Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 25/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 25/2013"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 25/2013

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi puheenjohtaja 1. vpj 2. vpj jäsen kv:n pj kv:n 1. vpj kv:n 2. vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 225, KH :00 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Kaupunginhallitus Liite: Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet , sekä valtuuston v hyväksymä nykyinen poistosuunnitelma Valmistelija kaupunginkamreeri Kunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päivittänyt vuonna 2011 yleisohjeen kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Kuntaliitto on antanut uutta yleisohjetta koskevat tarkemmat soveltamisohjeet Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Vaikutusajalla tarkoitetaan taloudellista pitoaikaa, joka riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poistoajan määrittelyssä on otettava huomioon varovaisuuden periaate. Uudessa suunnitelman mukaisten poistojen yleisohjeessa olevissa poistoajoissa ja -menetelmissä on jonkin verran tarkennuksia aiempaan yleisohjeeseen verrattuna. Kuntajaosto suosittelee vuoden 2011 yleisohjeessaan käyttämään poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä poistosuunnitelmaa, missä perustellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknis-taloudellisella perusteella. Yksittäinen kunta voi poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä. Tällöin sen on selostettava olennaiset poikkeamat tilinpäätöksen liitetiedoissa. Poistojen perusteista päättää kaupunginvaltuusto ja yksityiskohtaisemmasta poistosuunnitelmasta kaupunginhallitus. Edellinen poistosuunnitelma on Nivalan kaupungissa otettu käyttöön Nivalan kaupungin voimassa olevassa poistosuunnitelmassa lähes kaikki hyödykeryhmien poistoajat sekä poistomenetelmät ovat kuntajaoston uuden suosituksen asettamissa rajoissa. Nivalan kaupungilla ei ole tarvetta tehdä olennaisia muutoksia voimassa olevaan poistosuunnitelmaan. Joitain tarkennuksia on syytä kuitenkin tehdä. Erityisesti uudisrakentamisessa tulee varmistua siitä, että poistosuunnitelman mukaiset perusteet poistoaikojen osalta täyttyvät. Tarkastelussa tulee huomioida kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämä oikea ja riittävä kuva. Poistosuunnitelman laatimisessa on suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskittyä rahamääriltään merkittävimpien pysyvien vastaavien hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan.

5 225, KH :00 Valmistelijan ehdotus Pysyvien vastaavien hyödykkeen perusparannusmeno voidaan joko lisätä sen poistamattomaan hankintamenoon tai kirjata erilliseksi pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on usein sama kuin perusparannetun pysyvien vastaavien hyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti. Pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellisen pitoajan ja myös poistoajan määrittely tulee tehdä kunnan yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen. Poistoaika määritellään siten, että se vastaa kunnan omaa suunnitelmaa ja odotusta taloudelliseksi pitoajaksi. Hyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen määrittelyssä voidaan käyttää apuna kokemusperäisiä tietoja vastaavien hyödykkeiden taloudellisista pitoajoista vastaavassa toiminnassa. Lähtökohtaisesti poistoaika määritellään kyseisen hyödykkeen yksilöllisten tulontuottamis- tai palvelutuotantokyvyn perusteella varovaisuuden periaatteella kuntajaoston suosituksen mukaisten poistoaikojen rajoissa. Kaupunginhallitus käsittelee poistosuosituksen mukaisesti poistosuunnitelmaa säännöllisesti talousarvio- ja tilinpäätösvaiheessa ja tekee tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen uudet perusteet sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään uuden hyödykekohtaisen poistosuunnitelman. Suunnitelmassa kaupunginhallituksen tulee määrittää hyödykekohtaiset poistoajat, jotka eivät saa ylittää valtuuston hyväksymää enimmäispoistoaikaa, perusparannusmenoissa käytettävän poistotavan, sekä velvoittaa kaupunginhallitusta tarkastamaan säännöllisesti talousarvio- ja tilinpäätösvaiheessa poistosuunnitelmaa ja tekemään tarvittaessa siihen muutoksia. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginkamreeri poistui kokouksesta kello Kaupunginvaltuusto Liitteet: Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet sekä valtuuston v hyväksymä nykyinen poistosuunnitelma

6 225, KH :00 Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Kaupunginkamreeri Laskentasihteeri Nivalan Rätinki Oy Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Liitteet: Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet sekä valtuuston v hyväksymä nykyinen poistosuunnitelma. Hyödykekohtainen poistosuunnitelma Valmistelija kaupunginkamreeri Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman mukaisten poistojen perusteet alkaen kokouksessaan Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen pääryhmien ja perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy tarkemman hyödykekohtaisen poistosuunnitelman. Esitetyt poistoajat ovat kaupungin teknisen toimen ja taloushallinnon kokemukseen perustuvia käsityksiä eri hyödykkeiden taloudellisesta käyttöajasta Nivalan kaupungin palvelutuotannossa, kun otetaan huomioon mm. rakennusten tekninen toteutus (kivi/puu). Perusparannuskohteen poistoaika määritellään yhdessä kyseisen rakennuksen menojäännöksen kanssa määrittämällä perusparannetun rakennuksen arvioitu jäljellä oleva odotusaika palvelutuotannossa. Perusparannusmeno poistetaan kuitenkin omana kohteenaan eikä sitä yhdistetä aikaisempaan menojäännösarvoon. Perusparannusmenon ja aiemman menojäännöksen jäljellä oleva poistoaika tulee olla yhdenmukainen. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan poistosuunnitelman alkaen noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tarkastaa säännöllisesti talousarvio- ja tilinpäätösvaiheessa poistosuunnitelmaa ja tekee tarvittaessa siihen muutoksia. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

7 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KV SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOJEN PERUSTEET ALKAEN Pysyvät vastaavat ovat taseessa hankintahintaisena vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Poistojen perustaksi otetaan hyödykkeen koko hankintameno vähennettynä hyödykkeen hankintaan saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennan perusteena on hyödykkeen taloudellinen käyttöaika, joka on lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen käyttöaika palvelutuotannossa. Hyödykkeiden poistojen laskennassa käytetään kaupunginhallituksen hyväksymiä hyödykekohtaisia poistoaikoja. Poistoaika ei saa ylittää valtuuston hyväksymää enimmäispoistoaikaa. Ennen valmistuneiden hyödykkeiden poistot lasketaan kaupunginvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti tilinpäätöksen yhteydessä, jotta valittu poistomenetelmä ja poistoaika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista käyttöaikaa. Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kirjataan vuosikuluksi käyttötalouspuolelle. Poistojen aloitusaika määräytyy hyödykkeen valmistumisajankohdan mukaisesti: valmistuneesta hyödykkeestä menee koko vuoden poisto valmistuneesta hyödykkeestä puolen vuoden poisto

8 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KV Pysyvien vastaavien poistoajat pääryhmittäin (alaraja-yläraja/pääryhmä): Aineettomat hyödykkeet Poistoaika Poistomenetelmä Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta Tasapoisto Tietokoneohjelmistot 3-5 vuotta Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta Tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Tasapoisto Muut aineelliseet hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa

9 225, KH :00 / Pykälän liite: Vanha poistosuunnitelma

10 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KH. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOJEN PERUSTEET ALKAEN KV Pysyvät vastaavat ovat taseessa hankintahintaisena vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Poistojen perustaksi otetaan hyödykkeen koko hankintameno vähennettynä hyödykkeen hankintaan saatu valtionosuus, investointiavustus tai muu rahoitusosuus valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennan perusteena on hyödykkeen taloudellinen käyttöaika, joka on lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen käyttöaika palvelutuotannossa. Hyödykkeiden poistojen laskennassa käytetään kaupunginhallituksen hyväksymiä hyödykekohtaisia poistoaikoja. Poistoaika ei saa ylittää valtuuston hyväksymää enimmäispoistoaikaa. Ennen valmistuneiden hyödykkeiden poistot lasketaan kaupunginvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti tilinpäätöksen yhteydessä, jotta valittu poistomenetelmä ja poistoaika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista käyttöaikaa. Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kirjataan vuosikuluksi käyttötalouspuolelle. Poistojen aloitusaika määräytyy hyödykkeen valmistumisajankohdan mukaisesti: valmistuneesta hyödykkeestä menee koko vuoden poisto valmistuneesta hyödykkeestä puolen vuoden poisto

11 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KH. Pysyvien vastaavien poistoajat pääryhmittäin (alaraja-yläraja/pääryhmä): KV Aineettomat hyödykkeet Poistoaika Poistomenetelmä Aineettomat oikeudet 5-10 vuotta Tasapoisto Tietokoneohjelmistot 3-5 vuotta Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta Tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Tasapoisto Muut aineelliseet hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa

12 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KH. NIVALAN KAUPUNKI POISTOSUUNNITELMA alkaen Kaupunginhallitus xx PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika pää- POISTOAIKA POISTOryhmittäin ALKAEN MENETELMÄ (KV ) (KH ) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5-10 v 5 v Tasapoisto Tietokoneohjelmistot 3-5 v 4 v Tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 v 4 v Tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Ei poistoa Rakennukset v Asuinrakennukset 50 v Tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset - kiviset 50 v Tasapoisto - puiset ym. 40 v Tasapoisto Tehdas- j atuotantorakennukset - kiviset 30 v Tasapoisto - puiset ym. 20 v Tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 30 v Tasapoisto Talousrakennukset 20 v Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet v Maa- ja vesirakenteet Kadut, tiet, torit, puistot 20 v Tasapoisto Sillat, laiturit, uimalat 25 v Tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 20 v Tasapoisto Johtoverkostot ja laitteet Sähköjohdot, ulkoval.laitteet 20 v Tasapoisto Viemäriverkko 40 v Tasapoisto Viemäri- yms. laitosten koneet ja laitteet 20 v Tasapoisto Muut johtoverkostot ja laitteet 15 v Tasapoisto Kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 15 v Tasapoisto Koneet ja kalusto 3-15 v Rautaiset alukset 15 v Tasapoisto Muut alukset ja uivat työkoneet 15 v Tasapoisto Raskaat kuljetusvälineet 15 v Tasapoisto Kevyet kuljetusvälineet 10 v Tasapoisto Raskaat työkoneet 15 v Tasapoisto Kevyet työkoneet 10 v Tasapoisto Atk-laitteet 4 v Tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 5 v Tasapoisto

13 225, KH :00 / Pykälän liite: Poistosuunnitelma KH. Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Muut aineelliset hyödykkeet Ei poistoa Ei poistoa Ei poistoa Ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Ei poistoa Perusparannuskohteen poistoaika määritellään yhdessä kyseisen rakennuksen menojäännöksen kanssa määrittämällä perusparennetun rakennuksen arvioitu jäljellä oleva odotusaika palvelutuotannossa. Perusparannusmeno poistetaan kuitenkin omana kohteenaan, eikä sitä yhdistetä aikaisempaan menojäännösarvoon. Perusparannusmenon ja aiemman menojäännöksen jäljellä oleva poistoaika tulee olla yhdenmukainen. Uudisrakennuksen tai olemassa olevan kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä tehty ensikertainen kalustaminen kuuluu ko. investoinnin kokonaiskustannuksiin, ja lähtee poistolaskentaan yhtenä kohteena.

14 226, KH :00 Nivalan kaupungin ja Liikuntakeskus Oy:n välinen sopimus liikuntapalvelujen tuottamisesta Sivistyslautakunta Nivalan liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja on valmistellut Nivalan kaupungin ja Liikuntakeskus Oy:n välisen liikuntapalvelusopimuksen uusimista. Liitteenä nykyinen sopimus, johon on tehty muutosesitykset. Toimialajohtajan esitys Lautakunta käy läpi sopimuksen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Eero Raudaskoski ja Hilkka Suni esteellisenä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin muutaman teknisen korjauksen jälkeen yksimielisesti. Liitteenä on alkuperäinen sopimus, johon muutokset on merkitty. Kaupunginhallitus Liite: Nykyinen sopimus, johon on tehty muutosesitykset. Oheismateriaali: Sivistyslautakunnan pöytäkirjanote liitteineen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan liikuntapalvelusopimuksen.

15 226, KH :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver SOPIMUKSEN OSAPUOLET Nivalan Kaupunki Nivalan Liikuntakeskus Oy 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Nivalan kaupunki ostaa liikuntapalvelut Nivalan Liikuntakeskus Oy:ltä. Sopimus on voimassa alkaen. Sopimus tarkistetaan kahden (2) vuoden välein. talousarviokeskustelunkäsittelyn yhteydessä. Tekstiosaa päivitetään palvelutasopäätöksen sitä edellyttäessä. 3. LIIKUNTAKESKUKSEN HALLINTO Yhtiön ylin toimintaelin on yhtiön hallitus. Toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Yhtiön hallinto sijaitsee uimahalli Uikossa, johon sijoitetaan myös Liikuntapalveluiden toimipiste. jossa on myös Liikuntapalvelujen toimisto. 4. TOIMINTA-AJATUS Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tavoitteena on kaupunkilaisten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. 5. LIIKUNTAPALVELUJEN TUOTTAMINEN 1. Koululiikunta Liikuntakeskus ja koulut järjestävät ja suunnittelevat koululiikuntatapahtumat lukuvuosittain. Käytännön organisoinnin hoitaa Liikuntakeskus yhdessä opettajien kanssa yhteisen ohjeistuksen mukaisesti. Koululiikuntatapahtumasuunnitelmassa sovitaan mm. tapahtumien organisoinnista ja kulujaosta. Koulujen latujen ja jääalueiden kunnossapidosta sovitaan koululiikuntasuunnitelmassa. 2. Kuntoliikuntatapahtumat Nivalan Liikuntakeskus Oy järjestää ja kehittää vuosittain monipuolisia kuntoliikuntatapahtumia yhteistyökumppanien kanssa. Kulujaosta, järjestelyvastuista, markkinoinnista, palkinnoista, osanottomaksuista ja toimitsijoista sovitaan tapahtumakohtaisesti. 3. Terveyttä edistävä liikunta/ennaltaehkäisevä työ. Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa terveysliikuntapalveluja resurssien rajoissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Painopistealueena on terveyttä edistävä ennaltaehkäisevä työ koulu-, työpaikka- ja eritysliikunnan parissa. Nivalan Liikuntakeskus Oy:stä on edustaja kaupungin hyvinvointia edistävässä työryhmässä.

16 226, KH :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver Lapsi- ja nuorisourheilu Liikuntakeskus ja urheiluseurat tekevät yhdessä lajikoulukalenterin. Liikuntakeskus osallistuu yhteistyössä urheiluseurojen kanssa niiden toteuttamiseen. Liikuntakeskus vastaa että lapsi- ja nuorisoliikunnan kilpailutoiminnassa lajipaikat ovat tapahtuman edellyttämässä kunnossa. 5. Uimakoulut Liikuntakeskus järjestää uimakouluja sekä aikuisille että lapsille kysynnän mukaan. 6. Yhteistyö eri tahojen kanssa Liikuntakeskus tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurojen, koulujen, kyläyhdistysten, naapurikuntien, seutukuntien ja eri liikuntajärjestöjen kanssa. Liikuntakeskus edistää yhteistyötä paikkakunnan eri urheiluseurojen kesken. 7. Liikunnan yleis- ja kohdeavustukset Liikuntakeskus tekee yhteistyössä kaupungin myöntämien avustusten hakuprosessin sekä ehdotuksen sivistyslautakunnalle avustusten jaosta. 6. RAPORTOINTI Liikuntakeskus tekee liikuntapalvelujen tuottamisesta kaupungin ohjeiden edellyttämällä tavalla toiminnallisten tavoitteiden toteutumis- ja tilinpäätösraportit. Sivistyslautakuntaa informoidaan tarvittaessa useammin. Raportoinnissa käytetään yleisesti saatavilla olevia liikuntaan liittyviä mittareita: liikuntakeskuksen tuottamat palvelut, kävijämäärät, saatavilla olevat laskelmat kuntien panostuksista liikuntapalveluihin, asiakaspalautteet. 7. HENKILÖSTÖ Nivalan kaupungin liikuntaneuvoja siirtyy Liikuntakeskukseen vanhana työntekijänä. Työntekijän työsuhteen aikana kertynyt lomaoikeus siirtyy työntekijän mukana. Työntekijän mahdolliset ylityökertymät ja muut sovitut vapaat on sovittava entisen työnantajan kanssa. Työntekijän siirrosta tehdään henkilöstön siirtosopimus, missä määritellään mm. lomavelkakorvaukset ja muut henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat. Liikuntakeskuksen tulee palkata ammattitaitoista henkilöstöä tuottamaan päätetyt palvelut niillä resursseilla mitkä yhtiöllä on käytössä. Näille toiminnoille järjestetään toimiva varamiesjärjestelmä. Liikuntapalveluja tuottava henkilöstön tulee olla liikunta-alan tai muun vastaavan koulutuksen käyneitä. 8. SOPIMUKSEN HINTA JA MAKSATUS Kaupunki ostaa vuosittain talousarvioon hyväksytyllä määrärahalla (ALV 0%) liikuntapalveluja Nivalan Liikuntakeskus Oy:ltä. Palvelutason määrää erikseen

17 226, KH :00 / Pykälän liite: Sopimus liikuntapalvelut päiv. ver laadittu palvelutasopäätös sekä Nivalan kaupungin vuoden 2009 talousarvio. ja sen määräämä toiminta. Määräraha tarkistetaan vuosittain. Maksatus hoidetaan erikseen sovituissa maksupostierissä. 9. LIIKUNTAPAIKAT JA -VÄLINEET Tällä sopimuksella ei siirretä liikuntapaikkoja yhtiön omistukseen. Liikuntapaikoilla oleva irtain kalusto on siirtyy Liikuntakeskuksen omistukseenssa ja hallintaannassa. Kaupungin voimassa olevat ostopalvelu- ja hankintasopimukset siirtyvät Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle. Nivalan Liikuntakeskus päättää liikuntapaikkojen hoidoista ja niiden hoitovoista. Mikäli tehtävien hoidossa käytettään urakointia niin kilpailutuksen hoitaa Liikuntakeskus ja hankinnassa noudatetaan hankintaohjeita ja hankintalakia. 10. LIIKUNTAPAIKKAINVESTOINNIT Liikuntakeskus ja kaupunki laatiivat liikuntapaikkarakentamisesta käyttö- ja tarvesuunnitelman, joka päivitetään vuosittain. 11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen keskinäisellä sopimuksella siten ettei sopimuksen irtisanomisella synny haittaa kummallekaan osapuolelle. Irtisanomisesta laaditaan kirjallinen sopimus kesäkuun loppuun mennessä. Irtisanominen astuu voimaan kunkin seuraavan kalenterivuoden 1. päivä 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Erimielisyydet ratkaistaan osapuolten kesken. Jos erimielisyyksissä ei päästä yksimielisyyteen, ratkaisee asian Ylivieskan käräjäoikeus. 13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus on voimassa alkaen toistaiseksi. 14. ALLEKIRJOITUKSET Nivalassa / 2013 Jarmo Vuolteenaho hallituksen puheenjohtaja Nivalan kaupunki Kari Valtanen kaupunginjohtaja Nivalan kaupunki Jukka Turunen hallituksen puheenjohtaja Nivalan Liikuntakeskus Oy Pekka Niemelä toimitusjohtaja Nivalan Liikuntakeskus Oy

18 227, KH :00 HALL: 158/2013 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Scandinavian Wind Energy SWE Oy ja wpd Finland Oy, Toholampi-Lestijärven tuulipuisto Valmistelija ympäristösihteeri Asia: Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Toholampi Lestijärvi tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjan rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( 468 / 1994 ) ja muutos (267/1999) sekä YVA-asetuksen muutokseen ( 359 / 2011 ). Asetuksessa säädetään hankkeista, joihin sovelletaan YVA- menettelyä. Arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioimista jo hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. Arviointiohjelmassa on esitetty, että tuulipuistohankkeen ns. Toholammin puoli (yhteensä n. 230 MW) liitettäisiin Fingridin Uusnivalan 400 kv sähköasemalle n. 40 km pitkällä 400 kv liityntäjohdolla. Tästä n. 30 km kulkisi olemassa olevan 2 x 400 kv johtojen vieressä, n. 6 km seuraisi olemassa olevia paikallisteitä ja n. 4 km tulisi uuteen maastokäytävään. Nivalan kaupungin alueella uusi voimajohto sijoittuisi koko matkalta nykyisten voimajohtojen viereen. Hankevastaava on tutkinut sähkönsiirron osalta vaihtoehtona myös linjausta, jossa kaikki tuulipuistossa tuotettava sähkö siirrettäisiin Lestijärven puolelle rakennettavalta sähköasemalta Uusnivalan 400 kv sähköasemalle olemassa olevan 2x400 kv voimajohtojen viereen rakennettavalla n. 42,5 km pituisella 400 kv ilmajohdolla. Tämän vaihtoehdon poisjääminen arviointiohjelmasta johtuu siitä, että linja halkaisisi Lestijoen yläjuoksun ja Paukanevan sekä Kivinevan NA- TURA-alueet. Uudessa linjakäytävässä yhdelle 400 kv voimajohdolle tarvitaan metrin levyinen kasvillisuudesta raivattava johtokäytävä sekä 2x10 metrin levyiset reunavyöhykkeet, joilla puusto pidetään matalana. Nykyisen 2x400 kv voimajohtolinjan maksimikokonaistilantarve (rakennuskieltoalue) on n. 66 metriä, joka levenisi uuden 400 kv lisäjohdon myötä n. 30 metrillä, ollen siten yhteensä n. 96 metriä. Arviointiohjelmassa ei varsinaisesti ole esitetty selvitettäväksi muita linjausvaihtoehtoja sähkönsiirrolle. Vaihtoehdoiksi on esitetty ainoastaan uuden johdon sijoittaminen eri puolille nykyistä voimajohtolinjaa sekä mahdollisuus vaihtaa uuden rakennettavan linjan puolta joillakin osin linjakäytävää. Edellä kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi arviointiohjelmassa on kuitenkin mainittu teoreettinen mahdollisuus siirtää osa Toholampi Lestijärvi tuulipuiston tuottamasta sähköstä länsi-toholammin ja Kannuksen Kuuronkallion alueille suunniteltujen tuulivoima-alueiden kautta Kokkolan Ventusnevan 110 kv sähköasemalle. Näitä linjausvaihtoehtoja tarkastellaan kuitenkin kyseisten hankkeiden yhteydessä.

19 227, KH :00 HALL: 158/2013 Lausunto: Nivalan kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Toholampi Lestijärvi tuulipuistohankkeeseen. Sen sijaan kaupunginhallitus katsoo, että hankkeen sähkönsiirtoa koskevassa arviointiohjelmassa ei ole esitetty riittävästi vaihtoehtoja tuulipuiston sähkönsiirron osalta. Valmistelijan ehdotus: Arviointiohjelmassa esitetyn sähkönsiirtoreitin lisäksi tulisi selvittää myös sähkönsiirtoreitin suuntaaminen hankealueelta Alajärven 400 kv sähköasemalle. Arviointimenettelyssä tulisi tutkia myös vaihtoehto, jossa kaikkien hankealueen läheisyydessä sijaitsevien tuulipuistojen tuottama sähkö siirrettäisiin valtakunnan verkkoon lähialueelle rakennettavan uuden 400 kv sähköaseman kautta. Näin voitaisiin välttää pitkien, maisemaa muuttavien ja maankäyttöä rajoittavien voimajohtolinjojen lisärakentaminen nykyisten voimajohtojen viereen. Uusnivalan sähköasemalle suuntautuvan linjauksen osalta arviointimenettelyssä tulisi selvittää myös vaihtoehto, jossa sähkönsiirto toteutettaisiin valtakunnallisesti arvokkaan Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueen osalla maakaapelina. Nivalan kaupungin alueella nykyinen 2x400 kv voimajohto sijoittuu suurelta osin valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueelle ja viljellyille peltoalueille. Johtoalueen leventäminen ja uusien pylväiden rakentaminen heikentäisi kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan alueen kulttuurimaisema-arvoja entisestään. Lisäksi uusien voimajohtopylväiden sijoittaminen peltoalueille aiheuttaisi merkittävää lisähaittaa johtoalueen viljelylle. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen lausunnoksi Toholampi -Lestijärvi tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kaupunginjohtajan esitys: Hyväksytään valmistelijan ehdotus

20 228, KH :00 HALL: 137/2012 Valituksen ottaminen pois Oulun hallinto-oikeudesta/ Vastaselvitys Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnon johdosta Kunnallisvalitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksestä Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Nivalan kaupungin kunnallisvalitus, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätös koskien ensihoidon palvelutasopäätöstä vuodelle Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunki päättää kunnallisvalituksen jättämisestä. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti jättää kunnallisvalituksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti hyväksyä oheismateriaalina olevan valituksen. Kaupunginhallitus Määräaika vastineen antamiselle pyydetty jatkoaikaa Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Oulun hallinto-oikeuden lähete PPSHP:n lausunto Nivalan kaupungin kunnallisvalitukseen koskien ensihoidon palvelutasopäätöstä vuodelle Oulun hallinto-oikeus varaa tilaisuuden vastaselvityksen antamiseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunnon johdosta. Nivalan kaupunginhallitus päättää todeta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnosta seuraavaa: 1. Sairaanhoitopiiri on viitannut lausunnossaan Oulun läheisyydessä sijaitseviin kuntiin. Ko. kunnat ja Nivalan kaupunki eivät ole vertailukelpoisia sijaintinsa ja ensihoidon tehtävien määrän suhteen. Oulun ympäristössä olevien kuntien etäisyydet ovat lyhyet ja lisäksi ko. kunnat sijaitsevat maakunnasta tulevien ambulanssien reiteillä Oulun yliopistollisen sairaalan vuoksi. Ko. liikenteellä voidaan täydentää ambulanssitarvetta kenttäpäälliköiden ohjauksessa. 2. Ensihoitotehtäviä kohdentuu Nivalaan Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella neljänneksi eniten Oulun, Raahen ja Oulaisten jälkeen.

21 228, KH :00 HALL: 137/ Edellä mainitulla perusteella Nivalan kaupunki toteaa, että ensihoidon järjestelyissä ei ole noudatettu yhdenvertaisuutta ja Nivala edellyttää, että Nivalaan sijoitetaan kaksi ensihoidon yksikköä. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus PPSHP:n ensihoidon palvelutasopäätöksessä vuodelle 2013 PPSHP:n valtuusto on vahvistanut päätöksen, jossa Nivalassa toimii hoitotason yksikkö (H+P)24/7. PPSHP:n ensihoitokeskus voi operatiivisesti hyväksytyn budjetin sallimissa rajoissa tehdä yksiköiden valmius- ja tasomuutoksia siten, että ensihoitojärjestelmän toiminnallisuus mahdollisimman hyvin palvelisi PPSHP:n kuntien asukkaita. Nivalan osalta PPSHP on tehnyt yksikkölisäyksen siten, että Nivalan alueella toimii em. hoitoyksikön lisäksi perustason yksikkö (P+P) arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo välittömässä valmiudessa. Kyseisen yksikön tehtävämäärä on ollut keskimäärin 3-4 tehtävää/vrk. Tämä malli on voimassa toistaiseksi ja ensihoitokeskus seuraa alueensa ensihoitopalvelun toteutumista palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää ottaa Oulun hallinto-oikeudesta pois Nivalan kaupungin laatiman kunnallisvalituksen koskien Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöstä

22 229, KH :00 Kauppakirja tiealueista - Takalo Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Oheismateriaali: Kauppakirja Nivalan kaupunki on allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut tiealueita Ruojan asemakaava-alueelta Takalon sisaruksilta. Koskenranta RN:o kiinteistöistä ostetut määräalat muodostavat osan Niku-Matintie, Ruojantie, Vapaudentie ja Vainiotie nimisistä kaavateistä. Kauppahinta on yhteensä 6040 euroa. Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Seppo Takalon omasta ja valtakirjalla muiden omistajien puolesta allekirjoittama kiinteistökauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

23 230, KH :00 Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen tekemät päätökset. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.

24 231, KH :00 HALL: 166/2013 Rauno Vihtarin valtuustoaloite - Pyörätieverkoston rakentaminen Oheismateriaali: Valtuustoaloite Valtuutettu Rauno Vihtari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Aloitteessa Vihtari esittää pyörätieverkoston rakentamista seuraavien tieosuuksien varteen: Keskusta-Kuoppala-Haikara, Kuoppala-Hietapuoli, Keskusta-Erkkilä, Näljänneva-Ahde, Pirttiranta-Kotila. Hän esittää kokonaisvaltaisen suunnitelman tekemistä ja mahdollisen yhteistyöhankkeen käynnistämistä kaupungin, ELY-keskuksen ja kylätoimikuntien yhteistyönä. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

25 232, KH :00 HALL: 167/2013 Heikki Häyrysen valtuustoaloite - Kaupunkikonsernia, osakkuusyhtiöitä ja kuntayhtymiä koskeva omistajaohjaus Oheismateriaali: Valtuustoaloite Valtuutettu Heikki Häyrynen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Aloitteessa Häyrynen esittää, että Nivalan kaupunginhallitus ryhtyisi kohtuuajan kuluessa valmistelemaan kaupunginvaltuustolle esityksen kaupunkikonsernia, osakkuusyhtiöitä ja kuntayhtymiä koskevan omistajaohjauksen demokratisoimiseksi ja tukevoittamiseksi. Tätä varten tarvittaneen omistajaohjauksen ohjesääntö, jossa määritellään se, miten kaupunginvaltuusto kaupunkihallinnon ylimpänä päättäjänä kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta voi osallistua ja päättää omistajaohjaukseen kuuluvista palvelutarve- ja tuotantolinjauksista, sekä samalla vaikuttaa aidosti kaupungin talouden kehittymiseen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja päättää antaa aloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi.

26 233, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 12 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Teknisen lautakunnan esityslista Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toimintasuunnitelma vuodelle Nivalan kaupunki/ppo-yhtiöt Oy -Kaksi tilaussopimusta kuituliittymistä. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Keskipiste-Leader ry -Leader-tuen kuntaosuuden maksatustilanne. Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru -Mielenterveystalo.fi nettipalvelu laajenee myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Kunnallistieteen yhdistyksen jäsenkirje 3/2013. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymäkokouksen pöytäkirja Yhymähallituksen pöytäkirja ja esityslista Pohjois-Pohjan,maan ELY-keskus - taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä v Nivalan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa. -Ohjeet v tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksia ja vuoden 2014 valtionavustushakemuksia varten. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus, lausunnot ja muistutukset, yhteenveto ja vastineet. -Maakuntavaltuuston pöytäkirja Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois- Suomessa seminaari Pohjois-Suomen kokemusasiantuntija työpaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -Hallituksen pöytäkirja Valtuuston esityslista Liite: Ensihoidon kustannusten jako vuonna Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Sievin kunta -Lausuntopyyntö Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan

27 233, KH :00 kaavaehdotuksesta. Suomen Kotiseutuliitto -Ehdota artikkelia vuoden 2014 Kotiseutu-vuosikirjaan. Suomen Kuntaliitto -Yk 23/80/2013, Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. -24/80/2013, Kohdentamissäännös ja suoraan ulosottokelpoisten perintäkulujen periminen ulosotossa. Tansec Oy -PPO-Yhtiöt Oy:n ja Telekarelia Oy:n ilmoituksensiirtoliittymät ja muut turvapalvelut Elisan tytöryhtiö Tansec Oy:n hallintaan Työttömyysvakuutusrahasto - työttömyysvakuutusmaksujen ennakosta v Väestörekisterikeskuksen RAKI-hanketiedote Ylivieskan oikeusaputoimisto -Oikeusavun ja edunvalvonnan palvelut kunnassa. Julkaisut Eläketurvakeskuksen taskutilasto Kunnallistieteen yhdistyksen aikakauskirje 3/2013. Kuntatyönantaja 6/2013. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 14.11.2013. Esityslista 9/2013. Muistutus iltakoulusta:

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 14.11.2013. Esityslista 9/2013. Muistutus iltakoulusta: -3, KV 14.11.2013 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2013 Esityslista 9/2013 Muistutus iltakoulusta: Kaupunginvaltuuston iltakoulu pidetään keskiviikkona 13.11.2013 kello 18.00 alkaen Nivalan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 10/2013 -3, SIV 26.11.2013 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 26.11.2013 Esityslista 10/2013 -2, SIV 26.11.2013 17:00 Kokousaika 26.11.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki.

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki. -3, KH 17.6.2013 14:00 Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 17.6.2013 Esityslista 12/2013 -2, KH 17.6.2013

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015 -3, KH 20.4.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.4.2015 Esityslista 9/2015 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 28.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 28.9.2015

-3, KH 28.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 28.9.2015 -3, KH 28.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 28.9.2015 Esityslista 20/2015 -2, KH 28.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 28.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014 -3, KH 2.6.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 2.6.2014 Esityslista 12/2014 -2, KH 2.6.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 2.6.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 19/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 19/2012 -3, KH 5.10.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2012 Esityslista 19/2012 -2, KH 5.10.2012 13:00 Kokousaika Perjantai 5.10.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ISBN 951-755-922-4 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 18.11.2013. Kaupunginhallituksen kokous alkaa kello 15.00. Talousarviokäsittely alkaa kello 16.00.

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 18.11.2013. Kaupunginhallituksen kokous alkaa kello 15.00. Talousarviokäsittely alkaa kello 16.00. -3, KH 18.11.2013 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 18.11.2013 Kaupunginhallituksen kokous alkaa kello 15.00. Talousarviokäsittely alkaa kello 16.00. Esityslista 22/2013 -2, KH 18.11.2013 15:00

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). -3, KH 8.5.2012 17:00 Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 8.5.2012

Lisätiedot