Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista"

Transkriptio

1 Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

2 Sisältö YHTEENVETO Vahva tuki kotimaiselle ruoalle Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Lähiruoalle kyllä ja alkuperämaa näkyviin.... Kuvio Kuvio Kuvio EU:n vaikutuksista maatalouteen ei tiedetä... Kuvio Kuvio Kuvio Viljelijöiden arkea ymmärretään Kuvio Kuvio Kuvio Ympäristöpainotusta kaivataan Kuvio Kuvio Kuvio Kuvio Ei intoa kasvisruokavalioon Kuviot Kuvio

3 ISBN ---- Julkaisuun on käytetty ulkoasiainministeriön EU-tiedotustukea.

4 Saatteeksi Kokeilemme ruokaohjeita, maistelemme etnisiä herkkuja, suosimme kotimaista luomua. Mutta ostamme myös tofua ja tonnikalaa. Ruoka on välttämätöntä ja trendikästä. Ruoka on myös arvovalinta. Tämä tutkimus syntyi halusta selvittää suomalaisten ruoka- ja maatalousnäkemyksiä kotimaisuuden, EU:n ja ympäristön näkökulmasta. Samalla tutkimme suomalaisten käsityksiä viljelijöiden arjesta. Kiitän Maaseudun Sivistysliittoa, MTK:ta ja Talous tut kimusta yhteistyöstä. Tutkimuksen toteutukseen on käytetty ulkoasiainministeriön EU-tiedotustukea. Kiitokset siitä. Helsingissä.. Karina Jutila Johtaja Ajatuspaja e Miten tutkimus on tehty? Aineisto kerätty:.... Vastauksia: 0 kpl Aineiston keräystapa: Suomi tänään -kirjekysely, Taloustutkimus Oy Otos: edustava otos Suomen aikuisväestöstä satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä (Väestörekisterikeskus) Tulosten virhemarginaali: +/ prosenttiyksikköä Kysymysten laadinta: Ajatuspaja e, MTK ja Maaseudun Sivistysliitto Analyysit ja teksti: Karina Jutila, Ajatuspaja e

5 YHTEENVETO Tutkimus osoittaa, että suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa ja pitävät sitä turvallisena. Kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus halutaan turvata. Suomalaiset painottavat myös lähiruokaa ja toivovat, että ruoan alkuperämaa näkyisi ravintoloissa sekä koulu- ja työpaikkaruokailussa. Tutkimus osoittaa, että suomalaisilla on ymmärtämystä viljelijöiden arkea kohtaan. Enemmistö arvioi, että viljelijöiden työ on raskasta ja maataloustukia tarvitaan, jotta viljelijät saavat toimeentulon työstään. EU-jäsenyyden arvioidaan vieneen maataloutta huonoon suuntaan. Tutkimus osoittaa, että monet maatalouteen ja viljelijöiden työhön liittyvät kysymykset ovat suomalaisille hankalia. Viljelijöiden ansiotason arvioiminen on monelle vaikeaa, ja harvalla on käsitys maataloustukien vaikutuksesta kuluttajahintoihin. Myös kysymys maatalouden sääntelystä on vaikea. Niukka enemmistö arvioi, että Suomessa maatalouden ympäristönormit ja eläinten hyvinvointiin liittyvät säädökset ovat tiukemmat kuin EU-maissa keskimäärin, mutta isolle osalle tämäkin kysymys on visainen. Sama näkyy kysyttäessä lääkkeiden ja hormonien käytön valvonnasta. Tiedotusta ja julkista keskustelua siis tarvitaan. Suomalaisilla on selkeä ympäristöpainotus asennoitumisessa maatalouteen. Enemmistö arvioi, että ympäristönsuojelun pitäisi olla nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehto, ja eläinkuljetuksille tarvittaisiin tiukempaa valvontaa koko EU:n alueella. Myös maatalouden ravinnekierrätystä pitäisi enemmistön mielestä kehittää edelleen. Valtaosa suomalaisista tunnistaa, että laiduntava karja ylläpitävää luonnon monimuotoisuutta, mutta erityisesti nuoremmille suomalaisille ja myös monelle vihreiden kannattajista tämä kysymys on vaikea. Tämän tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät ole merkittävässä määrin siirtymässä kasvisruokavalioon. Lähinnä kannatusta saa terveyssyihin perustuva kasvisruokavalio, mutta senkin kohdalla kannatus on vain vajaan kolmanneksen luokkaa. Miehet suhtautuvat naisia kielteisemmin kasvisruokavalioon. Luomu saa kasvisruokavaliota vahvemman tuen: neljä kymmenestä suomalaisesta aikoo valita nykyistä useammin luomutuotteita.

6 Tutkimus paljastaa näkemyseroja eri kansalaisryhmien välillä. Erityisesti ehkä yllättäen erottuvat nuoret ja opiskelijat siten, että he painottavat muita harvemmin ympäristöasioita, eläinsuojelua ja kotimaisuutta. Hinta näyttää olevan usein ratkaiseva tekijä. Nuorten ja opiskelijoiden joukossa on myös keskimääräistä enemmän tietämättömyyttä maatalouteen sekä sen ympäristö- ja EU-ulottuvuuteen liittyvistä kysymyksistä. Mielipiteisiin heijastuu myös vastaajan tulotaso. Pienituloisilla on monen kysymyksen kohdalla samaa asennoitumista kuin nuorilla ja opiskelijoilla (osin kyse on myös samoista kansalaisista) sekä tietämättömyyttä tai arkuutta vastata kysymyksiin. Monissa viljelijöiden arkeen ja maatalouteen liittyvissä kysymyksissä tiedon puutetta on keskimääräistä enemmän eteläisessä Suomessa asuvilla. Myös puoluekanta selittää näkemyseroja. Keskustan kannattajat erottuvat muiden puolueiden kannattajista tukemalla erityisen vahvasti kotimaista ruoantuotantoa, lähiruokaa ja alkuperämerkintöjä. He näkevät viljelijöiden arkeen ja EU:hun liittyvät asiat hyvin samansuuntaisesti kuin viljelijät. Keskustan kannattajien joukossa ympäristöpainotus on kuitenkin voimakkaampi kuin viljelijöillä. Vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat tukevat puolestaan keskimääräistä selvemmin kasvisruokavaliota, maatalouden ravinnekierrätyksen kehittämistä sekä sitä, että ympäristönsuojelu nostetaan nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehdoksi koko EU:n alueella. Viimeksi mainitussa asiassa puolueiden väliset näkemyserot ovat varsin isoja. Maanviljelijät eroavat muista ammattiryhmistä. He ottavat väittämiin muita yhtenäisemmin kantaa ja valitsevat keskimääräistä harvemmin neutraalin vastausvaihtoehdon. Ympäristökysymysten kohdalla viljelijöiden näkemyksissä on kuitenkin hajontaa. n

7 Vahva tuki kotimaiselle ruoalle Kuvio. Suomalaiset ovat varsin yksituumaisesti (%) kotimaisen ruoantuotannon takana. Noin joka kymmenes ( %) ei osaa ottaa kantaa väittämään Kotimaista ruoantuotantoa tarvitaan myös tulevaisuudessa, muutoin tuki kotimaiselle ruoalle on lähes aukotonta. Näkemys kotimaisen ruoantuotannon tarpeellisuudesta on jossain määrin sidoksissa tulo- ja koulutustasoon. Noin 0 prosenttia suurituloisimmista ja korkeasti koulutetuista pitää kotimaista ruoantuotantoa tarpeellisena myös jatkossa. Alimmillaan mutta edelleen siis korkealla tasolla tuki kotimaiselle ruoalle on opiskelijoiden (%) joukossa.

8 Kuvio. "Kotimaista ruoantuotantoa tarvitaan myös tulevaisuudessa." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni 0 Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

9 Kuvio. Näkemystä kotimaisen ruoantuotannon tarpeellisuudesta kysyttiin myös seuraavalla väittämällä: Suomessa ei pitäisi tuottaa ruokaa, koska maa sijaitsee niin pohjoisessa. Väittämä saa selkeän tyrmäyksen. Samaa mieltä on prosenttia ja eri mieltä prosenttia suomalaisista. Väittämän kanssa täysin eri mieltä olevien osuus on kaikissa kansalaisryhmissä yli puolet. Tuki kotimaiselle ruoantuotannolle on siis korkea.

10 Kuvio. "Suomessa ei pitäisi tuottaa ruokaa, koska maa sijaitsee niin pohjoisessa" Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies 0 Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

11 Kuvio. Suomalaiset uskovat kotimaisen ruoan turvallisuuteen. Kolme neljästä (%) arvioi, että suomalainen ruoka on turvallisempaa kuin EU:n ulkopuolelta tuleva ruoka. Erityisen vahvasti näin arvioivat Keskustan kannattajat (%), maanviljelijät (%) sekä entisen Oulun läänin alueella asuvat (%). Epäily suomalaisen ruoan turvallisuutta kohtaan on hyvin vähäistä. Enimmillään se on vihreiden joukossa, mutta sielläkin näin ajattelee vain joka kymmenes ( %).

12 Kuvio. "Suomalainen ruoka on turvallisempaa kuin EU:n ulkopuolelta tuleva ruoka." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta KAIKKI % Sukupuoli nainen mies 0 Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu 0 Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

13 Kuvio. Vain prosenttia suomalaisista arvioi, että EU-jäsenyys on vienyt suomalaista maataloutta hyvään suuntaan. Keskimääräistä enemmän näin ajattelevia on johtavassa asemassa olevien (%), hyvätuloisten (%), helsinkiläisten (%) ja Kokoomuksen kannattajien (0%) joukossa. Näissäkin kansalaisryhmissä selkeä vähemmistö arvioi EU-jäsenyyden vaikutukset maatalouteen myönteisiksi. Kriittisintä suhtautuminen EU-jäsenyyden vaikutuksiin on maanviljelijöiden (%) ja perussuomalaisten (0%) keskuudessa. Myös Keskustan kannattajien (%) joukossa kriittisyys on voimakasta.

14 Kuvio. "EU-jäsenyys on vienyt suomalaista maataloutta hyvään suuntaan." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

15 Lähiruoalle kyllä ja alkuperämaa näkyviin Kuvio. Liki 0 prosenttia arvioi, että koulu- ja työpaikkaruokailussa pitäisi käyttää entistä useammin lähellä tuotettuja raaka-aineita. Erityisesti näin ajattelevat Keskustan kannattajat (%), johtavassa asemassa olevat (%) ja maanviljelijät (%). Alimmillaan tuki väittämälle on -vuotiaiden (%), opiskelijoiden (%) ja pienituloisimpien (%) joukossa, mutta heistäkin selkeä enemmistö painottaa lähiruokaa koulu- ja työpaikkaruokailussa.

16 Kuvio. "Koulu- ja työpaikkaruokailussa pitäisi käyttää entistä useammin lähellä tuotettuja raaka-aineita" Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

17 Kuvio. Pienituloisimmat, nuoret ja opiskelijat erottuvat myös selvitettäessä ruoan hinnan ja alkuperämaan merkitystä. Alle 000 euroa ansaitsevista (%), opiskelijoista ja nuorista liki puolet (%) valitsee kaupan ruokahyllyltä edullisimpia tuotteita alkuperämaasta riippumatta. Ostokäyttäytymiseen vaikuttaa siis käytettävissä olevan rahan määrä ja elämäntilanne. Erityisen selviä erot ovat eri tuloryhmien välillä. Myös puoluekanta selittää näkemyseroja. Vasemmistoliiton kannattajista neljä kymenestä (0%) ja Sdp:n kannattajista kolmannes (%) valitsee edullisimpia tuotteita alkuperämaasta riippumatta. Keskustan kannattajista näin arvioi tekevänsä alle viidennes (%), mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi vihreissä (%). Selkeimmin väittämän kanssa eri mieltä ovat maanviljelijät (%) ja Keskustan kannattajat (%).

18 Kuvio. "Valitsen kaupan ruokahyllyillä edullisimpia tuotteita alkuperämaasta riippumatta" Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä 0 toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

19 Kuvio. Tutkimus kertoo, että suomalaisista liki kolme neljästä (%) haluaa ruoan alkuperämaan näkyviin ravintoloissa sekä koulu- ja työpaikkaruokailussa. Asiaa ei vastusteta juuri lainkaan (%). Alkuperämerkintöjä kaipaavat erityisesti maanviljelijät (%), Keskustan (%), Vihreiden (0%) ja Perussuomalaisten (%) kannattajat, koti-isät ja -äidit (%) sekä entisen Oulun läänin alueella asuvat (%). Asia painottuu naisten keskuudessa (%) hieman enemmän kuin miesten (%). Tämänkin kysymyksen kohdalla erottuu kolme kansalaisryhmää: keskimääräistä harvempi -vuotias (%), opiskelija (%) ja alle 000 euroa ansaitseva (%) kaipaa ruoan alkuperämerkintöjä.

20 Kuvio. "Ruoan alkuperämaan tulisi näkyä ravintoloissa sekä koulu- ja työpaikkaruokailussa." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu 0 Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

21 EU:n vaikutuksista maatalouteen ei tiedetä Kuvio. Tämän tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät tunnista maataloustukien vaikutusta ruoan kuluttajahintoihin. Vain neljännes (%) arvioi, että maataloustukien ansiosta ruoka on edullisempaa kaupoissa. Liki puolet (%) suomalaisista valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon tai jätti vastaamatta. Naisista puolet ja miehistä 0 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa tai valitsi ei samaa eikä eri mieltä. Naisista viidennes (%) on väittämän kanssa samaa mieltä, miehistä vajaa kolmannes (%). Maanviljelijöistäkin vain runsas puolet (%) arvioi tukien laskevan ruoan hintaa kaupoissa. Keskustan kannattajista prosenttia arvioi näin ja muiden puolueiden kannattajista selvästi tätäkin pienempi osuus. Tiedon puute asiassa on ilmeinen.

22 Kuvio. "Maataloustukien ansiosta ruoka on edullisempaa kaupoissa" Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu 0 0 Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

23 Kuvio. Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä eläinten hyvinvointiin liittyvistä säädöksistä ja ympäristönormeista Suomessa ja muissa EUmaissa. Niukka enemmistö (%) arvioi, että Suomessa säädökset ovat tiukemmat kuin EU-maissa keskimäärin. Tätä mieltä olivat erityisesti maanviljelijät (%) sekä Keskustan kannattajat (%). Tämän väittämän kohdalla ei samaa eikä eri mieltä -vastaus sai poikkeuksellisen suuren osuuden monissa vastaajaryhmissä. Vaikuttaa siltä, että suomalaisilla ei ole riittävästi tietoa ympäristönormien ja säädösten tasosta Suomessa ja muissa EU-maissa tai he epäilevät käytettävissä olevan tiedon paikkansapitävyyttä.

24 Kuvio. "Suomessa maatalouden ympäristönormit ja eläinten hyvinvointiin liittyvät säädökset ovat tiukemmat kuin EU-maissa keskimäärin." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies 0 Ikä (v) + Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä 0 toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni 0 Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

25 Kuvio. Epätietoisuus näkyy myös suhtautumisessa väittämään Lääkkeiden ja hormonien käyttöä maidon- ja lihantuotannossa valvotaan EU:ssa tiukemmin kuin muualla maailmassa. Niukka enemmistö (%) oli tässäkin kohtaa väittämän kanssa samaa mieltä, mutta neutraalit vastausvaihtoehdot olivat vahvoilla monissa vastaajaryhmissä. Väittämän kanssa saamaa mieltä olivat keskimääräistä useammin maanviljelijät (%), suurituloisimmat (%) sekä Keskustan (%) ja Kokoomuksen (%) kannattajat. Alle puolet nuorista ja opiskelijoista oli väittämän kanssa samaa mieltä.

26 Kuvio. "Lääkkeiden ja hormonien käyttöä maidon- ja lihantuotannossa valvotaan EU:ssa tiukemmin kuin muualla maailmassa." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta KAIKKI % Sukupuoli nainen mies Ikä (v) + Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu 0 0 Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

27 Viljelijöiden arkea ymmärretään Kuvio. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä viljelijöiden arjesta väittämällä maanviljelijöiden työ on raskasta markkinoihin ja tukiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Tämän väittämän allekirjoittaa liki kaksi kolmesta suomalaisesta (%). Vahvin tuki väitteelle tulee maanviljelijöiltä, joista prosenttia on väittämän kanssa samaa mieltä ja heistä peräti 0 prosenttia valitsee vaihtoehdon täysin samaa mieltä. Keskimääräistä vahvempi tuki (%) väitteelle tulee myös Keskustan kannattajilta. Väittämän kanssa täysin samaa mieltä on Keskustan kannattajista prosenttia. Vastaavat luvut muissa puolueissa ovat: Kokoomus %, Sdp %, Perussuomalaiset 0 %, Vihreät ja Vasemmistoliitto %. Väittämän kanssa keskimääräistä enemmän eri mieltä olevia on Kokoomuksen kannattajissa (%) ja suurituloisimmissa (%). Huomioitavaa on myös se, että tämän väittämän kohdalla nuorimmat eivät erotu muista ikäryhmistä. Maantieteellisiä eroja on sen sijaan havaittavissa: tuki väitteelle kasvaa jonkin verran siirryttäessä eteläisestä Suomesta muualle maahan.

28 Kuvio. "Maanviljelijöiden työ on raskasta markkinoihin ja tukiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies 0 Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä 0 0 toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu 0 Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

29 Kuvio. Suomalaiset suhtautuvat varsin myönteisesti maataloustukiin, jotta viljelijät saavat toimeentulon työstään. Väittämän allekirjoittaa liki kaksi kolmesta (%). Tämänkin väittämän kohdalla vahvin tuki tulee maanviljelijöiltä (%) ja Keskustan kannattajilta (%). Maanviljelijöistä yli 0 prosenttia on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, Keskustan kannattajissa tuki on jonkin verran miedompaa. Täysin samaa mieltä on kaksi kolmesta (%). Kaiken kaikkiaan suhtautuminen on hyvin samankaltaista kuin edellisen väittämän kohdalla.

30 Kuvio. "Maataloustukia tarvitaan, jotta viljelijät saavat toimeentulon työstään." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

31 Kuvio. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten käsityksiä viljelijöiden tulotasosta seuraavalla väittämällä: Maanviljelijöiden ansiotaso Suomessa on korkeampi kuin palkansaajien keskimäärin. Väittämän kanssa samaa mieltä on prosenttia suomalaisista. Tuki väitteelle on keskimääräistä hieman vahvempaa yli -vuotiaiden, eläkeläisten ja ammattikoulutettujen joukossa (runsas %). Maantieteellisesti esiin nousee Turku (%). Yli 0 prosenttia viljelijöistä on väittämän kanssa eri mieltä. Heikoin tuki väittämälle tulee heidän lisäkseen Keskustan kannattajilta, nuorilta, opiskelijoilta sekä kaikkein pienituloisimmilta. Vahvimmin näkemyksiä selittää puoluekanta. Sdp:n kannattajista neljännes (%) arvioi, että viljelijöiden tulotaso on korkeampi kuin palkansaajien. Perussuomalaisten (%) ja Vasemmistoliiton (%) kannattajien joukossa lukemat ovat samankaltaiset. Selkeimmin muista puolueista erottuvat Keskustan kannattajat, joista prosenttia on väittämän kanssa samaa mieltä ja prosenttia eri mieltä. 0

32 Kuvio. "Maanviljelijöiden ansiotaso Suomessa on korkeampi kuin palkansaajilla keskimäärin." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

33 Ympäristöpainotusta kaivataan Kuvio. Enemmistö (0%) suomalaisista arvioi, että ympäristönsuojelun pitäisi olla nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehto koko EU-alueella. Näkemyksissä on kuitenkin melkoista hajontaa. Ympäristönsuojelua tuen ehtona painottavat erityisesti johtavassa asemassa olevat, toimihenkilöt, korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset. Selkeästi tästä poikkeava näkemys on maanviljelijöillä, joista vain runsas neljännes (%) on tätä mieltä. Väittämän kohdalla on myös varsin selkeää puoluekohtaista hajontaa. Ym pä ristönsuojelua tuen ehtona painottavat erityisesti Vihreiden (%) ja Vasemmistoliiton (%) kannattajat. Myös Kokoomuksen ja Sdp:n joukossa kannatusta on keskimääräistä enemmän. Keskustan kannattajista tätä mieltä on puolet. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa erottuvat nuoret, joista keskimääräistä harvempi (%) painottaa ympäristönsuojelua tuen ehtona. Ikäryhmittäinen ero on yllättävänkin selkeä: -vuotiasta väittämän kanssa samaa mieltä on prosenttia ja -vuotiaista prosenttia. Nuoret eivät siis ole tämän tutkimuksen perusteella ympäristöajattelun edelläkävijöitä.

34 Kuvio. "Ympäristönsuojelun pitäisi olla nykyistä vahvemmin maataloustuen saamisen ehto koko EU:n alueella." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies 0 Ikä (v) + 0 Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

35 Kuvio. Liki kaksi kolmesta (%) arvioi, että maatalouden ravinnekierrätystä pitäisi kehittää edelleen, jotta ympäristöön kohdistuvat päästöt pienenisivät. Näin ajattelevat erityisesti toimihenkilöt (%), johtavassa asemassa olevat (%), hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut. Kannatus väitteelle on jonkin verran korkeampaa eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa kuin muualla. Ammattiryhmistä erottuvat selkeimmin maanviljelijät, joista alle puolet (0%) antaa tukensa väitteelle ja neljännes (%) vastustaa sitä. Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat tukevat keskimääräistä selvemmin maatalouden ravinnekierrätyksen lisäämistä.

36 Kuvio. "Maatalouden ravinnekierrätystä pitäisi kehittää edelleen, jotta ympäristöön kohdistuvat päästöt pienenisivät." Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa/ei vastausta % KAIKKI Sukupuoli nainen mies Ikä (v) Ammattiryhmä maanviljelijä työntekijä 0 toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija eläkeläinen kotiäiti/-isä 0 0 Talouden bruttotulot ( /v) alle yli Alue (ent. läänijako) Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni Kunnan koko Helsinki Espoo, Vantaa, Kauniainen Turku Tampere muu yli 0 000:n asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 0 Koulutus perus-/kansakoulu ammatti-/tms. koulu ylioppilas/lukio opistotaso/amk yliopisto/korkeakoulu Vastaajan puoluekanta Kok SDP Kesk Ps Vihreät Vas % Lähiruokaa, kiitos

37 Kuvio. Enemmistö (%) suomalaisista arvioi, että laiduntava karja pitää yllä luonnon monimuotoisuutta. Vahvimmin tätä mieltä ovat maanviljelijät (%), johtavassa asemassa olevat (%) ja eläkeläiset (%). Tuki väitteelle on sitä vahvempaa, mitä iäkkäämmästä vastaajaryhmästä on kyse. Vaikuttaa siltä, että nuorten on vaikea ottaa kantaa tämänkaltaisiin kysymyksiin: tämän väittämän kohdalla 0 prosenttia nuorimmista vastaajista valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon tai jätti vastaamatta. Muista poiketen opiskelijoista vain vähemmistö (%) oli väittämän kanssa samaa mieltä. Näkemyksissä on myös maantieteellisiä eroja. Entisen Oulun läänin alueella asuvista prosenttia arvioi, että laiduntava karja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, Etelä-Suomessa vastaava luku on prosenttia, pääkaupunkiseudulla ja Tampereella alle 0 prosenttia. Myös puoluekanta selittää eroja. Keskustan kannattajista peräti prosenttia on yhtä mieltä väittämän kanssa. Kokoomuksen, Sdp:n, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannattajista tätä mieltä on noin 0 prosenttia, Vihreiden kannattajista prosenttia. Keskimääräistä useampi vihreä (%) on väittämän kanssa eri mieltä.

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN?

KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? KEN ON MAASSA JÄMÄKIN? EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 Matti Apunen Ilkka Haavisto Johanna Sipola Sarianna Toivonen EVA Raportti 1/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma

Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma Turvassa EU:ssa - kaukana kavala maailma EVAn Suomi, EU ja maailma -asennetutkimus 2004 Kai Torvi www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Haastattelut tehtiin 21.11. 11.12.2011. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä puolustusvoimauudistuksesta.

Lisätiedot

Kansalaismielipide ja kunnat

Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Kansalaismielipide ja kunnat Ilmapuntari KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS KANSALAISMIELIPIDE JA KUNNAT Ilmapuntari Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto

NELJÄS SUOMI. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014. Ilkka Haavisto NELJÄS SUOMI EVAn arvo- ja asennetutkimus 2014 Ilkka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-603-0 ISBN 978-951-628-604-7

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä?

tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? 4 Vai tarvitaanko jo kovempia lääkkeitä? Työn lisääminen on kansan mielestä avain talouden uuteen nousuun Johanna Sipola Kansa on valmis lisäämään tehdyn työn määrää kovinkin keinoin, jotta hyvinvointivaltio

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Suomalaiset ja vapaa-aika

Suomalaiset ja vapaa-aika Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tuomas Zacheus Suomalaiset ja vapaa-aika Raportti ISSP Suomen aineistosta Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot