen samalla tasolla kuin jaksobudjetissa. Myös koko vuoden tasolla valtionosuusarvio tulee toteutumaan Vuosikate toteutui noin 4,7 milj. euroa jaksobudjettia parempana. Vuosikatteen määrä ylitti vuoden vuosikatteen tammi-huhtikuussa noin 2,1 milj. eurolla, ilman myyntivoittoja vuosikate oli 1,0 milj. euroa parempi Verotulotilitykset kuukausittain ja muutos ed.vuoteen /13 15/14 Vuosikate kuukauden lopussa Hyvinkään vesi mukana Talousarvion myyntivoittotavoite on 5,5 milj. euroa. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,

3 saatu 2,4 milj. euroa, edellisen vuoden huhtikuussa määrä oli 1,4 milj. euroa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että kaupunki on alkuvuonna myynyt asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Eläkemenoperusteinen maksu näkyy sekä jaksobudjetissa että toteutuneissa luvuissa kokonaisuudessaan huhtikuusta alkaen. Investointien määrärahan käyttö oli vielä huhtikuun lopussakin alhainen, kaikkiaan 18,7 %. Merkittävin osa käytöstä kohdistui talonrakennuskohteissa Aamutuulen päiväkotiin ja Uimahallin peruskorjaukseen, kunnallistekniikassa Ylijurvan alueeseen ja Antinsaaren teollisuusalueelle. Veden investointien toteumaprosentti oli 10,6 %. Maksuvalmius ja lainarahoitus Joulukuussa nostettu talousarviolaina vahvisti kaupungin kassaa niin, että alkuvuonna ei ole ollut tarvetta nostaa pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 6,9 milj. euroa. Lainakanta kauden lopussa oli 112,4 milj. euroa (2 419 euroa/asukas). Aikaisemmat talousarviomuutokset Varhaiseläkeperusteisen maksun kate yht euroa on siirretty toimialoille. Sivistystoimen toimialalla on siirretty määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen euroa. Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin on myönnetty euroa lisämäärärahaa. Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset Konserni- ja tukipalvelujaosto on esittänyt siirrettäväksi investointien määrärahasta euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä. Henkilöstömäärä Kaupungin talouden tasapainottamistoimet näkyvät myös kaupungin henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden 2015 talousarvion määrärahat edellyttävät noin 50 henkilötyövuoden vähentämistä vuoteen nähden. Henkilöstökulut on arvioitu vuodelle ,6 milj. euroa pienemmiksi kuin vuoden tilinpäätöksessä. Henkilöstökulujen pienentäminen on tarkoitus toteuttaa käyttämällä mahdollisimman pitkälle pehmeitä keinoja. Näitä ovat eläköitymisen ja lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen, palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt ja toiminnan tehostaminen, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen, ylitöiden minimointi ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttö. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden () huhtikuun työtekijöiden määrään verrattuna 147 työntekijällä. Henkilöstömäärä on jatkanut vähenemistään myös edelliseen kuukauteen verrattuna, jolloin vastaava vähennys oli 96 henkilöä. Vähennys muodostuu yhteisesti vakinaisten, määräaikaisten sekä sijaisena toimivan henkilöstön lukumäärätarkastelusta. Sivutoimiset työntekijät eivät ole mukana luvuissa. Kaikki toimialat (pl. Hyvinkään vesi) ovat vähentäneet henkilöstönsä määrää tarkasteltaessa palvelussuhteiden yhteislukua. Kaupungin koko henkilöstömäärä oli (vakituiset, määräaikaiset ja sijaiset) työntekijää. Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli huhtikuun 2015 lopussa 73 työntekijää vähemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrän kehitystrendi on ollut viimeisen vuoden ajan merkittävästi laskeva. Koko vuoden henkilöstömäärätavoitteeseen pääsyä arvioidessa on kuitenkin huomattava, että vuonna henkilöstömäärä väheni loppuvuotta kohti. Näin ollen tavoitteeseen pääsy edellyttää, että myös loppuvuonna 2015 henkilöstömäärä vähenee edelleen. 2

4 I Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys 2015 Muuttoliikkeen osalta vuosi on alkanut suhteellisen tavanomaisissa merkeissä. Tulomuuttajia muista Suomen kunnista kertyi 680, mikä on lähes yhtenevä edeltäneiden10 vuoden tammi-huhtikuun keskiarvon (683) kanssa. Lähtömuuttajien määrä (597) oli hieman 10 vuoden keskiarvoa (616) pienempi. Vaikka muuttovoittoa kertyi tammi-huhtikuussa 2015 vähemmän kuin kahtena edellisvuotena, niin kotimaasta kertyneellä muuttovoitolla mitattuna ensimmäinen vuosikolmannes oli kuitenkin koko 2000-luvun neljänneksi paras. Todellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilöstöresurssi on yhä selvästi (-88) pienempi kuin vuotta aiemmin Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-huhtikuussa vuosina Toimintaympäristö Väestönkasvu oli vuoden 2015 tammihuhtikuussa kohtuullista, mutta pienempää kuin samalla aikavälillä kahtena edeltävänä vuonna. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hyvinkään asukasmäärä kasvoi ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 89 asukkaalla. Huhtikuun viimeisenä päivänä kaupungissa oli asukasta II III IV VVI VII VIII IX XXI Hyvinkään väkiluvun kehitys 1/ IV/2015 XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI Alkuvuoden väestönkasvu rakentui poikkeuksellisesti pelkästään kotimaasta ja ulkomailta saadun muuttovoiton varaan (yht. +92 asukasta), sillä syntyneiden enemmyys on alkuvuonna ollut lievästi negatiivinen (-3). ssa siis kuoli enemmän hyvinkääläisiä kuin syntyi uusia. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko 2000-luvulla, kun syntyneiden enemmyys jäi negatiiviseksi ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Viime vuodet jatkunut laskeva trendi syntyvyyden osalta näyttäisi siis jatkuvan vuonna XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys KUUMA-kuntien keskuudessa Hyvinkään alkuvuoden väestönkasvu oli neljänneksi suurinta. Järvenpää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi kasvattivat pitkälti luonnollisesta väestönkasvusta johtuen asukasmääräänsä selvästi Hyvinkäätä enemmän, mutta esimerkiksi vuonna voimakkaasti kasvaneen Keravan väestönkasvu näyttäisi pysähtyneen Syntyneiden enemmyys Nettomaahanmuutto Väestömuutokset Työllisyystilanne on Hyvinkäällä edelleen haastava ja heikompi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Hyvinkään työttömyysaste oli huhtikuun 2015 lopussa 11,1 %. Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin Kuntien välinen nettomuutto Väestönlisäys 3

5 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Työttömyysaste (Hyvinkää) huhtikuun lopussa vuosina henkilöllä, ja heitä oli Hyvinkäällä 772. Kasvua vuoden takaiseen on 28 %. Vuodenvaihteen (31.12.) tilanteeseen nähden pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50 henkilöllä. Viimeksi yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissa ollut helmikuussa Yli 50-vuotiaita oli huhtikuun 2015 lopussa työttömänä 930 henkilöä, kasvua vuoden takaiseen on 70 henkilön verran (8 %). 1,0 0, Koko maan työttömyysaste huhtikuun 2015 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 12,9 %, nousua vuoden takaisesta on 1,2 prosenttiyksikköä. Eniten työttömyys lisääntyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, jossa työttömien määrä oli huhtikuussa 15 % suurempi kuin vuotta aiemmin, ja työttömyysaste kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä. Hyvinkään kannalta positiivinen merkki on, että työttömyyskehitys on viimeisen vuoden aikana ollut vähemmän huonoa kuin useilla muilla seudun kunnilla. Työllisyystilanne on siis viimeisen vuoden aikana heikentynyt Hyvinkäällä selvästi vähemmän kuin muualla Uudellamaalla ja Suomessa keskimäärin. Vaikka työttömyyden kasvu on Hyvinkäällä ollut maltillisempaa kuin lähikunnissa, on Hyvinkään työttömyysaste edelleen KUUMAkuntien suurin. Työttömyysasteella mitattuna toiseksi heikoin työllisyystilanne oli Keravalla ja Vihdissä (työttömyysaste 10,8 %). Sipoossa työttömyysaste (6,3 %) oli puolestaan KUUMA-kuntien pienin. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingin (11,7 %) ja Vantaan (11,2 %) työttömyysasteet olivat huhtikuussa suuremmat kuin Hyvinkään työttömyysaste. Työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 lopussa 2567 henkilöä. Työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 190 henkilöllä. Työttömiä on siis 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2013 huhtikuuhun nähden kasvua on 549 henkilöä (23 %). Nuorisotyöttömyyden kasvu näyttäisi tasaantuneen Hyvinkäällä, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun 2015 lopussa vain hieman (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 15 % (378 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Työttömät työnhakijat maaliskuussa vuosina Avoimet työpaikat Yli vuoden työttömänä Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat Työttömien määrän kasvun vastapainoksi avointen työpaikkojen määrä Hyvinkäällä on ollut viime aikoina kohtuullinen, ja huhtikuussa 2015 työpaikkoja oli avoinna selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli Hyvinkäällä huhtikuun 2015 aikana avoinna yhteensä 357 kappaletta. Asuntorakentaminen Asuntorakentamisen osalta alkuvuosi oli erittäin hiljainen. Tammi-huhtikuussa valmistui ainoastaan 15 uutta asuntoa. Kaikki valmistuneet asunnot ovat erillisiä pientaloja, joten valmiiksi ei saatu yhtään kerrostalo- tai rivitaloasuntoa. Erittäin huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien määrän jatkuva kasvu. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuoden takaisesta 4

6 Tammi-huhtikuussa valmistuneet asunnot vuosina Kerrostalo Rivi-tai ketjutalo Pientalo Rakennuslupia tammi-huhtikuussa myönnettiin yhteensä 56 uuteen asuntoon (16 pientalo- ja 40 kerrostaloasuntoa). Vuonna vastaavana ajankohtana myönnettiin rakennuslupa 18 pientaloasuntoon. 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminta 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan osalta on sovittu, että toiminnan raportointi kytketään osavuosikatsausaikatauluun. Vuoden 2015 ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta hankkeen raportointi on sisällytetty osavuosikatsaukseen. Toimintaan liittyvät tuloskorttitavoitteet on raportoitu muiden tuloskorttitavoitteiden tapaan omassa osiossaan. Osavuosikatsauksen liitteeksi on koostettu toimenpiteitä, joita 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toimintaan liittyen on tehty toimialoilla tammi-huhtikuun aikana. 5

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TOIMINTAKATE 1000 eur Toteu- Budjetti Muutos Budjetti- Korj. Tp tunut Ero 4 kk Budjetti muutos budjetti 15/ ,6 Hallinto- ja kehittäminen ,0 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,7 Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv ,8 Erikoissairaanhoito ja tukipalv ,8 Sosiaali- ja terveys ,0 Sivistystoimen hallinto ja kehitt ,9 Perusopetus ,6 Yleissiv. koulutus ja työpajatoim ,5 Varhaiskasvatuspalvelut ,4 Opetustoimi ,2 Kulttuuri- ja vapaa-aika ,6 Sivistystoimi ,9 Tekymin hall. ja kehitt ,5 Tekninen keskus ,3 Tekninen palvelukeskus ,5 Ympäristökeskus ,3 Tekniikka ja ympäristö ,4 Tarkastustoimi Vaalit ,2 Päätöksenteko ja hallinto ,0 Henkilöstöjaosto ,3 Konserni- ja tukipalvelujaosto ,8 *Tilapalvelu ,2 *Ateria- ja puhtauspalvelut ,5 Keskushallinto ,4 TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot ,9 YHTEENSÄ ,6 Hyvinkään vesi ,3 Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 6

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Alkuperäinen budjetti OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 tammi- Tammi- Toimielin, toimintakate huhtikuu joulukuu 1000 eur Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kaupunginhallitus 1) Tot Ta Tot Erotus Henkilöstöjaosto Tot Ta Tot Erotus Konserni- ja tukipalvelujaosto Tot Ta Tot Erotus Opetuslautakunta Tot Ta Tot Erotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tot Ta Tot Erotus Tekninen lautakunta Tot Ta Tot Erotus Ympäristölautakunta Tot Ta Tot Erotus Sosiaali- ja terveyslautakunta Tot Ta Tot Erotus Toimialat yhteensä Tot Ta Tot Erotus )Kaupunginhallitus pitää sis. Vaalit ja Tilintarkastuksen 7

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu TULOSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä 1000 eur Muutos Bud- Korjattu Toteu- vertailu 4 kk jetti- budjetti Tp tunut Budjetti Ero 15/14 Budjetti muu tos ,9 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot Myyntivoitot ,2 Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyt ,9 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet,tarvikkeet,tavarat ,8 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,3 Toimintakulut ,3 TOIMINTAKATE ,9 Ilman myyntivoittoja/tappioita ,9 Verotulot ,2 * kunnallisvero ,7 * yhteisövero * kiinteistövero ,1 Valtionosuudet ,3 Yhteensä ,5 Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,7 Ilman myyntivoittoja ,9 Poistot ,4 TILIKAUDEN TULOS Varhaiseläkeperusteisen maksun kate on siirretty toimialoille, vuositasolla yht euroa. 8

10 107 HYVINKÄÄN KAUPUNKI VESILAITOS TULOSLASKELMA 1-4/2015 Edellinen Talousarvio + vuosi lisämäärävast.ajank. raha Toteutunut TOT-% LIIKEVAIHTO % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % PALVELUJEN OSTOT % HENKILÖSTÖKULUT % PALKAT JA PALKKIOT % HENKILÖSIVUKULUT % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT % LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % TULOSKEHITYS 1-2/2015 KK 2015 Ero

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI kaupunki+vesi INVESTOINTIMENOT 1-4 / 2015 Projektiryhmä - Projekti Kiinteä omaisuus osto Kiinteä omaisuus myynti Talousarvio+ Toteutunut Erotus TOT-% muutokset ,4 % ,5 % 8000 Maa-alueiden osto ,4 % 8001 Maa-alueiden myynti ,5 % 8002 Kiinteistöjen osto 0 0 Kiinteistöjen myynti 0 0 Arvopaperit osto ,6 % Arvopaperit myynti ,0 % Talonrakennus menot ,3 % Talonrakennus rahoitusosuus Uudisrakennus 9387 Martinkentän huoltorakennus ,3 % 721 Peruskorjaus 9215 Lastentalo, neuvola, Kenttäkatu ,0 % 9501 Aseman kouu ,9 % 9503 Hakalantalo ,8 % 9516 Puolimatkan koulu ,3 % 9523 Vehkojan koulu ,7 % 9533 Hyvinkään Yhteiskoulu ,0 % 9252 Aamutuulen päiväkoti ,8 % 9925 Sampotalo/Hyvinkääsali ,2 % 9222 Sahanmäen palv.keskus ,1 % 9361 Uimahallin peruskorjaus ja laaj ,7 % 9377 Urheilupuiston korjaustyöt ,0 % Muut Peruskorjauskohteet ,3 % Julkinen käyttöomaisuus, menot Julkinen käyttöomaisuus, rahoitusosuus ,4 % ,0 % Kaltevankulman alue 0 Paavola Antinsaaren teollisuusalue Uudenmaankadun saneeraus Ylijurvan alue Valaistuksen saneeraus Muut alueet Ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Muut liikunta- ja ulkoilualueet Aineettomat hyödykkeet ,4 % It-hankinnat Irtain omaisuus ,2 % Kaupungin hallitus Konserni- ja tukipalvelujaosto Opetuslautakunta Kulttuuri-ja vapaa-aikaltk Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta INVESTOINTIHANKKEET KAUPUNKI ,6 % Hyvinkään vesi ,6 % Vedenottamot Jäteveden puhd.rak Vesihuoltoverkoston saneer Vesihuoltoverkoston uudisrak INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,7 % Rahoitusosuudet Myyntitulot tasearvo 10

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 Tammi-huhtikuu RAHOITUSLASKELMA 1000 eur kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu Toteu- jetti- budjetti tunut Budjetti Ero Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos ,4 122,1 Vuosikate/poistot (%) 44,0 43,7 88,1 213,3 162,6 Investointien tulorahoitus % 38,1 37,9 95, Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

13 HENKILÖSTÖN PALKAT JA MÄÄRÄT 2015 Kaupunki+vesi yhteensä Toteuma Tammi-huhtikuu, 1000 Muutos vsta PALKKATILI tot. ta erotus eur % 94 Kok.palk., luott.henk. ja vir.halt , Vakinaisen henkilöstön palkat , Määräaik. henkilöstön palkat , Sijaisten palkat , Tuntipalkat ,1 644 Tuntiopettajat , Erilliskorvaukset ,8 40 Asiantuntijapalkkiot ,8 242 Työllistämistukipalkat ,1 129 Muut palkat , Palkkatilit yhteensä ,5 547 Vähennetään henkilöstökorv , PALKAT YHTEENSÄ ,4 Henkilöstömäärä (työllistetyt ja sivutoimet eivät mukana) Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Henkilöstöstä osa-aikaisia Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka- ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Muutos Muutokset vuonna (vakinaiset työntekijät) Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Sosiaali- ja terveystoimi Hyvinkään vesi Yhteensä Määräaikaiset Eläköityminen Vaihtuvuus Rekrytoinnit Pysyvästi Pysyvästi Vuonna 2015 Täyttölupien täyttämättä Lähtövaihtuvuus täyttämättä saadut mukaiset Eläköityneet jätetyt jätetyt täyttöluvat rekrytoinnit , , Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys Määräaikaisen henkilöstön määrän kehitys Sijaisten määrän kehitys Henkilöstömäärä ja työpanos kuukausittain 2015 Kuvioissa ei ole mukana Hyvinkään Veden henkilöstöä. henk.määrä 2015 työpanos 2015 henk. määrä työpanos 12

14 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Muutos vuonna 2015 Muutos 4/14-4/15 Työpanos Työpanos Henkilöstömenot (1000 ) Muutos 4/2015-4/ Tot. tammihuhtikuu 2015 TA2015 (tammihuhtikuu) Ero tot / TA Tot. 4/ Ero 2015/ Keskushallinto Tarkastustoimi Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni - ja tukipalv Sivistystoimi Siv. hallintopalvelut Perusopetus Yleissivistävä ja työpajat Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikak Tekniikka ja ympäristö Hallinto- ja kehittäminen Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Sosiaali- ja terv.toimi Hallinto ja kehittäminen * 23 * Perhe- ja sosiaalipalvelut * 161 * Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv * 485 * Erikoissairaanhoito ja tukipalv * 26 * Hyvinkään vesi KAIKKI YHT *organisaatiomuutoksen vuoksi ei vertailukelpoisia tietoja Henkilöstömäärä = vakinaiset, määraikaiset ja sijaiset. Ei sisällä sivutoimia ja työllistettyjä. Työpanos = Aktiiviset palvelujaksot vähennettynä poissaoloilla Henkilöstömäärän kehitys vuoden alusta sekä suhteessa edellisvuoteen 0-20 Työpanos suhteessa edellisvuoteen tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ero vuoteen muutos vuoden alusta

15 HYVINKÄÄN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 VÄESTÖMUUTOKSET 2013 kum kum kum. as.luku Luonnollinen lisäys Nettomuutto (kotimaa + ulkomaat) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kk summa Väestönkasvu vuosina 2013 & 140 Väestönmuutokset tammi-helmikuussa vuosina & keskiarvo syntyneiden enemmyys 2015 nettomuutto Työttömyys% Työttömiä työnhakijoita Alle 25 v. työttömät Yli vuoden työttömänä 2013 erotus erotus tammi 9,1 11,1 11,6 0, helmi 9,1 10,9 11,6 0, maalis 9,0 10,8 11,4 0, huhti 8,9 10,4 11,1 0, touko 8,8 10, kesä 10,0 11, heinä 10,9 11, elo 9,9 10, syys 9,3 10, loka 9,6 10, marras 9,8 10, joulu 11,1 12, kk keskiarvo 9,0 10,8 11,4 0, ,0 Työttömyysaste kuukausittain Pitkäaikaistyöttömät kuukausittain , , , , , , , , ,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 keskiarvo keskiarvo

16 2013 TULOSALUETASO KÄYTTÖTALOUS MÄÄRÄRAHAMUUTOSESITYKSET Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA 200 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate KESKUSVAALILAUTAKUNTA 210 VAALIT Tuotot Kulut Toimintakate KAUPUNGINHALLITUS 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate HENKILÖSTÖJAOSTO 230 HENKILÖSTÖKESKUS Tuotot Kulut Toimintakate KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERUSOPETUS Tuotot Kulut Toimintakate YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Tuotot Kulut Toimintakate VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

17 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN KESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN PALVELUKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 460 YMPÄRISTÖKESKUS Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 600 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Tuotot Kulut Toimintakate PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOTO JA TUKIPALVELUT Tuotot Kulut Toimintakate SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot Kulut Toimintakate

18 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot Valmistus omaan käyttöön Kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA 810 KIINTEÄOMAISUUS Myynnit Menot Netto ARVOPAPERIT Myynnit Menot Netto KUNTAYHTYMÄOSUUDET Myynnit Menot Netto TALONRAKENNUS Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN UUDISRAKENTAMINEN Rahoitusosuudet Menot Netto KUNN.TEKNIIKAN KORVAUSINVESTOINNIT Rahoitusosuudet Menot Netto MAAPERÄ- JA POHJAVESIVAHINGOT Myynnit Menot Netto HULEVESIOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Myynnit Menot Netto LIIKUNTAPAIKAT Myynnit Menot Netto KAUPUNGINHALLITUS Myynnit Menot Netto KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO* Myynnit 0 Menot Netto OPETUSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto

19 Alkuperäinen Aik.tehdyt voimas- Ltk:n Kh:n Kh:n esitys talousarvio TA-muu- sa oleva muutos- muutos- muutoksen tokset talousarvio esitys esitys jälkeen 892 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK Myynnit Menot Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Myynnit Menot Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Myynnit Rahoitusosuudet Menot Netto RAHOITUSOSA Verotulot Valtionosuudet Antolainojen lisäys Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen väh Muut maksuvalm.muutokset POISTOT (kaupunki ilman vettä)

20 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Budjetti- Korj. Tp Budjetti muutos budjetti 2015 Hallinto- ja kehittäminen Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyttä ja toim.kykyä ed.palv Erikoissairaanhoito ja tukipalv Perusturva Sivistystoimen hallinto ja kehitt Perusopetus Yleissiv. Koulutus ja työpajatoim Varhaiskasvatuspalvelut Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aika Sivistystoimi Tekymin hall. ja kehitt Tekninen keskus Tekninen palvelukeskus Ympäristökeskus Tekniikka ja ympäristö Tarkastustoimi Vaalit Päätöksenteko ja hallinto Henkilöstöjaosto Konserni- ja tukipalvelujaosto *Tilapalvelu *Ateria- ja puhtauspalvelut Keskushallinto TOIMIALAT YHTEENSÄ KOM myyntivoitot/tappiot YHTEENSÄ Hyvinkään vesi Yhteensä *sisältyy Konserni- ja tukipalvelujaoston lukuihin 19

21 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 eur TULOSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN Bud- Korjattu jetti- budjetti Tp Budjetti muu tos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Myyntivoitot Toimintatuotot Valmistus omaan käyt Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Ilman myyntivoittoja/tappioita Verotulot * kunnallisvero * yhteisövero * kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Ilman myyntivoittoja Poistot TILIKAUDEN TULOS

22 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA MÄÄRÄRAHAMUUTOSTEN JÄLKEEN RAHOITUSLASKELMA kaupunki+vesi yhteensä Bud- Korjattu jetti- budjetti Budjetti muu tos Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserä Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Muut maksuvalmiuden muut Rahoitustoiminnan nettorahav Rahavarojen muutos Vuosikate/poistot (%) 44,0 41,2 88,1 Investointien tulorahoitus % 38,1 36,5 95,7 Lainakanta kauden lopussa Lainat/asukas

23 ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa ( 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta) Vuosikasvutavoitetaso väestömäärälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuus-ajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaiksi turvallisuusasioissa, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaavat palvelut Hyödynnetään hyvinvointikertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjestelmänä Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystonttitarjonta MAL- aiesopimuksen velvoitteet Houkuttelevuudessa onnistuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistuminen Onnistuttava konkreettisissa toimenpiteissä, joilla parannetaan kaupunkilaisten turvallisuutta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikuttavuutta ja laatua Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpiteet. vastuutahot: hyvinvointityöryhmä ja -ohjausryhmä, kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Säilytetään asemakaavoissa 5 vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava kaavavaranto, edistetään keskustan täydennysrakentamista uudistamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystonttitarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, houkuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialajohto Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mukaan lukien tapaturmakehityksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelman laatiminen) Turvallisuuskysely kaupunkilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvinvoinnista (webropol-kysely, asteikko 1 5, tyytymätön tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemykset (kysely, asteikko 1 5) Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti tavoitetaso yleisarvosana 3,5 asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: kem / vuosi (kolmen vuoden liukuva keskiarvo) kahden vuoden asuntotuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä tonttien luovutustavoite: 50 omakotitonttia, 4 yhtiö-muotoista tonttia ja 3 yritystonttia väestömäärä tavoitetaso: vuonna 2030 (vuosikasvutavoite 0,8 %) kaupunkilaisten näkemykset turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapaturmakehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu tavoitetaso näkemyksille, yleisarvosana 3,5 toimenpideohjelma laadittu Toukokuussa toteutettiin hyvinvointikysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset valmistuvat myöhemmin. Luovutuskelpoisten asuntonttien määrä on tavoitetason mukainen. Omakotitontteja on luovutettu 11 kpl. Vireillä olevissa, vuoden 2015 aikana valmistuvissa asemakaavoissa on asuntokerrosalaa noin k-m2 (Palojoenvarsi ja Kravunlaakso Metsäkaltevassa). Ensimmäisen vuosikolmanneksen väestönkasvu oli +0,2 % (89 asukasta). Turvallisuuskysely toteutetaan syksyllä. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja muiden turvallisuutta edistävien toimien toteutumisesta on raportoitu tarkemmin osavuosikatsauksen liitteessä. 22

24 TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) Mittarit Mittareiden tavoitetasot Raportointi Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta kaudella lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) Tasapainoinen talous Tasapainoinen talous Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen Perusturvan virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toteutuksessa onnistuminen Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: Sivistystoimen johto Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toimenpiteet, vastuutaho: Perusturvan johto euro/toimintakate euroa/asukas euroa investointeihin suunnitelma tehty/ ei tehty opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas tavoitetaso: (Hyvinkään Vesi liikelaitos poislukien) tavoitetaso: suunnitelmakauden nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa tavoitetaso: suunnitelma tehty menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Toimintakate huhtikuussa 3,5 milj. euroa kausibudjettia parempi. Vuoden 2015 budjetoidut nettoinvestoinnit ovat -15,6 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä on toteutunut -1,8 milj. euroa. Suunnitelma pyritään laatimaan vuoden loppuun mennessä. menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu alkaen yksi päiväkoti ja alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat tammi-huhtikuussa pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. Toimenpiteet käynnissä. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot tammihuhtikuussa olivat pienemmät kuin vuonna samaan aikaan. 23

Osavuosikatsaus 2/2015

Osavuosikatsaus 2/2015 Hyvinkää Osavuosikatsaus 2/2015 Tammi-elokuu Toteutunut toimintakate toimialoittain, elokuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelut Ympäristö Tekniikka Tot 2015 Ta 2015 Tot Tot 2013 Kulttuuri-ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Hyvinkää Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi- huhtikuu Toteutunut toimintakate toimialoittain huhtikuu Hyvinkään vesi Keskushallinto Konserni-ja tukipalvelu Ympäristö Tekniikka Kulttuuri-ja vapaa-aika Tot 2014

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I / 2013

Osavuosikatsaus I / 2013 Osavuosikatsaus I / 2013 Tammi-huhtikuu asuntoja (kpl) ja väestönmuutos (hlöä) 350 300 250 200 150 100 50 0-50 Väestönmuutos, valmistuneet asunnot ja keskimääräinen työttömyysaste tammi-huhtikuu 2006-2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot