Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen"

Transkriptio

1 ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 2/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat IT-palvelut paikalla 30 min. ennen kokousta. Asiantuntijana kokoukseen on kutsuttu sivistyspalveluiden palvelupäälliköt: Pirkko Pilvinen, Liisa Mäntylä, Mika Lehtinen ja Päivi Kantonen Asialista 13 Päivähoitomaksujen indeksikorotus Päivähoidon kesäpäivystyksen päivähoitomaksu Perusopetus: Oppilaaksi ottamisen pääperiaatteet Perusopetus: Opetuksen järjestäminen Pinsiön koulussa Ostoliikennesopimuksen irtisanominen, T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola sekä Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanke; Hankesuunnitelman muutos/oopperaosion liittäminen hankkeeseen, Vaihe II Kulttuurpalveluiden kohdeavustusten myöntamisperusteet ja hakuohjeet Urheiluseurojen avustusperusteiden päivittäminen Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma Ilmoitukset Viranhaltijapäätökset Liikuntaluokan perustaminen vakituiseksi käytännöksi Yhteiskoululla lukuvuodesta lähtien... 84

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet pj Kauko Autio vj Jarkko Härkki I vpj Pasi Eloranta vj Tero Linnainmaa j Jouni Laaksonen vj Mari Karvinen j Hannele Nordfors vj Teija Halkola j Ida Viitaniemi vj Leila Meskanen j Kati Seppä vj Sirpa Tuohela j Jouni Lampinen vj Jari Suhonen j Raija Westergård vj Ville-Veikko Ponkiniemi j Harri Mäkelä vj Harri Haraholma Muut saapuvilla olleet Viranhaltijat Jouni Ovaska hallituksen puheenjohtaja Maarit Lepistö kunnanhallituksen edustaja Eeva Linnainmaa nuorisovaltuuston edustaja Antero Alenius Kati Halonen Maarit Huhtinen kunnanjohtaja sivistysjohtaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ida Viitaniemen ja Raija Westergårdin Puheenjohtaja Kauko Autio Pöytäkirjanpitäjä Maarit Huhtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo 9.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Ida Viitaniemi Raija Westergård PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo sivistystoimistossa, toimistosihteerin huoneessa. Silja Mäkinen

3 43 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN INDEKSIKOROTUS , 13 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset asiakasmaksut on sidottu indeksiin elokuun 2008 alusta lukien. Asiakasmaksujen sitomisesta indeksiin säädetään asiakasmaksulain (734/1992) 2 :ssä. Indeksitarkastukset tehdään joka toinen vuosi. Tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi. Lasten päivähoidon asiakasmaksut tulevat muuttumaan alkaen. Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta perittävän maksun enimmäismäärä on 283 euroa kuukaudessa. Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta peritään sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin siten, että perittävän maksun enimmäismäärä on 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 26 euroa. Lasten päivähoitomaksun perusteena käytettävät tulorajat muuttuvat alkaen seuraavasti: perheen koko tuloraja / kuukausi korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Sivistyspalvelujen johtosäännön 5 :n 14 kohdan perusteella sivistyslautakunta päättää harkinnanvaraiset maksut ja taksat. Oheismateriaali: 1. Päivähoitomaksujen indeksitarkastukset

4 44 Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta johtuvat muutokset lasten päivähoidon asiakasmaksuihin. päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. varhaiskasvatuksen johtaja (täytäntöönpanovastuu)

5 45 14 PÄIVÄHOIDON KESÄPÄIVYSTYKSEN PÄIVÄHOITOMAKSU , 14 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Päivähoitoa tullaan keskittämään kesäkuukausien aikana. Kesällä 2014 perheille hyvitetään päivähoitomaksuissa mikäli lapsi on poissa päivähoidosta välisenä aikana. Kesän päivähoidon tarve tiedustellaan kyselylomakkeella, joka tulee palauttaa hoitopaikkaan mennessä. Hoitomaksu hyvitetään määräaikaan mennessä palautettujen ilmoitusten perusteella. Ilmoitus on sitova. Päivystysaikana hoitoa tarjotaan pääsääntöisesti vain niille lapsille, joiden hoidon tarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Päivähoitoyksiköitä suljetaan jo kesäkuussa, jos hoidossa olevia lapsia on vähän. Henkilökunnan vuosilomat sekä ruokapalveluyksikön palvelut voidaan näin keskittää ja järjestää mahdollisimman taloudellisesti. Päivystävänä yksikkönä toimii Koskilinnan päiväkoti ajalla Sivistyspalveluiden johtosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää palveluyksikköjen toiminnassa noudatettavista perusteista, työajoista, aukioloajoista ja yleisistä ohjeista ( 5/21) sekä harkinnanvaraisista maksuista ja taksoista ( 5/14). Oheismateriaali: 2. Vanhemmille jaettava kesäpäivystystä koskeva ohje Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen: päättää 1. että päivähoito järjestetään keskitetysti päivystyksenä välisenä aikana Koskilinnan päiväkodissa 2. hyvittää hoitomaksun määräaikaan mennessä palautettujen sitovien ilmoitusten perusteella.

6 46 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. varhaiskasvatuksen johtaja (täytäntöönpanovastuu)

7 47 15 PERUSOPETUS: OPPILAAKSI OTTAMISEN PÄÄPERIAATTEET , 73 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) 1. Lainsäädännöllinen tausta Perusopetuslain (628/1998) 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Lain 6 :n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perusopetuslain 6 :n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun. Oppilaalla on perusopetuslain 28 :n perusteella oikeus käydä 6 :n 2 momentissa tarkoitettua koulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin em. lähikouluun. Tällöin oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Kunta voi kuitenkin päättää (PL 28 2 momentti), että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Perusopetuslaissa säädetään myös koulumatkoista. Perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (PL 32 2 momentti). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perusopetuslaissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saava oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan oppilaan ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. 2. Lähikoulu Perusopetuslaki edellyttää, että kunta osoittaa oppivelvolliselle oppilaalle lain 6 :n 1 momentin mukaisen lähikoulun. Laissa ei

8 48 tarkemmin määritellä, millä tavalla lähikoulu osoitetaan. Koulun ei tule olla ehdottomasti maantieteellisesti oppilaan asuinpaikkaa lähinnä sijaitseva oppilaitos. 3. Lähikoulun määritelmä sivistyspalveluiden johtosäännössä Oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tai kulkuyhteyksien kannalta tarkoituksenmukaiseen kouluun, johon hänet voidaan ottaa. Kirkonkylän ja Kyröskosken välinen alue on kyseisten koulujen yhteistä oppilaaksiottoaluetta, jonka koulutulokkaat ilmoittautuvat vuosittain lähikouluun. Mikäli ilmoittautumiset johtavat kokonaisuutena tarkasteltuna ylimääräisen opetusryhmän muodostumiseen, rehtorit jakavat alueen ikäluokan siten, ettei ylimääräisiä opetusryhmiä muodostu. Oppilaiden sijoittelussa huomioidaan myös perheen vanhempien lapsien koulunkäyntipaikka. Jos oppilas valitsee muun kuin edellä 1. kohdassa tarkoitetun koulun ja hänet voidaan sinne ottaa, oppilaan huoltaja on velvollinen maksamaan valinnasta aiheutuvat ylimääräiset kuljetuskustannukset. Jos kouluun pyrkijöitä on enemmän kuin kouluun voidaan ottaa, ensimmäisenä otetaan oppilas, jonka koulumatka on lyhin. Mikäli edellä 1-3 kohtien mukaan tapahtunut koulun valinta johtaa opetuksellisesti ja taloudellisesti epätarkoituksenmukaisten opetusryhmien muodostumiseen, sivistyslautakunta voi asianomaisten koulujen johtajia ja asianosaisia huoltajia kuultuaan järjestää oppilaalle koulunkäyntipaikan muussa koulussa ja järjestää tarvittaessa kuljetuksen Jos oppilas ilman erityistä syytä peruskoulun kuluessa haluaa vaihtaa koulua, vaihto tulee tehdä seuraavan lukuvuoden alussa. Erityisestä syystä oppilas voi vaihtaa koulua kesken lukuvuodenkin. Oppilaan ottamisessa ja mahdollisessa kuljetuskustannuksissa noudatetaan edellä kohdissa 1-3 mainittuja ohjeita.

9 49 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 4. Oppilaaksi ottamisen pääperiaatteista päättäminen Kouluverkkoratkaisut ja muut opetusjärjestelyihin kohdistuneet muutokset ovat aiheuttaneet tarvetta tarkentaa Hämeenkyrön kunnan oppilaaksi ottamisperiaatteita. Esityslistan liitteenä 1 on esitys oppilaaksi ottamisen tarkennetuista periaatteista, jotka täydentävät tältä osin voimassa olevaa johtosääntöä. Sivistyspalveluiden johtosäännön 5 :n kohdan 2 mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää niistä asioista, jotka palveluyksikköjä koskevassa lainsäädännössä on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi. 1. hyväksyy Hämeenkyrön kunnan sivistyspalveluiden johtosääntöä tarkentavat oppilaaksi ottamisen periaatteet 2. päättää, että periaatteita noudatetaan lukuvuoden oppilaaksi ottamisten suhteen 3. arvioi tarvittaessa periaatteita ja tekee niihin mahdolliset muutokset lukuvuoden alkuun mennessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan esityksen kohdat 2 ja 3. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kohdan 1 seuraavalla muutoksella: Oppilaaksi ottamisen periaatteista poistetaan lause Mikäli vieraassa kunnassa asuva oppilas otetaan perusopetukseen (1.-9. luokka) Hämeenkyröön, huoltaja tai oppilaan asuinkunta tai kotikunta vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (ei Pinsiö) , 15 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) Liite on hyväksynyt kokouksessaan oppilaaksi ottamisen pääperiaatteet sekä päätökseen liittyvän sivistyspalvelujen johtosääntöä täydentävän liitteen (oheismateriaali 3).

10 50 Voimassa olevaan liitteeseen on esityksessä tehty tarkennuksia ja lisäyksiä erityisesti toissijaiseen oppilaaksiottoon liittyen. Tarkennukset koskevat sekä asuinkunnan sisäistä että ulkoista toissijaista oppilaaksiottoa. Alakoulujen rehtoreilla on ollut mahdollisuus kommentoida tarkennusesitystä (liite 1). Oheismateriaali: 3. Johtosääntöä täydentävä liite Liite: 1. Johtosääntöä tarkentava liite Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää 1. hyväksyä liitteen 1 mukaisen sivistyspalvelujen johtosääntöä täydentävän asiakirjan 2. soveltaa sitä lukuvuoden oppilaaksiotoista alkaen toistaiseksi Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. koulut

11 51 16 PERUSOPETUS: OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN PINSIÖN KOULUSSA , 37 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) 1. Taustaa: Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kauppalan kansakoululautakunnat ovat sopineet yhteisten koulupiirien järjestämisestä Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kauppalan kansakoululautakunnat ovat pitäneet täydentävän kokouksen yhteisten koulupiirien järjestämiseen liittyen, koska Nokian kauppalan kohdalla todettiin, että piirijako tulee muuttumaan edellisessä kokouksessa sovitusta. Kokous esitti muutosta ohjesääntöön, joka koski koulupiirin johtokunnan jäsenten valitsemista sekä Pinsiön että Jokismaan koulupiireissä ja Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki ovat laatineet sopimuksen yhteisen Pinsiön ala-asteen elementtirakenteisen koulurakennuksen rakentamisesta ja rakennuskustannusten ja valtionapujen jaosta ja suorituksesta ko. osallistujakuntien kesken. Sopimuksessa todetaan, että koulurakennuksen todellisista kokonaismenoista vastaavat Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki siten kuin peruskouluasetuksen 170 :ssä ja kansakoululain 25 :ssä säädetään. Esityslistan liitteenä 4 on pidetyn kokouksen pöytäkirjanote ja liitteenä hyväksytty sopimus. 2. Säädökset Peruskoululaki tuli voimaan Se tunsi sekä koulupiirit että johtokunnat, mutta ne voitiin kunnissa organisoida monella tavalla. Jokaisessa koulupiirissä tuli kuitenkin olla koulu.

12 52 Peruskoululaki muuttui perusopetuslaiksi Edelleen voimassa olevassa laissa kumottiin koulupiirijako, eikä kunnalla ollut enää velvollisuutta ylläpitää koulurakennuksia. Opetuksen järjestäjällä on kuitenkin velvollisuus järjestää opetusta alueellaan asuville perusopetusikäisille oppilaille. 3. Hämeenkyrön koulupiirit Hämeenkyrön koululautakunta on tehnyt päätöksen, jossa se lakkautti kaikki erilliset koulupiirit (12). Voimassa olleen peruskoululain mukaan koko kunta voi olla yhtenä ala-asteen koulupiirinä. Pinsiön koulussa oli tuolloin 29 oppilasta. 4. Valtionosuus opetuksen järjestämiseen ( ) tuli voimaan valtionosuuden muutos, jossa laskentaperusteena käytettiin kouluyksikköä ja siinä koulua käyviä oppilaita asuinpaikasta riippumatta. Jokainen yleisopetuksen oppilas siis toi yhtä paljon opetustoimen valtionosuutta kuntaan, vaikka hänen kotikuntansa olisi ollut joku muu kuin Hämeenkyrö. 5. Kotikuntakorvaukset (2010- ) astui voimaan uusi peruspalvelujen valtionosuusuudistus. Se vaikuttaa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen, sillä opetustoimen valtionosuus maksetaan nykyisin kotikunnalle eikä opetuksen järjestäjälle, kuten aikaisemmin. Täydentävä lisärahoitus sen sijaan maksetaan suoraan opetuksen järjestäjälle (esim. vammaisopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus). Kotikuntakorvaukset erotellaan kotikuntakorvausmenoiksi ja tuloiksi. Kunnan valtionosuuteen oikeuttavat laskennalliset kustannukset määritellään kunkin kunnan kotikuntakorvauksen perusosan mukaisesti. Valtiovarainministeriö päättää kullekin kunnalle tämän perusosan euromäärän. Korvausten laskennassa käytetään myös ikäkertoimia (6=> 0,91; 7-12=> 1,00; 13-15=> 1,35). Nokian kaupungin kotikuntakorvausmenon perusosan suuruus on 5159 euroa. Tämä on se summa, jonka Hämeenkyrön kunta saa opetuksen järjestämiseen jokaisesta nokialaisesta 7-12 vuotiaasta oppilaasta.

13 53 6. Hämeenkyrön koulujen johtokunnat Hämeenkyrön kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen, jossa se muodosti alkaen sivistyspalvelujen päätulosalueelle sivistyslautakunnan, jolle tulivat kuulumaan nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikunta-asiat sekä koulutuslautakunnan, jolle tulivat kuulumaan peruskoulun, lukion, kansalaisopiston ja ammatillisen koulutuksen asiat. Tätä ennen kunnassa toimi mm. kansalaisopiston johtokunta, kirjastolautakunta, koululautakunta, 12 ala-asteen johtokuntaa, erityiskoulun johtokunta, yläasteen johtokunta, lukion johtokunta, kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, musiikkikoulun johtokunta ja nuorisolautakunta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt päätöksen mukaisen sivistyspalvelujen johtosäännön. Koulujen johtokunnista ei ole mainintaa alkaen. 7. Sopimus kuntien välisen opetuksen järjestämisestä Uusi valtionosuuslainsäädäntö ei kumoa voimassa olevia esi- ja perusopetusta koskevia opetuksen järjestäjien välisiä sopimuksia. Laissa ei myöskään säädetä kustannusten korvaamisesta silloin, kun kyse on opetuspalvelujen ostamisesta tai niiden järjestämisestä yhteistyönä. Sopimuksissa yleisimmin käytetty periaate on se, että oppilaan kotikunta maksaa kotikuntakorvauksen ja mahdollisesti sen lisäksi maksettavan lisärahoituksen ylittävät kustannukset. Sopimuksissa voidaan myös erikseen sopia esimerkiksi koulukuljetusten järjestämisvastuusta ja mahdollisista avustajapalveluista. Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä ei ole yhteistä sopimusta opetuksen järjestämisestä eikä opetuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. 8. Nykyinen tilanne Pinsiön koulussa on 66 oppilasta, joista 28 (42,4 %) asuu Nokialla. Nykyisistä 18 esioppilasta 7 (38,9 %) on nokialaisia. Yksi esioppilas on Ylöjärveltä. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen toimesta koulun tiloissa. Koululla järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa myös nokialaisille oppilaille. Koulukuljetuksista ja esim. hammashuollosta tulevista kustannuksista on vastannut

14 54 Hämeenkyrön kunta. Vuosiluokille 7-9 Hämeenkyrön yhteiskouluun Pinsiöstä siirtyvät vain hämeenkyröläiset oppilaat. 9. Oppilaskohtaiset käyttökustannukset nokialaisten oppilaiden osalta Todellinen oppilaskohtainen kustannus (kaikki oppilaat) Kotikuntakorvaustulo Nokian kaupungilta Hämeenkyrön kunnan kustannettavaksi jää Käyttötalous 5389 e (TP 2010) Nokialaiset oppilaat, Yhteensä lkm e 5159 e e 230 e e Investoinneista aiheutuneet kustannukset eivät sisälly käyttökustannuksiin. 10. Pinsiön koulun rakennuskanta Pinsiön koulu sijaitsee Hämeenkyrön kunnan omistamalla tontilla. Rakennukset ovat yksinomaan Hämeenkyrön kunnan omistuksessa. Vuonna 1978 tehdyn elementtirakenteisen koulurakennuksen investointikustannukset ovat kirjanpidosta jo kokonaan poistettu kunnan poistosuunnitelman mukaisesti. 11. Investoinnit Hämeenkyrön kunta on tilinpäätöstietojen mukaan omalla kustannuksellaan investoinut viimeisen viiden vuoden aikana Pinsiön kouluun yhteensä noin euroa. Suurin osa tehdyistä investoinneista on aiheutunut oppilasmäärän lisäyksestä. Tämän vuoden investoinneissa on varauduttu elementtirakennuksessa olevan keittiön remontoimiseen ( ). Tulevaisuudessa edessä on mm. ikkunoiden uusiminen. 12. Neuvottelut Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen ja Hämeenkyrön sivistyspalveluiden välillä Pinsiön alueen tilanteesta on keskusteltu

15 55 Nokian kaupunginhallitus ja Hämeenkyrön kunnanhallitus pitivät kuntayhteistyöneuvottelun, jossa on sivuttu sekä Pinsiön alueen perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Esillä olleet asiat liittyivät tilastoihin, opetuksen järjestämiseen, koulutiloihin sekä lähipalveluihin. 13. Yhteenveto Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Perusopetuslain 4 mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan asuville perusopetusikäisille lapsille opetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää opetuspalvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia ne esimerkiksi yksityiseltä palvelun tuottajalta. Hämeenkyrön kunnan ja Nokian kaupungin välillä ei ole sopimusta, jossa olisi huomioitu nykypäivän tilanteet ja olosuhteissa, säädöksissä sekä toimintaympäristössä ja rahoitusjärjestelmissä tapahtuneet muutokset. Nokian kaupunki ei ole osallistunut vuoden 1978 jälkeen Pinsiön koulussa tehtyihin rakentamisiin, korjauksiin tai muutostöihin eikä myöskään opetuksen järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Palveluverkkotoimikunta tekee mennessä suunnitelman Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksen ja kouluverkon tulevaisuudesta. Investointitarpeita on paljon ja niistä osa on kiireellisiä. Tilojen käyttöä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti uudelleen koko kunnan alueella. 14. Sivistyspalveluiden johtosääntö Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu sivistyspalveluiden 5 kohdan 3 mukaan päättää palveluyksiköistä ja kohdan 10 mukaan päättää olennaisista palveluyksikköjen palvelutasoon liittyvistä muutoksista. päättää 1. todeta, että Pinsiön koulu on Hämeenkyrön kunnan omistuksessa ja opetuksen järjestäjänä siellä toimii yksinomaan Hämeenkyrön kunta.

