EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta PE v01-00 TARKISTUKSET Mietintöluonnos Manolis Mavrommatis urheilua koskevasta valkoisesta kirjasta (2007/2261(INI)) (PE v01-00) Päätöslauselmaesitys Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 1 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee urheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 2 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee urheilua, AM\ doc PE v01-00

2 Tarkistus 3 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 149 artiklan, sellaisena kuin ne esitetään luonnoksessa Lissabonin sopimukseksi, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 4 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee EU:n myötävaikuttamista Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, Tarkistus 5 Johdanto-osan 9 viite ottaa huomioon vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön ja vuoden 2007 uudistetun version, Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 6 Johdanto-osan 9 a viite (uusi) ottaa huomioon jalkapalloilun yhteydessä esiintyvän rasismin poistamisesta 14. maaliskuuta 2006 antamansa kannanoton, PE v /88 AM\ doc

3 Tarkistus 7 Johdanto-osan 9 b viite (uusi) ottaa huomioon ensimmäisen eurooppalaisen urheiluhallintoa käsittelevän Rules of the Game -konferenssin (Bryssel, helmikuuta 2001) raportin ja päätelmät, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 8 Johdanto-osan -A kappale (uusi) -A. ottaa huomioon, että eurooppalainen urheiluelämä on erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, kulttuuria ja kansalaisuutta, Tarkistus 9 Johdanto-osan -A kappale (uusi) -A. katsoo, että eurooppalainen urheiluelämä perustuu urheiluseuroissa ja -liitoissa aktiivisesti toimivien miljoonien urheilijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja kannattajien sitoutumiseen ja innostukseen ja että tämän laajalle levinneen ilmiön ansiosta on kehittynyt useita ansiokkaita nais- ja miesurheilijoita sekä urheilujoukkueita ja urheilu on saavuttanut erittäin arvostetun aseman yhteiskunnassamme, mikä ilmenee urheilutapahtumien valtavasta suosiosta, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 10 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että urheilulla on tärkeä asema eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja että uudet AM\ doc 3/88 PE v01-00

4 uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat toisinaan kilpaurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 11 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että urheilulla on tärkeä asema eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat toisinaan kilpaurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 12 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta, vedonlyöntipetokset ja rahanpesu koskevat urheilua, Tarkistus 13 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu kuitenkin koskevat urheilua, PE v /88 AM\ doc

5 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 14 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat huipputason ammattiurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 15 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, etukäteen sovitut ottelut, lahjonta ja rahanpesu koskevat urheilua, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet Tarkistus 16 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että 149 artiklan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella, EU pyrkii kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 17 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että urheilulla on erityinen yhteiskunnallinen asema sosiaalista osallisuutta ja integraatiota edistävänä välineenä ja että se edistää merkittävästi tiedottamista AM\ doc 5/88 PE v01-00

6 yhteiskunnallisista, kulttuurillisista ja koulutuksellisista arvoista, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania Tarkistus 18 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että urheilu on merkittävä väline sosiaalista osallisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisessä, Or. it Tarkistus 19 Johdanto-osan A b kappale (uusi) A b. katsoo, että urheilu voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeiden arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuullisuuden, sääntöjen noudattamisen, joukkuehengen ja itsekurin kehittämiseen ja edistämiseen, Tarkistus 20 Johdanto-osan A c kappale (uusi) A c. katsoo, että vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan varaan perustuvalla urheilulla on eurooppalaisessa yhteiskunnassa erityisen merkittävä asema niin terveyden, koulutuksen, sosiaalisen integraation kuin kulttuurillisten arvojenkin kannalta, PE v /88 AM\ doc

7 Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 21 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että tapauskohtainen lähestymistapa urheilun erityisluonteen huomioon ottamiseksi ei ole urheilujärjestöjen näkökulmasta tyydyttävä ja että se vahvistaa nykyistä oikeudellista epävarmuutta; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla kunnioittaen kuitenkin samalla urheilujärjestöjen itsehallintoa, erityisluonnetta ja itsesäätelyä, mikäli ne täydentävät ja edistävät kansallisten liittojen, sarjojen ja hallintojen sekä kansallisen kilpailun pyrkimyksiä, Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus 22 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että tapauskohtainen lähestymistapa urheilun erityisluonteen huomioon ottamiseksi ei ole urheilujärjestöjen näkökulmasta tyydyttävä ja että se vahvistaa nykyistä oikeudellista epävarmuutta; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla kunnioittaen kuitenkin samalla urheilujärjestöjen itsehallintoa, erityisluonnetta ja itsesäätelyä, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 23 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että Meca-Medina -asian tuomiolla vahvistettu ja valkoisessa kirjassa komission kannattama tapauskohtainen lähestymistapa vahvistaa oikeudellista epävarmuutta eikä sovellu urheilun erityisluonteen huomioonottamiseen; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla Lissabonin sopimuksen 149 artiklan voimaantuloon valmistautumiseksi, AM\ doc 7/88 PE v01-00

8 Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus 24 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että uudistussopimuksen ja sen uuden 149 artiklan ratifioimisen vuoksi on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun ja lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla ottaen samalla huomioon alan erityisluonteen, Tarkistus 25 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 149 artiklan voimaantuloon valmistautumiseksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 26 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun (poistetaan), PE v /88 AM\ doc

9 Tarkistus 27 Johdanto-osan B a kappale (uusi) B a. katsoo, että urheilutoimintaa järjestetään ylivoimaisesti eniten amatööripohjalta, Tarkistus 28 Johdanto-osan B b kappale (uusi) B b. katsoo, että ammattiurheilun merkitys kasvaa entisestään, mikä auttaa vahvistamaan urheilun asemaa yhteiskunnassa, Tarkistus 29 Johdanto-osan B c kappale (uusi) B c. katsoo, että urheilualan vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä edistää paikallistasolla demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta; katsoo myös, että vapaaehtoistoiminnalla on olennaista taloudellista arvoa, sillä ilman vapaaehtoistyöntekijöitä urheilutoiminnasta tulisi huomattavasti kalliimpaa ja suuri osa urheiluun liittyvästä sosiaalisesta toiminnasta loppuisi, Tarkistus 30 Johdanto-osan B d kappale (uusi) B d. katsoo, että vapaaehtoistoimintaan perustuvia urheilurakenteita ja urheilualan vapaaehtoistyötä on edistettävä sellaisilla toimenpiteillä, joilla tarjotaan asianmukainen suojelu vapaaehtoistyöntekijöille ja tunnustetaan heidän työnsä taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys, AM\ doc 9/88 PE v01-00

10 Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 31 Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että perus- ja keskiasteen koulutuksessa liikuntatunteja on vähennetty viimeisen vuosikymmenen aikana ja että jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja liikuntatilojen ja -varusteiden osalta, Or. de Tarkistus 32 Johdanto-osan D kappale (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 33 Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että dopingilla rikotaan avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta mahdollisesti asettaen alan ammattilaisille kohtuuttomia paineita, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 34 Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että dopingilla rikotaan avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta (poistetaan), PE v /88 AM\ doc

11 Or. de Tarkistus 35 Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että maailman antidopingtoimiston (WADA) toiminta keskittyy lähinnä huippu-urheiluun, Tarkistus 36 Johdanto-osan D b kappale (uusi) D b. katsoo, että EU:n tasolla toteutettujen toimien olisi täydennettävä muiden toimijoiden toteuttamia toimia ilman, että puututaan toimivallan nykyiseen jakoon, Tarkistus 37 Johdanto-osan D c kappale (uusi) D c. katsoo, että yhtenäisempi lähestymistapa dopingin torjuntaan olisi eduksi EU:lle, koska se mahdollistaisi etenkin yhteisten kantojen laatimisen WADAa, Unescoa ja Euroopan neuvostoa varten sekä tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihdon hallitusten, kansallisten antidopingtoimikuntien ja laboratorioiden välillä, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 38 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miesurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU- AM\ doc 11/88 PE v01-00

12 kansalaisten syrjintää kansalaisuuden tai sukupuolen perusteella, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 39 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miesurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EUkansalaisten ja EU:n alueella asuvien syrjintää (poistetaan), Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 40 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miespuolisille huipputason ammattiurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU-kansalaisten syrjintää kansalaisuuden perusteella, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 41 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille urheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille miehille ja naisille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU-kansalaisten syrjintää sukupuolen tai kansalaisuuden perusteella, Or. fr PE v /88 AM\ doc

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Ewa Tomaszewska Tarkistus 42 Johdanto-osan F kappale F. katsoo, että kaikilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus harrastaa urheilua ja tämän vuoksi olisi tutkittava tiettyjen ryhmien kuten vammaisten, maahanmuuttajien ja epäsuotuisammissa oloissa elävien henkilöiden erityistarpeita ja että erityisesti vammaisia urheilijoita olisi kohdeltava tasavertaisesti muiden urheilijoiden kanssa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisten sosiaalietuuksien osalta, Or. pl Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 43 Johdanto-osan F kappale (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 44 Johdanto-osan G kappale G. katsoo, että urheilu kuuluu kaikille kansalaisille riippumatta sukupuolesta, rodusta, iästä, vammaisuudesta, uskonnosta, kansalaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta taikka sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta, että urheilu voi edistää sosiaalista osallisuutta ja integraatiota ja että EU on toistuvasti tuominnut kaikenlaiset väkivallan, rasismin ja muukalaisvihan ilmaukset, Tarkistus 45 Johdanto-osan G a kappale (uusi) G a. katsoo, että on otettava huomioon Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden (2004) aikana saadut kokemukset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston AM\ doc 13/88 PE v01-00

14 18. joulukuuta 2006 antama suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, Tarkistus 46 Johdanto-osan H kappale H. katsoo, että vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön ansiosta on voitu luoda yhteiset standardit kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseksi (poistetaan), Tarkistus 47 Johdanto-osan H a kappale (uusi) H a. katsoo, että urheilu tarjoaa nuorille kiinnostavia mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua henkilökohtaisella tasolla yhteiskunnan toimintaan ja voi auttaa ohjaamaan heitä pois rikollisuudesta, Tarkistus 48 Johdanto-osan H b kappale (uusi) H b. katsoo, että urheilutapahtumien yhteydessä esiintyvän väkivallan ongelmaa ei ole vielä ratkaistu ja että sitä voi esiintyä monessa eri muodossa, PE v /88 AM\ doc

15 Tarkistus 49 Johdanto-osan H c kappale (uusi) H c. katsoo, että urheilulla voi olla merkitystä useissa EU:n ulkosuhteisiin liittyvissä asioissa, kuten ulkoisissa avustusohjelmissa, sillä se edistää kumppanimaiden kanssa käytävää vuoropuhelua EU:n diplomaattisissa suhteissa, Tarkistus 50 Johdanto-osan H d kappale (uusi) H d. katsoo, että on otettava huomioon komission ja FAn vuonna 2006 allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja, jolla pyritään tekemään jalkapallosta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kehitystä edistävä voima, Tarkistus 51 Johdanto-osan H e kappale (uusi) H e. katsoo, että eurooppalaisten urheilujärjestöjen, urheilutapahtumien järjestäjien ja kaikkien asiasta vastaavien tahojen on asetettava itselleen ympäristötavoitteita varmistaakseen, että niiden toiminta on kestävää ympäristön kannalta, Tarkistus 52 Johdanto-osan H f kappale (uusi) H f. katsoo, että suuret urheilukilpailut vetävät tapahtuman aikana puoleensa prostituutiota sekä nais- ja lapsikauppaa, AM\ doc 15/88 PE v01-00

16 Tarkistus 53 Johdanto-osan I kappale I. katsoo, että urheilu (poistetaan) edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien Lissabonin tavoitteiden saavuttamista, että sitä voidaan käyttää välineenä paikallisessa ja alueellisessa sekä maaseudun kehittämisessä ja että se voidaan yhdistää matkailuun pyrittäessä uudistamaan perusrakenteita ja luomaan uusia kumppanuuksia urheilu- ja vapaa-ajanpalvelujen rahoittamista varten, Tarkistus 54 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että Itävallan puheenjohtajakaudella vuonna 2006 esitellyn tutkimuksen mukaan urheilu tuotti lisäarvoa 407 miljardia euroa vuonna 2004, mikä vastaa 3,7:ää prosenttia EU:n BKT:sta, ja että se työllisti 15 miljoonaa ihmistä eli 5,4 prosenttia työvoimasta, Tarkistus 55 Johdanto-osan I b kappale (uusi) I b. katsoo, että suurimalla osalla urheilutoiminnasta ei tavoitella voittoa ja että kaikille avointa urheilutoimintaa pystytään usein järjestämään ainoastaan julkisten varojen tuella, PE v /88 AM\ doc

17 Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 56 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä, kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., ja että valtion omistamista tai valtuuttamista veikkaus- ja vedonlyöntitoimista saadut varat ovat merkittävin tulonlähde useissa EU:n jäsenvaltioissa, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 57 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheilusarjojen ja -liittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki, valtion omistamista tai valtuuttamista veikkaus- ja vedonlyöntitoimista saadut varat jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 58 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen ja -sarjojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki, veikkauksista saadut varat jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 59 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten vedonlyöntimonopolien AM\ doc 17/88 PE v01-00

18 keräämät tulot, seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistus 60 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, sarjojen ja urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 61 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että huipputason ammattilaisten urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 62 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, veikkaukset, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., PE v /88 AM\ doc

19 Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 63 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, veikkaukset, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus 64 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että valtion omistamien tai sen lisenssillä toimivien yleishyödyllisten rahapeli- ja arpajaiselinten harrastelijaurheilulle myöntämä rahoitus on välttämätöntä Euroopan unionin alueella toimivien urheilujärjestöjen kannalta; katsoo, että tähän mennessä ei ole esitetty ehdotuksia tai käyty vakavia keskusteluja muista kestävistä ja poliittisesti toteutettavissa olevista ratkaisuista kyseisistä rahanlähteistä saatujen varojen ennakoidun huomattavan vähenemisen korvaamiseksi, mikäli voittoa tavoittelevat yritykset saisivat luvan toimia jäsenvaltioissa, joiden rahapelipolitiikka on tähän saakka ollut tiukkaa, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 65 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että yleistyvä digitaalinen piratismi (ja erityisesti urheilutapahtumien luvattomat suorat lähetykset tai uusinnat) on merkittävä uhka urheilualalla, vaikka ongelmasta ei tiedetä laajasti, AM\ doc 19/88 PE v01-00

20 Tarkistus 66 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että julkinen tuki on tärkeää ruohonjuuritason urheilulle ja kansanliikunnalle, kun se myönnetään yhteisön lainsäädännön mukaisesti, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 67 Johdanto-osan K kappale K. katsoo, että jäsenvaltiot eivät ole määritelleet selkeästi urheilun käsitettä eivätkä ne ole päättäneet, onko siinä kyse yleishyödyllisistä palveluista, joiden perusteella voitaisiin perustella tiettyjä taloudellisia etuja (esimerkiksi verokevennykset), mutta jotka toisivat myös mukanaan tiettyjä velvoitteita urheilulle, Or. de Tarkistus 68 Johdanto-osan K a kappale (uusi) K a. katsoo, että koska lahjoitusten ja valtoin rahoitusosuudet ovat laskeneet, valtaosan voittoa tavoittelemattomista urheilujärjestöistä on kerättävä tuloja jonkinlaisen kaupallisen toiminnan avulla, jotta ne voisivat saavuttaa yhteiskunnalliset tavoitteensa tehokkaasti, ja näin ollen ne kuuluvat EU:n lainsäädännön piiriin, Tarkistus 69 Johdanto-osan K b kappale (uusi) K b. katsoo, että järjestetty urheilutoiminta on lähes kaikissa jäsenvaltioissa erityisten voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden järjestämää ruohonjuuritason toimintaa ja vapaaehtoisten työntekijöiden varassa ja että se saa määrätynlaisen PE v /88 AM\ doc

21 oikeushenkilöyden tai oikeudellisen aseman, mikä vaaditaan edellytyksenä monille taloudellisille eduille tai veroeduille, Tarkistus 70 Johdanto-osan K c kappale (uusi) K c. katsoo, että taloudelliset ja yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset, jotka ovat samat suurimmassa osassa jäsenvaltioita, kuten lisääntyvä kaupallistuminen, julkisten menojen haasteet, osallistujien kasvava määrä ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrän pysyminen samana, ovat aiheuttaneet uusia haasteita urheiluelämän organisoitumiselle Euroopassa, Tarkistus 71 Johdanto-osan K d kappale (uusi) K d. katsoo, että on otettava huomioon urheilujärjestöjen ja niitä edustavien elinten, kuten ammattilaistason kilpailuja järjestävien tahojen riippumattomuus sekä se tosiasia, että vastuu järjestelyistä lankeaa pääasiassa urheiluelinten hallituksille ja osaksi jäsenvaltioille sekä työmarkkinaosapuolille, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 72 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että ammattilaisurheilun taloudelliset näkökohdat kuuluvat EY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan, kun otetaan huomioon Nizzan julistuksessa esille tuodut urheilun erityispiirteet, AM\ doc 21/88 PE v01-00

22 Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus 73 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun siinä määrin kuin on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 74 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten EY:n perustamissopimuksen 13 artikla, jolla säädetään sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 75 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, että tietyissä tapauksissa, kun otetaan huomioon urheilun erityisluonne, rajalliset ja oikeasuhteiset rajoitukset vapaalle liikkuvuudelle saattavat olla asianmukaisia, hyödyllisiä ja tarpeellisia urheilun edistämiseksi jäsenvaltioissa, PE v /88 AM\ doc

23 Tarkistus 76 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten edustuksellisen ja osallistuvan demokratian periaate eurooppalaisten urheiluinstituuttien päättävissä elimissä, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, ettei urheilua voida kuitenkaan rinnastaa suoraan tavanomaiseen taloudelliseen toimintaan sen erityisten ominaispiirteiden vuoksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 77 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, ettei urheilua voida kuitenkaan rinnastaa suoraan tavanomaiseen taloudelliseen toimintaan sen erityisten ja yksilöllisten ominaispiirteiden vuoksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 78 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kaikenlaisen syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo (poistetaan), AM\ doc 23/88 PE v01-00

24 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 79 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan huipputason ammattiurheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Tarkistus 80 Johdanto-osan L a kappale (uusi) L a. katsoo, että eurooppalaisen urheilun erityisluonnetta voidaan tarkastella kahdelta kannalta: a) urheilutapahtumien ja -sääntöjen erityisluonne ja b) urheilurakenteiden erityisluonne (urheilujärjestöjen itsenäisyys ja moninaisuus, urheilun organisoituminen kansallisella tasolla, yhden ainoan lajikohtaisen liiton periaate jne.), Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 81 Johdanto-osan L a kappale (uusi) L a. katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tulevan 149 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön on edistettävä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta urheilukilpailuissa; katsoo myös, että kilpailusääntöjen soveltaminen urheiluun kasvattaa eroja urheiluseurojen välillä siten, että rikkaimmat hyötyvät ja urheilukilpailujen oikeudenmukaisuus kärsii, mikä on vastoin edellä mainitussa 149 artiklassa määritettyä tavoitetta, Or. fr PE v /88 AM\ doc

25 Tarkistus 82 Johdanto-osan L b kappale (uusi) L b. katsoo, että kansallisilla urheilujoukkueilla on merkittävä asema oman toimintansa vakiinnuttamisessa, mutta myös koska ne varmistavat yhteisvastuullisuuden ruohonjuuritason urheilussa, ja tämän vuoksi niitä olisi tuettava, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 83 Johdanto-osan M kappale M. katsoo, että puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien palkkatason nousu joissakin lajeissa ovat johtaneet pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun ja että tämän vuoksi jäsenvaltioissa on tarvetta urheilumanagereiden ja pelaaja-agenttien erityiskoulutukselle, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 84 Johdanto-osan M kappale M. katsoo, että puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien palkkatason nousu joissakin huippu-urheilulajeissa ovat johtaneet pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun, Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 85 Johdanto-osan N kappale N. katsoo, että koska urheilu on vahvasti kansainvälinen ala, siihen liittyvään lahjontaan liittyy usein valtioiden välisiä näkökohtia ja että hallintoelinten kohdatessa valtioiden välisen Euroopan laajuisen lahjonnan ongelman niiden on voitava pyytää AM\ doc 25/88 PE v01-00

26 komissiolta apua, mikäli ja kun ne sitä tarvitsevat, Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 86 Johdanto-osan O kappale O. katsoo, että lisenssijärjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki huipputason ammattilaisseurat noudattavat samoja varainhoitoa ja avoimuutta koskevia perussääntöjä, ja että niiden on oltava kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten mukaisia eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen urheilun asianmukaiseen organisointiin ja toimeenpanoon liittyvien oikeutettujen päämäärien kannalta, Tarkistus 87 Johdanto-osan O kappale O. katsoo, että kilpailunjärjestäjien hyväksymien lisenssijärjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki seurat noudattavat samoja varainhoitoa ja avoimuutta koskevia perussääntöjä, ja että niiden on oltava kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten mukaisia eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen urheilun asianmukaiseen organisointiin ja toimeenpanoon liittyvien oikeutettujen päämäärien kannalta, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 88 Johdanto-osan O a kappale (uusi) O a. katsoo, että Euroopassa ammattiurheilua edustavilla elimillä (urheiluliitot, sarjat ja urheiluliittojen kansainväliset liitot) ei ole käytössä kaikkia niitä suojatoimenpiteitä, joiden avulla ne voisivat taata täysin tyydyttävän sääntelyn toteuttamisen, ja niiden oikeudelliset valtuudet ovat rajalliset ja ne hoitavat sekä kaupallisen toimijan että sääntelystä vastaavan toimijan tehtäviä, joita on vaikea sovittaa yhteen, PE v /88 AM\ doc

27 Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Jacek Protasiewicz Tarkistus 89 Johdanto-osan P kappale P. katsoo, että mediaoikeuksista on tullut ammattilaisurheilun tärkein tulonlähde Euroopassa, että saatuja tuloja sijoitetaan muun muassa ruohonjuuritason urheiluharjoituksiin ja -tiloihin ja yhteisön hankkeisiin ja että toisaalta urheilun mediaoikeudet usein takaavat monille mediaoperaattoreille sisällön saannin, Tarkistus 90 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että järjestäytyneen urheilun luonteesta johtuen Euroopan tason urheilurakenteet eivät tavallisesti ole yhtä kehittyneitä kuin kansallisen ja kansainvälisen tason rakenteet ja että lisäksi eurooppalainen urheiluelämä on yleensä järjestäytynyt koko maanosan laajuisesti eikä EU:n 27 jäsenvaltion tasolla, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 91 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, ja että unionin on otettava toiminnassaan huomioon urheilua koskevat näkökohdat erityisesti urheilujärjestöjen itsehallinnon, erityisluonteen ja itsesäätelyn kunnioittamiseksi ja urheilun edistämiseksi Euroopan unionin tasolla, AM\ doc 27/88 PE v01-00

28 Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus 92 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että urheiluun liittyvä vedonlyöntitoiminta on kehittynyt ilman valvontaa (erityisesti valtioiden rajat ylittävä vedonlyönti Internetissä), että otteluja on järjestetty etukäteen ja että viimeaikoina on paljastunut vedonlyöntiskandaaleja Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 93 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, ja että unionin on otettava toiminnassaan huomioon urheilua koskevat näkökohdat erityisesti urheilun edistämiseksi Euroopan unionin tasolla, Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus 94 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 95 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, PE v /88 AM\ doc

29 Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 96 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 97 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että vedonlyöntiskandaalit ja etukäteen järjestetyt ottelutulokset ovat lisääntyneet, mikä vaarantaa urheilun ja urheilukilpailujen koskemattomuuden, Tarkistus 98 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että kaikkien sidosryhmien välillä käydyn jäsennellyn vuoropuhelun päätelmillä on tärkeä asema urheilun erityisluonteen ymmärtämisessä, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 99 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, AM\ doc 29/88 PE v01-00

30 Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 100 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 101 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 102 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, Tarkistus 103 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että Euroopan tasolla käytävän yhteiskunnallisen vuoropuhelun avulla voitaisiin puuttua työnantajien ja urheilijoidenkin myöntämiin ongelmiin muun muassa tarkastelemalla niiden välisiä suhteita koskevia sopimuksia sekä työoloja PE v /88 AM\ doc

31 alalla, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 104 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 105 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että vedonlyöntiskandaalit ja etukäteen järjestetyt ottelutulokset ovat lisääntyneet, mikä vaarantaa urheilun ja urheilukilpailujen koskemattomuuden, Tarkistus kohta (uusi) -1. panee tyytyväisenä merkille urheilua koskevan valkoisen kirjan julkaisemisen ja toivoo, että sitä käytettäisiin lähtökohtana urheilumaailman ja komission väliselle hedelmälliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle; arvostaa sitä, että komissio tuo esiin urheilun merkityksen antamalla tämän valkoisen kirjan; AM\ doc 31/88 PE v01-00

32 Tarkistus kohta 1. kehottaa EU:ta Maailman antidopingtoimiston (WADA) jäsenenä luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus kohta 1. kehottaa jäsenvaltioita luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston, Europolin ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Tarkistuksen esittäjä(t): Cornelis Visser Tarkistus kohta 1. kehottaa jäsenvaltioita ensiksi vahvistamaan nykyisiä verkostoja ja vasta sen jälkeen luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston ja Interpolin välisiä uusia kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Or. nl PE v /88 AM\ doc

33 Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. kehottaa harjoittamaan dopingin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan pyrkivää politiikkaa ja korostaa tarvetta torjua väärinkäytöksiä tarkastusten, tutkimuksen, testausten sekä riippumattomien lääkäreiden harjoittaman pitkäaikaisseurannan avulla sekä koulutuksen ja samanaikaisesti ennaltaehkäisyn ja valmennuksen kautta; kehottaa ammattilaisseuroja ja urheilujärjestöjä antamaan dopingin käytön torjumista koskevan lupauksen ja seuraamaan lupauksen pitämistä riippumattomin sisäisin ja ulkoisin tarkastuksin; Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. suosittelee, että dopingin käytön ennaltaehkäisy ja torjunta pitäisi ottaa erittäin vakavasti jäsenvaltioissa; kehottaa harjoittamaan dopingin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan pyrkivää politiikkaa kansainvälisellä tasolla ja korostaa tarvetta torjua väärinkäytöksiä tarkastusten, tutkimuksen, testausten sekä riippumattomien lääkäreiden harjoittaman pitkäaikaisseurannan avulla sekä samanaikaisesti koulutuksen ja valmennuksen kautta; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. katsoo, että urheilun erityisluonteen vuoksi komission lähestymistapa urheiluun ei saisi olla enää tapauskohtaista, vaan sen olisi perustuttava selkeisiin ohjeisiin, jotka takaavat oikeusvarmuuden; AM\ doc 33/88 PE v01-00

34 Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yhteisestä oikeudellisesta toimintatavasta dopingin osalta, jotta voitaisiin luoda samanlaiset oikeudelliset puitteet kaikkiin jäsenvaltioihin ja määrittää yhteiset kannat Maailman antidopingtoimiston, Unescon ja Euroopan neuvoston toimintaa varten; Tarkistus b kohta (uusi) 1 b. kehottaa kehittämään dopingin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman seuraaviin EU:n alueella (Lontoossa vuonna 2012) pidettäviin olympialaisiin mennessä; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus b kohta (uusi) 1 b. pyytää Euroopan komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon urheilun erityisluonteen ja takaamaan paremman oikeusvarmuuden laatimalla selkeät ohjeet siitä, kuinka EU:n lainsäädäntöä sovelletaan eurooppalaiseen urheiluun; Tarkistus c kohta (uusi) 1 c. kehottaa niitä jäsenvaltioita allekirjoittamaan urheiludopingin torjuntaa koskevan Unescon yleissopimuksen, jotka eivät ole sitä vielä tehneet; PE v /88 AM\ doc

35 Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus c kohta (uusi) 1 c. vahvistaa, että EU:n syrjimättömyyttä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan perustasolla Euroopan urheilualaan, ja kehottaa Euroopan komissiota varmistamaan, että kaikki poikkeamat urheilun erityisluonteen takia ovat edelleen sekä sallittuja että soveltamisalaltaan rajoitettuja; Tarkistus d kohta (uusi) 1 d. katsoo, että dopingia koskevalle tutkimukselle olisi annettava rahoitusta tutkimuksen puiteohjelman kansanterveyttä koskevan ohjelman yhteydessä; Tarkistus e kohta (uusi) 1 e. muistuttaa urheilujärjestöjä siitä, että urheilukilpailujen aikataulujen suunnittelussa olisi otettava huomioon urheilijoiden terveys, jotta vältettäisiin dopingiin turvautuminen kohtuuttoman kuormitettujen aikataulujen perusteella; Tarkistus f kohta (uusi) 1 f. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Pierre de Coubertin AM\ doc 35/88 PE v01-00

36 -toimintasuunnitelman 4 ja 5 kohdat, jotta edistettäisiin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston (WADA) hyväksymien laboratorioiden ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa, ja jotta aktiivisesti helpotettaisiin ja tuettaisiin jäsenvaltioiden kansallisten dopinginvastaisten järjestöjen verkoston perustamista; Tarkistus a kohta (uusi) 2 a. pyytää komissiota selvittämään, kuinka voidaan ryhtyä toteuttamaan valkoisen kirjan suositusta siitä, että laittomia dopingaineita kohdeltaisiin samalla tavalla kuin laittomia huumeita koko EU:n alueella; Tarkistus b kohta (uusi) 2 b. kehottaa komissiota perustamaan heti EU:n oikeudellisten puitteiden salliessa eurooppalaisen antidopingviraston, joka koordinoisi alan toimintoja EU:n tasolla ja täydentäisi nykyisten kansainvälisten järjestöjen toimintaa; katsoo, että viraston olisi keskitettävä toimintansa ruohonjuuritason urheiluun ja erityisesti dopingaineiden kansaterveyttä koskeviin riskeihin sekä dopingin torjunnassa ennaltaehkäiseviin toimiin painottaen erityisesti kasvatuksellisia ja koulutuksellisia näkökohtia; Tarkistus c kohta (uusi) 2 c. kehottaa jäsenvaltioita valistamaan ja kouluttamaan nuoria kilpaurheilijoita perusteellisemmin suoritusta parantavista aineista, näitä kiellettyjä aineita PE v /88 AM\ doc

37 sisältävistä reseptilääkkeistä ja niiden vaikutuksista terveyteen; Tarkistuksen esittäjä(t): Cornelis Visser Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta, mitä varten tarvitaan tiukempia valvontatoimia ja säännöllistä koulutuksen tarkkailua sen laadun takaamiseksi, sekä tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia urheilijoiden henkisten, koulutukseen liittyvien ja ammatillisten etujen valvomiseksi; Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta, tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia ja edistävät arvoja, jotka ovat tärkeitä ammattiurheilulle; Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta kiinnittäen erityistä huomiota nuorimpien koulutukseen sekä tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia urheilijoiden henkisten, koulutukseen liittyvien ja ammatillisten etujen valvomiseksi; AM\ doc 37/88 PE v01-00

38 Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen myöntää eurooppalainen palkinto kouluille, jotka aktiivisesti tukevat ja edistävät liikuntaa osana koulutusta; Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan lisätoimia, joilla edistetään urheilua ja liikuntaa merkittävänä tekijänä kansallisten koulutusstandardien nostamisessa, ja hyödyntämään täysimääräisesti yhteisön ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet, jotka liittyvät liikkuvuuteen kaikilla koulutustasoilla, ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa urheilijoiden kansallisuuteen katsomatta; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla PE v /88 AM\ doc

39 vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota kehittämään ja julkaisemaan yhdessä urheiluliittojen kanssa liikuntaa koskevat Euroopan suuntaviivat ja suositukset vuoden 2008 loppuun mennessä; Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. katsoo komission tavoin, että nuoriin lahjakkaisiin urheilijoihin sijoittaminen on erittäin tärkeää urheilun kestävälle kehitykselle, ja uskoo, että urheiluliike kohtaa todellisen haasteen pelaajien paikallisen koulutuksen takaamisessa; uskoo, että omassa seurassa valmennettuja pelaajia koskevia UEFA:n sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä muissa liitoissa, sarjoissa ja seuroissa; AM\ doc 39/88 PE v01-00

40 Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. viittaa tässä yhteydessä Euroopan unionin tehtävään, josta on säädetty Lissabonin sopimuksessa ja joka koskee urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojelemista; Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä; tunnustaa mediaoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista saatujen tulojen merkityksen elvyttämiseen ja yhteisön hankkeisiin liittyvien menojen lisääntyessä; PE v /88 AM\ doc

41 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus kohta 4. suosittaa, että kotimaisten kilpailujärjestäjien, sarjojen, seurojen ja julkisten viranomaisten kanssa yhteistyötä tekevät jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä; Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä, ja painottaa tässä yhteydessä, että urheilulla voidaan edistää merkittävästi sosiaalista osallisuutta; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia AM\ doc 41/88 PE v01-00

42 mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita olemaan suhtautumatta urheiluun ainoastaan vammattomien etuoikeutena vaan näkemään sen myös tärkeänä välineenä vammaisten kuntouttamisessa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä; kannustaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan käytännön toimenpiteitä ja aloitteita, joiden avulla edistetään vammaisten osallisuutta perinteisillä urheilualoilla; Or. it Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. korostaa urheilun merkitystä koulutuksessa, sellaisten arvojen kuin suvaitsevuuden, rehellisyyden ja reilun pelin hengen opettamisessa nuorille sekä ennaltaehkäisevänä terveydenhoidon muotona, erityisesti liikalihavuuden torjumisessa; PE v /88 AM\ doc

43 Or. pl Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen edistää urheilua ja liikuntaa kansallisten koulutusstandardeihin liittyvinä merkittävinä tekijöinä koulujen houkuttelevuuden ja akateemisten standardien kohottamiseksi; Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. on pahoillaan siitä, että jäsenvaltioiden hallitusten käytäntönä on myydä koulujen leikkikenttiä asuntorakentamiseen; katsoo, että jäsenvaltioita olisi kannustettava takaamaan, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja leikkiä liikunnallisia leikkejä koulussa; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus b kohta (uusi) 4 b. pyytää, että vuoden 2009 talousarvioon lisätään erityinen budjettikohta urheilun pilottihankkeita varten; tunnustaa, että Pierre de Coubertin -toimintasuunnitelmassa mainittujen monilukuisten toimien täytäntöönpanoprosessin aloittaminen on välttämätöntä, koska EU:n erityinen urheilun rahoitusohjelma on toiminnassa vasta vuonna 2011 edellyttäen, että kaikki 27 jäsenvaltiota ratifioivat Lissabonin sopimuksen; AM\ doc 43/88 PE v01-00

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VALKOINEN KIRJA URHEILUN VALKOINEN KIRJA. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VALKOINEN KIRJA URHEILUN VALKOINEN KIRJA. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.07.2007 KOM(2007) 391 lopullinen VALKOINEN KIRJA URHEILUN VALKOINEN KIRJA (komission esittämä) {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935} {SEK(2007) 936} FI

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10.7.2012 2011/0344(COD) TARKISTUKSET 46-185 Mietintöluonnos Kinga Göncz (PE491.176v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0275/2008 27.6.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2010/2272(INI) 3.5.2011 TARKISTUKSET 1-58 Oreste Rossi (PE460.915v01-00) vammaisten liikkuvuudesta

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 2. syyskuuta 2002 PE 316.370/1-59 TARKISTUKSET 1-59 Mietintöluonnos (PE 316.370) Herman Schmid Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI))

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI)) P5_TA(2002)0398 Daphne-ohjelma (2000 2003) Euroopan parlamentin päätöslauselma vuosien 2000 2003 Daphne-ohjelman välitarkistuksesta (2001/2265(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon vuosien 2000

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

16.10.2013 A7-0306/1. Tarkistus 1 Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers EFD-ryhmän puolesta

16.10.2013 A7-0306/1. Tarkistus 1 Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers EFD-ryhmän puolesta 16.10.2013 A7-0306/1 Tarkistus 1 Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Tadeusz Cymański, Philippe de Villiers EFD-ryhmän puolesta Mietintö Edite Estrela Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0143(CNS) 18.12.2008 TARKISTUKSET 5-23 Mietintöluonnos Ieke van den Burg (PE416.275v01-00) direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE IX EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0157(COD) 22.10.2008 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO 9.6.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 169/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA LIIKENNE JA MATKAILU RIKIN OKSIDIPÄÄSTÖJEN VALVONTA- ALUEIDEN MAHDOLLINEN LAAJENTAMINEN EU:SSA KOKO EUROOPAN RANNIKOLLE JA SEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot