ONS Seurakäsikirja 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONS Seurakäsikirja 2011"

Transkriptio

1 ONS Seurakäsikirja 2011 Versio HUOM! Tämä ei ole virallinen versio - ohjeistusta päivitetään ( /AMK)

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Seura yhdistyksenä Johtokunta Johtokunnan kokoonpano Johtokunnan tehtävä Kokoustoiminta Asiakirjahallinto Taloushallinto Jäsentoiminta ja tiedottaminen Jalkapalloseura Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet Toiminnan arvot Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta Jalkapalloseuran pääperiaatteet Kasvatukselliset pääperiaatteet Liikunnalliset pääperiaatteet Muut pääperiaatteet Pelaajakeskeinen ajattelu lähtökohtana Jalkapalloseuran tavoitteet Jalkapalloseuran toiminnan mittarit Lapsen oikeuden urheilussa Jalkapalloseuran organisaatio ja tehtävät Seuran organisaatio ja toimihenkilöt Seuran toimihenkilöt Seuran hallinnon tehtävät Seurajohtajan tehtävät Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Juniorijaoston tehtävät Junioripäällikön tehtävät Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Edustusjaoston tehtävät Edustusjaoston vetäjän tehtävät Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Valmennustyöryhmä (VTR) Valmennustyöryhmän tehtävät Valmennuspäällikön tehtävät Valmennusjaoston toiminta Maalivahti-valmennuspäällikkö...17 Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 2/45

3 Maalivahti-valmentaja Ikäkausikoordinaattori Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Valmennustoiminta Valmennustoiminnan perusarvot Valmentamisen perusarvot Valmennuksen tavoitteet Seuran kilpailulliset tavoitteet Harrastetoiminta Yksilöiden huomioiminen valmennuksessa Pelaaja tarkkailu Cv B Edustusjoukkue Pelaaja tarkkailu Dn-Cn Pelaaja tarkkailu Tulevaisuus ryhmän yksilö ohjaus (ryhmän yksilöiden henkilökohtainen valmennus) Tasoryhmäharjoittelu Maalivahtiharjoittelu Pelaaja urakehitys Seurajoukkueet peruspolku Seurajoukkueiden muodostaminen Kilpailullinen yksilöurheilija perusteinen urapolku Joukkuerakenne ikäluokittain v. ja nuoremmat (F, G ja nuor) vuotiaat (En ja Ev) vuotiaat (Dn, Dv ja Cn) vuotiaat (Cv) B- ikäluokka Kykykoulu toiminta Pelaajien valinta Kykykouluun Valmennustoiminnan periaatteita Valmentaja koulutus Ulkoinen koulutus: Sisäinen koulutusohjelma: Valmentajien keskinäisten opponointi ryhmien muodostus ja toiminta osana sisäistä valmentaja koulutusta Joukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät Joukkueenjohtaja Jojon toimia ohjaavat periaatteet ja ohjeet Jojon hyviä ominaisuuksia Joukkueenjohtajan tehtävät Jojon talouteen liittyvät tehtävät Vanhempien kanssa käytävään yhteistyöhön liittyvät tehtävät...26 Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 3/45

4 Tiedotukseen liittyvät tehtävät Otteluihin ja harjoituksiin liittyvät tehtävät Joukkueen edustamiseen liittyvät tehtävät Turnausyhdyshenkilön tehtävät Huoltaja Huoltajan tehtävät Huoltaja seuralle Huoltaja joukkueelle Huoltaja pelaajalle Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävät Seuran Turnausvastaava Tehtävät Toimihenkilöiden perehdyttäminen Turnaustoimiston asiat Joukkueen toimihenkilöiden yhteystoiminta Joukkueiden kauden aikainen toiminta Joukkueen velvollisuudet Vanhempainkokoukset Joukkueen perustamiskokous (Vanhempainkokous I) Toimintasuunnitelma ja budjettikokous (Vanhempainkokous II) Joukkueen kauden päättämiskokous (Vanhempainkokous III) Muut vanhempainkokoukset Kokousten Pöytäkirjat Joukkueiden talkootoiminta Pukeutumisohjeisto Varusteohjeet Tavat kentällä ja kentän ulkopuolella Joukkueiden pelisäännöt Joukkueen vuosikello Joukkueen kirjanpito Lisätiedot Verotus Tilikausi Vanhemmat Mitä seura vanhemmilta odottaa Menettely ristiriitatilanteissa Menettelytapa Pelaajan rangaistusmenettely Tiedostustoiminta Periaate Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 4/45

5 10.2. Viestintä Tiedostusvastuut Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen Kokousmuistiot Joukkueiden sisäinen tiedottaminen Jaostojen tiedottaminen...44 Muutos- ja päivityshistoria...45 Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 5/45

6 1. Johdanto Jalkapalloseura, joka haluaa kehittää toimintaansa ja luoda junioreille hyvän kasvualustan, tarvitsee pelaajien kehittämisen välineeksi dokumentoidun toimintamallin, jossa valmennuksellisten asioiden lisäksi huomioidaan ja ohjeistetaan koko seuran toimintaa ja toimientapoja. Seurakäsikirja on tarkoitettu jokaiselle toimintaamme osallistuvalle valmentajalle, toimihenkilölle ja pelaajalle vanhempineen. Seurakäsikirjassa kerrotaan seuran tavasta toimia sekä kuvataan joukkueiden toimintaa, toimihenkilöiden tehtäviä ja kerrotaan vanhempien roolista lasten harrastamisessa. Vapaaehtoistoiminnassa on toisinaan tarpeetonta luoda jäykkiä toiminnan rakenteita tai ohjeistuksia siitä, miten toimintaa pitää toteuttaa mutta on tarpeen kirjata auki seuran toimintamalleja sellaiselle tasolle, jotta seurassa toimivat henkilöt osaavat puhaltaa yhteen hiileen ja soveltaa seurakäsikirjaa kaikkien parhaaksi. Seurakäsikirja on sen tekohetken paras ymmärrys miten asioita tulisi hoitaa ja täten seura kantaa myös velvollisuuden päivittää seurakäsikirjaa vastaamaan ajan tuomiin muutoksiin. Kaikkia seurassa toimijoita toivotaan auttamaan seurakäsikirjan ylläpidossa ja antamaan palautetta ja ehdotuksia tarvittavista päivityksistä. Tämän seurakäsikirjan mallina on kiitollisena käytetty Ilves ry:n jalkapallojaoston dokumenttia Ilves Toimintamalli Tuota dokumenttia on käytetty pohjana ja tarvittaessa sovitettu meidän seuran tarpeisiin. Suuri hatun nosto Ilvekselle toimintamalli dokumentin tekemisestä, sillä siinä on monelle seuralle esimerkkiä. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 6/45

7 2. Seura yhdistyksenä Oulun Naisfutis ry on perustettu vuonna Seuran perustava kokous pidettiin , jossa valittiin johtokunta ja yhdistyksen syyskokous pidettiin , jossa seuran perustaminen vahvistettiin. Varsinaisen jalkapallollisen toiminnan seura aloitti kaudella Oulun Naisfutis ry kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een (SPL). Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista. Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen: kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja -asusteita Johtokunta Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 7 jäsentä ja 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla, mikäli kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään 3 päivää ennen kokousta. Johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta johtokunnan kokouksessa ja valvoo ja edustaa seuraa ja sen etuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan välisestä tehtävänjaosta päättää johtokunta keskuudessaan. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 7/45

8 Johtokunnan kokoonpano Johtokunnan kokoonpano on: Tehtävä Kausi 2013 Puheenjohtaja Keijo Peuhkurinen Kaikille johtokunnan jäsenille on määritelty henkilökohtaiset vastuualueet. Varapuheenjohtaja Seurasihteeri Janne Kuustie Jarmo Portaankorva Vastuualuejako löytyy Seuraosiosta. Jäsenet Varajäsenet Paavo Vasala Tapio Lampela Martti Lakovaara Katja Tague Sari Ristiniemi Kari Koskela Kirsi Ritvanen Johtokunnan tehtävä 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävän jako keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä. 5. Vahvistavat tarvittavat ohjesäännöt jaostoille, työryhmille ja toimihenkilöille. 6. Vastata seuran taloudesta. 7. Pitää jäsenluetteloa. 8. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. 9. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 10.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11.Valita ja erottaa seuran täysipäiväisiksi palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan Kokoustoiminta Johtokunta päättää keskuudessaan miten usein johtokunta kokoontuu sekä seuraavista kokoustoimintaan liittyvistä asioista: kokouksen valmistelu, kokouskutsun laatiminen ja lähettäminen,esityslistan laatiminen ja lähettäminen, kokouspaikkajärjestelyt, kokoustekniikan hallitseminen, pöytäkirjan laatiminen, pöytäkirjan allekirjoitusten hankkiminen, päätösten toimeenpaneminen, valtakirjojen kirjoittaminen, vuosikokousjärjestelyt ja sihteerinä toimiminen sekä mahdolliset seminaarijärjestelyt Asiakirjahallinto Seura on velvollinen pitämään asianmukaista asiakirjahallintoa: toimintakertomuksen laatiminen yhdessä johtokunnan ja toimistonhenkilökunnan kanssa, toimintasuunnitelman laatiminen, kirjeenvaihdosta huolehtiminen, yhteistyösopimuksista huolehtiminen, anomuksien laatimiset (Oulun kaupunki, Palloliitto, Piiri, jne), yhdistysrekisteri-ilmoitusten tekeminen, kalustoluettelon ajan tasalla pitäminen ja tarkistus tilinpäätöksen yh- Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 8/45

9 teydessä, seuratietolomakkeiden täyttö, seuran arkistosta huolehtiminen Taloushallinto Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema johtokunta. Seurassa sovitaan taloushallintaan liittyvien toimintojen toteuttamisesta, kuten: seuran maksuliikenne, tiliotteiden tulostus ja tositeaineiston järjestäminen kirjanpitoa varten, yhteys tilintarkastajiin ja tarkastuksessa mukanaolo, budjettien laadinta (hallinto) ja yhdistelmä koko seuran budjetista, hallinnon ja jaostojen talousseuranta, tarvittaessa kuukausittainen jaostojen taloustilanteen raportointi, laskutus- ja palkkaohjelman ylläpito, vuosilaskelmayhdistelmä ja ennakon pidätys, ilmoitukset verottajalle toimihenkilöistä ja erotuomareista, joukkueiden tilien avaukset/lopetukset, talousohjeiden päivitykset, joukkueiden rahastonhoitajien neuvonta ja auttaminen Jäsentoiminta ja tiedottaminen Seura huolehtii jäsenistään: jäsenpalvelusta huolehtiminen, rekisterien ylläpito, jäsenkirjeen laatiminen ja lähettäminen, seuran nettisivujen päivityksissä neuvominen/tekeminen, seuran päättäjäis- ja juhlajärjestelyihin osallistuminen Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 9/45

10 3. Jalkapalloseura 3.1. Toiminta-ajatus, päämäärät ja tavoitteet Oulun Naisfutis ry/oulu Nice Soccer on voittoa tuottamaton nais- ja tyttöjalkapalloilun erikoisseura. Seuran noudattaa toiminnassaan Kaikki Pelaa (Suomen Palloliitto) - ja Lapsen Oikeudet Urheilussa (Nuori Suomi) periaatteita. Seuran tehtävä on tuottaa laadukasta jalkapallovalmennusta ja jalkapalloiluun liittyvää toimintaa jäsenilleen sekä olla edistämässä ja kehittämässä nais- ja tyttöjalkapalloilun olosuhteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki seuran toiminnasta syntyvät varat ja tuotot menevät kokonaisuudessaan jalkapallotoiminnan tuottamiseen, tukemiseen, edistämiseen ja kehittämiseen. Oulun nais- ja tyttöjalkapallotoiminnan tavoitteena on tuottaa jalkapalloharrastuksen välityksellä onnistumisia ja elämyksiä pelaajille, heidän perheenjäsenilleen sekä joukkueiden toimihenkilöille. Toiminnan ydin on tehtäväkeskeisen viihtyvyyden ja motivoituneen kehittymisen varmistaminen ja sen kautta juniorin pysyminen mahdollisimman pitkään hyvän harrastuksen ja haasteita ja menestymistä tarjoavan lajin jalkapallon parissa. Lähtökohtana on pelaajakohtainen ajattelu. Toiminnan ydin on pitkäjänteisyys. Junioritoiminnan alusta lukien harrastusta kehitetään seuran ammattitaitoisten ohjaajien, valmentajien, huoltajien sekä muiden toimijoiden tuen ja valvonnan alla. Harrastustaan aloittavista nuorista jotkut tähtäävät pitkälle ja omaavat siihen myös edellytykset. Seuran tehtävänä on vastata tähän tarpeeseen. Tavoitteet painottuvat eri ikäryhmissä eri tavoin. Niiden painotus muuttuu lapsen kasvaessa ja samanikäisillä pelaajillakin voi olla erilaisia painotuksia. Jalkapallokoulutoiminta on käytännössä pelkästään nuorisotyötä ja harrastustoimintaa. Mitä vanhemmaksi lapset kasvavat, sitä enemmän heihin kohdistuu myös menestymisen paineita ja odotuksia. Myös pelaajan oma motivaatio menestymiseen on yksilökohtaista. Menestys tarkoittaa paitsi seuran joukkueiden menestystä, myös yksittäisten pelaajien menestystä piiri- ja maajoukkuetasolla sekä lopulta myös kansainvälisillä kentillä. Hyvästä harrastuksesta voi syntyä pelaajalle jopa kansainvälinen ura. Näin toiminnan yksi keskeinen tavoite on myös kasvattaa pelaajia huipulle Toiminnan arvot Seura on kirjannut arvoikseen: Ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus Avoimuus Korkea työn laatu/ammattimaisuus Yhteistyö Tasavertaisuus Kannustaminen Sen lisäksi toimintaa ohjaavat seuraavat ohjenuorat: Seura huomioi jokaisen juniorijoukkueen lapsen ja nuoren tärkeäksi kumppaniksi. Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus ikävaihe periaatteen mukaisesti. Seuralla on Kaikki Pelaa yhdyshenkilö ja juniorijoukkueet noudattavat Suomen palloliiton Kaikki Pelaa ohjelmaa. Seuralla on ongelman ratkaisuelin. Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä. Seura tarjoaa mahdollisimman hyvät puitteet juniorijoukkueille ja takaa edustusjoukkueiden toiminnalle tukea kasvattamalla hyviä pelaajia. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 10/45

11 3.3. Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta Seuratoiminnan arvoihin lukeutuu oikeus asialliseen kohteluun ja kanssakäymiseen. Seurassa häirintään ja epäasiallista kohtelua hallitaan seuraavin tavoin 1. Häirintää ei hyväksytä Seuratoiminnassa tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Jokaisen on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa käyttäytymistä, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen. 2. Häirintään puututaan Seurajohto huolehtii käytettävissään olevin keinoin, että terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny. Jokaisen seuranhenkilön odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja puuttuvan siihen. 3. Häirinnällä tarkoitetaan Häirintänä ja epäasiallisena kohteluna pidetään vakavanlaatuista kielteistä käyttäytymistä, joka on jatkuvaa tai toistuvaa. Joskus kertaluontoinen tilanne voi olla niin vakava, että se edellyttää puuttumista. Kielteinen käyttäytyminen voi ilmetä mm. sanattomina viesteinä (esim. ilmeet, eleet), yhteisöstä eristämisenä (esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti, eristetään työskentelemään muista erillään), toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena esim. jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, työtä mitätöidään tai arvioidaan väärin perustein, maineen tai aseman kyseenalaistamisena (esim. levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan), henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena (esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä ja ahdistelu) 4. Häirintää ei ole Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole toimintaa ja tehtävienjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus tai hänet päätetään esim. toiminnan jatkumisen arviointiin sen jälkeen, kun hänen kanssaan on keskusteltu asiasta. 5. Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaminen Häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen tulisi ottaa tapahtunut puheeksi ja kertoa kokemuksestaan joko välittömästi tai mahdollisimman pian henkilölle, joka hänen kokemanaan käyttäytyi epäasiallisesti. Parhaimmillaan tilanne voisi selvitä jo heidän kesken. Seurajohdon tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohteeksi joutunut ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle itse. 6. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun selvittäminen Mahdollisen häirinnän selvittäminen ja arviointi tehdään kuvattujen tilanteiden ja keskusteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella puheenjohtaja tai tämän nimeämä henkilö selvittää mahdollisimman pian ensisijaisesti asianosaisten kanssa keskustelemalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin tapahtumien kulun. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita. Ratkaisut tehdään tosiasioiden perusteella Jalkapalloseuran pääperiaatteet Kasvatukselliset pääperiaatteet Ohjata terveisiin elämäntapoihin Positiivisen ja yritteliään ilmapiirin luominen Onnistumisten ja elämysten takaaminen Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen Toisten arvostamisen ja huomioon ottamisen kehittäminen Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 11/45

12 Liikunnalliset pääperiaatteet Monipuolisten liikunnallisten perusvalmiuksien kehittäminen Jalkapallon lajitaitojen ja tekniikoiden opettaminen Teknisistä taidoista pelitaitoihin ja urheilijasta jalkapalloilijaksi Osallistuminen liiton/alueen sarjatoimintaan Kilpa ja harrasteurheilun yhteensovittaminen Seura tarjoaa pelaajille hyvän ympäristön kehittyä jalkapalloilijana ja ihmisenä seuran tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa Seuran valmennus perustuu systemaattisuuteen, korkeaan tiedontasoon, suunnitelmallisuuteen ja Fair Play henkeen sitoutumiseen Tavoitteellinen toiminta ja pelaajien kehittäminen ovat pitkäjänteistä työtä, koska se on aikaa ja voimavaroja vievää. Juniorijalkapallossa pikavoittojen kalastelu keskittymällä voittamiseen pelaajien kehittämisen kärsiessä ei ole ONSin mukaista kasvatustoimintaa Muut pääperiaatteet Uusien vetäjien tuottaminen junioripelaajille ja uusien seuratoimijoiden kasvattaminen Seuratoiminnan jatkuvuuden takaaminen järjestelmällisesti, suunnitelmallisesti ja hyvin organisoidusti Tukea urheilun, koulunkäynnin ja opiskelun yhteensovittamista Toiminnan tulee olla kaikilla seuran toiminnan tasolla hyvin dokumentoitua ja mahdollisimman avointa Keskeisin periaate on pelaajakeskeinen ajattelu. Pelaajakeskeisen ajattelun avulla pyritään mahdollistamaan nuoren viihtyminen mahdollisimman pitkään jalkapallon parissa sillä tasolla, jolla hän haluaa ja kykenee pelaamaan Pelaajakeskeinen ajattelu lähtökohtana Suunnitelma pelaajien ja yksilöiden kehittämiseen. Samantasoisten pelaajien pelaaminen ja harjoittelu samoissa joukkueissa on pelaajan kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Seuran tavoitteena on tarjota lahjakkaille pelaajille mahdollisuus harjoitella ja/tai pelata tasoisessaan joukkueessa tai ryhmässä. Asiassa toimitaan Kaikki Pelaa ohjelman ja Sinivalkoisen tien henkeä noudattaen. Vanhempien, joukkueen toimijoiden, ohjaajien ja valmentajien ajatukset pois liiallisesta voitontavoittelusta ja menestyksestä. Lahjakkaiden ja potentiaalisten pelaajien henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen siten, että se mahdollistaa yksilötasolla jalkapalloon panostamisen sekä tavoitteiden asettamisen kilpaja huippu-urheilu tasolle Seura toteuttaa pelaajien kehittämistä ottaen huomion seuraavia näkökulmia: Suhtautuminen jalkapalloon, kouluun ja elämään on erilaista Erilaiset harrastukset Erilaiset koti- ja ympäristöolot Halu ja mahdollisuus harjoitella ja pelata eri määrä On oltava mahdollisuus toimia eri tasoilla. Monipuolisuus Innostuminen Kyllästyminen 3.6. Jalkapalloseuran tavoitteet Auttaa pelaajan perhettä lasten/nuorten kasvatustyössä tiedostaen myös laajemman yhteiskunnallisen lasten ja nuorten kasvatustehtävän Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 12/45

13 Tarjota pelaajille laadukasta urheiluseuratoimintaa. Antaa nuorille paljon vastuuta ja palautetta omasta toiminnastaan Tarjota hyvät lähtökohdat terveelliselle ja liikunnalliselle elämäntavoille ja auttaa kehittämään perustan elinikäiselle harrastukselle Seuran toiminta on tavoitteellista ja hauskaa, sillä autamme pelaajia nauttimaan hyvästä harjoittelusta ja toiminnasta. Autamme pelaajiamme kehittymään huippujalkapalloilijaksi ja edustamaan seuraa eri organisaatioissa, kuten mm piirijoukkueet, aluejoukkueet, Akatemiat sekä nuorisomaajoukkueet. Naisten edustusjoukkue pelaa SM-tasolla B-junioreiden joukkueet pelaavat liiton sarjoja sekä SM-tasolla että 1-Div tasolla. Toiminnan tulee tähdätä jokaisella eri sektorilla hyvään laatuun ja korkeatasoiseen toimintaan Jalkapalloseuran toiminnan mittarit Tavoitteiden mukainen urheilijoiden ja harrastajien määrä ikäluokittain. Kansallisten kilpasarjojen joukkueiden lukumäärä ja näiden joukkueiden menestyminen erillisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtyjen pelisääntösopimusten lukumäärä. Taitokisoihin osallistuvien pelaajien lukumäärä, taitotekniikkatulokset ja lajin SM-kilpailujen mitalit. Urheilukouluissa ja -lukioissa olevien pelaajien lukumäärä. Edustukset piiri-, alue- ja eri nuorisomaajoukkueissa, - alueellisissa akatemioissa, ja aikuisten edustusjoukkueissa. Valmentajien koulutustaso ja koulutettujen valmentajien lukumäärä. Pelaajakeskeinen valmennuslinja toimii ikäluokkien valmennustoiminnan ohjenuorana. Mittareita tarkastellaan vuosittain toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä 3.8. Lapsen oikeuden urheilussa Nuori Suomi on määritellyt urheiluun seuraavat lapsen oikeudet, ja niitä ONS kunnioittaa jalkapallon pelaamisen tarjoamassa kasvatusympäristössä ikäluokkavaiheen periaatteen mukaisesti: Oikeus iloon sekä oikeus leikkiä ja pitää hauskaa Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus osallistua tasavertaisena muiden kanssa Oikeus osallistua urheiluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti Oikeus osallistua urheiluun vapaaehtoisesti, lahjakkuudesta riippumatta Oikeus savuttomaan ilmaan Oikeus ilmaista mielipiteensä ja halunsa Oikeus kaikkien tunteiden ilmaisemiseen Oikeus reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen Oikeus aikuiseen ohjaajaan, turvalliseen vanhempaan Oikeus saada asiantuntevaa ja vastuuntuntoista ohjausta Oikeus osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa Oikeus menestyä oikein asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa Oikeus oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla Oikeus tulla kohdelluksi lapsena arvokkaasti ja ymmärtäväisesti, urheilumenestyksestä riippumatta Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 13/45

14 4. Jalkapalloseuran organisaatio ja tehtävät 4.1. Seuran organisaatio ja toimihenkilöt Seuran toimihenkilöt Seurajohtaja Valmennuspäällikkö Junioripäällikkö Edustusjaoston vetäjä Muut toimihenkilöt 4.2. Seuran hallinnon tehtävät Tehtäviin kuuluu kaikki aktiviteetit liittyen yhdistys- ja seuratason toiminnan organisointiin. Hallinto luo omalta osaltaan puitteet toteuttaa seuran tarkoitusta. Tarkempi sisältö hallinnolle löytyy kohdasta Toiminnanjohtajan tehtävät. Toiminnanjohtajan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä kaikkia tehtäviä itse vaan organisoida että kaikki hänelle merkityt vastuut ja tehtävät tulevat tehdyksi. Vastuun noista tehtävistä hän kantaa kuitenkin itse Seurajohtajan tehtävät Toimintasuunnitelma ja talousarvio Toimintakertomus. Seuran talous Varainhankinnan edistäminen, seuran markkinointi (markkinointivastaavan kanssa) Yhteydenpito yhteistyö kumppaneihin Seuran edunvalvoja Johtokunnan antamat tehtävät Kk-raportointi Kilpailu- ja nuorisotoiminnan valvominen Kehittää seuratoimintaa, seuratoiminnan opas ja sen mukaisen toiminnan valvonta Ohjaa, auttaa ja valvoo jaostojen, juniori- ja valmennuspäällikön toimintaa Seurakellon ylläpito Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Tämä määriteltävä Juniorijaoston tehtävät Juniorijaoston toiminnassa yhdistyvät valmennuksellinen juniorityö sekä seuratyö. Valmennuksellisen juniorityön kautta kuvaan tulee urheilun sisällöllinen puoli niin kilpailu- kuin harrasteryhmissä ja seuratyön kautta yhdistyksen/seuran hallinnollinen toiminta. Juniorijaoston toiminnoista on tarkemmin kohdassa Junioripäällikön tehtävät. On hyvä kiinnittää huomiota että junioripäällikön ja valmennuspäällikön on tehtävä läheistä yhteistyötä läpi kauden, jotta kokonaisuus olisi toimiva. Juniorijaostoon nimetään johtoryhmä, joka koostuu junioripäällikön lisäksi 3-4 henkilöstä, jonka tehtävänä on valmistella ja koordinoida juniorijaoston toimintaa. Junioripäällikkö esittää kauden alussa johtoryhmän kokoonpanon johtokunnalle hyväksyttäväksi Junioripäällikön tehtävät Yhteyshenkilö/tiedottaja seuran ja juniorijoukkueiden välillä Junioritoiminnan suunnittelu yhdessä valmennuspäällikön kanssa Valvoo ja ohjaa toimintaa joukkueissa; hallinto, talous Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 14/45

15 Järjestää seuran sisäinen koulutus Järjestää jalkapallo/kyky/taitokouluja, ym Neuvottelee uudet sopimukset valmennuspäällikön kanssa Suunnittelee ja hankkii harjoitusajat ja -paikat Varustehankinnan koordinointi Pelisäännöt Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Tämä määriteltävä Edustusjaoston tehtävät Edustusjaoston vetäjän tehtävät Tämä määriteltävä Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Tämä määriteltävä Valmennustyöryhmä (VTR) Valmennustyöryhmän tehtävät Seuran valmennuspäällikkö, seuran junioripäällikkö yhdessä valmennustyöryhmän kanssa vastaa seurassa jalkapallon teknisestä ja taktisesta sisällöstä sekä siitä miten sitä toteutetaan seura- ja joukkuetasolla. Valmennusjaosto vastaa valmennustoiminnan laadullisen ja määrällisen toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä ohjaa ja valvoo joukkueissa tapahtuvaa valmennusta. Valmennusjaosto luo ja ylläpitää myös suhteita muihin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tahoihin. Valmennusjaoston tehtävistä on tarkemmin kohdassa valmennuspäällikön tehtävät. Valmennusjaostoon nimetään johtoryhmä, joka koostuu valmennuspäällikön lisäksi 3-4 henkilöstä (ikäkausikoordinaattorit), jonka tehtävänä on valmistella ja koordinoida valmennusjaoston toimintaa. Valmennuspäällikkö esittää kauden alussa johtoryhmän kokoonpanon johtokunnalle hyväksyttäväksi Valmennuspäällikön tehtävät vastaa seuran valmennuksen linjauksesta ja sen seurannasta Päävastuu seuran edustuksen valmennuksesta sekä B-junioreiden valmennuksesta. toimiin seuran junioripäällikön esimiehenä neuvottelee ja allekirjoittaa valmentajasopimukset seuran valmentajien kanssa on mukana ikäluokkien toiminnassa suunnittelemassa, organisoimassa ja toteuttamassa laadukasta valmennusta yhdessä ikäluokka valmentaja koordinaattoreiden ja valmentajien kanssa (etenkin F-C ikäluokat) suunnittelee ja toteuttaa seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee seuran valmentajia harjoitusten suunnittelussa ja käytännön to-teutuksessa toimii yhteyshenkilönä Palloliittoon, Piiriin sekä alue-, piiri- ja maajoukkuevalmentajiin yhdessä Talenttivalmentajan ja MV- valmennusjohtajan kanssa toimii Sinettiseura-yhteyshenkilönä yhdessä puheenjohtajan kanssa koordinoi Taito- ja Kykykoulun ja Maalivahtivalmennuksen harjoittelua yhteistyössä Taito- ja Kykykoulu valmentajien ja MV-valmennuspäällikön kanssa järjestää ja organisoi kesän Jalkapallokoulu-tapahtuman koordinoi seuran taitokilpailuja yhdessä ikäkausi valmennuskoordinaattoreiden kanssa jakaa ja suunnittelee kesän ja talven harjoitusvuorot yhteistyössä valmennustyöryh- Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 15/45

16 män kanssa suunnittelee ja toteuttaa erilaisia pelaajakoulutustapahtumia osallistuu ikäluokkien vanhempainkokouksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa osallistuu tarvittaessa seuran hallituksen kokouksiin osallistuu ilman eri korvausta seuran muiden tapahtumien järjestelyihin (esim. talviturnaus) tekee tiivistä yhteistyötä Oulun alueen muiden jalkapalloseurojen valmennuspäälliköiden ja valmentajien kanssa sekä SPL Pohjois-Suomen piirin henkilöstön kanssa koordinoi ja päättää D-B ikäisten pelaajayksilöiden harjoittelusta ja määristä sekä junioreiden pelaamisesta eri ikäluokissa Talentti valmentajan avustuksella raportoi toiminnasta seuran hallitukselle säännöllisesti Valmennusjaoston toiminta ONS valmentajat kuuluvat kuuteen ikäluokkaryhmään. Nämä ovat: 1. Naisten edustus ja II joukkue- ja B-tytöt - valmennuspäällikkö 2. C tytöt ikäkausikoordinaattori: Antti Kuivamäki 3. D-tytöt ikäkausikoordinaattori: Kari Koivikko 4. E-tytöt ikäkausikoordinaattori Jani Olmala 5. F-juniorit: Marko Asikainen 6. Harrastustoiminta mikromaailma Ikäluokka jako SPL ohjeistuksen mukaisesti tulkiten niin, että joukkueet kootaan taitotason mukaisesti niin, ettei ikäluokassa ole ikäluokkaan vanhempia pelaajia. Jokaisella ikäryhmällä on oma ikäkausikoordinaattori, joka johtaa valmennusryhmän työskentelyä, pääpainonaan valmennuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen. Maalivahtivalmennus toimii omana yksilöosanaan. Maalivahtivalmennuksen koordinaattorina, sekä -valmennuspäällikkönä toimii seuran maalivahtien päävalmentaja. Yksittäisten joukkueiden valmennus organisoidaan valmennustiimi- ajattelun mukaan. Jokaisessa valmennustiimissä on yksi päävalmentaja, ja kaksi valmentajaa. Lisäksi valmennustiimiin voivat kuulua eri määrä apuvalmentajia, maalivahtivalmentajia, huoltajavalmentajia, sekä erilaisia tekniikkavalmentajia. Valmentajien keskinäistä vuorovaikutus ja yhteistyö varmistetaan ikäluokkaryhmien kautta sekä valmentajien kuukausitapaamisilla. Tarkoituksena on, että valmentajat kokoontuvat kerran kuukaudessa ikäluokkaryhmän tapaamiseen tai teemakoulutukseen. Järjestetään myös joka syksy valmentajien yhteinen teemaviikonloppu. Valmentajien osaamisen kehittäminen pohjautuu seuran ja palloliiton järjestämiin koulutustoimintaan. (valmentajan urapolku) Harjoittelun suunnittelua ohjataan valmentajaopuksen kautta. Siinä on määritelty harjoittelun painopistealueet tiettyjen ikävaiheiden mukaisesti, sekä esitetty keskeiset esimerkkiharjoitteet. Valmennuksen suunnittelua ohjaa vahvasti jatkossa myös seuran yhteinen valmennuskalenteri sekä valmennus/harjoittelupäiväkirja. Kalenterin tavoitteena on yhtenäistää valmennuksen jaksotuksia ja sitä kautta helpottaa joukkueiden yhteistyötä. Kaikki yhdessä tehty valmennusmateriaali kootaan sähköiseen muotoon seuran kotisivuille salasanojen taakse. Harjoittelun testausta /opponointia toteutetaan 1-2 kuukaudessa tapahtuvan toiminnan kautta, yksityiskohdat sovitaan valmentaja kohtaisesti. Läheisten ikäluokkien yhteistyötä tuetaan, jotta jokaisella pelaajalle saadaan optimaalinen kehittymisympäristö. Tämä tarkoittaa yli ikäluokkarajojen järjestettävää yhteistoimintaa. Valmentajat sopivat ikäluokkaryhmien yhteistyöstä ja ilmoittavat sovittujen asioiden sisällöstä valmennuspäällikölle joka kirjaa tapahtuman ikäluokkakohtaiseen valmennussuunnitelmaan. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 16/45

17 Maalivahti-valmennuspäällikkö Mv-valmennuspäällikkö viime kädessä päättää pelaajan ja hänen vanhempien näkemyksen huomioon ottaen millä taito/vaativuustasolla kukin seuran maalivahti pelaa ja harjoittelee Mv-valmennuspäällikkö organisoi ja koordinoi seuran MV- resursseja ja varmistaa, että kaikille joukkueille löytyy maalivahti MV-valmennuspäällikkö suunnittelee ja koordinoi seuran maalivahtivalmennuksen MV-valmennuspäällikön apuna toimii 2-3 nimettyä maalivahtivalmentajaa. MVvalmennuspäällikön johdolla suunnittelevat ja pitävät säännöllisesti maalivahdeille tarkoitettuja omia erikoisharjoituksia pienryhmissä (2-6 maalivahdin tasoryhmissä) Maalivahti-valmentaja Seuran jokaisen joukkueen En- alkaen valmennusryhmästä nimetään ja koulutetaan valmentaja, joka säännöllisesti toteuttaa MV-valmennusryhmän ohjeiden ja suunnitelmien mukaisia perusharjoituksia säännöllisesti joukkueen omissa harjoituksissa Ikäkausikoordinaattori toteuttaa eri ikäluokkien valmentajatapaamiset säännöllisesti seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee ikäluokan valmentajia harjoitusten suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa Toiminnan suunnittelu ja vuosikello Tämä määriteltävä. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 17/45

18 5. Valmennustoiminta 5.1. Valmennustoiminnan perusarvot Rehellisyys Kehittyminen edellyttää rehellistä arviointia Uskalla sanoa mielipiteesi, uskalla vastaanottaa arvioita Arvioi edessä, älä takana Avoimuus Toiminnan sisäinen tiedonkulku on avointa ja kehitykseen tähtäävää Uskalla laittaa itsesi peliin = jaa tietoa -> saat tietoa Luotettavuus Asiallisesti sovittu on helppo pitää. Ole luottamuksen arvoinen Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus luovat luotettavuutta Henkilökohtaisuus Persoonallisuus ilmenee tapoina valmentaa, opettaa ja oppia Ole oma persoonasi. Seurakäsikirja antaa raamit työlle, jota omalla ammattitaidollasi teet 5.2. Valmentamisen perusarvot Yksilöllisyys Harjoittelun ja pelaamisen ydin on pelaajien kehittämisessä yksilöinä Toimintatapaan kuuluu pelaajien, harjoittelun, pelaamisen ja valmennustoiminnan jatkuva arviointi Yhtenäisyys Seuralla on oma pelillinen linja ja yhtenäiset toimintamallit. Jokainen on oma persoonansa yhtenäisissä puitteissa Joukkueet edustavat seuraa seuran Puna musta valkoisissa väreissä Valmentajien yhteistyö on kehittymisen takaamiseksi ensi arvoisen tärkeää Korkea laatu Valmennus on ammattimaisesti suunniteltua ja toteutettua Valmennustapahtumat toteutetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla Toiminta on aina laadukkaasti organisoitua ja tiedotettua Korkea vaatimustaso Edellytämme oikeita asioita jatkuvasti Pyrimme jatkuvaan kehitykseen Jokaiselta pelaajalta edellytetään henkilökohtaista huippusuoritusta Annamme tänään eilistä paremman mahdollisuuden kehittyä 5.3. Valmennuksen tavoitteet Tavoitteiden asettelussa näkökulma on ensisijaisesti yksilökohtaisessa pelaajakasvatuksessa, toimimisena kasvattajaseurana ja em. kilpailutoiminnan tavoitteiden toteutuminen nähdään indikaattoreina pelaajakasvatustyön onnistumisessa Seuran kilpailulliset tavoitteet Edustusjoukkue pysyy Naisten liigassa 2013 Edustusjoukkue pelaa Suomen mestaruudesta Naisten liigassa, tavoitevuosi on 2015 Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 18/45

19 Naisten 2 joukkue pelaa 2- divisioonassa 2013 B1 -joukkue pelaa pysyvästi BSM:ssä Seuran FUN -joukkue pelaa vuosittain FUN -lopputurnauksessa. Seuran pelaajat ovat mukana maajoukkueissa Seura on pohjoisen alueen "ykkösseura" Nais-/Tyttöjalkapallossa toimien hyvässä yhteistyössä muiden alueen seurojen kanssa tarjoten myös alueen muiden seurojen pelaajille mahdollisuuden pelata Suomen huipulla Harrastetoiminta Tarjoaa yksilön taitoja kehittävän ja hienon harrastuksen laajalle joukolle joukkueurheilusta kiinnostuneita tyttöjä. ns. harraste joukkueet Dn-> FC Aino Lisenssipelaajien määrä noin 400 pelaajaa, mutta kasvu tavoitteet määritellään seuran kokouksessa vuosittain 5.4. Yksilöiden huomioiminen valmennuksessa Pelaaja tarkkailu. Seurassa on pelaajatarkkailuun sitoutunut ryhmä (3 4 jäsentä) joiden tehtävänä on ohjata pelaajia niihin taitoluokkiin missä heidän oppimisensa on optimaalista. Ryhmä ehdottaa valmennuspäällikölle joukkueen missä kyseinen pelaaja voisi jatkaa harjoitteluaan/pelaamistaan. Tämä toimintamalli mahdollistaa myös joukkueiden välillä siirtymisen Cv B Edustusjoukkue Pelaaja tarkkailu Dn-Cn Pelaaja tarkkailu Tavoite: tunnistaa seuran sisällä lahjakkaat ja motivoituneet pelaajat ja varmistaa heidän optimaalinen kehittyminen urheilijana ja jalkapalloilijana => unelmien suunnitelmallisen tavoittelun tukeminen Toimenpiteet: 1. Talenttien tunnistaminen: Seurajoukkueiden sisäinen taito ja kuntotestaus Kykykouluvetäjän pelaajatarkkailu joukkueissa Piirin kykyhaavit ja piirijoukkue yhteistyö Seurajoukkue valmentajien esitykset Seuran tarkkailussa olevien pelaajien yhteiset harjoitukset ja harjoituspelit 2. Pelaajakohtaisen urakehityssuunnitelman luominen: Pelaajakohtainen kehityskeskustelu ja tavoitteiden kartoitus Henkilökohtaisen harjoittelun seuranta -> harjoituspäiväkirja jossa viikkotason suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi (1-2 vuotta ja 3-5 vuotta) Pelaajan sijoittaminen taitoja vastaavaan seurajoukkueeseen Pelaajille taataan riittävä määrä pallollisia harjoituksia mahdollistamalla osallistuminen useamman ikäluokka joukkueen pallollisiin harjoituksiin Tulevaisuus ryhmän yksilö ohjaus (ryhmän yksilöiden henkilökohtainen valmennus) Seuralla on yksilövalmennukseen erikoistunut valmentaja joka on yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa muodostaa toimintamallin, jolla yksilön kehitystä tuetaan. Yksilövalmentaja on valmennusyhteistyössä liikuntaoppilaitosten kanssa, sekä suunnittelee yhdessä, oppilaitoksen valmentajan kanssa, Tulevaisuus ryhmän pelaajien henkilökohtaisen fyysisen valmennuksen. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 19/45

20 Tasoryhmäharjoittelu Tasoryhmäharjoittelulla ja ajattelulla pyritään saamaan kaikille pelaajille oman tasoinen toimintaympäristö. Kiinnitetään pelaajien syntymävuoden sijasta huomiota sen hetkiseen taitotasoon ja potentiaaliin niin, että jokaiselle tarjotaan omatasoinen ja itseä kehittävä harjoitteluympäristö Maalivahtiharjoittelu MV-valmennuspäällikkö suunnittelee ja koordinoi seuran maalivahtivalmennuksen. MV-valmennuspäällikön apuna toimii 2-3 nimettyä maalivahtivalmennukseen valmentajaa. MV-valmennuspäällikön johdolla suunnittelevat ja pitävät säännöllisesti maalivahdeille tarkoitettuja omia erikoisharjoituksia pienryhmissä (2-6 maalivahdin tasoryhmissä) MV-valmentajaryhmä toteuttaa yksilön kehittymisen tehostamissuunnitelman mukaista maalivahtien tarkkailua ja antaa maalivahdeille säännöllistä palautetta suorituksista tarkkailujen perusteella. MV-valmennusryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhdessä joukkueiden valmentajan kanssa maalivahdin harjoittelua tarkkailuissa havaittujen kehitysalueiden mukaan. Maalivahtien yksilöharjoittelun suunnittelussa huomioidaan myös maalivahdin fyysisen harjoittelun tarve. Laaditaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma yhteistyössä maalivahdin joukkueen valmentajan kanssa. Maalivahtien yksilöllistä kehittymistä ja viihtymistä edistävää tehtäväsuuntautuneisuutta korostaen MV- valmennuspäällikkö koordinoi kunkin maalivahdin osallistumista eri joukkueiden harjoituksiin ja peleihin. MV- valmennus ringissä olevat pelaajat ovat MV-talenttiohjauksen piirissä ja heidän toimintaa ohjataan samoja periaatteita noudattaen. MV-valmennuksessa MV-valmentajien välillä toteutetaan myös opponointia sisäisen koulutuksen keinona Pelaaja urakehitys Seura luo urakehityspolkuja jokaisen yksilön tarpeisiin, urapolkuja on tarjolla harrastajasta ammattilaiseksi. Jokaista pelaajaa tuetaan luomalla tehtäväkeskeinen, omaa kehittymistä ja yrittämistä korostava toimintaympäristö ja ilmapiiri. Kehitystä mitataan jokaisen pelaajan oman edistymisen mukaan ja häntä ohjataan jatkuvan seurannan kautta siihen toimintaympäristöön joka tukee kunkin pelaajan urakehityspolkua. [KUVA] - Käyttöoikeus? Oheinen kuva havainnollistaa pelaajaurakehityspolun eri vaihtoehtoja. Seura tarjoaa jokaiselle pelaajalle urakehityspolun ja tukee häntä sen kulkemisessa yksilön tarpeiden mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan pelaajan urakehitys kulkee seurajoukkueiden sisällä nappulasta Ainojen harrasteryhmän pelaajaksi. Monipuolisimmillaan pelaaja kiertää vuoden sisällä, vuodesta toiseen, useiden joukkueiden välillä osallistuen, samanaikaisesti jopa 9 joukkueen toimintaan (esimerkkinä 15 -vuotias pelaaja joka osallistuu seuran edustusjoukkueen, B1 ja B2 joukkueiden toimintaan, F.U.N. -joukkueeseen, Kykykouluun, yhteistyösopimuksella toisen seuran joukkueeseen, Piirijoukkue, Aluejoukkue ja maajoukkue toimintaan.) Kaikki eri variaatiot näiden pelaaja urakehityspolkujen välillä ovat mahdollisia. Koko pelaajauran korostetaan yksilön viihtymistä edistävää tehtäväsuuntautuneisuutta ja mahdollistetaan omaa kehittymistä ja yrittämistä korostava toimintaympäristö ja hyvä motivoitunut ilmapiiri Seurajoukkueet peruspolku Peruspolku nappulasta aikuisikään kulkee seuran joukkueiden kautta ohjautuen Dn -ikäluokasta alkaen joko kilpailullisuutta painottavalle kilpajoukkue polulle tai harrasteellisuutta tukeval- Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 20/45

21 le harrastejoukkue polulle, mahdollistaen siirtymisen suuntaan tai toiseen oman kehittymisen ja motivaation perusteella Seurajoukkueiden muodostaminen E, F ja G ikäluokissa ensisijaisesti iän mukaisesti, kuitenkin niin, että jatkuvan ympärivuotisen seurannan pohjalta yksittäisiä pelaajia ohjataan aina taitotasonsa mukaiseen ympäristöön varmistaen joukkueen sisällä mahdollisimman pienet erot taitotasoissa. D Edustus ensisijaisesti taitotason ja motivaation mukaan. Iällä ei ole merkitystä mihin joukkueeseen kukin pelaaja sijoittuu, jatkuva ympärivuotinen seuranta mahdollistaa kokoonpanojen muutokset läpi vuoden. Yksilöiden liikkuvuus joukkueiden välillä on jatkuvaa tehtäväkeskeisen viihtyvyyden varmistamiseksi Kilpailullinen yksilöurheilija perusteinen urapolku 6 -vuotiaasta alkaen Taito- ja Kykykoulut sekä tarkkailu joukkue toiminta Dn Cv ikäisille tuettuna Talenttivalmennus toiminnalla mahdollistavat jo pienestä pitäen tavoitteellisen kilpaurheilija urapolun. Korostuen Tulevaisuusryhmään valittavien pelaajien osalta henkilökohtaisen valmennussuunnitelman seurannalla ja pelaajakoulutuksella 24/7 urheilijaksi joka tavoittelee aina ensisijaisesti omia henkilökohtaisia tavoitteitaan ja seura mahdollistaa noiden tavoitteiden saavuttamisen Joukkuerakenne ikäluokittain v. ja nuoremmat (F, G ja nuor) joukkueet muodostetaan ikäkausittain. Harjoitusryhmiä voidaan muodostaa joustavasti joukkueen sisällä. harjoittelukerrat 2+1 kertaa viikossa siten, että halukkaille/motivoituneimmille on lisäharjoittelukerta. Kaikkein nuorimmille (5-6-v.)1 leikinomainen harjoituskerta/vko. kullakin ryhmällä oma vastuullinen vetäjä, apuvetäjät voivat olla mukana myös muiden ryhmien toiminnassa. laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle. suositeltava harjoitusryhmien koko: pelaajaa. taataan puolen pelin takuu kauden aikana (Kaikki Pelaa) osallistutaan piirisarjaan, jonka osallistumismaksun ja tarvittaessa pelinohjaajien korvaukset maksaa seura (sis. seuran kausimaksuun). Joukkueet vastaavat peli/turnauskohtaisista kuluista. osallistutaan valittuihin lähiturnauksiin sekä esim. paikalliseen Oulu Liigaan, järjestetään peli-iltoja. pelien tuomareina/pelinojaajina pyritään pääasiassa käyttämään joukkueiden vetäjiä ja pelaajien vanhempia vuotiaat (En ja Ev) ikäryhmillä on omat joukkueensa. harjoittelukerrat 2-3 kertaa viikossa siten, että halukkaille/motivoituneimmille on lisäharjoittelukerta (Ev -ikäryhmässä yht. jopa 4 kertaa/viikko). joukkueella oma vastuullinen vetäjä, jonka kanssa seura tekee sopimuksen. laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle. suositeltava joukkueiden/ryhmien koko: pelaajaa. taataan puolen pelin takuu kauden aikana (Kaikki Pelaa). osallistutaan piirisarjaan, jonka osallistumismaksun ja tarvittaessa pelinohjaajien/erotuomareiden korvaukset maksaa seura (sisältyy seuran kausimaksuun). Joukkueet vastaavat peli/turnauskohtaisista kuluista. osallistutaan valittuihin turnauksiin (myös valtakunnallisiin) sekä esim. paikalliseen Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 21/45

22 Oulu Liigaan. turnauksia/harjoituspelejä myös talvikaudella. suoritetestaukset aloitetaan Ev -ikäryhmästä alkaen vuotiaat (Dn, Dv ja Cn) kukin ikäryhmä muodostaa oma joukkueensa. tasoryhmien perustaminen alk. Dn. harjoittelukerrat 3-4 kertaa viikossa siten, että halukkaille/motivoituneimmille on lisäharjoittelukertoja jopa 5-6 viikko. joukkueella oma vastuullinen valmentaja, jonka kanssa seura tekee sopimuksen. laaditaan kirjallinen valmennussuunnitelma, joka toimitetaan seuralle. suositeltava joukkueiden koko: pelaajaa. taataan laadukas peliaika kauden aikana kaikille. säännöllinen suoritetestaus kauden aikana. osallistutaan piirisarjaan, jonka osallistumismaksun ja erotuomareiden korvaukset maksaa seura (sis. seuran kausimaksuun). Joukkueet vastaavat peli/turnauskohtaisista kuluista. osallistutaan valittuihin valtakunnallisiin ja/tai kansainvälisiin turnauksiin (aktiivi/harrastusryhmä myös paikallisiin). turnauksia/harjoituspelejä tasaisesti läpi kauden vuotiaat (Cv) toimintaa jatketaan kuten ed. ikäluokissa. arvioidaan pelaajien taitotaso -motivaatio, kaikki motivoituneimmat ja kilpailullisesti suuntautuneet pelaajat osallistuvat B- ikäluokan joukkueen muodostamistilaisuuksiin Varsinaiseen Cv ikäluokan piirisarjaan osallistuu ikäluokan harraste joukkue/-eet B- ikäluokka kilpajoukkueita, joissa pelaajaa, pelaavat tasonsa mukaisesti SPL sarjoissa, pelaajat sijoittuvat joukkueisiin taidon ja motivaation perusteella harrastusjoukkue, jossa pelaajat ikäluokista Cv-B osallistuu piirisarjaan 5.6. Kykykoulu toiminta Kykykoulu muodostuu taitavimmista ja motivoituneimmista pelaajista kolmesta ikäluokasta (Dn, Dv, Cn). Tavoite: Harjoitella pelikäsitystä kauden aikana käymällä pelinkierron kaikki osa-alueet läpi Pelipaikkakohtaisten avain asioiden sisäistäminen ja joukkueena pelaaminen omatoimisen harjoitteluun motivointi ja ohjaus Pelaajien ja joukkueiden yhteistyön kehittäminen kolmen ikäluokan välillä kasvattaa pelaajia oman ikäluokkansa sisälle kanssapelaaja ohjaajiksi Ei peli tuloksellisia tavoitteita kaudelle! Pelaajien harjoittelua seurataan läpi vuoden henkilökohtaisten harjoituspäiväkirjojen avulla ja valmentaja käy harjoituspäiväkirjat läpi kerran viikossa ja seuraa omatoimisen harjoittelun kehittymistä. Viikoittain valmentaja antaa myös pelaajakohtaisen palautteen sekä ohjeita/kannustusta omatoimisen harjoittelun toteuttamiseen. Henkilökohtaisen kehitysseuranta kortin avulla seurataan puolen vuoden välein tehtävien testien tuloskehitystä, tulosten mukaisesti pyritään tekemään hienosäätöä ja painottamaan eri osa-alueita harjoittelussa. Pelaajat harjoittelevat omien harjoitussuunnitelmien mukaisesti omissa harjoituksissaan, näiden "kykykoulu" harjoitusten tarjotessa extra vuoron per viikko harjoitteluun. Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 22/45

23 Harjoittelu: Talvikausi Harjoittelu alkaa marraskuun alussa ja kestää huhtikuun alkuun saakka. Talvikaudella harjoituksia kerran viikossa Kesäkausi Harjoituksia aamupäivisin 1-2 kertaa viikossa (kesäkuussa ja heinä-elokuun vaihteessa yhteensä n. 5 viikkoa) Kustannukset kausimaksu määritellään syksyllä haun yhteydessä sisältää kenttävuokrat, valmennuksen, treenien nettiharjoituspäiväkirjan, kykykoulusarjan osallistumis- ja tuomarimaksut sekä muut toimintakulut (jääpussit, kartiot, liivit, kopiot ym.) Pelaajien valinta Kykykouluun Kykykouluun valittavien pelaajien tulee olla taitavia, motivoituneita ja liikunnallisesti lahjakkaita. Pelaajavalinnat suoritetaan joukkueiden valmentajien kommenttien, taitokilpailujen, valintaharjoitusten sekä pelaajaseurannan perusteella. Pelaajavalinnoissa ratkaisee kokonaisuus eli miten pelaaja joka omaa riittävät perusedellytykset pystyy selviytymään erilaisista pelitilanteista. hyvin tärkeä peruste: pelaajan oma motivaatio eli halu harjoitella ja kehittyä, ei vain päästä ryhmään mukaan. Kykykouluharjoitukset eivät korvaa oman joukkueen harjoittelua, joten pelaajan tulee olla valmis sitoutumaan toimintaan ja harjoittelemaan lajiharjoituksia jopa 5-6 kertaa viikossa sekä seuraamaan omaa harjoitteluaan harjoituspäiväkirjan avulla Pelaajakohtaisten viikoittaisten harjoitustuntimäärien tulee olla Palloliiton suositusten mukaisesti vähintään tuntia 5.7. Valmennustoiminnan periaatteita Valmentaja ottelutilanteessa: On positiivinen ja luottavainen Kuuntelee II valmentajaa mutta tekee lopullisen päätöksen itse Ei kritisoi tuomareita, vaan antaa palautteen tuomarille ottelun jälkeen Ei arvostele vastustajaa Ei koskaan anna periksi Antaa vaihtopelaajille peliaikaa Vältettäviä valmennustapoja Kritisointi motivoivana tekijänä Syyllisyyden tunteen aiheuttaminen Erotuomarin syyttäminen Henkinen manipulointi Harjoitus rangaistuksena Kirosanojen ja seksistisien ilmaisujen käyttö 5.8. Valmentaja koulutus Ulkoinen koulutus: Kaikilla vastuu valmentajilla leikkimaailmassa D-taso Kaverimaailmassa C-taso C-ikäluokasta ylöspäin vähintään B-taso B ja Edustusjoukkueella A-lisenssi valmentajat Seurakäsikirja 2011 Oulun Naisfutis ry ONS Sivu 23/45

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013

Kempa. Seurakäsikirja. Versio 1.3 25.2.2013 Kempa Seurakäsikirja 2013 Versio 1.3 25.2.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Seura yhdistyksenä...5 2.1 Hallitus...5 2.1.1 Hallituksen kokoonpano...6 2.1.2 Hallituksen tehtävä...6 2.1.3 Kokoustoiminta...6

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Laatukäsikirja 3.8.2007

Laatukäsikirja 3.8.2007 Laatukäsikirja 3.8.2007 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Se perustuu seuran toimintaa vuosina 1993-2005 ohjanneeseen EBT-tietopakettiin. Laatukäsikirjan tekeminen aloitettiin toukokuussa

Lisätiedot

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET...

Parkanon Kiekko ry Toimintaohje SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 0 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTA AJATUS JA VISIO... 2 2.1 VISIO 2013-2018... 2 2.2 STRATEGISET TAVOITTEET... 3 2.2.1 Urheilutoiminta... 3 2.2.2 Valmennustoiminta... 3 2.2.3 Pelaajahankinta... 4

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien.

Seuratoiminnan. käsikirja. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Seuratoiminnan käsikirja PK-37 on ollut sinettiseura vuodesta 1998 lähtien. Yläsavolaista osaamista yli 70 vuotta! PeeKoossa Kaikki Pelaa! 1 Oli kesä tai talvi... Iisalmessa jalkapalloillaan hyvillä kentillä

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ JOUKKUEENJOHTAJAOPAS VOITTOJA JOKA PÄIVÄ Sisällysluettelo JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä opetusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä,

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä JOUKKUEENJOHTAJAOPAS Voittoja joka päivä JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä, seuratoiminnasta

Lisätiedot

Joukkueenjohtajakoulutus

Joukkueenjohtajakoulutus SUOMEN PALLOLIITTO RY Joukkueenjohtajakoulutus Henri Alho, Kari Ekman, Risto Rissanen, Markku Sandström ja Veijo Vainikka Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä,

Lisätiedot

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT

HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT HEINOLAN KIEKKO RY PELISÄÄNNÖT 1.1.2010 HEINOLAN KIEKKO RY WWW.HEKI.NET 1(31) HEKI PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 4 HEINOLAN KIEKKO RY... 5 1. HEINOLAN KIEKKO RY:N ORGANISAATIO... 5 2. HEINOLAN KIEKON PERUSARVOT

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE 1 (14) Kädessäsi on Porvoon Huntersin ohjekirjanen lasten ja nuorten jääurheiluun. Näillä pelisäännöillä haluamme kehittää seuran toimintaa. Hunters on myös mukana valtakunnallisessa

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Roihu ry

Toimintakäsikirja Roihu ry Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty 29.3.2014 0/ 18 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta... 3 4.1. Roihun toimintamalli... 4 4.2. Kevät- ja syyskokoukset...

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas

Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo. Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry/Jalkapallo Seuratoimijoiden opas Tervakosken Pato Ry / Jalkapallojaosto versio 27.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 2. Padon toiminta-ajatus 3. Padon seuratoiminnan arvot ja

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012

SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012 SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012 1.0 TOIMINTA-AJATUS Ilves Ry haluaa tarjota mahdollisimman laajalle harrastajakunnalle puitteet jääkiekon harrastamiseen ohjatussa toiminnassa kohtuullisin

Lisätiedot

FC KUUSYSI r.y. JUNIORIOPAS. FC KUUSYSI r.y. 2008

FC KUUSYSI r.y. JUNIORIOPAS. FC KUUSYSI r.y. 2008 FC KUUSYSI r.y. JUNIORIOPAS 2008 päivitetty 15.9.2007 FC KUUSYSIN JUNIORIOPPAAN LUKIJALLE 2 FC Kuusysi r.y. on perinteinen lahtelainen jalkapalloseura, joka on perustettu vuonna 1934 Lahden Pallo-Miehet

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS

FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS 1 FC KUUSYSIN -JUNIORIOPPAAN LUKIJALLE FC Kuusysi r.y. on perinteinen lahtelainen jalkapalloseura, joka on perustettu vuonna 1934. Seura on pitkän historiansa aikana

Lisätiedot

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA

JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY PELISÄÄNTÖKIRJA 31.05.2009 SISÄLTÖ PELISÄÄNNÖT 0 PELISÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 2 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 2.1 SEURA 2.2 JOUKKUEET 3 SEURAN VASTUUT JA VASTUUELIMET

Lisätiedot