EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta PE v01-00 TARKISTUKSET Mietintöluonnos Manolis Mavrommatis urheilua koskevasta valkoisesta kirjasta (2007/2261(INI)) (PE v01-00) Päätöslauselmaesitys Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 1 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee urheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 2 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee urheilua, AM\ doc PE v01-00

2 Tarkistus 3 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 149 artiklan, sellaisena kuin ne esitetään luonnoksessa Lissabonin sopimukseksi, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 4 Johdanto-osan -1 a viite (uusi) ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 149 artiklan, joka koskee EU:n myötävaikuttamista Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, Tarkistus 5 Johdanto-osan 9 viite ottaa huomioon vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön ja vuoden 2007 uudistetun version, Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 6 Johdanto-osan 9 a viite (uusi) ottaa huomioon jalkapalloilun yhteydessä esiintyvän rasismin poistamisesta 14. maaliskuuta 2006 antamansa kannanoton, PE v /88 AM\ doc

3 Tarkistus 7 Johdanto-osan 9 b viite (uusi) ottaa huomioon ensimmäisen eurooppalaisen urheiluhallintoa käsittelevän Rules of the Game -konferenssin (Bryssel, helmikuuta 2001) raportin ja päätelmät, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 8 Johdanto-osan -A kappale (uusi) -A. ottaa huomioon, että eurooppalainen urheiluelämä on erottamaton osa eurooppalaista identiteettiä, kulttuuria ja kansalaisuutta, Tarkistus 9 Johdanto-osan -A kappale (uusi) -A. katsoo, että eurooppalainen urheiluelämä perustuu urheiluseuroissa ja -liitoissa aktiivisesti toimivien miljoonien urheilijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja kannattajien sitoutumiseen ja innostukseen ja että tämän laajalle levinneen ilmiön ansiosta on kehittynyt useita ansiokkaita nais- ja miesurheilijoita sekä urheilujoukkueita ja urheilu on saavuttanut erittäin arvostetun aseman yhteiskunnassamme, mikä ilmenee urheilutapahtumien valtavasta suosiosta, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 10 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että urheilulla on tärkeä asema eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja että uudet AM\ doc 3/88 PE v01-00

4 uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat toisinaan kilpaurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 11 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että urheilulla on tärkeä asema eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat toisinaan kilpaurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 12 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta, vedonlyöntipetokset ja rahanpesu koskevat urheilua, Tarkistus 13 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu kuitenkin koskevat urheilua, PE v /88 AM\ doc

5 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 14 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, lahjonta ja rahanpesu koskevat huipputason ammattiurheilua, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 15 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että uudet uhkat ja haasteet kuten kaupalliset paineet, nuorten pelaajien hyväksikäyttö, doping, rasismi, väkivalta, etukäteen sovitut ottelut, lahjonta ja rahanpesu koskevat urheilua, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet Tarkistus 16 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että 149 artiklan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella, EU pyrkii kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 17 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että urheilulla on erityinen yhteiskunnallinen asema sosiaalista osallisuutta ja integraatiota edistävänä välineenä ja että se edistää merkittävästi tiedottamista AM\ doc 5/88 PE v01-00

6 yhteiskunnallisista, kulttuurillisista ja koulutuksellisista arvoista, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania Tarkistus 18 Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että urheilu on merkittävä väline sosiaalista osallisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisessä, Or. it Tarkistus 19 Johdanto-osan A b kappale (uusi) A b. katsoo, että urheilu voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeiden arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, yhteisvastuullisuuden, sääntöjen noudattamisen, joukkuehengen ja itsekurin kehittämiseen ja edistämiseen, Tarkistus 20 Johdanto-osan A c kappale (uusi) A c. katsoo, että vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan varaan perustuvalla urheilulla on eurooppalaisessa yhteiskunnassa erityisen merkittävä asema niin terveyden, koulutuksen, sosiaalisen integraation kuin kulttuurillisten arvojenkin kannalta, PE v /88 AM\ doc

7 Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 21 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että tapauskohtainen lähestymistapa urheilun erityisluonteen huomioon ottamiseksi ei ole urheilujärjestöjen näkökulmasta tyydyttävä ja että se vahvistaa nykyistä oikeudellista epävarmuutta; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla kunnioittaen kuitenkin samalla urheilujärjestöjen itsehallintoa, erityisluonnetta ja itsesäätelyä, mikäli ne täydentävät ja edistävät kansallisten liittojen, sarjojen ja hallintojen sekä kansallisen kilpailun pyrkimyksiä, Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus 22 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että tapauskohtainen lähestymistapa urheilun erityisluonteen huomioon ottamiseksi ei ole urheilujärjestöjen näkökulmasta tyydyttävä ja että se vahvistaa nykyistä oikeudellista epävarmuutta; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla kunnioittaen kuitenkin samalla urheilujärjestöjen itsehallintoa, erityisluonnetta ja itsesäätelyä, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 23 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun; katsoo, että Meca-Medina -asian tuomiolla vahvistettu ja valkoisessa kirjassa komission kannattama tapauskohtainen lähestymistapa vahvistaa oikeudellista epävarmuutta eikä sovellu urheilun erityisluonteen huomioonottamiseen; katsoo lisäksi, että on syytä lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla Lissabonin sopimuksen 149 artiklan voimaantuloon valmistautumiseksi, AM\ doc 7/88 PE v01-00

8 Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus 24 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että uudistussopimuksen ja sen uuden 149 artiklan ratifioimisen vuoksi on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun ja lisätä urheiluun liittyviä toimia EU:n tasolla ottaen samalla huomioon alan erityisluonteen, Tarkistus 25 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 149 artiklan voimaantuloon valmistautumiseksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 26 Johdanto-osan B kappale B. katsoo, että on syytä antaa strategista suuntaa urheilun asemalle Euroopassa selventämällä EU:n lainsäädännön soveltamista urheiluun (poistetaan), PE v /88 AM\ doc

9 Tarkistus 27 Johdanto-osan B a kappale (uusi) B a. katsoo, että urheilutoimintaa järjestetään ylivoimaisesti eniten amatööripohjalta, Tarkistus 28 Johdanto-osan B b kappale (uusi) B b. katsoo, että ammattiurheilun merkitys kasvaa entisestään, mikä auttaa vahvistamaan urheilun asemaa yhteiskunnassa, Tarkistus 29 Johdanto-osan B c kappale (uusi) B c. katsoo, että urheilualan vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä edistää paikallistasolla demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta; katsoo myös, että vapaaehtoistoiminnalla on olennaista taloudellista arvoa, sillä ilman vapaaehtoistyöntekijöitä urheilutoiminnasta tulisi huomattavasti kalliimpaa ja suuri osa urheiluun liittyvästä sosiaalisesta toiminnasta loppuisi, Tarkistus 30 Johdanto-osan B d kappale (uusi) B d. katsoo, että vapaaehtoistoimintaan perustuvia urheilurakenteita ja urheilualan vapaaehtoistyötä on edistettävä sellaisilla toimenpiteillä, joilla tarjotaan asianmukainen suojelu vapaaehtoistyöntekijöille ja tunnustetaan heidän työnsä taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys, AM\ doc 9/88 PE v01-00

10 Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 31 Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että perus- ja keskiasteen koulutuksessa liikuntatunteja on vähennetty viimeisen vuosikymmenen aikana ja että jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja liikuntatilojen ja -varusteiden osalta, Or. de Tarkistus 32 Johdanto-osan D kappale (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 33 Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että dopingilla rikotaan avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta mahdollisesti asettaen alan ammattilaisille kohtuuttomia paineita, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 34 Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että dopingilla rikotaan avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta (poistetaan), PE v /88 AM\ doc

11 Or. de Tarkistus 35 Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että maailman antidopingtoimiston (WADA) toiminta keskittyy lähinnä huippu-urheiluun, Tarkistus 36 Johdanto-osan D b kappale (uusi) D b. katsoo, että EU:n tasolla toteutettujen toimien olisi täydennettävä muiden toimijoiden toteuttamia toimia ilman, että puututaan toimivallan nykyiseen jakoon, Tarkistus 37 Johdanto-osan D c kappale (uusi) D c. katsoo, että yhtenäisempi lähestymistapa dopingin torjuntaan olisi eduksi EU:lle, koska se mahdollistaisi etenkin yhteisten kantojen laatimisen WADAa, Unescoa ja Euroopan neuvostoa varten sekä tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihdon hallitusten, kansallisten antidopingtoimikuntien ja laboratorioiden välillä, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 38 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miesurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU- AM\ doc 11/88 PE v01-00

12 kansalaisten syrjintää kansalaisuuden tai sukupuolen perusteella, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 39 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miesurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EUkansalaisten ja EU:n alueella asuvien syrjintää (poistetaan), Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 40 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille nais- ja miespuolisille huipputason ammattiurheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU-kansalaisten syrjintää kansalaisuuden perusteella, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 41 Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että nuorille ja lahjakkaille urheilijoille suunnattujen koulutusohjelmien on oltava kaikille miehille ja naisille avoimia ja eivätkä ne saa aiheuttaa EU-kansalaisten syrjintää sukupuolen tai kansalaisuuden perusteella, Or. fr PE v /88 AM\ doc

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Ewa Tomaszewska Tarkistus 42 Johdanto-osan F kappale F. katsoo, että kaikilla kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus harrastaa urheilua ja tämän vuoksi olisi tutkittava tiettyjen ryhmien kuten vammaisten, maahanmuuttajien ja epäsuotuisammissa oloissa elävien henkilöiden erityistarpeita ja että erityisesti vammaisia urheilijoita olisi kohdeltava tasavertaisesti muiden urheilijoiden kanssa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisten sosiaalietuuksien osalta, Or. pl Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 43 Johdanto-osan F kappale (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 44 Johdanto-osan G kappale G. katsoo, että urheilu kuuluu kaikille kansalaisille riippumatta sukupuolesta, rodusta, iästä, vammaisuudesta, uskonnosta, kansalaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta taikka sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta, että urheilu voi edistää sosiaalista osallisuutta ja integraatiota ja että EU on toistuvasti tuominnut kaikenlaiset väkivallan, rasismin ja muukalaisvihan ilmaukset, Tarkistus 45 Johdanto-osan G a kappale (uusi) G a. katsoo, että on otettava huomioon Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden (2004) aikana saadut kokemukset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston AM\ doc 13/88 PE v01-00

14 18. joulukuuta 2006 antama suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, Tarkistus 46 Johdanto-osan H kappale H. katsoo, että vuonna 2003 hyväksytyn maailman antidopingsäännöstön ansiosta on voitu luoda yhteiset standardit kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseksi (poistetaan), Tarkistus 47 Johdanto-osan H a kappale (uusi) H a. katsoo, että urheilu tarjoaa nuorille kiinnostavia mahdollisuuksia osallistua ja sitoutua henkilökohtaisella tasolla yhteiskunnan toimintaan ja voi auttaa ohjaamaan heitä pois rikollisuudesta, Tarkistus 48 Johdanto-osan H b kappale (uusi) H b. katsoo, että urheilutapahtumien yhteydessä esiintyvän väkivallan ongelmaa ei ole vielä ratkaistu ja että sitä voi esiintyä monessa eri muodossa, PE v /88 AM\ doc

15 Tarkistus 49 Johdanto-osan H c kappale (uusi) H c. katsoo, että urheilulla voi olla merkitystä useissa EU:n ulkosuhteisiin liittyvissä asioissa, kuten ulkoisissa avustusohjelmissa, sillä se edistää kumppanimaiden kanssa käytävää vuoropuhelua EU:n diplomaattisissa suhteissa, Tarkistus 50 Johdanto-osan H d kappale (uusi) H d. katsoo, että on otettava huomioon komission ja FAn vuonna 2006 allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja, jolla pyritään tekemään jalkapallosta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kehitystä edistävä voima, Tarkistus 51 Johdanto-osan H e kappale (uusi) H e. katsoo, että eurooppalaisten urheilujärjestöjen, urheilutapahtumien järjestäjien ja kaikkien asiasta vastaavien tahojen on asetettava itselleen ympäristötavoitteita varmistaakseen, että niiden toiminta on kestävää ympäristön kannalta, Tarkistus 52 Johdanto-osan H f kappale (uusi) H f. katsoo, että suuret urheilukilpailut vetävät tapahtuman aikana puoleensa prostituutiota sekä nais- ja lapsikauppaa, AM\ doc 15/88 PE v01-00

16 Tarkistus 53 Johdanto-osan I kappale I. katsoo, että urheilu (poistetaan) edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien Lissabonin tavoitteiden saavuttamista, että sitä voidaan käyttää välineenä paikallisessa ja alueellisessa sekä maaseudun kehittämisessä ja että se voidaan yhdistää matkailuun pyrittäessä uudistamaan perusrakenteita ja luomaan uusia kumppanuuksia urheilu- ja vapaa-ajanpalvelujen rahoittamista varten, Tarkistus 54 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että Itävallan puheenjohtajakaudella vuonna 2006 esitellyn tutkimuksen mukaan urheilu tuotti lisäarvoa 407 miljardia euroa vuonna 2004, mikä vastaa 3,7:ää prosenttia EU:n BKT:sta, ja että se työllisti 15 miljoonaa ihmistä eli 5,4 prosenttia työvoimasta, Tarkistus 55 Johdanto-osan I b kappale (uusi) I b. katsoo, että suurimalla osalla urheilutoiminnasta ei tavoitella voittoa ja että kaikille avointa urheilutoimintaa pystytään usein järjestämään ainoastaan julkisten varojen tuella, PE v /88 AM\ doc

17 Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 56 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä, kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., ja että valtion omistamista tai valtuuttamista veikkaus- ja vedonlyöntitoimista saadut varat ovat merkittävin tulonlähde useissa EU:n jäsenvaltioissa, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 57 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheilusarjojen ja -liittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki, valtion omistamista tai valtuuttamista veikkaus- ja vedonlyöntitoimista saadut varat jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 58 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen ja -sarjojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki, veikkauksista saadut varat jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 59 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten vedonlyöntimonopolien AM\ doc 17/88 PE v01-00

18 keräämät tulot, seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistus 60 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, sarjojen ja urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 61 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että huipputason ammattilaisten urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus 62 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, veikkaukset, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, tuotemyynti, julkinen tuki jne., PE v /88 AM\ doc

19 Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 63 Johdanto-osan J kappale J. katsoo, että urheilujärjestöillä on monia tulolähteitä kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäinen tulonsiirto, veikkaukset, tuotemyynti, julkinen tuki jne., Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus 64 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että valtion omistamien tai sen lisenssillä toimivien yleishyödyllisten rahapeli- ja arpajaiselinten harrastelijaurheilulle myöntämä rahoitus on välttämätöntä Euroopan unionin alueella toimivien urheilujärjestöjen kannalta; katsoo, että tähän mennessä ei ole esitetty ehdotuksia tai käyty vakavia keskusteluja muista kestävistä ja poliittisesti toteutettavissa olevista ratkaisuista kyseisistä rahanlähteistä saatujen varojen ennakoidun huomattavan vähenemisen korvaamiseksi, mikäli voittoa tavoittelevat yritykset saisivat luvan toimia jäsenvaltioissa, joiden rahapelipolitiikka on tähän saakka ollut tiukkaa, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Guy Bono, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 65 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että yleistyvä digitaalinen piratismi (ja erityisesti urheilutapahtumien luvattomat suorat lähetykset tai uusinnat) on merkittävä uhka urheilualalla, vaikka ongelmasta ei tiedetä laajasti, AM\ doc 19/88 PE v01-00

20 Tarkistus 66 Johdanto-osan J a kappale (uusi) J a. katsoo, että julkinen tuki on tärkeää ruohonjuuritason urheilulle ja kansanliikunnalle, kun se myönnetään yhteisön lainsäädännön mukaisesti, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 67 Johdanto-osan K kappale K. katsoo, että jäsenvaltiot eivät ole määritelleet selkeästi urheilun käsitettä eivätkä ne ole päättäneet, onko siinä kyse yleishyödyllisistä palveluista, joiden perusteella voitaisiin perustella tiettyjä taloudellisia etuja (esimerkiksi verokevennykset), mutta jotka toisivat myös mukanaan tiettyjä velvoitteita urheilulle, Or. de Tarkistus 68 Johdanto-osan K a kappale (uusi) K a. katsoo, että koska lahjoitusten ja valtoin rahoitusosuudet ovat laskeneet, valtaosan voittoa tavoittelemattomista urheilujärjestöistä on kerättävä tuloja jonkinlaisen kaupallisen toiminnan avulla, jotta ne voisivat saavuttaa yhteiskunnalliset tavoitteensa tehokkaasti, ja näin ollen ne kuuluvat EU:n lainsäädännön piiriin, Tarkistus 69 Johdanto-osan K b kappale (uusi) K b. katsoo, että järjestetty urheilutoiminta on lähes kaikissa jäsenvaltioissa erityisten voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden järjestämää ruohonjuuritason toimintaa ja vapaaehtoisten työntekijöiden varassa ja että se saa määrätynlaisen PE v /88 AM\ doc

21 oikeushenkilöyden tai oikeudellisen aseman, mikä vaaditaan edellytyksenä monille taloudellisille eduille tai veroeduille, Tarkistus 70 Johdanto-osan K c kappale (uusi) K c. katsoo, että taloudelliset ja yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset, jotka ovat samat suurimmassa osassa jäsenvaltioita, kuten lisääntyvä kaupallistuminen, julkisten menojen haasteet, osallistujien kasvava määrä ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrän pysyminen samana, ovat aiheuttaneet uusia haasteita urheiluelämän organisoitumiselle Euroopassa, Tarkistus 71 Johdanto-osan K d kappale (uusi) K d. katsoo, että on otettava huomioon urheilujärjestöjen ja niitä edustavien elinten, kuten ammattilaistason kilpailuja järjestävien tahojen riippumattomuus sekä se tosiasia, että vastuu järjestelyistä lankeaa pääasiassa urheiluelinten hallituksille ja osaksi jäsenvaltioille sekä työmarkkinaosapuolille, Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus 72 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että ammattilaisurheilun taloudelliset näkökohdat kuuluvat EY:n perustamissopimuksen soveltamisalaan, kun otetaan huomioon Nizzan julistuksessa esille tuodut urheilun erityispiirteet, AM\ doc 21/88 PE v01-00

22 Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus 73 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun siinä määrin kuin on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 74 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten EY:n perustamissopimuksen 13 artikla, jolla säädetään sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 75 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, että tietyissä tapauksissa, kun otetaan huomioon urheilun erityisluonne, rajalliset ja oikeasuhteiset rajoitukset vapaalle liikkuvuudelle saattavat olla asianmukaisia, hyödyllisiä ja tarpeellisia urheilun edistämiseksi jäsenvaltioissa, PE v /88 AM\ doc

23 Tarkistus 76 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten edustuksellisen ja osallistuvan demokratian periaate eurooppalaisten urheiluinstituuttien päättävissä elimissä, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, ettei urheilua voida kuitenkaan rinnastaa suoraan tavanomaiseen taloudelliseen toimintaan sen erityisten ominaispiirteiden vuoksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 77 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä; katsoo, ettei urheilua voida kuitenkaan rinnastaa suoraan tavanomaiseen taloudelliseen toimintaan sen erityisten ja yksilöllisten ominaispiirteiden vuoksi, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 78 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan urheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kaikenlaisen syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo (poistetaan), AM\ doc 23/88 PE v01-00

24 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 79 Johdanto-osan L kappale L. katsoo, että kilpailulainsäädäntöä ja sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan huipputason ammattiurheiluun silloin, kun on kyse taloudellisesta toiminnasta ja että urheilua koskevat myös muut merkittävät EU:n lainsäädännön osa-alueet kuten kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto ja sukupuolten tasa-arvo työelämässä, Tarkistus 80 Johdanto-osan L a kappale (uusi) L a. katsoo, että eurooppalaisen urheilun erityisluonnetta voidaan tarkastella kahdelta kannalta: a) urheilutapahtumien ja -sääntöjen erityisluonne ja b) urheilurakenteiden erityisluonne (urheilujärjestöjen itsenäisyys ja moninaisuus, urheilun organisoituminen kansallisella tasolla, yhden ainoan lajikohtaisen liiton periaate jne.), Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 81 Johdanto-osan L a kappale (uusi) L a. katsoo, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tulevan 149 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön on edistettävä oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta urheilukilpailuissa; katsoo myös, että kilpailusääntöjen soveltaminen urheiluun kasvattaa eroja urheiluseurojen välillä siten, että rikkaimmat hyötyvät ja urheilukilpailujen oikeudenmukaisuus kärsii, mikä on vastoin edellä mainitussa 149 artiklassa määritettyä tavoitetta, Or. fr PE v /88 AM\ doc

25 Tarkistus 82 Johdanto-osan L b kappale (uusi) L b. katsoo, että kansallisilla urheilujoukkueilla on merkittävä asema oman toimintansa vakiinnuttamisessa, mutta myös koska ne varmistavat yhteisvastuullisuuden ruohonjuuritason urheilussa, ja tämän vuoksi niitä olisi tuettava, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 83 Johdanto-osan M kappale M. katsoo, että puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien palkkatason nousu joissakin lajeissa ovat johtaneet pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun ja että tämän vuoksi jäsenvaltioissa on tarvetta urheilumanagereiden ja pelaaja-agenttien erityiskoulutukselle, Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 84 Johdanto-osan M kappale M. katsoo, että puhtaasti eurooppalaisten pelaajamarkkinoiden kehittyminen ja pelaajien palkkatason nousu joissakin huippu-urheilulajeissa ovat johtaneet pelaaja-agenttien toiminnan kasvuun, Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 85 Johdanto-osan N kappale N. katsoo, että koska urheilu on vahvasti kansainvälinen ala, siihen liittyvään lahjontaan liittyy usein valtioiden välisiä näkökohtia ja että hallintoelinten kohdatessa valtioiden välisen Euroopan laajuisen lahjonnan ongelman niiden on voitava pyytää AM\ doc 25/88 PE v01-00

26 komissiolta apua, mikäli ja kun ne sitä tarvitsevat, Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus 86 Johdanto-osan O kappale O. katsoo, että lisenssijärjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki huipputason ammattilaisseurat noudattavat samoja varainhoitoa ja avoimuutta koskevia perussääntöjä, ja että niiden on oltava kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten mukaisia eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen urheilun asianmukaiseen organisointiin ja toimeenpanoon liittyvien oikeutettujen päämäärien kannalta, Tarkistus 87 Johdanto-osan O kappale O. katsoo, että kilpailunjärjestäjien hyväksymien lisenssijärjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki seurat noudattavat samoja varainhoitoa ja avoimuutta koskevia perussääntöjä, ja että niiden on oltava kilpailu- ja sisämarkkinasäännösten mukaisia eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on tarpeen urheilun asianmukaiseen organisointiin ja toimeenpanoon liittyvien oikeutettujen päämäärien kannalta, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 88 Johdanto-osan O a kappale (uusi) O a. katsoo, että Euroopassa ammattiurheilua edustavilla elimillä (urheiluliitot, sarjat ja urheiluliittojen kansainväliset liitot) ei ole käytössä kaikkia niitä suojatoimenpiteitä, joiden avulla ne voisivat taata täysin tyydyttävän sääntelyn toteuttamisen, ja niiden oikeudelliset valtuudet ovat rajalliset ja ne hoitavat sekä kaupallisen toimijan että sääntelystä vastaavan toimijan tehtäviä, joita on vaikea sovittaa yhteen, PE v /88 AM\ doc

27 Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Jacek Protasiewicz Tarkistus 89 Johdanto-osan P kappale P. katsoo, että mediaoikeuksista on tullut ammattilaisurheilun tärkein tulonlähde Euroopassa, että saatuja tuloja sijoitetaan muun muassa ruohonjuuritason urheiluharjoituksiin ja -tiloihin ja yhteisön hankkeisiin ja että toisaalta urheilun mediaoikeudet usein takaavat monille mediaoperaattoreille sisällön saannin, Tarkistus 90 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että järjestäytyneen urheilun luonteesta johtuen Euroopan tason urheilurakenteet eivät tavallisesti ole yhtä kehittyneitä kuin kansallisen ja kansainvälisen tason rakenteet ja että lisäksi eurooppalainen urheiluelämä on yleensä järjestäytynyt koko maanosan laajuisesti eikä EU:n 27 jäsenvaltion tasolla, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 91 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, ja että unionin on otettava toiminnassaan huomioon urheilua koskevat näkökohdat erityisesti urheilujärjestöjen itsehallinnon, erityisluonteen ja itsesäätelyn kunnioittamiseksi ja urheilun edistämiseksi Euroopan unionin tasolla, AM\ doc 27/88 PE v01-00

28 Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus 92 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että urheiluun liittyvä vedonlyöntitoiminta on kehittynyt ilman valvontaa (erityisesti valtioiden rajat ylittävä vedonlyönti Internetissä), että otteluja on järjestetty etukäteen ja että viimeaikoina on paljastunut vedonlyöntiskandaaleja Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 93 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, ja että unionin on otettava toiminnassaan huomioon urheilua koskevat näkökohdat erityisesti urheilun edistämiseksi Euroopan unionin tasolla, Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus 94 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 95 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, PE v /88 AM\ doc

29 Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 96 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että valkoisessa kirjassa mainitaan useaan otteeseen, että urheilu on otettava paremmin huomioon EU:n rahoitusohjelmissa, Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus 97 Johdanto-osan P a kappale (uusi) P a. katsoo, että vedonlyöntiskandaalit ja etukäteen järjestetyt ottelutulokset ovat lisääntyneet, mikä vaarantaa urheilun ja urheilukilpailujen koskemattomuuden, Tarkistus 98 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että kaikkien sidosryhmien välillä käydyn jäsennellyn vuoropuhelun päätelmillä on tärkeä asema urheilun erityisluonteen ymmärtämisessä, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 99 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, AM\ doc 29/88 PE v01-00

30 Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus 100 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus 101 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 102 Johdanto-osan P b kappale (uusi) P b. katsoo, että komissio on päättänyt tehdä terveyttä edistävästä liikunnasta urheilua koskevien toimenpiteidensä kulmakiven, Tarkistus 103 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että Euroopan tasolla käytävän yhteiskunnallisen vuoropuhelun avulla voitaisiin puuttua työnantajien ja urheilijoidenkin myöntämiin ongelmiin muun muassa tarkastelemalla niiden välisiä suhteita koskevia sopimuksia sekä työoloja PE v /88 AM\ doc

31 alalla, Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus 104 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että Euroopan neuvosto käy innovatiivista ja tehokasta vuoropuhelua eurooppalaisen urheiluliikkeen kanssa kutsumalla valtiolliset ja valtiosta riippumattomat sidosryhmät kokouksiinsa, Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus 105 Johdanto-osan P c kappale (uusi) P c. katsoo, että vedonlyöntiskandaalit ja etukäteen järjestetyt ottelutulokset ovat lisääntyneet, mikä vaarantaa urheilun ja urheilukilpailujen koskemattomuuden, Tarkistus kohta (uusi) -1. panee tyytyväisenä merkille urheilua koskevan valkoisen kirjan julkaisemisen ja toivoo, että sitä käytettäisiin lähtökohtana urheilumaailman ja komission väliselle hedelmälliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle; arvostaa sitä, että komissio tuo esiin urheilun merkityksen antamalla tämän valkoisen kirjan; AM\ doc 31/88 PE v01-00

32 Tarkistus kohta 1. kehottaa EU:ta Maailman antidopingtoimiston (WADA) jäsenenä luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus kohta 1. kehottaa jäsenvaltioita luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston, Europolin ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Tarkistuksen esittäjä(t): Cornelis Visser Tarkistus kohta 1. kehottaa jäsenvaltioita ensiksi vahvistamaan nykyisiä verkostoja ja vasta sen jälkeen luomaan dopingin torjumiseksi lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston ja Interpolin välisiä uusia kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa; Or. nl PE v /88 AM\ doc

33 Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. kehottaa harjoittamaan dopingin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan pyrkivää politiikkaa ja korostaa tarvetta torjua väärinkäytöksiä tarkastusten, tutkimuksen, testausten sekä riippumattomien lääkäreiden harjoittaman pitkäaikaisseurannan avulla sekä koulutuksen ja samanaikaisesti ennaltaehkäisyn ja valmennuksen kautta; kehottaa ammattilaisseuroja ja urheilujärjestöjä antamaan dopingin käytön torjumista koskevan lupauksen ja seuraamaan lupauksen pitämistä riippumattomin sisäisin ja ulkoisin tarkastuksin; Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. suosittelee, että dopingin käytön ennaltaehkäisy ja torjunta pitäisi ottaa erittäin vakavasti jäsenvaltioissa; kehottaa harjoittamaan dopingin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan pyrkivää politiikkaa kansainvälisellä tasolla ja korostaa tarvetta torjua väärinkäytöksiä tarkastusten, tutkimuksen, testausten sekä riippumattomien lääkäreiden harjoittaman pitkäaikaisseurannan avulla sekä samanaikaisesti koulutuksen ja valmennuksen kautta; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. katsoo, että urheilun erityisluonteen vuoksi komission lähestymistapa urheiluun ei saisi olla enää tapauskohtaista, vaan sen olisi perustuttava selkeisiin ohjeisiin, jotka takaavat oikeusvarmuuden; AM\ doc 33/88 PE v01-00

34 Tarkistus a kohta (uusi) 1 a. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan yhteisestä oikeudellisesta toimintatavasta dopingin osalta, jotta voitaisiin luoda samanlaiset oikeudelliset puitteet kaikkiin jäsenvaltioihin ja määrittää yhteiset kannat Maailman antidopingtoimiston, Unescon ja Euroopan neuvoston toimintaa varten; Tarkistus b kohta (uusi) 1 b. kehottaa kehittämään dopingin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman seuraaviin EU:n alueella (Lontoossa vuonna 2012) pidettäviin olympialaisiin mennessä; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus b kohta (uusi) 1 b. pyytää Euroopan komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon urheilun erityisluonteen ja takaamaan paremman oikeusvarmuuden laatimalla selkeät ohjeet siitä, kuinka EU:n lainsäädäntöä sovelletaan eurooppalaiseen urheiluun; Tarkistus c kohta (uusi) 1 c. kehottaa niitä jäsenvaltioita allekirjoittamaan urheiludopingin torjuntaa koskevan Unescon yleissopimuksen, jotka eivät ole sitä vielä tehneet; PE v /88 AM\ doc

35 Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus c kohta (uusi) 1 c. vahvistaa, että EU:n syrjimättömyyttä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan perustasolla Euroopan urheilualaan, ja kehottaa Euroopan komissiota varmistamaan, että kaikki poikkeamat urheilun erityisluonteen takia ovat edelleen sekä sallittuja että soveltamisalaltaan rajoitettuja; Tarkistus d kohta (uusi) 1 d. katsoo, että dopingia koskevalle tutkimukselle olisi annettava rahoitusta tutkimuksen puiteohjelman kansanterveyttä koskevan ohjelman yhteydessä; Tarkistus e kohta (uusi) 1 e. muistuttaa urheilujärjestöjä siitä, että urheilukilpailujen aikataulujen suunnittelussa olisi otettava huomioon urheilijoiden terveys, jotta vältettäisiin dopingiin turvautuminen kohtuuttoman kuormitettujen aikataulujen perusteella; Tarkistus f kohta (uusi) 1 f. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Pierre de Coubertin AM\ doc 35/88 PE v01-00

36 -toimintasuunnitelman 4 ja 5 kohdat, jotta edistettäisiin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, Maailman antidopingtoimiston (WADA) hyväksymien laboratorioiden ja Interpolin välisiä kumppanuuksia, joiden puitteissa olisi mahdollista vaihtaa tietoja uusista dopingaineista ja -menetelmistä nopeasti ja suojatuissa oloissa, ja jotta aktiivisesti helpotettaisiin ja tuettaisiin jäsenvaltioiden kansallisten dopinginvastaisten järjestöjen verkoston perustamista; Tarkistus a kohta (uusi) 2 a. pyytää komissiota selvittämään, kuinka voidaan ryhtyä toteuttamaan valkoisen kirjan suositusta siitä, että laittomia dopingaineita kohdeltaisiin samalla tavalla kuin laittomia huumeita koko EU:n alueella; Tarkistus b kohta (uusi) 2 b. kehottaa komissiota perustamaan heti EU:n oikeudellisten puitteiden salliessa eurooppalaisen antidopingviraston, joka koordinoisi alan toimintoja EU:n tasolla ja täydentäisi nykyisten kansainvälisten järjestöjen toimintaa; katsoo, että viraston olisi keskitettävä toimintansa ruohonjuuritason urheiluun ja erityisesti dopingaineiden kansaterveyttä koskeviin riskeihin sekä dopingin torjunnassa ennaltaehkäiseviin toimiin painottaen erityisesti kasvatuksellisia ja koulutuksellisia näkökohtia; Tarkistus c kohta (uusi) 2 c. kehottaa jäsenvaltioita valistamaan ja kouluttamaan nuoria kilpaurheilijoita perusteellisemmin suoritusta parantavista aineista, näitä kiellettyjä aineita PE v /88 AM\ doc

37 sisältävistä reseptilääkkeistä ja niiden vaikutuksista terveyteen; Tarkistuksen esittäjä(t): Cornelis Visser Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta, mitä varten tarvitaan tiukempia valvontatoimia ja säännöllistä koulutuksen tarkkailua sen laadun takaamiseksi, sekä tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia urheilijoiden henkisten, koulutukseen liittyvien ja ammatillisten etujen valvomiseksi; Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta, tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia ja edistävät arvoja, jotka ovat tärkeitä ammattiurheilulle; Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 3. suosittaa, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nuorten urheilijoiden tarpeen saada kahden uran koulutusta kiinnittäen erityistä huomiota nuorimpien koulutukseen sekä tarjoavat korkealaatuisia paikallisia harjoittelukeskuksia urheilijoiden henkisten, koulutukseen liittyvien ja ammatillisten etujen valvomiseksi; AM\ doc 37/88 PE v01-00

38 Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen myöntää eurooppalainen palkinto kouluille, jotka aktiivisesti tukevat ja edistävät liikuntaa osana koulutusta; Tarkistuksen esittäjä(t): Katerina Batzeli Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan lisätoimia, joilla edistetään urheilua ja liikuntaa merkittävänä tekijänä kansallisten koulutusstandardien nostamisessa, ja hyödyntämään täysimääräisesti yhteisön ohjelmien tarjoamat mahdollisuudet, jotka liittyvät liikkuvuuteen kaikilla koulutustasoilla, ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa urheilijoiden kansallisuuteen katsomatta; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Luc Bennahmias Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla PE v /88 AM\ doc

39 vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Pál Schmitt Tarkistus a kohta (uusi) 3 a. kehottaa komissiota kehittämään ja julkaisemaan yhdessä urheiluliittojen kanssa liikuntaa koskevat Euroopan suuntaviivat ja suositukset vuoden 2008 loppuun mennessä; Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. kehottaa komissiota tunnustamaan laillisiksi toimenpiteet, joilla suositaan koulutusohjelman suorittaneita pelaajia, esimerkiksi asettamalla vähimmäisvaatimuksen paikallisen koulutusohjelman suorittaneiden urheilijoiden lukumäärälle ammattilaisjoukkueissa; Or. fr Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet, Manolis Mavrommatis, Jacek Protasiewicz Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. katsoo komission tavoin, että nuoriin lahjakkaisiin urheilijoihin sijoittaminen on erittäin tärkeää urheilun kestävälle kehitykselle, ja uskoo, että urheiluliike kohtaa todellisen haasteen pelaajien paikallisen koulutuksen takaamisessa; uskoo, että omassa seurassa valmennettuja pelaajia koskevia UEFA:n sääntöjä voidaan käyttää esimerkkinä muissa liitoissa, sarjoissa ja seuroissa; AM\ doc 39/88 PE v01-00

40 Tarkistuksen esittäjä(t): Ivo Belet Tarkistus b kohta (uusi) 3 b. viittaa tässä yhteydessä Euroopan unionin tehtävään, josta on säädetty Lissabonin sopimuksessa ja joka koskee urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojelemista; Tarkistuksen esittäjä(t): Doris Pack Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä; tunnustaa mediaoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista saatujen tulojen merkityksen elvyttämiseen ja yhteisön hankkeisiin liittyvien menojen lisääntyessä; PE v /88 AM\ doc

41 Tarkistuksen esittäjä(t): Christopher Heaton-Harris Tarkistus kohta 4. suosittaa, että kotimaisten kilpailujärjestäjien, sarjojen, seurojen ja julkisten viranomaisten kanssa yhteistyötä tekevät jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä; Tarkistuksen esittäjä(t): Guy Bono Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä, ja painottaa tässä yhteydessä, että urheilulla voidaan edistää merkittävästi sosiaalista osallisuutta; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia AM\ doc 41/88 PE v01-00

42 mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Hannu Takkula Tarkistus kohta 4. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät entistä tehokkaammin urheilun tarjoamia mahdollisuuksia työpaikkojen luomisessa, talouskasvun edistämisessä ja epäsuotuisten alueiden elvyttämisessä ja että jäsenvaltiot sekä Euroopan unioni osoittavat tukea urheilulle nykyisten EU:n rahoitusohjelmien kautta; Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita olemaan suhtautumatta urheiluun ainoastaan vammattomien etuoikeutena vaan näkemään sen myös tärkeänä välineenä vammaisten kuntouttamisessa ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä; kannustaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan käytännön toimenpiteitä ja aloitteita, joiden avulla edistetään vammaisten osallisuutta perinteisillä urheilualoilla; Or. it Tarkistuksen esittäjä(t): Grażyna Staniszewska Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. korostaa urheilun merkitystä koulutuksessa, sellaisten arvojen kuin suvaitsevuuden, rehellisyyden ja reilun pelin hengen opettamisessa nuorille sekä ennaltaehkäisevänä terveydenhoidon muotona, erityisesti liikalihavuuden torjumisessa; PE v /88 AM\ doc

43 Or. pl Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen edistää urheilua ja liikuntaa kansallisten koulutusstandardeihin liittyvinä merkittävinä tekijöinä koulujen houkuttelevuuden ja akateemisten standardien kohottamiseksi; Tarkistuksen esittäjä(t): Philip Bushill-Matthews Tarkistus a kohta (uusi) 4 a. on pahoillaan siitä, että jäsenvaltioiden hallitusten käytäntönä on myydä koulujen leikkikenttiä asuntorakentamiseen; katsoo, että jäsenvaltioita olisi kannustettava takaamaan, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja leikkiä liikunnallisia leikkejä koulussa; Tarkistuksen esittäjä(t): Emine Bozkurt Tarkistus b kohta (uusi) 4 b. pyytää, että vuoden 2009 talousarvioon lisätään erityinen budjettikohta urheilun pilottihankkeita varten; tunnustaa, että Pierre de Coubertin -toimintasuunnitelmassa mainittujen monilukuisten toimien täytäntöönpanoprosessin aloittaminen on välttämätöntä, koska EU:n erityinen urheilun rahoitusohjelma on toiminnassa vasta vuonna 2011 edellyttäen, että kaikki 27 jäsenvaltiota ratifioivat Lissabonin sopimuksen; AM\ doc 43/88 PE v01-00

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) C 325/46 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa yhteiskunnassa (2006/C 325/13) Komissio päätti 6. huhtikuuta 2006 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen C 120/73 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta KOM(2007) 273 lopullinen (2008/C 120/17) Euroopan komissio päätti 30.

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Uusi konteksti, vanha sisältö?

Uusi konteksti, vanha sisältö? Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2011 KOM(2011) 568 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE tiedonanto EU:n politiikasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS. nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS. nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS Bryssel 3.7.2008 KOM(2008) 424 lopullinen nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175} (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Yleissopimus lapsen oikeuksista YLEINEN HUOMAUTUS NRO 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet. I. Johdanto

Yleissopimus lapsen oikeuksista YLEINEN HUOMAUTUS NRO 9 (2006) Vammaisten lasten oikeudet. I. Johdanto YHDISTYNEET KANSAKUNNAT CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista Jakelu YLEINEN CRC/C/GC/9 27. helmikuuta 2007 Alkuperäisen asiakirjan kieli: ENGLANTI LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEA (CRC) Neljäskymmeneskolmas istunto

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.10.2008 KOM(2008) 636 lopullinen 2008/0192 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMENPIDESUOSITUKSET

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMENPIDESUOSITUKSET VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMENPIDESUOSITUKSET Euroopan vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelma P.A.V.E (Policy Agenda for Volunteering in Europe) Käännös: Kansalaisareena ry 2012 www.kansalaisareena.fi/pave.pdf

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset" (CCMI) LAUSUNTO

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset (CCMI) LAUSUNTO Euroopan talous- ja sosiaalikomitea CCMI/132 Korruption torjunta Bryssel 29. heinäkuuta 2015 Neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset" (CCMI) LAUSUNTO aiheesta Korruption torjuminen EU:ssa: yritysten

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2015 COM(2015) 429 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnos neuvoston ja komission

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 15. MARRASKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES 3-004 (Istunto avattiin klo 9.05.) 3-005 Istunnon avaaminen Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat):

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) L 210/12 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla:

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla: Johdanto Tämä on tiivistelmä teoksesta Public Health and the EU: an overview. Teos on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisenä ja sen voi ladata ilmaiseksi Euroopan kansanterveysallianssin

Lisätiedot