16 56 2. käydä alustavan keskustelun Pinsiön opetustilojen riittävyydestä ja Hämeenkyrön mahdollisuuksista tarjota väestökasvualueella perusopetusta Nokian kaupungin oppilaille Pinsiössä toistaiseksi tai siirtymäkauden ajan. 3. tarkentaa Pinsiön koulun opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat palveluverkkotoimikunnan linjausten ja raportin valmistumisen jälkeen. 4. saattaa asian tiedoksi Nokian kaupungille Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti , 16 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) Liite 1. Palveluverkkoa koskevat keskeiset päätökset Valtuusto ( ) on päättänyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta kokouksessaan Valtuusto ( ) on päättänyt , että kunta toteuttaa, mitä valtuusto on tässä palveluverkko-asiassa erikseen jo aiemmin päättänyt ja mihin valtuusto on strategiavalinnoissaan ja taloussuunnittelussaan asiassa päätynyt. päätti kokouksessaan lakkauttaa opetuksen Jumesniemen koulussa ja kunnanhallitus kokouksessaan Lavajärven koulussa alkaen. Päätökset olivat toimeenpanopäätöksiä valtuuston tekemään talousarvion määrärahapäätökseen liittyen. Opetuksen lakkauttamispäätös Jumesniemen koulun osalta on saanut lainvoiman Lavajärven koulun osalta määräaika umpeutuu Itäinen alue palveluverkkopäätöksessä 2011 Hallitus on esittänyt valtuustolle ( ) mm. seuraavaa: Palveluverkkoratkaisun yksi aivan keskeinen ongelmakohta on itäisen alueen tilaratkaisun useat erilaiset toteutusvaihtoehdot: Mahnala, Sasi tai Pinsiö tai näiden eri yhdistelmät. Tämän osaratkaisun aikaansaaminen on vaatinut perehtymistä saneeraus-/uudisrakentamismahdollisuuksiin

17 57 sekä maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu myös Nokian kaupungin kanssa. Toteutusratkaisu: Käynnistetään Mahnalan koulun saneeraus- ja uudisrakennushanke ympäristökasvatusperiaatetta toteuttaen nykyiselle sijaintipaikalle. Samaan yhteyteen toteutetaan varhaiskasvatusyksikkö. Kohteiden sijoitus- ja arkkitehtisuunnittelu alkaa välittömästi ja toteutusta koskeva suunnittelu heti niiden jälkeen siten, että rakentaminen voisi käynnistyä Pinsiön koulun ja varhaiskasvatuksen oppilaskohtaista kustannusjakoa Nokian kaupungin kanssa tasataan 2012 alusta alkaen ainakin uusien tilojen valmistumiseen saakka. Samanaikaisesti selvitetään Nokian ja Ylöjärven kaupunkien kanssa yhteisen koulu- ja varhaiskasvatusinvestoinnin mahdollisuus kuntien raja-alueella. Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen Kuntarajan ylittäviä neuvotteluja on käyty sekä Ylöjärven että Nokian kaupunkien kanssa vuosien aikana. Molempien kaupunkien omilla alueilla on meneillään mittavat investointihankkeet, joten Nokian kaupungin kanssa yhteisen koulu- ja varhaiskasvatusinvestoinnin aikaansaaminen Pinsiöön ei ole realistinen. 3. Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakentamisen hankesuunnitelma 2012 ja arkkitehtikilpailu esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen jatkovalmistelun aloittamista. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja totesi suunnitelman olevan tässä vaiheessa yleisen arkkitehtikilpailun pohjamateriaalina. Arkkitehtikilpailu järjestettiin syksyllä 2012 ja voittaja julkistettiin Sasin päiväkotihanke Varhaiskasvatuksen jatkuva tilojen rajallisuus suhteessa lasten lukumäärään kunnan itäisellä alueella aiheutti sen, että Itäisen alueen hankesuunnitelma vuonna 2013 otettiin erilliseen käsittelyyn.

18 58 esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön hankesuunnitelman muuttamista siten, että varhaiskasvatus- ja kouluhanke eriytetään toisistaan. Lautakunta esitti lisäksi päiväkodin rakennuttamista Sasiin niin, että uudet tilat mitoitetaan 160 lapselle ja ne ovat käyttöön otettavissa Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja käynnisti samalla hankesuunnitelman laatimisen. Hankesuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2014 ja kunnanhallitus on sen teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen hyväksynyt kokouksessaan Hankkeen tarjouskilpailu on parhaillaan käynnistysvaiheessa. 5. Mahnalan Ympäristökoulun hankesuunnitelma Mahnalan Ympäristökoulun uusi päivitetty hankesuunnitelma on parhaillaan valmisteluvaiheessa. Suunnitelma tulee keväällä 2014 päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Hankesuunnitelman alustavan tilaohjelman mukaan Pinsiön alueen oppilaat sijoitetaan Mahnalan Ympäristökoulun oppilaiksi kuten alkuperäisessäkin hankesuunnitelmassa. 6. Pinsiön koulun tontin rakennuskanta 2014 Pinsiön koulun tontille on vuokrattu siirtokelpoinen päiväkoti alkaen. Vuokrasopimus on tehty tässä vaiheessa asti. Tila on kerrosalaltaan 366 brm 2 suuruinen (vtr. koulu: 958 m 2 ) Valtuuston vuodelle 2014 hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Sasin päiväkoti korvaa Pinsiön ja Mahnalan päivähoidon käytössä olevat vuokratilat, joista tullaan luopumaan vuonna 2015.

19 59 7. Hämeenkyröläisten lasten määrät Itäisellä ja Pinsiön alueella ITÄINEN ALUE: Heinijärvi, Jumesniemi, Mahnala, Lavajärvi ja Pinsiö Synt. vuosi lasten lkm yht. näistä ph:ssa ph ostopalv. 3) Yht ) 16 2) joista ulkokuntalaisia 10 3) paikkoja ostetaan Nokialta, Ylöjärveltä ja Tampereelta PINSIÖ ( ) Synt. vuosi lkm esiopetukseen perusopetukseen Yht 62 Pinsiön alueen hämeenkyröläisten lasten määrät ovat kasvaneet viime vuosien aikana enemmän kuin kunnan muissa osissa.

20 60 8. Pinsiön koulun oppilasmäärät Pinsiön koulun vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä on tilaston mukaan 78. Esioppilaat mukaan lukien koko koulun oppilasmäärä on 97. Hämeenkyröläisiä oppilaita on 57 ja vieraskuntalaisia 40. Heistä 37 on Nokialta. Oppilasmäärät Koulu Esi 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk E lk lk Pinsiön koulu yhteensä Hämeenkyrö Nokia Ylöjärvi Sopimus Nokian kaupungin kanssa esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta Hämeenkyrön kunta ja Nokian kaupunki ovat sopineet esi- ja perusopetuksen keskinäisestä kustannusten korvaamisesta alkaen. Sopimuksessa todetaan mm., että oppilaalla ei ole subjektiivista oikeutta päästä vieraan kunnan kouluun. Kunta voi ottaa ulkopuolelta tulevia oppilaita, jos koulussa on tilaa. Otettaessa oppilaita perusopetuslain 28 :n mukaiseen opetukseen, noudatetaan oppilaiden valinnassa yhdenvertaisia valintaperusteita. Nokialaisia oppilaita on Pinsiön koulussa yhteensä 37 (tilanne ) 10. Tapaaminen Nokian kaupungin edustajien kanssa Nokian kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan johtoryhmät kokoontuivat Hämeenkyrössä Tilaisuudessa keskusteltiin myös esi- ja perusopetuksen järjestämisestä Pinsiössä.

21 61 Sivistysjohtaja, hallintopäällikkö sekä varhaiskasvatuksen johtaja kutsuttiin jatkoneuvotteluihin Nokialle Yhtenä käsiteltävänä asiana oli Pinsiön koulua koskeva oppilaaksioton rajaaminen lukuvuodesta alkaen. Oppilaaksioton rajaamista voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Yleisimmin käytössä oleva tapa on se, ettei aloittaville luokille oteta vieraskuntalaisia oppilaita ollenkaan. Rajaamistavan valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisharkinta käydyissä kuntaneuvotteluissa päädyttiin esitykseen, jossa huomioidaan sekä Hämeenkyrön että Nokian esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät, palveluverkkorakenteet ja niihin liittyvät investoinnit aikatauluineen. Liitteenä 2 Pinsiön koulun oppilasennuste ja vaihtoehtoiset perusopetusryhmien määrät perusteluineen lukuvuodelle Oheismateriaalina 4 on muistio käydyistä neuvotteluista. Jatkoneuvottelut lukuvuotta koskien käydään syksyllä 2014 Hämeenkyrössä. 11. Koonti Koulu on lähtökohtaisesti mitoitettu kolmelle perusopetusryhmälle ja yhdelle esiopetusryhmälle. Lukuvuonna sekä muutamana aiempana lukuvuonna perusopetusryhmiä on ollut kaikkiaan neljä ja esiopetusryhmiä yksi. Alueen syntyneiden lasten määrän mukaan kouluun on tulossa aiempaa suurempia ikäluokkia jo oman kunnan puolelta. Koulun tilat eivät tule riittämään vieraskuntalaisten oppilaiden opetuksen järjestämiseen ilman lisäinvestointeja. Suunnitelmien mukaisesti Pinsiön Paroonin vuokrapäiväkoti lopettaa toimintansa koulun tontilla, kun Sasin päiväkoti valmistuu. Pinsiön koulun toiminta siirtyy uuteen Mahnalan Ympäristökouluun, kun suunnitteilla oleva rakennushanke valmistuu. Tiloja ei ole Pinsiössä järkevää laajentaa eikä opetusryhmien määrää lisätä väliaikaista tarvetta varten. Oheismateriaali: 4. Muistio käydyistä neuvotteluista

22 62 Liite: 2. Pinsiön koulun oppilasennuste ja vaihtoehtoiset perusopetusryhmien määrät perusteluineen lukuvuodelle Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen päättää viranhaltijoiden käymien yhteistyöneuvottelujen jälkeen 1. rajata Pinsiön koulun perusopetuksen toissijaista oppilaaksiottoa lukuvuoden osalta siten, että perusopetuksen vuosiluokalle 4 siirtyvät nokialaiset oppilaat siirtyvät oman kunnan alueella sijaitsevaan kouluun (vaihtoehto 4, liite 2). Päätöksen uudesta lähikoulusta tekee Nokian kaupunki. 2. valtuuttaa rehtorin ottamaan toissijaisen oppilaaksioton mukaisesti lukuvuodeksi ensimmäiselle vuosiluokalle kouluun hakeneet nokialaiset oppilaat. Oppilaaksiottopäätös on määräaikainen. 3. valtuuttaa rehtorin ottamaan toissijaisen oppilaaksioton mukaisesti lukuvuodeksi koulussa järjestettävään esiopetukseen hakeneet nokialaiset oppilaat. Oppilaaksiottopäätös on määräaikainen. Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että yhteistyöneuvotteluja jatketaan syksyllä 2014 ja että jatkosuunnitelmista tiedotetaan riittävän laajasti hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Pinsiön koulu. Nokian kaupungin sivistystoimi

23 63 17 OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA SEKÄ HÄMEENKYRÖN JA KYRÖSKOSKEN TAKSIAU- TOILIJAT OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA , 7 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) 1. Oppilaskuljetusten hankinta on päättänyt , 34 oppilaskuljetusten hankinnasta. Hankinta on koskenut peruskoulujen oppilaskuljetuksien hoitamista taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla. Kunnan ja liikennöitsijän allekirjoittamassa ostoliikennesopimuksessa kohdassa 4. Sopimuksen kesto on sovittu seuraavasti: Sopimuksen mukainen liikenne aloitetaan 13. päivä elokuuta 2013 ja se päättyy 10.elokuuta Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään yhden vuoden pituiseen optioon. Palvelurakenteen (kuntajako, koulu- ym. palveluverkko jne.) muuttuessa kesken sopimuskauden kunta pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimuksen päättymään tarvittaessa yllä ilmoitettua aiemmin. 2. Kunnanvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma vuosille Kunnanvaltuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille Perusopetuksen osalta talousarvion määrärahat on hyväksytty vuodelle 2014 siten, että opetuksen järjestäminen lakkaa Jumesniemen ja Lavajärven kouluissa Sivistyslautakunnan päätös opetuksen lakkauttamisesta Lavajärven koulussa Sivistyslautakunnan kokouksessa on esitys opetuksen lakkauttamisesta Lavajärven koulussa Opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koululla vaatii ko. alueen oppilaskuljetusten uudelleen suunnittelua ja kilpailutusta Hallintopäällikkö on neuvotellut T:mi Eija Ketolan ja T:mi Ari Ketolan edustajan kanssa ostoliikennesopimuksen irtisanomisesta.

24 64 Oheismateriaali: 9. Sivistyslautakunnan päätös , 34 Oppilaskuljetusten hankinta 10. Ostoliikennesopimukset Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää irtisanoa lukuvuoden päättyessä ostoliikennesopimuksista Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola seuraavat kohteet: kohde Lavajärven koulu / Komintien suunta kohde Lavajärven koulu / Joenkulmantien suunta kohde Yhteiskoulu / Lavajärvi-Yhteiskoulu kohde Yhteiskoulu / liityntäkuljetus Rokkakoski-Äkönmaa-VT3 pysäkki Irtisanomisen perusteena on Hämeenkyrön kunnan palveluverkkomuutos ja opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koulussa Sivistysjohtajan muutettu esitys: Pykälän käsittely raukeaa liittyen edellisen pykälän päätökseen. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. hallintopäällikkö. T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, T:MI EIJA KETOLA JA T:MI ARI KETOLA SEKÄ HÄMEENKYRÖN JA KYRÖSKOSKEN TAKSIAUTOILIJAT , 17 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Kunnanhallitus on päättänyt , 26 käyttää Kuntalain 51 :n mukaista oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen sivistyslauta-kunnan pää-

25 65 töksen opetuksen lakkauttamiseksi Lavajärven koulussa lukien. Lisäksi hallitus on päättänyt, että se ei voi esittää talousarviomäärärahojen lisäämistä sellaiseen tarkoitukseen, josta valtuusto on talousarviossa määrärahan poistanut. Hallitus on hyväksynyt sivistysjohtajan päätösesityksen: opetuksen järjestäminen päättyy Lavajärven koulussa lukien. Oheismateriaali: 5. Sivistyslautakunnan päätös , 34 Oppilaskuljetusten hankinta 6. Ostoliikennesopimukset Hämeenkyrön kunta/t:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola 7. Ostoliikennesopimus Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat Lausunto asian ratkaisemiseksi, hallintopäällikkö Maarit Huhtinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää irtisanoa lukuvuoden päättyessä seuraavat ostoliikennesopimusten kohteet Hämeenkyrön kunta / T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola kohde Lavajärven koulu / Komintien suunta kohde Lavajärven koulu / Joenkulmantien suunta kohde Yhteiskoulu / Lavajärvi-Yhteiskoulu kohde Yhteiskoulu / liityntäkuljetus Rokkakoski-Äkönmaa-VT3 pysäkki Hämeenkyrön kunta / Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat kohde 5 Kielikuljetukset/Lavajärvi Irtisanomisen perusteena on Hämeenkyrön kunnan palveluverkkomuutos ja opetuksen lakkauttaminen Lavajärven koulussa päättää hallintopäällikön lausunnon mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen. Keskustelun kuluessa jäsen Lampinen esitti, että lautakunta hyväksyy sivistysjohtajan esityksen ostoliikennesopimusten purkamisesta sillä ehdolla, että hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen Lavajärven koulun lakkauttamisesta

26 66 Lampisen esitystä kannatti jäsen Seppä. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen ja tavan yksimielisesti (sivistysjohtaja Halosen pohjaesitys kyllä, jäsen Lampisen esitys ei). Lautakunta antoi nimenhuutoäänestyksessä (6) kuusi ääntä sivistysjohtajan esityksen puolesta (Autio, Eloranta, Laaksonen, Mäkelä, Nordfors ja Viitaniemi) ja (3) kolme ääntä Lampisen esityksen puolesta (Lampinen, Seppä,ja Westergård). Jäsenet Lampinen, Seppä ja Westergård jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Ote:. hallintopäällikkö (täytäntöönpanovastuu). T:mi Eija Ketola ja T:mi Ari Ketola. Hämeenkyrön ja Kyröskosken taksiautoilijat

27 67 18 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HÄ- MEENKYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUU- TOS/OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEESEEN, VAIHE II 61 JATKOAJAN HAKEMINEN LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMIEN HÄMEENKYRÖSSÄ -HANKKEELLA , 61 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Hämeenkyrön kulttuuripalveluissa on meneillään Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanke. Hankehakemus on toimitettu Joutsenten Reitti ry:lle ja Joutsenten Reitti ry:n hallitus on antanut siitä puoltavan lausunnon Pirkanmaan Ely-keskus myönsi hankkeelle rahoituksen. Hankkeessa työntekijän panos on keskeinen. Kunnanjohtajan Antero Alenius myönsi hanketyöntekijän tehtävän täyttöluvan Tehtävä oli julkisesti haettavana ensimmäisen kerran Valittu työntekijä ja hänen varahenkilönsä eivät voineet ottaa työtä vastaan. Uudelleenhaku oli Tällöin valituksi tuli FM Reija Iso-Mustajärvi. Hänet valittiin kokemuksensa, koulutuksensa ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella, vaikka jo haastattelutilanteessa kävi ilmi, että hän voisi hoitaa tehtävää vain kolme päivää viikossa. Työnsä hän aloitti vasta , koska hän oli siihen asti sitoutuneena toiseen määräaikaiseen tehtävään. Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi Käytännössä hanke käynnistyi projektityöntekijän aloitettua työnsä. Työn alkamisen viivästyminen ja hankkeen toteuttaminen osa-aikaisen työntekijän voimin aiheuttaa sen, että hanke ei saavuta vielä tavoitteitaan vuoden 2013 aikana ja myös huomattava osa hankerahoituksesta jää käyttämättä. Joutsenten Reitti ry:n hankeneuvojan mukaan hanketta on mahdollista jatkaa vuoden 2014 loppuun asti. Hankkeen edetessä on todettu, että sen talousarvio ei vastaa rahoitustarvetta, vaan ostopalveluihin varattua :n suuruisesta

28 68 summasta voisi käyttää osan hanketyöntekijän palkkaukseen, jolloin hänen työaikaansa olisi vielä mahdollista pidentää. Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: päättää myöntää 1. Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankkeelle jatkoaikaa enintään vuoden 2014 loppuun ja 2. muuttaa hankehakemuksen talousarvion rakennetta, niin että talousarvion loppusumma ei muutu. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. 10 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMIEN HÄMEEN- KYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUUTOS / OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEESEEN , 10 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) 1. Taustaa F.E. Sillanpään Seura ry tuottaa F.E. Sillanpään elämä oopperan Myllykolun kesäteatteriin kesällä Oopperan libretto on FT Panu Rajalan käsialaa ja sen säveltää säveltäjä Seppo Pohjola. F.E. Sillanpään 125 vuotisjuhlavuoden koordinaattori Vilja Pylsy on valmistellut oopperaa mm. hankkimalla sille rahoitusta sekä yhteistyökumppaneita. 2. Perustelut muutosesitykselle EU hanketukea ei voi vuonna 2014 hakea uusiin kulttuurihankkeisiin vasta alkaneesta ohjelmakaudesta huolimatta. Sen sijaan Joutsenten Reitti ry:llä on jaossa tänä vuonna yrityshankkeille sekä lisärahoitusmahdollisuus jo käynnissä oleville kulttuurihankkeille.

29 69 F.E. Sillanpään 125- juhlavuoden hanke on jo päättynyt, joten Vilja Pylsy ja Joutsenten Reitti ry:n toiminnanjohtaja Petri Rinne ovat tiedustelleet mahdollisuutta muuttaa Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hanketta siten, että se mahdollistaa oopperahankkeen edelleen kehittämisen että oopperatyöpajojen tuomisen yläkoulumme oppilaille. Täten alkuperäisen hankkeemme nuoriso-osio vahvistuisi. Vilja Pylsyn laatimassa hankesuunnitelmassa nuorille on tarjolla työpajoja seitsemältä eri näyttämöteoksen valmistamisessa ja tuottamisessa oleelliselta alalta. F.E. Sillanpään elämä oopperan esityksiä on kaavailtu olevan 10 heinä-elokuun taitteessa Kustannukset Oopperaosion kustannusarvio on Osiosta ei makseta erikseen kuntaosuutta. Tarkoituksena on palkata oopperaosioon oma työntekijä, joka toimii yhteistyössä alkuperäisen lastenkulttuurihankkeen työntekijän kanssa. Rahoista kustannetaan pajojen lisäksi myös mm. osa oopperan taiteellisen johtajan, ohjaajan, laulajien ym. palkkioista. Suunnitellusta hankemuutoksesta huolimatta Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä päättyy eikä alkuperäisen hankkeen sisältö muutu. Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: 1. päättää hyväksyä muutoksen niin, että se täydentyy F.E. Sillanpään elämä oopperan suunnittelu- ja yläkoulun työpajaosiolla 2. päättää hyväksyä täydennetyn Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä -hankkeen kustannusarvion loppusummaksi antaa luvan hakea Joutsenten Reitti ry:ltä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankesuunnitelmaan muutosta, joka mahdollistaa oopperaosion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen

30 70 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen 4. antaa luvan palkata uudelle hankeosiolle työntekijän hyväksytyn talousarvion puitteissa, mikäli hankemuutos saa Joutsenten Reitti ry:ltä myönteisen päätöksen toteaa esityksen hankesuunnitelman muutoksesta rauenneeksi. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HÄMEENKYRÖSSÄ HANKE; HANKESUUNNITELMAN MUUTOS/OOPPERAOSION LIITTÄMINEN HANKKEE- SEEN, VAIHE II , 18 Kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Liite F.E. Sillanpään Seura ry:n johtokunta päätti kokouksessaan , ettei se lähde toteuttamaan oopperahanketta ilman yhdistyksen vuosikokouksen antamaa valtuutusta. Tämän vuoksi hankesuunnitelman muutoshakemus raukesi ennen pidettyä sivistyslautakunnan kokousta. Joutsenten Reitti ry:n olleen kokouksen jälkeen kävi ilmi, että jaettavana olleesta euron hanketuista oli osa jäänyt jakamatta. Loput hankerahoista jaetaan Joutsenten Reitti ry:n seuraavassa kokouksessa Näin F.E. Sillanpään Seura ry:n vuosikokouksella on mahdollisuus tehdä päätös F.E. Sillanpään elämä oopperan tuottamisesta ennen Joutsenten Reitti ry:n kokousta. F.E. Sillanpään Seura ry:n puheenjohtaja Jussi Niinenmaa on anonut päivätyllä hakemuksella seuran johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti, että sivistyslautakunta käsittelisi kokouksessaan Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankkeen hankesuunnitelmamuutoksen, joka mahdollistaa F.E. Sillanpään elämä oopperan tuotantoon liitty-

31 71 vän osion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen. F.E. Sillanpään Seura ry:n hakemus on ehdollinen seuran vuosikokouksen asiasta tekemään päätökseen asti. Liite: 3. F. E. Sillanpää seuran hakemus Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: 1. päättää hyväksyä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä - hankkeen muutoksen niin, että se täydentyy F.E. Sillanpään elämä oopperan suunnittelu- ja yläkoulun työpajaosiolla 2. päättää hyväksyä täydennetyn Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä -hankkeen kustannusarvion loppusummaksi edellyttää, ettei hankkeen lisäosio aiheuta Hämeenkyrön kunnalle lisäkuluja, vaan F.E. Sillanpään Seura ry vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta ja mahdollisista lisämenoista siltä osin kuin ne aiheutuvat hankkeen laajenemisesta oopperaosiolla. 4. antaa luvan hakea Joutsenten Reitti ry:ltä Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen Hämeenkyrössä hankesuunnitelmaan muutosta, joka mahdollistaa oopperaosion liittämisen alkuperäiseen hankkeeseen 5. antaa kunnalle luvan palkata uudelle hankeosiolle työntekijän hyväksytyn talousarvion puitteissa, mikäli hankemuutos saa Joutsenten Reitti ry:ltä myönteisen päätöksen Lautakunnan päätös astuu voimaan, mikäli F.E. Sillanpään Seura ry vuosikokouksessaan päättää tuottaa F.E. Sillanpään elämä oopperan. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti.

32 72 Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori. F. E. Sillanpään Seura ry

33 73 19 KULTTUURPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUSTEN MYÖNTAMISPERUSTEET JA HAKUOHJEET , 19 Rehtori Pirkko Pilvinen ( ) Liite on kokouksessaan hyväksynyt kulttuuripalveluiden kohdeavustusten myöntämis- ja hakuohjeet. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 määrittelee kunnan tehtäväksi kulttuuritoimen alalla edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. tukee vuosittain hämeenkyröläistä kulttuuritoimintaa kohdeavustukseni kulttuuripalveluyksikön talousarvioon tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Perusavustuksia ei jaeta. Kokouksessaan sivistyslautakunta keskusteli myöntämisperusteiden mahdollisesta muutostarpeesta. Avustusperusteisiin on tehty käydyn keskustelun perusteella muutamia tarkennuksia sekä poistettu aikaisemmissa ohjeissa ollut virhe. Oheismateriaali: Liite: 8. Sivistyslautakunnan hyväksymät kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet 4. Kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet alkaen Lausunto asian ratkaisemiseksi, kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: hyväksyy liitteenä 4 olevan esityksen kulttuuritoiminnan kohdeavustusten myöntämisperusteiksi ja hakuohjeiksi. Ohjeet ovat alkaen toistaiseksi. päättää kansalaisopiston rehtorin lausunnon mukaisesti.

34 74 Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kansalaisopiston rehtori (täytäntöönpanovastuu)

35 75 20 URHEILUSEUROJEN AVUSTUSPERUSTEIDEN PÄIVITTÄMINEN , 20 Liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen ( ) Liite on hyväksynyt urheiluseurojen avustusperusteet. Sivistyslautakunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella avustusperusteita on päivitetty. Päivitykset on lisätty aiemmin hyväksyttyihin perusteisiin kursiivilla. Urheiluseurojen avustukset on jaettu perus- ja kohdeavustuksiin. Perusavustuksia myönnettäessä on kiinnitetty huomio seuran järjestämän toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimipaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan. Arviointi: Toiminnan määrää ja laatua on arvioitu järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirin luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Monipuolisuus: Kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot. Perusavustuksia myönnettäessä on seuran toimintaa arvioitaessa käytetty apuna sivistyslautakunnan hyväksymää pisteytysjärjestelmää, jossa kaikki em. toiminnan arviointikriteerit tulevat huomioiduiksi. Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa. Painopisteenä urheiluseuratoimintaa arvioitaessa pidetään lasten ja nuorten liikuntatoiminnan järjestämistä. Lisäksi vielä seurataan taulukkomuotoisena seurantakohteena kunto-, terveys- ja harrasteliikunnan järjestämisen aktiivisuutta (terveyttä edistävän liikunnan toteuttaminen, kansalaisaktivointi). Uutena lisäyksenä ja urheiluseurojen toiminnassa olevan henkilömäärän tarkentavana kohteena ovat jäsenmaksun suorittaneet jäsenet ja niiden määrä yhteensä. Tarkoituksena on saada selville urheiluseuran jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden lukumäärä, joka tulee todentaa kirjallisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Kohdeavustuksia: seuroille on myönnetty ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen myös erityisryhmille tulisi varata mahdollisuus hakea kohdeavustusta. Koulutusavustuksella motivoidaan seuroja kouluttamaan vetäjiä tulevaisuuden turvaamiseksi. Kohdeavustusta on myönnetty enintään 50 % hyväksytyistä kuluista. Kohdeavustukset ovat haettavissa syksyllä.

36 76 Perusavustusjakoperusteiksi lautakunnan tulisi hyväksyä urheilun piirijärjestön suosittaman lomakkeen tiedot lisäksi pitää olla toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma, talousarvio tulevalta vuodelta sekä yhdistyksen säännöt (jos hakija uusi). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, huomioiden hallintomenettelylaki / Avustukset ilmoitetaan haettaviksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Hämeenkyrön Sanomissa. Lausunto asian ratkaisemiseksi, liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen: päättää vahvistaa lausunnon mukaisesti urheiluseurojen kohdennetut avustusperusteet sekä olemassa olevan pisteytysjärjestelmän. Liite: 5. Pisteytysjärjestelmä Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: kävi lähetekeskustelun yleisistä avustustenjakoperiaatteista kokouksessaan päättää liikunta-nuorisosihteerin lausunnon mukaisesti. Päätös: hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. liikunta- ja nuorisosihteeri (täytäntöönpanovastuu)

37 77 21 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA , 21 Hallintopäällikkö Maarit Huhtinen ( ) Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Kunnanhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja aikanaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Toimintakertomuksesta: on säädetty kuntalain 69 :ssä Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sivistyslautakunnan nettomenot ovat toteutuneet vuonna %. Kunnanjohtaja antoi kaikkia palvelualueita koskevan hankintaja rekrytointikiellon Sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden nettomenojen toteutuma vuonna 2013 Palveluyksikkö Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Yhteiset palvelut ,06 Perusopetus ,32 F.E. Sillanpään lukio ,08 Kansalaisopisto ,25

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta)

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 5/2014 Kokousaika 17.6.2014, klo 18.00-21.12 Paikka Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) Asiat 57-65 Liikunta- ja nuorisopalveluiden uudet työntekijät

Lisätiedot

n. klo 18.00 kokouksen jälkeen Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Mari Kola esittelee Sasin päiväkodin tiloja ja toimintaa

n. klo 18.00 kokouksen jälkeen Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Mari Kola esittelee Sasin päiväkodin tiloja ja toimintaa ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 7/2015 Kokousaika 26.8.2015, klo 17.00 (KAHVIT klo 16.30-17.00) Paikka Sasin päiväkoti, Sasintie 81, 39100 Hämeenkyrö Asiat 50-56 Klo 16.30-17.00 Setlementti Kyröskoskela

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n asioista klo 16.00 alkaen.

Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n asioista klo 16.00 alkaen. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 17.3.2014, klo 16.30 18.10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 39-44 Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Suursalmi Pentti varapuheenjohtaja

Lehtinen Eemeli Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Suursalmi Pentti varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2014 78 Koulutuslautakunta 11.06.2014 Aika 11.06.2014 klo 18:00-20:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Lehtinen Eemeli Martikainen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle

185 Keskustan asemakaavan tarkistaminen (palvelutalon rakentaminen), ehdotus valtuustolle Kunnanhallituksen kokous 179 Askel askeleelta -hanke ja työpajatoiminta, selostus tiedoksi 180 Vuoden 2012 määrärahaylitykset, ehdotus valtuustolle 181 Vuoden 2012 tilinpäätös, ehdotus valtuustolle 182

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 :n muuttamisesta LUONNOS 14.4.2014 ESITYKSEN

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot