Nunnanlahden kyläsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nunnanlahden kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Nunnanlahden kyläsuunnitelma

2 1 SISÄLLYSLUETTELO: Kyläsuunnitelma...2 Työskentelytapa...2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:...4 Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Nunnanlahdella?...4 Kyläverstaan aloitus...4 Analyysi ja ongelmavaihe ensimmäinen ilta...6 NUNNANLAHDEN SWOT -analyysi (nelikenttä)...6 Nunnanlahden Taitopuu...8 Ongelmat ja kehittämisesteet työttömyys...10 Nunnanlahden kyläverstaan unelmat:...12 Ratkaisuja ongelmiin ideoiden irrottelua, mielikuvitusvaihe Ideoista Teemaryhmiksi, työskentely Teemaryhmien ideoista Nunnanlahden kehittämisohjelmiksi ja Nunnanlahden kyläsuunnitelma kehittämisohjelmat...22 Teemaryhmä : Ympäristönhoito...22 Teemaryhmä: Yhteistoiminta...22 Teemaryhmä: Palvelut...22 Teemaryhmä: Pienyritystoiminta...23 KEHITTÄMISOHJELMAT...23 Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan osanottajat:...26 Yhteenveto työskentelystä:...27

3 Johdanto Kyläsuunnitelma 2 Nunnanlahden kylän keskusta on Juuan kirkolta 15 km Joensuuhun päin. Kylällä on toimiva kyläkauppa ja - koulu, vireä urheiluseura, kyläyhdistys ja erilaista seuratoimintaa. Kylä elää murrosvaihetta ja sillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä asuin- ja liikekeskukseksi. Alueen osayleiskaava on tulossa viimeiselle lausuntokierrokselle. Uudisrakentaminen on vilkastumaan päin, viimeisen viiden vuoden aikana on alueelle rakennettu kymmenkunta uutta omakotitaloa ja hyviä rakennustontteja on edelleen saatavana. Nunnanlahti on asuinpaikkana nuorten perheiden suosiossa. Nunnanlahdesta on tulossa merkittävä kivialan keskus. Lähitulevaisuuden maakunnallisista kärkihankkeista yksi on Suomen Kivikeskus -hanke. Kylälle on suunnitelmissa rakentaa kivialan tutkimuslaitos ja yritystilat yrityshautomoineen. Nunnanlahden kolme vuolukivialan yritystä tarjoavat työtä n. 450 henkilölle. Asukkaita kylällä on n Kylätoimikunta on toiminut Nunnanlahdessa jo luvulla, mutta nukkui "ruususen uneen" muutamiksi vuosiksi, kunnes se jälleen vuoden 2000 keväällä heräteltiin valveille. Kylätoimikunta hyväksyttiin yhdistysrekisteriin vuotta myöhemmin ja nimeksi tuli perinteisesti Nunnanlahden Kyläyhdistys ry. Hallituksen kokoukset pidetään noin kuukausittain. Niissä ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa toimintaa ja käydään läpi aiempien kokousten päätöksillä loppuun saatettuja toimintoja. Toiminta on ollut hyvin laaja-alaista. Kunta-aloitteet, erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet sekä yleinen kylän asukasviihtyisyyden lisääminen. Kylän asioiden tiedottamiseen ilmestyy kylällä noin neljä kertaa vuodessa kyläyhdistyksen toimittama Nunnanlahden Kylälehti. Alulla on yhteistyökuvioiden suunnittelu muiden Juuan kylien kanssa, niin että myös kunnan eri hallintokunnat ovat toiminnoissa mukana. Kylällä on ajatuksia ja joitakin suunnitelmia aloittaa hanketoiminta ja hakea rahoitusta Vaara Karjalan Leader yhdistykseltä. Kylätoimikunnan piirissä on nähty tarpeelliseksi selvittää kyläläisten toiveet kylän kehittämisen suuntaviivoista ja eri toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä ennen hankkeiden käynnistämistä. Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan aloittamisesta sovittiin Nunnanlahden kyläyhdistyksen ja MSL:n P- K:n aluejärjestön kanssa Nunnanlahdessa Työskentelytapa Kyläsuunnitelma on rakennettu kyläläisten omista lähtökohdista ja ajatuksista. Nunnanlahtelaiset ovat itse tuottaneet kehittämisohjelmat ja muun kylän kehittämiseen liittyvän aineiston tiiviiden työskentelyiltojen aikana. Tätä kautta on saatu mahdollisimman korkea sitoutumisen aste ajatusten ja ideoiden toteuttamiseksi myös käytännössä. Varsinaisena tavoitteena oli laatia kyläsuunnitelma ja siihen liittyvät maisemanhoito-

4 3 suunnitelmat sekä nk. kylän liiketaloussuunnitelma. Kyläsuunnitelman toivesuunnitelmat oli tavoitteena työstää niin pitkälle, että niistä voidaan laatia hankesuunnitelmia parin suunnitteluillan puitteissa. Varsinainen verstastyöskentely käynnistettiin Nunnanlahden koululla. Tilaisuuteen kutsuttiin jokainen kyläläinen ruokakuntakohtaisella kutsulla, joka jaettiin kyläkaupan mainosjakelun yhteydessä. Nunnanlahden kyläverstaan aloitukseen kutsuttiin myös paikallislehti Vaarojen Sanomien ilmoituksella. Tiedotuksessa täkynä käytettiin lahjakortti arvontaa kaikkien kyläiltaan osallistuneiden kesken. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä sovittiin työskentelytavoista, aikataulusta ja keinoista houkutella kyläläisiä verstastyöskentelyyn. Täkyjä, kyläkirjettä ja lehti-ilmoituksia päätettiin käyttää myös keinoina houkutella väkeä muihin verstasiltoihin. Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstas jatkui 13.2., 25.2., ja aina Nunnanlahden koululla. Tulevaisuusverstas työskentelyjen vetovastuun, markkinoinnin, tiedottamisen ja kirjallisen työstämisen Nunnanlahden kyläyhdistys osti Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:ltä. Verstaan työvaiheiden vetäjinä olivat Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön verstasvetäjät hankesihteeri Timo Reko ja verstaskouluttaja Anne Ilmakari-Hämäläinen. Välivaiheiden yhteenvedossa ja toimistotehtävissä avustivat Anne-Mari Kolehmainen ja Silja Reko. Hankepalvelutoimisto HALKO vastasi hankkeeseen liittyvästä hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Verstastyöskentelyyn osallistui yhteensä 22 kyläläistä.

5 4 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus: Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Nunnanlahdella? Verstastyöskentely jakaantui kolmeen varsinaiseen työvaiheeseen. 1. Synkistelyvaihe, 2. Irrotteluvaihe ja 3. Todentamisvaihe. Työskentelyn aloituksen yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja Tulevaisuuden Verstas työskentelymenetelmään. Käytiin keskustelua kylän vahvuuksista ja menestystekijöistä sekä erityisesti käytiin läpi kaikki kehittämisen esteenä olevat asiat, puutteet ja ongelmat. Yritettiin löytää tärkeimmät esteet ja hahmottaa mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Aloituksen yhteydessä laadittiin myös Nunnanlahden nelikenttäanalyysi ryhmittäin ja osaamiskartoitus Taitopuu - työskentelynä Toisen vaiheen alussa työstettiin Nunnanlahden unelmaa ryhmätyönä. Tavoitteena oli puristaa kuva omasta kylästä pariin virkkeeseen. Irrotteluvaiheen tueksi viritettiin mielikuvitusta mm harjoituksin ja tuotettiin seinäpaperitekniikkaa käyttäen ratkaisuja esteisiin ja ongelmiin ja yleensäkin kehittämisideoita ja ajatuksia Nunnalahden kehittämiseksi. Tavoitteena oli mahdollisimman suuri määrä ideoita; mottona määrä korvaa laadun Näistä valittiin tärkeimmät ja käyttökelpoisimmat jatkotyöskentelyä varten. Ideat myös ryhmiteltiin eri teemojen alle. Ongelmien ja kehittämisajatusten tuottaminen tehtiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin äänestämällä. Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen joita lähdettäisiin kehittämään edelleen. Teemaryhmittäin työstettiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteille ideat, toteuttamisen esteet, toimenpiteet esteiden poistamiseksi, vastuuhenkilöt ja aikataulu. Työskentelyn aikana korostettiin, etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaatii jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri intressipiirien yhteistyötä ja päätettyihin tehtäviin sitoutumista. Kehittämisohjelmien työstämiseksi hankesuunnitelmiksi sovittiin, että Hankepalvelutoimisto Halko tarvittaessa avustaa hankesuunnittelussa kahden hankkeen osalta vuoden 2002 aikana. Kyläsuunnitelman päivittäminen sovittiin myös jatkuvaksi vuosittain toistuvaksi prosessiksi. Kyläverstaan aloitus Kyläläiset kutsuttiin verstastyöskentelyyn kyläkirjeellä kolme kertaa. Kyläläisiä houkuteltiin kokoontumisiin kolmella lahjakorttiarvonnalla, jonka katsottiin osoittautuneen varsin onnistuneeksi keinoksi. Verstaan aloitukseen nunnanlahtelaisia kutsuttiin seuraavan sivun mukaisella kirjeellä.

6 5 Kylät elämään, yhdistykset kukoistamaan, hanketoiminta on tullut jäädäkseen. Kaikki on mahdollista..... Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstas Kylän kehittäminen jatkuu Nunnanlahden koululla keskiviikkona klo 18. Teemana: Synkistely maanantaina 25.2.klo Teemana: Irrottelu Hyvät kyläläiset Kylien kehittämisen avaimet ovat kyläläisten omissa käsissä. Monien mielestä asiat omalla kylällä ovat kohtuullisen hyvällä tolalla. Toisten mielestä kehittämisen olisi vielä varaa. Kylällä on paljon saatu aikaan, mutta uusia haasteita on aina edessä. Viime keskiviikkona aloitimme kyläsuunnitelman laatimisen. Työstimme Nunnanlahden Taitopuuta ja kartoitimme kylän vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkakuvia. Keskiviikkona käydään ongelmien kimppuun. Etsimme ja kirjaamme kylällä olevia kehittämisen esteitä ja ongelmia. Synkistelyillan tarkoituksena on hahmottaa kehittämisen esteet, joihin Verstastyössä jatkossa käännetään ideoiksi. Maanantaina Verstastyöskentelyä jatketaan Irrottelun merkeissä. Irrotteluvaiheessa tuotetaan yhdessä mahdollisimman paljon uusia, hulvattomia, mahdollisia ja mahdottomia ajatuksia Nunnanlahden kehittämiseksi. Jatkossa ongelmista ja ideoista työstetään toivesuunnitelmia, jotka koostetaan kyläsuunnitelmaksi. Työskentelystä vastaavat Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuus Verstas vetäjät. Nunnanlahden Tulevaisuus Verstas on Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoittama hanke. Nunnanlahden kylätoimikunta ja MSL:n Hankepalvelutoimisto

7 6 Analyysi ja ongelmavaihe ensimmäinen ilta Tulevaisuuden Verstas koulutusosan, alkukeskustelujen ja tutustumisosion jälkeen laadittiin ryhmätyönä Nunnanlahden nelikenttäanalyysi. Analyysin tehtiin ongelma- ja ideointi vaiheen pohjaksi ja sen tarkoituksena oli suunnata kyläläisten huomio kylän sisäiseen tilaan. Sen tuloksena vahvuuksina ja mahdollisuuksina kyläläiset kokevat luonnon ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, osaamisen, Vuolukiven hyödyntämisen, yrittäjyyden ja kyläläisten yhteistoiminnan. Heikkouksina ja uhkatekijöinä nousee esiin palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien vähäisyys, vuolukiviriidat, yksipuolinen elinkeinorakenne ja ympäristön hoitoon liittyvät uhat. NUNNANLAHDEN SWOT -analyysi (nelikenttä) RYHMÄT 1-4 / yhteenveto VAHVUUDET TEOLLISUUSTYÖPAIKAT PIELINEN, PUHDAS VESISTÖ ASUINTONTTEJA METSÄT TOIMIVAT PALVELUT OSAYLEISKAAVA, KUNNALLISTEKNIIKKA SIJAINTI - YHTEYDET NUORET TIETOTAITO AMMATTIOSAAMINEN TOIMIVA KOULU + KAUPPA OLEMASSA OLEVAT TYÖPAIKAT MAANTIETEELLINEN ASEMA PUHDAS VESISTÖ ASUMISEN JA VAPAA-AJAN VIETTOMAHDOLLISUUDET (luonto) KOULU, KIERTÄVÄ PÄIVÄKOTI KAUPPA 3 KIVIFIRMAA TOIMIVA KYLÄYHDISTYS TOIMIVA URHEILUSEURA VESISTÖ LÄHELLÄ HYVÄ SIJAINTI KAMPAAMO TB -KYLMÄASEMA PERHEPÄIVÄHOITAJAT OVK -KIOSKIPISTE KESÄASUKKAAT KAUPPA KOULU KIVITEOLLISUUS VALTUUTETUT URHEILUSEURA / JA MUUT YHDISTYKSET KYLÄYHDISTYS YRITTÄJYYS NUOREKAS IKÄRAKENNE PAREMMAT NETTIYHTEYDET HEIKKOUDET PIENI UUDISRAKENTAMINEN ASUNTOPULA HEIKKO YRITTÄMISEN HALU HARRASTUSMAHDOLLISUUDET RAJATUT NAISTYÖPAIKAT PUUNJALOSTUSASTE PIENI YKSIPUOLINEN TEOLLINEN TUOTANTO SUPISTUNUT MAATALOUS IKÄÄNTYVÄT YRITTÄJÄT ÄRRIPURRI JA -ERIMIELISYYDET SULKEUTUMINEN "MÖKKEIHINSÄ" YHTEISTYÖKYVYN PUUTTUMINEN YKSIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE KANNUSTUS PUUTTUU YKSITYISYRITTÄJYYTEEN HARRASTE- JA LIIKUNTATILOJEN PUUTE NAISVALTAISIA TYÖPAIKKOJA VÄHÄN SISÄLIIKUNTATILOJEN PUUTE PIENI SYNTYVYYS VÄESTÖ VANHENEE KYLÄLÄISTEN "YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN" PUUTTUU KYLÄRAITIN HUONOKUNTO KYLÄRAITIN VALAISTUS PUUTTUU KIVIFIRMOJEN ERIMIELISYYDET POSTI PUUTTUU ASUNTOPULA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PASSIIVISUUS LIIKUNTATILAT VUOLUKIVIRIIDAT "HUONO IMAGO" KATEUS NAISTYÖPAIKAT KOULUTUSTASO HENKISTEN VOIMAVAROJEN PUUTE

8 7 YMPÄRISTÖSSÄ JA TULEVAISUUDESSA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT MAHDOLLISUUDET RAKENTAMINEN LUONTO - YMPÄRISTÖ PIENYRITYSTOIMINTA PALVELUJEN TUOTTAMINEN TAIDOT JA OSAAMINEN UUDET TUOTANNONALAT ERITYISVILJELY UUDET ASUKKAAT MATKAILUN KEHITTÄMINEN "VESIELEMENTTI" ALIHANKINTATYÖT MAATALOUS, ERIKOISVILJELY PALVELUAMMATIT PALUUMUUTTAJAT UUSI "ASUINALUE" lapsiperheitä kylään "URHEILUPUISTO" KIVIKYLÄ -HANKE työpaikat * KIVENJALOSTUS + OHEISTUOTTEET OSAYLEISKAAVA KIVIKYLÄ / -KESKUS YHTEISTYÖKYKY VESISTÖ VUOLUKIVI MATKAILU YRITTÄJYYS / UUDET INNOVAATIOT UKK REITTI UHKATEKIJÄT LAINSÄÄDÄNTÖ RAKENTAMISRAJOITTEET AMMATINHARJOITTAMISEN ESTO esim. kenttäsahaus ei käy rakentamiseen ym. JÄTEVERO YMPÄRISTÖN RAPPIO VÄESTÖN VÄHENEMINEN "KATEUS" VALTAKUNNANTASON ALUEPOLITIIKKA KUNTAPOLITIIKKA "KAAVA" NUORISO MUUTTAA POIS VÄESTÖ VANHENEE KOULUN PYSYVYYS (lapsiluku vähenee) KIVIFIRMOJEN TYÖNTEKIJÄT MUUTTAVAT / TULEVAT MUUALTA KAIVOSTEN LAAJENEMINEN MAISEMA RUMENTUU TOIMIJOIDEN PUUTE RIIDAT LAMA YMPÄRISTÖONGELMAT VÄESTÖKEHITYS TOIMINTAKULTTUURIN PUUTE

9 NUNNANLAHTI UUDET TUULET Sosiaaliset taidot pidän ihmisten kanssa työskentelystä Uudet oppimiset, uusi ammatti Uudistaja Idearikas Puunjalostus Yrityssuuntautumisvaihtoehdon tradenomi Metallityöt Kivenhionta / -käsittely Ammatinharjoittaja Ihmissuhteet Järjestötyö - sosiaalinen tekeminen Viestintä YHTEISTOIMINTA T A I T O P U U Kokooja Seuratoiminta Ihmiskeskeinen Ompelu Nikkarointi Käsitöiden tekeminen Puutarha Luonto - kasvit puutarha Eläimet / koira Suunnittelu Luonnossa liikkuja Kalastus 8 LUONTO JA YMPÄRISTÖ Multapeukalo Urheilu Kukkien kastelu Kirvesmiehen töitä YRITTÄMINEN JA AMMATTITAITO HARRASTUKSET Yrittäminen Metalli ja koneet Hoiva- ja hoitotyö Vuolukiviuunin valmistus Remonttimies Kivityöt Posliininmaalaus Puusorvaus Kalastus Ihmisten innostaminen Venematkailu Kalastus Nunnanlahden Taitopuu Kylän ja kyläläisten osaamista kartoitettiin Taitopuu työskentelynä. Seinälle hahmotettiin Taitopuu, jonka oksina oli eri osaamisalueiden taidot. Kukin verstastyöläinen kirjoitti kolme tärkeintä osaamistaan eri tarrapaperille ja kiinnitti ne taito-oksille. Tavoitteena oli nostaa esille harrastus-, ym. arkiosaamista. Ongelmat ja kehittämisesteet Nelikenttä ja Taitopuutyöskentelyn jälkeen käytiin käsiksi Nunnanlahden ongelmiin ja tuotettiin seinäpapereille kaikki mikä mieliä painoi, esti kehitystä, puuttui kyliltä tai koettiin ongelmaksi. Ongelmat ryhmiteltiin seuraavasti: 1. Työpaikkavinoutuma -työttömyys 2. Kunnan suhtautuminen negatiivista (osittain) 3. Yhteistoiminta 4. Liikennejärjestelyt 5. Pienyritystoiminta 6. Harrastus- ja kulttuuritoiminta 7. Ympäristö (asuinympäristö) 8. Uudisrakentaminen, paluumuutto 9. Asutuspalvelut laajentaminen

10 9 Ongelmia, kehittämisen esteitä ja kylällä koettuja puutteita kertyi yhteensä 84. Yhteistoiminta tai pikemminkin sen puute nousi jonkin verran esille; kyläläiset kirjasivat mökkiytymisen, erimielisyydet, ajan puutteen, saamattomuuden ja kylän riitaisan maineen ongelmiksi. Kylälle kaivattiin työpaikkoja naisille sekä yleinen työttömyys ja elinkeinorakenteen yksipuolisuus koettiin ongelmaksi Nunnanlahdella. Varma työpaikka ja palkanmaksu kivifirmoissa passivoi taitavien ihmisten luovuutta. Kunnan suhtautuminen kylään koettiin osittain negatiiviseksi. Erityisesti esille nousi lapsiperheiden palvelujen puute kuten päivähoitoon liittyvät ongelmat sekä huoli koulun kohtalosta ja mahdollisuuksista saada kylälle päteviä opettajia. Myös kunnan yleistä passiivista suhtautumista syrjäkyliin nostettiin esiin. Liikennejärjestelyt erityisesti 80 km/t nopeusrajoitus kylän kohdalla koettiin liian vaaralliseksi. Myös hirvionnettomuudet kylän alueella, katuvalaistuksen puuttuminen, teiden huono kunto ja kevyen liikenteen väylien puuttuminen koettiin ongelmaksi. Pienyritystoiminnan ja siihen liittyvän neuvonnan puuttuminen on kyläläisten mielestä Nunnanlahden kehittämisen esteitä. Kylälle kaivattiin satamaa, kasvihuone- ja yrttiviljelijöitä ja puualan yrityksiä. Vuolukiviteollisuuden koettiin yksipuolistavan kylän elinkeinorakennetta. Harrastusmahdollisuuksien osalta kylälle kaivattiin kylätaloa, sisäliikuntatiloja, kulttuuritoimintaa ja yhteisiä kuljetuksia nuorille harrastusten pariin. Luonnon- ja asuinympäristön osalta kyläläiset kirjasivat ongelmiksi kyläkuvan yleisen siistimisen tarpeen ja tienvarsien pusikoitumisen. Uudisrakentajia ja paluumuuttajia kaivattiin myös Nunnanlahteen. Yhteenveto äänestyksestä Naisille vähän työpaikkoja 10 Ei päivähoitoa 4 Liikuntatilojen puute 3 Kunnan suhtautuminen kyliin negatiivista 4 Ei satamaa 4 Yksipuolinen tuotantorakenne 6 Neuvonnan puute 3 Työttömyys 3 Lapsiperheet tiukoilla 4 Uudisrakentaminen 4

11 10 Teemat Aihe Äänet Teemat 1. Työpaikkavinoutuma -työttömyys 2. Kunnan suhtautuminen negatiivista (osittain) 3. Yhteistoiminta Rahattomuus 1 Työttömyys 3 1 Työpaikkoja naisille 5 1 Naisille vähän töitä 1 1 Naistyöpaikat 4 1 Yksipuolinen elinkeinorakenne 2 1 Lapsiperheet voivat huonosti 3 2 Kunnan suhtautuminen sivukyliin 4 2 Palveluja vähän 2 2 Lapsille iltapäivähoitomahdollisuus 2 2 Pienten lasten vanhemmat taloudellisesti 1 2 tiukalla Kunta ei palkkaa päivähoitajaa kylälle 2 2 jos tarvetta ilmenee, vaan opastaa kirkonkylälle hoitoon Kunta ei kiinnostu kylän asioista 2 Koulun kohtalo (pätevät opettajat / 1 2 lapset kunnan työllistämispolitiikka Pätevät opettajat eivät lähde maaseudulle 2 Kateus 3 Yhteistoiminnan puute 3 Nirsous 3 Erimielisyydet 1 3 Saamattomuus 3 Mökkiytyminen 3 Hitaat nettiyhteydet 3 Turha rahan kinuaminen ilman näyttöjä 3 "Perinteet" 3 Toimintaideoiden puute 3 Kylän riitaisa maine 3 Ajan puute 1 3 Mafia 3 Laaja kylä 3 Naisen tuska 3

12 4. Liikennejärjestelyt 5. Pienyritystoiminta Katuvalot puuttuvat 4 Kävelytiet kylälle 4 Kylän kohdalla valtatiellä 80-rajoitus 1 4 (vaarallinen) Alikulkusilta 4 Huonokuntoiset linja-autopysäkit 4 Liikenneyhteydet 4 Huonot liikenneyhteydet 4 Hirvionnettomuudet 2 4 Valaistus puuttuu 4 Liikenneturvallisuus 4 Tiet huonossa kunnossa 1 4 Kevyen liikenteen väylät puuttuvat 1 4 Katuvalot puuttuvat 2 4 Tien vaarallisuus 4 Puualan yritykset 1 5 Satama 4 5 Pienyritysten puute 1 5 Neuvonnan puute 3 5 Yhteiskunnan puolesta ei ole minkäänlaista 1 5 yrittäjäohjausta Pienteollisuutta ei ole 5 Kasvihuone- ja yrttiviljely puuttuu 2 5 Ei puunjalostuspaikkoja 5 Ei ole matkailuyrittäjää 1 5 Ei mökin vuokrausta 5 Ei ole metalliverstaita 5 "Kivirauniot" / jatkojalostuksen puute 5 Yksipuolinen tuotantorakenne 4 5 Maatalous yksipuolista 5 Ammattikalastajia ei ole 5 11

13 12 6. Harrastus- ja kulttuuritoiminta Kylätalo 1 6 Työtilat (toiminta) 6 Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito 6 talvella Kulttuuritoiminta 6 Sisäliikuntatilat puuttuvat 6 Lapsille / nuorille kesätoiminta puuttuu 6 Ei kuutamohiihtoja 6 Kulttuuritoiminta nolla 1 6 Pulkkamäki 6 Turnausten puute 6 Salametsästys lapsenkengissä 6 Hiihtoladun hoito 6 Liikuntatilojen puute 3 6 Yhteiset kuljetukset -nuorison harrastuksiin 1 6 Uimahalli 6 Liikuntatila / Ruokala 6 7. Ympäristö (asuinympäristö) Kyläkuvan siisteys 7 Pakettipellot 1 7 Kalastus vähäistä 1 7 Asuinympäristö 7 Tienvarret pusikoituvat Uudisrakentaminen, paluumuutto Uudisasutus 2 8 Rakentamisen vähyys Asutuspalvelut laajentaminen Väestö vanhenee 9 Ikärakenne vanheneva 9 Ei paluumuuttajia 2 9 Nunnanlahden kyläverstaan unelmat: Kehittämistyön ja ideoinnin tuotosten selkeyttämiseksi ja kirkastamiseksi Tulevaisuuden Verstas työskentelyssä käytetään Unelma työvaihetta. Nunnanlahden kyläverstaassa Unelmatyöskentely aloitettiin ennen ideoiden irrottelua. Ryhmätyöskentelyjen kautta Nunnanlahden unelmiksi nousi:

14 Ryhmä 1 13 Kivikylä Uunikylä Teknologiakylä/ keskus Nopeat tietotekniikkayhteydet Koulu ja koulutuksenmarkkinointi Työpajatoimintaa Maisemoinnissa huomioitu talvilajikeskustarpeet Palvelu ja matkailurakentaminen yhdessä asuntorakentamisen kanssa tuo toimeentuloa Ryhmä 2 Etätyö hankekeskus Naisten lomakylä Kivitietokeskus- ja tutkimuskoulutus Iso liikekeskus Eläkeläisten päivätanssit Ryhmä 3 Paljon asutusta Oma koulu työpaikkoja miehille ja naisille/ uudet yritykset sisäliikuntatila/ harrastusmahdollisuudet toimiva vanhustenhuolto / palvelut oma kauppa yhteishengen löytäminen kylälle lomalaisille palveluja joukkoliikenne toimivaksi nuorison kuljettaminen kk:lle harrastuksiin kyläkuva/ympäristö siistiksi Ratkaisuja ongelmiin ideoiden irrottelua, mielikuvitusvaihe Illan alussa käytiin keskustelua ongelmavaiheen tuotoksista ja tarkennettiin kehittämisteemoja sekä työstettiin Nunnanlahden Unelmaa. Ennen varsinaisen irrotteluvaiheen ideointia työstettiin harjoitusideointi. Tämän jälkeen pidettiin seinäpapereita ja lyhyitä iskusanoja käyttäen ideariihi, jonka avulla etsittiin ratkaisuja ongelmiin, puutteisiin, kehittämisen esteisiin ja tuotettiin kehittämisideoita. Nunnanlahtelaisten ideointityö tuotti yhteensä 107 ideaa ja kehittämisajatusta. Jokaisella verstaan irrottelijalla oli käytössään viisi ääntä viidelle eri idealle. Suoritetulla äänestyksellä katsottiin mitkä ideat ovat tärkeimpiä esim. jatkotyöstämisen ja mahdollisen hanketyön kannalta. Ideat luokiteltiin seuraaviin teemaryhmiin: Teemat 1. Harrastustoiminta 2. Vuolukivi (Tulevaisuus: vierivä kivi ei sammaloidu) 3. Palvelut 4. Pienyritystoiminta 5. Ympäristönhoito ja maisema 6. Yhteistoiminta 7. Kyläperinne 8. Muut

15 14 Harrastustoiminnan ideoista sisäliikuntasali sai eniten kannatusta. Yhteisten harrastusten löytäminen myös vanhempien kesken esim. luonto- tai kalaretkien muodossa koettiin tärkeäksi ideaksi. Muina kehittämisajatuksina nousi esiin mm. työpajat, vesiliukumäki, hirviseura, lapsille hiihtokoulu ja mopoilijoiden crossirata. Vuolukiviteeman alla kehiteltiin ajatusta saada kylälle kivikoulu sekä vankilan sivupiste, jossa asiakkailla on mahdollisuus kivenlouhintaan. Nunnanlahtelaiset haluavat kehittää kylän palveluja monitoimitalolla, satamahankkeella, ADSL-liittymillä ja iltapäiväkerholla. Moni muukin idea sai kannatusta, joista esille nousee sosiaalialan palvelujen kehittäminen. Pienyritystoiminnan ideat kumpuavat vuolukiven hyödyntämisen uusista mahdollisuuksista, käsityöläisyydestä ja erikoisviljelystä. Ympäristön- ja maisemanhoidon ideoista Nunnanlahden kehittäminen puutarhakyläksi hoidettuine pihoineen ja piharakentamisineen sai kannatusta samoin kuin maisemataideteos kuutostien varteen. Yhteistoimintaa Nunnanlahtelaiset haluavat kehittää muiden kylien kanssa ja järjestää kimppakyytejä oman kylän nuorisolle harrastusten pariin. Kyläperinnettä ideariihessä haluttiin kehittää aloittamalla Vuoden Obeliin valinta. Yhteenveto äänestyksestä Äänet Teema Sisäliikuntasali 8 1 Monitoimitalo 7 3 Nunnanlahden "kivilinna" turistinähtävyys 6 4 Puutarhakylä kauniit hoidetut pihat, pihasuunnitelmat, 5 5 piharakentaminen Vuolukivikylpylä 5 4 Alihankintayrityksiä 3 4 Satamahanke 3 3 Yhteistyötä naapurikylien kanssa 3 6 Kyläkirja 3 7 Perustetaan Osuuskunta pellavan viljelyyn ja tuotteen jalostamiseen ja markkinointiin. Menekki Eurooppaan rajaton. 3 4 Löytää yhteisiä harrastuksia myös vanhempien kesken -luontoretket -kalastus yms 3 1 Vesiliukumäki 3 1 Iltapäiväkerho 3 3 Sisäliikuntahalli -pelit, kuntosali, uima-allas (mielellään 3 3 halli), keilahalli Kimppakyyti nuorisolle 3 6 Käsityö-yrityksiä naisille 3 4 Tontteja 1 mk:lla (16,8 centtiä) 3 3

16 15 Aihe Äänet Teemat 1. Sisäliikuntasali Löytää yhteisiä harrastuksia myös vanhempien kesken -luontoretket -kalastus yms Vesiliukumäki Työpaja/-t Hirviseura Crossirata (mopopojille) Lapsille hiihtokoulu yms. ohjattua toimintaa Kuoro 1 9. Veneretket Lintuharrastajien tapaaminen Vanhusten päiväkerho (tansseineen) Bingo Avantouintia Pappatunturilla vaaran laelle ja vapaalla alas Lisää paperia Jää- / lumiveistoskilpailut Ampumarata Carting-rata Luontokoulu Vankilan sivupiste kylälle, kivenpilkontaa á la Dalton Kivikoulu Pyramidi vuolukivestä Mustia miehiä kivitöihin Vuolukiviluola Monitoimitalo Satamahanke Iltapäiväkerho Sisäliikuntahalli -pelit, kuntosali, uima-allas (mielellään halli), keilahalli Tontteja 1 mk:lla (16,8 centtiä) Lapsille leikkikenttätoimintaa Rivitalo ADSL-liittymät Hoiva-alan palveluyritys Vuokrataan kyläkoulu matkailu, majoitus ja virkistyskäyttöön kesän ajaksi kyläyhdistykselle tai yksityishenkilöille Mökkipalveluja edistettävä Vanhustenhoitorengas Tiet kuntoon, kevyenliikenteenväylät, katuvalot kylälle + lähiympäristöön Palvelutalo 3

17 Kriisiryhmä Pimppa-auto, pysähtyy joka maitolaiturin kohdalle heinälatojen kunnostusprojekti Kyläkauppa, jossa erilaisia palveluja tarjolla: posti, apteekki Kaavat toimivaksi 50 vuoden tarpeisiin Kivimieskoti Vanhapoikamies-koti Nunnanlahden "kivilinna" turistinähtävyys Vuolukivikylpylä Alihankintayrityksiä Perustetaan Osuuskunta pellavan viljelyyn ja tuotteen jalostamiseen j a markkinointiin. Menekki Eurooppaan rajaton Käsityö-yrityksiä naisille Erikoistuotteiden kutominen-matot, saalit, pyyhkeet ym Tuulivoimala Etätyöprojekteja Matkamuistotehdas Yrttiviljely Pielisen venematkailu Kutsutaksi Elämysmatkailu Junarata Puutarha, taimimyymälä Kotileipomo-pitopalvelu Sienimö Ohjelmapalvelu Kasvisruokailun Mekka Kesäkioski Korkeavaaralle Bed and Breakfast Vuolukivijauho -tehdas, japanilaisille potenssilääke Vuolukivijauhosta terveysvaikutteinen elintarvike Metsänväki-minimaailma TSUP-laatikkotehdas Rantatontteja "pohatoille" Farkkutehdas Pontikkatehdas (matkailunäht.) Piitterin tanssilava Homobaari Bordelli Puutarhakylä kauniit hoidetut pihat, pihasuunnitelmat, piharakentaminen 5 5

18 Maisemataideteos 6-tielle Pajujen raivaus haketta lämpölaitokselle tai käsityöläisille raakaaineeksi Maisemointi Rantapuisto Hampunviljely C.sativa Kasvihuone Yhteistyötä naapurikylien kanssa Kimppakyyti nuorisolle Autiotalot käyttöön (myyntiin) Lehmätanssit Lehmänpaskalotto Onnelliset naapurit Onnellisten naapureiden kylä Sukuviha "tuomioistuin" -TV-fomaatti ko. aiheesta Puskurirahasto Uusi ilmoitustaulu Saunaillat Tanssit Pielisen jäälle Mökkiläisten palvelut, yhteistyö (esim. iltamat) Juhannustanssit Kyläkirja Vierivä kivi ei sammaloidu, kiven kierrätys talosta taloon Valitaan vuoden Obeli Kyläemäntä/ -isäntä Kylätalo Kyläperinne kunniaan Kylän kummisetä/-täti hanke Vuosittainen kyläpäivä-tapahtuma Lomalaisten mökkipäivät Kylän laturetki Kylän päättäjät toimintaan mukaan! 8 Ideoista Teemaryhmiksi, työskentely Työskentely käynnistyi edellisillä kokoontumiskerroilla tuotettujen ongelmien ja ideoiden pohjalta. Aluksi koottiin ideoita teemaryhmiksi ja perusteltiin miksi idea pitäisi toteuttaa. Teemaryhmätyöskentelyn tavoitteena oli koota ideoiden ja ongelmien pohjalta kokonaisuuksia ja hahmottaa tulevia kehittämisen painopistealueita Nunnanlahden kylällä. Teemaryhmät työstettiin ryhmissä kehittämisohjelmien pohjaksi. Hankeasteelle vietäviksi kokonaisuuksiksi saatiin neljä teemaryhmää: Ympäristönhoito, Palvelut, Yhteistoiminta ja Pienyritystoiminta

19 18 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 1 YMPÄRISTÖNHOITO TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne 1. Maisemointi ideat perustelut 1. Kyläkuvan ilmeen muuttaminen - asukasviihtyvyyden lisääminen 2. Perinnemaiseman ennallistaminen 3. Maisemataideteos 6-tielle 4. Puisto 5. Puutarhakylä 6. Pajujen raivaus 2. Osayleiskaavan toteutus - viljapeltoja 3. Kylän erottuminen tilataideteoksen myötä ( Muistikuva kylästä) 4. Hoidetus liikuntapisteen lisäksi hoidettu puistoalue ympärivuotiseen käyttöön -puistometsä 5. Talojen pihat kuntoon - pihasuunnitelmat ja -rakentaminen 6. Pajukot hyöty käyttöön - maisemat siistiksi Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

20 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 19 1 YHTEISTOIMINTA TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne ideat 1. Rantarakentaminen Nunnanlahti Juuka 2. Ulkoilureitistö kylälle talvi ja kesäkäyttöön 3. Venesatama/Venelaituri 4. Laivalaituri 5. Yhteiset hakelämpölaitokset uudelle rakentamisalueelle 6. Palvelutalo perustelut 1. Hyvä suunnitelma/ Rantatontit yhteisranta Riittävän iso kaava koululta Nikolaan 2. Upeat maisemat, käyttäjiä omalta kylältä 200 henkilöä ja turistit lisäksi 3. Kyläläisten pienveneille. Entinen satama/ laivaranta. Pielisen käytön tehostaminen Venetusisteille rantautumispaikka 4. Palvelisi yrityksiä kylällä. Toisi turisteja kylälle Kyläläiset voisivat tehdä risteilyjä 5. Ekologinen ajattelu tuo työtä ja palveluja 6. Paritalo, rivitalo tms palvelee ikääntyviä maksavia eläkeläisiä. Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

21 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 20 1 PALVELUT TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne 1. Sisäliikuntasali ideat perustelut 1. Puuttuvat kyläkylältä kokonaan 2. Lasten iltapäiväkerho 2. Tarvetta olisi, toimintaa ei ole kylällä. Tila on valmiina 3. Hoiva-alan palveluyritys 3. Toimivat hoitajat jäämässä eläkkeelle 4. Kimppakyyti nuorisolle 4. Yhteiskuljetus taloudellisempaa perheille -> nuorisolle harrastusmahdollisuuksia 5. Paluumuuttopalvelut 6. Vuokra Mummo 5. Konkreettinen apu paluumuuttajille - tietoa ja taitoa 6. Mummotettavat puuttuvat. mummot kaukana ja kiireisiä Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

22 Hankepalvelutoimisto, Halko Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 21 1 PIENYRITYSTOIMINTA TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne ideat 1. Pentiniemen kehittäminen perustelut 1. Merellinen näköala/ Täysin luonnonvarainen -> kehittämismahdollisuudet Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

23 22 Teemaryhmien ideoista Nunnanlahden kehittämisohjelmiksi ja Teemaryhmätyöskentelyn pohjalta ryhmät lähtivät työstämään kehittämisohjelmia. Kehittämisohjelmat työstettiin Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuuden Verstas työskentelyyn laaditulle toivesuunnitelmapohjalle. Kehittämisohjelma laaditaan idean tai kehittämishankkeen pohjalta. Ryhmä määrittelee idean tai mahdollisen hankkeen toteuttamisen esteenä olevia asioita, seikkoja tai toimintatapoja. Kun toteuttamisen esteet on kyetty riittävän selkeästi näkemään voidaan ryhtyä työstämään toimenpiteitä esteiden poistamiseksi tai keinoja hankkeen toteuttamiseksi. Näiden jälkeen sovitaan vastuutahoista sekä toteuttajista ja toteutuksen aikataulusta. Nunnanlahden kyläsuunnitelma kehittämisohjelmat Teemaryhmä : Ympäristönhoito Nätti Nunnanlahti: Kivikylästä Uunikyläksi, Uunikylästä Kukkakyläksi Asiaa ajetaan eteenpäin perinteen ja maisemoinnin keinoin, maisemataideteoksilla ja pajusavotoilla. Kylälle rakennetaan puisto ja Nunnanlahtea kehitetään puutarhakyläksi. Toivesuunnitelman mukaisesti kylälle tarvitaan oma kyläpuutarhuri Pajutalkoot: Pajutalkoilla kylien pajukot raivataan, hoidetaan perinnemaisemaa ja edistetään pajun hyötykäyttö sekä järjestetään pajutyökursseja. Teemaryhmä: Yhteistoiminta Juuan kylien markkinointi & tiedotus: Juuan kylärukkasen toiminna kehittäminen: Yhteismarkkinointilehti: Kajakka , Ellinpäivät , Mökkiläistapahtuma Kylien omat esitteet Juuan kylille laaditaan omat esitteet tai kootaan kylät yhteisen esitteen alle. Kylälehdet (ilmest. 4 kertaa/vuosi) Kimppa-kyyti nuorisolle Naisten työpaja: Koulun ulkorakennus kunnostetaan eri ryhmien käyttöön esim. mattojen kutomiseen Venesatama/ Laivalaituri Ulkoilureitistö: luomukelkkareitti, vaellus ja latureitti, kelkkaura Teemaryhmä: Palvelut Sisäliikuntasali: Kylälle rakennetaan oma sisäliikuntasali joka sisältää kuntosalin, hierojan/fysioterapeutin tilat, sauna (sosiaalitiloineen) ja kahvion /kioskin Lasten iltapäiväkerho Lapsille hankitaan kunnollinen iltapäivahoito.

24 Teemaryhmä: Pienyritystoiminta 23 KEHITTÄMISOHJELMAT Toivesuunnitelma Toteutusohjelma Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Nätti Nunnanlahti Kivikylästä Uunikyläksi, Uunikylästä Kukkakyläksi Vastuutahot Aikataulu seuranta perinnemaisemointi 2. maisemataideteos 3. pajusavotta 4. puisto 5. puutarhakylä 6. kyläpuutarhuri 1. maanomistussuhteet 2. ii -, rahoitus, luvat, toteutus 3. maanomistussuhteet, tekijät ja laajuus 4. maanomistussuhteet, kunnossapito, suunnittelu ja toteutus 5. Tieto, taito, innostuminen, rohkeus 6. palkkaus, työnkuva 1. asiasta innostaminen tiedottaminen, yhteistyö esim. tila/piha pioneeri 2. Suunnitelma paikasta ja taideteoksesta pysyvyys, oppilastyö 3. Yhteishanke Juuan kylien kanssa rahoitus: Leader, myyntitulot, yksi työntekijä 4. Hankesuunnitelman esiselvitys leaderrahoituksena 5. Koulutus, Luenot esimerkkipiha 6. Yhteinen Juuan kylien kanssa yksityispihojen suunnittelu, ohjaus Leader rahoitus Kaikki 1 6 Kyläyhdistys Merja Kärkkäinen yksi palkattu henkilö Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Pajutalkoot kylien pajukkojen raivaus perinnemaiseman hoito pajun hyötykäyttö - hakelämpölait. - käsityömateriaalina - piharakennus materiaaleiksi pajutyökurssit pajunhyötykäytön ideointi talkoohengen luominen työllistävä vaikutus turistit/kesä vieraat pajukon raivuuseen (maksavat!?) - maanomistussuhteet - pajun korjuu- ja talteenotto - laitteet, koneet - kuljetus - talkoohengen luominen - luvat, sopimukset - jatkohoidon suunnittelu lampaanhoito uusintaleikkaus - yhteistyö eri kyläyhdistysten kesken (yhteensä 17 yhdistystä) - toteustussuunnitelmat jokaisen kyläyhdistyksen kanssa (maanomistajat) pajukoitten raivaustalkoot mm. aikataulutus tarvittavat välineet - toteutuksesta vastaa palkattu henkilö (jolla on metsänhoidolliset taidot hallussa) Kyläyhdistys - palkattu työntekijä - kylien väki talkoolaiset

25 Toivesuunnitelma Kehittämishanke/ idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta 24 Juuan kylien markkinointi & tiedotus: Juuan kylärukkasen toiminna kehittäminen: yhteismarkkinointilehti - Kajakka Ellinpäivät Mökkiläistapahtuma Kylien omat esitteet - rahoitus - toteuttajat - yhteistyö eri kyläyhdistysten kesken (yhteensä 17 yhdistystä) - Kylien välinen yhteistyörukkanen tekee esisuunnitelmat lehtien & esitteiden toteuttamiseksi - rahoituslähteiden kartoitus - kyläyhdistykset - kunta - yritykset - muut järjestöt, tahot kevät kesä 2002 Kylälehdet (ilmest. 4 kertaa/vuosi) Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Kimppa-kyyti nuorisolle - perheiden sitoutuminen - harrastukset samaan aikaan - varahenkilö-järjestelmä - kustannukset - yhteinen suunnitelma perheiden kesken - aika-taulut - toimintaan sitoutuminen - kustannukset jakautuvat perheiden kesken, kukin kuljettaa esim. vuoroviikoin - vanhemmat - 1 vastuuhenkilö 2002 syksyllä Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Sisäliikuntasali - liikuntasali - kuntosali - hierojan/fysioterapeutin tilat - sauna (sosiaalitiloineen) - kahvio /kioski - rahoitus - suunnitelmat, luvat - sijainti - yhteistyökumppanit - sopimukset kunnan sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa - maanomistus - rahoitus-osuudet - toiminnansuunnittelu - kyläyhdistys - kunta - kivifirmat Lasten iltapäiväkerho - rahoitus palkka - työntekijä - vanhempien sitoutuminen - lapset - toimintamalli - työntekijä kunnan tai työvoimatoimiston kautta (yhdistyksen palkkaaminen) - hoitosopimus perinteinen iltapäivähoito tai joustavamalli (aamu- ja iltapäivähoito) - kyläyhdistys tai nuvi 2002 syksystä Toivesuunnitelma Toteutusohjelma

26 Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot 25 Aikataulu seuranta Naisten työpaja - mattojen yms. kutomiseen rakennuksen heikkokunto rahoitus rakennusmiehistä pula toiminnan järjestäminen sisätilojen sähköistys sisustaminen Sopimikset kunnan kanssa Kyläyhdistys 2002 Venesatama/ Laivalaituri Toteuttava taho puuttuu rahoitus suunnittelu, suunnittelu apu Nunnansalmen ruoppausluvat perustettava satama toimikunta selvitettävä luvat ja tehdä suunnitelma rahoitus Laukkanen Ari aloitus 2002 Ulkoilureitistö luomukelkkareitti vaellus ja latureitti kelkkaura Korkeavaara Piitterinvaara Suolavaara Ruohosuo- Salonkylä _ Nunnnanvaara Härkinlampi Nunnanlahti markkinointi maanomistus rahoitus suunnitelma lupa-asiat raivaus ja merkitseminen kunnossapito maanomistus ja lupa-asiat selvitetään ympäristöystävällisyyden huomioiminen Kyläyhdistys Nunnanlahden viesti Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Pellava osuuskunnan perustaminen Maustekasvit/yrttiviljely erikoisviljely Viljelijöiden puute Kannattavuus laskelmien puute Ammattitaidon puute/koulutus Neuvonnan lisääminen Yhteistoiminta Viljelijät! Yrittäjät! Osuuskunta! Kyläyhdistys! Kyläläiset! Kalankasvatus Pienet toimituserät Yrittäjien hankkiminen Metsäpalvelu/yrittäjä Yrittäjien puute/uskallus Pienkonekorjaaja Rakentaja/yrittäjä Kotipalvelu/yrittäjä Kansanparantaja Jatkojalostuksen osaaminen Sopivan henkilön puute Yrittäjien! Liikeideat! Markkinointisuunnitelma! Rahoitussuunnitelmat! Yhteistyösuunnitelmat!

27 Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan osanottajat: Nimi Teuvo Lehikoinen Seppo Kettunen Kauko Toivanen Liisa Kukkonen Juhani Kukkonen Heimo Lehikoinen Heimo Turunen Raisa Kortelainen-Levy Pertti Levy Katja Nevalainen Reima Louhelainen Anne Hiltunen Mertja Kärkkäinen Anna-Liisa Holopainen Aune Martikainen Kirsi Miettinen Emilia Miettinen Jessika Miettinen Risto Lehikoinen Sari Kukkonen Jaakko Kukkonen Petri Hämynen yhteensä 22 hlöä

28 Yhteenveto työskentelystä: 27 Verstastyöskentelyn ilmapiiri Nunnanlahden koululla oli hyvä. Kyläläisistä lähes n. 10 % otti osaa johonkin verstaan työvaiheeseen, jota voi pitää hyvänä osanottona. Keskimäärin paikalla oli parikymmentä henkeä ja kyläläisillä oli vilpitön kehittämisen into ja halu kehittää kylää. Paikalla oli myös huomattava määrä nuoria kyläläisiä. Moni suunniteltu asia ei jää pelkäksi suunnitelmaksi vaan toteutetaan myös käytännössä. Kyläsuunnitelma ei tule koskaan valmiiksi. Aina syntyy uusia ideoita jotka menevät aiemmin suunniteltujen edelle. Tärkeintä kyläsuunnittelussa on koota kylän väkeä pohtimaan ja päättämään kylää koskevista asioista. Yhteistoiminnan suunnittelu on myös yhteistoimintaa ja luo hyvän perustan yhdessä tekemiselle, koska usea henkilö on ollut suunnittelemassa tulevia toimenpiteitä. Työskentelytilana Nunnanlahden koulu oli hyvä paikka. Seinä tilaa oli mukavasti ja avoin eteinen antoi mahdollisuuden ihmisille liikkua luovan ideoinnin ja pohtivan ongelmien etsinnän aikana. Se mahdollisti myös lasten osallistumisen kyläverstaan toimintaan. Pitkien työrupeamien virkistykseksi oli kahvia ja pientä purtavaa tarjolla koko ajan. Kehittämissuunnitelmien laadinta on aina vaativaa työtä. Nunnalahtelaisten työstämät kehittämisohjelmat kuvaavat kylän kehittämishenkeä. Nyt tuotetuista ohjelmista päästään hankkeiksi kohtuullisen helposti. Suunnitteluilloissa on pohdittu monia kysymyksiä, kaikkia ideoita ja ajatuksia ei varmaankaan saatu paperille joten jatkossakin uusia ideoita putkahtaa. Nyt tuotetuista kehittämisohjelmista varsin vähällä vaivalla hankkeeksi asti toteutettavia ovat Nätti Nunnanlahti ja Juuan kylien yhteistoiminta. Pajutalkoot on myös sellainen kehittämisohjelma, joka sanee laajempaa kannatusta. Naisten työpajan ja ulkoilureitistön kehittäminen ovat hankkeita, jotka voidaan toteuttaa kylän omin voimavaroin. Sisäliikuntasali ja satama hankkeet ovat toimenpiteitä, jotka vaativat myös kylän ulkopuolista panostusta. Lasten iltapäiväkerho ja lasten kimppakuljetukset harrastuksiin voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta. Nunnanlahden tulevaisuuden verstaassa jatkettiin kyläläisten houkuttelua kyläsuunnitteluiltoihin täkyjä - arvontapalkintoja hyväksikäyttäen. Talvella menetelmää oli jo kokeiltu parin kylän kohdalla, joissa se samoin kuin Nunnanlahdessa toimi hyvin. Työskentelyiltoja markkinoitiin voimallisemmin kuin MSL:n aiemmin toteuttamia verstaita. (Kyläkirjeet kolme kertaa ja kaksi kertaa lehtimainoksella) Kokemukset olivat varsin hyvät myös osallistujien mielestä. Joten kokeilu jäänee käytännöksi. Markkinoinnin mahdollisti riittävä resurssointi verstastyöskentelyyn.

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Niittylahden kylätoimikunta, Niittylahdenrannan asukasyhdistys Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä.2 Kylän henki ja osaaminen...3 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....4

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Taustaa Tuopanjoesta. Tavoitteet

Taustaa Tuopanjoesta. Tavoitteet SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 1 Kyläsuunnitelma... 1 Työskentelytapa... 2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:... 3 Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Tuopanjeolla?... 3 Kyläverstaan

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LUONTO- JA MAISEMAKYLÄ SELKIE. Selkien kyläsuunnitelma

TULEVAISUUDEN LUONTO- JA MAISEMAKYLÄ SELKIE. Selkien kyläsuunnitelma TULEVAISUUDEN LUONTO- JA MAISEMAKYLÄ SELKIE Selkien kyläsuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto... 2 Kyläsuunnitelma... 2 Työskentelytapa... 3 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:...

Lisätiedot

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala Millainen

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Paiholan kyläyhdistys ry, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Paiholasta.2

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Ohvana-Pärnän kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä

Lisätiedot

Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa

Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa Kylähankkeet ja lähidemokratian edistäminen Salossa Nastolalaisten vierailu Salossa 7.6.2016 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki 4.11.2013-30.4.2015, 3.2.2016-30.6.2018 Järvi-Suomen

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN Luonnon- ja maisemanhoitopalvelut -seminaari Tampere 16.9.2009 Marketta Nummijärvi Kauhajoki HYYPPÄ: SIJAINTI MAISEMA- RAKENNE ARVOT

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Paiholan kyläsuunnitelma 2015, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 1 Johdanto Kyläsuunnitelma kokoaa näkyväksi kylän tiedot ja taustat sekä kyläkehittämissuunnitelmat tuleville vuosille.

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka 22.4.2017 Ilomantsi Eija Liimatta Ilomantsi Väkiluku 2016 = 5 236 Ikäryhmittäin 0 to 14 10.1% 15 to 64 56.1% 65

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

- Kylien Salo kehittämishanke - Esimerkkejä kylien toiminnasta - Jatkosuunnitelmat

- Kylien Salo kehittämishanke - Esimerkkejä kylien toiminnasta - Jatkosuunnitelmat - Kylien Salo kehittämishanke - Esimerkkejä kylien toiminnasta - Jatkosuunnitelmat Someron kylien neuvottelukunta 4.3.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma. Alavi-Jukajärven Seudun Tulevaisuuden Verstas

Kyläsuunnitelma. Alavi-Jukajärven Seudun Tulevaisuuden Verstas Kyläsuunnitelma Alavi-Jukajärven Seudun Tulevaisuuden Verstas 29. 1, 5.2., 19.2., 26.2 ja 12.3. 2003 1 Johdanto Alavi-Jukajärven kyläsuunnitematyöhön...3 Työskentelytapa...3 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

Yhteiset asemat - hanke

Yhteiset asemat - hanke Yhteiset asemat - hanke Suomen ympäristöopisto SYKLI Pauli Vennervirta 15.6.2011 pauli.vennervirta@sykli.fi p. 050 387 3938 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on kehittää keinoja tehdä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kylätoiminta Salossa. Salon oppaat

Kylätoiminta Salossa. Salon oppaat Kylätoiminta Salossa Salon oppaat 25.9.2017 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylien Salo hanke 2013-2014 Etelä-Savo 2003-2013 Joutsa, Pertunmaa, Päijänne-Leader

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot