Kunnanhallitus 1/ (-49) KOKOUSAIKA Maanantaina 15. tammikuuta 2007 klo Lomakeskus Huhmari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 1/2007 1 (-49) KOKOUSAIKA Maanantaina 15. tammikuuta 2007 klo 18.00-18.40. Lomakeskus Huhmari"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/ (-49) KOKOUSAIKA Maanantaina 15. tammikuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Lomakeskus Huhmari Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Esko Tanskanen (Arto Sutisen tilalla) Onni Tukiainen nro sivu n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t 1-29 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 3 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 1 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 2 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Tiina Mustosen ja Hanna Mäkisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 4 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / NUORTEN TYÖPAJAOHJAAJA VEIKKO TOIVASEN PALKKAUS Khall. 211 Khall. 3 Nuorten työpajaohjaaja Veikko Toivasen palkkauksesta on pidetty paikallisneuvottelu liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan mukaisesti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että palkantarkistusta ei tehdä paikallisneuvottelupöytäkirjan työnantajan vastauksesta ilmenevillä perusteilla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Asiasta on pidetty uudet paikallisneuvottelut ja oheisten pöytäkirjojen mukaisesti. Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää asiasta neuvottelutulosten mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

4 Kunnanhallitus / VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ 1. JA 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Khall. 4 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa. Kuntalain 54 :n 3 momentin mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää kuntalain 12 :n ja valtuuston työjärjestyksen 1 :n nojalla vahvistaa valtuuston puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta sekä toimittaa puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan vaalin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall. 5 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimielin. Kuntalain 17 :n 5 momentissa tarkoitetut toimikunnat asetetaan enintään kunnanhallituksen tai muun momentissa tarkoitetun toimielimen toimikaudeksi. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/86) 4 :n 2. momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnalli-

6 Kunnanhallitus / sissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä

7 Kunnanhallitus / naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä, mutta varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä ei tarvitse olla samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa kiintiö ei erikseen koske. Oikeuskäytännössä on katsottu, että vaatimus sukupuolten edustuksesta koskee myös kunnan päätöstä, jolla se valitsee edustajiaan kuntayhtymän toimielimiin. Polvijärven kunnan hallintosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää - määrätä nyt valittavan kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta, - toimittaa kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalin nyt päätetyksi toimikaudeksi ja - valita jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSET V Khall. 6 Kuntalain 54 mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. n kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Kuntalain 64 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kokoontuu v valtuuston puheenjohtajan ilmoittamina aikoina. Nykyinen käytäntö jatkuu niin, että noin 2 viikkoa ennen kokousta tulee toimittaa ennakkoilmoitus kokouksen ajankohdasta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUONNA 2007 Khall. 7 n työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksista ilmoitetaan vuonna 2007 julkaisemalla kokouskutsu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla ja Outokummun seutu-paikallislehdessä ja Sanomalehti Karjalaisessa. Kokousilmoituksissa mainitaan ainoastaan kokousaika, -paikka ja pöytäkirjan nähtävänäpito. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse kullekin valtuutetulle sekä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. n esityslistat lähetetään myös Suomen Keskustan 1., 2. ja 3. varavaltuutetuille, Suomen Sosialidemokraattien 1., 2. ja 3. varavaltuutetuille, Kokoomuksen 1. varavaltuutetulle (KOK + PS) ja Suomen Kristillisdemokraattien 1. ja 2. varavaltuutetuille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus / KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007 Khall. 8 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2007 julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla ja Outokummun seutu - paikallislehdessä. Virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset saadaan ilmoittaa hallintokunnan harkinnan mukaan korkeintaan 2 muussa lehdessä. Niin virkoja koskevista kuin muistakin ilmoituksista voidaan julkaista ainoastaan viittaus ilmoitustaululla julkaistavaan täydelliseen ilmoitukseen. Edellä esitetystä poiketen vapaa-aikatoimi saa vuonna 2007 julkaista harkintansa mukaan lehti-ilmoituksensa kaikissa polvijärveläisten urheiluseurojen julkaisuissa, joiden levikki kattaa kunnan alueella olevat taloudet ja lautakunnat voivat harkintansa mukaan julkaista lehti-ilmoituksensa ainoastaan kunnan ilmoitustaululla. Kuitenkin seuraavat kunnalliset ilmoitukset julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla: - Oikeuden päätökset kunnallisen viranomaisen päätöksestä tehtyyn valitukseen. - Kuntayhtymän peruskunnissa yleisesti nähtävinä pidettävät kuntayhtymien asiakirjat. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus / KUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN Khall. 9 Kunnallisvaalilain 3 :n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei ole tarpeen jakaa kuntaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysaluejaosta ja sen muuttamisesta päättää valtuusto tarvittaessa vuosittain viimeistään huhtikuussa, jolloin tehty äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivän ja seuraavan vuoden lokakuun 14. päivän välisenä aikana, molemmat mainitut päivät mukaan lukien. Äänestysaluejakoa koskevassa päätöksessä on määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, jotka eivät ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Äänestysaluejakoa koskevasta päätöksestä on ilmoitettava rekisteritoimistolle, sillä päätöstä noudatetaan valituksesta huolimatta, kunnes valitusasia on ratkaistu. Rekisteritoimisto on pyytänyt äänestysaluejakomuutoksia valmisteltaessa ja päätettäessä toimimaan siten, että äänestysalueiden numerointi säilytetään entisellään jos se suinkin on mahdollista. Rekisteröintikustannusten takia ei ole suotavaa, että esim. yhdistettäessä alue 1 alueeseen 2 annetaan kunnan kaikille äänestysalueille uudet numerot. Tässä esimerkkitapauksessa tarkoituksenmukaisin ratkaisu on muuttaa suurin äänestysalue nro 1. Tämän suosituksen estämättä päätösvalta äänestysalueiden numeroinnissa kuuluu valtuustolle.

12 Kunnanhallitus / Kunnan voimassa oleva äänestysaluejako on seuraava: 1. Ruvaslahti 2. Horsmanaho 3. Hukkala 4. Kinahmo 5. Kirkonkylä 6. Kuorevaara 7. Sotkuma Lisäksi ne kunnassa henkikirjoitetut henkilöt, joita ei ole määrätty henkikirjaan minkään kiinteistön kohdalle, määrätään kirkonkylän äänestysalueeseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että äänestysaluejako pidetään ennallaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 10 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein täytäntöön: 39 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUS- ARVION TOTEUTUMINEN JA YLITYSOIKEUDEN ANOMINEN - Ote sosiaali- ja terveyslautakunta, ote kirjanpito 40 VUODEN 2007 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA - kunnanhallitus antaa talousarviosta erilliset täytäntöönpano-ohjeet Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus / SELONTEKO ALOITTEISTA VUODELTA 2006 Khall. 11 n työjärjestyksessä ja kunnan hallintosäännössä on määrätty aloitteiden käsittelystä. n työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan, jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Aloite nro 1 aloite nuorten työpajatoiminnasta. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Mirja Halonen.

15 Kunnanhallitus / Aloite nro 2 aloite, jossa on esitetty, että Polvijärven kunta varaisi Honkalampi-säätiöltä kaikki 12 paikkaa polvijärveläisille kehitysvammaisille Honkalampi-säätiön rakennuttamaan vammaisten palvelukotiin Polvijärvelle. Aloitteen ensimmäisinä allekirjoittajina ovat Timo Reijonen ja Raili Tanskanen. Aloite nro 3 Aloite Polvijärven kunnan jätehuollon ajantasaiseksi saattamisesta, aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Hanna Mäkinen. Aloite nro 4 Aloite siitä, että Polvijärven kunnan yleisiin jätekeräyspisteisiin tulee laittaa selkeät opasteet. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Tiina Mustonen. Aloite nro 5 Aloite jätevesimaksutaksojen alentamisesta. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Tiina Mustonen. Aloite nro 6 Valtuutettu Mirja Halosen jättämä valtuustoaloite kunnan vuokratonttien lunastamisesta puoleen hintaan saakka. Aloite nro 7 Valtuutettu Mirja Halosen jättämä aloite kampanjasta euron pyörittämiseksi Polvijärvellä.

16 Kunnanhallitus / Aloite nro 8 aloite kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen neuvoteltavaksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa tulevasta perusterveydenhuollon järjestämisestä Polvijärven kunnassa ja asiaan liittyvän valtuusto-seminaarin järjestämisestä. Aloitteen ensimmäisinä allekirjoittajina ovat Seppo Reijonen ja Riitta Kuronen. Aloite nro 9 Valtuutettu Onni Tukiaisen jättämä valtuustoaloite todeten Joensuun kaupungin kutsuneen liitosselvitystilaisuuteen myös Polvijärven kunnan edustajat ja Onni Tukiainen esitti, että Polvijärven kunta olisi edustettuna tilaisuudessa. Ehdotus Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi aloitteiden johdosta seuraavaa: Aloite nro 1 Talousarviossa on todettu, että nuorten työpajan ohjaajaksi palkataan ammattitaitoinen henkilö siten, että toimi on määräaikainen kahdeksi vuodeksi ja rahaa palkkaukseen on varattu euroa. Aloite nro 2 Honkalampi-säätiön rakennuttama vammaisten palvelukoti on aloittanut toimintansa Polvijärvellä toukokuussa Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt asumispalveluille ostosopimuksen, jonka mukaisesti Polvijärven kunta ostaa Honkalampi-säätiöltä asumispalveluja kahdeksalle henkilölle. Päätös perustuu tarjouskilpailuun ja kunnan sosiaali- ja terveystoimen tekemään yksityiskohtaiseen

17 Kunnanhallitus / valmisteluun vammaisten tarvitsemista palveluista. Kunnan vuoden 2006 talousarviossa oli

18 Kunnanhallitus / varauduttu alunperin palveluiden ostoon seitsemälle paikalle, mutta ottaen huomioon tarjouskilpailu ja tämän hetkinen tarve määrä on nostettu yhdellä henkilöllä. Kunnassa asiaa valmisteltaessa selkeänä linjauksena on ollut hoidon porrastus ja toiminnan mukauttaminen kunnan taloudellisiin mahdollisuuksiin. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Aloite nro 3 Tekninen lautakunta kokouksessaan on päättänyt, että: - Biojätteiden erilliskeräilyä ei tässä vaiheessa aloiteta. - Uutta hyöty- ja ongelmajäteasemaa ei tässä vaiheessa perusteta. Ongelmajätteitä otetaan vastaan kaukolämpölaitoksen ongelmajätepisteessä. Hyötyjätteitä otetaan vastaan Sotkuman, Solan ja kirkonkylän hyötyjätepisteissä. Joensuun seudun jätehuolto Oy:n toimesta järjestetään keväisin keräyskampanjoita, jolloin kerätään ongelmajätteitä, metalliromua sekä SE-romua. Lisäksi tekninen lautakunta on todennut, että SE-romunkeräyspiste on avattu kaukolämpölaitoksella ongelma- ja hyötyjätepisteen yhteyteen. Aloite nro 4 Tekninen lautakunta on kokouksessaan todennut, että aloitteessa esitettyihin asioihin on kiinnitetty huomiota ja jätehuollon toimivuutta pyritään kehittämään edelleen. Romunkeräyspisteen osalta tekninen lautakunta on viitannut teknisen lautakunnan :ään , missä on todettu, että tässä vaiheessa romunkeräyspistettä ei perusteta.

19 Kunnanhallitus / Aloite nro 5 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että v vesihuoltolaitoksen taksaan valmistellaan oma maksu umpikaivolietteelle, missä kaikki jätevedet menevät umpisäiliöön. Aloite nro 6 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että valtuustoaloitteen mukaiseen esitykseen tonttien myymisestä puoleen hintaan ei lähdetä. Taloyhtiöiden ja yksityisten henkilöiden vuokraamien tonttien osalta vuokraaminen on jo tapahtunut. Sama peruste kuin omakotitonttien myymisessä puoleen hintaan ei siten toteudu. Mikäli nykyinen vuokralainen haluaa lunastaa vuokraamansa asuntorakentamiseen käytetyn tontin omakseen se myydään normaalilla kunnan aiemmin päättämällä myyntihinnalla. Aloite nro 7 Aloite elinkeinoryhmän valmistelussa. Aloite nro 8 Aloite selvitettävänä. Aloite nro 9 Kunnan edustajat ovat osallistuneet ko. tilaisuuteen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / VUOKRATUKI OUTOKUMMUN SEUDUN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N OMISTAMIIN TEOLLISUUSTILOIHIN Khall. 12 Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy omistaa Polvijärvellä kolme teollisuusrakennusta, yhteensä huoneistoala m² ja varastotiloja 196 m². Polvijärven kunta on Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n osakas ja Polvijärven kunnan osakepääoma on ,34 euroa. Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n Polvijärvellä omistamien tilojen vuokra on ollut 3,90 euroa/m²/kk ja lisäksi peritään sähkön, veden ja lämmön käyttömaksut. Polvijärvellä vallitseva yleinen teollisuustilojen vuokrataso on 1,35-2,52 euroa/m²/kk, joten Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n määrittelemä vuokrataso on selvästi yli yleisen vuokratason. Kunnassa on ollut viime vuosina käytäntönä, että kunta myöntää vuokratukea Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n vuokratiloihin 2,02 euroa/m²/kk ylittävän osan. Päätös on koskenut vain vuokrattuja tiloja. Outokummun Seudun Teollisuuskylä ei ole lähtenyt kunnan vaatimiin vuokrien alentamisiin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunta myöntää vuokratukea Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n vuokratiloihin 2,02 euroa/m²/kk ylittävän osan v osalta. Päätös koskee vain vuokrattuja tiloja. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen katsoivat itsensä asiassa esteellisiksi (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat asian käsittelyn ja

21 Kunnanhallitus / päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja esittelijänä hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

22 Kunnanhallitus / SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JARI TUONOSELLE ERON MYÖNTÄMINEN Khall. 13 Jari Tuononen on allekirjoitetulla kirjeellään pyytänyt eroa Polvijärven kunnan sivistyslautakunnan jäsenyydestä alkaen paikkakunnalta muuton takia. Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jari Tuonoselle myönnetään ero sivistyslautakunnan jäsenyydestä alkaen ja hänen tilalleen valitaan henkilö sivistyslautakuntaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTETTÄVISSÄ OLEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN JA TAVAROIDEN TILAUSTEN JA VASTAANOTTOMERKINTÖJEN TEKIJÄT Khall. 14 Kunnanhallituksen määrärahojen osalta on määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Ehdotus Kunnanhallitus määrää vuonna 2007 toimimaan kunnanhallituksen alaisten määrärahojen tositteiden hyväksyjinä seuraavat henkilöt: Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, hallintojohtaja Helena Kaasinen ja kunnankamreeri Heikki Hallikainen sekä keskuskeittiön toimintaan liittyvien laskujen osalta pääemäntä Helena Holopainen tai hänen sijainen Marja Ratilainen tai hänen sijainen. Elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöön liittyvien laskujen osalta hyväksymisoikeus annetaan Pauli Vaittisen ja Helena Kaasisen lisäksi maaseutusihteeri Teuvo Mutaselle. Tavaroiden tilausten ja vastaanottomerkintöjen tekijöinä omien tehtäväalueidensa osalta voivat em. henkilöiden lisäksi toimia Heikki Sirviö, Mirja Nuutinen, Ritva Koskinen ja keskuskeittiön vakinainen henkilökunta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kunnanjohtajan matkalaskut. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus / KESKUSHALLINNON VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Khall. 15 Keskushallinnon osalta viranhaltijapäätöksiä tekevät kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnankamreeri. Pääsääntöisesti niistä päätöksistä, mitkä viranhaltija tekee hänelle siirretyn toimivallan nojalla, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksen tuleminen lainvoimaiseksi edellyttää, että ne asetetaan nähtäväksi. Se, mitä edellä on sanottu, ei koske pöytäkirjaa salassa pidettäväksi päätetyiltä osin. Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kunnankamreerin päätökset ovat nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavana maanantaina klo Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus / KUNNANVIRASTON PITÄMINEN AVOINNA YLEISÖLLE VUODEN 2007 AIKANA Khall. 16 Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään vuoden 2007 aikana avoinna yleisölle entiseen tapaan työpäivinä klo Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY:N LAINAN TAKAUS- EHTOJEN MUUTOS Khall. 17 on antanut omavelkaisen takauksen Polvijärven Vanhustentaloyhdistys ry:lle sen Polvijärven Osuuspankilta ottamalle euron lainalle. Lainan korko on 0,390 %-yksikköä yli 12 kuukauden euribor-koron. Lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä on ollut ja velan viimeinen takaisinmaksupäivä olisi ollut Korko ja lyhennys erääntyvät kuuden kuukauden välein. Polvijärven Vanhustentaloyhdistys ry on päättänyt jatkaa kyseisen C-talon peruskorjaukseen otetun lainan maksuaikaa niin, että laina-aika on tästä eteenpäin vielä 20 vuotta, eli saakka. Puolivuosittain erääntyvän lyhennyksen suuruus pienenee eurosta euroon. Lainan muut ehdot säilyvät ennallaan. Lainaa on tällä hetkellä jäljellä euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven Vanhustentaloyhdistys ry:n Polvijärven Osuuspankilta ottaman lainan, tämän hetkiseltä pääomaltaan euroa takauksen muuttamisen siten, että lainan takaisinmaksuaikaa jatketaan saakka muiden lainaehtojen jäädessä ennalleen. Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa katsoivat Pauli Vaittinen ja Esko Tanskanen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

27 Kunnanhallitus /

28 Kunnanhallitus / VUODEN 2007 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖN- PANO-OHJEET Khall. 18 on hyväksynyt vuoden 2007 talousarvion. Liitteenä ovat valmistellut täytäntöönpano-ohjeet. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2007 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

29 Kunnanhallitus / VUODEN 2007 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN MÄÄRÄRAHOJEN OSALTA Khall. 19 on hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion myöntänyt kunnanhallitukselle määrärahat seuraaville käyttötalousosan tulosalueille: - yleishallinto - pelastustoimi - taloushallinto - elinkeinotoiminta Lisäksi kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat rahoituserät ja lainanotto. Investointiosan osalta kunnanhallituksen määrärahoja ovat maan- osto, atk-hankinnat, osakkeet ja osuudet, keskuskeittiön hankinnat, opastaulut ja puhelinjärjestelmä. Esityslistan liitteenä on esitys kunnanhallituksen alaisten määrärahojen jakamisesta tileittäin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallitukselle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelman tileittäin liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

30 Kunnanhallitus / SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN TARKISTAMINEN Khall. 20 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille taloudenhoitoon liittyvän sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjetta on tarkistettu viimeksi Liitteenä on päivitetty versio ohjeesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn version sisäisen valvonnan ohjeesta ja saattaa sen hallintokuntien tietoon ja noudatettavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

31 Kunnanhallitus / ALITILITTÄJÄOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN KIRJASTOLTA Khall. 21 Joensuun seudun seutukirjasto on aloittanut toimintansa alkaen. Kirjaston toiminta Polvijärvellä tapahtuu Joensuun kaupungin toimesta. Kirjaston henkilöstö tilittää mm. perimänsä myöhästymismaksut alkaen Joensuun kaupungille. Kunnanhallitus on myöntänyt kirjastolle alitilittäjäoikeudet (alitilittäjä 8). Alitilittäjäoikeus voidaan nyt peruuttaa, koska kirjaston henkilöstö ei tilitä perimiään maksuja enää Polvijärven kunnalle. Ehdotus Kunnanhallitus päättää peruuttaa kirjastolta Polvijärven kunnan alitilittäjäoikeudet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / HARKINNANVARAISTEN PALKKA-ASIOIDEN TOIMITTAMINEN KUNNAN- HALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI Khall. 22 Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Anne Soikkeli on suorittanut Polvijärven kunnan palkkatarkastuksen vuoden 2006 palkkojen osalta. Palkkatarkastuksen tarkoituksena oli täydentää normaalia tilintarkastusta. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että palkkoja maksetaan säännösten mukaisesti sekä tarkastaa palkkojen osalta toimintaketjua ja arvioida sen sisäisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta. Pistokokeellisesti on tarkastettu viranhaltijapäätöksiä, palkan määritystä ja maksumääräyksiä. Lisäksi kartoitettiin tapahtumatietojen toimintaketjua ja sen sisäisen valvonnan tasoa. Suoritetussa tarkastuksessa ei ole ilmennyt virheellisiä menettelyjä. Tarkastaja on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että muun muassa sivistystoimessa ja terveystoimessa on joitakin sellaisia henkilöstöhallinnon asioita, joihin sisältyy harkintaa. Kunnan hallintosäännön mukaisesti harkinnanvaraisista palkoista päättää eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kunnanhallitus. Yhtenäisen henkilöstöhallinnon ja hallintosäännön mukaista olisi tuoda myös sivistystoimen ja terveystoimen osalta harkinnanvaraista palkkausta koskevat asiat kunnanhallituksen päätettäviksi. Ehdotus Kunnanhallitus kehottaa hallintokuntia toimittamaan kaikki harkinnanvaraisia palkka-asioita koskevat asiat hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

33 Kunnanhallitus /

34 Kunnanhallitus / TUKIANOMUS LIITTYEN SEUTUOPISTON MAKSUIHIN Khall. 23 Kuntaan on toimitettu seuraavanlainen tukianomus: Viitaten Sanomalehti Karjalaisessa olleeseen uutiseen, koskien seutuopiston maksuja vuonna 2007 kunnan suunnitelma poistaa kuntalaisten tuen lukukausimaksuista. Olemme kehityskerhon ohjaajina ja Tukiyhdistyksessä huolestuneita kehitysvammaisten kerholaisten puolesta heidän kerhomaksuistaan, jotka ovat olleet kohtuuttoman korkeat jo tukienkin kanssa. Heillä on ainoastaan vain kerran viikossa mahdollisuus viriketoimintaan, sosiaaliseen kanssakäymiseen, askarteluun yms. Kehityskerhon toiminta on heille odotettu viikon kohokohta. Maksut kohoavat liian suuriksi lukukaudelta, eikä heidän pieni eläke riitä kattamaan mahdollista korotusta. Heillä ei ole enää vanhempia tukemassa toimintaa. Pyydämme, että kunta avustaisi jatkossakin kehityskerholaisten lukukausimaksuja ja näin mahdollistaisi kehityskerhon jatkumisen. Toivomme, että anomuksemme tulisi näin huomioiduksi ja saisi myönteisen päätöksen. Kirjelmä on allekirjoitettu kehityskerho-ohjaajien puolesta ja Polvijärven kehitysvammaisten tuki ry:n puolesta. Polvijärven kunnan v talousarvioon sisältyy kunnan tukea euroa seutuopiston kurssimaksuihin sivistyslautakunnan kohdentamalla tavalla. Kurssimaksukompensaatio sisältyy talousarvioon vain kevään osalta. Seutuopiston kunnista kompensaatiota ovat maksaneet vain Kontiolahti, Eno ja Polvijärvi. Polvijärvellä tukiosuus on ollut 25 %.

35 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus 1. toteaa edellä ilmenevän kurssimaksukompensaation ja 2. toteaa, että kirjelmä on toimitettu sivistyslautakunnalle. Koska kyseiseen tarkoitukseen ei ole v talousarviossa muuta määrärahaa, kunnanhallitus toteaa, ettei kirjelmä aiheuta muita toimenpiteitä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

36 Kunnanhallitus / ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPERUSTEET VUODELLE 2007 Khall. 24 Vuoden 2007 talousarvioon on varattu elinkeinotoiminnan kehittämiseen euroa. Elinkeinotoimen perustelujen lopussa talousarviossa on ollut alustava esitys määrärahan jakaantumisesta. Kunnanhallitus määrittelee tarkemmin määrärahan jakoperusteet. Elinkeinotoimintojen kehittämismäärärahasta osoitetaan varat mm. Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön, maatilatalouden kehittämiseen, maaseutuyritysten sukupolvenvaihdoksiin, projektitoimintaan, pienyritysavustuksiin ja messuihin. Kunta on varannut Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön ja Polvijärven osuuteen Joensuun seudun aluekeskusohjelmasta euroa. Kaikessa elinkeinojen kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että meneillään olevista lukuisista kehittämishankkeista saadaan hyötyä erityisesti pienten yritysten kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Ehdotus Kunnanhallitus 1. Hyväksyy elinkeinoelämän kehittämismäärärahan käyttöperusteet liitteen mukaisena. Arvonlisäveron osalta noudatetaan aiempien vuosien mukaisia periaatteita ko. määrärahan osalta. 2. Päättää avustaa yrityskoulutuskustannuksissa siten, että avustus on 50 %, enintään 300 euroa/henkilö/koulutustilaisuus. Koulutuskustannuksia korvattaessa otetaan huomioon vain koulutus- ja kurssimak-

37 Kunnanhallitus / sut. Avustus maksetaan maksettuja koulutuskustannuksia vastaan. 3. Päättää, että yritysavustuksia maksetaan vuonna 2007 seuraavasti: 1. Yritysten opastekilpien hankintaan avustusta 50 %, enintään 500 euroa/yritys 2. Yritysesitemateriaalin hankintaan maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys. 3. Yrityksen markkinointiin liittyvistä messu- ja näyttelykuluista maksetaan avustusta 50 %, enintään euroa/yritys. Yritysten messu- ja näyttelykuluista korvataan vain messujen ja näyttelyiden osallistumismaksut, jotka kohdistuvat osastojen vuokriin ja osastoilla tarvittaviin järjestäjän tarjoamiin palveluihin esim. pöydät, valot jne. Kunnan ja yrittäjien yhteisesti järjestämien tutustumismatkojen ja messujen osalta avustuksista päätetään viranhaltijapäätöksellä määrärahojen puitteissa. 4. Patentointi- ja tuotesuojauskustannuksista maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys. 5. Avustus maksetaan kuittia vastaan. Vuoden 2007 kuitit tulee toimittaa maksatukseen viimeistään Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

38 Kunnanhallitus / ELINKEINOTOIMESSA ERI TOIMINTALOHKOIHIN VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN Khall. 25 Kunnan elinkeinoasioita hoitavat kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, hallintojohtaja Helena Kaasinen ja maaseutusihteeri Teuvo Mutanen. Ehdotus Kunnanhallitus nimeää elinkeinotoimen eri toimintalohkoihin vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

39 Kunnanhallitus / SUUHYGIENISTIN PALKKAAMINEN Khall. 26 Terveyskeskuksen hammashoitolassa on toiminut suuhygienisti määräaikaisesti palkattuna lähes puolentoista vuoden ajan. Suuhygienistin tehtävinä on seuloa hammaslääkärin/suuhygienistin vastaanotolle ohjattavia potilaita, auttaa päivystyspotilaiden hoidossa, hoitaa oikomishoitoa yhteistyössä erikoishammaslääkärin kanssa sekä antaa terveysneuvontaa ja potilasohjausta. Avohoidon esimiehen päätöksellä on hammashoitolaan palkattu suuhygienisti saakka. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2007 on varauduttu suuhygienistin palkkaukseen. Avohoidon esimies Leila Karttunen on pyytänyt, että suuhygienistin toiminta jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Johtava lääkäri Raili Mönttinen on katsonut, että suuhygienistin työpanos on osoittautunut tarpeelliseksi ja johtava lääkäri katsoo, että työsuhdetta tulisi jatkaa edelleen. Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan suuhygienistin palkkaamiseen vuoden 2007 loppuun saakka. Päätös Merkittiin, että Leila Karttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

40 Kunnanhallitus / LAUSUNTO JOENSUUN SEUDUN KUNTAPALVELUIDEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISOHJELMAKSI Khall. 27 Joensuun seudun seutuhallinnossa on valmisteltu ehdotus Joensuun seudun kuntien kuntapalveluiden yhteistyön kehittämiseksi vuosina Ohjelma on jatkoa vuoden 2006 lopussa päättyvälle ohjelmakaudelle. Joensuun seudun kuntapalveluiden yhteistyön kehittämisohjelma valmistelusta ovat vastanneet Joensuun seudun seutuhallinnon seutuhallitus ja palvelutyöryhmät. Valmistelutyötä on konsultoinut Efeko Oy. Valmistelutyön yhteydessä kesällä 2006 on pyydetty kunnilta linjanvetoa siitä, miten laajasti kunnat haluavat tulevina vuosina toteuttaa seudullista palveluyhteistyötä. Luonnos kehittämisohjelmaksi on ollut asiana esillä Joensuun seudun seutufoorumissa Kehittämisohjelman taustamateriaalina on ollut aineisto, joka tuotettiin syksyllä 2005, kun seutuhallinnossa pyrittiin luomaan yhteistä seudullista lausuntoa Paras-hankkeeseen (Joensuun seudun kunta- palvelurakenteen kehittäminen; seutuhallinnon julkaisu 2/2006). Itse kehittämisohjelmaan ei ole otettu tausta-aineistoa mukaan, vaan se on pyritty ilmaisemaan mahdollisimman lyhyessä muodossa. Joensuun seudun seutuhallitus on lähettänyt seudun kunnille lausunnolle Joensuun seudun kuntapalveluiden yhteistyön kehittämisohjelma koskevan ehdotuksen. Mahdollinen lausunto asiasta tulee lähettää mennessä seututoimistoon. Kehittämisohjelma on menossa seutuvaltuuston käsiteltäväksi helmikuussa 2007.

41 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy muilta osin ko. kehittämisohjelman esitetyssä muodossa, mutta Strategisten painopistealueiden kohta 1. hyväksytään seuraavassa muodossa: Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpito- ja palkanlaskenta- ja muita talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluja kehitetään ja osassa kuntia palvelut tuotetaan yhdessä. Sama muutosesitys Toteuttamisen organisointikohtaan: kohtaan 1. Strategisten painopistealueiden kohta 3. hyväksytään seuraavassa muodossa: Ympäristöterveydenhuolto pois lukien eläinlääkintähuolto vakinaistetaan yhteiseksi seudulliseksi organisaatioksi. Sama muutosesitys Toteuttamisen organisointikohtaan; kohtaan 3. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

42 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN VARAOSAN VUOKRASOPIMUS Khall. 28 Polvijärven Varaosa on anonut vuokralle Polvijärven kunnalta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Annala 16:65 tilan ja kadun välistä aluetta, jonka omistaa Polvijärven kunta. Vuokrakohdetta käytetään Annala tilalla toimivan Polvijärven Varaosan asiakaspaikoitusalueena. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vuokrata Polvijärven Varaosalle viiden vuoden vuokrasopimuksella Annala RN:o 16:65 tilan ja kadun välisen alueen liitteen mukaisesti. Vuokra on koko viiden vuoden vuokrakaudelta 50 euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8.

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 29 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanviraston päällikkö Helena Kaasisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätös 33/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 41-44/2006 ja 1/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset / rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 95-98/2006 ja 1-2/ yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 33-37/2006 ja 1-3/ rakennustarkastaja Olli Karttusen päätös 207/ kanslisti Arja Lätin päätökset ja 93-97/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset / sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 31-33/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätös 12/ kotihoidon esimies Eeva-Leena Mustosen päätökset / laitoshoidon esimies Raija Laineen päätökset nro / avohoidon esimies Leila Karttusen päätökset 193b- 203f/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset /2006 ja 1-3/ vs. pääemäntä Marja Ratilaisen päätökset /2006

44 Kunnanhallitus / päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset / lomasihteeri Eila Mustosen lomituspalvelua koskevat päätökset nrot ja henkilöstöä koskevat päätökset :t /2006

45 Kunnanhallitus / sivistysjohtaja Kauko Kuuselan virkavapauspäätökset ja ja 232/Fba²/2006, toimenhoidon keskeytyspäätökset 82-90/Fbb²/2006, päätöspöytäkirjapäätökset /2006 ja päätökset 55-60/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 32-33/ Kokouspöytäkirjoja: - sosiaali- ja terveyslautakunta 20. marraskuuta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto tekninen lautakunta sivistyslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta

46 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajana Polvijärven Sora Oy - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Turvala RN:o 16:77. - luovuttajina Pentti Tanskanen Martonvaarasta - luovutuksen saajana Liisa Hiltunen Martonvaarasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitsevasta tilasta Kirkkola RN:o 20:43. - luovuttajina Martti ja Seija Huikuri Vaiviosta - luovutuksen saajana Mikko Huikuri Vaiviosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kaitala RN:o 313:0. - luovuttajana Jaana Toivanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Ari Piiroinen Ahmovaarasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva tila Puronvarsi RN:o 90:0. - luovuttajana Toivo Matikainen Paiholasta - luovutuksen saajana Ari Leppänen Sotkumasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Kumpusärkkä RN:o 81:8. - luovuttajina Veijo ja Pirkko Hirvonen Outokummusta - luovutuksen saajana Yrjö Hirvonen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Niemelä RN:o M602.

47 Kunnanhallitus / luovuttajana Pekka Silvennoinen Solasta - luovutuksen saajana Sinikka Silvennoinen Helsingistä - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Petäjäsaari RN:o 310:0. - luovuttajana Salme Hyttinen Ilomantsista - luovutuksen saajana Kari Paavilainen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Päivärinne RN:o 5:36. - luovuttajina Veijo Hirvonen Outokummusta ja Yrjö Hirvonen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Marko Pietarinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Leppäaho RN:o 50:33. - luovuttajana Niilo Mustonen Polvijärveltä - luovutuksen saajina Raimo ja Ulla Jormanainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitseva tila Niinilahti RN:o 58:2. - luovuttajana Teuvo Tuononen Vaasasta - luovutuksen saajana Taisto Tuononen Käsämästä - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevista tiloista Kummunsyrjä RN:o 114:12 ja Kummunsivu RN:o 277:3. - luovuttajina Veikko ja Eini Turpeinen Kinahmosta - luovutuksen saajana Jussi Turpeinen Kinahmosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva tila Saarenpää RN:o 6:46 ja Kaianlahden kylässä sijaitsevat tilat Honkapelto RN:o 140:4, Takapelto RN:o 183:0 ja Liukkula RN:o 203:0.

48 Kunnanhallitus /

49 Kunnanhallitus / luovuttajina Juha Heiskanen ja Taimi Heiskanen Joensuusta - luovutuksen saajina Juha Villman ja Satu Pehkonen Joensuusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Ainola RN:o 116:59. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Jarmo ja Kaija Hakkarainen Sotkumasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Juolukka RN:o 217:39. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Harri Tuononen ja Jaana Toivanen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Heikkilä RN:o 19:67. - luovuttajana Polvijärven kunta - luovutuksen saajina Mira ja Jukka Kettunen Joensuusta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Karpalo RN:o 217:38. - luovuttajina Karl Tikanvaaran kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Pekka ja Kaisa Kallinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitsevasta tilasta RN:o 14:12. - luovuttajina Teuvo Martikainen, Sisko Martikainen ja Heikki Martikainen Nunnanlahdesta - luovutuksen saajana Teemu Martikainen Nunnanlahdesta - luovutuksen kohteena määräosat Polvijärven kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä.

50 Kunnanhallitus /

51 Kunnanhallitus / luovuttajana Martti Tolppanen Kuorevaarasta - luovutuksen saajana Veikko Tanskanen Kuorevaarasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Taunola RN:o 73: Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto , , ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajalana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Kirjasto ja Tilittäjänä Sirkku Mustalahti. Tarkastajana Kauko Kuusela. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 5. Valtiokonttorin kirje koskien ilmoitusta työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

52 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 4-9, 11, 13, 17, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 1-3, 10, 12, 14-16, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

53 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 1-3, 10, 12, 14-16, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

54 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

55 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven kunnanvirastotalo, valtuustosali

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 411) 11/2005 363(- KOKOUSAIKA Maanantaina 8. elokuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05

Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2007 659 (- 676) KOKOUSAIKA Maanantaina 5. marraskuuta 2007 klo 18.30-19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479)

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Aika Maanantaina 25. marraskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko

Lisätiedot