Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen"

Transkriptio

1 ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 2/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat IT-palvelut paikalla 30 min. ennen kokousta. Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen Asialista 13 Päivähoitomaksujen indeksikorotus Päivähoidon kesäpäivystyksen päivähoitomaksu Perusopetus: Oppilaaksi ottamisen pääperiaatteet Perusopetus: Opetuksen järjestäminen Pinsiön koulussa Ostoliikennesopimuksen irtisanominen, T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola sekä Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanke; Hankesuunnitelman muutos/oopperaosion liittäminen hankkeeseen, Vaihe II Kulttuurpalveluiden kohdeavustusten myöntamisperusteet ja hakuohjeet Urheiluseurojen avustusperusteiden päivittäminen Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma Ilmoitukset Viranhaltijapäätökset Liikuntaluokan perustaminen vakituiseksi käytännöksi Yhteiskoululla lukuvuodesta lähtien... 84

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet pj Kauko Autio vj Jarkko Härkki I vpj Pasi Eloranta vj Tero Linnainmaa j Jouni Laaksonen vj Mari Karvinen j Hannele Nordfors vj Teija Halkola j Ida Viitaniemi vj Leila Meskanen j Kati Seppä vj Sirpa Tuohela j Jouni Lampinen vj Jari Suhonen j Raija Westergård vj Ville-Veikko Ponkiniemi j Harri Mäkelä vj Harri Haraholma Muut saapuvilla olleet Viranhaltijat Jouni Ovaska hallituksen puheenjohtaja Maarit Lepistö kunnanhallituksen edustaja Eeva Linnainmaa nuorisovaltuuston edustaja Antero Alenius Kati Halonen Maarit Huhtinen kunnanjohtaja sivistysjohtaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ida Viitaniemen ja Raija Westergårdin Puheenjohtaja Kauko Autio Pöytäkirjanpitäjä Maarit Huhtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo 9.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Ida Viitaniemi Raija Westergård PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo sivistystoimistossa, toimistosihteerin huoneessa. Silja Mäkinen

3 43 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN INDEKSIKOROTUS , 13 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset asiakasmaksut on sidottu indeksiin elokuun 2008 alusta lukien. Asiakasmaksujen sitomisesta indeksiin säädetään asiakasmaksulain (734/1992) 2 :ssä. Indeksitarkastukset tehdään joka toinen vuosi. Tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi. Lasten päivähoidon asiakasmaksut tulevat muuttumaan alkaen. Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä on 283 euroa kuukaudessa. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 26 euroa. Lasten päivähoitomaksun perusteena käytettävät tulorajat muuttuvat alkaen seuraavasti: perheen koko tuloraja / kuukausi korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Sivistyspalvelujen johtosäännön 5 :n 14 kohdan perusteella sivistyslautakunta päättää harkinnanvaraiset maksut ja taksat. Oheismateriaali: 1. Päivähoitomaksujen indeksitarkastukset

4 44 Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta johtuvat muutokset lasten päivähoidon asiakasmaksuihin. päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. varhaiskasvatuksen johtaja (täytäntöönpanovastuu)

5 45 14 PÄIVÄHOIDON KESÄPÄIVYSTYKSEN PÄIVÄHOITOMAKSU , 14 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Päivähoitoa tullaan keskittämään kesäkuukausien aikana. Kesällä 2014 perheille hyvitetään päivähoitomaksuissa mikäli lapsi on poissa päivähoidosta välisenä aikana. Kesän päivähoidon tarve tiedustellaan kyselylomakkeella, joka tulee palauttaa hoitopaikkaan mennessä. Hoitomaksu hyvitetään määräaikaan mennessä palautettujen ilmoitusten perusteella. Ilmoitus on sitova. Päivystysaikana hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti vain niille lapsille, joiden hoidon tarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Päivähoitoyksiköitä suljetaan jo kesäkuussa, jos hoidossa olevia lapsia on vähän. Henkilökunnan vuosilomat sekä ruokapalveluyksikön palvelut voidaan näin keskittää ja järjestää mahdollisimman taloudellisesti. Päivystävänä yksikkönä toimii Koskilinnan päiväkoti ajalla Sivistyspalveluiden johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää palveluyksikköjen toiminnassa noudatettavista perusteista, työajoista, aukioloajoista ja yleisistä ohjeista ( 5/21) sekä harkinnanvaraisista maksuista ja taksoista ( 5/14). Oheismateriaali: 2. Vanhemmille jaettava kesäpäivystystä koskeva ohje Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen: päättää 1. että päivähoito järjestetään keskitetysti päivystyksenä välisenä aikana Koskilinnan päiväkodissa 2. hyvittää hoitomaksun määräaikaan mennessä palautettujen sitovien ilmoitusten perusteella.

6 46 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. varhaiskasvatuksen johtaja (täytäntöönpanovastuu)

7 47 15 PERUSOPETUS: OPPILAAKSI OTTAMISEN PÄÄPERIAATTEET , 73 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) 1. Lainsäädännöllinen tausta Perusopetuslain (628/1998) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Lain 6 :n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslain 6 :n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun. Oppilaalla on perusopetuslain 28 :n perusteella oikeus käydä 6 :n 2 momentissa tarkoitettua koulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin em. lähikouluun. Tällöin oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Kunta voi kuitenkin päättää (PL 28 2 momentti), että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Perusopetuslaissa säädetään myös koulumatkoista. Perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (PL 32 2 momentti). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perusopetuslaissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saava oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan oppilaan ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 2. Lähikoulu Perusopetuslaki edellyttää, että kunta osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle lain 6 :n 1 momentin mukaisen lähikoulun. Laissa ei

8 48 tarkemmin määritellä, millä tavalla lähikoulu osoitetaan. Koulun ei tule olla ehdottomasti maantieteellisesti oppilaan asuinpaikkaa lähinnä sijaitseva oppilaitos. 3. Lähikoulun määritelmä sivistyspalveluiden johtosäännössä Oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tai kulkuyhteyksien kannalta tarkoituksenmukaiseen kouluun, johon hänet voidaan ottaa. Kirkonkylän ja Kyröskosken välinen alue on kyseisten koulujen yhteistä oppilaaksiottoaluetta, jonka koulutulokkaat ilmoittautuvat vuosittain lähikouluun. Mikäli ilmoittautumiset johtavat kokonaisuutena tarkasteltuna ylimääräisen opetusryhmän muodostumiseen, rehtorit jakavat alueen ikäluokan siten, ettei ylimääräisiä opetusryhmiä muodostu. Oppilaiden sijoittelussa huomioidaan myös perheen vanhempien lapsien koulunkäyntipaikka. Jos oppilas valitsee muun kuin edellä 1. kohdassa tarkoitetun koulun ja hänet voidaan sinne ottaa, oppilaan huoltaja on velvollinen maksamaan valinnasta aiheutuvat ylimääräiset kuljetuskustannukset. Jos kouluun pyrkijöitä on enemmän kuin kouluun voidaan ottaa, ensimmäisenä otetaan oppilas, jonka koulumatka on lyhin. Mikäli edellä 1-3 kohtien mukaan tapahtunut koulun valinta johtaa opetuksellisesti ja taloudellisesti epätarkoituksenmukaisten opetusryhmien muodostumiseen, sivistyslautakunta voi asianomaisten koulujen johtajia ja asianosaisia huoltajia kuultuaan järjestää oppilaalle koulunkäyntipaikan muussa koulussa ja järjestää tarvittaessa kuljetuksen Jos oppilas ilman erityistä syytä peruskoulun kuluessa haluaa vaihtaa koulua, vaihto tulee tehdä seuraavan lukuvuoden alussa. Erityisestä syystä oppilas voi vaihtaa koulua kesken lukuvuodenkin. Oppilaan ottamisessa ja mahdollisessa kuljetuskustannuksissa noudatetaan edellä kohdissa 1-3 mainittuja ohjeita.

9 49 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 4. Oppilaaksi ottamisen pääperiaatteista päättäminen Kouluverkkoratkaisut ja muut opetusjärjestelyihin kohdistuneet muutokset ovat aiheuttaneet tarvetta tarkentaa Hämeenkyrön kunnan oppilaaksi ottamisperiaatteita. Esityslistan liitteenä 1 on esitys oppilaaksi ottamisen tarkennetuista periaatteista, jotka täydentävät tältä osin voimassa olevaa johtosääntöä. Sivistyspalveluiden johtosäännön 5 :n kohdan 2 mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää niistä asioista, jotka palveluyksikköjä koskevassa lainsäädännössä on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi. 1. hyväksyy Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluiden johtosääntöä tarkentavat oppilaaksi ottamisen periaatteet 2. päättää, että periaatteita noudatetaan lukuvuoden oppilaaksi ottamisten suhteen 3. arvioi tarvittaessa periaatteita ja tekee niihin mahdolliset muutokset lukuvuoden alkuun mennessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen kohdat 2 ja 3. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kohdan 1 seuraavalla muutoksella: Oppilaaksi ottamisen periaatteista poistetaan lause Mikäli vieraassa kunnassa asuva oppilas otetaan perusopetukseen (1.-9. luokka) Hämeenkyröön, huoltaja tai oppilaan asuinkunta tai kotikunta vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (ei Pinsiö) , 15 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) Liite on hyväksynyt kokouksessaan oppilaaksi ottamisen pääperiaatteet sekä päätökseen liittyvän sivistyspalvelujen johtosääntöä täydentävän liitteen (oheismateriaali 3).

10 50 Voimassa olevaan liitteeseen on esityksessä tehty tarkennuksia ja lisäyksiä erityisesti toissijaiseen oppilaaksiottoon liittyen. Tarkennukset koskevat sekä asuinkunnan sisäistä että ulkoista toissijaista oppilaaksiottoa. Alakoulujen rehtoreilla on ollut mahdollisuus kommentoida tarkennusesitystä (liite 1). Oheismateriaali: 3. Johtosääntöä täydentävä liite Liite: 1. Johtosääntöä tarkentava liite Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää 1. hyväksyä liitteen 1 mukaisen sivistyspalvelujen johtosääntöä täydentävän asiakirjan 2. soveltaa sitä lukuvuoden oppilaaksiotoista alkaen toistaiseksi Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. koulut

11 51 16 PERUSOPETUS: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN PINSIÖN KOULUSSA , 37 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) 1. Taustaa: Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kauppalan kansakoululautakunnat ovat sopineet yhteisten koulupiirien järjestämisestä Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kauppalan kansakoululautakunnat ovat pitäneet täydentävän kokouksen yhteisten koulupiirien järjestämiseen liittyen, koska Nokian kauppalan kohdalla todettiin, että piirijako tulee muuttumaan edellisessä kokouksessa sovitusta. Kokous esitti muutosta ohjesääntöön, joka koski koulupiirin johtokunnan jäsenten valitsemista sekä Pinsiön että Jokismaan koulupiireissä ja Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki ovat laatineet sopimuksen yhteisen Pinsiön ala-asteen elementtirakenteisen koulurakennuksen rakentamisesta ja rakennuskustannusten ja valtionapujen jaosta ja suorituksesta ko. osallistujakuntien kesken. Sopimuksessa todetaan, että koulurakennuksen todellisista kokonaismenoista vastaavat Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki siten kuin peruskouluasetuksen 170 :ssä ja kansakoululain 25 :ssä säädetään. Esityslistan liitteenä 4 on pidetyn kokouksen pöytäkirjanote ja liitteenä hyväksytty sopimus. 2. Säädökset Peruskoululaki tuli voimaan Se tunsi sekä koulupiirit että johtokunnat, mutta ne voitiin kunnissa organisoida monella tavalla. Jokaisessa koulupiirissä tuli kuitenkin olla koulu.

12 52 Peruskoululaki muuttui perusopetuslaiksi Edelleen voimassa olevassa laissa kumottiin koulupiirijako, eikä kunnalla ollut enää velvollisuutta ylläpitää koulurakennuksia. Opetuksen järjestäjällä on kuitenkin velvollisuus järjestää opetusta alueellaan asuville perusopetusikäisille oppilaille. 3. Hämeenkyrön koulupiirit Hämeenkyrön koululautakunta on tehnyt päätöksen, jossa se lakkautti kaikki erilliset koulupiirit (12). Voimassa olleen peruskoululain mukaan koko kunta voi olla yhtenä ala-asteen koulupiirinä. Pinsiön koulussa oli tuolloin 29 oppilasta. 4. Valtionosuus opetuksen järjestämiseen ( ) tuli voimaan valtionosuuden muutos, jossa laskentaperusteena käytettiin kouluyksikköä ja siinä koulua käyviä oppilaita asuinpaikasta riippumatta. Jokainen yleisopetuksen oppilas siis toi yhtä paljon opetustoimen valtionosuutta kuntaan, vaikka hänen kotikuntansa olisi ollut joku muu kuin Hämeenkyrö. 5. Kotikuntakorvaukset (2010- ) astui voimaan uusi peruspalvelujen valtionosuusuudistus. Se vaikuttaa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen, sillä opetustoimen valtionosuus maksetaan nykyisin kotikunnalle eikä opetuksen järjestäjälle, kuten aikaisemmin. Täydentävä lisärahoitus sen sijaan maksetaan suoraan opetuksen järjestäjälle (esim. vammaisopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus). Kotikuntakorvaukset erotellaan kotikuntakorvausmenoiksi ja tuloiksi. Kunnan valtionosuuteen oikeuttavat laskennalliset kustannukset määritellään kunkin kunnan kotikuntakorvauksen perusosan mukaisesti. Valtiovarainministeriö päättää kullekin kunnalle tämän perusosan euromäärän. Korvausten laskennassa käytetään myös ikäkertoimia (6=> 0,91; 7-12=> 1,00; 13-15=> 1,35). Nokian kaupungin kotikuntakorvausmenon perusosan suuruus on 5159 euroa. Tämä on se summa, jonka Hämeenkyrön kunta saa opetuksen järjestämiseen jokaisesta nokialaisesta 7-12 vuotiaasta oppilaasta.

13 53 6. Hämeenkyrön koulujen johtokunnat Hämeenkyrön kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, jossa se muodosti alkaen sivistyspalvelujen päätulosalueelle sivistyslautakunnan, jolle tulivat kuulumaan nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikunta-asiat sekä koulutuslautakunnan, jolle tulivat kuulumaan peruskoulun, lukion, kansalaisopiston ja ammatillisen koulutuksen asiat. Tätä ennen kunnassa toimi mm. kansalaisopiston johtokunta, kirjastolautakunta, koululautakunta, 12 ala-asteen johtokuntaa, erityiskoulun johtokunta, yläasteen johtokunta, lukion johtokunta, kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, musiikkikoulun johtokunta ja nuorisolautakunta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt päätöksen mukaisen sivistyspalvelujen johtosäännön. Koulujen johtokunnista ei ole mainintaa alkaen. 7. Sopimus kuntien välisen opetuksen järjestämisestä Uusi valtionosuuslainsäädäntö ei kumoa voimassa olevia esi- ja perusopetusta koskevia opetuksen järjestäjien välisiä sopimuksia. Laissa ei myöskään säädetä kustannusten korvaamisesta silloin, kun kyse on opetuspalvelujen ostamisesta tai niiden järjestämisestä yhteistyönä. Sopimuksissa yleisimmin käytetty periaate on se, että oppilaan kotikunta maksaa kotikuntakorvauksen ja mahdollisesti sen lisäksi maksettavan lisärahoituksen ylittävät kustannukset. Sopimuksissa voidaan myös erikseen sopia esimerkiksi koulukuljetusten järjestämisvastuusta ja mahdollisista avustajapalveluista. Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä ei ole yhteistä sopimusta opetuksen järjestämisestä eikä opetuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. 8. Nykyinen tilanne Pinsiön koulussa on 66 oppilasta, joista 28 (42,4 %) asuu Nokialla. Nykyisistä 18 esioppilasta 7 (38,9 %) on nokialaisia. Yksi esioppilas on Ylöjärveltä. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen toimesta koulun tiloissa. Koululla järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa myös nokialaisille oppilaille. Koulukuljetuksista ja esim. hammashuollosta tulevista kustannuksista on vastannut

14 54 Hämeenkyrön kunta. Vuosiluokille 7-9 Hämeenkyrön yhteiskouluun Pinsiöstä siirtyvät vain hämeenkyröläiset oppilaat. 9. Oppilaskohtaiset käyttökustannukset nokialaisten oppilaiden osalta Todellinen oppilaskohtainen kustannus (kaikki oppilaat) Kotikuntakorvaustulo Nokian kaupungilta Hämeenkyrön kunnan kustannettavaksi jää Käyttötalous 5389 e (TP 2010) Nokialaiset oppilaat, Yhteensä lkm e 5159 e e 230 e e Investoinneista aiheutuneet kustannukset eivät sisälly käyttökustannuksiin. 10. Pinsiön koulun rakennuskanta Pinsiön koulu sijaitsee Hämeenkyrön kunnan omistamalla tontilla. Rakennukset ovat yksinomaan Hämeenkyrön kunnan omistuksessa. Vuonna 1978 tehdyn elementtirakenteisen koulurakennuksen investointikustannukset ovat kirjanpidosta jo kokonaan poistettu kunnan poistosuunnitelman mukaisesti. 11. Investoinnit Hämeenkyrön kunta on tilinpäätöstietojen mukaan omalla kustannuksellaan investoinut viimeisen viiden vuoden aikana Pinsiön kouluun yhteensä noin euroa. Suurin osa tehdyistä investoinneista on aiheutunut oppilasmäärän lisäyksestä. Tämän vuoden investoinneissa on varauduttu elementtirakennuksessa olevan keittiön remontoimiseen ( ). Tulevaisuudessa edessä on mm. ikkunoiden uusiminen. 12. Neuvottelut Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen ja Hämeenkyrön sivistyspalveluiden välillä Pinsiön alueen tilanteesta on keskusteltu

15 55 Nokian kaupunginhallitus ja Hämeenkyrön kunnanhallitus pitivät kuntayhteistyöneuvottelun, jossa on sivuttu sekä Pinsiön alueen perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Esillä olleet asiat liittyivät tilastoihin, opetuksen järjestämiseen, koulutiloihin sekä lähipalveluihin. 13. Yhteenveto Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Perusopetuslain 4 mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan asuville perusopetusikäisille lapsille opetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää opetuspalvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia ne esimerkiksi yksityiseltä palvelun tuottajalta. Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä ei ole sopimusta, jossa olisi huomioitu nykypäivän tilanteet ja olosuhteissa, säädöksissä sekä toimintaympäristössä ja rahoitusjärjestelmissä tapahtuneet muutokset. Nokian kaupunki ei ole osallistunut vuoden 1978 jälkeen Pinsiön koulussa tehtyihin rakentamisiin, korjauksiin tai muutostöihin eikä myöskään opetuksen järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Palveluverkkotoimikunta tekee mennessä suunnitelman Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksen ja kouluverkon tulevaisuudesta. Investointitarpeita on paljon ja niistä osa on kiireellisiä. Tilojen käyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti uudelleen koko kunnan alueella. 14. Sivistyspalveluiden johtosääntö Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu sivistyspalveluiden 5 kohdan 3 mukaan päättää palveluyksiköistä ja kohdan 10 mukaan päättää olennaisista palveluyksikköjen palvelutasoon liittyvistä muutoksista. päättää 1. todeta, että Pinsiön koulu on Hämeenkyrön kunnan omistuksessa ja opetuksen järjestäjänä siellä toimii yksinomaan Hämeenkyrön kunta.

16 56 2. käydä alustavan keskustelun Pinsiön opetustilojen riittävyydestä ja Hämeenkyrön mahdollisuuksista tarjota väestökasvualueella perusopetusta Nokian kaupungin oppilaille Pinsiössä toistaiseksi tai siirtymäkauden ajan. 3. tarkentaa Pinsiön koulun opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat palveluverkkotoimikunnan linjausten ja raportin valmistumisen jälkeen. 4. saattaa asian tiedoksi Nokian kaupungille Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti , 16 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) Liite 1. Palveluverkkoa koskevat keskeiset päätökset Valtuusto ( ) on päättänyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta kokouksessaan Valtuusto ( ) on päättänyt , että kunta toteuttaa, mitä valtuusto on tässä palveluverkko-asiassa erikseen jo aiemmin päättänyt ja mihin valtuusto on strategiavalinnoissaan ja taloussuunnittelussaan asiassa päätynyt. päätti kokouksessaan lakkauttaa opetuksen Jumesniemen koulussa ja kunnanhallitus kokouksessaan Lavajärven koulussa alkaen. Päätökset olivat toimeenpanopäätöksiä valtuuston tekemään talousarvion määrärahapäätökseen liittyen. Opetuksen lakkauttamispäätös Jumesniemen koulun osalta on saanut lainvoiman Lavajärven koulun osalta määräaika umpeutuu Itäinen alue palveluverkkopäätöksessä 2011 Hallitus on esittänyt valtuustolle ( ) mm. seuraavaa: Palveluverkkoratkaisun yksi aivan keskeinen ongelmakohta on itäisen alueen tilaratkaisun useat erilaiset toteutusvaihtoehdot: Mahnala, Sasi tai Pinsiö tai näiden eri yhdistelmät. Tämän osaratkaisun aikaansaaminen on vaatinut perehtymistä saneeraus-/uudisrakentamismahdollisuuksiin

17 57 sekä maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu myös Nokian kaupungin kanssa. Toteutusratkaisu: Käynnistetään Mahnalan koulun saneeraus- ja uudisrakennushanke ympäristökasvatusperiaatetta toteuttaen nykyiselle sijaintipaikalle. Samaan yhteyteen toteutetaan varhaiskasvatusyksikkö. Kohteiden sijoitus- ja arkkitehtisuunnittelu alkaa välittömästi ja toteutusta koskeva suunnittelu heti niiden jälkeen siten, että rakentaminen voisi käynnistyä Pinsiön koulun ja varhaiskasvatuksen oppilaskohtaista kustannusjakoa Nokian kaupungin kanssa tasataan 2012 alusta alkaen ainakin uusien tilojen valmistumiseen saakka. Samanaikaisesti selvitetään Nokian ja Ylöjärven kaupunkien kanssa yhteisen koulu- ja varhaiskasvatusinvestoinnin mahdollisuus kuntien raja-alueella. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen Kuntarajan ylittäviä neuvotteluja on käyty sekä Ylöjärven että Nokian kaupunkien kanssa vuosien aikana. Molempien kaupunkien omilla alueilla on meneillään mittavat investointihankkeet, joten Nokian kaupungin kanssa yhteisen koulu- ja varhaiskasvatusinvestoinnin aikaansaaminen Pinsiöön ei ole realistinen. 3. Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakentamisen hankesuunnitelma 2012 ja arkkitehtikilpailu esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen jatkovalmistelun aloittamista. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja totesi suunnitelman olevan tässä vaiheessa yleisen arkkitehtikilpailun pohjamateriaalina. Arkkitehtikilpailu järjestettiin syksyllä 2012 ja voittaja julkistettiin Sasin päiväkotihanke Varhaiskasvatuksen jatkuva tilojen rajallisuus suhteessa lasten lukumäärään kunnan itäisellä alueella aiheutti sen, että Itäisen alueen hankesuunnitelma vuonna 2013 otettiin erilliseen käsittelyyn.

18 58 esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön hankesuunnitelman muuttamista siten, että varhaiskasvatus- ja kouluhanke eriytetään toisistaan. Lautakunta esitti lisäksi päiväkodin rakennuttamista Sasiin niin, että uudet tilat mitoitetaan 160 lapselle ja ne ovat käyttöön otettavissa Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja käynnisti samalla hankesuunnitelman laatimisen. Hankesuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2014 ja kunnanhallitus on sen teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen hyväksynyt kokouksessaan Hankkeen tarjouskilpailu on parhaillaan käynnistysvaiheessa. 5. Mahnalan Ympäristökoulun hankesuunnitelma Mahnalan Ympäristökoulun uusi päivitetty hankesuunnitelma on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Suunnitelma tulee keväällä 2014 päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Hankesuunnitelman alustavan tilaohjelman mukaan Pinsiön alueen oppilaat sijoitetaan Mahnalan Ympäristökoulun oppilaiksi kuten alkuperäisessäkin hankesuunnitelmassa. 6. Pinsiön koulun tontin rakennuskanta 2014 Pinsiön koulun tontille on vuokrattu siirtokelpoinen päiväkoti alkaen. Vuokrasopimus on tehty tässä vaiheessa asti. Tila on kerrosalaltaan 366 brm 2 suuruinen (vtr. koulu: 958 m 2 ) Valtuuston vuodelle 2014 hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Sasin päiväkoti korvaa Pinsiön ja Mahnalan päivähoidon käytössä olevat vuokratilat, joista tullaan luopumaan vuonna 2015.

19 59 7. Hämeenkyröläisten lasten määrät Itäisellä ja Pinsiön alueella ITÄINEN ALUE: Heinijärvi, Jumesniemi, Mahnala, Lavajärvi ja Pinsiö Synt. vuosi lasten lkm yht. näistä ph:ssa ph ostopalv. 3) Yht ) 16 2) joista ulkokuntalaisia 10 3) paikkoja ostetaan Nokialta, Ylöjärveltä ja Tampereelta PINSIÖ ( ) Synt. vuosi lkm esiopetukseen perusopetukseen Yht 62 Pinsiön alueen hämeenkyröläisten lasten määrät ovat kasvaneet viime vuosien aikana enemmän kuin kunnan muissa osissa.

20 60 8. Pinsiön koulun oppilasmäärät Pinsiön koulun vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä on tilaston mukaan 78. Esioppilaat mukaan lukien koko koulun oppilasmäärä on 97. Hämeenkyröläisiä oppilaita on 57 ja vieraskuntalaisia 40. Heistä 37 on Nokialta. Oppilasmäärät Koulu Esi 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk E lk lk Pinsiön koulu yhteensä Hämeenkyrö Nokia Ylöjärvi Sopimus Nokian kaupungin kanssa esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki ovat sopineet esi- ja perusopetuksen keskinäisestä kustannusten korvaamisesta alkaen. Sopimuksessa todetaan mm., että oppilaalla ei ole subjektiivista oikeutta päästä vieraan kunnan kouluun. Kunta voi ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita, jos koulussa on tilaa. Otettaessa oppilaita perusopetuslain 28 :n mukaiseen opetukseen, noudatetaan oppilaiden valinnassa yhdenvertaisia valintaperusteita. Nokialaisia oppilaita on Pinsiön koulussa yhteensä 37 (tilanne ) 10. Tapaaminen Nokian kaupungin edustajien kanssa Nokian kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan johtoryhmät kokoontuivat Hämeenkyrössä Tilaisuudessa keskusteltiin myös esi- ja perusopetuksen järjestämisestä Pinsiössä.

21 61 Sivistysjohtaja, hallintopäällikkö sekä varhaiskasvatuksen johtaja kutsuttiin jatkoneuvotteluihin Nokialle Yhtenä käsiteltävänä asiana oli Pinsiön koulua koskeva oppilaaksioton rajaaminen lukuvuodesta alkaen. Oppilaaksioton rajaamista voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Yleisimmin käytössä oleva tapa on se, ettei aloittaville luokille oteta vieraskuntalaisia oppilaita ollenkaan. Rajaamistavan valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisharkinta käydyissä kuntaneuvotteluissa päädyttiin esitykseen, jossa huomioidaan sekä Hämeenkyrön että Nokian esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät, palveluverkkorakenteet ja niihin liittyvät investoinnit aikatauluineen. Liitteenä 2 Pinsiön koulun oppilasennuste ja vaihtoehtoiset perusopetusryhmien määrät perusteluineen lukuvuodelle Oheismateriaalina 4 on muistio käydyistä neuvotteluista. Jatkoneuvottelut lukuvuotta koskien käydään syksyllä 2014 Hämeenkyrössä. 11. Koonti Koulu on lähtökohtaisesti mitoitettu kolmelle perusopetusryhmälle ja yhdelle esiopetusryhmälle. Lukuvuonna sekä muutamana aiempana lukuvuonna perusopetusryhmiä on ollut kaikkiaan neljä ja esiopetusryhmiä yksi. Alueen syntyneiden lasten määrän mukaan kouluun on tulossa aiempaa suurempia ikäluokkia jo oman kunnan puolelta. Koulun tilat eivät tule riittämään vieraskuntalaisten oppilaiden opetuksen järjestämiseen ilman lisäinvestointeja. Suunnitelmien mukaisesti Pinsiön Paroonin vuokrapäiväkoti lopettaa toimintansa koulun tontilla, kun Sasin päiväkoti valmistuu. Pinsiön koulun toiminta siirtyy uuteen Mahnalan Ympäristökouluun, kun suunnitteilla oleva rakennushanke valmistuu. Tiloja ei ole Pinsiössä järkevää laajentaa eikä opetusryhmien määrää lisätä väliaikaista tarvetta varten. Oheismateriaali: 4. Muistio käydyistä neuvotteluista

22 62 Liite: 2. Pinsiön koulun oppilasennuste ja vaihtoehtoiset perusopetusryhmien määrät perusteluineen lukuvuodelle Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää viranhaltijoiden käymien yhteistyöneuvottelujen jälkeen 1. rajata Pinsiön koulun perusopetuksen toissijaista oppilaaksiottoa lukuvuoden osalta siten, että perusopetuksen vuosiluokalle 4 siirtyvät nokialaiset oppilaat siirtyvät oman kunnan alueella sijaitsevaan kouluun (vaihtoehto 4, liite 2). Päätöksen uudesta lähikoulusta tekee Nokian kaupunki. 2. valtuuttaa rehtorin ottamaan toissijaisen oppilaaksioton mukaisesti lukuvuodeksi ensimmäiselle vuosiluokalle kouluun hakeneet nokialaiset oppilaat. Oppilaaksiottopäätös on määräaikainen. 3. valtuuttaa rehtorin ottamaan toissijaisen oppilaaksioton mukaisesti lukuvuodeksi koulussa järjestettävään esiopetukseen hakeneet nokialaiset oppilaat. Oppilaaksiottopäätös on määräaikainen. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että yhteistyöneuvotteluja jatketaan syksyllä 2014 ja että jatkosuunnitelmista tiedotetaan riittävän laajasti hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Pinsiön koulu. Nokian kaupungin sivistystoimi

23 63 17 OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA SEKÄ HÄMEENKYRÖN JA KYRÖSKOSKEN TAKSIAU- TOILIJAT OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA , 7 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) 1. Oppilaskuljetusten hankinta on päättänyt , 34 oppilaskuljetusten hankinnasta. Hankinta on koskenut peruskoulujen oppilaskuljetuksien hoitamista taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla. Kunnan ja liikennöitsijän allekirjoittamassa ostoliikennesopimuksessa kohdassa 4. Sopimuksen kesto on sovittu seuraavasti: Sopimuksen mukainen liikenne aloitetaan 13. päivä elokuuta 2013 ja se päättyy 10.elokuuta Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään yhden vuoden pituiseen optioon. Palvelurakenteen (kuntajako, koulu- ym. palveluverkko jne.) muuttuessa kesken sopimuskauden kunta pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimuksen päättymään tarvittaessa yllä ilmoitettua aiemmin. 2. Kunnanvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma vuosille Kunnanvaltuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille Perusopetuksen osalta talousarvion määrärahat on hyväksytty vuodelle 2014 siten, että opetuksen järjestäminen lakkaa Jumesniemen ja Lavajärven kouluissa Sivistyslautakunnan päätös opetuksen lakkauttamisesta Lavajärven koulussa Sivistyslautakunnan kokouksessa on esitys opetuksen lakkauttamisesta Lavajärven koulussa Opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koululla vaatii ko. alueen oppilaskuljetusten uudelleen suunnittelua ja kilpailutusta Hallintopäällikkö on neuvotellut T:mi Eija Ketolan ja T:mi Ari Ketolan edustajan kanssa ostoliikennesopimuksen irtisanomisesta.

24 64 Oheismateriaali: 9. Sivistyslautakunnan päätös , 34 Oppilaskuljetusten hankinta 10. Ostoliikennesopimukset Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää irtisanoa lukuvuoden päättyessä ostoliikennesopimuksista Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola seuraavat kohteet: kohde Lavajärven koulu / Komintien suunta kohde Lavajärven koulu / Joenkulmantien suunta kohde Yhteiskoulu / Lavajärvi-Yhteiskoulu kohde Yhteiskoulu / liityntäkuljetus Rokkakoski-Äkönmaa-VT3 pysäkki Irtisanomisen perusteena on Hämeenkyrön kunnan palveluverkkomuutos ja opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koulussa Sivistysjohtajan muutettu esitys: Pykälän käsittely raukeaa liittyen edellisen pykälän päätökseen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. hallintopäällikkö. T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA SEKÄ HÄMEENKYRÖN JA KYRÖSKOSKEN TAKSIAUTOILIJAT , 17 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Kunnanhallitus on päättänyt , 26 käyttää Kuntalain 51 :n mukaista oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen sivistyslauta-kunnan pää-

25 65 töksen opetuksen lakkauttamiseksi Lavajärven koulussa lukien. Lisäksi hallitus on päättänyt, että se ei voi esittää talousarviomäärärahojen lisäämistä sellaiseen tarkoitukseen, josta valtuusto on talousarviossa määrärahan poistanut. Hallitus on hyväksynyt sivistysjohtajan päätösesityksen: opetuksen järjestäminen päättyy Lavajärven koulussa lukien. Oheismateriaali: 5. Sivistyslautakunnan päätös , 34 Oppilaskuljetusten hankinta 6. Ostoliikennesopimukset Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola 7. Ostoliikennesopimus Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää irtisanoa lukuvuoden päättyessä seuraavat ostoliikennesopimusten kohteet Hämeenkyrön kunta / T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola kohde Lavajärven koulu / Komintien suunta kohde Lavajärven koulu / Joenkulmantien suunta kohde Yhteiskoulu / Lavajärvi-Yhteiskoulu kohde Yhteiskoulu / liityntäkuljetus Rokkakoski-Äkönmaa-VT3 pysäkki Hämeenkyrön kunta / Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat kohde 5 Kielikuljetukset/Lavajärvi Irtisanomisen perusteena on Hämeenkyrön kunnan palveluverkkomuutos ja opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koulussa päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen. Keskustelun kuluessa jäsen Lampinen esitti, että lautakunta hyväksyy sivistysjohtajan esityksen ostoliikennesopimusten purkamisesta sillä ehdolla, että hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen Lavajärven koulun lakkauttamisesta

26 66 Lampisen esitystä kannatti jäsen Seppä. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen ja tavan yksimielisesti (sivistysjohtaja Halosen pohjaesitys kyllä, jäsen Lampisen esitys ei). Lautakunta antoi nimenhuutoäänestyksessä (6) kuusi ääntä sivistysjohtajan esityksen puolesta (Autio, Eloranta, Laaksonen, Mäkelä, Nordfors ja Viitaniemi) ja (3) kolme ääntä Lampisen esityksen puolesta (Lampinen, Seppä,ja Westergård). Jäsenet Lampinen, Seppä ja Westergård jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Ote:. hallintopäällikkö (täytäntöönpanovastuu). T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola. Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat

27 67 18 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HÄ- MEENKYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUU- TOS/OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEESEEN, VAIHE II 61 JATKOAJAN HAKEMINEN LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMIEN HÄMEENKYRÖSSÄ -HANKKEELLA , 61 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Hämeenkyrön kulttuuripalveluissa on meneillään Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanke. Hankehakemus on toimitettu Joutsenten Reitti ry:lle ja Joutsenten Reitti ry:n hallitus on antanut siitä puoltavan lausunnon Pirkanmaan Ely-keskus myönsi hankkeelle rahoituksen. Hankkeessa työntekijän panos on keskeinen. Kunnanjohtajan Antero Alenius myönsi hanketyöntekijän tehtävän täyttöluvan Tehtävä oli julkisesti haettavana ensimmäisen kerran Valittu työntekijä ja hänen varahenkilönsä eivät voineet ottaa työtä vastaan. Uudelleenhaku oli Tällöin valituksi tuli FM Reija Iso-Mustajärvi. Hänet valittiin kokemuksensa, koulutuksensa ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella, vaikka jo haastattelutilanteessa kävi ilmi, että hän voisi hoitaa tehtävää vain kolme päivää viikossa. Työnsä hän aloitti vasta , koska hän oli siihen asti sitoutuneena toiseen määräaikaiseen tehtävään. Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi Käytännössä hanke käynnistyi projektityöntekijän aloitettua työnsä. Työn alkamisen viivästyminen ja hankkeen toteuttaminen osa-aikaisen työntekijän voimin aiheuttaa sen, että hanke ei saavuta vielä tavoitteitaan vuoden 2013 aikana ja myös huomattava osa hankerahoituksesta jää käyttämättä. Joutsenten Reitti ry:n hankeneuvojan mukaan hanketta on mahdollista jatkaa vuoden 2014 loppuun asti. Hankkeen edetessä on todettu, että sen talousarvio ei vastaa rahoitustarvetta, vaan ostopalveluihin varattua :n suuruisesta

28 68 summasta voisi käyttää osan hanketyöntekijän palkkaukseen, jolloin hänen työaikaansa olisi vielä mahdollista pidentää. Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää myöntää 1. Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankkeelle jatkoaikaa enintään vuoden 2014 loppuun ja 2. muuttaa hankehakemuksen talousarvion rakennetta, niin että talousarvion loppusumma ei muutu. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. 10 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMIEN HÄMEEN- KYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUUTOS / OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEESEEN , 10 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) 1. Taustaa F.E. Sillanpään Seura ry tuottaa F.E. Sillanpään elämä oopperan Myllykolun kesäteatteriin kesällä Oopperan libretto on FT Panu Rajalan käsialaa ja sen säveltää säveltäjä Seppo Pohjola. F.E. Sillanpään 125 vuotisjuhlavuoden koordinaattori Vilja Pylsy on valmistellut oopperaa mm. hankkimalla sille rahoitusta sekä yhteistyökumppaneita. 2. Perustelut muutosesitykselle EU hanketukea ei voi vuonna 2014 hakea uusiin kulttuurihankkeisiin vasta alkaneesta ohjelmakaudesta huolimatta. Sen sijaan Joutsenten Reitti ry:llä on jaossa tänä vuonna yrityshankkeille sekä lisärahoitusmahdollisuus jo käynnissä oleville kulttuurihankkeille.

29 69 F.E. Sillanpään 125- juhlavuoden hanke on jo päättynyt, joten Vilja Pylsy ja Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne ovat tiedustelleet mahdollisuutta muuttaa Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanketta siten, että se mahdollistaa oopperahankkeen edelleen kehittämisen että oopperatyöpajojen tuomisen yläkoulumme oppilaille. Täten alkuperäisen hankkeemme nuoriso-osio vahvistuisi. Vilja Pylsyn laatimassa hankesuunnitelmassa nuorille on tarjolla työpajoja seitsemältä eri näyttämöteoksen valmistamisessa ja tuottamisessa oleelliselta alalta. F.E. Sillanpään elämä oopperan esityksiä on kaavailtu olevan 10 heinä-elokuun taitteessa Kustannukset Oopperaosion kustannusarvio on Osiosta ei makseta erikseen kuntaosuutta. Tarkoituksena on palkata oopperaosioon oma työntekijä, joka toimii yhteistyössä alkuperäisen lastenkulttuurihankkeen työntekijän kanssa. Rahoista kustannetaan pajojen lisäksi myös mm. osa oopperan taiteellisen johtajan, ohjaajan, laulajien ym. palkkioista. Suunnitellusta hankemuutoksesta huolimatta Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä päättyy eikä alkuperäisen hankkeen sisältö muutu. Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: 1. päättää hyväksyä muutoksen niin, että se täydentyy F.E. Sillanpään elämä oopperan suunnittelu- ja yläkoulun työpajaosiolla 2. päättää hyväksyä täydennetyn Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä -hankkeen kustannusarvion loppusummaksi antaa luvan hakea Joutsenten Reitti ry:ltä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankesuunnitelmaan muutosta, joka mahdollistaa oopperaosion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen

30 70 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen 4. antaa luvan palkata uudelle hankeosiolle työntekijän hyväksytyn talousarvion puitteissa, mikäli hankemuutos saa Joutsenten Reitti ry:ltä myönteisen päätöksen toteaa esityksen hankesuunnitelman muutoksesta rauenneeksi. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HÄMEENKYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUUTOS/OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEE- SEEN, VAIHE II , 18 Kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Liite F.E. Sillanpään Seura ry:n johtokunta päätti kokouksessaan , ettei se lähde toteuttamaan oopperahanketta ilman yhdistyksen vuosikokouksen antamaa valtuutusta. Tämän vuoksi hankesuunnitelman muutoshakemus raukesi ennen pidettyä sivistyslautakunnan kokousta. Joutsenten Reitti ry:n olleen kokouksen jälkeen kävi ilmi, että jaettavana olleesta euron hanketuista oli osa jäänyt jakamatta. Loput hankerahoista jaetaan Joutsenten Reitti ry:n seuraavassa kokouksessa Näin F.E. Sillanpään Seura ry:n vuosikokouksella on mahdollisuus tehdä päätös F.E. Sillanpään elämä oopperan tuottamisesta ennen Joutsenten Reitti ry:n kokousta. F.E. Sillanpään Seura ry:n puheenjohtaja Jussi Niinenmaa on anonut päivätyllä hakemuksella seuran johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti, että sivistyslautakunta käsittelisi kokouksessaan Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankkeen hankesuunnitelmamuutoksen, joka mahdollistaa F.E. Sillanpään elämä oopperan tuotantoon liitty-

31 71 vän osion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen. F.E. Sillanpään Seura ry:n hakemus on ehdollinen seuran vuosikokouksen asiasta tekemään päätökseen asti. Liite: 3. F. E. Sillanpää seuran hakemus Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 1. päättää hyväksyä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä - hankkeen muutoksen niin, että se täydentyy F.E. Sillanpään elämä oopperan suunnittelu- ja yläkoulun työpajaosiolla 2. päättää hyväksyä täydennetyn Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä -hankkeen kustannusarvion loppusummaksi edellyttää, ettei hankkeen lisäosio aiheuta Hämeenkyrön kunnalle lisäkuluja, vaan F.E. Sillanpään Seura ry vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta ja mahdollisista lisämenoista siltä osin kuin ne aiheutuvat hankkeen laajenemisesta oopperaosiolla. 4. antaa luvan hakea Joutsenten Reitti ry:ltä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankesuunnitelmaan muutosta, joka mahdollistaa oopperaosion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen 5. antaa kunnalle luvan palkata uudelle hankeosiolle työntekijän hyväksytyn talousarvion puitteissa, mikäli hankemuutos saa Joutsenten Reitti ry:ltä myönteisen päätöksen Lautakunnan päätös astuu voimaan, mikäli F.E. Sillanpään Seura ry vuosikokouksessaan päättää tuottaa F.E. Sillanpään elämä oopperan. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti.

32 72 Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori. F. E. Sillanpään Seura ry

33 73 19 KULTTUURPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUSTEN MYÖNTAMISPERUSTEET JA HAKUOHJEET , 19 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Liite on kokouksessaan hyväksynyt kulttuuripalveluiden kohdeavustusten myöntämis- ja hakuohjeet. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 määrittelee kunnan tehtäväksi kulttuuritoimen alalla edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. tukee vuosittain hämeenkyröläistä kulttuuritoimintaa kohdeavustukseni kulttuuripalveluyksikön talousarvioon tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Perusavustuksia ei jaeta. Kokouksessaan sivistyslautakunta keskusteli myöntämisperusteiden mahdollisesta muutostarpeesta. Avustusperusteisiin on tehty käydyn keskustelun perusteella muutamia tarkennuksia sekä poistettu aikaisemmissa ohjeissa ollut virhe. Oheismateriaali: Liite: 8. Sivistyslautakunnan hyväksymät kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet 4. Kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet alkaen Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: hyväksyy liitteenä 4 olevan esityksen kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteiksi ja hakuohjeiksi. Ohjeet ovat alkaen toistaiseksi. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti.

34 74 Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori (täytäntöönpanovastuu)

35 75 20 URHEILUSEUROJEN AVUSTUSPERUSTEIDEN PÄIVITTÄMINEN , 20 Liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen ( ) Liite on hyväksynyt urheiluseurojen avustusperusteet. Sivistyslautakunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella avustusperusteita on päivitetty. Päivitykset on lisätty aiemmin hyväksyttyihin perusteisiin kursiivilla. Urheiluseurojen avustukset on jaettu perus- ja kohdeavustuksiin. Perusavustuksia myönnettäessä on kiinnitetty huomio seuran järjestämän toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimipaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan. Arviointi: Toiminnan määrää ja laatua on arvioitu järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirin luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Monipuolisuus: Kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot. Perusavustuksia myönnettäessä on seuran toimintaa arvioitaessa käytetty apuna sivistyslautakunnan hyväksymää pisteytysjärjestelmää, jossa kaikki em. toiminnan arviointikriteerit tulevat huomioiduiksi. Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa. Painopisteenä urheiluseuratoimintaa arvioitaessa pidetään lasten ja nuorten liikuntatoiminnan järjestämistä. Lisäksi vielä seurataan taulukkomuotoisena seurantakohteena kunto-, terveys- ja harrasteliikunnan järjestämisen aktiivisuutta (terveyttä edistävän liikunnan toteuttaminen, kansalaisaktivointi). Uutena lisäyksenä ja urheiluseurojen toiminnassa olevan henkilömäärän tarkentavana kohteena ovat jäsenmaksun suorittaneet jäsenet ja niiden määrä yhteensä. Tarkoituksena on saada selville urheiluseuran jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden lukumäärä, joka tulee todentaa kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Kohdeavustuksia: seuroille on myönnetty ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen myös erityisryhmille tulisi varata mahdollisuus hakea kohdeavustusta. Koulutusavustuksella motivoidaan seuroja kouluttamaan vetäjiä tulevaisuuden turvaamiseksi. Kohdeavustusta on myönnetty enintään 50 % hyväksytyistä kuluista. Kohdeavustukset ovat haettavissa syksyllä.

36 76 Perusavustusjakoperusteiksi lautakunnan tulisi hyväksyä urheilun piirijärjestön suosittaman lomakkeen tiedot lisäksi pitää olla toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma, talousarvio tulevalta vuodelta sekä yhdistyksen säännöt (jos hakija uusi). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, huomioiden hallintomenettelylaki / Avustukset ilmoitetaan haettaviksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Hämeenkyrön Sanomissa. Lausunto asian ratkaisemiseksi, liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen: päättää vahvistaa lausunnon mukaisesti urheiluseurojen kohdennetut avustusperusteet sekä olemassa olevan pisteytysjärjestelmän. Liite: 5. Pisteytysjärjestelmä Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: kävi lähetekeskustelun yleisistä avustustenjakoperiaatteista kokouksessaan päättää liikunta-nuorisosihteerin lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. liikunta- ja nuorisosihteeri (täytäntöönpanovastuu)

37 77 21 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA , 21 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Kunnanhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja aikanaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Toimintakertomuksesta: on säädetty kuntalain 69 :ssä Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sivistyslautakunnan nettomenot ovat toteutuneet vuonna %. Kunnanjohtaja antoi kaikkia palvelualueita koskevan hankintaja rekrytointikiellon Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden nettomenojen toteutuma vuonna 2013 Palveluyksikkö Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Yhteiset palvelut ,06 Perusopetus ,32 F.E. Sillanpään lukio ,08 Kansalaisopisto ,25

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta)

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 5/2014 Kokousaika 17.6.2014, klo 18.00-21.12 Paikka Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) Asiat 57-65 Liikunta- ja nuorisopalveluiden uudet työntekijät

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asialista. Sivistyslautakunnan kokous 7/2013. Kokousaika 24.9.2013, klo 14.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 68-74

Asialista. Sivistyslautakunnan kokous 7/2013. Kokousaika 24.9.2013, klo 14.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 68-74 ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 7/2013 Kokousaika 24.9.2013, klo 14.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 68-74 Asialista 68 Kotiopetusta tutkivan opettajan määrääminen perusopetuksen vuosiluokille

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 23.03.2010 klo 18.00 19.05 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 13.6.2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.6.2012 klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 21 17 Lukion englannin ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Sivistyslautakunta 19.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.06.2012 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015. Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Sivistyslautakunta 24.09.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 24.09.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ

SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 SOPIMUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN YLEIS- JA ERITYISOPETUSPALVELUJEN MYYMISESTÄ 1 Sopijaosapuolet 1. Lappeenrannan kaupunki 2. X kunta 2 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on sopia esiopetuksen,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot