PERTUN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERTUN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2015 2016"

Transkriptio

1 PERTUN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE

2 PERTUN KOULU Kouluraitti Jokela PUHELIMET rehtori, Satu Lindqvist , vararehtori, Anu Piira koulusihteeri, Pirjo Tyni Opettajainhuone Laaja-alainen erit.op. Heidi Tuomikoski Esikoulu, Sirpa Okkonen Keittiö Keittiö, emäntä Tiina Nuutinen Opettajat tavoittaa puhelimitse parhaiten välituntien aikana klo ja iltapäivällä klo tai numerosta Tiistaisin klo on opettajainkokous, jolloin emme vastaa puhelimeen. Koulun henkilökunnan tavoittaa päivittäin myös sähköpostilla: sekä Wilmassa. OPETTAJAT 1A Sirpa Halonen 1B Merja Salminen 2A Mari Rautio 2B Maria Pulli 3 Minnna Kaukiainen, Mariia Okkonen ja Anu Piira 4A Katri Utriainen 4B Katariina Ikonen 5A Hanna Rajala 5B Mira Karhu ja Anu Piira 6A Santtu Tirkkonen 6B Tiina Barrett E 5-6 Eero Seppänen esikoulun opettaja Sirpa Okkonen laaja-alainen erityisopettaja Heidi Tuomikoski englanti, saksa Hanns Sajaniemi ranska Anne Ojalehto ranska Eija Virkkunen uskonto (ortodoksi) koulunkäyntiavustajat Marianne Uitto Laura Mahkonen Tiina Mustonen Anu Reima Ida Schlizewski Aarni Somerharju Anne Sorvari Sari Suhonen ILTAPÄIVÄKERHO, klo Sari Suhonen ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KOORDINAATTORI: Eija Kenttälä

3 LUKUVUODEN TYÖAJAT JA LOMAT Syyslukukausi (ke) (la) syysloma (vko 42) joululoma su ke yhteensä 89 koulupäivää Kevätlukukausi (to) (la) talviloma (viikko 8) pääsiäinen helatorstai to yhteensä 100 koulupäivää KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 1. oppitunti klo oppitunti klo VÄLITUNTI klo oppitunti klo RUOKAILU klo oppitunti klo VÄLITUNTI klo oppitunti klo VÄLITUNTI klo oppitunti klo oppitunti klo OPETTAJAT tavoittaa puhelimitse parhaiten välituntien aikana klo ja numerosta Opettajille voi lähettää myös sähköpostia:

4 OPPILASHUOLTO Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä luokanvalvoja. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. KOULUPSYKOLOGI Koulupsykologin puoleen voi kääntyä lapsen tai nuoren koulunkäynnin tai kehityksen huolissa, esim. pulmissa - keskittymisessä - sopeutumisessa - tunne-elämässä - oppimisen vaikeuksissa Yhteydenottaja voi olla huoltaja, opettaja, oppilashuoltoryhmän jäsen tai oppilas itse. Asiakkuuden alkamisesta sovitaan perheen tai nuoren kanssa, ja työskentely tapahtuu yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. KOULUKURAATTORI Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, koulun henkilöstö sekä koulun ulkopuoliset yhteistyötahot. Kuraattorin puoleen voi kääntyä - lapsen tai nuoren koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa - sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä - kasvatukseen liittyvissä asioissa - kun on epätietoinen siitä, mistä voisi kysyä neuvoa Kuraattorin asiakkuus alkaa 1-5 tapaamiskerran arviointijaksolla, jonka aikana kartoitetaan oppilaan psykososiaalisen tuen tarve. Tämän perusteella voidaan oppilaan ja/tai vanhempien ohjaus- ja tukikäyntejä jatkaa. Koulukuraattori JARKKO LEVOLA on koululla keskiviikkoisin ja perjantaisin, p

5 KOULULAISTEN PERHETYÖNTEKIJÄ Perhetyöntekijä tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Palvelu on matalan kynnyksen tukea tavoitteena ehkäistä alakouluikäisten koulun- käyntiin liittyviä pulmia. Työskentely tähtää perheen ja lapsen omien voimavarojen vahvistumiseen perheen kulttuuria kunnioittaen. Perhetyöntekijä auttaa - kodin ja koulun välisessä yhteistyössä - kun perhe tarvitsee tukea esim. muutostilanteissa - vanhemmuuden haasteissa - koulumotivaation pulmissa - tai kun kotona herää huoli lapsen käyttäytymisestä Perhetyöntekijä ARJA HEINONEN on koululla torstaisin, p , LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS Pienryhmäopetusta tai yksilöopetusta oppimisvaikeuksien voittamiseksi on mahdollista saada koko lukuvuoden ajan. Opetus painottuu pienempien oppilaiden opettamiseen isoja unohtamatta. Erityisopettaja HEIDI TUOMIKOSKI on Pertun koulussa jokaisena koulupäivänä. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse , sähköpostilla tai Wilman kautta. VANHEMPAINYHDISTYS Koulussamme toimii vanhempainyhdistys, joka järjestää koko koululle yhteisiä tapahtumia ja tukee vanhempia ja opettajia kasvatustehtävän toteuttamisessa.

6 KOULUTERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHOITAJA KOULULÄÄKÄRI Kouluterveydenhoitaja seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii seulontatutkimuksista. Terveystarkastuksia tehdään vuosittain kaikilla vuosiluokilla. Hän huolehtii koulun ensiapuvalmiudesta ja antaa ensiapua sekä auttaa kriisitilanteissa. Terveydenhoitaja osallistuu oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja on yhteistyössä vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa oppilaskohtaisissa asioissa. Terveydenhoitaja osallistuu asiantuntijana myös koulun terveydellisten olojen valvontaan. Kouluterveydenhoitaja TIINA MÄMMELÄ on koululla maanantaisin,keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, p , Koululääkäri suorittaa lääkärintarkastukset 1. ja 5. luokalla. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon, vaan oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaavat vanhemmat. Mikäli oppilas koululääkärin tarkastuksessa todetaan sairaaksi, antaa lääkäri ensimmäiset ohjeet ja hoitaa, ellei jatkuvan hoidon tarpeesta ole kysymys. Lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja antavat sairastapausten ensiavun ollessaan koulussa paikalla. Koululääkäri SATU PELTOLA on tavattavissa Pertun koululla kuukauden 1. ja 3. torstai. Aika koululääkärille sovitaan terveydenhoitajan kautta.

7 HAMMASHUOLTO KOULULAISTEN HAMMASHOITO LUKUVUONNA Koululaisten hammashoito toteutetaan lukuvuonna yhteistyössä koulujen ja kotien kanssa. Tavoitteena on lasten suun terveys ja suun terveyden edistäminen päivittäisellä omahoidolla. Koko luokan kattavia suun terveystarkastuksia järjestetään alakoulussa 1., 3. ja 5. luokalla. Tämän lisäksi oppilaita kutsutaan suun terveystarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan. Alakoulun 1., 3. ja 5. luokan oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen koulun kautta. Kuljetus tarkastukseen tapahtuu taksikyydillä. Mikäli oppilas on poissa koulusta luokan tarkastuspäivinä, hammashoitola sopii uuden tarkastusajan kodin kanssa. Jos lapsella todetaan tarkastuksessa hoidon tarvetta, ilmoitetaan hoitoaika kotiin, jolloin vanhemmat vastaavat matkasta ja kuljetuksesta hammashoitoon. Kutsut yksilöllisiin suun terveystarkastuksiin lähetetään kotiin. HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa (tapaturma, särky) tarvitseville toimii ajanvarauksella ja edellyttää aina yhteydenottoa suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen p Lisätietoa

8 VAKUUTUKSET OPPIKIRJAT Tuusulan kunta on vakuuttanut tuusulalaiset koululaiset alkaen. VAKUUTUS KORVAA TAPATURMAT: - koulussa - koulun järjestämissä tilaisuuksissa - leirikoulussa kotimaassa - tapaturmasta aiheutuneet koulukuljetukset - rikkoutuneet silmälasit vain siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut havaittavan ruhjeen, naarmun tai vamman Useissa oppiaineissa käytetään kirjoja, joita kierrätetään oppilailla muutaman lukuvuoden ajan. Kirjat nimikoidaan lukuvuoden alussa ja oppilas/koti ovat vastuussa kirjan käytöstä koko lukuvuoden ajan. Oppikirjan kadotessa tai vahingoittuessa ovat oppilas/huoltaja korvausvelvollisia. KOULUSSA SAIRASTUMISEN VARALLE Tiedot huoltajan koti- ja työosoitteista ja puhelinnumeroista on syytä pitää ajan tasalla yhteyden saamiseksi huoltajiin esim. oppilaan sairastumisen tai tapaturman sattuessa. Sairauspoissaolosta voi ilmoittaa Wilman kautta. OPPILAIDEN POISSAOLOT - Kun oppilas on sairas, tulee tieto siitä ilmoittaa opettajalle samana päivänä Wilman kautta tai puhelimitse. - Läksyt ja tehtävät kysytään luokkatovereilta. - Jos kirjoja on koulussa, tehtävät voi tehdä jälkikäteenkin. - Muulloin kuin koulun loma-aikana tapahtuva oppilaan loma (yli 3 päivää) tulee anoa etukäteen rehtorilta virallisella loma-anomuksella, joka löytyy koulun Internet-sivustolta Opettaja voi huoltajan pyynnöstä myöntää 1-3 päivän loman. - Vastuu oppisisältöjen opettamisesta loman aikana on huoltajilla.

9 KOULUN ULKOPUOLINEN OPETUS Opetus ei tapahdu ainoastaan koulurakennuksessa, koulutilojen lisäksi käytämme hyödyksi myös lähiympäristöä. Esimerkiksi kirjastovierailut, uimahallikäynnit ja erilaiset retket lähiympäristöön kuuluvat kiinteästi koulutyöhön. Liikuntatunneilla käydään lähialueen urheilukentillä. Lähdettäessä koulualueen ulkopuolelle lasten turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Koulu kustantaa perinteisesti 4. luokan oppilaille kierroksen Tuusulan Rantatielle tavoitteena tutustuttaa Jokelan alueen oppilaita myös muuhun Tuusulaan sekä tuusulalaiseen kulttuuriperinteeseen. Oppilaat osallistuvat Tuusulan kunnan uimaopetukseen kunnan tekemän suunnitelman mukaisesti 1., 3. ja 5. luokilla. POLKUPYÖRÄN KÄYTTÖ Polkupyörät laitetaan niille varattuihin telineisiin. Ensimmäistä kouluvuottaan käyvä lapsi ei ole vielä valmis liikenteeseen pyörineen. Siksi vasta toisesta kouluvuodesta lähtien oppilas voi kulkea koulumatkansa polkupyörällä. Koulun retkillä kypärän käyttö on pakollista! Pyörätietä tulee käyttää siellä, missä sellainen on. Muussa tapauksessa ajetaan tien oikeassa laidassa jonossa, ei rinnakkain! PYÖRÄILLESSÄ KÄYTETÄÄN AINA KYPÄRÄÄ! TUODESSANNE LASTA KOULUUN PYYDÄMME HUOMIOIMAAN, ULKOJALKINEET että kouluaikana ajoneuvot tulee jättää seurakunnan paikoitusalueelle oppilaiden turvallisuuden vuoksi! Ulkojalkineet jätetään käytävään tunnin ajaksi. Luokassa suositellaan käytettäväksi sisätossuja, sillä varsinkin sadekeleillä koulun käytävät saattavat olla kuraiset.

10 KÄNNYKÖILTÄ KOULURAUHA KÄNNYKÖIDEN JA MUIDEN ELEKTRONISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ KOULUPÄIVÄN AIKANA ON KIELLETTY! OPPITUNNILLA OPPILAAT VOIVAT KUITENKIN OPETTAJAN LUVALLA KÄYTTÄÄ OPISKELUTARKOITUKSESSA MYÖS OMIA MOBIILILAITTEITAAN. KOULU EI VASTAA EM. LAITTEIDEN RIKKOUTUMISESTA EIKÄ KATOAMISESTA! RUOKATAVAT KUNNIAAN Ruokailussa painotamme hyviä ruokailutapoja, jotka on hyvä oppia jo kotona. Oppilaiden tulee koulussa maistaa tarjolla olevia ruokalajeja, jotta he tottuisivat mahdollisimman monenlaisiin ruokiin. SUIHKUSSA KÄYNTI ON OSA TERVEYSKASVATUSTA Liikuntatunneilla on oltava mukana asianmukaiset liikuntavarusteet, ja tuntien jälkeen oppilaat käyvät pesulla. Suihkussa käynti on oppilaan hygieniasta ja terveydestä huolehtimista sekä terveyskasvatusta. OMANSA LÖYTÄMINEN KOULUN VAIHTO Oppilaiden vaatteet saattavat vaihtua tai kadota. Siksi jalkineet, vaatteet ja muut varusteet tulee merkitä omalla nimellä, nimikirjaimilla tai muulla tunnisteella. Kadonneita vaatteita ja varusteita voi tiedustella koululta. Opettajanhuoneen käytävässä on löytötavarapiste. Tyhjennämme käytäviltä ylimääräiset tavarat löytötavaroihin aina lomien alkaessa. Löytötavarat tuodaan esille, kun koululla on tapahtuma, johon vanhemmat osallistuvat. Aina kun osoite muuttuu, tulee siitä ilmoittaa koululle. Jos muutosta aiheutuu koulupiirin tai kunnan vaihdos, tulee menetellä seuraavasti: - entiselle koululle ilmoitetaan uusi osoite ja koulu - uudelle koululle ilmoitetaan koulupiirin alueelle muutosta

11 Pertun koulun järjestyssäännöt En loukkaa ketään sanoillani ja teoillani. Osaa katsoa silmiin ja hymyillä tervehdittäessä. En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ja pysyn välituntialueella. Jätän pyörät, puut ja ojat rauhaan. Lumipalloja heitän vain palloseinään. Skeittailen, lautailen, pyöräilen ja luistelen vain niille osoitetulla alueella kypärä päässä. Liukumäessä lasken turvallisesti istualtani. Pukeudun sään edellyttämällä tavalla. Karkit ja limut nautin kotona. En käytä kännykkää tms. koulupäivän aikana ilman lupaa. Siirryn välitunnille ripeästi kävellen. Ulkovaatteita säilytän naulakossa. Sisätiloissa liikun aina rauhallisesti muita häiritsemättä. Ruokailen hyviä tapoja noudattaen ja siististi. Keskustelen ruokailutilanteeseen sopivista aiheista sopivalla äänellä. Syön eväät siististi ulkona, roskat laitan aina roskikseen. Fyysinen koskemattomuus taataan kaikille oppilaille. Oppitunneilla työskennellään ahkerasti ja annetaan kaikille työrauha. Huolehditaan yhteisestä omaisuudesta ja arvostetaan toisten tavaroita. Pyöräilyä, rullaluistelua tai -lautailua ei harrasteta koulupäivän aikana.

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2013-2014 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE

K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE K O L S A N K O U L U N LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 KOLSAN KOULU LEIKKURINKUJA 10 05400 JOKELA http://www.tuusula.fi/koulut/kolsankoulu REHTORI Jarno Kantola p. 040-314 4073 sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme. empatia. Toivomme näiden arvojen näkyvän niin jokapäiväisessä

Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme. empatia. Toivomme näiden arvojen näkyvän niin jokapäiväisessä Tervehdys Aunelan koulusta, Syyslukukauden aloitti koulussamme 206 oppilasta 11 perusopetusryhmässä ja yhdessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Esikoululaisia, Aapeleita ja Esikoita, on yhteensä 20 kahdessa

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat

Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat 1 2 3 Arvoisat huoltajat ja koulumme oppilaat Uusi lukuvuosi pyörähti käyntiin upeiden säiden siivittämänä. Koulussamme aloitti 37 uutta eskarilaista, 63 ekaluokkalaista ja 17 muualta kouluumme siirtynyttä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk.

1 YLEISTÄ. 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. 1 YLEISTÄ 1.1 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 1. - 6. lk. Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä tiedottamista ja kuulemista eri yhteyksissä. Oppilaalla voi olla käytössä reissuvihko, jossa tiedotetaan

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Nummelan koulu Väinämöisentie 9 03100 Nummela p. 09-42583188, kanslia

Nummelan koulu Väinämöisentie 9 03100 Nummela p. 09-42583188, kanslia Nummelan koulu Väinämöisentie 9 03100 Nummela p. 09-42583188, kanslia Nummelan koulun infovihko lukuvuosi 2011-2012 Yhteystiedot 4.7.2011 Nummelan koulu rehtori Riikka Sameri 09-42583270 apulaisrehtori

Lisätiedot

Alhaisten koulun ABC-kirja:

Alhaisten koulun ABC-kirja: Alhaisten koulun ABC-kirja: ALKUOPETUS Koulussa toimii viisi alkuopetuksen luokkaa. Alkuopetuksen tavoitteena on, että lapsi kasvaa tasapainoiseksi koululaiseksi, hänen minäkuvansa vahvistuu ja hänen taitonsa

Lisätiedot

Lucina Hagmanin koulu

Lucina Hagmanin koulu Nimi lk Lucina Hagmanin koulu Koulutiedote n:o 1 2014-2015 YLEISIÄ LUKUVUODEN ASIOITA SÄILYTTÄKÄÄ! 1 ... tässä tiedotteessa yleisiä lukuvuoden asioita kouluväelle ja kotiväelle, oppilaille ja huoltajille

Lisätiedot

Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat

Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat RUNGON KOULUN HYVINVOINTISUUNNITELMA Oppilashuollon toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja toimintatavat edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistää koulun opiskeluympäristöjen

Lisätiedot

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273

MARTINTALO. Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ. rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 MARTINTALO Postiosoite: Martintorinkuja 2, 05810 HYVINKÄÄ Vastuuhenkilö puhelin rehtori Kari Okkonen 040 572 2271 Kanslia koulusihteeri Sanna Tiikkaja 040 155 6273 Kiinteistönhoito kiinteistönhoitaja Esa

Lisätiedot

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016

HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 HUUTIJÄRVEN KOULU TIEDOTUSLEHTI 2015-2016 1 REHTORIN TERVEHDYS Uusi lukuvuosi on jälleen saatu käyntiin auringon saattelemana. Tämä lukuvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen laajennushankkeen

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot