Nunnanlahden kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nunnanlahden kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Nunnanlahden kyläsuunnitelma

2 1 SISÄLLYSLUETTELO: Kyläsuunnitelma...2 Työskentelytapa...2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:...4 Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Nunnanlahdella?...4 Kyläverstaan aloitus...4 Analyysi ja ongelmavaihe ensimmäinen ilta...6 NUNNANLAHDEN SWOT -analyysi (nelikenttä)...6 Nunnanlahden Taitopuu...8 Ongelmat ja kehittämisesteet työttömyys...10 Nunnanlahden kyläverstaan unelmat:...12 Ratkaisuja ongelmiin ideoiden irrottelua, mielikuvitusvaihe Ideoista Teemaryhmiksi, työskentely Teemaryhmien ideoista Nunnanlahden kehittämisohjelmiksi ja Nunnanlahden kyläsuunnitelma kehittämisohjelmat...22 Teemaryhmä : Ympäristönhoito...22 Teemaryhmä: Yhteistoiminta...22 Teemaryhmä: Palvelut...22 Teemaryhmä: Pienyritystoiminta...23 KEHITTÄMISOHJELMAT...23 Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan osanottajat:...26 Yhteenveto työskentelystä:...27

3 Johdanto Kyläsuunnitelma 2 Nunnanlahden kylän keskusta on Juuan kirkolta 15 km Joensuuhun päin. Kylällä on toimiva kyläkauppa ja - koulu, vireä urheiluseura, kyläyhdistys ja erilaista seuratoimintaa. Kylä elää murrosvaihetta ja sillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä asuin- ja liikekeskukseksi. Alueen osayleiskaava on tulossa viimeiselle lausuntokierrokselle. Uudisrakentaminen on vilkastumaan päin, viimeisen viiden vuoden aikana on alueelle rakennettu kymmenkunta uutta omakotitaloa ja hyviä rakennustontteja on edelleen saatavana. Nunnanlahti on asuinpaikkana nuorten perheiden suosiossa. Nunnanlahdesta on tulossa merkittävä kivialan keskus. Lähitulevaisuuden maakunnallisista kärkihankkeista yksi on Suomen Kivikeskus -hanke. Kylälle on suunnitelmissa rakentaa kivialan tutkimuslaitos ja yritystilat yrityshautomoineen. Nunnanlahden kolme vuolukivialan yritystä tarjoavat työtä n. 450 henkilölle. Asukkaita kylällä on n Kylätoimikunta on toiminut Nunnanlahdessa jo luvulla, mutta nukkui "ruususen uneen" muutamiksi vuosiksi, kunnes se jälleen vuoden 2000 keväällä heräteltiin valveille. Kylätoimikunta hyväksyttiin yhdistysrekisteriin vuotta myöhemmin ja nimeksi tuli perinteisesti Nunnanlahden Kyläyhdistys ry. Hallituksen kokoukset pidetään noin kuukausittain. Niissä ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa toimintaa ja käydään läpi aiempien kokousten päätöksillä loppuun saatettuja toimintoja. Toiminta on ollut hyvin laaja-alaista. Kunta-aloitteet, erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet sekä yleinen kylän asukasviihtyisyyden lisääminen. Kylän asioiden tiedottamiseen ilmestyy kylällä noin neljä kertaa vuodessa kyläyhdistyksen toimittama Nunnanlahden Kylälehti. Alulla on yhteistyökuvioiden suunnittelu muiden Juuan kylien kanssa, niin että myös kunnan eri hallintokunnat ovat toiminnoissa mukana. Kylällä on ajatuksia ja joitakin suunnitelmia aloittaa hanketoiminta ja hakea rahoitusta Vaara Karjalan Leader yhdistykseltä. Kylätoimikunnan piirissä on nähty tarpeelliseksi selvittää kyläläisten toiveet kylän kehittämisen suuntaviivoista ja eri toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä ennen hankkeiden käynnistämistä. Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan aloittamisesta sovittiin Nunnanlahden kyläyhdistyksen ja MSL:n P- K:n aluejärjestön kanssa Nunnanlahdessa Työskentelytapa Kyläsuunnitelma on rakennettu kyläläisten omista lähtökohdista ja ajatuksista. Nunnanlahtelaiset ovat itse tuottaneet kehittämisohjelmat ja muun kylän kehittämiseen liittyvän aineiston tiiviiden työskentelyiltojen aikana. Tätä kautta on saatu mahdollisimman korkea sitoutumisen aste ajatusten ja ideoiden toteuttamiseksi myös käytännössä. Varsinaisena tavoitteena oli laatia kyläsuunnitelma ja siihen liittyvät maisemanhoito-

4 3 suunnitelmat sekä nk. kylän liiketaloussuunnitelma. Kyläsuunnitelman toivesuunnitelmat oli tavoitteena työstää niin pitkälle, että niistä voidaan laatia hankesuunnitelmia parin suunnitteluillan puitteissa. Varsinainen verstastyöskentely käynnistettiin Nunnanlahden koululla. Tilaisuuteen kutsuttiin jokainen kyläläinen ruokakuntakohtaisella kutsulla, joka jaettiin kyläkaupan mainosjakelun yhteydessä. Nunnanlahden kyläverstaan aloitukseen kutsuttiin myös paikallislehti Vaarojen Sanomien ilmoituksella. Tiedotuksessa täkynä käytettiin lahjakortti arvontaa kaikkien kyläiltaan osallistuneiden kesken. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä sovittiin työskentelytavoista, aikataulusta ja keinoista houkutella kyläläisiä verstastyöskentelyyn. Täkyjä, kyläkirjettä ja lehti-ilmoituksia päätettiin käyttää myös keinoina houkutella väkeä muihin verstasiltoihin. Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstas jatkui 13.2., 25.2., ja aina Nunnanlahden koululla. Tulevaisuusverstas työskentelyjen vetovastuun, markkinoinnin, tiedottamisen ja kirjallisen työstämisen Nunnanlahden kyläyhdistys osti Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:ltä. Verstaan työvaiheiden vetäjinä olivat Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön verstasvetäjät hankesihteeri Timo Reko ja verstaskouluttaja Anne Ilmakari-Hämäläinen. Välivaiheiden yhteenvedossa ja toimistotehtävissä avustivat Anne-Mari Kolehmainen ja Silja Reko. Hankepalvelutoimisto HALKO vastasi hankkeeseen liittyvästä hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Verstastyöskentelyyn osallistui yhteensä 22 kyläläistä.

5 4 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus: Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Nunnanlahdella? Verstastyöskentely jakaantui kolmeen varsinaiseen työvaiheeseen. 1. Synkistelyvaihe, 2. Irrotteluvaihe ja 3. Todentamisvaihe. Työskentelyn aloituksen yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja Tulevaisuuden Verstas työskentelymenetelmään. Käytiin keskustelua kylän vahvuuksista ja menestystekijöistä sekä erityisesti käytiin läpi kaikki kehittämisen esteenä olevat asiat, puutteet ja ongelmat. Yritettiin löytää tärkeimmät esteet ja hahmottaa mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Aloituksen yhteydessä laadittiin myös Nunnanlahden nelikenttäanalyysi ryhmittäin ja osaamiskartoitus Taitopuu - työskentelynä Toisen vaiheen alussa työstettiin Nunnanlahden unelmaa ryhmätyönä. Tavoitteena oli puristaa kuva omasta kylästä pariin virkkeeseen. Irrotteluvaiheen tueksi viritettiin mielikuvitusta mm harjoituksin ja tuotettiin seinäpaperitekniikkaa käyttäen ratkaisuja esteisiin ja ongelmiin ja yleensäkin kehittämisideoita ja ajatuksia Nunnalahden kehittämiseksi. Tavoitteena oli mahdollisimman suuri määrä ideoita; mottona määrä korvaa laadun Näistä valittiin tärkeimmät ja käyttökelpoisimmat jatkotyöskentelyä varten. Ideat myös ryhmiteltiin eri teemojen alle. Ongelmien ja kehittämisajatusten tuottaminen tehtiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin äänestämällä. Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen joita lähdettäisiin kehittämään edelleen. Teemaryhmittäin työstettiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteille ideat, toteuttamisen esteet, toimenpiteet esteiden poistamiseksi, vastuuhenkilöt ja aikataulu. Työskentelyn aikana korostettiin, etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaatii jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri intressipiirien yhteistyötä ja päätettyihin tehtäviin sitoutumista. Kehittämisohjelmien työstämiseksi hankesuunnitelmiksi sovittiin, että Hankepalvelutoimisto Halko tarvittaessa avustaa hankesuunnittelussa kahden hankkeen osalta vuoden 2002 aikana. Kyläsuunnitelman päivittäminen sovittiin myös jatkuvaksi vuosittain toistuvaksi prosessiksi. Kyläverstaan aloitus Kyläläiset kutsuttiin verstastyöskentelyyn kyläkirjeellä kolme kertaa. Kyläläisiä houkuteltiin kokoontumisiin kolmella lahjakorttiarvonnalla, jonka katsottiin osoittautuneen varsin onnistuneeksi keinoksi. Verstaan aloitukseen nunnanlahtelaisia kutsuttiin seuraavan sivun mukaisella kirjeellä.

6 5 Kylät elämään, yhdistykset kukoistamaan, hanketoiminta on tullut jäädäkseen. Kaikki on mahdollista..... Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstas Kylän kehittäminen jatkuu Nunnanlahden koululla keskiviikkona klo 18. Teemana: Synkistely maanantaina 25.2.klo Teemana: Irrottelu Hyvät kyläläiset Kylien kehittämisen avaimet ovat kyläläisten omissa käsissä. Monien mielestä asiat omalla kylällä ovat kohtuullisen hyvällä tolalla. Toisten mielestä kehittämisen olisi vielä varaa. Kylällä on paljon saatu aikaan, mutta uusia haasteita on aina edessä. Viime keskiviikkona aloitimme kyläsuunnitelman laatimisen. Työstimme Nunnanlahden Taitopuuta ja kartoitimme kylän vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkakuvia. Keskiviikkona käydään ongelmien kimppuun. Etsimme ja kirjaamme kylällä olevia kehittämisen esteitä ja ongelmia. Synkistelyillan tarkoituksena on hahmottaa kehittämisen esteet, joihin Verstastyössä jatkossa käännetään ideoiksi. Maanantaina Verstastyöskentelyä jatketaan Irrottelun merkeissä. Irrotteluvaiheessa tuotetaan yhdessä mahdollisimman paljon uusia, hulvattomia, mahdollisia ja mahdottomia ajatuksia Nunnanlahden kehittämiseksi. Jatkossa ongelmista ja ideoista työstetään toivesuunnitelmia, jotka koostetaan kyläsuunnitelmaksi. Työskentelystä vastaavat Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuus Verstas vetäjät. Nunnanlahden Tulevaisuus Verstas on Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoittama hanke. Nunnanlahden kylätoimikunta ja MSL:n Hankepalvelutoimisto

7 6 Analyysi ja ongelmavaihe ensimmäinen ilta Tulevaisuuden Verstas koulutusosan, alkukeskustelujen ja tutustumisosion jälkeen laadittiin ryhmätyönä Nunnanlahden nelikenttäanalyysi. Analyysin tehtiin ongelma- ja ideointi vaiheen pohjaksi ja sen tarkoituksena oli suunnata kyläläisten huomio kylän sisäiseen tilaan. Sen tuloksena vahvuuksina ja mahdollisuuksina kyläläiset kokevat luonnon ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, osaamisen, Vuolukiven hyödyntämisen, yrittäjyyden ja kyläläisten yhteistoiminnan. Heikkouksina ja uhkatekijöinä nousee esiin palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien vähäisyys, vuolukiviriidat, yksipuolinen elinkeinorakenne ja ympäristön hoitoon liittyvät uhat. NUNNANLAHDEN SWOT -analyysi (nelikenttä) RYHMÄT 1-4 / yhteenveto VAHVUUDET TEOLLISUUSTYÖPAIKAT PIELINEN, PUHDAS VESISTÖ ASUINTONTTEJA METSÄT TOIMIVAT PALVELUT OSAYLEISKAAVA, KUNNALLISTEKNIIKKA SIJAINTI - YHTEYDET NUORET TIETOTAITO AMMATTIOSAAMINEN TOIMIVA KOULU + KAUPPA OLEMASSA OLEVAT TYÖPAIKAT MAANTIETEELLINEN ASEMA PUHDAS VESISTÖ ASUMISEN JA VAPAA-AJAN VIETTOMAHDOLLISUUDET (luonto) KOULU, KIERTÄVÄ PÄIVÄKOTI KAUPPA 3 KIVIFIRMAA TOIMIVA KYLÄYHDISTYS TOIMIVA URHEILUSEURA VESISTÖ LÄHELLÄ HYVÄ SIJAINTI KAMPAAMO TB -KYLMÄASEMA PERHEPÄIVÄHOITAJAT OVK -KIOSKIPISTE KESÄASUKKAAT KAUPPA KOULU KIVITEOLLISUUS VALTUUTETUT URHEILUSEURA / JA MUUT YHDISTYKSET KYLÄYHDISTYS YRITTÄJYYS NUOREKAS IKÄRAKENNE PAREMMAT NETTIYHTEYDET HEIKKOUDET PIENI UUDISRAKENTAMINEN ASUNTOPULA HEIKKO YRITTÄMISEN HALU HARRASTUSMAHDOLLISUUDET RAJATUT NAISTYÖPAIKAT PUUNJALOSTUSASTE PIENI YKSIPUOLINEN TEOLLINEN TUOTANTO SUPISTUNUT MAATALOUS IKÄÄNTYVÄT YRITTÄJÄT ÄRRIPURRI JA -ERIMIELISYYDET SULKEUTUMINEN "MÖKKEIHINSÄ" YHTEISTYÖKYVYN PUUTTUMINEN YKSIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE KANNUSTUS PUUTTUU YKSITYISYRITTÄJYYTEEN HARRASTE- JA LIIKUNTATILOJEN PUUTE NAISVALTAISIA TYÖPAIKKOJA VÄHÄN SISÄLIIKUNTATILOJEN PUUTE PIENI SYNTYVYYS VÄESTÖ VANHENEE KYLÄLÄISTEN "YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN" PUUTTUU KYLÄRAITIN HUONOKUNTO KYLÄRAITIN VALAISTUS PUUTTUU KIVIFIRMOJEN ERIMIELISYYDET POSTI PUUTTUU ASUNTOPULA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PASSIIVISUUS LIIKUNTATILAT VUOLUKIVIRIIDAT "HUONO IMAGO" KATEUS NAISTYÖPAIKAT KOULUTUSTASO HENKISTEN VOIMAVAROJEN PUUTE

8 7 YMPÄRISTÖSSÄ JA TULEVAISUUDESSA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT MAHDOLLISUUDET RAKENTAMINEN LUONTO - YMPÄRISTÖ PIENYRITYSTOIMINTA PALVELUJEN TUOTTAMINEN TAIDOT JA OSAAMINEN UUDET TUOTANNONALAT ERITYISVILJELY UUDET ASUKKAAT MATKAILUN KEHITTÄMINEN "VESIELEMENTTI" ALIHANKINTATYÖT MAATALOUS, ERIKOISVILJELY PALVELUAMMATIT PALUUMUUTTAJAT UUSI "ASUINALUE" lapsiperheitä kylään "URHEILUPUISTO" KIVIKYLÄ -HANKE työpaikat * KIVENJALOSTUS + OHEISTUOTTEET OSAYLEISKAAVA KIVIKYLÄ / -KESKUS YHTEISTYÖKYKY VESISTÖ VUOLUKIVI MATKAILU YRITTÄJYYS / UUDET INNOVAATIOT UKK REITTI UHKATEKIJÄT LAINSÄÄDÄNTÖ RAKENTAMISRAJOITTEET AMMATINHARJOITTAMISEN ESTO esim. kenttäsahaus ei käy rakentamiseen ym. JÄTEVERO YMPÄRISTÖN RAPPIO VÄESTÖN VÄHENEMINEN "KATEUS" VALTAKUNNANTASON ALUEPOLITIIKKA KUNTAPOLITIIKKA "KAAVA" NUORISO MUUTTAA POIS VÄESTÖ VANHENEE KOULUN PYSYVYYS (lapsiluku vähenee) KIVIFIRMOJEN TYÖNTEKIJÄT MUUTTAVAT / TULEVAT MUUALTA KAIVOSTEN LAAJENEMINEN MAISEMA RUMENTUU TOIMIJOIDEN PUUTE RIIDAT LAMA YMPÄRISTÖONGELMAT VÄESTÖKEHITYS TOIMINTAKULTTUURIN PUUTE

9 NUNNANLAHTI UUDET TUULET Sosiaaliset taidot pidän ihmisten kanssa työskentelystä Uudet oppimiset, uusi ammatti Uudistaja Idearikas Puunjalostus Yrityssuuntautumisvaihtoehdon tradenomi Metallityöt Kivenhionta / -käsittely Ammatinharjoittaja Ihmissuhteet Järjestötyö - sosiaalinen tekeminen Viestintä YHTEISTOIMINTA T A I T O P U U Kokooja Seuratoiminta Ihmiskeskeinen Ompelu Nikkarointi Käsitöiden tekeminen Puutarha Luonto - kasvit puutarha Eläimet / koira Suunnittelu Luonnossa liikkuja Kalastus 8 LUONTO JA YMPÄRISTÖ Multapeukalo Urheilu Kukkien kastelu Kirvesmiehen töitä YRITTÄMINEN JA AMMATTITAITO HARRASTUKSET Yrittäminen Metalli ja koneet Hoiva- ja hoitotyö Vuolukiviuunin valmistus Remonttimies Kivityöt Posliininmaalaus Puusorvaus Kalastus Ihmisten innostaminen Venematkailu Kalastus Nunnanlahden Taitopuu Kylän ja kyläläisten osaamista kartoitettiin Taitopuu työskentelynä. Seinälle hahmotettiin Taitopuu, jonka oksina oli eri osaamisalueiden taidot. Kukin verstastyöläinen kirjoitti kolme tärkeintä osaamistaan eri tarrapaperille ja kiinnitti ne taito-oksille. Tavoitteena oli nostaa esille harrastus-, ym. arkiosaamista. Ongelmat ja kehittämisesteet Nelikenttä ja Taitopuutyöskentelyn jälkeen käytiin käsiksi Nunnanlahden ongelmiin ja tuotettiin seinäpapereille kaikki mikä mieliä painoi, esti kehitystä, puuttui kyliltä tai koettiin ongelmaksi. Ongelmat ryhmiteltiin seuraavasti: 1. Työpaikkavinoutuma -työttömyys 2. Kunnan suhtautuminen negatiivista (osittain) 3. Yhteistoiminta 4. Liikennejärjestelyt 5. Pienyritystoiminta 6. Harrastus- ja kulttuuritoiminta 7. Ympäristö (asuinympäristö) 8. Uudisrakentaminen, paluumuutto 9. Asutuspalvelut laajentaminen

10 9 Ongelmia, kehittämisen esteitä ja kylällä koettuja puutteita kertyi yhteensä 84. Yhteistoiminta tai pikemminkin sen puute nousi jonkin verran esille; kyläläiset kirjasivat mökkiytymisen, erimielisyydet, ajan puutteen, saamattomuuden ja kylän riitaisan maineen ongelmiksi. Kylälle kaivattiin työpaikkoja naisille sekä yleinen työttömyys ja elinkeinorakenteen yksipuolisuus koettiin ongelmaksi Nunnanlahdella. Varma työpaikka ja palkanmaksu kivifirmoissa passivoi taitavien ihmisten luovuutta. Kunnan suhtautuminen kylään koettiin osittain negatiiviseksi. Erityisesti esille nousi lapsiperheiden palvelujen puute kuten päivähoitoon liittyvät ongelmat sekä huoli koulun kohtalosta ja mahdollisuuksista saada kylälle päteviä opettajia. Myös kunnan yleistä passiivista suhtautumista syrjäkyliin nostettiin esiin. Liikennejärjestelyt erityisesti 80 km/t nopeusrajoitus kylän kohdalla koettiin liian vaaralliseksi. Myös hirvionnettomuudet kylän alueella, katuvalaistuksen puuttuminen, teiden huono kunto ja kevyen liikenteen väylien puuttuminen koettiin ongelmaksi. Pienyritystoiminnan ja siihen liittyvän neuvonnan puuttuminen on kyläläisten mielestä Nunnanlahden kehittämisen esteitä. Kylälle kaivattiin satamaa, kasvihuone- ja yrttiviljelijöitä ja puualan yrityksiä. Vuolukiviteollisuuden koettiin yksipuolistavan kylän elinkeinorakennetta. Harrastusmahdollisuuksien osalta kylälle kaivattiin kylätaloa, sisäliikuntatiloja, kulttuuritoimintaa ja yhteisiä kuljetuksia nuorille harrastusten pariin. Luonnon- ja asuinympäristön osalta kyläläiset kirjasivat ongelmiksi kyläkuvan yleisen siistimisen tarpeen ja tienvarsien pusikoitumisen. Uudisrakentajia ja paluumuuttajia kaivattiin myös Nunnanlahteen. Yhteenveto äänestyksestä Naisille vähän työpaikkoja 10 Ei päivähoitoa 4 Liikuntatilojen puute 3 Kunnan suhtautuminen kyliin negatiivista 4 Ei satamaa 4 Yksipuolinen tuotantorakenne 6 Neuvonnan puute 3 Työttömyys 3 Lapsiperheet tiukoilla 4 Uudisrakentaminen 4

11 10 Teemat Aihe Äänet Teemat 1. Työpaikkavinoutuma -työttömyys 2. Kunnan suhtautuminen negatiivista (osittain) 3. Yhteistoiminta Rahattomuus 1 Työttömyys 3 1 Työpaikkoja naisille 5 1 Naisille vähän töitä 1 1 Naistyöpaikat 4 1 Yksipuolinen elinkeinorakenne 2 1 Lapsiperheet voivat huonosti 3 2 Kunnan suhtautuminen sivukyliin 4 2 Palveluja vähän 2 2 Lapsille iltapäivähoitomahdollisuus 2 2 Pienten lasten vanhemmat taloudellisesti 1 2 tiukalla Kunta ei palkkaa päivähoitajaa kylälle 2 2 jos tarvetta ilmenee, vaan opastaa kirkonkylälle hoitoon Kunta ei kiinnostu kylän asioista 2 Koulun kohtalo (pätevät opettajat / 1 2 lapset kunnan työllistämispolitiikka Pätevät opettajat eivät lähde maaseudulle 2 Kateus 3 Yhteistoiminnan puute 3 Nirsous 3 Erimielisyydet 1 3 Saamattomuus 3 Mökkiytyminen 3 Hitaat nettiyhteydet 3 Turha rahan kinuaminen ilman näyttöjä 3 "Perinteet" 3 Toimintaideoiden puute 3 Kylän riitaisa maine 3 Ajan puute 1 3 Mafia 3 Laaja kylä 3 Naisen tuska 3

12 4. Liikennejärjestelyt 5. Pienyritystoiminta Katuvalot puuttuvat 4 Kävelytiet kylälle 4 Kylän kohdalla valtatiellä 80-rajoitus 1 4 (vaarallinen) Alikulkusilta 4 Huonokuntoiset linja-autopysäkit 4 Liikenneyhteydet 4 Huonot liikenneyhteydet 4 Hirvionnettomuudet 2 4 Valaistus puuttuu 4 Liikenneturvallisuus 4 Tiet huonossa kunnossa 1 4 Kevyen liikenteen väylät puuttuvat 1 4 Katuvalot puuttuvat 2 4 Tien vaarallisuus 4 Puualan yritykset 1 5 Satama 4 5 Pienyritysten puute 1 5 Neuvonnan puute 3 5 Yhteiskunnan puolesta ei ole minkäänlaista 1 5 yrittäjäohjausta Pienteollisuutta ei ole 5 Kasvihuone- ja yrttiviljely puuttuu 2 5 Ei puunjalostuspaikkoja 5 Ei ole matkailuyrittäjää 1 5 Ei mökin vuokrausta 5 Ei ole metalliverstaita 5 "Kivirauniot" / jatkojalostuksen puute 5 Yksipuolinen tuotantorakenne 4 5 Maatalous yksipuolista 5 Ammattikalastajia ei ole 5 11

13 12 6. Harrastus- ja kulttuuritoiminta Kylätalo 1 6 Työtilat (toiminta) 6 Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito 6 talvella Kulttuuritoiminta 6 Sisäliikuntatilat puuttuvat 6 Lapsille / nuorille kesätoiminta puuttuu 6 Ei kuutamohiihtoja 6 Kulttuuritoiminta nolla 1 6 Pulkkamäki 6 Turnausten puute 6 Salametsästys lapsenkengissä 6 Hiihtoladun hoito 6 Liikuntatilojen puute 3 6 Yhteiset kuljetukset -nuorison harrastuksiin 1 6 Uimahalli 6 Liikuntatila / Ruokala 6 7. Ympäristö (asuinympäristö) Kyläkuvan siisteys 7 Pakettipellot 1 7 Kalastus vähäistä 1 7 Asuinympäristö 7 Tienvarret pusikoituvat Uudisrakentaminen, paluumuutto Uudisasutus 2 8 Rakentamisen vähyys Asutuspalvelut laajentaminen Väestö vanhenee 9 Ikärakenne vanheneva 9 Ei paluumuuttajia 2 9 Nunnanlahden kyläverstaan unelmat: Kehittämistyön ja ideoinnin tuotosten selkeyttämiseksi ja kirkastamiseksi Tulevaisuuden Verstas työskentelyssä käytetään Unelma työvaihetta. Nunnanlahden kyläverstaassa Unelmatyöskentely aloitettiin ennen ideoiden irrottelua. Ryhmätyöskentelyjen kautta Nunnanlahden unelmiksi nousi:

14 Ryhmä 1 13 Kivikylä Uunikylä Teknologiakylä/ keskus Nopeat tietotekniikkayhteydet Koulu ja koulutuksenmarkkinointi Työpajatoimintaa Maisemoinnissa huomioitu talvilajikeskustarpeet Palvelu ja matkailurakentaminen yhdessä asuntorakentamisen kanssa tuo toimeentuloa Ryhmä 2 Etätyö hankekeskus Naisten lomakylä Kivitietokeskus- ja tutkimuskoulutus Iso liikekeskus Eläkeläisten päivätanssit Ryhmä 3 Paljon asutusta Oma koulu työpaikkoja miehille ja naisille/ uudet yritykset sisäliikuntatila/ harrastusmahdollisuudet toimiva vanhustenhuolto / palvelut oma kauppa yhteishengen löytäminen kylälle lomalaisille palveluja joukkoliikenne toimivaksi nuorison kuljettaminen kk:lle harrastuksiin kyläkuva/ympäristö siistiksi Ratkaisuja ongelmiin ideoiden irrottelua, mielikuvitusvaihe Illan alussa käytiin keskustelua ongelmavaiheen tuotoksista ja tarkennettiin kehittämisteemoja sekä työstettiin Nunnanlahden Unelmaa. Ennen varsinaisen irrotteluvaiheen ideointia työstettiin harjoitusideointi. Tämän jälkeen pidettiin seinäpapereita ja lyhyitä iskusanoja käyttäen ideariihi, jonka avulla etsittiin ratkaisuja ongelmiin, puutteisiin, kehittämisen esteisiin ja tuotettiin kehittämisideoita. Nunnanlahtelaisten ideointityö tuotti yhteensä 107 ideaa ja kehittämisajatusta. Jokaisella verstaan irrottelijalla oli käytössään viisi ääntä viidelle eri idealle. Suoritetulla äänestyksellä katsottiin mitkä ideat ovat tärkeimpiä esim. jatkotyöstämisen ja mahdollisen hanketyön kannalta. Ideat luokiteltiin seuraaviin teemaryhmiin: Teemat 1. Harrastustoiminta 2. Vuolukivi (Tulevaisuus: vierivä kivi ei sammaloidu) 3. Palvelut 4. Pienyritystoiminta 5. Ympäristönhoito ja maisema 6. Yhteistoiminta 7. Kyläperinne 8. Muut

15 14 Harrastustoiminnan ideoista sisäliikuntasali sai eniten kannatusta. Yhteisten harrastusten löytäminen myös vanhempien kesken esim. luonto- tai kalaretkien muodossa koettiin tärkeäksi ideaksi. Muina kehittämisajatuksina nousi esiin mm. työpajat, vesiliukumäki, hirviseura, lapsille hiihtokoulu ja mopoilijoiden crossirata. Vuolukiviteeman alla kehiteltiin ajatusta saada kylälle kivikoulu sekä vankilan sivupiste, jossa asiakkailla on mahdollisuus kivenlouhintaan. Nunnanlahtelaiset haluavat kehittää kylän palveluja monitoimitalolla, satamahankkeella, ADSL-liittymillä ja iltapäiväkerholla. Moni muukin idea sai kannatusta, joista esille nousee sosiaalialan palvelujen kehittäminen. Pienyritystoiminnan ideat kumpuavat vuolukiven hyödyntämisen uusista mahdollisuuksista, käsityöläisyydestä ja erikoisviljelystä. Ympäristön- ja maisemanhoidon ideoista Nunnanlahden kehittäminen puutarhakyläksi hoidettuine pihoineen ja piharakentamisineen sai kannatusta samoin kuin maisemataideteos kuutostien varteen. Yhteistoimintaa Nunnanlahtelaiset haluavat kehittää muiden kylien kanssa ja järjestää kimppakyytejä oman kylän nuorisolle harrastusten pariin. Kyläperinnettä ideariihessä haluttiin kehittää aloittamalla Vuoden Obeliin valinta. Yhteenveto äänestyksestä Äänet Teema Sisäliikuntasali 8 1 Monitoimitalo 7 3 Nunnanlahden "kivilinna" turistinähtävyys 6 4 Puutarhakylä kauniit hoidetut pihat, pihasuunnitelmat, 5 5 piharakentaminen Vuolukivikylpylä 5 4 Alihankintayrityksiä 3 4 Satamahanke 3 3 Yhteistyötä naapurikylien kanssa 3 6 Kyläkirja 3 7 Perustetaan Osuuskunta pellavan viljelyyn ja tuotteen jalostamiseen ja markkinointiin. Menekki Eurooppaan rajaton. 3 4 Löytää yhteisiä harrastuksia myös vanhempien kesken -luontoretket -kalastus yms 3 1 Vesiliukumäki 3 1 Iltapäiväkerho 3 3 Sisäliikuntahalli -pelit, kuntosali, uima-allas (mielellään 3 3 halli), keilahalli Kimppakyyti nuorisolle 3 6 Käsityö-yrityksiä naisille 3 4 Tontteja 1 mk:lla (16,8 centtiä) 3 3

16 15 Aihe Äänet Teemat 1. Sisäliikuntasali Löytää yhteisiä harrastuksia myös vanhempien kesken -luontoretket -kalastus yms Vesiliukumäki Työpaja/-t Hirviseura Crossirata (mopopojille) Lapsille hiihtokoulu yms. ohjattua toimintaa Kuoro 1 9. Veneretket Lintuharrastajien tapaaminen Vanhusten päiväkerho (tansseineen) Bingo Avantouintia Pappatunturilla vaaran laelle ja vapaalla alas Lisää paperia Jää- / lumiveistoskilpailut Ampumarata Carting-rata Luontokoulu Vankilan sivupiste kylälle, kivenpilkontaa á la Dalton Kivikoulu Pyramidi vuolukivestä Mustia miehiä kivitöihin Vuolukiviluola Monitoimitalo Satamahanke Iltapäiväkerho Sisäliikuntahalli -pelit, kuntosali, uima-allas (mielellään halli), keilahalli Tontteja 1 mk:lla (16,8 centtiä) Lapsille leikkikenttätoimintaa Rivitalo ADSL-liittymät Hoiva-alan palveluyritys Vuokrataan kyläkoulu matkailu, majoitus ja virkistyskäyttöön kesän ajaksi kyläyhdistykselle tai yksityishenkilöille Mökkipalveluja edistettävä Vanhustenhoitorengas Tiet kuntoon, kevyenliikenteenväylät, katuvalot kylälle + lähiympäristöön Palvelutalo 3

17 Kriisiryhmä Pimppa-auto, pysähtyy joka maitolaiturin kohdalle heinälatojen kunnostusprojekti Kyläkauppa, jossa erilaisia palveluja tarjolla: posti, apteekki Kaavat toimivaksi 50 vuoden tarpeisiin Kivimieskoti Vanhapoikamies-koti Nunnanlahden "kivilinna" turistinähtävyys Vuolukivikylpylä Alihankintayrityksiä Perustetaan Osuuskunta pellavan viljelyyn ja tuotteen jalostamiseen j a markkinointiin. Menekki Eurooppaan rajaton Käsityö-yrityksiä naisille Erikoistuotteiden kutominen-matot, saalit, pyyhkeet ym Tuulivoimala Etätyöprojekteja Matkamuistotehdas Yrttiviljely Pielisen venematkailu Kutsutaksi Elämysmatkailu Junarata Puutarha, taimimyymälä Kotileipomo-pitopalvelu Sienimö Ohjelmapalvelu Kasvisruokailun Mekka Kesäkioski Korkeavaaralle Bed and Breakfast Vuolukivijauho -tehdas, japanilaisille potenssilääke Vuolukivijauhosta terveysvaikutteinen elintarvike Metsänväki-minimaailma TSUP-laatikkotehdas Rantatontteja "pohatoille" Farkkutehdas Pontikkatehdas (matkailunäht.) Piitterin tanssilava Homobaari Bordelli Puutarhakylä kauniit hoidetut pihat, pihasuunnitelmat, piharakentaminen 5 5

18 Maisemataideteos 6-tielle Pajujen raivaus haketta lämpölaitokselle tai käsityöläisille raakaaineeksi Maisemointi Rantapuisto Hampunviljely C.sativa Kasvihuone Yhteistyötä naapurikylien kanssa Kimppakyyti nuorisolle Autiotalot käyttöön (myyntiin) Lehmätanssit Lehmänpaskalotto Onnelliset naapurit Onnellisten naapureiden kylä Sukuviha "tuomioistuin" -TV-fomaatti ko. aiheesta Puskurirahasto Uusi ilmoitustaulu Saunaillat Tanssit Pielisen jäälle Mökkiläisten palvelut, yhteistyö (esim. iltamat) Juhannustanssit Kyläkirja Vierivä kivi ei sammaloidu, kiven kierrätys talosta taloon Valitaan vuoden Obeli Kyläemäntä/ -isäntä Kylätalo Kyläperinne kunniaan Kylän kummisetä/-täti hanke Vuosittainen kyläpäivä-tapahtuma Lomalaisten mökkipäivät Kylän laturetki Kylän päättäjät toimintaan mukaan! 8 Ideoista Teemaryhmiksi, työskentely Työskentely käynnistyi edellisillä kokoontumiskerroilla tuotettujen ongelmien ja ideoiden pohjalta. Aluksi koottiin ideoita teemaryhmiksi ja perusteltiin miksi idea pitäisi toteuttaa. Teemaryhmätyöskentelyn tavoitteena oli koota ideoiden ja ongelmien pohjalta kokonaisuuksia ja hahmottaa tulevia kehittämisen painopistealueita Nunnanlahden kylällä. Teemaryhmät työstettiin ryhmissä kehittämisohjelmien pohjaksi. Hankeasteelle vietäviksi kokonaisuuksiksi saatiin neljä teemaryhmää: Ympäristönhoito, Palvelut, Yhteistoiminta ja Pienyritystoiminta

19 18 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 1 YMPÄRISTÖNHOITO TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne 1. Maisemointi ideat perustelut 1. Kyläkuvan ilmeen muuttaminen - asukasviihtyvyyden lisääminen 2. Perinnemaiseman ennallistaminen 3. Maisemataideteos 6-tielle 4. Puisto 5. Puutarhakylä 6. Pajujen raivaus 2. Osayleiskaavan toteutus - viljapeltoja 3. Kylän erottuminen tilataideteoksen myötä ( Muistikuva kylästä) 4. Hoidetus liikuntapisteen lisäksi hoidettu puistoalue ympärivuotiseen käyttöön -puistometsä 5. Talojen pihat kuntoon - pihasuunnitelmat ja -rakentaminen 6. Pajukot hyöty käyttöön - maisemat siistiksi Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

20 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 19 1 YHTEISTOIMINTA TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne ideat 1. Rantarakentaminen Nunnanlahti Juuka 2. Ulkoilureitistö kylälle talvi ja kesäkäyttöön 3. Venesatama/Venelaituri 4. Laivalaituri 5. Yhteiset hakelämpölaitokset uudelle rakentamisalueelle 6. Palvelutalo perustelut 1. Hyvä suunnitelma/ Rantatontit yhteisranta Riittävän iso kaava koululta Nikolaan 2. Upeat maisemat, käyttäjiä omalta kylältä 200 henkilöä ja turistit lisäksi 3. Kyläläisten pienveneille. Entinen satama/ laivaranta. Pielisen käytön tehostaminen Venetusisteille rantautumispaikka 4. Palvelisi yrityksiä kylällä. Toisi turisteja kylälle Kyläläiset voisivat tehdä risteilyjä 5. Ekologinen ajattelu tuo työtä ja palveluja 6. Paritalo, rivitalo tms palvelee ikääntyviä maksavia eläkeläisiä. Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

21 Hankepalvelutoimisto Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 20 1 PALVELUT TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne 1. Sisäliikuntasali ideat perustelut 1. Puuttuvat kyläkylältä kokonaan 2. Lasten iltapäiväkerho 2. Tarvetta olisi, toimintaa ei ole kylällä. Tila on valmiina 3. Hoiva-alan palveluyritys 3. Toimivat hoitajat jäämässä eläkkeelle 4. Kimppakyyti nuorisolle 4. Yhteiskuljetus taloudellisempaa perheille -> nuorisolle harrastusmahdollisuuksia 5. Paluumuuttopalvelut 6. Vuokra Mummo 5. Konkreettinen apu paluumuuttajille - tietoa ja taitoa 6. Mummotettavat puuttuvat. mummot kaukana ja kiireisiä Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

22 Hankepalvelutoimisto, Halko Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry. Kauppakatu 26 A Joensuu p TEEMARYHMIEN muodostaminen 21 1 PIENYRITYSTOIMINTA TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY: Tärkeiden ideoiden poiminta: käsitelkää idealuetteloa ja poimikaa sieltä 4-6 omasta mielestänne tärkeintä kehittämisideaa ja perustelkaa ne ideat 1. Pentiniemen kehittäminen perustelut 1. Merellinen näköala/ Täysin luonnonvarainen -> kehittämismahdollisuudet Ryhmänne esitys hankeideaksi, jolle joudutaan etsimään ulkopuolista rahoitusta Hankeidea Idea käsitellään toteuttamiskelpoiseksi oheisella työskentelymallilla: Idean kuvaus, ratkaisevat ongelmat, toteuttamiskeinot, vastuuhenkilöt, tekijät ja aikataulu

23 22 Teemaryhmien ideoista Nunnanlahden kehittämisohjelmiksi ja Teemaryhmätyöskentelyn pohjalta ryhmät lähtivät työstämään kehittämisohjelmia. Kehittämisohjelmat työstettiin Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuuden Verstas työskentelyyn laaditulle toivesuunnitelmapohjalle. Kehittämisohjelma laaditaan idean tai kehittämishankkeen pohjalta. Ryhmä määrittelee idean tai mahdollisen hankkeen toteuttamisen esteenä olevia asioita, seikkoja tai toimintatapoja. Kun toteuttamisen esteet on kyetty riittävän selkeästi näkemään voidaan ryhtyä työstämään toimenpiteitä esteiden poistamiseksi tai keinoja hankkeen toteuttamiseksi. Näiden jälkeen sovitaan vastuutahoista sekä toteuttajista ja toteutuksen aikataulusta. Nunnanlahden kyläsuunnitelma kehittämisohjelmat Teemaryhmä : Ympäristönhoito Nätti Nunnanlahti: Kivikylästä Uunikyläksi, Uunikylästä Kukkakyläksi Asiaa ajetaan eteenpäin perinteen ja maisemoinnin keinoin, maisemataideteoksilla ja pajusavotoilla. Kylälle rakennetaan puisto ja Nunnanlahtea kehitetään puutarhakyläksi. Toivesuunnitelman mukaisesti kylälle tarvitaan oma kyläpuutarhuri Pajutalkoot: Pajutalkoilla kylien pajukot raivataan, hoidetaan perinnemaisemaa ja edistetään pajun hyötykäyttö sekä järjestetään pajutyökursseja. Teemaryhmä: Yhteistoiminta Juuan kylien markkinointi & tiedotus: Juuan kylärukkasen toiminna kehittäminen: Yhteismarkkinointilehti: Kajakka , Ellinpäivät , Mökkiläistapahtuma Kylien omat esitteet Juuan kylille laaditaan omat esitteet tai kootaan kylät yhteisen esitteen alle. Kylälehdet (ilmest. 4 kertaa/vuosi) Kimppa-kyyti nuorisolle Naisten työpaja: Koulun ulkorakennus kunnostetaan eri ryhmien käyttöön esim. mattojen kutomiseen Venesatama/ Laivalaituri Ulkoilureitistö: luomukelkkareitti, vaellus ja latureitti, kelkkaura Teemaryhmä: Palvelut Sisäliikuntasali: Kylälle rakennetaan oma sisäliikuntasali joka sisältää kuntosalin, hierojan/fysioterapeutin tilat, sauna (sosiaalitiloineen) ja kahvion /kioskin Lasten iltapäiväkerho Lapsille hankitaan kunnollinen iltapäivahoito.

24 Teemaryhmä: Pienyritystoiminta 23 KEHITTÄMISOHJELMAT Toivesuunnitelma Toteutusohjelma Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Nätti Nunnanlahti Kivikylästä Uunikyläksi, Uunikylästä Kukkakyläksi Vastuutahot Aikataulu seuranta perinnemaisemointi 2. maisemataideteos 3. pajusavotta 4. puisto 5. puutarhakylä 6. kyläpuutarhuri 1. maanomistussuhteet 2. ii -, rahoitus, luvat, toteutus 3. maanomistussuhteet, tekijät ja laajuus 4. maanomistussuhteet, kunnossapito, suunnittelu ja toteutus 5. Tieto, taito, innostuminen, rohkeus 6. palkkaus, työnkuva 1. asiasta innostaminen tiedottaminen, yhteistyö esim. tila/piha pioneeri 2. Suunnitelma paikasta ja taideteoksesta pysyvyys, oppilastyö 3. Yhteishanke Juuan kylien kanssa rahoitus: Leader, myyntitulot, yksi työntekijä 4. Hankesuunnitelman esiselvitys leaderrahoituksena 5. Koulutus, Luenot esimerkkipiha 6. Yhteinen Juuan kylien kanssa yksityispihojen suunnittelu, ohjaus Leader rahoitus Kaikki 1 6 Kyläyhdistys Merja Kärkkäinen yksi palkattu henkilö Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Pajutalkoot kylien pajukkojen raivaus perinnemaiseman hoito pajun hyötykäyttö - hakelämpölait. - käsityömateriaalina - piharakennus materiaaleiksi pajutyökurssit pajunhyötykäytön ideointi talkoohengen luominen työllistävä vaikutus turistit/kesä vieraat pajukon raivuuseen (maksavat!?) - maanomistussuhteet - pajun korjuu- ja talteenotto - laitteet, koneet - kuljetus - talkoohengen luominen - luvat, sopimukset - jatkohoidon suunnittelu lampaanhoito uusintaleikkaus - yhteistyö eri kyläyhdistysten kesken (yhteensä 17 yhdistystä) - toteustussuunnitelmat jokaisen kyläyhdistyksen kanssa (maanomistajat) pajukoitten raivaustalkoot mm. aikataulutus tarvittavat välineet - toteutuksesta vastaa palkattu henkilö (jolla on metsänhoidolliset taidot hallussa) Kyläyhdistys - palkattu työntekijä - kylien väki talkoolaiset

25 Toivesuunnitelma Kehittämishanke/ idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta 24 Juuan kylien markkinointi & tiedotus: Juuan kylärukkasen toiminna kehittäminen: yhteismarkkinointilehti - Kajakka Ellinpäivät Mökkiläistapahtuma Kylien omat esitteet - rahoitus - toteuttajat - yhteistyö eri kyläyhdistysten kesken (yhteensä 17 yhdistystä) - Kylien välinen yhteistyörukkanen tekee esisuunnitelmat lehtien & esitteiden toteuttamiseksi - rahoituslähteiden kartoitus - kyläyhdistykset - kunta - yritykset - muut järjestöt, tahot kevät kesä 2002 Kylälehdet (ilmest. 4 kertaa/vuosi) Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Kimppa-kyyti nuorisolle - perheiden sitoutuminen - harrastukset samaan aikaan - varahenkilö-järjestelmä - kustannukset - yhteinen suunnitelma perheiden kesken - aika-taulut - toimintaan sitoutuminen - kustannukset jakautuvat perheiden kesken, kukin kuljettaa esim. vuoroviikoin - vanhemmat - 1 vastuuhenkilö 2002 syksyllä Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Sisäliikuntasali - liikuntasali - kuntosali - hierojan/fysioterapeutin tilat - sauna (sosiaalitiloineen) - kahvio /kioski - rahoitus - suunnitelmat, luvat - sijainti - yhteistyökumppanit - sopimukset kunnan sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa - maanomistus - rahoitus-osuudet - toiminnansuunnittelu - kyläyhdistys - kunta - kivifirmat Lasten iltapäiväkerho - rahoitus palkka - työntekijä - vanhempien sitoutuminen - lapset - toimintamalli - työntekijä kunnan tai työvoimatoimiston kautta (yhdistyksen palkkaaminen) - hoitosopimus perinteinen iltapäivähoito tai joustavamalli (aamu- ja iltapäivähoito) - kyläyhdistys tai nuvi 2002 syksystä Toivesuunnitelma Toteutusohjelma

26 Kehittämishanke/idea Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot 25 Aikataulu seuranta Naisten työpaja - mattojen yms. kutomiseen rakennuksen heikkokunto rahoitus rakennusmiehistä pula toiminnan järjestäminen sisätilojen sähköistys sisustaminen Sopimikset kunnan kanssa Kyläyhdistys 2002 Venesatama/ Laivalaituri Toteuttava taho puuttuu rahoitus suunnittelu, suunnittelu apu Nunnansalmen ruoppausluvat perustettava satama toimikunta selvitettävä luvat ja tehdä suunnitelma rahoitus Laukkanen Ari aloitus 2002 Ulkoilureitistö luomukelkkareitti vaellus ja latureitti kelkkaura Korkeavaara Piitterinvaara Suolavaara Ruohosuo- Salonkylä _ Nunnnanvaara Härkinlampi Nunnanlahti markkinointi maanomistus rahoitus suunnitelma lupa-asiat raivaus ja merkitseminen kunnossapito maanomistus ja lupa-asiat selvitetään ympäristöystävällisyyden huomioiminen Kyläyhdistys Nunnanlahden viesti Toivesuunnitelma Kehittämishanke/idea Toteutusohjelma Toteuttamisen esteet Kehittämisohjelma Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi Vastuutahot Aikataulu seuranta Pellava osuuskunnan perustaminen Maustekasvit/yrttiviljely erikoisviljely Viljelijöiden puute Kannattavuus laskelmien puute Ammattitaidon puute/koulutus Neuvonnan lisääminen Yhteistoiminta Viljelijät! Yrittäjät! Osuuskunta! Kyläyhdistys! Kyläläiset! Kalankasvatus Pienet toimituserät Yrittäjien hankkiminen Metsäpalvelu/yrittäjä Yrittäjien puute/uskallus Pienkonekorjaaja Rakentaja/yrittäjä Kotipalvelu/yrittäjä Kansanparantaja Jatkojalostuksen osaaminen Sopivan henkilön puute Yrittäjien! Liikeideat! Markkinointisuunnitelma! Rahoitussuunnitelmat! Yhteistyösuunnitelmat!

27 Nunnanlahden Tulevaisuuden Verstaan osanottajat: Nimi Teuvo Lehikoinen Seppo Kettunen Kauko Toivanen Liisa Kukkonen Juhani Kukkonen Heimo Lehikoinen Heimo Turunen Raisa Kortelainen-Levy Pertti Levy Katja Nevalainen Reima Louhelainen Anne Hiltunen Mertja Kärkkäinen Anna-Liisa Holopainen Aune Martikainen Kirsi Miettinen Emilia Miettinen Jessika Miettinen Risto Lehikoinen Sari Kukkonen Jaakko Kukkonen Petri Hämynen yhteensä 22 hlöä

28 Yhteenveto työskentelystä: 27 Verstastyöskentelyn ilmapiiri Nunnanlahden koululla oli hyvä. Kyläläisistä lähes n. 10 % otti osaa johonkin verstaan työvaiheeseen, jota voi pitää hyvänä osanottona. Keskimäärin paikalla oli parikymmentä henkeä ja kyläläisillä oli vilpitön kehittämisen into ja halu kehittää kylää. Paikalla oli myös huomattava määrä nuoria kyläläisiä. Moni suunniteltu asia ei jää pelkäksi suunnitelmaksi vaan toteutetaan myös käytännössä. Kyläsuunnitelma ei tule koskaan valmiiksi. Aina syntyy uusia ideoita jotka menevät aiemmin suunniteltujen edelle. Tärkeintä kyläsuunnittelussa on koota kylän väkeä pohtimaan ja päättämään kylää koskevista asioista. Yhteistoiminnan suunnittelu on myös yhteistoimintaa ja luo hyvän perustan yhdessä tekemiselle, koska usea henkilö on ollut suunnittelemassa tulevia toimenpiteitä. Työskentelytilana Nunnanlahden koulu oli hyvä paikka. Seinä tilaa oli mukavasti ja avoin eteinen antoi mahdollisuuden ihmisille liikkua luovan ideoinnin ja pohtivan ongelmien etsinnän aikana. Se mahdollisti myös lasten osallistumisen kyläverstaan toimintaan. Pitkien työrupeamien virkistykseksi oli kahvia ja pientä purtavaa tarjolla koko ajan. Kehittämissuunnitelmien laadinta on aina vaativaa työtä. Nunnalahtelaisten työstämät kehittämisohjelmat kuvaavat kylän kehittämishenkeä. Nyt tuotetuista ohjelmista päästään hankkeiksi kohtuullisen helposti. Suunnitteluilloissa on pohdittu monia kysymyksiä, kaikkia ideoita ja ajatuksia ei varmaankaan saatu paperille joten jatkossakin uusia ideoita putkahtaa. Nyt tuotetuista kehittämisohjelmista varsin vähällä vaivalla hankkeeksi asti toteutettavia ovat Nätti Nunnanlahti ja Juuan kylien yhteistoiminta. Pajutalkoot on myös sellainen kehittämisohjelma, joka sanee laajempaa kannatusta. Naisten työpajan ja ulkoilureitistön kehittäminen ovat hankkeita, jotka voidaan toteuttaa kylän omin voimavaroin. Sisäliikuntasali ja satama hankkeet ovat toimenpiteitä, jotka vaativat myös kylän ulkopuolista panostusta. Lasten iltapäiväkerho ja lasten kimppakuljetukset harrastuksiin voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta. Nunnanlahden tulevaisuuden verstaassa jatkettiin kyläläisten houkuttelua kyläsuunnitteluiltoihin täkyjä - arvontapalkintoja hyväksikäyttäen. Talvella menetelmää oli jo kokeiltu parin kylän kohdalla, joissa se samoin kuin Nunnanlahdessa toimi hyvin. Työskentelyiltoja markkinoitiin voimallisemmin kuin MSL:n aiemmin toteuttamia verstaita. (Kyläkirjeet kolme kertaa ja kaksi kertaa lehtimainoksella) Kokemukset olivat varsin hyvät myös osallistujien mielestä. Joten kokeilu jäänee käytännöksi. Markkinoinnin mahdollisti riittävä resurssointi verstastyöskentelyyn.

Taustaa Tuopanjoesta. Tavoitteet

Taustaa Tuopanjoesta. Tavoitteet SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 1 Kyläsuunnitelma... 1 Työskentelytapa... 2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:... 3 Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Tuopanjeolla?... 3 Kyläverstaan

Lisätiedot

Johdanto...3 Työskentelytapa...4 Kylän henki, ilmapiiri ja osaaminen...4 Sonkajan osaajat...4 Sonkajan yritykset...5 Sonkajan harrastukset...

Johdanto...3 Työskentelytapa...4 Kylän henki, ilmapiiri ja osaaminen...4 Sonkajan osaajat...4 Sonkajan yritykset...5 Sonkajan harrastukset... Sonkajan kyläsuunnitelma 2004-2005 1 Johdanto...3 Työskentelytapa...4 Kylän henki, ilmapiiri ja osaaminen...4 Sonkajan osaajat...4 Sonkajan yritykset...5 Sonkajan harrastukset...5 Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot,

Lisätiedot

Johdanto...2 Vuonisjärven kehittämisohjelmat...3 Vuonisjärven tonttiprojektin ajantasaistaminen...3 Kylätoimikunnan rekisteröityminen...

Johdanto...2 Vuonisjärven kehittämisohjelmat...3 Vuonisjärven tonttiprojektin ajantasaistaminen...3 Kylätoimikunnan rekisteröityminen... Johdanto...2 Vuonisjärven kehittämisohjelmat...3 Vuonisjärven tonttiprojektin ajantasaistaminen...3 Kylätoimikunnan rekisteröityminen...3 Vanhan koulun kunnostaminen ja edelleen kehittäminen...4 Nuorten

Lisätiedot

S A L M E N K Y L Ä. kyläsuunnitelma

S A L M E N K Y L Ä. kyläsuunnitelma S A L M E N K Y L Ä 2007 kyläsuunnitelma JOHDANTO Nurmeksen Salmenkylän kyläsuunnitelman laatiminen oli osa Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön Ylä-Karjalan kyläsuunnitelmat hanketta.

Lisätiedot

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto. Lupa nro PKAR/030/04

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto. Lupa nro PKAR/030/04 Jakokoski kehittyvä maaseutukylä Jakokosken kyläsuunnitelma 2009 www.jakokoski.net 2 Jakokoski on kehittyvä aito maaseutukylä, jossa on hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kylällämme asuu paljon

Lisätiedot

K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a

K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a Polvela K y l ä s u u n n i t e l m a Polvela elävän maa- seudun mallikylä 2007 1 Johdanto...2 Lyhyesti Polvelasta...3 Työskentelytapa...4 Polvelan viini-ilta...5 Polvelan kehittämisohjelmat...6 Harrastustoiminnan

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2008. Louhioja

KYLÄSUUNNITELMA 2008. Louhioja KYLÄSUUNNITELMA 2008 Louhioja Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Louhioja...3 3 Louhiojan historiaa...3 4 Louhiojan nähtävyydet...4 5 Louhiojan palvelut...6 Asuminen, tontit ja rakentaminen... 6 Louhiojan

Lisätiedot

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Niittylahden kylätoimikunta, Niittylahdenrannan asukasyhdistys Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alavin kyläsuunnitelma 2006

Alavin kyläsuunnitelma 2006 Alavin kyläsuunnitelma 2006 1 Johdanto...3 Alavin-Suvisrannan-Herneahon kehittämistoimenpiteet v. 2006-2011...3 Kyläyhdistyksen perustaminen...4 Kylien yhteistyö...4 Luontokohteet kunnostetaan ja kartoitetaan...4

Lisätiedot

HÖLJÄKKÄ - Elävä kulttuurikylä

HÖLJÄKKÄ - Elävä kulttuurikylä HÖLJÄKKÄ - Elävä kulttuurikylä KYLÄSUUNNITELMA 2009 Sisällysluettelo Johdanto... 3 2 Höljäkkä... 3 3 Höljäkän kylätoiminta... 4 Kyläyhdistys... 4 Nuorisoseura... 4 Metsästysseura... 4 Kalaveden osakaskunta...

Lisätiedot

Korpeen raivattu, elävä ja vahva maatalouskylä EGYPTINKORPI, Loukku-Siltavaara. Kyläsuunnitelma

Korpeen raivattu, elävä ja vahva maatalouskylä EGYPTINKORPI, Loukku-Siltavaara. Kyläsuunnitelma Korpeen raivattu, elävä ja vahva maatalouskylä EGYPTINKORPI, Loukku-Siltavaara Kyläsuunnitelma 2006-2007 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Loukku-Siltavaara / Egyptinkorpi...3 Kylätoiminta...4 2 Alueen historiaa...4

Lisätiedot

1 Johdanto...2 2 Kylänlahti...2 3 Kylätoiminta...2

1 Johdanto...2 2 Kylänlahti...2 3 Kylätoiminta...2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Kylänlahti...2 3 Kylätoiminta...2 3.1 Nuorisoseura... 3 3.2 Kylänlahden erämiehet ja Vaaranniemen Riistapojat... 3 3.3 Kylänlahden kalaveden osakaskunta... 4 4 Alueen

Lisätiedot

VALTIMON POHJOISET KYLÄT Rumo, Verkkojoki, Rasimäki, Koppelo ja Puukari

VALTIMON POHJOISET KYLÄT Rumo, Verkkojoki, Rasimäki, Koppelo ja Puukari VALTIMON POHJOISET KYLÄT Rumo, Verkkojoki, Rasimäki, Koppelo ja Puukari KYLÄSUUNNITELMA 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 Valtimon pohjoiset kylät...3 Kehittämisohjelmat...7 Kylätoiminnan kehittäminen...7

Lisätiedot

Kyläläisten kuvauksia kotiseudustaan

Kyläläisten kuvauksia kotiseudustaan On laaksoa on kukkulaa ja vettä rantaa toinen toistaan kauniimpaa. On piilopirteissä puuhakasta, tarmokasta kansaa ikionnellista. On monta tietä lähteä, on monta tietä palata takaisin SUHMURA - HAAVANPÄÄN

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

SOTKUMAN KYLÄSUUNNITELMA 2010. Sisällysluettelo

SOTKUMAN KYLÄSUUNNITELMA 2010. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Kyläanalyysi 4-8 Synkistely. 9 Nelikenttäanalyysi. 10-11 Ideointi ja irrottelu 12-15 Sotkumalaisten unelmia.. 16-17 Kehittämisohjelmat.. 18-24 Yhteenvetoa kehittämisohjelmista..

Lisätiedot

Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 2006 Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Kylän henki ja osaaminen...2 Vahvuuksia,

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Lohijärven Kylän. Kehittämissuunnitelma SUUNNITELMA 2009-2015. KUVA: koulunrakentamista 1938

Lohijärven Kylän. Kehittämissuunnitelma SUUNNITELMA 2009-2015. KUVA: koulunrakentamista 1938 1 Lohijärven Kylän Kehittämissuunnitelma KUVA: koulunrakentamista 1938 SUUNNITELMA 2009-2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. Kylämme 1 2. Lohijärven kylätoimikunta 2.1. Kylätoimikunnan aikaansaamaa 3. Yritykset

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

1. Johdanto...3. 2. Kyläanalyysi. 3. 3. Unelmat ja ideat. 14. 4. Nelikenttäanalyysi. 20. 5. Kehittämisohjelmat...21. 6. Yhteystietoja...

1. Johdanto...3. 2. Kyläanalyysi. 3. 3. Unelmat ja ideat. 14. 4. Nelikenttäanalyysi. 20. 5. Kehittämisohjelmat...21. 6. Yhteystietoja... Kaurila-Musko hyvän elämän kylä Lystii ei oo, jos ei ite piä! Kyläsuunnitelma 2009 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Kyläanalyysi. 3 3. Unelmat ja ideat. 14 4. Nelikenttäanalyysi. 20 5. Kehittämisohjelmat...21

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 33 TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 13. Konginkankaan kylät Konginkankaalla on kuusi kylää. Väen vähenemisen ja maailman globaalistumisen myötä monet vanhat kylärajat ovat häviämässä. Kalaniemi

Lisätiedot

K Y L Ä S U U N N I T E L M A

K Y L Ä S U U N N I T E L M A K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 7 Ahvenisen kyläyhdistys ry Maaseudun Sivistysliitto ry Pohjois-Karjalan Kylät ry Joensuun seudun LEADER -yhdistys Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2

Lisätiedot

VALTIMON TAAJAMAN KYLÄSUUNNITELMA 2014

VALTIMON TAAJAMAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 Y H D E S S Ä T E H D E N VALTIMON TAAJAMAN KYLÄSUUNNITELMA 2014 E T E E N P Ä I N! Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kyläanalyysi... 4 Palvelut (julkiset)... 4 Palvelut (yksityiset)... 4 Tapahtumia... 5

Lisätiedot

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 1. Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille Yhdessä tehden Hyviä käytäntöjä yhteisöille Sisältö Yhteistyön voima... 3 YHTEISÖhautomo pähkinänkuoressa...4 YHTEISÖhautomo lukuina...6 Hyvät käytännöt -vinkkejä...8 Paikallisyhteisöt...9 Lähipalvelut...

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot